8. Mobiel bellen. 8. Mobiel bellen. oorsuizingen, pijn in het hoofd en aan het oor aan de zijde van het bellen en andere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. Mobiel bellen. 8. Mobiel bellen. oorsuizingen, pijn in het hoofd en aan het oor aan de zijde van het bellen en andere"

Transcriptie

1 8. MOBIEL BELLEN 8. Mobiel bellen 8. Mobiel bellen 8.1. Risico s rond mobiel bellen 8.1. Risico s rond mobiel bellen Wie mobieltje of smartphone gebruikt zou zich zorgen moeten maken, want sterkere stoorbron is nauwelijks nkbaar. De meeste mensen lijken er g last te hebben, Wie maar mobieltje sommigen of smartphone wel: ze gebruikt rapporteren zou zich dat zorgen ze duizelig moeten worn, maken, want hoofdpijn sterkere krijgen, stoorbron is nauwelijks nkbaar. De meeste mensen lijken er g last te hebben, maar oorsuizingen, pijn in hoofd en aan oor aan zij bellen en anre sommigen wel: ze rapporteren dat ze duizelig worn, hoofdpijn krijgen, oorsuizingen, pijn in hinr. hoofd Wellicht en aan is oor aan kwestie zij graduele bellen en gevoeligheid: anre hinr. Wellicht heeft is er veel last, kwestie anr graduele merkt gevoeligheid: (nog) niet. heeft er veel last, anr merkt (nog) Veel niet. mensen zijn beducht voor negatieve invloed zendmasten in hun omgeving en Veel doen mensen er veel zijn aan beducht om voor die masten negatieve weg invloed te krijgen, zendmasten of zich tegen in hun omgeving straling er en te beschermen. doen er veel aan Maar om wie die masten veel mobiel weg te krijgen, belt zou of zich moeten tegen straling realiseren er dat te beschermen. veldsterkte Maar wie mobieltje veel mobiel heel belt wat zou groter zich moeten is dan realiseren die dat zendmasten veldsterkte op enige mobieltje afstand. Tabel 8-1 heel laat wat zien groter hoe is dan sterk die hoogfrequente zendmasten op veln enige afstand. zijn op Tabel verschillen 8-1 laat zien afstann hoe sterk hoogfrequente veln zijn op afstann af 10 cm telefoon en verr weg. Nog telefoon. Dichter bij hoofd zullen waarn nog hoger liggen en dicht in buurt dichter bij hoofd zullen waarn nog hoger liggen en dicht in buurt komen wat komen als gevaarlijk wat geldt, als gevaarlijk volgens geldt, ICNIRP volgens normen. Zou ICNIRP men vlak normen. voor Zou GSM men zenr vlak staan, voor GSM op 3 m zenr afstand, staan, dan is op men 3 m blootgesteld afstand, dan aan is men veld blootgesteld 61 V/m! Aan aan hoofd veld bij 61 V/m! Aan mobieltje hoofd is dat bij niet veel mobieltje minr. Zelfs is dat op 4 niet m afstand veel minr. mobieltje Zelfs op is 4 m veldsterkte afstand nog mobieltje 2,7 V/m. Ter is informatie: veldsterkte metingen nog 2,7 V/m. GSM Ter veln informatie: door metingen Agentschap Telecom GSM veln geven door waar Agentschap zeln Telecom meer dan geven 3 V/m in Nerland. waar Velen zeln vinn meer dat te dan hoog 3 V/m en ijveren in Nerland. voor Velen regeling vinn die dat maakt te hoog dat en meetwaarn ijveren voor onr 0,6 regeling V/m zoun die maakt moeten dat blijven. meetwaarn Dat is onr waar 0,6 die V/m ook zoun Cindy Sage moeten en David blijven. Carpenter, Dat is woordvoerrs waar die ook BioInitiative Cindy Sage Report, en David Carpenter voorstellen. (2009), Bellen woordvoerrs met mobieltje komt er dus BioInitiative op neer dat Report, men akkoord voorstellen. gaat met Bellen feit met dat men zichzelf en ier binnen straal 4 meter blootstelt aan veldsterkte die mobieltje komt er dus op neer dat men akkoord gaat met feit dat men zichzelf men in omgeving zendmasten onacceptabel hoog vindt. In die instelling klopt dus iets en niet. ier binnen straal 4 meter blootstelt aan veldsterkte die men in omgeving zendmasten onacceptabel hoog vindt. In die instelling klopt dus iets niet. Tabel 8-1. Velddichthen op verschillen afstann mobieltje-in-gesprek, ver weg zendmast - Op 10 cm: µw/m 2 27,5 V/m - Op 30 cm: µw/m 2 12,3 V/m - Op 100 cm: µw/m 2 2,7 V/m Op 400 cm : µw/m 2 2,7 V/m Het Het is is daarom onbegrijpelijk dat dat zo weinig zo weinig mensen mensen doordrongen doordrongen zijn zijn feit dat bellen feit dat bellen met met mobiele mobiele telefoon telefoon onverantwoord onverantwoord is: voor zichzelf is: voor en voor zichzelf memens en voor (passagier) memens (passagier) binnen straal binnen 4 meter. straal De effecten 4 meter. op De (geestelijke) effecten op gezondheid (geestelijke) zijn nu voudig gezondheid zijn nog nu niet voudig te overzien. nog niet te overzien. In In hann jonge jonge kinren kinren heeft heeft mobieltje als mobieltje speelgoed als speelgoed remmend effect remmend op hersenen en geestelijke ontwikkeling, waarover later meer. Alle ren dus om voorzichtig met effect op hersenen en geestelijke ontwikkeling, waarover later meer. Alle ren dit medium om te gaan. Ours doen er goed aan worst case scenario uit te gaan, te dus kiezen om voor voorzichtig toepassing met dit medium voorzorgprincipe om te gaan. en terughoundheid Ours doen te er betrachten goed aan tot er worst duilijkheid case scenario is over uit gevaren. te gaan, Hersenen te kiezen bevinn voor zich toepassing tot aan leeftijd voorzorgprincipe enkele jaren en in terughoundheid tumultueuze ontwikkelingsfase. te betrachten Daarin tot er kan duilijkheid alles misis gaan over als verkeer gevaren. - d.w.z. Hersenen bevinn niet-lichaamseigen zich tot aan - invloen leeftijd op neuronontwikkeling enkele jaren in worn tumultueuze toegevoegd. ontwikkelingsfase. Dat dit Daarin inrdaad kan gebeurt alles is waarschijnlijk, mis gaan als gezien verkeer uitgangspunten - d.w.z. niet-lichaamseigen onrzoekers - als invloen op Panagopoulos. neuronontwikkeling Die komt op worn grond toegevoegd. praktische Dat en theoretische dit inrdaad overwegingen gebeurt is tot waarschijnlijk, gezien conclusie uitgangspunten dat effecten op biologische onrzoekers weefsels plaatsvinn als Panagopoulos bij blootstellingen et al. (2013). onr Die komen op stralingscondities grond praktische die heel ver en theoretische liggen onr overwegingen richtlijnen tot ICNIRP. conclusie dat effecten op 115

2 biologische weefsels plaatsvinn bij 8. Mobiel blootstellingen bellen onr stralingscondities die heel ver liggen onr richtlijnen ICNIRP EMV uit mobieltje tijns bellen 8.2. EMV uit mobieltje tijns bellen De techniek stelt ons in staat na te gaan welke veln er vrij komen bij mobiele bellen met De techniek stelt ons in staat na te gaan welke veln er vrij komen bij mobiele bellen klassiek mobieltje. Het begint met leggen contact met zendmast waarop met klassiek mobieltje. Het begint met leggen contact met zendmast telefoon is aangesloten. Bij aanzetten wordt zendmast automatisch aangeroepen. Dat waarop gaat gepaard telefoon met sterk is aangesloten. hoogfrequent Bij signaal, aanzetten om geforceerd wordt contact zendmast te kunnen automatisch maken. De aangeroepen. sterkte signaal Dat gaat is met gepaard hoogfrequentmeter sterk hoogfrequent af te lezen. Meetresultaten signaal, om op geforceerd contact verschillen te kunnen afstann maken. De mobieltje sterkte zijn in tabel signaal 8-1 weergegeven. is met hoogfrequentmeter Op vier af te afstand lezen. heerst er tijns spreken nog steeds sterk veld. Figuur 8-1 geeft op op en grafische grafische manier manier aan hoe aan hoe sterkte sterkte afgegeven afgegeven veln verloopt veln verloopt tijns tijns leggen leggen contact met contact zendmast. met Hoe zendmast. veldsterkte Hoe op veldsterkte afstand op drie afstand meter varieert drie in meter loop varieert gesprek in wordt loop getoond in gesprek figuur 8-2. wordt De sterkte getoond hangt in sterk figuur 8-2. af De sterkte aantal hangt technische sterk factoren, af zoals aantal positie technische telefoon factoren, ten zoals opzichte positie zendmast, telefoon mping ten opzichte door lichaam zendmast, beller mping enzovoort. door De hoogte lichaam pieken in beller enzovoort. figuren bedraagt De hoogte ongeveer 3 V/m. pieken in figuren bedraagt ongeveer 3 V/m. Figuur 8-1. Structuur contact maken en ophangen. Bij nummerkiezen en bij ophangen is veldsterkte tijlijk heel hoog, Schaal: horizontaal 2 sec/vakje; verticaal ongespecificeerd. Figuur 8-2. Structuur gesprekje. Hoogfrequente veln tijns oproep buiten en kort gesprek (zwarte pijlen). Tijns luisteren is signaalsterkte laag (open pijlen). Schaal: horizontaal 5 sec/vakje; verticaal ongespecificeerd. De sterkste signalen vinn we bij tot stand komen contact met zendmast en De sterkste signalen vinn we bij tot stand komen contact met zendmast en bij bij sluiten er. Zolang we verr zelf af luisteren gebeurt er weinig. Het toestel sluiten er. Zolang we verr zelf afluisteren gebeurt er weinig. Het toestel fungeert dan fungeert als gewone dan als radio-ontger. gewone radio-ontger. Maar zo gauw we zelf Maar praten zo gauw moet we zendmast zelf praten dat kunnen moet zendmast horen gaan dat kunnen signalen horen weer en op volle gaan sterkte. signalen Om energie weer op te sparen volle sterkte. zijn zowel Om energie in mast te sparen als in ons zijn mobieltje er zowel voorzieningen in mast die als maken in ons dat mobieltje zennergie voorzieningen wordt aangepast die maken aan dat zennergie sterkte wordt signaal. aangepast Bij goe aan kking, sterkte dicht bij signaal. zendmast Bij en liefst goe binnen kking, dicht oogcontact bij wordt zendmast minimale en liefst binnen sterkte oogcontact ingesteld. Zo wordt gauw we ons minimale omdraaien sterkte gaat ingesteld. Zo volume gauw weer omhoog; ons omdraaien door positiewisselingen gaat volume wisselt weer omhoog; veldsterkte door voortdurend positiewisselingen tijns wisselt communiceren. veldsterkte voortdurend tijns communiceren. Waar we verr rekening mee mee kunnen kunnen houn houn is dat is dat veln veln die die mobieltje mobieltje maakt maakt sterk richtingseffect hebben en bovendien gepolariseerd zijn. In apparaat dat gebruikt is voor maken ze opnamen wordt sterkste veld naar boven uitgezonn. Dat betekent, bij normale stand aan oor, dat 116veel energie bovenkant hoofd wordt ingestraald en niet - zoals we zoun hopen - zijlings richting zendmast. Ier mol - Uit: Hugo telefoon Schooneveld zal (2014) zo zijn - Elektrostress eigen eigenschappen Handboek - Leren omgaan hebben, met ziekmaken afhankelijk elektromagnetische architectuur veln.

3 sterk richtingseffect hebben en bovendien gepolariseerd zijn. In mobieltje dat gebruikt is voor maken ze opnamen wordt sterkste veld naar boven uitgezonn. Dat betekent, bij normale stand aan oor, dat veel energie bovenkant hoofd wordt ingestraald en niet - zoals we zoun hopen - zijlings richting zendmast. Ier mol telefoon zal zo zijn eigen eigenschappen hebben, afhankelijk architectuur antenne en manier waarop men mobieltje in hand houdt. Helaas geven gebruiksaanwijzingen daarover weinig of g informatie. 8. Mobiel bellen 8.3. Welke veln genereert mobieltje? antenne en manier waarop men mobieltje in hand houdt. Helaas geven Laagfrequente gebruiksaanwijzingen veln daarover uit weinig mobieltje: of g informatie. basiselektronica De hoeveelheid straling die mobieltje produceert hangt sterk af functie die op dat moment uitvoert. In eerste plaats staat toestel nooit geheel uit, want basisfuncties als klok en geheugen moeten gewoon doorgaan. All bij uitnemen 8.3. Welke hoofdbatterij veln is genereert apparaat vrijwel dood; mobieltje? nog niet s geheel dood, want back-up batterijtjes houn aantal instellingen vast voor later gebruik. Wanneer Laagfrequente toestel in stand-by veln stand uit werkt, mobieltje: dus niet actief basiselektronica aan communiceren is, is er De behoorlijke hoeveelheid straling energieconsumptie. die mobieltje Dat produceert is te merken hangt aan sterk af batterij die functie na die aantal op dagen dat moment leeg raakt, uitvoert. ook In als er eerste niet actief plaats mee staat gebeld toestel wordt. nooit De geheel voor uit, want bellen basisfuncties benodig zennergie als klok geheugen komt uit moeten accu. gewoon De spanningsomvorming doorgaan. All bij is uitnemen tamelijk complex hoofdbatterij proces dat is op apparaat gepulste vrijwel manier dood; nog gebeurt. niet s Figuur geheel 8-3 dood, laat want zien back-up hoe die batterijtjes pulsen houn uit zien in aantal stand-by instellingen toestand. vast en voor op later enkele gebruik. centimeters Wanneer afstand. toestel De in duur stand-by stand enkele werkt, puls dus is niet minr actief dan aan communiceren millisecon; is, is amplitu er behoorlijke kan meerre energieconsumptie. nanotesla bedragen. Dat is te merken In aan batterij die na aantal dagen leeg raakt, ook als er niet actief mee gebeld wordt. De grafiek is hoogte uitgedrukt in millivolts oscilloscoop. Terugrekenend kan ze voor bellen benodig zennergie komt uit accu. De spanningsomvorming is uitslag herleid worn tot uitslag in nanotesla s meetinstrument. tamelijk complex proces dat op gepulste manier gebeurt. Figuur 8-3 laat zien hoe die De pulsen opgegen er uit zien laagfrequente in stand-by veln toestand. zijn De relatief duur sterk. enkele Tijns puls is luisteren minr dan naar boodschap millisecon; met amplitu gewone kan Nokia meerre GSM nanotesla telefoon bedragen. maten we In wisselen grafiek is laagfrequente hoogte veldsterkten: uitgedrukt in tot millivolts 1000 nt (rms) oscilloscoop. in laagfrequent Terugrekenend gebied kan af ze 50 uitslag Hz en herleid tot 200 worn nt in tot hogere uitslag frequentiegebied in nanotesla s af 2 meetinstrument khz tot 100 khz. Die veln zijn afkomstig aansturing De opgegen laagfrequente luidsprekertje veln en zijn relatief enkele sterk. basisfuncties Tijns luisteren elektronica. naar Het is niet boodschap uit te sluiten met dat gewone die kortduren Nokia GSM pulsen telefoon die maten in we laag wisselen tempo laagfrequente passeren biologisch actief veldsterkten: kunnen tot zijn De nt laagfrequente (rms) in laagfrequent veln bereiken gebied vlak af bij 50 Hz oor en tot 200 velddichtheid nt in hogere 200 frequentiegebied nanotesla. af 2 khz tot 100 khz. Die veln zijn afkomstig aansturing luidsprekertje en enkele basisfuncties elektronica. Figuur 8-3. Mobieltje in rust. Elektrische stromen geven periodiek sterke magnetische veldpieken potentieel gevaarlijke type. Verticale as 50 mv/vakje, horizontaal 100 msec /vakje.. Het is niet uit te sluiten dat die kortduren pulsen die in laag tempo passeren biologisch actief kunnen zijn. De laagfrequente veln bereiken vlak bij oor velddichtheid nanotesla.

4 Koppeling tussen laag- en hoogfrequente veln Het kan niet anrs of er moet verband zijn tussen uitzending hoogfrequente communicatieveln door mobieltje enerzijds en energieleverantie door laagfrequent werken voedingselektronica anrzijds. Inrdaad, figuur 8-4 laat zien dat er strikte synchronisatie bestaat tussen hoogfrequente pulsen en laagfrequente energieperion. De ren waarom aan die laagfrequente veln in literatuur g aandacht gegeven wordt is vermoelijk dat niemand 8. moeite Mobiel heeft bellengenomen daar s naar te kijken en over consequenties uittren veln na te nken. All Cindy Sage en Olle Johansson (2007) hebben over rgelijke veln gepubliceerd. Er is alle ren vrijkomen hebben over rgelijke laagfrequente veln veln gepubliceerd. wel te onrzoeken Er is alle ren op genotoxische vrijkomen werking, laagfrequente omdat veln wel te onrzoeken op genotoxische werking, omdat groep Hugo Rüdiger in groep Hugo Rüdiger (in REFLEX project heeft aangetoond dat sommige REFLEX project heeft aangetoond dat sommige veln op diverse primaire celcultures veln op diverse primaire celcultures afwijkingen veroorzaken. Onr meer heeft afwijkingen veroorzaken. Onr meer heeft gezondheid cel er erg onr te lijn. gezondheid cel er erg onr te lijn. Er ontstaan microkernen, cellen gaan te Er ontstaan microkernen, cellen gaan te gron en DNA wordt aangegrepen door blootstelling gron aan gepulste en DNA veln wordt heel aangegrepen lage dichthen door (35 blootstelling µt). aan gepulste veln heel lage dichthen (35 µt). Figuur 8-4 Signalen uit mobieltje tijns zenn. Registratie 217 Hz gepulste hoogfrequente zenrveln, afgeleid uit audio-uitgang HF59B meter (boven). Daaronr laagfrequente veln stromen die apparaat genereert om te zenn, afgeleid uit AC uitgang ME3851A meter. Horizontale as: 2 ms/vakje. Verticale as: ongespecificeerd Aard hoogfrequente signaal signaal Als Als gebruiker gebruiker GSM GSM communicatie communicatie weet u vermoelijk weet u vermoelijk niet dat uw spraakinformatie niet dat uw spraakinformatie op gepulste manier op gepulste ether wordt manier ingestuurd. ether Het wordt toestel ingestuurd. maakt gebruik Het toestel slim maakt gebruik zend- en ontgstprotocol. slim zend- Het en ontgstprotocol. legt contact met zendmast Het legt in contact specifieke met zendmast in frequentieband specifieke frequentieband die voorafgaan die aan voorafgaan gesprek door aan zendmast gesprek aan door uw mobieltje zendmast wordt aan uw toegewezen. mobieltje De wordt data toegewezen. uw gesprek De gaan data niet als uw gesprek doorlopen gaan niet stroom als doorlopen ether in, maar stroom als in stukjes ether geknipte in, maar fragmenten. als in Figuur stukjes 8-7 geknipte geeft daar fragmenten. grafische Figuur voorstelling 8-4 geeft. daar Voor grafische mobieltje geldt voorstelling dat er per. secon Voor 217 mobieltje stukjes gesprek geldt verzonn, dat per geschein secon 217 door stukjes stille gesprek perion. worn De ontgst verzonn, spraak geschein gebeurt door op zelf stille perion. manier. De De pulsen ontgst zendmast spraak gebeurt worn in op zelf mobieltjes manier. weer De gecoerd, pulsen zodat zendmast gesprek worn klinkt in als ononrbroken. mobieltjes weer In gecoerd, feite is dat dus zodat maar schijn. gesprek klinkt als ononrbroken. I Het is dit gepulste veld dat elektrogevoeligen opgen en en dat dat EHS klachten veroorzaakt. Op Op lange lange termijn termijn kan kan misschien misschien tumorvorming tumorvorming hersenen in hersenen bevorren. bevorren. Ook anre Ook anre digitale digitale zenrs die zenrs meerre die meerre signalen tegelijk signalen verzenn tegelijk maken verzenn gebruik maken gepulste gebruik veln. gepulste De Dect telefoon veln. De bijvoorbeeld; Dect telefoon ze bijvoorbeeld; verzendt per seconn ze verzendt 100 pulsen. per seconn WiFi systemen 100 pulsen. WiFi verzenn systemen per secon verzenn 10 pulsen. per secon Er zijn veldmeters 10 pulsen. die Er ze zijn pulsen veldmeters coren die ze en omzetten pulsen moduleren in elektromagnetische en omzetten signalen in die hoorbare via signalen luidspreker via hoorbaar luidspreker. gemaakt Hierdoor worn. Door kunnen ze schakeling kunnen gepulste signalen met enige ervaring herleid worn tot type zenr. gepulste signalen met enige ervaring herleid worn tot type zenr Smartphone en tablet-pc 118 Deze toestellen (figuren 8-5 tot 7) hebben meerre functies voor administratieve, commerciële of ontspanningsdoeleinn en worn veel onrweg gebruikt. Om mogelijke

5 8.4. Smartphone en tablet-pc Smartphones en tablets (figuren 8-5 tot 7) hebben meerre functies voor administratieve, commerciële of ontspanningsdoeleinn en worn veel onrweg gebruikt. Om mogelijke storing op anre elektronische systemen te voorkomen, zoals in vliegtuigen, is hoogfrequente zendactiviteit soms softwarematig uit te schakelen (flight mo). U kunt interne programma s dan wel gebruiken, maar g contact zoeken met buitenwereld. De toestellen hebben aanraakscherm ( touch scr ), hoewel sommige met extern toetsenbord kunnen worn uitgerust. De bedieningssignalen 8. Mobiel bellen worn laagfrequent verwerkt; touch scr zendt tamelijk sterke veln uit die niet ier kan verdragen. Sommigen krijgen al EHS problemen binnen uren of dagen na aanschaf. via zendmasten of via WiFi access points. De gebruikte protocollen hangen af uitvoering en instellingen door gebruiker. Toestellen zelfs één bepaal fabrikant De technologie die digitale toestellen is complex. De mollen smartphones verschillen in communicatieprotocollen die zijn geïmplementeerd. Veelgebruikte die protocollen momenteel zijn GSM, op GPRS, markt UMTS, zijn en kunnen WiFi. Sinds op meerre 2013 kan daar manieren protocol met voor internet long communiceren: term evolution (LTE) via aan zendmasten toegevoegd of worn. via WiFi access points. De gebruikte protocollen hangen af uitvoering en instellingen door gebruiker. Toestellen zelfs Er komt nieuw soort aanduiding in zwang: De alou analoge looptelefoons worn aangedui één bepaal als 1 e generatie, fabrikant GSM verschillen protocol als in 2 e generatie, communicatieprotocollen UMTS protocol als die 3 e zijn geïmplementeerd. generatie en LTE-protocol Veelgebruikte als 4 e protocollen generatie telefonie. zijn GSM, Communicatiesnelhen GPRS, UMTS, en worn WiFi. Sinds 2013 steeds kan groter, daar beeldmateriaal protocol en voor viofilms long term met evolution (LTE) hoge resolutie (HD) aan toegevoegd kunnen met 4G worn. Er verbindingen is nieuw overal soort op straat aanduiding worn binnengehaald. zwang: alou En eind analoge looptelefoons versnelling worn aangeduid datatransport als is voorlopig 1 e generatie, nog niet GSM in zicht. protocol Al die functies als 2 e generatie, kan men aan- of UMTS uitschakelen. protocol als 3Wie e generatie apparaat en met alle LTE-protocol functies aan als gebruikt, 4 e generatie zoekt in telefonie. feite behoorlijk Communicatiesnelhen vaak toegang tot worn internet. Het steeds apparaat groter, zal beeldmateriaal misschien om en paar viofilms seconn met zoeksignaal hoge resolutie uitzenn. (HD) Bij kunnen veldmetingen 4G verbindingen smartphone overal gebruik op straat werd op worn meter binnengehaald. afstand waar En afgelezen eind versnelling 20 milliwatt/m 2 ( datatransport microw/m is voorlopig 2 of 2,83 V/m). nog niet Vergelijk in zicht. dat met aanbevolen waar zendmastveln 0,6 of zelfs 0,2 V/m en besef dan hoe sterk dat is! Op afstand Wie halve apparaat meter met is alle veld functies nog vier aan maal gebruikt, sterker. zoekt Wie bovendien in feite behoorlijk druk gebruik vaak maakt toegang tot sociale internet. media Het als Twitter, apparaat Ping zal en misschien MSN veel om berichten paar zendt, seconn zal bijna permanent zoeksignaal uitzenn. contact hebben. Bij veldmetingen Dat is nu juist lol smartphone apparaat, gebruik maar werd dat heeft op misschien meter wel afstand gevolgen waar voor uw afgelezen gezondheid. 20 milliwatt/m 2 ( microw/m 2 of 2,83 V/m). Vergelijk dat met Wie door smartphone BioInitiatie aanzet Report hoeft verr aanbevolen niets in te waar stellen en laat zendmastveln apparaat zelf uitzoeken 0,6V/m. Anren welke digitale gaan weg nog met lager, tot sterkste 0,2 V/m, en snelste zoals signaal in stad wordt Salzburg. gekozen. Op En ook buiten afstand halve zelfgekozen meter contacten is veld om nog houdt vier maal apparaat sterker. eigenmachtig Wie bovendien voeling druk met gebruik buitenwereld maakt om sociale mobiele media operator als Twitter, te laten Ping weten, WhatsApp waar zich en bevindt. Instagramm Het leggen en veel en beëindigen berichten zendt, zal bijna verbinding permanent gebeurt contact op maximale hebben. kracht. Dat En is nu dat juist vele malen lol per uur. Zonr apparaat, dat men maar dat weet heeft misschien onrhoudt wel apparaat gevolgen meerre voor uw contacten gezondheid. zolang aan staat. Figuur 8-5. GSM mobieltjes: antiek en oud type. Figuur 8-6 Smartphone met vele apps. Figuur 8-7. Tablet-PC met softwarematig toetsenbord. Bron: Wikipedia. Dat apparaat regelmatig aan zendmasten laat weten waar zich bevindt, blijkt wel uit politieberichten. De politie reconstrueert soms route die gezocht persoon heeft afgelegd, door opslagsystemen gepasseer 119 zendmasten te analyseren. Zo kan zijn gang tamelijk precies worn nagegaan. Zeker wanneer signaal door meer dan één mast wordt opgegen kan soms precieze reconstructie locatie gemaakt worn waaruit wordt getelefoneerd.

6 Wie smartphone aanzet hoeft verr niets in te stellen en laat apparaat zelf uitzoeken welke digitale weg met sterkste en snelste signaal wordt gekozen. En ook buiten zelfgekozen contacten om houdt apparaat eigenmachtig voeling met buitenwereld om mobiele operator te laten weten waar zich bevindt. Het leggen en beëindigen verbinding gebeurt op maximale kracht. En dat vele malen per uur. Zonr dat men weet onrhoudt apparaat meerre contacten zolang aan staat. Dat apparaat regelmatig aan zendmasten laat weten waar zich bevindt, blijkt wel uit politieberichten. De politie reconstrueert soms route die gezocht persoon heeft afgelegd, door opslagsystemen provirs te analyseren. Zo kan zijn gang tamelijk precies worn nagegaan. Zeker wanneer signaal door meer dan één mast wordt opgegen kan soms precieze reconstructie locatie gemaakt worn waaruit wordt getelefoneerd. Velen die dagelijks met zo n smartphone werken of die in omgeving verkeren waar die apparaten veel worn gebruikt, voelen zich daarbij erg beroerd. De basisverrichtingen die apparaten brengen hen al slag. Er is g anre bescherming tegen te benken dan wegblijven uit die risicovolle plekken. Het is wat vreemd dat wetenschappelijk onrzoek zich vrijwel uitsluitend heeft bekommerd over mogelijke genotoxische effecten gepulste hoogfrequente veln. Nog nooit heeft iemand veel voorkomen EHS klachten medisch of wetenschappelijk onrzocht. Natuurlijk zijn griepgevoelens moeilijker te kwantificeren en is gemakkelijker om tumoren in hersenen te tellen. Bovendien ligt genotoxisch onrzoek meer in mo. Maar met goed opgezet epimiologisch onrzoek moet er best wat aan SOLK klachten te doen zijn Genotoxisch effect op hersencellen Onrzoek Harll naar tumorvorming De laatste jaren is er veel discussie geweest over enerzijds gemak mobiele communicatie en anrzijds risico op gezondheidsklachten. In eerste cennium 21 e eeuw ontstond er commotie over veronrstel effecten mobiele telefoons op tumorvorming. Aanleiding was studie Zweed Lennart Harll (2011) die verband leek aan te tonen tussen mobiel bellen en kans op tumorvorming, aantal jaren later. Scandinavische lann hadn voorsprong op anre Europese lann doordat ze producenten waren mobiele telefoons en doordat gebruik er werd gestimuleerd door grote afstann tussen mensen in die uitgestrekte lann. Tot in verste uithoeken die lann wern zendmasten geplaatst om communicatie tussen alle inwoners mogelijk te maken. Maar bij mobiele bellers blijkrn er meer dan gemidld tumoren te ontstaan. De procedure Harll was om verband tussen mobiel bellen en genotoxische activiteit te leggen. Hij ed dit door mensen uit kankerregistratie achteraf belgedrag te analyseren. Dat leid tot zijn conclusie dat veel bellen kans op hersentumoren vergroot. Bij veel-bellers (meer dan 1640 uur per jaar) is kans met factor 2 tot 3 toegenomen. Als dan zo is dat EMV tumorbevorren werking hebben, dan mag men verwachten dat tumoren zich vooral dicht in buurt antenne mobieltje 120

7 zoun ontwikkelen, want velddichtheid neemt na passeren schel naar binnen toe snel af. Daarom zou ruimtelijke veldverling in hersenen veelbellers ongelijk zijn en afhankelijk plek waar mobieltje meest gehoun wordt. Bij links handigen zoun tumoren vooral aan linker kant hoofd te vinn zijn, bij rechtshandigheid aan rechter hersenhelft. Inrdaad vond Harll rgelijke tumorverling. Harll gebruikte voor leggen verbann onr meer ziekenhuisgegevens over persoonlijke tumor diagnostiek, belgegevens mobiele operators en uitspraken patiënten of hun gezinslen (als patiënt intussen was overlen), wat betreft hun herinnering t.a.v. voorkeur-belzij hoofd. Maar erg duilijk was niet. Elisabeth Cardis (2011) bevestig gegevens met data uit Interphone onrzoek en ook hier waren links-/rechtsverschillen klein. Verr was ook niet uit te sluiten dat resultaten beïnvloed waren doordat geheugen onrvraag mensen haper wanneer ze moesten aangeven wat hun belhouding was; mogelijk legn ze zelf onbedoeld associatie tussen positie telefoontje en plek tumor. Larjavaara en anren (2011) n anrs. Zij maakten 3-D plot positie tumoren vele mensen in meerre lann en vroegen niet naar belgedrag of houding. Als zo zou zijn, dat tumoren vooral zoun zitten nabij kant bellen, dan zou zekere groepering tumoren sprake moeten zijn en ophopingen nabij oren. Daarbij zou zij er niet toe doen. Maar enige ophoping in dit 3-D mol was g sprake. De tumoren waren tamelijk willekeurig over hersenen vereld. Dat pleit er voor dat er g associatie is tussen energieverling en tumorverling in hersenen. De prangen vraag blijft dus of hoogfrequente veln inrdaad iets te maken hebben met tumorinductie. Experimenten geven conflicteren resultaten. Een mogelijke oorzaak ze resultaten kan zijn rol laagfrequente veln die uit mobieltje ontsnappen. Niemand heeft ooit nagegaan of laagfrequente veln op enige wijze ook genotoxisch effect op hersenweefsel kunnen uitoefenen. Dergelijke langgolvige veln doorkruisen hersenen menselijke dimensies met groot gemak en uit allerlei experimenten blijken die veln non-thermische effecten te kunnen veroorzaken. In die situatie zou men juist g ophoping op enige plek binnen hoofd verwachten, elke plek ontgt vrijwel zelf dosis EMV energie. Dat zou steun bien aan experimenten Larjavaara. Het REFLEX project Binnen internationale Reflex project Frans Adlkofer ( ) werd gekeken welke effecten laagfrequente veln konn hebben op cellen in weefselkweek (in vitro). Uit die experimenten volg onomstotelijk genotoxische effect die veln. DNA ging kapot onr bestraling. Breuken tran op in zowel dubbel- als enkelstrengs DNA. Het Interphone project IARC Onr auspiciën WHO en onr leiding Elisabeth Cardis (2011) IARC is uitgebreid onrzoek opgezet dat naging wat effect mobiel bellen op ontstaan hersentumoren was. De ziektegeschienis mobiele bellers of niet-bellers- in leeftijdsgroep jaar is nagegaan en hersentumoren 121

8 wern geteld (meer dan 5100 alles samen) en in laboratoria histologisch onrzocht op type tumor. Dat was enorme klus omdat samenwerking betrof tussen 16 onrzoeksgroepen in 13 Europese lann (niet in Nerland) en er veel gegevens waren samen te voegen. Directeur Christopher Wild (IARC 2011b) International agency for research on cancer stel eerste samenvatting op. De conclusie daain was dat op basis Iterphone project g duilijk verband kon worn vastgesteld tussen toename diverse typen tumoren en intensief mobiel bellen. Het late tijdstip publicatie wekte argwaan omdat men vermoed dat telecommunicatieindustrie, die mefinancier was sommige elnemen groepen, invloed wil uitoefenen op inhoud stuk, om verm zakelijke belangen te beschermen. Eerr dat jaar had IARC al na rijp beraad en na studie ook anre publicaties - zoals die Harll groep - besloten formeel te stellen dat radiofrequente veln als mogelijk kankerverwekken konn zijn voor mensen (IARC 2011a). Overigens betrof dit all tumortype glioma, dat zich nestelt in neurogliacellen tussen zenuwcellen. Voor anre typen als meningioma s, astrocytoma s en neuroma s werd dat verband niet gezien. Wetenschappelijke gegevens zijn in len gepubliceerd, onr meer door Elisabeth Cardis met vele mewerkers (2011). Het is complex verslag geworn dat is voorzien twee grote bijlagen waarin feitelijke gegevens zijn te vinn. In samenvatting artikel drukt men zich nogal voorzichtig uit over blootstellingsrisico s bij mobiel bellen. Duilijk is dat veel telefoneren verhoogd risico gaf op ontstaan glioma s en meningioma s en dat vooral aan zij hoofd waar meest mee gebeld werd. Het rapport zelf houdt slag om arm en wijst er op dat er vele onzekerhen zijn, vooral in nauwkeurigheid waarmee men zich aantal uren bellen over jaren kon herinneren. In overzichtsartikel over gezamenlijke werk groep-harll toon Frans Adlkofer (2013) hoe steil stijging is kans op kankerinductie na groter aantal jaren mobiel bellen. Na 18 jaar wordt kans op schalijke gliomes vele malen groter, tot vier maal zo groot. Maar ook voor goedaardige neurinoma s wordt kans veel groter. Rol industrie De elektronische industrie zat met die rapporten in maag omdat gevaar voor tumoren verkoop mobieltjes en anre elektronische producten zou kunnen remmen. Er zijn tegenonrzoeken op stapel gezet die proeven Harll zoun moeten tegenspreken, met als geringste effect dat er onduilijkheid zou zijn over verm gevaren mobiel bellen. De gewone burger zou zodoen niet meer weten, waar hij objectieve gegevens zou moeten vinn en verkoop elektronische gadgets zou ongehinrd doorgaan. Zo is ook gegaan. Vooral in publicaties Anke Huss, Don Maisch en Louis Slesin wordt sterke suggestie gewekt dat onrzoeksresultaten door bedrijfsleven zijn beïnvloed. In die zin, dat onrzoeksvragen en - resultaten wern opgesteld in voorel industrie die immers budgetten voor onrzoeken ter beschikking stel. Naar ook wel is gebleken is voor sponsors mogelijk om invloed te doen geln op vaststelling onrzoeksvraag, uitvoering, wetenschappelijke verslaglegging en interpretatie om zaken naar hun hand te zetten. Neutraliteit in wetenschappelijke 122

9 procedures is is soms ver te zoeken. De burger weet daardoor soms ook niet meer en trekt zich verr niet veel meer aan alle negatieve of positieve berichten die hem passeren. Tumoren bij rechts en links bellenn Is er wel relatie tussen EMV en tumorontwikkeling? De vraag is of er wel relatie is tussen toename in mobiel bellen en toename incintie hersentumoren. Er zijn meerre epimiologische studies die er op wijzen dat tumorincintie in loop r jaren ongeveer gelijk gebleven, of hoogstens licht gestegen is (figuur ). Mobiel Dat bellen is wat lastig te rijmen met enorme groei aantal mobieltjes over laatste 8. Mobiel tien jaar. bellen Figuur 8-8. Boven: De groei aantal mobiele Figuur telefoons 8-8. Boven: in De USA groei over 30 jaar. aantal Vooral mobiele laatste 10 telefoons jaar is in groei USA explosief. over 30 jaar. Vooral laatste 10 jaar is Onr: groei De explosief. groei aantal hersentumoren over Onr: zelf De groei perio. Er is g aantal sprake hersentumoren verband.. over zelf perio. Er is g sprake Bron: verband.. Inskip e.a Bron: Inskip e.a Ook in in Nerland vertonen vertonen statistieken statistieken tumorincintie tumorincintie nauwelijks nauwelijks stijging over stijging over jaren (figuur jaren 8-9). (figuur De 8-9). conclusie De kan conclusie zijn dat kan die relatie zijn dat er voudig die relatie niet er is. voudig Anrzijds niet is is. Ook in Nerland vertonen statistieken tumorincintie nauwelijks stijging over Anrzijds nkbaar is dat die nkbaar relatie niet dat zo maar die relatie gelegd niet kan worn, zo maar omdat gelegd kan bronmateriaal worn, omdat jaren (figuur 8-9). De conclusie kan zijn dat die relatie er voudig niet is. Anrzijds is verschillend bronmateriaal is. De nkbaar dat verschillend groep Harll die relatie niet is. zo De keek maar groep uitsluitend gelegd Harll en met kan keek terugwerken worn, uitsluitend omdat en kracht bronmateriaal met naar terugwerken die mensen kracht verschillend naar die mobiel die is. De mensen beln en groep Harll die waar mobiel ziekenhuisgegevens keek beln uitsluitend waar beschikbaar en met terugwerken ziekenhuisgegevens waren. De gegevens kracht naar beschikbaar die waren. hogere mensen De nationale die gegevens autoriteiten mobiel beln en nationale die g waar ziekenhuisgegevens autoriteiten toename die tumoren g zien beschikbaar toename hadn waren. uiteraard tumoren De gegevens laten anre zien hogere hadn focus op nationale uiteraard gehele autoriteiten populatie. anre die focus g toename op gehele tumoren populatie. zien hadn uiteraard anre focus op gehele populatie. 123 Figuur 8-9. De incintie in Nerland hersentumoren alle typen, over Figuur 11-jarige 8-9. perio. De incintie Hersentumoren in Nerland alle typen zijn talrijker dan anre hersentumoren alle typen, over soorten tumoren, maar zijn over 11-jarige perio. Hersentumoren jaren stabiel en tamelijk zeldzaam. alle typen zijn talrijker dan anre Bron: soorten tumoren, maar zijn over jaren stabiel en tamelijk zeldzaam. Bron: Rol industrie De elektronische industrie zat met die rapporten in maag omdat gevaar voor tumoren Rol

10 8.6. SAR waarn beschermen ons niet tegen schalijke veln Wanneer telefoon tegen oor wordt gehoun ontgt hoofd iets minr dan helft uitgezonn zennergie. De rest gaat ruimte in en dient onr meer om contact te maken met relete zendmast. De opwarming hoofd moet beperkt worn en daarvoor is in 1982 door Feral communications commission (FCC) in Washington SAR bedacht. Door SAR waarn te meten en te publiceren worn telefoons verschillen fabrikaten onrling vergelijkbaar. Voor alle lichaamslen kan SAR waar worn vastgesteld, maar hier gaat vooral om wat er in hoofd gebeurt. De specific absorption rate (SAR) is maat voor energie die weefsel uit EMV energie opneemt per tijdsheid. Daar is nu hoop over te doen. Het is discussie over al of niet bestaan thermische en non-thermische effecten. Uitgangspunt is dat SAR wordt berekend op grond door weefsel opgenomen hoeveelheid straling, uitgedrukt in watt per kilogram (W/kg) weefsel, opgenomen door 10 gram weefsel in 6 minuten. Dat meten kan niet in leven persoon gebeuren en wordt daarom uitgevoerd in kunsthoofd. Dat hoofd heeft globaal afmetingen normaal gemidld mensenhoofd en is gevuld met stroperige vloeistof die herseninhoud imiteert. Met robots wordt telefoon in allerlei posities langs hoofd geleid, terwijl temperatuursensoren in kunsthoofd na 6 minuten temperatuur plek tot plek opmeten. De hoogste waar wordt vastgelegd en doorgegeven. Op basis die gegevens wordt gebruikershandleiding samengesteld. Op die procedure is alles aan te merken, maar is tenminste gegeven waar fabrikant mee kan werken en dat hem in staat stelt onr normen te blijven die voor dat type apparaat geln. Tot op daag is dat zo gebleven. Maar praktisch gesproken kan men daar niet zoveel mee. Aanschaf mobieltje met lage SAR waar geeft helemaal g garantie dat elektrogevoeligen daar mee kunnen werken. Het SAR systeem gaat per finitie uit (all) vermijn thermische effecten. Het houdt g rekening met non-thermische effecten die groot el menselijke hinr veroorzaken. Er is g maat of veiligheidsfactor voor die non-thermische effecten, omdat cellulaire en weefselreacties zo complex verlopen en voorlopig niet onr enkele biologische noemer zijn te vatten. In hoofdstuk 10 wordt nar ingegaan op irreletie SAR factor. Mensen kunnen mobieltjes voelen De SAR is niet enige factor om rekening mee te houn. Ondanks als bescherming bedoel richtlijnen zijn er veel mensen die duilijk hinr onrvinn zelf mobiel bellen of gehinrd worn door anren in buurt. Bekend is verhaal Noorse Dr. Gro Harlem Brundlandt, stijds directeur Wereldgezondheidsorganisatie in Genève en later premier Noorwegen. Haar ervaringen geduren haar WHO tijd zijn opgeschreven door journalist Thomas Ergo. Gro ontkte dat ze tijns haar werk overgevoeligheid ontwikkel voor mobiele telefoons. Mensen die haar werkruimte betran dienn hun mobieltje uit te zetten: zij voel direct als die toestellen binnen kwamen. Men accepteer dat, maar één haar onrgeschikten, directeur EMF project, Michael Repacholi kon niet overweg met haar gevoeligheid en 124

11 8. Mobiel bellen beoorel Michael Repacholi, haar houding haatte haar als om vijandig haar gevoeligheid jegens en elektronica-industrie. beoorel haar houding Als als voorzitter vijandig commissie jegens elektronica-industrie. elektromagnetische Als veln voorzitter binnen commissie WHO was elektromagnetische zijn taak om onrzoek veln binnen naar WHO mogelijke was zijn gevaren taak om onrzoek EMV in naar kaart te mogelijke brengen. gevaren Naar vele EMV critici veronrstellen in kaart brengen. behartig Naar vele Repacholi critici veronrstellen vooral belangen behartig Repacholi industrie vooral en belangen werd zijn afling industrie ook feitelijk en werd voor zijn afling el door ook feitelijk industrie voor gefinancierd. el door Kortom, industrie hij was niet ingenomen gefinancierd. met Kortom, Gro s hij hekel was aan niet ingenomen mobieltjes. met Nadat Gro s zij hekel ontslag aan had mobieltjes. genomen Nadat bleef Gro er aanhoun ontslag had genomen druk op bleef haar er om aanhoun afstand te nemen druk op haar haar om eerre afstand te opvattingen nemen haar over problemen eerre opvattingen met GSM. over Tot 2013 problemen bleef Repacholi met GSM. Tot haar 2013 achtervolgen bleef Repacholi met beschuldigingen. haar achtervolgen met beschuldigingen. In elk geval heeft Gro mensen die evens last hebben In elk geval heeft zij mensen die evens last hebben mobieltjes hart onr mobieltjes hart onr riem gestoken. riem gestoken Overige Overige effecten effecten EMV EMV Kanker in speekselklieren Wie Kanker mobiele in speekselklieren telefoon tegen oor houdt bestraalt ook anre weefsels Wie mobiele hoofd, telefoon zoals tegen onroorspeekselklieren. oor houdt bestraalt ook In anre enkele weefsels studies is gebleken hoofd, dat zoals daarin onroorspeekselklieren. kankers kunnen ontstaan. In enkele studies En ook is gebleken weer vooral dat daarin aan kankers zij kunnen hoofd ontstaan. waar En ook weer telefoon vooral aan meeste zij wordt hoofd gehoun. waar telefoon De kans meeste dat men wordt speekselkliertumor gehoun. De kans dat oploopt men is speekselkliertumor ca. acht personen oploopt is ca. miljoen 8 personen inwoners. op miljoen Alweer, g inwoners. onheilspellen Alweer, g onheilspellen kans op problemen, kans op maar problemen, anrzijds maar anrzijds duurt duurt jaren voordat jaren kankers voordat kankers opvallen opvallen door hun door groei. hun groei. Pas Pas op op langere langere termijn termijn zal zal ware ware gevaar gevaar blijken. blijken. Uit Israëlisch onrzoek Czerninski blijkt aantal geregistreer kankers sinds 2001 Uit Israëlisch onrzoek Czerninski et al. (2011) blijkt aantal geregistreer explosief te stijgen (figuur 8-10). kankers sinds 2001 explosief te stijgen (figuur 8-10). Figuur In Israël is er sterke toename in aantal kankers in onroorspeekselklier gevonn over perio 10 jaar, vooral aan kant bellen. Het aantal kankers in anre speekselklieren blijft over die perio constant. Czerninski e.a.brengen dat in verband met gebruik mobiele telefoon. (Met toestemming) Onafhankelijk hier heeft Chinese groep gevonn dat mensen die meer dan Onafhankelijk keer gebeld hebben hier 15 heeft maal grotere Chinese kans liepen groep gevonn speekselklierkanker dat mensen op te die lopen meer dan dan niet-bellers. keer En gebeld vooral hebben weer aan 15 kant maal grotere hoofd kans waar liepen telefoon speekselklierkanker meest gehoun op te wordt. lopen Ook dan in niet-bellers. Rusland zijn En er zorgen. vooral weer aan kant hoofd waar telefoon meest De boodschap gehoun die wordt. blijft hangen Ook in narusland lezen zijn die er zorgen. artikelen is dat potentiële problemen De boodschap mobiel bellen die moeilijk blijft hangen overschat na kunnen lezen worn. Niet die all artikelen wordt is blootstelling dat potentiële aan problemen hoogfrequente veln mobiel komen bellen moeilijk jaren nog overschat veel groter kunnen gevarieerr, worn. er Niet komen all bijna wordt dagelijks blootstelling nieuwe frequenties aan hoogfrequente en EMV toepassingen veln bij. komen jaren nog veel groter en gevarieerr, er komen bijna dagelijks nieuwe frequenties en EMV toepassingen bij. Ziek mobiel bellen Wanneer men heeft over gevaren mobiel bellen nkt men primair aan hersentumoren. Dat is aansprekend, voorstelbaar, tumoren zijn telbaar en dokter kan vaststellen. Maar er is meer aan hand. Zo klagen 125 sommigen over problemen met hart,

12 Ziek mobiel bellen Wanneer men heeft over gevaren mobiel bellen nkt men primair aan hersentumoren. Dat is aansprekend, voorstelbaar, tumoren zijn telbaar en dokter kan vaststellen. Maar er is meer 8. aan Mobiel hand. bellen Zo klagen sommigen over problemen met hart, astma, diabetes-1 en -2, verlies libido, kinren met ADHD, pressie, suïcidaal gedrag enz. We gaan daar verr niet in tail op in, zijn er te veel en ook astma, omdat diabetes-1 sommige en -2, verlies klachten libido, minr kinren goed met zijn ADHD, gedocumenteerd, pressie, suïcidaal of minr gedrag enz. goed We gaan daar verr niet in tail op in, zijn er te veel en ook omdat sommige klachten te begrijpen zijn uit opvatting dat EHS klachten vooral zijn gebaseerd op minr goed zijn gedocumenteerd, of minr goed te begrijpen zijn uit opvatting dat activering stresssysteem. EHS klachten vooral zijn gebaseerd op activering stresssysteem. In In navolgen bespreken bespreken we we nog nog enkele enkele klachten klachten die vaker die gerapporteerd vaker gerapporteerd zijn en die zijn en die gemakkelijker gemakkelijker zijn te zijn documenteren. documenteren. Borstkanker Smartphones blijken kanker te kunnen te kunnen veroorzaken veroorzaken wanneer wanneer ze langdurig ze langdurig met huid met in huid in contact komen. komen. Dat Dat is is geval geval bij jonge bij jonge vrouwen vrouwen die gewend die gewend zijn hun smartphone zijn hun smartphone in hun in BH hun op te BH bergen. op te Sommige bergen. BH s Sommige zijn daartoe BH s zijn zelfs daartoe uitgerust zelfs met uitgerust zijvakje met waar zijvakje waar apparaat in apparaat past. Het in mogelijke past. Het gevolg mogelijke is sterke gevolg toename is sterke toename aantal gevallen aantal gevallen borstkanker bij borstkanker jonge vrouwen bij jonge in verschillen vrouwen in lann. verschillen Getallen zijn lann. er nog Getallen niet omdat zijn er er nog niet weinig omdat onrzoek weinig naar onrzoek gedaan wordt, naar maar gedaan effecten wordt, worn maar duilijk effecten geïllustreerd worn duilijk met geïllustreerd foto s figuur met foto s Op foto figuur links is moervlek Op foto te links zien, is met daaronr moervlek twee te zien, plekken die zijn geaccentueerd: dat zijn plaatsen waaronr borstkanker is geconstateerd. met daaronr twee plekken die zijn geaccentueerd: dat zijn plaatsen waaronr De vlekken corresponren precies met plaats telefoon. Mastectomie was hier borstkanker is geconstateerd. De vlekken corresponren precies met plaats enige oplossing. telefoon. Mastectomie was hier enige oplossing. Figuur Mobieltjes opbergen in BH is g goed ie. Vrouwen lopen kans op krijgen borstkanker op precies die plek. Ook mannen lopen die kans bij opbergen in borstzak. Bron: Vio stills uit Californische KVTV programma Special report. (gezien 20 juli 2013). In begelein tekst tekst vio vio legt legt arts uit hoe arts onwenselijk uit hoe onwenselijk is telefoon is op telefoon die plaats op te die bergen, plaats omdat op te er bergen, in jong weefsel omdat heel er in veel jong cellingen weefsel plaatsvinn. heel veel cellingen Die fasen plaatsvinn. zijn erkend gevoelig Die fasen voor straling zijn erkend buiten. gevoelig Bij voor geringe straling verstoring buiten. Bij DNA, geringe of verstoring processen die bij celling DNA, zijn of betrokken, processen komen die lingen bij celling soms onbeheersbaar zijn betrokken, op gang komen lingen ontstaan kankergezwellen. soms onbeheersbaar Fabrikanten op gang weten en dat en ontstaan schrijven kankergezwellen. in handleidingen Fabrikanten hun weten producten dat soms en schrijven in heel kleine lettertjes handleidingen dat men afstand hun producten minstens soms 10 mm in of heel halve kleine lettertjes inch in acht dat moet men nemen. afstand Beter is minstens telefoon in 10 mm tasje of te dragen, halve weg inch in acht lichaam. moet nemen. Overigens Beter geldt is zelf telefoon voor jongens in en tasje mannen te dragen, die hun weg smartphone doorgaans lichaam. in borstzak dragen Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Overigens geldt zelf voor jongens en mannen die hun smartphone doorgaans in Zaadkwaliteit borstzak dragen. mannen Ook mannen bedreigd kunnen borstkanker krijgen. Misschien is Mannen hebben nog anr probleem wanneer ze gewend zijn smartphone in broekzak te dragen. De veln bereiken gemakkelijk 126 geslachtsorganen en grijpen daar in op zaadvormingsproces. Er ontstaan afwijkingen in chromosoombeeld. De levensvatbaarheid - Uit: Hugo Schooneveld (2014) en beweeglijkheid - Elektrostress Handboek - Leren spermiën omgaan met wordt ziekmaken minr elektromagnetische en kans veln. is levensgroot dat voortplantingsvermogen man sterk gereduceerd wordt.

13 relet aan te geven dat CEO s high/tech bedrijven in Silicon Valley hun kinren naar computervrije scholen sturen. Zaadkwaliteit mannen bedreigd Mannen hebben nog anr probleem wanneer ze gewend zijn smartphone in broekzak te dragen. De veln bereiken gemakkelijk geslachtsorganen en grijpen daar in op zaadvormingsproces. Er ontstaan afwijkingen in chromosoombeeld. De levensvatbaarheid en beweeglijkheid spermiën wordt minr en kans is levensgroot dat voortplantingsvermogen man sterk gereduceerd wordt. Ook voor man is dus beter smartphone niet op lichaam of in zak te dragen en liever in tas o.i.d. Effect op gedrag? Het blijkt dat kinren letterlijk verslaafd kunnen raken aan beeldschermgebruik en hoe jonger, hoe groter dat gevaar. Nu zelfs al peuters en kleuters met moers smartphone of tablet spelen is aantal jaren dat ze aan beeldschermen worn blootgesteld steeds verr aan groeien. Dat heeft ongewenste effecten op ontwikkeling die kinren. Ze leren niet echt spelen met hun omgeving, leren g contacten leggen met anren en zijn ook minr dan voorh in staat om te leren, feiten te onthoun, verbann te leggen enz. Dat wreekt zich, want sommige kinren kunnen zich soms niet meer zelfstandig in wereld handhaven, omdat ze aantal fundamentele vaardighen missen. Er zijn zelfs al afkickinstituten waar kinren geleerd wordt zich wat gewoner te gedragen. Heel erg lijkt dat te zijn in Zuid Korea waar meer smartphones en tablets zijn dan mensen. In toenemend tempo verschijnen daar klinieken waar hulp gebon kan worn. Hoe gaat dat in Nerland? Het lesprogramma op sommige scholen gaat op schop. Papieren lesmateriaal wordt afgeschaft, evenals klassikale onrwijs. Kinren worn schoolwege uitgerust met ipads en moeten zich ontwikkelen met behulp computerprogramma s die voor betreffen leeftijdsgroep worn geschreven. Het is niet uit te sluiten dat bedrijfsleven op ze wijze probeert wat extra omzet te creëren. Het systeem heet Steve Jobs scholen, of Het Nieuwe Leren. Let wel, waar ze onrwijsvorm is nooit wetenschappelijk aangetoond en is in feite experiment met úw kinren. Digitale mentie Als gevolg ze onrwijsmetho worn hendaagse kinren naast gewone sociale digitale contacten vele (!) uren per dag extra aan PC, laptop of tablet gekluisterd. De negatieve effecten daar beginnen duilijk te worn. Deze kinren vertonen na enkele jaren ficit: ze kunnen maatschappelijk niet meer meekomen, zijn onaangepast en hebben veel hulp en steun nodig om overeind te blijven: ze zijn Digitaal ment. Manfred Spitzer heeft er boek met ze titel over geschreven. Deze psychiater heeft geconstateerd dat vele ze generatie kinren lijn aan generatie hersenen aan rechter zij: daar waar o.m. geheugen wordt aangestuurd. Hij wijt dat aan onvoldoen oefening vermogen tot onthoun, leren en verwerven vaardighen en ook ontwikkeling zenuwbanen in dat hersenel zou sterk achterblijven. Het gebrek 127

14 aan vaardighen wordt weerspiegeld door simpele hersenarchitectuur. Bij ze groep worn g extra synaptische verbindingen aangemaakt en blijft grijze massa achter in volume; zenuwbanen en associaties worn niet versterkt en ontwikkeling lange-termijn geheugen is g sprake. Dergelijke mensen kunnen niet zelfstandig in ze complexe maatschappij functioneren. Ze zijn cognitief ment. 128

6. EMV binnenshuis en onderweg

6. EMV binnenshuis en onderweg 6. EMV bnshuis onrweg 6. EMV bnshuis onrweg 6.1. Groei zicht: Waar zit het gevaar? Hoewel het probleem EHS al jar bekd is beschrev is welke apparatuur als stord wordt ervar, is er nog weig bekd over precieze

Nadere informatie

Informatie over wifi- en gsm-straling

Informatie over wifi- en gsm-straling Informatie over wifi- en gsm-straling 1 Inhoudstafel 1 Hoe werkt straling? 4 Wat is straling? 4 Hoe ontstaat straling? 5 Wat is het effect van straling? 5 Ioniserende en niet-ioniserde straling 5 2 Meer

Nadere informatie

kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid

kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid vastgesteld verslag klankbordgroep emv kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid 1 Verslag, elfde bijeenkomst 22 mei 2014, s-hertogenbosch vastgesteld verslag klankbordgroep emv 2 kennisplatform

Nadere informatie

kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid

kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid vastgesteld verslag klankbordgroep emv kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid Verslag, 4 e bijeenkomst 20 januari 2010, s-hertogenbosch vastgesteld verslag klankbordgroep emv kennisplatform

Nadere informatie

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING Deel 5 STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF en ELF) STRALING Bevat informatie op het gebied van Stralingshygiëne voor een algemeen inzicht. 1 SAMENVATTING Doelgroep "Stralingshygiëne radiofrequente

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school 1 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school Voorwoord Computers, gsm s en allerhande moderne communicatietechnologie zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school 1 Verantwoord omgaan met WiFi en gsmstraling op school Voorwoord Computers, gsm s en allerhande moderne communicatietechnologie zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

Darwin en het Internet

Darwin en het Internet Darwin en het Internet The fundamental purpose of brains is to produce future (Paul Valéry) Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in De Evolutie van

Nadere informatie

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen 1 Dankwoord Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: Risk Perception, Risk Communication and its

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1 Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik opdragen aan mijn dochter Joyce,

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97 Telecommunicatie De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE 1 Telecommunicatie...78 1.1 Een stukje geschiedenis... 79 1.2 Radiogolven... 81 1.3 Overbrengen van informatie... 85 1.4 Digitalisering... 88 Opgaven...

Nadere informatie

Wat is online hulpverlening?

Wat is online hulpverlening? 3 1 Wat is online hulpverlening? Drs. Frank Schalken 1.1 Inleiding 5 1.2 Definitie 5 1.3 Gebruik internet 6 1.3.1 Gebruik mobiel internet 7 1.4 Opkomst online hulpverlening 7 1.4.1 Instellingen met verschillende

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010

de AANSLAG! Een Meervoudige Kijk op de Fiscaliteit Hertoghs Ga voor Goud! aan het woord Niet-Fiscalisten Kantoorinterview Fiscale Bedrijvendag 2010 Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 2 2009/2010 Een Meervoudige Kijk op Fiscaliteit Fiscale Bedrijvendag 2010 Ga voor Goud! Niet-Fiscalisten aan het woord Kantoorinterview

Nadere informatie

Staat van de Ether 2014

Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Voorwoord 4 Operators en mobiele netwerken 6 Zwakke schakels in de mobiele telecomketen 8 Continuïteit 14 Zorgvuldig graven 21 Veiligheid

Nadere informatie

Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS

Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS Voor verkopers 20 augustus 2013 1 INHOUDSOPGAVE PERSBERICHT... 3 TOP 10 FAQ s... 5 NIEUWE Hi ABONNEMENTEN EN SIM-ONLY ABONNEMENTEN... 8 Hi Abonnementen... 8 Hi Sim-only

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling. Een actualisering

Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling. Een actualisering Vraagbaak van het Steunpunt Milieu en Gezondheid Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling Een actualisering Prof. dr. Nik van Larebeke mei 2009 Inleidende begrippen

Nadere informatie