Masterpieces. Pagina 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterpieces. Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 Masterpieces Een uiterst compacte manier van bijblijven aan de hand van een actueel onderwerp, een gevarieerd programma en de ervaring van een diversiteit aan deelnemers. SLB-Holland biedt door het jaar heen een aantal Masterpieces aan. Een Masterpiece is een opzichzelfstaand intensief programma van drie aangesloten dagdelen; ochtend, middag en avond plus een tweetal coachmomenten. Ideaal voor de ervaren professional die in een dag een onderwerp wil uitdiepen en vertalen naar zijn eigen organisatie. Elke Masterpiece staat in het teken van een actueel onderwerp op het gebied van ondernemerschap en innovatie ten behoeve van duurzame ontwikkeling van mensen, processen, producten en diensten. Dat kan zijn op het gebied van ondernemen in netwerken, het ontwikkelen van business modellen maar ook bijvoorbeeld op het gebied van risicomanagement of het inspireren van uw mensen. Uniek element is dat een Masterpiece altijd onder leiding staat van een ondernemer en geheel of gedeeltelijk plaats vindt bij een organisatie die zijn keuken en casuïstiek beschikbaar stelt. Binnen een Masterpiece werkt u aan het onderzoeken van uw eigen vragen waarbij de kruisbestuiving van kennis en ervaring van de deelnemers alle ruimte krijgt. Om eruit te halen wat er in zit wordt aan iedere deelnemer van een Masterpiece learning event een bedrijfskundig coach toegewezen. Doel & Doelgroep Onze deelnemers zijn ambitieuze (toekomstige) managers en stafmedewerkers in het bedrijfsleven, bij de overheid of non-profit instellingen met minimaal drie jaar relevante bedrijfservaring. U bent in het bezit een HBO of WO diploma, durft uw eigen overtuigingen ter discussie te stellen en kijkt graag over de grenzen van de eigen werkomgeving heen. Uw doel is om uw huidige positie op een bepaald onderwerp te versterken. Een Masterpiece is daarom ook uitermate geschikt voor alumni en relaties van de Leergang Bedrijfskunde en TSM Business School. Juist deze diversiteit vergroot het resultaat van uw werk- en leeropbrengst. Wij bieden: Verbreding van uw blikveld aan de hand van een actueel onderwerp in een uiterste efficiënte vorm Ontwikkeling van bedrijfskundige vaardigheden Een kijkje in de keuken van een andere organisatie Ervaringsleren Onderwerpen Het aantal onderwerpen dat in de vorm van een Masterpiece wordt aangeboden groeit. Op dit moment kunt u zich inschrij en r de l ende r ra a s: Ondernemend in netwerken ondernemerschap vindt in toenemende mate plaats in netwerken waarin personen en organisaties afhankelijk zijn van elkaar in het herkennen en benutten van kansen. Daarbij toont recent onderzoek aan dat netwerken de beste probleemoplossers zijn en echte vernieuwing pas ontstaat door verbindingen buiten de eigen organisatie. Welke kansen liggen er voor mijn organisatie en langs welke weg kan ik die benutten? Pagina 1 van 5

2 Risicomanagement E ery risk has a reward. Risicomanagement en het besturen van een organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Relevant voor elke organisatie en branche. Wat is uw risk appetite, het strate isch e enwicht tussen risic s en bel nin? Hoe kan ik risicomanagement opnemen in onze processen? Hoe monitor ik de risic s an nze r anisa e aar ral k h e krijg ik mensen gemotiveerd om mee te denken in risicomanagement? Businessmodellen ontwikkelen Iedere organisatie heeft een businessmodel. Ieder klant is uniek, met zijn eigen wensen, en met de behoefte om het product te gebruiken om er functies aan toe te voegen (co-creation). Klantgroepen vervagen en het produceren van nieuwe producten of diensten kan overal plaatsvinden. Deze Masterpiece leert u de bouwstenen van uw businessmodel (opnieuw) ontdekken en vooral hun onderlinge relatie. Organisaties die dit spel snappen zijn in staat hun business model constant aan te passen. Hierdoor kunt u blijven inspelen op de behoefte van de markt en zo de concurrentie voor blijven. Start-to-Inspire Inspiratie maakt de weg vrij voor nieuwe ideeën. Het geeft uitdagingen en meer kansen, het drijft u naar nieuwe projecten met grotere slaagkans en succes. Maar hoe creëert u een stimulerend en inspirerend werkklimaat? Hoe geeft u talent binnen uw organisatie de ruimte? Deze Masterpiece leert u een nieuwe kijk op (samen)werken met als doel het beste in mensen naar boven te halen. Dit alles maakt het werken prettiger, effectiever en zinvoller. Docenten & werkwijze U volgt een combinatie van korte hoor, werk en gastcolleges waarbij uw eigen praktijk, de praktijk van de gastorganisatie en de uitwisseling tussen de deelnemers alle ruimte krijgt. Een Masterpiece wordt afgesloten met de uitnodiging om de aangereikte inzichten toe te passen op uw eigen praktijkcase en de vervolgstappen te bepalen. Om eruit te halen wat er in zit wordt aan iedere deelnemer van deze Masterpiece een bedrijfskundig coach toegewezen. Wat wordt van u verwacht doen? o Zelfstudie o Voorbereiden coachgesprekken o Inventariseren van aanpak en activiteiten binnen uw eigen organisatie o Individuele praktijkcase Bijeenkomst: o Inhoudelijke uitleg o Werken aan opdrachten o Beoordeling en discussie Alle d centen d ceren anuit het rinci e r de raktijk d r de raktijk Dat arandeert dat ze de hoogte zijn van recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de maatschappij. Binnen een Masterpiece kunt u 1 of meerdere gastsprekers verwachten die zowel uit de wetenschap als de specifieke praktijk komen. Pagina 2 van 5

3 Erkenning Als bewijs van afronding ontvangt u een post-bachelor certificaat van de betreffende Masterpiece en 1,50 ECTS (European Credit Transfer System). Het resultaat van een succesvol afgeronde Masterpiece kunt u desgewenst opnemen in het Masterportfolio van de Leergang Bedrijfskunde (1 e fase Executive Master in Business Administration). Kosten De kosten voor een Masterpiece bedra en 1.250,- vrijgesteld van BTW. Deze prijs is inclusief bedrijfskundige coaching, studiemateriaal en verzorging gedurende de dag. Toelating Voor toelating tot het volgen van een Masterpiece is tenminste een HBO diploma vereist. Studiebelasting & data De directe studiebelasting bestaat uit drie aaneengesloten dagedelen en een 2-tal afzonderlijk te plannen coachmomenten. Lestijden: De indirecte studiebelasting bestaat uit de zelfstudie voor een Masterpiece. Eén uur directe studiebelasting staat tot 2 uur indirecte studiebelasting en het eventueel uitwerken van een opdracht binnen uw eigen organisatie. De totale studiebelasting bedraagt 1,5 ECTS, oftewel 42 studie uren. Inschrijven U kunt zich inschrijven door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en in een gesloten op te sturen naar: SLB Holland Louis Couperusplein 2 / 5e etage 2514 HP Den Haag Contact Voor praktische vragen en vragen van inhoudelijke aard kunt u contact opnemen met de heer ing E.Borgmeier MBA telefoon : Pagina 3 van 5

4 Aanmelding Masterpiece Persoonlijke gegevens Initialen: Titulatuur:.. / * Achternaam: Roepnaam: Geboorteplaats: Adres: Postcode: Telefoon privé: Geb rtedatu :...is factuuradres ja/nee* W n laats: Mobiel telefoonnummer:.. adres:.. Bedrijfsgegevens Werkzaam bij: Functie: Adres: Postcode: Telefoon: adres: is factuuradres ja/nee* Plaats. Aparte factureringsgegevens s.v.p. op blad 2 onder opmerkingen aangeven. Heeft u er bezwaar tegen dat uw contactgegevens worden doorgegeven aan medecursisten en docenten? ja/nee* Ik geef de voorkeur aan correspondentie via mijn: privé adres bedrijf adres Ja, ik heb tenminste HBO-diploma en meld me aan voor de Masterpiece (á 1.250,- incl. BTW): Ondernemend in Netwerken Risicomanagement Businessmodellen ontwikkelen Start-to-Inspire Ja, ik ben alumnus of heb eerder deelgenomen aan een Masterpiece en kom daarom in aanmerking voor een korting van 30% ( 375,-) Pagina 4 van 5

5 Verklaring van deelname Ondergetekende neemt definitief deel aan de eerstvolgende groep van de aangegeven masterpiece(s). Ondergetekende gaat akkoord met de betaling van het cursusgeld aan Stichting Leergang Bedrijfskunde Holland binnen 14 dagen na ontvangst van de nota. Het cursusgeld is inclusief arrangementskosten en studiemateriaal. De opleiding is vrijgesteld van BTW op grond van art. 11, eerste lid, onderdeel o wet OB. Deelname aan de opleiding is alleen mogelijk na ontvangst van het cursusbedrag. De algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Leergang Bedrijfskunde Holland zijn van toepassing op deze aanmelding. Deze voorwaarden kunt u desgewenst downloaden via Stichting Leergang Bedrijfskunde Holland heeft het recht om de opleiding te verplaatsen dan wel te annuleren met teruggave van al betaalde cursusgelden. U dient een kopie van uw laatst behaalde diploma, een kort profiel en paspoort mee te sturen. Werkgeversverklaring (vereist indien de opleiding door uw werkgever betaald wordt) Naa :..Titulatuur:.. / * Functie:..... Afdelin :.... Handtekening werkgever Datum Stempel.. Handtekening deelnemer Plaats Datum.... Stuur uw aanmelding in een gesloten enveloppe naar: SLB Holland Louis Couperusplein 2 5 e etage 2514 HP Den Haag Mocht u onverhoopt na inzending van dit definitieve formulier toch af willen zien van deelname, dan verzoeken wij u ons dit minimaal 30 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk te laten weten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen zijn wij helaas genoodzaakt u de volgende kosten in rekening te brengen: bij annulering in de vierde week voor aanvang 20%, in de derde week 40%, in de tweede week 60% en in de eerste week 80%. Bij annulering op de voorlaatste dag en laatste dag voor aanvang bedraagt dit bedrag 95% van het cursusgeld. Vergeet u niet een kopie van uw laatst behaalde diploma, een kort profiel en kopie paspoort mee te sturen? Hartelijk dank voor uw aanmelding! Pagina 5 van 5

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Master Management van Integrale Veiligheid

Master Management van Integrale Veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Voor professionals met een brede blik op veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Ondernemen en risico zijn met elkaar verbonden. Door ondernemendheid

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Verkort programma voor professionals van Capgemini. HBO Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool SDO. Verkort programma voor professionals van Capgemini. HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Bedrijfskundige Informatica In korte tijd uw Bachelortitel Slechts 16 lesavonden per jaar Praktijkdocenten met ruime ervaring Geen verleturen en gunstige prijsstelling Officieel erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Welkom 5. Over Nyenrode 6. Het programma 8. Curriculum 10. Onze studenten en alumni 12. Nyenrode experience 19. Toelating en financiering 20

Welkom 5. Over Nyenrode 6. Het programma 8. Curriculum 10. Onze studenten en alumni 12. Nyenrode experience 19. Toelating en financiering 20 Welkom Over Nyenrode 6 Het programma 8 Curriculum 10 Onze studenten en alumni 1 Nyenrode experience 19 Toelating en financiering 0 Ervaar het zelf Andere Nyenrode programma s BEST MASTERS REMARKABLE STUDENTS

Nadere informatie