Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011"

Transcriptie

1 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid... 4 HBO Recht: totaal 54 ects vrijstelling... 4 HBO Sociaal Juridische Dienstverlening: totaal 39 ects vrijstelling... 4 HBO MER / MER-FE/ MER-BV: totaal 39 ects vrijstelling... 4 HBO BE: totaal 30 ects vrijstelling... 4 HBO BE-FE: totaal 30 ects vrijstelling... 5 HBO AA-Accountancy (Accountant administratieconsulent): totaal 21 ects vrijstelling... 5 Opleiding Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs: totaal 33 ects vrijstelling... 5 Opleiding Nederlandse Politie Academie: totaal ten minste 33 ects vrijstelling... 5 WO Fiscale economie EUR: totaal 39 ects vrijstelling... 6 WO Economie EUR: totaal 39 ects vrijstelling... 6 WO Bedrijfskunde EUR: totaal 39 ects vrijstelling... 6 WO Bestuurskunde EUR: totaal 45 ects vrijstelling... 6 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Fiscaal recht... 7 HBO Recht: totaal 33 ects vrijstelling... 7 HBO Sociaal Juridische Dienstverlening: totaal 27 ects vrijstelling... 7 HBO MER / MER-FE/ MER-BV: totaal 45 ects vrijstelling... 7 HBO BE: totaal 42 ects vrijstelling... 7 HBO FE: totaal 42 ects vrijstelling... 8 HBO AA-Accountancy (Accountant administratieconsulent): totaal 18 ects vrijstelling... 8 Opleiding Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs: totaal 81 ects vrijstelling... 8 Opleiding Nederlandse Politie Academie: totaal 27 ects vrijstelling... 8 Opleiding Registeraccountant via NIVRA of Top eco (RA): totaal 27 ects vrijstelling... 8 Opleiding SPD: totaal 18 ects... 8 WO Fiscale economie EUR: totaal 87 ects vrijstelling... 8 WO Economie EUR: totaal 21 ects vrijstelling... 9 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Criminologie Individuele verzoeken tot vrijstelling Adres examencommissie Nog vragen?

2 Voorwoord Deze brochure van Erasmus School of Law bevat informatie over vrijstellingen en daarmee samenhangende onderwerpen. U kan in aanmerking komen voor vrijstellingen wanneer u relevante kennis bezit voor de studie van uw keuze doordat u een hbo of universitaire opleiding heeft gevolgd. Er zijn twee manieren om een vrijstelling te verkrijgen: door een beroep op de standaardvrijstellingsregeling, of door een individueel verzoek tot vrijstelling. In de standaardvrijstellingsregeling zijn vrijstellingen vastgesteld voor een aantal afgeronde opleidingen. Voor deze opleidingen is een inhoudelijke vergelijking gemaakt tussen het programma van de betreffende opleiding en het programma van de studie van uw keuze aan Eramus School of Law. In deze brochure kunt u lezen op grond van welke opleidingen u in aanmerking komt voor standaardvrijstellingen en hoe u een beroep kunt doen op de standaardvrijstellingsregeling. Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling die afwijkend is van de standaardvrijstellingsregeling, kunt u een individueel verzoek tot vrijstelling indienen. U kunt in aanmerking komen voor een individuele vrijstelling, wanneer u tijdens een vorige universitaire opleiding examens of onderdelen met succes heeft afgerond en u daardoor reeds voldoende kennis heeft van één of meerdere onderdelen van de studie van uw keuze. Rotterdam, februari

3 Algemeen In het studiejaar 2011/2012 gelden voor de onder het kopje Standaard vrijstellingen opgenomen afgeronde opleidingen standaardvrijstellingsregelingen voor de bacheloropleidingen. Deze worden per jaar vastgesteld en gelden uitsluitend voor degenen die zich voor het studiejaar 2011/2012 inschrijven. Voor studenten met een erkende afgeronde universitaire opleiding die niet genoemd wordt in onderstaand overzicht, geldt een standaardvrijstelling voor de minor. Een verzoek tot verlening van standaardvrijstellingen dient te worden gericht aan de examencommissie Erasmus School of Law. Het verzoek dient te worden vergezeld van een gewaarmerkte kopie van het behaalde diploma en een bewijs, bijvoorbeeld een cijferlijst, waarop alle behaalde onderdelen en de datum waarop ze zijn behaald staan vermeld. Wanneer de gewenste vrijstelling afwijkt van de hieronder genoemde standaardvrijstellingsregeling, dan dient een verzoek te worden ingediend volgens de procedure zoals beschreven bij 'Individuele verzoeken tot vrijstelling'. Let op Deze regeling geldt alleen voor collegejaar 2011/2012. Over eventuele vrijstellingsregelingen voor het collegejaar 2012/2013 is nog niets bekend. In verband met de invoering van activerend, serieel onderwijs in de bachelorfase bestaat een gerede kans dat er geen standaardvrijstellingsregeling zal worden vastgesteld! Studenten die op grond van een afgeronde WO-opleiding voor 1 september 2008 vrijstelling hebben gekregen voor de vrije keuze ruimte (6 ects) krijgen slechts een gedeeltelijke vrijstelling voor de Minor (9 ects). Voor studenten die het zogeheten Mr.drs.programma volgen geldt een speciale regeling. Het Mr.drs.programma is het gecombineerde programma voor de studies Algemene of Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid aan de EUR. Geldigheidsduur vrijstellingen De standaardvrijstellingen hebben een geldigheidsduur van 4 jaar, te rekenen vanaf 1 september van het eerste jaar van inschrijving voor de bacheloropleiding. De geldigheidsduur van een individuele vrijstelling is gelijk aan die van een tentamen, 4 jaar, en begint op de datum van het behalen van het diploma of tentamen/examen op grond waarvan vrijstelling wordt verleend. 3

4 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid HBO Recht: totaal 54 ects vrijstelling Inleiding strafrecht en criminologie (9 ects) Rechtsgeschiedenis (6 ects) Inleiding internationaal en Europees recht (6 ects) HBO Sociaal Juridische Dienstverlening: totaal 39 ects vrijstelling Inleiding strafrecht en criminologie (9 ects) Arbeidsrecht (6 ects) HBO MER / MER-FE/ MER-BV: totaal 39 ects vrijstelling HBO BE: totaal 30 ects vrijstelling 4

5 HBO BE-FE: totaal 30 ects vrijstelling HBO AA-Accountancy (Accountant administratieconsulent): totaal 21 ects vrijstelling Opleiding Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs: totaal 33 ects vrijstelling Opleiding Nederlandse Politie Academie: totaal ten minste 33 ects vrijstelling Inleiding strafrecht en criminologie (9 ects) Formeel en Materieel strafrecht: eventueel een aanvullend tentamen in de vorm van een tentamen voor beide vakken 5

6 WO Fiscale economie EUR: totaal 39 ects vrijstelling Minor (15 ects) WO Economie EUR: totaal 39 ects vrijstelling Minor (15 ects) WO Bedrijfskunde EUR: totaal 39 ects vrijstelling Minor (15 ects) WO Bestuurskunde EUR: totaal 45 ects vrijstelling Minor (15 ects) 6

7 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Fiscaal recht HBO Recht: totaal 33 ects vrijstelling Inleiding internationaal en Europees recht (6 ects) HBO Sociaal Juridische Dienstverlening: totaal 27 ects vrijstelling Inleiding strafrecht en criminologie (9 ects) HBO MER / MER-FE/ MER-BV: totaal 45 ects vrijstelling Openbare financiën (6 ects) HBO BE: totaal 42 ects vrijstelling Openbare financiën (6 ects) 7

8 HBO FE: totaal 42 ects vrijstelling Openbare financiën (6 ects) HBO AA-Accountancy (Accountant administratieconsulent): totaal 18 ects vrijstelling Opleiding Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs: totaal 81 ects vrijstelling Formeel belastingrecht (6 ects) Inkomstenbelasting (9 ects) Omzetbelasting (6 ects) Vennootschapsbelasting (9 ects) Winst (6 ects) Opleiding Nederlandse Politie Academie: totaal 27 ects vrijstelling Inleiding strafrecht en criminologie (9 ects) Opleiding Registeraccountant via NIVRA of Top eco (RA): totaal 27 ects vrijstelling Opleiding SPD: totaal 18 ects WO Fiscale economie EUR: totaal 87 ects vrijstelling 8

9 Bacheloronderdelen:, mits Fiscale economie (4 ects) met voldoende resultaat is afgelegd. Inkomstenbelasting (9ects), mits de vakken IB A en IB B met voldoende resultaat zijn afgelegd. Winst (6 ects), mits het mastervak weco MNO met voldoende resultaat is afgelegd. Minor (15 ects) Inl. Internationaal en Europees belastingrecht (9 ects), mits het mastervak IBR/EBR met voldoende resultaat is afgelegd Omzetbelasting (6 ects), mits de vakken OB en BelastOnroerZaken met voldoende resultaat zijn afgelegd. Vennootschapsbelasting (9 ects), mits de vakken VPB A en VPB B met voldoende resultaat zijn afgelegd. Bachelorwerkstuk (6 ects) Masteronderdelen: Verdieping vennootschapsbelasting (9 ects), mits het mastervak weco MNO met voldoende resultaat is afgelegd. Verdieping inkomstenbelasting (6 ects), mits het mastervak weco MKB met voldoende resultaat is afgelegd. Scriptie, geen vrijstelling. De student behoeft echter geen volledige scriptie te schrijven maar een publicabel artikel dat tijdens het afstuderen dient te worden verdedigd. WO Economie EUR: totaal 21 ects vrijstelling Minor (15 ects) 9

10 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Criminologie Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe vrijstellingsregeling voor de opleiding Criminologie. Totdat deze regeling wordt gepubliceerd, dient een ieder die aanspraak meent te maken op vrijstellingen een individueel verzoek in te dienen bij de examencommissie Erasmus School of Law. 10

11 Individuele verzoeken tot vrijstelling Op verzoek kan door de examencommissie vrijstelling worden verleend van het afleggen van een tentamen van een onderdeel, indien de aan een andere universitaire opleiding behaalde examens of onderdelen daarvan de verzochte vrijstelling rechtvaardigen. Gedeeltelijke vrijstellingen worden niet verleend. In het verzoek aan de examencommissie dient u duidelijk aan te geven voor welk onderdeel van welke opleiding van ESL vrijstelling wordt gevraagd. Een individueel verzoek om vrijstelling dient te worden vergezeld van: gewaarmerkte afschriften van diploma s en cijferlijsten alle bescheiden die nodig zijn voor de toetsing van de gevraagde vrijstellingen, zoals literatuurlijsten, studiegidsteksten en syllabi een kwantitatieve indicatie van eerdere studiebelasting een opgave van eerder verleende vrijstellingen opgave van de studiefase en het jaar waarin tentamen is afgelegd. Adres examencommissie Examencommissie Erasmus School of Law t.a.v. de secretaris kamer L5-54 Postbus DR Rotterdam Inloopspreekuur: maandag van u tot u. 11

12 Nog vragen? Indien u naar aanleiding van deze vrijstellingsregeling nog vragen heeft, dan kunt u hiermee terecht bij de studieadviseurs. De studieadviseurs zijn als volgt bereikbaar: Telefonisch spreekuur (tel ): maandag t/m donderdag van uur dinsdag en donderdag van uur Inloopspreekuur: maandag en woensdag van uur dinsdag en donderdag van uur Tevens kunt u met een van de studieadviseurs een afspraak maken bij het Studiepunt, tel , kamer L U kunt ook mailen: 12

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde standaardvrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 COMMERCIËLE ECONOMIE AMBM, AMIB, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AMIB AVD Datum advies opleidingscommissie AMBM AMIB AVD Datum instemming academieraden

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK?... 34 10.1 LEEROVEREENKOMST... 34 12. CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND...

10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK?... 34 10.1 LEEROVEREENKOMST... 34 12. CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND... INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN... 4 3. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?... 6 3.1 DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA... 6 3.2 VIA OFFICIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN... 6 3.3 ALS

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Examenreglementen 2009 2010 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Associate Degree Financieel Management

Associate Degree Financieel Management Associate Degree Financieel Management De opleiding Ad Financieel Management is een Associate degree programma gericht op de financiële professional. Een opleiding, die ook inspeelt op een opwaardering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie