Woningcorporaties In Control met GRIP. Tool & demo. Deloitte Risk Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningcorporaties In Control met GRIP. Tool & demo. Deloitte Risk Services"

Transcriptie

1 Woningcorporaties In Control met GRIP Tool & demo Deloitte Risk Services

2 Woningcorporatie ICS - Achtergrond 2 Presentation title 2011 Deloitte LLP. Private and confidential.

3 Externe en interne aanleiding ICS 3

4 Waarde van een ICS Adequaat kunnen managen van risico s t.b.v. het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Als een intern risicobeheersing- en controlesysteem stelt een ICS het management in staat te identificeren waar zij risico s loopt die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen en welke acties zij moet ondernemen om de risico s te beheersen. Met het In Control Statement (ICS) kan concreet invulling worden gegeven aan eisen die worden gesteld: Het bestuur moet in het jaarverslag verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn, zowel qua inrichting als qua werking (code Tabaksblat). Principes van goed bestuur en de noodzaak van het afleggen van maatschappelijk verantwoording over het gevoerde beleid. (Governancecode voor de corporatiesector). Het In Control Statement vormt hiermee: de kroon op de interne beheersing van een corporatie. het verantwoordingsinstrument voor het bestuur waarin wordt aangegeven op welke manier de strategische, tactische en operationele risico s worden beheerst en op welke manier de organisatie haar kernwaarden uitdraagt en doelstellingen realiseert. een check op de kwaliteit van de interne organisatie en een mogelijkheid om verbeteringen door te voeren. 4

5 Visie op In control: wat zegt een ICS? 5

6 Visie op In control: wat levert het op? Het IC leidt dus tot: Optimaliseren interne beheersing; een efficiëntere en effectieve bedrijfsvoering; Transparantie in externe verantwoording over de kwaliteit van beheersing, zowel in verticale als horizontale verantwoording; De noodzaak om na te denken over de inrichting en kwaliteit van de beheersing en een mogelijkheid om verbeteringen door te voeren. Het identificeren en oplossen van achterstallig onderhoud De redelijke zekerheid dat de processen op orde zijn De redelijke zekerheid dat de relevante risico s in beeld zijn De mogelijkheid om tijdig te reageren dan wel bij te sturen waardoor maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen efficiënter en effectiever kunnen worden behaald. Aansluiting externe accountant Het controle plan is gericht op het afdekken van de geïdentificeerde risico s op materiële onjuistheden in de jaarrekening. Daarbij is de kwaliteit van de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) een belangrijk uitgangspunt. De AO/IB is geen zelfstandig object van onze controle maar geeft wel richting aan de uit te voeren werkzaamheden. Waar mogelijk zal voor de controle van de jaarrekening gebruik worden gemaakt van de interne maatregelen waarop een ICS is gebaseerd. Verbeteringen in het risicomanagement en werkzaamheden om te komen tot een ICS hebben derhalve een directe relatie tot de efficiëntie en effectiviteit van de controle van de jaarrekening. 6

7 Scope ICS Eerste verdedigingslinie: management / bestuurder(s) Tweede verdedigingslinie: Risicomanagement en controlefuncties) Derde verdedigingslinie: Interne controle 7

8 COSO-model en ICS-huis 8

9 Rollen en verantwoordelijkheden 9

10 Woningcorporatie ICS Tooling 10 Presentation title 2011 Deloitte LLP. Private and confidential.

11 Woningcorporatie In Control Statement Tooling Behoefte uit de markt: Efficiënte, goed beheerste bedrijfsvoering waarover transparant verantwoording kan worden afgelegd naar de markt en relevante belanghebbenden zoals toezichthouders. Met behulp van adequate technologische ondersteuning kan het gehele ICS proces efficiënt, consistent, transparant en duurzaam worden ondersteund. De ICS Tool van Deloitte biedt brede ondersteuning aan: Interne beheersing Compliance In Control Statement 11

12 Woningcorporatie In Control Statement Tooling Randvoorwaarden voor toegevoegde waarde gebruik ICS tooling: Een consistente en transparante benadering voor het gehele bedrijf; Basis voor verbetering van bedrijfsprocessen en risicoraamwerken; Toekenning verantwoordelijkheden in relatie tot processen en risicobeheersing; Inzicht: effectieve rapportages en overzichten van bevindingen met betrekking tot beheersing; Ondersteuning voor opvolging van bevindingen; Simpele implementatie; Eén centraal contactpunt met kennis van zowel methodologie, content als tooling. 12

13 Deloitte ICS tool Deloitte ICS Tool Woco / Deloitte Kennis & Raamwerk Wet & regelgeving Standaarden bibliotheek: Standaard processen, risico s en maatregelen, optiedomeinen Beoordeling Dossiervorming: - Procesbeschrijvingen - Maatregelbeschrijvingen - Toetsing en bewijsstukken - Actieplannen - Rapportage - Opvolging MAVIM ARIS ICS Tool Structuur klant: Organisatie structuur, klantspecifieke processen, risico s en maatregelen RACK Juni 2009

14 Raamwerk Grip werkt met aggregatieniveaus. Afdeling / entiteit Proces Subproces Controledoelstelling Beheersmaatregel Test beheersmaatregel 14

15 Beoordeling 15

16 Beoordeling 16

17 Beoordeling 17

18 Rapportage 18

19 Rapportage 19

20 Deloitte Grip waar zien we mogelijkheden? - Mogelijkheid voor efficiëntere controle door structuur te geven aan interne beheersing en het afleggen van verantwoording via werkafspraken (PBC) - Per werkproces worden testresultaten van de controls (die tbv de geïdentificeerde risico s zijn ontworpen) vastgelegd Interne beheersing Opzet en bestaan ICS Gegevens systematisch Verzamelen, Vastleggen, Verwerken... Verstrekken informatie (dmv genereren rapportages) tbv... Per werkproces en control kunnen werkafspraken (PBC) worden vastgelegd en afgevinkt en kan ondersteunende informatie worden geupload in Grip Externe verantwoording Afleggen verantwoording (werking) PBC 20

21 Deloitte Grip waar zien we mogelijkheden? Processen worden per Jaarrekening Post ingedeeld. Per jaarrekening Post zijn er Werkafspraken die toegevoegd worden binnen de relevante (sub)processen. Risico meting en prioritering van risico s kan aan GRIP worden gekoppeld. Dit geeft inzicht in de corporatie haar beoordeling van de meest risicovolle jaarrekeningposten. Jaarrekening post Jaarrekening Post Proces Risico Controledoelstelling Bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Risico dat... Beheersmaatregel Test beheersmaatregel 21

22 Woningcorporatie ICS Demonstratie Tool 22 Presentation title 2011 Deloitte LLP. Private and confidential.

23 Woningcorporatie ICS Aanvullende informatie 23 Presentation title 2011 Deloitte LLP. Private and confidential.

24 Deloitte Grip ICS Tool Deloitte Grip is een Internet platform, ontworpen om methoden, workflow en content te ondersteunen en te integreren in web toepassingen. Gegevens worden op een effectieve en veilige manier omgezet in transparante en toegankelijke informatie. De ICS Tool is gebaseerd op Deloitte Grip: Innovatief raamwerk Flexibele architectuur Dynamische formulieren Beveiliging Het Deloitte Grip platform is een innovatief raamwerk dat het vastleggen, delen, analyseren en rapporteren van gegevens via internet mogelijk maakt. De flexibele platformarchitectuur biedt de mogelijkheid tot snelle ontwikkeling en toepassing van oplossingen op maat. Deze internetoplossingen bestaan uit dynamische vragenlijsten met logica en maken directe analyses en rapportages mogelijk. Geavanceerde webbeveiliging en autorisatieniveaus genereren een hoogwaardige en veilige werkomgeving. Gebruikers krijgen rechten op basis van hun functionele rol. 24

25 Deloitte ICS Tool Achtergrond informatie Functie De ICS Tool biedt brede ondersteuning aan governance, risk en compliance werkzaamheden. De toepassing is ontworpen om verschillende onderwerpen op het gebied van governance, risk en compliance te structureren en documenteren. Technologie De ICS Tool is een web-based ASP oplossing met een uitgebreide set aan standaard functionaliteiten. Daarnaast maakt de flexibele architectuur het mogelijk om snel aanpassingen door te voeren. De oplossing en het onderliggende platform is ontwikkeld door Deloitte Nederland, en wordt gehost bij een outsourcing provider. Wereldwijd beschikbaar Gebaseerd op het betrouwbare en veilige Deloitte Grip software platform, en 24/7 wereldwijd beschikbaar via het Internet. Database Alle data en structuren worden opgeslagen in een relationele SQL database welke het mogelijk maakt om alle relevante risico- en beheersingsinformatie vast te leggen, te koppelen en te rapporteren. 25

26 Deloitte ICS Tool Functionaliteiten Centrale bewaarplaats Structuur Gebruikers beheer Documentatie Consolidatie Voortgang monitoren Rapporteren Actieplannen monitoren Import Export Documenteer en onderhoud het raamwerk aan beheersdoelstellingen en maatregelen op één centrale locatie. Creëer uw organisatiestructuur, verbindt processen aan de organisatie en benoem de verschillende vereisten. Uitgebreide gebruikers management module om gepast rollen en rechten toe te wijzen conform verantwoordelijkheidsgebieden. Documenteer bewijsmaterialen op de juiste locatie binnen het raamwerk. Automatische consolidatie om op ieder niveau een geaggregeerd statusoverzicht te kunnen genereren. Direct en real-time inzicht in de voortgang en voltooiing van de werkzaamheden. Bepaal aandachtsgebieden door de flexibele rapportgenerator of online dashboards. Benoem en volg actieplannen. Externe documenten kunnen in verschillende formaten worden geïmporteerd. Bestaande raamwerken kunnen eenvoudig en geautomatiseerd ingeladen worden vanuit externe bronnen. De inhoud kan in verschillende formaten worden geëxporteerd. 26

27 Deloitte ICS Tool Voordelen voor de klant Documentatie Consistente benadering Onderhoud Meerdere locaties Basis voor verbetering Verantwoording Rapporteren Naleving Ondersteunt documentatie en testen van complexe en geïntegreerde beheerraamwerken. Voorziet in een consistente aanpak en methodologie en een gestructureerde en uniforme wijze van vastlegging. Verhoogt de onderhoudbaarheid van het beheerraamwerk. Ondersteunt werkzaamheden vanuit meerdere locaties en maakt een centraal inzicht mogelijk. De methode van documenteren geeft inzicht in de bedrijfsprocessen en geeft een basis voor verbetering van risicoraamwerken. Verzorgt duidelijke vastlegging van managementverantwoordelijkheden en creëert risico en compliance bewustzijn binnen de organisatie. Maakt het mogelijk effectief te rapporteren over bevindingen met betrekking tot beheersing, en om aandachtsgebieden te bepalen. Helpt bij de naleving van interne, externe en/of wettelijke vereisten. Transparantie Uitstraling 27 Transparantie van verantwoordelijkheden en resultaten. Positieve invloed op imago door het aantoonbaar maken van goede risico/compliance management.

28 Belangrijke kenmerken van de Deloitte ICS Tool Simpel De ICS Tool biedt een gebruikersvriendelijke en intuïtieve gebruikers-interface. Gebruikersvriendelijk Enkel Internet nodig Implementatie eenvoudig De navigatie in de tool is zeer herkenbaar voor Internet gebruikers door de structuur en doorklikmogelijkheden. Er is géén technische gebruikerstraining nodig. Gebruikers van de ICS Tool hebben enkel toegang tot het Internet nodig via een standaard IE browser (huidige / voorlaatste versie). Software-installatie is niet nodig. Door centrale hosting is het mogelijk een kosteneffectieve oplossing te bieden en implementatie kosten en tijd significant te reduceren. Eenvoudig te implementeren. Een aanpak middels prototyping is mogelijk bij het invoeren van ICS Tool, hierdoor is in korte tijd een werkende omgeving te realiseren. 28

29 Belangrijke kenmerken van de Deloitte ICS Tool Flexibel Eenvoudig te onderhouden, en af te stemmen op wijzigingen in de organisatie en processen. Maximale Flexibiliteit De inhoud van de ICS Tool is door u zelf aan te passen: organisatie structuur, processen, risico s en beheersmaatregelen, optiedomeinen, gebruikers en koppeling aan gebruikersrollen, velden op formulieren, rapportagedefinities. Mogelijkheid om uit te breiden. Modulaire opzet Afhankelijk van de wensen van klanten kunnen modules geactiveerd en/of gedeactiveerd worden, bijvoorbeeld Grafische rapportages. Maatwerkwijzigingen kunnen door Deloitte snel worden aangebracht, met automatische conversie en zonder verlies van data. 29

30 Belangrijke kenmerken van de Deloitte ICS Tool Betrouwbaarheid Schaalbaarheid Schaalbaar tot duizenden gebruikers en online dossiers. Aan te passen aan de ambities van uw organisatie. Integriteit Gebruik van standaard geteste bouwblokken en configuratie componenten garanderen integriteit. Comunicatiebeveiliging: Secure Sockets Layer (SSL). Veilig Authenticatie: inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Authorisatie: Gebruikersrollen bepalen beschikbare functionaliteit. Beheer: De Gebruikers beheerder kan gebruikers en rollen beheren, en rapporteren. 30

31 Kosten ICS Tool ICS tool voor Woningcorporatie Jaarlijkse kosten (ASP en Licentie), incl. aansluitkosten in jaar 1 Contractparameters Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 - Contractduur: 3 jaar Per jaar: incl. aansluitkosten o Maximaal 15 gebruikers o Maximaal 1 Gigabyte opslag o Maximaal 1 periode De kosten voor ASP en de Licentie zijn vast. De kosten voor begeleiding bij content, tailoring, workshops zijn variabel en afhankelijk van uw wensen. 31

32 Contact Deloitte Risk Services Birthe van der Voort Lianne Dijkstra Guy De Esch

33 Disclaimer: Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. 33

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

IBM SMARTER BUILDINGS

IBM SMARTER BUILDINGS IBM SMARTER BUILDINGS IBM Tririga Integrated Workplace Management System MACS BVBA Museumstraat 8 2000 Antwerpen 0032 (0)3 237 1755 www.macs.be Smarter Buildings Vandaag de dag wordt steeds meer waarde

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

Verder gaan is kritisch zijn.

Verder gaan is kritisch zijn. IMPERO Verder gaan is kritisch zijn. Inleiding Een complexere pensioenwereld, druk op dekkingsgraden, verhoging van risicobewustzijn en de noodzaak vertrouwen in de pensioensector te borgen. Allemaal factoren

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Deloitte Analytics Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Bij prestatiemanagement reken je elkaar niet af maar bouw je juist samen aan een beter proces Als onderwijsinstelling,

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Amand Veltmeijer Vrije Universiteit Amsterdam Postdoctorale opleiding IT Audit Scriptie oktober 2013, versie 1.1 Voorwoord Deze scriptie

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Whitepaper. GRCcontrol

Whitepaper. GRCcontrol Whitepaper Een pragmatische kijk op integraal Governance, Risicomanagement en Compliance met behulp van GRCcontrol A Keulenstraat 8 E 7418 ET Deventer P Postbus 2147 7420 AC Deventer T +31 570-63 47 17

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Tool-based monitoring en auditing van ERPsystemen, van hebbeding naar noodzaak

Tool-based monitoring en auditing van ERPsystemen, van hebbeding naar noodzaak Compact 2006/2 Tool-based monitoring en auditing van ERPsystemen, van hebbeding naar noodzaak Drs. P.P.M.G.G. Brouwers RE RA, drs. M.A.P. op het Veld RE en drs. ing. A.T.J. Lissone Het intern monitoren

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

www.pwc.com Corporate in control

www.pwc.com Corporate in control www.pwc.com in control Voorwoord Met in control richten wij ons met een modulair ingestoken juridische dienstverlening specifiek op het juridische huis van een onderneming, van het bouwwerk zelf en het

Nadere informatie

Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek

Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek Initiator Onderzoeksteam Publicatie Fit for Purpose Talentmanagement onderzoek maart 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Utrecht, 13 maart 2012 Met trots presenteren Daywize, Atos Consulting, Deloitte Consulting

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie