STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie"

Transcriptie

1 STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie

2 OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding sector bedrijfskunde : beheer, toerisme en recreatie : toerisme, recreatie en sport Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1999/6356/10 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE I N H O U D 1 INLEIDING Identificatiegegevens Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Verantwoording van de opleiding en relevantie van het opleidingsprofiel 16 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL Exacte benaming opleiding Globale omschrijving van de opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de opleiding Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk-culturele vorming 32 4 DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 33 5 BIBLIOGRAFIE 35 6 LIJST VAN MEDEWERKERS 36

4 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel De basisopleiding Beheer, toerisme en recreatie bevat geen opties. De toeristische sector wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid zodat de hedendaagse arbeidsmarkt een breed gamma van betrekkingen omvat. Het opleidingsprofiel heeft rekening gehouden met dit polyvalent karakter bij het opstellen van de vaardigheden en de kenniselementen van de basiscompetenties. Het opleidingsprofiel werd opgesteld door een werkgroep van experts uit de vijf Vlaamse hogescholen die de opleiding aanbieden. Het beroepsprofiel dat tot stand kwam in samenwerking met de verschillende sectoren van het toerisme diende als vertrekpunt. De uitgebreide sectorcommissie opleidingsprofielen voor het Hogeschoolonderwijs, opgericht in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad adviseerde de werkgroep. 1.2 Opdracht Opdrachtgever De opdrachtgevers zijn de Vlaamse Onderwijsraad in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapsminister van Onderwijs, de heer L. Van den Bossche Doelstellingen Het schrijven van opleidingsprofielen op basis van een eerder opgesteld beroepsprofiel. Het opstellen van basiscompetenties nl. vaardigheden, kennis en attitudes waarover de afgestudeerden moeten beschikken was de kern van de opdracht. Daarnaast behoorden aandacht voor de persoonsvorming en de maatschappelijkculturele vorming tot de doelstellingen. 1.3 Ontwikkelingsproces Op 30 januari 1997 werd door de Vlor de uitgebreide sectorcommissie opleidingsprofielen Toerisme en recreatie geïnstalleerd. De voorzitter en de leden van de sectorcommissie, afkomstig uit de vijf Vlaamse hogescholen beslisten zelf in te staan voor de ontwikkeling van het opleidingsprofiel en geen expert aan te duiden. De Heer B. Maes vertegenwoordigt de overheid en de Heer J. Van Ransbeek de Vlor. Hij werd later opgevolgd door de Heer W. Vermorgen. De voorzitter en de leden beslisten de handleiding voor het schrijven van beroepsprofielen voor het hogeschoolonderwijs van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling grondig te bestuderen. De vergaderingen die volgden hadden plaats op 25 februari, 17 maart, 21 mei, 22 juni, 6 oktober, 15 december 1997, 9 maart en 30 april De commissie heeft de handleiding van de opleidingsprofielen van de DVO als richtsnoer gebruikt. Het model werd daar aangepast waar dit binnen de context van

5 2 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE de opleiding nodig bleek. Zo werd de globale omschrijving van de opleiding ondergebracht bij het deel over de kern van de opdracht en de sleutelkwalificaties en de attitudes werden uitgebreid en de inhoudelijke beschrijving aangepast. De relevantie van het opleidingsprofiel werd samen met de verantwoording van de opleiding besproken. In de eerste vergadering stelde de commissie vast dat door de omvang van het beroepsprofiel, dat de meeste sectoren van het toerisme omvat, de vertaling naar het opleidingsprofiel vrij complex ging worden. Tijdens de volgende vergaderingen werden de taken uit het beroepsprofiel omgezet in vaardigheden. Er werd een werkwijze gevonden om de vaardigheden te groeperen en te selecteren binnen functionele gehelen en onderdelen. Tijdens elke vergadering werden de werkteksten van de vorige vergadering besproken en aangepast. 1.4 Legitimatie Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 3 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Socio-economische factoren (afzetmarkt en arbeidsmarkt) De toeristische en recreatieve sectoren zijn arbeidsintensief. Het is grotendeels werken in de vrije tijd van anderen. Avond-, nacht- en weekendwerk horen tot de geplogenheden van het beroep. Het is de industrie van de gastvriendelijkheid. De eisen van de klant, de toerist, de recreant en de reiziger voor beroepsdoeleinden (incentives, congressen en zaken) liggen zeer hoog. De toegenomen vakantietraditie, de totaalontwikkeling van de vrije tijd, het toenemend belang aan zingeving hier en nu, maken het toerisme en de recreatie tot de vrijetijdsindustrie bij uitstek. Gasten zijn op zoek naar grensverleggende ervaringen, vroeger haast exclusief in de arbeid, vandaag steeds nadrukkelijker in de vrije tijd. Daarop professioneel reageren vergt van iedere medewerker een professionele deskundigheid en een wervende attitude. Als bron van werkgelegenheid is het toerisme van groot belang. Op wereldschaal bekeken is 1 werknemer op 16 in het toerisme tewerkgesteld. Volgens de World Tourism Organisation (WTO) zal dit belang nog toenemen. Werkgelegenheid wordt vooral gecreëerd binnen de 'low-tech' en 'no-tech' industrieën. Deze zijn daarenboven de snelste groeiers en vaak situeren de activiteiten van dergelijke ondernemingen zich in de toeristische of recreatieve branche. Gesteund door de steeds ruimere mogelijkheden van transport en communicatie zullen er nog meer jobs worden gecreëerd die met 'diensten' te maken hebben en minder met wat traditioneel onder 'productie' wordt verstaan. Deze diensten zijn grosso modo in te delen in vier soorten: diensten die onze milieuvervuilende maatschappij schoonhouden; diensten die zorg dragen voor anderen; diensten die de veiligheid garanderen; diensten die het verbruik vergemakkelijken. Tot deze laatste categorie behoort de hele recreatie- en toerismesector. Hierbij moet de term 'verbruik' uiteraard ruim worden geïnterpreteerd. Naast het materiële verbruik (bv. gastronomie) houdt dit ook het symbolische verbruik in (bvb. museumbezoek, natuurwandelingen). Rekening houdend met deze evoluties zal het toerisme dus een sector zijn die een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen in de strijd tegen de werkloosheid Technologische factoren (systemen, routines, processen) De toeristisch-recreatieve sector is niet enkel een gastenindustrie, maar ook een ver doorgedreven geïnformatiseerde industrie. De geëigende systemen van boekingen en reservaties, meestal wereldwijd, van allerlei diensten die op de ene plaats ge-

7 4 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE kocht worden en op een andere plaats geleverd worden maken van de toeristische industrie een zeer gespecialiseerde dienstverlening. Ook het opereren in verschillende culturen, gewoonten, gebruiken en rechtssystemen, maken het niet gemakkelijk. De verspreiding van informatietechnologie moedigt internationalisering of mondialisering aan. Allerhande vormen van internationale samenwerking of communicatie komen gemakkelijker tot stand en deze ontwikkeling is gunstig voor de toeristische sector die - waarschijnlijk meer dan welke bedrijvigheid ook - gebaseerd is op internationale samenwerking. Zowel voor de reisindustrie als voor de toerist is er sprake van drempelverlaging. Daarnaast is een gevolg van mondialisering het toenemend belang van het congres- en zakentoerisme niettegenstaande de ontwikkeling van vergadertechnologie op afstand. In 1993 vormt het aandeel van het congrestoerisme in Brussel (capital of Europe) 13,2 % van de buitenlandse overnachtingen; voor het zakentoerisme bedraagt dit 40,3 %. Brussel is als hoofdstad een centrum waar steeds meer contacten zullen worden gelegd Politiek-maatschappelijke factoren (arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen) Werken in de vrijetijdsindustrie, waarvan toerisme en recreatie een belangrijk aspect zijn, is moeilijk door de piek- en daluren, de seizoensgebondenheid, de concentratie van vakantie- en vrijetijdsblokken. Relatief veel mensen werken met een arbeidsstatuut. Lage scholing en lage vergoedingen, in een sector die erg veeleisend is, horen tot de traditie van de sector. De meeste maatschappelijke sectoren zijn de laatste decennia geprofessionaliseerd, vrijwilligerswerk maakt steeds meer plaats voor mensen met een professionele opleiding met een arbeidscontract. Ook in de culturele sector doet men steeds meer beroep op professionele cultuuranimatoren die de taak van de vrijwilligers gedeeltelijk overnemen. Entertainers en beroepssporters verdienen soms astronomische bedragen, die niet te vergelijken zijn met welke sector ook. Zo is ook het toerisme steeds meer een zaak geworden van fulltime professionals die voldoende kennis hebben van de nieuwste technieken om de cliënt een snelle en efficiënte dienstverlening aan te bieden. Er is ook steeds meer aandacht voor de communicatiemiddelen. Zo worden bvb. de toeristische brochures steeds beter, worden nieuwe multimedia gebruikt zoals internet, CD-rom, digitale beelden en is talenkennis onontbeerlijk geworden Structuur van de bedrijven Toerisme is een microkosmos van meestal kleine- en middelgrote ondernemingen, opererend in een macrokosmos van bestemmingen, zowel continentaal als intercontinentaal. Ieder plekje in de wereld is een potentieel toeristische bestemming. Indien de toerist niet rechtstreeks het toeristisch aanbod kan bereiken of verkrijgen kan hij zich wenden tot het reisbureau (reisagent of reisbemiddelaar), dat zich op zijn beurt kan wenden tot de reisorganisator (touroperator). De toerist kan hierbij bepaalde producten (losse elementen) vragen (vervoer, verblijf, vermaak) of een volledige reisbegeleiding door het reisbureau laten maken.

8 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 5 Het gewone zelfstandige reisbureau of de kleine touroperator heeft weinig of geen interne structuur. Meestal gaat het hier om de normale verhouding tussen de niveaus van eigenaar/beheerder/directeur en personeel. Wordt het reisbureau of de touroperator groter van activiteit, dan zal er meestal een splitsing optreden in gespecialiseerde afdelingen. Dit kan een splitsing zijn naar de doelgroep met bijvoorbeeld een afdeling vakantietoerisme (of leisure) en een afdeling zakenreizen (of business). Deze afdelingen verkrijgen dan elk hun eigen chef, directeur, supervisor, assistent-directeur, manager of assistent-manager bovenaan en met een of meerdere niveau(s) lager de bedienden. Het optreden van tussenniveaus kan eveneens gebeuren als de activiteiten van het reisbureau (RB) of de touroperator (TO) zich verspreiden over verschillende streken in België of landen in de wereld. Zo ontstaan er boomstructuren en ketens van agentschappen. Moeilijker wordt het als RB's en TO's ingeschakeld worden in andere grotere maatschappijen of holdings, nationaal of internationaal. Op dat moment kunnen we niet meer spreken over directeurs, managers, niveaus,... maar moeten we spreken van aandelen en aandeelhouders. Op dat ogenblik ontstaan (mega-)structuren, die meer op een doolhof dan wel op een structuur lijken. Internationale eigenaarsgroepen als NUR, METRO, TUI, CARLSON-WAGONLITS, komen we dan tegen. De microkosmos van bedrijven vertaalt zich uiteindelijk in: transportbedrijven (autocar- en luchtvaartondernemingen, trein- en ferrymaatschappijen, auto- en fietsverhuur, scheepvaart- en cruiseondernemingen) logiesverstrekkende bedrijven (hotel- en bungalowsector, vakantiewoningen, campings en trekkershutten, hoeve- en plattelandstoerisme,...) vermaakbedrijven (pretparken, musea, casino's en culturele centra, evenementen en festivals, natuur- en sportparken, kuur- en gezondheidscentra,...) verkoop- en bemiddelingskantoren (VVV's en stedelijke diensten, B.T.O.'s, reisbureaus, touroperators, incentive- en congresbureaus, verhuurkantoren, animatieclubs,...) verhuurkantoren (AVIS, HERTZ, Immobiliën van vakantiewoningen,...) Huidige tewerkstelling: aantal tewerkgestelden, leeftijd, geslacht, diploma, enz. Om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de toeristische werkgelegenheid en omwille van de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de cijfers gaan we uit van het aantal werknemers in de sector "Maaltijden-, dranken- en logiesverstrekkende bedrijven". We gaan er van uit dat deze sector representatief is voor de gehele toeristische sector. In de figuur op volgende blz. vergelijken we de werkgelegenheid in de toeristische sector met de totale tewerkstelling. Vanaf 1988 zijn de deeltijdse werknemers (minder dan twee uur per dag) ook opgenomen in de cijfers. Uit de grafiek komt duidelijk naar voor dat de toeristische sector in de voorbijgaande jaren zeker aanzien kan worden als een motor van tewerkstelling. Het aantal tewerkgestelden in de toeristische sector kende de laatste 15 jaar een vrij continue stijging. Deze evolutie staat in schril contrast met deze van de meeste industriesectoren waar een lichte negatieve evolutie werd opgetekend. Het groeicijfer

9 6 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE van het toerisme overtreft manifest dat van de handel, het vervoer en de bank- en verzekeringssector. EVOLUTIE VAN HET AANTAL TEWERKGESTELDEN IN DE PERIODE (1980=100) handel, vervoer, bank- en verzekeringssector De toeristische arbeid vertoont specifieke kenmerken: zo zien we vooreerst een groot aandeel van deeltijdse arbeidsplaatsen in het toerisme; ten tweede zijn de ongeschoolde of halfgeschoolde arbeidskrachten in vergelijking met andere sectoren oververtegenwoordigd; een derde eigenschap die eigen is aan de toeristische sector, is het seizoensgebonden karakter en de onregelmatige uren zoals weekendwerk, avondwerk,... De toeristische vraag aan de Kust, in Groen Vlaanderen en in mindere mate in de Kunststeden, is geconcentreerd rond enkele maanden; ten vierde wordt de toeristische sector gekenmerkt door verhoudingsgewijze veel vrouwelijke werknemers, relatief veel jongeren en relatief veel werknemers van buitenlandse afkomst (Nederlanders in de hotels bv.). De toeristische diensten en het VVV-wezen steunen deels op beroepskrachten en deels op vrijwilligers. Enkele toeristische diensten zijn degelijk uitgebouwd met eigen personeel, maar er lijkt zeker nog ruimte te zijn voor een verdere professionalisering. Een van de denkpistes is bijvoorbeeld een toerismefunctionaris in dienst van de gemeente, naar analogie met de sport-, cultuur- en milieufunctionaris.

10 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE Toerisme is ook een productieve sector De gemiddelde productiviteit in de verhandelbare diensten situeert zich in België rond het Europees gemiddelde, maar ligt 20 % onder het niveau van belangrijke buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk. Het productiviteitspeil in de verhandelbare diensten verschilt van sector tot sector. Alleen hotel en toerisme, en transport scoren beter dan het Europees gemiddelde. De andere sectoren, w.o. de bank- en verzekeringssector situeren zich op of onder dit gemiddelde. hotel en toerisme Transport EU - 9 = 100 Handel en distributie Overige diensten Communicatie Verzekeringen SECTORALE PRODUCTIVITEIT PER WERKNEMER, BELGIË VERSUS DE EU, 1990 Een index groter dan 100 duidt op een relatief hogere productiviteit dan EU-9. (EU-9 = B, DK, D, E, F, I, L, P, UK). Bron: Europese Commissie, European Economy, Social Europe, Market Services and European Integration: the Challenges for 1990s, no 3, Toerisme, aspect van regionale ontwikkeling Voor heel wat regio's die op het gebied van tewerkstelling minder mogelijkheden bieden binnen de traditionele economische productiesectoren, biedt het toerisme een mogelijke stimulans. Achtergestelde regio's zijn vaak van landelijke aard en hebben ook dikwijls wat te bieden op toeristisch vlak. Toeristische ontwikkeling van dit soort regio's zorgt niet alleen voor een toename in de tewerkstelling, maar beschermt tegelijkertijd het natuurlijk en cultureel erfgoed van de regio in kwestie. Dit laatste is immers een voorwaarde om toeristen aan te trekken. Onder meer het programma Bouwkundig erfgoed en Toerisme in cultureel perspectief van de Koning Boudewijnstichting neemt dit ter harte.

11 8 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Voor het opstellen van het opleidingsprofiel werd door de werkgroep uitgegaan van volgende studies: beroepsprofiel toerisme, recreatie en sport, studie 63, beschrijving van het werkveld van de gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie. Door beide studies te combineren kon voor het opstellen van het opleidingsprofiel uitgegaan worden van een meer volledige lijst van taken en werkzaamheden die de gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie uitvoert in het zeer brede werkveld van de vrijetijdsbesteding en het toerisme. De sterkte van de gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie binnen de vrijetijdssector is zijn directe inzetbaarheid als praktijk- en communicatiespecialist. Het werkveld weet hem te waarderen als uitvoerende medewerker met de nodige vaktechnische kennis en vaardigheden om verantwoordelijkheid te kunnen nemen over het geheel van productie en dienstverlening in de sector van het toerisme en de recreatie. Zijn cultuur- en talenkennis, zijn technische kennis en vakkennis, zijn communicatie- en informaticakennis, zijn kennis van faciliteiten en intermediaire operators in binnen- en buitenland, wereldwijd, maken hem gegeerd in de sectoren van de vrijetijds- en ontspanningsindustrie, het congres- en zakentoerisme. Dit verklaart zijn tewerkstelling in een breed gamma van functies en/of beroepen, zowel in de transport- en verblijfssector, als in de vermaaksector. De verwantschap met andere facilitaire diensten zoals banken en verzekeringen maken de potentiële tewerkstelling van afgestudeerden zeer interessant. De vrijetijdsbesteding en het toerisme zijn het voorwerp voor beroepsmatig functioneren van onze afgestudeerden. De hedendaagse ontwikkelingen zijn zo verscheiden, wisselvallig en wispelturig dat een groot aanpassingsvermogen vereist is, een flexibele houding en een permanente leergierigheid van iedere gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie in het werkveld. Op korte termijn moet men kunnen overstappen naar nieuwigheden wil men zich economisch niet uit de markt prijzen. Een houding die aldus ook door de hogeschool die de opleiding inricht, moet kunnen worden gehanteerd. Naast het opleidingsprogramma moet de flexibiliteit in het aanbod van specialisatiekeuzepakketten, naar eisen van de arbeidsmarkt, behouden blijven. Enkel op deze manier zal de afgestudeerde zich binnen het werkveld weten te profileren van de beroepsbeoefenaar met enkel secundaire beroepsopleiding die niet beschikt over de gedegen achtergrondkennis. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Volgens het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 wordt Beheer, Toerisme en Recreatie als basisopleiding ondergebracht bij het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De opleiding van gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie bevat geen opties en wordt enkel aangeboden in voltijds hogeschoolonderwijs door volgende hogescholen in Vlaanderen:

12 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 9 Hogeschool Limburg Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Vildersstraat 3B 3500 Hasselt Katholieke Hogeschool Mechelen Departement Coloma Colomalaan Mechelen Erasmushogeschool Brussel Departement Hotel entoerisme Emile Gryzonlaan Brussel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Spoorwegstraat Sint-Michiels Hogeschool West-Vlaanderen Departement HIEPSO Renaat De Rudderlaan Kortrijk Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Binnen de structuur van hogeschoolopleidingen in Vlaanderen kunnen voor kleine deelaspecten van onderstaande opleidingen enige raakpunten met de opleiding gegradueerde beheer, toerisme en recreatie gevonden worden in: studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde: basisopleidingen gegradueerde hotelbeheer, bedrijfsbeheer, communicatiebeheer, studiegebied onderwijs: opleiding lichamelijke opvoeding, sport en recreatie: optie bewegingsrecreatie, studiegebied sociaal-agogisch werk: sociaal-cultureel werk, volwassenenonderwijs: opleiding toeristisch gids Diploma's en getuigschriften Elke afgestudeerde ontvangt het diploma Gegradueerde in Beheer, Toerisme en Recreatie. Om in de beroepssector te stappen hoefde tot voor enkele jaren niet steeds een opleidingsdiploma en/of bewijs van beroepservaring voorgelegd te worden. Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen vermelden vandaag expliciet het diploma als selectiecriterium.

13 10 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s Aantal uitgereikte diploma s van gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie in Vlaanderen tijdens de laatste 15 jaar, uitgesplitst naar hogeschool. Systematisch neemt het aantal gediplomeerden toe. Een overgrote belangstelling van meisjesstudenten blijft een constante. AANTAL GEDIPLOMEERDEN PER ACADEMIEJAAR EN PER HOGESCHOOL Mechelen Brugge Brussel Hasselt Kortrijk Totaal M V T M V T M V T M V T M V T M V T Totaal Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Controle naar gelijkaardigheid en gelijkwaardigheid van opleidingen in het buitenland is niet eenvoudig omwille van grote verschillen in hogeschool onderwijssystemen en andere indelingsstructuren van Toerisme, Catering en Hotel Management. Op het niveau hogeschoolonderwijs en universitair onderwijs vinden we het volgende aantal instellingen in Europa: Denemarken : 7 Duitsland : 7 Spanje : 6 Frankrijk : 57 Griekenland : 5 Ierland : 10

14 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 11 Nederland : 8 Portugal : 11 Verenigd Koninkrijk : 89 Voor meer informatie verwijzen we naar: Directory of Higher Education Institutions in the European Community, second edition, Kogan Page, 120 Pentonville Road, London N1 9JN, ISBN Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Het werkveld van de gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie spreidt zich over het ganse Vlaamse land, Brussel inbegrepen. Het internationale karakter van het toerisme en de recreatie zorgt tevens voor een groeiende internationale tewerkstelling in alle continenten. Afgezien van bepaalde concentraties vinden we reisbureaus, touroperators, VVV s, Stedelijke diensten voor Toerisme, attractie- en recreatieparken, evenementenbureaus, luchtvaartmaatschappijen, hotelketens en andere facilitaire diensten wijd verspreid. Het is per definitie een erg mobiele sector Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Zoals reeds eerder vermeld in rubriek wordt de opleiding beheer, toerisme en recreatie in Vlaanderen aangeboden door 5 hogescholen die geografisch goed verspreid liggen op een oost-westas van Hasselt, Mechelen, Brussel, Brugge en Kortrijk. Hogeschool Limburg te Hasselt Katholieke Hogeschool Mechelen te Mechelen Erasmus Hogeschool te Brussel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende te Brugge Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk Infrastructuur Omwille van de technologische ontwikkelingen (internet, reserveringstechnieken, videotoepassingen, taallabo s, multimedia) en praktijkgerichtheid van de opleiding is het kunnen beschikken over een modern uitgeruste praktijkinfrastructuur erg belangrijk. Enkel dan kunnen de studenten zich ten gronde oefenen in het werken en omgaan met moderne toepassingen van de geavanceerde technologieën. Natuurlijk is het voor de hogeschool vaak financieel onmogelijk om over de modernste uitrustingen allemaal zelf te beschikken. Zo wordt er naast eigen praktijkinfrastructuur van de school steeds gestreefd naar een goede samenwerking met bedrijven en overheidsinstellingen en worden convenanten afgesloten om win-win-situaties te creëren. Deze samenwerking kan er in bestaan, gezamenlijke praktijksessies op te zetten, gespecialiseerde uitrusting en software voor beperkte termijn ter beschikking te stellen of een student voor langere periode bedrijfservaring te laten opdoen tijdens zijn verplichte stageperiode in binnen- of buitenland. De eigen praktijkinfrastructuur van de hogeschool is er nodig om allerhande basishandelingen en vaardigheden aan te leren en/of te verwerven.

15 12 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE Volgende infrastructuur en/of uitrusting behoort bij de praktijkinfrastructuur van desbetreffende hogescholen: taallabo s voor het verwerven van een parate en vaardige internationale talenkennis computerklassen voor de verschillende toepassingen van productkennis en -ontwikkeling, reservaties en dossierbeheer zelfstudiecentrum voor het geïndividualiseerd en gedifferentieerd verwerven van de benodigde vaardigheden auditoria voor multimediatoepassingen mediatheek Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding Totaal aantal studenten die de opleiding van gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie volgden tijdens de laatste 15 academiejaren: ACADEMIEJAAR AANTAL STUDENTEN Het totaal aantal studenten die de opleiding volgen blijkt geen noemenswaardige schommelingen te bevatten, maar een zeer geleidelijke en beperkte groei Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studiematerialen Deze gegevens werden gehaald uit het doorlichtingsverslag van de opleiding Beheer, toerisme en recreatie van het academiejaar De cijfers zijn afkomstig van de studententelling van 1/12/1996. De doorlichting gebeurde onder het voorzitterschap van Dhr. R. Nijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, inspectie Hoger Onderwijs, Koningsstraat 136, 1000 Brussel.

16 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 13 Eerstejaarsstudenten naar geslacht en leeftijd LEEFTIJD JONGENS MEISJES TOTAAL ,0% 1 0,1% 1 0,1% ,3% ,0% ,2% ,8% ,1% ,8% ,9% ,1% ,0% ,9% 41 5,4% 78 10,2% ,2% 21 2,8% 30 3,9% ,3% 5 0,7% 7 0,9% ,1% 0 0,0% 1 0,1% ,0% 1 0,1% 1 0,1% ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% >27 3 0,4% 0 0,0% 3 0,4% TOTAAL ,7% ,3% 761 Eerstejaarsstudenten naar toelatingsvoorwaarde Aantal eerstejaarsstudenten ASO BSO TSO KSO HO BVR TOTAAL % 2,4% 41,1% 0,8% 0,3% 0,4% Eerstejaarsstudenten naar eerder genoten opleiding Eerstejaarsstudenten zonder andere HO opleiding Eerstejaarsstudenten met andere HO opleiding TOTAAL Eerste inschrijving in de huidige basisopleiding Tweede inschrijving in de huidige basisopleiding Derde inschrijving in de huidige basisopleiding ,8% ,2% ,0% ,3% 26 3,4% ,7% 2 0,3% 0 0,0% 2 0,3%

17 14 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE Examenresultaten per studiejaar 1STE JAAR 2DE JAAR 3DE JAAR TOTAAL Aantal ingeschreven studenten Aantal geslaagden 1ste en 2de zittijd Aantal niet geslaagden 1ste en 2de zittijd Aantal deelgenomen aan examens ,8% ,7% ,4% ,5% 36 11,7% 6 2,1% ,3% ,4% ,6% 1213 Uitval ,7% 5 1,6% 4 1,4% 136 Examenresultaten eerstejaarsstudenten naar vooropleiding Aantal ingeschreven Aantal geslaagd Aantal niet geslaagd Uitval ASO ,9% ,0% 34 8,1% BSO ,8% 12 70,6% 3 17,6% TSO ,6% ,6% 87 27,8% KSO ,7% 3 50,0% 2 33,3% HO ,0% 0 0,0% 0 0,0% BVR ,0% 2 66,7% 1 33,3% TOTAAL Examenresultaten eerstejaars naar vorige studies niet-bis/tris-studenten BIS/TRIS-studenten UNIV Twee cycli Eén cyclus Univ + Twee cycli Univ + Eén cyclus Twee cycli + Eén cyclus Univ + Twee cycli + Eén cyclus Geen ander HO gevolgd Wel ander HO gevolgd Geen ander HO gevolgd Totaal Ingeschreven Geslaagd Niet geslaagd Uitval

18 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 15 Evolutie inschrijvingen en slaagpercentages 1STE JAAR 2DE JAAR 3DE JAAR ingeschreven geslaagd ingeschreven geslaagd ingeschreven geslaagd Totaal Totaal ingeschreven geslaagd Slaagpercentage 3 studiejaren 3 studiejaren 1ste jaar 2de jaar 3de jaar % 84% 96% % 85% 95% % 87% 96% Reële studieduur De opleiding van de gegradueerde in Beheer, Toerisme en Recreatie wordt aangeboden in een minimale studieperiode van 3 jaar, de praktijkgerichte opleidingsstage inbegrepen. De gemiddelde reële studieduur bedraagt 3,2 jaar. De afwijking met de geprogrammeerde studieduur is klein omwille van het hoog slaagpercentage van 95% in het 2de en 98% in het 3de jaar. Gemiddeld 35% van de niet-geslaagden in het eerste jaar herkansen. In de loop van het eerste jaar en tijdens de respectievelijke examenperiodes is er een relatief grote uitval. Gebrek aan motivatie, verkeerde studiekeuze en het verleidelijk karakter van de opleiding (toerisme, recreatie, vrije tijd) verrassen menig student Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Gegradueerde in beheer, toerisme en recreatie Een driejarige graduaatopleiding die tegelijkertijd algemeen vormend, gespecialiseerd, technisch en praktijkgericht is, binnen de sectoren toerisme, recreatie en vrijetijdsvoorzieningen. Inclusief een langdurige bedrijfsstage in binnen- of buitenland in een 10-tal verschillende sectoren van organisatie, bemiddeling, vervoer, verblijf, vermaak, contracting, e.a. Studiedomeinen: Algemene vorming: talen, communicatieve vaardigheden, informatica, cultuurgeschiedenis, vrijetijdsethiek. Economische vorming: economie, boekhouden, betaalverkeer, bedrijfsbeleid, bedrijfseconomie, statistiek en marktonderzoek, marketing. Toegepaste vorming: toeristische vrijetijdsgeografie, recreatieleer, vrijetijdsbeleid, organisatie en wetgeving van het internationaal toerisme, ticketing en tarificatie, animatie, reisbegeleiding en reisverzekering.

19 16 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 2.3 Verantwoording van de opleiding en relevantie van het opleidingsprofiel Uit tal van teksten, studies, congressen, colloquia en dies meer blijkt overduidelijk dat de toeristisch-recreatieve sector aan een opmars begonnen is die niet meer te stuiten is en dat de sector tegen het begin van de volgende eeuw zelfs zal verdubbelen in bedrijvigheid en omzet. In een rapport van Toerisme Vlaanderen naar aanleiding van een congres dat de naam droeg Toerisme Vlaanderen 2002 en waarvan het werkdocument, genaamd Sociaal-economische betekenis van het toerisme in Vlaanderen, een neerslag is, staat o.a. dat de toeristische besteding in Vlaanderen en Brussel ongeveer 140 miljard frank bedraagt. De inkomensvorming uit toeristische investeringen in Vlaanderen beloopt 91 miljard frank en dan heeft men het enkel over toeristische activiteiten in de enge zin van het woord, m.a.w. de toeleveringsactiviteiten zoals bvb autocarbouw, accommodatiebouw en vele andere zijn daar niet bijgerekend. Uit hetzelfde document blijkt dat de directe werkgelegenheid binnen de toeristische activiteit in de enge zin van het woord meer dan eenheden bedraagt uitgedrukt in voltijdse banen en eenheden binnen toeristische activiteit in de brede zin van het woord. Het rapport stelt letterlijk dat de toeristische sector behoort tot de groep van de toonaangevende sectoren van de Vlaamse economie. Verder stelt het rapport dat de overheidsontvangsten (belastingen en sociale zekerheid) 41,7 miljard bedragen als gevolg van toeristische bestedingen. In zijn ultieme besluit poneert hetzelfde rapport dat de toeristische arbeidsmarkt een sterke groei van de werkgelegenheid verzekert. Dit betekent automatisch dat er meer jonge mensen nodig zijn met een hogere opleiding terzake om die expansie in al zijn facetten op te vangen en te sturen. We lezen er verder in dat de toeristische sector zich uitstekend leent tot deeltijdse arbeid en dat een groot aantal vrouwelijke werkkrachten er aan hun trekken komen. We willen hieraan toevoegen dat het belangrijkste voor het beroepenveld het volgende blijft: de gedegen kennis, geoefende vaardigheid en de veelzijdige toepassing van reserveringstechnieken in de toeristische en recreatieve bedrijven en diensten. Het moet dan ook de continue doelstelling zijn van de basisopleiding, die reeds meer dan 30 jaar bestaat, om de moeilijke en wereldwijde industrie van toerisme en recreatie te blijven voorzien van competente medewerkers. De gigantische ontwikkeling en diversiteit van de gehele sector verklaren ook de noodzaak om, naast een basisopleiding, te diversifiëren via keuzepakketten, voortgezette opleidingen en posthogeschoolvorming.

20 OPLEIDINGSPROFIEL BEHEER, TOERISME EN RECREATIE 17 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming opleiding Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Opleiding: Beheer, Toerisme en Recreatie. 3.2 Globale omschrijving van de opleiding Door de aard van het beroepenveld, zoals bevestigd in de beroepsprofielen, is de opleiding tot gegradueerde Beheer Toerisme en Recreatie opgebouwd rond drie fundamentele pijlers: het talenonderwijs, het economisch onderricht, de specifiek beroepsgebonden vorming. Deze drie pijlers zijn in dit opleidingsprofiel verspreid over acht functionele gehelen. Daarbij gelden een aantal operationele principes. 1 Vanwege de aard van de sector zelf, komen in de opleiding zowel commerciële als dienstverlenende vaardigheden en attitudes aan bod, ondersteund door een grondige productkennis en ruime administratieve vaardigheden. 2 De opleiding biedt een weloverwogen evenwicht tussen kennis (theoretische vorming) en vaardigheden (praktische vorming). De beroepsgebonden onderdelen van de opleiding bereiden de student rechtstreeks voor op de job, maar ook in de onderdelen die tot de twee andere pijlers behoren, wordt gefocust op het vakgebied, zodat zij behalve algemeen vormend vooral ook beroepsvoorbereidend zijn. Zo genereert de opleiding haar dwingend beroepsgerichte karakter terwijl de polyvalente dimensie behouden blijft. 3 Er worden tevens een gedragscode en attitudes, die overeenstemmen met de hedendaagse eisen van de sector, meegegeven. Die zijn gecentreerd rond de enerzijds commerciële en anderzijds dienstverlenende aard van de toeristische en recreatieve sector. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het opleidingsprofiel sluit aan bij het beroepsprofiel Toerisme, Recreatie en Sport Studie 63 dat werd samengesteld door de sectorcommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse hogescholen en de vertegenwoordigers van de socio-economische wereld. Dit werd na voltooiing ter goedkeuring voorgelegd aan de medewerkers uit de verschillende werkvelden, de respectievelijke beroepsfederaties, de voorzitters van de technische comités van Toerisme Vlaanderen en de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. Het beroepsprofiel behoort tot het type A. De taken zijn dus geclusterd volgens het hiërarchisch systeem typefunctie/deelfunctie/taak.

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be ONDERWIJSVISITATIE toerisme en recreatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor in het toerisme en recreatiemanagement aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Toerismecahiers Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Colofon Toerisme Vlaanderen - dienst Planning & Onderzoek Raf De Bruyn (hoofd Planning & Onderzoek) Vincent Nijs Jan

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v) STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur beroep : interieurarchitect

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v) STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap CEVORA Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap www.cevora.be Studie in opdracht van CEVORA Uitgevoerd door Yolien De Hauw, Seth Maenen en Geert Van Hootegem Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie