Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017"

Transcriptie

1 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus EA Tilburg Telefoon Fx Contctpersoon C. Suer Telefoon

2 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m

3 Inhoudsopgve DEEL 1 Beleidsbegroting 1 Algemeen Orgnogrm Gemeenschppelijke Regeling Dimnt groep Doelstelling en visie vn de Dimnt groep Smenstelling bestuur Kengetllen Socil beleid Wet en regelgeving Arbeidsmrkt en werkgelegenheid Strtegie vn de Dimnt groep Arbeidsontwikkeling In, door en uitstroom Arbeidsontwikkeling Bedrijfsontwikkeling Mrketingbeleid Innovtie ` Middelenmngement Finncieel beleid Algemeen Weerstndsvermogen Risicoprgrf Toekomstverwchting

4 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 DEEL 2 Finnciële begroting 1. Overzicht vn lsten en bten Meerjrenoverzicht lsten en bten Bedrijfsvoering Medewerkers Middelen Verplichte prgrfen Weerstndvermogen Onderhoud kpitlgoederen Finnciering Rechtmtigheid Verbonden prtijen Bijlgen 1. Reserves en voorzieningen Stt vn vste ctiv Liquiditeitsprognose

5 DEEL 1. Beleidsbegroting 5

6 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m

7 1. Algemeen 1.1 Orgnogrm Gemeenschppelijke Regeling Dimnt groep 7

8 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m Doelstelling en visie vn de Dimnt groep Doelstelling Zoveel mogelijk mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt ontwikkelen en begeleiden nr een zo regulier mogelijke en pssende rbeidsplts Visie De Dimnt groep wil ls breed leerwerkbedrijf een breed pkket n begeleiding, opleiding, trining en werk nbieden, wrdoor de knsen vn mensen met een fstnd op de rbeidsmrkt vergroot worden. Hierbij gt de Dimnt groep llinties n met werkgevers om hen te voorzien vn gekwlificeerde medewerkers, en om de knsen vn deze (toekomstige) medewerkers te vergroten. Drnst orgniseert de Dimnt groep zelf werk om de ontwikkeling vn mensen mogelijk te mken en om pssend werk te bieden. Drnst wordt door de Dimnt groep de smenwerking georgniseerd met de zorgkring (mtschppelijk werk, schuldhulpverlening, GGZ, etc.) en met het onderwijs, met het oog op het vergroten vn de rbeidsmogelijkheden vn medewerkers en klnten. De Dimnt groep doet dit in opdrcht vn de deelnemende gemeenten in de Gemeenschppelijke Regeling. De ontwikkelingen op het gebied vn wet en regelgeving hebben vergnde gevolgen voor de uitvoering vn deze missie en tot een complete heroverweging vn bestnde (business)modellen bij gemeenten en de Dimnt groep. De keten zl opnieuw moeten worden vormgegeven met heldere rol en tkfbkening. 1.3 Smenstelling bestuur Smenstelling bestuur In de loop vn 2012 werd voorzitter J. Hmming benoemd tot burgemeester vn Heusden en moest dientengevolge zijn lidmtschp vn het bestuur vn de Dimnt groep beëindigen. Het college vn burgemeester en wethouders vn Tilburg benoemde vervolgens wethouder A. Bluwbroek ls lid en voorzitter vn de Dimnt groep. In Hilvrenbeek werd B. Roks benoemd tot de nieuwe wethouder socile zken en door het college tevens ngewezen ls bestuurslid voor het bestuur vn de Dimnt groep. Het tijdelijke lidmtschp vn wethouder Hesselmns eindigde hierdoor. 8

9 In 2013 ws de smenstelling vn het bestuur dus ls volgt: Gemeente Tilburg de heer A. Bluwbroek, voorzitter Gemeente Tilburg de heer E. de Ridder Gemeente Goirle de heer J. Sperber (vice voorzitter) Gemeente Hilvrenbeek de heer B. Roks Gemeente Dongen mevrouw M. Strmns Gelijns Gemeente Gilze en Rijen de heer R. Dols Gemeente Alphen Chm de heer A. vn de Heijning Contctmbtenrenoverleg Het contctmbtenrenoverleg bestt uit beleidsvoorbereidende mbtenren vn iedere gemeente en de lgemeen directeur met beleidsmbtenren vn de Dimnt groep. Zij bereidt de vergderingen vn het bestuur voor. De gend vn de bestuursgend wordt doorgenomen. Wr nodig vindt fstemming plts. Iedere contctmbtenr kn vervolgens de eigen bestuurder nog voor de vergdering vn dvies voorzien. 9

10 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m Kengetllen Kerngegevens en kengetllen (Bedrgen x 1.000) Rekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Totl lsten Totl bten Exploittiesldo Dimnt groep Exploittiesldo BV 18k Exploittiesldo Stichting L Poubelle Totl exploittie sldo Kernformtie (in fte s) Mobiliteit (personen) Personeelsformtie Wsw Personeel Wsw Begeleid Werken Formtie ID bnen Pltsing met behoud vn uitkering Formtie Wwb dienstverbnd Personeelskosten kernformtie Idem, in% vn totle lsten 15,28 15,07 14,13 Totl boekwrde gectiveerde kpitluitgven per 1 jnuri Investeringen bruto Investeringen netto Afschrijvingen Externe debiteuren

11 2. Socil beleid 2.1 Wet en regelgeving Duidelijkheid rondom de wet en regelgeving die vn belng is voor de Dimnt groep én gemeenten is er hels nog niet. In de fgelopen jren is er veel ontwikkeling geweest op dit terrein. De ontwikkelingen zetten we onderstnd op een rij. N een lnge voorbereidingstijd zou per 1 jnuri 2013 de Wet werken nr vermogen worden ingevoerd. Op de vlreep, met de vl vn het kbinet Rutte is in juni 2012 de Wwnv controversieel verklrd. De prlementire behndeling vn het wetsontwerp werd stopgezet en werd overgelten n het nieuwe kbinet. De plnnen rondom de nieuwe wet stonden drmee voorlopig in de ijskst. Het nieuwe kbinet Rutte zet de Wet Werken nr Vermogen n de knt en komt met de Prticiptiewet. In hoofdlijnen met dezelfde inhoud ls de Wwnv mr met enkele npssingen. De belngrijkste wijzigingen in de nieuwe Prticptiewet ten opzichte vn de Wet Werken nr Vermogen wren de volgende: Werkgevers krijgen een verplichting vi een (geleidelijk in te voeren) quotumregeling om werknemers met rbeidsbeperkingen in dienst te nemen. Uitgegn wordt vn een quotum vn 5% voor werkgevers met meer dn 25 werknemers. Een ingroeipd vn zes jr wordt in het regeerkkoord in verbnd hiermee genoemd. De termijn om efficiencyverbeteringen in de SW brnche te reliseren is verdubbeld vn drie nr zes jr; De gemeenten krijgen zelf de ruimte om beschut werk te orgniseren. De verplichting vervlt voor gemeenten om één op de drie vrijgevllen pltsen in de socile werkvoorziening op te vullen. Bij de invulling vn het instrument loondispenstie zl vermindering vn de bureucrtie hieromheen uitgngspunt zijn. Drnst is de herbeoordeling vn jongeren die een rbeidsongeschiktheidsuitkering (Wjong) hebben vn de bn evenls de verlging vn de uitkering vn deze groep. Enkele mnden leek er een heldere koers te liggen wrmee gemeenten en de SW sector n de slg konden gn! In pril 2013 komt echter het Socil Akkoord tot stnd. In het Socil Akkoord is ook opgenomen hoe de socile prtners willen omgn met de rbeidsprticiptie vn mensen met 11

12 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 een rbeidsbeperking. Terecht wordt geconstteerd dt de rbeidsprticiptie vn deze groep chterblijft en het een cultuuromslg vergt om te zorgen dt het norml wordt dt werkgevers mensen met een rbeidsbeperking in dienst nemen. Socile prtners hebben in het Socil Akkoord voorgesteld om smen met gemeenten Werkbedrijven op te richten. Deze werkbedrijven worden dn een belngrijke drger vn de Prticiptiewet ofwel de schkel tussen de werkgever en de mensen met een rbeidsbeperking. Vijfendertig (35) werkbedrijven zouden er in Nederlnd moeten komen die verntwoordelijk worden voor pltsing vn mensen met een rbeidsbeperking. In deze werkbedrijven zullen gemeenten de led hebben en smenwerken met het UWV en socile prtners. Ook locle werkgevers prticiperen in het bestuur vn de werkbedrijven. Voor de uitwerking vn het Werkbedrijf zijn socile prtners met gemeenten in overleg in de onlngs opgerichte Werkkmer. Het kbinet hecht ern dt er snel een infrstructuur stt voor het begeleiden vn mensen met een beperking nr de rbeidsmrkt. Het streven vn het kbinet is erop gericht om de prlementire behndeling vn de benodigde wetgeving nog dit jr f te ronden. Belngrijke wijziging in het Socil Akkoord ten opzichte vn de eerder voorgestelde Prticiptiewet is het loslten vn de invoering vn de quotumregeling voor werkgevers. Werkgevers hebben zich vi het Akkoord grnt verklrd voor extr bnen in 2014, in 2015 en oplopend met bnen per jr nr extr per jr in In 2026 zou het mximum vn extr werkenden bereikt zijn. Deze fsprk wordt gemonitord en bij relisering vn onvoldoende bnen treedt lsnog de quotumregeling in met dezelfde ntllen. In 2016 wordt de eerste meting uitgevoerd. Voor de huidige Wsw medewerkers verndert er niets door het Socil Akkoord en de Prticptiewet. Wsw ers behouden hun bn en houden dezelfde co. Ook zl het streven er blijvend op gericht zijn om zoveel mogelijk SW medewerkers te pltsen bij reguliere werkgevers. Wt betekent het Socil Akkoord voor het SW bedrijf c.q. de Dimnt groep? Het SW bedrijf moet nog steeds veel bezuinigingen. Het kkoord verndert niet n de bezuinigingen op de lngere termijn, wel zijn de bezuinigingen met een jr uitgesteld. In het kkoord is fgesproken dt er 35 Werkbedrijven komen, ingericht nr de UWV regio s. Of deze Werkbedrijven er echt gn komen? En hoe de Werkbedrijven er uit komen te zien is nog niet duidelijk omdt dit voorl eerst lndelijk en lter regionl uitgewerkt zl moeten gn worden. 12

13 Door het Socil Akkoord zijn de Prticiptiewet en de bezuinigingen uitgesteld met één jr tot 1 jnuri Voor 2014 blijft drmee de bestnde wetgeving SW vn krcht en zullen we drn uitvoering blijven geven. Tot 1 jnuri 2015 kunnen in principe drdoor nog nieuwe mensen instromen in de huidige Wsw. Drn komen nieuwe mensen zols het er nu uitziet! te vllen onder de Prticiptiewet. Ondnks het feit dt het Socil Akkoord op veel punten concretisering en nog ndere uitwerking vergt zijn zowel onze gemeenten ls de Dimnt groep ctief in het vorm en inhoud geven vn de toekomst voor mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt. De gemeente Tilburg heeft drvoor Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmrkt (NOMA) ontwikkeld en gt 2014 gebruiken voor kleinschlige pilots ten behoeve vn de ontwikkeling vn bussinesscses voor lterntieve finncieringsmethoden om klnten uitkeringsonfhnkelijk te mken (de drukventielen ). De inhoud vn het Socil Akkoord sterkt de gemeente Tilburg in de overtuiging dt NOMA de juiste beweging is. Betrokkenheid vn werkgevers is drbij essentieel, de infrstructuur moet zo efficiënt mogelijk ingericht worden en de beperktere middelen vergen een duidelijke focus. Deze focus betekent dt de meest knsrijken zoveel mogelijk op eigen krcht werk moeten vinden mr dt de inzet vn middelen voorl gericht zl worden op die groep die wel werk kn krijgen mr wrvoor ondersteuning een hrde voorwrde is om dt werk ddwerkelijk te krijgen. In ndrukkelijke smenwerking tussen de gemeente Tilburg en de Dimnt groep zl hiern in 2014 uitvoering gegeven gn worden. 2.2 Arbeidsmrkt en werkgelegenheid Hierbij willen we een ntl trends schetsen met betrekking tot de rbeidsmrkt en werkgelegenheid welke voor de doelgroepen n de onderknt vn de rbeidsmrkt relevnt zijn. Hierbij is gebruik gemkt vn de UWV rbeidsmrktprognose , met een doorkijk nr 2018 vn juni Het herstel vn de rbeidsmrkt is voorlopig nog niet in zicht. Het ntl werkzoekenden stijgt en het ntl bnen neemt f. Inmiddels wordt er tot 2020 geen lgemeen tekort op de rbeidsmrkt voorzien. Een ongunstige ontwikkeling voor een ieder die werk zoekt, mr zeker ook voor de groep met een rbeidsbeperking Economische ontwikkelingen De economie ontwikkelt zich in 2013 ongunstig. De Nederlndse economie krimpt in 2013 mr het Centrl Plnbureu verwcht dt dit jr de economie hr pd omhoog weer vindt, voorl door de groei vn de export. De verwchte krimp voor 2013 vn de economie bedrgt 0,5%, voor 2014 is een groei vn 1% geprognosticeerd. 13

14 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m De werkgelegenheid en vctures De vrg nr rbeid door werkgevers neemt door de mtige economische ontwikkelingen in 2013 en 2014 f. Het nbod vn rbeid oftewel het ntl mensen dt een bn zoekt neemt in diezelfde tijd juist toe. Kortom er zijn minder bnen voor meer mensen die willen werken. Het ntl mensen dt werk zoekt neemt in 2013 en 2014 toe met 170 duizend nr 739 duizend eind Voorl in 2013 neemt het ntl werkzoekenden sterk toe (+/+ 22%) en in 2014 is de voorspelling dt de groei enigszins fvlkt (+/+ 6%). In Brbnt worden eind werklozen verwcht De beroepsbevolking De potentiële beroepsbevolking dlt in 2013 en Het deel vn de potentiële beroepsbevolking dt op de rbeidsmrkt prticipeert, groeit echter licht. Per sldo groeit de beroepsbevolking bijn op jrbsis door een toenme vn rbeidsprticiptie vn jongeren, vrouwen en ouderen. Jongeren worden sneller werkloos, mr hebben vervolgens een grote kns om weer n het werk te rken. Ouderen worden minder snel werkloos mr ls ze het eenml zijn dn is hun kns op nder werk nzienlijk geringer Veel concurrentie bij lggeschoold werk Lgopgeleiden ondervinden op de rbeidsmrkt veel concurrentie: lggeschoold werk is niet toegnkelijk voor lg geschoolde werklozen. Hoe komt dit? 80% vn het lggeschoolde werk wordt verricht door beter opgeleide werkenden. De concurrentie voor lgopgeleiden komt voor een deel door beter opgeleiden met een opleidingsrichting wrin geen werk te vinden is. Mr ook vnuit Midden en Oost Europ worden de Nederlndse lg opgeleiden beconcurreerd. Bedrijven lijken in de prktijk ook de voorkeur te geven n deze Moelnders dn voor lggeschoolde Nederlnders. Bovendien is vn het lggeschoolde werk 70% verspreid over vk kleine deeltijdbnen. Deze kleine deeltijdbnen worden vk ook ingevuld met mensen die ndere ctiviteiten combineren met een kleine bn, zols studenten of gepensioneerden met een kleine bijbn. 14

15 2.2.5 Vrg en nbod Bnen verdwijnen komend jr voorl bij de overheid en de finnciële sector, In de zorg blijft er werk beschikbr mr minder dn voorheen, Onder invloed vn bezuinigingen op de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en kinderopvng is de bnengroei beperkter. Het nbod op de rbeidsmrkt is steeds hoger opgeleid, mr niet steeds mrktconformer qu richting. Met nme de fgenomen belngstelling voor middelbre opleidingen in de techniek brt zorgen. Sectoren moeten smen met (regionle) overheid op zoek nr oplossingen hiervoor. Hier liggen immers knsen voor bnen, zeker gezien het feit dt de komende tien jren veel technische medewerkers zullen uitstromen! 2.3 Strtegie vn de Dimnt groep Algemeen De huidige situtie vrgt een herbezinning op de rol en functie vn de Dimnt groep in de regio. Wt kn de Dimnt groep betekenen voor de burgers met fstnd tot de rbeidsmrkt in reltie tot werk tegen het licht vn de nieuwe wet? Hoe kn de Dimnt groep hr missie: het bieden vn werk n mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt opnieuw vorm en inhoud geven? Ofwel hoe kunnen we onze opgebouwde expertise en infrstructuur inzetten voor de deelnemende gemeenten om ze te ondersteunen in een toenme vn de rbeidsprticiptie vn burgers met rbeidsbeperkingen. De Dimnt groep wil grg de functie vn breed leerwerkbedrijf voor mensen met een fstnd tot de rbeidsmrkt behouden en verwcht dt ze hierin meerdere functies zou kunnen vervullen ten behoeve vn de burgers en gemeenten. Gemeenten streven de mximle economische en socile prticiptie vn hr burgers n met een beperking n socile risico s wt moet leiden tot een gezonde gemeentelijke finnciële huishouding. De vrg vn gemeenten en het nbod vn de Dimnt groep hierin willen we grg bij elkr brengen! In de fgelopen periode is mr ook in de komende tijd zl in overleg met gemeenten en met nme met Tilburg (NOMA trject) besproken worden hoe de orgnistie hiern een effectieve bijdrge kn leveren. Wij voelen ons hierin gesterkt door de wetenschp dt ondnks forse bezuinigingen in de fgelopen jren we l jren een finncieel gezond bedrijf zijn met tevreden klnten en goede resultten. 15

16 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 Het model voor een mogelijk toekomstscenrio voor de Dimnt groep is gebseerd op drie belngrijke pijlers, te weten: 1. Pijler Beschut Werken 2. Pijler Begeleiding, bemiddeling & ondernemersdiensten 3. Pijler Leerwerkbedrijven Dit 3P model (drie pijlermodel) willen we grg nder introduceren. Het model weerspiegelt voorl een orgnische ontwikkeling welke de Dimnt groep de ltste jren heeft doorgemkt vnuit hr drie werkvormen die gebseerd zijn op de individuele ontwikkeling die een medewerker kn doormken: vn Beschut Werken, vi werken op loctie tot individueel detcheren/begeleid werken Pijler Beschut Werken In het kort Het bieden vn een grote diversiteit n Beschut Werkplekken tegen een redelijk kostenniveu ten behoeve vn de huidige doelgroep SW (sterfhuisconstructie), de nieuwe doelgroep met indictie Beschut Werk vnuit de Prticiptiewet en mensen die vi rbeidsmtige dgbesteding invulling willen geven n hun leven. De mbitie Binnen de pijler Beschut Werken richten we ons op drie verschillende doelgroepen. 1. De huidige doelgroep Beschut Werk SW We willen (én moeten) uiterrd ook de komende jren werk blijven bieden n onze huidige 700 SW medewerkers die nu Beschut Werk verrichten binnen Industrie, de Drukkerij, de Kwekerij en Stekbedrijf, Stichting L Poubelle, De Pollepel en het Dierenopvngcentrum (DOC T). Bovendien leert de ervring ons dt door toenme vn beperkingen (en veroudering vn de huidige doelgroep SW) ook SW ers die individueel gedetcheerd zijn of werken op loctie op enig moment ngewezen kunnen zijn op een meer beschutte werkplek en hierop terug moeten kunnen vllen. 2. Nieuwe doelgroep met indictie Beschut Werk in het kder vn de Prticptiewet. In de Prticiptiewet is bepld dt de indictie Beschut Werken mogelijk is voor die doelgroep die minder dn 20% loonwrde heeft en/of een grote begeleidingsbehoefte heeft. Voor deze nieuwe doelgroep willen we uiterrd ook een gevrieerd nbod vn beschutte werkplekken kunnen bieden. 16

17 3. De doelgroep die gebruik mkt vn rbeidsmtige dgbesteding De ervring leert ons dt veel vn onze werkplekken binnen het Beschut Werk zeer geschikt en pssend zijn voor de doelgroep die is ngewezen op rbeidsmtige dgbesteding. Voorl binnen het Dierenopvngcentrum (DOC T), Stichting L Poubelle en de Kwekerij en Stekbedrijf zijn l mensen in het kder vn rbeidsmtige dgbesteding n de slg. De voorstellen om de rbeidsmtige dgbesteding over te hevelen vn de AWBZ nr de WMO en de uitvoering door de gemeenten te lten pltsvinden, kunnen een sterk ppel doen op de smenwerking tussen de nbieders vn rbeidsmtige dgbesteding binnen de regio. Hoe kunnen we op korte en lngere termijn smen met de gemeenten komen tot een meer integrl en divers nbod vn werkplekken voor rbeidsmtige dgbesteding tegen redelijke kosten? De focus De focus binnen deze pijler ligt voorl op het bieden vn werk n mensen met een loonwrde vn minder dn 20% vn het minimumloon en/of mensen met een grote begeleidingsbehoefte. Een gevrieerd nbod vn werkplekken: diversiteit in ctiviteiten en grootte is een must. Het ccent zl voorl liggen op individuele mtwerkbegeleiding in fstemming met de ketenprtners voor de ndere levensgebieden vn de deelnemers. De finnciële opbrengsten vn de ctiviteiten zullen lg zijn en drom zl het verlgen vn de kosten per werkplek hierbij essentieel zijn Pijler Begeleiding, bemiddeling & ondernemersdiensten In het kort Het bieden vn begeleiding en ondersteuning n medewerkers die gedetcheerd of vi Begeleid Werken werkzm zijn bij externe orgnisties (sterfhuisconstructie) en n deelnemers die vnuit de Prticiptiewet werk zoeken op de reguliere rbeidsmrkt. Tevens het bieden vn ondersteuning n werkgevers ofwel het leveren vn ondernemersdiensten. De mbitie Binnen de pijler begeleiding, bemiddeling en ondernemersdiensten richten we ons op drie verschillende doelgroepen. 1. De huidige doelgroep individuele detcheringen en Begeleid Werken SW We willen (én moeten) uiterrd ook de komende jren werk bieden n onze huidige 450 SW medewerkers en 120 Begeleid werkers blijven ondersteunen en begeleiden in hun werk bij reguliere werkgevers in de regio Tilburg. 17

18 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m De nieuwe doelgroep Prticptiewet op zoek nr reguliere bn De ervring opgedn in de bemiddeling, begeleiding en pltsing vn de doelgroep n de onderknt vn de rbeidsmrkt nr duurzm werk of mtschppelijk en persoonlijk zinvolle ctiviteiten is zeker bruikbr ook bij de uitvoering vn de Prticptiewet. Vnuit de visie dt de mogelijkheden centrl stn en niet de beperkingen, gericht op de eigen verntwoordelijkheid vn de deelnemers, er gewerkt wordt n de rbeidsmotivtie en dr wr nodig scholing op zowel vk ls werknemersvrdigheden n bod komt, verwchten we een pssend nbod te hebben voor deze groep. 3. Werkgevers in de regio Flexibel ondernemers bedienen om hun personeelsvrg dequt in te vullen en hen oplossingen te bieden op het gebied vn personele en dministrtieve dienstverlening (zols pyrolling, detchering). Smenwerking met zowel de publieke ls privte prtners in de regio is hierbij essentieel. De focus De focus ligt op die mensen die in stt moeten worden gecht om op de rbeidsmrkt bij reguliere werkgevers n de slg te gn, l dn niet met toepssing vn bijvoorbeeld loondispenstie of loonkostensubsidie. De werkwijze zl gericht zijn op efficiëntie en effectiviteit mr moet voorl ook innovtief zijn. Meedenken met de klnt/opdrchtgever en hun wensen en drbij oplossingen bieden die nsluiten op de mogelijkheden vn de doelgroep, de wensen vn de werkgevers of de specifieke knsen voor een wijk en/of regio Pijler Leerwerkbedrijven In het kort Het bieden vn zo regulier mogelijke (leer)werkplekken voor de doelgroep met enige fstnd tot de rbeidsmrkt die niet in stt is het minimumloon te verdienen. De leerwerkbedrijven bieden werk n de huidige doelgroep SW (sterfhuisconstructie) mr in de nbije toekomst kunnen ook medewerkers vnuit de Prticiptiewet met loonkostensubsidie een goede werkplek vinden bij de leerwerkbedrijven, blijvend en/of tijdelijk. De mbitie Binnen de pijler Leerwerkbedrijven richten we ons op drie verschillende doelgroepen. 1. De huidige doelgroep werken op loctie SW We willen (én moeten) uiterrd ook de komende jren werk blijven bieden n onze huidige 950 SW medewerkers die nu werkzm zijn binnen het groen en grijsonderhoud in de openbre ruimte, de schoonmk, de postbezorging en het beheer vn de fietsenstlling. Kenmerkend vn deze ctiviteiten is dt zij zich zowel in kwliteit vn de uitvoering ls in prijs kunnen meten met commerciële nbieders in de mrkt. 18

19 2. De nieuwe doelgroep vllend onder de Prticiptiewet met loonkostensubsidie De nieuwe doelgroep vllend onder de Prticiptiewet met een loonwrde vn tussen de 20% en 80% vn het minimumloon kn binnen het groenonderhoud, schoonmk, postbezorging of fietsenstllingbeheer een ngenoeg reguliere functie ngeboden worden. De komende jren zl veel gevergd worden vn de opnmecpciteit vn reguliere bedrijven om de grote groep mensen met rbeidsbeperkingen een pssende werkplek n te bieden. Dit proces zl nr verwchting enige tijd in beslg nemen en vereist een cultuurverndering bij veel bedrijven om dit te bewerkstelligen. De Dimnt groep kn vi hr leerwerkbedrijven de tekorten n geschikte werkplekken op de reguliere rbeidsmrkt goed opvngen en drmee een win/win situtie bereiken: werkgelegenheid voor de moeilijke doelgroep uit de regio én tevreden klnten/opdrchtgevers ook in de regio! 3. De nieuwe doelgroep vllend onder de Prticiptiewet De leerwerkbedrijven kunnen ook tijdelijk werk bieden n de doelgroep vllend onder de Prticiptiewet die met betere werknemersvrdigheden, rbeidsritme én recente werkervring opgedn in de leerwerkbedrijven mkkelijker in stt zl zijn om een geschikte werkplek bij een reguliere werkgever te bemchtigen mr voorl ook te behouden. Voor deze doelgroep is het tijdelijk werken binnen de leerwerkbedrijven een springplnk nr een bn bij een reguliere werkgever. De focus Binnen de pijler Leerwerkbedrijven ligt de focus duidelijk op het nbieden vn zo regulier mogelijk werken mr met die npssingen die voor het individueel goed functioneren vn de medewerker noodzkelijk zijn. Werk zl voorl geboden worden n mensen met een loonwrde tussen de 20% en 80% vn het minimumloon. Een doelgroep wrvoor nr verwchting de opnmecpciteit bij reguliere bedrijven nog te lg is. In deze pijler zl het verhogen vn de (individuele) productiviteit centrl stn. Drnst zl door bijvoorbeeld schlvergroting (bijvoorbeeld De Schoonmk Coöpertie en de uitvoeringsentiteit Groen Xtr) ook het kostenniveu verlgd worden 19

20 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m

21 3. Arbeidsontwikkeling 3.1 In, door en uitstroom Instroom Voor 2013 ws er een verlging vn de tkstelling wrdoor de instroom in 2013 gering is in vergelijking met de jren 2011 en De instroom in 2013 tot en met juni is echter hoger dn in Het streven is erop gericht om de tkstelling 2013 volledig te reliseren in de eerste helft vn het jr. Op bsis vn de prognose Cedris 2014 verwchten we dt de tkstelling in 2014 met 9 AJ s zl dlen. De inzet is om eind 2013 op de tkstelling 2014 uit te komen zodt ook in 2014 er slechts sprke zl zijn vn geringe instroom. Bij de instroom houden we rekening met de beperkingen mr voorl ook met de mogelijkheden vn de individuele medewerker. We streven nr het pltsen vn nieuwe medewerkers op een zo regulier mogelijke werkplek. Ondnks dit beleid constteren we de fgelopen jren behoorlijke fluctuties op het beroep wt met nme gedn wordt op beschutte werkplekken en individuele detcheringen. Instroompercentge Werkvorm Instroom 2009 Instroom 2010 Instroom 2011 Instroom 2012 Instroom 2013 (t/m juni) Beschut binnen 23,7% (53) 33% (52) 46,2% (120) 38,1% (40) 46,1% (71) Werken op loctie 46,9% (105) 40,1% (63) 31,2% (81) 36,2% (38) 38,6% (56) Individuele 25% (56) 15,9% (25) 15,4% (40) 15,2% (16) 9,7% (4) detchering Begeleid Werken 4,5% (10) 10,8% (17) 7,3% (19) 10,5% (11) 2,8%(4) Totl (%) 100% (224) 100% (157) 100% (260) 100% (105) 100 (145) Doorstroom (bezetting) We zien de ltste jren een stbilistie in de verdeling nr de werkvormen. Doorstroom vn de beschutte werkvormen nr werken op loctie vindt nog wel plts mr niet in de grotere ntllen zols enkele jren geleden n de orde wren. En ntuurlijk zien we ook dt bijvoorbeeld door verslechtering vn gezondheid en/of functioneren mensen die gedetcheerd 21

22 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 zijn geweest of op loctie gewerkt hebben weer tijdelijk (re integrtie) of blijvend een beroep moeten doen op een beschutte werkplek. De grootste groep vn onze medewerkers werkt op loctie. Binnen het groenonderhoud, de schoonmk, de post en de fietsenstllingen zijn veel vn de medewerkers n de slg. Deze werkzmheden grenzen n regulier werk in ctiviteiten en omstndigheden mr juist de specile omgeving met eigen leidinggevenden en gerichte werkpleknpssingen mken dt dit type werk nsluit bij de mogelijkheden vn een grote groep medewerkers. We verwchten dt ook in de toekomst n invoering vn de Prticiptiewet er grote behoefte zl blijven bestn n dergelijke werkplekken voor mensen die met toepssing vn loonkostensubsidie n de slg kunnen. Bij individuele detcheringen zien we de ltste jren een lichte teruggng in percentge gedetcheerden mr voorl het bsolute ntl gedetcheerden is gedld. Een grote groep vn individueel gedetcheerden vergrijst, de eisen vn werkgevers liggen hoger (met nme de vereiste competenties) en de bezuinigingen in de non profit sector zijn merkbr. Bezetting per werkvorm l (t/m juni) Beschut binnen 36% 34% (815) 31% (738) 30% (739) 30% (689) 30% (739) Werken op loctie 37% 38% (930) 42% (978) 41% 41% (953) 43%(1012) (1020) Individuele 23% 24% (577) 22% (523) 22% (533) 22% (439) 19% (425) detchering Begeleid Werken 4% 4% (99) 5% (112) 5% (127) 5% (122) 5% (113) 100% 100% 100% 100% 100% 100% (2421) (2351) (2419) (2203) (2289) Uitstroom Met de (wrschijnlijke) invoering vn de Prticiptiewet met ingng vn 1 jnuri 2015 treedt een grote verndering in. De huidige popultie SW ers zl blijven mr in de komende jren fbouwen (sterfhuisconstructie). Scenrio s hiervoor zijn in ontwikkeling mr de huidige SW zl gelet op de grote groep medewerkers nog jrenlng blijven bestn. De instroom in een beschutte werkplek zl n invoering vn de nieuwe wet voorbehouden blijven n diegenen die ngewezen zijn op een beschutte werkplek. Gemeenten hebben echter geen verplichting meer om één op de drie vertrekkers in te vullen met een beschut werker. Voor de pltsing vn deze groep is drmee onduidelijkheid zeker gezien de beperkte finnciële middelen die hiervoor bij gemeenten beschikbr zijn. De behoefte n dergelijke beschutte werkplekken zl veel hoger zijn dn wr in kn worden voorzien. 22

23 3.2 Arbeidsontwikkeling Arbeidsontwikkeling is een continu proces wrin de medewerker wordt gestimuleerd en ondersteund om zich te ontwikkelen in en nr rbeid. Het gt hierbij om het verwerven en behouden vn vk en werknemersvrdigheden. Een belngrijke rol hierin ligt bij onze werkleiding en intercedenten die in hun dgelijkse werk integrl vorm en inhoud geven n de rbeidsontwikkeling vn medewerkers. Rondom rbeidsontwikkeling zijn voorts de volgende onderwerpen ls uitvloeisel vn beleid vn belng: Instroom nieuwe medewerkers Bij instroom vn nieuwe medewerkers ligt de focus l enkele jren op het zoveel mogelijk pltsen in een reguliere werksetting. Bij begeleid werken of een individuele detchering ligt de eerste prioriteit. Pltsing in een beschutte werkomgeving bijvoorbeeld binnen Industrie, Drukkerij of de Kwekerij en Stekbedrijf komt lleen n de orde wnneer er geen ndere mogelijkheden zijn. In 2014 zl de instroom echter heel gering zijn. Met de komst vn de Prticiptiewet vnf 1 jnuri 2015 zl er geen sprke meer zijn vn instroom vn SWgeindiceerden zols nu gebruikelijk Doorstroom (en herpltsing) Door middel vn de Individuele Ontwikkelgesprekken (IOP s) en/of specile projecten wordt de doorstroom nr een hogere plek op de werkldder gestimuleerd. Positieve betrokkenheid vn werkleiding en personeelstems is hierbij voorwrde MBO opleidingen Inmiddels kennen we l enkele jren met veel succes de MBO I en II opleidingen binnen lle bedrijfsonderdelen. De medewerkers leren tijdens het werk n de hnd vn prktijkopdrchten onder begeleiding vn een prktijkdocent. Drnst volgen de medewerkers wekelijks groepslessen. In het fgelopen jr zijn er opleidingen geweest in groen, drukkerij, productie, schoonmk, post en vervoer. Op dit moment zijn er de volgende opleidingen: de opleiding fietstechniek, beheerder / conciërge, voorwerkers en telefonistes/receptionistes. Voor medewerkers blijken de opleidingen vn grote wrde: ze kunnen een lndelijk erkend MBO diplom hlen voor een ntl het eerste diplom wt ze in hun leven gehld hebben. 23

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis.

U ziet dat wij hebben laten weten positief te staan tegenover de ingezette koers en dat wij volop kansen zien voor ons provinciale Erfgoedhuis. 29 Erfgoedhuis Zuid-Hollnd: - MuseuTYicoTisulentschp Monumentenwcht«Provincil Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie Provincil Historisch Ceritmm Erfgoedeductie * Erfgoedprojecten An de leden vn

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Foto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2012. Foto: Wim de Knegt Jrrekening 2012 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2012 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2012 26 Ctegorile exploittierekening 2013 27 Ctegorile

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Ingekomen 8-10-2015 1 3 OKT 2015 Provincie Noord-Brbnt 3873644 DIV STAN BW5U& deei( 2./Z BIJLAGE 2 PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Smen werken n een ZorgSmen Buurt 16 september 2015 I Mrion Verleg, Piet vn den

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting. NPI/IJO/0482lsrp011 Maastricht DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting. NPI/IJO/0482lsrp011 Maastricht DEFINITIEF project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting rpport NPI/IJO/ Mstricht dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor de rechtsprk De heer drs.

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

Jaarstukken Gemeenschappelijke regeling. Diamant-groep. Tilburg, 25 maart 2016

Jaarstukken Gemeenschappelijke regeling. Diamant-groep. Tilburg, 25 maart 2016 Jrstukken 2015 Gemeenschppelijke regeling Dimnt-groep Tilburg, 25 mrt 2016 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon de heer C. Suer

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Technisch medewerker A Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon HR Desk Wrde vn de opdrcht

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen telefoon fx emil internet kvk Bred Compositie stedenbouw bv Boschstrt - B Bred 0 0 info@cs.nl www.cs.nl 000 emeente Steenbergen Ontwerp Bestemmingspln Steenbergen-Zuid Dtum: december 0 Projectnr..0 emeente

Nadere informatie