10. Peru Algemene afkortingenlijst Specifieke afkortingen Peru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10. Peru Algemene afkortingenlijst Specifieke afkortingen Peru"

Transcriptie

1 10. Peru Om de leesbaarheid te bevorderen, is de algemene afkortingenlijst en de specifieke afkortingenlijst van Peru (in het begin van het dossier) hier toegevoegd: Algemene afkortingenlijst BB/LG Boerenbond / Landelijke Gilden BD Broederlijk Delen BDS Business Development Services - Bedrijfsontwikkelingsdiensten BFVZ Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid BNP/BBP Bruto Nationaal Product/Bruto Binnenlands Product BRS Belgische Raiffeisen Stichting BTC Belgische Technische Coöperatie DAC Development Assistance Committee EC Europese Commissie EFQM European Foundation for Quality Management-model FACT Farmers Advocacy Coaching Tool - Methodiek Lobby&Advocacy Agricord FAO Food and agriculture organization - Organisatie voor Voeding en Landbouw Ha Hectare HDI Human Development Index - Index van de menselijke ontwikkeling HO Head Office - Hoofdkantoor Trias HR Human Resources IOSD Internal Operations and Service Department Trias KLJ Katholieke Landelijke Jeugd KMO Kleine - middelgrote ondernemingen KVLV Katholieke Vereniging voor Landelijke Vrouwen LA Learning Advisor Trias LDC Least Developed Countries LIC Low income country - lage inkomensland LEO Lokaal economische ontwikkeling Markant Netwerk van ondernemende vrouwen in Vlaanderen MBO Member-Based Organisations - Ledenorganisaties MF Microfinanciering MFI Microfinancieringsinstelling MIC Middle income country - middeninkomensland NDD Network Development Department Trias Neos Netwerk van Ondernemende Senioren OCA Organisational Capacity Assessment - Organisatiediagnostiek OS/ID Organisational Support and Institutional Development - Organisatie Versterking/Institutionele Ontwikkeling PC Programma Coördinator PCD Programma Coördinatie Department Trias PLATS Planning, learning, accountability Trias system PME Planning, monitoring en evaluatie QD Quality Department Trias SO/SD Specific Objective - Specifieke Doelstelling SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities And Threats - analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers VECO Vredeseilanden-Coopibo, Belgische NGO Specifieke afkortingen Peru ADG Belgische NGO (Gembloux) ANPE Asociación nacional de productores Agroecológicos APT Asociación de Productores de Tara CAN Comunidad Andina de Naciones (Andes Gemeenschap der Naties) CAPAC Cadenas Productivas Agrícolas CNCJ Coordinadora Nacional de Comercio Justo en Peru CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano COOPAGROS Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tesoro Chanka de Kishuará FEMUCARINAP Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 1

2 10.1 Contextanalyse in Peru Er werd een analyse gemaakt van de demografische, sociale, macro-economische, ecologische en politieke situatie in Peru en in de Andes. Er is een ongelijke verdeling van macht en toegang tot strategische hulpbronnen zoals water en grond (Gini). - Studies en productiestatistieken over de relevante waardeketens in Peru en de Andes die een belangrijke rol spelen in de particuliere consumptie, de voedselsoevereiniteit en de aanwezigheid van familiale landbouwers. - Een gegevensvergelijking van arme gebieden en relevante waardeketens leverde in Peru vier belangrijke ketens op die moeten worden versterkt: aardappel, cavia, tara en agroecologische landbouw. - Identificatie van organisaties die werkzaam zijn in deze vier ketens, op basis van criteria zoals aanwezigheid in de armste gebieden, aantal partners, nationale en regionale vertegenwoordiging (rechtstreeks of onrechtstreeks). - Uitwerking van het tactische plan Trias ANDES dat werd bekrachtigd door de voornaamste belanghebbenden en ngo-partners (ADG, SOSFAIM en VECO, juni 2012). - Bezoeken en gesprekken met regionale organisaties op basis van een relevante vragenlijst omtrent een mogelijke samenwerking met TRIAS (dec-jan 2013). - Analyse en screening van mogelijke partners voor TRIAS (februari-maart 2013). Ze kregen de vraag om vanuit hun organisatie een voorstel uit te werken op basis van de TRIAS-strategie en de vier resultaten (april 2013). - Definitieve selectie van 7 partners in Peru waarmee Trias zal samenwerken. - Workshop met de toekomstige partners om de regionale processen en de samenwerking tussen de actoren onderling en met Trias te kunnen identificeren (juni 2013), op basis van de context in Peru en Ecuador en de strategie van Trias. Indicatoren Peru Bevolking (miljoen inw.) 29,6 Armoede 31.3% Extreme armoede 11.5% (totaal) Ruraal: 23% Armoede ruraal-urbaan Ruraal: 54% Urbaan: 19% Armoede en etniciteit 68% van de rurale inheemse bevolking is arm HDI (UNDP 2011) Gini 0.48 Grondbezit 55% van de bevolking < 3 ha Politieke, economische, ecologische en sociale context - Peru is één van de landen in de Andes met een hoog BBP maar met een grote ongelijkheid onder meer in de inkomensverdeling en toegang tot de middelen (Gini), veranderingen in het beleid inzake familiale landbouw, organisaties van het middenveld die het voortouw nemen in rehabilitatie- en empowermentprocessen, en een op grootschalige mijnbouw georiënteerd economisch beleid. - De extractieve economie op basis van mijnbouw en petroleum zorgt ervoor dat Peru in volle macro-economische groei is. Publieke goederen (water, grond, bodem) worden volop geprivatiseerd. - Steeds meer worden landbouwgronden van familiale boeren opgekocht door de mijnindustrie, wat ervoor zorgt dat zij nog minder grond ter beschikking hebben om aan landbouw te doen. 55% van deze boeren heeft toegang tot nog geen 3 ha grond. - In Peru zijn er nog veel inheemse groepen aanwezig die afstammen van de Inca's, Aymara en etnische groepen uit het Amazonegebied. Doorheen de geschiedenis werden ze onderdrukt en uitgesloten van de samenleving, wat zelfs vandaag nog wordt weerspiegeld in hun armoedeniveau (67 % van de inheemse bevolking is arm). - Zelfvoorzieningslandbouw is de belangrijkste bron van inkomsten voor de meeste familiale boeren. Volgens de databank van de CAN behoort 66% van de boeren tot de categorie van de familiale zelfvoorzieningslandbouw (Agricultura Familiar de Subsistencia, AFS). Hieruit blijkt dat deze sector in gevaar is en een ondersteunend beleid nodig heeft zodat de boeren kunnen overschakelen naar een situatie van voedselzekerheid en toegang krijgen tot lokale markten. 2

3 Dit moet leiden tot een economische en maatschappelijke versterking van de sector, zonder daarbij het verantwoorde gebruik van natuurlijke hulpbronnen uit het oog te verliezen. Maatschappelijke structuur In Peru zien we een tendens van decentralisatie, zij het oppervlakkig. Er worden wel bevoegdheden overgedragen, maar weinig middelen. Aangezien het bovendien om een nieuw proces gaat, werden de lokale overheden nog niet voldoende opgeleid om deze bevoegdheden uit te oefenen. De bevolking is algemeen genomen niet goed georganiseerd. Dit heeft te maken met het historische dictatoriale verleden van het land. Er zijn wel traditionele organisaties, maar zij hebben veel van hun geloofwaardigheid verloren bij hun basis en bij de overheden. Wat we nu zien is dat mensen zich opnieuw verenigen voor gemeenschappelijke belangen of tegen onrecht. Vooral in de landbouw zijn er meer groeperingen en coöperatieven van familiale landbouwers, die op eigen initiatief zijn opgericht. In Peru zijn er op nationaal niveau (in tegenstelling tot Ecuador) heel wat boerenorganisaties verenigd in koepelorganisaties die lobbyen ten voordele van de familiale landbouw. Deze organisaties willen in het algemeen de agribusiness en agri-export tegengaan. Maar vanuit de overheid en de economisch sterke sectoren wordt de contractteelt alsook de agro-industrialisatie sterk gepromoot. Zo maken de ministeries veel meer steun vrij voor exportgewassen (koffie, cacao enz.) dan voor gewassen voor de lokale markt. Door deze processen verliezen de familiale landbouwers hun zelfstandigheid en mislopen ze de nodige steun, terwijl ze wel zo'n 75% van de bevolking voeden. Welke (soort) maatschappelijke middenveldactoren steunt het programma? Het programma ondersteunt uitsluitend familiale boerenorganisaties en organisaties van kleinschalige ondernemers. Dat gebeurt zowel lokaal, provinciaal als nationaal, afhankelijk van het onderwerp (inclusie, dienstverlening, productie/markttoegang, organisatie of belangenbehartiging). Elke organisatie voorziet op haar niveau in de behoeften van haar leden, maar door de samenwerking tussen de organisaties worden de lokale behoeften naar een nationaal niveau getild om structurele veranderingen te genereren. In Peru is dit nationaal niveau vrij goed uitgebouwd, zeker als het gaat over het vertegenwoordigen van de agro-exportproducten. Daarentegen is het moeilijker om ook de belangen van de 5 vermelde waardeketens op de agenda te zetten, omdat die vooral op de lokale markt een rol spelen binnen de voedselsoevereiniteit en er minder aandacht gaat naar die sectoren. De ervaring van Trias in Peru gedurende de laatste vijf jaar Actieterreinen in Peru Peru: Departement Apurimac Partners met wie Trias in Peru samenwerkte: Ledenorganisaties: Aceprocuy, Coopagros, Coosetur, Madres emprendedoras Niet-ledenorganisaties (ngo's): Centro Adea Apurimac, CAPAC-Peru Het TRIAS programma richtte zich nadrukkelijk op de versterking van het sociaalbedrijfsmatig beheer van de kleine boerenorganisaties in Peru. De afgelopen drie jaar ontwikkelde en implementeerde TRIAS het sociaal-bedrijfsmatig beheersmodel van de kleine boerenorganisaties ook in Peru: Coopagros, Aceprocuy, Coosetur; alledrie verenigingen waar de nadruk werd gelegd op de interne capaciteitsversterking, op basis van verschillende strategieën zoals advies geven, vaardigheidstraining in sociaal en ondernemend beheer, markten, toegevoegde waarde voor de producten, toegang tot krediet, commerciële upscaling met andere familiale landbouwers en hun behoeften koppelen aan programma's, overheidsprojecten voor investeringen. Het uitwisselen van ervaringen tussen Peru en Ecuador en ook andere Z-Z trajecten (met Copaboy van Colombia) is een strategie die duidelijk in staat is om significante interne veranderingen teweeg te brengen, zowel voor het individu als voor de gemeenschap. TRIAS ontwikkelde en testte instrumenten voor het sociaal-bedrijfsmatig beheersmodel tijdens dit proces. Daarnaast ontwikkelde Trias ook een systeem voor evaluatie, monitoring en opleiding (PLATS), met indicatoren, procedures en instrumenten voor de interne evaluatie van de prestaties van het Trias kantoor en de partnerorganisaties. Belangrijkste doelstellingen van het programma: 1. Geïntegreerde dienstverlening, 2. Versterking van de ledenorganisaties, 3. Lokale economische ontwikkeling, 4. Uitwisseling Z-Z. 1. Geïntegreerde dienstverlening: De ledenorganisaties creëerden diensten voor waardeketenontwikkeling (servicios de desarrollo de cadena, SDC) zoals technische bijstand/opleiding, opslagplaats voor agrarische en veterinaire inputs, kwaliteitscontrole (aardappelen, cavia's, toerisme) en gezamenlijke vermarkting. Daarnaast worden er aanvullende 3

4 diensten voor bedrijfsontwikkeling verleend (servicios de desarrollo empresarial, SDE) zoals zakelijk beheer (marketing, marktonderzoek, bedrijfsplan, kostenberekening enz.) en krediettoewijzing via financiële instellingen of eigen spaarkassen. 2. Versterking van de ledenorganisaties: Bij de ledenorganisaties werden er sociaalbedrijfsmatige structuren (bedrijfstak organisaties) gevormd en instrumenten aangeduid voor het interne beheer, zoals statuten, reglementen, handleidingen, beleid, enz. Zo konden de organisatieprocessen worden uitgevoerd. 3. Lokale economische ontwikkeling: Verschillende ledenorganisaties voerden onderhandelingen en bereikten overeenkomsten met overheidsinstellingen (MINAG, INIA), universiteiten en ngo's. Ze worden ondersteund bij het verstrekken van technische bijstand, inputs, opleiding, enz. 4. Uitwisseling Z-Z: Zowel Coopagros als Aceprocuy namen deel aan de uitwisseling met Zuidorganisaties (CONPAPA Chimborazo Ecuador en COPABOY Colombia), op die manier waren ze nog meer gemotiveerd om zich beter te organiseren en om de gezamenlijke verkoop te stimuleren tussen de leden. Resultaten op het niveau van 1. Partners, 2. Doelgroep, 3. Relatie partners en Trias - Partners: De omzet en overschotten (winst) van de organisaties zijn gestegen, de ondernemersvaardigheden zijn verbeterd (90%). Er worden in totaal 36 diensten aangeboden die zijn afgestemd op de behoeften van de leden. In december 2012 hadden reeds personen op een of andere manier toegang tot de verschillende diensten (Peru en Ecuador tezamen). In Peru moet nog meer gewerkt worden aan de duurzaamheid van de organisaties en strategieën om tot een zelfbedruipende organisatie te komen die diensten verleent aan zijn leden. - Doelgroep: De economische productiviteit steeg bij alle boeren gemiddeld tot $1,99 per dag (gemiddeld inkomen per capita), dankzij de toepassing van goede praktijken inzake landbouw, veeteelt en fabricage. De productie steeg met 30 % (vooral cavia's en aardappelen deden het uitstekend). - Relatie partners en Trias: De partners van Trias Andes zijn tevreden met de toegevoegde waarde van Trias inzake technisch advies en programmabegeleiding (voor kwaliteit/kwantiteit van de dienstverlening behaalt de ngo een gemiddelde score van 3,54 op 4. Een verbeterpunt zijn de rapporteringstools (roterende fondsen, Rereka). Het moeten voor de partners innovatieve instrumenten worden die gebruiksvriendelijk zijn en hen kunnen helpen bij de besluitvorming. Identificatie van het belangrijkste actieterrein en van mogelijke partners Het programma ondersteunt in het bijzonder lokale boerenorganisaties en hun koepels op nationaal niveau in Peru. Op lokaal niveau zal Trias vooral de werking van de organisaties versterken wat betreft hun productie, toegevoegde waarde en toegang tot de markt. Op nationaal niveau zal er meer geïnvesteerd worden in belangenbehartiging en inclusie. Het gaat hier om familiale boeren met ongeveer 0,5 tot 3 hectare grond en beperkte toegang tot water, technische bijstand, krediet of investeringen. Hun productie richt zich voornamelijk op de lokale markten. Het zijn echter deze familiale boeren die aan diversificatie in hun teelt doen, omwille van wispelturige klimaatsomstandigheden die de oogst onvoorspelbaar maken. Daarnaast wordt algemeen erkend dat de Andeslanden en vooral Peru zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. De streken waar Trias zal investeren hebben weinig of geen toegang tot irrigatie en zijn erg afhankelijk van de regens voor het verbouwen van hun gewassen. Het is vooral deze afhankelijkheid die de sector kwetsbaar maakt, aangezien ongeveer 44% van de gewassen in de bergstreken van Peru worden gezaaid of geplant wanneer het regenseizoen begint. De productiviteit van de familiale landbouwers is laag door de slechte landbouwmethoden (oorzaken hiervan zijn een laag opleidingsniveau, gebrek aan toegang tot de grondstoffenmarkt, gebrek aan informatie, gebrek aan landbouwkredieten en -verzekeringen enz.) en de beperkte toepassing van nieuwe productietechnologieën (risicoaversie van de boeren, gebrek aan aanbod van nieuwe technologieën). Daarenboven worden de natuurlijke hulpbronnen verkeerd gebruikt. Dit is te wijten aan zowel fysische (natuurlijke) als menselijke factoren (slechte landbouwpraktijken). Daarnaast beschikken de familiale boeren over onvoldoende onderhandelingsmogelijkheden om hun producten te verkopen op de markt. Redenen zijn slechte verwerkingstechnieken na de oogst en een gebrek aan commerciële infrastructuur en marketingsystemen op het platteland en in de kleine/middelgrote steden. Ook het gebrek aan infrastructuur en de zwakke coördinatie vanuit de openbare landbouwsector spelen een rol. Om die redenen passen de landbouwersgezinnen strategieën toe waarbij hun inkomsten worden gediversifieerd. Ze zijn niet enkel boeren, maar hebben ook andere activiteiten (voornamelijk zelfstandige commerciële activiteiten). Ze nemen dus niet ten volle deel aan de markt, noch voor 4

5 de verkoop van hun producten, noch voor de aankoop van inputs. Naast de diversificatie van de economische activiteiten worden de plattelandsgezinnen de afgelopen jaren ook gekenmerkt door de migratie naar andere gebieden met het oog op hogere inkomsten. Het zijn vooral de jongeren die migreren van het platteland naar de stad, waardoor er een zogenoemde vergrijzing van het platteland ontstaat: de bevolking bestaat nagenoeg enkel nog uit minderjarigen en oude boeren. Tegen deze achtergrond besloot Trias om zijn steun te verlenen aan de kleine boerenorganisaties die aangesloten zijn bij lokale verenigingen, die op hun beurt georganiseerd zijn op nationaal niveau. De waardeketens die aan de verschillende selectiecriteria van Trias voldeden zijn aardappel, cavia, quinoa, organische landbouw en guarango/tara. Deze keuze is gebaseerd op een uitgebreide SWOT-analyse, waarin verschillende criteria werden afgewogen, zoals de mogelijke impact voor de boeren, investeringen versus opbrengsten, toegevoegde waarde creëren en marktmogelijkheden, werkgelegenheid op het platteland, inclusie van vrouwen en jongeren, het bestaan van organisatiestructuren op lokaal en nationaal niveau, etc. Op basis van de aanwezigheid van de ketens in de verschillende regio s van Peru, besluit Trias om te werken met aardappel en cavia organisaties in Apurimac, tara organisaties in Cajamarca, en quinoa en organische landbouw zowel in Apurimac als op nationaal niveau. Het is ook een keuze waarbij Trias gekeken heeft naar coherentie, synergie en efficiëntie met haar werking in Ecuador om een gefocuste ondersteuning en expertise te kunnen verzekeren. Omdat het nationale niveau in Peru een voortrekkersrol heeft in beleidsbeïnvloeding op Latijns- Amerikaans niveau, zullen er ook partners gekozen worden die deze functie kunnen vervullen, zowel in Peru, als een voorbeeld te zijn voor de Ecuadoraanse civiele maatschappij en organisaties die willen lobbyen rond landbouwthema s. De waardeketens aardappel, cavia en quinoa zijn zeer belangrijk in Apurimac en kennen een geleidelijke toegang tot betere markten, op voorwaarde dat de kwaliteit gegarandeerd wordt. Dit maakt dat er nog veel mogelijkheden zijn tot toegevoegde waarde op de lokale markt. Ook de organische landbouw kent een opmars in Peru en momenteel zijn er op nationaal niveau al heel wat nieuwe markten die succes hebben bij de lokale consumenten. Tara (guarango) is een teelt die gezien moet worden als een investering naar de toekomst, zowel sociaal (jongeren) als milieuvriendelijk, en natuurlijk ook economisch rendabel. In Cajamarca bestaat er een belangrijke ervaring van boeren die tara verbouwen en vermarkten op nationaal niveau. Zij willen nu ook hun teelt diversifiëren met quinoa en zo een constante opbrengst hebben. Hun opgebouwde ervaring zal dan weer inspirerend zijn voor de versterking van de jonge Tara-organisatie in Ecuador. De algemene doelstelling van Trias Andes op lange termijn georganiseerde familiale landbouwers en kleinschalige ondernemers, vooral armen, inheemse bevolking, vrouwen en jongeren hebben hun levensomstandigheden op een duurzame manier verbeterd, werken samen en treden gezamenlijk op. Risico's en opportuniteiten - Zelfvoorzieningslandbouw is de belangrijkste bron van inkomsten voor de meeste familiale boeren. Volgens de databank van de CAN behoort 66 % van de boeren tot de categorie van de familiale zelfvoorzieningslandbouw (Agricultura Familiar de Subsistencia, AFS). Hieruit blijkt dat deze sector in gevaar is en een ondersteunend beleid nodig heeft zodat de boeren kunnen overschakelen naar een situatie van voedselzekerheid en toegang krijgen tot lokale markten. Dit moet leiden tot een economische en maatschappelijke versterking van de sector, zonder daarbij het verantwoorde gebruik van natuurlijke hulpbronnen uit het oog te verliezen. - Wanneer er geen noodmaatregelen, beleid of overheidsinvesteringen in de sector komen om gewassen en weiden te beschermen tegen natuurverschijnselen zoals overvloedige regenval, langdurige droogte en vorst, worden de boeren nog kwetsbaarder voor de gevolgen van een onstabiel klimaat. Door de klimaatverandering in Peru wordt de situatie alleen maar erger. - In Peru zijn meer dan de helft van de landbouwgronden in de Sierra bedreigd door het verlenen van een mijnbouwconcessie of -vergunning, met alle gevolgen vandien: bodemdegradatie, vervuiling van de natuurlijke hulpbronnen, minder landbouwgrond en sociale veranderingen die met dit soort activiteiten gepaard gaan. Opportuniteiten - In Peru zijn er nationale programma s ten voordele van de landbouw en de familiale boeren, bvb. PRODUCE, Sierra Productora, Kulka Warmi, kredietprogramma s via Agrobanco, enz. - Vanuit de sociale bewegingen bestaan er een heleboel voorstellen ten voordele van de 5

6 familiale landbouw: herverdeling van het land, democratisering van de middelen, toegang tot krediet voor landbouwmachines, productie, etc. - Er zijn programma's en projecten ten behoeve van boeren die worden aangestuurd door MINAG, INIA - Er is een belangrijk decreet over het Moratorium voor de invoer van genetische gemanipuleerde organismen. Dit is één van de overwinningen van de koepelorganisaties Conveagro en andere nationale koepels. - Vanuit deze lobbygroepen bestaan er nog verschillende andere wetsvoorstellen, bijvoorbeeld inzake fiscaliteit ten voordele van de boerenorganisaties. Analyse en kansen met betrekking tot samenwerking en complementariteit Op programmaniveau Samenwerking betekent voor TRIAS zoveel als het versterken van de betrekkingen met de voornamelijk Belgische actoren op internationaal, regionaal en lokaal niveau. De bedoeling is om toegevoegde waarde te creëren voor de programma's door een optimaal gebruik van de beschikbare middelen: menselijk (professionele vaardigheden van elke organisatie), financieel en logistiek. De samenwerking dient te kaderen in een integrale aanpak, zowel met betrekking tot de overeenkomstige strategische doelstellingen als de concrete uitvoering ervan bij de verschillende partners. Trias heeft drie institutionele akkoorden met organisaties in België: De Intentieverklaring met Vredeseilanden, AgriCord en Ondernemers voor Ondernemers. Lokale vertegenwoordiging Op landenniveau versterkt TRIAS de capaciteiten van zijn partners zodat ze zelf samenwerkingsverbanden kunnen aangaan met andere belanghebbenden op basis van hun behoeften. De partners sluiten verbonden op basis van akkoorden met ministeries, lokale overheden en specifieke lokale programma's om samen te werken op het gebied van technische bijstand, investeringen, openbare aanbestedingen enz. TRIAS identificeert de Belgische en Europese Gemeenschap organisaties die vertegenwoordigd zijn binnen het actieterrein van het programma , zich bezig houden met gerelateerde thema's en samenwerken met partners die door TRIAS werden aangeduid. Wat betreft voorstellen voor regionale samenwerking in Peru bestaan er synergieakkoorden en afstemming met Autre Terre (www.autreterre.org) om de sociaal-bedrijfsmatige capaciteit te versterken van de organisaties die de kleine tara- en quinoaboeren vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er ook afspraken met platformen in het kader van het lokale of regionale beleid om het concurrentievermogen van de sector te verbeteren. Samenwerking met VECO om ervaringen uit te wisselen over strategieën voor inclusie van jongeren (VECO en andere Belgische organisaties bouwden al heel wat interessante ervaring op inzake inclusie van jongeren in de koffiesector (Satipo-Peru)). Cofinanciering van een regionale bijeenkomst voor de landelijke jeugd om de huidige situatie van de jongeren te kunnen duiden, meer bepaald toegang tot productiemiddelen (water, landeigendom, technische bijstand, investeringen, krediet) en visies (leeftijdsgebonden) omtrent inclusie en de concrete uitvoering ervan. Daarnaast werkt Trias samen met VECO en SOS-FAIM ook aan de oprichting van een 'School voor Leiders' in Peru, waar de leiders van de boerenorganisaties hun capaciteiten kunnen versterken. In Peru zal de school door Conveagro Nacional worden geïnstalleerd. Samenwerking met ADG voor interne capaciteitsversterking van de regionale afdelingen van ANPE (ARPEA-ANDAHUAYLAS) Specifieke doelstelling Beschrijvende fiche van de specifieke doelstelling Oorspronkelijke titel Titel Specifieke doelstelling Land: Incidencia para una sociedad inclusiva en Peru y los Andes: organizaciones de agricultores familiares y empresarios de pequeña escala promueven un desarrollo social y economico sostenible Belangenbehartiging voor een inclusieve ontwikkeling in Peru en de Andes: organisaties voor familiale landbouwers en kleinschalige ondernemers waar vrouwen, mannen en jongeren samen zorgen voor sociale, economische en duurzame ontwikkeling. Trias wil in Peru tot zeven duurzame ledenorganisaties komen die actief deelnemen aan de samenleving en hun leden volledige bevoegdheid geven, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. De organisaties zijn vooral gericht op de arme, vrouwelijke en jonge bevolking en willen hun deelname aan de markt verbeteren, de sociale machtsverhoudingen bestrijden en bijdragen tot een globale, meer inclusieve samenleving. Peru 6

7 Provincies/staten Regio's Apurimac y Cajamarca: Andahuaylas en Chincheros, San Marcos. Nationaal niveau Lokale partners 1. Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tesoro Chanka de Kishuará COOPAGROS 2. Asociación Central De Productores De Cuy De La Provincia De Andahuaylas ACEPROCUY 3. Asociación de productores de Tara APT. 4. Convención Nacional del Agro Peruano CONVEAGRO. 5. Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Perú CNCJ - PERÚ. 6. Asociación nacional de productores Agroecológicos - ANPE. 7. Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú FEMUCARINAP. Andere betrokken organisaties 1. Strategische partners voor de Andesregio: AOPEB (Bolivië), Agrosolidaria en COPABOY (Colombia) 2. Samenwerking met: Autre Terre, SOS Faim, VECO, ADG 3. Lokale organisaties Overheidsinstellingen en ministeries in Peru, universiteiten in Peru ZIE DEEL III Bijlage 1 Andere financiering / Hoofdsector Sub-sector Sub-sector Sub-sector Doelgroep Onze doelgroep bestaat uit vrouwen en mannen die lid zijn van organisaties voor familiale landbouwers en kleinschalige ondernemers (Ecuador-Peru), met speciale aandacht voor de armen, vrouwen en jongeren van de ledenorganisaties. Eindbegunstigden Totaal aantal rechtstreeks aangeslotenen bij de ledenorganisaties: % vrouwen: 61% % jongeren: 14% % ondernemers:25% - % boeren: 75% Ledenorganisaties familiale boeren: 6 Ledenorganisaties kleinschalige ondernemers: 0 Ledenorganisaties familiale boeren en kleinschalige ondernemers: 1 Grootste etnische groep: Inheems quechua Totaal aantal onrechtstreeks aangeslotenen: Specifieke doelstelling budget (totaal) 2. Subsidie (80%) 1. Het totale budget voor SDZ 2b Peru = Het aandeel van de subsidie = Beschrijvende fiches van de partners in Peru ZIE DEEL III Bijlage 2B Naam van de partner: afkorting en volledige naam van de organisatie Aantal bereikte leden Adres, telefoon, website, zakelijk e- mailadres. ACEPROCUY ANDAHUAYLAS Asociación Central De Productores De Cuy De La Provincia De Andahuaylas Av. Perú 920 Agencia Agraria Andahuaylas. Contactpersoon, telefoonnummer en e- mail Voorzitter: Néstor Vásquez Vizcaíno Gsm: Geografisch gebied: regio, provincie, kanton, gemeenten. Regio: Apurímac Provincie: Andahuaylas Donateurs (momenteel) TRIAS Begin van de relatie met Trias (jaar) 2011 Naam van de partner: afkorting en volledige naam van de organisatie COOPAGROS - KISHUARÁ Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tesoro Chanka 7

8 de Kishuará Aantal bereikte leden Adres, telefoon, website, zakelijk e- mailadres. Av. Arequipa 212 Cercado de Kishuará, Distrito de Kishuará, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. SAÚL HUASCO PICHIHUA GSM: Apurímac- Andahuaylas- Kishuará Contactpersoon, telefoonnummer en e- mail Geografisch gebied: regio, provincie, kanton, gemeenten. Donateurs (momenteel) TRIAS Begin van de relatie met Trias (jaar) 2011 Naam van de partner: afkorting en Convención Nacional del Agro Peruano CONVEAGRO volledige naam van de organisatie Aantal bereikte leden (de indirecte doelgroep zijn ongeveer leden van de organisatie) Adres, telefoon, website, zakelijk e- Av. Salaverry 818, Jesús María, Lima Peru Fax: 423- mailadres Website: Contactpersoon, telefoonnummer en e- Lucila Quintana Acuña mail Geografisch gebied: regio, provincie, Nationaal: Apurimac, Arequipa, Cajamarca, kanton, gemeenten. Huancavelica, Huanuco, Puno, Ancash, Ayacucho, Cusco, Junin, La libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayalí, San Martín. Donateurs (momenteel) SOSFAIM Begin van de relatie met Trias (jaar) 2014 Naam van de partner: afkorting en volledige naam van de organisatie Aantal bereikte leden 2016 Adres, telefoon, website, zakelijk e- mailadres. Contactpersoon, telefoonnummer en e- mail CNCJ- PERÚ. Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Perú 600 directe doelgroep ( indirecte doelgroep) Jr. Ramón Dagnino 369. Jesús María. Lima. Tel.: (51)- (1) Website: Luis Suárez. Algemeen secretaris. Gsm: (51)- (1) Regio's Piura, Junín en Cusco Geografisch gebied: regio, provincie, kanton, gemeenten. Donateurs (momenteel) AVSF, Frankrijk, FOS, België. Begin van de relatie met Trias (jaar) 2014 Naam van de partner: afkorting en volledige naam van de organisatie Asociación nacional de productores Agroecológicos - ANPE Asociación Regional de Productores Ecológicos de Apurímac (ARPEA) Aantal bereikte leden directe bereikte leden (indirecte doelgroep: leden van ANPE nationaal) Adres, telefoon, website, zakelijk e- mailadres. Contactpersoon, telefoonnummer en e- mail Geografisch gebied: regio, provincie, kanton, gemeenten. Donateurs (momenteel) Begin van de relatie met Trias (jaar) 2014 Jr. Lloque Yupanqui 1392, Jesús María - Lima Peru / Ref. cdra. 11 de Av. Cuba. Tel.: (511) Website: Salvador Sánchez (voorzitter)/moisés Quispe (directeur) Nationaal: Ayacucho, Apurimac, Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Ancash, Lima, Huánuco, Junín, Huancavelica, Loreto, San Martín Ucayali. Hivos. EU, Slow Food, VECO, ADG. 8

9 Naam van de partner: afkorting en volledige naam van de organisatie Aantal bereikte leden 2016 Adres, telefoon, website, zakelijk e- mailadres. Contactpersoon, telefoonnummer en e- mail Geografisch gebied: regio, provincie, kanton, gemeenten. Donateurs (momenteel) Begin van de relatie met Trias (jaar) 2014 Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú FEMUCARINAP ( indirecte doelgroep, alle leden van FEMUCARINAP) Jr. 6 de Agosto 838, Interior H. Jesús María. Lima/Peru Peru Website: Lourdes Huanca (voorzitter) Zuiden: Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Madre Dios, Apurímac, Ica. Noorden: Tumbes, Piura, La libertad, Lambayeque, Huaras, San Martin, Cajamarca. Centrum: Junín, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco. Amazonewoud: Loreto, Iquitos, Nauta, Amazonas. Lima: Chilca, Pucusana FOS Naam van de partner: afkorting en ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TARA - APT volledige naam van de organisatie Aantal bereikte leden Adres, telefoon, website, zakelijk e- mailadres. Contactpersoon, telefoonnummer en e- mail Geografisch gebied: regio, provincie, kanton, gemeenten. Donateurs (momenteel) Begin van de relatie met Trias (jaar) 2014 CENTRAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE PAPA DE BOYACA COPABOY Jr. Alfonso Ugarte Nº 108 Tel.: José Víctor Quiroz Castañeda Gsm: RPM * Regio: Cajamarca Provincie: San Marcos Districten: Pedro Gálvez, Gregorio Pita, Ichocán Gehuchten: Saparcón, Catagón, Rancho Grande, Pauquilla, Lucmilla, Milco, El Cedro, La Tiza, Cascasen, Chilca, Choloque, Ermita, Chuquiamo, Limapampa, Alizal GIZ, Fincyt, Autre Terre STRATEGISCHE PARTNERS Boyacá: Carrera 13 N 3 72 Tunja Contactpersoon: Pedro Briceño (beheerder) AGROSOLIDARIA COLOMBIA Calle 5 No Tibasosa, Boyacá, Colombia Tel.: / Website: Contactpersoon: Germán Bonilla ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE BOLIVIA 2.3 Beschrijving van het programma in Peru Doeltreffendheid en doelmatigheid Adres: Av. Landaeta # 554 esq. c/luis Crespo (Zona San Pedro) Tel.: / Website: Contactpersoon: Carmen Sotomayor Relevantie en doeltreffendheid: verwachte resultaten en specifieke doelstelling Trias heeft de voornaamste belanghebbenden in Peru in kaart gebracht; degenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de waardeketens die bijdragen aan voedselzekerheid, vrouwenen jongerenparticipatie, milieu, inspraak bij besluitvorming en belangenbehartiging op nationaal niveau. De voornaamste waardeketens in de landbouw die geanalyseerd werden zijn zowel exportproducten zoals koffie, banaan en quinoa, alsook producten voor de lokale markt zoals rijst, granen, aardappel, cavia, zuivel, tara, organische landbouw. Hierbij werden de sterktes, zwaktes en opportuniteiten op een rijtje gezet, waaruit als resultaat naar voren kwam dat de 5 ketens waarbij de snelste impact of doeltreffendheid wordt verwacht door de geplande interventies zowel op niveau van de organisaties als van de landbouwers door betere sociale en economische situatie, de volgende zijn: aardappel, 9

10 cavia, quinoa, organische landbouw en guarango (tara). In deze 5 waardeketens, heeft de praktijk reeds aangetoond dat investeringen in capaciteit van boeren en organisatie, markttoegang, productie en waardevermeerdering, een effectieve significante impact heeft op niveau van het inkomen van de boer(in) als van de organisatie die het creëren van meerwaarde en het collectief brengen op de markt verzekert. Verder zijn het waardeketens die zich volkomen binnen de strategie voor voedselsoevereiniteit bevinden, waar armen sterk aanwezig zijn en die directe resultaten naar inclusie mogelijk maken. Deze ketens bevinden zich in Peru in de Sierra, in de armste provincies, waar Trias tot hiertoe ook zijn aanwezigheid heeft. De ledenorganisaties verschaften de nodige informatie over waarden, ontwikkelingsconcept, visie, missie en strategieën, programma's en diensten, bestuur, leiderschap, menselijke middelen, relaties met andere actoren, organisatiecultuur en tot slot de thema's waarvoor een samenwerking met Trias mogelijk is. Na analyse en evaluatie van de vragenlijst op basis van filters, werden de organisaties geselecteerd. Er werd hen gevraagd om een voorstel en logisch kader uit te schrijven op basis van de specifieke doelstellingen en verwachte resultaten. Verwachte resultaten: 1. In Peru zorgt democratische inclusie van Trias-partners, vrouwen en jongeren in de besluitvorming binnen families en organisaties voor hun ontwikkeling en toegang tot de opbrengsten of inkomsten die door hun eigen inspanningen werden gegenereerd. Tegelijkertijd wordt hun bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeenschap en het land erkend en zichtbaar gemaakt. 2. Ledenorganisaties die partnerschappen bevorderen, administratieve en beheerscapaciteiten versterken, vorming geven aan leiders en werken overeenkomstig de wetgeving van het land, zorgen voor organisatorische duurzaamheid. 3. Ledenorganisaties die aandacht besteden aan interne en beheerscapaciteiten, staan garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan leden en niet-leden. De afnemers van deze diensten leveren tegelijkertijd een bijdrage om de operationele kosten te dekken, zodat de ledenorganisaties zelfbedruipend zijn. 4. Door een interinstitutionele samenwerking op nationaal en internationaal niveau met toonaangevende organisaties, overheidsinstanties en andere strategische partners (in het Andesgebied) kunnen de ledenorganisaties en hun partners deelnemen aan sectorale programma's en beleidsvoorstellen doen ten voordele van de sector. Voor elk van de vier beoogde resultaten dragen de voorgestelde activiteiten en strategieën bij tot het overwinnen van barrières en het voorzien in de behoeften van producenten en organisaties. Hoe beter ze worden uitgevoerd, hoe sneller de specifieke doelstelling kan worden verwezenlijkt. De activiteiten die de partners voor elk van de resultaten voorstelden, zijn gebaseerd op hun aard, wettelijk kader en bereik. Efficiëntie Men voorziet een team van 3,5 adviseurs en 0,5 financiële assistent. De adviseurs hebben het volgende profiel: Regionaal Adviseur Lobby en Advocacy Personeel NZ-expat Adviseur Sociaal-ondernemende capaciteitsversterking Lokaal Personeel Adviseur inclusie lokaal personeel Adviseur/assistent financieel beheer en fiscaliteit Voor complementaire thematische advisering wordt beroep gedaan op de aanwezige adviseurs en expertise van het landen/regiokantoor in Ecuador. Financiële middelen - Percentages van donateurs Om aan de strategie te beantwoorden is Trias van plan om te werken met een gemiddelde van 7 partners, zowel grote als kleine, familiale landbouwers en kleinschalige ondernemers, op subnationaal en nationaal niveau. Dat alles impliceert dat een totaal vereist is van euro voor het driejarenprogramma, te verdelen over partnerorganisaties en het landen/regiokantoor. Dat bedrag wordt gefinancierd door de Belgische regering, DGD en complementaire middelen door andere donateurs (Synergie, EG, DGD, interregionaal project). 10

11 Het programma heeft nationale reikwijdte en de strategie besteedt ook heel wat aandacht aan belangenbehartiging, met actoren op nationaal niveau en Zuid-Zuid uitwisselingen op Latijns- Amerikaans en vooral op Andes niveau. De invloed op het overheidsbeleid, via nationale collectieven komt niet alleen de begunstigden ten goede maar heeft een impact op de volledige sector in kwestie. Bijdrage van het kantoor Trias Peru aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma Welke maatregelen zijn genomen om de werking van Trias kantoor efficiënt te maken? - Op administratief vlak komt het landenkantoor van Trias in Peru tegemoet aan de door DGD en andere financierders opgestelde normen en voldoet het aan de normenstelsels en de administratieve, financiële en boekhoudkundige procedures van het land. Dat bewijst zijn capaciteit op het vlak van financieel en juridisch beheer. Let wel, het kantoor in Peru zal een satelietkantoor zijn van het landen/regiokantoor in Ecuador dat voor beide landen fungeert. - Trias neemt deel aan een certificatieproces dat een permanente verbetering van de kwaliteit impliceert op het vlak van dienstverlening en human resources, via de EFQM. - Trias beschikt over een planning-, monitoring- en evaluatiesysteem (PLATS) waarmee het periodiek de voortgang en het behalen van de doelstellingen van het programma kan beoordelen. - Er bestaat een systeem van administratief en financieel beheer dat de goede kwaliteit garandeert van de uitgaven en de doelmatigheid van de investering. - De doelstellingen van het programma op macroniveau zijn in overeenstemming met de millenniumdoelstellingen en met de internationale overeenkomsten (Parijs), om de problemen van de kwetsbare sectoren aan te pakken. Ze liggen ook in de lijn van de lokale en nationale ontwikkelingsplannen. Bovendien proberen ze op microniveau een antwoord te vinden op de aangevoerde behoeften van de leden van elk van de partners. Hoe draagt de operationele steun van Trias Andes bij tot de ontwikkelingscapaciteit van de organisaties van de partner? Welke is de functie van de adviseurs van Trias Andes met betrekking tot de ontwikkelingscapaciteit van de partners? - Het programma versterkt, op basis van het operationeel plan en de behoeften van de organisaties, de capaciteiten om duurzame processen te genereren die focussen op de vier beoogde resultaten. De adviseurs bieden, samen met de leden van de organisaties, begeleiding bij de planning en uitvoering van de activiteiten en bij de evaluatie van de resultaten. De beslissingen worden genomen door de leden. De adviseurs faciliteren de processen en begeleiden bij het ontwerp van strategieën en methodieken voor het uitvoeren van hun activiteiten. - In een eerste stadium is er een sterke begeleiding of deelname van de adviseur. Naarmate zich procedures en een intern beleid en interne normen ontwikkelen en de organisatie producten en diensten ontwerpt en capaciteit opbouwt, zal de inbreng van de adviseur verminderen. De dienstverlening en de strategische beslissingen liggen op de duur geheel bij de leiding en de leden van de organisatie. Is de operationele steun van het Trias team complementair aan de lokaal door de ngo s geleverde diensten? Of is de steun nodig als gevolg van het ontbreken van lokaal door de ngo s verstrekte specifieke diensten? - Lokaal zijn er weinig ngo s die de diensten leveren die TRIAS biedt. Trias werkt op een duurzame manier met de ledenorganisaties en op die manier draagt Trias bij aan de zelfontplooiing van de organisatie en haar leden. - Trias beschikt over expertise bij het versterken van het sociaal ondernemerschap en de capaciteitsontwikkeling op het vlak van administratieve en financiële duurzaamheid. - Trias stimuleert generatiewissels in de organisaties door de inclusie van jongeren in leidinggevende posities en in de sociale basis. - Trias benut haar contacten om een link te maken tussen de ledenorganisaties van het lokale naar het regionale en nationale niveau (belangenbehartiging) met actoren uit de openbare en de privésector. - Trias stimuleert het opzetten van een dienstverlening door de organisaties zelf aan hun leden, in tegenstelling tot lokale ngo s die hun expertise liever binnenshuis houden. - Trias steunt de organisaties in de constructie van voorstellen voor belangenbehartiging vanuit de organisaties. In Peru is dit zeker een expertise die Trias zal bijdragen aan de voorstellen die door de nationale koepelorganisaties worden voorbereid. In hoever is het inschakelen van expats gegarandeerd? - De professionele opleiding en de ervaring van de coöperanten in methodieken, strategieën, beheersmodellen; de kennis van de sociale, juridische en economische realiteit van de regio en de organisatorische processen van de civiele samenleving in Europa komt de interactie en de complementariteit van visies tussen Noord en Zuid ten goede. Binnen het Andesteam vormt zich een sterk aanbod aan kwaliteitsvolle en aangepaste dienstverlening aan de partners. - De kennis van de expats inzake het institutioneel beleid, DGD, Hoofdkantoor (HO) en de 11

12 ontwikkelingsdynamiek in andere regio s draagt bij tot de ontwikkeling van een institutionele strategie van dienstverlening vanuit Trias aan de partners. - De expats dragen bij tot de grensoverschreidende aanpak van bepaalde problemen in Peru en Ecuador, en zorgen ervoor dat er een kruisbestuiving bestaat tussen de mogelijke oplossingen in beide landen of uit andere regio s waar Trias-partners actief zijn. - De onderhandelings- en vertegenwoordigingscapaciteit van het kantoor in Peru ten opzichte van het HO en de regelgevende instanties van de internationale coöperatie in Peru (APCI) vormen een garantie om aan de officiële vereisten te voldoen alsook voor de werking van het landen/regiokantoor in overeenstemming met de opgestelde normen. Tot op welke hoogte is de complexiteit van het programma aangepast aan de capaciteiten en vaardigheden (van lokaal personeel en expats N-Z of Z-Z)? - Trias in Peru en Ecuador heeft de vraag (en de behoeften) geïdentificeerd van de sectoren waarbinnen de partners werkzaam zijn. Op basis hiervan wordt het team samengesteld opdat de nodige capaciteiten aanwezig zijn in beide landen, met nadruk op inclusie en lobby en advocacy in Peru. - Trias gebruikt een proces voor het aanwerven van adviseurs met het geschikte profiel om in te spelen op de behoeften van het programma. Dat garandeert een efficiënte adviesverstrekking aan de partnerorganisaties. - In de complexiteit van het programma zijn er een aantal uitdagingen die het Trias team zal moeten begeleiden: de ledenorganisaties van de lokale niveaus op een nationaal niveau inspraak te doen krijgen in de verschillende wetten die hen aanbelangen, duurzaamheid opbouwen binnen de verschillende ledenorganisaties, inclusie strategieën toepassen binnen alle ledenorganisaties, veranderingen in het beleid inzake familiale landbouw, organisaties van het maatschappelijk middenveld die het voortouw nemen in rehabilitatie- en empowerment processen. - Een deel van het programma is gebaseerd op de wederzijdse ondersteuning tussen organisaties, hetzij binnen Ecuador, hetzij tussen de landen die behoren tot de Andesregio, meer bepaald met Peru, Bolivië en Colombië, door middel van Zuid-Zuid dynamieken. Welke gender- en leeftijdverdeling ziet men bij de samenstelling van het team? Het team is samengesteld rekening houdende met de behoeften van de partners en de capaciteit van de personen die er deel van uitmaken. Het huidige team staat in voor een billijke samenstelling en evenwicht op het vlak van leeftijd en gender. Ondersteuning hoofdkantoor: Van uit hoofdkantoor zullen de Learning Advisors (LA's) de regio en haar partners ondersteunen bij de introductie van een FACT methodiek (Agricord) voor het systematisch opzetten van Lobby & Advocacy -trajecten. Ook zullen tools voor de versterking van leiders of kadervorming aangeboden worden; institutionele contacten rond MFI-expertise/capaciteitsversterking met instellingen als BRS e.a. financiële instellingen worden naar de partners gefaciliteerd. Monitoren, kwaliteitsbewaking en analyses rond vooruitgang van financiële en sociale performantie (SPM) wordt via feedback op factsheets verzekerd. De adviseur markttoegang en ketenontwikkeling zal vanuit zijn expertise, waar nodig, een ondersteuning leveren voor het uitbouwen van een duurzame economische basis voor zowel de boerenbedrijven als de economische dienstverlening vanuit de partner ledenorganisaties. In Peru en Ecuador, zal er samengewerkt worden met partners die in het Fair- Trade circuit verkopen, vnl. koffie en quinoa. De adviseur markttoegang en ketenontwikkeling heeft een zeer grote kennis van deze sector om hier omkadering in te geven en levert ook bijdrages voor het uitwerken van specifieke indicatoren voor de baseline en het monitoren hiervan. De Programma Coordinator (PC) zal het landenkantoor ondersteunen voor de identificatie en effectieve ontwikkeling van additionele programma's voor complementaire acties aan het DGDprogramma en/of voor de uitbreiding van het aantal personen dat bereikt wordt met de Trias strategie. De PC zal eveneens verzekeren dat de rapportage kwalitatief en consistent is met de PLATS-richtlijnen. Samen met de betrokken N/Z-adviseur zal de PC begeleiding verschaffen voor de N/Z-dynamiek in het land en de coherentie van deze met het landenprogramma verzekeren. Samen met de LA's zal de PC ervoor instaan dat de thematische en transversale prioriteiten van Trias volledig geïntegreerd worden. Tenslotte zal de PC de landendirecteur voor Peru en Ecuador coachen en de werking en resultaten van het landen/regiokantoor van nabij opvolgen. Een jaarlijkse zending maakt deel uit van deze continue supervisie. Interne ontwikkelingscapaciteit van Trias Hoe zal Trias in Peru bijdragen tot en gebruik maken van de interne leerprocessen en kennisdeling? Hoe zullen leerervaringen gesystematiseerd worden? Trias vertrekt vanuit de sociale realiteit en de problematiek van de organisaties en gebruikt methodieken met het oog op technologieoverdracht, capaciteitsversterking en het versterken van de beheersinstrumenten. Dankzij een participatieve planning en door van elkaar te leren, komen gemeenschappelijke processen tot stand. In het monitoring-, evaluatie- en leerproces zijn interne 12

13 reflectiemomenten met de partners ingebouwd, om gevallen te identificeren die voor herhaling vatbaar zijn en om passende en relevante correcties door te voeren. Trias Peru/Ecuador werkt voortdurend aan de versterking van organisatiecapaciteiten en het optimale gebruik van kennis door: 1) Jaarlijkse planning en evaluatiebijeenkomsten; 2) Opbouw van thematische kennis via deelname van het team van adviseurs aan regionale workshops; 3) Uitwisseling van ervaringen met partners en het Triasteam; 4) Documentatie (verslagen en systematiseringen) van de kernprocessen; 5) Bijdrage aan de verspreiding van informatie in de virtuele bibliotheek in First class; 6) Toegang tot specifieke vorming in overeenstemming met functieprofiel en de interesse van personeel; 7) Deelname in werkgroepen van Trias op wereldniveau, met reflectie- en discussieprogramma s. Door de processen van het programma zal het leerproces worden gestimuleerd: 1) organisatie van regionale thematische workshops met experten in het thema, of presentatie van succesvolle (proef)projecten: 2) systematisering van processen door de partners; 3) systematisering van verslagen van monitoringbezoeken en de verspreiding ervan. Het synergieprogramma met SOS Faim en VECO zal ook werken aan systematisering van deze kennis. Strategie Noord-Zuid Bij de Trias-basis of -bewegingen (Landelijke Gilden, Neos, KVLV, UNIZO, KVLV, KLJ, markant) in het Noorden is er voldoende kennis over hoe zich te organiseren en op een doeltreffende manier impact te verwerven. Door daar te rade te gaan kan in het Zuiden een grotere impact tot stand worden gebracht en zullen sterkere organisaties kunnen ontstaan. Anderzijds, als de Trias-basis (bewegingen) in het Noorden zich bewuster zijn van hun acties (bijvoorbeeld klimaatverandering, bewustmaking, coöperatieve waarden, collectiviteit,..) kan een mentaliteitsverandering op gang komen. De Noord-Zuidrelaties zullen ook baat hebben bij de Zuid-Zuiduitwisseling. Dat geldt in het bijzonder voor de resultaten 1, 2 en 4, bijvoorbeeld via de ondersteuning van vrijwilligers. Er worden samenwerkingstrajecten voorzien met Landelijke Gilden, Neos en UNIZO (aardappelverwerking) voor de uitwisseling, advisering en uitwisseling met de lokale ledenorganisaties. Door de gelijkenissen en de aard van de ledenbewegingen van Trias in Noord en Zuid is de herkenbaarheid groot en worden snel raakpunten van gemeenschappelijke interesse gevonden. Voorstelling van de geselecteerde partners in PERU Ledenorganisaties van familiale landbouwers en kleinschalige ondernemers Naam partner: 1. COOPAGROS Voornaamste belanghebbenden: familiale boeren - # Totale ledenaantal: 77 aardappelproducenten -% mannen / vrouwen: 87 % mannen, 13 % vrouwen -% jongeren (mannen / vrouwen): 10 % Beschrijf de bijdrage van de partner aan: - De inclusie: de coöperatie zet voor vrouwelijke ondernemers een programma op van capaciteitsversterking en technische ondersteuning op het vlak van handel, productieactiviteiten, mechanismen voor markttoegang en participatie aan het bestuur van de coöperatie. - De economische duurzaamheid: de coöperatie draagt per definitie toe tot de economische duurzaamheid, via een mechanisme van economische participatie van de leden volgens de modaliteiten van het premiesysteem. Dat levert het maatschappelijke kapitaal waarmee de coöperatie haar dienstverlening implementeert, prioritair aan de leden zelf. - Het milieu: de coöperatie van producenten gebruikt en ijvert ook voor teeltpraktijken (aanaarden, wieden) die het gebruik van toxische landbouwchemicaliën geleidelijk helpen terugdringen. Beweegredenen om de partner voor het programma te kiezen: Coopagros bestaat als organisatie voor 100 % uit inheemse producenten en wil de aardappelproductie bevorderen, als basis voor de voedselveiligheid. Ze ijvert ook voor een terugkeer naar de inheemse soorten. Ze heeft een groeiende maatschappelijke basis en voelt de noodzaak om zich als een sociale onderneming te gaan organiseren. Naam partner: 2. ACEPROCUY Voornaamste belanghebbenden: familiale landbouwers - # Totale ledenaantal: 110 caviaproducenten -% mannen / vrouwen: 50 % mannen / 50% vrouwen -% jongeren (mannen/ vrouwen): Beschrijf de bijdrage van de partner aan: -De inclusie: de organisatie en haar leden streven naar de actieve participatie van de armste bevolking, om hun gezinshuishouding te verbeteren en naar participatie van vrouwen en jongeren, via opleidingen in de basiscomités, rond thema s als leiderschap en productiebeheer. Ze sluit met de jongeren- en vrouwenorganisaties ook overeenkomsten, om hen op te nemen in de organisatie van ACEPROCUY 13

14 -De economische duurzaamheid: de vereniging houdt zich bezig met de productie en vermarkting van cavia s. Ze is voortdurend op zoek naar kapitaal voor de organisatie, uit de bijdrage van de leden en door activiteiten op te zetten om zich van trouwe klanten en een betere prijs te verzekeren. - Het milieu: de organisatie werkt aan preventie en bioveiligheid. Dat doet ze door het gebruik van chemische producten te bannen en door milieuvervuiling bij de caviakweek, productie van groenvoer en bij het gebruik van weidegrond te voorkomen. De afvalproducten van de caviakweek worden in de grond gewerkt als bodemverbeteraar en voedingsstof Beweegredenen om de partner voor het programma te kiezen: de organisatie bevordert de voedselautonomie. Ze heeft tal van mogelijkheden om zich op regionaal niveau te positioneren omdat ze de enige producentenvereniging van cavia s is in de regio. Dat stelt haar in staat meer leden aan te trekken. Ze doet voorstellen aan de lokale overheden om haar product te positioneren en de productie te mechaniseren. Naam partner: 3. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TARA - APT Voornaamste belanghebbenden: familiale landbouwers - # Totale ledenaantal: 152 producenten Tara (guarango) -% mannen / vrouwen: 76,31 % mannen en 23,69 % vrouwen -% jongeren (mannen / vrouwen): 12 % jongeren Beschrijf de bijdrage van de partner aan: - De inclusie: de vereniging behandelt al haar leden op gelijke voet bij de aankoop (juiste prijs en gewicht) van hun productie (guarangopeulen). Ze ondersteunt hen op technisch vlak, om de kwaliteit en de opbrengst van hun oogsten op te voeren en ze implementeert voor al haar partners een programma van sociale dienstverlening. - De economische duurzaamheid: de belangrijkste activiteit van de organisatie bestaat uit de aankoop en de vermarkting van de oogst van haar leden. Ze genereert op die manier inkomsten die ze herinvesteert in projecten met het oog op productieverbetering bij de aangesloten leden. - Het milieu: de organisatie focust bij de implementatie van al haar nieuwe activiteiten op milieubescherming. Momenteel voert ze met het oog op het aanvragen van een biocertificatie voor de producten een systeem van intern controle (SIC) in bij het beheer van de guarangobosjes. Bij de ziektebestrijding wordt biologisch gewerkt, om het gebruik van landbouwchemicaliën te vermijden. Beweegredenen om de partner voor het programma te kiezen: de teelt heeft een grote waarde op het vlak van milieubehoud en helpt ook de gezinshuishouding te verbeteren. APT wil werken aan het opnemen van meer leden, in het bijzonder vrouwen en jongeren, en aan de toegevoegde waarde van de productie. Naam partner: 4. CONVEAGRO NACIONAL- APURIMAC Voornaamste belanghebbenden: familiale boeren - # Totale ledenaantal: 52 organisaties (alle sectoren familiale landbouw) (17 veeteeltbedrijven, 17 regionale CONVEAGRO's, 18 ngo s) -% mannen / vrouwen: 55 % mannen en 45 % vrouwen -% jongeren (mannen / vrouwen): 12 % jongeren Beschrijf de bijdrage van de partner aan: - De inclusie: Conveagro doet dienst als een politiek forum en stelt zich open en inclusief op. Prioriteit zijn de behoeften van de kleine en middelgrote producenten, mannen en vrouwen. De inclusieve aanpak is doorgevoerd in de organisatie zelf door participatie van vrouwen bij het bestuur ervan. Dat geeft hen een belangrijke rol in de besluitvorming en bij het stimuleren van inclusieve voorstellen als een recht van de eigen producenten. - De economische duurzaamheid: wegen op het landbouwbeleid is een van de prioriteiten van CONVEAGRO, teneinde de kansen op een beter inkomen voor de familiale boeren te vergroten. Dat gebeurt onder meer door het vergemakkelijken van de toegang tot kredieten, technische ondersteuning, grotere investeringen in de sector, empowerment van de organisaties, verbeteren van de onderhandelingscapaciteit. - Het milieu: als politiek forum ligt de strategische focus van CONVEAGRO bij het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de landbouwsector. Dat perspectief bepaalt de actie: werken aan de vermindering van het gebruik van landbouwchemicaliën, bannen van GGO s en verdedigen van de natuurlijke rijkdommen. De organisatie heeft zich sterk gekant tegen investeringen in de grootschalige mijnbouw die water- en bodemverontreiniging veroorzaakt. Beweegredenen om de partner voor het programma te kiezen: de organisatie zet in op de verdediging van het welzijn van de kleine en middelgrote producenten in Peru. Ze oefent invloed uit op de regionale en nationale beleidsmakers. Daarom ziet TRIAS in CONVEAGRO een belangrijke bondgenoot om de kleine producenten van cavia s, aardappelen, guarango en andere producten op die terreinen te laten participeren en hun behoeften nationaal en regionaal onder de aandacht te brengen. 14

15 Naam partner: 5. CNCJ-Perú (lid Fairtrade koepel CLAC) Voornaamste belanghebbenden: familiale boeren - # Totale ledenaantal: 66 eerste- en tweedegraadsorganisaties met leden. -% mannen / vrouwen: 88 % mannen, 12 % vrouwen (officiële leden) -% jongeren (mannen / vrouwen): 3 % jongeren (tussen 18 en 30 jaar, officiële leden) Beschrijf de bijdrage van de partner aan: - De inclusie: CNCJ-PERU voert acties op het vlak van capaciteitsversterking en participatiebevordering bij vrouwen, de leden en hun dochters, binnen de fora en processen van hun organisaties. CNCJ-PERU zet ook initiatieven op om het ondernemen te bevorderen en langs die weg het gezinsinkomen te verbeteren. Ze bevordert de participatie van jongeren tussen 18 en 30 jaar (mannen en vrouwen) door hen klaar te stomen om het roer over te nemen. Zo bereiden 50 jonge leidinggevenden in 21 organisaties van de beide regio s (Piura en Junín) zich voor op een functie als maatschappelijke beheerder/multiplicator. - De economische duurzaamheid: engagement om de basisorganisaties van de CNCJ te begeleiden bij de activiteiten van het project en om die processen op te nemen in de jaarplanning van elke organisatie, hetgeen het bijeenbrengen van de nodige middelen en extra lokale ondersteuning vergemakkelijkt. De organisaties dragen met hun ledenbijdrage bij tot de duurzaamheid en ook de CLAC doet elk jaar een inbreng. - Het milieu: de organisaties die van het project de voordelen plukken zijn actief in de eerlijke handel en voldoen aan de normen inzake milieuzorg en natuurbescherming. Ze ontwikkelen praktijken op het vlak van schone landbouw die hen in staat stellen om hun productieprocessen als biologisch te laten certificeren. Beweegredenen om de partner voor het programma te kiezen: Ze hebben de internationale contacten, op het niveau van Latijns-Amerika om productie-initiatieven te promoten ten gunste van de familiale landbouwers. In 2013 lanceren ze het SPP-label (label kleine producent), waarmee ze de producten van hun organisaties op lokaal niveau willen positioneren. Dat SPP-label zal ook de erkenning mogelijk maken van andere waardeketens van kleine producenten in Peru. CNCJ-Peru is lid van de koepelorganisatie van fairtrade organisaties CLAC waar Trias in Centraal Amerika mee werkt. Het is ook zusterorganisatie van CECJ waar Trias in Ecuador mee werkt. Dit bevordert interactie en coherente ondersteuning. Naam partner: 6. ANPE-Perú (Apurimac) Voornaamste belanghebbenden: familiale ecoboeren - # Totale ledenaantal: 22 organisaties met leden. -% mannen / vrouwen: 60 % mannen en 40 % vrouwen -% jongeren (mannen / vrouwen): 10 % jongeren (55 % mannen/45 % vrouwen) Beschrijf de bijdrage van de partner aan: - De inclusie: betere integratie van jongeren in de gemeenschappen, districten, provincies. Voortdurende inspanning op het vlak van gendergelijkheid binnen de organisatie. Participatie van alleenstaande moeders in de organisatie. - De economische duurzaamheid: voortdurende capaciteitsversterking in de agro-ecologische productie. Permanente vermarkten door de leden van de organisatie. Er is een engagement om de agro-ecologische productie per lid op te voeren. - Het milieu: beoefenen van een duurzame ecologische landbouw. Herinvoeren van traditionele praktijken van de voorouders en principes uit de holistische Andesfilosofie rond Moeder Aarde. Waterbescherming (bronnen, rivieren, lagunes) - De belangenbehartiging: participatie bij het uitwerken van ontwikkelingsplannen en van het participatieve budget. Gesprekken rond thema s uit de ecologische landbouw. ANPE is ook lid van CONVEAGRO voor interactie rond lobby activiteiten. Naam partner: 7. FEMUCARINAP Voornaamste belanghebbenden: familiale boeren & kleinschalige onderneemsters - # Totale ledenaantal: 22 regionale organisaties die vrouwen groeperen -% mannen / vrouwen: 100 % vrouwen -% jongeren (mannen / vrouwen) 30 % jonge vrouwen Beschrijf de bijdrage van de partner aan: - De inclusie: Femucarinap zet in op een rechtvaardige en solidaire sociale inclusie van de vrouw. Die sociale inclusie vergt een ander type vorming: van het volk, permanente vorming, vrij, autonoom, gekoppeld aan processen van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en geïntegreerd in de dynamiek van een solidaire economie. De organisatie wil elke vorm van discriminatie op grond van inheemse origine of rurale afkomst uitroeien, bij de toegang tot justitie, onderwijs, gezondheidszorg en de andere voordelen van het overheidsbeleid. Ze stelt een effectieve implementering voor van de nieuwe norm inzake landhervorming, die rekening houdt met de bijzondere verhouding van de inheemse volkeren tot hun grond en respect aan de dag legt voor de 15

16 plattelandsgemeenschappen en de erkenning van hun grondgebied als prioritair voor het voortbestaan van hun culturele identiteit. - Economische duurzaamheid: de organisatie heeft nog tot september een klein project lopen, maar blijft werken op eigen kracht en aan de zijde van haar basisorganisaties. - Het milieu: zorg voor de natuurlijke rijkdommen, de grond, het zaad en het water is een van de doelstellingen van FEMUCARINAP, die daarmee ook streeft naar voedselautonomie. Elke activiteit die ze binnen dit project ontwikkelt houdt derhalve rekening met het milieu. Beweegredenen om de partner voor het programma te kiezen: FEMUCARINAP is een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen, boeren, landbouwers en micro-ondernemingen. Dat doet ze door acties te voeren gericht op het nationale beleidsniveau. Daarom vindt TRIAS in FEMUCARINAP een zeer belangrijke bondgenoot in het streven naar een aanpak van de structurele problemen van vrouwen en kleine producenten, zoals de toegang tot water, grond, krediet en gendergelijkheid. Omschrijving van de doelgroep van begunstigden in PERU 1. Omschrijving van de voornaamste rechtstreekse belanghebbenden De voornaamste rechtstreekse belanghebbenden voor het programma zijn organisaties van producenten in de landbouw die verbonden zijn met de waardeketens van papa, quinoa, cavia s, ecologische organische landbouw en tara en met kleinschalig ondernemerschap in Peru (COOPAGROS, ACEPROCUY, APT, ANPE, CONVEAGRO en FEMUCARINAP), die in totaal zo n rechtstreekse begunstigden groeperen. Gemiddeld behoort 87% van de doelgroep tot de rurale economie, waar de (arme) inheemse bevolking overheerst, gevolgd door de mestiezen. De organisaties en rechtstreekse partners vertrekken van het lokale, provinciale en regionale niveau als strategie om onderling te ageren en voorstellen te genereren ten bate van de kwetsbare groepen. 2. Omschrijving van de belangrijke onrechtstreekse belanghebbenden De onrechtstreekse belanghebbenden zijn de leden van de organisaties op de nationale niveaus (CONVEAGRO NACIONAL, ANPE NACIONAL, FEMUCARINAP, CNCJ). In totaal zijn dit ongeveer families. Zij worden aangetrokken om op structureel niveau de problemen van de kwetsbare groepen (vrouwen en jongeren) aan te pakken, zoals toegang tot water, grond, krediet, gendergelijkheid, inperken van de klimaatverandering, enz. Hiertoe behoren ook de organisaties uit de Zuid-Zuiduitwisseling die werken aan de versterking van de waardeketens op basis van hun sterke ervaring en expertise in deze ketens en ondersteuning die deze aan onze partners kunnen bieden (COPABOY, AGROSOLIDARIA en AOPEB). Duurzaamheid van de impact 1. Garanties voor een duurzame impact: selectie van partners en product(en), focus op en selectie van subsectoren De selectie van de partner en de partnerrelatie vormen doorslaggevende garanties voor een duurzame impact. Naast de selectiecriteria voor de partners hanteert Trias nu ook operationele richtlijnen voor het analyseren en selecteren van producten, subsectoren en acties, met het oog op een zo groot mogelijke impact in de familiale landbouw en de kleinschalige ondernemingen, in het bijzonder bij de armen, de vrouwen en de jongeren. Familiale landbouwbedr ijven In Peru heeft het programma voor de volgende focus en product(en) gekozen Trias heeft ervoor gekozen om te werken met waardeketens die belangrijk zijn voor de lokale markt, die voldoende representatieve producenten verenigen, die een waardig inkomen genereren voor die producenten, waar de mogelijkheid bestaat om een meerwaarde te creëren en die een gemeenschappelijke vermarkting organiseren. De analyse werd gedaan van alle voornaamste landbouwketens in Peru: granen, koffie, cacao, rijst, zuivel, aardappel, quinoa, cavia, guarango, gerst... De waardeketens die TRIAS gekozen heeft zijn: aardappelen, cavia s, quinoa, tara (guarango) en organische landbouw, omwille van de belangrijke deelname in de voedselsoevereiniteit, inclusie, milieu en vooral omdat deze ketens de beste impact verwachten en meerwaarde naar de doelgroep (vrouwen, jongeren..) zowel op niveau van de doelgroep als van de organisatie. De teelt van tara is complementair aangezien het om een boom gaat die op langere termijn inkomsten genereert maar zeer geschikt is om gronden weer vruchtbaar te maken en woestijnvorming tegen te gaan. De teelt is complementair met quinoa, cavia s en de ecologische landbouw. Bij die keuze is ook gekeken naar coherentie, effectiviteit en efficiëntie van de Trias interventies in Peru en Ecuador door op analoge strategische waardeketens in beide landen in te zetten. 16

17 Kleinschalige onderneminge n Inclusie van jongeren en vrouwen in de waardeketens Afhankelijk van de keten focussen de organisaties op uiteenlopende manieren om tot inclusie van vrouwen en jongeren te komen. Cavia s zijn traditioneel een vrouwenteelt die zich dicht bij huis situeert. Door de beperkte behoefte aan grond is gebleken dat ze, met weinig investeringen en iets meer tijd, een zeer rendabele teelt kunnen vormen. Om dezelfde reden zijn meer en meer jongeren erin geïnteresseerd, aangezien ze de bezigheid kunnen combineren met hun studies. De aardappel: hoewel de teelt traditioneel door het gezin gebeurde, ging de man vaak lopen met de opbrengst. We zien een grote interesse van jongeren en vrouwen voor de productie van pootgoed van kwaliteit, omdat het risico kleiner is (ze hangen niet af van een vrije markt) en ze kleinere percelen bewerken. Ook bij het tot stand brengen van toegevoegde waarde op het niveau van de organisatie is er nogal wat betrokkenheid van vrouwen. Tara(guarango) wordt gezien als teelt van de toekomst. De producenten van vandaag genieten amper van de opbrengst maar stellen veeleer hun kinderen in staat een eerste veilig inkomen te verwerven waarmee ze hun studies kunnen betalen. De organische landbouw vergt relatief veel zorg en handenarbeid. Vandaar dat veel producten traditioneel door vrouwen werden verbouwd. Zij hadden echter maar een beperkte toegang tot de markt (zelfvoorziening). De productie verbeteren en de vermarkting organiseren kan deze vrouwen helpen om een inkomen te verwerven. Net als bij de producten met toegevoegde waarde zijn er nogal wat mogelijkheden voor vrouwen, zowel individueel als collectief / coöperatief. Op de nationale niveaus zullen de koepelorganisaties ook speciale trainingsprogramma s opzetten om vrouwen en jongeren direct te betrekken in de organisaties. Er zullen fora gehouden worden waar jongeren hun ideeën kunnen uitwisselen, en op deze manier hun problematiek op de agenda zetten van bepaalde wetsvoorstellen die door hun koepelorganisatie worden voorgesteld aan het beleid in Peru. Zo kunnen er ook structurele veranderingen plaatsvinden voor jongeren en vrouwen binnen de familiale landbouw en de kleinschalige ondernemers. Beschrijf hoe de producten of de focus leiden tot een duurzame economische impact bij de familiale landbouwbedrijven Alle teelten werden geselecteerd op basis van de mogelijkheid om op de gemiddelde percelen waarover de producenten beschikken een waardig inkomen te genereren, zonder het eigen verbruik van het gezin in het gedrang te brengen. De geselecteerde waardeketens bieden bovendien het potentieel om de gezinnen uit de armoede te halen, zodra ze kunnen investeren in de productie en de kwaliteit van hun product. Beschrijf hoe de producten of de focus geen schade berokkenen aan het milieu en een positieve of risicomatigende impact hebben Zoals eerder vermeld is de tara (guarango) een gewas (boomsoort) die mogelijk is op droge, geërodeerde gronden. Ze helpt woestijnvorming in te dijken en gronden opnieuw vruchtbaar te maken en kan gemakkelijk gecombineerd worden met caviakweek of ecologische landbouw (inclusief Quinoa). Dit zal door de organisatie APT gedemonstreerd worden. De kweek van cavia s gaat hand in hand met de ecologische landbouw, aangezien hij een uitstekende mest oplevert voor moestuinen. De ecologische landbouw is op zichzelf al een duurzaam landbouwsysteem met een positieve impact op het milieu, vanwege de diversificatie van teelten en het evenwicht tussen de ecosystemen. In Peru koos het programma voor de volgende subsector(en) Binnen de organisatie FEMUCARINAP zijn ongeveer 50% vrouwen onderneemsters. Zij hebben voornamelijk gastronomische activiteiten, alsook landbouw verwerkende producten en artisanaat. Beschrijf in welke mate deze (sub)sector de inclusie van jongeren en vrouwen en goede komt De organisatie Femucarinap in Peru groepeert vrouwelijke ondernemers uit het hele land en organiseert capaciteitsversterking e.a. om hun productiecapaciteit en ondernemerschap te verbeteren. De capaciteitsversterking in de ambachtsverenigingen helpt jongeren het vak te 17

18 leren en creëert interesse voor het zelfstandig ondernemen. Beschrijf hoe deze (sub)sector bijdraagt tot een duurzame economische impact bij de kleinschalige ondernemers De organisaties werken aan sociale duurzaamheid via het aanscherpen van ondernemerschap en het helpen winstgevend maken van economische initiatieven van vrouwen en jongeren. Daarnaast doen ze dit door het verbinden en coördineren van de verenigingen uit de sector van de micro-ondernemingen; dit helpt hen om kennis uit te wisselen en gezamenlijke voorstellen te ontwikkelen ten gunste van die sector. Beschrijf hoe de (sub)sector geen schade berokkent aan het milieu en een positieve of risicomatigende impact heeft Binnen de vakverenigingen is bewustmaking vereist rond de milieuproblematiek aangezien het platteland in Peru veel problemen kent rond mijnbouw, watervervuiling en grondvervuiling, in combinatie met het gebrek aan technologische processen om deze belasting voor het milieu tegen te gaan. Vanuit Femucarinap zullen lobbyprocessen opgestart worden opdat men zich bewust wordt van deze risico s voor de ganse rurale bevolking. Bijdrage aan duurzame impact tijdens de implementatie van het programma Hoe zal het programma in Peru bijdragen tot de algemene doelstelling? Het programma zal bijdragen tot de algemene doelstelling door het versterken van de organisaties van producenten en kleinschalige ondernemers en door hen te koppelen aan nationale processen en eventueel regionale Andes processen. Via professionele trainingen, capaciteitsversterking, stages en ervaringsuitwisseling komen de familiale landbouwers en kleinschalige ondernemers tot nieuwe vormen van produceren en commercialiseren, met als ultieme doelstelling een beter inkomen en een sterkere sociale cohesie binnen de organisaties. Een speciale inspanning zal worden geleverd om de inclusie van vrouwen en jongeren in alle dimensies te bereiken. Leg uit hoe het programma opkomt voor lokale economische ontwikkeling, via de coöperatie tussen partners en andere actoren Door coöperatie tussen de partnerorganisaties probeert het programma de productieve, commerciële en ondernemerssector bij de steunverlenende overheidsinstanties te krijgen. Zo heeft MINAG, het Ministerie van landbouw en veeteelt, enkele programma s lopen voor kleine producenten, alsook voor het organiseren van de boeren zelf in coöperaties (Programma PRODUCE). De uitdaging bestaat erin om hen de beheerscapaciteit te laten verwerven die nodig is om van die programma s gebruik te kunnen maken, ten gunste van hun hele sector. Ook de lokale overheden hebben in hun strategische plannen en jaarplannen acties opgenomen ten gunste van de kleinschalige landbouwers en ondernemers. De bedoeling is om de organisaties hiermee in contact te brengen en op lokale en nationale niveaus te lobbyen ten voordele van de familiale boeren en kleinschalige ondernemers. Welk multiplicatoreffect heeft het programma? De interventie van Trias op het niveau van Peru en Ecuador laat veel ruimte voor uitwisseling toe tussen organisaties van producenten op Zuid-Zuid niveau in de hele Andes regio. Daardoor leren organisaties om goede praktijken van elkaar over te nemen in hun land en regio. Anderzijds heeft ook de politieke beïnvloeding onder impuls van de nationale actoren een impact op de hele sector, op het niveau van de producenten en hun organisaties. Het multiplicatoreffect berust op drie mechanismen: 1) De bewuste opname in het netwerk van organisaties op een hoger niveau 2) Het potentieel dat ontstaat door Zuid-Zuid (en Synergie) uitwisselingen die zich toespitsen op delen van het leerproces en ervaringen van verschillende aard: met betrekking tot bedrijfsdienstverlening, de inclusieprocessen of organisatorische versterking van de ledenorganisaties bestaande uit kleinschalige familiale boeren en/of ondernemers. 3) De samenwerking tussen de deelnemende organisaties met hun institutionele omgeving die een lokale en nationale visie hebben. Zo kunnen de Peruaanse koepelorganisaties (CONVEAGRO en/of ANPE een belangrijke scharnierrol spelen tussen de verschillende boerenorganisaties op Andes niveau om vandaaruit te lobbyen op niveau van de CAN of andere platformen rond familiale landbouw in Latijns Amerika (REAF). 4) Op internationaal vlak: Fairtradenetwerk CLAC (directe partner Trias Centraal Amerika) Bijdrage aan duurzame impact: Exitstrategie Peru Financieel: De samenwerking tussen ledenorganisaties met andere belangrijke instanties is essentieel voor het beschikken over voldoende financiële middelen op lange termijn en was één van de selectiecriteria. Trias Peru ondersteunt geen ledenorganisaties die financieel volledig afhangen van 18

19 de fondsen van het Trias-programma. Elke organisatie beschikt over een basisstructuur die zichzelf staande moet houden. Trias levert een bijdrage aan de kernprocessen vastgelegd in het programma. De ledenorganisaties dragen bij aan het Trias-programma met eigen of andere externe fondsen. De synergie tussen personeel en technische en financiële middelen werd opgenomen in de selectiecriteria van de actuele organisaties. Trias Peru/Ecuador werkt hieraan mee vanuit haar eigen aanbod, maar de partner zal met zijn interne capaciteiten de voornaamste inspanning leveren en zich inzetten voor het geheel van organisaties die werken aan het bereiken van de gezamenlijke doelen. Zo wordt er gestreefd naar een zo maximaal mogelijke koppeling met de beschikbare lokale middelen. Op organisatieniveau: Bij de uitvoering van de strategie zullen zowel de samenwerking van de partnerorganisaties met zowel Trias als met andere instanties opgevolgd worden. Trias zal de geleverde diensten van de partnerorganisatie evalueren zodat de resultaten kunnen bijdragen aan het leerproces van het personeel en het management van de ledenorganisatie. Door begeleiding te geven aan en het monitoren van formeel leiderschap en van de processen die gerelateerd zijn aan andere actoren via coördinatie- of overlegprogramma s wordt er een zekere autonomie gecreëerd. Op technisch niveau: De situatie is verschillend per ledenorganisatie. Het uitgangspunt geeft twee mogelijke interventies met betrekking tot het gebruik van technologieën en technieken: 1) Het invoeren van nieuwe technieken en technologieën. 2) Invoering en uitbreiding van bestaande technologieën die door bepaalde omstandigheden niet toegankelijk zijn voor de hele organisatie. De duurzaamheidsfocus stimuleert de combinatie van lokaal ontwikkelde technologieën en methoden van buitenaf. Met betrekking tot het personeelsbeleid: Het is de bedoeling om de capaciteiten die nodig zijn voor het effectief en efficiënt programmabeheer en de vaardigheden om samenwerkingsverbanden aan te gaan over te dragen naar de partners. Een belangrijk duurzaamheidsprincipe van Trias is dat de samenwerking en de adviesdiensten geen afhankelijkheid creëren tussen Trias en de partnerorganisaties. Het Triasteam neemt voornamelijk de rol van adviseur op zich, en zal de capaciteiten creëren om tegemoet te komen aan de adviesbehoeften van de partnerorganisaties. Anderzijds zijn de interne capaciteiten van elk van de organisaties sterk verschillend. Trias Peru/Ecuador verkiest om processen in het ritme van de partnerorganisties te ondersteunen met aandacht voor de bestaande capaciteit van de organisaties. Dat garandeert duurzame processen op termijn. Transversale thema s: inclusie (gender) en milieu TRIAS identificeerde partnerorganisaties in Peru die aansluiting vinden bij de thema s uit de strategie voor en de niveaus (meso en macro) waarop die interveniëren. Op mesoniveau biedt het programma strategieën om de organisaties te versterken op het vlak van sociaal ondernemerschap, opdat ze hun dienstverlening aanpassen aan de reële behoeften van de groepen van vrouwen, jongeren en inheemse bevolking (toegevoegde waarde, kwaliteit, volume, technische bijstand, certificatie, krediet, milieu, markttoegang, enz.). Het programma stimuleert het denken binnen de organisaties over exclusie: - beperkende factoren en voorstellen om de toegang van deze bevolkingsgroepen tot de besluitvorming en hun vertegenwoordiging in de overheidsorganen te verzekeren - strategische belangen (veranderingen op het vlak van wettelijk kader, water, grond, krediet, investeringen, voedselautonomie en lichamelijke soevereiniteit) worden opgenomen in de agenda s van de organisaties, met macro-interventies om invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. Die interventies moeten leiden tot actie vanuit de overheden onder de vorm van wetten, programma s en projecten die een einde maken aan de structurele uitsluitingfactoren op economisch, sociaal en cultureel vlak. Trias werkt met ledenorganisaties door op (sub)nationale niveaus hun interne capaciteiten te versterken bij: - het sluiten van allianties met andere actoren en het uitwerken van beleidsvoorstellen op basis van de behoeften en de vraag van de leden uit de ledenorganisaties, rekening houdende met de specifieke noden van de uitgesloten groepen (voor de dimensies gender, leeftijd, ethniciteit en andere). - onderhandelingen, lobbying en projectbegeleiding. De strategie die Trias voorstelt zorgt ervoor dat diversiteit een reëel feit is in de ledenorganisaties die het ondersteunt en dat de behoeften en belangen van de uitgesloten groepen vertaald worden 19

20 in acties vanuit lokaal-globaal-lokaal perspectief. Op die manier wordt, door representativiteit en empowerment van leidinggevenden uit de uitgesloten groepen, een daadwerkelijke invloed verworven. Zij moeten onder meer de economische en sociaal-politieke capaciteit verwerven om hun situatie te analyseren en voorstellen naar voor te schuiven. Die invloed moet ertoe leiden dat hun behoeften worden ervaren als publieke thema s, waarvoor de staat via zijn diverse overheden wetten, programma s en projecten opstelt die ingrijpen op de structurele factoren in de uitsluiting. Voor Trias biedt de ecologische organische landbouw, in samenhang met voedselautonomie, strategieën op het vlak van plattelandsontwikkeling. Die vormen een alternatief voor het in Latijns-Amerika overheersende agro-industriële model dat leidt tot uitsluiting van vrouwen, jongeren en de inheemse bevolking, die in precaire omstandigheden en in exportgerichte productie-enclaves moeten werken. Die situatie brengt ons ertoe de plattelandsontwikkeling te herdenken en coöperatie na te streven met organisaties die werken aan sociaal en ecologisch duurzame productiepraktijken. De nadruk ligt daarbij op het aanbieden van alternatieven voor de familiale boeren en kleinschalige producenten in rurale gebieden, die in hun bestaan bedreigd worden door de nieuwe grootschalige en exportgerichte landbouwbedrijven. In dat verband kan het programma van TRIAS rekenen op ledenorganisaties in Peru (ANPE, CONVEAGRO, FEMUCARINAP, CNCJ), die in nauwe samenwerking gaan met Ecuador, Colombia (Agrosolidaria) en Bolivia (AOPEB), die veranderingen in het landouwmodel van hun respectievelijke landen voorstellen. Het programma van Trias wil de interne capaciteiten van de organisaties versterken: - de capaciteit om de kleine producenten bewust te maken van de economische rentabiliteit en de milieuvoordelen van de ecologische landbouw in een context van uitsluiting, economische crisis en klimaatverandering - de capaciteit om de ecologische landbouw op de ontwikkelingsagenda te krijgen van de overheidsinstellingen op lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal niveau, opdat er de nodige aandacht aan besteed wordt door middel van een aangepast marktbeleid en een politiek gericht op bescherming, investeringen, verbruiksgoederen en technische bijstand. - de capaciteit om actiemogelijkheden te identificeren om zich te versterken tegen effecten van de klimaatverandering in Peru. Trias werkt samen met ANPE Peru en één van hun basisorganisaties in Andahuaylas, ARPEA- Apurimac, aan het versterken van het sociaal ondernemerschap in de organische landbouw, met oog voor inclusie van vrouwen, jongeren en inheemse bewoners in zijn structuren. Samen met hen wil Trias ook zijn punten op de agenda s van de nationale ledenorganisaties krijgen. Ledenorganisaties zoals ANPE en CONVEAGRO in Peru, AGROSOLIDARIA in Colombia, AOPEB in Bolivia en het Colectivo agroecológico in Ecuador, willen binnen de Z-Z-strategie van Trias acties ondersteunen met het oog op het socialiseren van de opleiding, het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en een grotere representativiteit. Dit moet leiden tot het formuleren van voorstellen in organismen zoals MERCOSUR (REAF-MERCOSUR) en CAN opdat de regeringen institutionele maatregelen invoeren, alsook een specifiek beleid gericht op de kleinschalige ecologische landbouw, de intraregionale handel en de klimaatverandering. Ook duurzamehandelsorganisaties als CNCJ kunnen op nationaal niveau en via hun Latijns- Amerikaanse Fair Trade -koepel CLAC proberen deze thema s op de politieke agenda te krijgen. Op het vlak van duurzaamheid: Trias ondersteunt zijn partnerorganisaties bij het promoten van de democratisering binnen de eigen beslissingsorganen, waardoor de organisaties zich openstellen voor vrouwen, jongeren en de (arme) inheemse bevolking. Anderzijds wil het hen ook helpen de interne capaciteit te ontwikkelen om de interne en externe factoren (economische, sociale en milieucontext) van uitsluiting te identificeren en om via de nationaal werkende ledenorganisaties voorstellen te doen naar het overheidsbeleid. Die moeten ertoe leiden dat de staat en zijn lokale overheden investeringen garanderen in landbouwinitiatieven geleid door vrouwen, jongeren en andere uitgesloten groepen. Interne capaciteitsversterking in de ledenorganisaties met het oog op een overheidsbeleid gericht op duurzame landbouw garandeert dat overheidsinitiatieven en gemeenschappelijk programmaen projectbeheer op plaatselijke en nationale schaal stap voor stap leiden tot een bescherming en uitbreiding van de kleinschalige productie in landbouw en kleinschalig ondernemerschap, als een leefbaar alternatief voor het grootschalige, milieuvernietigende model. 20

5. Ecuador Algemene afkortingenlijst Specifieke afkortingen Ecuador

5. Ecuador Algemene afkortingenlijst Specifieke afkortingen Ecuador 5. Ecuador Om de leesbaarheid te bevorderen, is de algemene afkortingenlijst en de specifieke afkortingenlijst van Ecuador (in het begin van het dossier) hier toegevoegd: Algemene afkortingenlijst BB/LG

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Trias is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Vlaamse ontwikkelings organisaties ACT, Form en Ieder voor Allen. Vier jaar later treedt het eerste

Trias is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Vlaamse ontwikkelings organisaties ACT, Form en Ieder voor Allen. Vier jaar later treedt het eerste Trias is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Vlaamse ontwikkelings organisaties ACT, Form en Ieder voor Allen. Vier jaar later treedt het eerste strategische planningsproces in werking voor de periode

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. HIV-preventie in het kader van programma s voor het recht op waardig werk en het recht op gezondheid (2012) fos.

Projectvoorstel CFP. HIV-preventie in het kader van programma s voor het recht op waardig werk en het recht op gezondheid (2012) fos. Projectvoorstel CFP HIV-preventie in het kader van programma s voor het recht op waardig werk en het recht op gezondheid (2012) fos Peru CFP Referentie : 12-fos-2;def;hiv, Peru 1. projectlocatie, lokale

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Werkplan 2009 Deelnemende landen Projectleiders en partners uit: 27 EU-lidstaten Kroatië

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Advies over de strategienota s van DGOS

Advies over de strategienota s van DGOS Commission Femmes et Développement Commissie Vrouwen en Ontwikkeling Advies over de strategienota s van DGOS gevraagd door de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de heer Eddy Boutmans, voorbereid

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje Gery Nijenhuis International Development Studies, SG&PL/UU KNAG-Onderwijsdag Vrijdag 7 november 2014 Het komende uur Zuid-Amerika als nieuwe examenregio;

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. BTC stelt zijn middelen en expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien. Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internationale

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

Een betere toekomst voor de boeren in Vietnam

Een betere toekomst voor de boeren in Vietnam Een betere toekomst voor de boeren in Vietnam Capaciteitsversterking van de thee-coöperatie LUSOTEC, voor een betere positionering op de markt Thee, de tweede meest populaire drank in de wereld, is een

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2013-2018

STRATEGIENOTA 2013-2018 STRATEGIENOTA 2013-2018 Trias is in 2002 ontaan uit de fusie van de Vlaamse ontwikkelingsorganisaties ACT, Form en Ieder voor Allen. Vier jaar later treedt het eere rategische planningsproces in werking

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

De onderstaande begrippen worden in de volgende betekenis gebruikt:

De onderstaande begrippen worden in de volgende betekenis gebruikt: Annex II: Definities van gebruikte begrippen Oktober 2009 De onderstaande begrippen worden in de volgende betekenis gebruikt: - Aanvraag (ook: subsidie-aanvraag): Het geheel van in te dienen documenten,

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Vinçotte systeemcertificatie

Vinçotte systeemcertificatie Vinçotte systeemcertificatie kan u de wereld tonen wat u waard bent? Certificatie voor uw reputatie. YOUR REPUTATION IS MINE. Met een certificatie kan u door Vinçotte uw kunnen en kennen bevestigd zien.

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDERWORKSHOP Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDER & SEKSE Sekse : fysieke, fysiologisch en biologische kenmerken, bepaald door de XX-chromosomen, XY vrouw / man Gender : socioculturele aspecten van

Nadere informatie

DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP EFICO FOUNDATION ONDERSTEUNT DUURZAME MULTI-STAKEHOLDER PROJECTEN IN KOFFIE & CACAO PRODUCERENDE LANDEN PRESENTATIE

DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP EFICO FOUNDATION ONDERSTEUNT DUURZAME MULTI-STAKEHOLDER PROJECTEN IN KOFFIE & CACAO PRODUCERENDE LANDEN PRESENTATIE DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP EFICO FOUNDATION ONDERSTEUNT DUURZAME MULTI-STAKEHOLDER PROJECTEN IN KOFFIE & CACAO PRODUCERENDE LANDEN PRESENTATIE APRIL 2016 Meer dan 50 duurzame projecten in 16 koffie & cacao

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

KLJ Internationaal. Aan de Nationale Raad

KLJ Internationaal. Aan de Nationale Raad KLJ Internationaal Gino Van Moer 0472/42.43.38 November 2017 Aan de Nationale Raad SAMENVATTEND: KLJ heeft een internationale werking met verschillende internationale partners. Onze vrijwilligers vinden

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen

Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen Landbouw in de stad en in de stadsrand ontwikkelen Actie 1: commerciële landbouw Doelstellingen: 1 De kennis over stedelijke landbouw ontwikkelen Een strategisch standpunt identificeren over het haalbare

Nadere informatie

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1.

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1. Opdracht Expert Overheidsbeleid Het crisisteam is samengesteld. Jij bent als expert overheidsbeleid ingevlogen om vast te stellen wat de overheid doet om ruimtelijk ongelijkheid te verminderen. De deskundigheid

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden. FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes,

Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden. FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes, Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes, 11.11.11 1 805 miljoen mensen 1 op 9 hebben honger En toch is er voedsel genoeg 2 Er gaat zelfs massaal veel

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Betere sanitaire voorzieningen en drinkbaar water in 15 dorpen in en rond Businga op het Congolese platteland. Het tekort aan zuiver water is schrijnend

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Agenda 25 jaar Fairtrade: van de boer in het Zuiden tot op ons bord - Evolutie van 1989 tot 2014 - Trade not aid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Edegem en San Jerónimo (Peru) : ondersteuning bij het gemeentelijke marktbeheer. Marc Konings, milieuambtenaar Edegem

Edegem en San Jerónimo (Peru) : ondersteuning bij het gemeentelijke marktbeheer. Marc Konings, milieuambtenaar Edegem Edegem en San Jerónimo (Peru) : ondersteuning bij het gemeentelijke marktbeheer Marc Konings, milieuambtenaar Edegem Basisgegevens San Jeronimo Oppervlakte 10,53 km 2 Bevolking 28.856 (2007) Hoogte Ligging

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.7.2015 COM(2015) 335 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties

INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties Elke as streeft één of meerdere specifieke doelstellingen na, elk onderverdeeld in soorten acties. De aangehaalde

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie