Aanwinsten september 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwinsten september 2009"

Transcriptie

1 BIBLIOTHEEK Aanwinsten september titels MUSEA BELEID ONDERWIJS KUNST EN CULTUUR KUNST- EN CULTUUREDUCATIE CULTUREEL ERFGOED BEELDENDE KUNSTEN MUZIEK FILM/MEDIA THEATER LITERATUUR INSTELLINGENDOCUMENTATIE MUSEA De kunst van het beleven : onderzoek naar beleving in drie kunstmusea / T. Govers. - [S.l.] : [s.n.], p. - Met lit.opg. en bijl. - Scriptie NHTV, internationale hogeschool Breda, Studie Vrijetijdsmanagement. De onderzoeksvraag luidt: 'Hoe kan een (kunst)museum zorgen dat een museumbezoek kan leiden tot een hoge mate van beleving bij de bezoeker?' Aan de hand van experimenten in het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Rijksmuseum in Amsterdam en de Wonderkamers in het Gemeentemuseum Den Haag concludeert de auteur dat het inzetten van expliciete storytelling (het letterlijk vertellen van een verhaal door middel van beelden en geschreven of gesproken tekst) in kunstmusea een positieve bijdrage kan leveren aan de beleving van de bezoekers. 069 GOV Museum macht mobil : Impulse zur Förderung der kulturellen Teilhabe älterer Menschen / K. Brandes. - [S.l.] : [s.n.], p. : ill. - Met lit.opg. - Master-Thesis Arbeit, Universität für angewandte Kunst Wien, Institut für Kunst und Kulturwissenschaft - Kunstpädagogik, Universitätslehrgang ECM, Exhibition and Cultural Communication Management. Die Arbeit untersucht, mit welchen Konzepten kultureller Bildung Museen älter Menschen ansprechen, ihre Potentiale fördern bzw. nutzen können. Ausgangspunkt sind zwei im Stift Klosterneuburg durchgeführte Projekte und andere Beispiele aus der Vermittlungsarbeit mit SeniorInnen. Ergänzt werden diese durch soziologische Theorien im Kontext von Lebenslangem Lernen. Digitale versie: 069 BRA Lokkende huwelijksserviezen : 'ongeoefend' museumpubliek blijft uren hangen / M. Smelt (Museumvisie, vaktijdschrift voor de Nederlandse museumwereld); Vol. 33, nr. 3, herfst p. 1 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

2 Het Keramiekmuseum het Princessehof in Leeuwarden betrok potentiële bezoekers intensief bij de samenstelling van de tentoonstelling 'Scherven & geluk'. Het werd een geslaagd experiment. Wat werkt wel en wat niet bij publieksparticipatie? Londense lessen voor het Rijks : publieksonderzoek Rijksmuseum/Tate Modern (Museumvisie, vaktijdschrift voor de Nederlandse museumwereld); Vol. 33, nr. 3, herfst p. De afdeling Educatie van het Rijksmuseum in Amsterdam verrichtte de afgelopen twee jaar onderzoek naar de informatiebehoefte van bezoekers. Tijdens een verblijf van drie maanden in het Londense Tate Modern, najaar 2008, kwam Rijksmuseum-medewerker Renate Meijer in aanraking met een verwante onderzoeksmethode van het Britse bureau Morris Hargreaves McIntyre. Samen met haar Tate-collega's keek zij naar de bruikbaarheid van beide methodes. BELEID [Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Bestuurlijke afspraken OCW, IPO en VNG over het Programmafonds Cultuurparticipatie] / R.H.A. Plasterk, OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - 's-gravenhage : SDU, p. - Met bijl.: Bestuurlijke afspraken OCW, IPO en VNG over het Programmafonds Cultuurparticipatie. (Tweede Kamer der Staten-Generaal 2007/2008; Nr. 74) Brief van 15 april 2008 van minister Plasterk aan de Tweede Kamer met informatie over de bestuursovereenkomst OCW, IPO en VNG over missie en doel van het Programmafonds Cultuurparticipatie en het vervolgtraject dat er toe moet leiden dat het programmafonds op 1 januari 2009 volledig functioneert. De bestuursovereenkomst 'Bestuurlijke afspraken OCW, IPO en VNG over het Programmafonds Cultuurparticipatie', is als bijlage toegevoegd. 351 PLA Europese almanak 2009 / Europese Commissie. Vertegenwoordiging in Nederland. - Den Haag : SDU, p. : fig., tab. + cd-rom tusseneditie. - Met reg. - ISBN Informatie over Europese instellingen, informatie- en adviescentra en Europese netwerken, subsidieprogramma's en financiële instrumenten, ambassades van de EU-lidstaten, besluitvormingsprocedures, Europese data, culturele hoofdsteden en themajaren, documentatiecentra en publicaties, Europese begrippen. [CR] 341 EUR [NA] 341 EUR Kerncijfers : Onderwijs Cultuur en Wetenschap; Bestel in beeld 2008 / R.H.A. Plasterk (auteur van voorwoord), P. Middleton (samensteller)... [et al.], OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - [Den Haag] : Ministerie van OCW, dl. (220, 94 p.) : fig., tab., graf. - Met bijl. - ISBN ISBN Bestel in beeld: De jaarboeken zijn verschenen onder de titel 'Onderwijs Cultuur en Wetenschappen in kerncijfers...' Statistische gegevens en informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties op de beleidsterreinen onderwijs (primair en voortgezet onderwijs, BVE, hoger en wetenschappelijk onderwijs), cultuur (kunsten, media, letteren en bibliotheken, cultureel erfgoed) en wetenschap. Ook worden de Nederlandse prestaties in het onderwijs en de wetenschap vergeleken met die van andere landen. 'Bestel in beeld' is een apart onderdeel van Kerncijfers. In dit deel wordt een selectie gepresenteerd van relevante indicatoren die bij elkaar op hoofdlijnen een beeld geven van de werking van het onderwijs-, cultuur- en wetenschapsbestel. [NA] 354 OND 2 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

3 Key figures : Education, culture and science / R.H.A. Plasterk (auteur van voorwoord), P. Boswinkel (samensteller), D. de Wit (samensteller), A. van de Ven (samensteller), OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - [Den Haag] : Ministerie van OCW, p. : fig., tab., graf. - Met bijl. - ISBN Statistical information ( ) about the expenditure and revenue in the culture sector and the media, performances and ticket sales by subsidised performing arts companies, funding of film productions, share of Dutch films in total box office figures. Includes key figures of public libraries, museums, historic buildings and state archives. Twelfth edition of the Education, Culture and Science Key Figures. [NA] 354 OND Kunst : de voelsprieten van de samenleving : een onderzoek naar de praktijk van het initiërend kunst- en cultuurbeleid van de kleinere gemeenten in Zuid-Limburg / JJ advies en produkties. - Ransdaal : JJ advies en produkties, p. : tab. - Met lit.opg. In dit rapport wordt onderzocht hoe kleinere gemeenten in Limburg omgaan met hun taak op het terrein van kunst en cultuur. Kleinere gemeenten besteden voornamelijk aandacht aan de amateuristische kunstbeoefening. Daarnaast besteden zij hun geld aan bibliotheken, muziekonderwijs, en gemeenschapsaccommodaties. Ook is onderzocht in hoeverre de kleinere gemeenten een meer initiërende rol vervullen dan wel in de toekomst wensen te vervullen op cultureel gebied. Digitale versie: %20en%20cultuurbeleid/Kunst_voelsprietensamenl._2007.pdf 351 KUN Methoden van beleidsonderzoekers: creatief en oplossingsgericht / M. Boekenoogen (redacteur)... [et al.]. - [Den Haag] : Lemma, p. : fig., graf., ill., tab. - Met lit.opg. - ISBN Boek geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van professionele beleidsonderzoekers. Verschillende praktijkvoorbeelden passeren de revue en zijn verdeeld in drie categorieën: probleemverkenningen, beleidsevaluaties en monitoren. In circa 40 artikelen wordt de praktijk van het doen van onderzoek beschreven. Zo wordt in het artikel 'Koning, keizer, admiraal : de populariteit van de monitor' ingegaan op vragen als: wat is een monitor en bij welk type beleidsvragen wordt een monitor ingezet? Enkele andere artikelen: 'De kunst van beleidsevaluaties', 'Jongerenwerk van begin tot eind' en 'Monitoren Leids themajaar Rembrandt 2006'. 001 MET De drie P's van Kunstfactor : participatie, promotie en professionaliteit / R. Mazure (Dans magazine); Vol. 27, nr. 2, apr p. Artikel over de beleidsvisie van Kunstfactor, het sectorinstituut dat ontstaan is uit een fusie van vijf landelijke organisaties voor amateurkunst. Er wordt onder andere ingegaan op twee dansprojecten waarbij Kunstfactor is betrokken. Kunst over de grens / A. Twaalfhoven (hoofdredacteur), T. Minnaert... [et al.] Met lit.opg. - Themanummer. (Boekman); Vol. 21, nr. 80, najaar 2-95 p. Kan het internationaal cultuurbeleid de globalisering in de kunstwereld nog bijbenen? Welke deuren opent cultuur in het buitenland? Bijdragen van: Toine Minnaert blikt terug op het internationaal cultuurbeleid; Lodewijk Reijs maakt de actuele balans op van de interdepartementale samenwerking; Truus Gubbels kijkt in de diplomatieke keuken van Buitenlandse Zaken; Christine Delhay breekt een lans voor interculturele samenwerking en culturele diversiteit; Peter van Kester ziet de overheid als 3 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

4 aanjager van Dutch Design; JaapJan Berg belicht de kracht van de Nederlandse architectuur; Pablo Cabenda zoomt in op popmuziek als exportproduct; Nanda van den Berg bekijkt de internationale dimensie van mode uit de Lage Landen; Femke van Hest onderzoekt de biënnale als graadmeter voor internationaal succes; Dick Molenaar buigt zich over de belastingen op buitenlandse optredens; Het Koninklijk Concertgebouw, Atelier Van Lieshout, jeugdtheatergezelschap Het Filiaal en fotografe Margi Geerlinks beschrijven hun ervaringen over de grens. Past uw vak in de huidige culturele setting? : cultuurbeleid: samenhang creëren (CJP cultuurkaart magazine); Nr. 1, sept p. Interview met Paul Vogelezang van Cultuurnetwerk Nederland over cultuureducatiebeleid en het creëren van draagvlak en samenhang binnen een school. ONDERWIJS The diary of Laura : perspectives on the Reggio Emilia diary / C.P. Edwards (redacteur), C. Rinaldi (redacteur). - St. Paul, USA : Redleaf Press, p. : ill. - Met lit.opg. - I.s.m. Reggio Children. - Vert. van: Il diario al nido per fermare la storia dei bambini : storia di Laura, ISBN An assemblage of written notes and photographs, Story of Laura, the original diary, chronicles the journey of one child's first months in an infant-toddler program in Reggio Emilia, Italy. It details the progression of young Laura's growth and milestones in the program and offers a perspective on her early child care experience. 371 DIA Education at a glance 2008 : OECD indicators / OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, tab., fig. Indicators used give an up-to-date account of education systems around the world. They provide information on the output of educational institutions and the impact of learning, the policy instruments that shape educational outcomes and how education systems operate and evolve, and the human and financial resources invested in education. [NA] 370 EDU Opleiden in ontwikkelingsgericht perspectief / M. Hogenes (eindredacteur), F. Teunissen (eindredacteur), Wim Wardekker (eindredacteur). - Assen : Van Gorcum, XII, 165 p. : ill., tab. - Met lit.opg. - ISBN Dit boek geeft een kijkje in de keuken van een zevental pabo's verspreid over het hele land. Al deze pabo's geven ieder op hun eigen manier vorm aan het concept ontwikkelingsgericht opleiden. Het boek is geschreven door opleiders voor opleiders. Het wil andere opleiders inspireren om kritisch naar het eigen handelen te kijken en de studenten een meer zelfstandig onderzoekende rol aan te laten nemen om uiteindelijk een bewuste keus te kunnen maken voor een eigen werkconcept. Daarnaast wordt er in dit boek een theoretisch kader geschetst waarbinnen deze praktijk zich afspeelt. 370 OPL Voorzieningen voor kinderen van 4-12 jaar : stand van zaken en actuele ontwikkelingen / S. Peterink. - Utrecht : Sardes, p. - In opdr. van Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3). Een overzicht van recente ontwikkelingen rond de voorzieningen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in en rond de school. Aan de orde komen onder 4 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

5 andere: meerjarenbeleid voor het primair onderwijs, passend onderwijs, evidence based onderwijs, buitenschoolse opvang, de verlengde schooldag, de brede school, dagarrangementen en combinatiefuncties, zorg voor de leerling en rol van de ouders. Digitale versie: 370 PET Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo / H. van Oostrom (samensteller/redacteur), Stichting Platforms VMBO. - [S.l.] : Stichting Platforms VMBO, p. : ill. Deze brochure gaat over wet- en regelgeving in het vmbo en geeft aan waar voor scholen ruimte zit om hun eigen onderwijs vorm te geven. Inhoud: 1. Onderwijsaanbod; 2. Onderwijsvormgeving; 3. Examinering; 4. Onderwijsorganisatie. 377 WAT We are all explorers : learning and teaching with Reggio principles in urban settings / D.R. Scheinfeld, K.M. Haigh, S.J.P. Scheinfeld, L. Gandini (auteur van voorwoord). - New York [etc.] : Teachers College Press, p. : fig. - Met lit.opg. en reg. - ISBN This publication examines a large, programwide implementation of the Reggio Approach in the United States. The authors provide a description and analysis of a multi-site preschool program serving lowincome Latino and African American children and their families in the Chicago Commons Schools. While focusing on the application, meaning, and value of Reggio Emilia principles in preschool classrooms, the authors describe how those same principles and processes pervade relationships with parents, teacher professional development, and the overall organization of the program. 371 SCH KUNST EN CULTUUR 360 participatie / M. Bultynck (redacteur), J. Van den Bossche (eindredacteur), Demos, kenniscentrum voor participatie en democratie. - Brussel : Demos, p. : fig. - Met lit.opg. In deze publicatie geven 36 auteurs hun kijk op participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport. Daarbij komen thema's aan de orde als: burgerschap, gemeenschapsvorming, armoede, inclusie en interculturaliteit binnen het Vlaamse cultuur-, jeugdwerk- en sportbeleid Atlas Haarlem Oost : artistiek onderzoek als aanjager van stedelijke vernieuwing / M. Boterenbrood, R. Borgonjen (redacteur), M. Sonneveld (regisseur). - Rotterdam : Episode publishers, p. : ill. + dvd. - ISBN De verborgen bijzonderheden van Haarlem van het bedrijventerrein, de woonwijken en het landschap zijn in het kunstproject 'Kijken naar Haarlem Oost' door bewoners, ondernemers, kunstenaars, ontwerpers en een landschapsarchitect aan de onzichtbaarheid onttrokken met behulp van kaarten, een website, een vraagmachine en een uitgebreid cultureel programma. Deze publicatie brengt dit proces in kaart en pleit voor een multidisciplinaire benadering van gebieden in transformatie. De publicatie kan dienen als inspiratiebron voor kunstbeleid en gemeentelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw. De bijbehorende dvd brengt op filmische wijze de 'genius loci' van Haarlem Oost in kaart en toont het proces van het kunstproject. 700 BOT [DV] 700 BOT Culturele diversiteit in het vak Kunst (algemeen) / P. Min. - [S.l.] : [s.n.], p. : fig., tab. - Met lit.opg. en bijl. - Praktijkonderzoek Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Master Kunsteducatie. 5 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

6 De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe gaan docenten om met de interculturele invalshoek bij het vak CKV2/Kunst (algemeen) en welke ideeën liggen hieraan ten grondslag? De volgende deelvragen zijn hierbij geformuleerd: 1. Wat is de visie van de docent op culturele diversiteit in de samenleving?; 2. Wat is de mening van docenten Kunst (algemeen)/ckv2 over hun lespraktijk (methodegebruik, type leerstof, invalshoeken voor reflectie) in relatie tot culturele diversiteit?; 3. Welke problemen ervaart de docent bij het behandelen van culturele diversiteit in het curriculum bij CKV2/Kunst (algemeen)? Tot slot aanbevelingen om het vak CKV2/Kunst (algemeen) meer cultureel divers te maken. 700 MIN Developing and revitalizing rural communities through arts and creativity: an international literature review and inventory of resources / N. Duxbury... [et al.]. - Vancouver : Simon Fraser University, Versch. pag. : ill., tab. - Met bijl. - In opdr. van the Creative City Network of Canada. This paper provides an overview of English-language academic research literature and policy related studies with respect to cultural development in rural communities in Canada, Australia, United States of America and Europe. It helps set the stage for rural communities to determine the best approaches to reach out and take advantage of their creative capacity. Case studies are included. Digitale versie: 700 DEV Expressive arts with elders : a resource / N. Weisberg (redacteur), R. Wilder (redacteur), S.H. Cath (auteur van voorwoord), G. Sigel (auteur van voorwoord). - 2nd ed. - London : Jessica Kingsley, p. : ill. - Met lit.opg. en reg. - 1e dr.: Creative arts with older adults: a sourcebook, ISBN This book shows how older people who are disoriented or depressed or socially excluded by the process of aging can experience a renewed sense of connectedness and life-affirmation through the expressive arts and arts therapies. The contributors combine an analysis of theoretical considerations around the themes of ageing, society and dementia with practical applications in a diverse range of creative arts including drama, music, art, dance and creative writing. They also include descriptions of innovative inter-generational and cross-cultural projects. 700 EXP Hoe gekleurd wil je het hebben? : over interculturele communicatie en culturele diversiteit in Utrechtse culturele instellingen / M.K. Veenman. - [S.l.] : [s.n.], p. - Met lit.opg. en bijl. - Afstudeerscriptie Hogeschool Utrecht, Communicatiemanagement. Deze scriptie is geschreven vanuit het spanningsveld tussen het huidige aanbod van de podia en de wens om een divers publiek te bereiken. Het onderzoek spitst zich, vanuit een algemene context, toe op de Utrechtse situatie. Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: Hoe kunnen de communicatie en de programmering van de gemeentelijke culturele podia in Utrecht zorgen voor een toename van publiek van verschillende etnische afkomst? Digitale versie: 700 VEE Kultur auf Rädern : Kulturvermittlung mit SeniorInnen / E. Kolm (redacteur). - Wien : KulturKontakt Austria, p. : ill. - Met lit.opg. 'Kultur auf Rädern' war ein Angebot zur Qualifizierung für SeniorInnen, die mit anderen kulturell aktiv sein wollen. KulturKontakt Austria wendete sich damit an kunst- und kulturinteressierte Menschen im nachberuflichen Leben, die ihre Lebens- und Berufserfahrung für eine ehrenamtliche Tätigkeit nutzen und andere ältere Menschen für kulturelle Aktivitäten begeistern wollen. In der Broschüre sind die Entstehungsgeschichte des Projektes und der Aufbau von drei Seminarreihen 6 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

7 nachzulesen. Den Hauptteil bilden die Projekte, die die SeniorInnen in Zusammenarbeit mit Fachkräften für Kulturvermittlung/Kulturinstitutionen und für Animation/SeniorInneneinrichtungen verwirklicht haben. Ein Serviceteil versammelt Informationen zu anderen Kulturprojekten mit SeniorInnen, Literatur, Lehrgängen und Ressourcen für dieses Arbeitsfeld. 700 KUL S(O)AP : spanningsvelden in de sociaal-artistieke praktijk / J. Kerremans (redacteur), J. De Ryck (eindredacteur), J. Bilcke... [et al.]. - Brussel : Demos, p. : ill. - Met lit.opg. In deze publicatie komen praktijkverhalen van het sociaal-artistieke werk in Vlaanderen aan de orde. De verhalen belichten het verleden, heden en de toekomst van deze projecten en de spanningsvelden die hierbij ondervonden worden. De publicatie bevat 22 praktijkverhalen van deelnemers, kunstenaars, coördinatoren en onderzoekers uit het sociaal-artistieke veld. Enkele bijdragen: 'Daar en Dan. Gedachten rond sociaal-artistiek werk en het kunstencentrum', 'De meerwaarde. Gemeentelijk beleid en sociaal-artistiek werk', 'Krijtlijnen. Een onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van sociaal-artistiek werk'. 364 SOA Kunstbeoefening in de vrije tijd / A. van den Broek (MMNieuws); Vol. 10, nr. 4, p. 30 Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk uit 'Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars' (2009) van Andries van den Broek, Jos de Haan & Frank Huysmans. Daarnaast bevat het enkele gegevens uit een reeks vervolgstudies naar kunstbeoefening in de vrije tijd die het SCP in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert. KUNST- EN CULTUUREDUCATIE Creatieve krabbels / Y. Nederkoorn (redacteur), T. van Ruiten (auteur van voorwoord), L. Jonkman (medewerker)... [et al.]. - Rotterdam : CED-Groep/Onderwijsmuseum, p. : ill. 'Creatieve krabbels' bevat lessen muziek en bewegen, beeldende vorming en dramatische vorming voor bij de leerlijnen kunstzinnige oriëntatie. De lessen zijn ontwikkeld door de CED-Groep in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam en verschillende scholen voor speciaal onderwijs. 701 CRE De duizendpoot onder de loep : eindrapport van een onderzoek in opdracht van Cultuurnetwerk Nederland naar de taken van icc'ers en hun tevredenheid over de icc-cursus / P. van der Zant, Bureau ART, Bureau Advies Research Training. - Gouda : Bureau ART, p. : tab., graf. - In opdr. van Cultuurnetwerk Nederland. Onderzoek naar de taken van icc'ers (icc= interne cultuurcoördinator), hun tevredenheid over de icccursus en hun wensen voor verdere ontwikkeling. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2600 gecertificeerde icc'ers in het primair onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs). Enige conclusies: vrijwel alle icc'ers zijn tevreden over de gevolgde icc-cursus (gemiddelde rapportcijfer: 7,6); de belangrijkste taken van de icc'er bestaan uit samenwerken binnen de school, coördineren, plannen ontwikkelen en communiceren; er is een groot verschil tussen de formeel beschikbare uren en het werkelijke aantal uren dat de icc'er besteedt aan icc-taken. 701 ZAN 7 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

8 Eigenzinnige kunstlessen voor het basisonderwijs : een samenwerkingsproject tussen studenten van twee HBO docentenopleidingen : projectplan / C. van Hoorn, A. Pool. - [S.l.] : [s.n.], p. : fig., tab. - Met bijl. - In opdr. van Pabo Hogeschool Amsterdam. In dit project ontwierpen Pabo-studenten van de Hogeschool van Amsterdam en studenten Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen kunstlessen voor het basisonderwijs. Het doel van het project was om toekomstige (vak)leerkrachten in het basisonderwijs te motiveren en bagage mee te geven om de kunstlessen kwaliteit en inhoud te geven. Met als uitgangspunt de tentoonstelling 'Heilig Vuur' (van december april 2009) van het Stedelijk Museum, koos een koppel studenten één facet waarmee zij zelf aan de slag gingen. Zij verdiepten zich in de achtergrond van een werk of kunstenaar en legden verbindingen met hun eigen leefwereld. Ook maakten ze zelf praktisch werk gerelateerd aan de tentoonstelling. 701 HOO Eigenzinnige kunstlessen voor het basisonderwijs : een samenwerkingsproject tussen studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de pabo, Hogeschool van Amsterdam : projectplan / C. van Hoorn, A. Pool. - [S.l.] : [s.n.], p. : ill. Boekje waarin studenten vertellen over hun bijdrage aan het project 'Eigenzinnige kunstlessen voor het basisonderwijs'. Het doel van het project was om leerkrachten in het basisonderwijs te motiveren en het belang van kunstonderwijs te laten inzien. De studenten van de lerarenopleidingen van twee verschillende HBO-opleidingen, de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten werkten in dit project samen aan beeldende kunstlessen voor het basisonderwijs. In dit boekje staat een overzicht van de activiteiten binnen het project, een samenvatting van de gemaakte lessen en ervaringen van de studenten. 701 HOO 'Every time you have this conversation you move forward a little bit' : an evaluative report of arts in prison / A. Bamford, H. Skipper, N. Houghton (redacteur), C. Mitten (medewerker), J. Ballard (medewerker). - [Wimbledon] : [The Engine Room], [2008] p. : ill. - Met lit.opg. en bijl. - In opdr. van: Anne Peaker Centre for Arts in Criminal Justice (APC). This report revisits an earlier study 'NUFF RESPECT: The Creative and Rehabilitative Needs of Black Prisoners' published in July 1998, which presented the findings of a live project conducted in four prisons engaging BME (Black and Minority Ethnic)prisoners in arts projects led by BME artists who were also provided with training as part of the project. The study examined and evaluated the issues pertaining to the live project and situated these in the broader context and wider issues affecting the needs of these groups within the criminal justice sector. Almost a decade later the APC commissioned this report; a scoping review revisiting and reviewing the issues discussed in NUFF RESPECT, tracing both the current methods and impact of policy and practice in the contemporary context while reflecting on the findings and impact of the original report. Digitale versie: 701 BAM The expressive arts activity book : a resource for professionals / S. Darley, W. Heath, G.D. Cohen (auteur van voorwoord). - London : Jessica Kingsley, p. : ill. - Met lit.opg., bijl. en reg. - ISBN This resource comprises a collection of accessible, flexible, tried-and-tested activities for use with people in a range of care settings, to help them explore their knowledge of themselves and to make sense of their experiences. Among the issues addressed by the activities are exploring physical changes, emotional trauma, interpersonal problems and spiritual dilemmas. Featuring individual and group activities of varying difficulty, including card making, painting to music, meditation, and body 8 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

9 mapping, it also includes real-life anecdotes that bring the techniques to life. It is meant for workers in hospitals, clinics, schools, hospices, spiritual and religious settings, and in private practice. 615 DAR Get it: the power of cultural learning / S. Rogers. - [S.l.] : Culture and Learning Consortium, p. This report sets out the groundwork for a new approach to culture and learning in England, and is based on the findings of an extensive public consultation among practitioners working across the cultural and learning settings. It was launched at the Royal Society of Arts on 27 April 2009, with a keynote address by Dr Maggie Atkinson. The implied definition of 'culture' within this report is the arts and heritage, embracing artefacts and works of art, literature and the performing arts. The aim is to build a better cultural and educational infrastructure for the effective delivery of cultural learning. Therefore the Culture and Learning Consortium is calling for recognition of cultural learning as a national priority in education, and education as a priority for cultural organisations. Digitale versie: 701 ROG Kunsteducatief project 'Hemels' / J. Scholten. - [S.l.] : [s.n.], p. : tab. - Met bijl. Verslag in het kader van de Master Kunsteducatie van het kunsteducatief project 'Hemels', een project over religieus erfgoed met het accent op architectuur en kunst. Hierbij kregen leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Wadden in Haarlem les over de godsdiensten Jodendom, Islam en Christendom en de artistieke uitingen van deze godsdiensten. Tijdens een bezoek aan de synagoge, moskee en kerk konden de leerlingen kennismaken met de architectuur en kunst. Vervolgens bouwden de kinderen hun eigen godshuis en volgden de leerlingen workshops op het gebied van muziek/gospel, literatuur/poëzie en beeldende kunst. 701 SCH Kunstredactie: 'Hond in beeld' : project voor de brede school met fotografie en drama / E. van Hoek. - [S.l.] : [s.n.], p. : ill., tab. - Met lit.opg. en bijl. Projectverslag van een kunsteducatief project in het kader van de Master Kunsteducatie. Het streven was het ontwikkelen van een interdisciplinair project, genoemd 'de kunstredactie', voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8, dat gericht was op het thema 'hond'. Door middel van het gebruik van drama en fotografie worden diverse aspecten van honden en hun baasjes in beeld gebracht. 701 HOE Master kunsteducatie 2009 / M. Wüst (eindredacteur), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. - Amsterdam : AHK, p. : ill. Presentatie van de tweede lichting studenten van de masteropleiding Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Vragen die in de interviews met de studenten gesteld zijn: Waarom ben je aan de master begonnen? Wat heeft het opgeleverd? Digitale versie: 701 MAS Musi-matics! : music and arts integrated math enrichment lessons / K.N. Nolan. - Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield Education [etc.], p. : fig., ill. - Met lit.opg. - Uitg. in samenw. met: MENC. - ISBN This book offers primary mathematics teachers the necessary tools to teach through the arts. It not only provides lessons to enhance curricular offerings, it also provides guidelines for the development of lessons using arts-integrated materials. 701 NOL 9 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND SEPTEMBER 2009

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

welkom Voorlichting Tweede Fase 22 febr. 2016

welkom Voorlichting Tweede Fase 22 febr. 2016 welkom Voorlichting Tweede Fase 22 febr. 2016 1 algemeen Vincent van der Cammen teamleider tweetalig havo-vwo onderbouw Tweede Fase algemeen Tweede Fase: de profielen vragen uit de zaal 20.15 Pauze senior

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels)

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) 2 The continuum of the teaching profession Support structures Career structures Competence structures

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren Ontwikkeling grijze druk De 2010-2025

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Zuidoost om zich bij de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam te laten Testen op Soa s en Hiv A Qualitative Research

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek Marjolein Oomes & Marianne Hermans Het Nationale Bibliotheekcongres Amsterdam, 10 december 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0

1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0 CULTUURNETWERK NEDERLAND Gezocht op trefwoord Community arts en Welzijn 7 treffers lijst: 1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend

Nadere informatie

Literatuurselectie Cultuurportfolio. Literatuurselectie Conferentie Cultuur Leert Anders IV 2010

Literatuurselectie Cultuurportfolio. Literatuurselectie Conferentie Cultuur Leert Anders IV 2010 Literatuurselectie Cultuurportfolio Literatuurselectie Conferentie Cultuur Leert Anders IV 2010 Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2010 Vooraf De literatuurlijst bevat een selectie gemaakt uit de collectie

Nadere informatie

Tijdschriften Academie voor Beeldende Vorming

Tijdschriften Academie voor Beeldende Vorming Tijdschriften Academie voor Beeldende Vorming All'art : pedagogisch magazine voor docenten kunstvakken. - Berkel en Rodenrijs : Stichting Beeldaspecten, [s.a.] AANWEZIG : Jrg. 1, nr. 1 (januari 2002)-jrg.

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke.vanderScheer@utwente.nl Lieke van der Scheer ISOQOL 14-11-2014 1 De stem van patiënten Elisa Garcia Simone van der Burg (Nijmegen) Lieke van der Scheer

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Studiebegeleiding & tutoraat

Studiebegeleiding & tutoraat Studiebegeleiding & tutoraat Patricia Post-Nievelstein, Head Tutor, University College Utrecht Richard van den Doel, Senior Tutor, University College Roosevelt Oscar van den Wijngaard, Coordinator Academic

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Thomas Friedman (2005) The world is flat Onderwijs is zeer traag

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

SMART citizens. Art in Progress

SMART citizens. Art in Progress Art in Progress 150 jongeren van het Hyperion Lyceum werken 16-20 september samen met zes internationaal bekende kunstenaars: Esther Polak en Ivar van Bekkum, Simon van der Linden/Jorrit Thijn van Monobanda,

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen Beroepsgerichte s Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP1 Toelichting: BPV/Workplacement Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP2 Toelichting: BPV/Workplacement EXAMENPLAN OPLEIDING

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie