HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch"

Transcriptie

1 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Hof Den Haag in Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing misslag van het jaar, uitspraak van het jaar en advocaat van het jaar.

2 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Rb Hof Rb Amsterdam + Hof Amsterdam = 461

5 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Oud, nieuw en super-snel-recht Mag ik je ID even zien? Niet-ontvankelijkheid OM Bewijs Zedenzaken Verkeerszaken Ontneming en schadevergoeding Hoe is het afgelopen met? En er was meer... Misslag en uitspraak van het jaar!

6 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 LJN = Landelijk Jurisprudentie Nummer ECLI = European Case Law Identifier ECLI: NL: 2013: : GHDHA = Gerechtshof Den Haag RBDHA = Rechtbank Den Haag Tsjechië *), Slovenië, Malta en Frankrijk *)

7 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2231 Hof Den Haag 16/05/2013 Hoger beroep officier van justitie tegen vrijspraak van 3 januari 2013 Brandende klikobak en autobanden Agenten komen op fiets aanzetten Vuurwerk ontploft nabij Last van gehoor

8 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Agent 1: verdachte keek in mijn richting Agent 2: verdachte keek mij recht in de ogen Agenten door OM opgeroepen om te getuigen, maar agenten zijn niet op zitting verschenen OM wenst nieuwe oproep agenten, tenzij veroordeling...

9 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Gerechtshof: Nacht en derhalve donker Zicht gehinderd door rook van brand Tientallen meters tussen agenten en verdachte Wat verdachte heeft gedaan is onzorgvuldig, maar daarmee niet zonder meer strafbaar Spreekt verdachte vrij Bouritius, Van Brummen en De Haan-Boerdijk

10 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0909 Hoger beroep officier van justitie 02/01/2013 Uitspraak rechtbank 03/01/2013 Appelmemorie 24/01/2013 Zitting gerechtshof 07/02/2013 Uitspraak gerechtshof Klaarblijkelijk kan hof (ook) snel procederen...

11 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT "Ik ben degene die het laatst lacht" Bedreiging van agenten "Jullie zijn snotneuzen" Belediging van agenten Rechtbank: 50 uur werkstraf (met voorwaarden) Officier van justitie: 100% strafverhoging jaarwisseling 200% strafverhoging hulpverleners

12 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Gerechtshof: Gewoonlijk geldboete of taakstraf Echter, gevaarzetting rond jaarwisseling Veel mensen op straat Politieagenten in functie Verdachte onder invloed Verdachte met documentatie Verdachte heeft met politie willen spreken, maar hof twijfelt over aanbieden excuus

13 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Criminele jeugdgroep Intimidatie politie Zodat niet is in te zien wiens belang met gesprek meest is gediend 4 weken (waarvan 2 voorwaardelijk) Bakker, Bijloos en Mos-Verstraten

14 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Schending redelijke termijn ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9395 Mishandeling op 14 juni 2009 te Katwijk Uitspraak hof 24 januari 2013 (= 42 maanden later) Van 80 naar 70 dagen ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0636 Openlijk geweld op 4 april 2008 te Zwijndrecht Uitspraak hof 4 februari 2013 (= 57 maanden later) Toepassing 9a Sr

15 OUD, NIEUW EN SUPER-SNEL-RECHT Schending redelijke termijn heeft tot gevolg dat: 1 Verdachte onnodig lang op oordeel van rechter heeft moeten wachten 2 Recht op eerlijk proces mogelijk op onherstelbare wijze is aangetast Getuigen (à charge en à décharge) kunnen na lange tijd onmogelijk nog nauwkeurig verklaren wat ze hebben waargenomen.

16 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2283 Hof Den Haag 26/02/2013 Staandehouding huiselijk geweld te Rijswijk Op bureau wordt naar ID gevraagd ID ligt thuis, want sjabbat Strafbeschikking, kantonrechter en gerechtshof

17 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Niet-ontvankelijkheid, wegens toezegging minister Strijd godsdienstvrijheid (artikel 9 EVRM) Psychische overmacht door godsdienst Wel gevraagd, maar niet gevorderd Bereidheid om ID op te halen Responsieplicht gerechtshof

18 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Niet-ontvankelijkheid, wegens toezegging minister Verworpen, want geen individueel geval Strijd godsdienstvrijheid (artikel 9 EVRM) Recht aan beperkingen onderhevig Psychische overmacht door godsdienst ID had in kleding genaaid kunnen worden Wel gevraagd, maar niet gevorderd Vorderen had geen zin, want geen ID bij zich

19 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Bereidheid om ID op te halen Doet niet af om ID bij zich te dragen EUR 60 boete Bakker, Langeler en Mos-Verstraten

20

21 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2283 Hof Den Haag 21/05/2013 Op of omstreeks 3 april 2011 te Delft Verbalisant vraagt diverse keren naar ID, maar verdachte weigert ID te tonen... Gerechtshof: Uit dossier blijkt niet dat ID ook wordt gevorderd

22 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Gerechtshof: Verdachte niet verplicht om ID te tonen Aanhouding onrechtmatig Vrijspraak Bijloos, Van Brummen en Schuering Wel artikel 9a Sr voor bedreiging en belediging

23 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:4184 Strafrechtelijke immuniteit Popcorn, slaan en schoppen 100 uur (en 1 maand voorwaardelijk) ECLI:NL:RBDHA:2013:14630 Directrice Haagse Abortuskliniek Herberekening AWBZ-subsidie voor ingrepen EUR (waarvan EUR voorwaardelijk)

24 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:RBDHA:2013:13969 Nalaten melden ongebruikelijke transactie(s) Overdracht, cessie en kwijtschelding EUR voorwaardelijk ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6796 Dagvaarding zou in persoon zijn betekend, maar handtekening wijkt wezenlijk af Akte kennelijk onjuist ingevuld

25 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:RBDHA:2013:8786 Waar is uw cliënt mr Van der Eerden? Visum aanvragen, trouwen en land verlaten Strijd aanwijzingen jeugdreclassering Rechtbank: 10 maanden!

26 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5831 Mag ik die sporttas even zien? Rotterdam, 10 februari 2012 Rijden langs Afrikaanderplein Agenten in "dienstmotorvoertuig" Ruiken henneplucht bij passeren Keren "dienstmotorvoertuig" En rijden terug...

27 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Zien man achter kofferbak auto Wat bent u aan het doen meneer? Twee zwarte sporttassen in kofferbak - 52 kilo cocaïne biljetten van EUR 20 (= EUR ) biljetten van EUR 50 (= EUR ) Hadden agenten cautie moeten geven?

28 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Gerechtshof: Wanneer agent hennep ruikt, terugrijdt en uitstapt dan moet agent aan overtreding Opiumwet denken Aan "vrijblijvende" vraag waarmee burger zich bezig houdt behoort dan cautie vooraf te gaan Uit rechtstatelijk oogpunt belangrijk voorschrift...

29 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Echter, in deze zaak kan met constatering vormverzuim worden volstaan Verdachte gaf namelijk geen antwoord op vraag Tonen tas is iets anders dan afleggen verklaring Desalniettemin...

30 MAG IK JE ID EVEN ZIEN? Geen voorwaardelijk opzet overtreding Opiumwet Geen voorwaardelijk opzet witwassen Vrijspraak Bouritius, Van den Honert en Zandbergen

31 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5617 Hof Den Haag 26/03/2013 Toezending dan wel uitreiking strafbeschikking niet volgens geldende voorschriften Verdachte voldoet niet aan strafbeschikking OM gaat over tot dagvaarden verdachte Artikel 255a Sv staat dit toe, maar...

32 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Strijd met beginsel van redelijke en billijke belangenafweging (willekeur) Mogelijkheid verdachte om zaak af te doen - zonder openbare behandeling - zonder kans op hogere straf ontnomen Niet-ontvankelijkheid OM Van Strien

33 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9224 Klacht belaging wordt ingetrokken en bij latere aangifte weer opgevoerd Klachtdelicten kunnen gedurende acht dagen worden ingetrokken (artikel 67 Sr) Niet-ontvankelijkheid OM

34 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013: gram henneptoppen Dossier bevat geen bewijsmiddelen waaruit kan worden afgeleid dat 326 gram afkomstig is van meer dan vijf hennepplanten Strijd Aanwijzing Opiumwet Niet-ontvankelijkheid OM

35 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM In beginsel politiesepot bij: - niet meer dan vijf planten - tijdig afstand van planten En dat ongeacht: - hoeveelheid toppen - gewicht toppen Beter vier grote planten dan zes kleine stekken HR 26/04/2011 LJN BO4015 en NJ 2012/63

36 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:GHDHA:2013:3625 Melding: er is mogelijk ingebroken 4 juli 2012, Industrieweg 141 te Rotterdam Sleutel makelaar past niet meer op slot Veel ramen bedrijfspand staan open Rolluik bedrijfspand staat iets open Achter rolluik staat auto Blaffende honden

37 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Makelaar wordt aangesproken door vrouw Pand gekraakt en buurtagent weet daarvan Krachtens artikel 55 Sv binnentreding - bewoners aangehouden - honden overgebracht - auto op straat gezet - eigendommen naar eigenaar pand

38 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Bevoegdheid artikel 55 Sv strekt - wel tot aanhouding verdachte in woning - niet tot beëindiging huisrecht verdachte Strijd artikel 8 EVRM, artikel 13 EVRM, artikel 551a Sv en beleidsbrief Ernstige schending en groot nadeel verdachten Niet-ontvankelijkheid OM Van Brummen, Van Dijk en Lagerwerf-Vergunst

39 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM ECLI:NL:RBDHA:2013:BY8787 Rb Den Haag 18/01/2013 Gastouderbureau Family House L.E.G. van der Hut, M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl Belastingfraude van EUR Witwassen van EUR KOT (Kinder Opvang Toeslag) Begint in 2006 met eenmanszaak Eindigt in 2009 met 18 WW aanvragen

40 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Benoeming deskundige Fermont Was terecht KOT aangevraagd/verleend? Benoeming deskundige Van Westen Was er sprake van dienstverbanden? FIOD en UWV - kenden regels niet (goed) - legden regels verkeerd uit - gingen uit van schuld verdachte

41 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Strafvorderlijke autoriteiten mogen verdachte niet bij voorbaat als schuldig aanmerken Rechtbank: - onderzoek had "valse start" - onjuiste aannames niet herzien - eenzijdige insteek vervolgonderzoek Administratie buiten dossier gehouden daar die als "vals" werd aangemerkt

42 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Rechtbank: Gebruikte tolk was niet beëdigd Verhoren vaak zonder (niet-beëdigde) tolk Ontoelaatbare druk tijdens verhoren (getuigen) Rechtbank: Officier van justitie (mr Spek) heeft verzuimd om corrigerend op te treden

43 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Rechtbank: Vormverzuimen zodanig ernstig dat niet volstaan kan worden met: - constatering - bewijsuitsluiting - strafvermindering Nee, volle niet-ontvankelijkheid OM! Frenkel, Steenhuis en Van Seventer

44 NIET-ONTVANKELIJKHEID OM Onschuldpresumptie geldt niet alleen voor rechter, maar voor alle autoriteiten die bij opsporing en vervolging betrokken zijn Schending onschuldpresumptie artikel 6 EVRM EHRM 10/02/ /89 NJ 1997, 523 Allenet v Frankrijk

45 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:2622 Hof Den Haag 11/07/2013 Rotterdam, 7 juni 2012 Verzet bij aanhouding (duim draaien) Belediging agenten (fucking assholes) Rechtbank: 2 maanden Gevangenneming op zitting Toewijzing vordering benadeelde

46 BEWIJS Op 27 juni 2013 kijkt hof naar camerabeelden Hof stelt drie essentiële verschillen waar tussen camerabeelden en procesverbaal 1 Verdachte sprong niet op 2 Verdachte naderde niet met snelle pas 3 Verdachte nam geen gevechtshouding aan Hof merkt procesverbaal aan als onbetrouwbaar

47 BEWIJS Hof kan niet vaststellen of agenten in rechtmatige uitoefening bediening waren Vrijspraak voor zowel verzet als belediging Van den Heuvel, Moussault en Wurzer

48 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9508 Rotterdam, 23 december 2010 BOA toont aan aangever (en getuige) pasfoto "U bent op 2 juli 2010 slachtoffer geworden van een mishandeling, gepleegd door de bestuurder van een personenauto met kenteken... Ik heb hier de pasfoto van de bestuurder. Herkent u de man?"

49 BEWIJS Gerechtshof: Meervoudige fotoconfrontatie geniet voorkeur boven enkelvoudige fotoconfrontatie Werkbesparing is geen reden om met enkelvoudige fotoconfrontatie genoegen te nemen Suggestieve opmerking BOA is mogelijk reden voor herkenning geweest

50 BEWIJS Uit dossier blijkt dat kenteken eigenlijk enig aanknopingspunt is voor identificatie verdachte Herkenning bovendien na vijf maanden Vrijspraak Bakker, Bouritius en Kessler

51 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:2625 Zoetermeer, augustus/september 2009 Zes straatroven met bedreigingen in trant van: "Als je niet luistert, dan steek ik je gewoon neer!" Rechtbank: 3 jaar (onvoorwaardelijk) Raadsvrouw: niet-ontvankelijkheid OM

52 BEWIJS Enkelvoudige fotoconfrontatie(s) Verbalisant wist wie verdachte was Naam verdachte circuleerde ook op bureau Handmatig toevoegen van foto's aan selectie Verbalisant zou niet mogen weten wie verdachte is Op dit punt wordt verbalisant door RC gehoord

53 BEWIJS Gerechtshof: Verbalisant ontkent tegenover RC, maar uit dossier blijkt van tegendeel Werkdruk politie geen reden voor onzorgvuldig handelen Onderscheid tussen opsporingsconfrontatie en bewijsconfrontatie

54 BEWIJS Handelen tast niet zozeer goede procesorde aan, maar veeleer betrouwbaarheid bewijs Fotoconfrontatie(s) worden uitgesloten voor bewijs Vrijspraak Bouritius, Van 't Hul en Van der Nat

55 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:4810 Zedenzaak omgeving Rotterdam Twee geestelijk onmachtige aangeefsters 20 maanden (waarvan 5 voorwaardelijk) Hoger beroep Openbaar Ministerie Aangeefsters gehoord bij raadsheer-commissaris Wijziging tenlastelegging (in hoger beroep)

56 BEWIJS Advocaat: Nu advocaat-generaal tenlastelegging wijzigt, wil verdediging aangeefsters opnieuw horen Dr R. Bullens: Niet doen, want tast psychisch welbevinden aangeefsters waarschijnlijk aan

57 BEWIJS Gerechtshof: Artikel 6 EVRM geeft verdediging recht om getuigen (op zitting) te ondervragen Artikel 288 Sv geeft aan dat welzijn getuige reden kan zijn om getuige niet te horen Belang welzijn getuige gaat voor op belang strafvordering

58 BEWIJS Verdediging kan geen compensatie worden geboden voor niet horen getuigen Eerlijkheid proces wordt in kern aangetast Vrijspraak, daar verklaringen aangeefsters moeten worden uitgesloten voor bewijs Le Clercq-Meijer, Van den Honert en Veldt-Foglia

59 BEWIJS ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4352 Hof Den Haag 18/03/2013 ECLI:NL:GHDHA:2013:2905 Hof Den Haag 08/05/2013 Advocaat niet binnen twee uur ter plaatse Politie begint (daarom) met verhoor Mag verklaring worden gebruikt voor bewijs?

60 BEWIJS Is niet tijdig verschijnen advocaat aanleiding om consultatierecht verdachte te beperken? Niet tijdig verschijnen raadsman doet geen afbreuk aan recht om raadsman te consulteren Wellicht anders in bijzondere gevallen die: - zijn toe te rekenen aan verdachte - waarheidsvinding dienen Aler, Holthuis en Moussault

61 BEWIJS ECLI:NL:RBDHA:2013:8768 Rb Den Haag 18/07/2013 Mr Echteld (Gouda) Delft, 23 maart 2013 Twee jongens en vrouw met handtas Sprake van deelneming?

62 BEWIJS Officier van justitie: Vrouw zag twee jongens komen aanlopen Medeverdachte wist wat ging gebeuren Medeverdachte zou in buit delen Jongens rennen beide weg Verdachte heeft zich niet gedistantieerd

63 BEWIJS Raadsvrouw: Vrouw herkent slechts een van twee jongens Enkele seconden tevoren bekend met plan Vrouw ziet jongen plotseling aanrennen Medeverdachte verklaart wisselend Wegrennen hangt samen met: - familieband - jonge leeftijd - gedragstoornis

64 BEWIJS Rechtbank: Vrouw spreekt over een jongen Verklaring medeverdachte onvoldoende Verklaring medeverdachte (ook) onbetrouwbaar Wegrennen levert wel verdenking op, maar niet zonder meer bewijs medeplegen Vrijspraak De Haan, Loenhoud en Schreuder

65 ZEDEN ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6504 Hof Den Haag 25/02/2013 Verklaring aangeefster staat lijnrecht tegenover ontkenning verdachte Dochter versus vader Meermalen penis in mond, vagina en anus Rechtbank: 18 maanden + EUR 2.500

66 ZEDEN Gerechtshof: Indien verklaring aangeefster niet wordt gesteund (of steunbewijs ontoereikend wordt bevonden) laat systeem strafwet geen ruimte voor bewezenverklaring Vrijspraak Schaar, Welbedacht en Wurzer

67 ZEDEN ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5327 Hof Den Haag 22/03/ Verklaring aangeefster - SMS-bericht "Ga maar vast klaar liggen" Rechtbank: 6 maanden Gerechtshof: vrijspraak

68 ZEDEN ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5880 Lerares pleegt ontucht ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6573 Zoen op mond (voor slapen gaan) geen ontucht ECLI:NL:RBDHA:2013:2872 Nieuwe wijze van tenlasteleggen

69 ZEDEN Blank meisje (tussen de 6 en 10 jaar) Ze zit gehurkt op een rots Ze heeft haar benen gespreid Nadruk foto wordt daardoor gelegd op vagina Zie Foto Bestandsnaam Collectiescan Seksuele gedragingen geturfd Map met doorsnee aangetroffen foto's

70 ZEDEN ECLI:NL:GHDHA:2013:2302 Grooming ECLI:NL:GHDHA:2013:3595 Lokagent Joop Uitlokking door Openbaar Ministerie HR 04/12/1979 NJ 1980, 356 Tallon-criterium

71 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:GHDHA:2013:4572 Boete van EUR voor µg/l + 10 maanden rijontzegging Glazen µg/l , , ,75

72 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:GHDHA:2013:3419 Verkeerde procedure Hardinxveld-Giessendam 14 augustus 2011 Vrijspraak, want uit dossier blijkt niet dat verdachte uitslag onderzoek is toegezonden

73 VERKEERSZAKEN Blaastest, ademanalyse en bloedonderzoek Twintig minuten Gecertificeerde verbalisant Gediplomeerde arts Sluitzegels Zonder uitstel naar NFI Schriftelijke mededeling uitkomst Tegenonderzoek - Apotheek Academisch Ziekenhuis Groningen - Apotheek Onze-Lieve-Vrouwe-Gasthuis

74 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:GHDHA:2013:2923 Verkeerde plaats Monster (Madeweg), 24 oktober 2010 Bloedsporen aan bestuurderszijde Verdachte bebloed in ziekenhuis Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag Van 't Hul, Mos-Verstraten en Schaar

75 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7108 Alcoholslot I Mr C.J. Nierop (Amsterdam) Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie - Zonder noodzaak bloed afgenomen - Ne bis in idem wegens alcoholslot Wat is er gebeurd op 1 oktober 2012 te Hillegom?

76 VERKEERSZAKEN Melding over aanrijding Auto tegen geparkeerde auto Man naast auto en trias alcoholica - Valt onderweg naar bureau in slaap - Valt bij uitleg ademanalyse in slaap - Valt bij uitleg bloedonderzoek in slaap Reageert niet op pijnprikkels arts Arts neemt bloed af

77 VERKEERSZAKEN Afname bloed toegestaan, gezien: - redelijk vermoedenschuld - wettelijke regeling afname bloed - proberen minder ingrijpende maatregelen Alcoholslot geen "criminal charge", gezien: - doel maatregel - aard maatregel - zwaarte maatregel

78 VERKEERSZAKEN Rechtbank houdt wel rekening met alcoholslot en wijkt daartoe af van LOVS-richtlijn Van EUR onvoorwaardelijk Naar EUR 500 onvoorwaardelijk Van 9 maanden ontzegging onvoorwaardelijk Naar 9 maanden ontzegging voorwaardelijk Politierechter Krans

79 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:RBDHA:2013:14150 Alcoholslot II Mr P.T. Verweijen (Den Haag) Alcoholslot criminal charge, indien ongeldigverklaring rijbewijs gevolg is van onmogelijkheid om aan alcoholslotprogramma deel te nemen Tussenvonnis: raadsman krijgt huiswerk mee Politierechter Hensen

80 VERKEERSZAKEN ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3868 Veegmachine ECLI:NL:RBDHA:2013:9633 Donnie Rog

81 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2213 Hof Den Haag 06/05/2013 Ontneming en terugvordering bijstand Gouda Bijstandsuitkering Hennepkwekerij(tje) Veroordeling voor hennepkwekerij Ontnemingsvordering van EUR Terugvordering bijstand voor EUR

82 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Raadsman: Bij ontneming moet rekening worden gehouden met terugvordering (anders dubbel getroffen) Gerechtshof: Maatregelen beogen niet hetzelfde doel Gemeente is niet een benadeelde Twee verschillende trajecten

83 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Gerechtshof: Ingeval veroordeelde inkomsten had opgegeven, was waarschijnlijk geen bijstand verleend Twee "illegale" bronnen van inkomsten Gerechtshof: Wel grond voor matiging Bovendien schending redelijke termijn EUR (in plaats van EUR )

84 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:2621 Hof Den Haag 20/06/2013 Ontneming en civiele vordering Heineken-zaak Heineken-zaak Crediteurenadministratie Verduistering in dienstbetrekking Ontnemingsvordering van EUR

85 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Gerechtshof: Gebleken van civiel (verstek)vonnis rechtbank van meer dan EUR Ingeval civiele vordering kleiner dan ontneming, volgt vermindering Ingeval civiele vordering groter dan ontneming, volgt afwijzing

86 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:3411 Hof Den Haag 10/09/2013 Artikel 89 Sv en moeder Cerise Lobs Mr D.S. Lösing (Rotterdam) Volgens LOVS-richtlijn ruim EUR Vraagt ruim EUR Krijgt EUR

87 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING Geen reden voor vergoeding, want:... Gewezen verdachte heeft gezwegen... EHRM 21/03/ /95 (Rushiti v Oostenrijk) Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8923 Vergoeding overmaken naar CJIB-rekening...

88 ONTNEMING EN SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5621 Hof Den Haag 26/03/2013 Artikel 591a Sv en reistijd advocaat Mr P.J. Silvis (Schiedam) Vraagt ruim EUR Advocaat-generaal EUR Reistijd zou namelijk voor de helft tellen Krijgt ruim EUR

89 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ8627 Hof Den Haag 25/04/2013 F-16 piloot Rechtbank: 5 jaar Harmsen, Milders en Milius Gerechtshof: 4 jaar Aler, Knobbout en Van der Wildt

90 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ2763 Hof Den Haag 01/03/2013 Schipholbrand (met elf doden) Rechtbank Haarlem: 3 jaar Gerechtshof Amsterdam: 18 maanden Hoge Raad: verwijzing Gerechtshof Den Haag: vrijspraak

91 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0277 Hof Den Haag 01/02/2013 Waxinelichthoudergooier Rechtbank: 1 jaar psychiatrisch ziekenhuis Alwin, De Boer en Brand Gerechtshof: 5 maanden Baardman, Van Boven en Van Rijnberk

92 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:RBDHA:2013:15617 Rb Den Haag 19/11/2013 Leidse schooldreiger Aankondiging op Tomorrow, I will shoot my Dutch teacher Mr Charité en Mr van der Plas (Katwijk) Tomorrow zou een zondag opleveren 150 uur taakstraf

93 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:4544 Hof Den Haag 02/12/2013 Overval op Juwelier Lapidee Rb Hof Mr Plasman 13 jaar 10 jaar Mr Spong 11 jaar 8 jaar Mr Deen? 5 jaar 3 maanden

94 HOE IS HET AFGELOPEN MET? ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6542 Hof Den Haag 02/04/2013 GMW Advocaten Rechtbank: 40 uur + EUR Avedissian, Groenendijk en Toeter Gerechtshof: 60 uur + EUR Clement, Greve en Holthuis

95 EN ER WAS MEER... ECLI:NL:RBDHA:2013:10766 Greenpeace versus Shell ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1957 Artikel 197 Sr ECLI:NL:RBDHA:2013:12297 Quote 500 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8217 Raymond P.

96

97 EN ER WAS MEER... Hoe geheim is een staatsgeheim? Het komt de verdediging voor dat meer dan mensen toegang hadden tot de COREUdocumenten. 25 lidstaten 10 ministeries medewerkers + medewerkers diverse instellingen

98 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:GHDHA:2013:3148 Hof Den Haag 09/08/ uur omgezet in 75 dagen Is bezwaarschrift tijdig ingediend? Maar... is bevel omzetting ook tijdig gedaan? Datum veroordeling 4 november 2011 Datum omzetting 18 maart 2013 Ruim 16 maanden

99 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Gewoonlijk maximaal = 15 maanden Artikel 22c Sr Artikel 22i Sr Rb Oost-Nederland 20/02/2013 LJN BZ2596 Bevel omzetting buiten de termijn genomen? - Misschien wel - Misschien ook niet

100 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:GHDHA:2013:3155 Hof Den Haag 12/04/2013 Rotterdam, 2 april 2010 Twee mannen zitten in woonkamer en spelen met wapen

101 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Verondersteld mag worden dat een ieder zich bewust is van risico's die elk gebruik van vuurwapen met zich brengt Verdachte heeft slachtoffer meest fundamentele recht ontnomen 5 jaar (voor dood door schuld) Van Boven, Rijnberk en De Vries

102

103 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:RBDHA:2013:18257 Rb Den Haag 23/12/2013 Rishi op Hollands Spoor Misslag van het jaar! Artikel 12 Sv Melding Geen noodsituatie Geen zekerheid over wapen Onder aan trap wordt vuurlijn besproken

104 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Politie had getalsmatig overwicht Verdachte rent weg en wordt in rug geschoten Afstand tussen politie en verdachte circa 16 meter Volgens rechtbank werd voldaan aan vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit Volgens rechtbank heeft gehandeld ter uitvoering van wettelijk voorschrift Alink, Bouwman en Elkerbout

105 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Jean Charles de Menezes Metro van Londen EHRM 05/10/ /96 Grams v Duitsland (Decision) EHRM 15/05/ /99 Ramsahai v Nederland (Judgment)

106 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! 18-jarige Moravia Ramsahai Diefstal scooter tijdens Kwakoe Festival Ramsahai trok pistool Agent laat portofoon vallen Agent trekt ook pistool, waarschuwt en schiet Artikel 12 Sv Artikel 2 EVRM Artikel 6 EVRM

107 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! ECLI:NL:RBDHA:2013:5273 Rb Den Haag 12/04/2013 Mr F.H. Bruggink (Den Haag) (Zeden)rechercheur bureau Zuiderpark Melding mishandeling op bureau Verbalisant belt aan en dringt aan Vertelt over werk (club en kosten) Interesse ging duidelijk verder

108 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Weigert op 6 december 2012 aangifte te doen s MSN-berichten Whats-app-berichten Verdachte 7 januari 2013 aangehouden Verbalisant heeft betaalde sex-dates Hechtenis en onderzoek loopt door

109 MISSLAG EN UITSPRAAK VAN HET JAAR! Raadsman: niet-ontvankelijkheid OM OM: bewijsuitsluiting (voor zover nodig) Rechtbank: Verbalisant had aanzienlijk aandeel in zaak Verbalisant niet meer objectief Vrijlating verdachte Uitspraak en advocaat van het jaar! Kramer, Pabbruwe en Renckens

110 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Vragen en/of opmerkingen? Over cursus of over iets belangwekkends? Vrijdag 24 januari 2014 Amsterdamse Strafrechtspraak 2013

111 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2013

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 24 januari 2014 Plaats Hotel Casa 400 te Amsterdam Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten PROGRAMMA 16.20 Hoorcollege 17.20 Pauze 17.30 Hoorcollege of werkcollege 18.20 Rondvraag over cursus 18.30 Rondvraag over actualiteiten PUNTEN Aankomst Vertrek Evaluatie Enquête HAAGRECHT COLLEGE Punten

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:9239

ECLI:NL:RBAMS:2016:9239 ECLI:NL:RBAMS:2016:9239 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 16/4106 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Rekestprocedure Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Strafrecht in de zorg / Preventie

Strafrecht in de zorg / Preventie Strafrecht in de zorg / Preventie 7 oktober 2013 Mr. Marcel Smit en mr. Tina Sandrk Onderwerpen Inleiding Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie (OM) Gegevensuitwisseling IGZ en OM

Nadere informatie

Jurisprudentie Strafrecht. 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen

Jurisprudentie Strafrecht. 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen Jurisprudentie Strafrecht 11 december 2015 Prof.mr. F.G.H. Kristen Programma Uitspraken Hoge Raad 1 december 2015 Materieel strafrecht Strafprocesrecht: bewijs Strafprocesrecht: overig Sanctierecht Materieel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/213 2 Feiten Verzoeker is

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch RIJDEN ONDER INVLOED Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Rijden onder invloed. Systematiek wet. Rekenen met glazen in plaats van promilages. Argumenten

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 Instantie Datum uitspraak 30-01-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland 15/871465-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Rapport Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz... Page 1 of 5 LJN: BZ4987, Rechtbank Alkmaar, 15.740827-12 Datum 20-03-2013 uitspraak: Datum 20-03-2013 publicatie: Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Niet-ontvankelijkheid

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2002:13

ECLI:NL:GHAMS:2002:13 ECLI:NL:GHAMS:2002:13 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Amsterdam 30-05-2002 16-11-2016 23-001199-01 Strafrecht Hoger

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-04-2017 Datum publicatie 01-05-2017 Zaaknummer RK 16/7321 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Rekestprocedure

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 2014/098 de Nationale ombudsman 1/5 Gerard* is eigenaar van een

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Rapport Ingetrokken of niet? Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie te Rotterdam,

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35062 17 december 2013 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 2 Klacht Verzoeker is op 8 november 2006 door de politie aangehouden wegens stalking van zijn ex-echtgenote. In dit verband klaagt verzoeker erover

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. Als u getuige

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 september 2007 Rapportnummer: 2007/196

Rapport. Datum: 17 september 2007 Rapportnummer: 2007/196 Rapport Datum: 17 september 2007 Rapportnummer: 2007/196 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Haaglanden hem op 12 mei 2005 met een vuist in het gezicht heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: RH, geboren te Curaçao, wonende te Sint Maarten 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat.

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat. Kennisonderdeel Wettelijke Kaders Milieu Generiek oetsvorm Gesloten vragen Hulpmiddelen Geen Duur 70 minuten (1 uur en 10 minuten) Cesuur 67% Onderwerp Artikel/begrip oetsterm 1.1 Strafrecht algemeen WvSr

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Art. 359a Sv Relativering onrechtmatig verkregen bewijs Gebaseerd op paragraaf 3.9 e.v. van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 1 Vormverzuim / relativering onrechtmatig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 Rapport Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee hem na zijn aanhouding op 18 januari 2003 op de vliegbasis Volkel, niet ten spoedigste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.1047 d.d. 6-1-2012 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders van het raadslid F.ZEVENBERGEN en G.Gruting (VVD) d.d. 5 oktober 2012 over de gekraakte panden

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden. Pagina 176 tm 183

Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden. Pagina 176 tm 183 Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden Pagina 176 tm 183 Wat gaan we behandelen Ambtsdwang (Art. 179 Sr) Wederspannigheid (Art 180 Sr) Belediging (Art 266, 267 sub 2 Sr) Niet voldoen aan

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 07/6943 WWB 07/6944 WWB U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant), tegen de uitspraak van de rechtbank

Nadere informatie

De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen

De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen This is a postprint of De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen Wilde, B. de Nederlands Juristenblad, 2009(44/45), 2885-2886 Published version: no link

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2011. Docent Mr W. Römelingh Datum 6 januari 2012 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch

HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2011. Docent Mr W. Römelingh Datum 6 januari 2012 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2011 Docent Mr W. Römelingh Datum 6 januari 2012 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag in 2011.

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0705

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0705 ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0705 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2011:bv0705 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 09-09-2011 Datum publicatie 11-01-2012 Zaaknummer

Nadere informatie

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Formeel Strafrecht, De Verdachte Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Wat gaan we behandelen? Wat is formeel strafrecht? Doel strafvordering? Artikel 1 Strafvordering Waar vind je strafvordering? De drie fasen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mw. I. M. Gyömörei

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mw. I. M. Gyömörei Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mw. I. M. Gyömörei sv 14 RIS 083912 Corr. nr. 2001/147/BSD Den Haag, 20 februari 2001 Aanhoudingen bij gekraakte leegstaande panden

Nadere informatie