Inhoudsopgave. Voorwoord. Boodschap. Vormen van lidmaatschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord. Boodschap. Vormen van lidmaatschap"

Transcriptie

1 Campagne advies Adviesdocument ontstaan tijdens achtuuroverwerken Nijmegen 2013 Samengesteld door: Ellen van Hees Ellen Spanjers Francie Guido Boogert Casper van Well Elky Rosa Gerritsen

2 Inhoudsopgave Voorwoord Boodschap Vormen van lidmaatschap Uitvoer boodschap algemeen zakelijk/formeel scenario ludiek scenario moralistisch scenario social media pr- materiaal Losse Flodders Nawoord

3 Voorwoord Een goed doel en een boel creatievelingen. 8 uuroverwerken bracht ons samen. De vraag van jullie is hoe (Nijmeegse) bedrijven een mentoraat adopteren. Aan ons de taak om hier advies over te geven. Vele ideeën passeerden de revue, slechts enkelen haalden dit document. Tijdens onze brainstorm werd duidelijk dat een duidelijke boodschap onontbeerlijk is. Waar staat School s Cool voor en wat is hierin interessant voor bedrijven? Waarom zou een bedrijf met School s Cool in zee gaan? Met een boodschap alleen ben je er nog niet. Deze vraagt om uitvoering, om een vorm. Hoe breng je de boodschap over aan bedrijven? En ook hoe benader je bedrijven? Vraag je om donatie of zijn er andere vormen denkbaar? Dit document is een verzameling aan adviezen. Een eerste aanzet in de nog onbewandelde weg naar de bedrijvenwereld.

4 Boodschap Wij zijn van mening dat je voordat je bedrijven gaat benaderen goed moet weten wat je gaat vertellen. Je wilt het bedrijf prikkelen en overtuigen van het nut van jou doel. Om dit te bereiken denken wij dat herkenning, een duidelijke missie en dat wat je er als bedrijf uit kan halen, goed geformuleerd moet zijn. Hieronder een eerste aanzet tot een mogelijke boodschap. Weet je nog de eerste keer naar de grote school? Een nieuwe fiets, een grote rugzak, zoekend naar een plaatsje in het fietsenhok. En waar in godsnaam was lokaal A32.2 ook alweer? Kortom we hebben ons allemaal een keer zo verloren gevoeld. Uiteindelijk hebben de meesten de weg gevonden. Voor sommigen is dit helaas niet zo vanzelfsprekend. Zij dreigen van het pad te raken. Voor deze kinderen kan een mentor een wereld van verschil maken. School s Cool geeft kinderen een warme overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In deze hectische periode kunnen zij terugvallen op een coach. Wekelijks ontmoeten de jongeren en de coach elkaar voor een periode van 20 maanden. Het zijn momenten waarop de jongere de aandacht en waardering krijgt die er thuis niet altijd is. Het is bewezen dat hiermee het risico op voortijdig schoolverlaten wordt verkleind. Opleiding en scholing stoppen niet met het behalen van een diploma. Persoonlijke ontwikkeling blijft altijd belangrijk ongeacht hoe oud je bent. Word coach en verrijk je wereld door je eigen stad met andere ogen te bekijken / door in je eigen achtertuin te kijken... Aanvullend op de individuele coaches wil School s Cool langdurige samenwerking aangaan met Nijmeegse bedrijven. Bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan deze samenwerking. Lidmaatschappen Bij het werven van bedrijven is het belangrijk om in te spelen op de relatie die je wilt aangaan. Maar voor sommige bedrijven is dit juist te groot. Daarom is het een idee om lidmaatschappen aan te bieden zo kunnen bedrijven zelf kiezen welke vorm van relatie zij willen aangaan. 1. Heel klein Beetje Cool: bedrijf levert 1 coach 2. Beetje Cool: bedrijf levert 1 coach en 1500 euro 3. Vet Cool: steun School s Cool met een eenmalige donatie 4. Über Cool: langdurig partnership Bedrijven kunnen een stempel krijgen?

5 Uitvoering boodschap Algemeen Als we nou eens de boodschap over brengen door de potentiele bedrijven en school s cool in persoonlijke en fysieke lijve met elkaar in contact te laten komen. Dit kan op diverse manieren, maar wij zijn uitgekomen bij de business netwerken. Daar willen we een thema avond organiseren van School s cool, waar mensen van school s cool zelf een lezing gaan geven. De lezing kan op verschillende manieren gegeven worden, hier komen we later op terug. Business netwerken in Nijmegen zijn er genoeg. Hieronder een aantal voorbeelden: - Een aantal members van deze business club zijn: Datra systems, De Graaf Nefkens advocaten, Derks Schilders, Doorman BV, Drukkerij Malden, van Ede & Partners, Elkerlijk BV, Golden Tulip Val Monte en Hekkelman Advocaten N.V Een aantal members van deze business clubs zijn:2bw Advocaten, AMAZE, Communicatie, Bijl & Reuser, Bol fiscalisten, Bosch car service van Gool, Bouwbedrijf, Meuwsen bv, BPRvisie audiovisueel, Buro Winters, Dichterbij regio Rijk van Nijmegen e.o., Egbers Stenen, Emile Reuhl, makelaardij, Esther Appels, kunstenares en Golfbaan Het Rijk van Nijmegen We zien terug in de members van de verschillende business clubs die we hebben uitgelicht dat er zowel zzp ers, mkb ers als de wat grotere bedrijven actief zijn. Dit geeft een ideale mogelijkheid om de hele doelgroep op een avond te bereiken. Dit is een van de redenen waarom we vinden dat business clubs potentie hebben om bedrijven/personen te werven. De meeste business clubs zoals business club Nijmegen vult de dagen/avonden in met diverse lezingen en presentaties. Van borrels tot aan lezingen over serieuze maatschappelijk punten. Waarom niet een (halve) avond met school s cool als thema waar zij zelf komen praten/zingen/presenteren/netwerken etc..?? Alles kan! Zoals eerder gezegd kan deze lezing dan verschillend worden ingevuld. We hebben er voor gekozen om een drietal scenario s uit te werken zodat jullie van school s cool hier een keuze uit kunnen maken dan wel inspiratie uit kunnen halen. De scenario s zijn; De zakelijk en formele, de moralistische en tot slot de ludieke lezing. Thema: zakelijk en formeel Wij kiezen er hier voor een scenario uit te werken waar een zakelijk presentatie wordt gegeven staat bij een van de business clubs. Speech Wij stellen ons bij een zakelijk avond voor dat de directeur/werknemer een formele informatieve presentatie geeft aan de leden van de business club. Hierin wordt eerst verteld wat school s cool nou eigenlijk is en waar ze voor staan. Er worden voorbeelden gegeven over hoe ze te werk gaan en

6 wie de kinderen nou eigenlijk zijn. Je zou er dan voor kunnen kiezen om de kinderen te kunnen presenteren (in tekeningen en anonimiteit) zodat duidelijk wordt wat het profiel is van een gemiddeld kind wat wordt geholpen door school s cool. Tijdens de speech worden er ook visualisaties getoond d.m.v. foto s en video. De zakelijke manier van de lezing moet zijn gefocusseerd op het informeren van de members die aanwezig zijn. Het belangrijkste van de avond is nog wel de boodschap ( zie onderdeel boodschap ) dat overgedragen moet worden om de bedrijven daadwerkelijk te binden bij school s cool. Deze boodschap wordt in dit scenario gewoon formeel overgebracht. Werven Na afloop zal de spreker (evt. overige mensen van school s cool) aanwezig zijn om te werven en het netwerk te vergroten. Hier wordt ook gebruik gemaakt van PR materiaal (zelf onderdeel pr materiaal ) ter ondersteuning. Wanneer een bedrijf er voor kiest om te helpen kan deze zelf kiezen op welke manier ze dit willen. (meer hierover bij soort lidmaatschappen ) Het uiteindelijke doel hiervan is dat uiteindelijk een groot aandeel van de members al op de avond zelf overtuigd wordt om te gaan helpen. Dit scenario zou werken bij deze doelgroep omdat mensen houden van duidelijkheid en zekerheid. Door een zakelijk formele speech te geven weet de doelgroep wat ze kunnen verwachten. Dit vergroot de kans op een helpende hand in de vorm van donaties of iets anders. Ludieke Benadering Presentatie Optie 1: Draai het om ;-) Hoe kinderen mentoren helpen.. Kinderen vertellen over wat mentoren van de kinderen geleerd hebben Een kind vertelt hoe hij de mentor heeft leren kennen, wat ze samen hebben meegemaakt, de leuke dingen en wat hij de mentor heeft kunnen leren Optie 2: gebruikelijke manier Kinderen vertellen wat ze er zelf van geleerd hebben en bereikt Mentor vertelt over wat hij ervan geleerd heeft Optie 4: ludiekere manier.. kind in pak mentor is vrije tijdskleding kind heeft mentor gered van een saaie dag.. kind heeft gezorgd voor verrijking van

7 Werven Na afloop is er een borrel, kinderen gaan in gesprek met de medewerkers, met de vraag Welke uitdaging zoekt u? Wat wilt u leren? Wat wilt u altijd nog eens doen? Wat kunt u mij leren? Dus niet wilt u mij helpen? Maar kan ik u helpen? Social media als ondersteuning Als je een evenement organiseert vooraf, tijdens en na afloop..kan er veel gecommuniceerd worden waarbij je laat zien wie je bent, wat je doet en het bedrijf kan zich profileren Iedereen die er aan meewerkt, kan hier over praten, via twitter, facebook, er kunnen blogs geplaatst worden. Op deze manier krijgt School s cool extra veel bekendheid. Twitter 0 school s cool 0 kinderen twitteren 0 mentoren twitteren 0 medewerkers bedrijf twitteren Nog enkele acties/landelijke evenementen waar je in contact kunt komen met bedrijven Doe mee met NL doet bedrijven inzetten voor activiteiten voor School s cool bijvoorbeeld voor: gezamelijke activiteit, promofilmpjes maken, fotoreportage met als doel: kennismaken en een concreet zichtbaar resultaat Doe mee met specsaversactie: Elk jaar is er een actie vanuit Stichting Specsavers Steunt.. daar kun je je als organisatie op inschrijven Iedereen kan stemmen, aanleiding om veel naamsbekendheid te krijgen De organisatie met de meeste stemmen is een jaar lang goed doel. Een jaar lang staat de organisatie met logo op de toonbank, waarbij klanten een muntje krijgen bij elke aankoop, deze kunnen ze geven aan het goede doel naar keuze. Na een jaar ontvangt het goede doel de opbrengst. Wederom een goed pr moment voor social media (twitter en facebook) Overige opties * teamdag gezamelijke lipdub maken, medewerkers van het bedrijf, mentoren en kinderen, doel is samenwerken, samen iets ontwikkelen, ze leren elkaar op een andere manier kennen. * pr voor het bedrijf en voor school s cool, groot bereik,kan goed ingezet worden voor * Een flasmob.. * Oranjefonds NL Doet: in maart: bedrijven zetten zich in voor goede doelen * Oranjefonds Burendag: kinderen van de school gaan op bezoek bij bedrijven in de buurt. en presenteren wat het school s cool inhoudt. Bijvoorbeeld kinderen verzorgen de lunch * Vraag aan bedrijven kinderen mee in de Skybox van NEC, op deze manier met elkaar in gesprek kinderen vertellen over wat het project inhoudt en de meerwaarde, om medewerkers te overtuigen van het goede project en.. om een kind te adopteren..

8 Moralistisch scenario voor de business clubdag/avond, thema s cool Bij dit scenario hebben wij gekozen voor een moralistisch thema. Dit omdat wij denken dat bedrijven getrokken kunnen worden door aandoenlijke beelden en verhalen en hierdoor geworven kunnen worde. We moeten bedrijven de knoop door laten hakken om te adopteren, wij denken dat een moralistische manier een manier zou kunnen zijn die hier voor zorgt. Scenario Speech Wij stellen ons voor, zoals hiervoor uitgelegd, tijdens een business clubavond/middag een School s Cool thema te presenteren. Dit wordt gedaan door mensen van School s Cool zelf. Op de (thema) dag zullen naar verwachting en hopelijk zo veel mogelijk bedrijven vertegenwoordigd zijn. Hiervoor wordt dan een speech door mensen van School s Cool. In het moralistische scenario stellen wij ons voor dat er meerdere kinderen die al deelnemen aan de praktijken van School s Cool zich tonen aan de vertegenwoordigde bedrijven. De speech begint met een mentor van kinderen, die uitlegt wat voor een moeilijkheden er zijn rond deze kinderen en waarom het nodig is dat er soortgelijke kinderen geholpen moeten worden. Dit kan worden verwoord met overdreven voorbeelden en extreme vormen van verbetering om zo de aandacht te trekken en het moralistisch te houden. Hierna zijn de kinderen aan het woord. 3 kinderen van de opgedaagde 15 zullen en klein verhaal vertellen over hun aanleiding, ervaring en toekomstbeeld met betrekking tot School s Cool. Het is hierbij de bedoeling om de vertegenwoordigden bedrijven emotioneel te raken en zo tot actie te laten overgaan. De boodschap die hoer wordt gebracht is, zoals hierboven uitgelegd, herkenbaar en duidelijk. Werven Na dat de speeches zijn gehouden gaat de dag/avond verder zoals een gewone bijeenkomst van de business club zou zijn; wat drinken, socializen en netwerken. Hierbij hadden wij in gedachten om bij dit scenario de meegenomen kinderen rond te laten gaan met PR materiaal om zo het werven af te ronden(zie onderdeel pr materiaal ). De kinderen vertellen hier nog kort erbij waarom het nodig is om te adopteren. Dit is de laatste stap om de bedrijven over te laten halen. Hierbij hebben de bedrijven, zoals eerder uitgelegd, ruimte voor eigen invulling door middel van lidmaatschappen(zie onderdeel lidmaatschappen). Wij denken dat dit scenario zou werken omdat het de bedrijven emotioneel kan raken en dit de knoop door doet hakken om te adopteren. Het aandoenlijke van de kinderen moet iets doen met de bedrijven en hen laten denken dat ze echt iets doen om maatschappelijk iets te verbeteren Social media Social media gaan wij gebruiken om de relatie met de bedrijven te behouden en de netwerken te vergroten met anderen bedrijven. Tijdens de presentatie laten wij ook weten dat er gebruik gemaakt

9 wordt van social media en dat hiermee ook gecommuniceerd kan worden met School s Cool, om te beginnen al tijdens de avond. Bij elk scenario is dit een bijpassend medium wat een toevoegende waarde heeft bij de werving. Op de social media wordt ook van alles gepost door School s Cool om ze de bedrijven op de hoogte te blijven houden. Ze kunnen zo zien dat hun bijdrage iets verbeterd. Het hoofddoel van het gebruik van social media is dus het bedrijfsnetwerk vergroten(op de dag/ avond zelf maar ook daarna) en de relatie met bedrijven te vergroten(het up-to-date houden en nieuws posten). Pr-materiaal Het pr materiaal wat uitgedeeld wordt in alle scenario s wordt gebruikt om de vertegenwoordigden van de bedrijven aan het denken te zetten. Er word als pr-materiaal gebruikt gemakt van visitekaartjes die ook kunnen dienen als sleutelhanger. Het sleutelhangeraspect is er zodat het als sleutelhanger gebruikt kan worden en hierdoor in het beeld blijft van de mensen van het bedrijf, en het dus blijft hangen in de hoofden van de vertegenwoordigden. Op deze visitekaartjes staan slogans en slagzinnen die te maken hebben met de boodschap die wij willen doorgeven vanuit School s Cool(zie onderdeel boodschap ). Deze zinnen kunnen cryptisch zijn, maar ook direct zodat de gene die het leest zich betrokken gaat voelen. Het uitdelen van het prmateriaal gebeurt bij de 3 scenario s op aparte manieren maar de boodschap blijft hetzelfde. Hieronder een visualisatie van hoe deze visitejaartjes/sleutelhanger eruit zou kunnen zien:

10

11 Losse flodders Waarom verbinden bedrijven zich aan een goed doel? Imago verbetering Uitvoering beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Daadwerkelijk verbinding van organisatiedoel met doel van stichting/goed doel Veel stichtingen/goede doelen benaderen bedrijven. Hoe bind je ze aan School s Cool? Door de unieke waarde van School s Cool duidelijk te maken. Investeren in schooldiploma jongere past bij kenniseconomie Benadruk het wederzijds leren: mentor komt in aanraking met nieuwe wereld en leert ook van jongere Link het mentorschap aan teamontwikkeling binnen organisatie Maak onderscheid tussen bedrijven: Benader de echt grote landelijke organisaties ook als landelijk collectief i.p.v. per regio Grote organisaties die veel goede doelen steunen en verder weinig commitment aangaan Regionaal MKB dat een relatie met de stad en School s Cool aangaat MKB in directe omgeving van basisscholen Maak onderscheid tussen bedrijven die je op lange en op korte termijn aan je bindt. Verschillende lidmaatschappen Hoe positioneer je je ten opzichte van vergelijkbare initiatieven die ook vrijwillige mentoren zoeken? Future Click, Coachproject ROC. Uiteindelijk vissen jullie in dezelfde vijver Maak een nieuw promotiefilmpje in samenwerking met studenten van ROC. Huidig filmpje is uit 2003 en speelt in Amsterdam. Maak het lokaal! Mentor is mogelijk niet de juiste term om mensen uit het bedrijfsleven mee te verleiden. Coach zou een betere term kunnen zijn. Denk hierbij ook aan CV-building door nevenactiviteiten. Pakkende slogan Was jij vroeger een pestkop? Sometimes you get a 2nd change: Pestkoppen met spijt gezocht! Het kind van vandaag is de werknemer van morgen Laat een kind leren van jouw talenten Hoe was het bij jou? Losse ideeën Maak een wervende strip Zorg dat bedrijven die partner zijn, in hun bedrijf iets zichtbaars kunnen tonen (tegel bij voordeur, beeldje op balie, o.i.d.)

12 Hoe benader je bedrijven? De meeste huidige mentoren zijn ergens werkzaam. Gebruik hen als ingang richting dat bedrijf. Business netwerken Nodig jezelf uit en ga kennismaken Mailing Bundel losse mentoren in een community Actieve groep op Facebook Actief op Twitter Ontwikkel een gadget in lijn met Livestrong-armband. Zorg dat mensen kunnen laten zien dat ze onderdeel uitmaken van de School s Cool community.

13 Tot slot Door de verschillende invalshoeken van het geven van een speech/lezing hebben jullie als school s cool de mogelijkheid er een te kiezen die bij jullie past als stichting. Dan wel inspiratie uit te halen. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om het niet de gedetailleerd te beschrijven waardoor er ruimte is voor eigen invulling. Dit zorgt ervoor dat het jullie verhaal wordt. De boodschap die wij gecreëerd hebben adviseren we wel om te gebruiken. Door een eigenzinnige boodschap te vertellen die dichtbij het bestaansrecht van de stichting staat is er meer kans dat bedrijven geraakt worden en willen helpen. Kortom, wij geven puur advies en inspiratie om het jullie makkelijker te maken bij het halen van jullie doel. Tot slot vonden wij het een genoegen om mee te doen aan 8 uur overwerken. Allemaal hebben we zowel een gezellige avond gehad als een leerzame avond.

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken

Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken Hoe zet ik een liefdadigheidsorganisatie succesvol neer? Hulpmiddel voor liefdadigheidsorganisaties om effectiever en succesvoller te werken Door Karen McCusker Met dank aan de volgende mensen: Marja Geevers

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

meer waardering voor werk dat je het liefste doet

meer waardering voor werk dat je het liefste doet Inleiding Ieder jaar weer is er wel iemand op het jaarcongres van onze brancheorganisatie die roept We moeten ons beter profileren. Welzijnsorganisaties klagen over een slecht imago. Welzijnswerkers worstelen

Nadere informatie

Mijn Succesdag. Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst

Mijn Succesdag. Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst Mijn Succesdag Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst 14-11-12 23:17 M Voor je ligt een makkelijk leesbaar boek voor startende ondernemers,

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 40 tips om nieuwe klanten te werven.

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie