Begin mei is ons eerste elftal kampioen geworden in de vierde klasse D. Het is het eerste kampioenschap van VVO 1 sinds 41 jaar!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begin mei is ons eerste elftal kampioen geworden in de vierde klasse D. Het is het eerste kampioenschap van VVO 1 sinds 41 jaar!"

Transcriptie

1 Jaarverslag seizoen 2013/2014: VVO Vooruit Inleiding Leuke, belangrijke, maar ook vervelende berichten in seizoen 2013/2014: Begin mei is ons eerste elftal kampioen geworden in de vierde klasse D. Het is het eerste kampioenschap van VVO 1 sinds 41 jaar! Zes leden werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2014 gehuldigd: Tosca van Driel en Han Holdijk werden leden van verdienste; Aafje Boerma werd verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Drie andere leden kregen een zilveren speld omdat zij 40 (2x) of 50 jaar lid waren van VVO. VVO heeft begin januari 2014 een overeenkomst gesloten met Klupp Sportswear BV. Jeugdtrainers, leiders, coaches, jeugdcoördinatoren en de technische commissie van de jeugd werkten wederom nauw samen. Het D1, D2 en E2 werden kampioen. Het scheelde weinig of ook het A1 en F5 waren met de kampioenstitel aan de haal gegaan. Op 14 en 15 juni 2014 is het allereerste voetbalkamp voor E- en F-pupillen georganiseerd. De bokbieravond (26/11 13), Italiaanse wijnproefavond (8/11 13), nieuwjaarsreceptie (5/1 14) het Zilveren Baltoernooi op 10, 11 en 12 januari 2014 (de Zilveren Bal uit 1951 is weer in bezit van VVO), het WKamp voor E- en F-pupillen en de seizoensafsluiting (8/6 14) waren zeer geslaagde evenementen. Het wedstrijdsecretariaat werd vanaf de tweede helft van het seizoen weer goed bezet zodat de bezoekende en thuisspelende teams netjes ontvangen werden. De leden van de vrijwilligerscommissie (Mirjam Ahsman en Katja Metz) ontvingen alle nieuwe leden om hen te informeren over de gang van zaken bij VVO en om hun te vragen welke vrijwilligersactiviteiten zij zouden willen verrichten. De nieuwe website, administratief en technisch ondersteund door AllUnited, is in juni 2014 online gegaan. Erwin Mekking is bestuurslid, penningmeester en vicevoorzitter gebleven. De bestuursleden hebben weer persoonlijk een attentie uitgereikt aan ruim 100 vrijwilligers. De vier nieuwe bestuursleden hebben alle vier specifieke aandachtsvelden gekregen (zie samenstelling bestuur). Het aantal leden is opgelopen tot 506 op 30 september Voor seizoen 2014/2015 is, nadat er tegen het eind van het seizoen al een nieuw seniorenteam bijkwam, een meidenvoetbalteam, een heren- en dameszaalvoetbalteam en 35/45+-team ingeschreven. Tenslotte is er helaas ook slecht nieuws te melden: In seizoen 2013/2014 zijn Jaap Fleming (8 juli 2014), Pieter van Driel (5 augustus 2014) en Jurrie Beek (8 september 2014) overleden.

2 De positieve ontwikkelingen zijn in gang gezet door samen te werken en doordat mensen in staat zijn gebleken het clubbelang boven hun individueel belang te zetten: In dat opzicht is VVO anno 2014 echt een vereniging. Een verzameling mensen die samen gaat voor hun club en die club zo samen dragen. Als er in deze moeilijke tijd voor sportclubs iets positief is, dan is dat het feit dat er steeds meer mensen zijn die VVO dragen (citaat voorwoord VVO er van juni 2014). Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat vanaf november 2013 uit: Daan Appels (voorzitter), Erwin Mekking (vicevoorzitter/penningmeester), Miriam Rogmans (secretaris), Jeroen van Rooij (accommodatie), Marcha Berentsen (jeugdzaken), Frans Budel (accommodatie en 35+-voetbal), Marcel Janssens (communicatie/nieuwe website) en Jelle Egging (clubactiviteiten/meisjesvoetbal). Tosca van Driel (jeugdzaken) en Han Holdijk (verenigingssecretaris) hebben op 18 november 2013 afscheid genomen. Manuela de Wit (coördinator sportkleding) neemt al vanaf de vorige ledenvergadering actief deel aan de bestuursvergaderingen, maar zal tijdens de ALV van 17 november 2014 officieel toetreden tot het bestuur. Als de leden akkoord gaan uiteraard. Verslag per deelthema/commissie Accommodatie en activiteiten Accommodatiecommissie: Jeroen van Rooij, Frans Budel en Boudewijn van Ommeren. Onderhoudsploeg: Gerrit van Mourik, Carel van Schaik, Guus van Mourik en op afroep Peter de Koning. Activiteitencommissie: Jelle Egging en Sebastiaan van der Neut. Nol Maatkamp clubhuis Het team van vrijwilligers dat Paul Hendriks bijstond in de kantine functioneerde goed. Paul kon (en kan) niet continue een beroep doen op de al ingeroosterde barvrijwilligers, dus waren (en zijn) er extra mensen nodig die tijdens diverse activiteiten samen met een ervaren barmedewerker willen helpen achter de bar. Inmiddels zijn deze invallers gevonden en draaien zij mee. In het najaar van 2013 zijn er opknapwerkzaamheden verricht in de kantine. Het plafond bij en boven de bar is verlaagd en vernieuwd (spotjes i.p.v. hanglampen), nadat al eerder een koof was aangebracht met daarop aan beide kanten het VVO-logo. De bloembakken zijn gevuld en aan de wand zijn de bordjes opgehangen van de Vrienden van VVO. Later in het seizoen is de loungehoek ingericht. De netto-opbrengst van de kantine is gestegen. Dit heeft vooral te maken met extra inkomsten ten gevolge van het kampioenschap van het 1 e. De activiteiten die vanuit de activiteitencommissie zijn georganiseerd, staan vermeld onder inleiding.

3 Complexbeheerders Gerrit van Mourik en Carel van Schaik traden en treden nog steeds op als complexbeheerders. Ze zijn, meestal samen met Guus van Mourik, vrijwel dagelijks aanwezig geweest op de Pinkenberg voor controle en het verrichten van werkzaamheden. Voorbeelden: belijning, schoonmaken kleedkamers, blad opruimen en schilderwerkzaamheden in de kleedkamers. Opknapwerkzaamheden Zowel in het voor- als in het najaar zijn klussendagen georganiseerd door Boudewijn van Ommeren. Voorbeelden van opknapwerkzaamheden: balustrade rondom het bovenveld, het terras met picknicktafels achter het doel van het hoofdveld, het uitkijkpunt op het bovenveld en de tegelpaden rondom het kunstgrasveld. Schoonmaak Een schoonmaakster maakte het clubhuis, de bestuurskamer en de toiletten in de gang schoon. Meer informatie over alle verrichte werkzaamheden is te vinden in het accommodatieverslag van het bestuurslid accommodatiebeheer. Jeugd Jeugdcommissie (JC): Tosca van Driel en Rik Budel (AB-coördinator), Koos Telkamp (C-coördinator), Marcha Berentsen (D-coördinator en algemene zaken), Joris Kok (E-coördinator), Tinus Vermaeten (E- en F-coördinator), Arnold de Reus (wedstrijdsecretariaat DEF) en Jacques Berings (wedstrijdsecretariaat ABC). In het voorjaar van 2014 zijn Kristine Frieling als B-coördinator en Arnold Liethof als C-coördinator toegetreden tot de jeugdcommissie en hebben Koos Telkamp en Joris Kok afscheid genomen. Arnold, Jacques en Gerrit (senioren) hebben gezorgd voor de planning van de wedstrijden met de bijbehorende scheidsrechters. Er is een technische commissie (TC) voor de jeugd gevormd, die uit de volgende leden bestaat: Rob van Baars (EF), Jo van Huet (AB) en Ferdinand de Wit (CD). De leden van TC en JC zijn het hele seizoen regelmatig op de Pinkenberg te vinden geweest, waardoor ouders, trainers en leiders hen gemakkelijk konden aanspreken als er problemen waren. Knelpunten kwamen op deze manier snel aan het licht, zodat naar oplossingen kon worden gezocht. De coördinatoren van de jeugd komen één keer per maand bij elkaar. Eén keer in de drie maanden schuiven de leden van de TC voor de jeugd aan. De technische commissie organiseert periodiek een themabijeenkomst met trainers/coaches/leider. Met de leiders van de verschillende teams wordt (afhankelijk van de categorie) twee keer per jaar om de tafel gezeten. Aan het begin van het seizoen en rond de winterstop.

4 Senioren Eric Arentsen was in dit seizoen de trainer van het eerste elftal dat kampioen werd en promoveerde naar de 3 e klasse. Huub Loeffen trad op als assistent-trainer. Beide mannen zetten zich ook in seizoen 2014/2015 voor het eerste elftal in. Hun contracten zijn met één jaar verlengd. Bert ter Wal verzorgde de keeperstrainingen. Technische zaken Nico Budel en Roland van Dijk hebben zich beziggehouden met de technische zaken voor het eerste elftal. Afstemming met de overige seniorenelftallen vond periodiek plaats door de bestuursleden Daan Appels en Jeroen van Rooij. De tuchtcommissie Het duidelijk maken en handhaven van VVO-normen en waarden is ook in dit seizoen een belangrijk speerpunt geweest. De leden van de tuchtcommissie zijn: Wim v/d Giesen, Kees van Heerikhuize en Erwin Mekking. In seizoen 2013/2014 heeft de tuchtcommissie geen enkele zaak in behandeling hoeven nemen. Financiële zaken Financiële commissie: Erwin Mekking, Pieter van Driel (contributie-inning) en Fenneke Luppens (ledenadministratie) met blijvende ondersteuning van Aafje Boerma. Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het op peil houden van de liquiditeit en het vergroten van het eigen vermogen. De penningmeester is daarin geslaagd. Uiteraard in nauwe samenwerking met de bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers. Meer informatie is te vinden in het financiële jaarverslag. Sponsorcommissie Leden van de sponsorcommissie in seizoen 2013/2014: Michel Schollen (voorzitter), Willem Nefkens, Luuk Smeets, Arjen Koudijs en Maarten Steffen. Opvallend is dat het aantrekken van sponsoren voor eenmalige activiteiten, zoals een voetbalkamp, niet zo moeilijk is. Des te lastiger is het om sponsors te vinden die VVO structureel willen steunen. Grote uitzondering op deze regel: Onze sympathisant die anoniem wil blijven, maar VVO enorm gesteund heeft en nog steeds steunt. Het geld dat hij doneert is geoormerkt en komt, op zijn verzoek, met name ten goede aan de jeugd. Voorbeelden van activiteiten en ander zaken die door hem gefinancierd zijn: sjaals voor alle jeugdleden, jacks voor de leiders van jeugdelftallen, de loungehoek en de entree met vlaggen. De Vrienden van VVO sponsoren op hun eigen manier de club. In de kantine hangen mooie bordjes aan de wand van alle Vrienden. Een deel van het geld wordt gebruikt voor de dagelijkse exploitatie van de club; een deel van de gelden is vrij te besteden door de Vrienden van VVO.

5 Beleidsplan Er zijn actieposters opgehangen in het clubhuis waar duidelijk op staat wat voor een club VVO wil zijn. De doelstellingen voor de toekomst zijn nog niet allemaal verwoord in een beleidsplan. Er is wel een begin mee gemaakt. Zo is er een beleidsplan voor de jeugd, een beleidsplan kledingsponsoring en een communicatieplan voor de website. Floris Eijsink heeft het communicatieplan geschreven en het veranderingsproces geleid. Marcel Janssens heeft deze taak inmiddels van hem overgenomen. Communicatie Marcel Janssens (voorzitter), Aafje Boerma, Mirjam Ahsman, Marcha Berentsen en Sander Maassen van de Brink, maken deel uit van de webredactie. De laatstgenoemde zorgt samen met Sander Mol en Tim Wijnhoff ook voor de samenstelling van het clubblad. In het seizoen 2014/2015 zal de redactie 1 keer in de 14 dagen bij elkaar komen. De website, technisch beheerd door AllUnited, is in juni 2014 online gegaan. Een belangrijk pluspunt van het werken onder AllUnited is de mogelijkheid om gepersonaliseerde nieuwsbrieven naar de leden te verzenden. Het is de bedoeling dat alle leden in seizoen 2014/2015 1x per 14 dagen een nieuwsbrief in hun mailbox krijgen. Daan Appels is de eindredacteur voor deze nieuwsbrieven. Elk team heeft een eigen teampagina; leden kunnen inloggen met hun adres. Op de teampagina s zijn de trainingstijden, het wedstrijdschema en andere team specifieke informatie te vinden. Bij de overgang naar AllUnited heeft Floris Eijsink een zeer grote rol gespeeld. Clubblad Het clubblad is in het verslagjaar 4x verschenen (september en december 2013; maart en juni 2014). In het seizoen 2014/2015 zullen er nog maar twee VVO ers gemaakt worden. Met name om financiële redenen is in overleg met de redactie besloten om minder vaak te verschijnen. PR en promotie Het kampioenschap van het 1 e en het kunstgrasveld (zowel boven aanpassing als beneden volgende stap) hebben veel persaandacht opgeleverd. Ter gelegenheid van de kampioenschappen is een prachtige VVO-promotiekrant gemaakt die huis-aan-huis in Velp en Rozendaal werd verspreid. Miriam Rogmans, Secretaris November 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Heino Sport. September 2012

Heino Sport. September 2012 Heino Sport September 2012 2 Advertentiepagina Sponsors VV Heino 42 e jaargang (2012-2013) No. 1 3 Voorwoord van de voorzitter We zijn weer begonnen Na een betrekkelijk korte voetballoze periode zijn we

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas.

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas. 1. Lieve mensen. Er is altijd meer dan hetgeen je waarneemt. En dat maakt het moeilijk de werkelijkheid te beoordelen. Als jurist weet ik dat natuurlijk. Dat is immers zo n beetje de kern van je vak. De

Nadere informatie

Clubblad: de Spits. Haagse sportpark. Postillonstraat te Princenhage. 20 e jaargang Nr. 3, Januari 2012 3 de klasse KNVB

Clubblad: de Spits. Haagse sportpark. Postillonstraat te Princenhage. 20 e jaargang Nr. 3, Januari 2012 3 de klasse KNVB Clubblad: de Spits. Haagse sportpark Postillonstraat te Princenhage 20 e jaargang Nr. 3, Januari 2012 3 de klasse KNVB Uw schriftelijke correspondentie kunt u sturen naar: Postbus 3255, 4800 DG Breda Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 1. INLEIDING Als gevolg van de reeds lang geplande start van de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld op maandag 1 september

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie