Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen. De kunst van het werken met perspectieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen. De kunst van het werken met perspectieven"

Transcriptie

1 Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen De kunst van het werken met perspectieven Jaargang

2 Leren, Ontwikkelen & Veranderen De kunst van het werken met perspectieven Organisaties zijn nogal eens doorgeschoten in professionalisering of rationalisering en werken daardoor vervreemding in de hand. Organisaties zijn vaak taaie systemen die een eigen dynamiek vertonen en defensiemechanismen hebben die uitstijgen boven de optelsom van de individuen. Het veranderen van organisaties is te vaak gericht op tekorten en veel te weinig op bezittingen (krachten, vermogens en dromen). Veranderaars proberen vaak een nieuwe werkelijkheid op te leggen, zonder dat er goed wordt gekeken naar de echte, authentieke beweging: je kunt niet zomaar een rivier de bocht om sturen. Veranderingen worden zelden afgemaakt omdat managers voornamelijk beloond worden voor startenergie, en niet voor volhouden en voltooien. Herkent u bovenstaande beelden? Bent u zelf actief gericht op het kwalitatief verbeteren van het functioneren van de organisatie? Zoekt u naar wegen, interventies en mogelijk heden om die verbeteringen daadwerkelijk te realiseren en wilt u daartoe de competenties en handelingsbekwaamheden van uzelf en anderen ontwikkelen? Dan kan de post-masteropleiding Leren, Ontwikkelen & Veranderen (LO&V) meerwaarde voor u opleveren. Vertrekkend vanuit een normatieve visie op organisaties en organisatie-ontwikkeling worden in de opleiding perspect ie ven geboden op succesvol leren, ontwikkelen en veranderen.

3 Gehanteerde visie op organisaties De in het programma gehanteerde visie op de organisatie als werkgemeenschap is als volgt te karakteriseren: - organisaties zijn gebaat bij een specifieke organisatie -identiteit die intern en extern herkenbaar is - organisaties zijn erbij gebaat zich te gedragen als werkgemeenschappen, een gemeenschap waar mensen zich lid van voelen en lid van zijn, met alle rechten en plichten van dien - organisaties zijn gebaat bij actief werken aan het commitment van medewerkers - organisaties hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn erbij gebaat daar naar te handelen - organisaties zijn een plek waar mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen De visie op het ontwikkelen van organisaties is gebaseerd op de gedachte dat organisatie-ontwikkeling: - educatieve elementen dient te bevatten, dat wil zeggen dat elementen van leren en ontwikkelen van mensen en groepen worden ingebouwd - gekoppeld is aan noden en vragen van de organisatie zelf en daar zijn startpunt vindt - gefundeerd is op ervaring en op bestaande percepties - gebaseerd is op een hechte samenwerking tussen veranderaars en andere actoren - gebaseerd is op een aantal fundamentele waarden: democratie, menselijkheid, authenticiteit, openheid en een natuurlijke en vrije uitdrukking van meningen en gevoelens - plaatsvindt in nauwe samenhang met leren en ontwikkelen van mensen en groepen - bepaald wordt door de mate waarin men bedreven is in de kunst van het werken met perspectieven op leren en veranderen Prof.dr. Leon de Caluwé: Organisaties besteden te veel tijd aan management en veel te weinig tijd aan het leren, ontwikkelen en veranderen van de organisatie. Voor wie? De post-master LO&V richt zich op mensen die meer vragen hebben dan antwoorden. Mensen die ervaring hebben met organisatieveranderingsprocessen en die op grond hiervan vragen, dilemma s en cases hebben waar ze een antwoord op willen zoeken. Zij zijn geïnteresseerd in het leren en ontwikkelen van indi viduen, teams en organisaties èn van zichzelf. Ze doen dat samen met anderen, waarbij praktijk, theorie en reflectie stevig met elkaar worden verbonden. De deelnemers zien zichzelf als stuwende kracht in hun eigen organisatie en zijn gericht op het kwalitatief verbeteren van het functioneren van de totale organisatie. Zij zoeken naar wegen, interventies, mogelijkheden om die verbeteringen daadwerkelijk te realiseren en willen bij zichzelf én bij anderen de competenties en handelingsbekwaamheden daartoe ontwikkelen. Daarbij spelen elementen van leren, ontwikkelen, veranderen en reflectie een belangrijke rol. Dr. Manon Ruijters MLD: Hoe kunnen we zorgen dat leren en ontwikkelen niet leidt tot uitputting maar tot veerkracht?! Prof.dr. Robert-Jan Simons: De deelnemers en docenten zijn bereid om zelf, en samen met anderen, verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leer proces. Ze vormen zelf een leergemeenschap.

4 Het programma Het programma bestaat uit drie blokken van vijf dagdelen en drie blokken van acht dagdelen inclusief overnachtingen. Tevens maken een studiereis, een intervisietraject, studium generale-bijeenkomsten en het zogenaamde Forum, onderdeel uit van het programma. 1. Introductiemodule In het eerste blok wordt de context van leren, ontwikkelen en veranderen geschetst. De deelnemer als lerende, ontwikkelaar en veranderaar komt aan bod en er wordt een begin gemaakt met het vormgeven van een leernetwerk. Thema s: - jezelf bekend maken eerste lijnen leggen voor het gezamenlijke netwerk - de kerndocenten brengen hun manifest over leren, ontwikkelen en veranderen - de deelnemers maken een aanzet voor hun eigen manifest rond leren, ontwikkelen en veranderen - de drie competenties uit het programma Leren, Ontwikkelen en Veranderen (LO&V) nader verkend 3. Leren in en van organisaties Centraal doel van dit blok: verbreden van het perspectief op leren van individuen, groepen, organisaties en jezelf. De bewustwording van de eigen mentale modellen en gewoontes en kernreflectie op de stuurbaarheid en wijze van sturing van leerprocessen. Het gaat om de verbreding van het perspectief op leren en ontwikkeling in de richting van leren op de werkplek, impliciet leren, collectief leren en zelf gestuurd leren. Naast leren en ontwikkeling van anderen, staat ook het eigen leren en ontwikkelen centraal. Thema s: - van leren naar organisatie-ontwikkeling - leren van anderen, leren met anderen - integreren leren en werken - hoe leren teams, hoe leren organisaties? 4. Journey of development: crossing (personal) borders Het centrale perspectief in dit vierde blok, dat als een studiereis wordt vormgegeven, is: leren, ontwikkelen, veranderen van jezelf en je eigen organisatie, gestimuleerd door andere culturele perspectieven. 2. Veranderen met focus op organisatie-ontwikkeling Bij deze sessie staat niet het ontwerpen van een eenvoudige of enkelvoudige verandering, maar werken aan meervoudige en duurzame ontwikkeling van organisaties centraal. Thema s: - de verschillende concepten over veranderen: vijf families van verandertheorieën die worden toegepast op indivi- duen en organisaties. Wat zijn de sterkten en zwakten van elk van die concepten? Waar liggen jouw eigen voorkeuren en allergieën? - specifieke aandacht voor organisatie-ontwikkeling (Organization Development): de historie, de ontwikkeling ervan en de stand van zaken. Een overzicht van de de organisatie-ontwikkelingsinterventies en de indicaties en contra-indicaties voor het gebruik ervan. Wat weten we over de werkzame bestanddelen? - leren meervoudig te diagnostiseren en meervoudige interventieplannen te maken - het toepassen van deze kennis en inzichten op eigen verandercases Thema s, deels afhankelijk van het land dat bezocht wordt: - landenidentiteit, bedrijfsidentiteit, mijn identiteit - leiderschap in Europa - ondernemerschap tonen in het realiseren van gewenste doelen - meervoudig kijken, handelen en ervaren - het creëren van commitment als basis en middel voor gedragsontwikkeling - van officiële waarheid naar richting en actie; waar valt op te sturen? Wat kun je doen? Bezoek aan: - universiteit/business-school/instituties/de straat - contact met vakgenoten, internationale experts en anderen - Berlijn, Brussel, Barcelona, Bretagne of Beieren (opties) Alle bestemmingen die met een andere letter beginnen zijn ook mogelijk. De organisatie van de studiereis ligt in eerste instantie in handen van de cursisten. Van de kant van de cursusorganisatie zijn een basisbudget, faciliteiten en begeleiding c.q. leermanagement beschikbaar.

5 5. De organisatie als kenniswerkplaats Kennis is in onze huidige maatschappij steeds belangrijker geworden. Wat betekent dat feit voor de wijze waarop we werken en leren in organisaties organiseren? De huidige tijd vraagt om Slim organiseren met kennis. In de module wordt aandacht besteed aan het strategische richten en inrichten van kennis- en leerprocessen. Aan de orde komen onderwerpen als kennisstrategie, kennis- en leerinfrastructuur, Communities of Practice, kennisnetwerken, combineren van leren en werken, benutten van impliciete en expliciete kennis, leren van ervaringen, de methodieken van lessons learned en good and best practices. Tevens wordt in de module aandacht besteed aan de rol die moderne communicatietechnologie kan spelen als enabler van kennis- en leerprocessen en de mogelijkheden en grenzen van e-learning. Hoe kan technologie het leren ondersteunen en welke rol kan het spelen binnen kennismanagement? 6. Organiseren tussen vervreemding en verbinding In deze module vertrekken we vanuit een kritisch perspectief op organiseren. Van daaruit staat de vraag centraal hoe we de organisatie kunnen ontwikkelen als een werkgemeenschap. We zoeken de spanning op tussen de begrippen identiteit en vervreemding, om van daaruit tot verbinding en vertrouwen te komen. Thema s: - introductie van het kritisch perspectief op organiseren - processen van organiseren en de ontwikkeling van werkgemeenschappen - herkennen van kerncompetenties en organisatie-identiteit - co-creërend vormgeven aan processen van ontwikkeling en verandering - consistentie tussen intensiteit van de verandering en de methodieken van veranderen - uitdagingen en dilemma s bij het omgaan met talent en sociaal kapitaal - morele moed als uitdaging voor managers en de HRM- of HRD-professional. 7. Afsluitende module In het afsluitend seminar worden de inhoudselementen uit de voorgaande seminars gecombineerd in een casebeschrijving, een spelsimulatie of in een andere nader af te spreken vorm. Deze afsluitende module is een integratie van leren, ontwikkelen & veranderen en het eigen perspectief op de eigen toekomst. Hoe heb je je ontwikkeld en hoe kijk je naar de toekomst? De opdrachten worden gepresenteerd aan en van feedback voorzien door een forum van docenten, de andere deelnemers en eventuele externe gasten. Module Data Docenten 1. Introductiemodule wo 12, do 13 en vr 14 november 2014 prof.dr. Leon de Caluwé Josette de Goede MSc MCM dr. Manon Ruijters MLD dr. Michiel Schoemaker prof.dr. Robert-Jan Simons drs. Rob van der Spek prof.dr. André Wierdsma 2. Veranderen met focus op organisatie-ontwikkeling do 15 en vr 16 januari 2015 prof.dr. Leon de Caluwé 3. Leren in en van organisaties do 12 en vr 13 februari 2015 dr. Manon Ruijters MLD prof.dr. Robert-Jan Simons 4. Studiereis wo 25 t/m za 28 maart 2015 drs. Rob van der Spek 5. De organisatie als kenniswerkplaats do 23 en vr 24 april 2015 drs. Rob van der Spek 6. Organiseren tussen vervreemding en verbinding ma 18, di 19 en wo 20 mei 2015 dr. Michiel Schoemaker drs. Martijn Vroemen prof.dr. André Wierdsma 7. Afsluitend seminar wo 24, do 25 en vr 26 juni 2015 prof.dr. Leon de Caluwé Josette de Goede MSc MCM dr. Manon Ruijters MLD dr. Michiel Schoemaker prof.dr. Robert-Jan Simons drs. Rob van der Spek prof.dr. André Wierdsma Na iedere module vindt een intervisie-atelier plaats Data worden bekend gemaakt Josette de Goede MSc MCM tijdens eerste module

6 Deelnemende docenten De betrokken docenten hebben hun sporen verdiend binnen de wetenschap èn in de praktijk. Daarnaast beschikken zij allen over uitgebreide ervaring in het verzorgen van onderwijs voor professionals. Zij zijn altijd zelf actief bezig met opdrachten in de praktijk en met verdiepend wetenschappelijk onderzoek. Docenten van de modules zijn: - prof.dr. Leon de Caluwé (Vrije Universiteit Amsterdam, Twynstra Gudde) - Josette de Goede MSc MCM (Coreness Strategy Change Leadership) - dr. Manon Ruijters MLD (Twynstra Gudde) - dr. Michiel Schoemaker (researcher, lecturer en consultant identity en communities) - prof.dr. Robert-Jan Simons (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement) - drs. Rob van der Spek (DNV GL) - drs. Martijn Vroemen (management consultant, trainer, coach) - prof.dr. André Wierdsma (Nyenrode Business Universiteit) Werkateliers & Studium Generale Tussen de modules in worden ter bevordering van het leren werkateliers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt in groepen van vijf à zes deelnemers besproken op welke manier in de praktijk met de behandelde inhoudselementen wordt omgegaan. In de loop van de post-master worden enkele bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Studium Generale. Ter verbreding van het gezichtsveld van de deelnemers wordt ingegaan op thema s die de context van organisaties beschrijven. Josette de Goede MSc MCM: Het is echt puzzelen en loslaten van vertrouwde aannames, maar wat een hefbomen en energie kun je vinden door perspectiefwisseling. Bezig zijn met de change of change is NU antwoorden vinden op de vragen van morgen. Forum: open ruimte voor gesprek Elke eerste avond in een module wordt, op basis van voorbereiding en voorzet van twee deelnemers uit de groep, een forumbijeenkomst georganiseerd. Tijdens dit forum onderzoeken en ontwikkelen de deelnemers een nieuwe en normatieve visie op organisaties en organisatieontwikkeling. Dit doen de deelnemers in discussie met de kerndocenten. Prof.dr. André Wierdsma: Co-creëren vraagt om samen het onbekende te verkennen en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Durf je het verschil te maken vanuit verbinding met jezelf én anderen? Drs. Rob van der Spek: Hoe een collectief leert is een fascinerend thema. Verschillende perspectieven zijn nodig om een omgeving te organiseren waarin medewerkers worden uitgedaagd om slim te leren. De kunst is vervolgens om als organisatie deze energie om te zetten in nieuwe produkten en diensten.

7 Informatie Locatie Voor nadere informatie over de post-master LO&V kunt u contact opnemen met ABK RU Nijmegen, drs. Joyce Sas-Müller, of Informatiebijeenkomst Voorafgaand aan de start van de post-master LO&V zullen er voor geïnteresseerden informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De data voor de bijeenkomsten zijn: woensdag 9 april 2014 woensdag 21 mei 2014 woensdag 2 juli 2014 woensdag 3 september 2014 De bijeenkomsten vinden plaats bij Twynstra Gudde te Amersfoort en beginnen om uur. Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via De post-master LO&V zal plaatsvinden op een locatie in het midden van het land. Inschrijving Aanmelding Aanmelding is mogelijk via het bijgevoegde inschrijf formulier. Cursusprijs , all-in, d.w.z. in dit bedrag zijn kosten voor overnachting, catering, studiereis en literatuur inbegrepen. Plaatsing Na ontvangst van het inschrijfformulier en het curriculum vitae zal de geïnteresseerde voor een intake gesprek worden uitgenodigd. Het intakegesprek heeft tot doel de toelaatbaarheid van de geïnteresseerde vast te stellen en wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt besloten over toelaatbaarheid van de kandidaat. Certificaat Na het afronden van de post-master LO&V ontvangt u een certificaat. Voorwaarde is actieve deelname aan alle bijeenkomsten en het met een voldoende resultaat voltooien van de opdrachten. Annuleren De organisatie houdt zich het recht voor de post-master bij onvoldoende deelname niet te laten doorgaan.

8 Deelnemende organisaties Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Twynstra Gudde is een onafhankelijk adviesbureau met ruim 50 jaar praktijkervaring. Het bureau werkt met meer dan 300 consultants, managers en stafmedewerkers voor opdrachtgevers in de gezondheidszorg, overheid, bouw, energie en watersector en organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij arbeidsvraagstukken. Voor meer informatie: DNV GL, adviesgroep kennismanagement De adviesgroep kennismanagement van DNV GL is sinds 1989 actief op het terrein van organisatieleren en toekomstverkenningen. De adviseurs van DNV GL hebben bij diverse internationale en nationale bedrijven en organisaties projecten en studies uitgevoerd. Voor meer informatie: ABK Radboud Universiteit Nijmegen Sinds 1991 verzorgt de ABK voor de faculteit Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen kennis interactie tussen wetenschappers en mensen die werkzaam zijn in de praktijk. De MSc-opleiding Bedrijfskunde voor ervaren managers en andere professionals vormt de kern van de activiteiten van de ABK. Daarnaast worden (mini)- conferenties, leergangen, masteropleidingen en op maat gesneden leertrajecten georganiseerd. Voor meer informatie: inschrijfformulier: zie laatste twee pagina s >

9 i n s c h r i j f f o r m u l i e r l o & v Ondergetekende, naam en voor let ters (evt. titel): roep naam (m/v): geboor te da tum + geboor te plaats: privé adres: post co de + woon plaats: tele foon: zake lijk orga ni sa tie: adres: post co de + ves ti gings plaats: post bus num mer: post co de + plaats: tele foon: fax: func tie: afde ling: factuuradres organisatie: t.a.v.: adres: post co de + plaats: schrijft zich hier mee in voor de post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen (start november 2014). Ondergetekende is, bij definitieve toelating, gehouden aan de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van dit inschrijfformulier, en verplicht zich tot het voldoen van het cursusgeld van , op rekening t.n.v. Stg. UOBN o.v.v. Inschrijving post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen nov 2014, in: (aan krui sen wat gewenst is) o 1 ter mijn datum: o 2 ter mij nen van zes maanden o 4 ter mij nen van een kwartaal hand te ke ning: o 12 ter mij nen van een maand Dit for mu lier dient u, ver ge zeld van een recente pas fo to en cur ri cu lum vitae te stu ren naar: ABK RU Nijmegen, Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen tel , Indien de werkgever (mee)betaalt, handtekening werkgever: Aan deze inschrij ving kunnen geen rechten wor den ont leend. Plaatsing is defi ni tief na posi tief bericht van de ABK RU Nijmegen.

10 inschrijvings- en betalingsvoorwaarden opleidingen abk/stichting uobn 1 Inschrijving opleiding Een cursist ontvangt na inschrijving voor één van de opleidingen van de ABK/stichting UOBN een bericht van de ABK/stichting UOBN of hij/zij al dan niet toelaatbaar is voor de opleiding. Met dit bericht is de eventuele plaatsing definitief. Toelating tot een van de opleidingen van de ABK/stichting UOBN is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat na aanvang van de opleiding deelname is gebonden aan de ingeschreven cursist. 2 Betalingsvoorwaarden De opleidingskosten staan vermeld op het door de cursist ondertekende inschrijfformulier. De opleidingskosten dienen binnen de op de factuur gestelde vervaldatum(-data) te worden voldaan. Een regeling voor de betaling van de opleidingskosten door de werkgever vindt plaats door middel van medeondertekening van het aanmeldingsformulier. De cursist blijft echter persoonlijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het cursusgeld. 3 Termijnbetalingen Op het inschrijfformulier van de betreffende opleiding staat aangegeven of termijnbetaling van het cursusgeld mogelijk is. Indien de cursist niet aangeeft hiervan gebruik te willen maken, zal het cursusgeld in één termijn worden gefactureerd. Aan termijnbetaling zijn geen extra kosten verbonden. 4 Betalingsachterstand De ABK/stichting UOBN is in geval van een betalingsachterstand door de cursist bevoegd betrokkene de toegang tot de opleiding te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Tevens is de ABK/stichting UOBN gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen. 5 Annulering deelname opleiding Ondertekening van een inschrijfformulier voor een van de opleidingen die de ABK/stichting UOBN verzorgt, verplicht de cursist tot het betalen van de overeengekomen cursusprijs. Annulering van een inschrijving voordat de opleiding is begonnen, kan alleen door middel van een aangetekend schrijven en verplicht de cursist te allen tijde tot het voldoen van 10% van de cursusprijs aan administratiekosten. Indien bedoelde kennisgeving 21 dagen of korter voor aanvang van de opleiding wordt ontvangen, is de cursist 60% van het cursusgeld verschuldigd (inclusief de hiervoor bedoelde administratiekosten). Na de start van de opleiding wordt niet meer tot restitutie van het cursusgeld overgegaan. 6 Toepasselijkheid voorwaarden Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist/werkgever te kennen de hier beschreven voorwaarden en eventueel in de informatiegids vermelde aanvullende voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. 7 Geschillenregeling Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst danwel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de competente rechter in Arnhem. De ABK/stichting UOBN, Radboud Universiteit Nijmegen, juni 2009.

Toekomstbestendig Organiseren

Toekomstbestendig Organiseren post-master Toekomstbestendig Organiseren Bij innovatie wordt meestal gedacht aan een nieuwe technische uitvinding of ontwikkeling. Echter, in een wereld waarin alles in een hoog tempo verandert, worden

Nadere informatie

leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist Unieke visie De Business Data Scientist leergang is gebaseerd op een model met drie assen: Inleiding

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

Leergang Lean in de Zorg

Leergang Lean in de Zorg Leergang Lean in de Zorg De zorg wordt geconfronteerd met ingewikkelde kwesties zoals de vergrijzing, een dreigend tekort aan zorgverleners en de noodzaak om zuiniger om te gaan met schaarse middelen.

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Master Management van Integrale Veiligheid

Master Management van Integrale Veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Voor professionals met een brede blik op veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Ondernemen en risico zijn met elkaar verbonden. Door ondernemendheid

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur Collegereeks Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges, van dinsdag 5 februari tot en met 25 maart 2008 Plus 2-daagse workshop Interventies voor verandering 1 & 2 april

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie