Financiële Planning. een kansrijk adviesgebied? Eric Hoepelman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Planning. een kansrijk adviesgebied? Eric Hoepelman"

Transcriptie

1 Financiële Planning een kansrijk adviesgebied? Eric Hoepelman

2 Agenda

3 Introductie Nederlands Belgisch Expertisecentrum Eric Hoepelman LLM MSc

4 Planning Vereist: ideaal, wens of doel Houtsnede van Ambrosius Holbein uit de editie van 1518 van Thomas More's Utopia.

5 Planning

6 Plan

7 Klant centraal Onderneming vs. ondernemer Communicatie: zender vs. ontvanger

8 Agenda

9 Certificeringen

10 Aandachtsgebieden Belastingen Recht Pensioenen, sociale zekerheid en verzekeringen Sparen, beleggen en financieren

11 Agenda

12 Analyse van inkomensstromen Fysieke geldstromen Winst- en verliesrekening Belastbaar inkomen Kasstroomoverzicht staat van herkomst en besteding van middelen cash flow statement

13 Inkomensrisico s Financiële gevolgen van Ziekte en arbeidsongeschiktheid Echtscheiding Ontslag Ouderdom Overlijden

14 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Pijler I en II: zelfstandig ondernemer DGA loondoorbetaling (art. 7:629 BW) WIA werknemer? (art. 8-1 WIA, 6-1-d en 6-5 ZW)

15 Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV premies aftrekken? Art , lid 1, onderdeel c Wet IB: premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval, waarvan de uitkeringen toekomen aan de belastingplichtige CPP2008/287M, 3.2: Clausule A en B DGA: AOP-toezegging premievrijstelling bij AO (en de afdekking daarvan)

16 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Oorzaak van arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerd inkomen/bedrag Indexering Uitkeringshoogte Eindleeftijd Uitkeringsduur Wachttijd

17

18

19 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Vrijwillige voortzetting ZW- / WIA-verzekering binnen 13 weken na inschrijving als zelfstandige aanmelden bij het UWV geen medische keuring WIA-premie: 5,60% (2012) ZW-premie: 9,65% (2012) verzekerd bedrag: max. premiedagloon ( 191,-) Vangnetregeling voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen (door verzekeraars in het leven geroepen)

20 Echtscheiding Periodiek verrekenbeding beleggingsleer Pensioen en dga hoofdregel: afstorten (plicht voor dga en BV!!) tenzij: dga aannemelijk maakt dat er geen liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt of aangetrokken zonder de continuïteit van de vennootschap in gevaar te brengen

21 Echtscheiding Ouderdomspensioen 50 / 50 -verdeling ( verevening ) van opbouw tijdens huwelijk (eigen) recht op uitbetaling door pensioenuitvoerder, mits formulier binnen 2 jaar is ingediend (art. 2-2 WVPS)

22 Echtscheiding Verdeling ouderdomspensioen huwelijkse periode (art. 2-1 WVPS) Gehele (nog aanwezige) aanspraak op partnerpensioen (art PW) Uitsluiting mogelijk: huwelijksvoorwaarden (partnerrelatievoorwaarden) of (echt)scheidingsconvenant

23 Echtscheiding Conversie (art. 5-1 WVPS)

24

25 Ontslag WW Werknemer Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder Verlies partnerpensioen? Risicobasis Voortgezette dekking (art. 61 PW, lid 10 nieuw 2012 )

26 Ouderdom Bedrijfstakpensioenfondsen Schilders: Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) Stukadoor (in het afbouw-, het natuursteen- of terrazzobedrijf): Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) Beroepspensioenfonds Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in bepaalde sectoren

27

28 Ouderdom Vrijwillige voortzetting pensioenregeling (art. 54 PW) Bijdrage = negatief loon, mits 3 jaren deelnemer geweest (art. 10a-1-c UBLB) voorkomt dat kort voor ontslag alsnog wordt deelgenomen nadien pensioenrechten niet worden verbeterd geen cumulatie met oudedagsreserve of nieuwe (beroeps)pensioenregeling niet drie jaren voorafgaande aan pensioendatum, tenzij dienstbetrekking om medische reden beëindigd Besluit 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M (BWBR ).

29 Ouderdom Pensioenfondsen Karakter pensioenovereenkomst uitkeringsovereenkomst kapitaalovereenkomst premieovereenkomst Dekkingsgraad

30 Bron: Dekkingsgraad

31 Rekenrente pensioenfondsen Film rentetermijnstructuur swapcurve

32 Bron: dnb.nl ( ) Rentetermijnstructuur (zero coupon rentes)

33 Crisisplan pensioenfondsen Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen (DNB beleidsregel ; Stcr. 2011, 22350) premieverhoging bijstorting werkgever beperken of niet toekennen van toeslagen toepassen gesplitste kortingsregel (zonder premie te verlagen) versoberen pensioenregeling (zonder premie te verlagen) aanpassen beleggingsbeleid korten van pensioenaanspraken en -rechten

34 DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af (22 mei 2012) Voorgenomen kortingsmaatregelen Doorgevoerde kortingen per Aantal kortingsfondsen Totale pensioenverplichtingen kortingsfondsen 390 miljard 1,8 miljard Gewogen gemiddelde korting (opgenomen resp. doorgevoerd) Aantal fondsen dat meer dan 7% verwacht te moeten korten 2,2% 6,8% Deelnemers totaal 7,5 miljoen Actieven 2,4 miljoen Slapers 3,9 miljoen Gepensioneerden 1,2 miljoen

35 Herstelplannen Vereiste minimale dekkingsgraad: 105% Gemiddelde dekkingsgraad (eind mei 2012): 95% Daling van vier procentpunten in één maand. Zonder rekening te houden met het driemaands gemiddelde zou de daling 11 procentpunten zijn! Door de sterke daling in dekkingsgraad lopen pensioenfondsen mogelijk meer achter op hun herstelplannen.

36 Overlijden ANW Nabestaande Partnerpensioen Risicobasis, in dienst Overlijdensrisicoverzekering

37 Recapitulatie Hoe kunt u inkomensrisico s beperken Ziekte en arbeidsongeschiktheid Echtscheiding Ontslag Ouderdom Overlijden

38 Agenda

39 Analyse van vermogen

40 Vermogensplanning Vermogensontwikkeling waarschijnlijkheidsanalyse risicobeheersing

41 Beleggingsvehikel en aansprakelijkheid Openbare vennootschap Stille vennootschap Vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap Maatschap Besloten vennootschap Fiscale beleggingsinstelling Vrijgestelde beleggingsinstelling

42

43 Personenvennootschappen MAATSCHAP gedeeltelijk hoofdelijk bedrijf V.O.F. + naam C.V. beperkt

44 Aansprakelijkheid belegger?

45 Agenda

46 Rendement en risico Rendement in procenten Rekenkundig gemiddelde Meetkundig gemiddelde Risico Standaarddeviatie

47 Gemiddeld rendement Veronderstel een belegging met de volgende rendementen: Jaar 1: + 50% Jaar 2: -/- 50% Wat is het gemiddeld rendement?

48 Gemiddeld rendement

49 Welke belegging kiest u? Belegging I Belegging II Rendementen Jaar 1: - 50% Jaar 2 t/m 10: +10% Rendementen Jaar 1 t/m 9: +10% Jaar 10: - 50% 117,90 ( 100 0,5 1 1,1 9 ) 117,90 ( 100 1,1 9 0,5 1 )

50 Risicoprofiel Art. 4:23 Wft Advies of beheer wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid Adviseren: Specifiek financieel product/instrument/verzekering Bepaalde consument/cliënt

51 Financiële bijsluiter

52 Risicometer bij de Essentiële Beleggersinformatie

53 AFM risicowijzer Beleggingen en risicoprofiel

54 Beleggingscategorie Standaarddeviatie Liquiditeiten 2,5% Staatsleningen Staatsleningen Euro AAA-AA 3,5% Staatsleningen Euro A en lager 4,5% Staatsleningen niet-euro AAA-AA 6,5% Staatleningen niet-euro A en lager 7,5% Staatsleningen opkomende markten 10,0% Bedrijfsobligaties (Credits) Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro 5,0% High Yield Bedrijfsobligaties Euro 15,0% Investment Grade Bedrijfsobligaties niet-euro 8,0% High Yield Bedrijfsobligaties niet-euro 16,0% Aandelen Aandelen ontwikkelde markten 17,5% Aandelen opkomende markten 22,5% Vastgoed Privaat indirect Europa 7,5% Privaat Wereld ex-europa 9,5% Alternatieve beleggingen Hedge funds 12,5% Grondstoffen 22,5% Private equity 17,5% Uit: AFM-rapport "Leidraad informatie over risicoprofielen", blz. 21 Tabel 1: Aanbevelingen voor risico parameters (bron: VBA)

55 Normaal verdeling Marge: 21 x standaardafwijking 68,26% 95,44%

56 Beleggingsportefeuille-optimalisatie

57 Scenario s

58 Scenario s

59 Agenda

60 Vragen?

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities 166 Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Definities Er is in dit wetsvoorstel voor de Pensioenwet, in afwijking van aanwijzing 100 van de Aanwijzingen voor

Nadere informatie

WFt Pensioenverzekeringen

WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen INHOUD INHOUD... 0 1 INLEIDING... 1 2 Sociale zekerheid en pensioen... 3 2.1 algemene

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg geldend vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers geboren na 1949 versie 20 november 2014 pensioenreglement 2014 [1] Inhoud Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Dit is een uitgave van Bestuursbureau BPL in opdracht van het bestuur van BPL Datum 1 juli 2015 Bezoek en postadres Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

DGA, eigen beheer, inclusief vóór Wet VPL opgebouwd pensioen, eindloon, 65 jaar

DGA, eigen beheer, inclusief vóór Wet VPL opgebouwd pensioen, eindloon, 65 jaar Modelpensioenovereenkomst belastingdienst DGA, eigen beheer, inclusief vóór Wet VPL opgebouwd pensioen, eindloon, 65 jaar Versie oktober 2012 Kenmerk 12-601-1 Pensioenovereenkomst voor DGA met pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak.

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Actuariºle grondslagen Gegevens, zoals sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten, die gebruikt worden om vast te stellen

Nadere informatie

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015

Pensioenreglement. Per 1 januari 2015 Pensioenreglement Per 1 januari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De algemene bepalingen 6 Artikel 1.1 De begrippen en afkortingen 6 Artikel 1.2 De verplichtstelling van het fonds 9 Artikel 1.3 De aanspreekvorm

Nadere informatie

1. Definities 4 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek

1. Definities 4 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek p18.pdf 1 08-12-14 15:49 p13.pdf 1 08-12-14 15:50 Shell Nederland Pensioenfonds Stichting UW PENSIOEN BIJ SHELL Reglement Netto Pensioenregeling - 1 januari 2015 netto pensioen 2 Inhoud 1. Definities 4

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres:

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1a II Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 Versie 1 januari 2014 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015 OPLEIDING WFt Leven OPLEIDING WFt LEVEN Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 LEVENSVERZEKERINGEN; ALGEMEEN EN VORMEN 1 1.1 Definitie van de levensverzekering 1 1.1.1 Overeenkomst

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf administrateur

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw pensioen bij Shell Reglement I - 1 januari 2014 Inhoud 1. Definities 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 Deelnemerschap 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst Voorbeeldonderneming B.V.

Pensioenovereenkomst Voorbeeldonderneming B.V. De ondergetekenden: 1. Voorbeeldonderneming B.V., fiscaal nummer 1000.10.100, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen "werkgever", hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder, De heer A. de Jong; en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 3 II. DE PENSIOENREGELING...

INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 3 II. DE PENSIOENREGELING... INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 3 II. DE PENSIOENREGELING... 4 II.1. AANSLUITING WERKGEVERS... 4 II.2. VERKRIJGING VAN DEELNEMERSCHAP... 5 II.3. VERZEKERDE AANSPRAKEN EN DEFINITIES... 7 III. RISICO S EN

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie