FASEN IN HET AANBESTEDINGSPROCES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FASEN IN HET AANBESTEDINGSPROCES"

Transcriptie

1 MVO Risico s herkennen & analyseren Pianoo bijeenkomst 3 november 2014

2

3 FASEN IN HET AANBESTEDINGSPROCES Mate waarin specificaties vastliggen Aandachtspunten Invloed op Internationale sociale voorwaarden Voorbereiding Fase 1: Specificeren Fase 2: Selecteren Fase 3: Contracteren Fase 4: Bestellen Fase 5: Bewaken Fse 6: Nazorg Fase 6: Nazorg Gebruiksfase

4 ALGEMENE VOORBEREIDING MVI / KETENANALYSE Maak een overzicht van alle producten/diensten die worden ingekocht Maak een ketenanalyse voor alle in te kopen producten/diensten: Welke grondstoffen Welke landen Eventuele alternatieven

5 KETENANALYSE

6 ALGEMENE VOORBEREIDING MVI / RISICOANALYSE Voer risicoanalyse uit, bijvoorbeeld met behulp van de MVO Risico Checker Maak een risicomatrix voor alle producten/diensten Bepaal aanpak om duurzaam inkopen te implementeren per productgroep, o.a. afhankelijk van: > omvang opdracht (aanbestedingsgrens) > ingeschatte risico s > DI criteria & sociale voorwaarden > beschikbaarheid alternatieven > invloed in de keten

7 Inkoopclassificatie (volgens Kraljic) RISICO MATRIX VOOR INKOOP Duurzaamheidsrisico Verwaarloosbaar Klein Matig Groot Routine Hefboom Knelpunt Kritiek/ strategisch

8 RISICOANALYSE De volgende aspecten zijn van belang voor het inschatten van MVO risico: Risico s gerelateerd aan soort product/dienst, bijvoorbeeld: Milieugevaarlijke productieprocessen Veel migrantenarbeid in betreffende sector Veel ongeschoold werk Risico s gerelateerd aan herkomstland/regio, bijvoorbeeld: Corruptie Slechte arbeids- of milieuwetgeving Risico s gerelateerd aan de leverancier Aan/afwezigheid van managementsystemen & deelname aan keteninitiatieven Reputatie van de leverancier Relatie met de leverancier

9 VOORBEREIDING VOOR AANBESTEDING Voer een risico-analyse uit voor betreffende product/dienst (inclusief grondstoffen), bijvoorbeeld met gebruik van de MVO Risico Checker. Marktverkenning, inclusief stakeholder consultatie Bij gevonden milieurisico s: neem bepalingen / criteria op in aanbestedingsdocumenten. Bij gevonden mensenrechten risico s: neem een specifieke melding op in de aanbestedingsdocumenten dat de leverancier na gunning een inspanningsverplichting heeft Ga de dialoog aan met potentiële leveranciers om ze bewust te maken van de risico's

10 AANBESTEDING / TEKENEN CONTRACT Bespreek regime en voorgestelde acties met de leveranciers. Als het bedrijf kiest voor regime 2 (geen risico's), vraag dan om een onderbouwing. In geval van regime 3, vraag het bedrijf na tekenen van het contract om een redelijke inspanning om de risico's op schendingen van arbeidsrechten en mensenrechten in zijn keten te verminderen, namelijk: in kaart brengen van de risico's in zijn keten en identificeren van de grootste risico leveranciers via een leveranciersgedragscode of anderszins de eerste toeleveranciers vragen om internationale arbeidsrechten en mensenrechten te respecteren afspraken maken met de leveranciers om gepaste maatregelen te nemen om de risico's te verminderen monitoren of de leveranciers zich aan de afspraken houden (zie ook Factsheet Redelijke Inspanning en Ruggie Invloedschema)

11 INVLOED OP TOELEVERINGSKETEN

12 UITVOERING / CONTRACTFASE Tijdens de uitvoering: signalen van mogelijke misstanden signaleren (bijv. met behulp van de MVO Risico Checker, overheid, media) en bespreken met de leverancier. Bij controle op naleving van het contract leverancier vragen om te rapporteren over de maatregelen die ze hebben genomen.

13 DE MVO RISICO CHECKER ALS HANDIG HULPMIDDEL

14 DOEL 1 Ontwikkelen van een eenvoudige interactieve webtool met behulp waarvan (MKB) bedrijven IMVO risico s in hun buitenlandse (toeleverings)keten kunnen inschatten. 2 Een handelingsperspectief (tips & advies) geven voor vermindering van risico s en doorverwijzen naar meer info, advies en ondersteuning. 14

15 INTERNATIONALE MVO ISSUES

16 KENMERKEN Meer dan 850 bronnen verwerkt (na betrouwbaarheidscheck) Meer dan risico-teksten ingevoerd en meer dan 460 adviesteksten ingevoerd (voor meerdere combinaties van thema s, producten en landen). 400 producten & diensten op basis van SITC en SBI 250 landen = alle landen wereldwijd 21 MVO thema s: gebaseerd op OESO richtlijnen en ISO26000 Continu technisch en inhoudelijk beheer & update Kwaliteitscheck door externe experts

17 MVO THEMA S Sociaal Overheidsinvloed Conflicten & veiligheid Arbeidsvoorwaarden (contracten, werktijden) Salaris en beloning Vrijheid van vereniging (vakbondsrechten) Veiligheid en gezondheid Kinderarbeid Dwangarbeid & mensenhandel Discriminatie Effecten op lokale gemeenschap Eigendomsrechten & grondbezit Milieu Milieu & afval (algemeen) Klimaat & energie Biodiversiteit & ontbossing Waterbeschikbaarheid Bodem- en (grond)watervervuiling Luchtvervuiling Ethisch Corruptie & smeergeld Markverstoring Consumentenrechten & productveiligheid Dierenwelzijn

18 VOORBEELDEN VAN GEBRUIKTE BRONNEN Algemeen: Op landniveau: Op productniveau: ILO, OESO, Global Compact, etc. Corruption Perception Index Freedom House Country List Landendossiers van RvO (Agentschap NL) Unesco Natural Heritages Sites Amnesty Country Reports ITUC Violations of Trade Union Rights FNV landendossiers BSCI risk countries Water Footprint Network database VS lijst kinderarbeid & dwangarbeid Rapporten van IDH, SOMO, TCC, LIW, etc. Onderzoeken van branche-organisaties ITC Standards Map & Ecolabel Index

19 WAT STAAT ER WEL/NIET IN? Wel: risico s gerelateerd aan specifiek product/grondstof Niet: risico s van alle onderdelen of halffabrikaten van product Wel: identificatie van mogelijk aanwezige risico s Niet: relevantie of omvang van het risico voor de ondernemer Wel: openbare bronnen (weblinks) Niet: de mening van MVO Nederland of overheid Toekomst: wel mening van experts toevoegen? Geen naming & shaming van bedrijven Toekomst: wel best-practices van bedrijven toevoegen?

20

21

22

23

24

25

26 RESULTATEN PDF Rapportage met: Inleiding over OESO Richtlijnen en doel van de tool Algemeen advies over gekozen handelsrelaties (inkopen, produceren of exporteren) Specifieke risico s en advies over geselecteerde producten & diensten Disclaimer Inkoper moet in overleg met leverancier nagaan: In hoeverre de geidentificeerde risico s van toepassing zijn (keuze regime) Welke gepaste (voorzorgs) maatregelen genomen dienen te worden

27 VOORBEELD: COMPUTERS / FILIPPIJNEN

28 VOORBEELD: COMPUTERS / FILIPIJNEN

29 VOORBEELD: COMPUTERS / FILIPIJNEN

30 COMPUTERS / FILIPIJNEN GEÏDENTIFICEERDE RISICO S Geen leefbaar loon Uitbuiting van arbeidsmigranten Schendingen van vakbondsvrijheid Discriminatie & sexuele intimidatie Gezondheidsschade e milieuvervuiling door gebruik gevaarlijke stoffen / zware metalen Conflictmineralen (bijv. tin uit Congo) 30 MVO NEDERLAND SEMINAR DUURZAME MOBILITEIT 3/11/14

31 PRODUCTGROEPEN DIE EXTRA AANDACHT VERDIENEN Audiovisuele apparatuur Bedrijfskleding Catering (met name tropische landbouwproducten Drankautomaten (zowel machines als inhoud - koffie, thee, cacao, suiker) Hardware (computers) Kantoorartikelen Kantoorgebouwen, Kunstwerken, Waterbouwkundige constructies en Straatmeubilair (vnl. hout en metalen) Kantoormeubilair, wanneer geproduceerd buiten Europa Papier Reproductieapparatuur WMO hulpmiddelen

32 NUTTIGE BRONNEN MVO Risico Checker: of Ruggie invloedschema: onderaan homepage MVO Risico Checker -toeleveringsketen-mvo_nl.pdf Stappenplan MVI: Vragen en suggesties: Overzicht keurmerken & richtlijnen ITC Standards Map:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen over de grens

Maatschappelijk verantwoord ondernemen over de grens Maatschappelijk verantwoord ondernemen over de grens Meer dan ooit beschouwen ondernemers die investeren of exporteren naar het buitenland maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een onlosmakelijk

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen

Beleid Verantwoord Beleggen N.V. Versie: 5 Inhoudsopgave Over Aegon en Verantwoord Beleggen 3 Inleiding 3 Verantwoord Beleggen volgens Aegon 3 ESG-integratie 4 Uitvoering en verantwoording 4 Beleid Verantwoord Beleggen 5 Goed bestuur

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Sustainable purchasing & supply chain management

Sustainable purchasing & supply chain management Sustainable purchasing & supply chain management ( Praktijkgids 1 inhoud Inleiding...3 Deel I - Waarom...4 Duurzaam beheer van de waardeketen, aankoopbeleid en MVO...4 Waarom is een duurzaam aankoopbeleid

Nadere informatie

Duurzaam inkopen betekent dat sociale en milieuaspecten door organisaties in aanmerking worden genomen in hun beleid ten aanzien van toeleveranciers.

Duurzaam inkopen betekent dat sociale en milieuaspecten door organisaties in aanmerking worden genomen in hun beleid ten aanzien van toeleveranciers. 1 INLEIDING Duurzaam inkopen betekent dat sociale en milieuaspecten door organisaties in aanmerking worden genomen in hun beleid ten aanzien van toeleveranciers. Duurzaam inkopen is een actueel thema binnen

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE Hoe leest u ICCOnomics het beste? 3 7 NIVEAU 1 DE BESTE START Het eerste niveau van ICCOnomics samengevat 9 19 NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID Het tweede niveau

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Duurzaamheidscriteria mogelijk toe te passen niet-financiële criteria in het beleggingsproces Versie: 2001-11-02 Door: Drs Marcel de Berg RBA marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 21 Corporate Governance 22 Bijlagen

Nadere informatie

Checklist Duurzaam Inkopen IT-hardware

Checklist Duurzaam Inkopen IT-hardware Checklist Duurzaam Inkopen IT-hardware Versie: 1.0 Datum: 11 december 2011 Auteur: Tonny van Wijk, in opdracht van SURFdiensten Samenvatting SUFRdiensten heeft in het kader van het project Naar een duurzaam

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

3. Partnermanifest MVO Nederland

3. Partnermanifest MVO Nederland MVO Beleid VGM NL stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen en te ontwikkelen in die aspecten die voor de branche en haar stakeholders van belang worden geacht. Een van die thema s is Maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015 Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Kent u een bepaalde MVO-term niet? Hier staan de belangrijkste begrippen op alfabetische volgorde.

BEGRIPPENLIJST. Kent u een bepaalde MVO-term niet? Hier staan de belangrijkste begrippen op alfabetische volgorde. BEGRIPPENLIJST Kent u een bepaalde MVO-term niet? Hier staan de belangrijkste begrippen op alfabetische volgorde. 3 P s Het uitgangspunt van MVO is om een balans te bereiken tussen de 3 P s: people (mensen),

Nadere informatie

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Zelfverklaring MVO 2013 Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Geschreven: Juni juli 2013 INLEIDING 1. WIE ZIJN WIJ De laatste jaren is de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds bekender

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

ABP beleid inzake verantwoord beleggen

ABP beleid inzake verantwoord beleggen ABP beleid inzake verantwoord beleggen 2 ABP Beleid inzake verantwoord beleggen Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Rekening houden met ESG-factoren... 6 2. De dialoog met ondernemingen aangaan...

Nadere informatie

VERTROEBELDE TRANSPARANTIE OVER MENSENRECHTEN

VERTROEBELDE TRANSPARANTIE OVER MENSENRECHTEN VERTROEBELDE TRANSPARANTIE OVER MENSENRECHTEN ONDERNEMINGEN EN MENSENRECHTEN DUE DILIGENCE Master scriptie, MscBA, specialisatie Accountancy Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie

SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB

SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB SORES AANDACHTSPUNTENLIJST voor het MKB Zie voor het werkplan en de aanpak de SORES handleiding NB Het doel van deze lijst met aandachtspunten is om een discussie met het management en de medewerkers in

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van Criteria voor duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit programma

Nadere informatie

MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS

MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS Onze normen en waarden voor zakelijke partners MSD Gedragscode voor zakelijke partners [editie I] MSD zet zich in voor duurzaamheid in alle zakelijke activiteiten

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wat is Cradle to Cradle? 4 3. Hoe gaat de overheid om met Cradle to Cradle? 6 4. Cradle to Cradle en duurzaam inkopen 6 4.1 De werkwijze

Nadere informatie