Aanwinsten september 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwinsten september 2009"

Transcriptie

1 BIBLIOTHEEK Aanwinsten september titels MUSEA BELEID ONDERWIJS KUNST EN CULTUUR KUNST- EN CULTUUREDUCATIE CULTUREEL ERFGOED BEELDENDE KUNSTEN MUZIEK FILM/MEDIA THEATER LITERATUUR INSTELLINGENDOCUMENTATIE MUSEA De kunst van het beleven : onderzoek naar beleving in drie kunstmusea / T. Govers. - [S.l.] : [s.n.], p. - Met lit.opg. en bijl. - Scriptie NHTV, internationale hogeschool Breda, Studie Vrijetijdsmanagement. De onderzoeksvraag luidt: 'Hoe kan een (kunst)museum zorgen dat een museumbezoek kan leiden tot een hoge mate van beleving bij de bezoeker?' Aan de hand van experimenten in het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Rijksmuseum in Amsterdam en de Wonderkamers in het Gemeentemuseum Den Haag concludeert de auteur dat het inzetten van expliciete storytelling (het letterlijk vertellen van een verhaal door middel van beelden en geschreven of gesproken tekst) in kunstmusea een positieve bijdrage kan leveren aan de beleving van de bezoekers. 069 GOV Museum macht mobil : Impulse zur Förderung der kulturellen Teilhabe älterer Menschen / K. Brandes. - [S.l.] : [s.n.], p. : ill. - Met lit.opg. - Master-Thesis Arbeit, Universität für angewandte Kunst Wien, Institut für Kunst und Kulturwissenschaft - Kunstpädagogik, Universitätslehrgang ECM, Exhibition and Cultural Communication Management. Die Arbeit untersucht, mit welchen Konzepten kultureller Bildung Museen älter Menschen ansprechen, ihre Potentiale fördern bzw. nutzen können. Ausgangspunkt sind zwei im Stift Klosterneuburg durchgeführte Projekte und andere Beispiele aus der Vermittlungsarbeit mit SeniorInnen. Ergänzt werden diese durch soziologische Theorien im Kontext von Lebenslangem Lernen. Digitale versie: 069 BRA Lokkende huwelijksserviezen : 'ongeoefend' museumpubliek blijft uren hangen / M. Smelt (Museumvisie, vaktijdschrift voor de Nederlandse museumwereld); Vol. 33, nr. 3, herfst p. 1 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

2 Het Keramiekmuseum het Princessehof in Leeuwarden betrok potentiële bezoekers intensief bij de samenstelling van de tentoonstelling 'Scherven & geluk'. Het werd een geslaagd experiment. Wat werkt wel en wat niet bij publieksparticipatie? Londense lessen voor het Rijks : publieksonderzoek Rijksmuseum/Tate Modern (Museumvisie, vaktijdschrift voor de Nederlandse museumwereld); Vol. 33, nr. 3, herfst p. De afdeling Educatie van het Rijksmuseum in Amsterdam verrichtte de afgelopen twee jaar onderzoek naar de informatiebehoefte van bezoekers. Tijdens een verblijf van drie maanden in het Londense Tate Modern, najaar 2008, kwam Rijksmuseum-medewerker Renate Meijer in aanraking met een verwante onderzoeksmethode van het Britse bureau Morris Hargreaves McIntyre. Samen met haar Tate-collega's keek zij naar de bruikbaarheid van beide methodes. BELEID [Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Bestuurlijke afspraken OCW, IPO en VNG over het Programmafonds Cultuurparticipatie] / R.H.A. Plasterk, OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - 's-gravenhage : SDU, p. - Met bijl.: Bestuurlijke afspraken OCW, IPO en VNG over het Programmafonds Cultuurparticipatie. (Tweede Kamer der Staten-Generaal 2007/2008; Nr. 74) Brief van 15 april 2008 van minister Plasterk aan de Tweede Kamer met informatie over de bestuursovereenkomst OCW, IPO en VNG over missie en doel van het Programmafonds Cultuurparticipatie en het vervolgtraject dat er toe moet leiden dat het programmafonds op 1 januari 2009 volledig functioneert. De bestuursovereenkomst 'Bestuurlijke afspraken OCW, IPO en VNG over het Programmafonds Cultuurparticipatie', is als bijlage toegevoegd. 351 PLA Europese almanak 2009 / Europese Commissie. Vertegenwoordiging in Nederland. - Den Haag : SDU, p. : fig., tab. + cd-rom tusseneditie. - Met reg. - ISBN Informatie over Europese instellingen, informatie- en adviescentra en Europese netwerken, subsidieprogramma's en financiële instrumenten, ambassades van de EU-lidstaten, besluitvormingsprocedures, Europese data, culturele hoofdsteden en themajaren, documentatiecentra en publicaties, Europese begrippen. [CR] 341 EUR [NA] 341 EUR Kerncijfers : Onderwijs Cultuur en Wetenschap; Bestel in beeld 2008 / R.H.A. Plasterk (auteur van voorwoord), P. Middleton (samensteller)... [et al.], OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - [Den Haag] : Ministerie van OCW, dl. (220, 94 p.) : fig., tab., graf. - Met bijl. - ISBN ISBN Bestel in beeld: De jaarboeken zijn verschenen onder de titel 'Onderwijs Cultuur en Wetenschappen in kerncijfers...' Statistische gegevens en informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties op de beleidsterreinen onderwijs (primair en voortgezet onderwijs, BVE, hoger en wetenschappelijk onderwijs), cultuur (kunsten, media, letteren en bibliotheken, cultureel erfgoed) en wetenschap. Ook worden de Nederlandse prestaties in het onderwijs en de wetenschap vergeleken met die van andere landen. 'Bestel in beeld' is een apart onderdeel van Kerncijfers. In dit deel wordt een selectie gepresenteerd van relevante indicatoren die bij elkaar op hoofdlijnen een beeld geven van de werking van het onderwijs-, cultuur- en wetenschapsbestel. [NA] 354 OND 2 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

3 Key figures : Education, culture and science / R.H.A. Plasterk (auteur van voorwoord), P. Boswinkel (samensteller), D. de Wit (samensteller), A. van de Ven (samensteller), OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - [Den Haag] : Ministerie van OCW, p. : fig., tab., graf. - Met bijl. - ISBN Statistical information ( ) about the expenditure and revenue in the culture sector and the media, performances and ticket sales by subsidised performing arts companies, funding of film productions, share of Dutch films in total box office figures. Includes key figures of public libraries, museums, historic buildings and state archives. Twelfth edition of the Education, Culture and Science Key Figures. [NA] 354 OND Kunst : de voelsprieten van de samenleving : een onderzoek naar de praktijk van het initiërend kunst- en cultuurbeleid van de kleinere gemeenten in Zuid-Limburg / JJ advies en produkties. - Ransdaal : JJ advies en produkties, p. : tab. - Met lit.opg. In dit rapport wordt onderzocht hoe kleinere gemeenten in Limburg omgaan met hun taak op het terrein van kunst en cultuur. Kleinere gemeenten besteden voornamelijk aandacht aan de amateuristische kunstbeoefening. Daarnaast besteden zij hun geld aan bibliotheken, muziekonderwijs, en gemeenschapsaccommodaties. Ook is onderzocht in hoeverre de kleinere gemeenten een meer initiërende rol vervullen dan wel in de toekomst wensen te vervullen op cultureel gebied. Digitale versie: %20en%20cultuurbeleid/Kunst_voelsprietensamenl._2007.pdf 351 KUN Methoden van beleidsonderzoekers: creatief en oplossingsgericht / M. Boekenoogen (redacteur)... [et al.]. - [Den Haag] : Lemma, p. : fig., graf., ill., tab. - Met lit.opg. - ISBN Boek geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van professionele beleidsonderzoekers. Verschillende praktijkvoorbeelden passeren de revue en zijn verdeeld in drie categorieën: probleemverkenningen, beleidsevaluaties en monitoren. In circa 40 artikelen wordt de praktijk van het doen van onderzoek beschreven. Zo wordt in het artikel 'Koning, keizer, admiraal : de populariteit van de monitor' ingegaan op vragen als: wat is een monitor en bij welk type beleidsvragen wordt een monitor ingezet? Enkele andere artikelen: 'De kunst van beleidsevaluaties', 'Jongerenwerk van begin tot eind' en 'Monitoren Leids themajaar Rembrandt 2006'. 001 MET De drie P's van Kunstfactor : participatie, promotie en professionaliteit / R. Mazure (Dans magazine); Vol. 27, nr. 2, apr p. Artikel over de beleidsvisie van Kunstfactor, het sectorinstituut dat ontstaan is uit een fusie van vijf landelijke organisaties voor amateurkunst. Er wordt onder andere ingegaan op twee dansprojecten waarbij Kunstfactor is betrokken. Kunst over de grens / A. Twaalfhoven (hoofdredacteur), T. Minnaert... [et al.] Met lit.opg. - Themanummer. (Boekman); Vol. 21, nr. 80, najaar 2-95 p. Kan het internationaal cultuurbeleid de globalisering in de kunstwereld nog bijbenen? Welke deuren opent cultuur in het buitenland? Bijdragen van: Toine Minnaert blikt terug op het internationaal cultuurbeleid; Lodewijk Reijs maakt de actuele balans op van de interdepartementale samenwerking; Truus Gubbels kijkt in de diplomatieke keuken van Buitenlandse Zaken; Christine Delhay breekt een lans voor interculturele samenwerking en culturele diversiteit; Peter van Kester ziet de overheid als 3 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

4 aanjager van Dutch Design; JaapJan Berg belicht de kracht van de Nederlandse architectuur; Pablo Cabenda zoomt in op popmuziek als exportproduct; Nanda van den Berg bekijkt de internationale dimensie van mode uit de Lage Landen; Femke van Hest onderzoekt de biënnale als graadmeter voor internationaal succes; Dick Molenaar buigt zich over de belastingen op buitenlandse optredens; Het Koninklijk Concertgebouw, Atelier Van Lieshout, jeugdtheatergezelschap Het Filiaal en fotografe Margi Geerlinks beschrijven hun ervaringen over de grens. Past uw vak in de huidige culturele setting? : cultuurbeleid: samenhang creëren (CJP cultuurkaart magazine); Nr. 1, sept p. Interview met Paul Vogelezang van Cultuurnetwerk Nederland over cultuureducatiebeleid en het creëren van draagvlak en samenhang binnen een school. ONDERWIJS The diary of Laura : perspectives on the Reggio Emilia diary / C.P. Edwards (redacteur), C. Rinaldi (redacteur). - St. Paul, USA : Redleaf Press, p. : ill. - Met lit.opg. - I.s.m. Reggio Children. - Vert. van: Il diario al nido per fermare la storia dei bambini : storia di Laura, ISBN An assemblage of written notes and photographs, Story of Laura, the original diary, chronicles the journey of one child's first months in an infant-toddler program in Reggio Emilia, Italy. It details the progression of young Laura's growth and milestones in the program and offers a perspective on her early child care experience. 371 DIA Education at a glance 2008 : OECD indicators / OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, tab., fig. Indicators used give an up-to-date account of education systems around the world. They provide information on the output of educational institutions and the impact of learning, the policy instruments that shape educational outcomes and how education systems operate and evolve, and the human and financial resources invested in education. [NA] 370 EDU Opleiden in ontwikkelingsgericht perspectief / M. Hogenes (eindredacteur), F. Teunissen (eindredacteur), Wim Wardekker (eindredacteur). - Assen : Van Gorcum, XII, 165 p. : ill., tab. - Met lit.opg. - ISBN Dit boek geeft een kijkje in de keuken van een zevental pabo's verspreid over het hele land. Al deze pabo's geven ieder op hun eigen manier vorm aan het concept ontwikkelingsgericht opleiden. Het boek is geschreven door opleiders voor opleiders. Het wil andere opleiders inspireren om kritisch naar het eigen handelen te kijken en de studenten een meer zelfstandig onderzoekende rol aan te laten nemen om uiteindelijk een bewuste keus te kunnen maken voor een eigen werkconcept. Daarnaast wordt er in dit boek een theoretisch kader geschetst waarbinnen deze praktijk zich afspeelt. 370 OPL Voorzieningen voor kinderen van 4-12 jaar : stand van zaken en actuele ontwikkelingen / S. Peterink. - Utrecht : Sardes, p. - In opdr. van Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3). Een overzicht van recente ontwikkelingen rond de voorzieningen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in en rond de school. Aan de orde komen onder 4 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

5 andere: meerjarenbeleid voor het primair onderwijs, passend onderwijs, evidence based onderwijs, buitenschoolse opvang, de verlengde schooldag, de brede school, dagarrangementen en combinatiefuncties, zorg voor de leerling en rol van de ouders. Digitale versie: 370 PET Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo / H. van Oostrom (samensteller/redacteur), Stichting Platforms VMBO. - [S.l.] : Stichting Platforms VMBO, p. : ill. Deze brochure gaat over wet- en regelgeving in het vmbo en geeft aan waar voor scholen ruimte zit om hun eigen onderwijs vorm te geven. Inhoud: 1. Onderwijsaanbod; 2. Onderwijsvormgeving; 3. Examinering; 4. Onderwijsorganisatie. 377 WAT We are all explorers : learning and teaching with Reggio principles in urban settings / D.R. Scheinfeld, K.M. Haigh, S.J.P. Scheinfeld, L. Gandini (auteur van voorwoord). - New York [etc.] : Teachers College Press, p. : fig. - Met lit.opg. en reg. - ISBN This publication examines a large, programwide implementation of the Reggio Approach in the United States. The authors provide a description and analysis of a multi-site preschool program serving lowincome Latino and African American children and their families in the Chicago Commons Schools. While focusing on the application, meaning, and value of Reggio Emilia principles in preschool classrooms, the authors describe how those same principles and processes pervade relationships with parents, teacher professional development, and the overall organization of the program. 371 SCH KUNST EN CULTUUR 360 participatie / M. Bultynck (redacteur), J. Van den Bossche (eindredacteur), Demos, kenniscentrum voor participatie en democratie. - Brussel : Demos, p. : fig. - Met lit.opg. In deze publicatie geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport. Daarbij komen thema's aan de orde als: burgerschap, gemeenschapsvorming, armoede, inclusie en interculturaliteit binnen het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid Atlas Haarlem Oost : artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing / M. Boterenbrood, R. Borgonjen (redacteur), M. Sonneveld (regisseur). - Rotterdam : Episode publishers, p. : ill. + dvd. - ISBN De verborgen bijzonderheden van Haarlem van het bedrijventerrein, de woonwijken en het landschap zijn in het kunstproject 'Kijken naar Haarlem Oost' door bewoners, ondernemers, kunstenaars, ontwerpers en een landschapsarchitect aan de onzichtbaarheid onttrokken met behulp van kaarten, een website, een vraagmachine en een uitgebreid cultureel programma. Deze publicatie brengt dit proces in kaart en pleit voor een multidisciplinaire benadering van gebieden in transformatie. De publicatie kan dienen als inspiratiebron voor kunstbeleid en gemeentelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw. De bijbehorende dvd brengt op filmische wijze de 'genius loci' van Haarlem Oost in kaart en toont het proces van het kunstproject. 700 BOT [DV] 700 BOT Culturele diversiteit in het vak Kunst (algemeen) / P. Min. - [S.l.] : [s.n.], p. : fig., tab. - Met lit.opg. en bijl. - Praktijkonderzoek Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Master Kunsteducatie. 5 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

6 De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe gaan docenten om met de interculturele invalshoek bij het vak CKV2/Kunst (algemeen) en welke ideeën liggen hieraan ten grondslag? De volgende deelvragen zijn hierbij geformuleerd: 1. Wat is de visie van de docent op culturele diversiteit in de samenleving?; 2. Wat is de mening van docenten Kunst (algemeen)/ckv2 over hun lespraktijk (methodegebruik, type leerstof, invalshoeken voor reflectie) in relatie tot culturele diversiteit?; 3. Welke problemen ervaart de docent bij het behandelen van culturele diversiteit in het curriculum bij CKV2/Kunst (algemeen)? Tot slot aanbevelingen om het vak CKV2/Kunst (algemeen) meer cultureel divers te maken. 700 MIN Developing and revitalizing rural communities through arts and creativity: an international literature review and inventory of resources / N. Duxbury... [et al.]. - Vancouver : Simon Fraser University, Versch. pag. : ill., tab. - Met bijl. - In opdr. van the Creative City Network of Canada. This paper provides an overview of English-language academic research literature and policy related studies with respect to cultural development in rural communities in Canada, Australia, United States of America and Europe. It helps set the stage for rural communities to determine the best approaches to reach out and take advantage of their creative capacity. Case studies are included. Digitale versie: 700 DEV Expressive arts with elders : a resource / N. Weisberg (redacteur), R. Wilder (redacteur), S.H. Cath (auteur van voorwoord), G. Sigel (auteur van voorwoord). - 2nd ed. - London : Jessica Kingsley, p. : ill. - Met lit.opg. en reg. - 1e dr.: Creative arts with older adults: a sourcebook, ISBN This book shows how older people who are disoriented or depressed or socially excluded by the process of aging can experience a renewed sense of connectedness and life-affirmation through the expressive arts and arts therapies. The contributors combine an analysis of theoretical considerations around the themes of ageing, society and dementia with practical applications in a diverse range of creative arts including drama, music, art, dance and creative writing. They also include descriptions of innovative inter-generational and cross-cultural projects. 700 EXP Hoe gekleurd wil je het hebben? : over interculturele communicatie en culturele diversiteit in Utrechtse culturele instellingen / M.K. Veenman. - [S.l.] : [s.n.], p. - Met lit.opg. en bijl. - Afstudeerscriptie Hogeschool Utrecht, Communicatiemanagement. Deze scriptie is geschreven vanuit het spanningsveld tussen het huidige aanbod van de podia en de wens om een divers publiek te bereiken. Het onderzoek spitst zich, vanuit een algemene context, toe op de Utrechtse situatie. Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: Hoe kunnen de communicatie en de programmering van de gemeentelijke culturele podia in Utrecht zorgen voor een toename van publiek van verschillende etnische afkomst? Digitale versie: 700 VEE Kultur auf Rädern : Kulturvermittlung mit SeniorInnen / E. Kolm (redacteur). - Wien : KulturKontakt Austria, p. : ill. - Met lit.opg. 'Kultur auf Rädern' war ein Angebot zur Qualifizierung für SeniorInnen, die mit anderen kulturell aktiv sein wollen. KulturKontakt Austria wendete sich damit an kunst- und kulturinteressierte Menschen im nachberuflichen Leben, die ihre Lebens- und Berufserfahrung für eine ehrenamtliche Tätigkeit nutzen und andere ältere Menschen für kulturelle Aktivitäten begeistern wollen. In der Broschüre sind die Entstehungsgeschichte des Projektes und der Aufbau von drei Seminarreihen 6 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

7 nachzulesen. Den Hauptteil bilden die Projekte, die die SeniorInnen in Zusammenarbeit mit Fachkräften für Kulturvermittlung/Kulturinstitutionen und für Animation/SeniorInneneinrichtungen verwirklicht haben. Ein Serviceteil versammelt Informationen zu anderen Kulturprojekten mit SeniorInnen, Literatur, Lehrgängen und Ressourcen für dieses Arbeitsfeld. 700 KUL S(O)AP : spanningsvelden in de sociaal-artistieke praktijk / J. Kerremans (redacteur), J. De Ryck (eindredacteur), J. Bilcke... [et al.]. - Brussel : Demos, p. : ill. - Met lit.opg. In deze publicatie komen praktijkverhalen van het sociaal-artistieke werk in Vlaanderen aan de orde. De verhalen belichten het verleden, heden en de toekomst van deze projecten en de spanningsvelden die hierbij ondervonden worden. De publicatie bevat 22 praktijkverhalen van deelnemers, kunstenaars, coördinatoren en onderzoekers uit het sociaal-artistieke veld. Enkele bijdragen: 'Daar en Dan. Gedachten rond sociaal-artistiek werk en het kunstencentrum', 'De meerwaarde. Gemeentelijk beleid en sociaal-artistiek werk', 'Krijtlijnen. Een onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van sociaal-artistiek werk'. 364 SOA Kunstbeoefening in de vrije tijd / A. van den Broek (MMNieuws); Vol. 10, nr. 4, p. 30 Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk uit 'Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars' (2009) van Andries van den Broek, Jos de Haan & Frank Huysmans. Daarnaast bevat het enkele gegevens uit een reeks vervolgstudies naar kunstbeoefening in de vrije tijd die het SCP in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert. KUNST- EN CULTUUREDUCATIE Creatieve krabbels / Y. Nederkoorn (redacteur), T. van Ruiten (auteur van voorwoord), L. Jonkman (medewerker)... [et al.]. - Rotterdam : CED-Groep/Onderwijsmuseum, p. : ill. 'Creatieve krabbels' bevat lessen muziek en bewegen, beeldende vorming en dramatische vorming voor bij de leerlijnen kunstzinnige oriëntatie. De lessen zijn ontwikkeld door de CED-Groep in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam en verschillende scholen voor speciaal onderwijs. 701 CRE De duizendpoot onder de loep : eindrapport van een onderzoek in opdracht van Cultuurnetwerk Nederland naar de taken van icc'ers en hun tevredenheid over de icc-cursus / P. van der Zant, Bureau ART, Bureau Advies Research Training. - Gouda : Bureau ART, p. : tab., graf. - In opdr. van Cultuurnetwerk Nederland. Onderzoek naar de taken van icc'ers (icc= interne cultuurcoördinator), hun tevredenheid over de icccursus en hun wensen voor verdere ontwikkeling. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2600 gecertificeerde icc'ers in het primair onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs). Enige conclusies: vrijwel alle icc'ers zijn tevreden over de gevolgde icc-cursus (gemiddelde rapportcijfer: 7,6); de belangrijkste taken van de icc'er bestaan uit samenwerken binnen de school, coördineren, plannen ontwikkelen en communiceren; er is een groot verschil tussen de formeel beschikbare uren en het werkelijke aantal uren dat de icc'er besteedt aan icc-taken. 701 ZAN 7 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

8 Eigenzinnige kunstlessen voor het basisonderwijs : een samenwerkingsproject tussen studenten van twee HBO docentenopleidingen : projectplan / C. van Hoorn, A. Pool. - [S.l.] : [s.n.], p. : fig., tab. - Met bijl. - In opdr. van Pabo Hogeschool Amsterdam. In dit project ontwierpen Pabo-studenten van de Hogeschool van Amsterdam en studenten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen kunstlessen voor het basisonderwijs. Het doel van het project was om toekomstige (vak)leerkrachten in het basisonderwijs te motiveren en bagage mee te geven om de kunstlessen kwaliteit en inhoud te geven. Met als uitgangspunt de tentoonstelling 'Heilig Vuur' (van december april 2009) van het Stedelijk Museum, koos een koppel studenten één facet waarmee zij zelf aan de slag gingen. Zij verdiepten zich in de achtergrond van een werk of kunstenaar en legden verbindingen met hun eigen leefwereld. Ook maakten ze zelf praktisch werk gerelateerd aan de tentoonstelling. 701 HOO Eigenzinnige kunstlessen voor het basisonderwijs : een samenwerkingsproject tussen studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de pabo, Hogeschool van Amsterdam : projectplan / C. van Hoorn, A. Pool. - [S.l.] : [s.n.], p. : ill. Boekje waarin studenten vertellen over hun bijdrage aan het project 'Eigenzinnige kunstlessen voor het basisonderwijs'. Het doel van het project was om leerkrachten in het basisonderwijs te motiveren en het belang van kunstonderwijs te laten inzien. De studenten van de lerarenopleidingen van twee verschillende HBO-opleidingen, de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten werkten in dit project samen aan beeldende kunstlessen voor het basisonderwijs. In dit boekje staat een overzicht van de activiteiten binnen het project, een samenvatting van de gemaakte lessen en ervaringen van de studenten. 701 HOO 'Every time you have this conversation you move forward a little bit' : an evaluative report of arts in prison / A. Bamford, H. Skipper, N. Houghton (redacteur), C. Mitten (medewerker), J. Ballard (medewerker). - [Wimbledon] : [The Engine Room], [2008] p. : ill. - Met lit.opg. en bijl. - In opdr. van: Anne Peaker Centre for Arts in Criminal Justice (APC). This report revisits an earlier study 'NUFF RESPECT: The Creative and Rehabilitative Needs of Black Prisoners' published in July 1998, which presented the findings of a live project conducted in four prisons engaging BME (Black and Minority Ethnic)prisoners in arts projects led by BME artists who were also provided with training as part of the project. The study examined and evaluated the issues pertaining to the live project and situated these in the broader context and wider issues affecting the needs of these groups within the criminal justice sector. Almost a decade later the APC commissioned this report; a scoping review revisiting and reviewing the issues discussed in NUFF RESPECT, tracing both the current methods and impact of policy and practice in the contemporary context while reflecting on the findings and impact of the original report. Digitale versie: 701 BAM The expressive arts activity book : a resource for professionals / S. Darley, W. Heath, G.D. Cohen (auteur van voorwoord). - London : Jessica Kingsley, p. : ill. - Met lit.opg., bijl. en reg. - ISBN This resource comprises a collection of accessible, flexible, tried-and-tested activities for use with people in a range of care settings, to help them explore their knowledge of themselves and to make sense of their experiences. Among the issues addressed by the activities are exploring physical changes, emotional trauma, interpersonal problems and spiritual dilemmas. Featuring individual and group activities of varying difficulty, including card making, painting to music, meditation, and body 8 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

9 mapping, it also includes real-life anecdotes that bring the techniques to life. It is meant for workers in hospitals, clinics, schools, hospices, spiritual and religious settings, and in private practice. 615 DAR Get it: the power of cultural learning / S. Rogers. - [S.l.] : Culture and Learning Consortium, p. This report sets out the groundwork for a new approach to culture and learning in England, and is based on the findings of an extensive public consultation among practitioners working across the cultural and learning settings. It was launched at the Royal Society of Arts on 27 April 2009, with a keynote address by Dr Maggie Atkinson. The implied definition of 'culture' within this report is the arts and heritage, embracing artefacts and works of art, literature and the performing arts. The aim is to build a better cultural and educational infrastructure for the effective delivery of cultural learning. Therefore the Culture and Learning Consortium is calling for recognition of cultural learning as a national priority in education, and education as a priority for cultural organisations. Digitale versie: 701 ROG Kunsteducatief project 'Hemels' / J. Scholten. - [S.l.] : [s.n.], p. : tab. - Met bijl. Verslag in het kader van de Master Kunsteducatie van het kunsteducatief project 'Hemels', een project over religieus erfgoed met het accent op architectuur en kunst. Hierbij kregen leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Wadden in Haarlem les over de godsdiensten Jodendom, Islam en Christendom en de artistieke uitingen van deze godsdiensten. Tijdens een bezoek aan de synagoge, moskee en kerk konden de leerlingen kennismaken met de architectuur en kunst. Vervolgens bouwden de kinderen hun eigen godshuis en volgden de leerlingen workshops op het gebied van muziek/gospel, literatuur/poëzie en beeldende kunst. 701 SCH Kunstredactie: 'Hond in beeld' : project voor de brede school met fotografie en drama / E. van Hoek. - [S.l.] : [s.n.], p. : ill., tab. - Met lit.opg. en bijl. Projectverslag van een kunsteducatief project in het kader van de Master Kunsteducatie. Het streven was het ontwikkelen van een interdisciplinair project, genoemd 'de kunstredactie', voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8, dat gericht was op het thema 'hond'. Door middel van het gebruik van drama en fotografie worden diverse aspecten van honden en hun baasjes in beeld gebracht. 701 HOE Master kunsteducatie 2009 / M. Wüst (eindredacteur), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. - Amsterdam : AHK, p. : ill. Presentatie van de tweede lichting studenten van de masteropleiding Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Vragen die in de interviews met de studenten gesteld zijn: Waarom ben je aan de master begonnen? Wat heeft het opgeleverd? Digitale versie: 701 MAS Musi-matics! : music and arts integrated math enrichment lessons / K.N. Nolan. - Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield Education [etc.], p. : fig., ill. - Met lit.opg. - Uitg. in samenw. met: MENC. - ISBN This book offers primary mathematics teachers the necessary tools to teach through the arts. It not only provides lessons to enhance curricular offerings, it also provides guidelines for the development of lessons using arts-integrated materials. 701 NOL 9 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 112 titels CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Tot waar de beide zeeën samenkomen : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / M. Colpaert, L. Van Lancker [regisseur].

Nadere informatie

Aanwinsten november 2010

Aanwinsten november 2010 BIBLIOTHEEK CULTUURNETWERK NEDERLAND Aanwinsten november 2010 De bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland heeft in november 202 nieuwe titels toegevoegd aan de collectie. Klik op een van de onderstaande

Nadere informatie

Literatuur. Algemeen 17 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME

Literatuur. Algemeen 17 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME Literatuur Algemeen Cultuurdeelname en cultuurbeleving van jongeren : een literatuurstudie / M. van Hoorn... [et al.]. - Utrecht : Cultuurnetwerk Nederland, 2004. - 47 p. - In opdr. van de Provincie Gelderland.

Nadere informatie

We will show you just how easy it is to make a film (a screencast) in order to flip the classroom.. Come and see it yourself!

We will show you just how easy it is to make a film (a screencast) in order to flip the classroom.. Come and see it yourself! 6 th National CLIL Day- Workshop Abstracts Workshop round 1 1. The flipped classroom (VOL!) Guus Perry & Rosa Njoo, APS The concept Flipping the classroom is best described as a class in which the instruction

Nadere informatie

Literatuur ALGEMEEN ONDERZOEK

Literatuur ALGEMEEN ONDERZOEK Literatuur ALGEMEEN Animation in education: its impact on learning, literacy and creativity / B. Pollmuller, M. Sercombe. - [S.l.] : Creative Partnerships, 2008. - 103 p. : ill. There are many good text

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Literatuur. Brede school algemeen

Literatuur. Brede school algemeen Literatuur Brede school algemeen Bouwen aan een community school : een werkboek van de Children's Aid Society uit New York voor Nederland bewerkt / G. van de Burgwal (redacteur)... [et al.]. - Utrecht

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed /magazine VOORJAAR 2008 Op 14 maart is het Games Atelier officieel gelanceerd door burgemeester Job Cohen van Amsterdam. In het Games Atelier gebruiken scholieren mobiele telefoons, GPS en internet om

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55 MODULES HOOFDFASE MANDATORY Advanced Course Applied Research 2 Advanced Course Concepting Plus 4 Advanced Course Creativity & Personality 6 Advanced Course Strategic Communication Management 8 Special

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2013

Huygens ING. Jaarverslag 2013 Huygens ING Jaarverslag 2013 Huygens ING jaarverslag 2013 Contents: Mission and objectives 5 Academic results 7 Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie