Verslag van uitgeoefende activiteiten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van uitgeoefende activiteiten 2014"

Transcriptie

1 Verslag van activiteiten en financiële verantwoording 2014

2 Verslag van uitgeoefende activiteiten 2014 Het productieteam van De Grote Prijs kijkt terug op een prachtig jaar 2014 en wil haar artiesten, gasten, medewerkers, sponsoren en andere direct betrokkenen hartelijk danken hun bijdragen aan de shows! Ieder jaar streeft het productieteam naar verbetering en vernieuwing. Dit jaar hebben wij dit onder andere gevonden in het concept Vrienden van De Grote Prijs, de nieuwe aanpak van licht rond De Grote Prijs, maar ook in het organiseren van een nieuwe voorstelling: De Cultuurpasprijs. Activiteiten aangaande de Stichting zelf De Stichting is actief en er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. Beloning van vrijwilligers en bestuurders In 2013 is de stichting gestart met het contracteren van vrijwilligers, conform de beloningsregel in het Beleidsplan. In 2013 is besloten dat het Trinitas College vanaf schooljaar géén formatie-uren voor De Grote Prijs meer toekent. Vanaf 1 juli 2013 zijn Hans Mooij en Rob Lieshout dan ook naast Marco Rijkhoff en Erik Wegman in hun rol als producent met onbelaste vrijwilligersvergoeding gehonoreerd was het eerste jaar waarin dit integraal toegepast is. Net als andere medewerkers van Trinitas blijft gelden dat zij voor eventuele uren in hun Trinitas werkweek (bijvoorbeeld tijdens basisschoolvoorstellingen van De Grote Prijs) géén vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor werkzaamheden in het bestuur van Stichting De Grote Prijs, heeft geen van de bestuurders een vergoeding ontvangen, waardoor deze werkzaamheden onbezoldigd verricht zijn. de Kleine Prijs 2014 Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2014 heeft de Kleine Prijs 2014 plaatsgevonden. Ook dit jaar werden de artiesten op categorie ingedeeld. Op donderdag traden de deelnemers in de categorieën dans, soundmix, hiphop rap en instrumentaal op. Vrijdag was voor de categorie live begeleid en zaterdag kon het publiek kijken naar de leerlingen die zich ingeschreven hadden in de categorieën popgroepen en instrumentaal (met drum). De jury had 20 plaatsen voor De Grote Prijs te verdelen en heeft op zaterdag nog acts uit de dagen daarvoor blij kunnen maken. Het was pas echt spannend toen het productieteam op zondag via een live-internet uitzending de laatste vier wild-cards bekend maakte. De Grote Prijs 2014 Op 20, 21 en 22 maart zijn zes voorstellingen van De Grote Prijs uitgevoerd. Op donderdag- en vrijdagochtend heeft het Trinitas College twee Basisschoolvoorstelling mogelijk gemaakt. Hierin is tweemaal de Basisschoolprijs uitgereikt. De donderdagavond was ook dit jaar voor de Rodi Media Publieksprijs. Op vrijdagmiddag 2 Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2014

3 heeft Stichting De Grote Prijs voor het eerst een Cultuurpasprijs georganiseerd. Deze voorstelling is speciaal opgezet voor leerlingen van 3 VMBO, die met behulp van de CJP-pas in klasverband een verkortte voorstelling konden zien. Zo heeft deze doelgroep, die in de regel minder vaak een theater bezoekt ook met 418 leerlingen een prachtige middag gehad. Vrijdagavond vond de De Grote Prijs met jurycommentaar plaats en zaterdagavond de ontknoping met prijsuitreiking. De band Avalanche won De Grote Prijs wisseltroffee. Het winnende nummer Blurred by the wind is hier te bekijken. Ook dit jaar heeft De Grote Prijs geen ervaren lichttechnicus ingezet maar gebruik gemaakt van twee vrijwilligers die, ondersteund door de hoofdtechnicus van Cool, met gedegen voorbereiding een prachtige show hebben neergezet. Omdat er nog veel kaarten voor de donderdagavond over waren, zijn deze gratis ter beschikking gesteld aan het Trinitas College. Die heeft ze uitgedeeld op inschrijfavonden voor nieuwe leerlingen. De zaal was hierdoor op donderdagavond ook goed gevuld, wat de beleving van de artiesten en andere gasten ten goede is gekomen. Vrienden van De Grote Prijs In 2014 heeft het bestuur de voorgenomen maatregelen om verlies tegen te gaan verder doorgevoerd. Helaas bleek het ook in 2014 extra moeilijk om extra sponsoren te werven. Het concept Vrienden van De Grote Prijs is in 2014 verder uitgerold. Met dit concept proberen we de reguliere kaartprijs gelijk te houden, maar extra inkomsten te generen door gemakken te bieden. Als Vriend van De Grote Prijs word je lid en ontvang je daarvoor extra voordelen, zoals gratis Kleine Prijs kaarten, mooie GP plaatsen, online GP-kaartvoorverkoop met korting, consumptiebonnen en gratis dvd. Het concept is goed aangeslagen: eind 2014 hadden we 54 Vrienden van De Grote Prijs. In 2015 zullen we het concept verder ontwikkelen. De internetuitzending van De Grote Prijs is voor het eerste jaar betaald gemaakt om toegang tot het theater te stimuleren. Heerhugowaard A-Life heeft tijdens De Grote Prijs een speciale uitzending verzorgd met live beelden van de GP, afgewisseld met commentaar. Voorbereidingen en maatregelen voor 2015 Er is extra tijd uitgetrokken voor een sluitende begroting voor Zeker omdat in 2015 ook al de eerste investeringen gedaan moeten worden voor het 25-jarig lustrum in Uitbreiden concept van Vrienden van De Grote Prijs lidmaatschap voor meer zekerheid in inkomsten - Zeer vroeg beginnen met sponsorverzoeken 2015 en extra sponsorverzoeken doen - Start subsidie verzoeken voor (voorbereidingen) 25 jaar De Grote Prijs - Verhoging van de kaartprijs voor de Basisschoolvoorstelling - Vervroegd toekennen van VIP-kaarten, waardoor minder vrijval van kaarten op het laatste moment - Veelvuldige afweging voor maken van onvoorziene kosten Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

4 Het bestuur zal dan ook in 2015 nieuwe oplossingen gaan bedenken om de kwaliteit van de voorstellingen te waarborgen, innovaties te kunnen blijven doen, maar ook de gezonde financiële positie te kunnen blijven waarborgen. 4 Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2014

5 Financiële verantwoording 2014 BALANS 2014 ACTIVA 1-jan dec-14 Contanten 979,55 108,75 ING Rekening 4.198,92 881,39 ING Spaarrekening 853, ,34 Paypal 0,00 7,38 Debiteuren 0,00 0,00 Bedrijfsuitrusting 0,00 0,00 Kantoorbenodigdheden 0,00 108,81 Instrumenten 0,00 0,00 Totale ACTIVA 6.031, ,67 PASSIVA 1-jan dec-14 Alle leveranciers 0,00 0,00 Automatisch berekende BTW 0,00 0,00 BTW Diensten -29,00 90,00 Reserves 0,00 0,00 Eigen vermogen , ,67 Totale PASSIVA , ,67 WINST- en VERLIES REKENING 2014 KOSTEN Bedrag Huur locaties en -faciliteiten ,43 Kosten inhuur Techniek 6.294,43 Vrijwilligersbijdragen ex techniek 8.459,50 Decor 389,27 Drukwerk 1.122,50 Kleding personeel 315,00 Prijzen winnaars 83,68 Visagie 29,25 Klein materiaal voor show 141,21 Consumpties tijdens KP, GP en vergaderingen 6.723,73 Parkeerkosten 36,11 Opslag en transportmiddelen 906,61 Kantoorbenodigdheden 148,95 Huur instrumenten 173,89 Internet kosten 255,80 Kosten stichting 0,00 Bankkosten en kosten ING rekening 171,46 Afschrijving bedrijfsuitrusting/activa 0,00 Belastingen 48,80 Overige kosten 200,14 Totale KOSTEN ,76 BATEN Bedrag Inkomsten uit Sponsoring ,68 Inkomsten uit Kaartverkoop ,27 Inkomsten uit Subsidies ,00 Inkomsten uit Internet verkoop -129,92 Inkomsten uit SMS stemmen 0,00 Rente -13,33 Vrienden van De Grote Prijs (ex kaarten) -775,75 Andere inkomsten 0,00 Totale BATEN ,95 Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 689,81 Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

6 Toelichting op de balans en verlies- & winstrekening A. Balans In 2014 zijn geen grote investeringen in bedrijfsuitrustingen gedaan. Alle in 2014 uitstaande crediteurengeleden zijn ontvangen, waarmee het saldo op 0 staat. Het in 2014 geleden verlies (zie onderstaande toelichting) is ten laste van het eigen vermogen geboekt. De kaspositie is sterk genoeg om eventuele operationele risico s op te kunnen vangen. B. Verlies & winstrekening Over 2014 heeft Stichting De Grote Prijs een verlies van EUR 689,81 geleden. Het bestuur was voornemens om een reservering op te gaan bouwen voor het 25-jarig lustrum in Gezien het verlies is besloten hier in 2015 voor te gaan reserveren. Op de verlies- & winstrekening verdienen onderstaande punten een nadere toelichting: Toelichting op inkomsten Kaartverkoop De kaartprijs voor de Kleine Prijs bedroeg EUR 3,- per kaartje. De Basisschoolvoorstelling is verhoogd naar EUR 8,25 per kaartje, mede vanwege de stijging in Vrijwilligersvergoedingen. Kaarten voor de Cultuurpasprijs kostten EUR 7,- per leerling. Voor De Grote Prijs bedroeg de kaartprijs nog steeds EUR 10,-. Sponsorinkomsten In 2014 heeft Rodin IT Consultancy een sponsorbijdrage gedaan van EUR 200,- ex. SMS-stemmen Door een verkeerde instelling van de SMS-provider, is een afrekening 2014 pas in 2015 mogelijk. Vrienden van De Grote Prijs Het concept Vrienden van De Grote Prijs heeft EUR 775,- extra bijgedragen aan het resultaat. 6 Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2014

7 Toelichting op de uitgaven Huur locaties en -faciliteiten In 2014 is de overgangskorting van theater De Schakel naar Theater Cool definitief weggevallen. Mede hierdoor zijn de kosten voor Cool EUR 880,- ex BTW hoger uitgevallen. Kosten inhuur techniek In 2014 is géén Led-wall of Beamer gebruikt voor middenprojectie. Dit, gecombineerd met de inzet van vrijwilligers en scherpe lichthuur heeft de kosten voor techniek teruggebracht. Vrijwilligersbijdragen ex Techniek 2014 is het eerste jaar waarin alle (betaalde) vrijwilligers volledig door Stichting De Grote Prijs betaald zijn. Dit zal dan ook het nieuwe niveau van de vrijwilligersbijdragen zijn. Consumpties tijdens de KP, GP en vergaderingen Het bedrag aan consumpties is hoger geworden, doordat Vrienden van De Grote Prijs gratis consumptiebonnen hebben ontvangen. Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Verslag Dutch Harp Festival 2014

Verslag Dutch Harp Festival 2014 Verslag Dutch Harp Festival 2014 Van 26 februari tot en met 2 maart 2014 vond de derde editie van het Dutch Harp Festival plaats. Het vijfdaagse festival met een internationaal concours als rode draad

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders Stichting Gelukskinders E-mail: algemeen@gelukskinders.org Internet: www.gelukskinders.org KvK: 61809853 Beleidsplan 2014/2015 Stichting Gelukskinders Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi.

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Korperpad 25a 3084 NB Rotterdam Tijdens de cluburen bereikbaar op: 06-280 490 50 t Ei gaat verhuizen naar: Van Helmontstraat 11-13, 3029 AA

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 van Stichting Nationale Ouderendag

Financieel verslag 2012 van Stichting Nationale Ouderendag Financieel verslag 2012 van Stichting Nationale Ouderendag Auteurs: R. Piera, Penningmeester, A. Vonk Secretaris d.d. 10 Februari 2013 1 Geachte Lezer, In 2012 heeft de Nationale Ouderendag voor de vierde

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december 2011 6 Rekening van baten en lasten 2011 7 Rekening van ontvangsten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Muziek In Huis op de Kaart

Muziek In Huis op de Kaart Muziek In Huis op de Kaart reportage muziek Roel Sikkema beeld Martin Waalboer J a a r v e r s l a g 2 0 1 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 Medewerkers... 3 Bestuur Stichting Muziek In Huis... 3 Auditiecommissie...

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie