Printing System (X) Gebruikershandleiding. Installatie en instellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Printing System (X) Gebruikershandleiding. Installatie en instellingen"

Transcriptie

1 Printing System (X) Gebruikershandleiding Installatie en instellingen

2

3 Inhoud 1 Voorbereidingen Namen van onderdelen Hoofdgedeelte Bedieningspaneel Accessoires Voorbereidingen die door de gebruiker moeten worden getroffen Installatie Installatieprocedure voor lokaal afdrukken Een USB-kabel aansluiten Software laden Aangepaste installatie Installatieprocedure voor netwerkafdrukken De kabels aansluiten Software laden KMprint installeren De printerdriver installeren Software via Quick Setup installeren Status Monitor Configuration Tool Een statuspagina afdrukken Installatie van software ongedaan maken Afdrukken Een document afdrukken Problemen oplossen Basistabel voor het oplossen van problemen Problemen met de afdrukkwaliteit Afdrukken pauzeren Afdrukken annuleren Opties Afdrukserver (IB-110) Specificaties i

4 ii

5 Handelsmerkinformatie Microsoft, Windows en WindowsNT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Windows Me en Windows XP zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation. Adobe, Adobe Acrobat en Adobe Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Alle overige bedrijfs- en productnamen in deze gebruikershandleiding zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. De symbolen en worden niet in deze gebruikershandleiding gebruikt. Dit product is gecertificeerd door USB Implementers Forum, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit materiaal mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of opslag in een geautomatiseerd gegevenssysteem, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Wettelijke beperking op kopiëren Het kan verboden zijn om auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren zonder toestemming van de copyright-houder. Het is in elk geval verboden om binnen- en buitenlandse valuta's te kopiëren. Het kopiëren van andere items kan verboden zijn. Over deze gebruikershandleiding De Gebruikershandleiding Installatie en instellingen is bedoeld om te worden gelezen wanneer dit apparaat wordt gebruikt als lokale printer of als netwerkprinter door een printerboard te installeren. In deze gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe u het apparaat installeert. Aangezien de installatie die nodig is om de printer als scanner te gebruiken, kan verschillen afhankelijk van de omgeving van de aangesloten computer, leest u de gedeelten die betrekking hebben op uw computeromgeving en voert u de hier uitgelegde, relevante installatieprocedures uit. iii

6 Het apparaat aansluiten Voor een lokale aansluiting van dit apparaat (directe aansluiting tussen een computer en de printer via een USB-kabel) Voorbeeld van aansluiting USB-kabel cable 1 Sluit de computer en de printer via een Pagina 2-1 USB-kabel aan. Als een automatisch Plug & Play-installatieproces begint, annuleert u dit proces en installeert u de driver met behulp van de Product Library. 2 Laad en installeer de software op de Pagina 2-3 computer. CD-ROM Voor een netwerkaansluiting van dit apparaat (aansluiting van de printer via een netwerk) Voorbeeld van aansluiting 1 Sluit een netwerkkabel (100Base-TX, Pagina Base-T of iets dergelijks) en een IB-110 op de printer aan. USB-kabel cable IB-110 (afdrukserver) (print Netwerkkabel Network cable Hub Hub (aansluiting) (connector) Netwerkkabel Network cable 2 Laad en installeer de software op de Pagina 2-6 computer. CD-ROM iv

7 Conventies In deze handleiding worden de volgende conventies gebruikt: Conventie Beschrijving Voorbeeld Vet lettertype tussen vierkante haakjes Vet lettertype Cursief lettertype Courierlettertype Opmerkingen Belangrijk Wordt gebruikt om de selectie van een toets op het bedieningspaneel te benadrukken. Wordt gebruikt om toetsen of opties te benadrukken die in dialoogvensters worden geselecteerd en titels die in dialoogvensters worden weergegeven. Wordt gebruikt voor referenties naar extra informatie en andere publicaties. Wordt gebruikt voor berichten of namen die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Wordt gebruikt om aanvullende, nuttige informatie over een functie of toepassing te geven. Kan ook verwijzingen naar andere publicaties bevatten. Wordt gebruikt om belangrijke informatie te verstrekken. Druk op de toets [Print]. Klik op Volgende. Raadpleeg Aangepaste installatie op pagina 2-5 voor meer informatie. Fout opgetreden. Druk op Printer. OPMERKING: U kunt de emulatie voor elke aansluiting instellen. BELANGRIJK: Het formatteren van de geheugenkaart moet vanuit de printer worden uitgevoerd. v

8 vi

9 1 Voorbereidingen Namen van onderdelen Hoofdgedeelte USB-aansluiting - USB-aansluiting gebaseerd op Hi-Speed USB. Gebruik een USB-kabel om de printer op de USB-poort van een computer aan te sluiten. 2 Hoofdschakelaar - Zet de hoofdschakelaar aan om dit apparaat te kunnen gebruiken. Wanneer u een printerkabel of een andere kabel wilt aansluiten, moet u de hoofdschakelaar uitzetten. 3 Bedieningspaneel - Wanneer u instellingen op dit apparaat invoert, gebruikt u hiervoor het bedieningspaneel. 1-1

10 Voorbereidingen Bedieningspaneel Metrische specificaties Printer-toets (statuslampje) - Druk op deze toets wanneer u de printermodus selecteert. Druk op deze toets wanneer u het afdrukken wilt pauzeren of hervatten. Gaat branden of knippert om de status van dit apparaat aan te geven. Licht aan: dit apparaat is on-line, maar er worden geen gegevens ontvangen. Knippert: het apparaat ontvangt de afdruktaak. Licht uit: dit apparaat is off-line. 2 Start-toets - Druk op deze toets om het afdrukken te pauzeren of te hervatten. 3 Stop/Clear-toets - Druk op deze toets om het afdrukken te annuleren. 4 - Druk op deze toets om het menu weer te geven. 5 - Druk op deze toets om het menu weer te geven. 6 %/OK-toets - Druk op deze toets om het menu of de instellingen te bepalen. 7 Exposure Adjustment Key/Exposure Display (Toetsen en indicatielampjes Auto Exposure/Lighter/Darker) - Druk op deze toets om een statuspagina af te drukken. Accessoires CD-ROM: 1 stuk Gebruikershandleiding (dit document) 1-2

11 Voorbereidingen Voorbereidingen die door de gebruiker moeten worden getroffen Voor een USB-aansluiting van de printer: kabel die compatibel is met USB2.0 (gebaseerd op High-Speed USB, korter dan 5,0 m) Voor een netwerkaansluiting van de printer: Hub, IB-110 (optioneel) en netwerkkabel (optioneel, 10Base-T of 100Base-TX) OPMERKING: Wanneer u een USB-, 10Base-T- of 100Base-TX-kabel gebruikt, moet de kabel beschermd zijn. 1-3

12 Voorbereidingen 1-4

13 2 Installatie Installatieprocedure voor lokaal afdrukken Wanneer u dit apparaat als lokale printer gebruikt, kunt u een USB-kabel gebruiken om de printer op een computer aan te sluiten. Een USB-kabel aansluiten 1 Zet uw pc aan. 2 Zet de hoofdschakelaar van dit apparaat AAN ( ). 3 Sluit de USB-kabel op de USB-aansluiting rechtsachter op dit apparaat aan. OPMERKING: Gebruik een USB-kabel met een rechthoekige stekker (type A) en een vierkante stekker (type B). De USB-kabel moet afgeschermd zijn en mag niet langer dan 5 meter lang zijn. 2-1

14 Installatie 4 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel op de USB-interface van de computer aan. De wizard Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven. OPMERKING: Als deze wizard niet wordt weergegeven, sluit u de USB-kabel opnieuw tussen uw computer en de printer aan. De wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt wanneer de printer goed is aangesloten. 5 Klik op Annuleren om de wizard Nieuwe hardware gevonden te sluiten. 2-2

15 Installatie Software laden Zorg er vóór het installeren van de software vanaf de cd-rom voor, dat de printer aan staat en op de USB-poort van de computer is aangesloten. 1 Plaats de cd-rom in het optische station van de computer. Wanneer het installatieprogramma start, verschijnt de licentieovereenkomst. OPMERKING: Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gebruikt u Windows Verkenner om de cd-rom te openen en dubbelklikt u op Setup.exe. 2 Klik op View License Agreement (licentieovereenkomst bekijken) om de licentieovereenkomst weer te geven en te lezen. 3 Klik op Accept (akkoord) om door te gaan. 4 Klik op Install Printer Software (printersoftware installeren). De Installation Wizard (installatiewizard) start. 5 Klik op Next (volgende). 6 Selecteer voor de eenvoudige standaardinstallatie Express Mode (USB only) (Expressmodus (alleen USB)) en klik op Next (volgende). Het installatieprogramma installeert de software. OPMERKING: Als u Custom Mode (aangepaste modus) heeft geselecteerd, kiest u Universal Serial Bus (USB) om de aansluitingsmethode te selecteren en volgt u de instructies op het scherm. Raadpleeg Aangepaste installatie op pagina 2-4 voor meer informatie. Wanneer u software onder Windows XP of 2000 installeert, wordt er tijdens de installatie van de software een waarschuwing weergegeven dat de apparaatdriver niet aan de eisen van de Windows Logo-test voldoet. Klik op Toch doorgaan om de waarschuwing te negeren en de driver te installeren. Alle apparaatdrivers zijn volledig getest. 7 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het venster Installation Completed Successfully (installatie voltooid) weergegeven. Klik op Finish (voltooien) om het installatieprogramma te verlaten en naar het hoofdmenu van de cd terug te keren. 2-3

16 Installatie Aangepaste installatie De Custom Mode is de selectiemodus waar de gebruiker de installatieopties kan kiezen. 1 Volg stap 1 tot en met 6 in Software laden op pagina Selecteer Custom Mode (aangepaste modus) en klik op Next (volgende). 3 Selecteer Universal Serial Bus (USB) en klik op Next (volgende). 4 Selecteer de softwarepakketten die u wilt installeren en schakel de pakketten die u niet wilt installeren, uit. 5 Klik op Next (volgende). 6 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het dialoogvenster Installation Completed Successfully (installatie voltooid) weergegeven. Klik op Finish (voltooien) om het installatieprogramma te verlaten en naar het hoofdmenu van de cd terug te keren. Op dit punt kan u eraan worden herinnerd dat u de printer op uw computer moet aansluiten en begint het Plug & Play-automatische installatieproces. Het dialoogvenster waarin u eraan wordt herinnerd om een USB-kabel aan te sluiten, verdwijnt automatisch wanneer de installatie van de driver is voltooid. 2-4

17 Installatie Installatieprocedure voor netwerkafdrukken Netwerkafdrukken is een optionele toepassing op dit afdruksysteem. Wanneer u dit apparaat als netwerkprinter gebruikt, legt u de volgende onderdelen klaar om dit apparaat op een netwerk aan te sluiten: Hub IB-110 USB-kabel Netwerkkabel (10Base-T of 100Base-TX) OPMERKING: Wanneer u het apparaat met een USB-kabel als lokale printer heeft aangesloten, kunt u dit apparaat niet als netwerkprinter gebruiken. De kabels aansluiten 1 Sluit de netwerkkabel op de hub (concentrator) aan. 2 Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel op de netwerkaansluiting van de IB-110 aan. 3 Sluit de USB-kabel op de USB-aansluiting rechtsachter op dit apparaat aan. OPMERKING: Gebruik een USB-kabel met een rechthoekige stekker (type A) en een vierkante stekker (type B). De USB-kabel moet afgeschermd zijn en mag niet langer dan 5 meter lang zijn. 4 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel op de USB-aansluiting van de IB-110 aan. 5 Sluit het netsnoer op de aansluiting bij de USB-interface van het apparaat aan. 6 Sluit het andere uiteinde van het netsnoer op de aansluiting van de IB-110 aan. 7 Zet de hoofdschakelaar van dit apparaat AAN ( ). Controleer of het lampje van de IB-110 groen brandt. 2-5

18 Installatie Software laden Zorg er voor het installeren van de software vanaf de cd-rom voor dat het netwerk is aangesloten. 1 Zet uw pc aan. OPMERKING: In Windows XP of 2000 moet u zich als beheerder bij het systeem hebben aangemeld. 2 Plaats de cd-rom in het optische station van de computer. Wanneer het installatieprogramma start, verschijnt de licentieovereenkomst. OPMERKING: Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gebruikt u Windows Verkenner om de cd-rom te openen en dubbelklikt u op Setup.exe. 3 Klik op View License Agreement (licentieovereenkomst bekijken) om de licentieovereenkomst weer te geven en te lezen. 4 Klik op Accept (akkoord) om door te gaan. 5 Klik op Install Printer Software (printersoftware installeren). De Installation Wizard (installatiewizard) start. 6 Klik op Next (volgende). 7 Selecteer Custom Mode (aangepaste modus) en klik op Next (volgende). Het dialoogvenster Connection Method (aansluitingsmethode) wordt weergegeven. 8 Selecteer Network Port (netwerkpoort) en klik op Next (volgende). Het dialoogvenster Customized Installation (aangepaste installatie) wordt weergegeven. 9 Selecteer de te installeren opties en klik op Next (volgende). Het installatieprogramma installeert de software. Na een tijdje wordt de wizard KMprint Install (KMprint installeren) weergegeven. Ga verder naar KMprint installeren. OPMERKING: Als u geen DHCP-server op uw netwerk heeft, selecteert u Quick Setup (snelle installatie) om het IP-adres voor de printer zelf in te voeren. Raadpleeg Software via Quick Setup installeren op pagina 2-8 voor meer informatie over het installeren van software met behulp van Quick Setup. KMprint installeren Volg deze stappen om KMprint te installeren en de KMPort toe te voegen. KMPort is een privé-poort voor netwerkafdrukken via IB Klik in de wizard KMprint Install (KMprint installeren) op Next (volgende). 2 Klik op Next (volgende). 2-6

19 Installatie OPMERKING: Klik zo nodig op Browse (bladeren) om de bestemmingsmap voor de software te wijzigen. 3 Geef een programmamap aan waar de programmapictogrammen worden opgeslagen. Klik op Next (volgende). De installatie van KMprint begint. 4 Selecteer Yes (ja) om een KMPort aan te maken en klik op Finish (voltooien). De wizard KMprint Add Port (KMprint Poort toevoegen) wordt weergegeven. OPMERKING: Zelfs als u No (nee) heeft geselecteerd, kunt u in stap 4 van Printerdriver installeren toch een KMprint-poort aangeven. 5 Klik op Search (zoeken) om uw printernaam in de printerlijst te zoeken en klik op OK. OPMERKING: Indien uw printer niet in de lijst staat, vult u het MAC-adres van de printer in. Het MAC-adres staat op de netwerkstatuspagina. 6 Klik op Next (volgende). 7 Voer de gewenste poortnaam voor KMprint in en klik op Next (volgende). 8 Bevestig de instellingen en klik op Finish (voltooien). De wizard KMprint Add Port (KMprint Poort toevoegen) is voltooid en de wizard Installation (installatie) wordt weergegeven. Ga verder naar De printerdriver installeren. De printerdriver installeren Volg deze stappen om de printerdriver te installeren. 1 Klik in de wizard Installation (installatie) op Next (volgende). 2 Selecteer het printermodel en klik op Next (volgende). 3 Selecteer een KMprint-poort uit de lijst en klik op Next (volgende). OPMERKING: Als u in stap 4 van KMprint installeren op pagina 2-6 geen KMprint-poort heeft aangemaakt, kunt u deze poort nu aangeven door Create a new port (een nieuwe poort maken) te selecteren en op Next (volgende) te klikken. Volg stap 5 tot en met 8 in KMprint installeren op pagina Wijzig zo nodig de printernaam. 5 Geef aan of u deze printer als standaardprinter wilt gebruiken en klik op Next (volgende). 6 Geef aan of u deze printer wilt delen en klik op Next (volgende). 7 Geef aan of u een testpagina wilt afdrukken en klik op Next (volgende). 8 Indien de instellingen correct zijn, klikt u op Install (installeren). De installatie van de printerdriver begint. Klik anders op Back (terug) om de instellingen te wijzigen. 2-7

20 Installatie 9 Als u een andere printer wilt installeren, klikt u op Yes (ja). Selecteer anders No (nee) en klik op Finish (voltooien). De installatie van de printersoftware is voltooid. OPMERKING: Als u Configuration Tool en Status Monitor in stap 9 van Software laden selecteert, wordt elke installatie apart gestart. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op Finish (voltooien). Software via Quick Setup installeren Met Quick Setup kunt u de meeste veelvoorkomende netwerkinstellingen configureren. Naast het installeren van de printerdriver kunt u via Quick Setup ook het nieuwe IP-adres aan dit apparaat toewijzen. 1 Volg stap 1 tot en met 8 in Software laden op pagina Selecteer Quick Setup uit de opties en klik op Volgende. De wizard Quick Setup wordt weergegeven. 3 Selecteer het te installeren apparaat en klik op Volgende. OPMERKING: Indien het apparaat niet in de lijst staat, vult u het MAC-adres van het apparaat in. 4 Bevestig de TCP/IP-configuratie en klik op Volgende. OPMERKING: Als u het nieuwe IP-adres van dit apparaat wilt toewijzen of de configuratie wilt wijzigen, voert u de informatie in het veld in. 5 Bevestig de configuratiewijzigingen en klik op Voltooien. De wizard KMprint Install wordt weergegeven. 6 Volg de stappen in Software laden op pagina

21 Installatie Status Monitor Wanneer u Express Mode (USB only) (Express-modus (alleen USB)) in stap 6 van Software laden op pagina 2-3 selecteert, wordt Status Monitor automatisch geïnstalleerd. OPMERKING: Als u HBPS Utility (HBPS-hulpprogramma) uit de opties van stap 3 in Aangepaste installatie op pagina 2-4 of stap 9 in Software laden op pagina 2-6 selecteert, wordt Status Monitor geïnstalleerd. Met Status Monitor kunt u de controle-instellingen van de printer naar wens aanpassen. Configuration Tool Wanneer u Express Mode (USB only) (Express-modus (alleen USB)) in stap 6 van Software laden op pagina 2-3 selecteert, wordt Configuration Tool automatisch geïnstalleerd. OPMERKING: Als u HBPS Utility (HBPS-hulpprogramma) uit de opties van stap 3 in Aangepaste installatie op pagina 2-4 of stap 9 in Software laden op pagina 2-6 selecteert, wordt Configuration Tool geïnstalleerd. Met Configuration Tool kunt u de controle-instellingen van de printer naar wens aanpassen. 2-9

22 Installatie Een statuspagina afdrukken In dit gedeelte wordt de procedure voor het afdrukken van de statuspagina uitgelegd. De statuspagina is een lijst met parameters en paginatellingen van het afdruksysteem. Het kan zijn dat u een statuspagina moet produceren, wanneer u om service voor het apparaat vraagt. 1 Druk op de toets [Exposure Adjustment] (Lighter en Darker) en houd de toets tenminste 3 seconden ingedrukt. Het systeemmenu wordt nu weergegeven. 2 Druk op [ ] of [ ] om 59.Printerstatus weer te geven. 3 Druk tweemaal op [OK]. 2-10

23 Installatie Installatie van software ongedaan maken U kunt de installatie van de printersoftware vanaf de cd-rom ongedaan maken. 1 Klik op Remove Printer Software (printersoftware verwijderen). De Uninstall Wizard (installatie ongedaan maken) wordt weergegeven. 2 Selecteer het te verwijderen softwarepakket. 3 Klik op Uninstall (verwijderen). Het ongedaan maken van de installatie van de printersoftware begint. 4 Wanneer de geïnstalleerde software is verwijderd, klikt u op Finish (voltooien). 2-11

24 Installatie 2-12

25 3 Afdrukken Een document afdrukken Hieronder worden de stappen beschreven die nodig zijn voor het afdrukken van een document dat in een applicatie is gemaakt. U kunt het papierformaat en de afleveringsbestemming voor de afdrukken selecteren. OPMERKING: U kunt de instellingen van Status Monitor en Configuration Tool aanpassen. 1 Plaats het correcte papierformaat (zoals A4) in de papiercassette van de printer. 2 Selecteer Afdrukken in het menu Bestand van de applicatie. Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven. 3 Klik in het menu Naam. Alle geïnstalleerde printers staan vermeld. Selecteer de gewenste printer. 4 Geef het aantal af te drukken exemplaren op in het veld Aantal exemplaren. U kunt maximaal 999 exemplaren afdrukken. Wanneer u twee of meer exemplaren afdrukt, schakelt u het vakje Sorteren in. OPMERKING: Wanneer u Microsoft Word gebruikt, wordt aanbevolen dat u op Opties klikt en Printerinstellingen gebruiken als standaardpapierlade selecteert. 5 Klik op Eigenschappen om het gelijknamige dialoogvenster te openen. 3-1

26 Afdrukken 6 Klik in het tabblad Basis op Paginaformaat om het relevante paginaformaat te selecteren. OPMERKING: Voor de beste resultaten bij het afdrukken op transparanten of gerecycled papier (de achterkant van papier waarop al is afgedrukt), klikt u op het menu Papiersoort en selecteert u de papiersoort. De printer selecteert automatisch het papierformaat dat overeenkomt met het bovenstaande papierformaat. Als het juiste papierformaat niet beschikbaar is, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd papier in de multifunctionele lade te doen. Klik op de vervolgkeuzelijst Bron om de papiercassette voor het afdrukken aan te geven. 7 Kies Staand of Liggend, afhankelijk van de papierrichting van het document. U kunt het document 180 graden draaien door het vakje Gedraaid in te schakelen. 8 Klik op OK om naar het dialoogvenster Afdrukken terug te keren. 9 Klik op OK om met afdrukken te beginnen. 3-2

27 4 Problemen oplossen Basistabel voor het oplossen van problemen Als u problemen ondervindt wanneer u dit apparaat als printer gebruikt, raadpleegt u de onderstaande tabel om kleine aanpassingen uit te voeren. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger of een geautoriseerde serviceverlener. Probleem Controleer het volgende: Procedure Er wordt niet afgedrukt Zit het netsnoer los? Sluit het netsnoer goed op een stopcontact aan. Tekst wordt niet goed afgedrukt Staat de printer aan? Gebruikt u de juiste printerkabel en is deze kabel goed aangesloten? Heeft u de printerkabel aangesloten nadat u de printer heeft aangezet? Is de printer off-line? (knippert het statuslampje oranje?) Is de printer aan de verkeerde printerpoort toegewezen, zoals Kprint of de standaard TCP/IP-poort? Gebruikt u de juiste printerkabel en is deze kabel goed aangesloten? Zijn de instellingen op uw computer correct geconfigureerd? Zet de hoofdschakelaar van de printer aan. Zorg ervoor dat u een compatibele printerkabel gebruikt en dat de kabel goed is aangesloten. Sluit de printerkabel aan voordat u de printer aanzet. Voer de relevante procedure uit om de printer on-line te zetten. Druk op de toets [Printer] om de printermodus in te schakelen. Het statuslampje gaat uit. Wijs de printer in het venster Properties (eigenschappen) op het tabblad Ports (poorten) aan een KMprint-poort toe. Zorg ervoor dat u een compatibele printerkabel gebruikt en dat de kabel goed is aangesloten. Controleer de instellingen in de printerdriver en in de gebruikte software-applicatie. 4-1

28 Problemen oplossen Problemen met de afdrukkwaliteit In de onderstaande tabel worden mogelijke problemen met de afdrukkwaliteit beschreven en worden oplossingen voor elk probleem geboden. Probleem Alle pagina's zijn zwart Drop-outs, horizontale strepen of afgedwaalde punten Zwarte of witte verticale strepen Vage of onduidelijke afdrukken Grijze achtergrond Vuil op de bovenrand of achterkant van het papier Procedure Neem contact op met uw servicetechnicus. Reinig de draad van de lader. Controleer de tonercontainer en vervang deze zo nodig. Reinig de draad van de lader. Controleer of de laderreiniger in de oorspronkelijke stand staat. Controleer de tonercontainer en vervang deze zo nodig. Reinig de draad van de lader. Controleer de tonercontainer en vervang deze zo nodig. Controleer of de ontwikkelaar en de drum goed zijn geïnstalleerd. Controleer of er toner op de registratierol zit. Afdrukken pauzeren Zet de printer van on-line in off-line. U kunt de afdruktaak tijdelijk stopzetten door de printer off-line te zetten en de volgende procedure uit te voeren: 1 Druk op de toets [Printer] of [Start]. Op het berichtenscherm wordt (Off line) weergegeven. Het statuslampje gaat uit en de printer gaat off-line. OPMERKING: In de stand off-line kan de printer wel gegevens ontvangen, maar niet afdrukken. 2 Als u weer wilt doorgaan met afdrukken, drukt u nogmaals op [Printer] of [Start]. Het statuslampje begint te knipperen en de printer gaat on-line. Afdrukken annuleren Als u het afdrukken wilt annuleren en de gegevens wilt verwijderen, volgt u de onderstaande procedure: OPMERKING: Tijdens het afdrukken van kopieertaken kan het apparaat geen taken annuleren. 1 Druk op de toets [Printer]. Het apparaat schakelt over in de printermodus. 2 Druk op de toets [Stop/Clear]. Het afdrukken wordt geannuleerd. 4-2

29 5 Opties Afdrukserver (IB-110) Voor extra functionaliteit is de volgende optie beschikbaar voor dit apparaat. De afdrukserver biedt een optioneel afdruknetwerk, zodat alle gebruikers op het netwerk kunnen profiteren van de mogelijkheden van het afdruksysteem. De USB-interface van deze afdrukserver biedt gemakkelijke externe verbindingen. Met ons hulpprogramma wordt configuratie van uw Ethernet-netwerk vereenvoudigd, zodat gebruikers op vele verschillende platforms, waaronder Windows, UNIX en Macintosh, kunnen afdrukken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van IB-110 voor meer specificaties en functies van IB

30 Opties 5-2

31 6 Specificaties Het afdruksysteem heeft de volgende specificaties: OPMERKING: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Item Afdruksnelheid (A4/Letter, eenzijdig afdrukken) Eerste afdruk (A4/Letter, 22 C, 60%RH) Resolutie Hoofdgeheugen Compatibele besturingssystemen Interfaces Specificatie 16-ppm printer: 16 pagina's/minuut 20-ppm printer: 20 pagina's/minuut 6 seconden of minder 600 x 600 dpi Standaard: 64 MB Microsoft Windows 98/Me/2000/XP Hi-speed USB, 1 poort 6-1

32 Specificaties 6-2

33 E6

34 Rev

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005 T640, T642, T644 Gebruikershandleiding maart 2005 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM INLEIDING INHOUD Pagina 5 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 7 SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES) 0 PROBLEEM OPLOSSING EN NUTTIGE

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL NPD4429-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 De Epson AcuLaser C1750 Serie.................. 9 Functies...

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL NPD4963-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL NPD4751-01 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 Functies... 9 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 11

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4648-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4648-00 NL NPD4648-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Gebruikershandleiding LaserJet Pro 100 color MFP M175 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Handleiding voor de gebruiker

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Handleiding voor de gebruiker Juli 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox en Xerox en Design zijn gedeponeerde handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

EpsonNet 10/100 Base Tx High Speed Int. Print Server

EpsonNet 10/100 Base Tx High Speed Int. Print Server EpsonNet /0 Base Tx High Speed Int. Print Server Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN Deze gebruikershandleiding geldt voor de modellen FS-1040, FS-1041, FS-1060DN en FS-1061DN. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 423. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 423 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding MFC-5460CN MFC-5860CN Installatiehandleiding U kunt de machine pas gebruiken nadat u alle hardware en software hebt geïnstalleerd. Lees deze installatiehandleiding voor installatie-instructies en -procedures.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4428-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4428-00 NL NPD4428-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 Functies... 9 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 10

Nadere informatie

Laserprinter. Handleiding. Netwerk

Laserprinter. Handleiding. Netwerk Phaser 4400 Laserprinter Handleiding Netwerk Copyright 2002, Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL NPD4442-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 6 Het gebruik van deze gids... 7 Conventies... 7 Productkenmerken... 8 Functies... 8 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 9

Nadere informatie

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo Handleiding voor een snelle aansluiting Nederlands Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo voor de Xerox 700 digitale kleurenpers Versie 1.0 653-01522A-NL Intern 731-01334A-NL Copyright Handelsmerken

Nadere informatie

HP Voorconfiguratie van drivers Ondersteuningsgids

HP Voorconfiguratie van drivers Ondersteuningsgids HP Voorconfiguratie van drivers Ondersteuningsgids Ondersteuningsgids voor HP Voorconfiguratie van drivers Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

Aan de slag KX-TVM50 KX-TVM200

Aan de slag KX-TVM50 KX-TVM200 Voice Processing systeem Model Aan de slag KX-TVM50 KX-TVM200 Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Voice Processing systeem van Panasonic. In deze handleiding leest u hoe u dit product kunt installeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie