een ander perspectief!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een ander perspectief!"

Transcriptie

1 Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland hoog is. Tegelijk zien we dat zowel wettelijk als maatschappelijk de eisen aan het onderwijs enorm toenemen. Eigenlijk zijn we niet meer tevreden met de huidige standaard: het kan nog beter. Wij geloven dat ervaren leidinggevenden, die hun sporen buiten het onderwijs hebben verdiend, het onderwijs verrijken met hun inzichten. Zij zijn een aanvulling op de reeds aanwezige kwaliteit. Naast deze kwalitatieve impuls bestaat ook een kwantitatieve behoefte aan instroom van buiten: doorlopend zijn er vacatures voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs. Ten gevolge van de vergrijzing zal dit tekort toenemen. De komende jaren zal de uitstroom van leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs groter zijn dan de instroom vanuit de sector. Sinds 2009 bieden wij Schoolleiders van Buiten aan en bieden we jou de kans om als leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs als leidinggevende aan de slag te gaan! Ik kan het traject van harte aanbevelen aan anderen. Het voelt als een cadeau en ik voel mij dan ook zeer bevoorrecht, dat ik op mijn 48e nog de stap kan maken naar het onderwijs! Ik kijk erg rijk en tevreden terug op het traject. Voel me ook erg sterk, want ik heb de regie weer in eigen handen. Buiten het feit dat ik veel nieuwe kennis heb opgedaan, is dit een boost voor mijn eigen welbevinden! Ik weet namelijk nu weer waar ik energie van krijg: sociaal bezig zijn (voor de kinderen)! Dries Klösters (deelnemer groep 1, schoolleider) Schoolleiders van Buiten leidt specifiek op voor succesvol functioneren als leidinggevende in het primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn ruim 80 mensen je al voor gegaan in dit unieke traject. Ook jij kunt jouw specifieke kwaliteit, ervaring en expertise toevoegen aan het onderwijs in Nederland.

2 Waarom Schoolleiders van Buiten? Wij geloven in een maatschappij waarin verschillen aanvullingen zijn. Mensen die samen één duidelijk doel nastreven en elkaar daarin versterken. Wij geloven in een maatschappij waarin ieder zichzelf kan zijn. Een maatschappij waarin mensen anderen aansporen om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen. Hoe mooi zou het zijn wanneer je dat als kind al kunt leren, op school bijvoorbeeld. Het lijkt ons geweldig wanneer kinderen niet leren om op een ander of een statistisch gemiddelde te lijken, maar hun eigenheid leren kennen en waarderen. Daarom richten wij ons op scholen met een duidelijke eigen identiteit. Scholen die trots zijn op wie zij zijn en met alle energie hun betekenis kennen en nemen in de maatschappij. Wij richten ons op onderwijsprofessionals die zichzelf kennen en van daaruit kwaliteit leveren. Wij richten ons op schoolleiders die leidinggeven als een vak zien. Een vak waarmee je een duidelijk verschil kunt maken. Voor de school, voor haar medewerkers, voor de leerlingen, hun ouders en uiteindelijk voor de maatschappij. Kinderen zijn niet alleen de maatschappij van morgen, ze zijn de maatschappij van vandaag. Zij zijn het waard om maximaal voor te presteren. Jij bent het waard om maximaal voor te presteren.

3 Voor wie? Als je de ambitie hebt om jouw waarde toe te voegen aan het onderwijs* en je beschikt, naast je leidinggevende ervaring, minimaal over een afgeronde HBO bachelor opleiding, dan is Schoolleiders van Buiten voor jou bedoeld. Nadat je je door middel van deze brochure, onze website, een informatiebijeenkomst of gesprekken met schoolleiders, hebt laten informeren over Schoolleiders van Buiten ben je van harte welkom voor een oriënterend gesprek met één van onze medewerkers. Dit gesprek is bedoeld om zowel jou als MijnID.nu in staat te stellen een eerste inschatting te maken van de mogelijke partnership die we met elkaar aangaan. Wanneer beide partijen positief zijn over hun bevindingen in dat gesprek kan een assessment worden ingepland. Tijdens dit assessment zal enerzijds vastgesteld worden of je in potentie geschikt bent om als leidinggevende in het onderwijs aan de slag te gaan, maar anderzijds ook of de investering voldoende rendement oplevert. Dit assessment zal ook de basis vormen voor het op te stellen POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan). Als onderdeel van het assessment zullen ook referenties worden nagetrokken en een Verklaring Omtrent het Gedrag worden aangevraagd. Op basis van dit totaal aan informatie kan je worden toegelaten tot Schoolleiders van Buiten. * Deelnemers zijn eerder ingestroomd in het Basisonderwijs, het Voortgezet Onderwijs, het Speciaal Onderwijs en aan het onderwijs gelieerde organisaties, zoals de Onderwijs Inspectie.

4 Altijd Het doel van Schoolleiders van Buiten is dat deelnemers hun waarde toevoegen aan het onderwijs in Nederland. Wij zijn dan ook pas succesvol wanneer jij langer dan één jaar in een functie als leidinggevende in het onderwijs werkt. Om je daar toe in staat in te stellen bieden wij naast een opleiding ook een pakket van ondersteunende diensten dat bijdraagt aan dat doel. Dat pakket omvat onder andere ondersteuning bij het toetreden tot de onderwijs arbeidsmarkt en coaching gedurende het eerste jaar in je functie als leidinggevende. Je mag van ons verwachten dat we je in het gehele traject: opleiden tot erkend schoolleider; een eigen portfoliodocent toewijzen; actuele vacatures aanreiken; trainen in het voeren van sollicitatiegesprekken; ondersteunen bij het schrijven van je brief en cv; ondersteunen door middel van coaching on the job bij de start in jouw nieuwe baan. Kortom, we helpen je de vertaalslag te maken naar de context van het onderwijs en jouw specifieke leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen, zodat je daarmee het onderwijs verrijkt. Gedurende het hele traject wordt je begeleid en ondersteund door medewerkers van MijnID. nu en Windesheim. Je combineert studie en praktijkervaring (stages) en leert samen met ca. 15 anderen het vak van leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs. Daarbij hanteren we de principes van: Eigenaarschap en zelfsturing; Praktijk/werkplekleren; Sociaal-constructivisme: portfolioleren; Thematische studiedagen: informatie, instructie, inspiratie, training; Praktijkgericht onderzoek naar effectief leiderschap in het onderwijs.

5 Praktisch De opleiding Schoolleiders van Buiten leidt je binnen een jaar op tot het diploma Leidinggeven II. Dit betekent dat je een programma volgt dat gelijk staat aan het programma van Leidinggeven II, de traditionele schoolleidersopleiding. Dit programma kent een studielast van 20 EC s (562 sbu), aangevuld met minimaal 512 klokuren stage, verspreid over het hele jaar. In totaal is de studiebelasting voor deze opleiding daarmee minimaal 1074 uur. Dit betekent in de praktijk dat je minimaal 2 dagen per week besteedt aan Schoolleiders van Buiten. Hierdoor is het mogelijk om naast dit traject nog in een andere dienstbetrekking te blijven werken. Het rendement neemt uiteraard toe wanneer je meer aandacht kunt besteden aan Schoolleiders van Buiten. Door bijvoorbeeld gemiddeld 3 dagen in de week stage op een school te lopen en 1 dag aan het verwerken van de opdrachten te besteden is het makkelijker om focus te houden op je carrièreswitch. Hoe meer stage je loopt, hoe groter de praktijkervaring aan het einde van dit traject. Alle deelnemers volgen op dezelfde momenten de lesdagen en zullen uiteindelijk, bij goede beoordelingen, op hetzelfde moment het diploma Leidinggeven II behalen. Aan het einde van de studie wordt een bijlage bij het diploma gegeven waarop de specialisatie (primair of voortgezet onderwijs) wordt vermeld. Locatie De meeste lesdagen worden gegeven op Hogeschool Windesheim te Zwolle of in Apeldoorn in het pand van MijnID.nu. De tweedaagse wordt gehouden in een conferentieoord in het midden van het land. Stages op de scholen vinden plaats in de omgeving van de eigen woonplaats. Curriculum Schoolleider van Buiten Vroeg in het curriculum vindt een tweedaagse bijeenkomst plaats. In dit seminar komen onder andere de volgende zaken aan bod: kennismaking, verschillende leerstijlen, situationeel leiderschap, competenties voor leidinggevenden in het onderwijs, reflectie en intervisie en andere relevante zaken. Verder wordt gewerkt aan groepsvorming. Planning opleiding De bijeenkomsten vinden bij benadering eens per 3 weken plaats. In de opleiding wordt gericht aandacht besteed aan individueel leren, groepsleren en werkplekleren. De opdrachten hiervoor worden uitgezet gedurende de opleidingsdagen en zijn gericht op de schoolpraktijk.

6 Centraal in deze opdrachten staat dat jij de geleerde theorie aan de praktijk moet koppelen. Thema s De opleiding is gebaseerd op de ontwikkeling van succesvol leiderschap naar de theorie van Leithwood. Daarom worden de vier volgende modules aangeboden: Module I Richting geven Bouwen aan een gedeelde visie; Werken aan acceptatie van gemeenschappelijke doelen; Hoge verwachtingen koesteren van mensen. Module III De organisatie herinrichten De organisatie uitlijnen met de kernopdracht; Creëren van een op samenwerking gerichte cultuur; Herstructureren van de tijd; Educatief partnerschap versterken; School verbinden met wijdere omgeving. Module IV Leidinggeven aan het onderwijsprogramma Excellente leraren aantrekken; Kwaliteit van instructie; Leerling resultaten monitoren; Buffer zijn voor het personeel. Module II Mensen ontwikkelen Persoonlijke en betrokken ondersteuning bieden; Intellectueel uitdagen; De gewenste organisatiewaarden persoonlijk modelleren. In elk van deze modules zal je steeds aandacht besteden aan Jouw persoonlijke leiderschapsontwikkeling o Assessment -> POP -> leerlijnen Jouw kennisbasis voor leidinggevende in PO/VO

7 Opleiding schematisch weergegeven Seminar Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Afstuderen Kennismaking en introductie opleiding Onderwijsprogramma leiden Richting geven Mensen ontwikkelen Organisatie (her) Inrichten Eindpresentatie & diplomeren Dag 1-2 Dag 3-7 Dag 8-11 Dag Dag Dag Werkplek en Portfolioleren Werkplekopdrachten gekoppeld aan leerlijnen en kennisbasis Persoonlijk Ontwikkelingslijn Verplicht & Keuze Reflectie op module 1 Verplicht & Keuze Reflectie op module 2 Verplicht & Keuze Reflectie op module 3 Reflectie op en ontwikkeling n.a.v. persoonlijke ontwikkeldoelen in persoonlijk ontwikkelplan Werkplekopdrachten op verzoek van opdrachtgever stageschool Begeleid en onbegeleid portfolioleren Verplicht & Keuze Reflectie op module 4 Studiebelasting Contacttijd op basis van aantal bijeenkomsten, trainingen en gesprekken Voorbereidingstijd m.b.t. bijeenkomsten, trainingen en gesprekken Werkplekactiviteiten en literatuurstudie Afstudeerwerkstuk Totaal 152 uur 160 uur 170 uur 80 uur 562 uur Dit komt overeen met 20 ECT S (European Credit Transfer System Points). Doordat de stages minimaal 512 uur bedragen komt de totale studiebelasting op minimaal 1074 uur.

8 Docenten De docenten van Windesheim hebben ruime ervaring als opleidingsdocent en staan daarnaast nog dagelijks in de praktijk van het onderwijs als leidinggevende of geven begeleiding aan het management op scholen in het primair of voortgezet onderwijs. Portfoliodocenten Gedurende de opleiding worden de deelnemers begeleid door ervaren portfoliodocenten. Dit zijn ervaren leidinggevenden uit het onderwijs, die ruime ervaring hebben als coach of supervisor. Intervisiebijeenkomsten De groepsbijeenkomsten bestaan deels uit intervisiemomenten, waarbinnen de deelnemers de eigen resultaten en uitdagingen aan elkaar presenteren en kritisch bespreken. Ook wordt aandacht besteed aan het leren in groepen. Daarnaast zullen tijdens deze bijeenkomsten workshops plaatsvinden waarin actuele onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde komen. worden na afloop beoordeeld door de directeur van de stageschool, eventueel in overleg met degene die de stage bezoeken aflegt. Alle stageperiodes moeten met een voldoende zijn afgesloten, voordat de deelnemer kan afstuderen. Mocht een stageperiode uiteindelijk als onvoldoende worden beoordeeld, dan dient deze stage op een andere school te worden overgedaan. Stage Koppeling tussen theorie en (de eigen leiderschaps)praktijk is een belangrijk onderdeel van dit traject. Naast de lesdagen die in de regel eens in de 3 weken plaatsvinden, wordt er in de andere weken stage gelopen op een school. Het vinden van een stageplek is in de eerste plaats jouw verantwoordelijkheid. Door zelf op zoek te gaan naar een stageplek worden de eerste contacten gelegd in het onderwijs. Desgewenst kan MijnID.nu ondersteunen bij het vinden van een stageplek. Gedurende de stage voer je opdrachten uit die door de opleiding zijn geformuleerd. De stage bestaat uit drie periodes, waardoor je op drie verschillende scholen werkt aan je eigen ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs. Het minimum aantal uren stage bedraagt 512. Gedurende de stageperiode krijgt je bezoek op de stageschool van je portfoliobegeleider. De stages Eindpresentatie Aan het einde van de opleiding presenteer je jouw eindportfolio. Deze eindpresentatie wordt gegeven voor de portfoliogroep, de portfoliodocent en een extern gecommitteerde. Wanneer deze eindpresentatie als voldoende wordt beoordeeld, dan ontvang je het diploma Leidinggeven II. Coaching Aan de deelnemers wordt na de start in de nieuwe functie coaching on the job gegeven door middel van een viertal coachingsgesprekken. Deze coaching zal worden uitgevoerd door ervaren coaches van MijnID.nu en is er op gericht om jou een goede start te geven als leidinggevende in het primair of voortgezet onderwijs. Evaluatie Tijdens de opleiding zal de kwaliteit worden gemeten door de deelnemers te vragen een online enquête in te vullen.

9 Formeel Kosten Dit traject vraagt een investering van ,- inclusief studiematerialen en verblijf in een conferentieoord. Verder dient rekening te worden gehouden met een beperkt bedrag voor de aanschaf van enkele boeken. De opleiding kan door de (toekomstige) werkgever of door de deelnemer zelf worden bekostigd. We informeren je graag over de verschillende mogelijkheden. Start opleiding De opleiding Schoolleiders van Buiten zal van start gaan bij voldoende aanmeldingen. Op de website van MijnID.nu wordt de eerstvolgende startdatum genoemd. Aanmelden Deelnemers kunnen zich online aanmelden via de site van MijnID.nu of kunnen bellen met het telefoonnummer voor meer informatie.

10 Algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst tussen een cursist en MijnID.nu Opleidingen B.V. en Hogeschool Windesheim tot het deelnemen aan de opleiding Schoolleiders van Buiten. Artikel 1. Definities Cursist De natuurlijke persoon die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door MijnID.nu Opleidingen B.V. verzorgde opleiding in samenwerking met Hogeschool Windesheim; MijnID.nu opleidingen BV. De organisatie die in samenwerking met Hogeschool Windesheim de opleiding aanbiedt. Windesheim Hogeschool Windesheim; de organisatie die in samenwerking met MijnID.nu Opleidingen B.V. de opleiding aanbiedt. Opleiding De managementopleiding voor het onderwijs, workshops of seminars, uitdrukkelijk niet vallende onder het regiem van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Aanmelding Het door de cursist schriftelijk (per brief, fax of ) kenbaar maken aan MijnID.nu Opleidingen B.V. dat hij/zij een opleiding wil volgen bij MijnID.nu Opleidingen B.V. in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan MijnID.nu Opleidingen B.V. tot het doen inschrijven voor deze opleiding. Inschrijving De handeling van MijnID.nu Opleidingen B.V. waardoor de aanmelding van de cursist door MijnID.nu Opleidingen B.V. wordt aanvaard. Inschrijfgeld Het bedrag dat door de cursist aan MijnID.nu Opleidingen B.V. moet worden betaald om te kunnen worden ingeschreven. Verblijfsgeld Het bedrag dat door de cursist aan MijnID.nu Opleidingen B.V. moet worden betaald om de opleiding te kunnen volgen op een locatie en te worden voorzien van koffie en/of thee. Het bedrag is inclusief BTW. Opleidingsgeld Het bedrag dat door de cursist aan MijnID.nu Opleidingen B.V. moet worden betaald om de opleiding te mogen volgen. Het opleidingsgeld moet voorafgaand aan de start van de opleiding volledig zijn overgemaakt op de rekening van MijnID.nu Opleidingen B.V.. Artikel 2. Aanmelding a. De aanmelding voor een opleiding bij MijnID.nu Opleidingen B.V. vindt uitsluitend plaats door middel van de door MijnID.nu Opleidingen B.V. verstrekte aanmeldingsformulieren. b. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en de regels die zijn opgenomen in de algemene brochure of in de specifieke informatiekaternen. c. Aanmelden kan slechts plaatsvinden voor een totale aaneengesloten studieperiode. d. Tegelijk met het aanmeldingsformulier ontvangt de cursist een factuur waarmee het inschrijfgeld binnen 14 dagen na dagtekening dient te worden voldaan. Het bedrag van het inschrijfgeld is vermeld in de brochure en bedraagt derhalve 125,-. e. Voor de aanmelding van de opleiding geldt als wettelijke toelatingseis een minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding met diploma en aantoonbaar leidinggevende ervaring. f. Deze voorwaarden worden nadrukkelijk besproken in de gesprekken voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding. g. Om te kunnen worden ingeschreven als cursist worden de volgende bescheiden gevraagd: h. een kopie van de identiteitsgegevens uit het paspoort, de Europese ID-card of het rijbewijs i. een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier j. een kopie van het HBO- of WO-diploma k. een verklaring van integrale verantwoordelijkheid als dit vereist is voor de opleiding l. een Verklaring Omtrent Gedrag m. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard na betaling van het inschrijfgeld en nadat MijnID.nu Opleidingen B.V. de aanmelding schriftelijk aan de cursist heeft bevestigd. De betaling en bevestiging gelden samen als bewijs van aanmelding. n. MijnID.nu Opleidingen B.V. is gerechtigd de aanmelding van een cursist te weigeren: o. indien de cursist niet voldoet aan de gestelde voorkennis, vooropleiding, werkervaring of verantwoordelijkheid en/of overige toelatingsvoorwaarden, p. indien de cursist geen vaste woon- of verblijfplaats q. heeft in Nederland en niet het volledige inschrijfgeld heeft betaald. r. indien de cursist het opleidingsgeld, ook na aanmaning daartoe niet heeft betaald. s. indien door omstandigheden referenties negatief zijn, de bij 2f genoemde documenten niet kunnen worden overhandigd om welke reden dan ook. t. De weigering zal schriftelijk aan de deelnemer worden meegedeeld. Het inschrijfgeld van 125 moet derhalve te allen tijde worden betaald. Artikel 3. Correspondentie Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat alle correspondentie aan het door de cursist opgegeven correspondentieadres en/ of adres wordt toegezonden. Alle wijzigingen in deze adressen dienen tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van MijnID.nu Opleidingen B.V. waar de cursist staat ingeschreven. MijnID.nu Opleidingen B.V. is derhalve niets verwijtbaar en niet aansprakelijk indien de cursist verzuimd heeft een nieuw adres schriftelijk door te geven aan het hiervoor genoemde secretariaat. Artikel 4. Annulering van de aanmelding u. Annulering van de aanmelding door de cursist kan plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding. v. De annulering, zoals genoemd in het eerste lid, dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. De cursist is in dat geval slechts het inschrijfgeld aan MijnID.nu Opleidingen B.V. verschuldigd.

11 w. Bij annulering na de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel geldt de regeling van tussentijdse opzegging in artikel. 6 van deze voorwaarden. Artikel 5. Opleidingsgeld a. De hoogte van het opleidingsgeld is vermeld in de brochure. b. De opleidingsprijs wordt per studiejaar vastgesteld. c. Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt een assessment afgenomen. Mocht de uitslag van het assessment negatief uitvallen, waardoor de deelnemer niet wordt toegelaten tot de opleiding, dan wordt er een bedrag van 1200 in rekening gebracht voor de afname van het assessment. d. Is de uitslag van het assessment positief, dan wordt de prijs van het assessment van 1200 in mindering gebracht op de totaalfactuur van het opleidingsgeld. In totaal wordt voor de opleiding in rekening gebracht. e. Na de aanmelding ontvangt de cursist een factuur om de opleidingskosten te voldoen. Na ontvangst van het opleidingsgeld door MijnID.nu Opleidingen B.V. waar de cursist staat ingeschreven, is de cursist gerechtigd de opleiding te volgen. f. Indien de cursist door ziekte of anderszins een trainingsactiviteit wil inhalen, in het studiejaar waar voor is ingeschreven, wordt minimaal verblijfsgeld voor de training in rekening gebracht door MijnID.nu Opleidingen B.V. waar de cursist staat ingeschreven. g. De cursist die op eigen verzoek de opleiding waarvoor men staat ingeschreven wil vertragen c.q. wil vervolgen op een later tijdstip (nadat het studiejaar waarvoor is ingeschreven is afgelopen), dient zich op nieuw in te schrijven. De cursist ontvangt in dat geval een factuur van de inschrijfkosten en overige kosten als gevolg van de vertraging. h. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de cursist het opleidingsgeld binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch ten minste 14 dagen voor aanvang van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie. i. De cursist zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. j. Aan MijnID.nu Opleidingen B.V. is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het verschuldigde opleidingsgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van MijnID.nu Opleidingen B.V., als het een termijnbetaling betreft, alsdan het nog openstaande bedrag direct op te eisen. k. De cursist zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met B.T.W. en de wettelijke rente. Artikel 6. Tussentijdse opzegging a. Tussentijdse opzegging van de aanmelding voor opleidingen tot en met een opleidingsduur van een tot anderhalf jaar is niet mogelijk. Een cursist die hiervoor is ingeschreven en deze aanmelding niet heeft geannuleerd volgens artikel 4 lid a. van deze voorwaarden is verplicht het volledige opleidingsgeld aan MijnID.nu Opleidingen B.V. te voldoen. Er zal geen restitutie plaatsvinden. b. Tussentijdse opzegging of stopzetting van de opleiding leidt nooit tot restitutie van het betaalde opleidingsgeld. c. De opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. d. Artikel 7. De opleiding e. Hogeschool Windesheim heeft het recht om een opleiding voor de aanvang ervan af te gelasten om welke reden dan ook. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het betaalde opleidingsgeld. f. Hogeschool Windesheim is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal. g. Hogeschool Windesheim is gerechtigd om wijzigingen in het program ma, de inhoud van de opleiding en/of het docententeam aan te brengen. Hogeschool Windesheim zal de cursisten hiervan maximaal 2 weken voor aanvang van de betreffende bijeenkomst, schriftelijk of per in kennis stellen. Artikel 8. Auteursrecht MijnID.nu Opleidingen B.V. en Hogeschool Windesheim zijn rechthebbende op het auteursrecht op het aan de cursist ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de directie van MijnID.nu Opleidingen B.V. en Hogeschool Windesheim. Artikel 9. Aansprakelijkheid MijnID.nu Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de gebouwen en op de terreinen waar de opleiding door de cursist wordt gevolgd. De aansprakelijkheid van MijnID.nu Opleidingen B.V. bij het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van zijn/haar verplichtingen, blijft beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag aan opleidingsgeld c.q. inschrijfgeld dat door de cursist is voldaan in het betreffende studiejaar. Artikel 10. Slotbepalingen a. Op een met MijnID.nu Opleidingen B.V. in samenwerking met Hogeschool Windesheim aangegane overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. b. Een cursist die het niet eens is met de gang van zaken rond de aanmelding dan wel rondom de door het te volgen c.q. gevolgde opleiding kan hiervoor een schriftelijke klacht indienen bij de directie van MijnID.nu Opleidingen B.V.. De directie van MijnID.nu Opleidingen B.V. zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen met de cursist omtrent de (wijze van afhandeling van de) klacht. Partijen zullen trachten elk geschil langs minnelijke weg op te lossen. c. Indien partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen zal het verschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

12 Loolaan AB Apeldoorn Tel

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Schoolleider 3.0, laat je kennen!

Schoolleider 3.0, laat je kennen! Schoolleider 3.0, laat je kennen! MijnID.nu gelooft in authentieke schoolleiders die zichzelf kennen en laten kennen, ofwel schoolleiders met een herkenbare, geloofwaardige identiteit. Wij noemen zo n

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Stoere Stappen.

De algemene voorwaarden van Stoere Stappen. De algemene voorwaarden van Stoere Stappen. Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Buro Kort&Krachtig Durendaal 52 6715 JR Ede info@burokortenkrachtig.nl www.burokortenkrachtig.nl KvK: 09179673 BTW nummer: NL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en inschrijvingen bij, Stichting Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden online cursussen en opleidingen 2009

Inschrijvingsvoorwaarden online cursussen en opleidingen 2009 Instituut voor Media & Informatievaardigheden Inschrijvingsvoorwaarden online cursussen en opleidingen 2009 Hieronder volgen inschrijvingsvoorwaarden met ingang van 1 januari 2009 voor deelname aan de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Algemene voorwaarden bij inschrijven postadres: mob: 06-160.157.27 bankrekeningnr. NL75TRIO0197748708 t.n.v. te Apeldoorn KvK nr 08115987 BTW nr: 0775-19358-B01

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cursussen van de BV (De Academie)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie

Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie 1 Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie Definities Spirit Coach Academie Activiteit Pakket Opleidingskosten Opleiding Consult Student Website de eenmanszaak een door Spirit Coach Academie te leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen

Algemene voorwaarden. Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen Algemene voorwaarden Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen De deelnemer en Bewegingscentrum Leeuwarden Opleidingen (BCL / Boelens Concept consult (BCC) komen overeen: Artikel 1 Definities In deze algemene

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Een eenmanszaak gevestigd te Curacao, met kantooradres,rooi Santu 671, geregistreerd bij het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en bepalingen

Algemene Voorwaarden en bepalingen Algemene Voorwaarden en bepalingen Artikel 1: Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Team-Focus B.V. alsmede alle met Team-Focus B.V. afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) W&P Waterman & Partners Executive Search, gevestigd te Uithoorn (b) Kandidaat Iedere natuurlijke persoon die door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen:

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen: Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 De Academie voor Praten met Kinderen: opleidingsinstituut dat training en opleiding verzorgt, zowel incompany als op basis van open inschrijving. De Academie voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: : deze

Nadere informatie

Toptech/AV/W&S/2015 1

Toptech/AV/W&S/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het werven en selecteren van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) "Toptech":

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN Versie maart/april 2015 Inleiding definities Activiteiten: Een cursus, training, kortdurende opleidingen of congres met open inschrijving

Nadere informatie

IM-Pact Opleidingen VOF. Algemene voorwaarden Opleidingen

IM-Pact Opleidingen VOF. Algemene voorwaarden Opleidingen IM-Pact Opleidingen VOF Algemene voorwaarden Opleidingen 1 A l g e m e e n 1. In deze algemene voorwaarden ('Algemene Voorwaarden') en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IM-PACT OPLEIDINGEN worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN

ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN ADVAITA YOGALERAREN OPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen de Stichting Advaita Yogaleraren Opleiding ( AYO ) en de student

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN (Gedeponeerd op 25 juli 2002 bij de Kamer van Koophandel West - Brabant onder nummer 62065) Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Artikel 1 Begrippen en Definities 1. UCPG: Universitair Centrum Promotion Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen,

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden.

Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden. Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden. 1. Toepassing Op alle aanbiedingen en offertes van Aarden met Paarden alsmede alle met Aarden met Paarden afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert.

c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert. Algemene voorwaarden Instituut Kind in Beeld, waaronder vallen: Beelddenken in de praktijk, LEREN LEREN Methode, Team Toppers en Beelddenken in bedrijf d.d. oktober 2011 Artikel 1 Definities en werking:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem

Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem Algemene voorwaarden BabyMama Massage 10-10-2011 Praktijk BabyMama Massage Arnhem 1. Algemeen Algemene Voorwaarden BabyMama Massage 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; BabyMama Massage

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL Algemene lesvoorwaarden Van Musicentral, Gevestigd te Zwolle. De onderstaande tekst geldt vanaf 28 augustus 2016. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6.

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6. Algemene voorwaarden 1. Definities Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon, werkgever, die met Koppelpartners een overeenkomst voor loopbaanbegeleiding, outplacement, groepstraining of organisatie advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten en (digitaal) lesmateriaal aan scholen, particulieren en organisaties van http://www.wiskundezonderboek.nl/ Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL Culemborg 1 juli 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Talentplanning.nl opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL Culemborg 1augustus 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan NUGEBEURTHET.NL opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL Culemborg 1 AUGUSTUS 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.nl opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT

Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT 2 september 2015 Algemene voorwaarden Aumm Beroepsopleiding PRT Artikel 1: Definitie 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aumm beroepsopleiding PRT (hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3. Offertes

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3. Offertes ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Joris van der Bijl Ondernemersadviseur & Personal en Executive coach die deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uw Nalatenschapscoach Versie: maart 2016

Algemene Voorwaarden Uw Nalatenschapscoach Versie: maart 2016 Algemene Voorwaarden Uw Nalatenschapscoach Versie: maart 2016 Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - opdrachtnemer: Uw Nalatenschapscoach, die deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TACTESS Training B.V. en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin TACTESS Training B.V. opdrachtnemer is. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten. JB Loopbaancoach

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten. JB Loopbaancoach Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten JB Loopbaancoach 1 van 5 Art.1 Definities: begrippen in deze algemene voorwaarden 1.1 Met JB Loopbaancoach wordt steeds bedoeld: De heer J.A.C.L. Bartels,

Nadere informatie

Het Educatief Mandala Instituut - Studio Danka Husken - Werken met Passie - Leven in Balans

Het Educatief Mandala Instituut - Studio Danka Husken - Werken met Passie - Leven in Balans Educatief Mandala Instituut - - Werken met passie - Leven in balans ALGEMENE VOORWAARDEN info@mandalacoaching.nl Artikel 1 Introductie De Organisatie De opleiding wordt georganiseerd door het Educatief

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie