AGB Kunsten & Design. BUDGET 2015 Financiële nota met toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGB Kunsten & Design. BUDGET 2015 Financiële nota met toelichting"

Transcriptie

1 AGB Kunsten & Design BUDGET 2015 Financiële nota met toelichting

2 Inhoudstafel Beleidsnota en Exploitatiebudget per museum/operationeel domein...3 Exploitatiebudget per beleidsdomein & Evolutie Doelstellingenbudget & Financieel evenwicht Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen & Evolutie Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Het liquiditeitenbudget & Evolutie van het liquiditeitenbudget Het exploitatiebudget Administratieve gegevens... 40

3 Beleidsnota per museum/operationeel domein Design museum Gent 1.Verwerven van collectie uitvoeren van de eerste fase van aanwinsten volgens het nieuwe collectieplan, met focus op de grote lacunes Belgisch naoorlogs design voortzetten van een uitgebreide en diepgaande prospectie van design in openbare en private verzamelingen in België met het oog op de versterking van de eigen collectie via bruiklenen en schenkingen ontwikkelen van een plan voor mobiliteit en ontzameling van de collectie aan de hand van Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) in overleg met partners o ontzameling collectie Schrijvers opstellen van een langetermijnstrategie en -planning voor conservatie en restauratie in eigen beheer uitvoeren van conservatie en restauratie van objecten voor de tentoonstelling Design Derby België Nederland voortzetten standplaatsregistratie en conditiechecks in de museumdepots actief meewerken aan de voorstudie van het voorziene Centraal Erfgoeddepot Gent voorbereiden verhuis naar Centraal Erfgoeddepot Gent o doorlichten van de collectie kunststoffen door externe deskundige 2.Behoud en beheer van collectie verder ontwikkelen en implementeren van een sterk en geïntegreerd collectiemanagement (waaronder behoud en beheer) met langetermijnvisie, aan de hand van de richtlijnen van Spectrum, in samenspraak met de collega s van AGB Kunsten en Design ontruimen en voorbereiden Hotel de Coninck voor tentoonstelling Design Derby België Nederland Onderzoek, publicatie en expertisedeling online publiceren van eerste versie van een Canon van het Belgisch design uitgeven van een boek bij de tentoonstelling Design Derby België Nederland samenstellen van een dossier omtrent Belgisch design op eigen website

4 opstarten van drie onderzoeksprojecten in samenwerking met de Vlaamse universiteiten aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten en hogescholen in Vlaanderen evalueren en schonen van bestaand digitaal beeldmateriaal voortzetten deelname aan Beeldbank Gent voor de duurzame en veilige opslag van alle digitale beeldbestanden, en redigeren van werkzame richtlijnen voor de medewerkers ontwikkelen van digitaliseringsplan voor de collectievoorwerpen implementeren procedure diepgaande wetenschappelijke collectieregistratie bekend maken van de resultaten van een verdiepte collectieregistratie via de externe websites Erfgoedinzicht en Europeana planmatig ontzamelen van archieven en bibliotheek in overleg met diverse instellingen faciliteren van en participeren aan studiedagen en colloquia georganiseerd door derden 4.Projecten en tentoonstellingen Tentoonstellingen tot 15 maart 2015: Lightopia(Vitra tentoonstelling) en Verlichte Geesten 3 april tot eind augustus 2015: Van Vlinders en mieren 3 april tot eind juni 2015: Prijs Vormgeving Provincie Oost-Vlaanderen 7 mei tot eind augustus 2015: De invasie toont! 5 jaar De Invasie 23 oktober maart 2016: Design Derby België Nederland in het kader van het stadsevenement Gent kleurt oranje (najaar 2015) Vaste collectiepresentatie opstarten van onderzoek naar een nieuw museumverhaal in een nieuwe flexibele collectiepresentatie in het volledige gebouwencomplex Projecten pop up-dome Wonderlicht tijdens expo Lightopia tot 1 februari 2015 samenwerking met Lichtfestival Gent ( ) en Lichtplan tijdens expo Lightopia pop up-tentoonstelling+ colloquium ontwerpen met (bio)composietmaterialen, van 3 april tot 26 april 2015 project De Sofra in het kader van Europalia Turkije 5.Participatie en communicatie realiseren van website 2.0 met integratie in de website Stad Gent bekend maken van de collectie en onderzoek via Beeldbank Gent en de externe websites Erfgoedinzicht en Europeana organiseren van omkadering voor de individuele en de groepsbezoeker, in het bijzonder voor kinderen, jongeren en kansengroepen, in herziene opstelling permanente collectie organiseren van randactiviteiten in samenwerking met publiekswerking Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam bij de tentoonstelling Design Derby België Nederland initiëren van nieuwe gidsen, leerkrachten en lerarenopleiding in designeducatie verlenen van medewerking aan stadsbrede en extramuros publieksactiviteiten/evenementen (Erfgoeddag, Odegand/Cultuurmarkt, Gentse Feesten, Museumnacht, Kunstendag voor Kinderen, e.a.) verder inzetten op de ontwikkeling van actuele communicatiestrategieën, mediaplan en marketingtools AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 4 van 40

5 ontwikkelen van meertalige communicatie door het realiseren van infofolder,bezoekersgids en meertalig onthaal voor het grote publiek optimaliseren van de werking en uitstraling van de museumshop ontwikkelen van een postkaartenset met de highlights van de collectie afsluiten van structurele mediadeals ontwikkelen en op punt stellen van een efficiënt adressenbestand inzetten op extra internationale en toeristische communicatie n.a.v. de expo Design Derby BE/NL en de overkoepelende Gentse stadscampagne Gent kleurt oranje 6.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging Zakelijk beleid binnen AGB Kunsten en Design verder inzetten op een flexibel en transparant financieel instrumentarium binnen AGB Kunsten en Design verder inzetten op efficiëntiewinst en schaalvoordelen uitwerken van een strategie voor structurele en ad hoc externe fondsenwerving verder aantrekken van andere financieringsbronnen meer bepaald in het kader van de expo Design Derby BE/NL Personeel verder inzetten op competentieverhoging van de personeelsleden d.m.v. opleiding en kennisuitwisseling binnen AGB kunsten en Design en AGB Erfgoed afronden en implementeren van coaching traject communicatie en marketing Infrastructuur aantrekken en begeleiden van stagiairs en vrijwilligers die ingezet worden in de verschillende afdelingen van het museum (behoud en beheer, productie, publiekswerking, publiekswerving) uitvoeren van een grondige doorlichting van de bouwfysische en technische condities van de museumgebouwen met het oog op een noodzakelijke renovatie (facility report, technieken, veiligheid, klimaatbeheersing, e.a.) ontwikkelen van een vernieuwde visie voor de opstelling van de permanente collectie in Hotel de Coninck en in gebouw 1992 en voor een betere cultuurtoeristische ontsluiting van inkom en vestiaire ontwikkelen van een visie voor een nieuwe polyvalente vleugel in Drabstraat in functie van een toekomstig Design Center opstarten van een Europese partnersearch in functie van een Interreg-Vdossier i.s.m. Design Platform Gent/Oost-Vlaanderen en de Gentse stedelijke diensten/organisaties Dienst Economie, Departement Cultuur en Dienst Strategische subsidies voor de realisatie van een Designhub / Design Center Externe vertegenwoordiging aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse partners : Design Vlaanderen, Design Platform Gent/Oost-Vlaanderen, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, buitenlandse partnermusea, universiteiten en hogescholen activeren van het eigen expertencomité met het oog op structurele beleidskeuzes en beleidsplanning realiseren van diverse lezingen op externe colloquia en studiedagen AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 5 van 40

6 MSK Voorwoord 2015 staat volledig in het teken van de implementatie van de totaalvisie die in 2014 gestalte gekregen heeft. Vanuit de ontwikkeling van een Masterplan dat in totaal vijf jaar overspant, wil het MSK het verschil maken door de totaliteit van de werking te hertekenen. Vanzelfsprekend blijft het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) belang hechten aan de specialisatie die het de afgelopen decennia heeft opgebouwd, namelijk de studie van de kunst van de 19 e en vroege 20 e eeuw. Dat het MSK ook op het vlak van 19 e en vroeg 20 e eeuw het verschil wil blijven maken op landelijk en internationaal vlak, blijkt uit het project Julia Margaret Cameron dat past in deze context. In dat project wordt de fotografie niet langer als een nevenverschijnsel van de 19 e -eeuwse kunst, maar als een minstens even waardevol, meer nog: een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van de beeldende kunst in het fin de siècle beschouwd. Maar in het licht van hedendaagse sociale ontwikkelingen wil het zich hiertoe niet langer beperken, en wordt bijkomend en verruimend achteruit en vooruit gekeken. Voorbeelden van toepassingen van deze totaalvisie in 2015 zijn enerzijds de heroriëntering van de collectie 17 e eeuw die een geactualiseerde presentatie krijgt, en anderzijds het project met Gorod Ustinov, waarin op een actuele manier gekeken wordt naar de ontwikkeling vandaag van beeldende kunst in het lokale en bovenlokale maatschappelijke weefsel. Op die manier brengt het MSK heden en verleden samen, waarbij de belangrijke historische collectie gelinkt wordt aan het nu. Een belangrijk aspect hierbij betreft de sociabiliteit van oude kunst, het feit dat hedendaagse en toekomstige generaties niet langer blindelings de weg naar de tempel van de schone kunsten vinden. Vanuit het besef dat de maatschappelijke taak van het museum ligt in het bereiken van de meest uiteenlopende sociale lagen van de bevolking, wil het MSK in 2015 volop inzetten op het uitdiepen van het interculturele bezoekerspotentieel. In concreto behelst dit een zo ruim mogelijke stimulering van en beleving door een zo breed mogelijk publiek van oude en moderne kunst, in relatie tot de hedendaagse context. Het museum wil met andere woorden zijn laboratoriumfunctie ten volle vervullen binnen een zo ruim mogelijke invulling van educatieve tools die onmiddellijk aansluiten bij de leefwereld van de onderscheiden doelgroepen waarbij zelfidentificatie de leidraad vormt. Enerzijds wordt hierbij een peergroep van geëngageerde volwassenen aangesproken, naast De Vrienden, de jongvolwassenenbeweging de Musketiers. Anderzijds wordt het aanwezige potentieel de vaste collectie, de conservatie van het Lam Gods, de tijdelijke tentoonstellingen verbreedt naar alle publieksfuncties, waarbij aanwezige maar vooralsnog te weinig benutte mogelijkheden het auditorium, gefocuste rondleidingen, de vriendenwerking en andere gepersonaliseerde ontmoetingen worden ontwikkeld. Daarnaast wil het MSK volop inzetten op een actieve kinderen- en jongerenwerking, waarbij de publicatie van een geactualiseerde, volledig hertekende kindercatalogus een rol speelt, maar evenzeer een doordachte wisselwerking met actoren in het onderwijs en diverse gezinsactiviteiten een primordiale rol spelen. Speciale aandacht gaat hierbij naar schoolse en buitenschoolse activiteiten met basisscholen en anderstalige jongeren en jongvolwassenen die intensief in het museum zullen werken, en dit in een directe samenwerkingsverband met lokale en bovenlokale organisaties. In deze context wordt een volledig nieuwe marketing- en communicatiestrategie uitgebouwd die tegelijk een grotere publiekparticipatie, inclusief een sterke volwassenenwerking impliceert. Hiertoe worden alle mogelijke communicatieve tools ingezet, via de museumwebsite, maar ook een doordacht social media-beleid. Aansluitend wordt de vrijwilligerswerking op punt gesteld. Dit proces wordt gestuurd door de operationele staf, bestaande uit de museumdirecteur en de vier afdelingshoofden, die in 2015 de volledig hertekende interne overlegstructuur optimaliseren. AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 6 van 40

7 Daarnaast wil het MSK tenvolle gebruik maken van de mogelijkheden die de schaalvoordelen bieden in het kader van het AGB Kunsten en Design, onder meer op vlak van expertisedeling en communicatie. In dat kader wordt een actieve fondsenwerving opgezet, waarin verschillende spelers niet het minst de vriendenvereniging - wordt geactiveerd. Op zakelijk vlak kondigt 2015 zich tevens aan als een jaar van consolidatie. Gezien de lopende besparingsoperaties en vanuit het efficiënt samenwerkingsproject van het AGB Kunsten en Design, en met de recente aanwerving van een zakelijk leider, staat in 2015 de verdere professionalisering van de organisatie voorop. Met name worden de afdelingen communicatie en educatie via de aanwerving van een voltijdse communicatieverantwoordelijke gebundeld, waarbij interne en externe communicatie voorop staat. AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 7 van 40

8 1. Verwerven Het verwervingsbeleid van het MSK reflecteert de klemtonen die het museum legt op de kunst van de 19 de en de eerste helft van de 20 ste eeuw, met nadruk op werken op papier van nationale en internationale kunstenaars uit de periode 1789-heden en het onderzoek naar en het verzamelen van kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars uit de periode 1789-heden. Niettemin bezit het MSK een belangrijke verzameling oude kunst die in de komende jaren via het masterplan een nieuwe presentatie zal krijgen en die mogelijk kan versterkt worden via aankopen of collectiemobiliteit. In overleg met de partners van het VKC krijgt het collectiebeleidsplan vorm, hierbij wordt rekening gehouden met de prioriteiten van elke partner Aankopen Voor verwerving stelt de Stad Gent jaarlijks 123,947 euro ter beschikking. De afgelopen jaren werd dit bedrag opgespaard met het oog op betekenisvolle aankopen. Naast de eigen fondsen onder meer via de vriendenvereniging wil het MSK blijvend gebruik maken van middelen die door andere overheden worden vrijgemaakt, met name via het Topstukkendecreet en de Koning Boudewijnstichting. Verschillende voorstellen dienaangaande zijn in voorbereiding en worden geconcretiseerd in Collectiemobiliteit In het kader van collectiemobiliteit is reeds een belangrijke stap gezet met het langdurige bruikleen van een vijftiental werken uit het Antwerpse partnermuseum (sinds zomer 2012). De keuze viel op werken van Henri Leys en Henri De Braekeleer tot George Grosz en Ossip Zadkine. Zij versterken de permanente collectie. Dit initiatief zette de toon voor een periodiek overleg met de VKC-partnermusea, dat ook werd uitgebreid met Vlaamse partnermusea zoals Mu.ZEE. Daarnaast wordt op Gents niveau ook samengewerkt met de AGBmusea. In 2015 zal in het kader van De Gouden Eeuw Revisited bijzonder worden samengewerkt met het STAM, het Designmuseum en de Wereld van Kina. Ook met het SMAK is er overleg over de afstemming van de collectie hedendaagse kunst. Dit alles past in het uitschrijven van een duidelijk collectieplan, dat na afstemming met alle betrokken partners in 2016 geïmplementeerd wordt. Daarnaast zal het MSK in gesprekken met andere musea, institutionele verzamelaars en privéverzamelaars blijven zoeken naar kwaliteitsvolle langdurige bruiklenen die de eigen collectie zullen versterken. 1.3.Schenkingen en legaten Sinds de tentoonstelling 3x collectie (2012) werden de goede banden tussen het MSK en verzamelaarskringen geïntensifieerd. Deze piste wordt verder gezet in Een huishoudelijk reglement collectieverwerving via schenkingen en legaten afgestemd op het collectiebeleidsplan van het MSK wordt uitgetekend. Een speciaal moment wordt erfgoeddag 2015, die in het teken staat van erven; een uitgelezen kans voor een museum, dat mede groot is geworden door schenkingen. 2.Behoud en beheer Voor het MSK heeft de conservatie van de museumcollectie prioriteit. In 2015 ligt de nadruk op het installeren van een goed uitgerust intern depot voor tekeningen en prenten. Inzake passieve conservering wordt ook in 2015 mede ook door de aanwezigheid van het Lam Gods nauw samengewerkt met de betrokken stadsdiensten om een optimaal klimaat te realiseren. Ook het stadsbrede dossier rond het erfgoeddepot zal in 2015 gerealiseerd worden. 2.1.Conservering en restauratie AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 8 van 40

9 in het kader van de heroriëntering van de collectie 17 e eeuw wordt een conservatiecampagne opgezet van werk van Noord- en Zuid-Nederlandse meesters uit de Gouden Eeuw Bosch Research and Conservation Project Met het oog op de voorbereiding van de historische Jheronimus Boschtentoonstelling in 2016 participeert het MSK aan dit baanbrekende project, dat bestaat uit het technische onderzoek, de historische en kunsthistorische contextualisering en de conservatieproblematiek van beide panelen uit de groep Bosch in de museumverzameling Passieve conservatie In functie van het betere beheer van de uitgebreide collectie werken op papier wordt gepast materiaal aangeworven. Ook de door bliksemschade beschadigde elektronische besturing van de schilderijen-compactus wordt aangepakt. 3.Onderzoek Een groot deel van de middelen gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is gericht op de studie van de eigen collectie en op de voorbereiding en ondersteuning van projecten intra en extra muros Wetenschappelijk onderzoek van de collectie Het MSK zet in op digitalisering als strategie voor het ontsluiting van kennis en collectie. De collectiedatabank wordt verder aangevuld met de basisgegevens uit de hoofd- en deelcollecties en inhoudelijk uitgediept. Daartoe werd in 2015 samen met de partners VKC, Cahf, PACKED, Lukasweb en Collectie Vlaamse gemeenschap het project Persistente Identificatie opgestart. Dit project werd geleid door de vzw Packed en had als doel gegevens over kunstwerken, kunstenaars en concepten in tien verschillende databanken op eenzelfde manier te identificeren, waardoor data uit deze bronnen eenvoudiger integraal doorzoekbaar worden, makkelijker en efficiënter uitwisselbaar zijn en efficiënter beheerd worden. Dit project is een belangrijke stap naar een centrale datahub. (zie ook actieplan VKC). 3.2.Wetenschappelijk onderzoek in functie van tentoonstellingen In 2015 ligt de focus op diverse projecten intra en extra muros. Intern ligt de focus op het onderzoek van de collectie Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden. Extern heeft het MSK zich geëngageerd in verschillende samenwerkingsverbanden die op korte of langere termijn doorgaan, bijvoorbeeld in het project Belgische schonen (Singer Museum Laren, 2015), De school van Tervuren (M Leuven, 2015), Nervia (Musée d Ixelles, 2015), maar ook projecten op langere termijn, bijvoorbeeld Rodin Lambeaux (MSK, 2016) of nog George Minne (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 2016) Ter beschikking stellen van expertise Het MSK biedt een wetenschappelijke service aan binnen- en buitenlandse specialisten, studenten en aan het brede publiek. De leden van de wetenschappelijke staf zijn actief in verschillende samenwerkingsverbanden: - Lidmaatschap professionele organisaties: CODART, ICOM, Cageweb, OKBV (Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen), stuurgroep MovE (digitale collectieregistratie en ontsluiting via Erfgoedinzicht), Generali Foundation Wenen - Lidmaatschap wetenschappelijke werkgroepen: project XIX (MSK, KMSKA, KMSKB, UGent, KUL en VUB), project Redefining European Symbolism (Visual Arts Research Institute Edinburgh; Van Gogh Museum Amsterdam; Musée d Orsay Parijs, INHA Parijs, Université de Genève), project Maurice Denis (beredeneerde catalogus van de schilderijen); stuurgroep Lam Gods, KASK School of Arts Gent, Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten - Lidmaatschap overheidscommissies : Bijzondere Commissie Kunstwerken (Federale Overheidsdienst Financiën); - Lidmaatschap aankoopcommissies : commission scientifique régionale des musées de France compétente en matière d acquisition en Île-de-France Parijs, Musée d Ixelles Brussel - Opvolging VKC-clusterwebsites James Ensor en George Minne - Actieve deelname aan studiedagen, verzorgen van lezingen binnen ons expertisedomein - Gastdocentschappen : Université Libre de Bruxelles Het MSK stelt zijn expertise ook beschikbaar voor tentoonstellingen binnen de volgende samenwerkingsverbanden: AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 9 van 40

10 Kupferstichkabinett - Staatliche Museen Berlijn, KMSKB Brussel, Musée d Ixelles Brussel, Musée des Beaux-Arts de Caen, Museum van Deinze en de Leiestreek, Musée des Beaux-Arts Doornik, Universiteitsbibliotheek Gent, M Leuven, Musée d Orsay Parijs, MDD Sint-Martens-Latem, Stedelijke Musea Sint-Niklaas, Kumu Art Museum Tallinn, The Huntarian Museum & University Glasgow, Museum Belvédère Heerenveen; the V&A, London, The AGO Toronto -adviesgroepen tentoonstellingen intra en extra muros: Old School New Schools? The Revival of Genre Painting in Belgium and the Netherlands, ca (Universiteit Utrecht, UGent, KUL, MSK), De stadssymfonie (i.s.m. UGent). De instrumenten voor het wetenschappelijk onderzoek zijn de gespecialiseerde museumbibliotheek, het Studie- en documentatiecentrum en het museumarchief. Via infrastructurele ingrepen en een specifieke communicatiecampagne maakt het MSK haar bibliotheek, documentatiecentrum en archief beter zichtbaar, kenbaar en toegankelijk Publicatie De publicatie van de geactualiseerde fondscatalogi beeldhouw- en tekenkunst dringen zich op. Met het oog daarop plant het MSK de voorbereiding van de publicatie van beide catalogi in 2015, en de uitvoering ervan in Projecten en tentoonstellingen In 2015 implementeert het MSK een verrassend tentoonstellingsbeleid aan de hand van nieuwe invalshoeken en presentaties. 4.1.Vaste collectie De verzameling oude en moderne kunst krijgt een dynamisch karakter door regelmatig wisselende opstellingen en nieuwe accenten, met aandacht voor deelcollecties en de bredere museale werking. Binnen het masterplan dat hiertoe werd ontwikkeld wordt in 2015 ingezet op de werken uit de 17 de eeuw De Gouden Eeuw Revisited Najaar 2015 In 2015 kleurt Gent Oranje met verschillende manifestaties die de 200e verjaardag van het begin van het Nederlandse bewind in België. Het MSK speelt hierop in door voor het eerst de aandacht te vestigen op zijn rijke collectie kunst uit de Gouden Eeuw. De 17e-eeuwse ontwikkelingen in de historiekunst, de architectuurschilderkunst, en de landschap-, portret- en stilleven schilderkunst worden belicht doorheen hoogtepunten in de verzameling van onder meer Nicolaes Berchem, Aelbert Cuyp, Cornelis de Heem, Jan van Goyen, Frans hals, Willem Claesz. Heda en Roelandt Savery. 4.2.Tentoonstellingen Het MSK wil zich ontplooien tot een eigentijds museum, waarin heden en verleden samenkomen, en de actualiteit nooit uit het oog verloren wordt. Deze nieuwe visie wordt duidelijk uitgedragen in een verrassend tentoonstellingsbeleid waar ingezet wordt op nieuwe invalshoeken en presentaties met aandacht voor de problematiek van interculturaliteit en gender Elke tentoonstelling wordt omkaderd door een randprogramma, in samenwerking met partners uit diverse kunstdisciplines, om de beleving van de tentoonstelling gelaagder en rijker te maken Love Letters in War and Peace Mona Hatoum, Close Quarters In november startte deze tentoonstelling die verliefdheid toont in velerlei vormen. Love Letters volgt het visuele spoor van bekende en minder bekende romances, van de besloten Victoriaanse samenleving tot de vrijgevochten, maar ook defaitistische gay twenties, over het ongrijpbare verlangen in het fin de siècle en de waanzinnige oorlogstijd heen. Parallel is er het project van Mona Hatoum, een van oorsprong Palestijnse kunstenares, bij wie het begrip liefde en oorlog nooit veraf is Restauratie van Het Lam Gods van Jan en Hubert van Eyck AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 10 van 40

11 Oktober In oktober 2012 startte de restauratiecampagne van Het Lam Gods (einde voorzien 2017). Het MSK heeft zich geëngageerd om de restauratie infrastructureel te ondersteunen. Voor het publiek werd een educatief dossier opgestart omtrent het paneel en de restauratie op zaal. De aanwezigheid van zo n meesterwerk en de communicatie en informatie rond de restauratie tijdens de maandelijkse ontmoetingen met de restaurateurs, lezingen en wetenschappelijke colloquia dragen bij tot de internationale uitstraling van het museum Julia Margaret Cameron 14 maart 14 juni 2015 In het MSK staat de lente van 2015 in het teken van de Britse Julia Margaret Cameron ( ). Cameron was tegelijk innovatief en onconventioneel en oversteeg in haar werk het beschrijvende karakter van de vroege fotografie. Een ooggetuige-verslag van een welbepaalde plaats, van gebeurtenissen of van mensen, zeer geliefd bij haar tijdgenoten, vind je bij haar niet terug. Cameron s foto s dragen een grote graad van avontuur, theatraliteit en onvoorspelbaarheid in zich, een fascinerende expressie die het fotografische kader ver overstijgen. Met deze tentoonstelling, samengesteld uit de rijke verzameling van het Victoria & Albert Museum in Londen, fêteert het MSK als enige museum op het Europese vasteland en voor Londen de 200e geboortedag van deze pionier uit de geschiedenis van de fotografie Factories of Free Time Mei - September 2015 Tijdens de zomer van 2015 organiseert het MSK een community project in samenwerking met de FRAC Lorraine in Metz en de Antoni Tapies Foundation in Barcelona. In elk museum worden kunstenaars uitgenodigd die een ruime ervaring hebben met groepswerk. Telkens reist het gerealiseerde kunstproject naar de volgende tentoonstellingsplek. In het MSK bijt het Russisch collectief Gorod Ustinov de spits af. Verschillende projecten worden voorbereid: - Nervia, in kader van Mons Europese Hoofdstad 2015 (Museum van Elsene; voorzien 2015). - Samenwerking Floraliën (2016) - Verhaeren (2016) - Collage (2017) - Prentenkabinetten (2016) - Rodin-Lambeaux (voorzien: 2017); -retrospectieve George Minne (te zien in MSK en KMSKB; voorzien: tot ) 5.Participatie en communicatie De opdracht van het museum bestaat erin om inzicht, kennis en genot van kunst voor een zo ruim mogelijk publiek te stimuleren en te promoten. Publieksbemiddeling en participatie zorgen er voor dat binnen de verschillende doelgroepen een zo ruim mogelijk publiek bereikt wordt. Zowel de vaste collectie als de tentoonstellingen vormen het uitgangspunt voor de educatieve werking. Deze werking is niet enkel gericht op wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht, maar ook op beleving en directe creatieve verwerking. Het museum staat met andere woorden ter beschikking als een werkterrein voor educatieve projecten, die ook buiten het museum hun oorsprong kunnen vinden. Een grotere diversiteit van het museale aanbod staat in relatie tot een meer gediversifieerd publiek. Gezien de verschillende doelgroepen is het belangrijk de informatie te diversifiëren en te vertrekken vanuit het verlangen, de kennis en de ervaring van de bezoeker om hem/haar vanuit zijn eigen leefwereld bij het museum te betrekken. Voor de verschillende doelgroepen kunnen projecten, evenementen en activiteiten op maat worden aangeboden. Het museum heeft hierbij bijzondere aandacht voor het bereiken van kinderen, jongeren en schoolgroepen alsook nieuwe Gentenaren en mensen in kansarmoede. Acties 2015 : Voorbereiding van tentoonstellingsprojecten vanaf 2015 AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 11 van 40

12 Educatief aanbod volwassenen Publieksinformatie Zowel voor de vaste collectie, het Lam Gods en tijdelijke tentoonstellingen worden voor de individuele bezoeker zaalteksten en/of bezoekersgidsen aangeboden die hem/haar in staat stellen zijn persoonlijke beleving te duiden. Er wordt naar gestreefd om deze duiding zo juist en zo relevant mogelijk te maken. Nieuwe media stellen ons in staat om deze informatie zo veel mogelijk te personaliseren. Lezingen Ter gelegenheid van tijdelijke tentoonstellingen worden ook lezingen georganiseerd waarbij specialisten in een duidelijke en begrijpbare taal de problematiek van bepaalde aspecten van de tentoonstelling toelichten. Gemiddeld worden deze bijgewoond door een zestigtal deelnemers. Bij sommige sprekers zit het auditorium met zijn 130 plaatsen vol. Rondleidingen Zowel voor de collectie, het Lam Gods en de tijdelijke tentoonstellingen worden gidsen opgeleid die naar de verschillende doelgroepen toe deze presentaties toelichten. Gezien de belangrijke rol van onze gidsen als tussenpersoon tussen het museum en het publiek, het kunstwerk en zijn beschouwer, wordt veel zorg en aandacht besteed aan hun opleiding en wordt er ook nauw toegezien op de kwaliteit van hun prestaties, zowel formeel als inhoudelijk. Ontmoeting met de restaurateurs Een keer per maand ontvangen de restaurateurs van het Lam Gods het publiek om uitleg te geven over de stand van zaken van de restauratie. Zowel voor de leek als voor de gepassioneerde amateur vormen deze ontmoetingen een unieke gelegenheid om nader kennis te maken met de historische, de wetenschappelijke, de materiële, de technische en de deontologische aspecten van deze moderne restauratiecampagne. Wegens het beperkt aantal plaatsen (max. 35) zijn deze ontmoetingen altijd volgeboekt. Het kunstwerk van de maand Het kunstwerk van de maand is een informeel leerproject waarbij elke maand in een kleine groep een kunstwerk dat in het museum hangt besproken wordt. Het kunstwerk wordt beschouwd als een tekst die zoals enig andere tekst kan gelezen worden met de informatie die de auteur ons biedt en de bagage die we zelf bezitten. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de intrinsieke kwaliteiten van het werk als aan de mogelijke betekenissen die meestal buiten het kunstwerk liggen. Rond deze op een boekenclub geïnspireerde bijeenkomsten hebben zich een 35-tal leden verzameld die elke maand present zijn om binnen deze interactieve formule hun lezing van het kunstwerk te komen verdedigen. Vriendenwerking De rol van de Vrienden van het MSK Gent vzw wordt opnieuw gedefinieerd in de loop van Naast de bestaande werking van reizen en rondleidingen wil MSK een nieuwe elan ontwikkelen in de samenwerking met de 1200 leden, en eveneens werken aan verjongen van de leden met nieuwe projecten zoals de MuSKetiers. Educatief aanbod kinderen/jongeren Publieksinformatie Voor kinderen die met het gezin het museum bezoeken wordt in 2015 een educatief pakket rond de restauratie van het Lam Gods ontwikkeld, in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen, KIK, Sint-Baafskathedraal en Mooss vzw. Voor tijdelijke tentoonstellingen wordt informatie voorzien op maat van kinderen. Kindercatalogus In 2015 wordt de nieuwe kindercatalogus afgewerkt en voorgesteld. Kunstenares Vered Ben-Kiki schreef en illustreerde het nieuwe boek. Ateliers Kinderen kunnen zich inschrijven om een jaar lang iedere woensdag of iedere zaterdag atelier te volgen in het museum. Wekelijks komen er 40 kleuters (4 6 jaar) en 60 kinderen (tot 12 jaar). Naast de beeldende ateliers, is er ook een groep die focust op theater. Voor jongeren organiseren we op woensdagnamiddag een atelier ism. het Deeltijds Kunstonderwijs. AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 12 van 40

13 In 2015 willen we ons aanbod aan ateliers ook toegankelijk maken voor kinderen uit kansengroepen. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende organisaties. (vzw Jong, Jeugddienst, ) Vakantie-workshops Tijdens schoolvakanties worden activiteiten georganiseerd voor kinderen van 4 12 jaar. Jaarlijks volgen kinderen workshops tijdens de vakantie. Nieuw in 2015 is dat het aanbod uitgebreid wordt met workshops voor jongeren tot 16 jaar. Gezinsactiviteiten Tijdens tentoonstelling organiseren we een keer per maand een activiteit voor gezinnen. In het kader van evenementen (Erfgoeddag, Krokuskriebels, ) worden ook activiteiten op maat van jonge gezinnen georganiseerd. Verjaardagsfeestjes Kinderen kunnen hun verjaardag vieren in het museum. De groep krijgt een rondleiding in het museum, een workshop in het atelier en het feest wordt afgesloten met taart en cadeautjes! Kinderen die aan een verjaardagsfeestje deelnemen maken op een aangename manier kennis met het museum. Aanbod voor het onderwijs Het MSK biedt een ruim aanbod aan voor het onderwijs. Leerkrachten kunnen kiezen tussen een aantal formules per leeftijdscategorie. Ook voor groepen die zonder gids het museum willen bezoeken zijn er een aantal mogelijkheden. Op vraag van de school worden rondleidingen aangepast volgens thema s die aan bod komen tijdens de lessen. Jaarlijks reserveren schoolgroepen een bezoek aan het MSK met een museumgids. Daarnaast zijn er nog heel wat groepen die op eigen houtje het museum bezoeken. In 2015 werken we aan een museumactiviteit die we op locatie kunnen aanbieden. Een museummedewerker gaat op school langs om te werken rond kunst in de klas. WOCK Dit schooljaar wordt nauw samengewerkt met WOCK (Werken in Onderwijs aan Cultuur en Kunst). Het museum werkt dit jaar met 2 scholen samen. Er is een project met een OKAN-school, waarbij anderstalige jongeren die nog niet of weinig met cultuurhuizen in contact zijn geweest een jaar lang in het museum werken. Samen onderzoeken we hoe we het museum toegankelijk kunnen maken voor anderstalige nieuwkomers in Gent. Daarnaast loopt er een project met een basisschool, waarbij anderstalige kinderen een jaar lang een ambassadeursfunctie opnemen. Ze krijgen de mogelijkheid om een jaar lang te werken rond de museumcollectie en de tentoonstellingen. De educatieve dienst ondersteunt en werkt met de kinderen aan bruikbare producten (bvb. bezoekersgids voor kinderen). Evenementen Het museum participeert jaarlijks aan allerlei initiatieven, zoals de Kunstendag voor Kinderen, Krokuskriebels, Cultuurmarkt, Erfgoeddag, Museumnacht, Nieuwjaars-event Stad Gent, Zowel voor het aanbod voor volwassenen als voor kinderen/jongeren wordt samengewerkt met verschillende organisaties: De Gentse Musea, verschillende stadsdiensten (Dienst Cultuurparticipatie, Jeugddienst, Dienst Integratie, ) FARO, Studenten Kask / School of arts en Sint- Lucas (Museumnacht, kopiisten), Amarant (lezingen), Hoger onderwijs (stages), Cultuurnet, WOCK, Kompas vzw (inburgering), Blindenzorg Licht en liefde, de Gezinsbond, Provincie Oost-Vlaanderen, kunsteducatieve organisaties, AmuseeVous (jongeren), Jeugd & Poëzie, Museumbibliotheek Als wetenschappelijke instelling heeft het MSK de ambitie een expertise- en kenniscentrum van de Vlaamse kunst van de 19 e en eerste helft van de 20 e eeuw te zijn. Het museum stelt zijn expertise en documentatie ter beschikking aan het publiek. Dit gebeurt door verschillende contacten en het beantwoorden van diverse vragen naar inlichtingen. De basisactiviteiten van het studie- en documentatiecentrum, met name het klasseren, excerperen en ontsluiten van documenten, het voeren van specifieke onderzoeken en van een publieksgerichte dienstverlening werden verder uitgevoerd. De uitbouw en invulling van bepaalde specialisaties (onder meer James Ensor en George Minne) wordt in 2015 verdergezet. Er wordt voorbereidend onderzoek verricht in functie van de tentoonstellingen AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 13 van 40

14 Nervia/Sint-Martens-Latem (2015), George Minne (2016) en Emile Verhaeren en de kunsten (2016). In 2015 wordt de museumbibliotheek toegankelijk gemaakt voor alle bezoekers van het MSK, via de installatie van een trap die rechtstreeks toegang geeft vanuit de museumzalen. Voor de verdere uitbouw van deze publieksfunctie wordt een pool vrijwilligers opgeleid. Museumshop MSK wil de museumshop inzetten als extra uithangbord voor de bezoeker. Niet alleen willen we een aanbod uitbouwen dat gericht is op onze eigen collectie en tentoonstellingen, daarnaast moet de shop een plaats worden van waaruit evenementen zoals lezingen en boekvoorstellingen worden georganiseerd. De shop moet een plaats worden waar we onze educatieve opdracht in de praktijk brengen. Na een proefproject in 2014, via een samenwerking met de Vrienden van het MSK vzw, waarbij een externe uitbater werd aangesproken om de shop vorm te geven besloten we om vanaf 2015 de shop terug in eigen handen te nemen. Om een nieuwe elan in de shop te realiseren besloot MSK een eigen shopverantwoordelijke in dienst te nemen vanaf Deze verantwoordelijke zal een actieplan uittekenen waarbij het hele MSK-team wordt betrokken, in de eerste plaats de educatieve dienst. Communicatie Ontwikkeling en implementatie strategisch marketing- en communicatiebeleid MSK kiest in 2015 resoluut voor een nieuw communicatiebeleid en een nieuwe huisstijl. Een analyse in de loop van 2014 leert ons dat ons huidige communicatiebeleid niet slaagt in het aantrekken van nieuw publiek, noch in het naar buiten brengen van de invulling van onze maatschappelijke rol. Daarnaast stellen we vast dat onze unieke collectie én de aanwezigheid van Lam Gods te weinig gekend is bij diverse doelgroepen. We willen MSK op de kaart zetten als een plaats die mensen samenbrengt op een toegankelijke manier. Als een plaats die vanuit de collectie het verleden met actuele maatschappelijke thema s verbindt, een plaats waarin we kansen geven tot ontwikkeling van creatief talent voor alle doelgroepen. En een plaats waar groepen en bedrijven een unieke beleving aangeboden krijgen rond de restauratie van het Lam Gods. Daarnaast vormen de educatieve werking naar kansarme doelgroepen toe, de openstelling van de museumbibliotheek, de nieuwe invulling van de bookshop belangrijke onderdelen van de communicatiestrategie. Deze nieuwe communicatiestrategie is niet alleen een voorwaarde om een ruimer publiek aan te trekken in onze locatie, maar vormt eveneens de basis voor een sterke fondsenwerving. Om dit te realiseren besloten we over te gaan tot de aanwerving van een communicatieverantwoordelijke, die in dienst treedt in het voorjaar van Interne vormgever Naast de aanwerving van een communicatieverantwoordelijke werd eveneens besloten over te gaan tot de aanwerving van een interne vormgever. Deze persoon moet zorgen voor nieuwe, frisse en uniforme stijl bij de algemene communicatie en specifiek bij de verschillende tentoonstellingen en projecten. Andere speerpunten communicatie - Website MSK De huidige website van MSK bestaat ondertussen al meer dan 5 jaar. Enerzijds zullen we met beperkte middelen de bestaande website upsizen door een verdieping in de bestaande vorm met tekst, foto en videomogelijkheden over tentoonstellingen, collectie en activiteiten. Anderzijds bereiden we in de loop van 2015 de ontwikkeling van een nieuwe website voor, die een accuraat antwoord moet bieden op het nieuwe communicatiebeleid. - Social media / elektronische nieuwsbrief De social mediastrategie van MSK staat in 2014 nog in de kinderschoenen. Om nieuwe doelgroepen te bereiken wil MSK hier een inhaalbeweging maken in de loop van 2015, en voorziet een budget om samen te werken met een gespecialiseerd communicatiebureau. Dit loopt simultaan met de uitbouw van de algemene communicatiestrategie. MSK wil een gerichter en intensiever social AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 14 van 40

15 media beleid, met naast Facebook, Twitter en Instagram een uitbreiding naar Linkedin en Pinterest. De museumkrant, tot op heden enkel gericht naar de Vrienden, wordt in 2015 eveneens digitaal verstuurd via het e-zine. - installatie WIFI De installatie van WIFI wordt voltooid in het najaar van Er zal gewerkt worden met 3 niveaus, high, mid en low end toepassingen om de installatie betaalbaar te houden. In 2015 start het MSK een onderzoek van mogelijke museumapplicaties in samenwerking met studenten van de Hogeschool Gent. - Imago-onderzoek De studierichting Meertalige Bedrijfscommunicatie van de Ugent zal een imagoonderzoek uitvoeren rond het museum en aanbevelingen schrijven. - Lam Gods Het combiticket met de Sint-Baafskathedraal en het Caermersklooster wordt in de verf gezet. - Uitpas Het MSK maakt deel uit van het aanbod van de Uitpas en voert hier ook actieve promotie over. 6. Interne organisatie en externe vertegenwoordiging 6.1. Interne organisatie De interne werking van MSK bevindt zich in een intens veranderingsproces. De directeurswissels in de voorbije jaren, alsook het gebrek aan continuïteit op vlak van zakelijke leiding creëerde onduidelijkheid op vlak van verantwoordelijkheden en mandaten binnen het team. Daarnaast heeft de integratie van het MSK binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design (AGB) belangrijke gevolgen op procedures en beslissingsprocessen is dan ook een overgangsjaar waarin de interne samenwerking en de samenwerking met AGB en Stad Gent op punt worden gesteld. Bovendien gaan 13 personeelsleden op pensioen in de periode , waardoor een grondige oefening met betrekking tot het personeelsbehoeftenplan zich aandient aangezien MSK (net als andere overheidsdiensten) een belangrijke besparingstarget moet halen. MSK besloot om een zakelijk leider aan te werven (in dienst sinds augustus 2014), die in de loop van 2015 dit veranderingsproces verder moet stroomlijnen. De uitbouw van een nieuwe interne structuur werd als volgt opgestart in 2014: Implementatie Organogram Een nieuw organogram werd in 2014 uitgewerkt, met 4 afdelingen: Publiek en programmatie, Collectie en archief, Gebouw en onthaal, Zakelijke werking. In het voorjaar van 2014 werd een operationele staf geïnstalleerd, bestaande uit de directeur en de 4 afdelingshoofden. De operationele staf is bevoegd voor strategische beleidskeuzes, budgetopmaaken wijziging, en personeelsmateries. Sinds september 2014 is er een wekelijks overleg in elke afdeling, waarin genomen beslissingen door de operationele staf worden toegelicht, en horizontale thema s (over de afdelingen heen) worden besproken. Daarnaast werd een wetenschappelijke staf geïnstalleerd, bestaande uit medewerkers van afdelingen Publiek en programmatie en Collectie en archief. De wetenschappelijke staf is bevoegd voor het tentoonstellingsbeleid, uitgaande bruiklenen en restauraties. Sinds september 2014 werd een tweewekelijkse teamvergadering in het leven geroepen, waarbij enerzijds alle personeelsleden elkaar informeren over de dagdagelijkse werking, en anderzijds telkens een thema wordt behandeld dat alle personeelsleden aanbelangt. Deze nieuwe overlegstructuren worden in de loop van 2015 verder uitgewerkt. Het organogram wordt verder aangepast, in functie van de aanwerving van een de nieuwe communicatieverantwoordelijke. AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 15 van 40

16 Er wordt in 2015 eveneens een intern communicatieplan uitgeschreven, waarbij onder meer een onlinekalender wordt ontwikkeld. In 2015 worden de verantwoordelijkheden en mandaten van elk personeelslid verder verfijnd en bijgestuurd, zeker in functie van de nakende pensioneringen. Er wordt een teambuilding dag georganiseerd. Samenwerking binnen AGB Binnen het AGB wordt in 2014 veel energie besteed aan de uitwerking van procedures, delegatiebevoegdheden en de samenwerking met zakelijke sokkel. Vanaf 2015 wil MSK mee aan de kar trekken om vanuit deze nieuwe structuur schaalvoordelen te realiseren met de andere musea binnen het AGB als ook binnen het AGB Erfgoed, onder meer op vlak van expertisedeling en communicatie. Vrijwilligers In 2014 werd een nieuwe vrijwilligerswerking opgestart binnen MSK. Deze vrijwilligers worden ingeschakeld voor diverse taken: onthaal, balie, bookshop, klusjes, administratie, MSK kan ondertussen rekenen op een 20-tal vaste vrijwilligers, en beschikt daarnaast over een pool van een 30-tal vrijwilligers die voor ad-hoc opdrachten ingeschakeld kunnen worden. Het inzetten van vrijwilligers gebeurt niet alleen om praktische redenen, het biedt ons ook de gelegenheid om het museum van binnenuit beter bekend te maken en een ruimere groep met onze werking te familiariseren. We willen in 2015 een strategisch vrijwilligersbeleid uitbouwen, met onder meer vormingen en rondleidingen gericht naar de vrijwilligers. Gebouw en veiligheid MSK schrijft in 2015 een actieplan op vlak van duurzaamheid in het gebouw. MSK is ook in 2015 lid van Greentrack, en wil haar personeelsleden in de eerste plaats sensibiliseren om samen een ecologische omslag te maken. MSK past het calamiteitenplan toe in de praktijk en organiseert vormingen en evacuatieoefeningen. Andere inkomsten - Nocturnes en zaalverhuur MSK beschikt over een aantal bijzondere troeven die momenteel weinig of niet worden omgezet in inkomsten. Het gebouw en haar faciliteiten, de collectie, de tentoonstellingen de aanwezigheid van het Lam Gods lenen zich tot unieke nocturnes, evenementen, workshops, bedrijfsincentives, studiedagen, MSK werkt een aantal formules uit die proactief worden bekend gemaakt bij het lokaal en internationaal publiek. - De Vrienden van het MSK De samenwerking met de Vrienden wordt geformaliseerd in een nieuwe overeenkomst. Op deze manier kunnen zij hun cruciale rol die ze in het verleden op zich namen ook in de toekomst blijven vervullen. - Onderzoek oprichting stichting MSK wil een nieuwe stichting oprichten binnen de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Deze stichting met het vehikel worden waarin MSK met mecenassen en/of bedrijfsleiders een structurele samenwerking kan opbouwen. - Projectsubsidies MSK gaat onder meer de hedendaagse projecten en projecten gericht op specifieke doelgroepen op zoek naar financiering bij verschillende overheden (van lokaal tot internationaal) en stichtingen (zoals de Koning Boudewijnstichting) Externe vertegenwoordiging (wat volgt is overgenomen van actieplan 2014, het gaat ook om herhalingen zie 3.3) Naast zijn kunsthistorische expertise deelt het MSK vanaf 2014 zijn technische en methodologische know how met het bredere Gentse en Vlaamse museumveld. - Restauratie Lam Gods: lezingen, rondleidingen, studiedagen (ism KIK), - Actieve deelname aan studiedagen, verzorgen van lezingen binnen ons expertisedomein. - Ter beschikking stellen van expertise op niveau van veiligheid op niveau van elk AG AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 16 van 40

17 - Het MSK biedt een wetenschappelijke service aan binnen- en buitenlandse specialisten, studenten en aan het brede publiek. De leden van de wetenschappelijke staf zijn actief in verschillende samenwerkingsverbanden; - Lidmaatschap professionele organisaties: CODART, ICOM, Cageweb, OKBV (Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen), stuurgroep MovE (digitale collectieregistratie en ontsluiting via Erfgoedinzicht, samenwerkingsverband Oost- en West-Vlaanderen); - Lidmaatschap wetenschappelijke werkgroepen: project XIX (MSK, KMSKA, KMSKB, UGent, KUL en VUB), project Redefining European Symbolism (Visual Arts Research Institute Edinburgh; Van Gogh Museum Amsterdam; Musée d Orsay Parijs, INHA Parijs, Université de Genève), project Dyptech (i.s.m. de VKC, UGent en Universiteit Antwerpen), project Maurice Denis (beredeneerde catalogus van de schilderijen); - Lidmaatschap overheidscommissies: Bijzondere Commissie Kunstwerken (Federale Overheidsdienst Financiën) Brussel, Stuurgroep Lam Gods Gent, School of Arts Gent; - Lidmaatschap museale commissies: commission scientifique régionale des musées de France compétente en matière d acquisition en Île-de-France Parijs, Musée d Ixelles Brussel, Generali Foundation Wenen; - Gastdocentschappen: UGent, Université Libre de Bruxelles; - Opvolging VKC-clusterwebsites James Ensor en George Minne conform actieplan 2014 van VKC; - Aanmaak nieuwe VKC-clusterwebsites conform actieplan 2014 van VKC; - Ondersteuning eigentijdse koepelwebsite conform actieplan 2014 van VKC. Het MSK stelt zijn expertise ook beschikbaar voor tentoonstellingen binnen de volgende samenwerkingsverbanden: - Museale samenwerkingsverbanden: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Brussel, Musée d Ixelles Brussel, Musée des Beaux-Arts Rouen, Museum van Deinze en de Leiestreek, Haags Gemeentemuseum Den Haag, Musée des Beaux-Arts Doornik, Universiteitsbibliotheek Gent, Design Museum Gent, S.M.A.K. Gent, STAM Gent, MIAT Gent, Singer Museum Laren, M Leuven, Victoria & Albert Museum Londen, MuZEE Oostende, Musée d Orsay Parijs, MDD Sint-Martens-Latem, Stedelijke Musea Sint-Niklaas, Kumu Art Museum Tallinn; - Adviesgroepen tentoonstellingen intra en extra muros: Ravage (M Leuven, 2014), Bruxelles, une capitale impressionniste (Musée des Impressionnismes Giverny, 2014), Love Letters (MSK, i.s.m. The Archive of Modern Conflict en In Flanders Fields Museum Ieper, 2014), Julia Margaret Cameron (MSK, i.s.m. Victoria & Albert Museum Londen, 2015), Nervia (Musée d Ixelles Brussel, 2015), De Nederlanden (MSK, 2015), De school van Tervuren (M Leuven, 2015), Cold Light (MSK, 2016), Emile Verhaeren (MSK, i.s.m. Université Libre de Bruxelles en Provinciaal museum Emile Verhaeren Sint-Amands, 2016), George Minne (2016, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Brussel), Textiles (MSK, 2017), Rodin Lambeaux (MSK, i.s.m. Institut National d Histoire de l Art, 2016), Collage (MSK, 2017), Icons (MSK, 2017), Quel bordel! (MSK, 2018), Het Lam Gods (MSK, i.s.m. Sint-Baafskathedraal Gent, UGent, Koninklijk Instutuut voor het Kunstpatrimonium, 2018), Old School New Schools? The Revival of Genre Painting in Belgium and the Netherlands, ca (MSK, i.s.m. Universiteit Utrecht, UGent, KULeuven, 2018), De stadssymfonie (MSK, i.s.m. UGent, ). AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 17 van 40

18 S.M.A.K. 1. Verwerven van collectie - verder ontwikkelen van het collectieplan van S.M.A.K. - ontsluiten schenking Lois Weinberger - finaliseren schenking Korakrit Arunanondchai - verdere evaluatie en afstoten van langdurige bruiklenen - verhogen bestaand aankoopbudget via alternatieve financiering 2. Behoud en beheer van de collectie - blijvende toepassen van het principe van de preventieve conservatie - optimalisering van inlijstingen en verpakkingen - ontwikkelen van verpakkingen voor monumentale complexe installaties (Michael Büthe, Urs Pfannenmüller, Thomas Hirschorn, Leo Copers) - aanmaken van backboards voor schilderijen groot formaat - restauratie van de volgende werken : two interconnected houses (Mark Manders), coloured room with black and white scene (Mark Manders), Taufkapelle mit Mama und Papa (Michael Büthe), Battered Tears (Dennis Oppenheim), Lion vs. Eagles (Peter Philips). - afwerking restauratie Wirtschaftswerte (Joseph Beuys) - analyse en eventuele behandeling corpus Raoul De Keyser - verder optimaliseren en efficiënt invullen van beschikbare depots - voorbereiden centraal erfgoeddepot 3. Onderzoek, publicatie en expertisedeling - ontwikkelen concept wetenschappelijke catalogus - aanmaken (drukklaar) 600 collectiefiches voor wetenschappelijke catalogus - onderzoek en beschrijving schenking en corpus Lois Weinberger - verder onderzoek en ontsluiting museumarchief - verdere voorbereiding en ontwikkeling KASK/S.M.A.K. bibliotheek - verdere registratie collectie - publicatie Larry Sultan (ism. Kunstmuseum Bonn) - publicatie Kempens Informatieblad van Jef Geys - publicatie Lili Dujourie (ism. Mu.zee) - publicatie Drawing now (ism. Albertina Wenen) 4. Projecten en tentoonstellingen - collectieonderzoek III : Kunst in Europa na 68 - presentatie van de schenking Lois Weinberger - presentatie van de Marcel Broodthaers collectie in aanzet tot Broodthaerskabinet - tentoonstelling Joris Ghekiere - tentoonstelling Larry Sultan (ism. Kunstmuseum Bonn) - tentoonstelling Jef Geys - Passage 1 : Philippe Piessens (collector s room) - tentoonstelling Lili Dujourie (ism. Mu.zee) - tentoonstelling Drawing now (ism. Albertina, Wenen) - dubbeltentoonstelling Ayse Erkmen / Ann Veronica Janssens (Europalis Turkije) - tentoonstelling Avery Preesman - project Paviljoen (ism. HISK en KASK) - project Museumcultuur (samenwerking CC Strombeek Bever - S.M.A.K.) - project Parkeerkunst - tentoonstelling De Verloofden (dialoog collectie Befius - S.M.A.K.) 5. Participatie en communicatie - afwerken en lanceren nieuwe website - openen nieuw museumcafé AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 18 van 40

19 - ontwikkelen crm gericht op herhaalbezoek en e-shopping - databasesegmentatie voor gerichtere communicatie - verder ontwikkelen structurele mediapartnerships - consolideren en vergroten nationaal en internationaal persbereik - evalueren en herzien bestaand publieksbemiddelingsprogramma - meer gericht educatief programma voor scholen - ontwikkelen omkadering voor gezinnen - verder ontwikkelen participatieproject Electrabel voor kansengroepen - ontwikkelen en realisatie mobiel mini-museum - meewerken en ondersteunen van projecten als Erfgoeddag, Museumnacht, Kunstendag voor kinderen,...) - uitrollen volwaardig randprogramma (lezingen, boekpresentaties,...) bij tentoonstellingsprogramma - optimaliseren samenwerking met Vrienden v/h S.M.A.K. op vlak van communicatie - actief promoten van uitpas 6. Interne organisatie, infrastructuur en externe vertegenwoordiging - inzetten op kwalitatieve functionerings- en evaluatiegesprekken - inzetten op opleidingen en trainingen (maximaal beroep doen op aanbod van de stad) - aandacht voor kennisverwerving RPR toepasbaar op S.M.A.K. - blijven inzetten op goede interne communicatie (staf- en teamoverleg, coördinatievergaderingen) - organisaren van jaarlijkse teamdag met hele personeel - organiseren van rondleidingen voor het personeel bij de tentoonstellingen - meer gebruik maken van vrijwilligerswerk en verder inzetten op stagiairs - aantrekken van nieuwe sponsors en aanboren van alternatieve financieringsbronnen - inzetten op flexibel en werkbaar financiële zakelijke sokkel binnen AGB Kunsten en Design - verder onderzoeken van mogelijke synergie tussen de musea van AGB Kunsten en Design - afwerken en opleveren van nieuwe klimatisatie in schilderijen- en papierdepot - ontwikkelen en implementeren calamiteiten- en evacuatieplan - verdere ontwikkeling van samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigingen bij organisaties en instellingen in binnen- en buitenland : hogescholen en universiteiten, partermusea,... AGB Kunsten en Design Begroting 2015 pagina 19 van 40

20 1. Zakelijke werking AGB Kunsten en Design 2015 De generieke ondersteunende processen centraliseren we binnen het autonoom gemeentebedrijf. Door de krachten te bundelen kunnen we zowel de efficiëntie als de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. In het opstartjaar 2014 werden al vele processen uitgerold. De opstart is echter nog niet achter de rug. In 2015 richten we ons daarbij voornamelijk op het integreren en het uitbouwen van de bestuurlijke werking, organisatieontwikkeling, personeelsbeheer en financieel beheer Bestuurlijke werking gemeenteraadscommissie cultuur adviescommissie Gemeenteraad Raad van Bestuur Er wordt in 2015 ook een vaste commissie van advies opgericht voor het AGB, conform de voorschriften van het Cultuurpact, die de raad van bestuur zal adviseren. In deze commissie van specialisten en gebruikers zullen alle ideologische en filosofische strekkingen en de representatieve gebruikersorganisaties vertegenwoordigd zijn. Het directiecomité bestaat uit drie museumdirecteurs en een algemeen zakelijk directeur, aan wie de raad van bestuur het dagelijks bestuur van het AGB delegeerde, mits de nodige rapportering. Het directiecomité delegeerde op haar beurt een aantal bevoegdheden rechtstreeks door aan de verschillende directeurs. Zo blijft de inhoudelijke museumwerking steeds bepaald door de respectievelijke museumdirecteur. Elk museum heeft daarenboven de mogelijkheid om een eigen expertencomité in het leven te roepen, samengesteld vanuit en gericht op het erfgoedveld van dat museum. De expertencomités zullen onder andere plaats bieden aan stakeholders, collega s, verzamelaars en experten uit het veld. Ze fungeren als toetssteen en kompas voor de museumkoers, ter ondersteuning van de museumdirecteur Organisatie(in)ontwikkeling Design directiecomité MSK S.M.A.K. Schaalvoordelen en samenwerkingen zullen een belangrijke schakel worden in onze toekomstige groei. Daarenboven gaan er de komende jaren veel medewerkers met pensioen, en zullen de personeelssaneringen ernstig ingrijpen in de huidige werking van de musea. We bouwen daarom gefaseerd en begeleid aan een nieuwe organisatiestructuur en cultuur. expertencomité Design museum expertencomité MSK expertencomité S.M.A.K. Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Kunsten en Design is een extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. Haar raad van bestuur bestaat uit 12 leden, voorgedragen door de Gentse gemeenteraad: Bruno Matthys, Bram Vandekerckhove, Caroline Van Peteghem (secretaris), Adrien De Vos (ondervoorzitter), Jef Van Pee, Karlijn Deene, Gabi de Boever, Bram Van Braeckevelt, Freya Van den Bossche, Siegfried Bracke, Jan Dauwe en Annelies Storms (voorzitter). Behoud van identiteit, betrokkenheid en wendbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten bij een dergelijke herorganisatie. De generieke taken kunnen we delen, specifieke processen die bijdragen tot de uniciteit en de identiteit van de musea houden we strikt gescheiden. Het AGB komt daarom niet op de publieke voorgrond. De musea zullen in de toekomst sterker samenwerken achter de schermen, maar blijven naar de buitenwereld toe fungeren en communiceren als aparte identiteiten. Specifieke identiteitsbepalende processen (zoals tentoonstellingen, communicatie, collectie) worden dus niet gecentraliseerd. Wel is het noodzakelijk dat er ook op deze terreinen meer gecommuniceerd en samengewerkt wordt.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) OKBV: wie zijn wij? Museumbibliotheken: MSK Gent MIAT Designmuseum Gent Musea Brugge

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Cultuureducatie in Dendermonde

Cultuureducatie in Dendermonde Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica Mensen zullen maar deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse hebben en de bagage om ervan te genieten. Als

Nadere informatie

Doelstelling 20 jaar GO!

Doelstelling 20 jaar GO! Doelstelling 20 jaar GO! Dit feestjaar wordt aangegrepen om ons net op een zichtbare en feestelijke manier onder de aandacht te brengen en tezelfdertijd te werken aan een zinvol pedagogisch/strategisch

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen In Gent werden op 27 september 2017 twee schilderijen van Frits Van den Berghe overdragen aan de erfgenamen van de originele eigenaar, Emile

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Leren Ondernemen (Moo Laforce) Leren Ondernemen is een vereniging die gezinnen in armoede ondersteunt. We hebben verschillende projecten.

Leren Ondernemen (Moo Laforce) Leren Ondernemen is een vereniging die gezinnen in armoede ondersteunt. We hebben verschillende projecten. Leren Ondernemen en Kunstbank: project Anders worden Voorstelling van de organisaties Leren Ondernemen (Moo Laforce) Leren Ondernemen is een vereniging die gezinnen in armoede ondersteunt. We hebben verschillende

Nadere informatie

BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN

BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN Pagina 1 van 7 OPEN OPROEP Voor de deelname van België aan de Biënnale van Venetië 2017 nodigt de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Een kunsteducatieve draaischijf

Een kunsteducatieve draaischijf Een kunsteducatieve draaischijf Hoger Secundair Basis Kleuter Buitengewoon Onderwijs Leerkrachten Volwassenen - Pedagogische Studie dagen -... alle groepen die willen proeven van kunst. 2015-2016 mu-zee-um

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

Reflectie over de criteria uitvoeringsbesluiten Museumoverleg. Gezamenlijk standpunt landelijk en regionaal ingedeelde musea

Reflectie over de criteria uitvoeringsbesluiten Museumoverleg. Gezamenlijk standpunt landelijk en regionaal ingedeelde musea Reflectie over de criteria uitvoeringsbesluiten 2016 Museumoverleg Gezamenlijk standpunt landelijk en regionaal ingedeelde musea 20.02.2017 LANDELIJKE EN REGIONALE MUSEA: BELANG VAN SOLIDARITEIT Deze tekst

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor.

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor. VIJF JAAR YOT [april 2002 april 2007] I. SITUATIE EN EVOLUTIE 2002-2007 A. Structuur 1. OVERLEGSTRUCTUUR a. DE STUURGROEP Na de realisatie van het architectuurproject in april 2002, krijgt de bestaande

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR Financiering Minister Gatz & Minister Crevits VIAA: FOCUS EN MODEL DIGITALISEREN INTERACTIE ARCHIVEREN Nog 500.000 uur te digitaliseren in de

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Design museum Gent kleurt oranje dit najaar Design Derby BE/NL 1815-2015 23/10/2015-13/3/2016

PERSBERICHT. Design museum Gent kleurt oranje dit najaar Design Derby BE/NL 1815-2015 23/10/2015-13/3/2016 PERSBERICHT Design museum Gent kleurt oranje dit najaar Design Derby BE/NL 1815-2015 23/10/2015-13/3/2016 Spannende confrontatie tussen België en Nederland Het is precies 200 jaar geleden dat het Verenigd

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 1. Momenteel zijn er drie vacante betrekkingen van attaché in

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

BeMuseum. Conferentie 14 oktober Persmap. The Belgian network for innovation in museums

BeMuseum. Conferentie 14 oktober Persmap. The Belgian network for innovation in museums BeMuseum The Belgian network for innovation in museums Conferentie 14 oktober 2016 - Persmap Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel www.bemuseum.be info@bemuseum.be @Be_Museum INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS PEDAGOGISCH DOSSIER CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS Podiumkunste VOORSTELLING Het gezelschap Transe-en-Danse heeft, doorheen de creatie van haar voorstellingen, een bijzondere manier van werken

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Erwin Clauws "The Conscious Quintessence of the Abstract"

Erwin Clauws The Conscious Quintessence of the Abstract Het ROGERRAVEELMUSEUM tentoonstellingspartner bij het artistiek onderzoek The Conscious Quintessence of the Abstract van ERWIN CLAUWS Onderzoek geaccrediteerd door Onderzoeksraad Sint Lucas Beeldende Kunst

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld

Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld De Biënnale van de Schilderkunst is dit jaar aan haar derde editie toe Dit tentoonstellingsproject ontstond uit de museale ambitie van zowel het Roger Raveelmuseum

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Persbericht 9 september 2014 Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Op 20 september 2014 opent, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de retrospectieve tentoonstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie