Wij zoeken een Verantwoordelijke facturatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zoeken een Verantwoordelijke facturatie"

Transcriptie

1 Wij zoeken een Verantwoordelijke facturatie Geïnteresseerd? Afspraak bij Pidpa-Antwerpen (Desguinlei Antwerpen) op 23 oktober om 17u00 voor een vrijblijvende infosessie! Al overtuigd? Schrijf in vóór 10 november 2009 met het formulier dat je hierbij vindt. Je inschrijving wordt slechts in aanmerking genomen als het sollicitatieformulier en Nog vragen? een kopie van je diploma samen met je inschrijvingsformulier bij de dienst personeelszaken zijn toegekomen. Bel naar Pidpa personeelszaken op het nummer (03) Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der provincie Antwerpen Desguinlei Antwerpen examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 1 van 11

2 Vergelijkend wervingsexamen voor keurbediende klantenrelaties - Voorwaarden en inlichtingen A. Deelnemingsvereisten Worden tot het vergelijkend examen toegelaten, de kandidaten die aan de volgende voorwaarden voldoen: - van goed zedelijk gedrag zijn; - houder zijn van een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of bachelor - beschikken over ervaring als bediende binnen een facturatie-omgeving. Deze ervaring dient voldoende duidelijk en concreet te worden omschreven (periode, werkgever, inhoud taken, specifieke verantwoordelijkheden) op het bijgevoegd sollicitatieformulier, zoniet zal de kandidatuur niet worden weerhouden. Aan deze vereisten dient voldaan te zijn op de uiterste datum van de inschrijvingstermijn. Een fotokopie van het diploma dient samen met het inschrijvingsformulier en het sollicitatieformulier op de dienst personeelszaken van Pidpa toe te komen, uiterlijk op de laatste dag van de inschrijvingstermijn. Elke laattijdige inschrijving en/of onvolledig dossier wordt niet weerhouden. De overige documenten (een uittreksel uit het geboorteregister en de eensluidend verklaarde kopie van het diploma) dienen enkel bij een eventuele indiensttreding aan Pidpa te worden bezorgd. Het bewijs van goed zedelijk gedrag moet kunnen voorgelegd worden bij de indiensttreding. B. Examenprogramma Preselectieproef Indien zich meer dan twintig kandidaten aanbieden, kan een preselectieproef plaatsvinden. De preselectieproef bestaat uit cognitieve en persoonlijkheidstesten. De twintig best gerangschikte kandidaten, die op elk van beide onderdelen van de preselectieproef het vereiste niveau behalen (50/100), zullen aan het interview deelnemen. Te behalen punten Vereiste minima Job- en persoonsgericht interview Tijdens dit gesprek wordt de persoonlijkheid, de maturiteit en de motivatie van de kandidaat getoetst aan het vereiste profiel. Er kan eveneens gepeild worden naar de jobgerichte kennis en vaardigheden van de kandidaat De resultaten worden meegedeeld na goedkeuring door de directeur-generaal examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 2 van 11

3 C. Wervingsreserve De geslaagde kandidaten worden op een wervingsreserve ingeschreven die drie jaar geldig blijft na de goedkeuring van de examenresultaten. Ingeval de gunstig gerangschikte kandidaat afziet van een hem aangeboden contract van onbepaalde duur, zal hij automatisch onderaan de wervingsreserve geplaatst worden. D. Samenstelling van de examencommissie - voorzitter: de betrokken directeur of zijn vervanger; - de examencommissie wordt, naargelang van de examengedeelten, verder samengesteld uit de volgende leden: deskundigen (in elk geval wat betreft de preselectieproef), directeurs, diensthoofden of kaderpersoneel; - secretaris: het hoofd van de dienst personeelsbeheer of zijn vervanger. E. Bepaling betreffende de betrekking De plaats van tewerkstelling is Antwerpen. De keurbediende aanvaardt dat hij gedurende zijn loopbaan bij Pidpa geheel of gedeeltelijk met een andere (gelijkwaardige) functie kan worden belast. De standplaats kan steeds worden gewijzigd. Op formeel vlak moeten de kandidaten: a) geslaagd zijn voor het examen en in aanmerking komen voor de werving. Wie ten onrechte tot het examen werd toegelaten, kan hieruit geen enkel recht putten; b) al de vereiste documenten aan Pidpa bezorgd hebben; c) lichamelijk geschikt bevonden zijn door de raadgevende geneesheer van Pidpa; d) in het bezit zijn van een rijbewijs B, bereid en geschikt zijn om met een wagen te rijden. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden indien dit voor de functie-uitoefening niet noodzakelijk is. F. Loopbaan en wedde De keurbediende zal i.f.v. de dienstnoodwendigheden belast worden met opdrachten in een specifiek toepassingsgebied, waar leidinggevende competenties en relevante kennisgebieden noodzakelijk zijn. Hij aanvaardt evenwel dat hij omwille van dienstnoodwendigheden tijdens zijn loopbaan geheel of gedeeltelijk met een gelijkwaardige andere functie kan worden belast. De indiensttreding gebeurt met een contract als keurbediende. Pidpa biedt de mogelijkheid om op termijn, o.m. op basis van gunstige evaluaties en vorming, door te groeien naar achtereenvolgens de graad van e.a. keurbediende en gespecialiseerd assistent. G. Contract en reglementaire bepalingen De voorwaarden voor tewerkstelling worden contractueel vastgelegd. Het bijzonder reglement voor het contractueel personeel en het arbeidsreglement zijn op het contractuele personeelslid van toepassing. Wat betreft de wedde zijn de barema s van het statutaire personeel van toepassing. examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 3 van 11

4 PROFIEL Verantwoordelijke facturatie Bijlage1 DOEL Administratieve ondersteuning van de werkzaamheden op de directie klantenrelaties. In brede zin zal je betrokken worden bij de behandeling van de verschillende financiële stromen die door deze directie worden beheerd, waarin je een leidinggevende taak zal opnemen. Omwille van de sterk toegenomen complexiteit van het facturatieproces en de groeiende afhankelijkheid van externe gegevens, waarbij er naast de bestaande klantentypes heel wat nieuwe klantentypes worden behandeld ( eigen waterwinners, IBA s e. d. ), is er momenteel nood aan de versterking van de cel facturatie met een keurbediende met leidinggevende capaciteiten. Je hebt een gedegen inzicht in financiële processen en je bent betrokken bij de verdere uitbouw, coördinatie, uitvoering, controle en correctie voor het geheel en/of delen van het facturatieproces. TAKEN - Aansturing en planning van de werkzaamheden van de medewerkers van de cel facturatie; - Het beheer en de aansturing van het facturatieproces, voor het geheel of delen van klantengroepen; - Op functioneel niveau onderhouden van de bestaande en uittekenen en ontwikkelen van SAP facturatieschema s voor nieuwe klantengroepen, inbegrepen het vooraf testen bij de invoering van nieuwe versies, upgrades en functionele verbeteringen of wijzigingen ( bvb. tariefaanpassing); - Contactpersoon voor de (interne) ICT groep in de rol van beheerder facturatieproces; - Overzicht inzake en controles op de automatische verwerkingen (o.a. controle van het batchproces); - Uitvoeren van opdrachten in samenspraak met collega-celverantwoordelijken en diensthoofden; - Beheersen inkomende en uitgaande VMM stromen m.b.t de facturatieproblematiek; - vertegenwoordigen van de dienst facturatie binnen en buiten de directie klantenrelaties : - KMS vertegenwoordiger voor de cel facturatie; - Rapporteren en deelnemen aan verschillende werkgroepen; - voorbereiding / actieve aanwezigheid in pre-bsc en BSC en uitwerken en opvolgen van nodige KPI's (facturatie-parameters); KENNIS EN VAARDIGHEDEN - In staat zijn om een groep aan te sturen ( leidinggeven, opvolgen, uitvoeren van planningsfunctionerings- en evaluatiegesprekken in het kader van WINST-evaluatiesysteem); - Inzicht in klantenservice en de organisatie van de onderliggende financiële processen in de meest brede zin; - inzichten in de wetgeving in verband met facturatieprocessen; - Pidpa werkt met de modules ISU-B& I, FICA, CRM van de constructeur SAP, voorafgaandelijke ervaring in deze omgeving is niet strict vereist maar is wel aan te bevelen; - Je kan nauwkeurig en zelfstandig werken; - Je beschikt over goede rekenvaardigheden en kan werken binnen de bestaande reglementeringen; - Je bent communicatief ingesteld ; - Je kan duidelijk rapporteren; - Je bent stressbestendig. examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 4 van 11

5 FORMELE VEREISTEN Minimum houder zijn van een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of bachelor. Beschikken over ervaring als bediende binnen een facturatie-omgeving. Deze ervaring dient voldoende duidelijk en concreet te worden omschreven (periode, werkgever, inhoud taken, specifieke verantwoordelijkheden) op het bijgevoegd sollicitatieformulier, zoniet zal de kandidatuur niet worden weerhouden. DOORGROEIMOGELIJKHEDEN na 5 jaar in de graad van keurbediende, mits gunstige evaluatie, naar e.a. keurbediende na 5j in de functie van e.a. keurbediende, mits gunstige evaluatie, naar gespecialiseerd assistent examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 5 van 11

6 uw partner voor een integrale waterservice INSCHRIJVINGSFORMULIER Ondergetekende (naam). Voornamen Adres Nr.... bus.. Postnr.. Gemeente.. Telefoon... GSM. Rijbewijs (categorie).. adres. Geboren te.. op.. Nationaliteit:.. Behaalde diploma's of getuigschriften: Waar hebt u de informatie over deze vacature gevonden?. SCHRIJFT IN VOOR HET WERVINGSEXAMEN VOOR Verantwoordelijke facturatie Ik zal wel/niet (schrappen wat niet past) aanwezig zijn op de infosessie van 23 oktober om 17.00u te Pidpa Antwerpen (Desguinlei 246). Te.. de Handtekening Formulier vóór 10 november 2009 terugzenden aan de dienst Personeelszaken van Pidpa: Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen of Deze inschrijving wordt slechts in aanmerking genomen als een fotokopie van je diploma en het sollicitatieformulier bij de dienst personeelszaken is toegekomen. Elke laattijdige inschrijving en/of onvolledig dossier wordt niet weerhouden. examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 6 van 11

7 bevestig hier een foto SOLLICITATIEFORMULIER Wij stellen het op prijs als u alle vragen, voor zover op u van toepassing, zo volledig mogelijk beantwoordt. PERSONALIA Naam: M/V Geboorteplaats: Voornamen: Aanspreeknaam (eventueel): Adres: Geboortedatum: Telefoonnummer: GSM-nummer: adres: Nationaliteit: Rijksregisternummer: Bank- of postrekeningnummer: BURGERLIJKE STAAT Ongehuwd Wettelijk Samenwonend Samenwonend Gehuwd Gescheiden Weduwe(naar) Plaats en datum huwelijk:.. GEZINSTOESTAND A. Partner Naam en voornaam Geboorteplaats en -datum Nationaliteit Beroep examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 7 van 11

8 B. Kinderen Naam en Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Ten laste: STUDIES Secundair onderwijs Naam van de instelling Gevolgde richting Periode Begin Einde Hoger niet-universitair onderwijs Universitaire opleiding Specialisatie aanvullende opleiding of Welke opleiding volgt u momenteel en hoe ver bent u daarmee gevorderd: Behaalde diploma's: Onderwerp eindverhandeling: examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 8 van 11

9 STAGES (in het kader van uw studies): Bedrijf of instelling Periode Dienst en doelstelling COMPUTERKENNIS: Software pakketten Geen kennis Basiskennis Vlot gebruik Acces Excel Microsoft Outlook SAP Word Andere:... BEROEPSERVARING Vermeld in chronologische volgorde, zonder onderbreking, de door u tot op heden uitgeoefende functies. Begin bij uw huidige of laatste functie. Data Duur in maanden Van Tot Uw functie Bedrijf of instelling Reden vertrek van examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 9 van 11

10 Beschrijf bondig uw functies bij vorige werkgevers. Beschrijf uw verantwoordelijkheden. Begin bij uw meest recente functie. Functie 1:.. Functie 2:.. Functie 3: Functie 4:.. Functie 5: AANVULLENDE INLICHTINGEN: Bezit u een rijbewijs? neen ja type:. behaald op Beschikt u over een wagen? neen ja examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 10 van 11

11 Opzeggingstermijn van uw huidige betrekking: Motiveer uw kandidaatstelling voor een betrekking bij PIDPA: Op welke wijze bent u in contact gekomen met Pidpa: Welke verwachtingen heeft u t.a.v. uw bruto maandinkomen: Welke functie wenst u uit te oefenen: Ruimte voor niet-professionele activiteiten en verantwoordelijkheden of andere gegevens die u van belang acht: Militaire dienstplicht Van: Bij: Tot: Ik ondergetekende verklaar dat mijn antwoorden op deze vragenlijst waar en juist zijn; ik erken hierbij dat in geval van aanwerving, iedere valse verklaring mij blootstelt aan een verbreking in mijn nadeel van de arbeidsovereenkomst. Te:.., datum:. Handtekening, Deze informatie is strikt vertrouwelijk en zal worden bewaard in overeenstemming met de wet op de privacy. Zij staat ter beschikking van het eventuele selectiebureau, de juryleden en diensthoofden van Pidpa. examen_werving_keurbediende_facturatie_-_bekendmaking.doc pagina 11 van 11

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 INFORMATIEBERICHT Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 Het OCMW van Roosdaal gaat over tot de aanwerving van een (m/v) beleidsmedewerker, voltijdse contractuele

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Binnenkort loopt het laatste schooljaar ten einde en behaal jij een diploma. Alvast gefeliciteerd! Het is een belangrijke stap in jouw leven, het belang ervan is immers niet te

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job Solliciteer bij OCMW Gent en bepaal je eigen toekomst een hart voor Gent, een hart voor je job Op zoek naar een uitdagende job? OCMW Gent een vat vol kansen! een hart voor Gent, een hart voor je job Inhoudstafel

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

De start van een loopbaan

De start van een loopbaan De start van een loopbaan Binnenkort loopt je laatste schooljaar ten einde en ga je op zoek naar werk. Je gaat solliciteren. Hoe beter je je hierop voorbereidt, hoe groter je kansen op succes. De drie

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie