duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten"

Transcriptie

1 SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via Een verkorte en algemene presentatie van 2012 met tevens een blik op 2013 en onze visie op de toekomst, is weergegeven in een gedrukt Jaarmagazine. Deze is op te vragen via

2 1. inleiding

3 2012 sita nederland 1.0 Van begin tot eind, waarna het opnieuw begint In dit verslag legt SITA Nederland verantwoording af over haar strategie, werkwijze, acties, prestaties en resultaten in Gemakshalve kan worden gezegd dat ons werk aan de ene zijde begint bij inzamelen, en aan de andere zijde eindigt met verwerken of doorzetten van reststoffen naar (eind)verwerkers. Maar dat zou te eenvoudig zijn: SITA bestrijkt als specialist de gehele afvalketen, en beziet van daaruit ook de productie- en consumptiefasen. Daarbij zoeken we voortdurend het overleg en de samenwerking met specialisten en partners in onze sector, maar ook met klanten, producenten, overheden, ngo s, etc. Uiteindelijk willen we van afval weer grondstoffen maken, zodat het telkens weer opnieuw kan worden gebruikt Als specialist in duurzaam afvalmanagement bewegen we ons voortdurend in de gehele afvalketen. Deze begint bij (of beter: vóór) het ontstaan van afval en eindigt bij het recyclen en/of nuttig toepassen ervan. Voor hetzelfde geld kan voor het woord afval in de vorige zin het woord grondstoffen worden gelezen. Want duurzaam afvalmanagement staat in 2013 gelijk aan het management van grondstoffen (en brand- en bouwstoffen). Dat begint aan de voorkant, het inzamelen, waarbij SITA in principe een groot voorstander is van bronscheiding van afval om (mono)stromen zo schoon en zuiver mogelijk te houden. En het begint opnieuw aan de achterkant waar SITA eventueel door haar zelf bewerkte stromen weer afzet voor nieuwe productie en toepassingen. Hoe wij stoffen maximaal in de kringloop houden, wordt duidelijk in de cases Het draait om, te lezen in het hoofdstuk Waste Flow Management. Van vijf stromen hout, papier, glas, kunststof (verpakkingsafval) en gevaarlijk afval beschrijven we de aanpak en de ambities die we in het kader van grondstoffenmanagement hebben. Mede omwille van duurzaamheid heeft SITA gekozen om primair online te rapporteren. Via deze website bieden we een uitgebreid, informatief overzicht over 2012 aan. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de GRI-richtlijnen (versie 3.1). De verkorte en algemene presentatie van 2012 is tevens weergegeven in een gedrukt Jaarmagazine. Deze is op te vragen via 3

4 2012 sita nederland 1.1 VOORWOORD Wieger Droogh, Algemeen Directeur SITA Nederland: Solide partner, gericht op co-creëren In de afgelopen jaren heeft SITA zich gefocust op het verder uitbouwen van haar positie als solide en betrouwbare onderneming die op het gebied van duurzaam afvalmanagement full service diensten voor haar klanten biedt. Dit is goed gelukt: we kunnen ons gelukkig prijzen dat deze focus nu - in de huidige economische omstandigheden heeft gemaakt dat we kunnen werken vanuit een stevige basis. Desondanks noodzaken diezelfde omstandigheden ons om de organisatie nog efficiënter vorm te geven, om onze kosten verder te verlagen en de dienstverlening te optimaliseren. Alleen zo zijn wij nog beter in staat zijn om onze huidige en nieuwe klanten optimale services te verlenen tegen een passend tarief. In 2012 verfijnden SITA in Nederland, Duitsland en België/Luxemburg de gewenste grensoverschrijdende samenwerking in SITA NEWS. De onderlinge afstemming biedt veel voordelen, zoals op het gebied van inkoop en kennisontwikkeling en deling, maar vooral op de sturing van afvalstromen in een markt die een Europese, soms zelfs mondiale, schaal heeft. Het is hier waarbij de overkoepelende NEWS-organisatie toegevoegde waarde biedt, in een zowel coördinerende als uitvoerende rol voor grensoverschrijdende activiteiten zoals afvalstroommanagement: het bundelen, afzetten en verhandelen van stromen. Terwijl we de internationale samenwerking uitbouwen, heeft SITA ook de focus op de gang van zaken in de nationale ondernemingen vergroot. De veranderde marktomstandigheden vroegen namelijk nadrukkelijk om een directere en flexibelere aansturing van de verschillende onderdelen van de onderneming. De nationale markten en de daarin aanwezige klanten vereisen meer en grotere aandacht, zowel vanuit accountmanagement als vanuit de dagelijkse operatie. De organisatorische wijzigingen maken dat we adequaat kunnen inspelen op specifieke landelijke en regionale omstandigheden en op de specifieke behoeften van klanten en klantsegmenten. In de komende tijd zal SITA haar positie als inzamelaar en be- en verwerker van afval en aanbieder van grond- en brandstoffen verder gaan versterken. Dit doet zij door gebruik te maken van eigen assets en expertise, en door het vergroten van samenwerking met derden. Bouwen aan waardeketens Met de aanpak, die ik hierboven beschreef, bouwt SITA Nederland consistent voort aan haar positie in de markt en de rol die ze heeft voor medewerkers, klanten, marktpartijen en overheden. Als full service provider blijven we onze diensten verlenen en onze klanten adviseren. Anders dan in voorgaande jaren veranderen we wel onze strategie in de afvalketen. Waar we eerder ons richten op het bezetten van posities in de hele keten, willen we nu vooral onze kracht als inzamelaar, be- en verwerker van afvalstoffen en als aanbieder van grond-, bouw- en brandstoffen ontwikkelen en benutten om verder te integreren in de afvalketen. Aan het begin en aan het eind hiervan heeft SITA Nederland namelijk een leidende en/of prominente positie, evenals op een aantal tussenliggende schakels in de keten, en dit zowel qua expertise als qua marktaandeel. Op de schakels waar we nog niet de geëigende specialisten zijn, geven we mogelijk de voorkeur aan samenwerking met derden. Als regisseur van de keten, in combinatie met onze logistieke dienstverlening, zijn we dan in staat waardeketens te ontwikkelen, op een zo hoog mogelijk niveau. Co-creëren Onze drive is namelijk niet zozeer de gehele afvalketen in eigen hand te hebben; het gaat ons er om dat we klanten totaaloplossingen kunnen bieden, en dat vanuit een duurzaam perspectief en voor een goede prijs. Deze dienstverlening kunnen we bieden als we uitgaan van onze eigen kracht, en de kracht die uitgaat van samenwerking met expert-partners. Als voorwaarde geldt dan wel dat dit partners zijn die ons aanvullen; omdat ze excelleren op schakels in de keten waar SITA niet de eerste viool speelt. 4 Maar het gaat verder: vanuit onze specialismen afvalmanagement én logistiek ontwikkelen we met onze klanten (nu al!) diverse samenwerkingsverbanden, die veel verder gaan dan de traditionele klant-

5 2012 sita nederland leveranciersrelatie. Met name met klanten die willen verduurzamen en naar kostenefficiency streven, verhogen we de meerwaarde van professioneel afvalmanagement. In essentie gaat het hier om co-creatie waarbij we - met respect voor elkaars belangen - kennis, ideeën, deskundigheid én energie, constructief samenbrengen. De duurzame winst die we daarbij boeken, is dat we veel meer grondstoffen weten terug te winnen, kosten weten te besparen, en de CO 2 -voetafdruk van klanten verbeteren. Drive Leggen we de lat te hoog? Allerminst. Elk jaar ga ik een dag mee op de wagen, als belader welteverstaan. En telkens word ik weer blij van de trots waarmee onze medewerkers hun werk doen en hoe zij over SITA denken. En over de kennis die ze hebben van hun werk, hun klanten en de markt. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze chauffeurs/beladers, maar ook voor de andere geledingen en onderdelen van SITA Nederland. De investeringen die we in de afgelopen jaren deden in opleidingen en trainingen, hebben hier aan bijgedragen. Ook in het komende jaar blijven we gericht werken aan de ontwikkeling van medewerkers, die tenslotte de kwaliteit van onze onderneming bepalen. Het is nu het moment om het enorme potentieel aan kennis en kunde in onze onderneming verder aan te spreken en breder in te zetten. Het gaat hier om de keuze om leidend te willen zijn, als regisseur over de hele keten én als specialist op afzonderlijke ketenschakels. Onze omgeving is namelijk veeleisender en uitdagender dan ooit en stelt helder dat er geen sprake meer kan zijn van enige vrijblijvendheid. Kortom, van onze organisatie en van elke medewerker daarin wordt het maximale gevraagd. Tegen deze achtergrond én omdat we ambities hebben, spreken we onze medewerkers en onze expert-partners aan op hun professionaliteit. Er worden hogere eisen gesteld aan hun prestaties en bijdragen. Dat is overigens geen punt van zorg; medewerkers van SITA Nederland zijn daar volledig voor toegerust. Ze hebben hart voor hun werk en hun onderneming. En als we in staat zijn hun deskundigheid de ruimte te geven die het verdient, dan hebben we goud in handen. Afsluitend herinner ik aan het vorige verslag, waarin we duidelijk stelden dat we als onderneming uitstekend toegerust zijn om stevig én anticiperend te kunnen opereren in een hectische omgeving. Door verdere acties zullen we dat ook in 2013 waarmaken. Daarnaast zal in het komende jaar, en de jaren daarna, nog een flinke inspanning worden gevraagd. Om onze ambities voluit te kunnen realiseren, zoeken we nadrukkelijk de interactie en samenwerking met andere partijen; zoals klanten, zakelijke partners en overheden. Ik nodig u daarom uit om ons aan te spreken, op onze ambities, acties en prestaties. En om met ons mee te denken, omwille van verbetering en innovatie. Wieger Droogh Algemeen Directeur SITA Nederland 1.2 Enkele highlights uit 2012 Na bijna 15 jaar leiding te hebben gegeven aan SITA Nederland, en later aan SITA NEWS, trad Adriaan Visser op 1 oktober 2012 terug als CEO van SITA NEWS. Hij werd opgevolgd door Erik de Muynck. Wieger Droogh geeft als Algemeen Directeur leiding aan SITA Nederland. Onze AfvalEnergieCentrale SITA ReEnergy in Roosendaal werd in 2011 officieel geopend en blijkt optimaal te presteren. De beschikbaarheid was hoog: zonder veel stops voor onderhoud (of storingen) heeft de installatie ton afval verwerkt en veel electriciteit opgewekt ( MWh). In 2012 hebben we de capaciteit volledig kunnen benutten uit eigen inzameling. SITA ReEnergy werkt daarnaast aan de voorbereiding van het zogenoemde Climate grid; hiermee zal de warmte van de AfvalEnergieCentrale worden benut voor warmtelevering aan de nieuwbouwwijk Stadsoevers in Roosendaal. 5 Ook de sorteerinstallatie voor kunststofverpakkingsafval in Rotterdam functioneert uitstekend. Ook deze werd in 2011 in gebruik genomen. Niet alleen is de doorzet maximaal, ook de kwaliteit van het gesorteerde

6 2012 sita nederland kunststof is uitstekend. De belangstelling voor deze installatie is groot. Overheden, klanten maar ook producenten en experts van verpakkingen steken geregeld hun licht op; zo zijn al verpakkingen aangepast om de sorteerbaarheid ervan via deze installatie te optimaliseren. In Rotterdam heeft SITA in 2012 haar bezoekerscentrum geopend. Bezoekers kunnen zich hier oriënteren op de weg die afvalstromen via SITA afleggen, de imposante sorteerinstallatie bekijken en informatiebijeenkomsten en overleggen houden. Vele groepen uit de afvalsector, de overheid, NGO s en anderen waren in 2012 te gast. In 2012 introduceerden we het UTURN concept. Binnen dit concept ontvangen klanten GvO s (Garantie van Oorsprong) voor de groene stroom die ze met hun restafval laten opwekken in de AfvalEnergieCentrale SITA ReEnergy in Roosendaal. De GvO s zijn elektronische certificaten en in Nederland het bewijs dat electriciteit duurzaam is opgewekt. Ze worden door SITA verkregen die ze weer doorgeeft aan klanten. Aan de hand van het UTURN-concept krijgen klanten op die manier groene stroom terug voor hun restafval. In 2012 introduceerden we het papier Fastprint Eco: duurzaam, hagelwit papier van een hoge kwaliteit. SITA levert het door haar ingezamelde papier aan een duurzame papierfabriek in Frankrijk. Deze produceert gerecycled papier en levert dit aan PaperlinX, die het als Fastprint Eco op de markt brengt. In 2012 hebben we de trainingen in het kader van Het Nieuwe Rijden gecontinueerd. Afronding daarvan staat gepland in In totaal zullen dan chauffeurs zijn getraind in defensief, zuinig en efficiënt rijden. De gemiddelde brandstofbesparing blijkt hoger dan verwacht: ruim 13 procent. Voor klanten introduceerde SITA in 2012 de EcoScan. De EcoScan toont het verschil in milieu-impact tussen gescheiden en ongescheiden inzameling van afval. De scan meet niet alleen de CO 2 -uitstoot, maar brengt ook andere milieufactoren in beeld, zoals grondstof-, water-, en energieverbruik. Op die manier kan de klant zien wat de milieuwinst tot nu toe is en waar in de toekomst nog meer winst te behalen valt. In de gemeente Arnhem introduceerden we eind 2012 twee nieuwe, schone inzamelwagens: een kleinere inzamelwagen voor bezorgen en ophalen van afvalcontainers en een kleine kraakperswagen voor de binnenstad. De twee nieuwe duurzame voertuigen gaan rijden op groen gas en produceren nagenoeg geen roet en fijnstof. Ook is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en CO 2 veel lager. Verder zijn de voertuigen 50 procent stiller dan traditionele dieselauto s zodat ze minder geluidsoverlast geven. In 2012 opende SITA voor het noorden van de Randstad de Reststoffen Centrale Alkmaar (RCA), in samenwerking met C.A. de Groot Groep. Hier worden 25 verschillende afvalstromen goed voor ruim ton afval per jaar gescheiden. Het sorteer- en overslagstation is bovendien volledig duurzaam gebouwd. In de nabij gelegen hal zijn twee grote speciale ontwateringskelders geplaatst waarin veegvuil van de gemeente Alkmaar en rioolslib uit Noordwest-Nederland ontwaterd wordt, voordat de reinigings-installaties het tot schoon zand verwerken. In het kader van het vergroten van de verkeersveiligheid heeft SITA uitvoerig onderzoek gedaan naar de vrachtwagen met de beste truckcabine: de cabine van waaruit de chauffeur het beste zicht rondom heeft. De Volvo FE Low Entry Cab kwam het beste uit de bus, reden waarom we drie wagens kochten om te beproeven in de binnenstad van Arnhem. In 2012 droeg SITA bij aan het Nationaal Sustainability Congres, dit onder aanvoering van moederonderneming GDF SUEZ. Het congres stond dit keer in het teken van het thema: The Revitalization of Sustainability: Dienen en Verdienen. SITA verzorge hierbij een themasessie over de duurzame stad onder de titel: Het bedrijfsleven als driver van de stad van de toekomst. Dit congres trok vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en andere maatschappelijke sectoren. 6 In 2012 verwierf SITA het contract voor de verwerking van het restafval van de zogenoemde ROVA-gemeenten (twaalf gemeenten in de regio IJssel-Vecht). Ook wist SITA het inzamelcontract met de gemeente Arnhem voor zes jaar te verlengen en neemt SITA voor Rheden en Westervoort het management van het afvalbrengstation voor haar rekening.

7 2012 sita nederland 1.3 Over dit verslag Met dit verslag legt SITA Nederland Holding BV verantwoording af over haar prestaties en die van haar dochterondernemingen in Nederland in het kalenderjaar 2012, zowel met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen, als met betrekking tot duurzaamheid in het bijzonder. Ook geven we inzicht in de plannen en projecten voor 2013, en op de middellange termijn. Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Country Board van SITA Nederland. De kwalitatieve en kwantitatieve informatie is opgevraagd bij en samengesteld door verantwoordelijke bedrijfsonderdelen en afdelingen, in het bijzonder Communicatie, Strategie, Human Resources, Finance en Health, Safety & Environment. Daarbij is gebruik gemaakt van de verschillende managementinformatiesystemen en aanvullende informatie van functioneel verantwoordelijke medewerkers. Bij het selecteren, ordenen en presenteren van de informatie is rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. SITA is van mening te rapporteren op het B-niveau van deze richtlijnen. De bijbehorende index is als bijlage opgenomen en geeft aan op welke aspecten en indicatoren wordt gerapporteerd en waar deze in het verslag terug te vinden zijn. Jaarmagazine Aan de hand van de hierboven beschreven wijze geeft deze website een zo volledig mogelijk inzicht in en van onze onderneming, visie, inzet, prestaties en plannen. In het jaarmagazine geven we hier een samenvatting van. Omwille van duurzaamheid heeft SITA gekozen om primair online te rapporteren. Van het jaarmagazine is een gedrukt exemplaar beschikbaar via Betrouwbaarheid SITA streeft, behalve naar transparantie, naar betrouwbare verslaglegging, in het bijzonder van kwantitatieve gegevens. Hierom is als bijlage een tabel opgenomen waarin van relevante indicatoren een definitie wordt gegeven en wordt aangegeven of de waarde is gebaseerd op schattingen, dan wel metingen. Tevens wordt de mate van betrouwbaarheid vermeld. De prestatie-indicatoren in dit verslag zijn grotendeels ontleend aan een lijst met prestatie-indicatoren waarmee SITA haar aandeelhouder SUEZ ENVIRONNEMENT informeert. Deze laatste indicatoren worden aan het begin van elk kalenderjaar verzameld en door SUEZ ENVIRONNEMENT steekproefsgewijs geverifieerd. SITA monitort zelf de gegevens die vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen worden gegenereerd. Externe verificatie Net als in voorgaande jaren heeft SITA kosten en baten van volledige externe verificatie afgewogen en besloten het verslag niet als geheel te laten verifiëren. Onze gas-, diesel- en elektraverbruiken (scope 1 en 2 CO 2 -emissie) alsmede onze financiële cijfers zijn wel extern getoetst. 1.4 Visie op duurzaamheid: betrouwbaar Het zijn tijden van grote veranderingen voor onze planeet. Klimaatverandering, groeiende energiebehoefte, grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit zijn actuele en serieuze problemen. Ook zien we een toenemende bevolkingsgroei en verdere verstedelijking. Daarbij spelen in Europa, en andere delen van de wereld de verslechterde economische omstandigheden. Ook hebben we te maken met een verschuiving van macht en invloed in de wereld, alsmede met digitalisering van de samenleving. Nederland kent zijn eigen specifieke problemen, waaronder ontgroening en vergrijzing. In deze turbulente wereld wil SITA als onderneming een stabiele, betrouwbare partij blijven. We willen solide zijn in alle relevante rollen: 7 Als werkgever: we investeren in de veilige, gezonde werkomgeving van onze medewerkers en investeren in hun ontwikkeling. Vanuit het besef dat onze onderneming niets anders is dan een organisatie van mensen, zijn we gedreven een verantwoordelijk werkgever te zijn die oog heeft voor de belangen en behoeften van individuele

8 2012 sita nederland medewerkers. Gelijktijdig zijn we kritisch op hun individuele prestaties en bijdragen; Als partner in de markt; we beschikken over een gezonde financiële huishouding die bovendien geborgd wordt door onze solide moederonderneming SUEZ ENVIRONNEMENT. Bovendien geldt: afspraak is afspraak. We zijn kritisch op de geleverde prestaties van onze medewerkers, partners en zelfs klanten, maar kunnen dat alleen als we ook kritisch op onze eigen prestatie zijn; Als maatschappelijke partij: we zijn een commerciële onderneming, gericht op rendement en continuïteit, maar dat laat onverlet dat we deel uitmaken van de samenleving. Daar waar relevant en we het belangrijk vinden, leveren we onze maatschappelijke bijdragen, soms door praktisch te ondersteunen en/of te faciliteren, soms door financiële hulp; Als professionals; we participeren door onze kennis te delen en in samenwerking te ontwikkelen. Praktisch ingesteld en pragmatisch van aard willen we in de voorhoede een bijdrage leveren aan de blijvende verduurzaming van onze samenleving. Visie We dragen daarom al langer het concept van de circulaire economie uit. Dit concept biedt houvast bij het ontwikkelen van kringlopen waardoor afvalstromen maximaal worden geïntegreerd met de productie- en consumptieketen waardoor verlies aan grond-, bouw- en brandstoffen wordt geminimaliseerd. Het idee van de circulaire economie is zowel abstract als pragmatisch, simpelweg omdat het experts op elke plek in de kringloop verbindt, of deze zich nu bevinden in de productie-, de consumptie- of de afvalfase. Het concept heeft zoveel verbeeldingskracht dat het direct onderling begrip en bereidheid tot samenwerking creëert. De visie op onze duurzaamheidsrol hangt nauw samen met de ontwikkeling en het uitvoeren van de Europese afvalwetgeving. En heeft zowel een economische als een milieu-invalshoek. Dit blijkt onder meer uit de studie Implementing EU Waste Legislation for Green Growth die begin 2012 door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Deze studie geeft aan dat door optimale uitvoering van deze EU-wetgeving Europa 72 miljard euro per jaar kan besparen en tot een omzetstijging van 42 miljard euro kan leiden voor de afvalsector. Bovendien zal het volgens deze studie tot 2020, nieuwe banen opleveren. Ten tweede is Europese afvalwetgeving een van de bouwstenen onder de Europese klimaatdoelstelling om in 2020 de broeikasgassen met 20 procent te hebben verminderd (ten opzichte van 1990). Het is vanwege het bovenstaande dat afvalmanagement hoog op de politieke agenda staat. En waarom SITA toegevoegde waarde kan leveren voor klanten, milieu en samenleving. Met de Europese Commissie deelt SITA de mening dat een sterke focus op het bereiken van grotere Resource Efficiency zowel een noodzaak als een kans is. Het maatschappelijke debat hierover werd in 2011 geïnitieerd door Resource Efficiency als een van de zeven flagship initiatives van de Europese strategie 2020 te lanceren. Hiermee onderstreept de EU het besef dat duurzame groei alleen mogelijk is als we efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van CO 2 minimaliseren. Het behoeft geen betoog dat SITA dit initiatief ondersteunt en toejuicht dat vanuit de Europese politiek wordt ingezet op efficiencyverbetering van de productieketen. SITA wijst daarbij op het belang van stimulering en facilitering van de markt voor secundaire grondstoffen en het handhaven van bestaande (afval)wet- en regelgeving. 1.5 Ethiek en waarden Ethiek Het succes van onze organisatie hangt in hoge mate af van het vertrouwen van onze klanten, de overheid, onze werknemers en alle andere belanghebbenden in SITA. Het kost veel tijd en moeite een goede reputatie op te bouwen, maar is het gemakkelijk deze weer te verliezen. Mede daarom moet een duurzaam SITA ook een duidelijk ethisch richtsnoer hebben. 8 Ethiek binnen SITA en in onze relaties met externen kreeg in het jaar 2012 een nieuwe impuls door de ontwikkeling en verspreiding van een Toolbox Ethiek. In deze presentatie worden de vier centrale waarden van SITA (zie onder) en onze basisprincipes aan de hand van enkele voorbeelden uitgewerkt. Periodiek staat ethiek en werk op de agenda van het managementoverleg.

9 2012 sita nederland Een aantal malen werd in 2012 een geval van onethisch gedrag gemeld en onderzocht. In enkele gevallen leidde dit tot disciplinaire maatregelen en soms tot het ontslag van de betrokken medewerker. In de komende jaren zal de toenemende aandacht voor ethiek binnen het werk verder worden vertaald in concrete acties en maatregelen. Waarden De vier waarden die bij SITA en haar moederbedrijf SUEZ ENVIRONNEMENT hoog worden gehouden, zijn gedrevenheid, betrokkenheid, durf en verbondenheid. Gedrevenheid: Medewerkers van SITA zijn gemotiveerd, ook in economisch onzekere tijden of tijdens grote drukte. Daarbij werken we zo efficiënt mogelijk om onze afspraken na te komen. Betrokkenheid: SITA is de samenleving van dienst door afval in te zamelen en te verwerken. Deze taak oefenen we uit met respect voor de omgeving. We gaan verantwoord om met de afvalstromen en ons leefmilieu. En we zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers én derden. Durf: Bij SITA gaan we lastige situaties niet uit de weg. We kijken altijd of het op een andere manier beter kan. Dit betekent ook dat we ruimdenkend zijn en open staan voor nieuwe dingen en veranderingen. Verbondenheid: Ook verbondenheid is voor SITA belangrijk. Met partners op wie wij kunnen bouwen en die op ons kunnen bouwen. We werken op basis van vertrouwen, handelen loyaal, open en transparant. Samen halen we betere resultaten waardoor de binding toeneemt. 9

10 2. SITA NEDERLAND

11 2012 sita nederland 2.0 SITA in Nederland SITA is een full service afvalmanagementbedrijf en actief in de gehele keten van inzameling, recycling- en (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval. Kenmerkend is onze lokale aanwezigheid in combinatie met uitgebreide kennis, expertise en een sterk internationaal netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Arnhem. Voor SITA in Nederland werken medewerkers. De onderneming wordt aangestuurd door de Country Board, die wordt voorgezeten door Wieger Droogh, Algemeen Directeur. In de Country Board wordt onder meer het strategische en het tactische beleid bepaald en is er speciale aandacht voor de prestaties over de gehele keten. Organisatiewijziging Begin 2013 heeft de onderneming een organisatiewijziging ondergaan. Doel hiervan is de slagvaardigheid te vergroten en de eenduidigheid, efficiency en uniformiteit van werken te verbeteren. Minstens zo belangrijk was het realiseren van een efficiëntere verhouding tussen overhead en operations. De meest in het oog lopende organisatiewijziging is dat SITA Nederland nu werkt vanuit twee regio s (voorheen waren dit er vijf): SITA Regio Noord en SITA Regio Zuid. Elke regio heeft haar eigen directieteam, waarbinnen de inzameling, en op- en overslag van afvalstromen worden georganiseerd. Deze Regio s vormen met een drietal Operational Units het organisatie-onderdeel Operations. De Operational Units betreffen Processing (waarbinnen de sorteer- & be-en -verwerkingsactiviteiten vallen), Inzameling Gevaarlijk Afval (IGA) en Riool Services. Naast het onderdeel Operations en de verschillende supportafdelingen kent SITA Nederland de onderdelen Sales & Marketing, Fleet & Logistics en Waste Flow Management (WFM). De laatste heeft de afzet van alle afvalstromen als kernactiviteit, op papier en kunststof verpakkingsafval na. De afzet van papier is de taak van SITA Paper Recycling and Trading (SPRT). De stroom kunststof verpakkingsafval wordt wel door SITA ingezameld en gesorteerd, maar afgezet door Nedvang. WFM faciliteert zowel Operations door monostromen te bundelen en de beste toepassings- of verwerkingsopties te kiezen. In het hoofdstuk Waste Flow Management, krijgt u een inzicht in de aanpak van een aantal stromen. 11

12 2012 sita nederland SITA NEWS General Manager SITA Nederland Communicatie Juridische Zaken HSE Finance Projecten HR Inkoop Operations Sales & Marketing Fleet & Logistics Waste flow Management Regio Noord Marketing National Logistics Waste flow managers Regio Zuid Overheden Project Management Processing Telesales Fleet Transport Inzameling gevaarlijk afval National Sales Riool Tender office ReEnergy Treatment 12 SITA NEWS SITA Nederland is een zelfstandige onderneming maar werkt op verschillende fronten nauw samen met zusterondernemingen in omringende landen. Dat geldt bijvoorbeeld voor SITA Groot-Brittannië voor de import van afval voor energieopwekking, maar in het bijzonder voor SITA Duitsland en SITA België/Luxemburg. Met de laatste vormen we SITA NEWS (SITA Northern Europe Waste Services).

13 2012 sita nederland 2.1 Prestaties in 2012 Gezien de economische omstandigheden heerst er tevredenheid over de prestaties van SITA Nederland in De onderneming blijkt zich goed staande te houden, terwijl de concurrentie hevig was. De hoeveelheden afval daalden en de tarieven staan, als gevolg van overcapaciteit bij verwerking, onder druk. De omzet nam enkele procenten af, het rendement daalde sterker. De aandacht voor klanten resulteert in grote loyaliteit, terwijl de kostenbeheersing maakt dat we concurrerend kunnen zijn. De aanpassingen van de organisatiestructuur (eind 2012 en begin 2013) zijn binnen de onderneming goed gevallen en worden voortvarend opgepakt. Hoewel het nog te vroeg is om hiervan de resultaten te concretiseren, is een eerste aanzet gegeven voor een cultuurverschuiving, die de profilering van SITA als een pro-actieve, klantgerichte dienstverlener verder zal versterken. Net als in 2011 hebben we onze marktpositie weten te versterken. Zo groeide ons klantenbestand wederom, zowel in de overheidssector, als met (grotere) ondernemingen en instellingen. De grote inspanningen op het gebied van sales werpen daarmee hun vruchten af. Zo verwierven we het contract voor de verwerking van het restafval van de zogenoemde ROVA-gemeenten (12 gemeenten in de regio IJssel-Vecht). Ook wist SITA het inzamelcontract met de gemeente Arnhem voor zes jaar te verlengen en neemt SITA voor Rheden en Westervoort het management van het afvalbrengstation voor haar rekening. In 2012 kwamen we met Enexis overeen om gedurende vier jaar het afvalmanagement over te nemen. Enexis is beheerder van het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en heeft een stevige duurzame ambitie. Wat duurzaam afvalmanagement betreft, koos het bedrijf voor SITA. Vermeldenswaard is ook de uitbreiding van onze dienstverlening voor Scania. Voor deze producent van zware bedrijfsauto s hadden we al sinds 2003 de verantwoordelijkheid gekregen voor de inzameling en verwerking van het bedrijfsafval en het gevaarlijk afval. In 2012 kwam daar het sorteren en volledig hergebruik van verpakkingsmateriaal dat vrijkomt bij de productie van 140 trucks per dag, bij. In de verwerkingsketen namen we ook een stevigere positie in. Dat geldt onder meer voor de markt voor oud papier, maar ook voor die van kunststof verpakkingsafval en voor de opwekking van energie uit afval. Met onze sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam hebben we een vooraanstaande positie in de markt voor kunststof verpakkingsafval, mede veroorzaakt door de uitstekende prestaties van deze installatie. Hetzelfde geldt voor de AfvalEnergieCentrale in Roosendaal; de beschikbaarheid van deze nieuwe installatie is in 2012 zeer groot geweest, evenals de hoeveelheid geleverde energie. Ook andere operationele aspecten gaan goed. Het project SAP is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat we hier in 2013 de vruchten van gaan plukken. Dit zowel in de zin van efficiency als in de mate waarin we kunnen beschikken over managementinformatie waarmee stromen én de onderneming kunnen worden aangestuurd. SITA investeerde in de afgelopen jaren veel in veiligheid, gezondheid en milieu. Met name de inzet op veilig en zuinig rijden is in de onderneming breed ondersteund en de participatie onder medewerkers is groot. De besparing in kosten en met name brandstof is noemenswaardig. Ook op het gebied van veiligheid is de laatste jaren sprake van een positieve trend. 13

14 2012 sita nederland 2.2 Kernindicatoren SITA Nederland Netto omzet (miljoen euro) 468,9 478,1 464,0 EBITDA 57,0 65,5 55,5 Aantal medewerkers Ziekteverzuim (%) 5,0 4,8 5,3 Fatale ongevallen eigen personeel Fatale ongevallen (derden) Ongevallen met verzuim Ongevallen zonder verzuim AFR (frequentiegraad ongevallen) 10,2 9,4 14,9 ASR (ernstgraad ongevallen) 0,32 0,27 0,47 Waterverbruik (m³) Electriciteitsverbruik (MWh) Gasverbruik (m³) Dieselolie (incl. rode diesel en leaseverbruik) in miljoenen liters Brandstofverbruik transport inhuur in miljoenen liters Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van bedrijven (kton) Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van huishoudens (kton) Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid gevaarlijk afval (kton) 19,7 21,8 20,0 2,3 2,1 1,

15 2012 sita nederland 2.3 Doelstellingen Voor 2012 had SITA Nederland zich een aantal (hoofd)doelstellingen gesteld. De economische omstandigheden vormen de belangrijkste oorzaak van het niet realiseren van een aantal hiervan. Realisatie doelstellingen 2012 Doelstelling Wel/niet gerealiseerd Toelichting Stijging van de omzet x Omzet is licht gedaald Optimalisatie (fine tuning) van de organisatie Organisatiestructuur is aangepast Verbetering van klantenmanagement door 95% van alle klachten binnen 5 dagen op te lossen x Snelheid klachtenafhandeling blijft achter Versterken van onze online dienstverlening Customer portal operationeel, internet verkoop en digitaal factureren uitgebreid Afronding van de implementatie van SAP in alle bedrijfsonderdelen Een AFR (accident frequency rate) van 10,9 en een ASR (accident severity rate) van 0.35 Zie hoofdstuk Veiligheid Continuering van het project Veilig Rijden Zie hoofdstuk Veiligheid Drie productcases in het kader van het bouwen aan de circulaire economie Fastprint Eco Retourlogistiek bij Scania Introductie Cup2Paper bij onder meer klant Alliander Toepassing van EcoDesign bij ten minste drie klanten Aanpassing van flacons van drie producenten ten bate van betere sortering in installatie kunststofverpakkingsafval Ontwikkeling van nieuwe, duurzame logistieke oplossingen en concepten Twee LNG voertuigen, twee CNG voertuigen en ingebruikname van een prototype hybride inzamelwagen 15

16 2012 sita nederland Doelstellingen voor 2013 SITA Nederland heeft zich voor 2013 onder meer als hoofddoelen gesteld: Een duurzaam financieel resultaat Stijging van de omzet, zowel door de werving van nieuwe klanten als door nieuwe opdrachten van bestaande klanten; Optimalisatie van de organisatie Optimalisatie (fine tuning) van de organisatie, zodanig dat we ons instellen op onzekerheden in de markt, inspelen op ontwikkelingen in markt en samenleving en adequaat kunnen reageren op uitdagingen die daarbij worden gesteld. Waardoor SITA op lange termijn haar groei en resultaten borgt en haar koppositie behoudt. Klanten: Verhogen klanttevredenheid naar 7,7 procent Verdubbelen van het aantal klanten dat digitaal wordt gefactureerd Minder contractopzeggingen (10% minder) Medewerkers: Opstarten pilot met Wajongers Een AFR van max. 9,9 en een ASR van max. 0,33 Reductie AFR uitzendkrachten met 20 procent ten opzichte 2012 Milieu: 5 procent energiebesparing 20 procent CO 2 -reductie in 2014 ten opzichte van Country Board De dagelijkse leiding van SITA Nederland is in handen van de Country Board. 1. Wieger Droogh, Algemeen Directeur 2. Martin van Tuyl, Directeur Operations 3. Auke van Stralen, Directeur Sales & Marketing 4. Roger Versluis, Directeur Fleet & Logistics 5. Nout van Kempen, Directeur Waste Flow Management 6. Mario Toepoel, Hoofd Juridische Zaken 7. Marco Rietveld, Directeur Finance 8. Freek Bakker, Directeur Human Resources 2.5 Moederonderneming SITA Nederland maakt deel uit van het wereldwijde milieu concern SUEZ ENVIRONNEMENT. Van de omzet in afvalmanagement (6,5 miljard) van SUEZ ENVIRONNEMENT is ruim 7 procent in 2012 gerealiseerd door SITA Nederland. Omzetverdeling 2012 SUEZ ENVIRONNEMENT Water Europa 29 % Afval Europa 43 % Internationaal 28 % 16 SUEZ ENVIRONNEMENT is voor het vierde achtereenvolgende jaar opgenomen in the Dow Jones Sustainability Index World and the Dow Jones Sustainability Index Europe vanwege de corporate -, sociale - en milieuprestatie, alsmede op het terrein van governance.

17 2012 sita nederland De Dow Jones Sustainability Indexes vermeldt de 250 best presterende ondernemingen op het gebied van duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor worden jaarlijks de grootste, beursgenoteerde ondernemingen in de wereld geëvalueerd. 2.6 Onze dienstverlening SITA Nederland is actief op bijna alle schakels van de afvalketen en richt zich op vele doelgroepen in onze samenleving: huishoudens, overheden, ondernemingen, maatschappelijke instellingen en andere organisaties. De inzameling en standaarddiensten voor niet-gevaarlijk afval worden door SITA uitgevoerd vanuit zo n veertig vestigingen, verspreid over het land. Het gaat dan om de inzameling van: Huishoudelijke afvalstromen, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, glas, kunststof en restafval, van huishoudens; Bedrijfsafval van zo n bedrijven en andere organisaties, variërend van monostromen (zoals papier en karton, keukenafval, oliën en vetten, folies, hout, metalen, autobanden en incontinentiemateriaal) tot gemengd bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en gevaarlijk afval. SITA adviseert klanten over preventie en vervolgens over de mogelijkheden om afval zo doeltreffend mogelijk aan de bron te scheiden. Bronscheiding maakt dat afvalstromen zo schoon mogelijk weer terug kunnen worden gebracht in de productieketen, al dan niet na bewerking. Ingezameld afval wordt zoveel mogelijk gerecycled of geschikt gemaakt voor recycling. Naast de advisering over preventie en (bron)scheiding stelt SITA haar kennis en ervaring over de hergebruiksmogelijkheden van stromen beschikbaar. Het zorgt ervoor dat SITA in toenemende mate intensief contact heeft met experts op het gebied van industrieel ontwerp, materiaalgebruik, productie en processen en distributie. Een gevarieerd scala aan vragen komt hierbij aan de orde, zoals over de mogelijkheden om materialen te kiezen die goed kunnen worden teruggewonnen, al dan niet via bronscheiding en/of sortering. Steeds vaker gaat het ook over de toepassing van vernieuwde grondstoffen. Kan afval niet worden hergebruikt of gerecycled, dan wordt het verwerkt in een van onze eigen AfvalEnergieCentrales of die van derden, waarbij zoveel mogelijk energie wordt teruggewonnen en nuttig toegepast via electriciteit- en/of warmtelevering. Stromen die niet kunnen worden gerecycled of verbrand, worden aangeboden bij stortplaatsen. Storten gebeurt in Nederland nog maar minimaal. Het past in ons beleid om storten te minimaliseren. Specifieke diensten en concepten Naast de inzamel- en verwerkingsdiensten biedt SITA klanten met bedrijfsafval nog verschillende andere diensten en concepten. Deze worden aangeboden in de vorm van een basispakket waarvan het merendeel van de klanten met bedrijfsafval gebruik maakt. Voor klanten met speciale behoeften en/of stromen ontwikkelen we dienstverlening op maat. 17 Concepten voor (specifieke) stromen zijn: Total Waste Services: voor grote ondernemingen of complexe industrieën neemt SITA de volledige zorg met betrekking tot afval over. Het concept gaat uit van het idee dat SITA niet alleen het afval, maar ook alle aspecten er omheen uit handen van de klant neemt. Van reductie en scheiding tot inzameling en verwerking van reguliere en specifieke stromen, inclusief de zorg voor veiligheid, registratie, administratie etc.; Voor Scania heeft SITA de dienstverlening uitgebreid naar een Total Waste Service-niveau. De uitbreiding betreft het sorteren en volledig hergebruiken van verpakkingsmaterialen die vrijkomen bij de productie van ruim 140 trucks per dag op de vestiging van Scania in Zwolle. SITA verzorgde al sinds 2003 de totale inzameling en verwerking van het bedrijfsafval en gevaarlijk afval van de vrachtwagenproducent. Pallets en ander verpakkingsmateriaal worden met een speciaal ontwikkelde sorteermachine ter plekke gesorteerd, gedemonteerd en verpakt. Vervolgens worden de pallets en verpakkingsmaterialen teruggeleverd aan de leveranciers van de truckonderdelen die deze volledig hergebruiken. De pallets worden opnieuw bepakt met nieuwe vrachtwagenonderdelen en bij Scania aangeleverd. Deze nieuwe dienst resulteerde in dertig arbeidsplaatsen voor SITA-medewerkers bij Scania.

18 2012 sita nederland DataZeker: een volledig gesloten logistiek systeem voor de inzameling en de verwerking van vertrouwelijke datadragers; VetTotaal: een compleet pakket voor het reinigen, ledigen, beheer en onderhoud van vetafscheiders; MonoFolie: een systeem voor de gescheiden inzameling van herbruikbare verpakkingsfolies; GAST-wagen: een multifunctioneel voertuig voor het inzamelen van diverse soorten gevaarlijk afval die vrijkomen in een garage of onderhoudsbedrijf; RioolTotaal en KolkenTotaal: concepten voor reiniging en beheer van respectievelijk riolen en kolken; Molok: een concept voor ondergrondse afvalcontainers; Inzameling monostromen, steeds vaker in de vorm van een one-stop service. Zorgsector Sectorspecifiek is de dienstverlening aan de zorg: ziekenhuizen, laboratoria en andere zorginstellingen. Deze organisaties vergen een geoptimaliseerde gescheiden inzameling die rekening houdt met bijvoorbeeld besmettingsrisico s maar ook met ethische aspecten. SITA ondersteunt deze inzameling en verwerking onder meer met diverse voorlichtings- en instructieactiviteiten voor medewerkers van zorgorganisaties. Gevaarlijke afvalstoffen Voor gevaarlijke afvalstoffen beschikt SITA over SITA Ecoservice Treatment in Almelo waar diverse gevaarlijke afvalstoffen in de eigen installaties worden bewerkt, zo mogelijk voor hergebruik. Zo worden oplosmiddelen via destillatie gezuiverd en opnieuw toepasbaar gemaakt. (Meer informatie vindt u op pagina 65) Voor de inzameling en het transport van gevaarlijke afvalstoffen is de gespecialiseerde Operational Unit SITA Inzameling Gevaarlijk Afval (IGA) de aangewezen marktpartij. Dit onderdeel heeft locaties in Veendam, Gorinchem en Maastricht. Papier en Karton SITA Paper Recycling and Trading (SPRT) is een van de grootste oud papierondernemingen in de Benelux en Duitsland. SITA SPRT verzamelt, bewerkt en recyclet papier en kunststoffen (uitgezonderd kunststof verpakkingsafval) op verschillende verwerkingslocaties in Duitsland, Nederland en België. In het hoofdstuk Waste Flow Management is te lezen op welke wijze dit onderdeel zorgt voor vernieuwde toepassing. SITA Riool Services is specialist op het gebied van het reinigen, ledigen en inspecteren van riolen, kolken en vetafscheiders. Dit onderdeel maakt gebruik van moderne technieken zoals GPS en camera s om haar werk efficiënt te kunnen verrichten. SITA Riool Services werkt vanuit zeven locaties verspreid over het land. SITA ReEnergy heeft een moderne AfvalEnergieCentrale met R1 status (status van nuttige toepassing) in Roosendaal. De installatie levert electriciteit aan het openbare net (en voor eigen gebruik) en warmte aan een nabijgelegen kassencomplex. De nieuwe installatie werd in oktober 2011 officieel geopend. Sorteerinstallatie In Rotterdam beschikt SITA over een moderne sorteerinstallatie voor (Nederlands) kunststof verpakkingsafval. SITA heeft deze installatie ontwikkeld en in gebruik genomen, specifiek voor het afval dat in het kader van producentenverantwoordelijkheid door het verpakkende bedrijfsleven wordt teruggenomen. In het hoofdstuk Waste Flow Management is te lezen op welke wijze dit onderdeel zorgt voor vernieuwde toepassing. 18

19 2012 sita nederland 2.7 Certificering en audits Certificering Vestigingen waar we afvalstoffen op- en overslaan en verwerken, zijn alle gecertificeerd volgens ISO (milieuzorg). Alle operationele onderdelen die extern werken (buiten de eigen vestigingen) zijn voor veiligheid gecertificeerd volgens VCA**. Alle activiteiten van SITA in Nederland zijn bovendien gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitszorg). SITA Paper Recycling and Trading (SPRT) beschikt daarnaast over: het certificaat CA+ (borging vernietiging vertrouwelijk materiaal); de OPK 2011 (erkenningsregeling Oud Papier & Karton); SITA Riool Services beschikt over de BRL-K10014 en -15 certificaten voor het reinigen en inspecteren van riolen. Onze vestiging in Schiedam (SITA EcoService) beschikt over: de certificaten BRL-SIKB 7000, 7001 en 7002 (Bodemsanering); BRL-SIKB 1000, protocol 1001 (Monsterneming voor partijkeuringen); BRL-9335 (Kwalificatie partijen grond voor KOMO- of NL BSB productcertificaat). Tot slot heeft de SITA Inzameling Gevaarlijk Afval-vestiging in Maastricht diverse tankreinigingscertificaten. Audits Jaarlijks vinden binnen SITA verschillende audits plaats. Dit betreffen met name financiële audits, operationele audits en audits op het gebied van veiligheid, arbo en milieu. Audits worden uitgevoerd door interne auditors vanuit SITA en/of SUEZ ENVIRONNEMENT, of door derden. 19

20 3. STRATEGIE

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

Toespraak Adriaan Visser, CEO SITA Nederland, tijdens opening sorteerinstallatie Rotterdam op

Toespraak Adriaan Visser, CEO SITA Nederland, tijdens opening sorteerinstallatie Rotterdam op Toespraak Adriaan Visser, CEO SITA Nederland, tijdens opening sorteerinstallatie Rotterdam op 05-09-2011 Goedemiddag dames en heren, Ik heet u namens SITA Nederland en onze partner Nedvang van harte welkom

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Minder afval, minder CO2, minder kosten

Minder afval, minder CO2, minder kosten Minder afval, minder CO2, minder kosten Nog maar dertig jaar geleden kostte het storten van een ton ongesorteerd afval hooguit iets meer dan 4 euro. Nu is dat bijna vijftig keer zo veel: 200 euro. Het

Nadere informatie

EcoScan. CO 2 -reductie: wat doet Roelofs eraan?

EcoScan. CO 2 -reductie: wat doet Roelofs eraan? Afvalmanagement gaat veel verder dan het inzamelen van afval. Het gaat juist ook om de vermindering van afval en verlaging van afvalkosten. Dat doen we door betere scheiding aan de bron, door optimalisatie

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Bedrijfsafval: een waardevolle grondstof Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12 Inhoud

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Afval bestaat niet. Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN. 16 juni Sint-Denijs-Westrem. Eric Petersen Van Gansewinkel Groep

Afval bestaat niet. Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN. 16 juni Sint-Denijs-Westrem. Eric Petersen Van Gansewinkel Groep Afval bestaat niet Project SUSPRO³ Federatie Fedustria + partners Centexbel + TCHN 16 juni Sint-Denijs-Westrem Eric Petersen Van Gansewinkel Groep Wie we zijn Afvaldienstverlener, grondstoffen- en energieleverancier

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Schone logistiek voor de circulaire economie. Een visie als opmaat naar een green deal

Schone logistiek voor de circulaire economie. Een visie als opmaat naar een green deal Schone logistiek voor de circulaire economie Een visie als opmaat naar een green deal 2 SCHONE LOGISTIEK VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE Wij, de deelmarkt afvalstoffentransport van Transport en Logistiek Nederland,

Nadere informatie

Het grondstofpaspoort

Het grondstofpaspoort Het grondstofpaspoort Samen werken aan een circulaire economie Alliander & Duurzaam ondernemen In de transitie naar een duurzame samenleving is het van belang om samen te zoeken naar houdbare oplossingen,

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval

Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval Sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval Ede, 30 oktober 2013 Joris van der Meulen Algemeen directeur Organisatie van producentenverantwoordelijkheid 2 Hoofdpunten Raamovereenkomst II Meerjarige

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Duurzaamheid loont! De vraag naar duurzaamheid in de bouwwereld én in het eigen huis is voor uw opdrachtgevers van steeds grotere betekenis. Met duurzame producten

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I

van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I LUIER RECYCLING in NEDERLAND NVRD meeting, Utrecht 7 september 2016 van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I 1. SUEZ in Nederland In Nederland bedienen wij meer dan 80.000 bedrijven en 545.000

Nadere informatie

Eindrapportage Simplastic. Hoe komen tot vermindering van plastic verpakkingsafval in de zorg?

Eindrapportage Simplastic. Hoe komen tot vermindering van plastic verpakkingsafval in de zorg? Eindrapportage Simplastic Hoe komen tot vermindering van plastic verpakkingsafval in de zorg? Inhoud 1 Simplastic 2 Circle Scan 3 Conclusies Circle Scan 4 Sorteerproef 5 Conclusies sorteerproef 6 Aanbevelingen

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE Beleid Nederlandse Overheid Groene Groeistrategie 1 Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 2 Biobased economy: substitutie fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Circular Economy Lab: Recycling. bouw- en sloopafval

Circular Economy Lab: Recycling. bouw- en sloopafval Duurzaamheidswinst door ketensamenwerking! Circular Economy Lab: Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van vijf debatavonden, welke zijn bedoeld om de circulaire economie in een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers Een nieuwe kijk op kunststof en rubber Feiten & cijfers PRODUCTIE & PROCES -40% Economie NL 2014 bedrijven werknemers jaaromzet Innovaties en optimalisaties van de productieprocessen, hebben er in de afgelopen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Versie 6. Contactpersoon Gert Molenaar

CO2-reductieplan. Versie 6. Contactpersoon Gert Molenaar CO2-reductieplan Versie 6 Contactpersoon Gert Molenaar Hasselt Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-manager Gecontroleerd door H. Dolstra Adj. directeur 18 februari 2016 Vastgesteld door

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

Tussenevaluatie CO 2 -footprint en besparingsplan CO 2 -prestatieladder 2017

Tussenevaluatie CO 2 -footprint en besparingsplan CO 2 -prestatieladder 2017 Tussenevaluatie CO 2 -footprint en besparingsplan CO 2 -prestatieladder 2017 Inleiding In dit document worden de evaluatie van de CO 2 -footprint en het CO 2 -besparingsplan van SUEZ Nederland weergegeven.

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval nadere toelichting vergoedingsgrondslag 11/12/2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Grondslag voor

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement 8 december 2015 Gorinchem Introductie HVC Opgericht in 1991 voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval Ballotage overeenkomst op basis van Samen uit, samen thuis wel

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

MEER RENDEMENT DOOR MEER INZICHT DAF CONNECT

MEER RENDEMENT DOOR MEER INZICHT DAF CONNECT MEER RENDEMENT DOOR MEER INZICHT DAF CONNECT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM DAF CONNECT REAL-TIME INFORMATIE VOOR OPTIMALE PRESTATIES Altijd zicht op de prestaties van uw vloot en grip op uw logistieke

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

Waarde creëren door co-creëren

Waarde creëren door co-creëren Jaarmagazine SITA Nederland 2012 / 2013 Samen kringlopen sluiten Waarde creëren door co-creëren Wieger Droogh, Algemeen Directeur SITA NL Steeds meer leren van stromen en sorteren Nout van Kempen, Directeur

Nadere informatie

Van Afval Af. transitie-agenda naar een circulaire economie. Roel van Raak(DRIFT) vanraak@drift.eur.nl

Van Afval Af. transitie-agenda naar een circulaire economie. Roel van Raak(DRIFT) vanraak@drift.eur.nl Van Afval Af transitie-agenda naar een circulaire economie NVRD themadag Roel van Raak(DRIFT) vanraak@drift.eur.nl Aanleiding en doel van Van Afval Af Verpakkingenakkoord Circulaire Economie Schuivende

Nadere informatie

Business Intelligence bij AVR

Business Intelligence bij AVR Business Intelligence bij AVR De verandering voor de controllingfunctie Martin van Daalen, 15 maart 2012 Agenda Wie ben ik Wie zijn wij Optimalisatie transactieverwerking en informatievoorziening BI project

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Afval bestaat niet. service logistics summit 19 oktober 2011. Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek. Slide 1

Afval bestaat niet. service logistics summit 19 oktober 2011. Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek. Slide 1 Afval bestaat niet service logistics summit 19 oktober 2011 Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek Slide 1 Vraag 1 interview Welke belangrijke service (logistieke) trends zie je in jouw business?

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

SIMON DE RIJKE ONDERZOEKER CITYLOGISTIEK HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM AFVAL IN AMSTERDAM

SIMON DE RIJKE ONDERZOEKER CITYLOGISTIEK HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM AFVAL IN AMSTERDAM SIMON DE RIJKE ONDERZOEKER CITYLOGISTIEK HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM AFVAL IN AMSTERDAM 1919 1847 TOT VER IN DE 19E EEUW 1939 Parool d.d. 19 november 2015 #hergebruikendiezooi AGENDA Afval in Amsterdam Wat

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Vlaams afval- en materialencongres 6 april

Vlaams afval- en materialencongres 6 april Vlaams afval- en materialencongres 6 april Erik de Baedts Directeur NVRD President MWE Board member ISWA Strategisch omgaan met grondstoffen Nederlandse vereniging van gemeenten ogv afvalbeheer & reiniging

Nadere informatie