PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE Modeltraject eerste jaar Semester 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017"

Transcriptie

1 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie van de gezondheidszorg leren situeren. Je krijgt inzicht in hoe je een kwaliteitsvol ergotherapeutisch handelingsplan opmaakt en hanteert hierbij nationale en internationale ergotherapie-gerelateerde theoretische concepten. Je maakt ook kennis met evidence base practice en kan in het brede net van informatievoorzieningen wetenschappelijke vakliteratuur onder begeleiding accuraat opzoeken. Je maakt kennis met leven lang leren en positief reflecteren en je stelt een persoonlijk ontwikkelings - en actieplan op. Analyse van het menselijk handelen 3 ECTS Je verkent de functies en het functioneren van de mens met mogelijkheden en beperkingen in het dagelijkse leven op fysiek, psychosociaal en cognitief vlak. Je observeert doelgericht handelingsgedrag in functie van de hulpvraag van de cliënt. Ergotherapie in de geriatrie 1 3 ECTS Wat is plaats van ergotherapie binnen het interventiedomein geriatrie? Je krijgt inzicht in hoe je doelgericht handelingsgedrag van een cliënt observeert en hoe je dit objectief verwoordt met gebruik van de correcte ergotherapeutische vakterminologie. Je leert theoretisch een kwaliteitsvol ergotherapeutisch handelingsplan op te maken binnen dit interventiedomein. Je zal onder begeleiding vakliteratuur over ergotherapie in de geriatrie kunnen opzoeken. Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 1 3 ECTS Wat is plaats van ergotherapie binnen het interventiedomein geestelijke gezondheidszorg? Je krijgt inzicht in hoe je doelgericht handelingsgedrag van een cliënt observeert en hoe je dit objectief verwoordt met gebruik van de correcte ergotherapeutische vakterminologie. Je leert theoretisch een kwaliteitsvol ergotherapeutisch handelingsplan op te maken binnen dit interventiedomein. Je zal onder begeleiding vakliteratuur over ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg kunnen opzoeken. Creatieve en technische vaardigheden 1 3ECTS In de ergotherapeutische beroepspraktijk zijn creatieve en technische vaardigheden samen met een zelfstandige en explorerende ingesteldheid essentieel. Je leert ook probleemoplossend te denken, positief te reflecteren en verwerft communicatie - en samenwerkingsgerichte vaardigheden in contact met medestudenten. Psychologie 1 6 ECTS Je bestudeert de psychologische ontwikkeling van de mens vanaf de geboorte tot en met de kleutertijd. De cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling komen aan bod. Je leert ook basisbegrippen van pedagogie. Vanuit het perspectief van verschillende psychologische stromingen verwerf je kennis omtrent het doen en laten van mensen zowel in hun alledaagse omgeving als in bijzondere omstandigheden. Je leert de basisprincipes van intermenselijke communicatie en oefent hierbij met tools om tot positieve persoonlijke reflectie te komen. Functionele anatomie en fysiologie 1 6 ECTS Je krijgt inzicht in de functies en het functioneren van de mens op fysiek vlak met betrekking tot spieren, gewrichten en ligamenten van de wervelzuil, de schoudergordel en het bovenste lidmaat en leert hierbij de correcte vakterminologie te gebruiken. Je leert ook begrijpen wat er fysiologisch in het lichaam gebeurt bij voortbeweging, ademhaling en bloedsomloop.

2 Modeltraject eerste jaar Semester 2 Ergotherapie bij ontwikkelingsstoornissen 1 3 ECTS Wat is plaats van ergotherapie binnen het interventiedomein bij ontwikkelingsstoornissen? Je krijgt inzicht in hoe je doelgericht handelingsgedrag van een cliënt observeert en hoe je dit objectief verwoordt met gebruik van de correcte ergotherapeutische vakterminologie. Je leert theoretisch een kwaliteitsvol ergotherapeutisch handelingsplan op te maken binnen dit interventiedomein. Je zal onder begeleiding vakliteratuur over ergotherapie bij ontwikkelingsstoornissen kunnen opzoeken. Ergotherapie in de fysieke revalidatie 1 3 ECTS Wat is plaats van ergotherapie binnen het interventiedomein fysieke revalidatie? Je krijgt inzicht in hoe je doelgericht handelingsgedrag van een cliënt observeert en hoe je dit objectief verwoordt met gebruik van de correcte ergotherapeutische vakterminologie. e leert theoretisch een kwaliteitsvol ergotherapeutisch handelingsplan op te maken binnen dit interventiedomein. Je zal onder begeleiding vakliteratuur over ergotherapie in de fysieke revalidatie kunnen opzoeken. Creatieve en technische vaardigheden 2 6 ECTS In de ergotherapeutische beroepspraktijk zijn creatieve en technische vaardigheden samen met een zelfstandige en explorerende ingesteldheid essentieel. Naast creatieve technieken en tiltechnieken kan je je verdiepen in ICT en ergotherapie en het analyseren van een spel. Je leert ook probleemoplossend te denken en positief te reflecteren en verwerft communicatie - en samenwerkingsgerichte vaardigheden in contact met medestudenten. Bewegingswetenschappen 3 ECTS Hier verwerf je doelgericht kennis en inzicht in de functies en het functioneren van het menselijke lichaam als bewegingsapparaat, met mogelijkheden en beperkingen. Je leert de bewegingsmogelijkheden van gewrichten tijdens activiteiten van het dagelijkse leven te begrijpen en verklaren en de fysiologische aanpassingen en processen tijdens en na een fysieke inspanning te begrijpen op het niveau van stoornis, activiteit of participatie. Algemene pathologie 3 ECTS Algemene pathologische aandoeningen waarmee de ergotherapeut in de beroepspraktijk kan te maken krijgen, komen hier aan bod. Functionele anatomie en fysiologie 2 6 ECT Je krijgt inzicht in de functies en het functioneren van de mens op fysiek vlak met betrekking tot spieren, gewrichten en ligamenten van de bekkengordel, het onderste lidmaat en de schedel en leert hierbij de correcte vakterminologie te gebruiken. Je leert ook begrijpen wat er fysiologisch in het lichaam gebeurt bij voortbeweging, ademhaling en bloedsomloop. Stage1 6 ECTS Je loopt een korte stage in het ergotherapeutische beroepsveld waarbij je kennis maakt met één van de vier ergotherapeutische interventiedomeinen. Je leert via observatie en overleg concreet de taak en doelen te omschrijven van ergotherapie in dat domein. Er wordt van jou betrokkenheid, interesse en probleemoplossend denken en handelen verwacht. Inzicht in communicatie - en samenwerkingsgerichte vaardigheden pas je toe in contact met medestudenten. Je leert om positief reflecteren en levenslang leren in de praktijk om te zetten.

3 Modeltraject tweede jaar Semester 1 Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 2-6 ECTS Ergotherapie in de geriatrie 2-6 ECTS Per interventiedomein zal je doelgericht in domein specifieke beroepscontexten het functioneren van de cliënt en het cliëntsysteem in functie van handelingscompetentie en participatie observeren en beschrijven. Je leert onder begeleiding een ergotherapeutisch handelingsplan op te maken en hanteert hierbij nationale en internationale ergotherapie-gerelateerde theorieën en modellen. Je zal voor deze domeinspecifieke beroepscontext probleemoplossend leren denken en handelen en creatieve en technische vaardigheden onder begeleiding leren inzetten. Er wordt van jou verwacht dat je zelfstandig wetenschappelijke vakliteratuur over deze doelgroep leest en begrijpt. Professioneel redeneren 2-3 ECTS Je leert in een gesimuleerde beroepscontext via actieve deelname, observatie, overleg en reflectie wat ergotherapeutisch redeneren en handelen concreet betekent in de ergotherapeutische beroepspraktijk. Je leert professioneel rapporteren, mondeling en schriftelijk. Psychopathologie/Psychologie 2-6 ECTS Je bestudeert de psychologische ontwikkeling van de mens doorheen de kindertijd, adolescentie, volwassenheid tot en met de dood. De cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling komen aan bod. Je staat ook stil bij wat verschillende vormen van psychopathologie kunnen betekenen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Neurologie - 3 ECTS Inzicht in het functioneren van het menselijke brein en zenuwstelsel is noodzakelijke kennis als je met mensen met neurologische aandoeningen in de ergotherapeutische beroepspraktijk aan de slag wil gaan. Frequent voorkomende neurologische aandoeningen worden onder de loep genomen. Je maakt hierbij kennis met neurologische anamnese en neurologische onderzoek. Gedragsneurologie en Neuropsychologie - 3 ECTS Inzicht in hoe neurologische aandoeningen zich kunnen vertalen in het gedrag van mensen in het dagelijkse leven. Wat betekent dit voor de ergotherapeutische beroepspraktijk. Pathologie van het bewegingsapparaat - 3 ECTS Verschillende vormen van pathologie van het menselijke bewegingsapparaat komen aan bod. Denk hierbij aan trauma s, reuma of orthopedische afwijkingen. Je leert begrijpen wat dit concreet betekent op het niveau van stoornis, activiteit of participatie. Hoe behandel je dit als ergotherapeut? Modeltraject tweede jaar Semester 2 Ergotherapie in de fysieke revalidatie 2-6 ECTS Ergotherapie bij ontwikkelingsstoornissen 2-6 ECTS Per interventiedomein zal je doelgericht in domein specifieke beroepscontexten het functioneren van de cliënt en het cliëntsysteem in functie van handelingscompetentie en participatie kunnen observeren en beschrijven. Je leert zelfstandig een ergotherapeutisch handelingsplan op te maken en hanteert hierbij nationale en internationale ergotherapie-gerelateerde theorieën en modellen. Je zal voor deze domein specifieke beroepscontext probleemoplossend leren denken en handelen en creatieve en technische vaardigheden onder begeleiding leren inzetten. Er wordt van jou verwacht dat je zelfstandig wetenschappelijke vakliteratuur over deze doelgroep vindt, leest en begrijpt. Professioneel redeneren 3-6 ECTS Doelgericht en zelfstandig wetenschappelijke professionele literatuur opzoeken, lezen en begrijpen waarbij je de wetenschappelijke onderzoeksresultaten kan beschrijven en toepassen zijn competenties die van jou in het ergotherapeutisch werkveld verwacht worden. Stage2-9 ECTS Op deze stage leer je op basis van observatie en dossierstudie doelgericht de hulpvraag en het functioneren van cliënten en cliëntsystemen in functie van hun handelingscompetentie en participatie

4 te beschrijven. Je leert ook de gekozen ergotherapeutische interventies te beschrijven en motiveren en koppelen aan maatschappelijke en ethische thema s. Je zal een ergotherapeutisch behandelplan onder begeleiding kwaliteitsvol leren opstellen, uitvoeren en kritisch evalueren. Je communiceert en overlegt met je cliënt en met het ergotherapeutisch behandel- en/of zorgteam en leert je gedrag positief reflecterend bij te sturen. Ergotherapie en maatschappelijke thema s - 3 ECTS Hier sta je stil bij maatschappelijke en ethische thema s waarmee je in het ergotherapeutisch werkveld mogelijk geconfronteerd kan worden.

5 Modeltraject derde jaar Semester 1 Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 3 3 ECTS Ergotherapie bij ontwikkelingsstoornissen 3 3 ECTS Ergotherapie in de fysieke revalidatie 3 3 ECTS Ergotherapie in de geriatrie 3 3ECTS Per interventiedomein krijg je verschillende casussen uit de reële en complexe ergotherapeutische beroepspraktijk voorgesteld. Aan de hand van dossierstudie en assessment zal je de mogelijkheden en beperkingen van de betrokken cliënten en het cliëntsysteem inventariseren en beschrijven. Je werkt het ergotherapeutisch behandelingstraject kwaliteitsvol uit, hanteert hierbij nationale en internationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert deze interventie doelgericht. Wat de impact is van juridische regels voor de ergotherapeutische praktijk in de vier interventiedomeinen komen hier ook aan bod. Je zal hierbij professioneel de eigen creatieve en technische vaardigheden inzetten met oog voor de maatschappelijke en internationale veranderingen van de eenentwintigste eeuw. Je verwerft een actieve houding voor beroepsvernieuwing en levenslang professioneel leren. Tevens is wetenschappelijke professionele literatuur lezen en wetenschappelijke onderzoeksresultaten kritisch beoordelen en synthetiseren aan de orde. Professioneel redeneren 4 3 ECTS Je leert zelfstandig een literatuurstudie maken in functie van een onderzoeksvraag uit de ergotherapeutische beroepspraktijk. Je presenteert dit werk voor een jury. Stage 3 12 ECTS Op deze stage leer je op basis van gerichte observatie, assessment en dossierstudie doelgericht de hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen van cliënten en cliëntsystemen te beschrijven. Je leert ook de gekozen ergotherapeutische interventies te beschrijven en motiveren en koppelen aan maatschappelijke en ethische thema s. Je kunt dit ook een plaats geven in de praktische organisatie en structuur van de stagedienst. Je zal een ergotherapeutisch behandelplan onder begeleiding kwaliteitsvol opstellen en kritisch evalueren. Je voert dit behandelplan zelfstandig uit. Je communiceert en overlegt op eigen initiatief doelgericht met je cliënt en met het ergotherapeutisch behandel- en/of zorgteam en leert je gedrag positief reflecterend bij te sturen. Keuzeopleidingsonderdelen Maatschappelijke tendensen geestelijke gezondheidszorg 3ECTS Maatschappelijke tendensen fysieke revalidatie 3ECTS Maatschappelijke tendensen geriatrie 3ECTS Maatschappelijke tendensen ontwikkelingsstoornissen 3ECTS Je kiest voor een van deze vier keuzeopleidingsonderdelen een gaat actief aan de slag met wat de recente maatschappelijke tendensen zijn binnen dit interventiedomein en wat dit concreet kan betekenen voor je ergotherapeutisch professioneel redeneren en handelen. Modeltraject derde jaar Semester 2 Eindwerk 9 ECTS Je geeft antwoord op een onderzoeksvraag en doet dit aan de hand van de toepassing van resultaten uit de literatuur in de ergotherapeutische beroepspraktijk. Je maakt hiervan een schriftelijke neerslag en doet dit conform de structuur van een wetenschappelijk opgebouwd artikel. Stage 4 15 ECTS Op deze stage wordt verwacht dat je op basis van gerichte observatie, assessmentinstrumenten en dossierstudie doelgericht en zelfstandig de hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen van cliënten en cliëntsystemen kan beschrijven. Je leert ook persoonlijke keuzes te maken bij het bepalen van ergotherapeutische interventies en deze doelgericht en kwaliteitsvol te plannen, motiveren, beschrijven, uitvoeren en evalueren. Je gaat

6 hierbij professioneel om met maatschappelijke en ethische thema s en houdt rekening met de complexe en gespecialiseerde beroepscontext. Je zal verantwoordelijkheid leren dragen voor de organisatie en het verloop van je ergotherapeutisch handelen. Je draagt ook zorg voor een kwaliteitsvolle behandelcommunicatie met cliënt en alle betrokkenen. Je doorloopt deze stage met een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling, levenslang leren en reflectie en komt zelf tot oplossingen. Stage 5 IPSIG 3ECTS In deze module gaan laatstejaarsstudenten uit verschillende opleidingen gezondheid en welzijn aan de slag. Gedurende een week werk je samen met meer dan 800 studenten in kleine teams aan de ontwikkeling van interprofessionele samenwerkingsvaardigheden. Ethische kwesties worden hierbij niet uit de weg gegaan. Keuzeopleidingsonderdelen Ergotherapie in de thuiszorg 3ECTS Ergotherapie in de forensische hulpverlening 3ECTS Ergotherapie in internationale context 3ECTS Ergotherapie en arbeid 3ECTS Studium generale 3ECTS Je kiest voor een van deze vier keuzeopleidingsonderdelen en gaat actief aan de slag met het thema. Er wordt verwacht dat je hierin eigen keuzes maakt en leerdoelen bepaalt. Je als ergotherapeut kunnen situeren en profileren in de gezondheids- en welzijnszorg in een samenleving gekenmerkt door diversiteit en hierbij professioneel omgaan met maatschappelijke en ethische thema s zijn vereiste competenties in de beroepspraktijk. Een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie komen hier opnieuw aan bod.

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Professionele bachelor in de Ergotherapie Professionele bachelor in de Ergotherapie 2012 2013 Beknopte beschrijving van de opleidingsonderdelen Modeltraject eerste jaar Semester 1 Inleiding ergotherapie Je zal de geschiedenis en de specifieke

Nadere informatie

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES De pas afgestudeerde kan: 1.1 via dossierstudie en specifiek ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem exploreren

Nadere informatie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Academiejaar 2016 2017 Bachelor in de orthopedagogie, Bachelor in het sociaal werk, Bachelor in de toegepaste psychologie, Bachelor in de gezinswetenschappen,

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR ERGOTHERAPIE Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Bachelorproef in een professionele bachelor opleiding. Daphne Kos Lieve Winderickx

Bachelorproef in een professionele bachelor opleiding. Daphne Kos Lieve Winderickx Bachelorproef in een professionele bachelor opleiding Daphne Kos Lieve Winderickx Inhoud Stellingen Terminologie bachelorproef Beoordeling + opbouw bachelorproef Artesis Ergotherapie Kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Evaluatie stage extra muros

Evaluatie stage extra muros Evaluatie stage extra muros Naam student: Stageplaats: Stagemeester ZIV Nummer : Stageperiode : Een competentie is het vermogen om adequaat te functioneren in een bepaalde (beroeps)context door het kiezen

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 204-205 Inleiding 2 2 Instelling: UgenT 3 2. Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie: schijf 3 2.2 Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma 1 1. Verpleegkundige zorgverlening 1 1 3 28 B3D201 B5D201 2. Verpleegkundige zorgverlening 2 1 3 28 B3D202 B5D202 3. Verpleegkundige zorgverlening 3 2 3 26 B3D203 B5D203 4. Verpleegkundige zorgverlening

Nadere informatie

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG)

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) 1. ACADEMISCHE COMPETENTIES: KRITISCH WETENSCHAPPELIJK DENKEN De student bezit de competenties nodig voor

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

Eindtermen. voor de. Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen. Faculteit der Medische Wetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen

Eindtermen. voor de. Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen. Faculteit der Medische Wetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen Eindtermen voor de Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Faculteit der Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen 1 Opbouw eindtermen BW Groningen De bewegingswetenschapper is op bachelor niveau

Nadere informatie

Stagedoelstelling exploratiestage

Stagedoelstelling exploratiestage Stagedoelstelling exploratiestage 2018-2019 1 Zorgverlener: verlenen verpleegkundige zorg/technische vaardigheden volgens de verpleegkundige basisprincipes Werkt systematisch en gestructureerd. Besteedt

Nadere informatie

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten PR 180724 V1 Beroepscompetentie- profiel Afgeleid van de niveaubepaling NLQF, niveau 6 heeft RBCZ kerncompetenties benoemd voor de complementair/alternatief therapeut. Als uitgangspunt zijn de algemene

Nadere informatie

Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk

Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk Competentieprofiel NAH voor de opleiding professionele bachelor in sociaal-agogisch werk In kader van het ERNAH-onderzoeksproject is er een studie gevoerd over de competenties en vaardigheden die orthopedagogen

Nadere informatie

Pre-Academisch Onderwijs. Ontwikkelingslijnen en leerdoelen

Pre-Academisch Onderwijs. Ontwikkelingslijnen en leerdoelen Pre-Academisch Onderwijs Ontwikkelingslijnen en leerdoelen LEERDOELEN PER ONTWIKKELINGSLIJN Ontwikkelingslijn 1: De leerling ontwikkelt een wetenschappelijke houding 1.1 De leerling ontwikkelt een kritische

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

Vakinhouden HBO5 Orthopedagogie

Vakinhouden HBO5 Orthopedagogie CVO TNA http://www.tna.be Vakinhouden HBO5 Orthopedagogie LET OP: sinds 1 september 2015 hanteren we het nieuwe opleidingsprofiel HBO5 orthopedagogie. Het modeltraject binnen dit opleidingsprofiel is drie

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules

Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules JGZ Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules Levenslooppsychologie (40u) Je hebt inzicht in de specifieke kenmerken van de verschillende levensfasen of ontwikkelingsfasen van een mens zodat je daar professioneel

Nadere informatie

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Competentiegebied 1: Competenties in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en aanverwante wetenschappen B.1.1

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

De teksttrainer als methodiek om betere teksten te produceren

De teksttrainer als methodiek om betere teksten te produceren Forumdag taalbeleid Kortrijk, 28 mei 2019 De teksttrainer als methodiek om betere teksten te produceren Eveline Himpens en Anneleen Cottyn Opleiding Ergotherapie Een NIET- talige opleiding? Lessen begrijpen

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

Behaal je diploma secundair onderwijs

Behaal je diploma secundair onderwijs www.diplomasecundair.be Behaal je diploma secundair onderwijs INTKO is dé school voor Tweedekansonderwijs in de regio Halle-Vilvoorde. Ben je ouder dan 18 en heb je je diploma secundair onderwijs nog niet

Nadere informatie

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Overzicht basisvakken A (26 oude studiepunten = ca 38 ECTS) A Algemene orthopedagogiek (12) Inleiding in de Pedagogische

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Bachelor Orthopedagogie - Deeltijds Traject (4 jaar)

Bachelor Orthopedagogie - Deeltijds Traject (4 jaar) Bachelor Orthopedagogie - Deeltijds Traject (4 jaar) DEEL1/JAAR1 SEMESTER 1 SP SEMESTER 2 SP Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk 1 6 Ortho)(ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding

Nadere informatie

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014 Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je leert

Nadere informatie

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt Infomoment zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt Inschrijvingsmomenten van maandag 9 januari tot 27 januari 2017 Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Stage in de gezondheidszorg. Een geïntegreerd model om continue competentiegroei te stimuleren

Stage in de gezondheidszorg. Een geïntegreerd model om continue competentiegroei te stimuleren Stage in de gezondheidszorg Een geïntegreerd model om continue competentiegroei te stimuleren Mieke Embo 43 ste week van verpleegkundigen 21/03/2017 Deel 2: workshop Medbook http://medbook.im006.be Rollen

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE MODELTRAJECT JAAR 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN GEWICHTSCONSULENTE ERKEND BGN Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Het adviseren, begeleiden en motiveren van mensen met gewichts en/of voedingsvraagstukken. Complexiteit: De gewichtsconsulent begeleidt

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Opdracht 2: Oefen het afstemmen van de persoonlijke verzorging met naastbetrokkenen

Opdracht 2: Oefen het afstemmen van de persoonlijke verzorging met naastbetrokkenen VZ-B-K1-W4-C Biedt persoonlijke verzorging Verzorgende-IG-basisdeel kerntaak 1 werkproces 4 oefenopdracht C Je bent al behoorlijk vaardig in het ondersteunen bij de persoonlijke verzorging. Je hebt geoefend

Nadere informatie

Stage Stage in interdisciplinaire setting 7 portfolio kijkstage integratie

Stage Stage in interdisciplinaire setting 7 portfolio kijkstage integratie module voortgezette neurologische zorg datum Inhoud uren evaluatie vorm vak Lesdag 1 15/01/2019 Brein en handelen: een holistische benadering op basis van het biopsychosociaal model 7 examen les herstelgerichte

Nadere informatie

Het Eindwerk binnen het afstudeerproces: voorbeeld van een good practice inclusief een kritische kijk

Het Eindwerk binnen het afstudeerproces: voorbeeld van een good practice inclusief een kritische kijk Het Eindwerk binnen het afstudeerproces: voorbeeld van een good practice inclusief een kritische kijk. HGZO congres Lunteren 19 20 maart 2015 Sven van Geel, BSc, MSc Ergotherapeutische Wetenschappen Inhoud

Nadere informatie

Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn

Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn Keuzedeel mbo Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0207 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving VERZORGENDE GEZINSZORG C1-C2 / D1-D3

Functiebeschrijving VERZORGENDE GEZINSZORG C1-C2 / D1-D3 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden van studenten tot professionals.

Nadere informatie

Foto: halfpoint. 123rf.com. methodisch werken

Foto: halfpoint. 123rf.com. methodisch werken 1 Foto: halfpoint. 123rf.com methodisch werken Methodisch werken 1 Als zorgprofessional doe je nooit zomaar iets. Je werkt volgens bepaalde methodes en procedures. In dit hoofdstuk leer je wat methodisch

Nadere informatie

De ontwikkeling tot professional binnen de artsenopleiding

De ontwikkeling tot professional binnen de artsenopleiding De ontwikkeling tot professional binnen de artsenopleiding Prof. dr. Paul Van Royen Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Professionalisme en professioneel gedrag Verschillende definities?

Nadere informatie

Onderwijskundig onderzoek in het HGZO: Effect van een complementaire interventie bij sensibiliteitsstoornissen na CVA HGZO, 22/03/2012 Anne Devesse,

Onderwijskundig onderzoek in het HGZO: Effect van een complementaire interventie bij sensibiliteitsstoornissen na CVA HGZO, 22/03/2012 Anne Devesse, Onderwijskundig onderzoek in het HGZO: Effect van een complementaire interventie bij sensibiliteitsstoornissen na CVA HGZO, 22/03/2012 Anne Devesse, Dirk Smits Verbetert de sensibiliteit en de functionaliteit

Nadere informatie

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen.

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN NAAMSESTRAAT 69 BUS 3500 3000 LEUVEN, BELGIË m Stageproject bijlage 1: Leidraad bij het functioneringsgesprek Naam stagiair(e):.. Studentennummer:. Huidige opleiding

Nadere informatie

Autisme Specialist. RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis

Autisme Specialist. RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis Autisme Specialist RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis Toepasbare kennis van autisme binnen bereik Het Dr. Leo Kannerhuis, Top GGZ behandelen kenniscentrum voor autisme en de RINO Groep werken samen aan de

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd 2019 2020 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science - Voltijd In het kort Als fysiotherapeut ben jij specialist op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat. Alles draait om beweging. Waarom

Nadere informatie

Verzorgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkproces 6 oefenopdracht A

Verzorgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkproces 6 oefenopdracht A Verzorgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkproces 6 oefenopdracht A De opvattingen over hoe goede zorg eruit ziet, zijn aan het veranderen: zelfredzaamheid en eigen regie van zorgvragers worden steeds belangrijker,

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Waar leiden wij toe op?

Waar leiden wij toe op? Waar leiden wij toe op? Presentatie klinische vakken PWO netwerkdag 19 maart 2016 Nicole Krol Edward van Aarle Melou Jansen Nicole van As Wim de Munck Waar leiden wij toe op? In hoeverre sluit onze opleiding

Nadere informatie

Behaal je diploma secundair onderwijs

Behaal je diploma secundair onderwijs www.diplomasecundair.be Behaal je diploma secundair onderwijs INTKO is dé school voor Tweedekansonderwijs in de regio Halle-Vilvoorde. Ben je ouder dan 18 en heb je je diploma secundair onderwijs nog niet

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Begeleidingsdocument

Begeleidingsdocument Student naam FOTO voornaam hogeschool Stagebegeleider naam voornaam Stageplaats instelling afdeling Stagementor naam voornaam Stageperiode van tot PAGINA 1/20 2. INDIVIDUEEL STAGETRAJECT Schrijf neer welke

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Behandeling na hersenletsel

Behandeling na hersenletsel Behandeling na hersenletsel Groepsbehandeling op de Cognitieve Behandelunit (CBU) Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is het doel van deze behandeling? 3 Wat zijn cognitieve functies? 3 Voor wie is

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE GEDRAGSINDICATOREN VOOR AFSTUDEERSTAGE (WIE DOET WAT? WELKE INDICATOREN? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL 1: WIE DOET WAT? ROL VAN DE STUDENT:

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl10 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Cultuur AO BE 027 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Overzicht programma klinische psychologie

Overzicht programma klinische psychologie Overzicht programma klinische psychologie 1 ste master Eerste semester Tweede semester Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (32) Masterproef deel 1 (10) Statistiek IV (7) LIPS (4) Recht voor klinisch

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Terugblik masterclasses HAN Pabo

Terugblik masterclasses HAN Pabo Terugblik masterclasses HAN Pabo Het afgelopen jaar 2017 hebben studenten van de HAN Pabo de mogelijkheid gehad zich via masterclasses te verdiepen in W&T. Alle hieronder beschreven masterclasses zijn

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Academiejaar 2008-2009 Programmagids Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Maatschappelijke vorming 4.0 1+2 Deeltijds (OA) Filosofie 0.0 2 Deeltijds

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

Les(s) is more. Intensiever leren op stage

Les(s) is more. Intensiever leren op stage Les(s) is more. Intensiever leren op stage Doelstellingen Opbouw doorstroomformulier Toetsvormen 360 feedback Reinhilde Lenaerts 24 oktober 2012 HGZO 2014 Infoshop Reinhilde Lenaerts Structuur Aantal stageperiodes

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Eindtermen. Eindtermen Praktijk: Eindtermen Voetreflextherapeut.doc 1

Eindtermen. Eindtermen Praktijk: Eindtermen Voetreflextherapeut.doc 1 Eindtermen Voetreflexzonetherapie: Eindtermen theorie: - De therapeut behandelt vanuit een holistische mensvisie en stelt binnen het kader van beroepsprofiel het lichamelijk en geestelijk functioneren

Nadere informatie

Bachelor of Science in de Psychologie

Bachelor of Science in de Psychologie Bachelor of Science in de Psychologie Horizontale coherentie van de opleiding Eerste jaar Het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de psychologie beoogt een brede introductie in de psychologische discipline

Nadere informatie

Hieronder geven wij antwoord op een aantal vragen, die van belang kunnen zijn bij het kiezen van een school voor uw kind(eren).

Hieronder geven wij antwoord op een aantal vragen, die van belang kunnen zijn bij het kiezen van een school voor uw kind(eren). Waarom kiezen voor onze school? Het is geen gemakkelijke opgave, een goede basisschool te kiezen voor uw kind(eren). De basisschool vervult immers een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van

Nadere informatie

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen Brochure Registraties pedagogen en onderwijskundigen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het beroep pedagoog en onderwijskundige 5 1.1. Werkterrein 1.2. Vereiste kennis, vaardigheden en attitude 2. NVO Basis-Pedagoog

Nadere informatie

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013.

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Universiteit: Universiteit Utrecht, Master Maatschappelijke Opvoedings

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

... STUDIEWIJZER BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG

... STUDIEWIJZER BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG versie 14/06/2018 2... STUDIEWIJZER BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG Beste cursist Begeleiders in de kinderopvang zijn vandaag de dag bijzonder in trek. Wat de vorm van die opvang ook is: kinderen hebben

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie