BETUWE CLASSIC Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: Ontheffing Provincie Gelderland:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETUWE CLASSIC 2013. Reglement. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: 26-11-2012. Ontheffing Provincie Gelderland:"

Transcriptie

1 BETUWE CLASSIC 2013 Reglement KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR.003/13. Datum: Ontheffing Provincie Gelderland: PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 17 december uur Inschrijving open Zaterdag 12 april uur Sluiting inschrijvingen Zaterdag 20 april uur Documenten controle uur Start 1 e deelnemer uur Finish 1 e deelnemer uur Finish buffet uur Publicatie voorlopig eindklassement uur Eindklassement definitief en prijsuitreiking 1. ORGANISATIE 1.1. Organisatie Stichting A-vents is de organisator van de BETUWE CLASSIC 2013 Het adres van het wedstrijdsecretariaat vóór 20 april 2013 is: Betuwe Classic De Camp GK Westervoort. Tel.: Internet: Het adres van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag 20 april 2013 is: All Sports Resort Maurik, Eiland van Maurik GG Maurik Tel: +31(0) De rally wordt verreden in overeenstemming met: - het KNAF Standaard Reglement Historische Regularity Rally s. - dit reglement en eventuele bulletins, - de wegenverkeerswetgeving van Nederland Officials van het evenement Wedstrijdleider: Wedstrijdsecretaris: Route designer: Contactpersoon deelnemers: Routechefs: 0-auto: Marshals: Rekenkamer Henk Ledderhof Joyce Brinkman Hans Brinkman Ad va Beurden Go Wammes en René klement Kees Looij en Hans Brinkman AMAC Marshal Club en bekenden AMAC Marshal Club en bekenden 1.3. Toevoegingen aan het reglement Het gestelde in dit reglement kan gewijzigd worden. Elke wijziging wordt gepubliceerd door middel van een Bulletin. BC 2013 Reg. Versie DEF 1

2 1.4. Toepassing en interpretatie van het reglement De wedstrijdleider is tijdens de rally belast met het toepassen van het gestelde in dit reglement. Elk geval waarin dit reglement niet voorziet, zal beoordeeld worden door de Organisator. 2. KAMPIOENSCHAP De Betuwe Classic telt mee voor: het Open Nederlands Historisch Rallykampioenschap OMSCHRIJVING De BETUWE CLASSIC is een regelmatigheidrally voor klassieke auto s, waarbij snelheid niet de bepalende factor is voor het eindklassement. Doorslaggevend is het uitvoeren van routeopdrachten. De rally wordt verreden bij daglicht en bestaat uit een ochtend- en middag sectie, waarin een aantal trajecten opgenomen zijn. De start en finish zijn bij All Sports Resort Maurik, Eiland van Maurik 19, 4021 GG Maurik Er zijn twee categorieën met elk verschillende route opdrachten: Categorie SPORT : - geschikt voor de zeer ervaren equipes: totaal 280 km. Categorie TOER : - geschikt voor minder ervaren equipes: totaal 260 km. 4. TOE TE LATEN VOERTUIGEN 4.1. Algemeen De auto dient voor de duur van de rally tot de openbare weg te zijn toegelaten. Aan de rally kan worden deelgenomen met auto s die geproduceerd zijn voor De organisator kan de deelname van een auto of equipe, zonder opgave van de reden, weigeren. Deelnemende auto s behoeven niet voorzien te zijn van een FIA of FIVA identiteitspaspoort of kaart Extra voorzieningen AFSTANDMETERS. Zowel mechanische- als elektronische afstandmeters zijn toegestaan EXTRA VERLICHTING. Een auto mag niet meer dan 6 lampen met een glasdiameter van maximaal 18 cm aan de voorzijde voeren. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten NAVIGATIEAPPARATUUR. De aanwezigheid van navigatieapparatuur in de auto of op de persoon is niet toegestaan. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten ELEKTRONISCHE APPARATUUR. Digitale stopwatches, radiografisch gestuurde uurwerken en/of al dan niet GPS gestuurd elektronisch kompas zijn toegestaan COMMUNICATIE MIDDELEN. Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan, uitgezonderd in noodsituaties. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten per geconstateerde overtreding HULPMIDDELEN. De auto moet uitgerust zijn met een gevarendriehoek, een brandblusser die geschikt is voor vloeistofbranden (min. inhoud 2 kg), een sleepkabel, een vloeistofdicht grondzeil of lekbak en twee veiligheidshesjes. 5. TOE TE LATEN DEELNEMERS / INSCHRIJVEN 5.1. Equipe De equipe dient te bestaan uit een bestuurder en navigator, zoals aangegeven op het inschrijfformulier Inschrijven INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN. Alleen via de website kan ingeschreven worden. Startnummers worden toegekend zodra het inschrijfgeld door de organisator is ontvangen. Gegevens betreffende de navigator of de vervanging van de bestuurder of de navigator of de ingeschreven auto kunnen tot het einde van de documenten controle ingeleverd worden. Het maximum aantal deelnemende auto s is vastgesteld op totaal 90 equipes. BC 2013 Reg. Versie DEF 2

3 INSCHRIJFGELD. Individuele inschrijving: 195,-- per equipe. Het inschrijfgeld kan uitsluitend betaald worden door overmaking naar ING bankrekeningnummer: , ten name van A-vents te Westervoort, met vermelding van de naam van de bestuurder. In het inschrijfgeld is begrepen: - Info boek, routeopdrachten, controlekaart(en), rallyschilden. - Secundaire verzekering. - Schriftelijke uitleg. - Lunchbuffet. - Finishers buffet TERUG BETALING INSCHRIJFGELD. Het totale inschrijfgeld zal worden terugbetaald: - aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt. Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terug betaald worden: - volledig inschrijfgeld, minus 20% in geval het evenement niet doorgaat. - volledig inschrijfgeld, minus 50% wanneer het equipe de inschrijving, schriftelijk, terugtrekt vóór vrijdag 12 april 2013, uur. - na vrijdag 12 april 2013, uur, zal geen terugbetaling plaatsvinden. 6. VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID 6.1. Verzekering van de organisator De organisator sluit een secundaire verzekering af ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de organisator, haar medewerkers en de deelnemers (boven de WAM dekking) Verzekering van de equipe De auto dient tijdens de gehele rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en dient verzekerd te zijn voor deelname aan regelmatigheidsrally s, inclusief behendigheidstests. Het is de verantwoordelijkheid van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen Verklaring acceptatie en afstand van verhaal Equipes dienen tijdens de documentencontrole onderstaande verklaring acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen. In geval de verklaring niet ondertekend wordt zal het equipe niet tot de start worden toegelaten. Ik heb het KNAF Standaard Reglement Historische Regularity Rally s, het Bijzonder Reglement en/of de uitgegeven bulletins van dit evenement gelezen en verklaar deze te zullen naleven. Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan het evenement deel te nemen en ook bekwaam ben om dit te doen. Ik erken dat ik de aard van het evenement en het mogelijk risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement ken en verklaar dit risico te accepteren. De KNAF, organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van het evenement zijn tegenover de equipe niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan, terwijl de equipe de KNAF, organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van het evenement vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. Ik verklaar dat de auto conform de wegenverkeerswetgeving verzekerd is en voor de deelname aan regelmatigheidsrally s, inclusief behendigheidstests. Ik verklaar dat ik als bestuurder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. Bestuurder en navigator mogen van functie wisselen wanneer beide over een geldig rijbewijs beschikken. 7. RECLAME De ruimte op het rallyschild, boven en onder het wedstrijdnummer is gereserveerd voor reclame van de organisator. Deze reclame kan niet geweigerd worden. 8. ALGEMENE BEPALINGEN 8.1. Start volgorde / Rallyborden STARTVOLGORDE. De startnummers worden toegekend op basis van de volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld RALLYBORDEN. Elke equipe ontvangt twee rallyborden die gedurende de gehele rally op een duidelijk zichtbare wijze aan de auto zijn bevestigd, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Zij mogen in geen geval de kentekenplaten van de deelnemende automobiel geheel of gedeeltelijk bedekken. De organisator kan eveneens deurstickers verstrekken welke aan beide zijden op de (voor)portieren dienen te worden aangebracht. BC 2013 Reg. Versie DEF 3

4 8.2. Controlekaart Elke equipe ontvangt per sectie een controlekaart, waarop de verschillende passeertijden van de tijdcontroles en/of bemande routecontroles worden genoteerd en waarop de equipe de letters en stempels dient te noteren respectievelijk af te drukken van/bij onbemande passeercontroles. Wanneer een aparte controlekaart voor een regelmatigheidsectie of test gebruikt wordt, maakt deze integraal deel uit van de controlekaart. Elke correctie of toevoeging op de controlekaart wordt bestraft met uitsluiting, tenzij deze correctie of toevoeging door een marshal is gewaarmerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de equipe om op het juiste moment de controlekaart aan de marshal te overhandigen en te laten invullen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de equipe om de juistheid van de registratie te controleren. Elke equipe is zelf verantwoordelijk voor zijn controlekaart Verkeer VERKEERSOVERTREDINGEN. Tijdens de rally moet de equipe zich strikt houden aan de verkeersregels. Overtredingen van de verkeersregels of de toegestane maximum snelheid met meer dan 10 km/uur worden als volg bestraft: 1 e overtreding: 100 strafpunten / 2 e overtreding: 200 strafpunten. Volgende overtreding: uitsluiting. Overschrijding van de toegestane maximum snelheid met meer dan 50%: uitsluiting GEDRAG. Onsportief gedrag en/of zich schuldig maken aan onverantwoord rijgedrag kan bestraft worden met uitsluiting een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleider QUIET ZONES (Q-zones). Onder zogenaamde Q-zones vallen alle woongebieden, onverharde wegen en 30 km zones. Daarnaast kan de organisator Q-zones aangeven op het kaartmateriaal of inrichten op weggedeelten, herkenbaar aan een blauw bord met een zwarte letter Q. De maximum snelheid in Q zones is 30 km. Overtreding wordt bestraft conform het gestelde in artikel VERLOOP VAN HET EVENEMENT 9.1. Start. De auto s worden gestart om de minuut of om de 30 seconden wanneer meerdere categorieën door elkaar vertrekken. De equipes worden gestart in nummervolgorde, beginnend met het laagste nummer Controles / Algemene bepalingen Alle route- en tijdcontroles worden aangegeven door middel van controleborden (zie voorbeelden op het informatiebord aan de start). 25 Meter vóór en na een controle wordt beschouwd als controlegebied Tijdcontroles moeten aangedaan worden in de volgorde zoals aangegeven in de routeopdracht en/of op de controlekaart. Het arriveren bij een tijdcontrole vanuit een andere richting dan die van de officiële route zal bestraft worden met 30 strafpunten Tijdcontroles en/of bemande routecontroles zijn voor iedere equipe 15 minuten vóór de ideale passeertijd van de 1 e deelnemer geopend. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluiten zij 30 minuten na de ideale passeertijd van de laatste deelnemer Wanneer om welke reden dan ook één of meerdere controles geannuleerd moeten worden zal de wedstrijdleider als volgt beslissen: A-: de betreffende controle zal als vervallen verklaard worden. B-: de eventueel opgelopen tijdstraf van de betreffende controle(s) zal geannuleerd worden Passeer- en Tijdcontroles PASSEERCONTROLE (PC). Langs de route kunnen onbemande passeercontroles geplaatst worden. Sommige van deze controles kunnen voor de duidelijkheid voorzien zijn van een oranje vlag. Bij deze controles moeten de equipes als volgt handelen; - de letter voorkomend op het oranje bordje noteren op de controlekaart; - indien een stempel aanwezig (zgn. zelfstempelaar) dan stempel plaatsen op de controlekaart; - indien meerdere cijfers en of letters op één en hetzelfde oranje bordje voor komen dan dienen al deze cijfers en letters in één en hetzelfde vakje van de controlekaart te worden genoteerd. De letters/stempels etc. noteren/stempelen in het eerste open vakje van de controlekaart en wel van links naar rechts. Het missen van een passeercontrole of het noteren van een foutcontrole wordt bestraft met 30 strafpunten. Equipes zijn verplicht een goed functionerend stempelkussen in hun bezit te hebben. Zelfstempelaars zijn niet door de organisator voorzien van een stempelkussen. Onleesbaar gestempelde letters worden fout gerekend. BC 2013 Reg. Versie DEF 4

5 ROUTECONTROLE (RC) Langs de route kunnen bemande routecontroles geplaatst worden. Bij een routecontrole moet de equipe de controlekaart overhandigen aan de marshal. De marshal zal de controlekaart invullen en/of afstempelen. Het missen van een routecontrole wordt bestraft met 30 strafpunten TIJDCONTROLE (TC). Marshals noteren het tijdstip waarop de controlekaart wordt overhandigd. De auto van de equipe moet zich op dat moment binnen het controlegebied bevinden. De tijden op de controlekaart(en) zijn bindend. Elk verschil tussen de werkelijke passeertijd en de ideale passeertijd wordt als volgt bestraft: - te laat: 1 strafpunt per minuut (tot en met de maximale toegestane vertraging). - te vroeg: 10 strafpunten per minuut (uitgezonderd bij het einde van een sectie). Strafpunten voor het te laat melden bij een tijdcontrole cumuleren, tot de maximale toegestane vertraging bereikt is (m.a.w. verloren tijd mag niet ingehaald worden). De maximale toegestane vertraging is 30 minuten. Wanneer de deelnemer meer dan 30 minuten te laat is, betekent dit dat de tijdcontrole is gemist. De deelnemers dient zich dan bij de eerst volgende tijdcontrole weer op zijn ideale tijd te melden, eventueel vermeerderd met de vertraging welke was opgelopen bij de laatst reglementair aangedane tijdcontrole. De deelnemer kan eventueel beslissen om een stuk van de route over te slaan teneinde weer binnen de grens van 30 minuten vertraging te komen. Het missen van een tijdcontrole wordt bestraft met 30 strafpunten. Elke vertraging bij de start van een sectie (TC-UIT) telt mee voor het berekenen van de maximale toegestane vertraging. De maximale toegestane vertraging bij de tijdcontrole van de laatste sectie (HTC- IN, finish) is 30 minuten. Overschrijding hiervan wordt bestraft met uitsluiting. De equipe mag zonder straf zich te vroeg melden bij de laatste tijdcontrole (TC-IN) van een sectie Hergroepering controles. Hergroepering controles kunnen in de route opgenomen worden. Men ontvangt informatie over het herstarttijdstip Routeopdrachten. In de route kan voor elke categorie een andere routeopdracht opgenomen worden. Voor het maken van de routeopdrachten is gebruik gemaakt van topografische kaarten ( 1: of 1:50.000) of ander kaartmateriaal. Het door de organisator verstrekte kaartmateriaal is bindend Regelmatigheidtraject. In de route kunnen één of meerdere regelmatigheidstrajecten opgenomen worden. Aan de hand van een speciale afstand/tijdtabel dient de equipe het traject te rijden. Tijdens een regelmatigheidstraject kan op meerdere punten de tijd worden gemeten. Elke seconde afwijking te vroeg of te laat ten opzichte van de ideale passeertijd is 1 strafpunt. De maximale bestraffing is 60 strafpunten Behendigheidstest. In de route kunnen één of meerdere behendigheidstests opgenomen worden. Voor elke test wordt een normtijd vastgesteld die de equipe zo nauwkeurig mogelijk moet benaderen. Elke seconde onder- of overschrijding van de normtijd wordt bestraft met 1 strafpunt. Te vroeg starten, wordt bestraft met 20 strafpunten. Indien de auto niet correct stopt bij een tussenstop of de finishlijn wordt de equipe bestraft met 30 strafpunten. Een pion aan de verkeerde kant passeren, omverrijden of verplaatsen wordt bestraft met 5 strafpunten. Het niet verrijden van een test wordt bestraft met 60 strafpunten. 10. DOCUMENTEN CONTROLE / STRAFFEN Documentencontrole. De equipes moeten zich bij de documentencontrole melden, waar het volgende gecontroleerd zal worden: - kentekenbewijs van de deel te nemen auto (voor controle van de leeftijd van de auto). - een geschreven toestemming van de eigenaar van de auto, wanneer deze niet van één van de leden van de equipe is. Tijdens de documenten controle dient de verklaring acceptatie en afstand van verhaal,door beide leden van de equipe ondertekend, te worden ingeleverd. Zonder verstrekking van deze verklaring wordt de equipe niet tot de start toegelaten Samenvatting straffen GEEN TOELATING TOT HET EVENEMENT. Art auto niet toegelaten voor de openbare weg. Art auto geproduceerd na Art deelname niet geaccepteerd. Art equipe samenstelling niet conform. Art inschrijfgeld niet betaald. Art verklaring niet ondertekend. BC 2013 Reg. Versie DEF 5

6 Art. 7. reclame geweigerd UITSLUITING. Art equipe samenstelling niet conform. Art auto niet voldoende verzekerd. Art wijzigen /toevoeging op de controlekaart. Art overschrijding maximum snelheid met meer dan 50%. Art e overtreding verkeers-/ snelheidsovertreding Art meer dan 30 minuten te laat bij het einde van de laatste sectie (finish) STRAFPUNTEN. Art verlichting niet conform 300 strafpunten. Art aanwezigheid navigatieapparatuur (Niet voor recreatieklasse) 300 strafpunten. Art gebruik communicatiemiddelen 300 strafpunten. Art e verkeers- /snelheidsovertreding 100 strafpunten. Art verkeers- / snelheidsovertreding 200 strafpunten. Art benaderen tijdcontrole uit verkeerde richting 30 strafpunten. Art missen passeercontrole/noteren foutcontrole 30 strafpunten. Art missen routecontrole 30 strafpunten. Art per minuut te laat bij een tijdcontrole 1 strafpunt. Art per minuut te vroeg bij een tijdcontrole 10 strafpunten. Art tijdcontrole gemist, max. vertraging 30 strafpunten. Art Regelmatigheidstraject: - elke seconde afwijking 1 strafpunt. - maximale bestraffing 60 strafpunten. Art Behendigheidstest: - elke seconde afwijking 1 strafpunt. - te vroeg starten 20 strafpunten - tussenstops of finishstop corrigeren 30 strafpunten. - pion verkeerd gepasseerd, omvergereden 5 strafpunten. - niet rijden 60 strafpunten STRAFFEN TER BEOORDELING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER. Art hulpmiddelen niet conform. Art rallyborden niet goed aangebracht. Art e verkeers- /snelheidsovertreding. Art onsportief gedrag, etc. Art overtreding Q zone regels. Art documentencontrole niet conform. 11. KLASSEMENTEN / PRIJZEN / PROTESTEN / PRIJSUITREIKING Resultaten. De resultaten worden weergegeven in strafpunten en worden vastgesteld door het samenvoegen van de strafpunten die opgelopen zijn tijdens routeopdrachten, de regelmatigheidsecties, de tests als ook elke andere straf die mogelijk is opgelopen. Aan het einde van de rally zullen resultaten worden gepubliceerd. Over deze resultaten kunnen vragen gesteld worden. Deze resultaten zijn voorlopig tot 30 minuten na publicatie waarna zij definitief worden. De organisator kan verzoeken deze termijn in te korten indien geen vragen worden gesteld Eindklassementen van het evenement. Voor elke categorie zal een klassement worden opgemaakt. Winnaar in een categorie is degene die het laagste totaal aantal strafpunten heeft. De overige equipes worden in volgorde van de door hen behaalde totaal aantal strafpunten geklasseerd. In geval dat meerdere equipes het evenement beëindigen met een gelijk totaal resultaat wordt het equipe met het beste resultaat op de afsluitende test het hoogst geklasseerd. Mocht dit geen uitsluitsel geven dan zal het equipe met de kleinste totale cilinderinhoud van de auto als hoogst geklasseerde uitgeroepen worden. Algemeen winnaar van de BETUWE CLASSIC is de winnaar in de categorie sport Protesten De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden kan geen onderwerp zijn van enige vraag en/of protest en/of beroep. Situaties waarbij equipes gehinderd worden in het realiseren van een routeopdracht kunnen geen onderwerp zijn van een protest en/of beroep wanneer de organisator kan aantonen dat de oorzaak niet het gevolg is van een door haar ontstane organisatorische tekortkoming. BC 2013 Reg. Versie DEF 6

7 Een protest moet schriftelijk binnen 30 minuten na publicatie van het voorlopig eindklassement ingediend worden bij de wedstrijdleider, tezamen met een bedrag van 125,-. Elk protest kan slechts door één enkele equipe tegen één enkele equipe of tegen de wedstrijdleiding ingediend worden Prijzen. Voor de categorie Sport en Tour zijn de volgende prijzen beschikbaar: a. Algemeen winnaar: 1 e plaats: twee trophies. b. Algemeen klassement categorie SPORT: 2 e t.m 5 e plaats twee trophies. c. Algemeen klassement categorie TOER: 1 e t/m 5 e plaats: twee trophies. d. Coupe des dames, per categorie beste damesequipe: twee trophies. e. Beste mixed equipe, per categorie beste equipe: twee trophies. De prijzen genoemd onder d en e zullen worden uitgereikt aan de equipes welke niet behoren tot de onder a t/m c genoemd. De prijsuitreiking zal plaats vinden direct na het definitief worden van het voorlopige klassement. BC 2013 Reg. Versie DEF 7

8 Bijlage 1 Het gestelde in bijlage 1 valt niet onder de regelgeving van het reglement. ROUTEOPDRACHTEN Algemene bepalingen 1. Voor het construeren van de route moet gebruik worden gemaakt van door de organisatie verstrekte kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van 2 bermlijnen, waarvan er minstens 1 ononderbroken moet zijn. Doorgetrokken bermlijnen sluiten een weg niet af. Doorgetrokken lijnen, welke een scheiding in rijbanen aanduiden, blokkeren de aansluiting tussen wegen wel. 2. Weggedeelten die voorzien zijn van een blokkeringkruis of streep of door de organisator aangebrachte tekens en teksten mogen niet in de te construeren route worden opgenomen. Kaarttekens en kaartteksten blokkeren de route niet. 3. Binnen een omcirkelde situatie is de route vrij en er zal geen controle staan. Bij een gewijzigde wegaansluiting, b.v. door aanleg van een rotonde, mag ter plaatse gebruik gemaakt worden van niet op de kaart voorkomende wegen. Er hoeft niet te worden omgereden. Opmerking: In de punten trajecten zijn de punten aangegeven met een zwarte cirkel om de punt. Deze cirkels vallen buiten dit artikel. 4. Tenzij per traject anders aangegeven mogen wegen slechts in één en dezelfde richting in de route of eventuele omrijroute worden opgenomen. Samenkomsten van wegen mogen meerder keren in de route worden opgenomen ongeacht de richting. 5. Wanneer, om welke reden dan ook, de voorgenomen route niet bereden kan worden, moet vanaf die plek een omrij route geconstrueerd en gereden worden waarbij zo min mogelijk van de oorspronkelijk geconstrueerde route gemist wordt en waarbij de omrij route zo kort mogelijk moet zijn. Indien in de geconstrueerde omweg een weg niet bereden kan worden, vervalt de geconstrueerde omweg en construeert u op die plek een nieuwe omweg naar het oorspronkelijke opname punt. 6. Beperkingen binnen een traject (route tussen opeenvolgende tijd- en/of routecontroles) zijn niet van toepassing in een ander traject. Elk traject staat op zich. Heeft men in een traject een bepaalde weg gereden, dan mag men deze weg in een volgend traject straffeloos in de andere richting rijden. Herstelopdrachten Herstelopdrachten, al dan niet opgesteld bij een passeercontrole, dienen met voorrang op de opdracht waarmee men bezig is te worden uitgevoerd. Een herstelopdracht kan worden voorafgegaan door een categorie letter, b.v. S (Sport) of T (Toer). Toe te passen codes zijn: HK Hier keren NVO Niet verder omrijden 1R eerste rechts DMP Doorgaan met pijl/punt. 1L eerste links DMIL Doorgaan met ingetekende lijn NAG Nieuwe wegaansluiting gebruiken Dwangpijlen. Langs de route kunnen dwangpijlen worden geplaatst. Een aan de route geplaatste (enkele) dwangpijl geeft een verplichte rijrichting aan. Deze enkele pijlen dienen gevolgd te worden totdat een dubbele pijl wordt bereikt. Hier pakt u de route weer op. Een naar beneden wijzende dwangpeil duidt aan dat de weg erachter niet bereden mag worden. Te allen tijde dient de equipe en is daarvoor zelf verantwoordelijk, ook indien de route niet door de organisatie is gepijld zo kort mogelijk na een onderbreking de oorspronkelijk geplande route te vervolgen. Route. Wegen die zijn voorzien van onderstaande bebording c.q. verkeersborden mogen NIET worden bereden: - Bord Opengesteld - Borden die aangegeven dat het om een landgoed c.q. particulier terrein gaat. - Borden Verboden Toegang, Eigen Weg o.d. (gecombineerd met inrij verbod voor bepaalde auto s of alle verkeer) Wegen voorzien van een bord Doodlopende weg mogen in de route worden opgenomen indien de route daartoe aanleiding geeft. BC 2013 Reg. Versie DEF 8

9 Bol pijl - De bol-pijl tekens zijn op kaartfragmenten aangegeven. - De rijrichting is van de bol naar de punt van de pijl. - De bol-pijl opdrachten zijn op schaal getekend. - De volgorde geschiedt automatisch. Dat wil zeggen dat na het verlaten van een bol-pijl opdracht de doorgaande route via kaartwegen moet worden gevolgd waarna de volgende bol-pijl opdracht vanzelf wordt bereikt - Tussen de bol-pijl opdrachten dient zoveel als mogelijk de doorgaande weg te worden gevolgd. Indien rotondes zich voordoen dan dient hier te allen tijde recht door te worden gereden Punten vrije route. - Onder iedere punt wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen. - Van de start van de proef naar de eerste punt, van punt tot punt en van de laatste punt naar de finish van de proef mag van alle al dan niet op de kaartfragmenten voorkomende wegen gebruik worden gemaakt. - De punten dienen in nummervolgorde te worden bereden. - Ondanks de vrije keuze van de wegen is het niet aan te raden om wegen voorzien van een blokkeringskruis in de route op te nemen. - Doodlopende wegen mogen worden ingereden. Vertakte pijlen (Sportklasse) - Onder iedere pijl en vertakking wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen. - De pijlen dienen van de voet van de pijl of vertakking tot de punt zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden in voorwaartse richting. Nadat de gehele pijl is gereden dient via de vertakking het restant van de pijl nogmaals te worden gereden. Bij meerdere vertakkingen dient de volgorde te worden aangehouden vanaf de voet van de pijl. - Van de start van de proef naar de eerste pijl, van pijl tot pijl en van de laatste pijl naar de finish van de proef dient steeds de kortste route geconstrueerd en bereden te worden. - De pijlen dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen. - Pijlen of delen er van alsmede de vertakkingen mogen in voorwaartse richting in de route worden opgenomen ook al zijn de pijlen nog niet aan de beurt of al aan de beurt geweest. Kruisen of raken is voorwaarts berijden. - Indien moet worden omgereden dan dient rekening te worden gehouden met de oorspronkelijk geplande route. Ingetekende lijn al dan niet met barricades. - De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in voorwaartse richting. - Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen, mocht dit niet zo zijn, dan treden de omrijregels in werking. (Natuurlijke barricade) - Eventueel aangegeven dwarsstreepjes op de ingetekende lijn zijn barricades. Het is nimmer toegestaan een weg/weggedeelte dat voorzien is van een barricade te berijden. - De barricades dienen ontweken te worden, waarbij zowel voor als na de barricade het overgeslagen deel van de ingetekende lijn zo kort mogelijk dient te zijn. U dient daarom op de laatste samenkomst van kaartwegen voor de barricade de ingetekende lijn te verlaten en u dient de ingetekende lijn op de eerste samenkomst van kaartwegen na de barricade weer in voorwaartse richting te gaan berijden. De omrij route dient zo kort mogelijk te zijn. De ingetekende lijn mag eveneens in de omrijroute worden opgenomen echter steeds in voorwaartse richting. Het raken of kruisen van de ingetekende lijn wordt als voorwaarts rijden beschouwd. Grensbenadering. -De op het kaartfragment vermelde begrenzing dient te worden benaderd met dien verstande dat het oppervlak tussen route en grens zo klein mogelijk wordt gehouden. - De grens bevindt zich aan uw linker zijde. U dient derhalve steeds links af te slaan teneinde de grens te benaderen. Is dat niet mogelijk dan dient ter plaatse een nieuwe route te worden gekozen. Dus niet omrijden op de reeds voorgenomen route. AANVULLING VOOR CATEGORIE SPORT - In de goede route zijn pijlen op het kaartfragment aangegeven. Deze pijlen dienen in de route te worden opgenomen en gereden. - De aangegeven lijnstukken mogen in de route worden opgenomen. Deze lijnstukken mogen in beide richtingen worden gereden, verlaten en weer worden opgereden dan wel tegengesteld worden gereden. Pijlen één na kortste route (Categorie Sport) Pijlen kortste route (Categorie Toer) - De op het kaartfragment aangegeven pijlen dienen in nummervolgorde te worden gereden. Van de start van de proef tot de eerste pijl, van pijl tot pijl en van de laatste pijl tot de finish van de BC 2013 Reg. Versie DEF 9

10 proef dient de op één na kortste (sportklasse) of kortste (toerklasse) route te worden gekozen en gereden. - Onder ieder pijl wordt geacht een weggedeelte aanwezig te zijn. - De pijlen dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden gereden van de voet van de pijl tot de punt. - Pijlen of delen er van mogen in voorwaartse richting ook in de route worden opgenomen wanneer ze nog niet aan de beurt zijn of al aan de beurt zijn geweest. REGELMATIGHEIDSECTIE De equipe moet deze sectie rijden met een in de opdracht aangegeven gemiddelde snelheid en deze van meter tot meter en van seconde tot seconde handhaven, waarbij op verschillende plaatsen tijdwaarneming kan plaatsvinden. De tijd bij elk van deze tijdwaarnemenigspunten (TP) wordt steeds gemeten vanaf de start van de regelmatigheidsectie. Een regelmatigheidsectie heeft een zelfstart of een bemande start. De locatie van de zelfstart van de regelmatigheidsectie wordt aangegeven in het routeboek. Het einde er van is bij een routecontrole met het bord END REG. BEHENDIGHEIDSTEST Voor elke test is een normtijd vastgesteld die zo nauwkeurig mogelijk benaderd dient te worden. De marshal vult de starttijd in op de controlekaart. De start van een test vindt plaats volgens de handmethode, dat wil zeggen dat de startmarshal de laatste 5 seconden één voor één af zal tellen, waarna het startsein wordt gegeven. Naast de finish van de test kunnen in een test één of meerdere tussenstops voorkomen. De finish en de tussenstops zijn à cheval. Hier dient de auto stil te staan op de (denkbeeldige-)lijn, waarbij beide voorwielen voorbij en beide achterwielen vòòr deze lijn staan. BC 2013 Reg. Versie DEF 10

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen

5 april 2014. Routeopdrachten. Algemene bepalingen 5 april 2014 Routeopdrachten Algemene bepalingen 1. Voor het construeren van de route moet gebruik gemaakt worden van de kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van 2 bermlijnen, waarvan

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

ROUTEOPDRACHTEN STAR RALLY 2014 ALGEMEEN

ROUTEOPDRACHTEN STAR RALLY 2014 ALGEMEEN ROUTEOPDRCHTEN STR RLLY 2014 LGEMEEN 1. Voor het construeren van de route moet gebruik gemaakt worden van de door de organisatie verstrekte kaartfragmenten en de daarop voorkomende wegen, voorzien van

Nadere informatie

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017

12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 12e Happy MidSummer Drive 26 augustus 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Partycentrum Gambora, Middelkampseweg 2, Gameren. Er zullen 4 trajecten verreden

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2017 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle.

Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Bijzonder reglement voor de Ronald McDonald Rally 2017 Organisatie: Stichting Auto en Motorrally Zwolle. Telefoon Evert Leideman.. 06-51175876 Organisatie Telefoon bij uitval.. 06-34418992 Organisatie

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING

REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING REGLEMENT ROTARIT HEEZE 1. OMSCHRIJVING 1.1 1.2 2.1 2.2 De Rotarit is een recreatief evenement voor klassieke en hedendaagse cabrio s en sportauto s, waarbij de snelheid niet bepalend is voor het eindklassement.

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2015 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl

Nadere informatie

STAR Rally 2013 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2013 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2013 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2014 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

1 Omschrijving van het evenement

1 Omschrijving van het evenement ALGEMEEN REGLEMENT 1 e Gooische Vesting Rally 2014 1 Omschrijving van het evenement De Stichting Vrienden van de Grote Kerk organiseert op vrijdag 29 maart 2014 de eerste Gooische Vesting Rally. De rally

Nadere informatie

Reglement Sport- en Toerklasse

Reglement Sport- en Toerklasse 2016 Reglement Sport- en Toerklasse Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen

6 e Voorjaarsrally. Navigatietechnieken 24 april Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1. Alle kaartfragmenten in dit routeboek hebben een schaal 1:25.000, dwz 1 cm = 250 m. 2. U mag uw route uitsluitend construeren en rijden op wegen die op uw kaart voorkomen en voorzien

Nadere informatie

REGLEMENT Kart Läsning Kurs

REGLEMENT Kart Läsning Kurs REGLEMENT Kart Läsning Kurs 1 2016 Dit reglement is net als die van de grote ritten van SHRT gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie www.nrf-autosport.nl.

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

RITTECHNISCH REGLEMENT

RITTECHNISCH REGLEMENT RITTECHNISCH REGLEMENT INDELING VAN DE RIT Sportklasse Afstand Toerklasse Afstand Systeem Circa Systeem Circa TC1 (start) TC2 Pijlen kortste route, punten op één na kortste route 51 km Pijlen kortste route

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017

Bijzonder Reglement. Controle nummer BSHR : Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: Datum: 6 september 2017 Bijzonder Reglement Controle nummer BSHR : 2017-09-01 Datum: 4 september 2017 KNAF Permitnummer: 0465.17.249 Datum: 6 september 2017 Programma van het evenement Vrijdag 8 september 2017 08:15 uur Inschrijving

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte.

13e PeelRand Classic. Bijzonder Reglement. 9 april Organisatorisch gedeelte. 13e PeelRand Classic 9 april 2017 Bijzonder Reglement I Organisatorisch gedeelte. 1. Dit Bijzonder Reglement dient als basis voor het rijden van de 13e PeelRand Classic, die verreden wordt op zondag 9

Nadere informatie

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017

16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 16e Nierstichting Rally zaterdag 17 juni 2017 Organisatorisch Reglement De start vindt plaats vanaf S.A.S. gebouw op Landgoed Oud Bussum in Naarden De koffiestop is bij Hotel Heerlickheijd van Ermelo De

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2016 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement Sport- en Tourklasse

Reglement Sport- en Tourklasse 2017 Reglement Sport- en Tourklasse Het REGLEMENT is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene reglementaire

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2013 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 10 februari 2013 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Babylon, Pannekeetweg 20, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00

Nadere informatie

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement

BLIK I. Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens. Bijzonder Reglement BLIK I Datum: 16 april 2016 Uitzetters: Ronald Jans Gerhard Fokkens Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start en finish bevinden zich bij: Edda Huzid Golf- en Countryclub Hunnenweg 16 3781

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT

MIDSUMMER TOURING EVENT BIJZONDER REGLEMENT BIJZONDER REGLEMENT BSHR Goedkeuringsnummer: BSHR/2017/008 Datum: 24-03-2017 KNAF registratienummer: 0411.17.090 Datum: 28-03-2017 Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015

REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 REGLEMENT Vecht voor Kinderen rally 2015 Dit reglement is gebaseerd op het Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) van de NRF. Voor meer informatie hierover zie http://nrf-autosport.nl/. Art. 1 Algemene

Nadere informatie

Car Challenge for Life 2017

Car Challenge for Life 2017 Car Challenge for Life 2017 Reglement Start: Porsche Centrum Gelderland, Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren Lunch: De Hunting Lodge, Beekhuizenseweg 1, 6891 CZ Rozendaal Finish: Landgoed Rhederoord, Parkweg

Nadere informatie

INHOUD. Bijzonder Reglement 6 e Alzheimer rally Pagina: 1

INHOUD. Bijzonder Reglement 6 e Alzheimer rally Pagina: 1 INHOUD 1. 6 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 PROGRAMMA... 2 1.2 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.3 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.4 RALLYOFFICE... 2 1.5 OFFICIALS VAN HET EVENEMENT... 3 2. ALGEMENE

Nadere informatie

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016

Algemeen Reglement Ritten AMAC 2016 1. Organisatie De Amersfoortse Motor- en Automobielclub organiseert deze ritten, onder auspiciën van de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). De evenementen worden verreden overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016

Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Bijzonder Reglement 8 Uren van Hellendoorn 2016 Inhoud pagina Inleiding 2 Standaard reglement Artikel 1. Algemene Bepalingen 3 2. Controles en opdrachten

Nadere informatie

STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN

STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN STANDAARDTEKSTEN KAARTLEESSYSTEMEN versie 3.0 januari 2017 Inhoudsopgave 1.Algemeen...3 2.Routeonderbrekingen, dwangpijlen...4 3.Omrij-instructies...5 4.Ingetekende lijn...5 5.Ingetekende lijn met barricades...6

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit:

REGLEMENT Organisatiecomité De MWC 2016 wordt georganiseerd door de Stichting De Wegkruisers, bestaande uit: PROGRAMMA Zondag 31 januari 2016 08.30 uur Opening documentencontrole en uitgifte rallyborden in Hotel Restaurant Jules, Gildestraat 2, Heerhugowaard 09.30 uur Start 1 e deelnemer traject 1 13.00 uur Lunch

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel Reglement Rotary Rally, 16 september 2017 ALGEMEEN In tegenstelling tot voorgaande edities vindt de start van de Rotary Rally niet in Zwijndrecht plaats, maar in Leerbroek bij pannenkoekenrestaurant Onder

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

5e 8erhoek Classic Tour. 8 april 2017 REGLEMENT

5e 8erhoek Classic Tour. 8 april 2017 REGLEMENT 5e 8erhoek Classic Tour 8 april 2017 REGLEMENT INHOUD 1. Voorwoord... 2 2. Rijgedrag, Q zones en zandwegen... 2 3. Briefing... 2 4. Locaties... 2 5. Tijdschema... 2 6. Routeboek... 3 7. Routecontroles

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Inleiding De Dutch Historic Rally Club (DHRC) organiseert op donderdagavond 13 augustus een kaartleesrit zonder tijdsaspect, de Midzomeravondrit. De Midzomeravondrit is een evenement

Nadere informatie

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

Vecht voor Kinderen Rally Informatieboek. Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1

Vecht voor Kinderen Rally Informatieboek. Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1 Informatieboek Een initiatief van Rotary Club Stichtse Vecht. Informatieboek Pagina 1 Stichtse Vecht, 24 mei 2014 Waarde deelnemers van de Vecht voor Kinderen Rally, georganiseerd door leden van Rotaryclub

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

Algemeen reglement Tourklasse

Algemeen reglement Tourklasse Algemeen reglement Tourklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

4e 8erhoek Classic Tour. 9 april 2016 REGLEMENT

4e 8erhoek Classic Tour. 9 april 2016 REGLEMENT 4e 8erhoek Classic Tour 9 april 2016 REGLEMENT INHOUD 1. Voorwoord... 2 2. Rijgedrag, Q-zones en zandwegen... 2 3. Briefing... 2 4. Locaties... 2 5. Tijdschema... 2 6. Routeboek... 3 7. Routecontroles

Nadere informatie

29 september 2017 REGLEMENTEN

29 september 2017 REGLEMENTEN 29 september 2017 REGLEMENTEN Editie 2017 DAGINDELING Hieronder staat het tijdschema van de rally. Deze staan ook op uw controle- / tijdkaart. Hierop staan steeds de tijden van de 0-auto. U telt uw startnummer

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016,

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Introductie Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Namens de Partners van de Tulpenrallye 2016 doet het ons een genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Tulpenrallye PartnerRallye

Nadere informatie

Bijzonder Reglement Spieren voor Spieren

Bijzonder Reglement Spieren voor Spieren Bijzonder Reglement Spieren voor Spieren 1 1.0 TIJDSCHEMA SPIEREN VOOR SPIEREN 2017 3 juni 2017 08:00 9:00 Documentencontrole en uitgifte rallyborden bij Restaurant Loetje te Gorssel. 10:01 uur Start 1e

Nadere informatie

REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT. A. Organisatorische zaken

REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT. A. Organisatorische zaken REGLEMENT 55 e OOST BRABANT RIT A. Organisatorische zaken 1 Algemeen De Oost Brabant Rit (OBR) wordt georganiseerd door de A.S.C. Boxmeer e.o. De rit wordt verreden op 2 april 2017 en is een open autosportevenement.

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement zaterdag 31 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Organisatie...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT

25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT NATIONALE TEAMRIT KLASSIEK 2017 25 november 2017 BIJZONDER REGLEMENT Telefoon start- en finishtafel: 06-53245755 Dit reglement is goedgekeurd door de NRF onder nummer KLAS-07-17/WdD. NATIONALE TEAMRIT

Nadere informatie

zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 23 maart 2014 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2014 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn.

6. VERZEKERING en VRIJWARING De deelnemers en hun voertuigen dienen adequaat voor binnen- en buitenland verzekerd te zijn. 1. ORGANISATIE Rally Lions Overbetuwe wordt georganiseerd door: Lionsclub Overbetuwe https://rallylionsoverbetuwe.com/ 2. KARAKTER VAN DE RALLY Rally Lions Overbetuwe is een recreatieve, toeristische toertocht,

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

KLIP II 2017 Een rondje Zoetermeer. Datum: 3 juni 2017 Uitzetter: Jürgen Donders. Reglement

KLIP II 2017 Een rondje Zoetermeer. Datum: 3 juni 2017 Uitzetter: Jürgen Donders. Reglement KLIP II 2017 Een rondje Zoetermeer Datum: 3 juni 2017 Uitzetter: Jürgen Donders Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start en finish bevinden zich bij: Golfclub IJsselweide Sluisdijk 15 2809 NA Gouda

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally ALGEMENE BEPALINGEN

BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDER REGLEMENT Beach to Bridge Liberation Rally Van zondag 9 april tot en met donderdag 13 april 2017 Gecontroleerd door BSHR op: 18-09-2016 Nummer: BSHR/2017/003 Goedgekeurd KNAF op: 17-10-2016 Permit

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

15 oktober :00 uur Officiële sluiting inschrijving of zoveel eerder wanneer het maximum aantal van 80 equipes is bereikt.

15 oktober :00 uur Officiële sluiting inschrijving of zoveel eerder wanneer het maximum aantal van 80 equipes is bereikt. Bijzonder Reglement Tour de Gazet 2016 1 1.0 TIJDSCHEMA TOUR DE GAZET 1 april 2016 00:00 uur Opening inschrijving via onze website: www.tourdegazet.nl 15 oktober 2016 24:00 uur Officiële sluiting inschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

BCT Trophy Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2017 Reglement Bartje Classic Toer-Trophy maart 2017 1. Organisatie en omschrijving De Stichting Bartje Classic Toer organiseert op zaterdag 22 april 2017 en zondag 23 april 2017 de Bartje Classic

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Basis Reglement Klassiekerritten (BRKLAS) uitgave 2015 Inhoudsopgave BRKLAS DEEL1: reglementering en controle 1 1. ALGEMEEN 1 2. CONTROLES 1 3. STRAFPUNTEN 2 DEEL 2: de kaart 4

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 BIJZONDER REGLEMENT 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van alweer de 6 e editie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie