Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Hierna volgen de algemene voorwaarden die OptioNavigator.COM oplegt aan u, de klant (hierna "u" of "gebruiker" of "klant") voor toegang tot haar websites (OptioNavigator.COM of Toepassing of Dienst ) en product " OptioNavigator.COM " en het gebruik van haar diensten (hierna de "Overeenkomst" of "Gebruikersovereenkomst" of "Online Dienstenovereenkomst"). Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden en risico's verbonden aan uw gebruik van onze diensten beschikbaar onder het domein en sub-domeinen van OptioNavigator.COM. Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, gelieve onze Klantendienst te contacteren. U moet alle voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst lezen, ermee akkoord gaan en ze aanvaarden zonder wijzigingen, met inbegrip van die voorwaarden en bepalingen hieronder uitdrukkelijk uiteengezet, en degene opgenomen door verwijzing, vooraleer u OptioNavigator.COM mag gebruiken of downloaden. Door de toepassing te blijven gebruiken gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst die op u van toepassing kunnen zijn. Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de aanvaarding van registratie voor nieuwe klanten, of vanaf ontvangst van een melding voor andere gebruikers. De Overeenkomst geldt voor alle gebruikers met ingang van 22 mei Gelieve geen gebruik te maken van onze diensten indien u de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst niet aanvaardt. Gelieve ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich volledig akkoord met al onze algemene voorwaarden. OptioNavigator.COM kan deze overeenkomst te allen tijde wijzigen of herzien door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op de toepassing, en door het platform te blijven gebruiken bevestigt u akkoord te gaan met toekomstige herzieningen. Ingeval van zulke wijzigingen aan de algemene voorwaarden van deze toepassing, zal OptioNavigator.COM deze publiceren op de toepassing. Alle gewijzigde voorwaarden worden geldig 10 dagen te tellen vanaf publicatie op de toepassing, of vanaf de eerste keer dat u gebruik maakt van onze diensten nadat de wijzigingen werden gemaakt, naargelang wat eerst voorkomt. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, gelieve geen gebruik te maken van onze diensten. Gelieve ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Online Diensten Overeenkomst Deze Online Diensten Overeenkomst wordt opgemaakt tussen OptioNavigator.COM en u. Deze Overeenkomst geldt voor de OptioNavigator.COM toepassing en het auto-trading platform, evenals voor de electronische inhoud en/of software momenteel vervat in de toepassing die de klant voorziet van real-time informatie, en andere functies, inhoud of diensten die het bedrijf in de toekomst kan toevoegen. Voorwaarden voor Lidmaatschap Onze diensten zijn beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen of bedrijven die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen vormen volgens de wetgeving van toepassing op het land van verblijf. GELIEVE GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE TOEPASSING ALS U NIET IN

2 AANMERKING KOMT. Bovendien zijn onze diensten beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die over voldoende ervaring en kennis beschikken op het gebied van financiële zaken om de voordelen en risico's te kunnen inschatten van het verwerven van financiële contracten via deze toepassing en dit reeds gedaan hebben zonder te vertrouwen op enige informatie vervat in deze toepassing. Zonder af te wijken van voornoemde provisie zijn wij niet verantwoordelijk voor het verifiëren en/of controleren of u al dan niet over de bedoelde kennis en/of ervaring beschikt, noch voor enige schade en/of verlies geleden als resultaat van onvoldoende kennis en/of ervaring. GELIEVE GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE TOEPASSING ALS U NIET IN AANMERKING KOMT. Zonder beperking van het voorgaande zijn onze diensten niet beschikbaar waar ze wettelijk verboden zijn, en het bedrijf behoudt zich het recht om diensten te weigeren en/of annuleren naar eigen goeddunken. Wettelijke Beperkingen Zonder beperking van het voorgaande begrijpt u dat wetten inzake financiële contracten verschillen in de hele wereld, en u bent verplicht u ervan te verzekeren dat u voldoet aan alle wetten, verordeningen of richtlijnen die gelden in het land waar u verblijft met betrekking tot het gebruik van de toepassing. Om alle twijfel te vermijden, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot onze toepassing betekent niet noodzakelijk dat onze diensten en/of uw activiteiten ermee wettelijk zijn onder de wetten, verordeningen of richtlijnen die gelden in het land waar u verblijft. Deze toepassing houdt geen aanbod en/of verzoek in aan personen in rechtsgebieden waar zulk aanbod en/of verzoek niet is toegestaan, en/of aan personen aan wie het wettelijk verboden is zulk aanbod en/of verzoek te doen, en mag niet gebruikt worden voor voornoemde doeleinden. Toegang tot deze toepassing, en het aanbod van sommige producten en diensten ervan, kan beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden, en bijgevolg dienen gebruikers die deze site bezoeken zichzelf te informeren en gevolg te geven aan zulke beperkingen. Beperkte Vergunning OptioNavigator.COM biedt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijke vergunning voor toegang tot en gebruik van de toepassing (de "vergunning"). Deze vergunning is afhankelijk van uw voortdurende naleving van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord niet te "dieplinken" naar de toepassing, de toepassing niet door te verkopen of toegang te vergunnen aan derden, en geen materialen uit de toepassing te kopiëren voor wederverkoop of enig ander doel aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptioNavigator.COM. Om twijfel te voorkomen, u zult verantwoordelijk gehouden worden voor enig ongeoorloofd gebruik van de toepassing, in strijd met deze paragraaf. U gaat verder akkoord geen gebruik te maken van enige electronische communicatiefunctie van een dienst op de toepassing voor enig doel dat onwettig is, misleidend, grof en een inbreuk op de privacy van een derde partij, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, gênant, obsceen, bedreigend of hatelijk. De vergunning toegestaan onder deze Overeenkomst zal worden beëindigd indien OptioNavigator.COM gelooft dat de door u verstrekte informatie, inclusief uw adres, niet meer geldig is of onjuist, of indien u anderszins de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en alle reglementen en richtlijnen voor alle diensten niet naleeft, of OptioNavigator.COM vaststelt dat u het OptioNavigator.COM platform op één of andere manier hebt misbruikt (inclusief maar niet beperkt tot betrokkenheid bij een transactie buiten de marktprijzen). Bij vaststelling van zulke overtreding gaat u ermee akkoord geen gebruik meer te maken van de diensten. U aanvaardt dat OptioNavigator.COM, naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande verwittiging, uw toegang tot sommige of alle diensten kan beëindigen, uw open transacties afsluiten, en alle informatie of inhoud verwijderen binnen een Dienst. Communicaties Tenzij anders aangegeven voor een bepaalde Dienst, zullen alle communicaties of materialen die u

3 t of anderszins doorstuurt via de diensten, inclusief informatie, data, vragen, commentaren of suggesties (uw "Communicaties") behandeld worden als onbeschermd en niet-vertrouwelijk. Kopiëren U mag de toepassing niet kopiëren of anderen toestaan om er kopieën van te maken. U mag niets wijzigen, aanpassen, samenvoegen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken creëren gebaseerd op het geheel of een deel van de toepassing en/of haar documentatie. U bent wettelijk verantwoordelijk voor inbreuk op auteursrechten, ongeoorloofde overdracht, reproductie of gebruik van de toepassing en/of haar documentatie. Indien reverese engineeren of decompilatie noodzakelijk is voor compatibiliteitsdoeleinden, neem dan contact met OPN LTD. Privacybeleid OptioNavigator.COM doet haar uiterste best om de privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van haar clienten te vrijwaren, tijdens en na hun interactie met het bedrijf, voor zover haalbaar door het bedrijf. OptioNavigator.COM doet haar uiterste best om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van haar clienten te vrijwaren, onder meer door de inplementatie van gegevensbeschermingsprocedures ontworpen om clientvertrouwelijkheid te verzekeren. OptioNavigator.COM garandeert dat haar beveiligingsbeleid geregeld wordt bijgewerkt zodat de vertrouwelijke informatie van haar clienten voortdurend verzekerd is. Van tijd tot tijd kan OptioNavigator.COM clienten contacteren hetzij telefonisch of per om hen verdere informatie te bezorgen over OPN LTD. Daarenboven kan het bedrijf af en toe clienten contacteren, hetzij telefonisch of per om hen te informeren over unieke promotionele aanbiedingen door OptioNavigator.COM. OptioNavigator.COM kan uw contactgegevens doorgeven aan derde partij signalenleveranciers waarbij u bent ingeschreven. Clienten gaan ermee akkoord op deze manier te worden gecontacteerd wanneer ze onze algemene voorwaarden aanvaarden bij inschrijving bij OPN LTD Personen die niet verder wensen te worden gecontacteerd door OptioNavigatorCOM kunnen dit te allen tijde laten weten door het bedrijf te contacteren per en te verzoeken dat het bedrijf geen verder contact opneemt. Schadeloosstelling & Recht op Compensatie De klant stemt in met het vrijwaren en schadeloosstellen van OPN LTD, haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten, van en met betrekking tot enig verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven die zij lijdt of maakt doordat de klant zijn verplichtingen niet nakomt of handelt in strijd met één van de algemene voorwaarden hierin opgenomen of als gevolg van een schending van enige toepasselijke wetten of voorschriften. In het geval van aansprakelijkheid van de Klant aan OptioNavigator.COM, haar directeuren, officieren, werknemers of agenten onder de schadeloosstellingsvoorzieningen van de clausule hierboven, heeft OptioNavigator.COM het recht om dat bedrag te verrekenen tegen het positieve saldo van elke account die de klant heeft geopend bij OPN LTD Beperking van Aansprakelijkheid OPN LTD, HAAR OFFICIEREN, DIRECTEUREN OF WERKNEMERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLOREN WINSTEN OF ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET ONZE TOEPASSING, ONZE DIENSTEN, OF DEZE OVEREENKOMST (ONGEACHT DE OORZAAK, INCLUSIEF NALATIGHEID), BEHALVE ZOALS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN OPN LTD, HAAR OFFICIEREN, DIRECTEUREN OF WERKNEMERS, TEN OPZICHTE VAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ IN ENIGE BEWEZEN OMSTANDIGHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U NAAR UW

4 ACCOUNT STORTTE BIJ OptioNavigator.COM IN VERBAND MET DE TRANSACTIE DIE AANLEIDING GEEFT TOT ZULKE AANSPRAKELIJKHEID. OptioNavigator.COM en enige Derde Partij Leveranciers staan niet in voor de juistheid, tijdigheid, volledigheid of correcte volgorde van de Marktinformatie, en garanderen geen resultaten van uw gebruik van of vertrouwen in de Marktinformatie. Marktinformatie kan zeer snel onbetrouwbaar worden om verschillende redenen zoals bijvoorbeeld veranderingen in marktvoorwaarden of economische omstandigheden. OptioNavigator.COM noch de Derde Partij Leveranciers zijn verplicht om informatie of opinies in enige Marktinformatie bij te werken, en wij kunnen stoppen met het aanbieden van Marktinformatie op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving U aanvaardt dat nochoptionavigator.com, noch de Derde Partij Leveranciers op enige wijze aansprakelijk zullen zijn voor de beëindiging, onderbreking, vertraging of onjuistheid van enige Marktinformatie. U zult niet \"dieplinken\", herverdelen, of de herverdeling toestaan van Marktinformatie, noch toegang verlenen tot Marktinformatie aan personen die geen toelating hebben van OptioNavigator.COM om Marktinformatie te ontvangen. Gebruik van & Toegang tot toepassing U aanvaardt verder alle risico's verbonden aan het gebruik van en de bewaring van informatie op uw persoonlijke computer of op elke andere computer vanaf dewelke u zich toegang verleent tot de toepassing en de diensten (hierna \"computer\" of \"uw computer\"). U verklaart en garandeert dat u de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen hebt geinstalleerd en zult toepassen in verband met de beveiliging van en controle op de toegang tot uw computer, computervirussen of andere vergelijkbare schadelijke of ongepaste materialen, toestellen, informatie of data. U aanvaart dat OptioNavigator.COM op geen enkele manier aansprakelijk zal worden gesteld in geval van storing, beschadiging of vernietiging van uw computersystemen, gegevens of bestanden of een deel daarvan, noch voor vertragingen, verliezen, fouten of weglatingen als gevolg van het falen of wanbeheer van een telecommunicatie of computerapparatuur of -software. U zult OptioNavigator.COM of andere OPN LTD\s online dienstverleners op geen enkele manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, blootstellen aan aan enig computervirus of ander gelijkaardig schadelijk of ongeschikt materiaal of toestel. U aanvaardt de volledige en persoonlijke aansprakelijkheid voor de tijdige afwikkeling van iedere transactie aangegaan onder uw account bij het bedrijf. U alleen draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u alleen controleert wie toegang heeft tot uw account, en dat andere personen toegang verleend wordt om the traden op de website d.m.v. uw account. In elk geval bent alleen u aansprakelijk voor enige en alle posities die op uw makelaarsaccount worden getradet, en voor alle kredietkaarttransacties ingevoerd in de toepassing voor uw account. U bent verplicht om het Bedrijf in te lichten over elk probleem, fout of vermoede systeem- of andere gebreken die u ervaart. Rechten van het Bedrijf OptioNavigator.COM behoudt zich het recht voor om de werking van deze site of een deel of delen ervan op te schorten.. Yii :: app () -.> Naam.. COM kan, naar eigen goeddunken, volume- of andere beperkingen opleggen aan Klantenaccounts. Force Majeure U gaat ermee akkoord dat OptioNavigator.COM op geen enkele manier aansprakelijk zal worden gehouden tegenover u of elke andere persoon in geval van force majeure, of voor acties van enige Overheids- of gerechtelijke autoriteit, of voor het falen van of beschadiging of vernieling aan haar computersystemen, gegevens of bestanden of een deel daarvan, noch voor vertragingen, verliezen, fouten of weglatingen als gevolg van het falen of wanbeheer van een telecommunicatie- of computerapparatuur of software.

5 Partijen worden ontheven van alle verantwoordelijkheid voor gedeeltelijke, volledige of nietuitvoering, alsook voor niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, wanneer deze niet-nakoming of niet behoorlijk nakomen een gevolg is van buitengewone gebeurtenissen, die zich voordoen na afsluiting van deze overeenkomst en die partijen ook niet konden voorzien of voorkomen (natuurrampen, oorlogen, gewapende conflicten enz.). Links OptioNavigator.COM biedt links naar andere sites die worden beheerd of aangeboden door derde partijen. Zulke links kunnen affiliatie vertegenwoordigen met zulke site, haar eigenaars of haar providers. OptioNavigator.COM waarschuwt u zich ervan te vergewissen dat u de risico's begrijpt van het gebruik van dergelijke sites vooraleer via het Internet zaken op te halen, te gebruiken, te vertrouwen of aan te kopen. U aanvaardt dat u onder geen enkele omstandigheid OptioNavigator.COM aansprakelijk zult houden voor verlies of schade veroorzaakt door gebruik van of vertrouwen in enige inhoud, goederen of diensten beschikbaar op andere sites. OptioNavigator.COM stelt links voor naar geaffilieerde makelaars. Deze makelaars komen voor op de meeste vergelijkingswebsites, en zijn goedgeplaatst. OptioNavigator.COM heeft zich gebaseerd op deze vergelijkingstests en wijst elke verantwoordelijkheid af voor inschrijvingen bij deze makelaars. De keuze van makelaar blijft uw verantwoordelijkheid. Indien u twijfels heeft, of verdenkingen over een geaffilieerde makelaar, gelieve OptioNavigator.COM daarvan op de hoogte te brengen. Handelsmerken en Auteursrechten Alle inhoud, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en iconen zijn eigendom van OptioNavigator.COM of haar affiliaten, agenten of makelaars, en zijn beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragen en bepalingen. U gaat ermee akkoord geen vermeldingen te verwijderen aangaande auteursrecht of andere aanwijzingen van beschermde intellectuele eigendomsrechten van materialen die u afdrukt of downloadt van de website. U ontvangt geen intellectuele eigendomsrechten of enig recht of vergunning voor het gebruik van dergelijke materialen of de toepassing, anders dan zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Beelden getoond op de toepassing zijn eigendom van. Yii :: app () -> naam.. COM of worden gebruikt met toestemming. U stemt ermee in geen informatie, software of ander materiaal beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht (alsmede rechten op publiciteit en privacy) te uploaden, publiceren, reproduceren of distribueren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze rechten en de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPN LTD. Niets op de aanvraag kan worden aanschouwd als toekenning, bij implicatie, estoppels, of anderszins, van enige licentie of recht om een handelsmerk te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van. Yii :: app () -..> Naam.. COM en/of een derde partij die eigenaar is van de handelsmerken, Uw gebruik van de handelsmerken of enige andere inhoud van de toepassing, behalve zoals hierin voorzien, is strikt verboden. Toelichtingen Zelfs lichte schommelingen in de markt kunnen aanzienlijke winsten betekenen indien deze schommelingen in uw voordeel zijn, maar eveneens aanzienlijke verliezen, indien de schommelingen in uw nadeel zijn. U bent verantwoordelijk voor het instellen van deugdelijke tradebedragen, en omwille van de manier waarop OptioNavigator.COM met makelaars werkt, gaat u ermee akkoord dat wij de goede werking van de instellingen niet kunnen garanderen. Er bestaat geen systeem dat u ervan kan verzekeren dat transacties op de markt u grote winsten zullen bezorgen, noch is het mogelijk te garanderen dat uw transacties gunstige resultaten zullen halen. De

6 informatie inzake risico zoals hier voorgesteld is geen weerspiegeling van alle risico's of andere belangrijke aspecten inherent aan de markt. U dient daarom, alvorens te beginnen traden, de specifieke kenmerken van de markt in detail te bestuderen. OptioNavigator.COM Platform Het OptioNavigator.COM trade-platform (Binary Options Auto-Trader genaamd) is een trades kopiërende software die trade-sugnalen ontvangt van een eigen algoritme ontwikkeld door OPN LTD. Eens het signaal ontvangen is, gebruikt de OptioNavigator.COM de account instellingen en voorkeuren van de klant om de trade positie te nemen op de makelaar van de klant OptioNavigator.COM is niet verantwoordelijk voor enige incidenten die kunnen voorvallen tijdens dit proces. Dit houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot, onjuiste trade posities of bedragen. Risico van Verlies Alle inspanningen werden geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op deze aanvraag juist en volledig is, maar noch OPN LTD, noch onze officieren, opdrachtgevers, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk aan enige persoon voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) die voortvloeit uit eventuele fouten in, weglatingen van of wijzigingen in de informatie. Het voorgaande geldt ongeacht of een vordering ontstaat in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid anderszins. Enige specifieke investering of investeringsdienst vervat in, of waarnaar verwezen wordt in dit verzoek is mogelijk niet geschikt voor alle cliënten. U dient niet te vertrouwen de informatie of delen ervan als vervanging voor de uitoefening van uw eigen kennis en beoordelingsvermogen bij het maken van een dergelijk besluit over de wenselijkheid van dergelijke investeringen. Online Trade Risico's Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van een trade diensten op het Internet, inclusief, maar niet beperkt tot, hardware, software of Internetverbinding. Omdat OptioNavigator.COM geen controle uitoefent over de signaalsterkte, ontvangst of routing via het Internet, configuratie van uw hardware of software, of de betrouwbaarheid van uw Internet verbinging, stemt u ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor zulke storingen, inclusief communicatiestoringen, onderbrekingen, vervormingen en vertradingen in traden. Vluchtigheid of liquiditeit in de markten kan ervoor zorgen dat opdrachten niet worden uitgevoerd aan gunstige prijzen, of zelfs helemaal niet. OptioNavigator.COM zal niet aansprakelijk gehouden worden aan enige persoon voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gebruik, rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade) voortvloeiend uit trades die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege marktomstandigheden, of vanwege fouten van uw dealer. OptioNavigator.COM adviseert klanten voorzichtig te zijn wanneer zij gebruik maken van een iphone, Blackberry of ander mobiel toestel om te traden of voor het ontvangen van gegevens van het. Yii :: app () -> naam.. COM platform. Mobiele toestellen zijn afhankelijk van draadloze connectiviteit, zijn onderworpen aan de limiteringen van 3G, Wi-Fi en GPRS-netwerkbeperkingen, en kunnen de belegger niet dezelfde functies bieden zoals wanneer het. Yii :: app () -> naam.. COM-platform gebruikt wordt vanaf een webbrowser.. Yii :: app () -> naam.. COM is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) als gevolg van gebruik door de client van een mobiel toestel. Terugbetalingsbeleid Vanwege de aard van de verleende dienst, clienten verbinden met signalenleveranciers, voorziet OptioNavigator.COM gewoonlijk geen terugbetalingen, behalve in het volgende scenario:

7 t&ch18p3 De terugbetaling zal gebaseerd zijn op het huidige abonnementsgeld voor de leverancier die niet levert, minus platform leveringskosten, en een vergoeding voor aanvaardbaar gebruik toen de leverancier behoorlijke diensten leverde. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit terugbetalingsbeleid, zullen OPN LTD, noch onze officieren, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn tegenover enige persoon voor verliezen, schade, kosten of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gebruik, rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade) als gevolg van enige fouten in het OptioNavigator.COM trade-platform. Vrijwaring Forex & Andere Risico's Vooraleer investerings- of andere tradebeslissingen te treffen, is het heel belangrijk dat u zich zorgvuldig informeert over de mogelijkheden zowel als de risico's. Dit houdt zowel de financiële als de wettelijke en fiscale aspecten in. Gelieve te noteren dat de historische Houdt u er rekening mee dat de historische prestaties van een valuta trade-systeem of Forex tradingstrategie niet kunnen worden beschouwd als indicatief voor toekomstige resultaten. Scheidbaarheid Mocht enig onderdeel cq enige bepaling van deze overeenkomst als niet afdwingbaar worden gehouden of in strijd zijn met de toepasselijke wet in enig rechtsgebied, dan zal de geldigheid van de overige onderdelen of bepalingen daardoor niet worden beïnvloed. Toepasselijk Recht Deze Overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Frankrijk. Bevoegde Rechtbank Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Brest, Frankrijk.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees deze voorwaarden

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden die van tijd tot tijd zullen worden aangepast hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt.

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt. Algemene Voorwaarden Versie 1, Laatst gewijzigd op 1 oktober 2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tabster B.V. ( Tabster ). Tabster adviseert de Gebruiker deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App.

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Volkswagen legt uit. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CAPPexchange

Algemene voorwaarden CAPPexchange Algemene voorwaarden CAPPexchange Introductie CAPP BV geeft sportcoaches en iedereen die geïnteresseerd is in de sport een kans om via CAPPexchange vragen te stellen en antwoorden te geven op vragen, geplaatst

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") hebben betrekking op het gebruik van de SOS ALARM App ( de App ). Wanneer u de App gebruikt dan wel wanneer u zich als

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom 1 Bereik Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van TomTom en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie Aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden Definities Aansprakelijkheid van de Vennootschap met betrekking

Nadere informatie

Welkom op de website van Pandora Escape

Welkom op de website van Pandora Escape Welkom op de website van Pandora Escape Pandora escape verzoekt u om zorgvuldig de huidige voorwaarden te lezen voordat u uw boeking maakt. Door het boeken van een evenement op de website van Pandora escape,

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Promotievoorwaarden promotie Fair Trade Original en Happinez

Promotievoorwaarden promotie Fair Trade Original en Happinez Promotievoorwaarden promotie Fair Trade Original en Happinez Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotie 'Gratis digitale uitgave van Happinez bij koffie van Fair Trade Original' hierna te noemen:

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuwpoortkade 9-2, 1055RX

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie