Bestnr sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera"

Transcriptie

1 Bestnr sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2012 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Dit product is EMC-gekeurd en voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De CE-conformiteit werd aangetoond en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik van het apparaat te kunnen garanderen, dient u als gebruiker de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Alle genoemde firmanamen en productaanduidingen in deze handleiding zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie kunt u kijken op of 2

3 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Correct gebruik 4 3. Verklaring van de symbolen 4 4. Veiligheidsaanwijzingen 5 5. Functies en features 7 6. PC-voorwaarden 7 7. Aansluiting en montage 8 8. Software installeren 8 9. IP camera tool Verklaring van de pop-up-venster-opties 10 a) Basic properties 10 b) Network configuration 11 c) Upgrade Firmware 12 d) Refresh Camera List 12 e) Flush Arp Buffer 12 f) About IP Camera Tool Handhaving Stap voor stap - Basisgebruik Wi-Fi- instellingen IP-camera Internetverbinding via ADSL-directverbinding Internetverbinding via router Verdere Informaties Onderhoud en schoonmaken Verwijdering Technische gegevens 17 a) Bestnr: 43588A - WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera 17 b) Bestnr: 43546A - WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Conformiteitsverklaring 17 3

4 2. Correct gebruik Dit product is bedoeld ter bewaking door middel van de geïntegreerde camera. Het gebruik kan direct via een 10/100MB- netwerk (RJ45-bus op de achterzijde van de bewakingscamera) of draadloos via Wireless LAN gebeuren. Bovendien maakt de camera toegang op afstand via de webbrowser mogelijk. De camera gebruikt de innovatieve MJPEG videocompressie, waardoor de opnamen duidelijker en vloeiender overgedragen kunnen worden. De camera is geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis (IP66). De meegeleverde netvoeding is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. De voedingsspanning voor de camera gebeurt via de meegeleverde stekkernetvoeding (5 V/DC). De op de camera geïntegreerde infrarood led's maken een betere zicht bij nacht mogelijk. Denk er aan dat bij toenemende duisternis en de daardoor geactiveerde IR- leds de kleurenweergave wisselt naar de zwart/witweergave. De helderheid neemt de camera via de op de voorzijde aanwezige fotosensor waar. Let er op dat u strafbaar bent als u vreemde personen zonder hun weten en toestemming gaat observeren. Een ander gebruik dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van dit product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals bijv. kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Het totale product mag niet veranderd resp. omgebouwd worden! De in deze gebruiksaanwijzing genoemde veiligheidsaanwijzingen en technische gegevens moeten beslist in acht worden genomen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor een eventuele latere raadpleging Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. Alle genoemde firmanamen en productaanduidingen in deze handleiding zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden. 3. Verklaring van de symbolen 4

5 4. Veiligheidsaanwijzingen Bij schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt ieder recht op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie. De systeemcomponenten mogen niet verandert of omgebouwd worden, anders vervalt de toelating (CE) en bovendien het recht op garantie. Let op voldoende ventilatie voor de bewakingscamera en eveneens voor de stekkernetvoeding. Dek de producten nooit af. Stel de systeemcomponenten niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen of sterke mechanische belastingen. Dit leidt tot foutieve functies en of een defect. Het gebruik van deze bewakingscamera vervangt niet het persoonlijk toezicht op kinderen of mensen die speciale zorg vereisen, maar dient enkel ter ondersteuning van dit toezicht. Bij een snelle temperatuurwisseling hebben de systeemcomponenten even nodig om zich aan de nieuwe omgevingstemperatuur te wennen en gebruikt kunnen worden. Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen. Bewaar het daarom buiten het bereik van kinderen. Wend u tot een vakman, als u twijfelt aan de werkwijze of de veiligheid van het product Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Plastic folie/ -zakken, piepschuim enz. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn. Verstikkingsgevaar! Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient u het apparaat buiten werking te stellen en te beschermen tegen het per ongeluk in werking stellen door derden! Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als: - het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont, - het apparaat niet meer functioneert - het apparaat gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen - het apparaat aan zware transportbelastingen heeft blootgestaan: In industriële omgevingen moeten de ARBO-voorschriften ter voorkoming van ongevallen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen opgevolgd worden. Gebruik het product niet in de nabijheid van medische instrumenten (bijv. pacemaker). De meegeleverde stekkernetvoeding komt overeen met beschermklasse II. Sluit deze aan op een reglementair stopcontact. De stekkernetvoeding mag niet met natte handen geplaatst of afgekoppeld worden. 5

6 Trek de netvoeding nooit aan het snoer uit het stopcontact, trek deze steeds aan de behuizing uit het stopcontact. Trek uit veiligheidsoverwegingen bij onweer steeds de stekkernetvoeding uit het stopcontact. De camera is geschikt voor gebruik buitenshuis (IP66), de stekkernetvoeding is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. Giet nooit vloeistoffen over elektrische apparaten. Dit is gevaarlijk en kan brand of een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken. Deze camera verbruikt en genereert hoogfrequente energie. Als het apparaat niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan dit een radiografische storing veroorzaken. Als de camera een storing bij andere apparaten veroorzaakt, moet de gebruiker deze door een of meerdere van de onderstaande maatregelen verhelpen: - verander de positie van de camera - vergroot de afstand tussen de apparaten - kies een ander zendkanaal Onderhouds-, modificatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een gekwalificeerde vakman of een servicedienst uitgevoerd worden. Als de apparaten in verbinding met andere apparaten, bijv. een router, gebruikt wordt, moeten ook de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen van de aangesloten apparaten in acht worden genomen. Als u nog vragen heeft die niet in de loop van deze gebruiksaanwijzing beantwoord worden, neem dan contact op met de technische servicedienst of een andere vakman. 6

7 5. Functies en features Deze camera is een draadloze IP- camera. Dit product is een combinatie van een hoge resolutie camera met mogelijkheden voor een netwerkaansluiting en een geïntegreerde webserver. Hiermede is het mogelijk om vanaf uw lokaal netwerk of via het internet toegang op de camera te verkrijgen De basisfunctie van de camera is gebaseerd op het TCP/IP- standaard. Verdere features in het overzicht: Geïntegreerde hoogvermogen -video- protocol- processor Hooggevoelige geïntegreerde CMOS- sensor pixels IR-LED's voor een beter zicht bij nacht (reikwijdte zie Technische gegevens) MJPEG optimale videocompressie voor de beeldoverdracht Uitgebreid gebruiker -management; alleen geautoriseerde gebruikers is een toegang mogelijk Geïntegreerde webserver voor Internet Explorer (aanbevolen wordt om Internet Explorer te gebruiken om een 100% compatibiliteit te waarborgen). Ondersteund draadloos netwerken (Wi-Fi/802.11b/g/n) Ondersteund dynamische IP (DDNS) en UpnP LAN en Internet (ADSL, kabelmodem) Ondersteund snapshotfunctie Ondersteund meerdere netwerkprotocollen HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/ DHCP/FTP 6. PC Systeemvereisten CPU: 2,06 GHz of meer Werkgeheugen: 256 MB of meer Netwerkkaart: 10 M of meer Grafische kaart: 64 MB of meer geheugen Aanbevolen besturingssystemen: Windows 2000 of Windows XP 7

8 7. Aansluiting en montage De aansluitkabels mogen niet geknikt of gekneld worden, anders kunnen functiestoringen, kortsluiting of een beschadiging aan het apparaat ontstaan. Let er op, dat de steekverbindingen van de aansluitkabel niet vochtig kunnen worden. De steekverbindingen mogen alleen in droge ruimtes gebruikt worden. Bij een montage in het buitengebied of in vochtige ruimtes moet de steekverbinding zo gelegd worden dat deze naar een droge ruimte geleid wordt. Let bij het boren in de wand of bij het vastschroeven er op, dat er geen kabels of leidingen beschadigd raken. De camera is geschikt voor gebruik buitenshuis (IP66). De stekkernetvoeding is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. Test eerst de camera, voordat u deze op de gewenste plek vast monteert. Neem de meegeleverde montagevoet en houdt deze op de gewenste montageplek. Markeer de montagegaten. Boor nu de gaten. Bevestig de montagevoet met geschikt montagemateriaal op de gewenste plek. Bevestig de camera op de montagevoet en richt de camera in de gewenste richting, trek dan de schroeven op de montagevoet vast aan. Sluit de netwerkkabel aan op de camera en vervolgens op uw router. Sluit de laagvolt- stekker van de stekkernetvoeding aan op de bus van de camera (5 V/DC). De camera heeft ca. 30 seconden nodig om zichzelf te initialiseren. Pas hierna wordt in het IP Camera Tool de camera- IP weergegeven. 8. Software installeren Plaats de meegeleverde CD in de CD- drive van uw computer of laptop. Controleer dat uw computer eveneens met de router verbonden is op welke de camera aangesloten is en dat deze de verbinding ook herkent. Klik op het bestand IPCamSetup.exe, welke zich op de CD-ROM bevindt. Volg de instructies op het beeldscherm om de installatie uit te voeren. Start uw computer opnieuw op als de installatie voltooid is. Als er niet opnieuw gestart wordt kan het gebeuren dat de software niet juist werkt. Na een succesvolle nieuwe systeemstart en een succesvolle installatie verschijnt op het bureaublad het symbool. 8

9 9. IP camera tool Klik na de montage, aansluiting, software- installatie en nadat de computer opnieuw opgestart werd, op het symbool op het bureaublad. Het volgende venster wordt geopend: De software (IP camera tool) zoekt in het netwerk naar beschikbare IP-cameras en geeft deze in het venster met naam en IP-adres weer. Er zijn drie mogelijkheden: Er wordt geen IP-camera gevonden nadat de software IP Camera Tool 60 seconden het netwerk gescand heeft. In dit geval wordt in het venster not found IP Server weergegeven en het programma wordt afgesloten. Er wordt een IP-camera gevonden en de naam en het IP-adres wordt in het venster weergegeven. De gevonden IP-camera gebruikt niet hetzelfde subnet zoals weergegeven. In dit geval klikt u op de linker muistoets op de weergave Subnet doesn t match,dbcklick to change! om de optie te markeren. Klik vervolgens met de rechter muistoets op markering om het pop-up- venster te openen, kies daar de optie Network Configuration om de netwerkinstellingen op te roepen. 9

10 9.1 Verklaring van de pop-up- venster opties Markeer een camera met de linker muistoets en klik vervolgens met de rechter muistoets. Er wordt nu het pop-up- venster met 6 opties geopend: - Basic Properties - Network Confi guration - Upgrade Firmware - Refresh Camera List - Flush Arp Buffer - About IP Camera Tool Deze opties worden in de navolgende paragrafen nader verklaard. a) Basic Properties Selecteer deze optie om de volgende basisinformaties weer te geven: Device ID, System Firmware versie, Web UI versie. 10

11 b) Network Configuration Selecteer de optie Network Configuration om de netwerkinstellingen te bekijken of te wijzigen. DHCP checkbox: plaats een vinkje bij de optie Obtain IP from DHCP server om een automatisch IP-adres door de aangesloten router te verkrijgen. Controleer, dat de router als DHCP-server geconfigureerd is- IP address: voer hier het toegewezen IP-adres in en controleer dat hetzelfde subnet als gateway gebruikt wordt. Subnet Mask: de subnet-mask is vanaf fabriek Gateway: zorg er voor dat het Gateway in hetzelfde Subnet is met het PC -IP-adres. DNS: IP-adres van de Internet Service Provider Port: Meestal wordt poort 80 toegepast. User & Password: de fabriek- login-gegevens voor de Administrator zijn: Username=admin, Password=geen wachtwoord. Maak gebruik van DHCP mogelijk. Er wordt automatisch een vrije IP-adres toegewezen, maar alleen als de Gateway DHCP ondersteund (de meeste Gateways ondersteunen dit). 11

12 c) Upgrade Firmware Geef de correcte gebruikersnaam en wachtwoord in voor een upgrade van de System- Firmware en de Web-userinterface. Gebruik deze functie niet, als u niet zeker weet of u een compatibele upgrade bezit. De camera zou hierdoor DEFECT kunnen raken. d) Refresh Camera List Klik op deze optie om het resultaatvenster te actualiseren. e) Flush Arp Buffer Wanner het kabelnetwerk en het draadloze netwerk van het product hetzelfde vaste IP-adres bezitten, dan kan daardoor eventueel een conflict optreden. In dat geval kan de IP-camera gevonden worden, maar deze heeft geen toegang op het webinterface. Deze conflict kan eventueel met de functie Flush Arp Buffer verholpen worden. f) About IP Camera Tool Selecteer About IP Camera Tool voor het weergeven van sommige basisinformaties: IP Camera Tool Versie, IP Camera Active X control Versie. 12

13 10. Handhaving 10.1 Stap voor stap basisgebruik De hiervoor genoemde aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing moeten opgevolgd worden. Als de camera juist is gemonteerd en de software met succes is geïnstalleerd, controleert u of de camera op de voedingsspanning is aangesloten. Sluit nu de netwerkcamera aan op het netwerk. Open de software IP Camera Tool om de basisconfiguratie uit te voeren (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.1). Als de IP-camera in het resultaatvenster weergegeven wordt, betekent dit dat de basisinstellingen correct zijn. Controleer of uw internetbrowser (aanbevolen wordt om Internet Explorer te gebruiken) de correcte veiligheidsinstellingen gebruikt (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 4.1.3). Log nu in op het webinterface van de camera (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.2). U kunt nu de camera als Visitor (Gast), Operator (Gebruiker) of Administrator in het netwerk gebruiken. 13

14 10.2 Wi-Fi-instellingen van de IP-camera Voor de WLAN-functie van de camera heeft u een WLAN-router nodig. Ga nu inloggen op het webinterface van de WLAN-router (lees hiertoe de handleiding van uw WLAN-router) om volgende gegevens op te zoeken: SSID, Channel, Encryptie, Authentification, Key formaat, WLAN-sleutel. Open de WLAN-instellingen (Wireless LAN Settings) van de IP-camera en geef de benodigde gegevens in. Hiertoe moet u als Administrator in het Webinterface van de router ingelogd zijn (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.2, netwerkinstellingen worden in paragraaf beschreven). Klik op de knop Submit om de instellingen op te slaan en de IP-camera opnieuw te starten. Let op, de IP-camera ondersteund WEP en WAP. Wacht 30 seconden en verwijder dan de netwerkkabel. Koppel de stekkernetvoeding af van de camera om deze spanningsvrij te maken. Sluit vervolgens de voeding weer aan door de stekker van de netvoeding met de camera te verbinden. Let er wel op, dat de camera niet via netwerkkabel met het netwerk verbonden is. Na ongeveer 30 seconden, als de leds op de voorzijde van de camera knipperen, zal de WLAN-functie juist werken. U kunt nu in het webinterface van de camera inloggen (een gedetailleerde beschrijving vindt u i in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.2). 14

15 10.3 Internetverbinding via ADSL- directverbinding Verbindt de IP-camera via de netwerkkabel met uw PC. Open de software IP Camera Tool om de basisconfiguratie uit te voeren (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.1). Log nu in op het webinterface van de camera als Administrator (vanaf fabriek: gebruikersnaam=admin, passwort=geen wachtwoord). Klik op ADSL Settings en geef hier de ADSL-gebruikersnaam en wachtwoord in. Maak de DDNS- service gelijktijdig mogelijk en klik op Submit, om de camera opnieuw te starten (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.5.3). Sluit nu de camera direct op uw ADSL-modem aan Internetverbinding via een router Als u met een router een verbinding via internet naar de IP-camera maakt, zijn de ADSLaccount- gegevens naar de IP-camera via webinterface niet nodig. 15

16 Handel hiertoe als volgt: Verbindt de IP-camera via netwerkkabel met de router. Open de software IP Camera Tool om de basisconfiguratie uit te voeren (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.1). Log nu in op het webinterface van de camera als Administrator (vanaf fabriek: gebruikersnaam=admin, passwort=geen wachtwoord). Klik op DDNS Settings Page en activeer de DDNS service. Klik op "Submit" om de camera opnieuw te starten (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding paragraaf 2.5.3). U heeft nu toegang op de camera via internet en de overeenkomstige IP-adres. Omdat bij de meeste Internet Service Provider het IP-adres van uw router zich steeds wijzigt wordt aanbevolen om via DDNS (DynDNS) een account aan te maken om een vast IP-adres te gebruiken (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding paragraaf 3,6 How to use DDNS). Uiteraard kunt u ook zonder DDNS Account toegang verkrijgen op de IP-camera. Hiertoe mot u het IP-adres weten (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 3.5 Static IP user) Verdere informaties Meer informatie over het omgaan met deze camera vindt u op de meegeleverde Engelstalige handleiding. 11. Onderhoud en schoonmaken Voor het schoonmaken van de camerabehuizing, de monitor of de afstandsbediening neemt u een schone, zachte doek. Bij ergere vervuiling kan het doek iets bevochtigd worden. Maak de glazen voorkant van de camera voorzichtig schoon zodat er geen krassen ontstaan. Verder bevinden zich geen door u te onderhouden onderdelen aan het product. 12. Verwijdering Als het product niet meer te gebruiken is verwijdert u deze volgens de geldende wettelijke voorschriften. 16

17 13. Technische gegevens a) Bestnr.: 43588A - WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera Beeldsensor: 1/4 CMOS Cameralens: 3,6 mm Resolutie: 640 x 480 pixel (300k pixels) Voedingsspanning: 5 V/DC IP beschermklasse: 66 Camera beeldhoek horizontaal en verticaal: ca. 54 IR-LED reikwijdte: max. 15 m (afhankelijk v.d. omgeving) Overdracht: WLAN/LAN Beeldcompressie: MJPEG Gewicht (zonder houder): ca. 460 g (zonder regenbescherming, zonder standvoet) Afmetingen (zonder houder): ca. 61 x 54 x 132 mm Bedrijfstemperatuur: 0 tot +70 C b) Best.-Nr.: 43546A - WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Beeldsensor: 1/4 CMOS Cameralens: 6 mm Resolutie: 640 x 480 pixel (300k pixels) Voedingsspanning: 5 V/DC IP beschermklasse: 66 Camera beeldhoek horizontaal en verticaal: ca. 54 IR-LED reikwijdte: max. 15 m (afhankelijk v.d. omgeving) Overdracht: WLAN/LAN Beeldcompressie: MJPEG Gewicht (zonder houder): ca. 590 g (zonder regenbescherming, zonder standvoet) Afmetingen (zonder houder): ca. 68 x 77 x 133 mm Bedrijfstemperatuur: 0 tot +70 C Stekkernetvoeding: Input: V/AC 50/60 Hz Output: 12 V/DC 2 A 14. Conformiteitsverklaring Hiermede verklaren wij, sygonix GmbH, Nordring 98a, D Nürnberg, dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG. 17

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 33 Woelmuisvrij Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet In deze workshop Introductie...2 Eminent EM4483 Draadloze Internet Camera...2 Uitleg van de term Dynamic DNS...3 Voordelen van DynDNS...3

Nadere informatie

Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16

Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16 Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Draadloze doorgangsmelder

Draadloze doorgangsmelder G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 40 50 Draadloze doorgangsmelder Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 99 84 27 ATX-pc-schakelnetvoeding 250W Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Zwart-wit CCD-camera. Bestnr Versie 06/03

Zwart-wit CCD-camera. Bestnr Versie 06/03 Versie 06/03 Bestnr. 75 03 70 Zwart-wit CCD-camera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 58 Pro-design-tafellamp Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Bestnr. 61 14 93 Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Radiografische repeater FS20RPT

Radiografische repeater FS20RPT Versie 10/05 Bestnr. 62 30 06 Radiografische repeater FS20RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 75 09 02 Kleurencamera met geluid KC-3800

Bestnr. 75 09 02 Kleurencamera met geluid KC-3800 Bestnr. 75 09 02 Kleurencamera met geluid KC-3800 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

3,5"-SATA-II-harde schijf 1Tbyte (1000GB) "WD10EACS"

3,5-SATA-II-harde schijf 1Tbyte (1000GB) WD10EACS Versie 11/07 Bestnr. 41 16 33 3,5"-SATA-II-harde schijf 1Tbyte (1000GB) "WD10EACS" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Bestnr. 97 55 73 NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening "Lifter" 2-deurs

Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening Lifter 2-deurs Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening "Lifter" 2-deurs Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM.

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04 Versie 04/04 Bestnr. 92 20 17 DECT headset AW-430 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Radiografische wandzender

Radiografische wandzender G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 53 Radiografische wandzender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Mc Crypt actieve monitorboxen Control

Mc Crypt actieve monitorboxen Control Bestnr. 30 13 38 Mc Crypt actieve monitorboxen Control Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

hdmedia Draadloze configuratie EM4555

hdmedia Draadloze configuratie EM4555 2 E hdmedia Draadloze configuratie EM4555 hdmedia Draadloze installatie Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Camera met IR-schijnwerper

Camera met IR-schijnwerper Bestnr. 75 04 78 - kleurencamera 75 04 79 - zwart/wit-camera Camera met IR-schijnwerper Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 6)

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 6) xdsl Bridging xdsl Bridging Met deze methode kunt u de Draytek Vigor Modem zo instellen dat het publieke IP-adres (afkomstig van uw provider) doorgestuurd worden naar een computer of een Router. Hierdoor

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2 Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Power-LED B: LED voor WAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Uw toegang tot. NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2

Uw toegang tot. NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2 NETBOX LIVE Gebruikershandleiding Versie 2.2 Uw toegang tot 2012 Eurocom Networks B.V. Esp 304 5633 AE Eindhoven Telefoon: 040-2645555 Fax: 040-2645556 E-mail: info@eurocom-networks.com Inleiding Welkom

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er?

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er? Dynamic DNS Dynamic DNS Wat is DNS? De afkorting DNS staat voor Domain Name System. Door middel van DNS worden domeinnamen gekoppeld aan IP-adressen. Alle systemen op internet communiceren met elkaar met

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Microscoop PCE-MM 800

GEBRUIKSAANWIJZING Microscoop PCE-MM 800 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Microscoop PCE-MM

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

USB Storage Hoe werkt USB storage

USB Storage Hoe werkt USB storage USB Storage USB Storage Hoe werkt USB storage Een USB opslag medium, zoals een USB stick of een externe hardeschijf met een USB aansluiting, kan worden aangesloten op de USB poort van de 2910 en kan dan

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie