duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten"

Transcriptie

1 SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via Een verkorte en algemene presentatie van 2012 met tevens een blik op 2013 en onze visie op de toekomst, is weergegeven in een gedrukt Jaarmagazine. Deze is op te vragen via

2 1. inleiding

3 2012 sita nederland 1.0 Van begin tot eind, waarna het opnieuw begint In dit verslag legt SITA Nederland verantwoording af over haar strategie, werkwijze, acties, prestaties en resultaten in Gemakshalve kan worden gezegd dat ons werk aan de ene zijde begint bij inzamelen, en aan de andere zijde eindigt met verwerken of doorzetten van reststoffen naar (eind)verwerkers. Maar dat zou te eenvoudig zijn: SITA bestrijkt als specialist de gehele afvalketen, en beziet van daaruit ook de productie- en consumptiefasen. Daarbij zoeken we voortdurend het overleg en de samenwerking met specialisten en partners in onze sector, maar ook met klanten, producenten, overheden, ngo s, etc. Uiteindelijk willen we van afval weer grondstoffen maken, zodat het telkens weer opnieuw kan worden gebruikt Als specialist in duurzaam afvalmanagement bewegen we ons voortdurend in de gehele afvalketen. Deze begint bij (of beter: vóór) het ontstaan van afval en eindigt bij het recyclen en/of nuttig toepassen ervan. Voor hetzelfde geld kan voor het woord afval in de vorige zin het woord grondstoffen worden gelezen. Want duurzaam afvalmanagement staat in 2013 gelijk aan het management van grondstoffen (en brand- en bouwstoffen). Dat begint aan de voorkant, het inzamelen, waarbij SITA in principe een groot voorstander is van bronscheiding van afval om (mono)stromen zo schoon en zuiver mogelijk te houden. En het begint opnieuw aan de achterkant waar SITA eventueel door haar zelf bewerkte stromen weer afzet voor nieuwe productie en toepassingen. Hoe wij stoffen maximaal in de kringloop houden, wordt duidelijk in de cases Het draait om, te lezen in het hoofdstuk Waste Flow Management. Van vijf stromen hout, papier, glas, kunststof (verpakkingsafval) en gevaarlijk afval beschrijven we de aanpak en de ambities die we in het kader van grondstoffenmanagement hebben. Mede omwille van duurzaamheid heeft SITA gekozen om primair online te rapporteren. Via deze website bieden we een uitgebreid, informatief overzicht over 2012 aan. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de GRI-richtlijnen (versie 3.1). De verkorte en algemene presentatie van 2012 is tevens weergegeven in een gedrukt Jaarmagazine. Deze is op te vragen via 3

4 2012 sita nederland 1.1 VOORWOORD Wieger Droogh, Algemeen Directeur SITA Nederland: Solide partner, gericht op co-creëren In de afgelopen jaren heeft SITA zich gefocust op het verder uitbouwen van haar positie als solide en betrouwbare onderneming die op het gebied van duurzaam afvalmanagement full service diensten voor haar klanten biedt. Dit is goed gelukt: we kunnen ons gelukkig prijzen dat deze focus nu - in de huidige economische omstandigheden heeft gemaakt dat we kunnen werken vanuit een stevige basis. Desondanks noodzaken diezelfde omstandigheden ons om de organisatie nog efficiënter vorm te geven, om onze kosten verder te verlagen en de dienstverlening te optimaliseren. Alleen zo zijn wij nog beter in staat zijn om onze huidige en nieuwe klanten optimale services te verlenen tegen een passend tarief. In 2012 verfijnden SITA in Nederland, Duitsland en België/Luxemburg de gewenste grensoverschrijdende samenwerking in SITA NEWS. De onderlinge afstemming biedt veel voordelen, zoals op het gebied van inkoop en kennisontwikkeling en deling, maar vooral op de sturing van afvalstromen in een markt die een Europese, soms zelfs mondiale, schaal heeft. Het is hier waarbij de overkoepelende NEWS-organisatie toegevoegde waarde biedt, in een zowel coördinerende als uitvoerende rol voor grensoverschrijdende activiteiten zoals afvalstroommanagement: het bundelen, afzetten en verhandelen van stromen. Terwijl we de internationale samenwerking uitbouwen, heeft SITA ook de focus op de gang van zaken in de nationale ondernemingen vergroot. De veranderde marktomstandigheden vroegen namelijk nadrukkelijk om een directere en flexibelere aansturing van de verschillende onderdelen van de onderneming. De nationale markten en de daarin aanwezige klanten vereisen meer en grotere aandacht, zowel vanuit accountmanagement als vanuit de dagelijkse operatie. De organisatorische wijzigingen maken dat we adequaat kunnen inspelen op specifieke landelijke en regionale omstandigheden en op de specifieke behoeften van klanten en klantsegmenten. In de komende tijd zal SITA haar positie als inzamelaar en be- en verwerker van afval en aanbieder van grond- en brandstoffen verder gaan versterken. Dit doet zij door gebruik te maken van eigen assets en expertise, en door het vergroten van samenwerking met derden. Bouwen aan waardeketens Met de aanpak, die ik hierboven beschreef, bouwt SITA Nederland consistent voort aan haar positie in de markt en de rol die ze heeft voor medewerkers, klanten, marktpartijen en overheden. Als full service provider blijven we onze diensten verlenen en onze klanten adviseren. Anders dan in voorgaande jaren veranderen we wel onze strategie in de afvalketen. Waar we eerder ons richten op het bezetten van posities in de hele keten, willen we nu vooral onze kracht als inzamelaar, be- en verwerker van afvalstoffen en als aanbieder van grond-, bouw- en brandstoffen ontwikkelen en benutten om verder te integreren in de afvalketen. Aan het begin en aan het eind hiervan heeft SITA Nederland namelijk een leidende en/of prominente positie, evenals op een aantal tussenliggende schakels in de keten, en dit zowel qua expertise als qua marktaandeel. Op de schakels waar we nog niet de geëigende specialisten zijn, geven we mogelijk de voorkeur aan samenwerking met derden. Als regisseur van de keten, in combinatie met onze logistieke dienstverlening, zijn we dan in staat waardeketens te ontwikkelen, op een zo hoog mogelijk niveau. Co-creëren Onze drive is namelijk niet zozeer de gehele afvalketen in eigen hand te hebben; het gaat ons er om dat we klanten totaaloplossingen kunnen bieden, en dat vanuit een duurzaam perspectief en voor een goede prijs. Deze dienstverlening kunnen we bieden als we uitgaan van onze eigen kracht, en de kracht die uitgaat van samenwerking met expert-partners. Als voorwaarde geldt dan wel dat dit partners zijn die ons aanvullen; omdat ze excelleren op schakels in de keten waar SITA niet de eerste viool speelt. 4 Maar het gaat verder: vanuit onze specialismen afvalmanagement én logistiek ontwikkelen we met onze klanten (nu al!) diverse samenwerkingsverbanden, die veel verder gaan dan de traditionele klant-

5 2012 sita nederland leveranciersrelatie. Met name met klanten die willen verduurzamen en naar kostenefficiency streven, verhogen we de meerwaarde van professioneel afvalmanagement. In essentie gaat het hier om co-creatie waarbij we - met respect voor elkaars belangen - kennis, ideeën, deskundigheid én energie, constructief samenbrengen. De duurzame winst die we daarbij boeken, is dat we veel meer grondstoffen weten terug te winnen, kosten weten te besparen, en de CO 2 -voetafdruk van klanten verbeteren. Drive Leggen we de lat te hoog? Allerminst. Elk jaar ga ik een dag mee op de wagen, als belader welteverstaan. En telkens word ik weer blij van de trots waarmee onze medewerkers hun werk doen en hoe zij over SITA denken. En over de kennis die ze hebben van hun werk, hun klanten en de markt. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze chauffeurs/beladers, maar ook voor de andere geledingen en onderdelen van SITA Nederland. De investeringen die we in de afgelopen jaren deden in opleidingen en trainingen, hebben hier aan bijgedragen. Ook in het komende jaar blijven we gericht werken aan de ontwikkeling van medewerkers, die tenslotte de kwaliteit van onze onderneming bepalen. Het is nu het moment om het enorme potentieel aan kennis en kunde in onze onderneming verder aan te spreken en breder in te zetten. Het gaat hier om de keuze om leidend te willen zijn, als regisseur over de hele keten én als specialist op afzonderlijke ketenschakels. Onze omgeving is namelijk veeleisender en uitdagender dan ooit en stelt helder dat er geen sprake meer kan zijn van enige vrijblijvendheid. Kortom, van onze organisatie en van elke medewerker daarin wordt het maximale gevraagd. Tegen deze achtergrond én omdat we ambities hebben, spreken we onze medewerkers en onze expert-partners aan op hun professionaliteit. Er worden hogere eisen gesteld aan hun prestaties en bijdragen. Dat is overigens geen punt van zorg; medewerkers van SITA Nederland zijn daar volledig voor toegerust. Ze hebben hart voor hun werk en hun onderneming. En als we in staat zijn hun deskundigheid de ruimte te geven die het verdient, dan hebben we goud in handen. Afsluitend herinner ik aan het vorige verslag, waarin we duidelijk stelden dat we als onderneming uitstekend toegerust zijn om stevig én anticiperend te kunnen opereren in een hectische omgeving. Door verdere acties zullen we dat ook in 2013 waarmaken. Daarnaast zal in het komende jaar, en de jaren daarna, nog een flinke inspanning worden gevraagd. Om onze ambities voluit te kunnen realiseren, zoeken we nadrukkelijk de interactie en samenwerking met andere partijen; zoals klanten, zakelijke partners en overheden. Ik nodig u daarom uit om ons aan te spreken, op onze ambities, acties en prestaties. En om met ons mee te denken, omwille van verbetering en innovatie. Wieger Droogh Algemeen Directeur SITA Nederland 1.2 Enkele highlights uit 2012 Na bijna 15 jaar leiding te hebben gegeven aan SITA Nederland, en later aan SITA NEWS, trad Adriaan Visser op 1 oktober 2012 terug als CEO van SITA NEWS. Hij werd opgevolgd door Erik de Muynck. Wieger Droogh geeft als Algemeen Directeur leiding aan SITA Nederland. Onze AfvalEnergieCentrale SITA ReEnergy in Roosendaal werd in 2011 officieel geopend en blijkt optimaal te presteren. De beschikbaarheid was hoog: zonder veel stops voor onderhoud (of storingen) heeft de installatie ton afval verwerkt en veel electriciteit opgewekt ( MWh). In 2012 hebben we de capaciteit volledig kunnen benutten uit eigen inzameling. SITA ReEnergy werkt daarnaast aan de voorbereiding van het zogenoemde Climate grid; hiermee zal de warmte van de AfvalEnergieCentrale worden benut voor warmtelevering aan de nieuwbouwwijk Stadsoevers in Roosendaal. 5 Ook de sorteerinstallatie voor kunststofverpakkingsafval in Rotterdam functioneert uitstekend. Ook deze werd in 2011 in gebruik genomen. Niet alleen is de doorzet maximaal, ook de kwaliteit van het gesorteerde

6 2012 sita nederland kunststof is uitstekend. De belangstelling voor deze installatie is groot. Overheden, klanten maar ook producenten en experts van verpakkingen steken geregeld hun licht op; zo zijn al verpakkingen aangepast om de sorteerbaarheid ervan via deze installatie te optimaliseren. In Rotterdam heeft SITA in 2012 haar bezoekerscentrum geopend. Bezoekers kunnen zich hier oriënteren op de weg die afvalstromen via SITA afleggen, de imposante sorteerinstallatie bekijken en informatiebijeenkomsten en overleggen houden. Vele groepen uit de afvalsector, de overheid, NGO s en anderen waren in 2012 te gast. In 2012 introduceerden we het UTURN concept. Binnen dit concept ontvangen klanten GvO s (Garantie van Oorsprong) voor de groene stroom die ze met hun restafval laten opwekken in de AfvalEnergieCentrale SITA ReEnergy in Roosendaal. De GvO s zijn elektronische certificaten en in Nederland het bewijs dat electriciteit duurzaam is opgewekt. Ze worden door SITA verkregen die ze weer doorgeeft aan klanten. Aan de hand van het UTURN-concept krijgen klanten op die manier groene stroom terug voor hun restafval. In 2012 introduceerden we het papier Fastprint Eco: duurzaam, hagelwit papier van een hoge kwaliteit. SITA levert het door haar ingezamelde papier aan een duurzame papierfabriek in Frankrijk. Deze produceert gerecycled papier en levert dit aan PaperlinX, die het als Fastprint Eco op de markt brengt. In 2012 hebben we de trainingen in het kader van Het Nieuwe Rijden gecontinueerd. Afronding daarvan staat gepland in In totaal zullen dan chauffeurs zijn getraind in defensief, zuinig en efficiënt rijden. De gemiddelde brandstofbesparing blijkt hoger dan verwacht: ruim 13 procent. Voor klanten introduceerde SITA in 2012 de EcoScan. De EcoScan toont het verschil in milieu-impact tussen gescheiden en ongescheiden inzameling van afval. De scan meet niet alleen de CO 2 -uitstoot, maar brengt ook andere milieufactoren in beeld, zoals grondstof-, water-, en energieverbruik. Op die manier kan de klant zien wat de milieuwinst tot nu toe is en waar in de toekomst nog meer winst te behalen valt. In de gemeente Arnhem introduceerden we eind 2012 twee nieuwe, schone inzamelwagens: een kleinere inzamelwagen voor bezorgen en ophalen van afvalcontainers en een kleine kraakperswagen voor de binnenstad. De twee nieuwe duurzame voertuigen gaan rijden op groen gas en produceren nagenoeg geen roet en fijnstof. Ook is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en CO 2 veel lager. Verder zijn de voertuigen 50 procent stiller dan traditionele dieselauto s zodat ze minder geluidsoverlast geven. In 2012 opende SITA voor het noorden van de Randstad de Reststoffen Centrale Alkmaar (RCA), in samenwerking met C.A. de Groot Groep. Hier worden 25 verschillende afvalstromen goed voor ruim ton afval per jaar gescheiden. Het sorteer- en overslagstation is bovendien volledig duurzaam gebouwd. In de nabij gelegen hal zijn twee grote speciale ontwateringskelders geplaatst waarin veegvuil van de gemeente Alkmaar en rioolslib uit Noordwest-Nederland ontwaterd wordt, voordat de reinigings-installaties het tot schoon zand verwerken. In het kader van het vergroten van de verkeersveiligheid heeft SITA uitvoerig onderzoek gedaan naar de vrachtwagen met de beste truckcabine: de cabine van waaruit de chauffeur het beste zicht rondom heeft. De Volvo FE Low Entry Cab kwam het beste uit de bus, reden waarom we drie wagens kochten om te beproeven in de binnenstad van Arnhem. In 2012 droeg SITA bij aan het Nationaal Sustainability Congres, dit onder aanvoering van moederonderneming GDF SUEZ. Het congres stond dit keer in het teken van het thema: The Revitalization of Sustainability: Dienen en Verdienen. SITA verzorge hierbij een themasessie over de duurzame stad onder de titel: Het bedrijfsleven als driver van de stad van de toekomst. Dit congres trok vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en andere maatschappelijke sectoren. 6 In 2012 verwierf SITA het contract voor de verwerking van het restafval van de zogenoemde ROVA-gemeenten (twaalf gemeenten in de regio IJssel-Vecht). Ook wist SITA het inzamelcontract met de gemeente Arnhem voor zes jaar te verlengen en neemt SITA voor Rheden en Westervoort het management van het afvalbrengstation voor haar rekening.

7 2012 sita nederland 1.3 Over dit verslag Met dit verslag legt SITA Nederland Holding BV verantwoording af over haar prestaties en die van haar dochterondernemingen in Nederland in het kalenderjaar 2012, zowel met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen, als met betrekking tot duurzaamheid in het bijzonder. Ook geven we inzicht in de plannen en projecten voor 2013, en op de middellange termijn. Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Country Board van SITA Nederland. De kwalitatieve en kwantitatieve informatie is opgevraagd bij en samengesteld door verantwoordelijke bedrijfsonderdelen en afdelingen, in het bijzonder Communicatie, Strategie, Human Resources, Finance en Health, Safety & Environment. Daarbij is gebruik gemaakt van de verschillende managementinformatiesystemen en aanvullende informatie van functioneel verantwoordelijke medewerkers. Bij het selecteren, ordenen en presenteren van de informatie is rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. SITA is van mening te rapporteren op het B-niveau van deze richtlijnen. De bijbehorende index is als bijlage opgenomen en geeft aan op welke aspecten en indicatoren wordt gerapporteerd en waar deze in het verslag terug te vinden zijn. Jaarmagazine Aan de hand van de hierboven beschreven wijze geeft deze website een zo volledig mogelijk inzicht in en van onze onderneming, visie, inzet, prestaties en plannen. In het jaarmagazine geven we hier een samenvatting van. Omwille van duurzaamheid heeft SITA gekozen om primair online te rapporteren. Van het jaarmagazine is een gedrukt exemplaar beschikbaar via Betrouwbaarheid SITA streeft, behalve naar transparantie, naar betrouwbare verslaglegging, in het bijzonder van kwantitatieve gegevens. Hierom is als bijlage een tabel opgenomen waarin van relevante indicatoren een definitie wordt gegeven en wordt aangegeven of de waarde is gebaseerd op schattingen, dan wel metingen. Tevens wordt de mate van betrouwbaarheid vermeld. De prestatie-indicatoren in dit verslag zijn grotendeels ontleend aan een lijst met prestatie-indicatoren waarmee SITA haar aandeelhouder SUEZ ENVIRONNEMENT informeert. Deze laatste indicatoren worden aan het begin van elk kalenderjaar verzameld en door SUEZ ENVIRONNEMENT steekproefsgewijs geverifieerd. SITA monitort zelf de gegevens die vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen worden gegenereerd. Externe verificatie Net als in voorgaande jaren heeft SITA kosten en baten van volledige externe verificatie afgewogen en besloten het verslag niet als geheel te laten verifiëren. Onze gas-, diesel- en elektraverbruiken (scope 1 en 2 CO 2 -emissie) alsmede onze financiële cijfers zijn wel extern getoetst. 1.4 Visie op duurzaamheid: betrouwbaar Het zijn tijden van grote veranderingen voor onze planeet. Klimaatverandering, groeiende energiebehoefte, grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit zijn actuele en serieuze problemen. Ook zien we een toenemende bevolkingsgroei en verdere verstedelijking. Daarbij spelen in Europa, en andere delen van de wereld de verslechterde economische omstandigheden. Ook hebben we te maken met een verschuiving van macht en invloed in de wereld, alsmede met digitalisering van de samenleving. Nederland kent zijn eigen specifieke problemen, waaronder ontgroening en vergrijzing. In deze turbulente wereld wil SITA als onderneming een stabiele, betrouwbare partij blijven. We willen solide zijn in alle relevante rollen: 7 Als werkgever: we investeren in de veilige, gezonde werkomgeving van onze medewerkers en investeren in hun ontwikkeling. Vanuit het besef dat onze onderneming niets anders is dan een organisatie van mensen, zijn we gedreven een verantwoordelijk werkgever te zijn die oog heeft voor de belangen en behoeften van individuele

8 2012 sita nederland medewerkers. Gelijktijdig zijn we kritisch op hun individuele prestaties en bijdragen; Als partner in de markt; we beschikken over een gezonde financiële huishouding die bovendien geborgd wordt door onze solide moederonderneming SUEZ ENVIRONNEMENT. Bovendien geldt: afspraak is afspraak. We zijn kritisch op de geleverde prestaties van onze medewerkers, partners en zelfs klanten, maar kunnen dat alleen als we ook kritisch op onze eigen prestatie zijn; Als maatschappelijke partij: we zijn een commerciële onderneming, gericht op rendement en continuïteit, maar dat laat onverlet dat we deel uitmaken van de samenleving. Daar waar relevant en we het belangrijk vinden, leveren we onze maatschappelijke bijdragen, soms door praktisch te ondersteunen en/of te faciliteren, soms door financiële hulp; Als professionals; we participeren door onze kennis te delen en in samenwerking te ontwikkelen. Praktisch ingesteld en pragmatisch van aard willen we in de voorhoede een bijdrage leveren aan de blijvende verduurzaming van onze samenleving. Visie We dragen daarom al langer het concept van de circulaire economie uit. Dit concept biedt houvast bij het ontwikkelen van kringlopen waardoor afvalstromen maximaal worden geïntegreerd met de productie- en consumptieketen waardoor verlies aan grond-, bouw- en brandstoffen wordt geminimaliseerd. Het idee van de circulaire economie is zowel abstract als pragmatisch, simpelweg omdat het experts op elke plek in de kringloop verbindt, of deze zich nu bevinden in de productie-, de consumptie- of de afvalfase. Het concept heeft zoveel verbeeldingskracht dat het direct onderling begrip en bereidheid tot samenwerking creëert. De visie op onze duurzaamheidsrol hangt nauw samen met de ontwikkeling en het uitvoeren van de Europese afvalwetgeving. En heeft zowel een economische als een milieu-invalshoek. Dit blijkt onder meer uit de studie Implementing EU Waste Legislation for Green Growth die begin 2012 door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Deze studie geeft aan dat door optimale uitvoering van deze EU-wetgeving Europa 72 miljard euro per jaar kan besparen en tot een omzetstijging van 42 miljard euro kan leiden voor de afvalsector. Bovendien zal het volgens deze studie tot 2020, nieuwe banen opleveren. Ten tweede is Europese afvalwetgeving een van de bouwstenen onder de Europese klimaatdoelstelling om in 2020 de broeikasgassen met 20 procent te hebben verminderd (ten opzichte van 1990). Het is vanwege het bovenstaande dat afvalmanagement hoog op de politieke agenda staat. En waarom SITA toegevoegde waarde kan leveren voor klanten, milieu en samenleving. Met de Europese Commissie deelt SITA de mening dat een sterke focus op het bereiken van grotere Resource Efficiency zowel een noodzaak als een kans is. Het maatschappelijke debat hierover werd in 2011 geïnitieerd door Resource Efficiency als een van de zeven flagship initiatives van de Europese strategie 2020 te lanceren. Hiermee onderstreept de EU het besef dat duurzame groei alleen mogelijk is als we efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van CO 2 minimaliseren. Het behoeft geen betoog dat SITA dit initiatief ondersteunt en toejuicht dat vanuit de Europese politiek wordt ingezet op efficiencyverbetering van de productieketen. SITA wijst daarbij op het belang van stimulering en facilitering van de markt voor secundaire grondstoffen en het handhaven van bestaande (afval)wet- en regelgeving. 1.5 Ethiek en waarden Ethiek Het succes van onze organisatie hangt in hoge mate af van het vertrouwen van onze klanten, de overheid, onze werknemers en alle andere belanghebbenden in SITA. Het kost veel tijd en moeite een goede reputatie op te bouwen, maar is het gemakkelijk deze weer te verliezen. Mede daarom moet een duurzaam SITA ook een duidelijk ethisch richtsnoer hebben. 8 Ethiek binnen SITA en in onze relaties met externen kreeg in het jaar 2012 een nieuwe impuls door de ontwikkeling en verspreiding van een Toolbox Ethiek. In deze presentatie worden de vier centrale waarden van SITA (zie onder) en onze basisprincipes aan de hand van enkele voorbeelden uitgewerkt. Periodiek staat ethiek en werk op de agenda van het managementoverleg.

9 2012 sita nederland Een aantal malen werd in 2012 een geval van onethisch gedrag gemeld en onderzocht. In enkele gevallen leidde dit tot disciplinaire maatregelen en soms tot het ontslag van de betrokken medewerker. In de komende jaren zal de toenemende aandacht voor ethiek binnen het werk verder worden vertaald in concrete acties en maatregelen. Waarden De vier waarden die bij SITA en haar moederbedrijf SUEZ ENVIRONNEMENT hoog worden gehouden, zijn gedrevenheid, betrokkenheid, durf en verbondenheid. Gedrevenheid: Medewerkers van SITA zijn gemotiveerd, ook in economisch onzekere tijden of tijdens grote drukte. Daarbij werken we zo efficiënt mogelijk om onze afspraken na te komen. Betrokkenheid: SITA is de samenleving van dienst door afval in te zamelen en te verwerken. Deze taak oefenen we uit met respect voor de omgeving. We gaan verantwoord om met de afvalstromen en ons leefmilieu. En we zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers én derden. Durf: Bij SITA gaan we lastige situaties niet uit de weg. We kijken altijd of het op een andere manier beter kan. Dit betekent ook dat we ruimdenkend zijn en open staan voor nieuwe dingen en veranderingen. Verbondenheid: Ook verbondenheid is voor SITA belangrijk. Met partners op wie wij kunnen bouwen en die op ons kunnen bouwen. We werken op basis van vertrouwen, handelen loyaal, open en transparant. Samen halen we betere resultaten waardoor de binding toeneemt. 9

10 2. SITA NEDERLAND

11 2012 sita nederland 2.0 SITA in Nederland SITA is een full service afvalmanagementbedrijf en actief in de gehele keten van inzameling, recycling- en (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval. Kenmerkend is onze lokale aanwezigheid in combinatie met uitgebreide kennis, expertise en een sterk internationaal netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Arnhem. Voor SITA in Nederland werken medewerkers. De onderneming wordt aangestuurd door de Country Board, die wordt voorgezeten door Wieger Droogh, Algemeen Directeur. In de Country Board wordt onder meer het strategische en het tactische beleid bepaald en is er speciale aandacht voor de prestaties over de gehele keten. Organisatiewijziging Begin 2013 heeft de onderneming een organisatiewijziging ondergaan. Doel hiervan is de slagvaardigheid te vergroten en de eenduidigheid, efficiency en uniformiteit van werken te verbeteren. Minstens zo belangrijk was het realiseren van een efficiëntere verhouding tussen overhead en operations. De meest in het oog lopende organisatiewijziging is dat SITA Nederland nu werkt vanuit twee regio s (voorheen waren dit er vijf): SITA Regio Noord en SITA Regio Zuid. Elke regio heeft haar eigen directieteam, waarbinnen de inzameling, en op- en overslag van afvalstromen worden georganiseerd. Deze Regio s vormen met een drietal Operational Units het organisatie-onderdeel Operations. De Operational Units betreffen Processing (waarbinnen de sorteer- & be-en -verwerkingsactiviteiten vallen), Inzameling Gevaarlijk Afval (IGA) en Riool Services. Naast het onderdeel Operations en de verschillende supportafdelingen kent SITA Nederland de onderdelen Sales & Marketing, Fleet & Logistics en Waste Flow Management (WFM). De laatste heeft de afzet van alle afvalstromen als kernactiviteit, op papier en kunststof verpakkingsafval na. De afzet van papier is de taak van SITA Paper Recycling and Trading (SPRT). De stroom kunststof verpakkingsafval wordt wel door SITA ingezameld en gesorteerd, maar afgezet door Nedvang. WFM faciliteert zowel Operations door monostromen te bundelen en de beste toepassings- of verwerkingsopties te kiezen. In het hoofdstuk Waste Flow Management, krijgt u een inzicht in de aanpak van een aantal stromen. 11

12 2012 sita nederland SITA NEWS General Manager SITA Nederland Communicatie Juridische Zaken HSE Finance Projecten HR Inkoop Operations Sales & Marketing Fleet & Logistics Waste flow Management Regio Noord Marketing National Logistics Waste flow managers Regio Zuid Overheden Project Management Processing Telesales Fleet Transport Inzameling gevaarlijk afval National Sales Riool Tender office ReEnergy Treatment 12 SITA NEWS SITA Nederland is een zelfstandige onderneming maar werkt op verschillende fronten nauw samen met zusterondernemingen in omringende landen. Dat geldt bijvoorbeeld voor SITA Groot-Brittannië voor de import van afval voor energieopwekking, maar in het bijzonder voor SITA Duitsland en SITA België/Luxemburg. Met de laatste vormen we SITA NEWS (SITA Northern Europe Waste Services).

13 2012 sita nederland 2.1 Prestaties in 2012 Gezien de economische omstandigheden heerst er tevredenheid over de prestaties van SITA Nederland in De onderneming blijkt zich goed staande te houden, terwijl de concurrentie hevig was. De hoeveelheden afval daalden en de tarieven staan, als gevolg van overcapaciteit bij verwerking, onder druk. De omzet nam enkele procenten af, het rendement daalde sterker. De aandacht voor klanten resulteert in grote loyaliteit, terwijl de kostenbeheersing maakt dat we concurrerend kunnen zijn. De aanpassingen van de organisatiestructuur (eind 2012 en begin 2013) zijn binnen de onderneming goed gevallen en worden voortvarend opgepakt. Hoewel het nog te vroeg is om hiervan de resultaten te concretiseren, is een eerste aanzet gegeven voor een cultuurverschuiving, die de profilering van SITA als een pro-actieve, klantgerichte dienstverlener verder zal versterken. Net als in 2011 hebben we onze marktpositie weten te versterken. Zo groeide ons klantenbestand wederom, zowel in de overheidssector, als met (grotere) ondernemingen en instellingen. De grote inspanningen op het gebied van sales werpen daarmee hun vruchten af. Zo verwierven we het contract voor de verwerking van het restafval van de zogenoemde ROVA-gemeenten (12 gemeenten in de regio IJssel-Vecht). Ook wist SITA het inzamelcontract met de gemeente Arnhem voor zes jaar te verlengen en neemt SITA voor Rheden en Westervoort het management van het afvalbrengstation voor haar rekening. In 2012 kwamen we met Enexis overeen om gedurende vier jaar het afvalmanagement over te nemen. Enexis is beheerder van het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en heeft een stevige duurzame ambitie. Wat duurzaam afvalmanagement betreft, koos het bedrijf voor SITA. Vermeldenswaard is ook de uitbreiding van onze dienstverlening voor Scania. Voor deze producent van zware bedrijfsauto s hadden we al sinds 2003 de verantwoordelijkheid gekregen voor de inzameling en verwerking van het bedrijfsafval en het gevaarlijk afval. In 2012 kwam daar het sorteren en volledig hergebruik van verpakkingsmateriaal dat vrijkomt bij de productie van 140 trucks per dag, bij. In de verwerkingsketen namen we ook een stevigere positie in. Dat geldt onder meer voor de markt voor oud papier, maar ook voor die van kunststof verpakkingsafval en voor de opwekking van energie uit afval. Met onze sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam hebben we een vooraanstaande positie in de markt voor kunststof verpakkingsafval, mede veroorzaakt door de uitstekende prestaties van deze installatie. Hetzelfde geldt voor de AfvalEnergieCentrale in Roosendaal; de beschikbaarheid van deze nieuwe installatie is in 2012 zeer groot geweest, evenals de hoeveelheid geleverde energie. Ook andere operationele aspecten gaan goed. Het project SAP is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat we hier in 2013 de vruchten van gaan plukken. Dit zowel in de zin van efficiency als in de mate waarin we kunnen beschikken over managementinformatie waarmee stromen én de onderneming kunnen worden aangestuurd. SITA investeerde in de afgelopen jaren veel in veiligheid, gezondheid en milieu. Met name de inzet op veilig en zuinig rijden is in de onderneming breed ondersteund en de participatie onder medewerkers is groot. De besparing in kosten en met name brandstof is noemenswaardig. Ook op het gebied van veiligheid is de laatste jaren sprake van een positieve trend. 13

14 2012 sita nederland 2.2 Kernindicatoren SITA Nederland Netto omzet (miljoen euro) 468,9 478,1 464,0 EBITDA 57,0 65,5 55,5 Aantal medewerkers Ziekteverzuim (%) 5,0 4,8 5,3 Fatale ongevallen eigen personeel Fatale ongevallen (derden) Ongevallen met verzuim Ongevallen zonder verzuim AFR (frequentiegraad ongevallen) 10,2 9,4 14,9 ASR (ernstgraad ongevallen) 0,32 0,27 0,47 Waterverbruik (m³) Electriciteitsverbruik (MWh) Gasverbruik (m³) Dieselolie (incl. rode diesel en leaseverbruik) in miljoenen liters Brandstofverbruik transport inhuur in miljoenen liters Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van bedrijven (kton) Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van huishoudens (kton) Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid gevaarlijk afval (kton) 19,7 21,8 20,0 2,3 2,1 1,

15 2012 sita nederland 2.3 Doelstellingen Voor 2012 had SITA Nederland zich een aantal (hoofd)doelstellingen gesteld. De economische omstandigheden vormen de belangrijkste oorzaak van het niet realiseren van een aantal hiervan. Realisatie doelstellingen 2012 Doelstelling Wel/niet gerealiseerd Toelichting Stijging van de omzet x Omzet is licht gedaald Optimalisatie (fine tuning) van de organisatie Organisatiestructuur is aangepast Verbetering van klantenmanagement door 95% van alle klachten binnen 5 dagen op te lossen x Snelheid klachtenafhandeling blijft achter Versterken van onze online dienstverlening Customer portal operationeel, internet verkoop en digitaal factureren uitgebreid Afronding van de implementatie van SAP in alle bedrijfsonderdelen Een AFR (accident frequency rate) van 10,9 en een ASR (accident severity rate) van 0.35 Zie hoofdstuk Veiligheid Continuering van het project Veilig Rijden Zie hoofdstuk Veiligheid Drie productcases in het kader van het bouwen aan de circulaire economie Fastprint Eco Retourlogistiek bij Scania Introductie Cup2Paper bij onder meer klant Alliander Toepassing van EcoDesign bij ten minste drie klanten Aanpassing van flacons van drie producenten ten bate van betere sortering in installatie kunststofverpakkingsafval Ontwikkeling van nieuwe, duurzame logistieke oplossingen en concepten Twee LNG voertuigen, twee CNG voertuigen en ingebruikname van een prototype hybride inzamelwagen 15

16 2012 sita nederland Doelstellingen voor 2013 SITA Nederland heeft zich voor 2013 onder meer als hoofddoelen gesteld: Een duurzaam financieel resultaat Stijging van de omzet, zowel door de werving van nieuwe klanten als door nieuwe opdrachten van bestaande klanten; Optimalisatie van de organisatie Optimalisatie (fine tuning) van de organisatie, zodanig dat we ons instellen op onzekerheden in de markt, inspelen op ontwikkelingen in markt en samenleving en adequaat kunnen reageren op uitdagingen die daarbij worden gesteld. Waardoor SITA op lange termijn haar groei en resultaten borgt en haar koppositie behoudt. Klanten: Verhogen klanttevredenheid naar 7,7 procent Verdubbelen van het aantal klanten dat digitaal wordt gefactureerd Minder contractopzeggingen (10% minder) Medewerkers: Opstarten pilot met Wajongers Een AFR van max. 9,9 en een ASR van max. 0,33 Reductie AFR uitzendkrachten met 20 procent ten opzichte 2012 Milieu: 5 procent energiebesparing 20 procent CO 2 -reductie in 2014 ten opzichte van Country Board De dagelijkse leiding van SITA Nederland is in handen van de Country Board. 1. Wieger Droogh, Algemeen Directeur 2. Martin van Tuyl, Directeur Operations 3. Auke van Stralen, Directeur Sales & Marketing 4. Roger Versluis, Directeur Fleet & Logistics 5. Nout van Kempen, Directeur Waste Flow Management 6. Mario Toepoel, Hoofd Juridische Zaken 7. Marco Rietveld, Directeur Finance 8. Freek Bakker, Directeur Human Resources 2.5 Moederonderneming SITA Nederland maakt deel uit van het wereldwijde milieu concern SUEZ ENVIRONNEMENT. Van de omzet in afvalmanagement (6,5 miljard) van SUEZ ENVIRONNEMENT is ruim 7 procent in 2012 gerealiseerd door SITA Nederland. Omzetverdeling 2012 SUEZ ENVIRONNEMENT Water Europa 29 % Afval Europa 43 % Internationaal 28 % 16 SUEZ ENVIRONNEMENT is voor het vierde achtereenvolgende jaar opgenomen in the Dow Jones Sustainability Index World and the Dow Jones Sustainability Index Europe vanwege de corporate -, sociale - en milieuprestatie, alsmede op het terrein van governance.

17 2012 sita nederland De Dow Jones Sustainability Indexes vermeldt de 250 best presterende ondernemingen op het gebied van duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor worden jaarlijks de grootste, beursgenoteerde ondernemingen in de wereld geëvalueerd. 2.6 Onze dienstverlening SITA Nederland is actief op bijna alle schakels van de afvalketen en richt zich op vele doelgroepen in onze samenleving: huishoudens, overheden, ondernemingen, maatschappelijke instellingen en andere organisaties. De inzameling en standaarddiensten voor niet-gevaarlijk afval worden door SITA uitgevoerd vanuit zo n veertig vestigingen, verspreid over het land. Het gaat dan om de inzameling van: Huishoudelijke afvalstromen, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, glas, kunststof en restafval, van huishoudens; Bedrijfsafval van zo n bedrijven en andere organisaties, variërend van monostromen (zoals papier en karton, keukenafval, oliën en vetten, folies, hout, metalen, autobanden en incontinentiemateriaal) tot gemengd bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en gevaarlijk afval. SITA adviseert klanten over preventie en vervolgens over de mogelijkheden om afval zo doeltreffend mogelijk aan de bron te scheiden. Bronscheiding maakt dat afvalstromen zo schoon mogelijk weer terug kunnen worden gebracht in de productieketen, al dan niet na bewerking. Ingezameld afval wordt zoveel mogelijk gerecycled of geschikt gemaakt voor recycling. Naast de advisering over preventie en (bron)scheiding stelt SITA haar kennis en ervaring over de hergebruiksmogelijkheden van stromen beschikbaar. Het zorgt ervoor dat SITA in toenemende mate intensief contact heeft met experts op het gebied van industrieel ontwerp, materiaalgebruik, productie en processen en distributie. Een gevarieerd scala aan vragen komt hierbij aan de orde, zoals over de mogelijkheden om materialen te kiezen die goed kunnen worden teruggewonnen, al dan niet via bronscheiding en/of sortering. Steeds vaker gaat het ook over de toepassing van vernieuwde grondstoffen. Kan afval niet worden hergebruikt of gerecycled, dan wordt het verwerkt in een van onze eigen AfvalEnergieCentrales of die van derden, waarbij zoveel mogelijk energie wordt teruggewonnen en nuttig toegepast via electriciteit- en/of warmtelevering. Stromen die niet kunnen worden gerecycled of verbrand, worden aangeboden bij stortplaatsen. Storten gebeurt in Nederland nog maar minimaal. Het past in ons beleid om storten te minimaliseren. Specifieke diensten en concepten Naast de inzamel- en verwerkingsdiensten biedt SITA klanten met bedrijfsafval nog verschillende andere diensten en concepten. Deze worden aangeboden in de vorm van een basispakket waarvan het merendeel van de klanten met bedrijfsafval gebruik maakt. Voor klanten met speciale behoeften en/of stromen ontwikkelen we dienstverlening op maat. 17 Concepten voor (specifieke) stromen zijn: Total Waste Services: voor grote ondernemingen of complexe industrieën neemt SITA de volledige zorg met betrekking tot afval over. Het concept gaat uit van het idee dat SITA niet alleen het afval, maar ook alle aspecten er omheen uit handen van de klant neemt. Van reductie en scheiding tot inzameling en verwerking van reguliere en specifieke stromen, inclusief de zorg voor veiligheid, registratie, administratie etc.; Voor Scania heeft SITA de dienstverlening uitgebreid naar een Total Waste Service-niveau. De uitbreiding betreft het sorteren en volledig hergebruiken van verpakkingsmaterialen die vrijkomen bij de productie van ruim 140 trucks per dag op de vestiging van Scania in Zwolle. SITA verzorgde al sinds 2003 de totale inzameling en verwerking van het bedrijfsafval en gevaarlijk afval van de vrachtwagenproducent. Pallets en ander verpakkingsmateriaal worden met een speciaal ontwikkelde sorteermachine ter plekke gesorteerd, gedemonteerd en verpakt. Vervolgens worden de pallets en verpakkingsmaterialen teruggeleverd aan de leveranciers van de truckonderdelen die deze volledig hergebruiken. De pallets worden opnieuw bepakt met nieuwe vrachtwagenonderdelen en bij Scania aangeleverd. Deze nieuwe dienst resulteerde in dertig arbeidsplaatsen voor SITA-medewerkers bij Scania.

18 2012 sita nederland DataZeker: een volledig gesloten logistiek systeem voor de inzameling en de verwerking van vertrouwelijke datadragers; VetTotaal: een compleet pakket voor het reinigen, ledigen, beheer en onderhoud van vetafscheiders; MonoFolie: een systeem voor de gescheiden inzameling van herbruikbare verpakkingsfolies; GAST-wagen: een multifunctioneel voertuig voor het inzamelen van diverse soorten gevaarlijk afval die vrijkomen in een garage of onderhoudsbedrijf; RioolTotaal en KolkenTotaal: concepten voor reiniging en beheer van respectievelijk riolen en kolken; Molok: een concept voor ondergrondse afvalcontainers; Inzameling monostromen, steeds vaker in de vorm van een one-stop service. Zorgsector Sectorspecifiek is de dienstverlening aan de zorg: ziekenhuizen, laboratoria en andere zorginstellingen. Deze organisaties vergen een geoptimaliseerde gescheiden inzameling die rekening houdt met bijvoorbeeld besmettingsrisico s maar ook met ethische aspecten. SITA ondersteunt deze inzameling en verwerking onder meer met diverse voorlichtings- en instructieactiviteiten voor medewerkers van zorgorganisaties. Gevaarlijke afvalstoffen Voor gevaarlijke afvalstoffen beschikt SITA over SITA Ecoservice Treatment in Almelo waar diverse gevaarlijke afvalstoffen in de eigen installaties worden bewerkt, zo mogelijk voor hergebruik. Zo worden oplosmiddelen via destillatie gezuiverd en opnieuw toepasbaar gemaakt. (Meer informatie vindt u op pagina 65) Voor de inzameling en het transport van gevaarlijke afvalstoffen is de gespecialiseerde Operational Unit SITA Inzameling Gevaarlijk Afval (IGA) de aangewezen marktpartij. Dit onderdeel heeft locaties in Veendam, Gorinchem en Maastricht. Papier en Karton SITA Paper Recycling and Trading (SPRT) is een van de grootste oud papierondernemingen in de Benelux en Duitsland. SITA SPRT verzamelt, bewerkt en recyclet papier en kunststoffen (uitgezonderd kunststof verpakkingsafval) op verschillende verwerkingslocaties in Duitsland, Nederland en België. In het hoofdstuk Waste Flow Management is te lezen op welke wijze dit onderdeel zorgt voor vernieuwde toepassing. SITA Riool Services is specialist op het gebied van het reinigen, ledigen en inspecteren van riolen, kolken en vetafscheiders. Dit onderdeel maakt gebruik van moderne technieken zoals GPS en camera s om haar werk efficiënt te kunnen verrichten. SITA Riool Services werkt vanuit zeven locaties verspreid over het land. SITA ReEnergy heeft een moderne AfvalEnergieCentrale met R1 status (status van nuttige toepassing) in Roosendaal. De installatie levert electriciteit aan het openbare net (en voor eigen gebruik) en warmte aan een nabijgelegen kassencomplex. De nieuwe installatie werd in oktober 2011 officieel geopend. Sorteerinstallatie In Rotterdam beschikt SITA over een moderne sorteerinstallatie voor (Nederlands) kunststof verpakkingsafval. SITA heeft deze installatie ontwikkeld en in gebruik genomen, specifiek voor het afval dat in het kader van producentenverantwoordelijkheid door het verpakkende bedrijfsleven wordt teruggenomen. In het hoofdstuk Waste Flow Management is te lezen op welke wijze dit onderdeel zorgt voor vernieuwde toepassing. 18

19 2012 sita nederland 2.7 Certificering en audits Certificering Vestigingen waar we afvalstoffen op- en overslaan en verwerken, zijn alle gecertificeerd volgens ISO (milieuzorg). Alle operationele onderdelen die extern werken (buiten de eigen vestigingen) zijn voor veiligheid gecertificeerd volgens VCA**. Alle activiteiten van SITA in Nederland zijn bovendien gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitszorg). SITA Paper Recycling and Trading (SPRT) beschikt daarnaast over: het certificaat CA+ (borging vernietiging vertrouwelijk materiaal); de OPK 2011 (erkenningsregeling Oud Papier & Karton); SITA Riool Services beschikt over de BRL-K10014 en -15 certificaten voor het reinigen en inspecteren van riolen. Onze vestiging in Schiedam (SITA EcoService) beschikt over: de certificaten BRL-SIKB 7000, 7001 en 7002 (Bodemsanering); BRL-SIKB 1000, protocol 1001 (Monsterneming voor partijkeuringen); BRL-9335 (Kwalificatie partijen grond voor KOMO- of NL BSB productcertificaat). Tot slot heeft de SITA Inzameling Gevaarlijk Afval-vestiging in Maastricht diverse tankreinigingscertificaten. Audits Jaarlijks vinden binnen SITA verschillende audits plaats. Dit betreffen met name financiële audits, operationele audits en audits op het gebied van veiligheid, arbo en milieu. Audits worden uitgevoerd door interne auditors vanuit SITA en/of SUEZ ENVIRONNEMENT, of door derden. 19

20 3. STRATEGIE

Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s

Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s Duurzaamheidsverslag 2010 SITA in Nederland Samen Werken aan duurzaamheid met onder meer: Jp Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s Nederland Gerard

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag Inhoud Kaarten en kengetallen Pagina 2 Verslag van de raad van commissarissen 6 Directieverslag 1 Introductie 2 Bedrijfsactiviteiten 3 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan.

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan. Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon (072) 5411 311 Fax: (072) 5411 344 www.hvcgroep,nl ING 65,10,04.500 Rabobank 37,64,50,010 K.v.K. nr, 37061260 BTW nr NL 8106,96,459,6,01

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

MVO en duurzaamheidsverslag

MVO en duurzaamheidsverslag MVO en duurzaamheidsverslag Over het jaar 2014 Inhoud 1 Duurzame ambities waarmaken 2 People 3 Planet 4 Prosperity 1.1 Voorwoord 1.2 Onze organisatie in 2014 1.3 GP Groot in de branches 1.4 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief Voorwoord Eind 2010 is de Meerjarenvisie 2020: Een duurzaam perspectief van AEB vastgesteld. Deze visie kent de volgende sporen: Korte termijn: 1. Verdere optimalisatie basisproces 2. Borging voldoende

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie