NSA: Sport als middel inzetten voor armoedebestrijding. Sport infrastructuur versterken in BF NSA: 1998: ondersteuning jongerenorganisaties NSA:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NSA: Sport als middel inzetten voor armoedebestrijding. Sport infrastructuur versterken in BF NSA: 1998: ondersteuning jongerenorganisaties NSA:"

Transcriptie

1 Aanbodsscan Matrix Burkina Faso Gezondheidszorg en HIV/AIDS Vrouwen Jeugd Gehandicapten Andere doelgroep Doelstelling: De vrouwen en meisjes empoweren, bewustwording van gezondheid Emancipatie via sport WOMEN WIN : Aanvraag voor street-soccer in 2 wijken. Speciaal voor meisjes/vrouwen (HIV/AIDS voorlichting) - HIV/AIDS bestrijding via sport. - Emancipatie via sport Partners: Sport als middel inzetten voor armoedebestrijding Sport infrastructuur versterken in BF 1998: ondersteuning jongerenorganisaties HIV/AIDS bestrijding voor studenten via sport Opstart communicatie project in Ouagadougou ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 1 (1)

2 Onderwijs Nieuw project plan jongerenorganisaties - aanscherpen projectplan - fondswerving - advisering - deskundigheidsbevordering - netwerk (nut ook vervolg) Injeps werkt samen met ministerie: - reg. federaties gemeenten - sportbonden (BF+NL) WOMEN WIN: Fondsen werven, adviserende rol bijv. moitoring en evaluatie. Projectpartner voert zelf het project uit. Netwerk gebruiken Duurzame relatie NSA/Injeps - adviseert - fondswerving - bemiddeling - netwerk creëren RSLA opleidingen Voetbal opleidingen Nu: afronding Injepsproject KNVB: opleidingstraject voor jeugdleiders ( 99-03) ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 2 (2)

3 Vredesopbouw, Conflicthantering Andere thema s Wit Activiteiten Wit Nevobo: opleidingtraject voor basiscoach voetbal in hele land Project Namibië: Integratie Sport & Onderwijs - Curriculum Namibië: Childcare sport & spel, naschoolse sport Penduka Novib: jeugdorganisaties meer soorten sport Project Namibië: Mijnstaal Arandis Sport: sport & sustainable development NCDO: Paralympics + bewustwording van gehandicapten (1 jr) Injeps wil zich in toekomst ook gaan richten op gehandicaptensport ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 3 (3)

4 Competentiescan Vrouwen Jeugd Gehandicapten Algemeen Matrix Burkina Faso Gezondheidszorg WOMEN WIN: en HIV/AIDS Specifiek focus op vrouwen en meisjes WOMEN WIN: Daardoor unieke positie bij bijv. fondsenwerving WOMEN WIN: Kennis overdracht (bijv. M. en E.) WOMEN WIN: Enpoweren van de vrouwen/meisjes WOMEN WIN: Ervaring met rechten van Onderwijs Community Sport (NSA) Vredesopbouw, Conflicthantering Andere thema s Sport for all (NSA): - jeugd - vrouwen Sportinfrastructuur opbouwen: - deskundigheidsbevordering - capaciteitsopbouw: sport & organisatieman M & E (Rijnen Cons.) Procesbegeleiding (Rijnen Cons.) Benadering (ond. Bram) Inzetbaarheid (ond. Bram) Assessment (Rijnen Cons.) ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 4 (4)

5 Aanbod scan SA Vrouwen Jeugd Gehandicapten Andere doelgroep Gezondheidszorg Doelstelling: en HIV/AIDS Cordaid: - Home based Care - Preventie HIV/Aids door vrouwen The spirit of sport Community Sport Clubs (infrastructuur/organisatie) - Community Building - Capaciteitsopbouw (institutionele ontwikkeling) ICCO: Aids Theather/sport CBO s PME Community Building Port Alfred Stars in their eyes : - Cursus behandeld: verbetering trainingscapaciteiten, voorlichting life- en social RESPO: - Meedoen! (zichtbaar) - Wekelijks aanbod leidt tot ontwikkeling (beweging, social, fysiek, mental) - Capaciteitsopbouw RESPO International: - Trainingsprogramma (1997) - Sportleiders gehandicapten beweeg-sportmogelijkheden ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 5 (5)

6 Partners: skills Stars in their eyes : - Cursus door NL voetbalcoaches aan ZA coaches uit achterstandsgebieden - Opfris cursus aan ZA coaches uit fase 1 The spirit of sport Korfball and development i.s.m. IKF/KNKV - CHN - Lokale sportorganisaties - Lokale overheid - Stars in their eyes The spirit of Sport SAKF onderwijs voor Korfball abd Development Stars in their eyes n (samenwerking): - Relevante cursus geven - Model voor doorlopende contacten - Bereiken van coaches / kinderen in achterstandgebieden - Logistiek RESPO: - Score Zuid Afrika - Gehandicapten organisaties ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 6 (6)

7 Onderwijs Doelstelling: Score: Com. Dev: - Ontwikkelen live & sport skills - Capaciteit Community - Infrastructuurf - Fun KNVB: Opleidingen diverse niveau s Voetbalkader Score : - Leadership ladder (CoH) focus vrouwen Stars in their eyes (partners): - Min. Sport Western Cape --> SAFA - SCORE - SA Sport Sience Inst. - Univ. Stellenbosch/WC - Spur Restaurants - Draagvlak versterking onder jongeren - Gelijkwaardigheid KNVB: - Capaciteitsopbouw - Voetbalkader - Opleidingen diverse niveau s NSA (NKS): - Xplore uitwisseling vanuit Sport Friends KNKV/IKF: - Role Models Stars in their eyes : - 6 scholen uit gemeensch. ZA coaches gekoppeld aan 6 Capaciteitsopbouw - Kennis delen met leerkrachten + trainers vd verschillende bevolkingsgroepen CALO: - Workshopprogramma voor sportacademie ZA Lichamelijke Opvoeding. KNHB: - Opzetten coach curriculum + educatie systeem KNHB - Train-de trainer KNVB: - Curriculum ontwikkeling voetbal i.s.m. SAFA ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 7 (7)

8 Vredesopbouw, Conflicthantering Andere thema s Partners: Score: Partners: - ZA overheid - Score Community stakeholders Samenwerking: - Financiër - Structuur Doelstelling: KNKV/IKF: - Via korfbal / sport iedereen betrekken in gelijkwaardigheid - Structuur in leven KNKV/IKF: - The spirit of sport - Korfball and development i.s.m. gemeenten. NL coaches in E-learning traject SCORE: - Leadership Ladder (CoH) - Focus Jeugd - Free Wheelers Cycling Club (Xplore) The Spirit of Sport Community Sport Clubs (infrastructuur en organisatie) Cordaid: - Beïnvloeden/veranderen overheidsbeleid - Hefboom Stars in their eyes : - Straatvoetbalcompetitie - Incentive voor beste ZA coaches: bezoek NL SAHA: South African Hockey Association Cordaid: - Verandering op grote schaal - Van sloppenwijk naar wereldwijk ICCO: - Anti-apartheid landrechten ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 8 (8)

9 IKF/KNKV - Community building - Gendering Partners: KNKV/IKF: - SAKF --> wisselend - Inderwijs --> positief - Integratie cultuur & sport Stars in their eyes : - Koppeling van org. Vermogen aan sportinfrastructuur Cordaid: - Scholen als bron in wijkopbouw (brede school) The spirit of sport: - Community Sport Clubs - Township Kaapstad i.s.m. Stars - Community building - Port Alfred Cordaid: - EMEPO (extra mural education project) - Pionieren- lef The spirit of Sport: - Stars in their eyes - Spirit of Sports (SA) ICCO: - Economisch keten ontw. fruit KNKV/IKF: Korfball + development KNKV/IKF: - Community Building Cordaid: - Townships wijkontwikkeling (sloppenwijkbewoners) The Spirit of Sport - Korfball and Development i.s.m. Sportfriends Cordaid: - Multistakeholder Kaapstad + Nederland samen uitblinken ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 9 (9)

10 Competentiescan Matrix S.A. Gezondheidszorg en HIV/AIDS Onderwijs Vredesopbouw, Conflicthantering Vrouwen Jeugd Gehandicapten USP De beste voetbalvisie die er is! Meest duidelijk voor lokale mensen KNVB Een goed netwerk van partners in het zuiden waar derden hun voordeel mee kunnen doen KNVB KNKV / IKF Sociale binding, sociale verantwoordelijkheid => community <-> samen NSA Opleiding kader, Sport Leader Courses Stars in their eyes : - Kennis / ervaring van NL voetbalcoaches o.b.v. vrijwilligheid - Initiatief vanuit bedrijf --> resultaatsgericht - Sterke partners in ZA en NL Snow your talent -- > social circus sport day for all Joy of movement -- > passende beweeg / sport programma s, train de trainers NGS: Visie + ervaring op sport gezondheidszorg in SA. structuur + toepassing + partners KNVB: Capaciteitsopbouw (opleiden docenten, trainers) KNVB: Empowerment (goede krachten inza onafhank. Van kleur, ras, sexe, leeftijd) The spirit of sport ontwikkelen en steun lokale spirit of sport org. via korfbal / develop Programmatisch denken/ werken / meten. Lokaal --> Nationaal ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 10 (10)

11 USP KNKV / IKF mannen / vrouwen gelijk is een van beiden er niet dan geen wedstrijd Consortium gehandicapten en OS [RESPO] --> gehandicpaten sport NL, DCDD, RESPO The spirit of sport: - (sport)infra structuur en (sport) org. ontw. - ontw. en steun community sport clubs Buza: - Netwerk: posten / donoren - Programma s - Minister Sport - Financiële middelen (ANB en NOC) UBUNTU: - Zuid-Afrikaans score + netwerk = combi Exchange - Local driven Cordaid: Urban Matters slums --> Wereldwijk, geïntegr. aanpak Capiciteits-opbouw + institutionele ontwikkeling ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 11 (11)

12 Aanbodsscan Matrix Suriname Gezondheidszorg en HIV/AIDS Vrouwen Jeugd Gehandicapten Andere doelgroep Doelstelling: Partners: Onderwijs Doelstelling: Judo Bond Nederland: Aanbod Judo op school Gehandicapten Sport NL Vredesopbouw, Conflicthantering Andere thema s Partners: Doelstelling: Judo Bond Nederland: CIOS & ALO Special Olympics Suriname Gehandicapten Sport NL: Kennisoverdracht en actieve levensstijl Partners: NKS / NSA Ministerie van Onderwijs ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 12 (12)

13 Competentiescan Vrouwen Jeugd Gehandicapten USP Matrix Suriname Gezondheidszorg en HIV/AIDS Capaciteitsopbouw Curriculum ontwikkeling Begeleiden Onderwijs Steunfonds IBISS (Braziliaans Instituut voor Innovatie in sociale gezondheidszorg): voetbalschooltjes om jongeren uit criminaliteit te halen en toe te leiden naar onderwijs + arbeidsmarkt: - draagvlakvergrotende communicatie - fondsenwerving - monitoring Kennisoverdracht: - Sport - Organisatie Gehandic. Sport NL: Materiaal, kennis & aanpassing Scholing begeleiders + leiders Vredesopbouw, Conflicthantering USP Organisatie-ontwikkeling studenten/vrijwilligers Kennisoverdracht: - sport - organisatie Lesgeven / opleiden ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 13 (13)

14 Aanbod scan matrix Kenia Gezondheidszorg en HIV/AIDS Vrouwen Jeugd Gehandicapten Andere doelgroep Doelstelling: Partners: - Sport inzetten als middle in lokaal jeugdwerk/community dev. - Community Development d.m.v. sport in regio Lodwar (Turhana) The spirit of sport: Verbeteren sport infrastructuur --> jongeren kans geven op betere toekomst RTP: - Regelmatige spel/sport - Aktiviteiten voor kinderen RTP: - Betere kennis & social skills ogv. gezondheid - Sport als middel voor sociale doeleinden & integratie - Evenementen met voorlichting (HIV/AIDS) - Peer-education - Activiteiten straat- en gehandicapte kinderen The spirit of sport: - Tysa ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 14 (14)

15 Onderwijs Doelstelling: Partners: - Sport inzetten als middle in lokaal jeugdwerk/community dev. - Community Development d.m.v. sport in regio Lodwar (Turhana) The spirit of sport: Verbeteren sport infrastructuur --> jongeren kans geven op betere toekomst RTP: - Normalisering levens van kinderen / peace education - Opleiden Youth sportanimators - Strategische programma ontwikkeling - Ontwikkeling infrastructuur - Opleiden vanyouth sport leaders (einde in 2007) TSOSF: - Opleiden kansarme jongeren sloppenwijken - Realisatie community sport center - Sport als tool ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 15 (15)

16 Vredesopbouw, Conflicthantering Doelstelling: DYEP (diocese of Lodwar) - Mama Nzungu Foundation - Ambassade - International donoren - Marist International Centre - PSO Nairobi TSOSF: Tysa Trans Nzoia Youth Sports Associations (Kitale) IKF RTP: - Lokale NGO s, CBO s, scholen, community Readers (nog te bepalen in Kenia!) RTP: - Normalisering levens van kinderen / peace education - Vredesopbouw in Pastoralist Communities grensgebied Kenia, Soedan, Oeganda - Opleiden Pastoralist Sportleaders - Deskundigheidsbevordering lokale org. - Uitvoeren sportactiviteiten Partners: Boxgirls Nairobi: RTP: ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 16 (16)

17 Andere thema s/landen - Support for start up programme 50 girls woman win Doelstelling: - Lokale NGO s, CBO s, scholen, community Readers (nog te bepalen in Kenia!) RTP: - UNHCR (access + ; nog onzeker) - RTP in Kakuma + UNHCR tot 2005) - IKV/Pax Christi - Intervida - SOPA + 5 andere lokale NGO s Healthnet TPO: - Gezondheidszorg beschikbaar maken voor groter deel van bevolking RTP: Structuur, samenwerking, sociale binding Woman empowerment HN/TPO: - Psychosociale interventies by kinderen SCORE Zuid Afrika: - Ontwikkeling van (sport) structuren in rurale gemeenschap (jeugd-scholen + jong volwassenen) DCDD: - Positie gehandicapten door sport DCDD-globaal: - Verbeteren situatie van gehandicapten in ontwikkelings-landen DCDD-Ethiopie - Verbeteren maatschappelijke deelname van gehandicapten Mundo/UM: - Develop Multidisciplinary sports facility in elvoret for use of local community universing & top sport ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 17 (17)

18 HN TPO: - Voorlichting via sportmiddagen - Activiteiten voor meisjes - Mentale gezondheidszorg psycho sociale ondersteuning Moving the goalpost: - Capacity building giant girls - Leadership / role model - PGM Development with Mysa (Kenya ) woman win - Opleiden vrouwelijke sportleiders - Korfbal & development - Women-in-sport festival Partners: Healthnet TPO: - Sudan Moving the goalpost: - Capacity building giant ( ) - Impact assessment Healthnet/TPO: Classroom based intervention - Kinderen weer samen laten wennen (reconciliation) - Mentale/psychosociale ondersteuning Score: - Community Development (Zuid Afrika, rural areas) HN/TPO: - Burundi & Sudan DCDD: - Platform gehandicapten, sport en OS DCDD-globaal: - Netwerken/lobby onderwijs - Werkgroepen (HIV/AIDS, CBR, Sport en Human Rights) - Faciliteren - Trainen DCDD-Ethiopie: - Uitzending NL gehandicapte studenten --> met ethiopische studenten opzetten circus/beweegproject voorstelling DCDD: - Respo - Gehandicapten sport Nederland DCDD-globaal: partners (zie site - O.a. Cordaid, VSO Mundo/UM: - Construction of Facilities )sport, hostel, catering) Mundo/UM: Programmes for - Recreational sport - School sport - Street children Mundo/UM: - Training of Trainers Mundo/UM: - Research sportsmedicine/nutrition Mundo/UM: - Mol University - Eldoret Mundo/UM: - Maastricht university / Delft university ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 18 (18)

19 girls football woman win TSOSF: - Tysa - IKF SCORE Zuid-Afrika: - Xplore - PSO NL, ICCO, Wilde Ganzen etc - Gehandicapten organisaties DCDD-Ethiopie: - Plan Nederland Ethiopie - Werkenrode - Xplore Mundo/UM: - Bart Veldkamp / Lornah Kiplagat Mundo/UM: - Kenya athletes - Welfare association Mundo/UM: - Right-to-play (?) ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 19 (19)

20 Competentiescan Matrix Kenia Gezondheidszorg en HIV/AIDS Onderwijs Vrouwen Jeugd Gehandicapten Woman Win: - Network building + advocacy for organisations in gender equality sport programmes Sport and Community Dev. --> - Jongeren - Gender - Gezondheid Peace building - Deskundigheidsbevordering RTP: - Bieden van toegang tot regelmatige sport & spel activ. UM/Mundo: - Projectmatig wenken met partners in hoger onderwijs => Onderwijs & onderzoek - Sportgeneeskunde - Voeding - Gezondheid (voorlichting) - Organisatie universiteit incl. public private partnership - Samenwerken met relevante NL + internat. partners) ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 20 (20)

21 Vredesopbouw, Conflicthantering - Capaciteitsopbouw - Strategische programma ontwikkeling Institutionele ontwikkeling - Verbindende schakel bij nieuwe initiatieven Woman Win : - Network building + advocacy for organisations in gender eduality sport programmes Woman Win USP Woman Win : - Successes/learnings of high quality programmea for girls + women empowerment Woman Win Woman Win : - Building Advisory committee of rechearches/academics in impact assessment girls/women Woman Win RTP: - Beleidsbeïnvloeding overheid/inbedden sport als middle in national beleid. - Goed modules ontwikkeling The spirit of Sport (TSOSF): - Realisatie community sportcenters and clubs - Ondersteuning bij opzetten locatie en onderhouden TSOSF: Capaciteitsopbouw : - Opleiden van jongeren - Ondersteunen bij opzetten structuur / organisatie RTP: - Opleiden refresh trainingen van lokale mensen tot coach - Aanleg/upgrade veilige playgrounds - Community structuur DCDD: - Informatie platform op het gebied van gehandicapten DCDD: - Platform gehandicapten, sport en OS --> koepel DCDD: - Kennis v/e human rights based approach v. disability DCDD: - Netwerken --> 250 keten--> organisatie-- > individuen -Capaciteitsbevordering HN/TPO: - Onderzoek op gebied van mentale en publieke gezondheidszorg HN/TPO: - Gezondheids-werkers en CHW (Community Health Workers) mbt mentale gezondheid en basis psychiatrie HN/TPO: -Opbouwen van gezondheidsstructuren in post-conflictlanden (malaria, moeder-kind) HN/TPO: - Opzetten van projecten op het gebied van mentale gezondheidszorg + psychsociale ondersteuning ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 21 (21)

22 verbeteren - NB altijd: gehand/vrouwen inclusief SCORE (ZA): - Faciliteren van activiteiten -- > duidelijke samenwerking met lokale mensen SCORE (ZA): -Creeëren van duurzaamheid van activiteiten in gemeenschap - Delen/samen brengen expertise DCDD: - Beleids-beïnvloeding b.v: VN vedrag Rechten v. personen met een handicap DCDD: - Draagvlak ondersteuning door gehandicapten in NL ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 22 (22)

23 Aanbodsscan Matrix Workshop 6 Gezondheidszorg en HIV/AIDS Onderwijs Vrouwen Jeugd Gehandicapten Andere doelgroep Doelstelling: IKF/Spirit of Sport: Via korfbal levensomstandigheden verbeteren: - onderwijs - gezondheid - positie vrouw - jeugd IKF/Spirit of Sport: Korfbal & Development Partners: IKF/Spirit of Sport: ICCO, Mal. Korfbal, KNKV + andere Nat. Korfbalorganisaties Doelstelling: Partners: TODOS: Met sport en spel aansluiten bij formele educatie en daarmee competenties ontwikkelen -> betere kansen in de toekomst. TODOS: Sportbuurtwerk en Surfschool ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 23 (23)

24 Vredesopbouw, Conflicthantering Andere thema s Doelstelling: BVVS Business Club Vrienden v. Speco Partners: TODOS: P: ARCA in Brazilië Stedenband Haarlem Mutare: Kennisuitwisseling Stedenband Haarlem Mutare Uitwisseling Xplore without borders Stedenband Haarlem Mutare: Partner: Mutareze Sportleaders sportcoördinator Samenwerking: CIOS - Integratie - Ontspanning, plezier - Leren van verschillende vaardigheden Calo Windesheim Respo International: Gehandicapten -> sportactiviteiten HIVOS: Armoedebestrijding Emancipatie HIVOS: Thema s: AIDS ICT/Media, vrouw en emancipatie, mensenrechten, kunst, enonomische ontwikkeling, kenniscentrum HIVOS: Samenwerking KNVD in 2004/5, veel internationale organisaties WOMEN WIN 2008/2009 HIVOS doelgroepen Armen, gemarginaliseerden, vrouwen, jongeren ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 24 (24)

25 ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 25 (25) HIVOS 33 landen: Ook Zambia, in Kenia, Ywli + kefeado Women Win Totaal 825 organisaties.

26 Competentiescan Matrix Workshop 6 Gezondheidszorg en HIV/AIDS Onderwijs Vredesopbouw, Conflicthantering USP Vrouwen Jeugd Gehandicapten USP Kracht / Competentie Man Vrouw samen sporten Opbouworganisatiestructuur IKF/TSOS HIVOS: Kennis delen organisatieontwikkeling (movement building) Netwerken Landurige partnerschappen Financiering PSO: Capapciteitsopbouw en ontwikkelingsactiviteiten in t Zuiden TODOS Non-formele educatie d.m.v. sport + spel : methodiek gericht op persoonlijke groei BVVS: Kennis (projecten) & netwerk (bedrijven) Org: Calo Windesheim Respo Int. - Kenniscentrum Sport - Docenten (in spé) LO - therapeuten Resultaten zijn zichtbaar Kennis voor het opleiden van werkloze jongeren tot sportleaders Vrouwenparticipatie Haarlem Mutare ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 26 (26)

27 Aanbodsscan Matrix Ambitie workshop Gezondheidszorg en HIV/AIDS Vrouwen Jeugd Gehandicapten Andere doelgroep Women Win: - Kenia, Congo, Uganda, Rwanda, Brazil, Palestina + toekomst meer landen - Programmasteun: - impactmeting - capaciteitsopbouw - movement building Stichting ISOP: NISB (Ned. Inst. Sport & Beweging): - Sport & Beweging - Gezondheidszorg - Participatie - Sociale Cohesie Costa Rica, Zambia, Nicaragua, Tanzania Onderwijs / Voorlichting Medisch Comité Nederland Vietnam: Vietnam + Laos Versterken locale structuren gezondheidszorg Right to Play: Naast jeugd, vrouwen en gehandicapten ook jonge kinderen (early child play) en volwassenen (als coach of trainer) Nederland, Europa Contacten Suriname, Z-Afr., Rwanda, Mozambique + project: Antillen, Botswane, Singapore Trainingen alg. & speciale groepen (sport/spel bewegen, int. samenwerking, netwerk) Programma-ontwikkeling Workshops Monitoring & Evaluation ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 27 (27)

28 Onderwijs Partners: Women Win: - Boxgirls Nairobi (Kenya) - Association for Kigali women in Sport Akwos (Rwanda) - Moving the goal post - UNAFESCO (Congo) - MIFUMI (Uganda) Stedenband Haarlem Mutare: Zimbabwe Sport development Social development Capacity Building CIOS Haarlem Stichting ISOP: - Sport In Action: Zambia - Stedenband Groningen San Carlos N. - ISOP C.R. - Uni: San José - Sporthogescholen NISB: Overheden, locale org.: Suriname, Rwanda e.a. Sport + gezondheidszorg Women + jeugd + ouderen Stedenband Haarlem Mutare: - MHS Mutare Haarlem Sportleaders - Local Action 21 - City Council Mutare Medisch Comité Nederland Vietnam : - Lokale overheid - Vrouwenvakbond - Gezondheidssector - Association of People with Disabilities - Department of Sports - Medical Faculties - Ministries of Health & Education ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 28 (28)

29 Women Win (zie boven) Right to Play: 23 landen in Azië, Afrika, Midden-Oosten Vredesopbouw, Partners: Women Win (zie boven) - Sport voor ontwikkeling van kinderen en gemeenschappen - Gezondheidsboodschappen - Onderwijs KNVB Academie: Z.-Afrika, Kenia, Zambia, Burkina Faso, etc., Mozambique, Suriname, Antillen, China Vietnam - Kaderscholing Capacity Building - Z -> Z ontwikkeling TODOS: Brazilië, Guatemala, Mozambique Niet-formele educatie Right to Play: Per land verschillend; wel vaste internationale partners TODOS: ARCA ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 29 (29)

30 Conflicthantering USP Women Win (zie boven) Partners: Women Win (zie boven) Women Win (zie boven) KNVB Academie: - Voetbalbonden - Ministeries - Ambassades - NGO s BIKE4ALL by MarcoPoloCycling: Ethiopië - capaciteitsontwikkeling: - wielrennen annex werkgelegenheid (m/v) The Spirit of Sport: Malawi Meermens advies en organisatie Kenya, Zuid-Afrika, Zambia - Capacity Building lokale NGO s / CBO s - Advisering NL ontw. org. - Sportinfrastructuur KNHB: Zuid-AFrika, China Mulier Instituut Land:?, NL Trainers & Coaches opleiden - Onderzoek - Evaluatie - Monitoring ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 30 (30)

31 Meermens aandachtspunten: - speciale positie vrouwen - programma s voor jongeren Partners: Women Win (zie boven) BIKE4ALL by MarcoPoloCycling: - Ethiopian Cycling Federation - DIR The Spirit of Sport: NIET KNHB: Lokale hockeyverenigingen Meermens: - Stars in their stars - Ned. Ambassade - Raden van Kerken - Mysa - Vele locale NGO s ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 31 (31)

32 Competentiescan Matrix Ambitie Workshop Gezondheidszorg en HIV/AIDS Onderwijs Vrouwen Jeugd Gehandicapten USP Kerncompetenties: Right to Play: 1. laagdrempelig aanbod voor grote leeftijdsgroep 2. doorgroeimogelijkheden van deelnemer > trainer 3. speciale aandacht voor gehandicapte vrouwen/meisjes 4. overbrengen van gezondheidsboodschappen Ambities: Right to Play: Over 4 jaar: - verdubbeling van het aantal kinderen bereikt - heldere, betere meetinstrumenten Kerncompetenties: MCNV: 1. community based approach 2. community based rehabilitation of people with disabilities 3. social inclusion of specific groups MCNV is een professionele org. Wij bieden wel mogelijkheden aan NL studenten om stage te lopen in Vietnam/Laos MCNV: - Sport meer inzetten / integreren in ontwikkelingsactiviteiten - Uitbreiding naar andere Z/O Aziatische landen Valkuil: MCNV is een ontwikkelingsorganisatie, geen sport organisatie. We hbben externe expertise nodig voor sportactiviteiten. ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 32 (32)

33 NISB: - bewegingsstimulering/ programma/ training meisjes/vrouwen, ouderen, jeugd + kinderen (vanaf 0 >) - integraal/intersectoraal werken - Multi-layer: tegelijkertijd beleid-organisatie professional-interventie Stedenband Haarlem Mutare / CIOS Haarlem: - Concept sportleaders opleiding - inzet sportleaders zuid-zuid, bv. bij opleiding of korfbal - opleiden van sportleaders - opzetten van organisaties - sportspecifiek trainingen Women Win: - Gender kennis - Impactmeting (training) - Organisatie assessment + opbouw - Netwerkopbouw Stichting ISOP: - Kennis van Voorlichting & Sport in Onderwjis - Trainen van Trainers - Competency Building - Vrijwillig Professioneel TODOS: Niet formele educatie + voorbereiding arbeidsmarkt Right to Play: 5. Breedgerichte trainingen voor coaches/trainers, sport maar communicatievaardigheden, ontw. van het kind etc. 6. Curriculum ontwikkeling ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 33 (33)

34 KNVB Academie: - Kennis van Sport - Kennis van Opleiden - Ervaring met capaciteitenopbouw - Vaardigheid in doceren - (menskracht) Ambities: NISB: - minimaal in 6 landen actief (eigen ambitie) - m. + vr. dmv sport en bewegen maatschappelijk (gezondheid+andere) vooruitgaan, dus empowered worden - dat verschillende sectoren op verschillende niveaus elkaar weten te vinden Stedenband Haarlem Mutare / Cios Haarlem: - Sportopleidingsinstituut à la Cios in Mutare tbv duurzaam sportorganisation (valkuil: registration, certification, cooperation with ministries ect. In Zimbabwe) - Cios opleiding in Mutare - income generating activities, bv. fitnessschool, sport/toerisme ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 34 (34)

35 Vredesopbouw, Conflicthantering Women Win: - meer vrouwen in staat om deel te nemen aan werkforce - gezondere meisjes & vrouwen - actievere deelname in samenleving - doorbreken gender stereotype denken - vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld van meisjes & vrouwen - actievere rol van vrouwen in pakket conflictbeheersing - vrouwen beter bestand tegen (huiselijk) geweld - meisjes langer in school + betere prestaties Kerncompetenties: Mulierinstituut: Ontwikkeling evaluatie / monitoring methodieken + uitvoering Ambities: Stichting ISOP: Overname van de ISOP activiteiten door locale organisaties en een aantal goedlopende zelfvoorzienende organisaties TODOS: - Voorbereiding arbeidsmarkt dmv sport en spel - Samenwerken met andere organisaties BIKE4ALL (vrijw.org.): Wielerdeskundigheid: - capacity building - structuren - management ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 35 (35)

36 USP Mulierinstituut: - Actie onderzoek op experimentele basis aanpakken ontwikkelen + toetsen - Ontwikkelen instrument voor opzetten en monitoren/ evalueren van 50-projecten. Vooraf: goed gefundeerde opzet / meetbare doelen Tussentijds: monitoren output + effecten Achteraf: beter kunnen meten resultaten + effecten 50-projecten Voorwaarde: gezamenlijk optrekken VWS/ PSO/ NCDO/ Mulier rol in proces BIKE4ALL: Wie wil wielrennen gaat het doen, wij dragen een steentje bij. Valkuil: Teveel hooi op ons vrijwilligersvorkje Spanning: Ambitie Vraag - Capaciteit The Spirit of Sport: In 15/20 landen daadwerkelijk sportinfrastructuur realiseren. Kerncompetenties: KNHB (prof.): - Opleidingsmogelijkheden aanbieden - Cursusmaterialen ontwikkelen Ambities: TSOS (prof.): Accommodatie exploitatie / realisatie Meermens (prof. adviesorg.): - sterke organisatie-ontwikkeling - zelfbewustzijn ontwikkelen - vraaggerichtheid aan beide kanten cultuur maken - trots telt mee - geen half werk ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 36 (36)

37 KNHB: - bredere samenwerking met lokale en NL organisaties - meerdere landen op hockeygebied meenemen in OS KNVB Academie: Organisaties (NGO s/bonden) die zelf in staat zijn bij te dragen aan ontwikkeling (dus kunnen organiseren en continuïteit! (valkuil) Meermens: Ontwikkelingsorganisaties (dáár) zijn sterker, trotser en zelfbewuster (dit is voorwaarde voor duurzaam succes) Valkuilen: - we blijven gemakkelijk geld geven - clubs dáár passen ze zich te gemakkelijk aan aanbod aan ref:bijlage II VERSLAG 4 JUNI - Aanbod_&_Competentiescan_Matrixes_ workshops 1 tm 6 user Page 37 (37)

EEN KANS VOOR OPEN DOEL

EEN KANS VOOR OPEN DOEL EEN KANS VOOR OPEN DOEL De kracht van sport in ontwikkelingssamenwerking 8 Tussentijdse evaluatie landenprogramma s periode 2008 2010 NCDO Publication Series Sport & Development / MEI 2011 / 8 EEN KANS

Nadere informatie

PRAKTIJK. Meer effect met kennis en tips uit de praktijk van sport en ontwikkelingssamenwerking

PRAKTIJK. Meer effect met kennis en tips uit de praktijk van sport en ontwikkelingssamenwerking LESSEN UIT DE PRAKTIJK Meer effect met kennis en tips uit de praktijk van sport en ontwikkelingssamenwerking Thema s: Theme s: Capaciteitsopbouw HIV/AIDS Gender Monitoring en Evaluatie Lessen uit de praktijk

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF Utrecht, januari 2014 2014 Rutgers WPF www.rutgerswpf.nl Inleiding Rutgers WPF heeft eind 2013 een Meerjarenplan vastgesteld voor

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010 Focus op leren voor sociale verandering

jaarverslag en jaarrekening 2010 Focus op leren voor sociale verandering jaarverslag en jaarrekening 2010 Focus op leren voor sociale verandering Inhoudsopgave 1. Welkom & leeswijzer 5 2. PSO anno nu 6 3. Ontwikkelingen bij PSO (2007-2010) 13 4. Resultaten 17 4.1 Wisselwerking

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog Sector analyse Micro finance Ditteke den Hartog 2006 Woord en Daad Dit document mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Elke kopie van dit document

Nadere informatie

Cordaid Jaarverslag 2010

Cordaid Jaarverslag 2010 Cordaid Jaarverslag 2010 1 Missie Ieder mens telt. Hun dromen, ideeën en acties voor een betere samenleving inspireren ons. Centraal staan de waardigheid van ieder mens, de solidariteit die eist om zonder

Nadere informatie

PEERS. Partnerships for Empowered Entrepreneurs Representation in South Africa 2012-2014

PEERS. Partnerships for Empowered Entrepreneurs Representation in South Africa 2012-2014 2012-2014 Oktober 2012. Projectvoorstel van Trias vzw in partnerschap met UNIZO. Inhoud 1. Projectgegevens... 3 2. Administratieve gegevens subsidie-aanvrager... 5 3. Korte beschrijving van de subsidie-aanvrager

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Jaarplan 2012. Jaarplan 2012

Jaarplan 2012. Jaarplan 2012 Jaarplan 2012 1 Inhoud 1. Dutch Gender Platform 2012... 3 1.1 Visie en missie... 3 1.2 Focus op actoren in 2012... 3 1.3 Strategieën... 4 2. Lobby... 5 2.1 Algemene lobby... 5 2.2 Thematische lobby...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited Jaarplan 2015 Free Press Unlimited 2 2015 Jaarplan Management samenvatting 2015 wordt een belangrijk jaar voor Free Press Unlimited. De verwachting is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eind januari,

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012

Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012 Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012 Inleiding Bij de presentatie van de notitie internationale migratie en ontwikkeling in 2008 is door de toenmalige bewindslieden verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Goedgekeurd door de Raad van toezicht en de Raad van bestuur van de alliantie op 27 mei 2009 1 Inhoudsopgave Missie 3 Voorwoord 9 Hoofdstuk 1. In het kort 11 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid staat duurzame armoedevermindering voorop. Als internationale gemeenschap hebben we ons tot doel gesteld om het

Nadere informatie

LEDENOVERZICHT. 2. KENNISUITWISSELING & MATCHMAKING p. 15. 3. LOBBY p. 20. 4. COMMUNICATIE p. 26

LEDENOVERZICHT. 2. KENNISUITWISSELING & MATCHMAKING p. 15. 3. LOBBY p. 20. 4. COMMUNICATIE p. 26 Inhoudsopgave LEDENOVERZICHT p. 3 1. INTRODUCTIE p. 5 1.1 Introductie WO=MEN 1.2 Visie, doelen en strategieën 1.3 Leden, doelgroepen en partners 1.4 De kracht van WO=MEN 1.5 SWOT- analyse 2. KENNISUITWISSELING

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING

DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING DOOR FOCUS EN VERBINDING EEN BETER RESULTAAT TEGEN KINDER UITBUITING Meer dan 453.584 kinderen geholpen Veel aandacht voor kinderen in noodsituaties JAARVERSLAG 2014 Continue aandacht voor webcam kindersekstoerisme

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Free Press Unlimited

Jaarplan 2013. Free Press Unlimited Jaarplan 2013 Free Press Unlimited 2 Jaarplan 2013 Management samenvatting Free Press Unlimited voorziet voor 2013 een jaar van beleidsmatige discussies en beslissingen. Zowel wereldwijd als in Nederland

Nadere informatie

Sportstimulering in de opvang

Sportstimulering in de opvang Sportstimulering in de opvang Voor de leden van Federatie Opvang Visie op Sport & Bewegen Inhoudsopgave 1. Uitdaging... 3 2. Landelijk sportbeleid en ontwikkelingen... 5 2.1. Combinatiefunctionarissen...

Nadere informatie

Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika. Redactie en productie: Christine Brackmann

Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika. Redactie en productie: Christine Brackmann Jaarverslag 2001 Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika Redactie en productie: Christine Brackmann Inhoudsopgave 1 Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika...3 2 Voorwoord...4 2.1 Wat heb je ons

Nadere informatie

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) Paramaribo:

Nadere informatie

Jaarplan Free Press Unlimited 2014

Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Management samenvatting In navolging van 2013, voorziet Free Press Unlimited voor 2014 opnieuw een jaar van een aantal belangrijke beleidsmatige beslissingen. Minister

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 6 1. Onze missie en visie 8 2. De nieuwe koers van Hivos (directieverslag) 10 3. Wat is typisch Hivos? 14 4. Wat we doen: de vier programma

Nadere informatie