Bestnr sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera"

Transcriptie

1 Bestnr sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2012 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Dit product is EMC-gekeurd en voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De CE-conformiteit werd aangetoond en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik van het apparaat te kunnen garanderen, dient u als gebruiker de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Alle genoemde firmanamen en productaanduidingen in deze handleiding zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie kunt u kijken op of 2

3 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Correct gebruik 4 3. Verklaring van de symbolen 4 4. Veiligheidsaanwijzingen 5 5. Functies en features 7 6. PC-voorwaarden 7 7. Aansluiting en montage 8 8. Software installeren 8 9. IP camera tool Verklaring van de pop-up-venster-opties 10 a) Basic properties 10 b) Network configuration 11 c) Upgrade Firmware 12 d) Refresh Camera List 12 e) Flush Arp Buffer 12 f) About IP Camera Tool Handhaving Stap voor stap - Basisgebruik Wi-Fi- instellingen IP-camera Internetverbinding via ADSL-directverbinding Internetverbinding via router Verdere Informaties Onderhoud en schoonmaken Verwijdering Technische gegevens 17 a) Bestnr: 43588A - WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera 17 b) Bestnr: 43546A - WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Conformiteitsverklaring 17 3

4 2. Correct gebruik Dit product is bedoeld ter bewaking door middel van de geïntegreerde camera. Het gebruik kan direct via een 10/100MB- netwerk (RJ45-bus op de achterzijde van de bewakingscamera) of draadloos via Wireless LAN gebeuren. Bovendien maakt de camera toegang op afstand via de webbrowser mogelijk. De camera gebruikt de innovatieve MJPEG videocompressie, waardoor de opnamen duidelijker en vloeiender overgedragen kunnen worden. De camera is geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis (IP66). De meegeleverde netvoeding is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. De voedingsspanning voor de camera gebeurt via de meegeleverde stekkernetvoeding (5 V/DC). De op de camera geïntegreerde infrarood led's maken een betere zicht bij nacht mogelijk. Denk er aan dat bij toenemende duisternis en de daardoor geactiveerde IR- leds de kleurenweergave wisselt naar de zwart/witweergave. De helderheid neemt de camera via de op de voorzijde aanwezige fotosensor waar. Let er op dat u strafbaar bent als u vreemde personen zonder hun weten en toestemming gaat observeren. Een ander gebruik dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van dit product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals bijv. kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Het totale product mag niet veranderd resp. omgebouwd worden! De in deze gebruiksaanwijzing genoemde veiligheidsaanwijzingen en technische gegevens moeten beslist in acht worden genomen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor een eventuele latere raadpleging Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. Alle genoemde firmanamen en productaanduidingen in deze handleiding zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden. 3. Verklaring van de symbolen 4

5 4. Veiligheidsaanwijzingen Bij schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt ieder recht op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie. De systeemcomponenten mogen niet verandert of omgebouwd worden, anders vervalt de toelating (CE) en bovendien het recht op garantie. Let op voldoende ventilatie voor de bewakingscamera en eveneens voor de stekkernetvoeding. Dek de producten nooit af. Stel de systeemcomponenten niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen of sterke mechanische belastingen. Dit leidt tot foutieve functies en of een defect. Het gebruik van deze bewakingscamera vervangt niet het persoonlijk toezicht op kinderen of mensen die speciale zorg vereisen, maar dient enkel ter ondersteuning van dit toezicht. Bij een snelle temperatuurwisseling hebben de systeemcomponenten even nodig om zich aan de nieuwe omgevingstemperatuur te wennen en gebruikt kunnen worden. Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen. Bewaar het daarom buiten het bereik van kinderen. Wend u tot een vakman, als u twijfelt aan de werkwijze of de veiligheid van het product Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Plastic folie/ -zakken, piepschuim enz. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn. Verstikkingsgevaar! Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient u het apparaat buiten werking te stellen en te beschermen tegen het per ongeluk in werking stellen door derden! Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als: - het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont, - het apparaat niet meer functioneert - het apparaat gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen - het apparaat aan zware transportbelastingen heeft blootgestaan: In industriële omgevingen moeten de ARBO-voorschriften ter voorkoming van ongevallen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen opgevolgd worden. Gebruik het product niet in de nabijheid van medische instrumenten (bijv. pacemaker). De meegeleverde stekkernetvoeding komt overeen met beschermklasse II. Sluit deze aan op een reglementair stopcontact. De stekkernetvoeding mag niet met natte handen geplaatst of afgekoppeld worden. 5

6 Trek de netvoeding nooit aan het snoer uit het stopcontact, trek deze steeds aan de behuizing uit het stopcontact. Trek uit veiligheidsoverwegingen bij onweer steeds de stekkernetvoeding uit het stopcontact. De camera is geschikt voor gebruik buitenshuis (IP66), de stekkernetvoeding is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. Giet nooit vloeistoffen over elektrische apparaten. Dit is gevaarlijk en kan brand of een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken. Deze camera verbruikt en genereert hoogfrequente energie. Als het apparaat niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan dit een radiografische storing veroorzaken. Als de camera een storing bij andere apparaten veroorzaakt, moet de gebruiker deze door een of meerdere van de onderstaande maatregelen verhelpen: - verander de positie van de camera - vergroot de afstand tussen de apparaten - kies een ander zendkanaal Onderhouds-, modificatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een gekwalificeerde vakman of een servicedienst uitgevoerd worden. Als de apparaten in verbinding met andere apparaten, bijv. een router, gebruikt wordt, moeten ook de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen van de aangesloten apparaten in acht worden genomen. Als u nog vragen heeft die niet in de loop van deze gebruiksaanwijzing beantwoord worden, neem dan contact op met de technische servicedienst of een andere vakman. 6

7 5. Functies en features Deze camera is een draadloze IP- camera. Dit product is een combinatie van een hoge resolutie camera met mogelijkheden voor een netwerkaansluiting en een geïntegreerde webserver. Hiermede is het mogelijk om vanaf uw lokaal netwerk of via het internet toegang op de camera te verkrijgen De basisfunctie van de camera is gebaseerd op het TCP/IP- standaard. Verdere features in het overzicht: Geïntegreerde hoogvermogen -video- protocol- processor Hooggevoelige geïntegreerde CMOS- sensor pixels IR-LED's voor een beter zicht bij nacht (reikwijdte zie Technische gegevens) MJPEG optimale videocompressie voor de beeldoverdracht Uitgebreid gebruiker -management; alleen geautoriseerde gebruikers is een toegang mogelijk Geïntegreerde webserver voor Internet Explorer (aanbevolen wordt om Internet Explorer te gebruiken om een 100% compatibiliteit te waarborgen). Ondersteund draadloos netwerken (Wi-Fi/802.11b/g/n) Ondersteund dynamische IP (DDNS) en UpnP LAN en Internet (ADSL, kabelmodem) Ondersteund snapshotfunctie Ondersteund meerdere netwerkprotocollen HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/ DHCP/FTP 6. PC Systeemvereisten CPU: 2,06 GHz of meer Werkgeheugen: 256 MB of meer Netwerkkaart: 10 M of meer Grafische kaart: 64 MB of meer geheugen Aanbevolen besturingssystemen: Windows 2000 of Windows XP 7

8 7. Aansluiting en montage De aansluitkabels mogen niet geknikt of gekneld worden, anders kunnen functiestoringen, kortsluiting of een beschadiging aan het apparaat ontstaan. Let er op, dat de steekverbindingen van de aansluitkabel niet vochtig kunnen worden. De steekverbindingen mogen alleen in droge ruimtes gebruikt worden. Bij een montage in het buitengebied of in vochtige ruimtes moet de steekverbinding zo gelegd worden dat deze naar een droge ruimte geleid wordt. Let bij het boren in de wand of bij het vastschroeven er op, dat er geen kabels of leidingen beschadigd raken. De camera is geschikt voor gebruik buitenshuis (IP66). De stekkernetvoeding is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. Test eerst de camera, voordat u deze op de gewenste plek vast monteert. Neem de meegeleverde montagevoet en houdt deze op de gewenste montageplek. Markeer de montagegaten. Boor nu de gaten. Bevestig de montagevoet met geschikt montagemateriaal op de gewenste plek. Bevestig de camera op de montagevoet en richt de camera in de gewenste richting, trek dan de schroeven op de montagevoet vast aan. Sluit de netwerkkabel aan op de camera en vervolgens op uw router. Sluit de laagvolt- stekker van de stekkernetvoeding aan op de bus van de camera (5 V/DC). De camera heeft ca. 30 seconden nodig om zichzelf te initialiseren. Pas hierna wordt in het IP Camera Tool de camera- IP weergegeven. 8. Software installeren Plaats de meegeleverde CD in de CD- drive van uw computer of laptop. Controleer dat uw computer eveneens met de router verbonden is op welke de camera aangesloten is en dat deze de verbinding ook herkent. Klik op het bestand IPCamSetup.exe, welke zich op de CD-ROM bevindt. Volg de instructies op het beeldscherm om de installatie uit te voeren. Start uw computer opnieuw op als de installatie voltooid is. Als er niet opnieuw gestart wordt kan het gebeuren dat de software niet juist werkt. Na een succesvolle nieuwe systeemstart en een succesvolle installatie verschijnt op het bureaublad het symbool. 8

9 9. IP camera tool Klik na de montage, aansluiting, software- installatie en nadat de computer opnieuw opgestart werd, op het symbool op het bureaublad. Het volgende venster wordt geopend: De software (IP camera tool) zoekt in het netwerk naar beschikbare IP-cameras en geeft deze in het venster met naam en IP-adres weer. Er zijn drie mogelijkheden: Er wordt geen IP-camera gevonden nadat de software IP Camera Tool 60 seconden het netwerk gescand heeft. In dit geval wordt in het venster not found IP Server weergegeven en het programma wordt afgesloten. Er wordt een IP-camera gevonden en de naam en het IP-adres wordt in het venster weergegeven. De gevonden IP-camera gebruikt niet hetzelfde subnet zoals weergegeven. In dit geval klikt u op de linker muistoets op de weergave Subnet doesn t match,dbcklick to change! om de optie te markeren. Klik vervolgens met de rechter muistoets op markering om het pop-up- venster te openen, kies daar de optie Network Configuration om de netwerkinstellingen op te roepen. 9

10 9.1 Verklaring van de pop-up- venster opties Markeer een camera met de linker muistoets en klik vervolgens met de rechter muistoets. Er wordt nu het pop-up- venster met 6 opties geopend: - Basic Properties - Network Confi guration - Upgrade Firmware - Refresh Camera List - Flush Arp Buffer - About IP Camera Tool Deze opties worden in de navolgende paragrafen nader verklaard. a) Basic Properties Selecteer deze optie om de volgende basisinformaties weer te geven: Device ID, System Firmware versie, Web UI versie. 10

11 b) Network Configuration Selecteer de optie Network Configuration om de netwerkinstellingen te bekijken of te wijzigen. DHCP checkbox: plaats een vinkje bij de optie Obtain IP from DHCP server om een automatisch IP-adres door de aangesloten router te verkrijgen. Controleer, dat de router als DHCP-server geconfigureerd is- IP address: voer hier het toegewezen IP-adres in en controleer dat hetzelfde subnet als gateway gebruikt wordt. Subnet Mask: de subnet-mask is vanaf fabriek Gateway: zorg er voor dat het Gateway in hetzelfde Subnet is met het PC -IP-adres. DNS: IP-adres van de Internet Service Provider Port: Meestal wordt poort 80 toegepast. User & Password: de fabriek- login-gegevens voor de Administrator zijn: Username=admin, Password=geen wachtwoord. Maak gebruik van DHCP mogelijk. Er wordt automatisch een vrije IP-adres toegewezen, maar alleen als de Gateway DHCP ondersteund (de meeste Gateways ondersteunen dit). 11

12 c) Upgrade Firmware Geef de correcte gebruikersnaam en wachtwoord in voor een upgrade van de System- Firmware en de Web-userinterface. Gebruik deze functie niet, als u niet zeker weet of u een compatibele upgrade bezit. De camera zou hierdoor DEFECT kunnen raken. d) Refresh Camera List Klik op deze optie om het resultaatvenster te actualiseren. e) Flush Arp Buffer Wanner het kabelnetwerk en het draadloze netwerk van het product hetzelfde vaste IP-adres bezitten, dan kan daardoor eventueel een conflict optreden. In dat geval kan de IP-camera gevonden worden, maar deze heeft geen toegang op het webinterface. Deze conflict kan eventueel met de functie Flush Arp Buffer verholpen worden. f) About IP Camera Tool Selecteer About IP Camera Tool voor het weergeven van sommige basisinformaties: IP Camera Tool Versie, IP Camera Active X control Versie. 12

13 10. Handhaving 10.1 Stap voor stap basisgebruik De hiervoor genoemde aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing moeten opgevolgd worden. Als de camera juist is gemonteerd en de software met succes is geïnstalleerd, controleert u of de camera op de voedingsspanning is aangesloten. Sluit nu de netwerkcamera aan op het netwerk. Open de software IP Camera Tool om de basisconfiguratie uit te voeren (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.1). Als de IP-camera in het resultaatvenster weergegeven wordt, betekent dit dat de basisinstellingen correct zijn. Controleer of uw internetbrowser (aanbevolen wordt om Internet Explorer te gebruiken) de correcte veiligheidsinstellingen gebruikt (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 4.1.3). Log nu in op het webinterface van de camera (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.2). U kunt nu de camera als Visitor (Gast), Operator (Gebruiker) of Administrator in het netwerk gebruiken. 13

14 10.2 Wi-Fi-instellingen van de IP-camera Voor de WLAN-functie van de camera heeft u een WLAN-router nodig. Ga nu inloggen op het webinterface van de WLAN-router (lees hiertoe de handleiding van uw WLAN-router) om volgende gegevens op te zoeken: SSID, Channel, Encryptie, Authentification, Key formaat, WLAN-sleutel. Open de WLAN-instellingen (Wireless LAN Settings) van de IP-camera en geef de benodigde gegevens in. Hiertoe moet u als Administrator in het Webinterface van de router ingelogd zijn (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.2, netwerkinstellingen worden in paragraaf beschreven). Klik op de knop Submit om de instellingen op te slaan en de IP-camera opnieuw te starten. Let op, de IP-camera ondersteund WEP en WAP. Wacht 30 seconden en verwijder dan de netwerkkabel. Koppel de stekkernetvoeding af van de camera om deze spanningsvrij te maken. Sluit vervolgens de voeding weer aan door de stekker van de netvoeding met de camera te verbinden. Let er wel op, dat de camera niet via netwerkkabel met het netwerk verbonden is. Na ongeveer 30 seconden, als de leds op de voorzijde van de camera knipperen, zal de WLAN-functie juist werken. U kunt nu in het webinterface van de camera inloggen (een gedetailleerde beschrijving vindt u i in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.2). 14

15 10.3 Internetverbinding via ADSL- directverbinding Verbindt de IP-camera via de netwerkkabel met uw PC. Open de software IP Camera Tool om de basisconfiguratie uit te voeren (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.1). Log nu in op het webinterface van de camera als Administrator (vanaf fabriek: gebruikersnaam=admin, passwort=geen wachtwoord). Klik op ADSL Settings en geef hier de ADSL-gebruikersnaam en wachtwoord in. Maak de DDNS- service gelijktijdig mogelijk en klik op Submit, om de camera opnieuw te starten (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.5.3). Sluit nu de camera direct op uw ADSL-modem aan Internetverbinding via een router Als u met een router een verbinding via internet naar de IP-camera maakt, zijn de ADSLaccount- gegevens naar de IP-camera via webinterface niet nodig. 15

16 Handel hiertoe als volgt: Verbindt de IP-camera via netwerkkabel met de router. Open de software IP Camera Tool om de basisconfiguratie uit te voeren (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 2.1). Log nu in op het webinterface van de camera als Administrator (vanaf fabriek: gebruikersnaam=admin, passwort=geen wachtwoord). Klik op DDNS Settings Page en activeer de DDNS service. Klik op "Submit" om de camera opnieuw te starten (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding paragraaf 2.5.3). U heeft nu toegang op de camera via internet en de overeenkomstige IP-adres. Omdat bij de meeste Internet Service Provider het IP-adres van uw router zich steeds wijzigt wordt aanbevolen om via DDNS (DynDNS) een account aan te maken om een vast IP-adres te gebruiken (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding paragraaf 3,6 How to use DDNS). Uiteraard kunt u ook zonder DDNS Account toegang verkrijgen op de IP-camera. Hiertoe mot u het IP-adres weten (een gedetailleerde beschrijving vindt u in de meegeleverde Engelstalige handleiding, paragraaf 3.5 Static IP user) Verdere informaties Meer informatie over het omgaan met deze camera vindt u op de meegeleverde Engelstalige handleiding. 11. Onderhoud en schoonmaken Voor het schoonmaken van de camerabehuizing, de monitor of de afstandsbediening neemt u een schone, zachte doek. Bij ergere vervuiling kan het doek iets bevochtigd worden. Maak de glazen voorkant van de camera voorzichtig schoon zodat er geen krassen ontstaan. Verder bevinden zich geen door u te onderhouden onderdelen aan het product. 12. Verwijdering Als het product niet meer te gebruiken is verwijdert u deze volgens de geldende wettelijke voorschriften. 16

17 13. Technische gegevens a) Bestnr.: 43588A - WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera Beeldsensor: 1/4 CMOS Cameralens: 3,6 mm Resolutie: 640 x 480 pixel (300k pixels) Voedingsspanning: 5 V/DC IP beschermklasse: 66 Camera beeldhoek horizontaal en verticaal: ca. 54 IR-LED reikwijdte: max. 15 m (afhankelijk v.d. omgeving) Overdracht: WLAN/LAN Beeldcompressie: MJPEG Gewicht (zonder houder): ca. 460 g (zonder regenbescherming, zonder standvoet) Afmetingen (zonder houder): ca. 61 x 54 x 132 mm Bedrijfstemperatuur: 0 tot +70 C b) Best.-Nr.: 43546A - WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Beeldsensor: 1/4 CMOS Cameralens: 6 mm Resolutie: 640 x 480 pixel (300k pixels) Voedingsspanning: 5 V/DC IP beschermklasse: 66 Camera beeldhoek horizontaal en verticaal: ca. 54 IR-LED reikwijdte: max. 15 m (afhankelijk v.d. omgeving) Overdracht: WLAN/LAN Beeldcompressie: MJPEG Gewicht (zonder houder): ca. 590 g (zonder regenbescherming, zonder standvoet) Afmetingen (zonder houder): ca. 68 x 77 x 133 mm Bedrijfstemperatuur: 0 tot +70 C Stekkernetvoeding: Input: V/AC 50/60 Hz Output: 12 V/DC 2 A 14. Conformiteitsverklaring Hiermede verklaren wij, sygonix GmbH, Nordring 98a, D Nürnberg, dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG. 17

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

351.148 IP Camera met Pan/Tilt

351.148 IP Camera met Pan/Tilt 351.148 IP Camera met Pan/Tilt Gebruiksaanwijzing Veiligheid Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding 1 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera uit de DIGI-LAN serie van Security Center. Met dit apparaat heeft u een

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

WLAN-router. Technische wijzigingen voorbehouden.

WLAN-router. Technische wijzigingen voorbehouden. WLAN-router 2003. Alle rechten voorbehouden. Het copyright is in handen van de firma Medion. Handelsmerk: MS-DOS en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft. Pentium is een geregistreerd

Nadere informatie

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Gebruikshandleiding - Nederlands

Gebruikshandleiding - Nederlands Gebruikshandleiding - Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y-cam producten: S Aanbod SD Aanbod Bullet Aanbod Dome Aanbod Y-cam White S YCW004 Y-cam White S POE YCWP04 Y-cam Black

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

EM6561/EM6564 - e-domotica Camera

EM6561/EM6564 - e-domotica Camera EM6561/EM6564 - e-domotica Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 - e-domotica Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van het Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Met de Sweex Wireless Broadband Router 54

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze handleiding zorgvuldig en bewaar het op een veilige plaats.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze handleiding zorgvuldig en bewaar het op een veilige plaats. INHOUD 1 - BASISINSTELLINGEN............................................... 2 2 - WACHTWOORD WIJZIGEN............................................ 4 3 - OPNEMEN VAN VIDEO'S (naar een netwerkstation of een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04 versie 11/04 Bestnr. 12 16 58 VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen MEDION Akoya Handleiding POS Beschrijving van het componente kijk Blz A Aan/uit-schakelaar 18 B Helderheid van het scherm instellen 25 C Aan/uit-schakelaar

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie