H1. Basisbegrippen van IT beveiliging Informatieplan Concrete invulling van het informatiebeveiligingsbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H1. Basisbegrippen van IT beveiliging Informatieplan Concrete invulling van het informatiebeveiligingsbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid."

Transcriptie

1 ISF uittreksel H1. Basisbegrippen van IT beveiliging Informatieplan Concrete invulling van het informatiebeveiligingsbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid. Vierde productiefactor Informatie Beveiligingsincident Een gebeurtenis die de betrouwbaarheid van de informatie of de informatieverwerking kan verstoren. Waarde van informatie Kwaliteit van de informatie Belang van de informatie Kwaliteitseisen voor informatie Betrouwbaarheid==BIV Beschikbaarheid Tijdigheid Continuïteit Beschikbaarheid Integriteit Correctheid Volledigheid Geldigheid Authenticiteit Onweerlegbaarheid Nauwkeurigheid Controleerbaarheid Vertrouwelijkheid Exclusiviteit Betrouwbaarheid Continuïteit(-management) Verantwoordelijkheid van de lijnmanagers Beleid Continuïteitsplan o Welke bedreigingen? o Kans op bedreigingen? o Schade? o Maatregelen. Risicoanalyse Maatregelen Bedreigingen Menselijke bedeigingen o Onopzettelijke Illegale software Foutieve invoer verwijderen een beschadigen gegevens Niet goed opbergen gegevensdragers Binnenhalen kwaadaardige programmatuur

2 Ondeskundig gebruik van apparatuur Slordige omgang met autorisaties en wachtwoorden Niet uitloggen Schade bij bouwwerkzaamheden o Opzettelijke Inbraak Sabotage Kopieren van vertrouwelijke informatie Ongeautoriseerd wijzigen van gegevens Afluisteren of aftappen Verspreiden van kwaadaardige programmatuur Veroorzaken van storingen Bedrijfsspionage Vandalisme Terrorisme Misbruik van identiteit Niet houden aan voorschriften Niet-menselijke bedreigingen en storingen o Natuur Storm Bliksem Brand Ziekte o Storingen Stroomstoringen Storingen in de airconditioning Kortsluiting Fouten in hard of software Bronnen van menselijke bedreigingen Personeel Hacker Terrorist Crimineel Klanten Concurrenten Informatiebeveiliging Maatregelen waarborgen: Betrouwbaarheid (BIV) van de informatie Informatievoorziening Bedrijsmiddelen Kwaadaardige software Virus Worm Trojan Horse Logische bom Hoax Spam Bedreigingenanalyse Geeft inzicht in bedreigingen en gevolgen (uitgesplitst in BIV). Kwetsbaarheid De mate waarin een object gevoelig is voor een bepaalde bedreiging. Risico = kans x schade

3 Risicomanagement Risico s identificeren en tot ene aanvaardbaar risico terug te brengen Soorten risicoanalyse Standaard vragenlijst Voordelen: Goedkoop, snel in te voeren, normeerbaar, inzicht, bewustwording. Nadelen: Sluit niet aan, statisch, info beveiliging voor hackers o Quick scan Minst uitgebreid Geen specifieke organisatie eisen o Baseline checklist Uitgebreider en diepgaander Aangepast aan eigen organisatie Bijvoorbeeld op basis van: Code voor informatiebeveiliging Kwalitatieve risicoanalyse Voordelen, Maatwerk, dynamisch, hackers minder inzicht. Nadelen: Complex, tijd, kosten en levert (soms) te veel informatie op. Risico s worden geanalyseerd en de mogelijke schade geschat: o Omvang o Relatieve zwaarte o Afhankelijkheidsanalyse Hoe afhankelijk zijn bedrijfsprocessen van de betrouwbaarheid en welke eisen stel je aan betrouwbaarheid. o Configuratieanalyse Objecten en relaties tussen objecten worden onder de loep genomen. o Kwetsbaarheisanalyse Welke objecten zijn kwestbaar voor bereigingen en hoe kwestbaar. o Maatregelenanalyse Maatregelen zodanig dat alleen acceptabele risico s overblijven Kwantitatieve risicoanalyse Risico s gekwantificeerd in meetbare criteria, meestal geld. Vaak als aanvulling op de kwalitatieve risicoanalyse. Voordelen t.o.v. kwalitatieve : Meer inzicht in de schade Nadelen t.o.v. kwalitatieve : Meer inzicht nodig bij bepalen schade object. Risicobeperkende maatregelen Kans en/of schade verminderen: Backups Virusscanner Wachtwoorden vernieuwen Registratie verdachte handelingen verzekeringen Fysieke toegangscontrole Clear desk policy Uitwijkprocedures Risicoanalyse binnen ITIL CRAMM (kwalitatief) CCTA Risico Analyse Management Methode Risicoanalyse, 3 factoren: Middelen Bedreigingen Kwetsbaarheden

4 Risicomanagement: Tegenmaatregelen o Risicobeperking o Uitwijkmogelijkheden Welke risicomethode? Urgentie Kwetsbaarheid Organisatiecultuur Volwassenheid Organisatie van de informatiebeveiliging Proces informatiebeveiliging Beleid & organisatie Risicoanalyse Maatregelen Implementatie Bewaking Evaluatie Informatiebeveiligingsplan Maakt informatiebeveiligingsbeleid compleet. Bevat: Beveiligingsmaatregelen + reden Middelen Richtlijnen En verder: Doelstellingen Te beveiligen objecten Organisatie Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Beveiligingseisen en randvoorwaarden Objecten risico s een maatregelen Registratie en afhandeling van beveiligingsincidenten Calamiteitenplan Opleidingsplan Plannen voor bevoordeling beveiligingsbewustzijn Algemene beveiligingstaken Directie Eindverantwoordelijkheid informatiebeveiliging Opstellen informatiebeveiligingsbeleid Management Implementatie Medewerkers Correct gebruik Externe medewerkers Vallen onder degene die inhuurt Personeelszaken Geheimhoudingsverklaringen Verwijderen accounts Huishoudelijk regelement

5 Facilitair beheer Alleen toegang geautoriseerde personen Service desk Registratie beveiligingsincidenten Specifieke beveiligingsfuncties Security officer (Strategisch niveau) Opstellen informatiebeveiligingsbeleid (beveiligingsplan) Adviseur (informatie) beveiliging Interne audits Uitvoeren Risicoanalyses Security specialist (Tactisch niveau) Standaarden ontwikkelen Selecteren applicatiepakketten Interne controlemaatregelen Beheerder informatiebeveiliging (Operationeel niveau) Implementatie Beheren van authorisaties Autorisatiebeheerder Randvoorwaarden autorisaties Toekennen, wijzigen, intrekken van autorisaties Systeembeheerder Manusje van alles in kleine organisaties Standaarden informatiebeveiliging ITIL Security Management Eisen van de (interne) klant Beveiligingsparagraaf in SLA Operationeel Level agreement (OLA, Interne dienstverleners) Underpinning Contracts (UC, externe dienstverleners) Code voor informatiebeveiliging Van Nederlans Normalisatie Instituut Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) Gebruik binnen de overheid ISO-Standaarden Trusted Third Party Certificatie Externe certificatie. Voorbeelden: ISO (Vader van Nederlandse code voor informatiebeveiliging) Common criteria (productcertificatie) Orange book (militaire wereld, vertrouwelijkheid) ITSEC (Vertrouwelijkheid en integriteit gegevensverwerking) Certificatieproces: Aanvraag

6 Proefonderzoek Documentatieonderzoek Implementatieonderzoek Evaluatie Beslissing centificaat Auditors Interne auditor Externe IT-auditor (meestal een accountantskantoor)

7 H2. Informatiebeveiliging ICT-Infrastructuur Geheel aan automatiseringsmiddelen voor opslaan, transporteren en representeren van gegevens en hardware, basisprogrammatuur inclusief documentatie en procedures Indeling van te beveiligen objecten Basisinfrastructurele voorzieningen Terreinen en gebouwen Watervoorzieningen Elektriciteitsvoorzieningen Klimaatvoorziening Telefoon, fax etc. Draadloze telecommunicatie (Bluetooth) Hardware Apparatuur Informatiedragers Software Basisprogrammatuur (Besturingsprogramma s) Gegevensopslagprogrammatuur (DMS) Programmeermiddelen Beveiligingsprogrammatuur Datacommunicatievoorzieningen Datacommunicatieapperatuur Routers, hubs, bridges etc. Netwerkkabels Datacommunicatieprogrammatuur zoals clients, browsers, EDI etc. Documentatie (in de zin van informatiebeveiliging) Beschrijving van systemen, applicaties, procedures etc. Informatie De gegevens op informatiedragers De gegevens onderweg tijdens datacommunicatie Beveiligingsmaatregelen Indeling naar betrouwbaarheidsaspect Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid Indeling naar effect Preventieve beveiligingsmaatregelen o Permanent Brandwerende deur Firewall o Getriggerd UPS Detectieve beveiligingsmaatregelen Heeft alleen zin in combinatie met getrigged preventieve- of repressive maatregelen. o Virusscanner o Rookdetector Represieve beveiligingsmaatregelen o Brandblussers o Uitwijkvoorzieningen

8 o Back-up and recovery Correctieve beveiligingsmaatregelen o Herstelt de schade o Beveiliging eigenlijk al doorbroken Beveiligingen naar werkwijze Fysieke beveiligingsmaatregelen o Anti-inbraakmiddelen o Overspanningsbeveiliging o Klimaatbeheersing Technische beveiligingsmaatregelen o Autorisatie o Encryptie o Logging o Authenticatie Iets dat je weet Iets dat je hebt Biometrie o Bridges en gateways o Firewall o Logging en monitoring Eventueel met Intrusion Detection System o Backup en redundatie Organisatorische maatregelen o Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden o IT-auditing o Uitwijkvoorzieningen o Regels over fysieke inrichting (Apperatuur niet onder een dak i.v.m. lekkage) o Organisaorische inrichting Functiescheiding o Regels (clean desk policy)

9 H3. Continuïteit van de IT-dienstverlening Calamiteit Als een bedrijfsproces ernstig stagneert of stil komt te liggen Calamiteitenplan Wie doet wat, wanneer en hoe als er een calamiteit is. Belangrijkste onderdelen: Doelstellingen Samenstelling crisisteam Draaiboek Uitwijkplan Soorten uitwijk Geen uitwijk Alleen Backups terugzetten etc. Cold site Ruimte is geheel voorbereid op installeren van de benodigde computerapperatuur, stroomvoorziening en airco. Warm site Volledig met hard en software ingericht, bij calamiteit backups terugzetten. Hot site Parallelpocessing, meteen omschakelen mogelijk Pooled site Gedeelde warm site, goedkoper Mobiele uitwijk Container naar locatie Bilaterale uitwijk Twee partijen spreken af te delen Uitwijkplan Geeft uitvoering aan het uitwijkproces

10 H4. Juridische aspecten van de ICT Grondwet Art. 10 Persoonlike levenssfeer Art. 13 Brief en communicatiegeheim Bekende wetten: Wet GBA Auteurswet Rechten auteur (50-70 jaar na dood): Niet ongeoorloofd wijzigen werk Verveelvoudigen Openbaar maken Reverse engeneering, licentie gebruker mag soms sourcecode gebruken voor interoperabiliteit Wet Bescherming Persoonsgegevens Oud: WPR Registratiekamer Nieuw: WPB College persoonsgegevens (Bijna) alle handelingen m.b.t. persoongegevens. Uitgesloten: Politie AIVD GBA Taken CBP: Advies Toetsen Bemiddelen Onderzoeken Privacy Enhencing Technologies (PET) Basis art 17. EG richtlijn en artikel 13 WPB. PET ICT maatregelen om persoonsgegevens te elimineren of verminderen, zonder verlies van functionaliteit Met encryptie, evt. met TTP. Identiteitsdomein Om naar naam te verwijzen Pseudo-identiteitsdomein Bijvoorbeeld diagnostische of behandelgegevens Functionaris gegevensbescherming (WBP) Toezicht Melden aan CBP Klachtenbehandeling Bevoegdheden

11 Alle ruimtes betreden Inzage Onderzoeken Positie Staffunctie Contactpersoon voor CBP Wet computercriminaliteit (WCC) Bescherming voor: Beschikbaarheid Integriteit Exclusieviteit Provider is niet aansprakelijk Strafbaar: Binnendringen Wederechtelijk wijzigen (zelf zonder beveiliging) Beschadigen Burgerlijk wetboek Taak voor account in continuïteit Wet op de telecommunicatievoorzieningen Over openbare netwerken Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Voor overheid en inclusief A & K analyse. Overig: Contract of overeenkomst (Inclusief SLA) Outsoursing Lease-overeenkomst SLA Gedragscode voor e-commerce (door Electronic Commerce Platform) o Betrouwbaarheid o Transparantie Juridische procedures Arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut) Minitrial (goedkoper, commissie van 3 personen) Aangifte (bij overtreding) Civiele procedure (onrechtmatige daad)

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 voorbeeldexamen ISFS I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1 Bescherming van waardevolle informatie... 4 1.1 Beschikbaarheid van informatie... 4 1.2 Integriteit van informatie...

Nadere informatie

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN EXIN is een onafhankelijk, internationaal exameninstituut voor ICT ers. De missie van EXIN is de bevordering van de kwaliteit van het

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Risico-inventarisatie en evaluatie Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Risico-inventarisatie en evaluatie Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Versie : 2.0 Status : defiitief Auteur : de heer G.H. Kalloe / mevrouw C.M. Kool Datum : 15-05-2014 BMC Implementatie Bijlage

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Opbouw informatiebeveiligingsplan GBA

Opbouw informatiebeveiligingsplan GBA Handboeken Beveiliging Context informatiebeveiligingsplan Inleiding Informatiebeveiliging is voor de gemeente Laren van groot belang. De processen bij de gemeente worden in hoge mate ondersteund door informatiesystemen.

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Nieuwe Duinweg 24-26 2587 AD Den Haag TELEFOON 070 888 78 51 FAX

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan GBA 2013. Gemeente Waalwijk

Informatiebeveiligingsplan GBA 2013. Gemeente Waalwijk Informatiebeveiligingsplan GBA 2013 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 ALGEMEEN... 2 1.2 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE... 2 1.3 GOEDKEURING... 2 1.4 WERKGROEP INFORMATIEBEVEILIGING

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Goed huisvaderschap volgens de IT-auditor Afstudeerscriptie IT Postgraduate opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Auteurs:

Nadere informatie

Continuïteitsplanning; meer dan ITIL Contingency Planning.

Continuïteitsplanning; meer dan ITIL Contingency Planning. Continuïteitsplanning; meer dan ITIL Contingency Planning. Uitgeschreven tekst van de lezing met dezelfde titel tijdens IT Beheer 98. Ter publikatie in IT IMFormatie. Ernst J. Oud Getronics Business Continuity

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 1 Colofon Naam document Procedure

Nadere informatie

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Auteur: Lars Hoogendijk Studentnummer: 1904752 Begeleider VU: Jurgen van der Vlugt

Nadere informatie