1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS. jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS. jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 1 OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS 3 Uitgangspunten 3 Talentontwikkeling 3 Talentbegeleiding 3 Educatie 3 Visie 4 Organisatie 5 Beschermheer 5 Comité van Aanbeveling 5 Bestuur en directie Stichting Prinses Christina Concours 5 Staf 7 Vrijwilligers 7 Externe hulp en adviezen 7 Marketing en communicatie 7 III FINANCIËN 33 Begunstigers 35 Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours 36 Fonds op Naam 36 BIJLAGEN 34 Bijlage I: Overzicht Begunstigers 37 Bijlage II: Samenwerkingspartners 38 Bijlage III: Prijzen 39 Bijlage IV: De Classic Express in Bijlage V: Hoofd- en relevante nevenfuncties bestuursleden en directie 46 II ACTIVITEITEN IN Prinses Christina Concours 10 Materclasses 10 Jury 12 Prijzen 12 Optredens door oud-prijswinnaars 14 Prinses Christina Compositie Concours 16 Jury 17 Prijzen 17 Prinses Christina Junior Concours 17 Jury 18 Prijzen 18 Prijsuitreiking in Het Scheepvaartmuseum 18 Vervolg 18 Ondersteuning jong muziektalent 19 Prijzen 19 Nazorg 19 Advies en bemiddeling 19 Concerten 22 Concerten in Nederland 22 Concerten in het buitenland 25 Educatie 27 Classic Express 27 Kies je instrument 32 Bennie Briljant 32 2

3 I OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS Uitgangspunten Het Prinses Christina Concours wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland kennismaken met muziek. Daarbij wil het Prinses Christina Concours dat kinderen en jongeren worden gestimuleerd en ondersteund om hun muzikale talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Talentontwikkeling Het Prinses Christina Concours realiseert al meer dan 45 jaar concoursen voor muzikale jongeren. Jaarlijks telt het Prinses Christina Concours voor klassieke muziek ongeveer 500 deelnemers. Zij ontmoeten en inspireren elkaar tijdens regionale voorronden die plaatsvinden op zes locaties in het land. Ook zijn er edities van het Prinses Christina Concours voor jonge componisten en jazzmuzikanten. In 2011 werd het Prinses Christina Junior Concours aan de concoursen toegevoegd. Kinderen kunnen meedoen aan dit online concours met een filmpje van een eigen optreden op YouTube. Talentbegeleiding Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie prijzen, zoals optredens, workshops en cursussen. Bij het toekennen van deze prijzen wordt zorgvuldig gekeken naar de ontwikkelingsfase van de prijswinnaar. Na het concours worden prijswinnaars begeleid. Het Prinses Christina Concours adviseert prijswinnaars en biedt masterclasses. Bovendien worden elk jaar ongeveer 2000 podiumbeurten georganiseerd waarmee de prijswinnaars podiumervaring opdoen. Het Prinses Christina Concours onderhoudt een uitgebreid netwerk, waardoor prijswinnaars kunnen optreden in verschillende concertzalen en op bekende podia en festivals. Daarnaast worden er geregeld concertreizen naar het buitenland georganiseerd. Educatie Het Prinses Christina Concours vindt het ook belangrijk dat nieuwe generaties kennismaken met muziek. Daarom werden de afgelopen jaren met succes breed toegankelijke, educatieve projecten geïnitieerd. Met Kies je instrument, een gratis magazine voor achtjarigen, de aanvullende website en de online muzieklessen op bereikt het Prinses Christina Concours tienduizenden basisschoolleerlingen in het hele land. Sinds 2007 rijdt het Prinses Christina Concours door Nederland met de Classic Express. Aan boord van deze rijdende concertzaal geven prijswinnaars concerten voor basisschoolleerlingen. Al meer dan kinderen hebben in de Classic Express kunnen genieten van concerten door jong talent. Tegelijkertijd leren onze prijswinnaars zich te presenteren aan een jong en uiterst kritisch concertpubliek, misschien wel de toekomstige deelnemers van onze concoursen. 3

4 VISIE In 2017 bestaat het Prinses Christina Concours 50 jaar. Datzelfde jaar begint de nieuwe cultuurplanperiode , waarvoor wij begin 2016 onze nieuw beleidsplannen bij verschillende overheden zullen indienen. Met deze belangrijke momenten in het vooruitzicht ontwikkelde het Prinses Christina Concours het afgelopen jaar een visie op In 2020 is het Prinses Christina Concours nog steeds een belangrijke landelijke speler op het gebied van talentontwikkeling. Het Prinses Christina Concours zet zich in voor jonge muzikale talenten tussen de 10 en 20 jaar. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen (en hun achterban van ouders en docenten) meedoen aan het Prinses Christina Junior Concours met een fi lmpje van een eigen optreden. Een groot deel van de deelnemers stroomt door naar het Prinses Christina Concours voor klassieke muziek, jazz en compositie. Laagdrempeligheid staat centraal bij onze concoursen voor jongeren van 12 tot en met 19 jaar: iedereen mag meedoen. In 2020 wil het Prinses Christina Concours nog steviger verankerd zijn in de negen Nederlandse steden waar de concoursen worden gehouden. De organisatie heeft hier een vaste plaats verworven tussen plaatselijke en regionale culturele instellingen. Het Prinses Christina Concours organiseert concerten om jong talent een podium te kunnen bieden. Deze concerten genereren extra inkomsten en dragen bij aan onze zichtbaarheid en naamsbekendheid. In 2020 is het traditionele concertaanbod uitgebreid met burgemeestersconcerten en netwerkconcerten voor sponsors, subsidiënten en Vrienden. Ook organiseren we concerten bij mensen thuis. In een tijd van vergrijzend concertpubliek en schijnbaar afnemende interesse voor klassieke muziek ontwikkelt het Prinses Christina Concours nieuwe formats om jong en onervaren publiek naar concerten te krijgen. De jarenlange ervaring met het organiseren van kinderconcerten in de Classic Express komt hier goed van pas. In 2020 rijdt de Classic Express nog steeds rond. Met de Classic Express en de andere educatieve projecten Kies je instrument en Bennie Briljant blijft het Prinses Christina Concours bewijzen dat jonge muziektalenten de beste ambassadeurs zijn van klassieke muziek voor jonge kinderen. 4

5 Mart Koek Organisatie Beschermheer Maxim Vengerov Comité van Aanbeveling H.K.H. Prinses Christina der Nederlanden J.J. van Aartsen, burgemeester van s-gravenhage Ing. A. Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam M.J. van den Berg, commissaris van de Koning in de provincie Groningen Mr. J.M.A. Biesheuvel, schrijver Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel Drs. Th.J.F.M. Bovens, commissaris van de Koning in de provincie Limburg Ronald Brautigam, pianist C.G.A. Cornielje, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland Louis van Dijk, pianist W.B.H.J. van de Donk, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant J. Franssen, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland O. Hoes, burgemeester van Maastricht Mr. E.E. van der Laan, burgemeester van Amsterdam Marie-Cécile Moerdijk, zangeres R.H.J. Mooren, algemeen directeur Arcadis Nederland BV Dr. J.P. Rehwinkel, burgemeester van Groningen J.W. Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland J.J. Visser RA, partner KPMG Prof. Dr. Ir. J.J.C. Voorhoeve, lid Raad van State Jaap van Zweden, violist/dirigent BESTUUR EN DIRECTIE STICHTING PRINSES CHRISTINA CONCOURS Op 31 december 2013 was het bestuur van de Stichting Prinses Christina Concours als volgt samengesteld: Hessel Lindenbergh, voorzitter Hanneke Taat, secretaris Josip Petrarca, penningmeester Willem Gülcher, lid Dirk-Jan van Ommeren, lid In bijlage V staan relevante gegevens van de bestuursleden vermeld. De directie werd in 2013 gevoerd door Mark Vondenhoff. Bestuursmodel Gekozen is voor het bestuur+directie-model. Het bestuur is eindverantwoordelijk en stelt de beleids- en activiteitenplannen vast. De uitvoering wordt hierbij maximaal gedelegeerd aan de directeur. Deze is vooral ook degene die het voortouw neemt bij de voorbereiding van het beleid. Bestuursprofiel Onderscheid dient te worden gemaakt tussen eisen die aan ieder der bestuursleden moeten worden gesteld en specifieke deskundigheid die in het bestuur als geheel moeten zijn vertegenwoordigd. Ieder van de bestuursleden moet voldoen aan de volgende kwalificaties: - algemene bestuurlijke ervaring; - affiniteit met (klassieke) muziek; 5

6 - betrokkenheid bij het Prinses Christina Concours, tot uitdrukking komend in aanwezigheid bij vergaderingen, concoursen en andere activiteiten van het Prinses Christina Concours; - vermogen om hoofd- van bijzaken te kunnen onderscheiden; - bereid en in staat zijn om desgewenst te kunnen optreden als sparringpartner van de directie; - voldoende deskundigheid om mede de eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de gang van zaken bij de organisatie. Ter toelichting van de laatstgenoemde kwalificatie: ieder der bestuursleden mag in staat worden geacht om financiële stukken of een arbeidsreglement te kunnen lezen Het streven is om binnen het bestuur te beschikken over bestuursleden met specifieke deskundigheid op tenminste één van de volgende gebieden: - financiën; - juridische zaken; - sponsoring, marketing en communicatie; - onderwijs; - kunst- en cultuur; - jongeren; - overheidsbestuur. Daarnaast is het zeer gewenst dat er bestuursleden zijn die - de organisatie naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen, - beschikken over bewezen bindende kwaliteiten en - onderhandelingservaring hebben. Het bestuur staat regelmatig stil bij haar rol en functioneren. Zowel rond de invulling van bestuursvacatures, als ook in de aanloop naar het meerjaren beleidsplan. Statutaire regeling In de statuten wordt bepaald dat het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaren en kunnen twee maal worden herbenoemd. Rooster van aftreden * 1e / 2e / 3e geeft aan jaar van aftreden Jaar van benoeming Gabriel Oostvogel 2001 Afgetreden Jan Keijzer secretaris 2001 Afgetreden per 1 december Hessel Lindenbergh voorzitter 2003 *3e Willem Gülcher 2006 *2e Josip Petrarca penningmeester 2008 *1e *2e Dirk-Jan van Ommeren 2009 *1e *2e Hanneke Taat secretaris 2013 Toegetreden per 1 december *1e 6

7 Vergoeding De bestuursleden genieten geen enkele vorm van beloning. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. Directeur en medewerkers ontvangen salaris volgens een intern vastgesteld salarisschalensysteem. Staf Mark Vondenhoff, directeur Henriette van der Velde, algemene coördinatie Florieke Beelen, assistentie (tot 1 juli) Wytske Dijkstra, concertorganisatie en Classic Express Janneke Groot, concours- en concertorganisatie Hester Haveman, marketing en communicatie Margreet van Litsenburg, publiciteit en communicatie (tot 1 juni) Elsbet Remijn, concertorganisatie Jong voor Oud Gill Sexauer, assistentie Wouter van Steenbrugge, Classic Express Martine van Stigt Thans, assistentie Miriam Triesschijn, concertorganisatie en Classic Express Ellen Ubbink, assistentie en concoursorganisatie Mariona Vilalta, concours- en concertorganisatie De formatie vaste medewerkers en projectmedewerkers bedroeg ultimo 2013 totaal 8,4 fte. Vrijwilligers Wij konden dit jaar wederom rekenen op enkele tientallen enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunden zowel op kantoor, bijvoorbeeld bij het verzenden van grote mailings voor deelnemers- en publiekswerving, als tijdens de concoursen op de diverse locaties. Maatschappelijke stage In 2013 werden wij benaderd door een prijswinnaar die haar maatschappelijke stage bij het Prinses Christina Concours wilde lopen. In de week aansluitend aan onze Nationale Finale heeft Gerbrich Meijer (Winsum) een week stage gelopen bij onze organisatie en heeft op die manier meegekeken achter de schermen van het concours. Het past binnen de filosofie van het Prinses Christina Concours om deelnemers en prijswinnaars ook later weer terug te zien komen (bijvoorbeeld in (laureaten-)jury s, als vrijwilliger en tijdens concerten). Externe hulp en adviezen Advisering en ondersteuning fundraising Roland Pelle Audio Fred Huijser Boekhouding en administratie Gerard Boltje Fotografie Sandra Heldring, Peter van Mulken, Winter Vandenbrink, Marieke Wijntjes ICT ondersteuning Wim Hofman Internetondersteuning Nienke Polk Vormgeving en dtp Esther de Bruijn, Rens Dekker en Tonnie Jobse Marketing en communicatie Met een extra medewerker publiciteit en communicatie kon er dit jaar meer tijd worden geïnvesteerd in de algemene communicatie van de Stichting Prinses Christina Concours. De oude website, waar de nadruk lag op de jaarlijkse concoursen, werd vervangen door een actuele en dynamische website met daarop uitgebreid beeld van de organisatie. Met name de agendapagina met alle informatie voor bezoekers van onze concerten en concoursen werd dit jaar goed bezocht. Daarbij is het is nu mogelijk om direct donateur te worden van het Prinses Christina Concours door Thomas Dulfer 7

8 Repetities bij De Wereld Draait Door middel van een digitaal aanmeldformulier. Naast de website werden onze pagina s op Facebook en Twitter intensief ingezet om mensen op de hoogte te houden van al het nieuws rond onze organisatie en onze activiteiten en projecten. Wij hebben inmiddels honderden volgers op Twitter en het aantal fans op Facebook nadert de Er is dagelijks veel interactie met onze volgers. Naast het papieren bulletin voor Vrienden en relaties kwam er een digitale nieuwsbrief die twaalf keer per jaar wordt verstuurd aan een bestand van 6000 ontvangers (onder andere relaties, sponsors, musici, collega-organisaties, fondsen, stichtingen, overheden en Vrienden). Het openingspercentage van de nieuwsbrief is bovengemiddeld hoog. Door de geavanceerde software is het gemakkelijk geworden om te monitoren wat mensen wel en niet lezen. Het papieren bulletin blijft bestaan, maar wordt voortaan alleen naar Vrienden gestuurd en naar mensen die middels een inventarisatie konden aangeven belangstelling te hebben voor onze gedrukte nieuwsbrief. Ook hielden we dit jaar een enquête over de inhoud van het bulletin. De vaste lezersgroep gaf aan tevreden te zijn met de huidige opzet. Wij krijgen vaak van oud-deelnemers de vraag of zij nog iets voor ons kunnen betekenen. Zij zijn enthousiast over de activiteiten van het Prinses Christina Concours en willen op de hoogte blijven. Daarom werden in 2013 de eerste plannen gesmeed voor een alumniclub. Hierbij richten wij ons niet alleen op musici die zijn terechtgekomen in de professionele muziekpraktijk, maar ook op diegenen die buiten de muziek carrière hebben gemaakt. Doel is om de komende jaren structureel contact te houden met oud-deelnemers en een uitgebreid netwerk op te bouwen van ambassadeurs van het Prinses Christina Concours. Het Prinses Christina Concours kwam in 2013 veel in de media. Traditioneel besteden regionale kranten en omroepen (radio en televisie) veel aandacht aan de verrichtingen van deelnemers en prijswinnaars van het Prinses Christina Concours in hun regio. Maar ook bij een bezoek van de Classic Express verschijnen er steevast publicaties en items in diverse regionale media. Op die manier hebben we bijna wekelijks te maken met persaanvragen. Ook de contacten met de landelijke media zijn goed. Opnieuw kwam NOS Jeugdjournaal in april naar Den Haag om verslag te doen van de Nationale Finale. Omroep MAX zond fragmenten uit van de finale op Radio. Onze prijswinnaars zijn vaak te gast bij programma s op Radio 4, zoals Muziekwijzer van Omroep MAX en Spiegelzaal van de AVRO. Een paar keer per jaar treden prijswinnaars op in het programma Business Class van Harry Mens. In 2013 besteedde het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door uitgebreid aandacht aan het 8

9 ben JE muzikaal En tussen de 10 En 19 Jaar? (zang t/m 21) laat JE horen! ook voor componisten (t/m 21) maastricht 23 En 24 FEbruari 2013 AFFICHE: RENS DEKKER EN WOUTER VANDENBRINK FINALE ZONDAG 13 JANUARI UUR AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH Campagnebeelden Prinses Christina Concours. In twee uitzendingen (februari en april 2013) waren deelnemers van het Prinses Christina Junior Concours en fi nalisten van het Prinses Christina Concours te gast. Zij werden geïnterviewd en mochten kort iets spelen. De items leidden tot veel positieve reacties, onder andere op Twitter. Qua campagnes is in 2013 de meeste aandacht besteed aan het Prinses Christina Concours, het Prinses Christina Compositie Concours en het Prinses Christina Junior Concours. Ook moesten de laatste publicitaire werkzaamheden rond het Prinses Christina Jazz Concours (november 2012) begin 2013 nog worden afgerond. De communicatie rond een concours is ingewikkeld. Enerzijds zijn we laagdrempelig en willen we dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan onze concoursen ( Meedoen is belangrijker dan winnen ), anderzijds selecteren we jong muzikaal talent. Het zijn juist de prijswinnaars en hun hoge niveau die uiteindelijk naar voren komen in de publiciteit. In uitgekiende deelnemerscampagnes (print, direct mail, online) benadrukken we ons op het laagdrempelige karakter van het concours. De deelnemersaantallen zijn de afgelopen jaren altijd constant gebleven. Opnieuw deden zo n 500 jongeren mee aan het Prinses Christina Concours. Het Prinses Christina Junior Concours maakt sinds de start in 2011 een grote groei door: bij de eerste editie meldden zich 180 kinderen aan, dit jaar ontvingen wij maar liefst 234 aanmeldingen. De concoursfi nales, waarbij de nadruk in de campagnes ligt op jong toptalent, werden goed bezocht. Hoogtepunt was een uitverkochte zaal bij de Nationale Finale in het Lucent Danstheater in Den Haag. De publiciteit rond de honderden concerten met prijswinnaars van het Prinses Christina Concours wordt grotendeels uit handen gegeven aan plaatselijke organisatoren. Hier is veel aandacht in de regionale geschreven media voor onze prijswinnaars. Wij verzorgen zelf de publiciteit rond onze eigen concertserie in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De concerten in deze serie worden altijd goed bezocht. 9

10 II ACTIVITEITEN IN 2013 Prinses Christina Concours Van januari tot en met april 2013 vonden de jaarlijkse regionale concoursen en de nationale eindronden van het Prinses Christina Concours plaats. Met het Prinses Christina Concours willen wij jonge muzikanten van 12 tot en met 19 jaar (maximumleeftijd zangers is 21 jaar) stimuleren om muziek te maken en jong muziektalent kansen bieden. Deelnemers mogen tien minuten optreden voor jury en publiek en krijgen na afloop in een gesprek met juryleden tips en adviezen. Zij ontmoeten andere leeftijdsgenoten die muziek maken en kunnen luisteren naar andere deelnemers. Tijdens het Prinses Christina Concours traden 500 deelnemers op tijdens 446 optredens (waarvan 42 duo s en ensembles). Deelnemers zijn afkomstig uit alle provincies. De regionale selecties van het Prinses Christina Concours vonden plaats in Den Bosch, Haarlem, Groningen, Enschede, Maastricht en Rotterdam. Bij de organisatie van de regionale concoursen vormen de conservatoria van Enschede, Groningen, Maastricht en Rotterdam en muziekschool Kumulus in Maastricht belangrijke steunpunten. Directieleden, docenten en studenten verlenen hand- en spandiensten op organisatorisch gebied. Mede als gevolg van deelname aan de concoursen meldden zich - zoals elk jaar - nieuwe leerlingen aan bij deze instituten. Door de formule van het concours ( Meedoen is belangrijker dan winnen ) liep het niveau tijdens de voorselecties, als altijd, zeer uiteen. De regionale finales waren stuk voor stuk aantrekkelijke en druk bezochte publieksevenementen met een goede gemiddelde kwaliteit. De Dag van de Genomineerden, de landelijke halve finale van het Prinses Christina Concours, werd op zaterdag 6 april 2013 gehouden in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. Op de Dag van de Genomineerden mochten dertig jonge muzikanten optreden, zij werden geselecteerd tijdens regionale finales. De jury koos uiteindelijk acht finalisten die mochten optreden tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours op zondag 21 april 2013 in het Lucent Danstheater in Den Haag. Filmpjes van de optredens van de finalisten waren een dag na de Nationale Finale te zien op YouTube. Ook maakten we een cd van alle optredens om onder andere te gebruiken als relatiegeschenk. Masterclasses Tijdens alle klassieke concoursen werden masterclasses gegeven, niet alleen aan finalisten, maar ook aan andere deelnemers die naar de mening van de masterclassdocent daar baat bij hebben. In 2013 werden de masterclasses voor strijkers en ensembles verzorgd door Ernst Reijseger (cello). Deze grootheid in de klassieke muziekwereld kan op een zeer inspirerende manier lesgeven aan de jonge musici. Ernst Reijseger moedigde tijdens zijn masterclasses deelnemers aan om buiten de gebaande paden te treden. 10

11 van boven naar beneden: Yang Yang Cai, groepsfoto Nationale Finale 2013 en Nana Moussault 11

12 Prinses Prinses Christina Concours 2013 Prinses Christina Concours Zuid 1, s-hertogenbosch 12 en 13 januari selecties in Avans Hogeschool 12 januari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Avans Hogeschool 13 januari finale in Avans Hogeschool Prinses Christina Concours Noord, Groningen 26 en 27 januari selecties in Prins Claus Conservatorium 26 januari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Prins Claus Conservatorium 27 januari finale in De Oosterpoort, Kleine Zaal Prinses Christina Concours West 2, Haarlem 9 en 10 februari selecties in Provinciehuis Noord-Holland 9 februari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in De Egelantier 10 februari finale in de Philharmonie Prinses Christina Concours Zuid 2, Maastricht 23 en 24 februari selecties in Kumulus Centrum voor Kunsteducatie 23 februari masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Kumulus Centrum voor Kunsteducatie 24 februari finale in Conservatorium Maastricht Prinses Christina Concours Oost, Enschede 9 en 10 maart selecties in ArtEZ Conservatorium 9 maart masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in ArtEZ Conservatorium 10 maart finale in Muziekcentrum Enschede, Wilmersberg Zaal Prinses Christina Concours West 1, Rotterdam 23 en 24 maart selecties in Codarts, Rotterdams Conservatorium 23 maart masterclass Ernst Reijseger voor strijkers en ensembles in Codarts, Rotterdams Conservatorium 24 maart finale in de Doelen, Jurriaanse Zaal Dag van de Genomineerden 6 april Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag Nationale Finale 21 april Lucent Danstheater, Den Haag 12

13 Masterclassdocent Ernst Reijseger met Berber Heerema en Theodoor Heyning Jury Vakjury Voor de vakjury s worden vooraanstaande musici (solisten, conservatoriumdocenten, aanvoerders van de symfonieorkesten) uitgenodigd, zowel uit de desbetreffende regio s als van daarbuiten. Elke deelnemer krijgt na afloop van zijn optreden een gesprek met twee juryleden, dat bedoeld is om te stimuleren en waar nodig te adviseren. Bij de selectie van juryleden wordt daarom ook terdege rekening gehouden met de didactisch-pedagogische eigenschappen. Schriftelijke beoordelingen worden nooit gegeven, omdat deze - ongewild - bij sommige jonge deelnemers als tamelijk definitief kunnen overkomen. Wij verwelkomen steeds meer juryleden die ooit een prijs wonnen op het Prinses Christina Concours en inmiddels hun sporen in de muziekwereld hebben verdiend. Laureatenjury Ook dit jaar nodigden wij weer prijswinnaars van vorig jaar uit om zitting te nemen in de laureatenjury s. Het oordeel van jonge collega s en hun motivering leiden NATIONALE FINALE 2013 NATIONALE FINALE 2013 Cd Nationale Finale vaak tot interessante resultaten. Deze jonge jury kent in elke regio aan een deelnemer een wisseltrofee toe. Deze prijs is zeer begeerd door de finalisten omdat hij een teken van waardering is door leeftijdgenoten. Persjury Tijdens de Nationale Finale kende een vertegenwoordiging van de media een persprijs toe, ter beschikking gesteld door KPMG. De persjury bestond dit jaar uit zes vertegenwoordigers van onder andere NRC Handelsblad, RTV West en AVRO Radio 4. Prijzen Alle deelnemers aan het Prinses Christina Concours kregen een certificaat van deelname als aandenken aan de bijzondere prestatie die zij hebben geleverd. Vaak hebben zij hier maanden naartoe gewerkt. Daarbij kreeg elke deelnemer een digitale foto van het eigen optreden als aandenken. Het certificaat en de gratis foto worden zeer gewaardeerd door alle jongeren. Alle finalisten van de zes regionale concoursen waren prijswinnaars. Bij de bepaling of een finalist een 1e, 2e of 3e prijs krijgt, is het niveau de bepalende factor (niet het wedstrijdelement). De bijzondere prijzen die daarnaast worden toegekend hebben een pedagogisch karakter, waarbij gekeken wordt naar de individuele situatie en eigenschappen van de desbetreffende prijswinnaar. De prijzen omvatten ook het stimuleren van samenspel. Zo konden prijswinnaars deelnemen OVER HET PRINSES aan CHRISTINA een CONCOURS zomercursus naar keuze om OVER HET PRINSES CHRISTINA CONCOURS daar Het Prinses op Christina alle mogelijke Concours realiseert manieren al meer dan veertig hun jaar concoursen muzikale voor communicatievaardigheden muzikale Het Prinses jongeren. Christina Jaarlijks Concours telt het realiseert Prinses al Christina verder meer dan Concours veertig voor klassieke muziek te jaar ontwikkelen concoursen voor in de ongeveer muzikale 500 jongeren. deelnemers. Jaarlijks Ook telt zijn het er Prinses edities van Christina het Prinses Concours Christina voor klassieke Concours muziek voor kamermuziek. jonge ongeveer componisten 500 deelnemers. en jazzmuzikanten. Deze Ook zijn er cursussen edities Kinderen van kunnen het Prinses meedoen resulteerden Christina aan het Concours Prinses voor tevens in Christina jonge componisten Junior Concours en jazzmuzikanten. met een filmpje Kinderen van een kunnen eigen optreden meedoen op aan YouTube. het Prinses vorming van duo s en ensembles. Christina Junior Concours met een filmpje van een eigen optreden op YouTube. Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie prijzen. Na het concours worden Deelnemers prijswinnaars aan de concoursen begeleid. Het maken Prinses kans Christina op mooie Concours prijzen. Na organiseert het concours elk jaar ongeveer In worden bijlage prijswinnaars 2000 podiumbeurten III staat begeleid. waarmee een Het Prinses prijswinnaars compleet Christina Concours podiumervaring opdoen. overzicht organiseert elk van jaar alle ongeveer 2000 podiumbeurten waarmee prijswinnaars podiumervaring opdoen. uitgereikte Het Prinses Christina prijzen Concours rijdt in door Nederland met de Classic Express. Aan boord van Het deze Prinses rijdende Christina concertzaal Concours geven rijdt prijswinnaars door Nederland concerten met de Classic voor basisschoolleerlingen. Express. Aan boord Al van meer deze dan rijdende concertzaal basisschoolleerlingen geven prijswinnaars konden in concerten de Classic voor Express basisschoolleerlingen. genieten van een Al meer klassiek dan concert basisschoolleerlingen Met Kies je instrument, konden een gratis in de magazine Classic Express voor achtjarigen, genieten van de website een klassiek concert. Met Kies je en instrument, de online een muzieklessen gratis magazine op voor achtjarigen, de bereikt website het Prinses Christina Concours en de nog online eens muzieklessen tienduizenden op kinderen in het hele land. bereikt het Prinses Christina Concours nog eens tienduizenden kinderen in het hele land. Meer informatie is te vinden op Meer informatie is te vinden op

14 Enkele juryleden Optredens door oud-prijswinnaars Als de jury tijdens een regionale finale in beraad gaat, kan het publiek genieten van optredens door oudprijswinnaars van het Prinses Christina Concours. Vaak zijn dit ensembles die hard aan de weg timmeren in het professionele muziekleven. Velen doen dat door zich te presenteren op een vernieuwende manier, waarbij zij de kwalitatieve muzikale uitvoering combineren met theaterelementen en een levendige presentatie. Met het programmeren van ensembles waarin oud-prijswinnaars van het concours spelen, willen wij jonge ondernemende musici ondersteunen in hun muzikale carrière. Door de optredens tijdens de concoursen krijgen ze de kans om in belangrijke concertzalen te spelen. Hierbij krijgen ze veel exposure bij publiek en professionals van de muziekwereld. Tijdens de regionale finales in 2013 werden er optredens verzorgd door trio42, Het Kobra Ensemble en Marimbaduo Houdijk-Lormans. trio42 trio42 wordt gevormd door Remy van Kesteren (harp), Merel Vercammen (viool) en Christiaan van der Weij (saxofoon). Vol passie geven zij op harp, viool en saxofoon de muziek een nieuwe impuls in veelzijdige en fantasierijke programma s. De drie musici wonnen op jonge leeftijd al belangrijke (inter)nationale prijzen, onder andere op het Prinses Christina Concours. Zij vonden elkaar in een zoektocht naar repertoire voor deze onbekende, maar verrassend mooie samenstelling, die door hun enthousiaste presentatie voor een breed publiek toegankelijk is. Ze volgden masterclasses bij het Enesco Quartet en spelen op vele podia en festivals zoals het Internationaal Kamermuziek Festival van Janine Jansen, het Grachtenfestival, de NJO Muziekzomer, de Zeister Muziekdagen en Festival Classique. In het najaar van 2011 kwam hun debuut-cd Destination uit, deze ontving lovende recensies in onder andere Akkoord Magazine. trio42 14

15 Het Kobra Ensemble Het Kobra Ensemble bestaat uit Ingrid Doude van Troostwijk, Sterre Konijn, Lea Klarenbeek, Lonneke Kegels, Wies Goedhart en Nora Fischer. Sinds het ontstaan in 2010 heeft het ensemble een geheel eigen stijl ontwikkeld, die zich kenmerkt door een veelzijdige muzikaliteit en een levendige podiumpresentatie. Met een mix van vroege en hedendaagse klassieke werken, volksmelodieën en close harmony, maar ook met humor en bloedserieuze schoonheid, blaast Kobra het stof van de kamermuziek. De zangeressen van Kobra leerden elkaar kennen in het Nationaal Kinder- en Jeugdkoor. Hoewel zij hun basis hebben in de klassieke muziek, hebben ze zich tijdens hun opleidingen bekwaamd in verschillende muzikale genres. Dit is terug te horen in de uiteenlopende muziek- en zangstijlen die in de optredens voorbijkomen. Kobra weet met spontane en levendige concerten een breed publiek te bereiken en te verrassen door op verschillende podia, evenementen en festivals op te treden, zowel verwacht als onverwacht. Zo was het ensemble te gast bij onder meer de Nacht van de Filosofie, HappyChaos, het Grachtenfestival en de Museumn8. Ook de grote Nederlandse podia als het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan t IJ en de Doelen zijn Kobra niet vreemd. Het ensemble was op televisie te zien in programma s als Vrije Geluiden en NTR Podium. Marimbaduo Houdijk-Lormans Vincent Houdijk en Ramon Lormans vormen al een duo sinds het begin van hun carrières in Vincent studeerde klassiek slagwerk en later jazzvibrafoon, Ramon studeerde klassiek slagwerk en specialiseerde zich op marimba. Nadat zij in 2005 hun eigen paden gingen bewandelen, zijn zij sinds kort weer als duo actief. Zij verzorgden optredens tijdens de Cultuurmarkt van Vlaanderen in Antwerpen, bij diverse klassieke muziekseries en in het voorprogramma van de befaamde Terry Bozzio. Op het repertoire van Marimbaduo Houdijk-Lormans staan traditionele composities voor marimba, maar ook gearrangeerde orkestwerken en lichte muziek met improvisatie-elementen. Componist Eva Beunk (l.) met familie 15

16 Prinses Christina Compositie Concours In 2013 vond weer het tweejaarlijkse Prinses Christina Compositie Concours plaats. De opzet van dit concours was in sommige opzichten anders dan in voorgaande edities, met als doel het steeds beter opsporen en begeleiden van jonge getalenteerde componisten. Er werd intensief samengewerkt met docenten compositie van jong talent-afdelingen van een aantal conservatoria. Het compositieconcours werd ingebed in het Prinses Christina Concours in Haarlem en in het programma van de Dag van de Genomineerden om zo veel mogelijk publiek te interesseren voor de nieuwe composities. Deelnemers konden een compositie insturen voor een vrije bezetting of voor de bezetting van Trio Burlesco (piano, cello en klarinet), bestaande uit oudprijswinnaars van het Prinses Christina Concours. De selecties vonden plaats op zaterdag 9 februari in Haarlem. Daar werden alle composities gespeeld, met Trio Burlesco de hele dag in residence. Alle deelnemers kregen de kans om uitgebreid feedback te krijgen van de juryleden. De publieke belangstelling was groot. De deelnemers die werden geselecteerd voor de finale kregen tussen de selecties en de finale een begeleidingstraject aangeboden door het Prinses Christina Concours in de vorm van lessen, masterclasses of praktische hulp bij de uitvoering van hun compositie. De finale vond plaats op zaterdag 6 april tijdens de Dag van de Genomineerden, de landelijke halve finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag. Er deden 21 deelnemers mee aan het Prinses Christina Compositie Concours; 6 van hen werden geselecteerd voor de finale. Het niveau was opvallend hoog en wij kregen positieve reacties van de deelnemers. Componist Lotte Grotholt Voor mij was het tussentraject echt een heel belangrijke aanvulling op het concours. Het is voor mij heel inspirerend en stimulerend geweest om dat te doen. Het heeft me aan het denken gezet over hoe verder te gaan in de toekomst met componeren. Iris Tjoonk, finalist Prinses Christina Compositie Concours 2013 Ik vond het heel leuk om mee te doen met het Prinses Christina Compositie Concours. Ik vond het fijn dat er een ensemble was waarvoor ik kon schrijven (zeker voor zo n mooi ensemble!) en ik vond het traject tussen de voorronde en de finale heel leerzaam. Het was een mooie manier om bij iemand les te nemen waarbij je later misschien wil gaan studeren. Van de drie lessen die ik van Wim Henderickx heb gehad, heb ik veel geleerd! Matthias As, finalist Prinses Christina Compositie Concours

17 Jury De jury van het compositieconcours bestond uit componisten die affiniteit hebben met jong compositietalent en de ontwikkeling ervan: Hans Koolmees, Roel van Oosten, Robin de Raaff en Marion von Tilzer. Prijzen Aan vier deelnemers van het Prinses Christina Compositie Concours die zich bijzonder hebben onderscheiden tijdens de selecties werd een Aanmoedigingsprijs toegekend. Zij wonnen concertkaarten voor de première van het Celloconcert van Robin de Raaff op 16 mei 2013, aangeboden door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In de aanloop naar de finale van het Prinses Christina Compositie Concours mochten de acht finalisten een begeleidingstraject volgen. Dit persoonlijke traject was bedoeld om de compositie of de uitvoering van de compositie verder te verbeteren. Finalisten kregen van de juryleden advies en tips over mogelijke begeleiding in dit traject. Zo konden finalisten bijvoorbeeld een aantal lessen volgen bij een componist naar keuze. Bij het toekennen van de prijzen aan de finalisten was het streven erop gericht deze, waar mogelijk, een stimulerend en pedagogisch karakter te geven. De finalisten konden de volgende prijzen winnen: - De Cultuurprijs (een culturele activiteit met alle eerste prijswinnaars van het klassieke concours 2013 in de categorieën 2 en 3); - Vrijkaarten voor concerten tijdens het festival November Music: het belangrijkste internationale festival voor actuele muziek in Nederland; - Abonnementen voor een concertserie van moderne muziek in het Muziekgebouw aan t IJ in Amsterdam; - Het bijwonen van een repetitie en concert op 11 mei 2013 van de wereldpremière van het Pianoconcert van Alexander Raskatov door het Residentie Orkest en een gesprek na afloop met de dirigent van dit orkest; - De Donemus Prijs ( 100,- aan bladmuziek, uit te zoeken in de webshop van Donemus); - De Publieksprijs, toegekend door het publiek (een les bij een Nederlandse componist naar eigen keuze). In bijlage III staat een compleet overzicht van alle uitgereikte prijzen in Prinses Christina Junior Concours In januari en februari 2013 vond de afronding plaats van het Prinses Christina Junior Concours voor kinderen tot en met 11 jaar. Voor deze tweede editie van ons online concours ontvingen wij 234 filmpjes van 260 deelnemers, een succesvolle voortzetting van het eerste Prinses Christina Junior Concours waarvoor wij 180 filmpjes ontvingen. Met het online concours willen we kinderen stimuleren om door te gaan met muziek maken en het jongste muziektalent een virtueel podium te bieden. De filmpjes op kunnen door iedereen worden bekeken. Bezoekers van de website kunnen reageren op de filmpjes (het Prinses Christina Concours ziet toe op de geschiktheid van de reacties en plaatst ze vervolgens online). Dit levert hartverwarmende berichten op. Deelnemers Prinses Christina Junior Concours in Het Scheepvaartmuseum 17

18 Jury De jury van het Prinses Christina Junior Concours bestond uit oud-prijswinnaars van het Prinses Christina Concours die inmiddels een indrukwekkende carrière doormaken. Om de 234 filmpjes te kunnen beoordelen met de breedst mogelijke expertise werd een jury samengesteld bestaande uit: Christiaan Kuyvenhoven (piano), Daria van den Bercken (piano), Lisa Jacobs (viool), Izhar Elias (gitaar), Nora Fischer (zang) en Fleur Bouwer (klarinet), aangevuld met Mark Vondenhoff, directeur van het Prinses Christina Concours. Prijzen Deelnemers aan het Prinses Christina Junior Concours maakten kans op mooie prijzen. Eervolle Vermeldingen kregen cd s van pianiste Daria van den Bercken of van gitarist Izhar Elias. Finalisten konden de volgende prijzen winnen: - De Classic Express Prijs (een dag lang de Classic Express voor de deur en ze mochten een concert geven in de Classic Express voor eigen publiek; - De Concert in de Classic Express Prijs: een optreden in de Classic Express; - Concertkaarten voor concerten van violiste Lisa Jacobs of van pianiste Daria van den Bercken; - Vrijkaarten voor het Spoorwegmuseum in Utrecht, Madurodam in Den Haag, voor Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in Utrecht en voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Prijsuitreiking in Het Scheepvaartmuseum Op zaterdag 16 februari 2013 vond de prijsuitreiking van het Prinses Christina Junior Concours plaats in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Alle 234 deelnemers van het Prinses Christina Junior Concours werden uitgenodigd voor een leuk dagje in Het Scheepvaartmuseum, als dank voor hun filmpje en als stimulans om door te gaan met muziek maken. Alle deelnemers ontvingen een certificaat van deelname om hun bijzondere prestatie nog eens te markeren. Ook konden deelnemers elkaar ontmoeten en een mooi concert bijwonen in de Classic Express die speciaal bij Het Scheepvaartmuseum stond geparkeerd. Vervolg De succesvolle tweede editie was voor ons de aanleiding om in het najaar van 2013 het Prinses Christina Junior Concours te organiseren. Naar aanleiding van een enquête onder deelnemers (en hun ouders) en onze eigen ervaringen vonden er in 2013 werkzaamheden plaats om het format van het online concours verder te optimaliseren. Zo werd het prijzenaanbod onder de loep genomen, de regels, de juryprocedures en de opzet van de prijsuitreiking. Ook werd er geïnvesteerd om de website de spil van het concours, te optimaliseren. Mayte Levenbach In bijlage III staat een compleet overzicht van alle uitgereikte prijzen in Jamie Bao 18

19 Tuur Segers Ondersteuning jong muziektalent Wij merken dat ondersteuning van talent, met name waar het gaat om schoolgaande kinderen, slecht geregeld is in Nederland. Niet alleen overheden schieten tekort, ook de meeste fondsen hebben op basis van hun statuten weinig middelen ter beschikking om jonge mensen waar nodig verder te helpen. Wij zoeken constant naar mogelijkheden van samenwerking om deze activiteiten te kunnen laten groeien. Prijzen Deelnemers aan de concoursen maken kans op mooie prijzen, zoals optredens, workshops en cursussen. Bij het toekennen van deze prijzen wordt zorgvuldig gekeken naar de ontwikkelingsfase van de prijswinnaar. Na het concours is er altijd goed overleg met de prijswinnaars over de manier waarop zij hun prijzen willen gaan verzilveren en adviseren wij winnaars bij het vinden van bijvoorbeeld een geschikte masterclassdocent of cursus. Tijdens de concoursen in 2013 werden weer veel masterclasses toegekend in de vorm van prijzen. Veel van deze prijzen zijn in 2013 al verzilverd door de winnaars en ook de komende jaren zullen prijswinnaars hun masterclassprijzen nog gaan verzilveren. De afhandeling van masterclassprijzen van de afgelopen jaren liep ook in het jaar 2013 door. Sommige prijswinnaars konden aanwezig zijn bij zomercursussen en festivals in binnen- en buitenland. Dit was mede mogelijk dankzij bijdragen die werden verleend voor studiebeurzen. Sommige sponsors gaven prijzen in de vorm van studiebeurzen waarmee een aantal prijswinnaars gesteund werd om verder te gaan met hun studie. Nazorg Dankzij de beschikbare kennis en het netwerk is het vaak mogelijk op tal van terreinen nuttige adviezen te geven. Dit gebeurt zeer regelmatig en gaat vaak in samenwerking met onder anderen docenten aan de jong talentafdelingen van conservatoria. Prijswinnaars die daar behoefte aan hadden, werden gesteund en geadviseerd bij het zoeken naar een geschikt muziekinstrument. Daarbij werd vaak hulp geboden bij het vinden van fondsen. Soms krijgt het Prinses Christina Concours giften in de vorm van muziekinstrumenten. In het algemeen worden deze instrumenten doorgegeven aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat beter geoutilleerd is om het beheer te verzorgen. Het schrijven van aanbevelingsbrieven is ook een onderdeel van de nazorgactiviteiten. Er werden aanbevelingsbrieven geschreven voor tal van prijswinnaars om ze een steuntje in de rug te geven. 19

20 Advies en bemiddeling Advisering en begeleiding van de prijswinnaars gebeurt ook veelal informeel en tijdens andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld tijdens contacten over een concert waar een prijswinnaar voor gevraagd wordt. Al deze werkzaamheden zijn dus moeilijk te kwantificeren, maar om een idee te geven volgt hieronder een overzicht met enkele voorbeelden van prijswinnaars die het afgelopen jaar zijn geholpen. - Jochem le Cointre (piano jazz, prijswinnaar in 2006, 2008 en 2010) kreeg een bijdrage voor zijn studie aan de Manhattan School of Music in New York. - Danielle Daoukayeva (viool, prijswinnaar in 2012) kon een zomercursus volgen in Oostenrijk. - Hawijch Elders (viool, prijswinnaar in 2013) heeft dankzij de prijzen die zij won tijdens het concours in Rotterdam en tijdens de Nationale Finale in 2013 de cursus New Virtuosi in Italië kunnen volgen in Irene Enzlin (cello, prijswinnaar 2011) kon dankzij haar prijzengeld een cursus volgen in Italië in Theodoor Heyning (cello, prijswinnnaar in 2013) kon n.a.v. zijn gewonnen masterclassprijs van 2013 lessen volgen bij cellist Floris Mijnders. - Blokfluitiste Lucie Horsch (prijswinnaar in 2012) kon in 2013 lessen volgen bij Walter van Hauwe. - Jorian van Nee (prijswinnaar in 2013) kon in 2013 lessen volgen bij pianist Ronald Brautigam. - Manuel Sanguino (piano en saxofoon, prijswinnaar 2012) kon in 2013 lessen volgen bij Mila Baslawskaya (piano). - Sophiko Simsive (piano, prijswinnaar in 2008) kreeg een jarenlange financiële ondersteuning waarmee zij verschillende cursussen en masterclasses in binnen- en buitenland kon volgen. - Renske Wijma (hoorn, prijswinnaar in 2002) werd geholpen bij de aankoop van haar nieuwe hoorn - Floris Willem (viool, prijswinnaar in 2012) kon dankzij de KPMG Persprijs concerten bezoeken in Wenen. - Joost Willemze (harp, prijswinnaar in 2012) kon met zijn prijzengeld een cursus volgen in Nice en in Spanje. - Zhenja Zheng (piano, prijswinnaar in 2010) kon dankzij haar prijzengeld een cursus volgen op Rhodos in Remy van Kesteren Het Prinses Christina Concours is geen 110 meter horden, maar het begin van verdere ontwikkeling; het begin van een reis. Daarom worden deelnemers en prijswinnaars begeleid en daarom organiseert het Prinses Christina Concours talloze concerten zodat prijswinnaars ervaring kunnen opdoen. Remy van Kesteren, harp I would like to thank the Prinses Christina Concours for all the help and giving me opportunities. I wish every participant of Prinses Christina Concours will have a wonderful journey and beautiful teenage years, just like what I have experienced since winning my prize in Sophiko Simsive, piano Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw steun voor het volgen van deze masterclasses. Zij hebben mij een enorme drive en vooruitzicht gegeven. Het zien van een andere structuur van lesgeven en krijgen heeft mij ontzettend goed gedaan en ik weet zeker dat ik hierdoor grote vooruitgang zal boeken. Daniëlle Daoukayeva, viool 20

april 2013 Cultuurparticipatie in ieder kind Uitgave van Fonds voor Vier jaar muziekeducatie op de kaart

april 2013 Cultuurparticipatie in ieder kind Uitgave van Fonds voor Vier jaar muziekeducatie op de kaart Er zit muziek in ieder kind Uitgave van Fonds voor Cultuurparticipatie april 2013 Vier jaar muziekeducatie op de kaart 108 82 01 10 36 109 98 11 85 84 83 80 05 07 15 46 24 Aruba 06 0912 28 29 25 14 13

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 14 februari 2007 Ons kenmerk: 07.009/32000126.037/SW/JT/HL Behandeld door: dr. J. Tuinstra (0592)365812 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest jaarverslag 213 Voor de eeuwige schoonheid van de muziek jaarverslag 213 amsterdam, 3 juni 214 Tien jaar oud was ze, toen ze er voor het eerst speelde. In november kwam Jane Piper (voorpagina) terug in

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera. JAARVERSLAG 2014 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl INHOUDSOPGAVE DANKWOORD DANKWOORD 4 PRODUCTIES De Toverpiano 19 PUBLIEKSBEREIK

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

bureaupromotie podiumkunsten

bureaupromotie podiumkunsten Jaar verslag twee duizend acht bureaupromotie podiumkunsten Inhoud 02 Voorwoord 04 Collectieve marketing & promotie 08 Theater & Concertbon 10 Jeugdtheaterdagen 12 Klassieke Muziekweek Liever Live 14 Toneel

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

hollandopera jaarverslag 2013

hollandopera jaarverslag 2013 hollandopera jaarverslag 2013 21 maart 2014 Holland Opera (Xpress) Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl Inhoudsopgave Dankwoord 3 Publieksbereik 4 Financiën

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR

JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR JAARVERSLAG STICHTING THEATER DE VEST EN GROTE SINT LAURENSKERK ALKMAAR REDACTIE PETER BLAAUBOER, MARIJKE VAN DEN MUIJSENBERG, SANDRA JONGENELEN VORMGEVING RAADHUIS.COM FOTOGRAFIE MIKE BINK, PETER VAN

Nadere informatie

Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt

Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt Inhoudsopgave 1. Basisgegevens:...3 2. Aard en doel van de Stichting:...3 3. Samenstelling bestuur:...3 4. Participanten

Nadere informatie

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN HET BESTE VAN TWEE WERELDEN IN GESPREK MET DE COMMISSIE 4 experts over urban culture Reisverslag van een aanvraag Muziek in ieder kind dagboek van een kunstliefhebber Trends in cultuurparticipatie taalatleten

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Cultuurfonds Mode Stipendium 2014 naar Youasme

Cultuurfonds Mode Stipendium 2014 naar Youasme cultuurbericht voorjaar 2015 Uitgave voor donateurs en relaties van het Prins Bernhard Cultuurfonds Cultuurfonds Mode Stipendium 2014 naar Youasme Measyou Donateursexcursie naar de Oude en Nieuwe Kerk

Nadere informatie

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD Jaarverslag 2013 Foto: RVD Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander

Nadere informatie