ons resultaat in vogelvlucht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons resultaat in vogelvlucht"

Transcriptie

1 ons resultaat in vogelvlucht 2014

2 Benieuwd naar onze prestaties in 2014? Lees ons volledige jaarverslag op

3 De wendbare corporatie Het jaar 2014 kende vele gezichten. Het was het jaar van de aanhoudende crisis, van huishoudens die het financieel moeilijk hebben en van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Een positief signaal kwam van de vastgoedmarkt die weer voorzichtig lijkt aan te trekken. Voor de interne organisatie van Vidomes was 2014 een veelbewogen jaar met een centralisatie, procesoptimalisatie en reorganisatie. De winkel was tijdens de verbouwing gewoon open en dat vroeg om wendbaarheid van onze mensen. Onze mijlpalen in 2014 Aantal betaalbare woningen in 2014 op peil gehouden 98% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan lage inkomens Verbeterd bedrijfsresultaat: van 43 miljoen in 2013 naar 49 miljoen in woningen verkocht 119 nieuwe woningen opgeleverd Bijna 9% CO 2 -reductie ten opzichte van 2009 Bewonerswaardering voor onze inzet in kwetsbare buurten Gemiddeld een 7,1 voor onze maatschappelijke prestaties De aandachtspunten uit 2014 Meer huurders met betalingsproblemen; aandacht voor betaalbaarheid blijft voor Vidomes voorop staan Meer ontruimingen: van 49 in 2013 naar 53 in 2014 Een 5,9 van bewoners voor klachtenafhandeling Teleurstellend C-oordeel voor onze bedrijfslasten in de Aedes-benchmark Betaalbaarheid staat bij Vidomes voorop Net als in 2013 heeft Vidomes in 2014 bewust en vasthoudend haar koers gehouden en de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd. Financiële sturing en vastgoedsturing blijven belangrijk. Uitgangspunt daarbij is en blijft onze huurder. In 2015 werken we aan een nieuwe portefeuillestrategie, zodat we ook op lange termijn over voldoende betaalbare woningen beschikken voor mensen die het nodig hebben. We zijn trots dat we de afgelopen turbulente jaren de betaalbare voorraad op peil hebben gehouden. De resultaten van 2014 laten zien dat we op de goede weg zijn. We volgen dan ook vol overtuiging onze koers en blijven trouw aan ons DNA als sociale huisvester. Ook in 2015 zetten we ons met ziel en zakelijkheid in om onze maatschappelijke bijdrage, samen met onze partners, te leveren. Carla van de Wiel algemeen directeur 3

4 Strategische visie Helderheid in visie en ambitie Het goed en betaalbaar huisvesten van mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt, nu en in de toekomst. Dát is waar we ons hard voor maken. Met onze in 2013 herijkte strategische visie richten we ons nadrukkelijk op: Betaalbare woningen Kwetsbare mensen Duurzaamheid De overige strategische keuzes vitale buurten, senioren en tevreden klanten hebben sinds 2013 een ander accent gekregen. 4

5 Betaalbare woningen Vidomes belangrijkste maatschappelijke ambitie is om haar woningen betaalbaar te houden. Onder betaalbaar verstaan we woningen met een huur onder de 597 (aftoppingsgrens). Onze belangrijkste resultaten in % van onze sociale huurwoningen verhuurden we aan huishoudens met een inkomen tot Daarmee voldoen we ruimschoots aan de Europese toewijzingseis van 90%. 85% van de vrijgekomen huurwoningen tot de huurprijsgrens ( 699) verhuurden we aan huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag. We voldoen daarmee ruimschoots aan de belangrijkste regionale afspraak: per gemeente verhuren wij minimaal 70% van de vrijgekomen huurwoningen aan de primaire doelgroep. Eind 2014 was de omvang van onze betaalbare woningvoorraad woningen. Onze ambitie was minimaal Opbouw (sociale) voorraad naar prijssegment Prijssegment Aantal Klein Groot (1) Goedkoop: tot Betaalbaar: tot Sociaal-duur: tot Verkocht via Koopgarant 383 Woonwagens 24 Sociale voorraad totaal Vrije sector 683 Totale voorraad Vidomes Aantal verhuringen naar grootte huishoudens over % van onze woningvoorraad heeft een huur tot aan de huurprijsgrens ( 699). Ambitie was minimaal 95%. Het gemiddelde aantal reacties op een woningadvertentie nam toe van 99 naar 146. Inkomensafhankelijke huurverhoging Vidomes maakt gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze ruimte hebben we nodig om de verhuurdersheffing deels op te vangen. Daarnaast vinden wij dat mensen met een jaarinkomen boven de een meer marktconforme huur kunnen betalen. Met een kwijtscheldingsregeling hebben we die huurders ontzien, waarvoor de betaalbaarheid het meest onder druk staat % van onze sociale huurwoningen verhuurd aan huis - houdens met inkomen tot (1) Definitie groot: minimaal 65 m 2 aan vertrekken en vier kamers 5

6 Kwetsbare mensen Statushouders Als woningcorporatie krijgt Vidomes een taakstelling van de gemeente om statushouders, mensen die uitstromen uit asielzoekerscentra, onderdak te bieden. In 2014 hebben we 94 statushouders gehuisvest, in 2013 waren dit er 39. Meer ontruimingen We zien een lichte stijging in het aantal ontruimingen: van 49 in 2013 naar 53 in In 51 gevallen gaat het om huurachterstanden, bij 2 om hennep. Aantal ontruimingen per jaar, per gemeente Gemeente Delft Leidschendam-Voorburg Rijswijk Zoetermeer Totaal Vidomes zet zich in voor kwetsbare mensen; mensen die vaak aangepaste huisvesting of ondersteuning nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Langer zelfstandig wonen Wie vroeger in aanmerking kwam voor een instelling zoals het verzorgingshuis, komt dat nu niet meer. Deze groep mensen moet nu langer zelfstandig blijven wonen in de huidige woning. Maar dat lukt niet iedereen. Ook aan deze mensen verhuurt Vidomes woningen. Onze zorgpartners, waaronder Middin, LIMOR en Ipse de Bruggen, verlenen de zorg in deze woningen. We versterken de onderlinge samenwerking, ook met gemeenten, om wonen, zorg en begeleiding goed op elkaar te laten aansluiten. Persoonlijk contact bij huurachterstand Om het aantal ontruimingen te beperken, zijn we scherp op huurachterstanden. We zoeken persoonlijk contact om samen met de huurder een oplossing te vinden. We bellen meer, leggen meer huisbezoeken af en schakelen steeds vaker budgetbeheer, complexbeheerders en hulpinstanties in. Daarvoor werken we intensief samen met Rots (budgetbegeleiding) en LIMOR (begeleiden van mensen met meervoudige problematiek). Aandacht voor de impact van de crisis voor onze doelgroep blijft belangrijk 6

7 Duurzaamheid Vidomes investeert in duurzame maatregelen om de woonlasten voor huurders te verlagen en het milieu minder te belasten. Een greep uit onze inspanningen in 2014 We leverden 119 energiezuinige nieuwbouwwoningen op. We hebben 4 renovatieprojecten van complexen met een slecht energielabel (E, F of G) voorbereid: Haagsebos in Zoetermeer, Debussyflat in Delft, Tamboerijnlaan en Hoogkamerlaan in Rijswijk. Voor grote renovatieprojecten die we in 2015 en 2016 uitvoeren, krijgen we STEP-subsidie (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector). Vóór 2019 willen we nagenoeg alle open verbrandingstoestellen vervangen door een gesloten systeem. Om tot die tijd de veiligheid te garanderen, plaatsten we in 2014 kosteloos zo n 1000 koolmonoxidemelders. Tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2019 willen we een CO 2 -reductie van 20% behalen. In 2014 haalden we deze doelstelling, en bespaarden we 2% in onze woningen. Ten opzichte van 2009 is daarmee nu een CO 2 -reductie van bijna 9% behaald. De verwachting is dat we met het huidige beleid meer tijd nodig hebben om de 20% te halen. Hoewel we minder projecten met energiemaatregelen konden uitvoeren, hebben we de energielabeling van onze woningen wel verbeterd. Overzicht energielabels Aantal labels Eind 2014 Eind 2013 Aantal gelabelde woningen A A A 1161* 971 B C D E F G * Nieuwbouwwoningen vanaf 2013 zijn in de tabel meegenomen als een A label. Risantwick: energiezuinig én seniorenproof In 2014 rondden we de renovatie van seniorenflat de Risantwick in Rijswijk af. De vijftig energiezuinige woningen bieden nu meer wooncomfort voor oudere bewoners. Vidomes hecht veel waarde aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen en een verantwoorde omgang met bouwafval. In dit project hebben we dan ook tegelresten hergebruikt en alleen FSChout toegepast. 7

8 Vitale buurten In veel buurten waar Vidomes woningen verhuurt, is de basisleefkwaliteit in orde. In wijken waar de leefkwaliteit onder druk staat, kiezen we voor een gezamenlijke aanpak met onze maatschappelijke partners. Schoon, heel en veilig blijft de basis in sociaal beheer. We zetten extra in op de schoonmaak en hanteren een lik-op-stukbeleid. Palenstein wordt steeds mooier Samen met onze partners hebben we volop gewerkt aan de vernieuwing van de wijk Palenstein in Zoetermeer. Het resultaat wordt steeds beter zichtbaar in nieuwbouw, renovatie, voorzieningen en buurtactiviteiten. In 2014 zijn we onder meer begonnen met de uithuizing van de bewoners uit de Florens van Brederodelaan. Dit complex wordt gesloopt. Ontwikkeling waardering huurders over leefbaarheid in de 7 aandachtswijken in 2014 vergeleken met 2012 Negatiever Gelijk 56% positiever 14% gelijk 30% negatiever Positiever Leefbaarheidsonderzoek Eind 2014 hebben we ons leefbaarheidsonderzoek (2012) herhaald in onze zeven aandachtswijken: Buitenhof, Buytenwegh, De Heuvel, De Prinsenhof, Driemanspolder, Meerzicht en Palenstein. We vroegen onze huurders in deze wijken om 17 rapportcijfers te geven voor thema s als veiligheid, overlast en betrokkenheid van bewoners. De ontwikkeling in de cijfers die huurders geven, laat een overwegend positief beeld zien. Extra aandacht voor Buytenwegh In de Zoetermeerse wijk Buytenwegh spannen we ons samen met onze partners en bewoners in om de leefbaarheid te verbeteren. Zo zetten we extra medewerkers in. Ook hebben we samen met de gemeente en wijkbewoners maatregelen getroffen om de bewonerssamenstelling in de kwetsbaarste delen van de wijk aan te pakken. 8

9 Senioren Seniorenmakelaar blijkt succes Onze seniorenmakelaar biedt senioren een helpende hand in hun zoektocht naar een passende woning, waar ze lang zelfstandig kunnen wonen. Zo bevorderen we de doorstroom en komen ruimere (eengezins)woningen vrij voor starters en gezinnen. Een voordeel voor meerdere partijen. Meer verhuizingen Met hulp van onze seniorenmakelaar verhuisden in senioren (doel was 50). Maar liefst 26 van hen lieten een gewilde, schaarse woning achter. Vanwege het succes krijgt de functie van seniorenmakelaar een structureel karakter binnen Vidomes. Ook andere corporaties en gemeenten zijn bezig met soortgelijke initiatieven. Tevreden klanten Gemiddeld 79% van de binnenkomende telefoontjes handelt ons KlantContactCentrum tijdig en inhoudelijk juist af. Vidomes komt daarmee dicht bij het gewenste servicelevel van 80%. Servicelevel van ons KlantContact- Centrum: 79% Uitbreiding dienstverlening via social media Onze huurders weten ons steeds beter via onze website te vinden. Tegelijkertijd zien we dat een groeiend aantal huurders zijn vragen graag via social media aan ons stelt. Daarom hebben we onze online dienstverlening uitgebreid met een webcareteam dat vragen van huurders via Twitter en Facebook beantwoordt. Resultaten Klantmonitor In 2014 gaven bewoners ons de volgende rapportcijfers: Een 7,5 voor de uitvoering van reparatieverzoeken (doel 7,5) Een 5,9 voor de afhandeling van klachten over de dienstverlening (doel 7,0) Een 7,2 voor de telefonische dienstverlening (doel 8,0) De afhandeling van klachten vraagt om een andere aanpak. In 2015 moet dit leiden tot een betere waardering voor onze dienstverlening. 9

10 Dialoog en samenwerking We bereiken onze doelen alleen als we effectief samenwerken met onze partners en belanghebbenden. In 2014 hebben we op verschillende terreinen samengewerkt: We voerden overleg met het Centraal Bewoners Overleg (CBO), lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Samen met de collega-corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zijn nieuwe regionale prestatieafspraken voor Haaglanden gemaakt. In onze werkgemeenten werken we aan nieuwe lokale prestatieafspraken. Klachten zijn niet altijd te voorkomen. In 2014 zijn 17 zaken bij de geschillencommissie gemeld (2013: 15). Het experiment participatie van huurders in de Vereniging van Eigenaren (VvE) is een wisselend succes. Bij twee VvE s zijn zowel huurders als eigenaren positief over het experiment. Bij twee andere VvE s is er weinig animo onder huurders om een actieve rol te vervullen. Het visitatieonderzoek, uitgevoerd door EY (voorheen Ernst & Young), toont aan dat Vidomes maatschappelijk ruim voldoende presteert. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. In 2010 was dit een 6,7. Eindoordeel maatschappelijk presteren Vidomes Vidomes presteert maatschappelijk ruim voldoende Onderwerpen maatschappelijk visitatiestelsel Eindcijfer Presteren naar ambities 7,1 Presteren naar opgaven 6,9 Presteren naar belanghebbenden 7,2 Presteren naar vermogen 7,1 Presteren naar Governance 6,9 Eindoordeel: ruim voldoende 7,1 Bron: EY

11 Sober en doelmatig Ons financieel resultaat over 2014 is 86 miljoen positief (2013: 38 miljoen negatief). Belangrijke reden hiervoor was de waardestijging van ons vastgoed, waar we beperkt invloed op hebben. Ook de toename in de mutatiegraad en de hogere huuropbrengsten door inkomensafhankelijke huurverhogingen waren van invloed. Sectorinstituten beoordelen Vidomes Het CFV beoordeelde Vidomes in 2014 op financiële continuïteit en zag geen aanleiding tot interventie. Het WSW gaf het borgingsplafond af. Dit plafond geeft aan wat er in een jaar maximaal aan geborgde leningen mag worden aangetrokken. Voor Vidomes lag dit plafond in 2014 op 711 miljoen. Opbrengsten en kosten 2014 (x miljoen euro) 200 Ons bedrijfsresultaat is verbeterd van 43 miljoen in 2013 naar 49 miljoen in Het herstel op de vastgoedmarkt leidde tot een hoger verkoopresultaat. Tegelijkertijd daalden de bedrijfslasten: met name de personeelskosten en huisvestingslasten namen af door reorganisatie en centralisatie. 150 Waardeverandering vastgoed Overige opbrengsten De overige financiële feiten op een rij: Verkoop Huren Overige bedrijfslasten Verhuurdersheffingen Exploitatiekosten Rentelasten Solvabiliteit 57% 54% Onderhoud Eigen vermogen mln 968 mln 0 Personeelskosten Loan to value 41% 45% x miljoen Opbrengsten Kosten Omvang langlopende leningen 721 mln 745 mln Gemiddelde rente leningenportefeuille 4,23% 4,28% Interest Coverage Ratio (ICR) 3 jaar (realisatie) 1,54 1,42 Interest Coverage Ratio (ICR) 5 jaar (prognose) 1,80 1,62 Aedes-benchmark: teleurstellend C-oordeel In de eerste Aedes-benchmark die in oktober 2014 uitkwam, behaalde Vidomes een teleurstellend C-oordeel op de bedrijfslasten in De effecten van de reorganisatie in 2014 waren hierin nog niet verwerkt. Dit heeft naar verwachting een positief effect op onze score. Sturing op, en optimalisatie van, onze bedrijfslasten blijft een speerpunt. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 3 jaar (realisatie) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 5 jaar (prognose) 1,08 1,03 1,30 1,11 Twee aannemers voor reparatieonderhoud We hebben het onderhoud efficiënter ingericht. Zo werken we sinds 2014 met twee aannemers voor reparatie onderhoud. Deze aannemers doen hun werk op basis van prestatiecontracten. 11

12 Goed georganiseerd Vidomes kiest voor contact op maat Op 1 juli sloten wij onze woonpunten in Delft, Leidschendam- Voorburg en Zoetermeer. We werken nu vanuit één centrale vestiging in Delft. Onze huurders ontmoeten we nu graag op een andere manier. Bijvoorbeeld telefonisch, online, via social media, in de wijk of tijdens een persoonlijke afspraak. Efficiënter werken met minder fte s In 2014 zijn onze werkprocessen verbeterd en efficiënter ingevuld. Hierdoor kunnen we het werk met minder mensen doen. We behaalden onze doelstelling om de organisatie in 2014 verder te verkleinen naar 165 fte s In- en uitstroom Vidomes verwelkomde 20 nieuwe medewerkers, 12 medewerkers stroomden door naar een andere interne functie en 42 medewerkers traden uit dienst. Ziekteverzuim daalt met 0,3% Het totale gemiddelde verzuim lag in 2014 op 4,6%. Dit is 0,3% lager dan in Ziekteverzuim 0,3% lager dan in 2013 De ondernemingsraad (OR) in 2014 De intensieve samenwerking tussen OR en algemeen directeur werd voortgezet. Hierdoor was de OR goed geïnformeerd en kon hij ook tussentijds informeel adviseren. De algemeen directeur nam de belangrijkste informele en formele adviezen van de OR over. De reorganisatie was vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp van gesprek tussen OR en algemeen directeur. In september vonden de uitgestelde OR-verkiezingen plaats. De OR telt 7 leden. 12

13 Adequate vastgoedstrategie Prioriteit: goed en betaalbaar wonen Onze portefeuillestrategie geeft de kaders en richting van onze gewenste vastgoedportefeuille weer. We kijken daarbij naar de markt waarin we opereren en de belangrijkste risico s. Duidelijk is dat het behoud van onze huidige woningen, en de kwaliteit en betaalbaarheid daarvan, onze belangrijkste focus is voor de komende jaren. Ons accent ligt op de kwaliteit en duurzaamheid van ons bestaand bezit. We bouwen minder nieuwbouwwoningen. We handhaven voldoende betaalbare woningen. Bij ongewijzigd beleid krimpt deze voorraad. Deze afname willen we zoveel mogelijk beperken. Onze voorraaddoelstellingen voor kwetsbare mensen en senioren realiseren we vooral in de bestaande woningvoorraad. We zetten in op woon-zorgarrangementen samen met onze zorgpartners. Vidomes en Heijmans sloegen de eerste paal voor de tweede fase van nieuwbouwproject Schoutenhoek in Zoetermeer. Hier komen 64 sociale huurwoningen en 32 koopwoningen. Vizier op vastgoedsturing Sinds juli 2014 maken we duidelijker onderscheid tussen sturen op financieel en op maatschappelijk resultaat. De assetmanager stuurt op het financieel rendement, de regisseur sociaal wonen stuurt op onze maatschappelijke prestaties. Doel is om een zo goed mogelijk maatschappelijk resultaat te behalen op een financieel verantwoorde wijze. Vidomes stopt met Nieuw Mariënpark Na zorgvuldige afweging zijn we gestopt met het nieuwbouwproject Nieuw Mariënpark in Leidschendam. Aangescherpte wet- en regelgeving en veranderde maatschappelijke en financiële omstandigheden maakten de risico s te groot. We zijn direct op zoek gegaan naar een partij om de locatie over te nemen. De Gilden in Leidschendam. In februari reikten we de eerste sleutel uit. Het nieuwbouwcomplex telt 88 sociale huurwoningen, waarvan 16 aangepaste, rolstoeltoegankelijke woningen. 13

14 Governance De Raad van Commissarissen (RvC) hield zich in 2014 onder meer bezig met deze onderwerpen: De managementreview als opmaat naar de begroting van 2015 De voortgang en afronding van de reorganisatie van Vidomes De stand van zaken van grootschalige projecten, zoals Palenstein De goedkeuring aan Vidomes bestuursbesluit om project Nieuw Mariënpark te stoppen Het maatschappelijke visitatierapport De financiële jaarstukken De Zaagmolen in Leidschendam. In april leverden we 29 sociale huurwoningen en 2 vrije sectorwoningen op. Ons woningbezit Door nieuwbouw nam onze woningvoorraad in 2014 toe van naar woningen. We verkochten 70 vrije sectorwoningen en 28 Koopgarantwoningen. Stakeholderbijeenkomst: samenwerken als credo Zo n 35 stakeholders bezochten onze jaarlijkse stakeholderbijeenkomst. Thema: kansen benutten in de bestaande woningvoorraad. We vroegen stakeholders prioriteiten aan te geven bij verschillende onderwerpen. Daarbij kwamen betaalbaarheid, kwetsbare mensen, senioren en duurzaamheid als belangrijkste prioriteiten naar voren. Thema s die goed aansluiten bij onze speerpunten. Woonwagencentrum Molenhof in Rijswijk. In 2014 leverden we 15 woonwagens en standplaatsen op. Doel: een nieuw woonwagencentrum dat voldoet aan de eisen van deze tijd. 14

15 Meer weten? Kijk online! Op vindt u ons volledige jaarverslag Colofon Redactie en realisatie: Vidomes Fotografie: René Verleg, Vidomes en R. Keus voor Middin Cartoon: Luuk Poorthuis Vormgeving: Zuurstof Bureau voor marketing en communicatie Drukwerk: Veenman + Oplage: exemplaren 15

16 KlantContactCentrum Postbus AJ Delft Volg ons ook op Facebook en Twitter vidomes (algemeen) vidomeskcc (speciaal voor huurders) ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT 2014

Vidomes 2010 in vogelvlucht

Vidomes 2010 in vogelvlucht Vidomes 2010 in vogelvlucht 2 2010 in vogelvlucht we de middeninkomens die door de Europa-regeling buiten de boot vallen, op een slimme manier te helpen. Leveren we tegen de trend in toch 510 woningen

Nadere informatie

ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT

ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT 2013 Benieuwd naar onze prestaties in 2013? Lees ons volledige jaarverslag op www.vidomes.nl 2013: voorbereid op de toekomst Voor u ligt het jaarverslag 2013. Opnieuw een jaar

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT

ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT 2012 Benieuwd naar onze prestaties in 2012? Lees ons volledige jaarverslag op www.vidomes.nl. Volop in beweging Het kan u niet zijn ontgaan dat 2012 een jaar was van beweging,

Nadere informatie

Vidomes 2009 in vogelvlucht

Vidomes 2009 in vogelvlucht Vidomes 2009 in vogelvlucht 2009 in vogelvlucht Bij Vidomes vinden we het belangrijk om verantwoording af te leggen over onze inzet en prestaties. Wij doen dit voor u: voor onze huurders, voor onze belanghebbenden,

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2013. Voorbereid op de toekomst

Vidomes jaarverslag 2013. Voorbereid op de toekomst Vidomes jaarverslag 2013 Voorbereid op de toekomst Inhoud Voorwoord... 4 Deel I Volkshuisvestingsverslag 2013... 6 1. Strategische Visie 2011-2015... 7 2. Betaalbare woningen... 8 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Vidomes presteert maatschappelijk ruim voldoende

Vidomes presteert maatschappelijk ruim voldoende Vidomes presteert maatschappelijk ruim voldoende Onderzoeksrapportage van de maatschappelijke visitatie van Vidomes drs. W. van Olst drs. M. Nieland H. Dijkstra G.P. Zonneveld-Hoogland E. Mujkanovic-Stocevic

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016 Parallelsessie I&O thema Wonen 16 juni 2016 Welkom 1. Stand van zaken prestatieafspraken 2. Prestaties en toekomst Poort6 3. Lokale en regionale woningmarkt POORT6 www.poort6.nl Stand van zaken prestatieafspraken

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Aanwezig: zie presentielijst

Aanwezig: zie presentielijst Notulen van de Belanghoudersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Nieuw-lekkerland, gehouden op 26 mei 2015 in Brede School Het Carillon, Raadhuisplein 1, 2957 RK te Nieuw-Lekkerland. Aanwezig: zie presentielijst

Nadere informatie

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27%

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers Huuropbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Resultaat na belastingen Maatschappelijke prestatie 40,1 miljoen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

et maatschappelijk resultaat telt Strategische visie 2011-2015

et maatschappelijk resultaat telt Strategische visie 2011-2015 et maatschappelijk resultaat telt Strategische visie 2011-2015 Het maatschappelijk resultaat telt Strategische visie 2011-2015 2 Inhoud Voorwoord pagina 4 Hoofdstuk 1 Landelijke en regionale context pagina

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Presentatie Alert Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Digitale enquête Ingevuld door vijf groepen : Medewerkers (271) Klanten (1.217) Stakeholders (188) Woningzoekenden (1.914) Social media (109)

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Kijken Kiezen Doen Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Voorwoord Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar. Daar staan wij voor en zo willen we werken. In 2011 hebben we deze

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2012. Volop in beweging

Vidomes jaarverslag 2012. Volop in beweging Vidomes jaarverslag 2012 Volop in beweging Inhoud Voorwoord... 6 Deel I: Volkshuisvestingsverslag 2012 1. Strategische Visie 2011-2015... 9 1.1 Onze visie en ambities... 9 2. Betaalbare woningen... 10

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Pilot Koopgarant Programma / Programmanummer Wonen / 9620 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Talis heeft het voornemen woningen uit haar betaalbare

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Visitatie 2015 Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader Inhoud Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Presteren naar opgaven en ambities Presteren volgens belanghebbenden Aandachtspunten

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie