ORG&meer. Vanaf Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg. over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen. Het zorgstelsel en de politiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORG&meer. Vanaf 2015. Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg. over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen. Het zorgstelsel en de politiek"

Transcriptie

1 ORG&meer over ontzorgen, ontwikkelen en beleggen Vastgoed Marktontwikkeling Senioren & Zorg Het zorgstelsel en de politiek Het huidige kabinet voert in de AWBZ scheiden van wonen en zorg in. Dit houdt in dat cliënten zelf de betaling van hun woonlasten moeten regelen. Zorg in Nederland wordt gefinancierd via de zorgverzekeringswet, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en eventueel via eigen middelen. De scheiding van wonen en zorg voor mensen met een lichte zorgvraag is per januari 2013 ingevoerd. Naar verwachting volgen per 1 januari 2014 de mensen met een zwaardere zorgvraag. Fysieke scheiding van wonen en zorg is een maatschappelijk trend die al heel wat jaren gaande is. Steeds meer mensen met een lichtere zorgvraag (veelal ZZP 1 en 2) maken geen gebruik meer van hun indicatie voor verblijf. Zij blijven uit zichzelf al liever thuis wonen en ontvangen extramurale zorg. Vanaf 2015 AWBZ-zorg via gemeente of zorgverzekering Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 zo uit: Gemeenten - zorg aan huis: Gemeenten gaan zorgen voor de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis. Zoals hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen. Huishoudelijke hulp wordt alleen nog door de gemeente betaald als u een laag inkomen heeft. Zorgverzekeraars - medische zorg: Medische zorg, zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg, wordt geregeld in de zorgverzekering. Rijksoverheid - langdurige zorg: De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Daarmee wordt de zwaardere zorg voor ouderen en gehandicapten in instellingen bedoeld. Die zorg blijft vergoed uit de AWBZ. Cliënten gaan wel een hogere eigen bijdrage betalen.

2 Demografische ontwikkelingen Nederland vergrijst sterk De komende decennia vergrijst de Nederlandse bevolking sterk. Het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe van 2,7 miljoen begin 2012 tot 4,7 miljoen in 2040, om daarna vrijwel op dat niveau te blijven. Het aantal 80-plussers stijgt van 0,7 miljoen nu tot maximaal 2 miljoen rond Vanaf 2040 zal naar verwachting 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn, tegen 16 procent begin dit jaar. Groei doelgroep In tegenstelling tot andere vastgoedsectoren neemt de groep gebruikers van zorgvastgoed iedere dag aanzienlijk toe. Het aantal ouderen in Nederland blijft nog circa 20 jaar groeien. Daarnaast hebben deze ouderen ook steeds meer en intensievere zorg nodig. Ook de groep ouderen die bereid is om extra te betalen voor grotere of kwalitatief hoogwaardigere huisvesting groeit. Al deze trends zorgen ervoor dat de komende jaren de vraag naar goede huisvesting enorm toeneemt. Zelfstandig en persoonlijk De vergrijzende bevolking wil langer zelfstandig blijven wonen en heeft een grotere behoefte aan autonomie en eigen regie. Uit onderzoek blijkt dat senioren graag willen wonen in een omgeving met gelijkgestemden. Het verzorgingshuis van de toekomst lijkt op een woongroep waarbij de bewoners bewust voor elkaar en de plek waar ze wonen kiezen. De senioren van morgen zijn mondig, bekend met de computer en sociale media en neemt geen genoegen met een verouderd activiteitenaanbod. De ouderen die op zorg aangewezen zijn, willen het liefst professionele zorg-op-maat, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun persoonlijke behoeftes en wensen. Intensieve zorg voor middensegment Tegenwoordig woont meer dan 85% van de 80-plussers zelfstandig. Het stijgende inkomen van de 65-plussers maakt het ook mogelijk om langer zelfstandig te wonen. De afgelopen jaren is het besteedbaar inkomen voor alle leeftijdsgroepen gemiddeld genomen toegenomen, met name het gemiddelde inkomen van 65-jarigen is gegroeid. Dit wordt mede veroorzaakt doordat ouderen steeds vaker hoger opgeleid zijn. Zo n 40% van de populatie (65 jaar en ouder) heeft een bovengemiddeld inkomen. Met name de meer welvarende groep wordt ouder. En naarmate men ouder wordt verhoogt de kans op intensieve zorgindicaties.

3 ..&Zorgvastgoed Belangrijk marktsegment Er liggen in de zorg volop kansen: de zorg is de komende decennia een enorme en zekere groeimarkt. # Zo blijft de groep ouderen die niet zonder intramurale zorg kan groeien. # Door de invoering van integrale tarieven in de ziekenhuiszorg (nog maar één tarief voor elke zorgprestatie) zal er in de toekomst doelmatig en klantgericht moeten worden gebouwd. # Door het scheiden van wonen en zorg krijgen cliënten volledige keuzevrijheid. # De uitbreiding van de ketenzorg biedt kansen doordat zorgactiviteiten worden geclusterd. # Door onzekerheid over de toekomstige vraag naar specifieke zorg wordt flexibel bouwen belangrijk, in het bijzonder in krimpgebieden. # Door de omvangrijke voorraad van verouderde zorggebouwen uit de jaren 60 en 70 zal de vervangingsopgave de komende decennia sterk toenemen. VERNIEUWENDE CONCEPTEN VOOR EEN NIEUWE MARKT Marktwerking, nieuwe financieringsvormen en trends vanuit overheidsbeleid vragen om innovatieve zorgconcepten. HD bedenkt, ontwikkelt en realiseert de huisvestingsoplossingen die daarbij horen. Zo is HD onder meer betrokken bij de realisatie van een revalidatiehotel, een zorgresort, kleinschalige woonzorg-complexen, private klinieken, het samenbrengen van zorgpartijen in gedeelde locaties zoals een HOED en een 1,5 lijns-zorgcentrum....by and... Samenwerking Medisch Maatwerk Om onze vastgoedoplossingen te optimaliseren en elkaars kennis en kunde te versterken is HD een samenwerking aangegaan middels Medisch Maatwerk. Integrale aanpak Hierin ontwikkelen artsen en andere zorgprofessionals samen met onze vastgoedprofessionals nieuwe zorgconcepten en de locaties die daarbij passen. Opdrachtgevers profiteren zo van ons netwerk in de vastgoedwereld, bij overheidsinstanties én de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.

4 Kleinschalige woon zorg Het concept WAT IS KLEINSCHALIGE WOON-ZORG? Zelfstandig wonen plus Extramurale zorg In een kleinschalig woon-zorgcomplex wordt extramurale zorg geleverd in maximaal 26 zelfstandige huurwoningen. Er is sprake van de scheiding tussen wonen en zorg wat betekent dat bewoners hun zorg uit de AWBZ gefinancierd krijgen, maar de huur voor de woning zelf betalen. Omdat sprake is van extramurale zorg betalen cliënten hun geïndiceerde zorg uit een Persoonsgebonden Budget. Daarnaast betalen zij een lage eigen bijdrage. Het zorgteam In een kleinschalige woon-zorglocatie is de dagelijks leiding in handen van een locatiemanager die een team van medewerkers (circa 20 fte s) tot zijn beschikking heeft. Het grootste gedeelte hiervan is niveau 3-verzorgster, aangevuld met verpleegkundigen. Er wordt vaak samenwerking gezocht met een verpleeghuisarts of huisartsen. Voor toekenning van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-gelden is een samenwerking met een thuiszorgorganisatie vereist. Inrichting en sfeer Het gebouw, de inrichting, de maaltijden, het bestek en servies en de activiteiten hebben een warme, luxueuze en verzorgde uitstraling. Individuele ruimtes variëren van 45 tot ca. 60 m2 en hebben in de regel 2 vertrekken (woon-slaapkamer met kitchenette, badkamer met douche en wc). Prijsniveau De prijs van huur en service (eigen bijdrage) ligt vanaf 2.500,- tot ca ,- per maand. De bewoners dragen zelf zorg voor inrichting en stoffering van hun appartement. Programma en catering Wekelijks zijn er diverse dagprogramma s. Regelmatig zijn er uitstapjes. Familie en vrienden zijn hierbij welkom. De maaltijden zijn vers en worden dagelijks bereidt door een professionele kok. Er wordt rekening gehouden met de wensen en voorkeuren van de bewoners. De keuze WAAROM KLEINSCHALIGE WOON-ZORG? 1. Zorginstellingen willen / kunnen zelf niet meer investeren in vastgoed; de markt neemt de beleggersrol over. 2. Vraaggerichte zorg, ofwel welzijnsdenken, overheerst in Nederland: met minder overhead, een betere samenwerking met familie en mantelzorgers, gedrag beter begrijpen, aansluiten op behoeften van bewoners en de processen daarop beter inrichten. Zodat zorgprofessionals zich echt kunnen focussen op zorgen. 3. Negatief imago grote verpleeg- en verzorgingshuizen. 4. Ontwikkeling wordt door de overheid in Nederland gestimuleerd (o.a. toeslag kleinschalig wonen). 5. In 2002 was in Nederland slechts 6% van de verpleeghuisplaatsen en 1 op de 10 bouwplannen kleinschalig. In 2010 is het aandeel van de kleinschalige voorzieningen opgeklommen tot ruim een kwart. Over ongeveer 5 jaar zijn er naar verwachting 1000 kleinschalige voorzieningen. Een ontwikkeling dus, die niet te stuiten lijkt.

5 Kleinschalige woon zorg De exploitant HD selecteert zorgondernemers die al ervaring hebben met één of meerdere woon-zorgexploitaties of een thuiszorg-organisatie met een goed trackrecord op het gebied van (particuliere) thuiszorg. Het doel van de exploitanten waar wij mee werken is om meerdere locaties te gaan exploiteren. Zorgvastgoed als belegging Beleggen in kleinschalige woon-zorg is kiezen voor een duurzame vastgoedbelegging. De toenemende vergrijzing en schaarste op de woningmarkt garanderen een zekere investering. De keuze voor optimale locaties en de inzet van onze expertise en ons netwerk leiden tot stabiele beleggingen. Bovendien is er sprake van langdurige huurcontracten van minimaal 15 jaar met een gewaarborgd rendement. Martijn Verhagen HD architect schets woonzorgcomplex

6 Kleinschalige woon zorg 1. Initiatieffase Hier worden in overleg met de belegger en HD de uitgangspunten bepaald: het soort plan (herontwikkeling bestaande bouw of nieuwbouw), de doelgroep waarvoor de huisvesting wordt ontwikkeld en de planlocatie. 2. Verkennende marktanalyse In de marktanalyse wordt door HD inzicht gegeven in de markt van het specifieke product dat we aanbieden bij de belegger. De marktanalyse omvat onder meer de volgende punten: Marktdefinitie Marktpotentieel en marktvraag Voorzieningen in nabije omgeving 3. Concept & Projectontwikkeling In deze fase werken we het basisconcept voor een specifieke locatie uit. Ook toetsen we de financiële haalbaarheid. Activiteiten omvatten o.a.: Verkenning locatie(s) Schetsontwerp (incl. duurzaamheid en alternatieve toekomstmogelijkheden) Exploitant selecteren Stichtingskosten opstellen Indicatie rendement plan 4. Verdieping onderbouwing Met deze onderbouwing wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond op basis van marktonderzoek en een uitgebreide business case. Activiteiten omvatten o.a.: Haalbaarheidsanalyse Business case in samenwerking met exploitant Fiscaliteiten Financiering Creatieve Effectiviteit De HD aanpak koppelt verfrissende creativiteit aan effectiviteit. Dat leidt tot in het oog springende plannen, maar ook tot kostenbeheersing en het minimaliseren van risico s. De financiële onderbouwing van een project baseren we altijd op realistische calculaties over kosten, opbrengsten en werkelijke waarde. Structureel samenwerken HD kiest voor interdisciplinaire samenwerking, het delen van kennis en het gezamenlijk creëren van meerwaarde. Daarom werken wij structureel samen met onder andere fiscalisten, juridisch adviseurs, zorgondernemers en makelaars. Samen en Betrokken { BELEGGER HD TEAM EXPLOITANT LOCATIE 5. Ontwikkelovereenkomst Nadat de haalbaarheid van het project is aangetoond, zal een ontwikkelovereenkomst opgesteld worden waarin overeengekomen wordt op basis van welke uitgangspunten HD het plan daadwerkelijk ontwikkelt voor de belegger.

7 Wij staan klaar. De zorgvastgoed- en beleggingsmarkt op succesvolle wijze betreden? Hierbij kan HD van dienst zijn. Ons aanbod omvat een partnerschap, waarbij HD het aanspreekpunt is voor alle vragen die de opdrachtgever - belegger, zorgondernemer of grondeigenaar - heeft. Binnen ons totaalpakket aan diensten zetten we zowel specialistische knowhow als praktisch vakmanschap in. Ons goed ingespeelde team van ervaren specialisten kan exact die rol spelen die het beste bij elke vraag past. Schakel HD in voor deeltaak of totaalaanpak Ketenbeheersing vormt de essentie van de integrale manier van werken van HD. In onze organisatie zijn alle belangrijke disciplines samengebracht. Zo ondersteunen wij opdrachtgevers in het gehele ontwikkelings- en bouwproces. En kunnen onze professionals elkaar aanvullen, uitdagen en inspireren. HD biedt: Advies Conceptontwikkeling Planontwikkeling Haalbaarheidsstudies Locatieonderzoek Ontwerp Engineering Projectmanagement Directievoering Vanwege de korte lijnen en de regie bij één partij, is de HD-aanpak kostenbesparend en risicoreducerend. De opdrachtgever kan er voor kiezen om te starten met een verkennende deelopdracht. Achter een centraal aanspreekpunt, de HD projectmanager, staan vervolgens alle disciplines paraat om het project succesvol te ontwikkelen en te realiseren. HD Projectrealisatie B.V. Jan Leentvaarlaan DC Rotterdam +31 (0)

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant

Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon (0412) 66 49 11 Fax (0412) 66 49 94 Website: www.zorggoedbrabant.nl Oktober 2014 2 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Gemeenten van de Toekomst 28 mei 2014 Franz Lisztplantsoen 200, Utrecht Mei 2014 Pagina Voorwoord Van transitie naar transformatie Gemeenten staan

Nadere informatie

Vitaal Thuis. Samenwerken aan langer thuis wonen. Ondersteund door

Vitaal Thuis. Samenwerken aan langer thuis wonen. Ondersteund door Vitaal Thuis Samenwerken aan langer thuis wonen Ondersteund door 2 Vitaal Thuis Voorwoord Deze publicatie is een leidraad voor VVT instellingen (ver pleeg huiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg) die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

WOONVISIE. Analyse. Inhoud

WOONVISIE. Analyse. Inhoud WOONVISIE Analyse Inhoud 1: Inleiding pag. 2 2: Ontwikkelingen in wet- en regelgeving (volgt nog) 3: Trends op het gebied van wonen pag. 3 4: Huidige situatie op de woningmarkt pag. 5 5: Bevolkings- en

Nadere informatie