Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân"

Transcriptie

1 Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân Praktisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november

2 Inhoud 1 Kader Inleiding Praktische invulling pilots Techniek Frequentie band Bandbreedte internetverbinding Stroomvoorziening Leveranciers vergelijking Organisatie Keuze pilot locatie(s) Keuze pilot opstelpunten Content op de startpagina Uitvoering Installatie van de HotSpots Uitvoering van het technisch beheer Rapportage gebruik Kosten per wifi HotSpot Pilot locaties Langweer Woudsend Heeg Sneek Appelscha Harlingen Aanvragen naar aanleiding van berichten in de media Lessons Learned Lessons Learned Communicatie Installatie Beheer Begrippenlijst (alfabetische volgorde)

3 1 Kader Het voorliggende document is onderdeel van een drietal documenten: 1. Theoretisch kader. In dit document wordt onder andere ingegaan op de technische kant van wifi en het onderscheid ten opzichte van andere vormen van draadloze overdracht van digitale informatie. Naast de techniek passeren ook uiteenlopende wifi-initiatieven in binnen- en buitenland de revue, waarbij ook de verschillende verdienmodellen aan de orde komen. 2. Praktisch kader, dit document. Dit document beschrijft de ervaringen vanuit de pilot locaties, inclusief de keuze voor de technische oplossing en de uitvoering. Kortom, in dit document staan uitgebreid de lessons learned uit de pilots. 3. Beleidskader. Dit document beschrijft het te volgen beleid, gebaseerd op de theoretische en de praktische input uit de twee eerder genoemde documenten. Tevens is een procesvoorstel en een kader voor een uitvoeringsregeling opgenomen. 2

4 2 Inleiding In het tweede kwartaal van 2013 heeft Fryslân Ring van de Provincie Fryslân opdracht gekregen wifi beschikbaar te stellen in een zestal plaatsen. In dit rapport zal Fryslân Ring verslag doen van de keuzes die zijn gemaakt ten behoeve van de techniek en de organisatie, alsook de bevindingen tijdens de uitrol en de gebruikerservaringen. 3

5 3 Praktische invulling pilots In dit hoofdstuk worden een aantal keuzes gemaakt, die gevolg hebben gehad voor de uitvoering van de pilots en indirect ook gevolg hebben voor het uiteindelijke beleid. Als eerste komt de keuze voor de te gebruiken techniek naar voren; welke argumenten hebben geleid tot de gemaakte keuzes? Als tweede komt de organisatievorm naar voren; hoe is één en ander georganiseerd en welke gevolgen heeft dit voor het beleid? Als laatste komt de uitvoering aan de orde. Uitvoering is in de praktijk zowel techniek als organisatie, maar heeft wel degelijk een apart hoofdstuk nodig, als de doorkijk naar de beleidsvorming wordt meegenomen. Tijdens de pilot is voor de pilot locaties gekozen om een overeenkomst voor de pilot 1 door de ondernemers te laten tekenen. In dit hoofdstuk zal een aantal keer naar deze overeenkomst worden verwezen. 3.1 Techniek De keuzemogelijkheden met betrekking tot de techniek voor wifi zijn in het theoretisch document beschreven. De keuze voor een bepaalde techniek heeft impact op de kosten. Complexere techniek, met meer mogelijkheden, is duurder dan een eenvoudiger versie van hetzelfde apparaat. De keuze voor de techniek wordt dan ook bepaald door beschikbare technieken/leveranciers en de kosten die dit met zich meebrengt. 1 Zie voor deze overeenkomst het de bijlagen in het Beleidskader 4

6 De wifi-installatie ziet er schematisch als volgt uit: 5

7 3.1.1 Frequentie band Zoals in het Theoretisch kader aangegeven is het mogelijk om voor wifi te kiezen uit een Single Band zender of een Dual Band zender. De keuze voor het te gebruiken type zender is grotendeels op basis van de kosten gemaakt. De Single Band zenders zijn goedkoper, daarnaast is het bereik per zender groter dan die van Dual Band zenders. Single Band zenders hebben een bereik van 150 tot 300 meter, afhankelijk van de omgeving. Als laatste argument voor Single Band blijkt dat de overdrachtsnelheid van data geen noemenswaardige verschillen oplevert. Daarom is de keus gemaakt voor Single Band wifi zenders/ontvangers Bandbreedte internetverbinding In de pilots hebben we verschillende soorten internetverbindingen aangesloten op de wifi HotSpots. Zowel lijnen van KPN, leverancier van de xdsl techniek, alsmede lijnen van Ziggo, leverancier van de Coax/HFC -techniek. In de praktijk is gebleken dat de lijnen van Ziggo beter presteren. In Langweer, waar alle zenders van een internetverbinding van Ziggo waren voorzien met minimaal 60Mb/s, hebben we geen enkele klacht over de snelheid van het netwerk gekregen. Terwijl in Heeg, waar alle zenders aangesloten waren op een xdsl-netwerk, meerdere klachten met betrekking tot de snelheid van het netwerk zijn geuit. Hier kwam de snelheid niet hoger dan 4Mb/s. In Woudsend is het uitgangspunt van de wifi pilot geweest om de zenders op glasvezel aan te sluiten. Dit is, door de lange doorlooptijd voor de aanleg van glasvezel en de onduidelijkheid met betrekking tot het eigenaarschap van het beoogde pand, helaas niet gelukt. De (lokale) beschikbaarheid van de technieken xdsl en/of Coax/HFC bepaalt de snelheid van de internetverbinding. Alternatief voor deze technieken is glasvezel, de kosten voor de aanleg en exploitatie van glasvezel zijn echter veel hoger dan die van de andere twee technieken. Het advies is om een HotSpot met minimaal 40Mb/s aan te sluiten. Deze snelheid is zowel met de xdsl als de Coax/HFC techniek te bereiken en levert de wifi-gebruiker een goede ervaring. ADVIES: Stel de bandbreedte eis op minimaal 40Mb/s. Er moet middels een factuur van de betreffende ondernemer worden aangetoond, dat deze snelheid ook daadwerkelijk wordt geleverd. Aandachtspunt voor het beleid is het eigenaarschap van de internetlijn. In de pilot is gebruik gemaakt van de internetverbindingen van de lokale ondernemers, waarmee de zeggenschap over deze verbinding buiten het domein ligt van het wifi-netwerk en de beheerder van dit netwerk. 6

8 ADVIES: Bij ondernemers waar een eigen ICT beheerder actief is, daar zal in het vervolg vooraf (schriftelijk) goedkeuring van deze beheerder moeten worden gevraagd voordat de installatie wordt gedaan Stroomvoorziening Voor de stroomvoorziening van de wifi HotSpots wordt gebruik gemaakt van de stroomvoorziening van de betreffende ondernemer. De ondernemer wordt in de wifi overeenkomst gevraagd om bij uitval van de HotSpot te helpen de calamiteit op te lossen. De kosten van het stroomgebruik van de HotSpot op jaarbasis zijn nihil Leveranciers vergelijking Voor de keuze van de leveranciers heeft Fryslân Ring een vergelijking gemaakt tussen een aantal leveranciers. Twee daarvan zijn grote (inter)nationaal opererende bedrijven, te weten SIMAC en WiFi Prof. De andere partij is een samenwerkingsverband tussen de volgende lokale partijen: Installateur: Arob Antennebouw BV te Siegerswoude Hardware en configuratie: Hadaro BV te Rottum (Fr) Beheer: NorthNets BV te Siegerswoude 7

9 Arob Antennebouw / Hadaro / NorthNets Het aanbod van deze partijen omvat de volgende levering en diensten: Hardware type Microtech, Single Band Installatie en configuratie Beheer en onderhoud Hardware Deze hardware is op zeer veel plaatsen in Noord Nederland door deze partijen ingezet, State of the Art en met een betrouwbaar trackrecord. Deze apparatuur wordt door middel van een monitoringtool in de gaten gehouden, zodat verstoringen veelal op afstand kunnen worden verholpen. Ook is het mogelijk om op afstand configuratie wijzigingen door te voeren. Installatie en configuratie De installatie gaat uit van een standaard uitvoering waarin maximaal 40 meter binnenbekabeling en 4 uur installatie per HotSpot is opgenomen. Voor de configuratie wordt per HotSpot één uur gerekend. Beheer en onderhoud Het beheer wordt gedaan op basis van reactief beheer op afstand gemonitord. Dit betekent dat de kwaliteit van het netwerk op afstand wordt bewaakt. Indien noodzakelijk kan pro-actief onderhoud worden gedaan. De storingsoplossing is onderdeel van het bedrag dat jaarlijks voor beheer wordt gerekend. Deze combinatie van bedrijven biedt het volledige spectrum van installatie, configuratie, storingsoplossing en beheer en heeft het voor elkaar om alle onderdelen te borgen, in tegenstelling tot de overige leveranciers. Deze combinatie scoort op alle onderdelen de hoogste punten ten opzichte van de andere leveranciers en komt dan ook op de eerste plaats uit. Bijkomend voordeel is dat deze combinatie gevestigd is in de Provinsje Fryslân, waardoor de lokale economie wordt gesteund. 8

10 SIMAC Het aanbod van deze partij omvat de volgende levering en diensten: Hardware type Meraki, Single of Dual Band Configuratie en Beheer SIMAC biedt geen installatie en geen onderhoud (buiten garantie). Hardware De door deze partij gebruikte hardware wordt op zeer veel plaatsen in Nederland ingezet. Meraki is een verwant van Cisco en heeft haar wortels in dit bedrijf. Meraki heeft zich de laatste jaren toegelegd op de draadloze LAN producten. Deze apparatuur wordt door middel van een monitoringtool in de gaten gehouden. Deze tool dient inclusief de hardware (server) door de klant te worden aangeschaft. Door deze tool kunnen storingen veelal op afstand worden verholpen en is het ook mogelijk om op afstand configuratie wijzigingen door te voeren. Het is in deze setting niet mogelijk gebleken om het beheer als dienst in te kopen. Op basis hiervan zijn de berekeningen voor een eventuele licentie en een helpdesk structuur niet verder doorgevoerd. Installatie en configuratie De configuratie van de HotSpot wordt door SIMAC bij het uitleveren geregeld. De installatie neemt SIMAC niet voor haar rekening. Dit biedt lokale installateurs kansen om de installatie te doen. Beheer en onderhoud Het beheerplatform kan worden geleverd, maar dient door de klant zelf te worden ingeregeld (storingsnummer, helpdesk etc.). De storingsoplossing is buiten de garantie geen onderdeel van het bedrag dat jaarlijks voor beheer wordt gerekend. De conclusie voor wat betreft het aanbod van SIMAC is daarom als volgt: de prijs is te hoog, zeker gezien het feit dat de service geen All in variant is. De installatie moet door andere partijen worden gedaan, evenals de storingsdienst. Bovendien is SIMAC geen lokale partij. Overall kwam SIMAC op de derde plaats uit. 9

11 WiFi Prof Het aanbod van deze partij omvat de volgende levering en diensten: Hardware type Meraki, Single of Dual Band Configuratie, beheer en onderhoud WiFi Prof biedt geen installatie Hardware De door deze partij gebruikte hardware wordt op zeer veel plaatsen in Nederland ingezet. Meraki is een verwant van Cisco en heeft haar wortels in dit bedrijf. Meraki heeft zich de laatste jaren toegelegd op de draadloze LAN producten. Deze apparatuur wordt door middel van een monitoringtool in de gaten gehouden. Bij WiFi Prof kan een licentie voor de tool per HotSpot worden afgenomen. Door deze tool kunnen verstoringen veelal op afstand worden verholpen, en is het ook mogelijk om op afstand configuratie wijzigingen door te voeren. Installatie en Configuratie De configuratie van de HotSpot wordt door WiFi Prof bij het uitleveren geregeld. De installatie neemt WiFi Prof niet voor haar rekening. Beheer en Onderhoud Beheer wordt door WiFi Prof geleverd door middel van licenties. De storingsoplossing is buiten de garantie geen onderdeel van het bedrag dat jaarlijks voor beheer wordt gerekend. De conclusie voor wat betreft het aanbod van WiFi Prof is daarom als volgt uitgevallen: de prijs is hoger dan die van de winnende combinatie. De installatie moet door andere partijen worden gedaan, evenals de storingsdienst. Als laatste hebben we ook het feit dat WiFi Prof geen lokale partij is meegewogen. Overall kwam WiFi Prof op de 2 e plaats uit. 10

12 Conclusie leveranciersvergelijking Single/Dual Prijs Service "all in" Installatie Regionale partij AROB/Hadaro/NorthNets Single 1 SIMAC Beide 3 WiFi Prof Beide 2 Eindscore In bovenstaand schema is de leveranciersvergelijking schematisch weergegeven. De kleurcodering is als volgt: Groen: deze partij scoort goed op dit onderdeel. Geel: deze partij scoort minder op dit onderdeel, maar niet slecht. Rood: deze partij scoort niet goed op dit onderdeel. 11

13 3.2 Organisatie Keuze pilot locatie(s) Voor de wifi pilots hebben zich in de eerste helft van het jaar een aantal dorpen en steden gemeld. Om een evenwichtige verdeling van toeristische gebieden in de pilots voor elkaar te krijgen is gekozen voor een haven Langweer, een dorp Heeg, een stad Sneek, Appelscha als bosrijk of groen gebied en Woudsend omdat het daar mogelijk leek om over glasvezel te leveren. In de praktijk bleek dit laatste echter niet te kloppen. De constructie met glasvezel was organisatorisch te ingewikkeld en de doorlooptijd voor realisatie van een glasverbinding te lang. Naast deze plaatsen is ook Harlingen als pilot locatie benoemd. De criteria voor het bepalen van de pilot locaties waren verder: 1. Openbare (toeristische) ruimte 2. Veel bezoekers/passanten 3. Actief en aanspreekbaar collectief In het beleidskader wordt verder ingegaan op de criteria voor de grootschalige uitrol van wifi in de provincie. 12

14 3.2.2 Keuze pilot opstelpunten De keuze voor de opstelpunten binnen een pilotomgeving is gedaan aan de hand van beschikbare internetverbindingen en bereidwillige ondernemers. Daarnaast is geprobeerd om een dekkend netwerk te krijgen, met zo min mogelijk overlap en zo veel mogelijk aansluitend. Voor de opstelpunten zal in de toekomst per locatie een plan moeten worden gemaakt, waarmee een dekkend netwerk kan worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dat om de ca 150m een HotSpot moet worden geplaatst om een volledige dekking te realiseren. Advies: Laat een ontwerp per pilotomgeving opstellen met een goede dekking van het gebied. Streef naar een zo efficiënt mogelijke opstelling van de HotSpots, maximaal circa 150m van elkaar verwijderd. Voor de deelname aan de pilot heeft Fryslân Ring een aantal documenten opgesteld met daarin de voorwaarden voor deelname. Ook voor het te vormen beleid is het noodzaak om de voorwaarden vooraf in beeld te hebben en te toetsen met de aanmelders. Advies: Aanpassen formulieren met voorwaarden op basis van opgesteld beleid. Dit geldt zowel voor het collectief als voor de individuele ondernemer. Het collectief dient als aanvrager voor de HotSpots en de individuele ondernemer gaat akkoord met de levering en installatie. 13

15 3.2.3 Content op de startpagina Op de startpagina begint voor de gebruiker de wifi ervaring. Voor de deelnemende ondernemers en het collectief moet het mogelijk zijn om eenvoudig content (restaurant, slager bakker etc) op de startpagina te krijgen. Het succes van een wifi-netwerk wordt bepaald door de aanwezigheid van de juiste content op de juiste plaats. is een goede content pagina. Beleeffriesland.nl heeft een sterk fries karakter met een goede vormgeving, overzicht is helder en duidelijk. Ook de lokale content, zoals in de pilot gebieden is verwezenlijkt, herkenbaar weergegeven. Voor het gebruik maken van de wifi is het noodzakelijk om de voorwaarden voor het gebruik van de wifi HotSpot te accepteren. Deze voorwaarden geven aan dat de gebruiker geen misbruik mag maken van het netwerk en geen illegale activiteiten mag ontplooien. Door accepteren van de voorwaarden wordt in het monitoringsysteem van het wifi-netwerk de gebruiker geregistreerd op basis van MAC adres. Dit is een uniek kenmerk van een apparaat waardoor alle apparaten in een netwerk kunnen worden onderscheiden. Op basis van dit MAC adres is het mogelijk om een gebruiker de toegang tot het wifi-netwerk te weigeren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als een gebruiker SPAM verstuurd. In de verdere vormgeving van een wifi-netwerk dient de startpagina met de content dan ook (technisch) geborgd te worden. Borging van de juiste startpagina gebeurt bij de beheerder van het wifinetwerk. Naast de borging van de juiste startpagina, is de technisch beheerder ook verantwoordelijk bij het toegang verlenen of weigeren van een eindgebruiker, keuze vrijheid met betrekking tot technisch beheer wordt sterk afgeraden. 14

16 3.3 Uitvoering Installatie van de HotSpots Installatie van de HotSpots is op zichzelf geen probleem. De communicatie rondom de installatie en de juiste contactpersonen (collectief en individuele ondernemer) is van essentieel belang voor een probleemloze installatie. Daarnaast is het van groot belang dat vooraf een aantal controles zijn gedaan en zijn vastgelegd: 1. Bandbreedte beschikbaarheid a. Door een factuur op te vragen van de individuele ondernemer kan dit worden nagegaan 2. Akkoord ICT-beheer van de onderneming a. Als de ondernemer een ICT-beheerder heeft, dient deze schriftelijk akkoord te geven met betrekking tot de installatie van de wifi HotSpot Uitvoering van het technisch beheer De uitvoering van het technisch beheer dient bij één partij ondergebracht te worden. Dit om te borgen dat de content pagina op de HotSpots actief blijft Rapportage gebruik De rapportage van het gebruik van de wifi HotSpots moet worden geborgd bij twee partijen, te weten: 1. Technisch beheerder van het netwerk a. Aantal bezoekers per HotSpot b. Inlogtijd per bezoeker en totale inlogtijd per HotSpot 2. Content leverancier a. Surfgedrag en geraadpleegde pagina s b. Duur van het bezoek en het aantal bezoekers op een pagina Bovenstaande dient voor het vervolg nog verder vormgegeven te worden. De pilot locaties kunnen hiervoor als input worden gebruikt. 15

17 3.4 Kosten per wifi HotSpot De totale kosten per wifi HotSpot bedragen: Leverancier Activiteit Kosten Centrale organisatie Beoordeling en check aanvraag 75 Apparatuur HotSpot, Hardware en configuratie 485 Installateur Installatie incl. max. 60m binnenbekabeling 265 Beheerder (technisch) Beheer en onderhoud à 100,- per jaar (3 jaar) 300 Centrale organisatie Begeleiding en aansturing uitrol 75 Internet provider Aanlegkosten (max. 300) 300 Totaal 1500 Voor het budgetteren van de vervolg uitrol wil Fryslân Ring ter overweging meegeven om ook de eventuele eenmalige aansluitkosten bij een nieuwe internetverbinding te vergoeden tot maximaal 300,- per aansluiting. De totale kosten per opstelpunt komen dan (maximaal) uit op 1.500,-. De minimale kosten (geen aansluitkosten, max. 40m bekabeling) bedragen 1.200,-. Wat betreft het eigenaarschap van het netwerk stelt Fryslân Ring voor om dit direct neer te leggen bij het collectief. Dit betekent dan ook dat na 3 jaar de exploitatiekosten voor het netwerk door dat betreffende collectief moeten worden opgebracht. Dit laatste dient in de vorm van een businessplan als input voor het contract met het collectief. Voor de pilot is besloten om het eigenaarschap bij de Provinsje Fryslân neer te leggen. Om in de toekomst de terugkerende kosten te minimaliseren is het advies om het eigenaarschap direct bij het collectief te beleggen. De subsidie is dan specifiek voor aanschaf, installatie en drie jaar exploitatie. 16

18 4 Pilot locaties In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de zes pilot plaatsen besproken. Per locatie gaan we in op de algemene indruk, het aantal, de specifieke bevindingen rond de geïnstalleerde HotSpots en tot besluit de bijzonderheden van de locatie. 4.1 Langweer Algemeen Langweer heeft de primeur van de installatie en oplevering van het wifi-netwerk. Opvallend in Langweer is de goede samenwerking tussen contactpersoon Johan Hielkema en de ondernemers in Langweer. Door deze samenwerking is de oplevering erg snel gegaan en was het plaatsen van de HotSpots en het maken van de afspraken erg goed georganiseerd. Geïnstalleerde HotSpots In Langweer zijn in totaal vier HotSpots gerealiseerd: twee in de centrale winkelstraat, één in de openbare haven en één specifiek voor de camperplaats. Alle HotSpots in Langweer worden gevoed met internetverbindingen van Ziggo (coax), waardoor drie van de vier zenders met 150Mb/s zijn uitgevoerd en de vierde met 60Mb/s. Bijzonderheden Tijdens het overleg met Johan Hielkema werd de camper opstelplaats als mogelijke locatie aangegeven. Deze locatie ligt echter op circa 400 meter buiten het dorp. Deze afstand is te ver weg om de camperplaats van een goed signaal te voorzien. Om dit op te lossen is er op de brandweerkazerne een HotSpot geplaatst die met een straalverbinding verbonden is met de het dorp. Deze installatie is maatwerk, maar heeft er wel voor gezorgd dat op de camperplaats een goed wifi signaal aangeboden kon worden. Verder bleek dat tijdens de installatie de bekabeling van de HotSpots regelmatig meer lengte nodig had dan begroot. Hierdoor is op een aantal locaties meerwerk ontstaan. Na oplevering bleek in de winkelstraat tegenover een HotSpot een bewoner (vooral in de nacht) last te hebben van straling. Dit is bij de lokale contactpersoon gemeld en daarna is uit voorzorg de zender in de nacht automatisch uitgezet en gaat de zender in de ochtend weer automatisch aan. De betreffende bewoner was blij met de actie en is tevreden met de oplossing. Over de straling van de wifi zenders is in het theoretisch kader een apart hoofdstuk opgenomen. 17

19 4.2 Woudsend Algemeen In Woudsend heeft de ondernemersvereniging aan het begin van de pilot aangegeven alle zenders vanuit één centrale locatie van internet te willen voorzien. Dit moest gebeuren vanuit het voormalige ASR kantoorpand nabij de brug in Woudsend. Van daaruit zouden middels straalverbindingen alle HotSpots worden aangestuurd. Dit plan was echter niet in de korte periode te realiseren. Uitrol van glasvezel naar het betreffende pand vergde ongeveer zestien weken levertijd. Daarnaast bleek het moeilijk te zijn om met de huidige eigenaar afspraken te maken over het gebruik van het pand. Omdat dit traject op niets uitliep is besloten om op dezelfde wijze als elders in de piiot de aansluitingen voor elkaar te krijgen. Geïnstalleerde HotSpots In Woudsend zijn tot op heden drie HotSpots geïnstalleerd. In week 37 vinden er in Woudsend weer installatiewerkzaamheden plaats. De vertraging is bij één van de ondernemers veroorzaakt doordat de internetverbinding niet over voldoende capaciteit beschikte. Bij een andere ondernemer was de eigen ICT leverancier van de betreffende ondernemer tegen het aanleggen van een HotSpot. Argumentatie hiervoor was dat de ICT leverancier dan geen garantie meer kon geven op de werking van de volledige ICT installatie. Voor deze ondernemer is inmiddels een nieuwe ondernemer met een andere locatie in de plaats gekomen. In Woudsend is een mix van internetlijnen van KPN (ADSL-dragers) en Ziggo (coax) op de HotSpots aangesloten. Bijzonderheden Buiten de installatie op de laatste twee locaties zijn er in Woudsend geen bijzonderheden gemeld. 18

20 4.3 Heeg Algemeen In Heeg is zeer enthousiast op de pilot gereageerd. De verwachtingen van de lokale mensen met betrekking tot dit initiatief waren zeer hoog. Het idee in Heeg leefde dat met deze pilot heel Heeg gratis internet zou krijgen, inclusief alle jachthavens, campings en alle andere horeca-gelegenheden. Het viel in Heeg dan ook enigszins tegen dat er maar vijf HotSpots beschikbaar waren. Naast het beperkt aantal zenders viel het in Heeg ook tegen dat niet alle (lees: de wifi-zenders van de overige locaties, meer dan tien stuks, door ondernemers zelf geplaatst) wifi-netwerken in Heeg met elkaar konden worden verbonden. Naast het feit dat dit technisch niet mogelijk is, is dit ook organisatorisch niet mogelijk omdat alle huidige zendernetwerken door verschillende partijen worden beheerd. Wel is het mogelijk om alle zenders door de eigenaren van dezelfde inlog procedure en dergelijke te voorzien. Deze partijen hebben ervoor gekozen een eigen verdienmodel te hanteren met hun wifi-netwerken. Geïnstalleerde HotSpots In Heeg hebben uiteindelijk vijf ondernemers zich gemeld om mee te doen met de pilot. Van deze vijf is er één afgevallen, vanwege een te slechte internetverbinding waarbij upgraden niet mogelijk bleek. De internetsnelheid van KPN in Heeg is slecht. Dat werd vanaf het begin door de ondernemers aangegeven. Alle zenders zijn in Heeg met DSL van KPN gevoed. Bijzonderheden Zoals hierboven gemeld hebben we bij de uitrol de verwachtingen terug moeten managen. In Heeg hebben na de installatie een aantal gebruikers bij de lokale contactpersoon hun beklag gedaan over de trage verbinding. Dit is een gevolg van de onderliggende infrastructuur. 19

21 4.4 Sneek Algemeen De plaatsbepaling van de HotSpots in Sneek heeft behoorlijk wat tijd gekost. De wens van de ondernemers was om in het centrum een goede dekking te realiseren. Dit is uiteindelijk ook gelukt. Ook in Sneek bleek echter dat de lokale ICT beheerder van één van de ondernemers geen akkoord gaf op de installatie van de wifi HotSpot. In Sneek is daarom op de twee nog te installeren locaties een nieuwe internetverbinding (beide KPN, daar de aanlegkosten bij KPN ( DSL (VDSL)) goedkoper waren, dan bij Ziggo (coax)) aangevraagd. Deze lijn zal enkel voor de wifi HotSpot worden gebruikt. Geïnstalleerde HotSpots In Sneek zijn vier HotSpots geïnstalleerd. Deze zijn allemaal met KPN verbindingen aangelegd. De laatste HotSpot is medio oktober opgeleverd, deze heeft een 40Mb VDSL verbinding van KPN. Dit is een nieuwe installatie die door de ondernemer is bekostigd. De laatste HotSpot in Sneek wacht nog op de levering van een internet verbinding. Bijzonderheden Één van de ondernemers heeft geklaagd dat zijn ICT leverancier de verantwoordelijkheid voor het netwerk niet meer wilde nemen. Nadat hierover is gebeld met de ondernemer en de ICT leverancier is dit probleem opgelost. 20

22 4.5 Appelscha Algemeen Geen bijzonderheden in algemene zin. De lokale contactpersoon en de ondernemers werkten allemaal prima mee. Geïnstalleerde HotSpots In Appelscha zijn vijf HotSpots geïnstalleerd. Op vier van de vijf locaties was er echter sprake van extra lange kabellengtes, waardoor meerwerk is ontstaan. De verbindingen zijn in Appelscha op KPN gebaseerd, ook hier geldt dat de bandbreedte aan de krappe kant is. Bijzonderheden Eén van de HotSpots is enige tijd uit de lucht geweest omdat de stroomvoorziening verstoord was. Nadat de betreffende ondernemer de installatie gereset heeft werkte alles weer naar behoren. Door de verkoop van een pand is er nog een HotSpot uit de lucht, deze HotSpot zal binnenkort worden verwijderd. In overleg met de ondernemersvereniging in Appelscha wordt gekeken of er een andere plaats is waar de HotSpot kan worden geïnstalleerd. De kosten zullen bij de ondernemersvereniging in rekening worden gebracht. 21

23 4.6 Harlingen Algemeen Het contact met de lokale contactpersoon liep in het begin erg traag. Harlingen zal als laatste worden gerealiseerd, de contacten zijn daar inmiddels voor gelegd. Geïnstalleerde HotSpots Nog niet gereed. Bijzonderheden Niet van toepassing. 22

24 5 Aanvragen naar aanleiding van berichten in de media Fryslân Ring heeft in totaal 29 aanvragen voor deelname aan de pilotfase of het vervolg daarop uit de markt gekregen. Het onderscheid tussen publieke ruimte en de eigen onderneming is voor de meeste ondernemers lastig te aanvaarden. Ook zijn er een aantal reacties geweest van ondernemers die dit oneerlijk vinden, vooral omdat deze ondernemers de afgelopen periode al zelf hebben geïnvesteerd in wifi HotSpots. Kaders voor een nieuwe provinciale wifi-investering zullen scherper moeten zijn: wat is precies mogelijk en voor wie? 23

25 6 Lessons Learned 6.1 Lessons Learned Uit de pilot locaties zijn een aantal leerpunten naar voren gekomen. Hieronder volgt een opsomming van deze leerpunten met een mogelijke oplossingsrichting t.a.v. de toekomstige beleidsrichtlijnen. De lessons learned zijn gecategoriseerd naar onderwerp: communicatie, installatie en beheer Communicatie 1. Helder aangeven wat er verwacht mag worden Heldere communicatie is één van de sleutels tot een succesvolle uitrol van wifi in toeristisch gebied. Door het op de juiste wijze aangeven van de mogelijkheden kunnen de ondernemers en de ondernemersverenigingen sneller het wifi-netwerk voor elkaar krijgen. Voorbeeld van deze heldere communicatie tijdens de pilot-fase was Langweer. Heeg en Harlingen daarentegen hebben op dit punt minder goed gescoord. 2. De rol van de lokale contactpersonen is zeer belangrijk Contactpersonen met een goed lokaal netwerk zijn erg belangrijk voor de uitrol van een netwerk in een dorp of stad. Samenwerken met de lokale mensen is van wezenlijk belang om een dekkend netwerk in een bepaald gebied voor elkaar te krijgen Installatie 3. Bandbreedte/ type verbinding Uit de pilotresultaten blijkt dat voldoende bandbreedte een goede wifi ervaring ondersteunt. In de praktijk is gebleken dat zenders met een hoge bandbreedte geen klachten over snelheid opleveren. In de meeste gevallen waren dit coax-lijnen. Daar waar xdsl (ook VDSL) lijnen als drager zijn gebruikt is er meer geklaagd over trage wifi bandbreedte. Advies is dan ook om dedicated lijnen op de wifi zenders aan te sluiten met minimaal 40Mb/s download snelheid. Helaas zijn dit type verbindingen niet overal leverbaar en is er soms geen andere keuze. De breedbandinfrastructuur is in dit opzicht zeker een punt van aandacht. De beschikbaarheid van wifi voor de toeristen mag ook in de breedbandplannen van de Provinsje niet ontbreken. Daar waar de ondernemer bereid is gevonden om een nieuwe dedicated lijn aan te laten leggen is gekozen voor xdsl, dit vanwege de lagere eenmalige kosten dan bij een coax-lijn van bijvoorbeeld Ziggo. 24

26 4. Aantal meters bekabeling In de offerte is voor de bekabeling van de HotSpots uitgegaan van circa 20 meter afstand tussen het internet modem en de plaats van de HotSpot. Deze aanname is gebaseerd op de afstand die doorgaans in een woonhuis moet worden overbrugd. In de praktijk blijkt dit echter in veel gevallen meer dan 20 meter te zijn, waardoor zowel meer materiaal als meer arbeid in het project moet worden gestopt. De voornaamste reden voor dit meerwerk is het type panden waarin de installatie gemaakt moet worden (winkels en horeca, grotere panden). 5. Typen installatie (antenne soorten) In de pilotfase is voor de HotSpots uitgegaan van omnidirectionele antennes, oftewel antennes die rondstralen. In de pilot is op een enkele locatie na een richtantenne gebruikt. Voordeel van dit type antenne is dat het wifi-signaal meer gebundeld wordt verstuurd. In een winkelstraat heeft dat als voordeel dat het signaal effectiever de straat in wordt gebracht. 6. Dekking in een gebied Een goede dekking in een bepaald gebied vraagt om een netwerk aan HotSpots. De HotSpots hebben een bereik van tussen de 150 en de 300 meter, een en ander is sterk afhankelijk van de lokale situatie (aanwezige bebouwing, bomen etc.). Dit betekent dat er per stad of dorp een netwerk van zenders moet worden geïnstalleerd om het hele gebied dekkend te krijgen. De pilots zijn uitgevoerd met vijf zenders. Dit was voor Langweer toereikend, maar voor de overige plaatsen niet. Advies: De zenderdichtheid moet voor een dekkend netwerk zeker 1 zender per 150 meter bedragen. 7. Aantal wifi bronnen in een gebied Zoals in het theoretisch kader al is aangegeven is het aantal wifi bronnen in een gebied een serieus punt van aandacht. De kans bestaat dat er in een gebied teveel zenders in hetzelfde frequentie gebied staan opgesteld, waardoor interferentie kan ontstaan. Dit kan in de aanlegfase worden voorkomen door op de betreffende locatie van tevoren metingen te verrichten. 8. Herkenbaarheid HotSpot in een gebied In een dorp of stad zijn meerdere wifi-zenders actief. Maar welke zender leidt de bezoeker naar de sites van Hoe kan de herkenbaarheid worden vergroot zodat de passanten en de toeristen de juiste HotSpot selecteren? Advies: Actieve promotie van de HotSpot Fryslân door bijvoorbeeld raamstickers, banners en nieuwsbrieven. 25

Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Wifi als service aan de toerist in Fryslân Wifi als service aan de toerist in Fryslân Kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 0 Inhoud Kader... 2 1 Inleiding... 3 2 Organisatorisch en technisch

Nadere informatie

Wifi in Steenwijkerland

Wifi in Steenwijkerland Wifi in Steenwijkerland rapport wifi toepassing in de openbare ruimte Ing. Job Oppenhuizen Rick Haverkort Glasvezel Gemeente 20 november 2014 0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Management samenvatting... 4 3

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Professional Services. Site Survey Services

Professional Services. Site Survey Services Professional Services Site Survey Services Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi-Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest complexe locaties

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES

PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES SITE SURVEY SERVICES Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi- Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Glasvezel 1. Woont u binnen de bebouwde kom? 9 8 78% 7 6 5 4 3 22% Ja Nee 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 6 5 4 45% 51% 3 4% Ja Nee Weet niet 1 Maar maak er geen gebruik van 1 Wel de

Nadere informatie

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing.

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. Er zijn 3 oplossingen in volgorde van kostprijs. 1- U heeft al een goed werkende (Wifi) installatie op het park en het gaat om het oplossen

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Programma 6: Economie Ôfdieling : Kennis & Ekonomy Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 1088922

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt

Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 Juni 20107 Algemeen Wat is glasvezel? Glasvezel is het vaste netwerk van de toekomst: u kunt

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler solcon.nl 2 solcon.nl Solcon, betrouwbare speler Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 particuliere en zakelijke klanten

Nadere informatie

Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Wifi als service aan de toerist in Fryslân Wifi als service aan de toerist in Fryslân Theoretisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 Rapportnr. P2013_08 0 Rapportnr. P2013_08 1 Inhoud

Nadere informatie

Aansluiten TriNed Stipte >> door monteur basis, wel eenmalig 45,-- aansluitkosten >> door monteur inclusief bekabeling in huis voor TV; eenmalig 24,95 Fiber >> doe het zelf of 89,95; aansluitkosten 59,90

Nadere informatie

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT Product Review Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 17-06-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009 Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk 15 december 2009 Stap naar een duurzame samenleving Glasvezel evolutie Vandaag Televisie Het nieuwe werken Zorg op afstand Intelligent

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken.

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Verbeter je draadloze netwerk Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Johan Boer, 4 november 2015 Programma Wat is eigenlijk het probleem? Een paar definities Oorzaken Meten

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Internet via de satelliet is een volwaardig vervanger voor traag internet geworden. Satellietservice Noord-Holland Zelf doen??

Nadere informatie

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Internet via de satelliet is een volwaardig vervanger voor traag internet geworden. Satellietservice Noord-Holland heeft verschillende

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit!

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit! Gastvrij internet U maakt de dienst uit! Gastvrijheid, daar draait het om. Dat geldt toch ook voor uw internetdienstverlening? Gastvrij Internet is gebaseerd op het door Wentzo Wireless ontwikkelde concept

Nadere informatie

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit!

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit! Gastvrij internet U maakt de dienst uit! Gastvrijheid, daar draait het om. Dat geldt toch ook voor uw internetdienstverlening? Gastvrij Internet is gebaseerd op het door Wentzo Wireless ontwikkelde concept

Nadere informatie

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK RECREATIEMARKT IN BEWEGING HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK NIET ALLEEN NU MAAR OOK DE KOMENDE JAREN WWW.HERTZINGER.NL KIES VOOR EEN OPLOSSING DIE WERKT! INTERNET

Nadere informatie

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen Breedband in buitengebied Gemeente Tholen 1 INLEIDING In de gemeente Tholen leeft de wens om snel internet in buitengebieden te realiseren. Hierover wordt reeds geruime tijd gesproken en ook de Provincie

Nadere informatie

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN...

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 25 augustus 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 3

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de ZTE MF80 Introductie: Met de MF80 mobiele wireless router kan men Wi-Fi-apparaten verbinding laten maken met het internet. De snelheden die gehaald kunnen worden zijn indrukwekkend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Handleiding: Hoe sluit je de FRITZ!Box aan achter een Ziggo of KPN modem

Handleiding: Hoe sluit je de FRITZ!Box aan achter een Ziggo of KPN modem Handleiding: Hoe sluit je de FRITZ!Box aan achter een Ziggo of KPN modem Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1 - Voorblad Pagina 2 - Inhoudsopgave Pagina 3 - Voorwoord / Tips Pagina 4 - Instellen van de taal

Nadere informatie

RECRON Themabijeenkomst breedband

RECRON Themabijeenkomst breedband RECRON Themabijeenkomst breedband 19 maart 2015 Hoe Snel Breedband te realiseren in het buitengebied? Breedband in het buitengebied Waarom slecht internet op RECRON terreinen? Geen kabel Ruimte Slechte

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 31 oktober 2014 Nr. : 2014-69 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

AC600 Wireless-AC netwerkadapter ac, PCI Express

AC600 Wireless-AC netwerkadapter ac, PCI Express AC600 Wireless-AC netwerkadapter - 802.11ac, PCI Express Product ID: PEX433WAC11 Upgrade uw desktop pc of server naar krachtig 802.11ac draadloos netwerken. Deze AC600 netwerkkaart past gemakkelijk in

Nadere informatie

Axoft Managed Router Rapportage

Axoft Managed Router Rapportage Axoft Managed Router Rapportage Toelichting week rapportage Als onderdeel van de Axoft managed router dienst monitoren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week uw router en uw verbindingen. Onze bevindingen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

Glasvezel buitengebied. Asten Someren

Glasvezel buitengebied. Asten Someren Glasvezel buitengebied Asten Someren Agenda: 1 introductie 2 glasvezel 3 aanbod 4 planning 5 vragen 13-10-2017 Introductie / achtergrond Ambassadeurs Bewoners ICT/Reseller 13-10-2017 Glasvezel 13-10-2017

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

CCTV Infrastructuur. Bekabeling oplossingen Closed-Circuit Television

CCTV Infrastructuur. Bekabeling oplossingen Closed-Circuit Television White Paper CCTV Infrastructuur Bekabeling oplossingen Closed-Circuit Television September 2005 Astronaut 28, 3824 MJ, Amersfoort, Holland, Tel 033-4508686 Jean Monnetlaan Z/N 1804 Vilvoorde, België/Belgique,

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Internetpolicy. De reële snelheid die u kunt halen, wordt onder meer door de volgende factoren bepaald:

Internetpolicy. De reële snelheid die u kunt halen, wordt onder meer door de volgende factoren bepaald: Internetpolicy I. Vast internet Snelheid: welke surfsnelheid kunt u halen? De snelheid die we in onze commerciële mededelingen aankondigen, is een theoretische maximumsnelheid voor de vaste internetverbinding,

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Van. Tot. Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel

Van. Tot. Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel Van Tot Overstap informatie avond Zielhorst op Glasvezel Agenda Welkom De aanleg De overstap Het aansluiten De vraagbundeling Vragen? NOG NIETS OPZEGGEN! De Aanleg Overstappen Voor u begint NOG NIETS OPZEGGEN!

Nadere informatie

DRAADLOOS DMX. Kevin Redmeijer PT20

DRAADLOOS DMX. Kevin Redmeijer PT20 DRAADLOOS Natuurlijk kennen wij allemaal draadloze microfoons en allerlei andere draadloze systemen zoals Bluetooth, Wifi en Portofoons. Draadloze DMX bestaat ook en ik ga uitleggen hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Get connected everywhere

Get connected everywhere Get connected everywhere Perry Boogaard (1967) Wissenkerke Bedrijfskundig opgeleid 23 jaar ervaring in diverse managementen directiefuncties Zelfstandig ondernemer Harm van den Dikkenberg (1986) Sint-Annaland

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

ICT Infrastructuren. VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com

ICT Infrastructuren. VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com ICT Infrastructuren VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com Agenda 1. TRENDS 2. BEDRADE INFRASTRUCTUREN 3. DRAADLOZE INFRASTRUCTUREN 4. MEDISCHE NETWERKEN 5. BEVEILIGING TRENDS

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. Glasvezel Eindhoven BV

Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting. Glasvezel Eindhoven BV Dienstbeschrijving Glasvezel Basisaansluiting Glasvezel Eindhoven BV www.glasvezeleindhoven.nl Versie 0.7 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 3 2. DEFINITIES... 4 3. DIENST BESCHRIJVING... 5 4 SCOPE VAN DE DIENST...

Nadere informatie

SDSL.bis. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

SDSL.bis. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 SDSL.bis Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is SDSL.bis?... 3 1.2. Hoe werkt SDSL.bis?... 3 1.3. Wat zijn de leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2015

Telecommonitor Q4 2015 Telecommonitor Q4 2015 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel Inhoud: Waarom glasvezel & BoekelNet Onze partners De aanleg Aanbod diensten Vergelijk (marktconform) Betrokkenheid verenigingen Het vervolg Waarom glasvezel Waarom Glasvezel

Nadere informatie

Wifi-as-a-Service. SURFwireless op je instelling in 8 stappen. 3 november 2016 SURFnet Netwerkdag. Florian Draisma Productmanager Wireless

Wifi-as-a-Service. SURFwireless op je instelling in 8 stappen. 3 november 2016 SURFnet Netwerkdag. Florian Draisma Productmanager Wireless Wifi-as-a-Service SURFwireless op je instelling in 8 stappen 3 november 2016 SURFnet Netwerkdag Florian Draisma Productmanager Wireless SURFwireless 1. Achtergrond 2. Kenmerken 3. Tarieven 4. SURFwireless

Nadere informatie

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL.

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. In de afgelopen periode zijn er verschillende vragen bij COAX NL gekomen omtrent een aantal zaken bij UPC. Hierbij een korte samenvatting

Nadere informatie

Captive Portal Ready PurpleWiFi

Captive Portal Ready PurpleWiFi BELANGRIJKE NOTITIE: U DIENT EEN PURPLEWIFI ACCOUNT HEBBEN OM DIT APPARAAT TE REGISTREREN. Bij het eerste gebruik heeft het apparaat 5 minuten nodig om te starten. Het is belangrijk om dit apparaat aan

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de Huawei E5220 Introductie: De Huawei E5220 mobiele wireless 3G router is de opvolger van de E5331 router en behoort tot de kleinste pocket routers van dit moment in zijn soort. Met

Nadere informatie

Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage

Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage Als onderdeel van de Axoft managed router dienst monitoren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week uw router en uw verbindingen. Onze bevindingen

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Het instellen van de FRITZ!Box als u een Ziggo modem/router heeft

Het instellen van de FRITZ!Box als u een Ziggo modem/router heeft Het instellen van de FRITZ!Box als u een Ziggo modem/router heeft Allereerst bedankt voor de aanschaf van de FRITZ!Box. Wij wensen u er veel plezier mee! Via deze handleiding lopen we stap voor stap met

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform 1 2 3 Animatie 4 Naadloos, overal en onbeperkt Waarom? Is het technologisch haalbaar?

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Extended Ethernet (SDSL.bos)

Extended Ethernet (SDSL.bos) Extended Ethernet (SDSL.bos) Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Copyright The Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1... 3 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is SDSL.bis?...

Nadere informatie

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Per 4 september 2013 Slimme pakketten, lage prijzen Flexibiliteit en transparantie Meer ondernemers op het Digital Network van UPC Training helpt vooral wanneer mensen

Nadere informatie

Glasvezel buitengebied. Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek. en Gemert-Bakel

Glasvezel buitengebied. Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek. en Gemert-Bakel Glasvezel buitengebied Son & Breugel, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel Agenda: 1 introductie 2 glasvezel 3 aanbod 4 planning 5 vragen 13-10-2017 Introductie / achtergrond Ambassadeurs Bewoners ICT/Reseller

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel

Dienstbeschrijving Glasvezel Dienstbeschrijving Glasvezel RoutIT Datum: December 2016 Versielog RoutIT Inleiding 21-4-2016 Kenmerken van Fiber 14-10-2013 Snelheden, VLAN s, Router 1-4-2016 Projectactiviteiten aansluiting glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie