Dekkingsoverzicht 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekkingsoverzicht 2014"

Transcriptie

1 Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden LIC Health Plan Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering

2 LIC Health Plan Aanvullende verzekeringen Prima Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden Omschrijving artikel 1. Aanvullende thuisverpleging Indien daardoor een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis wordt voorkomen of bekort. 2. Acnebehandeling Peeling in geval van ernstige acne in het gelaat. 3. Adoptievergoeding 1. adoptiekraamzorg door een kraamcentrum of kraamzorg bij pleegzorg; of 2. medische screening (preventief onderzoek) bij een adoptiekind afkomstig uit het buitenland. 4. Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen verleent door een erkende en aangewezen zorgaanbieder met uitzondering van laboratoriumonderzoek. 5. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen voor verzekerden van 21 jaar en ouder. 6. Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood De huur van een bewakingsmonitor voor maximaal 12 maanden. 7. Beweegprogramma s Beweegprogramma's door een fysiotherapeut en/of oefentherapeut voor verzekerden met obesitas, voormalig hartfalen, diabetes type 2, COPD en reuma. 8. Brillen en/of contactlenzen Brillen en/of contactlenzen op sterkte geleverd door een opticien of optiekbedrijf. 9. Buitenland, spoedeisende en onvoorziene zorg 1. Medisch noodzakelijke zorg wegens een ongeval of onvoorzien ziektegeval ontstaan tijdens de eerste 12 maanden van uw verblijf in het buitenland voor vakantie, dienstreizen of studiedoeleinden. 2. Geneesmiddelen op voorschrift bij spoedeisende zorg in het buitenland die niet vanuit de basisverzekering vergoed worden. 10. Camouflagetherapie Camouflagelessen en de aanschafkosten van de benodigde middelen voor de lessen. 11. Circumcisie, medische indicatie Door gecontracteerde zorgaanbieder. 12. Couveuse nazorg Nazorg aan ouders van couveusekinderen. 13. Dieetadvisering en/of voedingsvoorlichting Voorlichting en advisering over voeding en eetgewoonten met medisch doel. Voedingsvoorlichting omvat voorlichting en advisering. 14. Elektrische epilatie en/of laserontharing in het gelaat Het verwijderen van overtollige beharing in het gelaat bij vrouwelijke verzekerden. 15. Fysiotherapie en oefentherapie Behandelingen en consulten. 16. Gasthuis Overnachting in een gasthuis en vervoer van gezinsleden bij ziekenhuisopname in Nederland dat verder dan 50 km van uw huis ligt vanaf de 1e verblijfsdag. 17. GeboorteTENS Bruikleen van een geboortetens voor pijnbestrijding tijdens de bevalling. 18. Gehandicaptenvakanties Thuiszorg verleend aan een gehandicapte tijdens een vakantiereis. 19. Geneesmiddelen, overige - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen; - zelfzorgmiddelen en identieke receptgeneesmiddelen voor kortdurend van wel chronisch gebruik gedurende de eerste 15 dagen. 2 LIC Health Plan Prima 120 dagen per kalenderjaar tot e 150 per dag. e 450 per kalenderjaar. 1. Maximaal 10 uur; of 2. e 300 per adoptiekind. e per kalenderjaar. Er geldt een maximum vergoeding van e 100 per dag. Maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS. e 350 per kalenderjaar. e 227 per kalenderjaar. 1. Een aanvulling op de kosten die u vanuit de basisverzekering ontvangt tot 200% van de in Nederland geldende tarieven en behandelingen volgens de Wmg per kalenderjaar zonder eigen bijdrage. e 450 per kalenderjaar. 12 uur tot e 21 per uur. e 115 per kalenderjaar. e 450 per kalenderjaar. 20 behandelingen per kalenderjaar. e 35 per dag tot e 600 per kalenderjaar voor alle gezinsleden tezamen. e per kalenderjaar.

3 20. Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), eigen bijdrage De eigen bijdrage die van toepassing is op medicijnen vallend onder het GVS zoals door de overheid bij wet bepaald. 21. Groepstherapie voor reumapatiënten Onder leiding van een fysiotherapeut voor verzekerden die lid zijn van een reumapatiëntenvereniging. 22. Herstel & Balans Nazorg voor patiënten met kanker die aansluitend op de behandeling door de behandelend medisch specialist zowel hun fysieke als mentale conditie weer op peil willen brengen. 23. Hoofdbedekking of Toupim bij oncolgische behandeling Hoofdbedekking bij (tijdelijk) haarverlies door chemotherapie. 24. Hulpmiddelen, eigen bijdrage De eigen bijdrage die u bent verschuldigd naast de uit de Regeling Hulpmiddelen verleende gemaximeerde vergoeding. 25. Kraampakket Een pakket dat in overleg met verloskundigen is samengesteld. 26. Kraamzorg, eigen bijdrage De wettelijke eigen bijdrage in verband met bevalling en/of kraamzorg. 27. Kraamzorg, uitgestelde Uitgestelde kraamzorg ten behoeve van vrouwelijke verzekerden verleend door een kraamcentrum. 28. Lactatiekundig consult Advisering, voorlichting en ondersteuning ter bevordering van borstvoeding. 29. Mammaprint Via laboratorium Agendia. 30. Nachtelijk verblijf in een oncologisch ziekenhuis Verblijf aansluitend aan een poliklinische behandeling door middel van bestraling en/of behandeling met cytostatica. 31. Obesitasbehandeling Deeltijd dagbehandelingsprogramma voor obese patiënten in de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) of bij provider Santrion. 32. Ooglaseren Een tegemoetkoming in de kosten van ooglaserbehandelingen. 33. Ooglidcorrectie Correctie van bovenoogleden. 34. Oorstandcorrectie Correctie van afstaande oorschelpen voor verzekerden jonger dan 18 jaar. 35. Orthodontie voor verzekerden jonger dan 22 jaar Een kaakorthopedische behandeling (orthodontie of gebitsregulatie). 36. Orthopedische geneeskunde Diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat waarbij geen gebruik wordt gemaakt van operaties. 37. Overgangsconsulent Voorlichting, advisering en behandeling van vrouwen in de overgang. 38. Pedicurezorg Een pedicurebehandeling in verband met voetproblemen door reumatoïde artritis of diabetes met een simm-0 classificatie. 39. Plakstrips mammaprothese Voor de bevestiging van een uitwendig te dragen mammaprothese na een borstamputatie. 40. Plaswekker Aanschaf of huur van een plaswekker bij bedplasproblemen. Tevens vergoeding van het bijbehorend broekje. 41. Podotherapie en steunzolen Behandelingen van voetafwijkingen, huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het steun- en bewegingsapparaat die voortvloeien uit de voeten. LIC Health Plan Prima e 500 per kalenderjaar. Eenmalig e 700. e 75 per kalenderjaar. e 250 per kalenderjaar. 50% vergoeding. 15 uur per kalenderjaar. e 125 per bevalling. e 35 per nacht. e 750 voor de gehele looptijd van deze verzekering. Eenmalig e 350 voor de gehele looptijd van deze verzekering. 80% vergoeding. e 300 per kalenderjaar. 75% van het consulttarief tot e 115 per kalenderjaar. e 250 per kalenderjaar. e 100 voor de gehele looptijd van deze verzekering. e 400 per kalenderjaar waaronder maximaal één paar steunzolen. 3

4 42. Poliklinische bevalling zonder medische indicatie, eigen bijdrage De op basis van de Zorgverzekeringswet in rekening gebrachte wettelijke eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling. 43. Preventieve cursussen Een tegemoetkoming in de kosten van bepaalde in de voorwaarden genoemde cursussen. 44. Repatriëring Het om medisch noodzakelijke redenen vervoeren van de verzekerde of het vervoer van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar Nederland. 45. Repatriëring voor verzekerden die voor werk en/of studie naar het buitenland zijn uitgezonden 46. Sportarts Een blessure- of herhalingsconsult. 47. Sportmedisch onderzoek Een sportmedisch onderzoek in een sportmedische instelling. 48. Sterilisatie Sterilisatie in het ziekenhuis. 49. Stottertherapie Volgens de methode Boma, Del Ferro, Hausdörfer en McGuire. LIC Health Plan Prima 75% vergoeding. 75% tot e 115 per cursus per kalenderjaar. e per kalenderjaar. e 130 per kalenderjaar. Eenmaal per 2 kalenderjaren: - basis: e 85; - basis plus: e 100; - groot: e 135. Man: e 800; vrouw: e Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar e 341 per kalenderjaar. 51. Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder e per kalenderjaar. 52. Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar e 150 per kalenderjaar. het buitenland Consulten, vaccinaties en/of geneesmiddelen wegens tijdelijk verblijf in het buitenland. 53. Ziekenvervoer 1. e 0,05 per kilometer. Medisch noodzakelijk ziekenvervoer in Nederland. 1. Voor verzekerden met een chronische indicatie Ziekenvervoer met eigen auto als aanvulling op de aanspraak uit de basisverzekering. 2. Voor verzekerden zonder chronische indicatie 2. taxi: volledige vergoeding; Ziekenvervoer per taxi of met eigen auto. eigen auto: e 0,31 per kilometer. 54. Zwangerschapscursus e 50 per verzekerde per zwangerschap. Het volgen van zwangerschapsgerelateerde cursussen voor vrouwelijke verzekerden bij in de voorwaarden genoemde zorgaanbieders. LIC Health Plan Suppletie verzekeringen Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden Omschrijving artikel Suppletie verzekeringen 55. Aanvullende Tanden Gaaf dekking voor verzekerden van 18 jaar en ouder Tandheelkundige zorg zoals tandartsen die plegen te bieden. Indien meeverzekerd volledige vergoeding tot het door u gekozen maximum. Het gemaximeerde bedrag vindt u op uw polisblad. 4

5 LIC Health Plan aanvullende verzekering Fit & Vrij Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden * FIT & VRIJ PAKKET Het Fit & Vrij Pakket kent een zorgtegoed van per kalenderjaar. Dit zorgtegoed is vrij te besteden aan de zorg waar in de kolom Fit & Vrij onderdeel zorgtegoed staat. Binnen dit zorgtegoed is een maximum opgenomen voor brillen en/of contactlenzen en tandheelkundige zorg. Daarnaast is voor een klein aantal vergoedingen een maximaal bedrag per dag, per behandeling of een eigen bijdrage van toepassing. U vindt de bedragen terug in dit dekkingsoverzicht. Maakt u het bedrag voor brillen en/of contactlenzen en/of tandheelkundige zorg niet of maar gedeeltelijk op? Dan kunt u het bedrag dat u nog over heeft, gebruiken voor de andere zorg in het zorgtegoed van het Fit & Vrij Pakket. Andersom is niet mogelijk. Omschrijving artikel ALTERNATIEVE ZORG 56. Alternatieve zorg - Behandelingen en consulten; - homeopathische of antroposofische geneesmiddelen. ANTICONCEPTIEMIDDELEN 57. Anticonceptiemiddelen Voor verzekerden van 21 jaar en ouder. BEWEEGZORG 58. Beweegzorg - Fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en ergotherapie. - Alternatieve bewegingstherapieën met een maximum van 45 per dag. Door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven. Fit & Vrij* Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45 per dag. Onderdeel zorgtegoed tot maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling basisverzekering en het GVS. Voor alternatieve bewegingstherapieën geldt geen vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. BRILLEN EN/OF CONTACTLENZEN 59. Brillen en/of contactlenzen Brillenglazen op sterkte met bijbehorend brilmontuur en/of contactlenzen. BUITENLAND 60. Repatriëring Het om medisch noodzakelijke redenen vervoeren van de verzekerde of het vervoer van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar Nederland. 61. Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland HUIDBEHANDELINGEN 62. Acnebehandeling Behandeling van ernstige vorm van acne en van acnelittekens in het gezicht. 63. Camouflagetherapie Behandeling gericht op het minder opvallend maken van littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen, inclusief de benodigde middelen. 64. Epilatie Behandeling gericht op het definitief verwijderen van extreme haargroei in het gelaat bij vrouwelijke verzekerden. HULPMIDDELEN Een zorgtegoed te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of (extra s die te maken hebben met) de hieronder genoemde hulpmiddelen: 65. Audiologische hulpmiddelen Aanschaf volgens de Regeling zorgverzekering. Binnen uw zorgtegoed heeft u recht op e 150 per 3 kalenderjaren. Door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder: geen vergoeding. Door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder: geen vergoeding. Door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder: geen vergoeding. 5

6 66. Mammaprothers Artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie. 67. Pruiken of mutssja Aanschaf volgens de Regeling zorgverzekering. MANTELZORG 68. Mantelzorgmakelaar U kunt de mantelzorger inschakelen als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. 69. Vervangende mantelzorg (respijtzorg) Tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger aan de verzekerde. MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG Fit & Vrij* 70. Buikwandcorrectie 71. Ooglaserbehandeling of lensimplantatie 72. Ooglidcorrectie 73. Sterilisatie Sterilisatie van de man of de vrouw. PREVENTIE Advies en begeleiding 74. Sportmedisch advies Behandelingen, consult en en sportkeuringen. Gezond leven 75. Cursussen Vergoeding van de in de voorwaarde genoemde cursussen. 76. Gewichtsconsulent Voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting aan gezonde mensen met gewichtsproblemen. 77. Gezondheidstest Integrale medische gezondheidstest met als doel het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en aandoeningen gevolgd door een advies. Vaccinaties 78. Griepvaccinatie Vaccintatie ter voorkoming van de griep. 79. Preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie Voor vakantie in het buitenland noodzakelijke consulten, vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen. PSYCHOLOGISCHE ZORG 80. Seksuologische zorg Onderdeel zorgtegoed tot maximaal 4 zittingen per jaar tot maximaal 60 per zitting. VERBLIJF 81. Herstellingsoord en/of zorghotel Onderdeel zorgtegoed tot e 100 per dag. Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel door een gecontracteerde zorgaanbieder. 82. Hospice, eigen bijdrage Onderdeel zorgtegoed tot e 30 per dag. Het verblijf in een hospice of Bijna-Thuis-Huis voor verzekerden die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis kunnen worden verzorgd. VERVOER 83. Vervoer in verband met transplantatie van organen Over een afstand van maximaal 200 kilometer enkele reis. Taxi: tot maximaal zorgtegoed; VOETBEHANDELINGEN 84. Podotherapie Behandelingen van voetafwijkingen te weten huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het steun- en bewegingsapparaat van de voet. 6 eigen auto: e 0,31 per kilometer.

7 85. Steunzolen en/of therapiezolen Inlegzolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. 86. Voetverzorging voor de reumatische voet Voor verzekerden met reumatoïde artritis. ZORG VOOR ONCOLOGISCHE PATIËNTEN 87. Revalidatieprogramma Herstel & Balans Nazorg in groepsverband voor patiënten met kanker die zowel hun fysieke als hun mentale conditie weer op peil willen brengen. TANDHEELKUNDIGE ZORG 88. Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontische zorg en algehele narcose (inclusief techniek- en materiaalkosten). 89. Gebitsprothesen De wettelijke eigen bijdrage voor de uitneembare volledige gebitsprothese en/of een uitneembare volledige gebitsprothese op implantaten, zoals deze geldt vanuit de basisverzekering. 90. Orthodontische zorg Zorg zoals tandartsen en orthodontisten die plegen te bieden. Fit & Vrij* Onderdeel zorgtegoed, vergoeding 80% tot e 450 per kalenderjaar. Onderdeel zorgtegoed tandheelkundige zorg. Onderdeel zorgtegoed tandheelkundige zorg. Dit dekkingsoverzicht is een beknopte weergave van de vergoedingen voor Op het moment waarop dit dekkingsoverzicht tot stand is gekomen, waren nog niet alle besluiten inzake de wettelijke wijzigingen door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal eigen bijdragen. De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt ook telefonisch informatie opvragen. Aan dit dekkingsoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014 Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014 Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Balans Aanvullende verzekeringen Primair en Prima Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m De stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omdat u voor elkaar wilt zorgen! basispremie 2013

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Vergoedingen aanvullende verzekering 2014 2 IZA Cura Rotterdampakket vergoedingen aanvullende verzekering 2014 Inhoudsopgave IZA Cura Rotterdampakket I Algemene bepalingen Aanvullende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende en Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. Alternatief

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende en Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. Alternatief

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting van de vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer Principe Polis en aanvullende verzekeringen

Vergoedingenwijzer Principe Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenwijzer en aanvullende verzekeringen Vergoedingenwijzer 2015 1 Verzekeringen vergelijken met de Vergoedingenwijzer In de Vergoedingenwijzer ziet u wat er wordt vergoed vanuit de basisverzekering,

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer 2015

Vergoedingenwijzer 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het, het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het en zijn in één kolom beschreven. U vindt deze vergoedingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Gemeente Plus Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen 2 Goede zorg betekent de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Ben je een

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie