1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS. jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS. jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 3 Uitgangspunten 3 Talentontwikkeling 3 Talentbegeleiding 3 Educatie 3 Visie 4 Organisatie 5 Beschermheer 5 Comité van Aanbeveling 5 Bestuur en directie Stichting Prinses Christina Concours 5 Staf 7 Vrijwilligers 7 Externe hulp en adviezen 7 Marketing en communicatie 7 III FINANCIËN 33 Begunstigers 35 Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 36 Fonds op Naam 36 BIJLAGEN 34 Bijlage I: Overzicht Begunstigers 37 Bijlage II: Samenwerkingspartners 38 Bijlage III: Prijzen 39 Bijlage IV: De Classic Express in Bijlage V: Hoofd- en relevante nevenfuncties bestuursleden en directie 46 II ACTIVITEITEN IN Prinses Christina Concours 10 Materclasses 10 Jury 12 Prijzen 12 Optredens door oud-prijswinnaars 14 Prinses Christina Compositie Concours 16 Jury 17 Prijzen 17 Prinses Christina Junior Concours 17 Jury 18 Prijzen 18 Prijsuitreiking in Het Scheepvaartmuseum 18 Vervolg 18 Ondersteuning jong muziektalent 19 Prijzen 19 Nazorg 19 Advies en bemiddeling 19 Concerten 22 Concerten in Nederland 22 Concerten in het buitenland 25 Educatie 27 Classic Express 27 Kies je instrument 32 Bennie Briljant 32 2

3 I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS Uitgangspunten Het Prinses Christina Concours wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland kennismaken met muziek. Daarbij wil het Prinses Christina Concours dat kinderen en jongeren worden gestimuleerd en ondersteund om hun muzikale talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Talentontwikkeling Het Prinses Christina Concours realiseert al meer dan 45 jaar concoursen voor muzikale jongeren. Jaarlijks telt het Prinses Christina Concours voor klassieke muziek ongeveer 500 deelnemers. Zij ontmoeten en inspireren elkaar tijdens regionale voorronden die plaatsvinden op zes locaties in het land. Ook zijn er edities van het Prinses Christina Concours voor jonge componisten en jazzmuzikanten. In 2011 werd het Prinses Christina Junior Concours aan de concoursen toegevoegd. Kinderen kunnen meedoen aan dit online concours met een filmpje van een eigen optreden op YouTube. Talentbegeleiding Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie prijzen, zoals optredens, workshops en cursussen. Bij het toekennen van deze prijzen wordt zorgvuldig gekeken naar de ontwikkelingsfase van de prijswinnaar. Na het concours worden prijswinnaars begeleid. Het Prinses Christina Concours adviseert prijswinnaars en biedt masterclasses. Bovendien worden elk jaar ongeveer 2000 podiumbeurten georganiseerd waarmee de prijswinnaars podiumervaring opdoen. Het Prinses Christina Concours onderhoudt een uitgebreid netwerk, waardoor prijswinnaars kunnen optreden in verschillende concertzalen en op bekende podia en festivals. Daarnaast worden er geregeld concertreizen naar het buitenland georganiseerd. Educatie Het Prinses Christina Concours vindt het ook belangrijk dat nieuwe generaties kennismaken met muziek. Daarom werden de afgelopen jaren met succes breed toegankelijke, educatieve projecten geïnitieerd. Met Kies je instrument, een gratis magazine voor achtjarigen, de aanvullende website en de online muzieklessen op bereikt het Prinses Christina Concours tienduizenden basisschoolleerlingen in het hele land. Sinds 2007 rijdt het Prinses Christina Concours door Nederland met de Classic Express. Aan boord van deze rijdende concertzaal geven prijswinnaars concerten voor basisschoolleerlingen. Al meer dan kinderen hebben in de Classic Express kunnen genieten van concerten door jong talent. Tegelijkertijd leren onze prijswinnaars zich te presenteren aan een jong en uiterst kritisch concertpubliek, misschien wel de toekomstige deelnemers van onze concoursen. 3

4 VISIE In 2017 bestaat het Prinses Christina Concours 50 jaar. Datzelfde jaar begint de nieuwe cultuurplanperiode , waarvoor wij begin 2016 onze nieuw beleidsplannen bij verschillende overheden zullen indienen. Met deze belangrijke momenten in het vooruitzicht ontwikkelde het Prinses Christina Concours het afgelopen jaar een visie op In 2020 is het Prinses Christina Concours nog steeds een belangrijke landelijke speler op het gebied van talentontwikkeling. Het Prinses Christina Concours zet zich in voor jonge muzikale talenten tussen de 10 en 20 jaar. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen (en hun achterban van ouders en docenten) meedoen aan het Prinses Christina Junior Concours met een fi lmpje van een eigen optreden. Een groot deel van de deelnemers stroomt door naar het Prinses Christina Concours voor klassieke muziek, jazz en compositie. Laagdrempeligheid staat centraal bij onze concoursen voor jongeren van 12 tot en met 19 jaar: iedereen mag meedoen. In 2020 wil het Prinses Christina Concours nog steviger verankerd zijn in de negen Nederlandse steden waar de concoursen worden gehouden. De organisatie heeft hier een vaste plaats verworven tussen plaatselijke en regionale culturele instellingen. Het Prinses Christina Concours organiseert concerten om jong talent een podium te kunnen bieden. Deze concerten genereren extra inkomsten en dragen bij aan onze zichtbaarheid en naamsbekendheid. In 2020 is het traditionele concertaanbod uitgebreid met burgemeestersconcerten en netwerkconcerten voor sponsors, subsidiënten en Vrienden. Ook organiseren we concerten bij mensen thuis. In een tijd van vergrijzend concertpubliek en schijnbaar afnemende interesse voor klassieke muziek ontwikkelt het Prinses Christina Concours nieuwe formats om jong en onervaren publiek naar concerten te krijgen. De jarenlange ervaring met het organiseren van kinderconcerten in de Classic Express komt hier goed van pas. In 2020 rijdt de Classic Express nog steeds rond. Met de Classic Express en de andere educatieve projecten Kies je instrument en Bennie Briljant blijft het Prinses Christina Concours bewijzen dat jonge muziektalenten de beste ambassadeurs zijn van klassieke muziek voor jonge kinderen. 4

5 Mart Koek Organisatie Beschermheer Maxim Vengerov Comité van Aanbeveling H.K.H. Prinses Christina der Nederlanden J.J. van Aartsen, burgemeester van s-gravenhage Ing. A. Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam M.J. van den Berg, commissaris van de Koning in de provincie Groningen Mr. J.M.A. Biesheuvel, schrijver Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel Drs. Th.J.F.M. Bovens, commissaris van de Koning in de provincie Limburg Ronald Brautigam, pianist C.G.A. Cornielje, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland Louis van Dijk, pianist W.B.H.J. van de Donk, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant J. Franssen, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland O. Hoes, burgemeester van Maastricht Mr. E.E. van der Laan, burgemeester van Amsterdam Marie-Cécile Moerdijk, zangeres R.H.J. Mooren, algemeen directeur Arcadis Nederland BV Dr. J.P. Rehwinkel, burgemeester van Groningen J.W. Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland J.J. Visser RA, partner KPMG Prof. Dr. Ir. J.J.C. Voorhoeve, lid Raad van State Jaap van Zweden, violist/dirigent BESTUUR EN DIRECTIE STICHTING PRINSES CHRISTINA CONCOURS Op 31 december 2013 was het bestuur van de Stichting Prinses Christina Concours als volgt samengesteld: Hessel Lindenbergh, voorzitter Hanneke Taat, secretaris Josip Petrarca, penningmeester Willem Gülcher, lid Dirk-Jan van Ommeren, lid In bijlage V staan relevante gegevens van de bestuursleden vermeld. De directie werd in 2013 gevoerd door Mark Vondenhoff. Bestuursmodel Gekozen is voor het bestuur+directie-model. Het bestuur is eindverantwoordelijk en stelt de beleids- en activiteitenplannen vast. De uitvoering wordt hierbij maximaal gedelegeerd aan de directeur. Deze is vooral ook degene die het voortouw neemt bij de voorbereiding van het beleid. Bestuursprofiel Onderscheid dient te worden gemaakt tussen eisen die aan ieder der bestuursleden moeten worden gesteld en specifieke deskundigheid die in het bestuur als geheel moeten zijn vertegenwoordigd. Ieder van de bestuursleden moet voldoen aan de volgende kwalificaties: - algemene bestuurlijke ervaring; - affiniteit met (klassieke) muziek; 5

6 - betrokkenheid bij het Prinses Christina Concours, tot uitdrukking komend in aanwezigheid bij vergaderingen, concoursen en andere activiteiten van het Prinses Christina Concours; - vermogen om hoofd- van bijzaken te kunnen onderscheiden; - bereid en in staat zijn om desgewenst te kunnen optreden als sparringpartner van de directie; - voldoende deskundigheid om mede de eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de gang van zaken bij de organisatie. Ter toelichting van de laatstgenoemde kwalificatie: ieder der bestuursleden mag in staat worden geacht om financiële stukken of een arbeidsreglement te kunnen lezen Het streven is om binnen het bestuur te beschikken over bestuursleden met specifieke deskundigheid op tenminste één van de volgende gebieden: - financiën; - juridische zaken; - sponsoring, marketing en communicatie; - onderwijs; - kunst- en cultuur; - jongeren; - overheidsbestuur. Daarnaast is het zeer gewenst dat er bestuursleden zijn die - de organisatie naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen, - beschikken over bewezen bindende kwaliteiten en - onderhandelingservaring hebben. Het bestuur staat regelmatig stil bij haar rol en functioneren. Zowel rond de invulling van bestuursvacatures, als ook in de aanloop naar het meerjaren beleidsplan. Statutaire regeling In de statuten wordt bepaald dat het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaren en kunnen twee maal worden herbenoemd. Rooster van aftreden * 1e / 2e / 3e geeft aan jaar van aftreden Jaar van benoeming Gabriel Oostvogel 2001 Afgetreden Jan Keijzer secretaris 2001 Afgetreden per 1 december Hessel Lindenbergh voorzitter 2003 *3e Willem Gülcher 2006 *2e Josip Petrarca penningmeester 2008 *1e *2e Dirk-Jan van Ommeren 2009 *1e *2e Hanneke Taat secretaris 2013 Toegetreden per 1 december *1e 6

7 Vergoeding De bestuursleden genieten geen enkele vorm van beloning. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. Directeur en medewerkers ontvangen salaris volgens een intern vastgesteld salarisschalensysteem. Staf Mark Vondenhoff, directeur Henriette van der Velde, algemene coördinatie Florieke Beelen, assistentie (tot 1 juli) Wytske Dijkstra, concertorganisatie en Classic Express Janneke Groot, concours- en concertorganisatie Hester Haveman, marketing en communicatie Margreet van Litsenburg, publiciteit en communicatie (tot 1 juni) Elsbet Remijn, concertorganisatie Jong voor Oud Gill Sexauer, assistentie Wouter van Steenbrugge, Classic Express Martine van Stigt Thans, assistentie Miriam Triesschijn, concertorganisatie en Classic Express Ellen Ubbink, assistentie en concoursorganisatie Mariona Vilalta, concours- en concertorganisatie De formatie vaste medewerkers en projectmedewerkers bedroeg ultimo 2013 totaal 8,4 fte. Vrijwilligers Wij konden dit jaar wederom rekenen op enkele tientallen enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunden zowel op kantoor, bijvoorbeeld bij het verzenden van grote mailings voor deelnemers- en publiekswerving, als tijdens de concoursen op de diverse locaties. Maatschappelijke stage In 2013 werden wij benaderd door een prijswinnaar die haar maatschappelijke stage bij het Prinses Christina Concours wilde lopen. In de week aansluitend aan onze Nationale Finale heeft Gerbrich Meijer (Winsum) een week stage gelopen bij onze organisatie en heeft op die manier meegekeken achter de schermen van het concours. Het past binnen de filosofie van het Prinses Christina Concours om deelnemers en prijswinnaars ook later weer terug te zien komen (bijvoorbeeld in (laureaten-)jury s, als vrijwilliger en tijdens concerten). Externe hulp en adviezen Advisering en ondersteuning fundraising Roland Pelle Audio Fred Huijser Boekhouding en administratie Gerard Boltje Fotografie Sandra Heldring, Peter van Mulken, Winter Vandenbrink, Marieke Wijntjes ICT ondersteuning Wim Hofman Internetondersteuning Nienke Polk Vormgeving en dtp Esther de Bruijn, Rens Dekker en Tonnie Jobse Marketing en communicatie Met een extra medewerker publiciteit en communicatie kon er dit jaar meer tijd worden geïnvesteerd in de algemene communicatie van de Stichting Prinses Christina Concours. De oude website, waar de nadruk lag op de jaarlijkse concoursen, werd vervangen door een actuele en dynamische website met daarop uitgebreid beeld van de organisatie. Met name de agendapagina met alle informatie voor bezoekers van onze concerten en concoursen werd dit jaar goed bezocht. Daarbij is het is nu mogelijk om direct donateur te worden van het Prinses Christina Concours door Thomas Dulfer 7

8 Repetities bij De Wereld Draait Door middel van een digitaal aanmeldformulier. Naast de website werden onze pagina s op Facebook en Twitter intensief ingezet om mensen op de hoogte te houden van al het nieuws rond onze organisatie en onze activiteiten en projecten. Wij hebben inmiddels honderden volgers op Twitter en het aantal fans op Facebook nadert de Er is dagelijks veel interactie met onze volgers. Naast het papieren bulletin voor Vrienden en relaties kwam er een digitale nieuwsbrief die twaalf keer per jaar wordt verstuurd aan een bestand van 6000 ontvangers (onder andere relaties, sponsors, musici, collega-organisaties, fondsen, stichtingen, overheden en Vrienden). Het openingspercentage van de nieuwsbrief is bovengemiddeld hoog. Door de geavanceerde software is het gemakkelijk geworden om te monitoren wat mensen wel en niet lezen. Het papieren bulletin blijft bestaan, maar wordt voortaan alleen naar Vrienden gestuurd en naar mensen die middels een inventarisatie konden aangeven belangstelling te hebben voor onze gedrukte nieuwsbrief. Ook hielden we dit jaar een enquête over de inhoud van het bulletin. De vaste lezersgroep gaf aan tevreden te zijn met de huidige opzet. Wij krijgen vaak van oud-deelnemers de vraag of zij nog iets voor ons kunnen betekenen. Zij zijn enthousiast over de activiteiten van het Prinses Christina Concours en willen op de hoogte blijven. Daarom werden in 2013 de eerste plannen gesmeed voor een alumniclub. Hierbij richten wij ons niet alleen op musici die zijn terechtgekomen in de professionele muziekpraktijk, maar ook op diegenen die buiten de muziek carrière hebben gemaakt. Doel is om de komende jaren structureel contact te houden met oud-deelnemers en een uitgebreid netwerk op te bouwen van ambassadeurs van het Prinses Christina Concours. Het Prinses Christina Concours kwam in 2013 veel in de media. Traditioneel besteden regionale kranten en omroepen (radio en televisie) veel aandacht aan de verrichtingen van deelnemers en prijswinnaars van het Prinses Christina Concours in hun regio. Maar ook bij een bezoek van de Classic Express verschijnen er steevast publicaties en items in diverse regionale media. Op die manier hebben we bijna wekelijks te maken met persaanvragen. Ook de contacten met de landelijke media zijn goed. Opnieuw kwam NOS Jeugdjournaal in april naar Den Haag om verslag te doen van de Nationale Finale. Omroep MAX zond fragmenten uit van de finale op Radio. Onze prijswinnaars zijn vaak te gast bij programma s op Radio 4, zoals Muziekwijzer van Omroep MAX en Spiegelzaal van de AVRO. Een paar keer per jaar treden prijswinnaars op in het programma Business Class van Harry Mens. In 2013 besteedde het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door uitgebreid aandacht aan het 8

9 ben JE muzikaal En tussen de 10 En 19 Jaar? (zang t/m 21) laat JE horen! ook voor componisten (t/m 21) maastricht 23 En 24 FEbruari 2013 AFFICHE: RENS DEKKER EN WOUTER VANDENBRINK FINALE ZONDAG 13 JANUARI UUR AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH Campagnebeelden Prinses Christina Concours. In twee uitzendingen (februari en april 2013) waren deelnemers van het Prinses Christina Junior Concours en fi nalisten van het Prinses Christina Concours te gast. Zij werden geïnterviewd en mochten kort iets spelen. De items leidden tot veel positieve reacties, onder andere op Twitter. Qua campagnes is in 2013 de meeste aandacht besteed aan het Prinses Christina Concours, het Prinses Christina Compositie Concours en het Prinses Christina Junior Concours. Ook moesten de laatste publicitaire werkzaamheden rond het Prinses Christina Jazz Concours (november 2012) begin 2013 nog worden afgerond. De communicatie rond een concours is ingewikkeld. Enerzijds zijn we laagdrempelig en willen we dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan onze concoursen ( Meedoen is belangrijker dan winnen ), anderzijds selecteren we jong muzikaal talent. Het zijn juist de prijswinnaars en hun hoge niveau die uiteindelijk naar voren komen in de publiciteit. In uitgekiende deelnemerscampagnes (print, direct mail, online) benadrukken we ons op het laagdrempelige karakter van het concours. De deelnemersaantallen zijn de afgelopen jaren altijd constant gebleven. Opnieuw deden zo n 500 jongeren mee aan het Prinses Christina Concours. Het Prinses Christina Junior Concours maakt sinds de start in 2011 een grote groei door: bij de eerste editie meldden zich 180 kinderen aan, dit jaar ontvingen wij maar liefst 234 aanmeldingen. De concoursfi nales, waarbij de nadruk in de campagnes ligt op jong toptalent, werden goed bezocht. Hoogtepunt was een uitverkochte zaal bij de Nationale Finale in het Lucent Danstheater in Den Haag. De publiciteit rond de honderden concerten met prijswinnaars van het Prinses Christina Concours wordt grotendeels uit handen gegeven aan plaatselijke organisatoren. Hier is veel aandacht in de regionale geschreven media voor onze prijswinnaars. Wij verzorgen zelf de publiciteit rond onze eigen concertserie in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De concerten in deze serie worden altijd goed bezocht. 9

10 II ACTIVITEITEN IN 2013 Prinses Christina Concours Van januari tot en met april 2013 vonden de jaarlijkse regionale concoursen en de nationale eindronden van het Prinses Christina Concours plaats. Met het Prinses Christina Concours willen wij jonge muzikanten van 12 tot en met 19 jaar (maximumleeftijd zangers is 21 jaar) stimuleren om muziek te maken en jong muziektalent kansen bieden. Deelnemers mogen tien minuten optreden voor jury en publiek en krijgen na afloop in een gesprek met juryleden tips en adviezen. Zij ontmoeten andere leeftijdsgenoten die muziek maken en kunnen luisteren naar andere deelnemers. Tijdens het Prinses Christina Concours traden 500 deelnemers op tijdens 446 optredens (waarvan 42 duo s en ensembles). Deelnemers zijn afkomstig uit alle provincies. De regionale selecties van het Prinses Christina Concours vonden plaats in Den Bosch, Haarlem, Groningen, Enschede, Maastricht en Rotterdam. Bij de organisatie van de regionale concoursen vormen de conservatoria van Enschede, Groningen, Maastricht en Rotterdam en muziekschool Kumulus in Maastricht belangrijke steunpunten. Directieleden, docenten en studenten verlenen hand- en spandiensten op organisatorisch gebied. Mede als gevolg van deelname aan de concoursen meldden zich - zoals elk jaar - nieuwe leerlingen aan bij deze instituten. Door de formule van het concours ( Meedoen is belangrijker dan winnen ) liep het niveau tijdens de voorselecties, als altijd, zeer uiteen. De regionale finales waren stuk voor stuk aantrekkelijke en druk bezochte publieksevenementen met een goede gemiddelde kwaliteit. De Dag van de Genomineerden, de landelijke halve finale van het Prinses Christina Concours, werd op zaterdag 6 april 2013 gehouden in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. Op de Dag van de Genomineerden mochten dertig jonge muzikanten optreden, zij werden geselecteerd tijdens regionale finales. De jury koos uiteindelijk acht finalisten die mochten optreden tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours op zondag 21 april 2013 in het Lucent Danstheater in Den Haag. Filmpjes van de optredens van de finalisten waren een dag na de Nationale Finale te zien op YouTube. Ook maakten we een cd van alle optredens om onder andere te gebruiken als relatiegeschenk. Masterclasses Tijdens alle klassieke concoursen werden masterclasses gegeven, niet alleen aan finalisten, maar ook aan andere deelnemers die naar de mening van de masterclassdocent daar baat bij hebben. In 2013 werden de masterclasses voor strijkers en ensembles verzorgd door Ernst Reijseger (cello). Deze grootheid in de klassieke muziekwereld kan op een zeer inspirerende manier lesgeven aan de jonge musici. Ernst Reijseger moedigde tijdens zijn masterclasses deelnemers aan om buiten de gebaande paden te treden. 10

11 van boven naar beneden: Yang Yang Cai, groepsfoto Nationale Finale 2013 en Nana Moussault 11

12 Prinses Prinses Christina Concours 2013 Prinses Christina Concours Zuid 1, s-hertogenbosch 12 en 13 januari selecties in Avans Hogeschool 12 januari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Avans Hogeschool 13 januari finale in Avans Hogeschool Prinses Christina Concours Noord, Groningen 26 en 27 januari selecties in Prins Claus Conservatorium 26 januari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Prins Claus Conservatorium 27 januari finale in De Oosterpoort, Kleine Zaal Prinses Christina Concours West 2, Haarlem 9 en 10 februari selecties in Provinciehuis Noord-Holland 9 februari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in De Egelantier 10 februari finale in de Philharmonie Prinses Christina Concours Zuid 2, Maastricht 23 en 24 februari selecties in Kumulus Centrum voor Kunsteducatie 23 februari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Kumulus Centrum voor Kunsteducatie 24 februari finale in Conservatorium Maastricht Prinses Christina Concours Oost, Enschede 9 en 10 maart selecties in ArtEZ Conservatorium 9 maart masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in ArtEZ Conservatorium 10 maart finale in Muziekcentrum Enschede, Wilmersberg Zaal Prinses Christina Concours West 1, Rotterdam 23 en 24 maart selecties in Codarts, Rotterdams Conservatorium 23 maart masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Codarts, Rotterdams Conservatorium 24 maart finale in de Doelen, Jurriaanse Zaal Dag van de Genomineerden 6 april Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag Nationale Finale 21 april Lucent Danstheater, Den Haag 12

13 Masterclassdocent Ernst Reijseger met Berber Heerema en Theodoor Heyning Jury Vakjury Voor de vakjury s worden vooraanstaande musici (solisten, conservatoriumdocenten, aanvoerders van de symfonieorkesten) uitgenodigd, zowel uit de desbetreffende regio s als van daarbuiten. Elke deelnemer krijgt na afloop van zijn optreden een gesprek met twee juryleden, dat bedoeld is om te stimuleren en waar nodig te adviseren. Bij de selectie van juryleden wordt daarom ook terdege rekening gehouden met de didactisch-pedagogische eigenschappen. Schriftelijke beoordelingen worden nooit gegeven, omdat deze - ongewild - bij sommige jonge deelnemers als tamelijk definitief kunnen overkomen. Wij verwelkomen steeds meer juryleden die ooit een prijs wonnen op het Prinses Christina Concours en inmiddels hun sporen in de muziekwereld hebben verdiend. Laureatenjury Ook dit jaar nodigden wij weer prijswinnaars van vorig jaar uit om zitting te nemen in de laureatenjury s. Het oordeel van jonge collega s en hun motivering leiden NATIONALE FINALE 2013 NATIONALE FINALE 2013 Cd Nationale Finale vaak tot interessante resultaten. Deze jonge jury kent in elke regio aan een deelnemer een wisseltrofee toe. Deze prijs is zeer begeerd door de finalisten omdat hij een teken van waardering is door leeftijdgenoten. Persjury Tijdens de Nationale Finale kende een vertegenwoordiging van de media een persprijs toe, ter beschikking gesteld door KPMG. De persjury bestond dit jaar uit zes vertegenwoordigers van onder andere NRC Handelsblad, RTV West en AVRO Radio 4. Prijzen Alle deelnemers aan het Prinses Christina Concours kregen een certificaat van deelname als aandenken aan de bijzondere prestatie die zij hebben geleverd. Vaak hebben zij hier maanden naartoe gewerkt. Daarbij kreeg elke deelnemer een digitale foto van het eigen optreden als aandenken. Het certificaat en de gratis foto worden zeer gewaardeerd door alle jongeren. Alle finalisten van de zes regionale concoursen waren prijswinnaars. Bij de bepaling of een finalist een 1e, 2e of 3e prijs krijgt, is het niveau de bepalende factor (niet het wedstrijdelement). De bijzondere prijzen die daarnaast worden toegekend hebben een pedagogisch karakter, waarbij gekeken wordt naar de individuele situatie en eigenschappen van de desbetreffende prijswinnaar. De prijzen omvatten ook het stimuleren van samenspel. Zo konden prijswinnaars deelnemen OVER HET PRINSES aan CHRISTINA een CONCOURS zomercursus naar keuze om OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS daar Het Prinses op Christina alle mogelijke Concours realiseert manieren al meer dan veertig hun jaar concoursen muzikale voor communicatievaardigheden muzikale Het Prinses jongeren. Christina Jaarlijks Concours telt het realiseert Prinses al Christina verder meer dan Concours veertig voor klassieke muziek te jaar ontwikkelen concoursen voor in de ongeveer muzikale 500 jongeren. deelnemers. Jaarlijks Ook telt zijn het er Prinses edities van Christina het Prinses Concours Christina voor klassieke Concours muziek voor kamermuziek. jonge ongeveer componisten 500 deelnemers. en jazzmuzikanten. Deze Ook zijn er cursussen edities Kinderen van kunnen het Prinses meedoen resulteerden Christina aan het Concours Prinses voor tevens in Christina jonge componisten Junior Concours en jazzmuzikanten. met een filmpje Kinderen van een kunnen eigen optreden meedoen op aan YouTube. het Prinses vorming van duo s en ensembles. Christina Junior Concours met een filmpje van een eigen optreden op YouTube. Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie prijzen. Na het concours worden Deelnemers prijswinnaars aan de concoursen begeleid. Het maken Prinses kans Christina op mooie Concours prijzen. Na organiseert het concours elk jaar ongeveer In worden bijlage prijswinnaars 2000 podiumbeurten III staat begeleid. waarmee een Het Prinses prijswinnaars compleet Christina Concours podiumervaring opdoen. overzicht organiseert elk van jaar alle ongeveer 2000 podiumbeurten waarmee prijswinnaars podiumervaring opdoen. uitgereikte Het Prinses Christina prijzen Concours rijdt in door Nederland met de Classic Express. Aan boord van Het deze Prinses rijdende Christina concertzaal Concours geven rijdt prijswinnaars door Nederland concerten met de Classic voor basisschoolleerlingen. Express. Aan boord Al van meer deze dan rijdende concertzaal basisschoolleerlingen geven prijswinnaars konden in concerten de Classic voor Express basisschoolleerlingen. genieten van een Al meer klassiek dan concert basisschoolleerlingen Met Kies je instrument, konden een gratis in de magazine Classic Express voor achtjarigen, genieten van de website een klassiek concert. Met Kies je en instrument, de online een muzieklessen gratis magazine op voor achtjarigen, de bereikt website het Prinses Christina Concours en de nog online eens muzieklessen tienduizenden op kinderen in het hele land. bereikt het Prinses Christina Concours nog eens tienduizenden kinderen in het hele land. Meer informatie is te vinden op Meer informatie is te vinden op

14 Enkele juryleden Optredens door oud-prijswinnaars Als de jury tijdens een regionale finale in beraad gaat, kan het publiek genieten van optredens door oudprijswinnaars van het Prinses Christina Concours. Vaak zijn dit ensembles die hard aan de weg timmeren in het professionele muziekleven. Velen doen dat door zich te presenteren op een vernieuwende manier, waarbij zij de kwalitatieve muzikale uitvoering combineren met theaterelementen en een levendige presentatie. Met het programmeren van ensembles waarin oud-prijswinnaars van het concours spelen, willen wij jonge ondernemende musici ondersteunen in hun muzikale carrière. Door de optredens tijdens de concoursen krijgen ze de kans om in belangrijke concertzalen te spelen. Hierbij krijgen ze veel exposure bij publiek en professionals van de muziekwereld. Tijdens de regionale finales in 2013 werden er optredens verzorgd door trio42, Het Kobra Ensemble en Marimbaduo Houdijk-Lormans. trio42 trio42 wordt gevormd door Remy van Kesteren (harp), Merel Vercammen (viool) en Christiaan van der Weij (saxofoon). Vol passie geven zij op harp, viool en saxofoon de muziek een nieuwe impuls in veelzijdige en fantasierijke programma s. De drie musici wonnen op jonge leeftijd al belangrijke (inter)nationale prijzen, onder andere op het Prinses Christina Concours. Zij vonden elkaar in een zoektocht naar repertoire voor deze onbekende, maar verrassend mooie samenstelling, die door hun enthousiaste presentatie voor een breed publiek toegankelijk is. Ze volgden masterclasses bij het Enesco Quartet en spelen op vele podia en festivals zoals het Internationaal Kamermuziek Festival van Janine Jansen, het Grachtenfestival, de NJO Muziekzomer, de Zeister Muziekdagen en Festival Classique. In het najaar van 2011 kwam hun debuut-cd Destination uit, deze ontving lovende recensies in onder andere Akkoord Magazine. trio42 14

15 Het Kobra Ensemble Het Kobra Ensemble bestaat uit Ingrid Doude van Troostwijk, Sterre Konijn, Lea Klarenbeek, Lonneke Kegels, Wies Goedhart en Nora Fischer. Sinds het ontstaan in 2010 heeft het ensemble een geheel eigen stijl ontwikkeld, die zich kenmerkt door een veelzijdige muzikaliteit en een levendige podiumpresentatie. Met een mix van vroege en hedendaagse klassieke werken, volksmelodieën en close harmony, maar ook met humor en bloedserieuze schoonheid, blaast Kobra het stof van de kamermuziek. De zangeressen van Kobra leerden elkaar kennen in het Nationaal Kinder- en Jeugdkoor. Hoewel zij hun basis hebben in de klassieke muziek, hebben ze zich tijdens hun opleidingen bekwaamd in verschillende muzikale genres. Dit is terug te horen in de uiteenlopende muziek- en zangstijlen die in de optredens voorbijkomen. Kobra weet met spontane en levendige concerten een breed publiek te bereiken en te verrassen door op verschillende podia, evenementen en festivals op te treden, zowel verwacht als onverwacht. Zo was het ensemble te gast bij onder meer de Nacht van de Filosofie, HappyChaos, het Grachtenfestival en de Museumn8. Ook de grote Nederlandse podia als het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan t IJ en de Doelen zijn Kobra niet vreemd. Het ensemble was op televisie te zien in programma s als Vrije Geluiden en NTR Podium. Marimbaduo Houdijk-Lormans Vincent Houdijk en Ramon Lormans vormen al een duo sinds het begin van hun carrières in Vincent studeerde klassiek slagwerk en later jazzvibrafoon, Ramon studeerde klassiek slagwerk en specialiseerde zich op marimba. Nadat zij in 2005 hun eigen paden gingen bewandelen, zijn zij sinds kort weer als duo actief. Zij verzorgden optredens tijdens de Cultuurmarkt van Vlaanderen in Antwerpen, bij diverse klassieke muziekseries en in het voorprogramma van de befaamde Terry Bozzio. Op het repertoire van Marimbaduo Houdijk-Lormans staan traditionele composities voor marimba, maar ook gearrangeerde orkestwerken en lichte muziek met improvisatie-elementen. Componist Eva Beunk (l.) met familie 15

16 Prinses Christina Compositie Concours In 2013 vond weer het tweejaarlijkse Prinses Christina Compositie Concours plaats. De opzet van dit concours was in sommige opzichten anders dan in voorgaande edities, met als doel het steeds beter opsporen en begeleiden van jonge getalenteerde componisten. Er werd intensief samengewerkt met docenten compositie van jong talent-afdelingen van een aantal conservatoria. Het compositieconcours werd ingebed in het Prinses Christina Concours in Haarlem en in het programma van de Dag van de Genomineerden om zo veel mogelijk publiek te interesseren voor de nieuwe composities. Deelnemers konden een compositie insturen voor een vrije bezetting of voor de bezetting van Trio Burlesco (piano, cello en klarinet), bestaande uit oudprijswinnaars van het Prinses Christina Concours. De selecties vonden plaats op zaterdag 9 februari in Haarlem. Daar werden alle composities gespeeld, met Trio Burlesco de hele dag in residence. Alle deelnemers kregen de kans om uitgebreid feedback te krijgen van de juryleden. De publieke belangstelling was groot. De deelnemers die werden geselecteerd voor de finale kregen tussen de selecties en de finale een begeleidingstraject aangeboden door het Prinses Christina Concours in de vorm van lessen, masterclasses of praktische hulp bij de uitvoering van hun compositie. De finale vond plaats op zaterdag 6 april tijdens de Dag van de Genomineerden, de landelijke halve finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag. Er deden 21 deelnemers mee aan het Prinses Christina Compositie Concours; 6 van hen werden geselecteerd voor de finale. Het niveau was opvallend hoog en wij kregen positieve reacties van de deelnemers. Componist Lotte Grotholt Voor mij was het tussentraject echt een heel belangrijke aanvulling op het concours. Het is voor mij heel inspirerend en stimulerend geweest om dat te doen. Het heeft me aan het denken gezet over hoe verder te gaan in de toekomst met componeren. Iris Tjoonk, finalist Prinses Christina Compositie Concours 2013 Ik vond het heel leuk om mee te doen met het Prinses Christina Compositie Concours. Ik vond het fijn dat er een ensemble was waarvoor ik kon schrijven (zeker voor zo n mooi ensemble!) en ik vond het traject tussen de voorronde en de finale heel leerzaam. Het was een mooie manier om bij iemand les te nemen waarbij je later misschien wil gaan studeren. Van de drie lessen die ik van Wim Henderickx heb gehad, heb ik veel geleerd! Matthias As, finalist Prinses Christina Compositie Concours

17 Jury De jury van het compositieconcours bestond uit componisten die affiniteit hebben met jong compositietalent en de ontwikkeling ervan: Hans Koolmees, Roel van Oosten, Robin de Raaff en Marion von Tilzer. Prijzen Aan vier deelnemers van het Prinses Christina Compositie Concours die zich bijzonder hebben onderscheiden tijdens de selecties werd een Aanmoedigingsprijs toegekend. Zij wonnen concertkaarten voor de première van het Celloconcert van Robin de Raaff op 16 mei 2013, aangeboden door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In de aanloop naar de finale van het Prinses Christina Compositie Concours mochten de acht finalisten een begeleidingstraject volgen. Dit persoonlijke traject was bedoeld om de compositie of de uitvoering van de compositie verder te verbeteren. Finalisten kregen van de juryleden advies en tips over mogelijke begeleiding in dit traject. Zo konden finalisten bijvoorbeeld een aantal lessen volgen bij een componist naar keuze. Bij het toekennen van de prijzen aan de finalisten was het streven erop gericht deze, waar mogelijk, een stimulerend en pedagogisch karakter te geven. De finalisten konden de volgende prijzen winnen: - De Cultuurprijs (een culturele activiteit met alle eerste prijswinnaars van het klassieke concours 2013 in de categorieën 2 en 3); - Vrijkaarten voor concerten tijdens het festival November Music: het belangrijkste internationale festival voor actuele muziek in Nederland; - Abonnementen voor een concertserie van moderne muziek in het Muziekgebouw aan t IJ in Amsterdam; - Het bijwonen van een repetitie en concert op 11 mei 2013 van de wereldpremière van het Pianoconcert van Alexander Raskatov door het Residentie Orkest en een gesprek na afloop met de dirigent van dit orkest; - De Donemus Prijs ( 100,- aan bladmuziek, uit te zoeken in de webshop van Donemus); - De Publieksprijs, toegekend door het publiek (een les bij een Nederlandse componist naar eigen keuze). In bijlage III staat een compleet overzicht van alle uitgereikte prijzen in Prinses Christina Junior Concours In januari en februari 2013 vond de afronding plaats van het Prinses Christina Junior Concours voor kinderen tot en met 11 jaar. Voor deze tweede editie van ons online concours ontvingen wij 234 filmpjes van 260 deelnemers, een succesvolle voortzetting van het eerste Prinses Christina Junior Concours waarvoor wij 180 filmpjes ontvingen. Met het online concours willen we kinderen stimuleren om door te gaan met muziek maken en het jongste muziektalent een virtueel podium te bieden. De filmpjes op kunnen door iedereen worden bekeken. Bezoekers van de website kunnen reageren op de filmpjes (het Prinses Christina Concours ziet toe op de geschiktheid van de reacties en plaatst ze vervolgens online). Dit levert hartverwarmende berichten op. Deelnemers Prinses Christina Junior Concours in Het Scheepvaartmuseum 17

18 Jury De jury van het Prinses Christina Junior Concours bestond uit oud-prijswinnaars van het Prinses Christina Concours die inmiddels een indrukwekkende carrière doormaken. Om de 234 filmpjes te kunnen beoordelen met de breedst mogelijke expertise werd een jury samengesteld bestaande uit: Christiaan Kuyvenhoven (piano), Daria van den Bercken (piano), Lisa Jacobs (viool), Izhar Elias (gitaar), Nora Fischer (zang) en Fleur Bouwer (klarinet), aangevuld met Mark Vondenhoff, directeur van het Prinses Christina Concours. Prijzen Deelnemers aan het Prinses Christina Junior Concours maakten kans op mooie prijzen. Eervolle Vermeldingen kregen cd s van pianiste Daria van den Bercken of van gitarist Izhar Elias. Finalisten konden de volgende prijzen winnen: - De Classic Express Prijs (een dag lang de Classic Express voor de deur en ze mochten een concert geven in de Classic Express voor eigen publiek; - De Concert in de Classic Express Prijs: een optreden in de Classic Express; - Concertkaarten voor concerten van violiste Lisa Jacobs of van pianiste Daria van den Bercken; - Vrijkaarten voor het Spoorwegmuseum in Utrecht, Madurodam in Den Haag, voor Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in Utrecht en voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Prijsuitreiking in Het Scheepvaartmuseum Op zaterdag 16 februari 2013 vond de prijsuitreiking van het Prinses Christina Junior Concours plaats in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Alle 234 deelnemers van het Prinses Christina Junior Concours werden uitgenodigd voor een leuk dagje in Het Scheepvaartmuseum, als dank voor hun filmpje en als stimulans om door te gaan met muziek maken. Alle deelnemers ontvingen een certificaat van deelname om hun bijzondere prestatie nog eens te markeren. Ook konden deelnemers elkaar ontmoeten en een mooi concert bijwonen in de Classic Express die speciaal bij Het Scheepvaartmuseum stond geparkeerd. Vervolg De succesvolle tweede editie was voor ons de aanleiding om in het najaar van 2013 het Prinses Christina Junior Concours te organiseren. Naar aanleiding van een enquête onder deelnemers (en hun ouders) en onze eigen ervaringen vonden er in 2013 werkzaamheden plaats om het format van het online concours verder te optimaliseren. Zo werd het prijzenaanbod onder de loep genomen, de regels, de juryprocedures en de opzet van de prijsuitreiking. Ook werd er geïnvesteerd om de website de spil van het concours, te optimaliseren. Mayte Levenbach In bijlage III staat een compleet overzicht van alle uitgereikte prijzen in Jamie Bao 18

19 Tuur Segers Ondersteuning jong muziektalent Wij merken dat ondersteuning van talent, met name waar het gaat om schoolgaande kinderen, slecht geregeld is in Nederland. Niet alleen overheden schieten tekort, ook de meeste fondsen hebben op basis van hun statuten weinig middelen ter beschikking om jonge mensen waar nodig verder te helpen. Wij zoeken constant naar mogelijkheden van samenwerking om deze activiteiten te kunnen laten groeien. Prijzen Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie prijzen, zoals optredens, workshops en cursussen. Bij het toekennen van deze prijzen wordt zorgvuldig gekeken naar de ontwikkelingsfase van de prijswinnaar. Na het concours is er altijd goed overleg met de prijswinnaars over de manier waarop zij hun prijzen willen gaan verzilveren en adviseren wij winnaars bij het vinden van bijvoorbeeld een geschikte masterclassdocent of cursus. Tijdens de concoursen in 2013 werden weer veel masterclasses toegekend in de vorm van prijzen. Veel van deze prijzen zijn in 2013 al verzilverd door de winnaars en ook de komende jaren zullen prijswinnaars hun masterclassprijzen nog gaan verzilveren. De afhandeling van masterclassprijzen van de afgelopen jaren liep ook in het jaar 2013 door. Sommige prijswinnaars konden aanwezig zijn bij zomercursussen en festivals in binnen- en buitenland. Dit was mede mogelijk dankzij bijdragen die werden verleend voor studiebeurzen. Sommige sponsors gaven prijzen in de vorm van studiebeurzen waarmee een aantal prijswinnaars gesteund werd om verder te gaan met hun studie. Nazorg Dankzij de beschikbare kennis en het netwerk is het vaak mogelijk op tal van terreinen nuttige adviezen te geven. Dit gebeurt zeer regelmatig en gaat vaak in samenwerking met onder anderen docenten aan de jong talentafdelingen van conservatoria. Prijswinnaars die daar behoefte aan hadden, werden gesteund en geadviseerd bij het zoeken naar een geschikt muziekinstrument. Daarbij werd vaak hulp geboden bij het vinden van fondsen. Soms krijgt het Prinses Christina Concours giften in de vorm van muziekinstrumenten. In het algemeen worden deze instrumenten doorgegeven aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat beter geoutilleerd is om het beheer te verzorgen. Het schrijven van aanbevelingsbrieven is ook een onderdeel van de nazorgactiviteiten. Er werden aanbevelingsbrieven geschreven voor tal van prijswinnaars om ze een steuntje in de rug te geven. 19

20 Advies en bemiddeling Advisering en begeleiding van de prijswinnaars gebeurt ook veelal informeel en tijdens andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld tijdens contacten over een concert waar een prijswinnaar voor gevraagd wordt. Al deze werkzaamheden zijn dus moeilijk te kwantificeren, maar om een idee te geven volgt hieronder een overzicht met enkele voorbeelden van prijswinnaars die het afgelopen jaar zijn geholpen. - Jochem le Cointre (piano jazz, prijswinnaar in 2006, 2008 en 2010) kreeg een bijdrage voor zijn studie aan de Manhattan School of Music in New York. - Danielle Daoukayeva (viool, prijswinnaar in 2012) kon een zomercursus volgen in Oostenrijk. - Hawijch Elders (viool, prijswinnaar in 2013) heeft dankzij de prijzen die zij won tijdens het concours in Rotterdam en tijdens de Nationale Finale in 2013 de cursus New Virtuosi in Italië kunnen volgen in Irene Enzlin (cello, prijswinnaar 2011) kon dankzij haar prijzengeld een cursus volgen in Italië in Theodoor Heyning (cello, prijswinnnaar in 2013) kon n.a.v. zijn gewonnen masterclassprijs van 2013 lessen volgen bij cellist Floris Mijnders. - Blokfluitiste Lucie Horsch (prijswinnaar in 2012) kon in 2013 lessen volgen bij Walter van Hauwe. - Jorian van Nee (prijswinnaar in 2013) kon in 2013 lessen volgen bij pianist Ronald Brautigam. - Manuel Sanguino (piano en saxofoon, prijswinnaar 2012) kon in 2013 lessen volgen bij Mila Baslawskaya (piano). - Sophiko Simsive (piano, prijswinnaar in 2008) kreeg een jarenlange financiële ondersteuning waarmee zij verschillende cursussen en masterclasses in binnen- en buitenland kon volgen. - Renske Wijma (hoorn, prijswinnaar in 2002) werd geholpen bij de aankoop van haar nieuwe hoorn - Floris Willem (viool, prijswinnaar in 2012) kon dankzij de KPMG Persprijs concerten bezoeken in Wenen. - Joost Willemze (harp, prijswinnaar in 2012) kon met zijn prijzengeld een cursus volgen in Nice en in Spanje. - Zhenja Zheng (piano, prijswinnaar in 2010) kon dankzij haar prijzengeld een cursus volgen op Rhodos in Remy van Kesteren Het Prinses Christina Concours is geen 110 meter horden, maar het begin van verdere ontwikkeling; het begin van een reis. Daarom worden deelnemers en prijswinnaars begeleid en daarom organiseert het Prinses Christina Concours talloze concerten zodat prijswinnaars ervaring kunnen opdoen. Remy van Kesteren, harp I would like to thank the Prinses Christina Concours for all the help and giving me opportunities. I wish every participant of Prinses Christina Concours will have a wonderful journey and beautiful teenage years, just like what I have experienced since winning my prize in Sophiko Simsive, piano Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw steun voor het volgen van deze masterclasses. Zij hebben mij een enorme drive en vooruitzicht gegeven. Het zien van een andere structuur van lesgeven en krijgen heeft mij ontzettend goed gedaan en ik weet zeker dat ik hierdoor grote vooruitgang zal boeken. Daniëlle Daoukayeva, viool 20

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

INHOUDELIJK VERSLAG VAN DE STICHTING PRINSES CHRISTINA CONCOURS 2012

INHOUDELIJK VERSLAG VAN DE STICHTING PRINSES CHRISTINA CONCOURS 2012 INHOUDELIJK VERSLAG VAN DE STICHTING PRINSES CHRISTINA CONCOURS 2012 Prinses Christina Concours Prinses Catharina-Amaliastraat 5 2496 XD Den Haag Tel: 070 3382151 Fax: 070 3382150 info@christinaconcours.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 6 III FINANCIËN 35 IV BIJLAGEN 36 II ACTIVITEITEN IN 2014 12

INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 6 III FINANCIËN 35 IV BIJLAGEN 36 II ACTIVITEITEN IN 2014 12 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 6 Uitgangspunten 6 Talentontwikkeling 6 Talentbegeleiding 6 Educatie 6 Visie 7 Organisatie 8 Beschermheer Comité

Nadere informatie

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure NJO, facts and figures 6-7 concerten in NJO Wintertournee 60-70 concerten in NJO Muziekzomer 25-30 activiteiten door

Nadere informatie

Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2014

Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2014 Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2014 Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2014 Met Amerfortissimo editie 2014 hebben we op veel gebieden enorme stappen gemaakt. Met name op het gebied

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2013

Beleidsplan 2012-2013 Beleidsplan 2012-2013 Secretariaat Stichting Quercus Musica Breitnersingel 22 3055 BC Rotterdam KvK 54812593 ING bank 4353539 Het idee Quercus Musica stelt zich ten doel concerten te organiseren op laagdrempelige

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert. Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013

Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert. Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013 Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert Auteur: Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013 Kenmerk: MW1308.01 1. Inleiding Met het project Der Aa

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 Oorsprong Albin Ograjensek, de initiatiefnemer van de Stichting Muziek Jong voor Oud, is al jaren werkzaam in de ouderenzorg in Maastricht. Het viel hem

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Podium Azijnfabriek Bethaniestraat 4 s-hertogenbosch. Entree 7,- Vrienden gratis. Martijn Willers piano Joris van den Berg cello

Podium Azijnfabriek Bethaniestraat 4 s-hertogenbosch. Entree 7,- Vrienden gratis. Martijn Willers piano Joris van den Berg cello Programma Kamermuziek 9 juni 2011, 12.30 uur Podium Azijnfabriek Bethaniestraat 4 s-hertogenbosch Entree 7,- Vrienden gratis Martijn Willers piano Joris van den Berg cello L. van Beethoven Variaties op

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk Stichting Muziek in de Maartenskerk. Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk De Stichting Muziek in de Maartenskerk organiseert klassieke kamermuziekconcerten voor de liefhebbers van klassieke muziek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www. MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1 MCO Educatie Voortgezet Onderwijs Muziek moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.mco/educatie MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 2 Muziek moet je

Nadere informatie

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis Beleidsplan 1. Introductie en korte geschiedenis Stichting Tasty Fingers is opgericht op 1 februari 2010 door accordeoniste Marieke Grotenhuis, tevens directeur van de stichting. Marieke Grotenhuis startte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2004

NIEUWSBRIEF oktober 2004 NIEUWSBRIEF oktober 2004 Voor u ziet u de laatste Nieuwsbrief van dit jaar ten behoeve van de vrienden van de Stichting Hans Kox, bol van de informatie en voor een belangrijk gedeelte gewijd aan de activiteiten

Nadere informatie

1 van 6 10/13/10 9:11 AM

1 van 6 10/13/10 9:11 AM Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier. 1 van 6 10/13/10 9:11 AM Juli 2010 Nieuwsbrief 11 Publieksverslag Onlangs is het publieksverslag 2009, het Cultuurmagarzijn 2009 verspreid onder een groot

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2009

Jaarverslag activiteiten 2009 Jaarverslag activiteiten 2009 Slotconcert Muziekcentrum 12 juni: de zaal stroomt vol met publiek uit Woensel West Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht. De

Nadere informatie

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 6 II ACTIVITEITEN IN III FINANCIËN 41 IV BIJLAGEN 42

INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 6 II ACTIVITEITEN IN III FINANCIËN 41 IV BIJLAGEN 42 JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 6 Uitgangspunten 6 Visie 6 Organisatie 9 Marketing en communicatie 10 Radio 4 Prijs 12 II ACTIVITEITEN IN 2015 14 Prinses Christina

Nadere informatie

2015 was wederom een succesvol jaar voor Stichting Percussion Friends!

2015 was wederom een succesvol jaar voor Stichting Percussion Friends! 2015 was wederom een succesvol jaar voor Stichting Percussion Friends! De onderstaande activiteiten vonden plaats binnen Stichting Percussion Friends: - Percussion Friends Chamber Music Academy (17 t/m

Nadere informatie

Lonneke van Straalen Artistiek leider. Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015

Lonneke van Straalen Artistiek leider. Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015 Lonneke van Straalen Artistiek leider Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015 Artistiek Jaarverslag Amerfortissimo editie 2015 Dit was een Jubileum editie om bijzonder trots op te zijn. In een

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE AMSTELVEEN: SAAI EN GRIJS? Weet u het nog? Van die mopperaars die zeiden dat Amstelveen niet bruist en geen eigen ziel heeft? Jazz in het Dorp bewees vorig jaar het

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2015 2016 Zwolle 20 december 2016 Folke Meijer HP Herwig

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro, toonaangevend voor vocale muziek in Noord-Brabant In Brabant wordt van oudsher veel gezongen, en goed ook. Uit de Monitor Amateurkunst

Nadere informatie

Beleidsplan JazzArt Orchestra 2015-2018

Beleidsplan JazzArt Orchestra 2015-2018 Beleidsplan JazzArt Orchestra 2015-2018 Stichting JazzArt 1-2-2015 Evaluatie 2010-2014. De Stichting JazzArt heeft de, in haar eerste beleidsplan voor JazzArt Orchestra 2010-2014, gestelde doelen, gerealiseerd:

Nadere informatie

Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS

Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS Welkom op de open dag Muziek! Muziek is jouw passie,

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Beleidsplan Dutch Harp Festival 2013-2016

Beleidsplan Dutch Harp Festival 2013-2016 Beleidsplan Dutch Harp Festival 2013-2016 Missie, visie en hoofddoelstelling De Stichting Dutch Harp Festival (DHF) heeft ten doel het stimuleren van de ontwikkeling van de harp als solo-instrument en

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer Jaarverslag 2008 Voorwoord Eén stap zetten is geen probleem, dit herhalen tot in lengte van dagen is een uitdaging. Tweeduizend en acht is de tweede stap die de Stichting Muziek Jong voor Oud zet in een

Nadere informatie

Enthousiasme, passie, gedrevenheid, inzet en veel energie blijkt de sleutel tot succes te zijn.

Enthousiasme, passie, gedrevenheid, inzet en veel energie blijkt de sleutel tot succes te zijn. www.fbach.nl FBach Koor en Orkest - een nieuwe weg naar de muziek Het begon allemaal eind 2010 met een oproep van dirigent Arjan van Baest op Facebook. Een simpele vraag wie doet mee met de Hohe Messe?

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014

JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014 JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014 Stichting GIG Haarlemmermeer Anne Franklaan 30 2135 HA Hoofddorp INHOUDSOPGAVE 1. Profiel van stichting GIG Haarlemmermeer p. 3 2. Werkzaamheden en activiteitenkalender

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs Bezoekadres Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten Nederland Kantoor 0597 700 270 kunstencentrum@indeklinker.nl Openingstijden

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

rel festival 2011 sponsor- en adverteerdersbrochure 5 november 2011 Agora theater, Lelystad REL Festival 2011 Sponsor- en adverteerdersbrochure 1

rel festival 2011 sponsor- en adverteerdersbrochure 5 november 2011 Agora theater, Lelystad REL Festival 2011 Sponsor- en adverteerdersbrochure 1 REL Festival 2011 Sponsor en adverteerdersbrochure 1 rel festival 2011 sponsor en adverteerdersbrochure 5 november 2011 Agora theater, Lelystad Inhoudsopgave REL Festival 2011 Sponsor en adverteerdersbrochure

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2013... 4 Activiteiten... 6 Financiële positie...

Nadere informatie

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald.

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald. 1 ALGEMENE BIJDRAGEREGELINGEN VOOR AMATEURKUNST ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE BIJDRAGEREGELINGEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DRENTHE VOOR DE AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING.

Nadere informatie

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 Beste relatie, De 41 e editie van Jazz in Duketown was een groot succes. Het festival kreeg nationale aandacht, de pers was lovend over de programmering en de stad werd bezocht

Nadere informatie

Ja, ik wil! Een creatiever Twente!

Ja, ik wil! Een creatiever Twente! Ja, ik wil! Een creatiever Twente! kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente Contactpersoon: Angelina Schoonewille a.schoonewille@kaliberkunstenschool.nl 06-206 185 18 088-486 8704 www.kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp Ensemble. Jaarverslag 2014

Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp Ensemble. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Algemeen De Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp is opgericht op 10 januari 2012 De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van ensembles en andere muziekuitingen met name gericht

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Het Symfonie orkest. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw:

Het Symfonie orkest. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw: Lessuggestie bovenbouw: Het Symfonie orkest Lesdoelen: Kinderen maken kennis met klassieke muziek. Ze weten welke instrumenten er in een symfonieorkest te vinden zijn. De kinderen kunnen de verschillende

Nadere informatie

een greep uit ons werk

een greep uit ons werk 2014 een greep uit ons werk a. Workshopprogramma Rap Zang Streetdance Make a track Fotografie DJ Sfeermakers MA-KE Mode Superchefs Muzikale reis Theaterdans Fijnproevers Workshops zijn gegeven binnen Jongeren

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar maanden geleden gestart. En ook dit jaar wordt weer een speciaal jaar.

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar maanden geleden gestart. En ook dit jaar wordt weer een speciaal jaar. November 2012 jaargang 17 Inhoud Woordje van onze voorzitter Parkeren bij IKC de Kubus Subsidie Hulpouders en bestuursleden gevraagd Optredens door leerlingen Kerstconcert Leerlingenuitvoeringen: wie speelt

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Na de oprichting in november 2014 was 2015 het eerste jaar waarin we activiteiten georganiseerd hebben voor onze vrienden.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZHC. Inhoud. Juli 2012. Kijkt u er ook zo naar uit... Het hoofdprogramma is samengesteld door. vormen voor alweer de 6 de editie van het

Nieuwsbrief ZHC. Inhoud. Juli 2012. Kijkt u er ook zo naar uit... Het hoofdprogramma is samengesteld door. vormen voor alweer de 6 de editie van het Nieuwsbrief ZHC Inhoud Zuider Havendijk Concert 6 e editie Foto en film wedstrijd Vrienden Facebook Juli 2012 Voorbereiding Sponsors Colofon: Stichting Zuider Havendijk Concert p/a Zuider Havendijk 52

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Evaluatie Kamermuziekfestival Landgoed de Paltz 20 & 21 mei 2017

Evaluatie Kamermuziekfestival Landgoed de Paltz 20 & 21 mei 2017 Evaluatie Kamermuziekfestival Landgoed de Paltz 20 & 21 mei 2017 We kijken terug op een zeer geslaagde eerste editie van Kamermuziekfestival Landgoed de Paltz. Een droom die uit is gekomen: een weekend

Nadere informatie

VRIJDAGmuziekmaand WOENSDAG

VRIJDAGmuziekmaand WOENSDAG VRIJDAGmuziekmaand WOENSDAG Alle activiteiten op de iedere of sommige woensdagen tijdens de muziekmaand. Bij alle activiteiten die openbaar ben je ook van harte welkom als kijker. Inhoud Band van het moment...

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Wishful Music. Education. Powered by. Meer in je mars met muziek

Wishful Music. Education. Powered by. Meer in je mars met muziek Wishful Music Education Meer in je mars met muziek Powered by Stichting Wishful Singing November 2014 SAM ENVATTING Wishful Singing wil een impuls geven aan beter klassikaal muziekonderwijs op basisscholen.

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- Maite de Wit Maite Cathérine studeerde Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na haar afstuderen in 2010 vertrok zij naar Wenen om daar de klassieke muziekwereld te ontdekken, waar

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8 Pagina 1 / 8 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2014... 4 Activiteiten... 6 Financiële

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Janine Pas Zangpedagoog

Janine Pas Zangpedagoog Janine Pas Zangpedagoog Nieuw in Haarlem! Zangschool InCanto. Drievoudig gediplomeerd zangpedagoog Janine Pas opent haar nieuwe zangpraktijk in Haarlem. Zangschool InCanto verzorgt uw: Privé- duo- en groepslessen

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Schiller Theater Place Royale Minrebroederstraat GS Utrecht JURY RAPPORT FINALE. Lotte Vermeulen Linnet van der Wal Titia Wolf

Schiller Theater Place Royale Minrebroederstraat GS Utrecht JURY RAPPORT FINALE. Lotte Vermeulen Linnet van der Wal Titia Wolf JURY RAPPORT FINALE 2e Utrechts Kleinkunst Festival 2010 Finalisten: Meike Veenhoven Lotte Vermeulen Linnet van der Wal Titia Wolf Plaats: Schiller Theater Place Royale Minrebroederstraat 11 3512 GS Utrecht

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS STUDIE CLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS Artikel 1 Algemeen De Centrale Clubleiding (CCL) van de Studieclub Schilders

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie

Christelijk Literair Overleg. Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015

Christelijk Literair Overleg. Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015 Christelijk Literair Overleg Activiteitenverslag 2014 en beleidsplan 2015 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen 3 2. Activiteiten 2014 3 3. Beleidsplan 2015 4 4. Gegevens organisatie 5 2 1. Doelstellingen 1.

Nadere informatie

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

ANBI (algemeen nut beogende instelling) ANBI (algemeen nut beogende instelling) Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen. Algemeen

Nadere informatie

Audiovisuele Hulpmiddelen. Enquête KNZV Limburg september 2014

Audiovisuele Hulpmiddelen. Enquête KNZV Limburg september 2014 Audiovisuele Hulpmiddelen Enquête KNZV Limburg september 2014 Inleiding In september 2014 is door KNZV Limburg een enquête formulier inzake een inventarisatie audiovisuele hulpmiddelen ter ondersteuning

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Programma 4 februari 2016 Open nacht

Programma 4 februari 2016 Open nacht Programma 4 februari 2016 Open nacht Welkom op de open nacht Jazz, Pop en Wereldmuziek! Muziek is jouw passie, je lust en je leven. Je weet nu al dat je daar straks verder mee wil. Dan ben je bij Codarts

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

EEN PARTTIME EDUCATIEF MEDEWERKER (m/v) (70%)

EEN PARTTIME EDUCATIEF MEDEWERKER (m/v) (70%) Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is de thuisbasis van het Metropole Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie en het Groot Omroepkoor en biedt tevens onderdak aan de omvangrijke

Nadere informatie

Programma Open Dag 19 november 16

Programma Open Dag 19 november 16 Programma Open Dag 19 november 16 1/ Voorwoord Hartelijk welkom op de open dag van Codarts! Muziek is jouw passie, je lust en je leven. Je weet nu al dat je daar straks verder mee wil. Dan ben je bij Codarts

Nadere informatie

SEIZOEN 14// 15. vereniging Vrienden. óók toegankelijk voor niet-leden! ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ

SEIZOEN 14// 15. vereniging Vrienden. óók toegankelijk voor niet-leden! ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ SEIZOEN 14// 15 vereniging Vrienden óók toegankelijk voor niet-leden! ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ Vriendentafels Muziekkenner Frank de Munnik neemt u mee langs bijzondere opnamen en verhalen uit de wereld

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie