van ziekenhuizen? Al deze vragen komen samen in de centrale vraag van het verhaal: beperken ziekenhuisvoorlichters de onafhankelijkheid van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van ziekenhuizen? Al deze vragen komen samen in de centrale vraag van het verhaal: beperken ziekenhuisvoorlichters de onafhankelijkheid van"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Methode 4 3. Het belang van de communicatieafdeling 6 4. Nieuwsselectie Persberichten Persconferenties Primeurhandel Conclusies Nieuwsgaring Mediabeleid Zakelijk nieuws Slecht nieuws Alternatieve bronnen Conclusies Schrijven, samenstellen Publiceren, uitzenden Over de tegenspeler Conclusie Bibliografie 34 1

2 1. Inleiding Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUmc) heeft in 1970 een primeur: het stelt als eerste Nederlands ziekenhuis een voorlichter aan. Het ziekenhuis was in opspraak gekomen door de beruchte affaire-korsten, later verfilmd als De Mannetjesmaker. Spil in de affaire is Ben Korsten, de invloedrijke PR-adviseur van enkele KVP-bewindslieden in het kabinet-de Jong. Hij belandt door een maagbloeding in het LUmc en raakt daar door toedoen van een specialist verslaafd aan morfine. Vervolgens klapt de labiele spin doctor ( de mannetjesmaker ) in een interview met de Haagse Post uit de school over zijn grote invloed achter de schermen van politiek Den Haag. Heibel op het Binnenhof: een staatscommissie krijgt opdracht om de zaak te onderzoeken. Korsten sterft aan een overdosis en de naam van het LUmc raakt bezoedeld. Het ziekenhuis neemt een voorlichter in dienst om grotere imagoschade te voorkomen. De opkomst van ziekenhuisvoorlichters heeft zich sinds de jaren zeventig voortgezet. En dat heeft gevolgen voor journalisten die zich bezig houden met de zorg en de medische wetenschap. Over de relatie tussen de natuurlijke tegenspelers in deze sector is tot nu toe weinig geschreven, terwijl deze toch interessante kenmerken heeft. Ziekenhuizen hebben een groot journalistiek potentieel. In de eerste plaats herbergen ze een schat aan kennis over een thema dat iedereen aangaat: gezondheid. Daarnaast gaat het in een ziekenhuis dagelijks om leven en dood; een fout van een chirurg heeft vaak grotere gevolgen dan een verspreking van een politicus. Ziekenhuizen zijn zelfstandige organisaties zonder winstoogmerk, waar jaarlijks miljarden euro s publieksgeld in omgaan. Maar hoe transparant zijn deze vitale maatschappelijke organisaties eigenlijk? Kan de journalist er zijn controlerende en informerende taak vervullen? Wat is de rol van de ziekenhuisvoorlichter? In dit paper onderzoek ik hoe voorlichters van ziekenhuizen het werk van journalisten beïnvloeden. Ervaren de journalisten voorlichters van ziekenhuizen als een doorgeefluik van informatie of meer als een type wasmiddelenverkoper 1 de kwalificatie is van Eveline Brandt in De Groene Amsterdammer dat primair de journalistieke bewegingsruimte beperkt in het belang van de eigen organisatie? Welke mechanismen spelen een rol in de contacten tussen beide partijen? Weten journalisten eigenhandig bronnen aan te boren achter de communicatieapparaten 1 Brandt, E.,

3 van ziekenhuizen? Al deze vragen komen samen in de centrale vraag van het verhaal: beperken ziekenhuisvoorlichters de onafhankelijkheid van journalisten of zelfs de persvrijheid in Nederland? 3

4 2. Methode Ik heb vragen voorgelegd aan vijf voorlichters van ziekenhuizen, één externe communicatieadviseur gespecialiseerd in de gezondheidszorg en zes zorg- en wetenschapsjournalisten. De voorlichters zijn Frank van den Bosch van het Academisch Medisch Centrum (AMC), David Drexhage van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), Mariet Buddingh van het VU Medisch Centrum (VUmc), Bram Appelman van het Onze-Lieve-Vrouwe- Gasthuis (OLVG) en Roy Buijze van het Slotervaart-ziekenhuis, drie voorlichters van grote academische ziekenhuizen en twee van algemene ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen liggen in Amsterdam, behalve het Rotterdamse Erasmus MC. De communicatieadviseur die ik sprak is Douwe de Joode, tevens ex-journalist en ex-voorlichter van het VUmc, die een boekje heeft geschreven over communicatie in de gezondheidszorg. Aan journalistieke zijde ging ik te rade bij Mijntje Klipp, bedeeld met de portefeuille zorg op de stadsredactie van Het Parool, Hans van Maanen, columnist voor het Wetenschap/Gezond-katern van de Volkskrant en ex-wetenschapsredacteur van Het Parool, en drie zorgredacteuren van de binnenlandredactie van drie grote landelijke kranten: Esther Rosenberg van NRC Handelsblad, René Steenhorst van De Telegraaf en Ellen de Visser van de Volkskrant. Ik heb één televisiejournalist bij het onderzoek betrokken: Alex van Zijl, de eindredacteur van het medische programma Vinger aan de Pols. De informatie uit de interviews orden ik aan de hand van onderstaand schema, dat een overzicht geeft van de werkwijze van een journalist. 4

5 Schematisch overzicht van werkwijze van de journalist Wat doet een journalist? Aan de hand van input (persberichten, kopij persbureaus, individuele bronnen, et cetera) verricht hij een aantal handelingen die - ongeacht voor welk medium hij werkt - schematisch uiteen vallen in de volgende onderdelen: Selectie Informatie Schrijven/ Publiceren/ vergaren samenstellen uitzenden Onder deze onderdelen wordt het volgende verstaan: Selectie: het kiezen van een onderwerp en het bepalen van de invalshoek. Informatie vergaren: bronnen- en/of archiefonderzoek, interviews, waarnemen/filmen op locatie. Schrijven/samenstellen: het schrijven van het artikel, het samenstellen van de uitzending Publiceren/uitzenden: publicatie van het artikel, uitzending van het item. 2 Met behulp van dit schema beschrijf ik in de hoofdstukken 4 t/m 7 hoe de voorlichters de journalistieke agenda proberen te bewerken en hoe de journalisten daarmee omgaan. Aan het eind van ieder hoofdstuk trek ik conclusies ten aanzien van de centrale vraag. Gezien de beperkte omvang van mijn onderzoeksgroep, zijn deze conclusies geen onomstotelijke wetenschap, maar indicaties van de mechanismen in het veld dat ik onderzoek. In hoofdstuk 8 beschrijf ik hoe beide partijen zich in de interviews over elkaar uitten, omdat dat iets kan zeggen over de wederzijdse afhankelijkheid. Betrachten ze behoedzaamheid bij het typeren van elkaar, misschien omdat het voor het werk beter is om geen vijanden te maken? Hebben ze informeel contact om de verhoudingen te versoepelen? Eerst geeft hoofdstuk 3 een beeld van de bezigheden en de belangen van ziekenhuisvoorlichters. 2 Prenger, M.,

6 3. Het belang van de communicatieafdeling Ruim dertig jaar na de aanstelling van een voorlichter op het LUmc zijn het de ziekenhuizen zónder voorlichters die de uitzondering vormen. De huidige bezetting van de vijf communicatieafdelingen van mijn onderzoek leert dat voorlichters in de meeste ziekenhuizen een vaste plek hebben verworven. Zie onderstaand schema. Persvoorlichters Communicatiemedewerkers (incl. persvoorlichters) Medewerkers ziekenhuis (per ) AMC Erasmus MC 4 30 Ruim OLVG 3 8 Ruim 2500 Slotervaart-ziekenhuis VUmc (actuele aantal) Naast persvoorlichting zorgen de communicatieafdelingen voor onder andere personeelsbladen en externe magazines, intranet, websites, brochures, folders, jaarverslagen en communicatie met de arbeidsmarkt. Des te meer medewerkers, des te groter de ruimte voor specialisatie. Zo heeft het AMC drie persvoorlichters die wetenschappelijke vragen beantwoorden of doorspelen en twee persvoorlichters die daarnaast kwesties afhandelen die de organisatie zelf aangaan. Waar hebben ziekenhuizen al deze communicatiemedewerkers voor nodig? Buddingh en Drexhage, werkzaam bij de twee snelst uitgedijde communicatieafdelingen, op respectievelijk het VUmc en het Erasmus MC (dat tot halverwege de jaren negentig nog maar één persvoorlichter in dienst had), achten de groei noodzakelijk om de stijgende vraag naar informatie van media te kunnen beantwoorden. Drexhage: Journalisten reageren soms verrast wanneer we ze terugbellen. Vroeger was daar niet altijd tijd voor. Dat klinkt vraaggericht, maar wiens belang dienen de ziekenvoorlichters primair? Journalist Henk Hofland heeft er het volgende over gezegd: [ ] Alle instellingen die de moderne maatschappij rijk is en waarbij de burgerij op een of andere manier voor zijn wel en wee belang heeft, hebben pr-mensen en voorlichters in dienst. Wat men ook beweert, hoe altruïstisch ze hun beroep ook 6

7 beschrijven. In laatste aanleg zijn ze in dienst van een beperkt belang. Hoe charmant ze ook zijn, hoe belangwekkend hun uiteenzettingen en smakelijk hun lunches, de journalist moet hen wantrouwen juist daarom des te meer. 3 Ook de auteurs Jo Bardoel en Jan Bierhoff zien geen principieel verschil tussen een voorlichter van een non-profit organisatie en een pr-medewerker van een bedrijf. Immers, ook een (ziekenhuis)voorlichter staat volgens hen in de eerste plaats voor het belang van de eigen organisatie. 4 De voorlichters zelf wijzen op de grote overlap tussen het belang van het ziekenhuis en de belangen van patiënt en samenleving. Ze zien het als een maatschappelijke plicht om de buitenwereld te informeren over de besteding van al het geld dat in ziekenhuizen rondgaat. En voorlichter Buijze vindt dat zijn jarenlange strijd voor het voortbestaan van het politiek bedreigde Slotervaart-ziekenhuis ook een algemeen belang dient. Dat is net zo goed in het belang van de bewoners van de omgeving van het ziekenhuis. Voormalig voorlichter De Joode stelt dat communicatiemedewerkers de efficiëntie van de zorg bevorderen, doordat ze structuur zouden aanbrengen in de complexe organisatie van een ziekenhuis. In zorginstellingen zonder voorlichter zie je dat iedereen eerste woordvoerder wil zijn. Een specialist hoeft er in bijzijn van een journalist maar uit te flappen dat zijn afdeling tien bedden tekort heeft en je hebt heibel in de tent. Dat is slecht voor de efficiency. Maar wat doet een ziekenhuisvoorlichter als zijn organisatie vuile was in huis heeft? De belangen van ziekenhuis en samenleving kunnen dan botsen. Veel burgers, tevens potentiële patiënten, zullen naast de medisch-wetenschappelijke informatie ook kennis willen nemen van een reeks ernstige medische fouten. Onderzoeksresultaten kunnen op dubieuze wijze tot stand zijn gekomen; interessant voor een wetenschapsjournalist, maar vervelend voor het ziekenhuis. In het vervolg van het verhaal moet blijken hoe deze belangenfrictie uitpakt in de werkwijze van beide partijen. 3 Hofland, H., 1988, p Bardoel, J., Bierhoff, J., p

8 4. Nieuwsselectie Dit hoofdstuk behandelt de invloed van voorlichters op de eerste fase van het journalistieke werkproces: de nieuwsselectie. De Canadese onderzoeker Claude-Yves Charron stelde in 1991 dat voorlichters en pr-mannen ( communicateurs ) sinds de jaren tachtig meer vat hadden gekregen op de journalistieke agenda. Op basis van diepgaande groepsgesprekken met Canadese journalisten en voorlichters concludeerde hij dat journalisten doelmatiger en pragmatischer waren geworden, doordat ze steeds minder tijd voor hun werk kregen als gevolg van krimpende redactiebudgetten. Deze verhaasting van de journalistiek, in de Nederlandse media geen onbekend fenomeen, werkt volgens Charron in het voordeel van de communicateurs, die steeds vaker directe leveranciers zouden zijn van journalistieke producten of op zijn minst halffabrikaten, 5 zoals artikelen die (deels) ontleend zijn aan persberichten. Overigens is in Nederland nog geen grondig kwantitatief onderzoek gedaan naar agenda setting door voorlichters. Een voorlichter heeft meerdere instrumenten waarmee hij (m/v) de aandacht van een journalist kan trekken. Om de journalist te bewegen om ruchtbaarheid aan ontwikkelingen op zijn ziekenhuis te geven, kan hij, naast het verspreiden van persberichten, zogenaamde routine events organiseren, zoals persconferenties en rondleidingen. De Amerikaanse historicus Daniel Boorstin (1969) noemt deze pogingen om de journalistieke agenda te sturen pseudogebeurtenissen, gebeursels waar verslaggevers op afkomen. Als de journalist, de assembleur van het nieuws, de gebeurtenis nieuwswaardig vindt en er aandacht aan besteedt, is het routine event een public event geworden. 6 Een andere methode om de selectie van journalisten te beïnvloeden is het exclusief aanbieden van een nieuwtje aan een medium, de primeur in ruil voor publiciteit, een praktijk die in de derde paragraaf aan bod komt. 4.1 Persberichten Het VUmc en het Erasmus MC maken veelvuldig gebruik van persberichten. Dat past in het proactieve persbeleid van beide academische ziekenhuizen. VU-voorlichter Buddingh zegt dat haar afdeling de media de laatste drie jaar meer opzoekt, wat zich onder meer uit in een toename van het aantal persberichten van 25 in 1999, naar 47 in 2002 en 62 vorig jaar. Het Erasmus MC voert 5 Rennen, T., p Rennen, p. 90 8

9 volgens de website een zo actief mogelijk persbeleid. Dat had in 2003 tachtig persberichten tot resultaat. De collega s van het AMC zijn zuiniger met het instrument: vorig jaar schreven ze negentien persberichten. Dat zijn er slechts vier méér dan het OLVG, het kleine broertje in Amsterdam- Oost, dat zich ook heeft voorgenomen actiever te worden richting media (in 2002 gaf het OLVG twee persberichten uit). AMC-voorlichter Van den Bosch licht toe dat hij beducht is voor de inflatoire werking van een ruimhartige verspreiding van persberichten. Journalisten weten dat er echt iets aan de hand is wanneer ze een bericht van ons krijgen. Het Slotervaart-ziekenhuis gaf er vorig jaar twee uit, maar de voorlichters zijn van zins dat aantal op te krikken. De persberichten zijn na te lezen op de websites van de vijf ziekenhuizen. De inhoud is vrijwel nooit compromitterend voor de eigen organisatie, soms lovend ( Kwaliteitscertificaat voor dialyseafdeling OLVG, Rotterdamse wetenschappers in de prijzen ). Een aanzienlijk deel van de persberichten gaat over resultaten van wetenschappelijk onderzoek, met name bij de academische ziekenhuizen. Daarnaast krijgen journalisten uitnodigingen voor openingen van nieuwe afdelingen, rondleidingen, informatiedagen en dergelijke. De voorlichters kunnen niet precies zeggen welk deel van hun persberichten wordt opgepikt door journalisten. Circa 80 procent, schat Buddingh. Ik ben teleurgesteld als een persbericht helemaal ongebruikt blijft. Drexhage van het Erasmus MC schat dat hij 50 tot 75 procent van de persberichten terugvindt in de media. De voorlichters van het AMC scoorden vorig jaar tegen de 100 procent. Het deel van de persberichten dat de landelijke media haalt ligt tientallen procenten lager. Het OLVG en het Slotervaart-ziekenhuis scoren ook zo n 75 procent, een percentage dat grotendeels voor rekening komt van lokale en regionale media. Alle voorlichters, met uitzondering van Buddingh, zien verschil tussen de verwerking van de persberichten in landelijke en kleinschalige media. Drexhage: In buurtkranten dienen ze soms puur als vulling. Je treft dan de eerste regels van het bericht in originele staat aan, de rest is er gewoon afgehakt. Van den Bosch trof in De Echo zelfs een integraal persbericht van het AMC aan, inclusief de noot voor de redactie en het telefoonnummer van de AMC-voorlichters. Ook Appelman van het OLVG merkt dat persberichten regelmatig zonder wederhoor in het Amsterdams Stadsblad en De Echo worden geplaatst. Journalisten van lokale bladen zijn 9

10 gemiddeld jonger en onervaren. Klakkeloos overnemen komt volgens Appelman niet voor bij Het Parool. De voorlichters zien de journalisten van landelijke dagbladen gemiddeld als de bekwaamste tegenspelers. Van den Bosch ziet een kwaliteitskloof tussen enerzijds journalisten van geschreven en audiovisuele media en anderszijds tussen de publieke en de commerciële omroepen, ten nadele van de laatsten (met RTL-nieuws als positieve uitzondering). De dagbladjournalisten weten het best hoe de hazen lopen in de zorg, mede doordat ze het langst op hun plek blijven zitten. Van den Bosch en Drexhage stellen dat journalisten van landelijke kranten daardoor het meest kritisch zijn. Drexhage: Het is moeilijker om hun aandacht te trekken. Als het lukt, leggen ze onze informatie meestal voor aan deskundigen van andere instellingen. Desondanks signaleren de voorlichters dat artikelen over medisch-wetenschappelijk onderzoek ook in deze kranten soms weinig verschillen van het originele persbericht. Enkelen tonen daar begrip voor, omdat dit soort onderwerpen zich niet altijd zou lenen voor een journalistieke draai. Met andere woorden: wie is de journalist om informatie om te bouwen die ook wordt gepubliceerd in The Lancet of andere gerenommeerde (medisch-) wetenschappelijke tijdschriften? Van den Bosch zegt dat landelijke kranten soms een omweg nemen om persberichten te verwerken: Dan gebruiken ze de ingedikte versie van het ANP, omdat het hun eer te na is om het persbericht zelf over te nemen. Inderdaad zeggen de journalisten persberichten nooit letterlijk over te nemen. De Visser acht de meeste persberichten onbruikbaar voor de Volkskrant, ook al vindt ze dat de kwaliteit en de timing van de berichten van ziekenhuizen is vooruitgegaan in de vijf jaren waarin ze over zorg schrijft. Maar als het onderwerp echt belangrijk is, gaan ze zelf de boer op, dan bellen ze je op. (Meer hierover in paragraaf 3 van dit hoofdstuk) Klipp van Het Parool, die in tegenstelling tot de zorgverslaggevers van de landelijke kranten meerdere portefeuilles heeft, merkt dat voorlichters van Amsterdamse ziekenhuizen haar actiever zijn gaan benaderen. Ik krijg steeds meer persberichten toegestuurd van ziekenhuisvoorlichters, gemiddeld twee per week. Doordat ze vaker initiatief nemen, krijg je de kans te berichten over zaken waar je anders geen lucht van zou krijgen. Maar of ik gebruik maak van het aanbod is erg afhankelijk van de rest van het nieuwsaanbod. De voorlichters zoeken veel meer positieve publiciteit dan ze van ons krijgen. 10

11 Steenhorst van De Telegraaf, die al zeventien jaar dezelfde portefeuille heeft en daarmee de langste staat van dienst heeft van de geïnterviewde zorgredacteuren, zegt dat de groei van voorlichtingsafdelingen op hem een contraproductief effect heeft. Hoe ruimer ze in hun personeel zitten, hoe langer ze vergaderen over de tekst van een persbericht. En hoe gelikter de tekst, hoe minder snel ik m slik. Rosenberg van NRC Handelsblad hangt haar stukken zelden op aan alleen een persbericht, maar gebruikt ongeveer de helft ervan wel voor artikelen over bredere onderwerpen. Televisiejournalist Van Zijl zegt persberichten vrijwel nooit te gebruiken als onderwerp voor zijn programma, maar put er wel kennis uit waar hij soms op terugvalt. Wetenschapsjournalist Van Maanen, die zich ook niet beperkt tot medische onderwerpen, verbaasde zich in zijn Parool-periode over de passieve wijze waarop voorlichters persberichten verspreidden. Dat ging nooit gepaard met een belletje, het was alsof ze dachten dat ze gouden blaadjes rondstrooiden. Van Maanen schat dat hij maar tien procent van de persberichten van ziekenhuizen gebruikt(e). Hij wijst op het overweldigende aanbod aan wetenschappelijk nieuws waar een journalist uit kan selecteren. 4.2 Persconferenties Ziekenhuizen zijn niet scheutig met het creëren van dit routine event. De voorlichters zien persconferenties als een paardenmiddel dat een hoop gedoe geeft. We doen het alleen als we iets wereldschokkends te melden hebben, zegt Buddingh, en haar collega s uiten zich in soortgelijke trant. In 2003 gaf het VUmc één persconferentie, naar aanleiding van een politiek beladen rapport over de naleving van de toetsingsprocedure door artsen die euthanasie hadden gepleegd. Die werd goed bezocht, stelt ze tevreden vast. AMC-voorlichter Van den Bosch: Persconferenties zijn ons én journalisten een gruwel. We geven er hooguit eentje per jaar. Het Erasmus MC gaf vorig jaar de meeste persconferenties: Drie of vier, met wisselend success, aldus Drexhage. In de twee algemene ziekenhuizen zijn persconferenties een zeldzaamheid. De laatste op het Slotervaart dateert van 2001, toen het bestaansrecht van het ziekenhuis ter discussie stond. Appelman kan zich helemaal geen persconferentie van het OLVG heugen. 11

12 De journalisten geven op hun beurt aan zelden tot nooit (Rosenberg, maar zij is ook de journalist die zich het kortst met de zorg bezighoudt, namelijk ruim een jaar) een persconferentie te hebben bezocht op ziekenhuizen. Het aanbod is zoals gezegd klein en bovendien vinden de journalisten persconferenties tijdrovend en weinig zinvol. Van Maanen: Het is een raar circus. Als het onderwerp echt belangrijk is, zoek je je informatie voor- of achterlangs de regie. Voor een ziekenhuis in een crisissituatie is niets veiliger dan een persconferentie. Steenhorst: Je haalt het nieuws niet op persconferenties. Ik stel mijn vragen niet om de antwoorden vervolgens in andere kranten te lezen. 4.3 Primeurhandel In januari 2003 kwamen onderzoekers van het VUmc tot de conclusie dat kinderen geboren na IVF-behandeling een verhoogde kans hebben op een zeldzame oogtumor. Er was een publicatie in The Lancet op komst, maar hoe het nieuws onder de aandacht van een groter publiek te brengen? Buddingh c.s. besluiten De Visser van de Volkskrant te benaderen, een week voor het verstrijken van het embargo van The Lancet. De Visser hapt toe, krijgt een week om het onderzoeksverslag door te nemen en om betrokkenen te bellen en brengt de primeur op de dag van de Lancet-publicatie op de voorpagina. Een dag later schrijft ze een uitgebreide follow up in het katern Wetenschap/Gezond. Andere media hebben dan al een persbericht ontvangen van het VUmc. Voorlichter en journalist blij? Buddingh: We merken dat deze methode vaak beter werkt dan het versturen van een persbericht. Als kranten nieuws exclusief krijgen aangereikt, besteden ze er meer aandacht aan. Ander voordeel is dat je kunt kiezen welk medium de toon van het nieuws zet. Waarom verkozen de voorlichters de Volkskrant? Het embargo paste het best bij een ochtendkrant. Daarnaast mik je op een zo groot mogelijk bereik. En De Telegraaf was ongeschikt voor dit onderwerp, omdat het zich leende voor onheilspellende koppen. Buddingh kan zich voorstellen dat toekomstige VU-nieuwtjes zich juist beter lenen voor een publicatie in De Telegraaf. Stel dat de Zuidas zo druk wordt dat ambulances een half uur onderweg zijn om het ziekenhuis te bereiken. Als je daarover een maatschappelijke discussie wil oproepen om politieke druk te zetten, moet je bij De Telegraaf zijn. Het dagblad Trouw zou voor Buddingh in beeld komen om ethische kwesties wereldkundig te maken. 12

13 Maar voorlopig wordt De Visser het best bedeeld door het VUmc: in de week van het interview, afgelopen december, kreeg ze andermaal een voorpaginanieuwtje aangereikt vanuit Amsterdam- Zuid. Buddingh: Het eerste contact was prettig. We kennen haar nu. De Visser: Met de ene voorlichter heb je een betere band dan met de andere. Dat heeft gevolgen voor de nieuwsselectie. Van Leiden krijg ik bijvoorbeeld nooit wat. Heeft De Visser geen bezwaren tegen deze vorm van onderhandelingsjournalistiek de term is van haar hoofdredacteur Pieter Broertjes? 7 Ik geef toe dat je op deze manier onderdeel wordt van de pr-machine van een ziekenhuis, maar ik laat me graag gebruiken om leuke onderwerpen in de krant te krijgen. Zolang het gaat om zoiets zakelijks als onderzoeksresultaten, die vaak zijn gedekt door wetenschappelijke bladen, zie ik er geen kwaad in. De Visser scoorde in de week van het interview nog twee nieuwtjes via zorgvoorlichters, een uitzonderlijke oogst. Haar ervaring leert dat bij de verdeling van primeurs de actualiteitenrubriek NOVA de grootste concurrent is van de landelijke dagbladen. AMC-voorlichter Van den Bosch kwalificeert publiciteit via NOVA zelfs als het kaarsje op de taart. Ook op het Erasmus MC zijn de voordelen van primeurdropping ontdekt. Drexhage: Het is een manier om je boodschap beter te pluggen. Persberichten sneeuwen vaak onder. De Erasmusvoorlichters gebruiken de methode gemiddeld om de twee maanden. Ze stemmen hun selectie af op interessegebieden van de media. Het Algemeen Dagblad (AD) wordt gebeld als het nieuwtje ziektebeelden betreft, de Volkskrant en NRC Handelsblad zijn de eerste gegadigden als het om harde medische wetenschap of politieke kwesties in de zorg gaat. Ook specifieke interessen van zorgredacteuren spelen volgens Drexhage mee bij de verdeling. Zo heeft AD-journalist Ronald van Geenen voorrang op het gebied van cardiologie. En ook persoonlijke banden met journalisten zijn van invloed. Tussen de Erasmus-voorlichters en Telegraaf-journalist Steenhorst is sinds de snelle uitbreiding van de afdeling nauwelijks contact meer. Het lijkt mij dat de verhoudingen niet verbeterd zijn sinds Telegraaf-journalist Steenhorst vorig jaar op aangeven van een letselschadeadvocaat berichtte over een medische fout op het Erasmus MC die een patiënt blind maakte (waarvoor het ziekenhuis inmiddels verantwoordelijk is gesteld door de rechter). Drexhage merkt dat artsen en hoogleraren zelf het liefst praten met journalisten van NRC Handelsblad, een krant die goed wordt gelezen onder hun vakbroeders. Het is moeilijk om ze te strikken voor een interview in De Telegraaf. NRC-redacteur Rosenberg zegt inderdaad geregeld 7 de Volkskrant, 9 april

14 voorzetjes te krijgen vanuit ziekenhuizen. Meestal bellen onderzoekers en hoogleraren ons zelf op. Die mensen hebben hun eigen toko. Het AMC maakt zeer incidenteel gebruik van primeurdropping. In 2003 gebeurde het één keer, toen het ziekenhuis een nieuwe Intensive Care-afdeling opende. Van den Bosch zocht mediaaandacht, in het bijzonder om verpleegkundigen te enthousiasmeren om op de gemoderniseerde afdeling te komen werken (het AMC ontkomt niet aan de personeelstekorten in de zorg). De voorlichter betwijfelde of de media massaal uit zouden rukken voor de officiële opening en bood Steenhorst een exclusieve eerste rondleiding over de IC-afdeling aan. Waarom hij? Van den Bosch: Het schijnt dat De Telegraaf veel wordt gelezen door verpleegkundigen. Daarnaast doet de krant veel aan nieuwe ontwikkelingen die dicht bij de patiëntenzorg staan. Steenhorst kwam langs en publiceerde. De AMC-voorlichters hebben geen plannen om de methode vaker toe te passen. Zo tonen ze zich net als bij de persberichten minder pro-actief dan de collega s van het VUmc en het Erasmus MC. Van den Bosch: Journalisten komen vooral op óns af, om kennis te halen. We zijn zo massief aanwezig in de media dat het zinloos is om de zeespiegel te rimpelen met toeters en bellen. Het beeld dat het publiek van ons heeft, wordt gevoed door een permanente nieuwsstroom, niet door accidentele oprispingen. Buijze van het Slotervaart-ziekenhuis is voorzichtig met het lekken van potentiële nieuwtjes. Je krijgt scheve blikken van de journalisten die je passeert. Buijze, die veel minder medische wetenschap heeft te bieden dan voorlichters van academische ziekenhuizen, richt zijn voorzetten net als collega Appelman op de regionale en de lokale pers. Maar ook daar kan hij zijn positieve verhaal vaak niet kwijt. Buijze probeerde Klipp van Het Parool, een erg belangrijk medium voor ons, begin december te bewegen een stuk te schrijven over zijn ziekenhuis. Aanleiding zou een brief van het ministerie van Volksgezondheid moeten zijn, waarin het Slotervaartziekenhuis volgens Buijze een toekomst als algemeen ziekenhuis in Amsterdam werd gegarandeerd. Maar Klipp vond de brief te vaag en hapte niet toe. Buijze constateert een gebrek aan follow-up. Het Parool heeft jarenlang bericht over de benarde financiële situatie en de onzekere toekomst van het ziekenhuis. Maar ons positieve resultaat over het jaar 2002 kon ik niet bij hen kwijt. Buijze vindt dat het over het algemeen niet makkelijker is geworden de media te pluggen. Hij merkt wel dat hij op kleine lokale media makkelijker invloed kan uitoefenen dan op bijvoorbeeld 14

15 Het Parool en RTV Noord-Holland. Zo is De Echo volgens Buijze manipuleerbaar, doordat de kwaliteit van de redactie op een laag plan staat. Bij de kleine zender Radio Amsterdam FM wordt Buijze wel eens live in de uitzending gevraagd. Dan kan ik echt roepen wat ik wil. Om positieve tijdingen over het ziekenhuis bekend te maken onder een groter publiek, heeft Buijze Slotervaart.Nieuws gelanceerd. Dit eigen blad wordt vier keer per jaar huis aan huis verspreid in Amsterdam-West en Badhoevedorp, waarmee volgens Buijze 80 procent van de patiënten wordt bereikt. Buijze geeft toe dat het blad een lofzang op het ziekenhuis is, waarin een column van een klachtenfunctionaris zorgt voor een gecontroleerde kritische noot. Volgens Appelman heeft het OLVG een dergelijk lijfblad niet nodig. Ons imago is wèl goed. We kunnen ons verhaal goed kwijt in De Echo en het Amsterdams Stadsblad. Telegraaf-journalist Steenhorst zegt dat hij regelmatig wordt benaderd door voorlichters van ziekenhuizen, bijvoorbeeld om hem te informeren over innovaties in de zorg. Dat doen ze niet om mijn mooie ogen of mijn prettige stemgeluid, maar omdat De Telegraaf de krant met het grootste bereik is. Als ik het onderwerp leuk of maatschappelijk belangrijk vind, gaat het de krant in, ook al weet je niet of je daarmee een dubbele agenda dient. Zo werkt dat nu eenmaal, het mes snijdt aan twee kanten. Van Maanen zegt dat hij bij Het Parool zelden exclusieve wetenschappelijke nieuwtjes toegespeeld kreeg van ziekenhuisvoorlichters, ook niet van het AMC en het VUmc. Misschien vonden ze Het Parool daar te klein voor. Van Maanen merkt niet dat voorlichters hem vaker benaderen nu hij wekelijkse columns voor de Volkskrant schrijft. Maar het heeft ook niet zoveel zin om mij een nieuwtje toe te spelen, omdat ik het als columnist toch niet meteen zelf in de krant kan zetten. Alex van Zijl zegt dat in 2003 maar één onderwerp in Vinger aan de Pols was aangedragen door een voorlichter. Zijn tips komen vooral uit de hoek van de patiënten, wier verhaal ook centraal staat in het programma. Hierover meer in hoofdstuk Conclusies Ziekenhuisvoorlichters weten de nieuwsselectie van journalisten te beïnvloeden. Het is moeilijk aan te geven welk deel van de berichtgeving over ziekenhuizen voortkomt uit initiatief van voorlichters, omdat de schattingen van de geïnterviewden te zeer uiteenlopen. Het percentage is 15

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal.

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal. UITGAVE #6 JUNI 2015 De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6 De zin en onzin van managementtaal pagina 12 Alex Brenninkmeijer Waar staat u voor? Alex Brenninkmeijer 1993 Geeft les als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5 Inhoudsopgave H1 Inleiding 5 H2 Voorbereiding op Clever Calling 7 2.1 Conversie 7 2.2 Legitimiteit 9 2.3 Echtheid 11 2.4 Vast patroon 12 2.5 Energiek 15 2.6 Rechtvaardiging 16 H3 Een clever acquisitiegesprek

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 4 8 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 14 18 relevant Tijdschrift van de nvve nummer 3 juli 2014 8 14 4 Colofon

Nadere informatie

AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A

AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A FEBRU AR I 2 00 9 Transmuraal Netwerk Midden-Holland Ria Ballering en Mariëlle Wiltenburg (CC Zorgadviseurs) 1 e oplage 300 stuks

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Letseljournaal. Interview met Marc de Hond. Het verhaal van Dimitiri. aarlijks duizenden oden door onnodige edische missers

Letseljournaal. Interview met Marc de Hond. Het verhaal van Dimitiri. aarlijks duizenden oden door onnodige edische missers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS Interview met Marc de Hond Het verhaal van Dimitiri aarlijks duizenden oden door onnodige edische missers Januari 2007, bewaarnummer

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 19 1 Herziening

Nadere informatie

Petra Stienen. 6 tips Zo word je charismatisch pagina 12. Over leiderschap, charisma en verbinding UITGAVE #5 MAART 2015

Petra Stienen. 6 tips Zo word je charismatisch pagina 12. Over leiderschap, charisma en verbinding UITGAVE #5 MAART 2015 ALEXANDER RINNOOY KAN: Als bestuurder moet je niet denken dat je kunt zeggen wat en wanneer je wilt pagina 6 UITGAVE #5 MAART 2015 6 tips Zo word je charismatisch pagina 12 Petra Stienen Over leiderschap,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book.

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book. Voorwoord Het idee om een serie interviews te starten werd in augustus geboren. Het was een periode dat er vrijwel eenzijdig over innovatie en uitgevers werd gesproken. Op fora en social media kwamen voornamelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 167 Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 Nr. 2 VERSLAG VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OVER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Uw Nationale ombudsman

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Alcohol op de werkvloer

Alcohol op de werkvloer Vakblad over mens, werk en inkomen 31 e jaargang FEBRUARI 2009 nummer 1 Verslaving Alcohol op de werkvloer > Van den Ende - De Cremer over ontplooiing van talent > Omnizorg reïntegreert daklozen en verslaafden

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie