PROJECTOPZET (PID) Project: Informatiebeveiliging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTOPZET (PID) Project: Informatiebeveiliging"

Transcriptie

1 PROJECTOPZET (PID) Project: Informatiebeveiliging Opdrachtgever / Budgethouder: Bestuurlijk: WPM: Joop de Hoon WBL: WRO: Ambtelijk: WPM: Gineke Anninga WBL: Bert Speetjens WRO: Peter Notten Opdrachtnemer / Projectleider: Egbert Mans (WBL) Antoine Dirks (WRO) Detlef Reincke (WPM) Aanleiding: De initiële aanleiding voor dit project was de nationale risicobeoordeling Hierin doet het Ministerie van Veiligheid en Justitie een dringend beroep op alle overheidsorganisaties en hulpverleningsdiensten om maatregelen te nemen m.b.t. een gedegen informatiebeveiliging. In 2012 heeft na een aantal incidenten op het gebied van cybercrime en informatieveiligheid de minister van BZK besloten dat informatieveiligheid overheidsbreed op een hoger niveau moet worden gebracht. Tot 2015 hebben decentrale overheden en het Rijk de tijd om te werken aan informatieveiligheid (onder de noemer verplichtende zelfregulering ). Project doelstelling: De organisatie kan op dit moment niet garanderen dat informatie volgens vooraf gestelde normen wordt gebruikt of bewaard. Om dit wel te kunnen garanderen zijn organisatorische, procedurele en technische maatregelen Bestandsnaam: projectopzet 1/12

2 nodig die gebaseerd zijn op de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA), een (organisatieafhankelijke) risicoanalyse, ISO 2700x-normen en de reeds geldende wettelijke verplichtingen. Project resultaat: In dit project moeten een aantal kaders en randvoorwaarden worden ontwikkeld op het gebied van de informatiebeveiliging. Om deze duidelijke kaders te kunnen stellen is een visie op informatiebeveiliging noodzakelijk. Deze moeten worden vertaald in strategie en beleid en mond uit in een Informatiebeveiligingplan, die het mogelijk maakt een optimale bescherming van kritische informatie en informatievoorziening te waarborgen. Eindproducten zijn: Visie, beleid en strategie over informatieveiligheid Informatiebeveiligingplan, Continuïteitsplan informatiebeveiliging Processen,, procedures en werkinstructies voor het toepassen van informatiebeveiliging Rolbeschrijving t.b.v. informatiebeveiliging Businesscase(s) voor noodzakelijke investeringen om de informatiebeveiliging te optimaliseren. per fase Resultaat Product Opstellen Uitvoeren risicoanalyses Bepalen maatregelen (volgens BIWA) Het waterschap beschikt over een conform landelijke standaard, weten regelgeving. De processen van het waterschap zijn getoetst op risico s volgens landelijke normen. De bestaande maatregelen om de risico s te beperken worden gelegd naast de normen uit de BIWA. Visie, beleid en strategie Informatiebeveiligingsbeleidsplan Risicomatrix (per proces) GAP-analyse Het waterschap beschikt over een actueel overzicht van nog te nemen maatregelen om aan de normen te voldoen. Maatregelen t.b.v. het aanscherpen informatiebeveiliging Bestandsnaam: projectopzet 2/12

3 per fase Resultaat Product Accepteren van restrisico s of Borgen in de organisatie Het waterschap gaat bewust om met de risico s rond informatieveiligheid en neemt passende maatregelen. De informatieveiligheid krijgt continue aandacht door borging in de organisatie en een jaarlijkse toetsing. Rest risico matrix Activiteitenplan Continuïteitsplan informatiebeveiliging Communicatieplan RASCI-model Taken, bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Audits Benchmark tussen waterschappen Globale planning Stap apr mei juni juli aug sept okt nov dec 0) Voorbereiding en leveranciersselectie X 1) Opstellen X 2) Uitvoeren risicoanalyses X X 3) Bepalen maatregelen (volgens BIWA) X X 4) Accepteren van restrisico s of X X 5) Borgen in de organisatie X X X X X X De uitvoering is gebaseerd op via het landelijk project opgeleverde / op te leveren beleidstukken en het commitment het eindresultaat voor 1 januari 2015 op te leveren. De externe expertise en ondersteuning is hoofdzakelijk in de stappen 1 t/m 3 nodig. In de stappen 4 en 5 beperkt zich de inhuur op een stuk regievoering, advisering en klankborden. Bestandsnaam: projectopzet 3/12

4 Activiteiten en interne resources per fase Projectleider Per Proces eigenaar Externe begeleiding 1) Bewustwordingscampagne ) Opstellen ) Uitvoeren risicoanalyses ) Bepalen maatregelen (volgens BIWA) 5) Accepteren van restrisico s of ) Borgen in de organisatie Totaal voor nader informatie opbouw uren zie bijlage 1 Activiteiten en externe resources Uren: Geld: Bewustwording, advies, risico analyse en 1 ste audit (per deelnemer) Randvoorwaarden & kaders: (Wat doen wij wel) Bewustwordingscampagne Visie, beleid en strategie informatiebeveiliging Uitwerken organisatorische, procedurele en technische maatregelen met bestaande Beperkingen: (Wat doen wij niet?) Audits, hackpogingen enz. De processen belastingheffing en inning blijven buiten de scope van dit project Er wordt geen aansluiting gerealiseerd met informatiebeleid gemeentes, RWS en Bestandsnaam: projectopzet 4/12

5 Randvoorwaarden & kaders: (Wat doen wij wel) middelen Businesscases aanvullende investeringen t.b.v. implementatie maatregelen Beperkingen: (Wat doen wij niet?) provincie Geen maatregelen uitgevoerd die extra investeringen vergen; deze worden onafhankelijk van dit project als nieuw businesscase aan het betreffende management ter goedkeuring voorgelegd. Risico s: Budgetvoorstel moet nog worden geaccordeerd door het Bestuur Beperkte capaciteit projectleider (1 dagdeel per week) Niet projectmatig werken van andere projecten: ad hoc verstoring van dit project Maatregelen: Aanvraag extra budget Goede taakverdeling tussen de 3 projectleiders en de externe inhuur. Afspraken over tijdslijn, inzet projectleden met andere projectleiders en lijnorganisatie Relaties met andere projecten: WPM: Uitbesteding exploitatie en beheer ICT / TPOW Platform zaakgericht werken Project Gegevens op orde Project continuïteitsplan ICT & elektriciteit Herinrichting i-functie Project organisatieontwikkeling Bestandsnaam: projectopzet 5/12

6 Kwaliteitsverwachtingen: Informatiebeveiliging moet WPM in staat stellen om vooral vitale en bedrijfskritische informatie veilig te stellen en te beschermen tegen cyberaanvallen, ongeautoriseerde mutatie van gegevens, ongeautoriseerde verwijdering van gegevens en diefstal van gegevens. Organisatiegroep Verantwoordelijkheden Rollen Leden Stuurgroep Eindresultaat project. Opdrachtgever: Gineke Anninga Ter beschikking stellen van Peter Notten capaciteit en van middelen. Bert Speetjes Beslissen over voortgang van het project. Vertegenwoordiger eind- N.n.t.b. gebruikers: Vertegenwoor- N.n.t.b. diger leverancier: Projectmanager Dagelijkse gang van zaken Project- N.n.t.b. project. manager: Beslissingen binnen de PL s: tolerantiegrenzen. Antoine Dirks Opleveren producten binnen Egbert Mans tijd en budget en volgens de Detlef Reincke kwaliteitseisen. Rapportage aan de Stuurgroep. (kernteam) Opleveren producten volgens specificaties. Rapportage aan de Projectmedewerkers: WPM: Zie bijlage 1 WBL: WRO: Bestandsnaam: projectopzet 6/12

7 Organisatiegroep Verantwoordelijkheden Rollen Leden Projectmanager. Projectonder- Technische en Planner: Antoine Dirks steuning administratieve ondersteuning Egbert Mans van de Projectmanager. Detlef Reincke Benodigde vaardigheden Projectmatig werken Informatiebeveiliging deskundige Benodigde middelen Gezamenlijke projectomgeving (wordt geleverd door WRO?) Bestandsnaam: projectopzet 7/12

8 1 Bijlage 1: WPM vanuit rol / functie 1) Bewustwordingscampagne 3) Uitvoeren risicoanalyses 4) Bepalen maatregelen (volgens BIWA) 5) Accepteren van restrisico s of 6) Borgen in de organisatie 2) Opstellen Subtotaal Detlef Reincke Projectcoördinatie Toon Basten TMX Delfews / buitenlokaties Tom Spee FB Maximo / buitenlokaties Ron Bartsch / medewerker OpenLine ICT Bestandsnaam: projectopzet 8/12

9 WPM vanuit rol / functie 1) Bewustwordingscampagne 3) Uitvoeren risicoanalyses 4) Bepalen maatregelen (volgens BIWA) 5) Accepteren van restrisico s of 6) Borgen in de organisatie 2) Opstellen Subtotaal Bert Smeets Calamiteitenorganisatie Erik Voeten FB DIV Mattie Geraets FB GIS Hans Hoeijmakers team financiën Rick Pluijmaekers FB HR applicaties FB FIN applicaties FB / VenH applicaties Bestandsnaam: projectopzet 9/12

10 WPM vanuit rol / functie 1) Bewustwordingscampagne 3) Uitvoeren risicoanalyses 4) Bepalen maatregelen (volgens BIWA) 5) Accepteren van restrisico s of 6) Borgen in de organisatie 2) Opstellen Subtotaal Jos Geelen waterkeringsbeheer team bestuursondersteuning Hennie Meijjer bestuursgevoelige informatie aanbestedings -informatie privacygevoelige informatie FB specifieke toepassingen Bestandsnaam: projectopzet 10/12

11 WPM vanuit rol / functie 1) Bewustwordingscampagne 3) Uitvoeren risicoanalyses 4) Bepalen maatregelen (volgens BIWA) 5) Accepteren van restrisico s of 6) Borgen in de organisatie 2) Opstellen Subtotaal watersysteembeheer / planvorming watersysteembeheer / uitvoering watersysteembeheer / trend- & toestandsanalyse waterketen en - kwaliteit FB specifieke toepassingen FB specifieke toepassingen FB specifieke toepassingen FB specifieke toepassingen Bestandsnaam: projectopzet 11/12

12 WPM vanuit rol / functie 1) Bewustwordingscampagne 3) Uitvoeren risicoanalyses 4) Bepalen maatregelen (volgens BIWA) 5) Accepteren van restrisico s of 6) Borgen in de organisatie 2) Opstellen Subtotaal projecten dijkversterking FB specifieke toepassingen totaal: Bestandsnaam: projectopzet 12/12

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde Artikel Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief Vincent Jentjens Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding 11 2. Visie 13

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 19 december 2013 Status Definitief Definitief Assurance-rapport en Verantwoording 2012

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen Plan van aanpak Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen 9 december 2009 Aanleiding voor het plan van aanpak Na de INK-1-meting van 2007

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie