HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch"

Transcriptie

1 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Hof Den Haag in Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing misslag van het jaar, uitspraak van het jaar en advocaat van het jaar.

2 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Rb Hof Rb Amsterdam + Hof Amsterdam = 461

5 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Oud, nieuw en super-snel-recht Mag ik je ID even zien? Niet-ontvankelijkheid OM Bewijs Zedenzaken Verkeerszaken Ontneming en schadevergoeding Hoe is het afgelopen met? En er was meer... Misslag en uitspraak van het jaar!

6 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 LJN = Landelijk Jurisprudentie Nummer ECLI = European Case Law Identifier ECLI: NL: 2013: : GHDHA = Gerechtshof Den Haag RBDHA = Rechtbank Den Haag Tsjechië *), Slovenië, Malta en Frankrijk *)

7 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2231 Hof Den Haag 16/05/2013 Hoger beroep officier van justitie tegen vrijspraak van 3 januari 2013 Brandende klikobak en autobanden Agenten komen op fiets aanzetten Vuurwerk ontploft nabij Last van gehoor

8 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Agent 1: verdachte keek in mijn richting Agent 2: verdachte keek mij recht in de ogen Agenten door OM opgeroepen om te getuigen, maar agenten zijn niet op zitting verschenen OM wenst nieuwe oproep agenten, tenzij veroordeling...

9 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Gerechtshof: Nacht en derhalve donker Zicht gehinderd door rook van brand Tientallen meters tussen agenten en verdachte Wat verdachte heeft gedaan is onzorgvuldig, maar daarmee niet zonder meer strafbaar Spreekt verdachte vrij Bouritius, Van Brummen en De Haan-Boerdijk

10 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0909 Hoger beroep officier van justitie 02/01/2013 Uitspraak rechtbank 03/01/2013 Appelmemorie 24/01/2013 Zitting gerechtshof 07/02/2013 Uitspraak gerechtshof Klaarblijkelijk kan hof (ook) snel procederen...

11 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT "Ik ben degene die het laatst lacht" Bedreiging van agenten "Jullie zijn snotneuzen" Belediging van agenten Rechtbank: 50 uur werkstraf (met voorwaarden) Officier van justitie: 100% strafverhoging jaarwisseling 200% strafverhoging hulpverleners

12 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Gerechtshof: Gewoonlijk geldboete of taakstraf Echter, gevaarzetting rond jaarwisseling Veel mensen op straat Politieagenten in functie Verdachte onder invloed Verdachte met documentatie Verdachte heeft met politie willen spreken, maar hof twijfelt over aanbieden excuus

13 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Criminele jeugdgroep Intimidatie politie Zodat niet is in te zien wiens belang met gesprek meest is gediend 4 weken (waarvan 2 voorwaardelijk) Bakker, Bijloos en Mos-Verstraten

14 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Schending redelijke termijn ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9395 Mishandeling op 14 juni 2009 te Katwijk Uitspraak hof 24 januari 2013 (= 42 maanden later) Van 80 naar 70 dagen ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0636 Openlijk geweld op 4 april 2008 te Zwijndrecht Uitspraak hof 4 februari 2013 (= 57 maanden later) Toepassing 9a Sr

15 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Schending redelijke termijn heeft tot gevolg dat: 1 Verdachte onnodig lang op oordeel van rechter heeft moeten wachten 2 Recht op eerlijk proces mogelijk op onherstelbare wijze is aangetast Getuigen (à charge en à décharge) kunnen na lange tijd onmogelijk nog nauwkeurig verklaren wat ze hebben waargenomen.

16 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2283 Hof Den Haag 26/02/2013 Staandehouding huiselijk geweld te Rijswijk Op bureau wordt naar ID gevraagd ID ligt thuis, want sjabbat Strafbeschikking, kantonrechter en gerechtshof

17 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Niet-ontvankelijkheid, wegens toezegging minister Strijd godsdienstvrijheid (artikel 9 EVRM) Psychische overmacht door godsdienst Wel gevraagd, maar niet gevorderd Bereidheid om ID op te halen Responsieplicht gerechtshof

18 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Niet-ontvankelijkheid, wegens toezegging minister Verworpen, want geen individueel geval Strijd godsdienstvrijheid (artikel 9 EVRM) Recht aan beperkingen onderhevig Psychische overmacht door godsdienst ID had in kleding genaaid kunnen worden Wel gevraagd, maar niet gevorderd Vorderen had geen zin, want geen ID bij zich

19 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Bereidheid om ID op te halen Doet niet af om ID bij zich te dragen EUR 60 boete Bakker, Langeler en Mos-Verstraten

20

21 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2283 Hof Den Haag 21/05/2013 Op of omstreeks 3 april 2011 te Delft Verbalisant vraagt diverse keren naar ID, maar verdachte weigert ID te tonen... Gerechtshof: Uit dossier blijkt niet dat ID ook wordt gevorderd

22 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Gerechtshof: Verdachte niet verplicht om ID te tonen Aanhouding onrechtmatig Vrijspraak Bijloos, Van Brummen en Schuering Wel artikel 9a Sr voor bedreiging en belediging

23 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:4184 Strafrechtelijke immuniteit Popcorn, slaan en schoppen 100 uur (en 1 maand voorwaardelijk) ECLI:NL:RBDHA:2013:14630 Directrice Haagse Abortuskliniek Herberekening AWBZ-subsidie voor ingrepen EUR (waarvan EUR voorwaardelijk)

24 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:RBDHA:2013:13969 Nalaten melden ongebruikelijke transactie(s) Overdracht, cessie en kwijtschelding EUR voorwaardelijk ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6796 Dagvaarding zou in persoon zijn betekend, maar handtekening wijkt wezenlijk af Akte kennelijk onjuist ingevuld

25 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:RBDHA:2013:8786 Waar is uw cliënt mr Van der Eerden? Visum aanvragen, trouwen en land verlaten Strijd aanwijzingen jeugdreclassering Rechtbank: 10 maanden!

26 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5831 Mag ik die sporttas even zien? Rotterdam, 10 februari 2012 Rijden langs Afrikaanderplein Agenten in "dienstmotorvoertuig" Ruiken henneplucht bij passeren Keren "dienstmotorvoertuig" En rijden terug...

27 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Zien man achter kofferbak auto Wat bent u aan het doen meneer? Twee zwarte sporttassen in kofferbak - 52 kilo cocaïne biljetten van EUR 20 (= EUR ) biljetten van EUR 50 (= EUR ) Hadden agenten cautie moeten geven?

28 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Gerechtshof: Wanneer agent hennep ruikt, terugrijdt en uitstapt dan moet agent aan overtreding Opiumwet denken Aan "vrijblijvende" vraag waarmee burger zich bezig houdt behoort dan cautie vooraf te gaan Uit rechtstatelijk oogpunt belangrijk voorschrift...

29 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Echter, in deze zaak kan met constatering vormverzuim worden volstaan Verdachte gaf namelijk geen antwoord op vraag Tonen tas is iets anders dan afleggen verklaring Desalniettemin...

30 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Geen voorwaardelijk opzet overtreding Opiumwet Geen voorwaardelijk opzet witwassen Vrijspraak Bouritius, Van den Honert en Zandbergen

31 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5617 Hof Den Haag 26/03/2013 Toezending dan wel uitreiking strafbeschikking niet volgens geldende voorschriften Verdachte voldoet niet aan strafbeschikking OM gaat over tot dagvaarden verdachte Artikel 255a Sv staat dit toe, maar...

32 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Strijd met beginsel van redelijke en billijke belangenafweging (willekeur) Mogelijkheid verdachte om zaak af te doen - zonder openbare behandeling - zonder kans op hogere straf ontnomen Niet-ontvankelijkheid OM Van Strien

33 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9224 Klacht belaging wordt ingetrokken en bij latere aangifte weer opgevoerd Klachtdelicten kunnen gedurende acht dagen worden ingetrokken (artikel 67 Sr) Niet-ontvankelijkheid OM

34 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013: gram henneptoppen Dossier bevat geen bewijsmiddelen waaruit kan worden afgeleid dat 326 gram afkomstig is van meer dan vijf hennepplanten Strijd Aanwijzing Opiumwet Niet-ontvankelijkheid OM

35 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM In beginsel politiesepot bij: - niet meer dan vijf planten - tijdig afstand van planten En dat ongeacht: - hoeveelheid toppen - gewicht toppen Beter vier grote planten dan zes kleine stekken HR 26/04/2011 LJN BO4015 en NJ 2012/63

36 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013:3625 Melding: er is mogelijk ingebroken 4 juli 2012, Industrieweg 141 te Rotterdam Sleutel makelaar past niet meer op slot Veel ramen bedrijfspand staan open Rolluik bedrijfspand staat iets open Achter rolluik staat auto Blaffende honden

37 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Makelaar wordt aangesproken door vrouw Pand gekraakt en buurtagent weet daarvan Krachtens artikel 55 Sv binnentreding - bewoners aangehouden - honden overgebracht - auto op straat gezet - eigendommen naar eigenaar pand

38 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Bevoegdheid artikel 55 Sv strekt - wel tot aanhouding verdachte in woning - niet tot beëindiging huisrecht verdachte Strijd artikel 8 EVRM, artikel 13 EVRM, artikel 551a Sv en beleidsbrief Ernstige schending en groot nadeel verdachten Niet-ontvankelijkheid OM Van Brummen, Van Dijk en Lagerwerf-Vergunst

39 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:RBDHA:2013:BY8787 Rb Den Haag 18/01/2013 Gastouderbureau Family House L.E.G. van der Hut, M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl Belastingfraude van EUR Witwassen van EUR KOT (Kinder Opvang Toeslag) Begint in 2006 met eenmanszaak Eindigt in 2009 met 18 WW aanvragen

40 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Benoeming deskundige Fermont Was terecht KOT aangevraagd/verleend? Benoeming deskundige Van Westen Was er sprake van dienstverbanden? FIOD en UWV - kenden regels niet (goed) - legden regels verkeerd uit - gingen uit van schuld verdachte

41 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Strafvorderlijke autoriteiten mogen verdachte niet bij voorbaat als schuldig aanmerken Rechtbank: - onderzoek had "valse start" - onjuiste aannames niet herzien - eenzijdige insteek vervolgonderzoek Administratie buiten dossier gehouden daar die als "vals" werd aangemerkt

42 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Rechtbank: Gebruikte tolk was niet beëdigd Verhoren vaak zonder (niet-beëdigde) tolk Ontoelaatbare druk tijdens verhoren (getuigen) Rechtbank: Officier van justitie (mr Spek) heeft verzuimd om corrigerend op te treden

43 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Rechtbank: Vormverzuimen zodanig ernstig dat niet volstaan kan worden met: - constatering - bewijsuitsluiting - strafvermindering Nee, volle niet-ontvankelijkheid OM! Frenkel, Steenhuis en Van Seventer

44 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Onschuldpresumptie geldt niet alleen voor rechter, maar voor alle autoriteiten die bij opsporing en vervolging betrokken zijn Schending onschuldpresumptie artikel 6 EVRM EHRM 10/02/ /89 NJ 1997, 523 Allenet v Frankrijk

45 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:2622 Hof Den Haag 11/07/2013 Rotterdam, 7 juni 2012 Verzet bij aanhouding (duim draaien) Belediging agenten (fucking assholes) Rechtbank: 2 maanden Gevangenneming op zitting Toewijzing vordering benadeelde

46 BEWIJS Op 27 juni 2013 kijkt hof naar camerabeelden Hof stelt drie essentiële verschillen waar tussen camerabeelden en procesverbaal 1 Verdachte sprong niet op 2 Verdachte naderde niet met snelle pas 3 Verdachte nam geen gevechtshouding aan Hof merkt procesverbaal aan als onbetrouwbaar

47 BEWIJS Hof kan niet vaststellen of agenten in rechtmatige uitoefening bediening waren Vrijspraak voor zowel verzet als belediging Van den Heuvel, Moussault en Wurzer

48 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9508 Rotterdam, 23 december 2010 BOA toont aan aangever (en getuige) pasfoto "U bent op 2 juli 2010 slachtoffer geworden van een mishandeling, gepleegd door de bestuurder van een personenauto met kenteken... Ik heb hier de pasfoto van de bestuurder. Herkent u de man?"

49 BEWIJS Gerechtshof: Meervoudige fotoconfrontatie geniet voorkeur boven enkelvoudige fotoconfrontatie Werkbesparing is geen reden om met enkelvoudige fotoconfrontatie genoegen te nemen Suggestieve opmerking BOA is mogelijk reden voor herkenning geweest

50 BEWIJS Uit dossier blijkt dat kenteken eigenlijk enig aanknopingspunt is voor identificatie verdachte Herkenning bovendien na vijf maanden Vrijspraak Bakker, Bouritius en Kessler

51 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:2625 Zoetermeer, augustus/september 2009 Zes straatroven met bedreigingen in trant van: "Als je niet luistert, dan steek ik je gewoon neer!" Rechtbank: 3 jaar (onvoorwaardelijk) Raadsvrouw: niet-ontvankelijkheid OM

52 BEWIJS Enkelvoudige fotoconfrontatie(s) Verbalisant wist wie verdachte was Naam verdachte circuleerde ook op bureau Handmatig toevoegen van foto's aan selectie Verbalisant zou niet mogen weten wie verdachte is Op dit punt wordt verbalisant door RC gehoord

53 BEWIJS Gerechtshof: Verbalisant ontkent tegenover RC, maar uit dossier blijkt van tegendeel Werkdruk politie geen reden voor onzorgvuldig handelen Onderscheid tussen opsporingsconfrontatie en bewijsconfrontatie

54 BEWIJS Handelen tast niet zozeer goede procesorde aan, maar veeleer betrouwbaarheid bewijs Fotoconfrontatie(s) worden uitgesloten voor bewijs Vrijspraak Bouritius, Van 't Hul en Van der Nat

55 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:4810 Zedenzaak omgeving Rotterdam Twee geestelijk onmachtige aangeefsters 20 maanden (waarvan 5 voorwaardelijk) Hoger beroep Openbaar Ministerie Aangeefsters gehoord bij raadsheer-commissaris Wijziging tenlastelegging (in hoger beroep)

56 BEWIJS Advocaat: Nu advocaat-generaal tenlastelegging wijzigt, wil verdediging aangeefsters opnieuw horen Dr R. Bullens: Niet doen, want tast psychisch welbevinden aangeefsters waarschijnlijk aan

57 BEWIJS Gerechtshof: Artikel 6 EVRM geeft verdediging recht om getuigen (op zitting) te ondervragen Artikel 288 Sv geeft aan dat welzijn getuige reden kan zijn om getuige niet te horen Belang welzijn getuige gaat voor op belang strafvordering

58 BEWIJS Verdediging kan geen compensatie worden geboden voor niet horen getuigen Eerlijkheid proces wordt in kern aangetast Vrijspraak, daar verklaringen aangeefsters moeten worden uitgesloten voor bewijs Le Clercq-Meijer, Van den Honert en Veldt-Foglia

59 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4352 Hof Den Haag 18/03/2013 ECLI:NL:GHDHA:2013:2905 Hof Den Haag 08/05/2013 Advocaat niet binnen twee uur ter plaatse Politie begint (daarom) met verhoor Mag verklaring worden gebruikt voor bewijs?

60 BEWIJS Is niet tijdig verschijnen advocaat aanleiding om consultatierecht verdachte te beperken? Niet tijdig verschijnen raadsman doet geen afbreuk aan recht om raadsman te consulteren Wellicht anders in bijzondere gevallen die: - zijn toe te rekenen aan verdachte - waarheidsvinding dienen Aler, Holthuis en Moussault

61 BEWIJS ECLI:NL:RBDHA:2013:8768 Rb Den Haag 18/07/2013 Mr Echteld (Gouda) Delft, 23 maart 2013 Twee jongens en vrouw met handtas Sprake van deelneming?

62 BEWIJS Officier van justitie: Vrouw zag twee jongens komen aanlopen Medeverdachte wist wat ging gebeuren Medeverdachte zou in buit delen Jongens rennen beide weg Verdachte heeft zich niet gedistantieerd

63 BEWIJS Raadsvrouw: Vrouw herkent slechts een van twee jongens Enkele seconden tevoren bekend met plan Vrouw ziet jongen plotseling aanrennen Medeverdachte verklaart wisselend Wegrennen hangt samen met: - familieband - jonge leeftijd - gedragstoornis

64 BEWIJS Rechtbank: Vrouw spreekt over een jongen Verklaring medeverdachte onvoldoende Verklaring medeverdachte (ook) onbetrouwbaar Wegrennen levert wel verdenking op, maar niet zonder meer bewijs medeplegen Vrijspraak De Haan, Loenhoud en Schreuder

65 ZEDEN ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6504 Hof Den Haag 25/02/2013 Verklaring aangeefster staat lijnrecht tegenover ontkenning verdachte Dochter versus vader Meermalen penis in mond, vagina en anus Rechtbank: 18 maanden + EUR 2.500

66 ZEDEN Gerechtshof: Indien verklaring aangeefster niet wordt gesteund (of steunbewijs ontoereikend wordt bevonden) laat systeem strafwet geen ruimte voor bewezenverklaring Vrijspraak Schaar, Welbedacht en Wurzer

67 ZEDEN ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5327 Hof Den Haag 22/03/ Verklaring aangeefster - SMS-bericht "Ga maar vast klaar liggen" Rechtbank: 6 maanden Gerechtshof: vrijspraak

68 ZEDEN ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5880 Lerares pleegt ontucht ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6573 Zoen op mond (voor slapen gaan) geen ontucht ECLI:NL:RBDHA:2013:2872 Nieuwe wijze van tenlasteleggen

69 ZEDEN Blank meisje (tussen de 6 en 10 jaar) Ze zit gehurkt op een rots Ze heeft haar benen gespreid Nadruk foto wordt daardoor gelegd op vagina Zie Foto Bestandsnaam Collectiescan Seksuele gedragingen geturfd Map met doorsnee aangetroffen foto's

70 ZEDEN ECLI:NL:GHDHA:2013:2302 Grooming ECLI:NL:GHDHA:2013:3595 Lokagent Joop Uitlokking door Openbaar Ministerie HR 04/12/1979 NJ 1980, 356 Tallon-criterium

71 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:GHDHA:2013:4572 Boete van EUR voor µg/l + 10 maanden rijontzegging Glazen µg/l , , ,75

72 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:GHDHA:2013:3419 Verkeerde procedure Hardinxveld-Giessendam 14 augustus 2011 Vrijspraak, want uit dossier blijkt niet dat verdachte uitslag onderzoek is toegezonden

73 VERKEERSZAKEN Blaastest, ademanalyse en bloedonderzoek Twintig minuten Gecertificeerde verbalisant Gediplomeerde arts Sluitzegels Zonder uitstel naar NFI Schriftelijke mededeling uitkomst Tegenonderzoek - Apotheek Academisch Ziekenhuis Groningen - Apotheek Onze-Lieve-Vrouwe-Gasthuis

74 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:GHDHA:2013:2923 Verkeerde plaats Monster (Madeweg), 24 oktober 2010 Bloedsporen aan bestuurderszijde Verdachte bebloed in ziekenhuis Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag Van 't Hul, Mos-Verstraten en Schaar

75 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7108 Alcoholslot I Mr C.J. Nierop (Amsterdam) Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie - Zonder noodzaak bloed afgenomen - Ne bis in idem wegens alcoholslot Wat is er gebeurd op 1 oktober 2012 te Hillegom?

76 VERKEERSZAKEN Melding over aanrijding Auto tegen geparkeerde auto Man naast auto en trias alcoholica - Valt onderweg naar bureau in slaap - Valt bij uitleg ademanalyse in slaap - Valt bij uitleg bloedonderzoek in slaap Reageert niet op pijnprikkels arts Arts neemt bloed af

77 VERKEERSZAKEN Afname bloed toegestaan, gezien: - redelijk vermoedenschuld - wettelijke regeling afname bloed - proberen minder ingrijpende maatregelen Alcoholslot geen "criminal charge", gezien: - doel maatregel - aard maatregel - zwaarte maatregel

78 VERKEERSZAKEN Rechtbank houdt wel rekening met alcoholslot en wijkt daartoe af van LOVS-richtlijn Van EUR onvoorwaardelijk Naar EUR 500 onvoorwaardelijk Van 9 maanden ontzegging onvoorwaardelijk Naar 9 maanden ontzegging voorwaardelijk Politierechter Krans

79 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:RBDHA:2013:14150 Alcoholslot II Mr P.T. Verweijen (Den Haag) Alcoholslot criminal charge, indien ongeldigverklaring rijbewijs gevolg is van onmogelijkheid om aan alcoholslotprogramma deel te nemen Tussenvonnis: raadsman krijgt huiswerk mee Politierechter Hensen

80 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3868 Veegmachine ECLI:NL:RBDHA:2013:9633 Donnie Rog

81 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2213 Hof Den Haag 06/05/2013 Ontneming en terugvordering bijstand Gouda Bijstandsuitkering Hennepkwekerij(tje) Veroordeling voor hennepkwekerij Ontnemingsvordering van EUR Terugvordering bijstand voor EUR

82 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Raadsman: Bij ontneming moet rekening worden gehouden met terugvordering (anders dubbel getroffen) Gerechtshof: Maatregelen beogen niet hetzelfde doel Gemeente is niet een benadeelde Twee verschillende trajecten

83 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Gerechtshof: Ingeval veroordeelde inkomsten had opgegeven, was waarschijnlijk geen bijstand verleend Twee "illegale" bronnen van inkomsten Gerechtshof: Wel grond voor matiging Bovendien schending redelijke termijn EUR (in plaats van EUR )

84 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:2621 Hof Den Haag 20/06/2013 Ontneming en civiele vordering Heineken-zaak Heineken-zaak Crediteurenadministratie Verduistering in dienstbetrekking Ontnemingsvordering van EUR

85 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Gerechtshof: Gebleken van civiel (verstek)vonnis rechtbank van meer dan EUR Ingeval civiele vordering kleiner dan ontneming, volgt vermindering Ingeval civiele vordering groter dan ontneming, volgt afwijzing

86 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:3411 Hof Den Haag 10/09/2013 Artikel 89 Sv en moeder Cerise Lobs Mr D.S. Lösing (Rotterdam) Volgens LOVS-richtlijn ruim EUR Vraagt ruim EUR Krijgt EUR

87 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Geen reden voor vergoeding, want:... Gewezen verdachte heeft gezwegen... EHRM 21/03/ /95 (Rushiti v Oostenrijk) Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8923 Vergoeding overmaken naar CJIB-rekening...

88 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5621 Hof Den Haag 26/03/2013 Artikel 591a Sv en reistijd advocaat Mr P.J. Silvis (Schiedam) Vraagt ruim EUR Advocaat-generaal EUR Reistijd zou namelijk voor de helft tellen Krijgt ruim EUR

89 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ8627 Hof Den Haag 25/04/2013 F-16 piloot Rechtbank: 5 jaar Harmsen, Milders en Milius Gerechtshof: 4 jaar Aler, Knobbout en Van der Wildt

90 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2763 Hof Den Haag 01/03/2013 Schipholbrand (met elf doden) Rechtbank Haarlem: 3 jaar Gerechtshof Amsterdam: 18 maanden Hoge Raad: verwijzing Gerechtshof Den Haag: vrijspraak

91 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0277 Hof Den Haag 01/02/2013 Waxinelichthoudergooier Rechtbank: 1 jaar psychiatrisch ziekenhuis Alwin, De Boer en Brand Gerechtshof: 5 maanden Baardman, Van Boven en Van Rijnberk

92 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:RBDHA:2013:15617 Rb Den Haag 19/11/2013 Leidse schooldreiger Aankondiging op Tomorrow, I will shoot my Dutch teacher Mr Charité en Mr van der Plas (Katwijk) Tomorrow zou een zondag opleveren 150 uur taakstraf

93 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:4544 Hof Den Haag 02/12/2013 Overval op Juwelier Lapidee Rb Hof Mr Plasman 13 jaar 10 jaar Mr Spong 11 jaar 8 jaar Mr Deen? 5 jaar 3 maanden

94 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6542 Hof Den Haag 02/04/2013 GMW Advocaten Rechtbank: 40 uur + EUR Avedissian, Groenendijk en Toeter Gerechtshof: 60 uur + EUR Clement, Greve en Holthuis

95 EN ER WAS MEER... ECLI:NL:RBDHA:2013:10766 Greenpeace versus Shell ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1957 Artikel 197 Sr ECLI:NL:RBDHA:2013:12297 Quote 500 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8217 Raymond P.

96

97 EN ER WAS MEER... Hoe geheim is een staatsgeheim? Het komt de verdediging voor dat meer dan mensen toegang hadden tot de COREUdocumenten. 25 lidstaten 10 ministeries medewerkers + medewerkers diverse instellingen

98 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:GHDHA:2013:3148 Hof Den Haag 09/08/ uur omgezet in 75 dagen Is bezwaarschrift tijdig ingediend? Maar... is bevel omzetting ook tijdig gedaan? Datum veroordeling 4 november 2011 Datum omzetting 18 maart 2013 Ruim 16 maanden

99 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Gewoonlijk maximaal = 15 maanden Artikel 22c Sr Artikel 22i Sr Rb Oost-Nederland 20/02/2013 LJN BZ2596 Bevel omzetting buiten de termijn genomen? - Misschien wel - Misschien ook niet

100 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:GHDHA:2013:3155 Hof Den Haag 12/04/2013 Rotterdam, 2 april 2010 Twee mannen zitten in woonkamer en spelen met wapen

101 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Verondersteld mag worden dat een ieder zich bewust is van risico's die elk gebruik van vuurwapen met zich brengt Verdachte heeft slachtoffer meest fundamentele recht ontnomen 5 jaar (voor dood door schuld) Van Boven, Rijnberk en De Vries

102

103 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:RBDHA:2013:18257 Rb Den Haag 23/12/2013 Rishi op Hollands Spoor Misslag van het jaar! Artikel 12 Sv Melding Geen noodsituatie Geen zekerheid over wapen Onder aan trap wordt vuurlijn besproken

104 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Politie had getalsmatig overwicht Verdachte rent weg en wordt in rug geschoten Afstand tussen politie en verdachte circa 16 meter Volgens rechtbank werd voldaan aan vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit Volgens rechtbank heeft gehandeld ter uitvoering van wettelijk voorschrift Alink, Bouwman en Elkerbout

105 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Jean Charles de Menezes Metro van Londen EHRM 05/10/ /96 Grams v Duitsland (Decision) EHRM 15/05/ /99 Ramsahai v Nederland (Judgment)

106 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! 18-jarige Moravia Ramsahai Diefstal scooter tijdens Kwakoe Festival Ramsahai trok pistool Agent laat portofoon vallen Agent trekt ook pistool, waarschuwt en schiet Artikel 12 Sv Artikel 2 EVRM Artikel 6 EVRM

107 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:RBDHA:2013:5273 Rb Den Haag 12/04/2013 Mr F.H. Bruggink (Den Haag) (Zeden)rechercheur bureau Zuiderpark Melding mishandeling op bureau Verbalisant belt aan en dringt aan Vertelt over werk (club en kosten) Interesse ging duidelijk verder

108 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Weigert op 6 december 2012 aangifte te doen s MSN-berichten Whats-app-berichten Verdachte 7 januari 2013 aangehouden Verbalisant heeft betaalde sex-dates Hechtenis en onderzoek loopt door

109 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Raadsman: niet-ontvankelijkheid OM OM: bewijsuitsluiting (voor zover nodig) Rechtbank: Verbalisant had aanzienlijk aandeel in zaak Verbalisant niet meer objectief Vrijlating verdachte Uitspraak en advocaat van het jaar! Kramer, Pabbruwe en Renckens

110 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Vragen en/of opmerkingen? Over cursus of over iets belangwekkends? Vrijdag 24 januari 2014 Amsterdamse Strafrechtspraak 2013

111 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2014 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den

Nadere informatie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN Docent Mr W. Römelingh Datum 16 december 2011 Plaats Hotel Casa 400 Punten 2 PO Juridisch De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het

Nadere informatie

DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch

DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch Welke eisen mogen worden gesteld aan de betekening? Welke

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 11 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch BEDREIGING EN BELEDIGING Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Cursus voor advocaten over bedreiging en belediging. Bespreking

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 2200224312 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 Datum uitspraak: 24-05-2011 Datum publicatie: 24-05-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:5910

ECLI:NL:GHARL:2014:5910 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-008836-13 Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:6938

ECLI:NL:GHARL:2014:6938 ECLI:NL:GHARL:2014:6938 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 09-09-2014 Datum publicatie: 11-09-2014 Zaaknummer: 21-000531-14 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOVE:2014:213,

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie Handreiking Colofon Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Handhavers op de koffie

Handhavers op de koffie PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) Internet http://www.vno-ncw.nl Handhavers

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011 Rapportnummer: 2011/336 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een brief van 17 februari 2010

Nadere informatie

De door de Rechtbank aangestelde deskundige benoemt dit als volgt:

De door de Rechtbank aangestelde deskundige benoemt dit als volgt: Rechtbank Amsterdam Meervoudige Strafkamer Zitting d.d. 2 april 2012 Algemene toelichting vordering benadeelde partijen Parketnummers 13/661226-10 & 13/661234-10 Inzake: Zedenzaak Amsterdam Verdachten:

Nadere informatie

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL mr. Marijn Heemskerk Eline Willemsen (FairWork) MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT 2 - Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Advocatuur Wetswijzigingen

Advocatuur Wetswijzigingen Advocatuur In deze rubriek geeft Niels van der Laan een overzicht van relevante (op handen zijnde) wetswijziging opdat deze hopelijk niemand zullen ontgaan. Tevens gaat hij in op de huidige stand van zaken

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 167 Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 Nr. 2 VERSLAG VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OVER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Uw Nationale ombudsman

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie