SERIE ONDERNEMERSCHAP Onderzoek door Jan-Hein Boll en Harm-Jan van Veldhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERIE ONDERNEMERSCHAP Onderzoek door Jan-Hein Boll en Harm-Jan van Veldhuizen"

Transcriptie

1 SERIE ONDERNEMERSCHAP Onderzoek door Jan-Hein Boll en Harm-Jan van Veldhuizen ONDERZOEKSRESULTATEN NOVICE HABITUAL januari 2014 Empirische analyse van vakinhoudelijke, management- en ondernemersvaardigheden onder novice, serie- en portfolio-ondernemers binnen het MKB in Nederland

2 VOORWOORD Een ontwikkelkans voor ondernemers Bij het doen van een masterstudie bedrijfskunde aan Nyenrode hoort een afsluitend onderzoek. In een aantal brainstorm-sessies in de zomer van 2012 gaven we het onderzoeksonderwerp vorm. Omdat wij ondernemers zijn en van deze gelegenheid gebruik wilden maken om het ondernemerschap in Nederland te stimuleren, lag het onderwerp voor de hand: serie-ondernemerschap. Na een uitgebreide literatuurstudie kreeg de onderzoeksvraag gestalte. We gingen ons richten op de vaardigheden van MKB-ondernemers. Met speciale focus op verschillen tussen ondernemers met één bedrijf en ondernemers met meerdere bedrijven. We wilden onderzoeken over welke vaardigheden op het gebied van vakmanschap, management en ondernemerschap deze verschillende typen ondernemers moeten beschikken om succesvol te kunnen zijn. Aan onze studie werkten 350 ondernemers mee. In dit rapport presenteren we de resultaten. Welke typen ondernemers zijn er? Hoe ziet hun profiel er uit en hoeveel omzet genereren ze? Waar besteden zij hun tijd aan? Hoe tevreden zijn ze met hun succes? Nieuwsgierig geworden? We presenteren de conclusies kort maar krachtig in een infographic. Via een interview delen we onze kijk op de bevindingen. Jan-Hein Boll en Harm-Jan van Veldhuizen Breukelen, februari 2014

3 SERIE ONDERNEMERSCHAP OVER DE AUTEURS Jan-Hein Boll Op zestienjarige leeftijd richtte Jan-Hein NedStars op, een websitehostingsbedrijf op de zolder van zijn ouderlijk huis. In twaalf jaar tijd groeide deze zolderonderneming uit tot een veelbelovend IT-bedrijf met ruim dertig werknemers en een breed klantenbestand. Als 100ste deelnemer aan het programma Groeiversneller, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken voor ambitieuze ondernemers, was verder groeien een logische strategie. Eerder dan verwacht bereikte NedStars het beoogde resultaat en bundelde haar krachten met ICT-bedrijf Acknowledge. Eind 2012 startte Jan-Hein zijn tweede onderneming: Comaxx. Met inmiddels alweer twintig werknemers zorgt Comaxx ervoor dat de websites van vandaag mooier en intuïtiever worden. Naast zijn werk zit Jan-Hein niet stil: hij is businesscoach voor startende ondernemers, begeleidt jongeren bij het vormgeven van hun verdere loopbaan, volgde een bedrijfskundemaster aan Nyenrode en studeerde daar cum laude af. Jan-Hein is 30 jaar oud en woont samen met zijn vriendin in Eindhoven. Harm-Jan van Veldhuizen Sinds 2010 is Harm-Jan directeur/eigenaar van de HAVE-groep, als vijfde generatie ondernemer. Dit Lunterse familiebedrijf bestaat ruim 130 jaar, telt bijna vijftig medewerkers en groeit tegen de crisis in. Groothandel en importeur HAVE Verwarming levert haarden, kachels en alle mogelijke toebehoren aan de vakhandel, terwijl HAVE Brandstoffen met drie eigen tankstations hoofdzakelijk B2C opereert. Harm-Jan is ambitieus en heeft uitdagingen nodig om optimaal te kunnen presteren. Hij wil in de toekomst nog meer bedrijven gelijktijdig succesvol leiden, bij voorkeur in verschillende branches. Het is zijn passie om het succes van zakelijke klanten te vergroten met teams waarin blije medewerkers kunnen groeien. Voor zijn master aan Nyenrode heeft hij HEAO (MER) gestudeerd. Harm-Jan is 33 jaar oud, getrouwd, en trotse vader van drie zoons.

4 Empirische analyse van vakinhoudelijke, managementen ondernemersvaardigheden onder novice, serie- en portfolioondernemers binnen het MKB in Nederland 1 VERSCHILLENDE TYPEN ONDERNEMERS EN HUN KARAKTERISTIEKEN NOVICE HABITUAL DE NOVICE ONDERNEMER DRIJFT ÉÉN ONDERNEMING ze ondernemer besteedt meer tijd aan het vervaardigen van een product of dienst en aan zakelijke adviseurs/ netwerken dan andere ondernemers. Start eerste en enige onderneming op een leeftijd van gemiddeld 34 jaar. DE HABITUAL ONDERNEMER DRIJFT MEERDERE ONDERNEMINGEN ze ondernemer besteedt meer tijd aan het spotten van zakelijke kansen en aan businessplanning dan andere ondernemers. Creëert meer werkgelegenheid volgens diverse studies. Start eerste onderneming op een leeftijd van gemiddeld 31 jaar. deelnemende ondernemers hebben via een online vragenlijst hun eigen vaardigheidsniveau beoordeeld en aangegeven hoe relevant zij deze vaardigheden voor hun succes achten. STEEKPROEF n=108 LEEFTIJD 43 jaar JAAROMZET 2,8 mln. ERVARING 9 jaar MEDEWERKERS 20 FTE GESLACHT 89% man STEEKPROEF n=190 LEEFTIJD 44 jaar JAAROMZET 6,2 mln. ERVARING 13 jaar MEDEWERKERS 35 FTE GESLACHT 95% man TOTSTANDKOMING VAN HET ONDERZOEK ONGEVEER 350 ONDERNEMERS VANUIT HEEL NEDERLAND HEBBEN DEELGENOMEN SERIE PORTFOLIO MKB ALLÉÉN MKB-ONDERNEMERS ZIJN IN DE RESULTATEN MEEGENOMEN MAAR LIEFST 19 VERSCHILLENDE BRANCHES ZIJN ONDERZOCHT IBM SPSS STATISTICS IS GEBRUIKT OM MEER DAN 10 MULTIVARIATE STATISTISCHE ANALYSES UIT TE VOEREN serie-ondernemer drijft meerdere ondernemingen achter elkaar en besteedt meer tijd aan zakelijke netwerken dan de portfolio-ondernemer. portfolio-ondernemer drijft meerdere ondernemingen gelijktijdig en besteedt meer tijd aan managementtaken dan de serie-ondernemer. 75% 3% 75% VAN DE ONDERNEMERS HEEFT EEN HBO- OF WO-OPLEIDING GENOTEN 3% STARTTE HET EERSTE BEDRIJF MINDER DAN ÉÉN JAAR GELEDEN, 20% MEER DAN 20 JAAR GELEDEN STEEKPROEF n=62 JAAROMZET 4,2 mln. STEEKPROEF n=128 JAAROMZET 7,2 mln. GETEST DE CONCLUSIES ZIJN GETEST OP SIGNIFICANTIE, VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID

5 MEESTE TIJD Marketing/sales Management (plannen & organiseren) Mensen/personeel MINSTE TIJD Inkoop van grondstoffen Juridisch/structuur / wet- en regelgeving Businessplanning Ultiem succes in ondernemerschap vereist bepaalde vaardigheden. ze kunnen worden ontwikkeld en niet iedereen heeft hetzelfde vaardigheidsniveau. (Thomas S. Lyons) 4 VERSCHILLEN TUSSEN DE NOVICE EN DE HABITUAL ONDERNEMER Waar besteden ondernemers hun tijd aan? VAKINHOUDELIJKE VAARDIGHEDEN Wat is het competentieniveau?* Wat is de relevantie voor succes? NOVICE HABITUAL 3 OPVALLENDE RESULTATEN UIT HET ONDERZOEK Hoeveel tijd wordt eraan besteed? Technisch en/of functioneel vakmanschap binnen de kernactiviteiten van de onderneming Hoe tevreden zijn ondernemers met hun succes? MANAGEMENT- VAARDIGHEDEN Wat is het competentieniveau?* Wat is de relevantie voor succes? N H Hoeveel tijd wordt eraan besteed? Directe aansturing / organiseren van het dagelijkse werk MEEST TEVREDEN Emotioneel succes (geluk/plezier) Sociaal (omgeving/ maatschappij) Persoonlijke ontwikkeling MINST TEVREDEN Zakelijke tijdsverdeling/focus Financieel (rijkdom) Work/life balance ONDERNEMERS- VAARDIGHEDEN Wat is het competentieniveau?* Wat is de relevantie voor succes? Hoeveel tijd wordt eraan besteed? N H 5 VERSCHILLEN TUSSEN KLEINE EN GROTE PORTFOLIO S Het ontwikkelen en vermarkten van bestaande of innovatieve producten door oplossingen te bedenken voor behoeften in de markt Opmerking: tussen de serie- en portfolio-ondernemer zijn geen significante verschillen gevonden. COMPETENTIE* RELEVANTIE* VAKINHOUDELIJK MANAGEMENT ONDERNEMERSCHAP Opmerkelijk: het gepercipieerde vakinhoudelijke vaardigheidsniveau start hoog, daalt naarmate het aantal ondernemingen toeneemt en neemt vervolgens weer toe. 1 portfolioformaat 6+ 1 portfolioformaat 6+ 1 portfolioformaat 6+ *) gepercipieerd vaardigheidsniveau volgens online zelfbeoordeling

6 SERIE ONDERNEMERSCHAP INTERVIEW MET DE AUTEURS Interview Jan-Hein Boll en Harm-Jan van Veldhuizen door Corina Blommendaal Waarom hebben jullie dit onderzoek uitgevoerd? Dit onderzoek was het onderwerp van onze afstudeeropdracht voor de studie die wij volgden aan de Business Universiteit Nyenrode. Omdat wij zelf ondernemers zijn, zijn we geïnteresseerd in factoren die het succes van ondernemers bepalen. Bovendien voelen we het als onze missie het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Om succesvol te ondernemen heb je namelijk bepaalde persoonlijke vaardigheden nodig. Natuurlijk heeft niet iedere ondernemer hetzelfde vaardigheidsniveau, maar kan hij of zij deze vaardigheden vaak wel ontwikkelen. Wij denken dat ambitieuze ondernemers voortdurend aan de slag willen met hun leerpunten en groeimogelijkheden. Daarom geven wij graag inzicht in de vaardigheden die voor hen belangrijk zijn. Jullie onderscheiden verschillende typen ondernemers. Waarom? Wij kijken in ons onderzoek inderdaad niet naar de onderneming, maar naar de ondernemer. Hierbij maken we onderscheid tussen ondernemers die hun eerste en enige onderneming drijven (novices) en ondernemers die meerdere ondernemingen drijven of hebben gedreven (habituals). Uit ons literatuuronderzoek komen meerdere interessante verschillen tussen de novice en habitual ondernemers naar voren. Zo starten habitual ondernemers hun eerste onderneming meestal op jongere leeftijd dan de novices. Onder de habitual ondernemers bevindt zich een groter aandeel mannen dan onder de novice ondernemers. Relatief vaker zijn zij ook schoolverlaters en hebben de ouders een ondernemers-/managementachtergrond. Is het waar dat habitual ondernemers beter presteren? Nee, dat is zeker niet waar. Onderzoek laat zien dat habitual ondernemers de potentie hebben een fundamentele bijdrage te leveren aan het proces van waardecreatie in een samenleving. Ze zijn creatief, vernieuwend en scheppen daarmee banen. Maar het is niet dat ze beter presteren dan novice ondernemers. Enerzijds kan opgebouwde ervaring door het drijven van meerdere bedrijven positieve invloed hebben op de prestaties van deze ondernemingen. Anderzijds kan dit positieve effect een negatief effect worden zodra de ondernemer een te groot aantal ondernemingen tegelijk moet besturen. Uit onze gesprekken met ondernemers met meerdere ondernemingen kwam vaak naar voren dat het ingewikkeld is om synergie te creëren en focus aan te brengen. Is het aantal ondernemingen van invloed op de relevante vaardigheden? Dit was de meest verrassende uitkomst. Wij hadden verwacht dat de novice ondernemer een hogere score op vakinhoudelijke vaardigheden zou laten zien, omdat deze ondernemer de focus heeft op één onderneming en waarschijnlijk dichter bij de activiteiten betrokken is. Op zichzelf blijkt dit te kloppen. We hadden ook verwacht dat wanneer het aantal ondernemingen toeneemt, de score op vakinhoudelijke vaardigheden zou afnemen. Wat ons verrast, is dat het vakinhoudelijke vaardigheidsniveau in eerste instantie inderdaad afneemt, maar bij het voeren van een groter aantal ondernemingen juist een toename te zien valt.

7 Mogelijk zijn de ondernemers bij de start meer opportunistisch: ze zijn begonnen met één onderneming en vanwege succes zijn er twee of drie ondernemingen bij gekomen. Bij grotere portfolio s wordt de synergie tussen ondernemingen belangrijker en daarmee het belang van vakinhoudelijke vaardigheden. Daarnaast werd duidelijk dat een aantal ondernemers met grote portfolio s zichzelf nieuwsgierig vindt. Ze willen voortdurend nieuwe ondernemingen opstarten, maar ook nieuwe kennis opdoen. Ook al geven ze het niet altijd toe of zijn ze zich er minder van bewust, toch denken wij dat ze veel kennis hebben over de kernactiviteiten van hun ondernemingen. Wat maakt dit onderzoek zo uniek? We hebben geen enkel ander onderzoek gevonden naar de vaardigheden van Nederlandse habitual ondernemers. Dat is op zich al uniek. In het buitenland is wel onderzoek gedaan naar de vaardigheden van habitual ondernemers, maar door culturele verschillen kunnen we zeker niet zomaar aannemen dat deze uitkomsten ook voor de Nederlandse ondernemers gelden. Daarnaast hebben we twijfels over bepaalde wetenschappelijke standpunten over verschillen in vaardigheden tussen twee soorten habitual ondernemers. Jullie onderscheiden dus ook nog binnen de habitual ondernemers? Ja, we maken onderscheid tussen de ondernemer die meerdere ondernemingen achter elkaar drijft (de serie-ondernemer) en de ondernemer die meerdere ondernemingen tegelijk drijft (de portfolio-ondernemer). Volgens de wetenschappelijke literatuur zijn er redenen om aan te nemen dat er vaardigheidsverschillen tussen deze ondernemers zijn. Zo zou de portfolio-ondernemer meer vakinhoudelijke vaardigheden hebben, vanwege de mogelijk technische synergie die hij tussen zijn ondernemingen wil bereiken. Ook worden er meer managementvaardigheden verwacht, omdat er meer coördinatie tussen de ondernemingen nodig kan zijn. Dit is echter niet wetenschappelijk bewezen. Wij hebben dan ook geen duidelijke verschillen in vaardigheden gevonden tussen deze ondernemers. Dat kan komen doordat het niet altijd duidelijk is of een ondernemer zich meer als een serie- of een portfolio-ondernemer typeert. Sommige ondernemers gedragen zich namelijk als serie-ondernemers en starten steeds nieuwe bedrijven op met focus op één onderneming. Maar omdat ze de bedrijven niet verkopen, zijn ze volgens de wetenschappelijke definitie portfolio-ondernemers. Daarom mag wat ons betreft de definitie worden aangescherpt met de focus en de synergie tussen ondernemingen. Wat hopen jullie met dit onderzoek te bereiken? Dat we ondernemers verder kunnen inspireren om succesvol te zijn. Want uit onderzoek blijkt dat er nog te weinig ambitieuze ondernemers in Nederland zijn. Volgens een studie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid komt dit door de welvaartsstaat : veel mensen vinden het erg comfortabel om in dienstverband te werken. Maar ook door de relatief geringe prestatiegerichtheid van de Nederlandse bevolking. Wat is de vervolgstap? We weten nu welke vaardigheden relevant zijn voor de novice ondernemer. We weten ook welke vaardigheden relevant zijn voor de habitual ondernemer. Het is mooi dat we hierover belangrijke en consistente resultaten hebben gevonden in het kwantitatieve onderzoek. Hiermee kunnen we voor elk type ondernemer een ideaalprofiel opstellen. ze kennis willen we beschikbaar stellen aan alle ondernemers in Nederland via een smartphone-app. Daarmee kunnen ze met een assessment hun eigen vaardigheidsniveau inzien en dit zowel vergelijken met de voorbeeldprofielen als met andere ondernemers. Daarmee geven we ondernemers een extra instrument in handen om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

8 LEADERSHIP ENTREPRENEURSHIP STEWARDSHIP A REWARD FOR LIFE Onderzoek sign Interview Redactie Foto s Jan-Hein Boll Harm-Jan van Veldhuizen Luca Gonzato Corina Blommendaal Steven van der Kwartel Judith Keessen Wiep van Apeldoorn

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Familiebedrijven en internationalisering

Familiebedrijven en internationalisering Familiebedrijven en internationalisering Afstudeerscriptie Wendy Bolster Studie Management, Economie en Recht Saxion Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap Lectoraat Familiebedrijven en Bedrijfsopvolging

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Verkorte en bewerkte versie o.b.v. afstudeerscriptie Ondernemerschap in kaart gebracht door I. Dijkman

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

De ideale werkplek voor de ondernemer

De ideale werkplek voor de ondernemer De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas Schiphol, 12 juni 2014 Ruth Engels De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Onderwijs en ondernemerschap in Nederland

Onderwijs en ondernemerschap in Nederland Entrepreneurship Update Onderwijs en ondernemerschap in Nederland Francesca Cardia Mirjam van Praag Nummer 4 ACEA2JST_report-af.indd 1 17-08-2006 12:16:47 Onderwijs en ondernemerschap in Nederland Uitgegeven

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Augustus 2012 Aletta E-Quality Colofon Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Auteurs Drs. S. (Saskia) de Hoog Drs.

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL. Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel

DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL. Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel DE ZELFSTANDIGE COMMUNICATIEPROFESSIONAL Verslag van een Trendonderzoek in opdracht van De Communicatiewinkel Leo Lentz Hanneke Molenaar Universiteit Utrecht September 2009 Inhoud Samenvatting Hoofdstuk

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Het DNA van een ondernemer: hoe denkt en doet een ondernemer?

Het DNA van een ondernemer: hoe denkt en doet een ondernemer? GGEND 1 Het DNA van een ondernemer: hoe denkt en doet een ondernemer? ONDERWERPPAG. 6 1. Waarom je inleven in ondernemers belangrijk is Ondernemers in het mkb vormen al jaar en dag een heel belangrijke

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie