ons resultaat in vogelvlucht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons resultaat in vogelvlucht"

Transcriptie

1 ons resultaat in vogelvlucht 2014

2 Benieuwd naar onze prestaties in 2014? Lees ons volledige jaarverslag op

3 De wendbare corporatie Het jaar 2014 kende vele gezichten. Het was het jaar van de aanhoudende crisis, van huishoudens die het financieel moeilijk hebben en van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Een positief signaal kwam van de vastgoedmarkt die weer voorzichtig lijkt aan te trekken. Voor de interne organisatie van Vidomes was 2014 een veelbewogen jaar met een centralisatie, procesoptimalisatie en reorganisatie. De winkel was tijdens de verbouwing gewoon open en dat vroeg om wendbaarheid van onze mensen. Onze mijlpalen in 2014 Aantal betaalbare woningen in 2014 op peil gehouden 98% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan lage inkomens Verbeterd bedrijfsresultaat: van 43 miljoen in 2013 naar 49 miljoen in woningen verkocht 119 nieuwe woningen opgeleverd Bijna 9% CO 2 -reductie ten opzichte van 2009 Bewonerswaardering voor onze inzet in kwetsbare buurten Gemiddeld een 7,1 voor onze maatschappelijke prestaties De aandachtspunten uit 2014 Meer huurders met betalingsproblemen; aandacht voor betaalbaarheid blijft voor Vidomes voorop staan Meer ontruimingen: van 49 in 2013 naar 53 in 2014 Een 5,9 van bewoners voor klachtenafhandeling Teleurstellend C-oordeel voor onze bedrijfslasten in de Aedes-benchmark Betaalbaarheid staat bij Vidomes voorop Net als in 2013 heeft Vidomes in 2014 bewust en vasthoudend haar koers gehouden en de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd. Financiële sturing en vastgoedsturing blijven belangrijk. Uitgangspunt daarbij is en blijft onze huurder. In 2015 werken we aan een nieuwe portefeuillestrategie, zodat we ook op lange termijn over voldoende betaalbare woningen beschikken voor mensen die het nodig hebben. We zijn trots dat we de afgelopen turbulente jaren de betaalbare voorraad op peil hebben gehouden. De resultaten van 2014 laten zien dat we op de goede weg zijn. We volgen dan ook vol overtuiging onze koers en blijven trouw aan ons DNA als sociale huisvester. Ook in 2015 zetten we ons met ziel en zakelijkheid in om onze maatschappelijke bijdrage, samen met onze partners, te leveren. Carla van de Wiel algemeen directeur 3

4 Strategische visie Helderheid in visie en ambitie Het goed en betaalbaar huisvesten van mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt, nu en in de toekomst. Dát is waar we ons hard voor maken. Met onze in 2013 herijkte strategische visie richten we ons nadrukkelijk op: Betaalbare woningen Kwetsbare mensen Duurzaamheid De overige strategische keuzes vitale buurten, senioren en tevreden klanten hebben sinds 2013 een ander accent gekregen. 4

5 Betaalbare woningen Vidomes belangrijkste maatschappelijke ambitie is om haar woningen betaalbaar te houden. Onder betaalbaar verstaan we woningen met een huur onder de 597 (aftoppingsgrens). Onze belangrijkste resultaten in % van onze sociale huurwoningen verhuurden we aan huishoudens met een inkomen tot Daarmee voldoen we ruimschoots aan de Europese toewijzingseis van 90%. 85% van de vrijgekomen huurwoningen tot de huurprijsgrens ( 699) verhuurden we aan huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag. We voldoen daarmee ruimschoots aan de belangrijkste regionale afspraak: per gemeente verhuren wij minimaal 70% van de vrijgekomen huurwoningen aan de primaire doelgroep. Eind 2014 was de omvang van onze betaalbare woningvoorraad woningen. Onze ambitie was minimaal Opbouw (sociale) voorraad naar prijssegment Prijssegment Aantal Klein Groot (1) Goedkoop: tot Betaalbaar: tot Sociaal-duur: tot Verkocht via Koopgarant 383 Woonwagens 24 Sociale voorraad totaal Vrije sector 683 Totale voorraad Vidomes Aantal verhuringen naar grootte huishoudens over % van onze woningvoorraad heeft een huur tot aan de huurprijsgrens ( 699). Ambitie was minimaal 95%. Het gemiddelde aantal reacties op een woningadvertentie nam toe van 99 naar 146. Inkomensafhankelijke huurverhoging Vidomes maakt gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze ruimte hebben we nodig om de verhuurdersheffing deels op te vangen. Daarnaast vinden wij dat mensen met een jaarinkomen boven de een meer marktconforme huur kunnen betalen. Met een kwijtscheldingsregeling hebben we die huurders ontzien, waarvoor de betaalbaarheid het meest onder druk staat % van onze sociale huurwoningen verhuurd aan huis - houdens met inkomen tot (1) Definitie groot: minimaal 65 m 2 aan vertrekken en vier kamers 5

6 Kwetsbare mensen Statushouders Als woningcorporatie krijgt Vidomes een taakstelling van de gemeente om statushouders, mensen die uitstromen uit asielzoekerscentra, onderdak te bieden. In 2014 hebben we 94 statushouders gehuisvest, in 2013 waren dit er 39. Meer ontruimingen We zien een lichte stijging in het aantal ontruimingen: van 49 in 2013 naar 53 in In 51 gevallen gaat het om huurachterstanden, bij 2 om hennep. Aantal ontruimingen per jaar, per gemeente Gemeente Delft Leidschendam-Voorburg Rijswijk Zoetermeer Totaal Vidomes zet zich in voor kwetsbare mensen; mensen die vaak aangepaste huisvesting of ondersteuning nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Langer zelfstandig wonen Wie vroeger in aanmerking kwam voor een instelling zoals het verzorgingshuis, komt dat nu niet meer. Deze groep mensen moet nu langer zelfstandig blijven wonen in de huidige woning. Maar dat lukt niet iedereen. Ook aan deze mensen verhuurt Vidomes woningen. Onze zorgpartners, waaronder Middin, LIMOR en Ipse de Bruggen, verlenen de zorg in deze woningen. We versterken de onderlinge samenwerking, ook met gemeenten, om wonen, zorg en begeleiding goed op elkaar te laten aansluiten. Persoonlijk contact bij huurachterstand Om het aantal ontruimingen te beperken, zijn we scherp op huurachterstanden. We zoeken persoonlijk contact om samen met de huurder een oplossing te vinden. We bellen meer, leggen meer huisbezoeken af en schakelen steeds vaker budgetbeheer, complexbeheerders en hulpinstanties in. Daarvoor werken we intensief samen met Rots (budgetbegeleiding) en LIMOR (begeleiden van mensen met meervoudige problematiek). Aandacht voor de impact van de crisis voor onze doelgroep blijft belangrijk 6

7 Duurzaamheid Vidomes investeert in duurzame maatregelen om de woonlasten voor huurders te verlagen en het milieu minder te belasten. Een greep uit onze inspanningen in 2014 We leverden 119 energiezuinige nieuwbouwwoningen op. We hebben 4 renovatieprojecten van complexen met een slecht energielabel (E, F of G) voorbereid: Haagsebos in Zoetermeer, Debussyflat in Delft, Tamboerijnlaan en Hoogkamerlaan in Rijswijk. Voor grote renovatieprojecten die we in 2015 en 2016 uitvoeren, krijgen we STEP-subsidie (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector). Vóór 2019 willen we nagenoeg alle open verbrandingstoestellen vervangen door een gesloten systeem. Om tot die tijd de veiligheid te garanderen, plaatsten we in 2014 kosteloos zo n 1000 koolmonoxidemelders. Tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2019 willen we een CO 2 -reductie van 20% behalen. In 2014 haalden we deze doelstelling, en bespaarden we 2% in onze woningen. Ten opzichte van 2009 is daarmee nu een CO 2 -reductie van bijna 9% behaald. De verwachting is dat we met het huidige beleid meer tijd nodig hebben om de 20% te halen. Hoewel we minder projecten met energiemaatregelen konden uitvoeren, hebben we de energielabeling van onze woningen wel verbeterd. Overzicht energielabels Aantal labels Eind 2014 Eind 2013 Aantal gelabelde woningen A A A 1161* 971 B C D E F G * Nieuwbouwwoningen vanaf 2013 zijn in de tabel meegenomen als een A label. Risantwick: energiezuinig én seniorenproof In 2014 rondden we de renovatie van seniorenflat de Risantwick in Rijswijk af. De vijftig energiezuinige woningen bieden nu meer wooncomfort voor oudere bewoners. Vidomes hecht veel waarde aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen en een verantwoorde omgang met bouwafval. In dit project hebben we dan ook tegelresten hergebruikt en alleen FSChout toegepast. 7

8 Vitale buurten In veel buurten waar Vidomes woningen verhuurt, is de basisleefkwaliteit in orde. In wijken waar de leefkwaliteit onder druk staat, kiezen we voor een gezamenlijke aanpak met onze maatschappelijke partners. Schoon, heel en veilig blijft de basis in sociaal beheer. We zetten extra in op de schoonmaak en hanteren een lik-op-stukbeleid. Palenstein wordt steeds mooier Samen met onze partners hebben we volop gewerkt aan de vernieuwing van de wijk Palenstein in Zoetermeer. Het resultaat wordt steeds beter zichtbaar in nieuwbouw, renovatie, voorzieningen en buurtactiviteiten. In 2014 zijn we onder meer begonnen met de uithuizing van de bewoners uit de Florens van Brederodelaan. Dit complex wordt gesloopt. Ontwikkeling waardering huurders over leefbaarheid in de 7 aandachtswijken in 2014 vergeleken met 2012 Negatiever Gelijk 56% positiever 14% gelijk 30% negatiever Positiever Leefbaarheidsonderzoek Eind 2014 hebben we ons leefbaarheidsonderzoek (2012) herhaald in onze zeven aandachtswijken: Buitenhof, Buytenwegh, De Heuvel, De Prinsenhof, Driemanspolder, Meerzicht en Palenstein. We vroegen onze huurders in deze wijken om 17 rapportcijfers te geven voor thema s als veiligheid, overlast en betrokkenheid van bewoners. De ontwikkeling in de cijfers die huurders geven, laat een overwegend positief beeld zien. Extra aandacht voor Buytenwegh In de Zoetermeerse wijk Buytenwegh spannen we ons samen met onze partners en bewoners in om de leefbaarheid te verbeteren. Zo zetten we extra medewerkers in. Ook hebben we samen met de gemeente en wijkbewoners maatregelen getroffen om de bewonerssamenstelling in de kwetsbaarste delen van de wijk aan te pakken. 8

9 Senioren Seniorenmakelaar blijkt succes Onze seniorenmakelaar biedt senioren een helpende hand in hun zoektocht naar een passende woning, waar ze lang zelfstandig kunnen wonen. Zo bevorderen we de doorstroom en komen ruimere (eengezins)woningen vrij voor starters en gezinnen. Een voordeel voor meerdere partijen. Meer verhuizingen Met hulp van onze seniorenmakelaar verhuisden in senioren (doel was 50). Maar liefst 26 van hen lieten een gewilde, schaarse woning achter. Vanwege het succes krijgt de functie van seniorenmakelaar een structureel karakter binnen Vidomes. Ook andere corporaties en gemeenten zijn bezig met soortgelijke initiatieven. Tevreden klanten Gemiddeld 79% van de binnenkomende telefoontjes handelt ons KlantContactCentrum tijdig en inhoudelijk juist af. Vidomes komt daarmee dicht bij het gewenste servicelevel van 80%. Servicelevel van ons KlantContact- Centrum: 79% Uitbreiding dienstverlening via social media Onze huurders weten ons steeds beter via onze website te vinden. Tegelijkertijd zien we dat een groeiend aantal huurders zijn vragen graag via social media aan ons stelt. Daarom hebben we onze online dienstverlening uitgebreid met een webcareteam dat vragen van huurders via Twitter en Facebook beantwoordt. Resultaten Klantmonitor In 2014 gaven bewoners ons de volgende rapportcijfers: Een 7,5 voor de uitvoering van reparatieverzoeken (doel 7,5) Een 5,9 voor de afhandeling van klachten over de dienstverlening (doel 7,0) Een 7,2 voor de telefonische dienstverlening (doel 8,0) De afhandeling van klachten vraagt om een andere aanpak. In 2015 moet dit leiden tot een betere waardering voor onze dienstverlening. 9

10 Dialoog en samenwerking We bereiken onze doelen alleen als we effectief samenwerken met onze partners en belanghebbenden. In 2014 hebben we op verschillende terreinen samengewerkt: We voerden overleg met het Centraal Bewoners Overleg (CBO), lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Samen met de collega-corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zijn nieuwe regionale prestatieafspraken voor Haaglanden gemaakt. In onze werkgemeenten werken we aan nieuwe lokale prestatieafspraken. Klachten zijn niet altijd te voorkomen. In 2014 zijn 17 zaken bij de geschillencommissie gemeld (2013: 15). Het experiment participatie van huurders in de Vereniging van Eigenaren (VvE) is een wisselend succes. Bij twee VvE s zijn zowel huurders als eigenaren positief over het experiment. Bij twee andere VvE s is er weinig animo onder huurders om een actieve rol te vervullen. Het visitatieonderzoek, uitgevoerd door EY (voorheen Ernst & Young), toont aan dat Vidomes maatschappelijk ruim voldoende presteert. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. In 2010 was dit een 6,7. Eindoordeel maatschappelijk presteren Vidomes Vidomes presteert maatschappelijk ruim voldoende Onderwerpen maatschappelijk visitatiestelsel Eindcijfer Presteren naar ambities 7,1 Presteren naar opgaven 6,9 Presteren naar belanghebbenden 7,2 Presteren naar vermogen 7,1 Presteren naar Governance 6,9 Eindoordeel: ruim voldoende 7,1 Bron: EY

11 Sober en doelmatig Ons financieel resultaat over 2014 is 86 miljoen positief (2013: 38 miljoen negatief). Belangrijke reden hiervoor was de waardestijging van ons vastgoed, waar we beperkt invloed op hebben. Ook de toename in de mutatiegraad en de hogere huuropbrengsten door inkomensafhankelijke huurverhogingen waren van invloed. Sectorinstituten beoordelen Vidomes Het CFV beoordeelde Vidomes in 2014 op financiële continuïteit en zag geen aanleiding tot interventie. Het WSW gaf het borgingsplafond af. Dit plafond geeft aan wat er in een jaar maximaal aan geborgde leningen mag worden aangetrokken. Voor Vidomes lag dit plafond in 2014 op 711 miljoen. Opbrengsten en kosten 2014 (x miljoen euro) 200 Ons bedrijfsresultaat is verbeterd van 43 miljoen in 2013 naar 49 miljoen in Het herstel op de vastgoedmarkt leidde tot een hoger verkoopresultaat. Tegelijkertijd daalden de bedrijfslasten: met name de personeelskosten en huisvestingslasten namen af door reorganisatie en centralisatie. 150 Waardeverandering vastgoed Overige opbrengsten De overige financiële feiten op een rij: Verkoop Huren Overige bedrijfslasten Verhuurdersheffingen Exploitatiekosten Rentelasten Solvabiliteit 57% 54% Onderhoud Eigen vermogen mln 968 mln 0 Personeelskosten Loan to value 41% 45% x miljoen Opbrengsten Kosten Omvang langlopende leningen 721 mln 745 mln Gemiddelde rente leningenportefeuille 4,23% 4,28% Interest Coverage Ratio (ICR) 3 jaar (realisatie) 1,54 1,42 Interest Coverage Ratio (ICR) 5 jaar (prognose) 1,80 1,62 Aedes-benchmark: teleurstellend C-oordeel In de eerste Aedes-benchmark die in oktober 2014 uitkwam, behaalde Vidomes een teleurstellend C-oordeel op de bedrijfslasten in De effecten van de reorganisatie in 2014 waren hierin nog niet verwerkt. Dit heeft naar verwachting een positief effect op onze score. Sturing op, en optimalisatie van, onze bedrijfslasten blijft een speerpunt. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 3 jaar (realisatie) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 5 jaar (prognose) 1,08 1,03 1,30 1,11 Twee aannemers voor reparatieonderhoud We hebben het onderhoud efficiënter ingericht. Zo werken we sinds 2014 met twee aannemers voor reparatie onderhoud. Deze aannemers doen hun werk op basis van prestatiecontracten. 11

12 Goed georganiseerd Vidomes kiest voor contact op maat Op 1 juli sloten wij onze woonpunten in Delft, Leidschendam- Voorburg en Zoetermeer. We werken nu vanuit één centrale vestiging in Delft. Onze huurders ontmoeten we nu graag op een andere manier. Bijvoorbeeld telefonisch, online, via social media, in de wijk of tijdens een persoonlijke afspraak. Efficiënter werken met minder fte s In 2014 zijn onze werkprocessen verbeterd en efficiënter ingevuld. Hierdoor kunnen we het werk met minder mensen doen. We behaalden onze doelstelling om de organisatie in 2014 verder te verkleinen naar 165 fte s In- en uitstroom Vidomes verwelkomde 20 nieuwe medewerkers, 12 medewerkers stroomden door naar een andere interne functie en 42 medewerkers traden uit dienst. Ziekteverzuim daalt met 0,3% Het totale gemiddelde verzuim lag in 2014 op 4,6%. Dit is 0,3% lager dan in Ziekteverzuim 0,3% lager dan in 2013 De ondernemingsraad (OR) in 2014 De intensieve samenwerking tussen OR en algemeen directeur werd voortgezet. Hierdoor was de OR goed geïnformeerd en kon hij ook tussentijds informeel adviseren. De algemeen directeur nam de belangrijkste informele en formele adviezen van de OR over. De reorganisatie was vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp van gesprek tussen OR en algemeen directeur. In september vonden de uitgestelde OR-verkiezingen plaats. De OR telt 7 leden. 12

13 Adequate vastgoedstrategie Prioriteit: goed en betaalbaar wonen Onze portefeuillestrategie geeft de kaders en richting van onze gewenste vastgoedportefeuille weer. We kijken daarbij naar de markt waarin we opereren en de belangrijkste risico s. Duidelijk is dat het behoud van onze huidige woningen, en de kwaliteit en betaalbaarheid daarvan, onze belangrijkste focus is voor de komende jaren. Ons accent ligt op de kwaliteit en duurzaamheid van ons bestaand bezit. We bouwen minder nieuwbouwwoningen. We handhaven voldoende betaalbare woningen. Bij ongewijzigd beleid krimpt deze voorraad. Deze afname willen we zoveel mogelijk beperken. Onze voorraaddoelstellingen voor kwetsbare mensen en senioren realiseren we vooral in de bestaande woningvoorraad. We zetten in op woon-zorgarrangementen samen met onze zorgpartners. Vidomes en Heijmans sloegen de eerste paal voor de tweede fase van nieuwbouwproject Schoutenhoek in Zoetermeer. Hier komen 64 sociale huurwoningen en 32 koopwoningen. Vizier op vastgoedsturing Sinds juli 2014 maken we duidelijker onderscheid tussen sturen op financieel en op maatschappelijk resultaat. De assetmanager stuurt op het financieel rendement, de regisseur sociaal wonen stuurt op onze maatschappelijke prestaties. Doel is om een zo goed mogelijk maatschappelijk resultaat te behalen op een financieel verantwoorde wijze. Vidomes stopt met Nieuw Mariënpark Na zorgvuldige afweging zijn we gestopt met het nieuwbouwproject Nieuw Mariënpark in Leidschendam. Aangescherpte wet- en regelgeving en veranderde maatschappelijke en financiële omstandigheden maakten de risico s te groot. We zijn direct op zoek gegaan naar een partij om de locatie over te nemen. De Gilden in Leidschendam. In februari reikten we de eerste sleutel uit. Het nieuwbouwcomplex telt 88 sociale huurwoningen, waarvan 16 aangepaste, rolstoeltoegankelijke woningen. 13

14 Governance De Raad van Commissarissen (RvC) hield zich in 2014 onder meer bezig met deze onderwerpen: De managementreview als opmaat naar de begroting van 2015 De voortgang en afronding van de reorganisatie van Vidomes De stand van zaken van grootschalige projecten, zoals Palenstein De goedkeuring aan Vidomes bestuursbesluit om project Nieuw Mariënpark te stoppen Het maatschappelijke visitatierapport De financiële jaarstukken De Zaagmolen in Leidschendam. In april leverden we 29 sociale huurwoningen en 2 vrije sectorwoningen op. Ons woningbezit Door nieuwbouw nam onze woningvoorraad in 2014 toe van naar woningen. We verkochten 70 vrije sectorwoningen en 28 Koopgarantwoningen. Stakeholderbijeenkomst: samenwerken als credo Zo n 35 stakeholders bezochten onze jaarlijkse stakeholderbijeenkomst. Thema: kansen benutten in de bestaande woningvoorraad. We vroegen stakeholders prioriteiten aan te geven bij verschillende onderwerpen. Daarbij kwamen betaalbaarheid, kwetsbare mensen, senioren en duurzaamheid als belangrijkste prioriteiten naar voren. Thema s die goed aansluiten bij onze speerpunten. Woonwagencentrum Molenhof in Rijswijk. In 2014 leverden we 15 woonwagens en standplaatsen op. Doel: een nieuw woonwagencentrum dat voldoet aan de eisen van deze tijd. 14

15 Meer weten? Kijk online! Op vindt u ons volledige jaarverslag Colofon Redactie en realisatie: Vidomes Fotografie: René Verleg, Vidomes en R. Keus voor Middin Cartoon: Luuk Poorthuis Vormgeving: Zuurstof Bureau voor marketing en communicatie Drukwerk: Veenman + Oplage: exemplaren 15

16 KlantContactCentrum Postbus AJ Delft Volg ons ook op Facebook en Twitter vidomes (algemeen) vidomeskcc (speciaal voor huurders) ONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT 2014

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting SSW 2010-2013 Utrecht, 23 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw T. Booi (voorzitter)

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

een goede woning in een fijne straat voor iedereen

een goede woning in een fijne straat voor iedereen een goede woning in een fijne straat voor iedereen jaarverslag 2009 inhoudsopgave goed? Voorwoord door Eric de Ceuster, directeur - bestuurder. pagina 4. goed doen 6. Doen we de goede dingen en doen we

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie

Maatschappelijke visitatie Maatschappelijke visitatie Coöperatieve Vereniging Procorp U.A. Het Witte Huis 1 e Hogeweg 198 3701 HL Zeist info@pro-corp.nl www.pro-corp.nl Visitatiecommissie Rob van Oostveen (voorzitter) drs. Gérard

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting Vooruitgang 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting Vooruitgang 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting Vooruitgang 2010-2013 Utrecht, 31 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer H.D.

Nadere informatie