een ander perspectief!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een ander perspectief!"

Transcriptie

1 Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland hoog is. Tegelijk zien we dat zowel wettelijk als maatschappelijk de eisen aan het onderwijs enorm toenemen. Eigenlijk zijn we niet meer tevreden met de huidige standaard: het kan nog beter. Wij geloven dat ervaren leidinggevenden, die hun sporen buiten het onderwijs hebben verdiend, het onderwijs verrijken met hun inzichten. Zij zijn een aanvulling op de reeds aanwezige kwaliteit. Naast deze kwalitatieve impuls bestaat ook een kwantitatieve behoefte aan instroom van buiten: doorlopend zijn er vacatures voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs. Ten gevolge van de vergrijzing zal dit tekort toenemen. De komende jaren zal de uitstroom van leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs groter zijn dan de instroom vanuit de sector. Sinds 2009 bieden wij Schoolleiders van Buiten aan en bieden we jou de kans om als leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs als leidinggevende aan de slag te gaan! Ik kan het traject van harte aanbevelen aan anderen. Het voelt als een cadeau en ik voel mij dan ook zeer bevoorrecht, dat ik op mijn 48e nog de stap kan maken naar het onderwijs! Ik kijk erg rijk en tevreden terug op het traject. Voel me ook erg sterk, want ik heb de regie weer in eigen handen. Buiten het feit dat ik veel nieuwe kennis heb opgedaan, is dit een boost voor mijn eigen welbevinden! Ik weet namelijk nu weer waar ik energie van krijg: sociaal bezig zijn (voor de kinderen)! Dries Klösters (deelnemer groep 1, schoolleider) Schoolleiders van Buiten leidt specifiek op voor succesvol functioneren als leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn ruim 80 mensen je al voor gegaan in dit unieke traject. Ook jij kunt jouw specifieke kwaliteit, ervaring en expertise toevoegen aan het onderwijs in Nederland.

2 Waarom Schoolleiders van Buiten? Wij geloven in een maatschappij waarin verschillen aanvullingen zijn. Mensen die samen één duidelijk doel nastreven en elkaar daarin versterken. Wij geloven in een maatschappij waarin ieder zichzelf kan zijn. Een maatschappij waarin mensen anderen aansporen om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen. Hoe mooi zou het zijn wanneer je dat als kind al kunt leren, op school bijvoorbeeld. Het lijkt ons geweldig wanneer kinderen niet leren om op een ander of een statistisch gemiddelde te lijken, maar hun eigenheid leren kennen en waarderen. Daarom richten wij ons op scholen met een duidelijke eigen identiteit. Scholen die trots zijn op wie zij zijn en met alle energie hun betekenis kennen en nemen in de maatschappij. Wij richten ons op onderwijsprofessionals die zichzelf kennen en van daaruit kwaliteit leveren. Wij richten ons op schoolleiders die leidinggeven als een vak zien. Een vak waarmee je een duidelijk verschil kunt maken. Voor de school, voor haar medewerkers, voor de leerlingen, hun ouders en uiteindelijk voor de maatschappij. Kinderen zijn niet alleen de maatschappij van morgen, ze zijn de maatschappij van vandaag. Zij zijn het waard om maximaal voor te presteren. Jij bent het waard om maximaal voor te presteren.

3 Voor wie? Als je de ambitie hebt om jouw waarde toe te voegen aan het onderwijs* en je beschikt, naast je leidinggevende ervaring, minimaal over een afgeronde HBO bachelor opleiding, dan is Schoolleiders van Buiten voor jou bedoeld. Nadat je je door middel van deze brochure, onze website, een informatiebijeenkomst of gesprekken met schoolleiders, hebt laten informeren over Schoolleiders van Buiten ben je van harte welkom voor een oriënterend gesprek met één van onze medewerkers. Dit gesprek is bedoeld om zowel jou als MijnID.nu in staat te stellen een eerste inschatting te maken van de mogelijke partnership die we met elkaar aangaan. Wanneer beide partijen positief zijn over hun bevindingen in dat gesprek kan een assessment worden ingepland. Tijdens dit assessment zal enerzijds vastgesteld worden of je in potentie geschikt bent om als leidinggevende in het onderwijs aan de slag te gaan, maar anderzijds ook of de investering voldoende rendement oplevert. Dit assessment zal ook de basis vormen voor het op te stellen POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan). Als onderdeel van het assessment zullen ook referenties worden nagetrokken en een Verklaring Omtrent het Gedrag worden aangevraagd. Op basis van dit totaal aan informatie kan je worden toegelaten tot Schoolleiders van Buiten. * Deelnemers zijn eerder ingestroomd in het Basisonderwijs, het Voortgezet Onderwijs, het Speciaal Onderwijs en aan het onderwijs gelieerde organisaties, zoals de Onderwijs Inspectie.

4 Altijd Het doel van Schoolleiders van Buiten is dat deelnemers hun waarde toevoegen aan het onderwijs in Nederland. Wij zijn dan ook pas succesvol wanneer jij langer dan één jaar in een functie als leidinggevende in het onderwijs werkt. Om je daar toe in staat in te stellen bieden wij naast een opleiding ook een pakket van ondersteunende diensten dat bijdraagt aan dat doel. Dat pakket omvat onder andere ondersteuning bij het toetreden tot de onderwijs arbeidsmarkt en coaching gedurende het eerste jaar in je functie als leidinggevende. Je mag van ons verwachten dat we je in het gehele traject: opleiden tot erkend schoolleider; een eigen portfoliodocent toewijzen; actuele vacatures aanreiken; trainen in het voeren van sollicitatiegesprekken; ondersteunen bij het schrijven van je brief en cv; ondersteunen door middel van coaching on the job bij de start in jouw nieuwe baan. Kortom, we helpen je de vertaalslag te maken naar de context van het onderwijs en jouw specifieke leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen, zodat je daarmee het onderwijs verrijkt. Gedurende het hele traject wordt je begeleid en ondersteund door medewerkers van MijnID. nu en Windesheim. Je combineert studie en praktijkervaring (stages) en leert samen met ca. 15 anderen het vak van leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs. Daarbij hanteren we de principes van: Eigenaarschap en zelfsturing; Praktijk/werkplekleren; Sociaal-constructivisme: portfolioleren; Thematische studiedagen: informatie, instructie, inspiratie, training; Praktijkgericht onderzoek naar effectief leiderschap in het onderwijs.

5 Praktisch De opleiding Schoolleiders van Buiten leidt je binnen een jaar op tot het diploma Leidinggeven II. Dit betekent dat je een programma volgt dat gelijk staat aan het programma van Leidinggeven II, de traditionele schoolleidersopleiding. Dit programma kent een studielast van 20 EC s (562 sbu), aangevuld met minimaal 512 klokuren stage, verspreid over het hele jaar. In totaal is de studiebelasting voor deze opleiding daarmee minimaal 1074 uur. Dit betekent in de praktijk dat je minimaal 2 dagen per week besteedt aan Schoolleiders van Buiten. Hierdoor is het mogelijk om naast dit traject nog in een andere dienstbetrekking te blijven werken. Het rendement neemt uiteraard toe wanneer je meer aandacht kunt besteden aan Schoolleiders van Buiten. Door bijvoorbeeld gemiddeld 3 dagen in de week stage op een school te lopen en 1 dag aan het verwerken van de opdrachten te besteden is het makkelijker om focus te houden op je carrièreswitch. Hoe meer stage je loopt, hoe groter de praktijkervaring aan het einde van dit traject. Alle deelnemers volgen op dezelfde momenten de lesdagen en zullen uiteindelijk, bij goede beoordelingen, op hetzelfde moment het diploma Leidinggeven II behalen. Aan het einde van de studie wordt een bijlage bij het diploma gegeven waarop de specialisatie (primair of voortgezet onderwijs) wordt vermeld. Locatie De meeste lesdagen worden gegeven op Hogeschool Windesheim te Zwolle of in Apeldoorn in het pand van MijnID.nu. De tweedaagse wordt gehouden in een conferentieoord in het midden van het land. Stages op de scholen vinden plaats in de omgeving van de eigen woonplaats. Curriculum Schoolleider van Buiten Vroeg in het curriculum vindt een tweedaagse bijeenkomst plaats. In dit seminar komen onder andere de volgende zaken aan bod: kennismaking, verschillende leerstijlen, situationeel leiderschap, competenties voor leidinggevenden in het onderwijs, reflectie en intervisie en andere relevante zaken. Verder wordt gewerkt aan groepsvorming. Planning opleiding De bijeenkomsten vinden bij benadering eens per 3 weken plaats. In de opleiding wordt gericht aandacht besteed aan individueel leren, groepsleren en werkplekleren. De opdrachten hiervoor worden uitgezet gedurende de opleidingsdagen en zijn gericht op de schoolpraktijk.

6 Centraal in deze opdrachten staat dat jij de geleerde theorie aan de praktijk moet koppelen. Thema s De opleiding is gebaseerd op de ontwikkeling van succesvol leiderschap naar de theorie van Leithwood. Daarom worden de vier volgende modules aangeboden: Module I Richting geven Bouwen aan een gedeelde visie; Werken aan acceptatie van gemeenschappelijke doelen; Hoge verwachtingen koesteren van mensen. Module III De organisatie herinrichten De organisatie uitlijnen met de kernopdracht; Creëren van een op samenwerking gerichte cultuur; Herstructureren van de tijd; Educatief partnerschap versterken; School verbinden met wijdere omgeving. Module IV Leidinggeven aan het onderwijsprogramma Excellente leraren aantrekken; Kwaliteit van instructie; Leerling resultaten monitoren; Buffer zijn voor het personeel. Module II Mensen ontwikkelen Persoonlijke en betrokken ondersteuning bieden; Intellectueel uitdagen; De gewenste organisatiewaarden persoonlijk modelleren. In elk van deze modules zal je steeds aandacht besteden aan Jouw persoonlijke leiderschapsontwikkeling o Assessment -> POP -> leerlijnen Jouw kennisbasis voor leidinggevende in PO/VO

7 Opleiding schematisch weergegeven Seminar Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Afstuderen Kennismaking en introductie opleiding Onderwijsprogramma leiden Richting geven Mensen ontwikkelen Organisatie (her) Inrichten Eindpresentatie & diplomeren Dag 1-2 Dag 3-7 Dag 8-11 Dag Dag Dag Werkplek en Portfolioleren Werkplekopdrachten gekoppeld aan leerlijnen en kennisbasis Persoonlijk Ontwikkelingslijn Verplicht & Keuze Reflectie op module 1 Verplicht & Keuze Reflectie op module 2 Verplicht & Keuze Reflectie op module 3 Reflectie op en ontwikkeling n.a.v. persoonlijke ontwikkeldoelen in persoonlijk ontwikkelplan Werkplekopdrachten op verzoek van opdrachtgever stageschool Begeleid en onbegeleid portfolioleren Verplicht & Keuze Reflectie op module 4 Studiebelasting Contacttijd op basis van aantal bijeenkomsten, trainingen en gesprekken Voorbereidingstijd m.b.t. bijeenkomsten, trainingen en gesprekken Werkplekactiviteiten en literatuurstudie Afstudeerwerkstuk Totaal 152 uur 160 uur 170 uur 80 uur 562 uur Dit komt overeen met 20 ECT S (European Credit Transfer System Points). Doordat de stages minimaal 512 uur bedragen komt de totale studiebelasting op minimaal 1074 uur.

8 Docenten De docenten van Windesheim hebben ruime ervaring als opleidingsdocent en staan daarnaast nog dagelijks in de praktijk van het onderwijs als leidinggevende of geven begeleiding aan het management op scholen in het primair of voortgezet onderwijs. Portfoliodocenten Gedurende de opleiding worden de deelnemers begeleid door ervaren portfoliodocenten. Dit zijn ervaren leidinggevenden uit het onderwijs, die ruime ervaring hebben als coach of supervisor. Intervisiebijeenkomsten De groepsbijeenkomsten bestaan deels uit intervisiemomenten, waarbinnen de deelnemers de eigen resultaten en uitdagingen aan elkaar presenteren en kritisch bespreken. Ook wordt aandacht besteed aan het leren in groepen. Daarnaast zullen tijdens deze bijeenkomsten workshops plaatsvinden waarin actuele onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde komen. worden na afloop beoordeeld door de directeur van de stageschool, eventueel in overleg met degene die de stage bezoeken aflegt. Alle stageperiodes moeten met een voldoende zijn afgesloten, voordat de deelnemer kan afstuderen. Mocht een stageperiode uiteindelijk als onvoldoende worden beoordeeld, dan dient deze stage op een andere school te worden overgedaan. Stage Koppeling tussen theorie en (de eigen leiderschaps)praktijk is een belangrijk onderdeel van dit traject. Naast de lesdagen die in de regel eens in de 3 weken plaatsvinden, wordt er in de andere weken stage gelopen op een school. Het vinden van een stageplek is in de eerste plaats jouw verantwoordelijkheid. Door zelf op zoek te gaan naar een stageplek worden de eerste contacten gelegd in het onderwijs. Desgewenst kan MijnID.nu ondersteunen bij het vinden van een stageplek. Gedurende de stage voer je opdrachten uit die door de opleiding zijn geformuleerd. De stage bestaat uit drie periodes, waardoor je op drie verschillende scholen werkt aan je eigen ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs. Het minimum aantal uren stage bedraagt 512. Gedurende de stageperiode krijgt je bezoek op de stageschool van je portfoliobegeleider. De stages Eindpresentatie Aan het einde van de opleiding presenteer je jouw eindportfolio. Deze eindpresentatie wordt gegeven voor de portfoliogroep, de portfoliodocent en een extern gecommitteerde. Wanneer deze eindpresentatie als voldoende wordt beoordeeld, dan ontvang je het diploma Leidinggeven II. Coaching Aan de deelnemers wordt na de start in de nieuwe functie coaching on the job gegeven door middel van een viertal coachingsgesprekken. Deze coaching zal worden uitgevoerd door ervaren coaches van MijnID.nu en is er op gericht om jou een goede start te geven als leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs. Evaluatie Tijdens de opleiding zal de kwaliteit worden gemeten door de deelnemers te vragen een online enquête in te vullen.

9 Formeel Kosten Dit traject vraagt een investering van ,- inclusief studiematerialen en verblijf in een conferentieoord. Verder dient rekening te worden gehouden met een beperkt bedrag voor de aanschaf van enkele boeken. De opleiding kan door de (toekomstige) werkgever of door de deelnemer zelf worden bekostigd. We informeren je graag over de verschillende mogelijkheden. Start opleiding De opleiding Schoolleiders van Buiten zal van start gaan bij voldoende aanmeldingen. Op de website van MijnID.nu wordt de eerstvolgende startdatum genoemd. Aanmelden Deelnemers kunnen zich online aanmelden via de site van MijnID.nu of kunnen bellen met het telefoonnummer voor meer informatie.

10 Algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst tussen een cursist en MijnID.nu Opleidingen B.V. en Hogeschool Windesheim tot het deelnemen aan de opleiding Schoolleiders van Buiten. Artikel 1. Definities Cursist De natuurlijke persoon die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door MijnID.nu Opleidingen B.V. verzorgde opleiding in samenwerking met Hogeschool Windesheim; MijnID.nu opleidingen BV. De organisatie die in samenwerking met Hogeschool Windesheim de opleiding aanbiedt. Windesheim Hogeschool Windesheim; de organisatie die in samenwerking met MijnID.nu Opleidingen B.V. de opleiding aanbiedt. Opleiding De managementopleiding voor het onderwijs, workshops of seminars, uitdrukkelijk niet vallende onder het regiem van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Aanmelding Het door de cursist schriftelijk (per brief, fax of ) kenbaar maken aan MijnID.nu Opleidingen B.V. dat hij/zij een opleiding wil volgen bij MijnID.nu Opleidingen B.V. in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan MijnID.nu Opleidingen B.V. tot het doen inschrijven voor deze opleiding. Inschrijving De handeling van MijnID.nu Opleidingen B.V. waardoor de aanmelding van de cursist door MijnID.nu Opleidingen B.V. wordt aanvaard. Inschrijfgeld Het bedrag dat door de cursist aan MijnID.nu Opleidingen B.V. moet worden betaald om te kunnen worden ingeschreven. Verblijfsgeld Het bedrag dat door de cursist aan MijnID.nu Opleidingen B.V. moet worden betaald om de opleiding te kunnen volgen op een locatie en te worden voorzien van koffie en/of thee. Het bedrag is inclusief BTW. Opleidingsgeld Het bedrag dat door de cursist aan MijnID.nu Opleidingen B.V. moet worden betaald om de opleiding te mogen volgen. Het opleidingsgeld moet voorafgaand aan de start van de opleiding volledig zijn overgemaakt op de rekening van MijnID.nu Opleidingen B.V.. Artikel 2. Aanmelding a. De aanmelding voor een opleiding bij MijnID.nu Opleidingen B.V. vindt uitsluitend plaats door middel van de door MijnID.nu Opleidingen B.V. verstrekte aanmeldingsformulieren. b. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en de regels die zijn opgenomen in de algemene brochure of in de specifieke informatiekaternen. c. Aanmelden kan slechts plaatsvinden voor een totale aaneengesloten studieperiode. d. Tegelijk met het aanmeldingsformulier ontvangt de cursist een factuur waarmee het inschrijfgeld binnen 14 dagen na dagtekening dient te worden voldaan. Het bedrag van het inschrijfgeld is vermeld in de brochure en bedraagt derhalve 125,-. e. Voor de aanmelding van de opleiding geldt als wettelijke toelatingseis een minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding met diploma en aantoonbaar leidinggevende ervaring. f. Deze voorwaarden worden nadrukkelijk besproken in de gesprekken voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding. g. Om te kunnen worden ingeschreven als cursist worden de volgende bescheiden gevraagd: h. een kopie van de identiteitsgegevens uit het paspoort, de Europese ID-card of het rijbewijs i. een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier j. een kopie van het HBO- of WO-diploma k. een verklaring van integrale verantwoordelijkheid als dit vereist is voor de opleiding l. een Verklaring Omtrent Gedrag m. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard na betaling van het inschrijfgeld en nadat MijnID.nu Opleidingen B.V. de aanmelding schriftelijk aan de cursist heeft bevestigd. De betaling en bevestiging gelden samen als bewijs van aanmelding. n. MijnID.nu Opleidingen B.V. is gerechtigd de aanmelding van een cursist te weigeren: o. indien de cursist niet voldoet aan de gestelde voorkennis, vooropleiding, werkervaring of verantwoordelijkheid en/of overige toelatingsvoorwaarden, p. indien de cursist geen vaste woon- of verblijfplaats q. heeft in Nederland en niet het volledige inschrijfgeld heeft betaald. r. indien de cursist het opleidingsgeld, ook na aanmaning daartoe niet heeft betaald. s. indien door omstandigheden referenties negatief zijn, de bij 2f genoemde documenten niet kunnen worden overhandigd om welke reden dan ook. t. De weigering zal schriftelijk aan de deelnemer worden meegedeeld. Het inschrijfgeld van 125 moet derhalve te allen tijde worden betaald. Artikel 3. Correspondentie Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat alle correspondentie aan het door de cursist opgegeven correspondentieadres en/ of adres wordt toegezonden. Alle wijzigingen in deze adressen dienen tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van MijnID.nu Opleidingen B.V. waar de cursist staat ingeschreven. MijnID.nu Opleidingen B.V. is derhalve niets verwijtbaar en niet aansprakelijk indien de cursist verzuimd heeft een nieuw adres schriftelijk door te geven aan het hiervoor genoemde secretariaat. Artikel 4. Annulering van de aanmelding u. Annulering van de aanmelding door de cursist kan plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding. v. De annulering, zoals genoemd in het eerste lid, dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. De cursist is in dat geval slechts het inschrijfgeld aan MijnID.nu Opleidingen B.V. verschuldigd.

11 w. Bij annulering na de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel geldt de regeling van tussentijdse opzegging in artikel. 6 van deze voorwaarden. Artikel 5. Opleidingsgeld a. De hoogte van het opleidingsgeld is vermeld in de brochure. b. De opleidingsprijs wordt per studiejaar vastgesteld. c. Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt een assessment afgenomen. Mocht de uitslag van het assessment negatief uitvallen, waardoor de deelnemer niet wordt toegelaten tot de opleiding, dan wordt er een bedrag van 1200 in rekening gebracht voor de afname van het assessment. d. Is de uitslag van het assessment positief, dan wordt de prijs van het assessment van 1200 in mindering gebracht op de totaalfactuur van het opleidingsgeld. In totaal wordt voor de opleiding in rekening gebracht. e. Na de aanmelding ontvangt de cursist een factuur om de opleidingskosten te voldoen. Na ontvangst van het opleidingsgeld door MijnID.nu Opleidingen B.V. waar de cursist staat ingeschreven, is de cursist gerechtigd de opleiding te volgen. f. Indien de cursist door ziekte of anderszins een trainingsactiviteit wil inhalen, in het studiejaar waar voor is ingeschreven, wordt minimaal verblijfsgeld voor de training in rekening gebracht door MijnID.nu Opleidingen B.V. waar de cursist staat ingeschreven. g. De cursist die op eigen verzoek de opleiding waarvoor men staat ingeschreven wil vertragen c.q. wil vervolgen op een later tijdstip (nadat het studiejaar waarvoor is ingeschreven is afgelopen), dient zich op nieuw in te schrijven. De cursist ontvangt in dat geval een factuur van de inschrijfkosten en overige kosten als gevolg van de vertraging. h. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de cursist het opleidingsgeld binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch ten minste 14 dagen voor aanvang van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie. i. De cursist zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. j. Aan MijnID.nu Opleidingen B.V. is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het verschuldigde opleidingsgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van MijnID.nu Opleidingen B.V., als het een termijnbetaling betreft, alsdan het nog openstaande bedrag direct op te eisen. k. De cursist zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met B.T.W. en de wettelijke rente. Artikel 6. Tussentijdse opzegging a. Tussentijdse opzegging van de aanmelding voor opleidingen tot en met een opleidingsduur van een tot anderhalf jaar is niet mogelijk. Een cursist die hiervoor is ingeschreven en deze aanmelding niet heeft geannuleerd volgens artikel 4 lid a. van deze voorwaarden is verplicht het volledige opleidingsgeld aan MijnID.nu Opleidingen B.V. te voldoen. Er zal geen restitutie plaatsvinden. b. Tussentijdse opzegging of stopzetting van de opleiding leidt nooit tot restitutie van het betaalde opleidingsgeld. c. De opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. d. Artikel 7. De opleiding e. Hogeschool Windesheim heeft het recht om een opleiding voor de aanvang ervan af te gelasten om welke reden dan ook. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het betaalde opleidingsgeld. f. Hogeschool Windesheim is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal. g. Hogeschool Windesheim is gerechtigd om wijzigingen in het program ma, de inhoud van de opleiding en/of het docententeam aan te brengen. Hogeschool Windesheim zal de cursisten hiervan maximaal 2 weken voor aanvang van de betreffende bijeenkomst, schriftelijk of per in kennis stellen. Artikel 8. Auteursrecht MijnID.nu Opleidingen B.V. en Hogeschool Windesheim zijn rechthebbende op het auteursrecht op het aan de cursist ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de directie van MijnID.nu Opleidingen B.V. en Hogeschool Windesheim. Artikel 9. Aansprakelijkheid MijnID.nu Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de gebouwen en op de terreinen waar de opleiding door de cursist wordt gevolgd. De aansprakelijkheid van MijnID.nu Opleidingen B.V. bij het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van zijn/haar verplichtingen, blijft beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag aan opleidingsgeld c.q. inschrijfgeld dat door de cursist is voldaan in het betreffende studiejaar. Artikel 10. Slotbepalingen a. Op een met MijnID.nu Opleidingen B.V. in samenwerking met Hogeschool Windesheim aangegane overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. b. Een cursist die het niet eens is met de gang van zaken rond de aanmelding dan wel rondom de door het te volgen c.q. gevolgde opleiding kan hiervoor een schriftelijke klacht indienen bij de directie van MijnID.nu Opleidingen B.V.. De directie van MijnID.nu Opleidingen B.V. zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen met de cursist omtrent de (wijze van afhandeling van de) klacht. Partijen zullen trachten elk geschil langs minnelijke weg op te lossen. c. Indien partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen zal het verschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

12 Loolaan AB Apeldoorn Tel

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie