Zomerbrief IEMES 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zomerbrief IEMES 2015"

Transcriptie

1 Zomerbrief IEMES 2015 van: Nick Welman, teamleider IEMES aan: alle studenten CE IEMES / CO IEMES datum: 10 juli 2015 betreft: ontwikkelingen / verbeteracties IEMES Beste IEMES-student, Enkele keren per jaar informeer ik je over de ontwikkelingen bij jouw opleiding en de verbeteracties om jouw onderwijs zo goed mogelijk te maken. Dit is het tweede en laatste bericht van studiejaar : de Zomerbrief. EVALUATIES Nationale Studenten Enquête NSE Als opleiding, als studenten en medewerkers, mogen we ronduit blij zijn met de resultaten van de Nationale Studenten Enquête NSE. Allereerst verdienen studenten een compliment voor de respons: 48% van de CE IEMES-studenten en 45% van de CO IEMES-studenten heeft aan de NSE meegedaan. Dat is véél hoger dan de respons vorig jaar (36% respectievelijk 35%) en boven het gemiddelde van alle economische opleidingen. Iedereen lof voor het invullen. De resultaten van de NSE heb ik voor je bijvoegd bij het zomerbriefbericht op fontysaci.nl. Op een vijfpuntsschaal geven CE-studenten hun studie gemiddeld een 3,93 (was vorig jaar 3,84) en CO-studenten gemiddeld een 3,95 (was 3,86). Landelijk geven studenten hun hbo-opleiding een 3,83. Ik nodig je uit de uitkomsten van de NSE door te nemen. Het mag je dan opvallen waar onze opleidingen zich kunnen verbeteren. Daar zijn inmiddels acties op gezet. Om beter te presteren op de criteria algemene vaardigheden en praktijkgericht onderzoek introduceert IEMES per september in studiejaar 1 en 2 een semestervak Academische Vaardigheden. Voor verbetering van de toetsing voert IEMES een toets-apk in; een technisch verhaal waarvan ik je de details bespaar, maar waarvan studenten verbetering moeten gaan merken. De stagegids is dit studiejaar grondig aangepakt en dat 1

2 laat al een lichte stijging zien in de waardering voor stagebegeleiding en voorbereiding: van scores 2,54 en 2,61 naar score 2,80 bij CE respectievelijk 3,07 bij CO. Ik verwacht dat die tendens doorzet. Docenten en Vakken Enquête DVE Onze eigen IEMES-evaluaties zijn ingevuld door een zeer wisselend aantal studenten en de respons is daardoor zo grillig dat ik nauwelijks conclusies kan of wil trekken uit de uitkomsten. Misschien kwam onze enquête te snel na de NSE, wat een achterblijvende respons verklaart. Wat ik kan aangeven is dat bij CE IEMES in het eerste jaar Marketing (score 3,9), Online Marketing en Bedrijfseconomie (beide 3,8) de best gewaardeerde vakken zijn. In het tweede jaar doet Recht (score 3,9) het het best. Studieonderdelen die verbetering behoeven zijn Studiecoaching (score 3,3) en Experience Marketing (score 3,4) in jaar 1 en Engels (score 3,0) en Project (score 3,3) in jaar 2. Bij CO IEMES zijn Concepting (score 3,9) en Media Design (score 3,8) de hoogst gewaardeerde vakken in het eerste jaar. In het tweede jaar is dat opmerkelijk genoeg Bedrijfseconomie (score 3,8). De docenten Bedrijfseconomie hebben een nieuwe aanpak gelanceerd en die werkt blijkbaar. Studieonderdelen die verbetering nodig hebben zijn Studiecoaching en Onderzoek in het eerste jaar (beide 3,3) en Project (score 2,5), Studiecoaching (score 3,0), Engels (score 3,1) en Onderzoek (score 3,4) in het tweede jaar. De eerste ingrepen zijn inmiddels gedaan. Er komt een studiedag voor studiecoaches met als doel dat iedere studiecoach goed met het programma overweg kan. Er komen aanpassingen in de aanpak van Engels. Het project CO IEMES jaar 2 komt niet in de huidige vorm terug. Voor iedereen die dat heeft gedaan: bedankt voor het invullen van de evaluaties. OVERZICHT ZOMER 2015 Nieuwe docenten. In voorjaar 2015 zijn in het team IEMES aan de slag gegaan de docenten Sylvia Sebregts (begeleiding scripties), Hafize Topçu en Paulien van der Klis (Engels), Philip Corsius (Transmedia Storytelling), Edmay Sitanala (Media Design) en Freek Sijm (Marketing en Economie). Wisselingen. Per 1 mei is Frank Slijpen de opleidingscoördinator Onderzoek. Frank volgt Daan Oudbier op. Frank is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderzoekstages in de afstudeerfase en voor de kwaliteit van de scriptiebeoordelingen. 2

3 IEMES had dit voorjaar door uiteenlopende omstandigheden enkele onvoorziene personeelswisselingen. Het gros van de studenten heeft daar helemaal niks van gemerkt. Enkele studentgroepen hebben last gehad van bijvoorbeeld het onverwacht wisselen van studiecoach. Ik dank die studenten voor hun begrip, geduld en medewerking. Scripties. Ik mag zeggen dat IEMES forse voortuitgang boekt in het scriptietraject. Dit studiejaar zijn voor het eerst alle studenten die op onderzoekstage gaan ingedeeld in thesiscirkels van zes studenten die om de week bijeen komen onder begeleiding van hun thesisdocent. Vorig jaar rond deze tijd, in de zomer van 2014, was het scriptierendement bij IEMES gedaald tot een onacceptabele 29%. Nu, zomer 2015, met de nieuwe aanpak, is het rendement hersteld tot 63%. Het zal waarschijnlijk nooit zo zijn dat iedere student de scriptie tenslotte is het een meesterproef in één keer haalt. Ik vind een scriptierendement tussen de 80% en 90% wenselijk. Alle studenten die na twee pogingen hun scriptie niet behaalden, zijn dit jaar ingedeeld in scriptieklassen. Ook daar is een essentiële bijdrage geleverd aan het herstel van het scriptierendement. Ik heb respect voor de docenten die met bezieling de scriptieklassen begeleiden en voor de studenten die daar hun doorzettingsvermogen tonen. Pilot. Dit studiejaar had IEMES een pilot waarbij studenten in plaats van met een scriptie hun onderzoeksbekwaamheid aantoonden met een documentaire of een (wetenschappelijk) artikel. Doel was studenten meer eigenaarschap te laten ervaren en in hun kracht te zetten. Aan de pilot met documentaires namen twaalf studenten deel en aan de artikelpilot drie. De opleiding claimt het gehele najaar om deze pilots grondig te evalueren. Pas dan besluit ik of de documentaires en artikelen na februari 2016 blijvende alternatieven kunnen zijn voor de scriptie. Vermeldenswaard is dat student Maurits Spijkerman, deelnemer aan de documentairepilot, zo n sterk product heeft afgeleverd dat hij is genomineerd voor de Fontys Denk Groter Prijs. Avondcolleges. Voor studenten met studievertraging biedt IEMES avondcolleges aan die met livestream en Facebook vanaf thuis of elders interactief te volgen zijn. Studievertragers zijn door werk of verplichtingen vaak verhinderd om aan het dagonderwijs deel te nemen. De avondcolleges zijn succesvol en effectief. Wordt vervolgd. Mijlpalen. Hieronder volgt een doorsnede van heuglijke gebeurtenissen waar we als opleiding met trots op mogen terugkijken. In volkomen willekeurige volgorde. IEMES-studenten deden mee aan de Student Event Game in Deventer, de IDEA Talent Scout in Maarssen, de Media Future Week in Hilversum, The Next Web Europe Conference in Amsterdam en de Dutch Student Sales Challenge op Jachtslot de Mookerheide bij Nijmegen. 3

4 Het nieuwe excellentietraject Buro P3 organiseerde de editie 2015 van Paaspop Academy en #CLUBIEMES regelde de artist handling en vrijwilligersaccreditatie op Festival Mundial. Studenten van excellentietraject Music gingen op tournee met Jett Rebel en Eurogig-studenten begeleidden optredens van Nederlandse artiesten in Schotland en Duitsland. Studenten Remco en Ivo Lemmerlijn traden dankzij de contacten tussen Fontys ACI en de Nederlandse ambassade op bij de North Side International Music Night in New York. Excellentietraject IEMES TV startte met het nieuwe programma Cup of Kids op Omroep Tilburg. Op de I Am 2 Expositie in de Wagenmakerij op de Tilburgse Spoorzone presenteerden 190 studenten hun persoonlijke kernwaarden en concepten. #CLUBIEMES organiseerde lekkere excursies naar Berlijn voor 160 studenten en naar Kopenhagen voor 75 studenten. Studenten van de extra taalvakken in het tweede jaar gingen op taalreis naar Spanje, Rusland, China en Japan. De drie IEMES-winnaars van de SXSW Contest brachten hun tiendaags studiebezoek aan Austin, Texas. IEMES-docenten deden volop mee met internationale uitwisseling. Docent Event Paul Schreuder gaf colleges aan de universiteit van Baskenland in Bilbao. Gaby Crucq en Elaine Meys participeerden bij Lillehammer University College in Noorwegen. Docent Future Studies Maaike Rijnders doceerde aan de Turku University in Finland en docent Creativity Chris Gribling aan ITESO Guadalajara in Mexico. Chris verzorgde tevens samen met collegadocent Monique Zijp een workshop op SXSW Edu, Austin, Texas. Studenten Roy Swinkels en Dennis Lommelen zijn door IEMES voorgedragen als kandidaten voor de Fontys Denk Groter Prijs De vierdejaars studenten organiseerden een stijf uitverkocht Fairytale Festival met 3000 bezoekers. Roy en Dennis viel geen nominatie ten deel, de andere door IEMES voorgedragen kandidaat gelukkig wél (zie boven bij Pilot). Paasbrief. Er was dit jaar geen Paasbrief. Het kwam er niet van. Komend jaar weer. VOORUITBLIK STUDIEJAAR Nieuwe docenten. In augustus verwelkomen we Jeroen Rooijakkers als docent Marketing, Economie en Onderzoek en Jolanda Horsten als docent Copywriting en Academische Vaardigheden. Cedric Stalpers komt het docentteam versterken als docent Onderzoek en Circusentertainment. Leonie Manshanden start als docent Gaming. 4

5 Aanmeldingen. De huidige cijfers laten zien dat CE IEMES evenveel nieuwe eerstejaars krijgt als vorig jaar. De aanmeldingen voor CO IEMES lopen met 10% terug; dat lag geheel in de lijn der verwachting aangezien 2014 het topjaar was. Het past in het beeld dat CE IEMES zich stabiliseert met een jaarlijkse instroom van 100 tot 150 studenten en bij CO IEMES 350 tot 400 studenten. Jaaragenda. De Jaaragenda IEMES is op 9 juni jl. gepubliceerd op fontysaci.nl bij Studentinformatie. Let op dat we het eerste semester een week korter hebben gemaakt en het tweede een week langer. Dat geeft meer rust en ruimte in de drukke tentamen- en assessmentperiode in de zomermaanden. De week van 25 tot 29 januari wordt de #CLUBIEMES-excursieweek en wegens succes verlengd voor de thuisblijvers de Open Vizierweek met een uniek en gevarieerd onderwijsaanbod. Nieuw onderwijs. In de afstudeerfase zijn er vanaf september drie nieuwe Advanced Courses: Digital Concepts, Big Data en Theatre Marketing. Bovendien heeft de opleiding CE Digital Business Concepts vijf Advanced Courses opengesteld voor IEMES-studenten, waarmee het aantal toegevoegde keuzemogelijkheden in de afstudeerfase op acht uitkomt. In het tweede jaar komen er nieuwe extra vakken Sounds, IQ, Duits en Italiaans. Wie de doorstroomnorm heeft gehaald krijgt daarvan informatie per . De extra taalvakken Chinees en Russisch slaan studiejaar over. Spaans, Japans en CQ blijven gewoon. Expertiseweek. Wat in jaar 1 IEMES-week heet, heet in jaar 2 expertiseweek: een praktijkweek met gastsprekers. De eerste expertiseweek van komend studiejaar krijgt een tweestromenaanpak. Studenten kunnen bij aanvang kiezen tussen het plenaire en afwisselende onderwijsprogramma of een intensief en individueel zelfstudietraject. Onderwijs- en Examenregeling OER. In de nieuwe OER staan twee opvallende wijzigingen. Voor onderwijsactiviteiten die daarom vragen, kan een aanwezigheidsregel gelden. Ik heb de afspraak dat ik de aanwezigheidsbepalingen vooraf overleg met de studentvertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad. Voor de hoofdfase en afstudeerfase geldt voortaan dat een student een tentamen kan herkansen elke keer als dat tentamen wordt aangeboden. Internationaal. Fontys ACI ontvangt in september 54 buitenlandse exchangestudenten. Ze zijn afkomstig van Chili tot Zuid-Korea. Omgekeerd gaan 46 IEMES-studenten op minor over de grens bij onze partneruniversiteiten en naar schatting zo n twintig studenten doen hun stages in het buitenland. Fontys ACI heeft ervoor gekozen om in de wereldsteden New York, Londen, Kaapstad en Seoul hotspots te creëren. Bijvoorbeeld door een rijk aanbod van stages, praktijkopdrachten, studieprojecten en excursies gebruiken we deze wereldsteden steeds meer als contextrijke 5

6 leeromgeving voor studenten. Dit semester fungeerde IEMES-student Lara Hirschmann als eerste als liaison officer van de Fontys Academy for Creative Industries in New York. Opleidingsminors. Bijzonder bericht: IEMES introduceert komend studiejaar twee opleidingsminors. Dat brengt samen met de minors Event en Transmedia Storytelling het aantal eigen minors op vier. In september begint de minor Game Business, waarvan docenten Maarten de Rooij en Leonie Manshanden de ontwerpers en kartrekkers zijn. Aanmelden kan per direct per aan Maarten. We verwachten acht tot twaalf studenten in deze eerste versie van de nieuwe minor. In januari start de minor Visual Visionairs (werktitel), waar docenten Media Design en Visuals Bart van Esch en Elaine Meys het roer in handen hebben. De minor krijgt een samenwerking met Lifestyle. Informatie volgt na de zomerstop. FIJNE ZOMER Ik wens je een stralende zomer toe. Graag verwelkom ik je in augustus weer bij je opleiding voor een IEMES-jaar met een frisse start en nieuwe energie. En met een zinderende introductie natuurlijk! Nick Welman teamleider CE / CO IEMES Fontys Academy for Creative Industries

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013 Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen over bewaking van het eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting 3 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs

Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs Studiesucces Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs deze publicatie is onderdeel van het project Sturen op Studiesucces, waarin Economie en Management / HES van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Logistiek gastcollege van Hessel Visser tijdens alumnibijeenkomst op 17 juni a.s.

Logistiek gastcollege van Hessel Visser tijdens alumnibijeenkomst op 17 juni a.s. Nieuwsbrief Mei 2010 Beste logistieke alumnus, Hierbij een nieuwe nieuwsbrief van Alumnivereniging Logistiek. Middels deze nieuwsbrief willen we jullie graag uitnodigen voor een gastcollege van Hessel

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Staren we ons blind op MOOC s?

Staren we ons blind op MOOC s? transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Staren we ons blind op MOOC s? 4 jaargang 21 februari 2014 living labs zetten hogescholen internationaal op de kaart universiteitsraad

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur Avans Hogeschool Animatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2014 2/45 NQA Avans Hogeschool: Animatie - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Internationaliseren in eigen land

Internationaliseren in eigen land transfer vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Internationaliseren in eigen land 6 jaargang 21 mei/juni 2014 rug wil meer uit international classroom halen techniekonderwijs moet internationaler

Nadere informatie

Uitdaging in de vwo-bovenbouw

Uitdaging in de vwo-bovenbouw JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A5 04-10-12 09:44 Pagina 1 Kijk je toekomst Uitdaging in de vwo-bovenbouw Johannes Fontanus College Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld Postbus 108

Nadere informatie