11 Jaarverslag Deel 2 Medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 Jaarverslag 2014. Deel 2 Medewerkers"

Transcriptie

1 11 Jaarverslag 2014

2 HRM Organisatie personeelsformatie Er traden 2 personeelsleden uit dienst : deze 2 collega s werden benoemd tot hoofdinspecteur respectievelijk bij de federale politie en in een andere politiezone. Er traden 4 personeelsleden in dienst in de interventiedienst. 4 personeelsleden gingen met pensioen in 2014 : 1 lid van de dienst recherche, 1 inspecteur van de dienst verkeer, 1 commissaris die afgedeeld was naar het AIK en 1 arbeider. Duurzaam HR Duurzaam HR is veel meer dan alleen maar op een ecologische manier omgaan met groene grondstoffen, energieverbruik, e.d. Het komt erop neer dat je diezelfde duurzame visie ook doortrekt naar je menselijk kapitaal en dat je er op een maatschappelijk verantwoordelijke manier mee omspringt. Het is niet om van werknemers te vragen om hetzelfde, of om misschien meer te doen met minder werknemers. Wij hechtten belang aan de strijd tegen demotivatie en ijverden voor een goede work-life balance zonder de continuïteit van de dienst in gevaar te brengen. Duurzaam Leiderschap Er moet rekening gehouden worden met de toekomstperspectieven van de personeelsleden, en indien het kan moeten de noden van de organisatie, de competenties van de personeelsleden en de talenten op een dergelijke manier samensmelten dat motivatie en efficiëntie verbeterd wordt. Paars management moet ervoor zorgen dat personeelsleden hun energie uit hun werk kunnen halen. Talentmanagement, weg van het diploma-vast-denken speelt een rol in binnen de organisatie, welke moet helpen om die visie te ondersteunen. Wat kunnen onze personeelsleden goed, en waar zijn ze sterk in? Deze visie is ook broodnodig om die knelpuntfuncties binnen de politie opgevuld te krijgen. Bv onze verkeersadviseur ging op pensioen, maar intussen werd een andere inspecteur verkeer omgeschoold om deze taak op zich te nemen. Geen evidente taak, maar wel broodnodig. Een vrouwelijke inspecteur, met de vroegere studie van kinderzorg, werd omgeschoold tot verhoorder van minderjarigen, idem voor een inspecteur die in zijn vrije tijd veel aan jeugdwerking doet,een inspecteur die in een vorig leven opvoeder was en in zijn vrije tijd aan schietwedstrijden meedeed werd opgeleid tot monitor geweldsbeheersing. Inzetbaarheid van het personeel vergroten Personeelsleden hebben hun specialisaties, maar het is nodig dat ze in bezit zijn van de kennis, noodzakelijk om onze prioriteiten aan te pakken. Om meer in te spelen op de prioriteiten van het ZVP (drugs en overlast), werden onze mensen van de interventie allen gebrevetteerd in drugs in verkeer en alcohol in verkeer. Verder werd de jaarlijkse EHBO scholing voorzien voor alle medewerkers. Er werd ook een opleiding opvang na traumatische gebeurtenissen georganiseerd voor onze personeelsleden. Dit werd georganiseerd om, buiten de professionele hulp die op een dergelijk moment wordt geboden, de steun te bieden in geval van een incident aan de betrokken collega s zonder een secundaire victimisering te weeg te brengen. 12 Jaarverslag 2014

3 Arbeidsorganisatie en worklifebalance Het werken moest ook gemakkelijker worden gemaakt via de juiste communicatietechnieken en het werken via nieuwe middelen. Het gebruik van sociale media werd nog meer uitgebouwd. Mensen gebruiken in hun privésfeer bijna dagelijks verschillende digitale toepassingen en die voordelen en gebruiksvriendelijkheid willen ze ook graag ervaren tijdens hun professionele bezigheden. Het was ook de bedoeling om het hele HR pakket voor elk personeelslid in een dergelijk systeem te gieten dat het online werd voorgesteld. De uitrol van dit personeelssysteem werd in 2014 doorgevoerd. Het systeem werd oorspronkelijk op poten gezet door de federale politie, maar in ons korps doorgevoerd door de medewerkers van de personeelsdienst Het is een systeem dat na verloop van tijd alle personeelsgegevens zou moeten integreren gekoppeld aan de planning, en in een laatste stap ook zou moeten koppelen aan de lonen. Op deze manier is het zowel makkelijker werken tussen zones, als intern. Zones kunnen personeelsdossiers nu digitaliseren en doorsturen. Daarnaast werden alle losse databanken inzake personeelsgegevens (arbeidsongevallen, opleidingen, administratieve gegevens, medische gegevens e.d.) mee geïntegreerd. Zo is er intern ook voor elke overste nu ook de mogelijkheid om zijn mensen beter op te volgen in hun ontwikkeling in hun loopbaan. Dit helpt om het vraaggericht VTO beleid te ondersteunen. Sociaal evenwicht Bij LPL werd er steeds belang gehecht aan het juiste evenwicht op sociaal vlak: In 2014 werd onder sturende invloed van communicatie en logistiek een vriendenkring opgericht van de politie van Lier. COPS werd geboren in juni 2014 en ging van start met een korpsbarbecue in september Ondertussen volgden al een aantal activiteiten waaronder een sinterklaasfeestje, een pensioenfeest en een biersommelieravond. Teambuilding Verder ging onze jaarlijkse teambuilding door in het gezellige Mechelen. Onder een fijn zonnetje kregen we opdrachten per GPS. Strijden voor de eer was de boodschap! Verder zou dit ook mede een van de eerste aanzetten moeten zijn tot het Nieuwe Werken. De evolutie naar een kennisgedreven economie zal de komende jaren niet verzwakken. Het belang van informatie en het behe(e)r(s)en ervan neemt dan ook toe: communicatie, interactie, overleg, creativiteit, worden belangrijker. Het nieuwe werken vergt aanpassingen binnen drie domeinen: de fysieke werkomgeving (facility), de informatie- en ICT-voorzieningen en het HR-beleid. Politiepersoneel werkzaam in kantoren, worden meer en meer kenniswerkers die steeds minder gestandaardiseerd werk verrichten. Een toenemende potentiële arbeidstijd omwille van de vergrijzing, het groeiend belang van gezondheid, well-being, ecologisch bewustzijn en duurzaamheid vullen dit beeld verder aan. De relatie tussen privé en werk wijzigt voortdurend, vervaagt en wordt permanent geëvalueerd. Een juiste balans tussen beide wordt door de nieuwe generatie werknemers hoger ingeschat. Een van de uitdagingen van LPL zal er in bestaan om, gelet op de veranderende maatschappij, kwaliteitsvolle en gemotiveerde kenniswerkers aan boord te halen en te houden, en het werk af te stemmen op hun leeftijd. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een grote uitdaging voor de lokale korpsen. 13 Jaarverslag 2014

4 Syndicaal overlegcomité Het Comité voor preventie en bescherming (PBW) op het werk en het Basisoverlegcomité (BOC) vergaderden in 2014 : 3 keer. Voorafgaand aan een BOC en Comité PBW werd een voorbereidende werkvergadering gehouden. Deze voorbereidende werkvergadering heeft als doel de agendapunten van het BOC en PBW voor te bereiden. In 2014 werden de volgende agendapunten besproken : Stand van zaken preventie en bescherming op het werk Goedkeuring maandverslagen preventie en bescherming op het werk Jaarverslag arbeidsgeneeskundige dienst Verkeersongeval PZ Rypel niet werken van de airbags van een combi Schietincident Campus Vesta dragen van de fleece Opleiding brand Nieuwe vertrouwenspersoon Gebruikersmodaliteiten van de ondergrondse parking Draaiboek voor gevangenissen Oprichting werkgroep steun aan collega s Opleidingsformulier return on investment Leefregel m.b.t. het op en afrijden van de helling aan de garage met de fiets/moto Verzekering van privé voertuigen in de ondergrondse garage Implementatie voice recording Vervanging arbeider door een personeelslid van de stad Lier Organigram Vervangingstermijnen van de voertuigen Praktische fiches bij het protocol niet geplande dynamische gebeurtenissen Operationele samenwerking omliggende politiezones MFO7 achtervolgingen Stakingsaanzeggingen Vakantieverlof 2015 vervangende feestdagen Enquête woon-werkverkeer 2014 FOD Mobilteit en Vervoer 14 Jaarverslag 2014

5 Communicatie 2014 was een bewogen jaar, een jaar waarin heel wat zaken gebeurd zijn op grondgebied Lier bv oprollen van cannabisplantages, betrappen van inbrekers, verkeersongevallen, vals bomalarm, maar ook een jaar waarin verkeersleefbaarheid en mobiliteit centraal stonden. Het was geen makkelijke taak om een balans te vinden tussen het zorgen voor verkeersveiligheid en het te woord staan van de burger die zijn frustraties uitte over de verkeersimpact bij werken. Niemand staat graag in de file maar langs de andere kant wil niemand dat zijn straat opeens gebruikt wordt als sluipweg waardoor de verkeersleefbaarheid daalt. In 2014 bleven we verder werken op onze waarden en kerncompetenties namelijk praten werkt, samen sterk en doen wat we beloven! In januari kregen al onze medewerkers een uiteenzetting waarbij alle actieplannen en aandachtspunten werden besproken. Op die manier wist iedereen van het korps waarop we gingen werken. Op gebied van sociale media werkten we verder om onze interactie met de burger te vergroten. We organiseerden 3 maal een sociaal media uurtje. De bedoeling was dat burgers tijdens deze uren specifieke vragen konden stellen via Twitter en Facebook. Tijdens deze spreekuren kregen wij slechts enkele vragen maar we merkten wel een stijging op van onze volgers en likes. We constateerden ook dat er meer vragen gesteld werden alleen niet tijdens dit spreekuurtje. Na een kosten-batenanalyse werd besloten om ons spreekuurtje niet meer te organiseren maar om blijvend dagelijks ons in te zetten op sociale media. Met onze Twitteraccount klokten we af op 505 extra volgers. We beantwoordden 210 vragen (wat een vervierdubbeling is tov 2013) en we verstuurden meer dan 1000 tweets uit. Twitter hebben we ook in 2014 ingezet om verkeersinformatie te verspreiden, verkeersimpact bij evenementen op voorhand te communiceren of bij crisissituaties zoals een bommelding. 15 Jaarverslag 2014

6 Op onze Facebookpagina klokten we af op 608 extra likes. Dit is een verdubbeling tov personen stuurden ons een persoonlijk bericht bv foto met sluikstorten, foto van een vermiste hond, verkeersvragen, Ons bereik was zeer uiteenlopend en varieerde tussen de 1000 à 5000 personen per week waarvan meer dan 50 % uit Lier afkomstig is. Intern werden 2 workshops sociale media georganiseerd. Bij deze workshop kregen onze medewerkers een toelichting en kregen zij de kans om met hun eigen materiaal, de tips om hun sociaal media profiel beter te beveiligen, toe te passen. Externe communicatie We verstuurden 15 persberichten over oa. resultaten van acties of controles, verdachte zaken, samenwerking met andere zones, We hebben onze perscontacten 4 keer uitgenodigd. De eerste persoonconferentie vond plaats in februari en was voor de lancering van het project Safe zones. Na intens overleg tussen de uitbaters van de desbetreffende discotheek, de lokale politie van Lier en het stadsbestuur, werd een unieke samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst werd getekend op 22 februari 2014 door alle betrokken partijen. Het is een mooi voorbeeld van een publieke en private samenwerking waarin iedereen zijn rol zal vervullen! Doel is om van uitgaan een veilig feest te maken én te houden. (Zie ook pagina 25). Ook in 2014 vond het LIK (Lokaal Informatie Kruispunt) maandelijks plaats. Tijdens deze vergadering werd informatie uitgewisseld over dossiers, aandachtpunten of problemen zowel organisatorisch als operationeel met de verschillende diensthoofden. Heel het jaar door werd er intern gecommuniceerd via ons intranet, de documentatiesite en onze digitale informatieschermen. 16 Jaarverslag 2014

7 Eind oktober stelden wij in samenwerking met de- Politiezone Berlaar-Nijlen en Heist-op-den-Berg een nieuwe anti inbraakbrochure voor. Wij hebben gekozen om voor deze brochure de handen in elkaar te slaan met de drie politiezones. Op deze manier hebben we onze expertise en budget op een efficiënte manier ingezet.de brochure over diefstalpreventie en buurtinformatienetwerken onderscheidde zich van een klassieke preventiebrochure, want ze kreeg een unieke vormgeving. Zo is het geen gewoon boekje maar kreeg het een leuke waaiervorm. Via deze brochure willen wij de burgers handige preventietips, eerste hulp na inbraken en mogelijkheid tot gratis preventieadvies aanbieden. Begin november gaven wij meer uitleg over taskforce : een intentieverklaring die ondertekend werd door de politiezones Heist, Berlaar-Nijlen, Bodukap, Willebroek, Klein-Brabant, Mechelen en Lier over een interzonale samenwerking. De intentieverklaring werd bovendien mee onderschreven door de Procureur des Konings, de bestuurlijke directeurcoördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie. De onderschrijvende partijen willen met deze intentieverklaring vooral de onderlinge geïntegreerde werking bevorderen en streven naar een win-win situatie om zo de kwaliteit van de dienstverlening te blijven verbeteren. In 2013 stapten we mee in het bestuur van een collega-groep voor en door communicatieverantwoordelijken van politiezones uit de provincie Antwerpen ComPAan. Met deze collega-groep organiseerden we 2 studiedagen in In februari verwelkomden we een 50 tal collega s voor een studiedag over sociale media: ga eens door je lint! Tijdens deze dag werden er tips en tricks uitgewisseld en probeerden we out of the box te denken rond het thema sociale media. In oktober vond onze tweede studiedag plaats. Deze dag kwamen er verschillende collega s uit andere zones een woordje uitleg geven over hun intranet: welk systeem gebruikten zij? Hoe maken ze collega s warm om dit intranet te gebruiken? Wat zijn de valkuilen? 17 Jaarverslag 2014 Deel 3 Medewerkers

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445)

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD p. 4 INLEIDING Geografische en demografische gegevens p. 6 1. LEIDERSCHAP Missie, visie en waarden p. 8 Organogram

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam

Nadere informatie

Lokale Politie Maasland - 5383 -

Lokale Politie Maasland - 5383 - Lokale Politie Maasland 5383 Een nieuwe visie op politiewerk Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg 21 3680 Maaseik Website : www.politiemaasland.be Email : Politie.Maasland@Maaseik.be Jaarverslag

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

Federale politie Jaarverslag 2012

Federale politie Jaarverslag 2012 Federale politie Jaarverslag 2012 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Eric Cobut, Fritz Toussaintstraat, 8-1050 Elsene Redactiecomité: Roxane Beaurang, Gerda De Naer, Céline Delande, Anne-Catherine Dessoy,

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Authentiek en eerlijk communiceren

Authentiek en eerlijk communiceren P708831 Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 33 BESAFE Inspiratie voor uw lokaal veiligheids en preventiebeleid FEBRUARI 2015 DOSSIER SOCIALE MEDIA Een politiezone, een brandweerkorps, een preventiedienst.

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

straks Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording Mobiliteit Connexys Casestudy: Mobiliteit

straks Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording Mobiliteit Connexys Casestudy: Mobiliteit Nu werken aan straks Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording Connexys Casestudy: Mobiliteit Mobiliteit Casestudy mobiliteit ANWB 2 Nu werken aan straks Structurele dialoog als voorwaarde

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Poetsen in de thuiszorg is een vak apart. Deze opdracht vraagt heel wat vaardigheid en talent. Poetsen is een kunst!

Poetsen in de thuiszorg is een vak apart. Deze opdracht vraagt heel wat vaardigheid en talent. Poetsen is een kunst! Jaarverslag 2012 2 Voorwoord Wat moesten we doen om het feestjaar 2011 - thuiszorg vleminckveld bestond toen 60 jaar en dat werd duchtig gevierd - minstens te evenaren? We kozen voor een inhoudelijk thema.

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

meer 95% van de medewerkers is trots om bij Telenet te werken! Telenet kreeg dan ook dit jaar het label van Top Employer toegekend.

meer 95% van de medewerkers is trots om bij Telenet te werken! Telenet kreeg dan ook dit jaar het label van Top Employer toegekend. 95% van de medewerkers is trots om bij Telenet te werken! Telenet kreeg dan ook dit jaar het label van Top Employer toegekend. Je kunt meer 88 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Onze mensen Onze mensen

Nadere informatie