Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen. De kunst van het werken met perspectieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen. De kunst van het werken met perspectieven"

Transcriptie

1 Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen De kunst van het werken met perspectieven Jaargang

2 Leren, Ontwikkelen & Veranderen De kunst van het werken met perspectieven Organisaties zijn nogal eens doorgeschoten in professionalisering of rationalisering en werken daardoor vervreemding in de hand. Organisaties zijn vaak taaie systemen die een eigen dynamiek vertonen en defensiemechanismen hebben die uitstijgen boven de optelsom van de individuen. Het veranderen van organisaties is te vaak gericht op tekorten en veel te weinig op bezittingen (krachten, vermogens en dromen). Veranderaars proberen vaak een nieuwe werkelijkheid op te leggen, zonder dat er goed wordt gekeken naar de echte, authentieke beweging: je kunt niet zomaar een rivier de bocht om sturen. Veranderingen worden zelden afgemaakt omdat managers voornamelijk beloond worden voor startenergie, en niet voor volhouden en voltooien. Herkent u bovenstaande beelden? Bent u zelf actief gericht op het kwalitatief verbeteren van het functioneren van de organisatie? Zoekt u naar wegen, interventies en mogelijk heden om die verbeteringen daadwerkelijk te realiseren en wilt u daartoe de competenties en handelingsbekwaamheden van uzelf en anderen ontwikkelen? Dan kan de post-masteropleiding Leren, Ontwikkelen & Veranderen (LO&V) meerwaarde voor u opleveren. Vertrekkend vanuit een normatieve visie op organisaties en organisatie-ontwikkeling worden in de opleiding perspect ie ven geboden op succesvol leren, ontwikkelen en veranderen.

3 Gehanteerde visie op organisaties De in het programma gehanteerde visie op de organisatie als werkgemeenschap is als volgt te karakteriseren: - organisaties zijn gebaat bij een specifieke organisatie -identiteit die intern en extern herkenbaar is - organisaties zijn erbij gebaat zich te gedragen als werkgemeenschappen, een gemeenschap waar mensen zich lid van voelen en lid van zijn, met alle rechten en plichten van dien - organisaties zijn gebaat bij actief werken aan het commitment van medewerkers - organisaties hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn erbij gebaat daar naar te handelen - organisaties zijn een plek waar mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen De visie op het ontwikkelen van organisaties is gebaseerd op de gedachte dat organisatie-ontwikkeling: - educatieve elementen dient te bevatten, dat wil zeggen dat elementen van leren en ontwikkelen van mensen en groepen worden ingebouwd - gekoppeld is aan noden en vragen van de organisatie zelf en daar zijn startpunt vindt - gefundeerd is op ervaring en op bestaande percepties - gebaseerd is op een hechte samenwerking tussen veranderaars en andere actoren - gebaseerd is op een aantal fundamentele waarden: democratie, menselijkheid, authenticiteit, openheid en een natuurlijke en vrije uitdrukking van meningen en gevoelens - plaatsvindt in nauwe samenhang met leren en ontwikkelen van mensen en groepen - bepaald wordt door de mate waarin men bedreven is in de kunst van het werken met perspectieven op leren en veranderen Prof.dr. Leon de Caluwé: Organisaties besteden te veel tijd aan management en veel te weinig tijd aan het leren, ontwikkelen en veranderen van de organisatie. Voor wie? De post-master LO&V richt zich op mensen die meer vragen hebben dan antwoorden. Mensen die ervaring hebben met organisatieveranderingsprocessen en die op grond hiervan vragen, dilemma s en cases hebben waar ze een antwoord op willen zoeken. Zij zijn geïnteresseerd in het leren en ontwikkelen van indi viduen, teams en organisaties èn van zichzelf. Ze doen dat samen met anderen, waarbij praktijk, theorie en reflectie stevig met elkaar worden verbonden. De deelnemers zien zichzelf als stuwende kracht in hun eigen organisatie en zijn gericht op het kwalitatief verbeteren van het functioneren van de totale organisatie. Zij zoeken naar wegen, interventies, mogelijkheden om die verbeteringen daadwerkelijk te realiseren en willen bij zichzelf én bij anderen de competenties en handelingsbekwaamheden daartoe ontwikkelen. Daarbij spelen elementen van leren, ontwikkelen, veranderen en reflectie een belangrijke rol. Dr. Manon Ruijters MLD: Hoe kunnen we zorgen dat leren en ontwikkelen niet leidt tot uitputting maar tot veerkracht?! Prof.dr. Robert-Jan Simons: De deelnemers en docenten zijn bereid om zelf, en samen met anderen, verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leer proces. Ze vormen zelf een leergemeenschap.

4 Het programma Het programma bestaat uit drie blokken van vijf dagdelen en drie blokken van acht dagdelen inclusief overnachtingen. Tevens maken een studiereis, een intervisietraject, studium generale-bijeenkomsten en het zogenaamde Forum, onderdeel uit van het programma. 1. Introductiemodule In het eerste blok wordt de context van leren, ontwikkelen en veranderen geschetst. De deelnemer als lerende, ontwikkelaar en veranderaar komt aan bod en er wordt een begin gemaakt met het vormgeven van een leernetwerk. Thema s: - jezelf bekend maken eerste lijnen leggen voor het gezamenlijke netwerk - de kerndocenten brengen hun manifest over leren, ontwikkelen en veranderen - de deelnemers maken een aanzet voor hun eigen manifest rond leren, ontwikkelen en veranderen - de drie competenties uit het programma Leren, Ontwikkelen en Veranderen (LO&V) nader verkend 3. Leren in en van organisaties Centraal doel van dit blok: verbreden van het perspectief op leren van individuen, groepen, organisaties en jezelf. De bewustwording van de eigen mentale modellen en gewoontes en kernreflectie op de stuurbaarheid en wijze van sturing van leerprocessen. Het gaat om de verbreding van het perspectief op leren en ontwikkeling in de richting van leren op de werkplek, impliciet leren, collectief leren en zelf gestuurd leren. Naast leren en ontwikkeling van anderen, staat ook het eigen leren en ontwikkelen centraal. Thema s: - van leren naar organisatie-ontwikkeling - leren van anderen, leren met anderen - integreren leren en werken - hoe leren teams, hoe leren organisaties? 4. Journey of development: crossing (personal) borders Het centrale perspectief in dit vierde blok, dat als een studiereis wordt vormgegeven, is: leren, ontwikkelen, veranderen van jezelf en je eigen organisatie, gestimuleerd door andere culturele perspectieven. 2. Veranderen met focus op organisatie-ontwikkeling Bij deze sessie staat niet het ontwerpen van een eenvoudige of enkelvoudige verandering, maar werken aan meervoudige en duurzame ontwikkeling van organisaties centraal. Thema s: - de verschillende concepten over veranderen: vijf families van verandertheorieën die worden toegepast op indivi- duen en organisaties. Wat zijn de sterkten en zwakten van elk van die concepten? Waar liggen jouw eigen voorkeuren en allergieën? - specifieke aandacht voor organisatie-ontwikkeling (Organization Development): de historie, de ontwikkeling ervan en de stand van zaken. Een overzicht van de de organisatie-ontwikkelingsinterventies en de indicaties en contra-indicaties voor het gebruik ervan. Wat weten we over de werkzame bestanddelen? - leren meervoudig te diagnostiseren en meervoudige interventieplannen te maken - het toepassen van deze kennis en inzichten op eigen verandercases Thema s, deels afhankelijk van het land dat bezocht wordt: - landenidentiteit, bedrijfsidentiteit, mijn identiteit - leiderschap in Europa - ondernemerschap tonen in het realiseren van gewenste doelen - meervoudig kijken, handelen en ervaren - het creëren van commitment als basis en middel voor gedragsontwikkeling - van officiële waarheid naar richting en actie; waar valt op te sturen? Wat kun je doen? Bezoek aan: - universiteit/business-school/instituties/de straat - contact met vakgenoten, internationale experts en anderen - Berlijn, Brussel, Barcelona, Bretagne of Beieren (opties) Alle bestemmingen die met een andere letter beginnen zijn ook mogelijk. De organisatie van de studiereis ligt in eerste instantie in handen van de cursisten. Van de kant van de cursusorganisatie zijn een basisbudget, faciliteiten en begeleiding c.q. leermanagement beschikbaar.

5 5. De organisatie als kenniswerkplaats Kennis is in onze huidige maatschappij steeds belangrijker geworden. Wat betekent dat feit voor de wijze waarop we werken en leren in organisaties organiseren? De huidige tijd vraagt om Slim organiseren met kennis. In de module wordt aandacht besteed aan het strategische richten en inrichten van kennis- en leerprocessen. Aan de orde komen onderwerpen als kennisstrategie, kennis- en leerinfrastructuur, Communities of Practice, kennisnetwerken, combineren van leren en werken, benutten van impliciete en expliciete kennis, leren van ervaringen, de methodieken van lessons learned en good and best practices. Tevens wordt in de module aandacht besteed aan de rol die moderne communicatietechnologie kan spelen als enabler van kennis- en leerprocessen en de mogelijkheden en grenzen van e-learning. Hoe kan technologie het leren ondersteunen en welke rol kan het spelen binnen kennismanagement? 6. Organiseren tussen vervreemding en verbinding In deze module vertrekken we vanuit een kritisch perspectief op organiseren. Van daaruit staat de vraag centraal hoe we de organisatie kunnen ontwikkelen als een werkgemeenschap. We zoeken de spanning op tussen de begrippen identiteit en vervreemding, om van daaruit tot verbinding en vertrouwen te komen. Thema s: - introductie van het kritisch perspectief op organiseren - processen van organiseren en de ontwikkeling van werkgemeenschappen - herkennen van kerncompetenties en organisatie-identiteit - co-creërend vormgeven aan processen van ontwikkeling en verandering - consistentie tussen intensiteit van de verandering en de methodieken van veranderen - uitdagingen en dilemma s bij het omgaan met talent en sociaal kapitaal - morele moed als uitdaging voor managers en de HRM- of HRD-professional. 7. Afsluitende module In het afsluitend seminar worden de inhoudselementen uit de voorgaande seminars gecombineerd in een casebeschrijving, een spelsimulatie of in een andere nader af te spreken vorm. Deze afsluitende module is een integratie van leren, ontwikkelen & veranderen en het eigen perspectief op de eigen toekomst. Hoe heb je je ontwikkeld en hoe kijk je naar de toekomst? De opdrachten worden gepresenteerd aan en van feedback voorzien door een forum van docenten, de andere deelnemers en eventuele externe gasten. Module Data Docenten 1. Introductiemodule wo 12, do 13 en vr 14 november 2014 prof.dr. Leon de Caluwé Josette de Goede MSc MCM dr. Manon Ruijters MLD dr. Michiel Schoemaker prof.dr. Robert-Jan Simons drs. Rob van der Spek prof.dr. André Wierdsma 2. Veranderen met focus op organisatie-ontwikkeling do 15 en vr 16 januari 2015 prof.dr. Leon de Caluwé 3. Leren in en van organisaties do 12 en vr 13 februari 2015 dr. Manon Ruijters MLD prof.dr. Robert-Jan Simons 4. Studiereis wo 25 t/m za 28 maart 2015 drs. Rob van der Spek 5. De organisatie als kenniswerkplaats do 23 en vr 24 april 2015 drs. Rob van der Spek 6. Organiseren tussen vervreemding en verbinding ma 18, di 19 en wo 20 mei 2015 dr. Michiel Schoemaker drs. Martijn Vroemen prof.dr. André Wierdsma 7. Afsluitend seminar wo 24, do 25 en vr 26 juni 2015 prof.dr. Leon de Caluwé Josette de Goede MSc MCM dr. Manon Ruijters MLD dr. Michiel Schoemaker prof.dr. Robert-Jan Simons drs. Rob van der Spek prof.dr. André Wierdsma Na iedere module vindt een intervisie-atelier plaats Data worden bekend gemaakt Josette de Goede MSc MCM tijdens eerste module

6 Deelnemende docenten De betrokken docenten hebben hun sporen verdiend binnen de wetenschap èn in de praktijk. Daarnaast beschikken zij allen over uitgebreide ervaring in het verzorgen van onderwijs voor professionals. Zij zijn altijd zelf actief bezig met opdrachten in de praktijk en met verdiepend wetenschappelijk onderzoek. Docenten van de modules zijn: - prof.dr. Leon de Caluwé (Vrije Universiteit Amsterdam, Twynstra Gudde) - Josette de Goede MSc MCM (Coreness Strategy Change Leadership) - dr. Manon Ruijters MLD (Twynstra Gudde) - dr. Michiel Schoemaker (researcher, lecturer en consultant identity en communities) - prof.dr. Robert-Jan Simons (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement) - drs. Rob van der Spek (DNV GL) - drs. Martijn Vroemen (management consultant, trainer, coach) - prof.dr. André Wierdsma (Nyenrode Business Universiteit) Werkateliers & Studium Generale Tussen de modules in worden ter bevordering van het leren werkateliers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt in groepen van vijf à zes deelnemers besproken op welke manier in de praktijk met de behandelde inhoudselementen wordt omgegaan. In de loop van de post-master worden enkele bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Studium Generale. Ter verbreding van het gezichtsveld van de deelnemers wordt ingegaan op thema s die de context van organisaties beschrijven. Josette de Goede MSc MCM: Het is echt puzzelen en loslaten van vertrouwde aannames, maar wat een hefbomen en energie kun je vinden door perspectiefwisseling. Bezig zijn met de change of change is NU antwoorden vinden op de vragen van morgen. Forum: open ruimte voor gesprek Elke eerste avond in een module wordt, op basis van voorbereiding en voorzet van twee deelnemers uit de groep, een forumbijeenkomst georganiseerd. Tijdens dit forum onderzoeken en ontwikkelen de deelnemers een nieuwe en normatieve visie op organisaties en organisatieontwikkeling. Dit doen de deelnemers in discussie met de kerndocenten. Prof.dr. André Wierdsma: Co-creëren vraagt om samen het onbekende te verkennen en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Durf je het verschil te maken vanuit verbinding met jezelf én anderen? Drs. Rob van der Spek: Hoe een collectief leert is een fascinerend thema. Verschillende perspectieven zijn nodig om een omgeving te organiseren waarin medewerkers worden uitgedaagd om slim te leren. De kunst is vervolgens om als organisatie deze energie om te zetten in nieuwe produkten en diensten.

7 Informatie Locatie Voor nadere informatie over de post-master LO&V kunt u contact opnemen met ABK RU Nijmegen, drs. Joyce Sas-Müller, of Informatiebijeenkomst Voorafgaand aan de start van de post-master LO&V zullen er voor geïnteresseerden informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De data voor de bijeenkomsten zijn: woensdag 9 april 2014 woensdag 21 mei 2014 woensdag 2 juli 2014 woensdag 3 september 2014 De bijeenkomsten vinden plaats bij Twynstra Gudde te Amersfoort en beginnen om uur. Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via De post-master LO&V zal plaatsvinden op een locatie in het midden van het land. Inschrijving Aanmelding Aanmelding is mogelijk via het bijgevoegde inschrijf formulier. Cursusprijs , all-in, d.w.z. in dit bedrag zijn kosten voor overnachting, catering, studiereis en literatuur inbegrepen. Plaatsing Na ontvangst van het inschrijfformulier en het curriculum vitae zal de geïnteresseerde voor een intake gesprek worden uitgenodigd. Het intakegesprek heeft tot doel de toelaatbaarheid van de geïnteresseerde vast te stellen en wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt besloten over toelaatbaarheid van de kandidaat. Certificaat Na het afronden van de post-master LO&V ontvangt u een certificaat. Voorwaarde is actieve deelname aan alle bijeenkomsten en het met een voldoende resultaat voltooien van de opdrachten. Annuleren De organisatie houdt zich het recht voor de post-master bij onvoldoende deelname niet te laten doorgaan.

8 Deelnemende organisaties Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Twynstra Gudde is een onafhankelijk adviesbureau met ruim 50 jaar praktijkervaring. Het bureau werkt met meer dan 300 consultants, managers en stafmedewerkers voor opdrachtgevers in de gezondheidszorg, overheid, bouw, energie en watersector en organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij arbeidsvraagstukken. Voor meer informatie: DNV GL, adviesgroep kennismanagement De adviesgroep kennismanagement van DNV GL is sinds 1989 actief op het terrein van organisatieleren en toekomstverkenningen. De adviseurs van DNV GL hebben bij diverse internationale en nationale bedrijven en organisaties projecten en studies uitgevoerd. Voor meer informatie: ABK Radboud Universiteit Nijmegen Sinds 1991 verzorgt de ABK voor de faculteit Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen kennis interactie tussen wetenschappers en mensen die werkzaam zijn in de praktijk. De MSc-opleiding Bedrijfskunde voor ervaren managers en andere professionals vormt de kern van de activiteiten van de ABK. Daarnaast worden (mini)- conferenties, leergangen, masteropleidingen en op maat gesneden leertrajecten georganiseerd. Voor meer informatie: inschrijfformulier: zie laatste twee pagina s >

9 i n s c h r i j f f o r m u l i e r l o & v Ondergetekende, naam en voor let ters (evt. titel): roep naam (m/v): geboor te da tum + geboor te plaats: privé adres: post co de + woon plaats: tele foon: zake lijk orga ni sa tie: adres: post co de + ves ti gings plaats: post bus num mer: post co de + plaats: tele foon: fax: func tie: afde ling: factuuradres organisatie: t.a.v.: adres: post co de + plaats: schrijft zich hier mee in voor de post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen (start november 2014). Ondergetekende is, bij definitieve toelating, gehouden aan de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van dit inschrijfformulier, en verplicht zich tot het voldoen van het cursusgeld van , op rekening t.n.v. Stg. UOBN o.v.v. Inschrijving post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen nov 2014, in: (aan krui sen wat gewenst is) o 1 ter mijn datum: o 2 ter mij nen van zes maanden o 4 ter mij nen van een kwartaal hand te ke ning: o 12 ter mij nen van een maand Dit for mu lier dient u, ver ge zeld van een recente pas fo to en cur ri cu lum vitae te stu ren naar: ABK RU Nijmegen, Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen tel , Indien de werkgever (mee)betaalt, handtekening werkgever: Aan deze inschrij ving kunnen geen rechten wor den ont leend. Plaatsing is defi ni tief na posi tief bericht van de ABK RU Nijmegen.

10 inschrijvings- en betalingsvoorwaarden opleidingen abk/stichting uobn 1 Inschrijving opleiding Een cursist ontvangt na inschrijving voor één van de opleidingen van de ABK/stichting UOBN een bericht van de ABK/stichting UOBN of hij/zij al dan niet toelaatbaar is voor de opleiding. Met dit bericht is de eventuele plaatsing definitief. Toelating tot een van de opleidingen van de ABK/stichting UOBN is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat na aanvang van de opleiding deelname is gebonden aan de ingeschreven cursist. 2 Betalingsvoorwaarden De opleidingskosten staan vermeld op het door de cursist ondertekende inschrijfformulier. De opleidingskosten dienen binnen de op de factuur gestelde vervaldatum(-data) te worden voldaan. Een regeling voor de betaling van de opleidingskosten door de werkgever vindt plaats door middel van medeondertekening van het aanmeldingsformulier. De cursist blijft echter persoonlijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het cursusgeld. 3 Termijnbetalingen Op het inschrijfformulier van de betreffende opleiding staat aangegeven of termijnbetaling van het cursusgeld mogelijk is. Indien de cursist niet aangeeft hiervan gebruik te willen maken, zal het cursusgeld in één termijn worden gefactureerd. Aan termijnbetaling zijn geen extra kosten verbonden. 4 Betalingsachterstand De ABK/stichting UOBN is in geval van een betalingsachterstand door de cursist bevoegd betrokkene de toegang tot de opleiding te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Tevens is de ABK/stichting UOBN gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen. 5 Annulering deelname opleiding Ondertekening van een inschrijfformulier voor een van de opleidingen die de ABK/stichting UOBN verzorgt, verplicht de cursist tot het betalen van de overeengekomen cursusprijs. Annulering van een inschrijving voordat de opleiding is begonnen, kan alleen door middel van een aangetekend schrijven en verplicht de cursist te allen tijde tot het voldoen van 10% van de cursusprijs aan administratiekosten. Indien bedoelde kennisgeving 21 dagen of korter voor aanvang van de opleiding wordt ontvangen, is de cursist 60% van het cursusgeld verschuldigd (inclusief de hiervoor bedoelde administratiekosten). Na de start van de opleiding wordt niet meer tot restitutie van het cursusgeld overgegaan. 6 Toepasselijkheid voorwaarden Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist/werkgever te kennen de hier beschreven voorwaarden en eventueel in de informatiegids vermelde aanvullende voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. 7 Geschillenregeling Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst danwel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de competente rechter in Arnhem. De ABK/stichting UOBN, Radboud Universiteit Nijmegen, juni 2009.

Toekomstbestendig Organiseren

Toekomstbestendig Organiseren post-master Toekomstbestendig Organiseren Bij innovatie wordt meestal gedacht aan een nieuwe technische uitvinding of ontwikkeling. Echter, in een wereld waarin alles in een hoog tempo verandert, worden

Nadere informatie

Diversity & Inclusion: the next generation

Diversity & Inclusion: the next generation Diversity & Inclusion: the next generation 2015 U staat als HR professional op het punt om Diversity & Inclusion (D&I) als aandachtsgebied onder uw hoede te nemen en u zoekt een geschikte, korte opleiding

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde

Leergang Werknemerskunde ABK maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Leergang Werknemerskunde Organiseren vanuit het perspectief van de werknemer 8 donderdagen mei 2008 februari 2009 Nijmegen, maart 2008 Wijzigingen

Nadere informatie

Twee masterclasses: de D&I essentials op orde

Twee masterclasses: de D&I essentials op orde Diversity & Inclusion: the next generation (D&I) 2017 U staat als HR professional op het punt om D&I als aandachtsgebied onder uw hoede te nemen en u oekt een geschikte, korte opleiding die u toerust voor

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde. stimuleren. Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers

Leergang Werknemerskunde. stimuleren. Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers Leergang Werknemerskunde stimuleren Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers 6 donderdagen van 13.30-18.30 uur, start mei 2010 Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief

Nadere informatie

Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers

Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers Leergang Werknemerskunde 2014/2015 stimuleren Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers 6 donderdagen van 13.30-18.30 uur Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers

Leergang Werknemerskunde Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers Leergang Werknemerskunde 2013 stimuleren Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers 6 donderdagen van 13.30-18.30 uur Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Post-master 2009-2010. Anders organiseren in zorg en veiligheid

Post-master 2009-2010. Anders organiseren in zorg en veiligheid Post-master 2009-2010 Anders organiseren in zorg en veiligheid Managers en professionals tussen bevlogenheid en markt Nederland is rijk. We leven in een welvaartsstaat. We kunnen ons een uitgebreid stelsel

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde VAN DE WERKNEMER

Leergang Werknemerskunde VAN DE WERKNEMER Leergang Werknemerskunde ORGANISEREN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE WERKNEMER 8 donderdagen februari-november 2006 Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief belicht. Er

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private inschrijfformulier inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private Plaats hier s.v.p. uw visitekaartje Plaats hier s.v.p. uw pasfoto PRIVÉ GEGEVENS

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De kracht van leiderschapsontwikkeling zit niet altijd in nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Opleidingen voor HR-adviseurs

Opleidingen voor HR-adviseurs Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen

Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen Liever Slank - Individueel Voor als je een nieuwe relatie met eten wilt ontwikkelen Wil jij liever slank zijn, zonder daarvoor dingen te moeten laten? Dat kan! Een dieet onderdrukt je natuurlijke verlangens.

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Op alle met SPRINGBOON gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS CPM-Academy voor organisatieontwikkeling LEERGANG 2016-2017 Powered by: CPM-Academy voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR-PROFESSIONALS

Nadere informatie

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN Professional Learning & Development MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN INSTRUMENTEN VOOR EEN

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Opleiding Voetreflexmassage

Opleiding Voetreflexmassage Opleiding Voetreflexmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Voetreflexmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Voetreflexmassage

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Ecologie van het leren

Ecologie van het leren Ecologie van het leren Beneluxconferentie dr Manon C.P. Ruijters MLD Apeldoorn 17 oktober 2013 Ecologisch? Ecologie is verbindingen en samenhang diversiteit interacties tussen organismen en hun omgeving

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

NYENRODE COMMISSARISSEN CYCLUS 41

NYENRODE COMMISSARISSEN CYCLUS 41 INSCHRIJFFORMULIER NYENRODE COMMISSARISSEN CYCLUS 41 NYENRODE. A REWARD FOR LIFE PROGRAMMADATA 2017/2018 Module 1 9 maart 2018 Module 2 9 april 2018, incl. overnachting Module 3 10 april 2018 Module 4

Nadere informatie

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Kern van de opleiding overdracht aan de cursisten van een expliciete visie en een integrale benadering de fundamentele relatie tussen theorie en praktijk

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Opleiding Ontspanningsmassage

Opleiding Ontspanningsmassage Opleiding Ontspanningsmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Ontspanningsmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Ontspanningsmassage

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Achternaam

Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Achternaam Aanmeldingsformulier Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool 2017-2018 Vrij Hoog Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Administratieve gegevens:

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Leiderschap

Leergang Psychodynamisch Leiderschap P s y c h o d y n a m i s c h c o n s u l t Leergang Psychodynamisch Leiderschap Authentiek leidinggeven aan professionals Inleiding Psychodynamisch leiderschap staat voor inspirerend, authentiek en situationeel

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie EMGO Instituut en afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Conferentiecentrum Kontakt der

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT 2 september 2015 Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT Artikel 1: Definitie 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aumm beroepsopleiding PRT (hierna te

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies Najaars 2daagse Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 2 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Workshop. Complexe Onderhandelingen

Workshop. Complexe Onderhandelingen Workshop Complexe Onderhandelingen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie