Zichtbaarheid. Jaarplan KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv."

Transcriptie

1 Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web: Foto: Johan Slagter

2 Inhoudsopgave Evaluatie I Top 10 ambitie uitbreiden 02 II Een leven lang motorrijden 04 III Brancheontwikkeling 05 Actieplan I Nederland in de top 10 van de wereld Topsportselectie Sporttechnisch kader Randvoorwaarden Talentontwikkeling Commissies 13 II Sportparticipatie naar 75% Marketing & PR Propositie Ledengroei 19 III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap Samenwerken Officials Ledenservice Financiën Automatisering Wet- en regelgeving 26 1

3 Evaluatie 2012 I Top 10 ambitie uitbreiden Overwinteren Begin 2012 zijn zowel de wegrace- als de motocross-selectie twee weken op trainingsstage naar Spanje geweest. In deze twee weken hebben de rijders veel geleerd en veel circuituren kunnen maken. De komende jaren zal de duur van de trainingsstage worden verlengd RAP/SOBW/NSF100 Op 19 april 2012 is de Junior TT-track in Assen geopend, een uitermate geschikte locatie voor de RAP/SOBW- en de NSF100-klasse om te trainen. De bondscoach heeft 15 trainingen verzorgd voor deze groepen Olympische netwerken Het is de sporttechnisch directeur vanwege een overvol programma in 2012 niet gelukt alle Olympische netwerken te bezoeken. Voor 2013 blijft dit op de agenda staan Rijderovereenkomst Alle selectierijders (MX, wegrace en enduro) hebben in 2012 een rijderovereenkomst getekend Workshop jeugdselectierijders De beoogde workshop hoe zorg ik ervoor dat mijn talentvolle kind ook kind blijft? heeft eind 2011 al plaatsgevonden. In 2012 zijn er nog twee andere workshops aangeboden. Te weten: omgaan met media en sponsorwerving. Ouders en rijders waren erg te spreken over deze workshops Trainersopleidingen Er is één opleiding tot Motorsport Trainer 2 geweest in Hier hadden zich negentien potentiële MT2 trainers voor aangemeld. Tijdens de opleiding hebben één potentiële theoriedocent en twee potentiële praktijkdocenten meegelopen, zodat zij in de toekomst zelf een onderdeel van deze opleiding kunnen gaan verzorgen Doping De geplande dopingbijeenkomst voor selectierijders heeft niet plaatsgevonden. Tegenwoordig is er een online dopingvoorlichting te volgen via de website van de dopingautoriteit. Selectierijders zijn geadviseerd om deze online voorlichting te volgen Geluidsreductie Door de strenge handhaving van de 94dB norm zijn er met name in het begin van 2012 veel geluidsovertredingen geweest. Het bestraffen van deze overtredingen heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk een geluidsdaling is gerealiseerd. Komende jaren zal er worden ingezet op een verdere afname van het aantal overtredingen Talentvolgsysteem Het talentvolgsysteem van het NOC*NSF is begin 2012 al in gebruik genomen. Binnen het talentvolgsysteem bleek het helaas niet mogelijk om dit volledig af te stemmen op de wensen van de KNMV. De KNMV is daarom begonnen met het inventariseren van andere talentvolgsystemen Meerjaren opleidingsplan (MOP) In samenwerking met de bondscoaches, sporttechnisch directeur en de beleidsmedewerker is er een meerjarenopleidingsplan gemaakt voor de disciplines wegrace, motocross en enduro. Dit meerjarenopleidingsplan wordt in 2013 verspreid onder KNMV Gediplomeerde Motorsport Trainers (KGMT ers) Full-time programma Door het wegvallen van de bondscoach en fysieke trainer motocross hebben er minder selectietrainingen plaatsgevonden dan gepland. De overwinterkampen hebben plaatsgevonden waardoor het programma intensiever was dan afgelopen jaren. Per 1 oktober is er een nieuwe 2

4 bondscoach aangesteld en de KNMV streeft ernaar voor 2013 een nieuwe fysieke trainer aan te stellen. In 2013 zullen de programma s weer volledig gedraaid worden Motocrosshandleiding Alle rijders die voor het eerst een KNMV-licentie hebben aangevraagd, hebben zowel een fysieke als een digitale versie van de motocrosshandleiding ontvangen. Tijdens de licentieaanvraag hebben ze aangegeven hiervan kennis te hebben genomen. Bij het aanvragen van de districtslicenties, hebben de clubs online aangegeven dat de motocrosshandleiding is verstrekt aan de nieuwe rijders Motocross: Nationale quadcompetitie De nationale quadcompetitie is niet doorgegaan. De KNMV heeft een minimum gesteld van 30 licentiehouders. Er zijn totaal 15 licenties aangevraagd. Dertien van deze aanvragers hebben vervolgens deelgenomen aan het ONK, waardoor het ONK-veld gegroeid is Motocross: MX1/MX3 Tijdens geen enkele wedstrijd is het gelukt om meer dan 50 rijders aan de start te krijgen. De MX1 en de MX3 hebben daarom gelijktijdig gereden. Wel zijn de rijders apart geklasseerd Motocross: Prijzengeld zijspan In de zijspanklasse hebben de rijders prijzengeld ontvangen. Vanuit de rijders zijn hier geen specifieke reacties op gekomen. Het deelnemersveld is licht gegroeid Baansport: Airfences De KNMV is nog niet in het bezit van airfences en is hierover in gesprek met de FIM om tot een goede constructie te komen Baansport: tweetakt Jeugdrijders hebben in 2012 alleen nog met tweetakt motoren gereden. De veiligheid lijkt hierdoor iets verhoogd binnen de baansport Baansport: PR wedstrijdorganisatie In 2012 heeft er geen workshop plaatsgevonden voor organisatoren over PR. De vrijwilliger die deze taak op zich wilde nemen heeft helaas besloten om deze workshop niet door te laten gaan, mede doordat het lastig was om alle organisatoren bij elkaar te krijgen Wegrace: Opleidingsstructuur De Wegrace Commissie is te spreken over de nieuwe opleidingsstructuur die is ingevoerd. Alle wegracecursussen worden nu extern aangeboden. Verschillende aanbieders bieden cursussen aan op Zandvoort en Assen. Het grote voordeel van deze externe aanbieders is dat ze ook in het buitenland actief zijn waardoor rijders ook in de winter hun opleiding kunnen volgen Dutch Moto3 De introductie van de Dutch Moto3 heeft voor wat weerstand gezorgd, aangezien van enkele rijders de motor niet voldeed aan de eisen voor deze nieuwe klasse. Wel heeft de invoering van de Dutch Moto3 gezorgd voor een beter gevuld deelnemersveld t.o.v. de ONK 125cc klasse. Ook de dispensatie die wordt verleend aan de Moriwaki Cuprijders verloopt goed OET: Reglementen offroad De reglementen zijn herzien. Hiervoor is een eerste concept opgesteld. Dit concept is vervolgens door een organisator kritisch bekeken. Na overleg zijn er nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd OET: Rijdersvertegenwoordiging Er is een rijdersvertegenwoordiging van negen rijders samengesteld. Er hebben twee besprekingen plaatsgevonden met de rijdersvertegenwoordiging. Een verslaglegging van deze besprekingen is rondgestuurd naar alle andere rijders en organisatoren, zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er speelt. 3

5 OET: Voortgangsgesprekken clubs Tijdens de voorbesprekingen voor het ONK met organisatoren zijn gelijktijdig de voortgangsgesprekken met de clubs gehouden. De verslagleggingen van deze gesprekken zijn doorgestuurd naar de secretaris. Alle verslagleggingen zijn bewaard en aan het einde van het jaar zijn deze besproken tijdens de commissievergadering. De punten met hoge prioriteit zijn al eerder meegenomen in de commissievergaderingen OET: EK trial Het EK trial heeft voor het eerst in Nederland plaatsgevonden. De eerste dag waren er zeshonderd bezoekers en de tweede dag duizend. Dit was meer dan verwacht en iedereen was erg te spreken over de organisatie Trainingsweekend dameslicentiehouders Enduro en Trial Het trainingsweekend voor de dameslicentiehouders heeft niet plaatsgevonden. Er was te weinig animo onder de endurorijdsters. Hierin heeft de financiële situatie een grote rol gespeeld Onderzoek bronvermogen crossmotoren Er zijn twee testsessie geweest. Het onderzoeksrapport is eind 2012 opgeleverd. In 2013 gaat de KNMV aan de slag met de resultaten uit het onderzoeksrapport. II Een leven lang motorrijden Website De KNMV werd gemiddeld keer per maand. bezocht Enkele maanden is dit zelfs geweest. Dit jaar is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe website die in 2013 online zal gaan Communicatie In 2012 is de KNMV vanaf de Motorbeurs in februari gaan samenwerken met een PR-bureau. Dit PRbureau zorgt voor de generatie van free publicity, maar houdt ook de mediawaarde van de KNMV bij. Voorheen deed de KNMV dit zelf en zij nam de lokale mediawaardes niet mee in deze berekening; het PR-bureau doet dit wel. De mediawaarde is enorm gestegen en dat is niet alleen is te danken aan het nieuwe meetsysteem, maar er is duidelijk meer free publicity gegenereerd. De doelstelling: een mediawaarde van 1 miljoen in de periode van een jaar is ruim gehaald. In de maanden februari en maart is deze doelstelling al gehaald. Eind juli stond de teller op 3,3 miljoen. Daarnaast zijn Facebook en Twitter in 2012 meer actiematig ingezet en is het aantal volgers op Facebook verviervoudigd en het aantal volgers op Twitter verdubbeld Inventarisatie propositie KNMV De KNMV heeft geïnventariseerd hoe haar propositie is ten opzichte van de rest van de markt. Aan de hand hiervan zijn de volgende nieuwe voordelen voor leden toegevoegd aan het lidmaatschap: - 15% korting op Alpine gehoorbescherming - 20% korting op Nolan helmen - 10% korting op motorkeuringen Verder is er tussen september en december een ledenwerfactie gehouden: tanken voor het KNMVlidmaatschap. Er is nog geen loyaliteitssysteem opgezet Cafetariamodel Voor het lidmaatschap in 2013 is er een differentiatie aangebracht. Er is een standaardlidmaatschap, dat tegen betaling is uit te breiden met extra s. Op deze manier kan iedereen zijn of haar lidmaatschap op maat samenstellen. De KNMV heeft hiervoor een uitgebreide samenwerking met Mondial voor het ontwikkelen van deze extra diensten Vernieuwde opzet Toerhuldiging De nieuwe opzet van de KNMV Toerhuldiging is niet bij alle aanwezige leden goed ontvangen. Zij hadden een ander verwachtingspatroon en waren daarom niet tevreden over de nieuwe opzet. In de toekomst zal de KNMV beter inspelen op de verwachtingen en wensen van de deelnemers. 4

6 2.2.4 Aanbod VRO s Het aantal afgenomen VRO s is in 2012 achtergebleven bij de verwachting. Deze waren gebaseerd op de voorspelling voor De werkelijke aantallen zijn in 2011 achtergebleven bij dit geschatte aantal, waardoor de voorspelling voor 2012 te hoog is uitgekomen. Ook is er een terugloop te zien in het aantal afgenomen VRO s door de aanhoudende recessie Imago-onderzoek sportclubs en licentiehouders Het imago-onderzoek onder sportclubs en licentiehouders door studenten, dat gepland stond voor 2012, is eind 2011 al opgeleverd. Hieruit is gebleken dat de identiteit zoals de KNMV deze zelf graag zou zien nog niet helemaal overeenkomt met de identiteit zoals sporters die van de KNMV hebben. Ook komen niet alle kernwaarden van de KNMV voldoende over op de leden. De komende jaren gaat de KNMV werken aan het sterker naar buiten brengen van haar identiteit Ledenaantal Eind 2012 had de KNMV ruim leden, waarmee de beoogde ledenstijging van tien procent werd gerealiseerd. Ongeveer vijfduizend nieuwe leden zijn via de Bikers Toolkit gerealiseerd. De Bikers Toolkit wordt uitgedeeld onder motorrijders die bezig zijn met het behalen van het rijbewijs en heeft daarmee bijgedragen aan een verjonging van het ledenbestand Toer- en merkenclubs Het aantal aangesloten clubs is niet gestegen met de beoogde vijftien procent ten opzichte van Ook het aantal leden en VRO s via de clubs heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Een van de oorzaken is het uitblijven van de uitbreiding van de propositie richting de clubs. Dit is te wijten aan de tijdelijke afwezigheid van de medewerkster recreatief motorrijden wegens ziekte KGI ers Er zijn 28 nieuwe KGI ers opgeleid en daarmee is het aantal KGI ers met 9% gestegen. Deze KGI ers zijn aangetrokken door te werken met kortingsacties. Rijscholen hebben 195 korting gekregen voor de opleiding van een tweede KGI er. Deze kortingsactie is gecommuniceerd naar alle huidige KGI ers met de vraag of zij deze onder de aandacht wilden brengen bij de rijschooleigenaar. Ook in de nieuwsbrief voor KGI ers en rijscholen is deze actie nog een keer meegenomen. Tijdens de Motorbeurs in Utrecht is er uitgebreid promotie voor gemaakt. De KGI ers zijn actief aan de slag gegaan met de Bikers Toolkit. Er zijn Bikers Toolkits uitgezet onder rijscholen; nieuwe leden hebben zich via de Bikers Toolkit aangemeld bij de KNMV. Dit is een respons van 50%. III Brancheontwikkeling In veilige handen De KNMV heeft in 2012 diverse stappen gezet ter voorkoming van seksuele intimidatie binnen de KNMV. Zo is er een voorlichting geweest onder de selectierijders over dit onderwerp. De komende jaren zal dit verder worden doorgezet en zal er een vertaling richting clubs worden gemaakt. Ook heeft de KNMV zich aangesloten bij het project van het NOC*NSF rondom de VOG-verklaring in de sport. De KNMV heeft een vertrouwenspersoon aangesteld en opgeleid via het NOC*NSF KNMV Reizen De samenwerking met VrijUit is niet doorgegaan, omdat deze partij op het laatste moment heeft afgehaakt. De KNMV heeft wel de hotels voor de reizen ingekocht bij VrijUit, maar heeft zelf de gehele administratieve afwikkeling gedaan. In 2013 zal er voor de KNMV-reizen worden samengewerkt met een andere partij Officialbeleid Het nieuwe officialbeleid is door de vrijwilligerscoördinator tijdens het vrijwilligerscongres geïntroduceerd. Onderdeel hiervan is het samenstellen van een klankbordgroep vrijwilligers. Een aantal personen heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn hier zitting in te nemen. Aan het kledingpakket is een broek toegevoegd en die is tijdens het congres uitgedeeld. Voor alle vrijwilligersfuncties binnen de KNMV zijn er TFO s opgesteld. Op de nieuwe website zullen deze in de vacaturebank worden geplaatst zodra er een vacature is. Het officialhandboek is herzien 5

7 en er is een actieplan fair play en respect opgesteld om de agressie in de sport terug te dringen. Dit moet leiden tot een veiliger sportklimaat voor officials en sporters. Alle vrijwilligers hebben tijdens hun verjaardag een kaartje ontvangen met daarin een tegoedbon voor een taart Bereikbaarheid Per 1 februari 2012 is het aantal FTE s op ledenservice met 0,4 uitgebreid. Daarnaast is de KNMV gaan werken met geschakelde pauzes. Hierdoor kan men bij de KNMV ook tussen de middag terecht en is de bereikbaarheid aan het eind van de middag met een half uur verlengd tot uur Klachtenprotocol Een van de medewerksters is benoemd tot eerste medewerkster en zij heeft hiermee de taak gekregen het klachtendossier te beheersen. Zij verzorgt zo veel mogelijk de afwikkeling van de klachten en verkort hiermee de doorlooptijden. Daarnaast zijn er teksten opgesteld die gebruikt kunnen worden als basis voor verschillende klachten. De klachtenregistratie is nog niet ingebed in CRM. Op basis van de investeringsbegroting is besloten dit uit te stellen Begroting Het nieuwe begrotingsmodel is slechts deels toepasbaar. De afdeling sport heeft moeite om dit begrotingsmodel in gebruik te nemen, met name door de link die er gelegd wordt met de nieuwe jaarrekening. Deze afdeling heeft daarom iets meer tijd nodig om over te gaan op dit nieuwe begrotingsmodel. Dit zal uiterlijk in 2013 gebeuren Jaarrekening De jaarrekening is in 2012 gepresenteerd aan het Bestuur en de Ledenraad. Beide organen hebben de jaarrekening goedgekeurd. Het model is uitgebreid besproken met de accountant. De tweede helft van 2012 heeft de controller veel tijd besteed aan een deugdelijke onderbouwing van de doorbelastingen en de inrichting ervan in de financiële administratie in Exact. Naar verwachting zal de jaarrekening van 2012 begin 2013 worden uitgebracht volgens het nieuwe presentatiemodel Interne organisatie Het subsidieproces van het NOC*NSF is in kaart gebracht. Hierin is een taakverdeling gemaakt en zijn deadlines gesteld voor de medewerkers. Een stagiair heeft de tweede helft van 2012 een contractenregister aangelegd Afschrijvingsplannen materialen Er zijn nog geen afschrijvingsplannen gemaakt van de materialen door de commissies, omdat er eerst nog in kaart moest worden gebracht welke materialen er zijn en wie deze momenteel beheert. Dit is inmiddels gebeurd Managementrapportage (inzake automatisering) Er is een direct inzicht in de managementrapportage mogelijk via Mijn Renflex. Zaken zoals storingen en wijzigingen zijn dagelijks inzichtelijk via Topdesk. Periodiek wordt er een rapportage aangeleverd door Combine-IT. Qlikview fase één is opgeleverd en betreft een koppeling met de CRM database. Fase twee is eind 2012 opgeleverd, daarin is een koppeling van de financiële administratie en dashboard geïmplementeerd Processen Medio 2012 zijn de processen geïmporteerd in Mavim. Eind 2012 zijn de procesbeschrijvingen voltooid. In de tweede helft van 2012 is er gestart met het herschrijven van werkinstructies middels een vast format Databasebeheer Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de KNMV en KNMV-verzekeringen. Stakingen en nieuwe aanwas worden verwerkt in de KNMV-database na controle. De database van KNMV-verzekeringen wordt versleuteld verzonden. De gegevens van de Mondial database worden verzonden via de FTPserver. 6

8 3.6.1 Algemene voorwaarden Medio 2013 is het eerste concept van de nieuwe algemene voorwaarden aangeleverd. Na feedback hierop was in september het tweede concept gereed. Vanaf 2013 wordt er gewerkt met deze nieuwe algemene voorwaarden WA Alle banen waarop KNMV-evenementen worden georganiseerd hebben een circuitkeuring ondergaan. De documenten rondom de circuitkeuring zijn gearchiveerd op het KNMV-bondsbureau. Digitaal is op te vragen welke medici en officials er dienst hebben gedaan op deze evenementen. 7

9 Actieplan 2013 I Nederland in top-10 van de wereld 1.1 Topsportselectie Missie KNMV topsport Het structureel behalen van een top-10 positie tijdens EK s en WK s in alle motorsportdisciplines door het aanbieden van fulltime programma s en het creëren van randvoorwaarden voor topsporters. Visie KNMV op topsport Binnen de KNMV is het mogelijk om op diverse niveaus de motorsport te beoefenen. Hiervoor zijn de randvoorwaarden (o.a. accommodaties, organisatoren, sporttechnisch kader) goed ingevuld. Via uitgebalanceerde talentontwikkelingstrajecten worden jonge, talentvolle sporters opgeleid tot topsporter. Door goede contacten met verschillende professionele teams wordt gezamenlijk gewerkt om structurele deelname van Nederlandse motorsporters op mondiaal niveau te realiseren. Ambities 2013 In de sport ligt de focus op de top-10-ambitie met name bij de motocross, wegrace en enduro. De KNMV gaat in deze disciplines voor medailles. In 2013 heeft de KNMV de volgende ambities per discipline: - Motocross senioren: 1 medaille - Motocross senioren-1: 1 medaille + 1 top-10 - Motocross senioren-1 landenteam: 1 medaille - Wegrace senioren-1: 1 medaille - Enduro senioren: 1 top-10 - Enduro senioren-1 landenteam: 1 top Uitbreiden overwinteren Doelstelling Meer trainingsuren voor KNMV wegrace- en motocrossselectie Realisering In de winter van 2012 is een start gemaakt met overwinteren in Spanje door de wegrace- en motocross-selectie. Dit is een periode van twee weken geweest. In 2013 wordt deze uitgebreid naar drie weken. Personele inzet Bondscoach wegrace, bondscoach motocross en sporttechnisch directeur Planning Winter 2012/2013 Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Evaluatie met directie, bondscoaches en sporttechnisch directeur Bijeenkomst blessurepreventie Doelstelling Rijders bewust maken van mogelijkheden ter voorkoming van blessures Realisering In 2013 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor selectierijders. Hier wordt een presentatie gegeven over blessurepreventie. Personele inzet Sporttechnisch directeur en externe inhuur Planning 1 e helft 2013 Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het aantal aanwezige selectierijders bij de bijeenkomst blessurepreventie 8

10 1.1.3 Ontwikkelen selectiecriteria Doelstelling Duidelijkheid verschaffen over wanneer een rijder in aanmerking komt voor de KNMV-selectie Realisering Er worden selectiecriteria opgesteld. Dit is een lijst van eisen waaraan een selectierijder voldaan moet hebben voordat hij in de selectie kan worden opgenomen. Ook worden eisen opgesteld voor rijders die al in de selectie zitten, zij moeten aan deze voorwaarden voldoen om in de selectie te blijven. Personele inzet Bondscoach wegrace, bondscoach MX en sporttechnisch directeur Planning 2013: Opstellen selectiecriteria 2014: Invoer selectiecriteria Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie De selectiecriteria worden voorgelegd aan de directie Omvang selectie Doelstelling Verbeteren individuele begeleiding selectierijders Realisering De omvang van de KNMV-selecties wordt in aantal teruggebracht, waardoor de rijders meer één-op-één begeleiding kunnen krijgen Personele inzet Bondscoach wegrace, bondcoach motocross en sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Evaluatie met directie, bondscoaches, en sporttechnisch directeur TFO s trainers Doelstelling Vergroten kwaliteit trainers Realisering Voor alle trainers die dienst doen voor de KNMV worden uitgebreide TFO s en KPI s opgesteld om gekwalificeerde trainers aan te trekken Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning 1 e kwartaal 2013 Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Goedkeuring door directie 1.2 Sporttechnisch kader Opleiden trainersopleiders Doelstelling Voldoende trainersopleiders om trainersopleidingen te verzorgen Realisering In 2012 hebben een aantal potentiële trainersopleiders meegelopen met een trainerscursus. In 2013 zullen zij zelf aan de slag gaan. Hierin worden ze intensief begeleid door de huidige trainersopleiders. In 2013 gaan er weer potentiële trainersopleiders meelopen; deze zijn geworven onder de gediplomeerde MT3 trainers Personele inzet Medewerker (tops)sport Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Aantal opgeleide trainersopleiders MT4 opleiding Doelstelling De kwaliteit van het sporttechnisch kader verder verhogen Realisering In samenwerking met de academie voor sportkader wordt er een MT4 opleiding ontwikkeld. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning 2013: ontwikkelen opleiding 2014: pilot draaien Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Goedkeuring opleiding door Kwalificatie Structuur Sport 9

11 1.2.3 Trainersopleidingen Doelstelling Verhogen kwaliteit sporttechnisch kader Realisering Er wordt één keer een MT2 opleiding aangeboden, deze moet leiden tot minimaal 10 nieuwe MT2 trainers. Ook wordt er één MT3 opleiding aangeboden die eveneens moet leiden tot minimaal 10 nieuwe MT3 trainers. Personele inzet Medewerker (top)sport Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Planning Voorjaar 2013 MT2 en najaar 2013 MT3 Evaluatie Aantal opgeleide MT2 en MT3 trainers Nabellen trainers die niet aan bijscholingseis voldoen Doelstelling Tegengaan uitstroom sporttechnisch kader Realisering Alle KNMV-gediplomeerde trainers moeten eens in de drie jaar een bijscholing volgen om door te KNMV erkend te blijven als trainers. Trainers die zich het derde jaar niet hebben aangemeld voor de bijscholing worden gebeld en erop gewezen dat zij niet aan de bijscholingseis voldoen. Ze worden geadviseerd om zich alsnog in te schrijven voor de bijscholing. Kiezen zij ervoor om zich niet in te schrijven dan wordt er gevraagd naar de reden om niet meer actief te zijn als KNMV-trainer. Ook worden meerdere bijscholingen per jaar aangeboden zodat trainers meer opties hebben om aan de bijscholingseis te voldoen. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning 2 weken na de opening van de inschrijving voor de bijscholing Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Aantal trainers dat niet aan de bijscholingseis heeft voldaan 1.3 Randvoorwaarden Circuitkeuringen Doelstelling De veiligheid op circuits vergroten en de kans op circuitbehoud vergroten Realisering Vanuit de KNMV worden circuits bezocht en gekeurd middels de in 2011 opgestelde keuringsregels. Aan de hand van deze keuring wordt er een advies gegeven over het circuit. Goedgekeurde circuits ontvangen een certificaat. In de toekomst zullen de circuits gekeurd blijven worden op dezelfde eisen. Dit wordt gedaan door officials Personele inzet Coördinator (top)sport Planning Gemiddeld 1 keer in de twee weken een circuit keuren. Eind 2013 zijn alle circuits gekeurd. Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Evaluatie Het aantal goedgekeurde circuits Quickscan accommodaties Doelstelling Behoud vergunningen circuits Realisering De KNMV gaat alle clubs met een circuit bezoeken en hier een quickscan uitvoeren op het gebied van vergunningen. Er wordt begonnen met 20 circuits waar de grootste vergunningproblemen liggen. Vervolgens worden alle overige circuits bezocht Personele inzet Coördinator (top)sport Planning 2013: 20 probleemcircuits 2014: overige circuits Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Evaluatie Aantal vergunningen dat is behouden 10

12 1.3.3 Campagne fair play & respect Doelstelling Verminderen van het aantal incidenten tijdens KNMV-evenementen Realisering Er wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de het actieplan fair play & respect. Er is een logo ontworpen die symbool staat voor de campagne. Dit logo wordt op alle campagne-uitingen gebruikt. Dit logo wordt als sticker gedrukt en onder alle sporters verspreid. De sporters wordt verzocht deze op hun motor te plakken om te laten zien dat zie voor fair play & respect staan. Ook gaat de KNMV aan de slag met het project veiliger sportklimaat van het NOC*NSF. Personele inzet Sporttechnisch directeur, beleidsmedewerker en medewerker (top)sport Planning Eind 2012: ontwikkelen logo en sticker, de stickers worden meegezonden bij de licenties voor 2013 Heel 2013: uitvoering campagne Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal rijders dat een sticker op de motor heeft geplakt Integreren licentie en sportlidmaatschap Doelstelling Licentiesysteem vergemakkelijken Realisering De licentie en het sportlidmaatschap worden voortaan middels één nota gefactureerd. Wanneer er geen licentie wordt afgenomen vervalt het sportlidmaatschap automatisch. Personele inzet Afdeling sport Planning Vanaf start licentieaanvraag 2014 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal afgenomen licenties en sportlidmaatschappen Bijeenkomsten seksuele intimidatie Doelstelling Bewustwording creëren van wat de gewenste omgangsvormen binnen de sport zijn, wat signalen van seksuele intimidatie zijn en hoe deze te herkennen zijn Realisering Begin 2013 worden er een aantal workshops seksuele intimidatie gegeven voor de artsen die dienst doen voor de KNMV en de KNMV-gediplomeerde trainers. De inhoud van deze workshops is in samenwerking met een vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF ingevuld. Personele inzet Vrijwilligerscoördinator, vertrouwenscontactpersoon en beleidsmedewerker Planning 1 e kwartaal 2013 Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal trainers en artsen die de bijeenkomst hebben bijgewoond 1.4 Talentontwikkeling Overstappen talentvolgsysteem Doelstelling Verbeteren begeleiding van talenten wat moet leiden tot een betere doorstroming van talenten naar de top Realisering In 2012 is het talentvolgsysteem van het NOC*NSF in gebruik genomen. Deze methode heeft onvoldoende mogelijkheden, daarom stapt de KNMV in 2013 over op een ander talentvolgsysteem Personele inzet Medewerker (top)sport, beleidsmedewerker, bondscoach motocross, bondscoach wegrace en sporttechnisch directeur Planning 1 e kwartaal 2013: keuze maken voor talentvolgsysteem 2 e kwartaal 2013: inventariseren wensen van coaches en rijders ten behoeve van het talentvolgsysteem 3 e kwartaal 2013: talentvolgsysteem aanpassen op wensen 4 e kwartaal 2013: In gebruik nemen talentvolgsysteem Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Evaluatie met de gebruikers middels enquête 11

13 1.4.2 Ontwikkelen rekenmodel klassen en leeftijdspad wegrace, motocross en enduro Doelstelling Inzicht geven in kosten per klasse Realisering Per klasse van de wegrace, motocross en enduro wordt een rekenvoorbeeld gemaakt wat een heel seizoen kost. Daarnaast wordt een leeftijdspad gekoppeld aan alle klassen. Dit leeftijdspad geeft aan wat een normaal traject zou zijn om klassen te doorlopen. Het rekenmodel en het leeftijdspad worden op de website gepubliceerd. Personele inzet Commissie wegrace, commissie motocross, commissie enduro, bondscoach motocross en bondscoach wegrace Planning 1 e helft 2013: opstellen leeftijdspad 2 e helft 2013: ontwikkelen rekenmodel Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Het aantal keren dat deze documenten online zijn bekeken Olympische netwerken Doelstelling Het verstevigen van de band met de Olympische netwerken Realisering De Olympische netwerken die nog niet eerder zijn bezocht in de afgelopen twee jaar worden bezocht ter kennismaking. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt uitleg gegeven over de KNMV, de motorsport in het algemeen, de talentontwikkelingstrajecten en de invulling van talentprofielen Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning Tussen januari en september wordt maandelijks gemiddeld één van de volgende netwerken bezocht: Noord-Holland, Flevoland, Amsterdam, Zeeland, Friesland, Midden-Nederland. Rotterdam, Limburg. Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie De gemaakte afspraken zullen worden gedocumenteerd door de sporttechnisch directeur Jeugdplan trial Doelstelling Meer trialtrainingen voor de jeugd Realisering Er wordt een trial jeugdplan opgesteld waarbij er structureel trialtrainingen verzorgd worden bij clubs Personele inzet Sporttechnisch directeur/ beleidsmedewerker Speerpunt MJP Focus op talentontwikkeling Evaluatie Goedkeuring jeugdplan trial door bestuur Studiebegeleiding Doelstelling Verbeteren combinatie sport/school Realisering Tijdens de overwinterkampen voor de wegrace- en motocrosselectie in Spanje gaat er een studiebegeleider mee om de jonge rijders te ondersteunen bij hun schoolwerk Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning Winterkamp begin 2013 Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Evaluatie met selectierijders 12

14 1.5 Commissies OET: Combinatie enduro en offroad licentie Doelstelling Sporters vaker laten rijden Realisering Er wordt een constructie gemaakt waarbij rijders met een offroadlicentie 3 keer per jaar gratis mogen deelnemen aan een KNMV endurorit. Rijders met een endurolicentie mogen gratis deelnemen aan alle KNMV offroadritten Personele inzet Commissie OET Planning Eind 2012: communiceren naar rijders Januari 2013: start constructie Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Het aantal endurolicentiehouders dat heeft deelgenomen aan offroadritten en het aantal offroadlicentiehouders dat heeft deelgenomen aan enduroritten OET: Gevolgen Derde Rijbewijsrichtlijn enduro Doelstelling Instroom nieuwe endurosporters bevorderen Realisering De Derde Rijbewijsrichtlijn zorgt ervoor dat rijders pas op latere leeftijd op zwaardere motoren mogen gaan rijden. Hierdoor wordt het gat in de endurocompetitie groter tussen jonge en oude rijders. De KNMV gaat op zoek naar een oplossing om rijders onder de 24 een goede kans te geven in de sport. De KNMV gaat streng controleren of de rijders zich aan de geldende regels houden door te controleren of het vermogen van de motoren waarmee wordt gereden daadwerkelijk overeenkomt met wat op het kentekenbewijs staat vermeld Personele inzet Commissie OET, sporttechnisch directeur Planning Eerste kwartaal 2013: oplossing bedenken vermogensverschil 2 e kwartaal 2013: invoeren oplossing vermogensverschil Heel 2013: controleren vermogens Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal rijders onder de 24 die deelnemen aan endurowedstrijden en het aantal overtredingen op vermogen OET: Jeugdenduro Doelstelling Sporters op jongere leeftijd kennis laten maken met de sport Realisering Op een afgesloten terrein worden aan rijders onder de achttien jaar endurotrainingen aangeboden. Hierbij wordt gereden op crossmotoren Personele inzet Commissie OET, sporttechnisch directeur, teammanager enduro, bondscoach enduro Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Aantal deelnemers per jeugd endurotraining OET: Talentontwikkeling (is afhankelijk van toekenning subsidies door NOC*NSF) Doelstelling Meer Nederlandse toprijders in de enduro Realisering Met enduro rijders zal er een soortgelijk traject worden gestart als in de wegrace en motocross. Er wordt een KNMV selectie samengesteld, die met de motocrossselectie gaan meelopen. Hiervoor wordt een bondscoach aangesteld, op basis van vrijwilligersfunctie Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning 1 e helft 2013: aanstellen bondscoach 2 e helft 2013: samenstellen KNMV-selectie Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Aantal trainingsdagen enduroselectie 13

15 1.5.5 Baansport: Vrijgeven startnummers Doelstelling Kostenbesparing voor rijders Realisering De startnummers worden niet meer toegekend op basis van de eindstand van het voorafgaande seizoen, maar kunnen vrij worden aangevraagd zolang het nummer niet is vergeven. Hiermee kunnen de rijders kosten besparen door hetzelfde nummer te behouden. Personele inzet Baansport commissie Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal rijders dat hetzelfde nummer behoud Baansport: Opstapdagen Doelstelling Instroom nieuwe baansporters vergroten Realisering In de baansport worden er voor het eerst opstapdagen georganiseerd. Tijdens deze opstapdagen kunnen potentiële baansporters kennis maken met de sport om te kijken of het iets voor hen is Personele inzet Baansport Commissie Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal nieuwe rijders dat na de opstapdagen begint met baansport Baansport: Airfences Doelstelling Veiligheid in de baansport vergroten Realisering In overleg met de FIM wordt er gezocht naar een betaalbare constructie voor de inzet van airfences. De airfences zullen in ieder geval worden ingezet tijdens de EK en WK wedstrijden die de KNMV organiseert in de baansport. Personele inzet Baansport Commissie Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal KNMV-evenementen waar de airfences zijn ingezet Wegrace: focus op organisatoren Doelstelling Veiligstellen organisatoren Realisering Met organisatoren voor stratencircuits en permanente circuits worden meerjarencontracten afgesloten zodat er zekerheid is voor zowel de organisator als voor de KNMV dat er, op deze circuits, wedstrijden worden georganiseerd Personele inzet Wegrace Commissie & sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal afgesloten meerjarencontracten met organisatoren stratencircuits Wegrace: RAP opstartklasse Doelstelling Vergroten instroom wegrace Realisering In samenwerking met RAP Holland wordt een opstartklasse geïntroduceerd. Er wordt gezorgd voor 16 motorfietsen door RAP, hiermee kan voor een vast bedrag een heel seizoen worden gereden. Dit wordt georganiseerd in navolging van de opstapdagen Personele inzet RAP, wegrace commissie en sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal rijders dat zich voor de opstartklasse heeft aangemeld 14

16 Wegrace: teamassociatie Doelstelling Meer contact met rijders en teams Realisering Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie Er wordt een teamassociatie opgericht. Deze wordt betrokken bij onder andere het maken van het programmaboekje en het onderhouden van de bijbehorende website. De teamassociatie is volwaardig gesprekspartner voor de KNMV en organisatoren. Wegrace Commissie 1 e helft 2013 oprichten 2 e helft 2013 start teamassociatie Verder professionaliseren organisatie Aantal leden teamassociatie Wegrace: Yamaha R125-klasse Doelstelling Talent scouten uit de Yamaha R125-klasse Realisering De Yamaha R125-klasse zal intensief begeleid gaan worden. Deze klasse wordt verreden bij de SOBW. Vanuit de KNMV wordt hier een trainer op gezet. Deze trainer coacht en scout talent tijdens de trainingen. Personele inzet SOBW/sporttechnisch directeur/ KNMV trainer Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Aantal talenten dat is gescout in de Yamaha R125-klasse Wegrace: Opstapdagen Doelstelling Instroom nieuwe wegracers vergroten Realisering De opstapdagen worden vanaf 2013 op de Junior TT-track in Assen gehouden. Behalve nieuwelingen die kunnen opstappen, kunnen ook bestaande licentiehouders motoren uit een andere klasse proberen om te kijken of het overstappen van klasse een goede optie is Personele inzet Wegrace Commissie Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal nieuwe rijders dat na de opstapdagen begint in de wegrace en het aantal licentiehouders dat n.a.v. de opstapdagen overstapt van klasse Wegrace: Uitbreiden ONK Doelstelling Breder aanbod ONK wedstrijden Realisering Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie Er worden contacten gelegd met Duitsland en België om een ONK serie neer te zetten waarbij er ook in deze landen gereden gaat worden. Wegrace Commissie en sporttechnisch directeur 2013: contacten leggen en vormgeven aan de competitie 2014: starten met ONK wedstrijden in buitenland Toegankelijk houden breedtesport Het aantal buitenlandse ONK wedstrijden dat in 2014 georganiseerd gaat worden Wegrace: Geluid Doelstelling Reduceren van geluid in de wegrace Realisering De KNMV gaat een digitaal geluidsysteem inzetten voor onderzoek naar geluid in de wegrace. Aan de hand van deze metingen wil de KNMV in de toekomst het geluid in de wegrace gaan reduceren. Personele inzet Wegrace commissie en sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie De met het digitale systeem gemeten waarden 15

17 Motocross: MX Open ONK, NK en Cup Doelstelling Opvangen terugloop MX1 en toegankelijk houden van breedtesport Realisering Naast het ONK wordt er een NK MX open en een NK MX Open Cup georganiseerd, de Open klasse is een samenvoeging van de voorheen MX1 en MX3 klassen. In de MX1 klasse zijn er te weinig rijders om die klasse aan te houden. Om ook de voormalig MX3 rijders tegemoet te komen in een minder competitieve categorie is gekozen om naast de ONK en NK ook een Cupklasse door te voeren. Binnen de MX2 werkt dit concept al jaren goed. Personele inzet Motocross Commissie Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal rijders dat heeft deelgenomen aan de ONK, NK en Cup MX Open Motocross: Leeftijd 85cc grote wielen Doelstelling Klasse toegankelijk houden en voldoen aan eisen FIM Realisering De nieuwe reglementen van de FIM verlagen de leeftijdsgrens voor de 85cc grote wielen klasse van vijftien naar veertien jaar voor internationale wedstrijden. De KNMV geeft hier gehoor aan door hierin mee gaan voor alle WK-, EK- en ONK-wedstrijden. Op breedtesportniveau zijn er veel rijders die op vijftienjarige leeftijd nog niet het niveau van de jeugd 125 cc klasse aankunnen. Daarom is ervoor gekozen om bij de NK en de breedtesport de maximum leeftijd van vijftien jaar te handhaven. Personele inzet Motocross Commissie Planning Eind 2012: communiceren naar rijder Heel 2013: uitvoer Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal vijftienjarige rijders dat een licentie voor de 85cc grote wielen klasse aanvraagt Motocross: Crosscountry rijden Doelstelling Het aanbod uitbreiden voor de breedtesporter Realisering Er wordt een crosscountry competitie opgezet. Dit is een nieuwe competitie die op een terrein van ongeveer 6 km wordt verreden gedurende 2 à 3 uur. Personele inzet Motocross Commissie, sporttechnisch directeur Planning Eind 2012: communiceren naar rijders Verspreid over 2013 worden enkele crosscountry wedstrijden georganiseerd Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Aantal deelnemers per crosscountry wedstrijd Medisch: Coördinatie medische afhandeling Doelstelling Efficiëntere inzet noodtassen en medische officials Realisering Er wordt een inventarisatie gemaakt van de noodtassen. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid voor de clubs en de verantwoordelijkheid voor de arts betreffende de noodtas. Daarnaast worden officials beter geïnformeerd over de taakverdeling. De blessureregistratie zal online plaats gaan vinden, zodat het beter inzichtelijk is wie er een startverbod heeft. Personele inzet Medische Commissie Speerpunt MJP Maatschappelijk verantwoord ondernemen: oog voor het klimaat Evaluatie Tijdens de medische commissievergadering 16

18 Medisch: Vervoer Mobiel Medisch Centrum (MMC) Doelstelling Efficiëntere inzet MMC Realisering Er worden afspraken gemaakt met een vervoersbedrijf over het vervoeren van het Mobiel Medisch Centrum Personele inzet Medische Commissie Speerpunt MJP Maatschappelijk verantwoord ondernemen: oog voor het klimaat Evaluatie Tijdens de Medische Commissievergadering II Sportparticipatie naar 75% Missie KNMV sportparticipatie Op elk niveau, in alle motorsportdisciplines en bij het recreatief motorrijden, levert de KNMV een actieve bijdrage aan het bevorderen van motorrijden in de breedste zin van het woord. Visie KNMV sportparticipatie De motorrijder De KNMV ontwikkelt producten en diensten die zijn afgestemd op de wensen en verwachtingen van de motorrijders. Hierbij houdt de KNMV rekening met de verschillende subgroepen binnen de motorrijders (toerrijders, sporters en woon-werkrijders). Voor iedere motorrijder is er een passend aanbod. De KNMV zet zich hierbij sterk in voor verkeersveiligheid en een goed imago van motorrijdend Nederland. Ambities % van onze leden rijdt meer dan 12x per jaar motor (96% in 2012) 55 % van onze leden rijdt minimaal 40 weken per jaar motor (54% in 2012) rijders nemen deel aan wedstrijden (15366 in 2012) 60% van onze sporters traint minimaal 3x per week 20 minuten of meer intensief (56% in 2012) 36% van onze leden rijdt minimaal 5 dagen per week 30 minuten of meer per dag (35% in 2012) personen zijn lid van de KNMV ( verwachte aantal eind 2012) 2.1 Marketing & PR Website Doelstelling Realisering Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie Jaarlijks minimaal 1 miljoen bezoekers op de KNMV-website In 2013 wordt er een nieuwe KNMV-website gelanceerd met diverse nieuwe functies. De aandacht komt hier te liggen op informatievoorziening en interactiviteit. Om de website te onderhouden wordt een webredacteur aangetrokken Marketingmanager, webredacteur/pr-coördinator, medewerker webcare/social media 2012: ontwikkelen nieuwe website Motorbeurs 2013: lancering nieuwe website Ieder jaar nieuwe features toevoegen De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Het aantal bezoekers van de KNMV-website per maand 17

19 2.1.2 Social media Doelstelling volgers/vrienden op zowel Twitter als Facebook Realisering De KNMV gaat zelf meer leden volgen, want volgen doet volgen. Daarnaast worden er veel ledenvoordeel acties gecommuniceerd via de social media en worden speciale Twitter en Facebook acties uitgezet Personele inzet Marketing manager en medewerker webcare/social media Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Het aantal volgers/vrienden op Twitter en Facebook Communicatiebeleid Doelstelling Consistentie in communicatie Realisering In 2013 wordt een nieuw communicatiebeleid ontwikkeld. Dit beleid is een leidraad die de richtlijnen aangeeft voor communicatie-uitingen vanuit de KNMV Personele inzet Marketingmanager + beleidsmedewerker Planning 1 e helft 2013 ontwikkelen beleid 2 e helft 2013 betrokkenen informeren over het nieuwe beleid Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Het communicatiebeleid zal aan de directie worden voorgelegd ter goedkeuring Partnerships Doelstelling Versterken propositie KNMV via partnerships Realisering Actieve benadering potentiële partners die strategisch een bijdrage kunnen leveren aan de propositie van de KNMV Personele inzet Marketingmanager Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Uitbreiding en binding partnernetwerk met daarbij een focus op sponsoring in de sport Evaluatie De gemaakte afspraken met partners Free publicity Doelstelling Op jaarbasis minimaal 3 miljoen euro aan media-exposure genereren middels free publicity Realisering Er wordt een webredacteur/pr-coördinator aangetrokken die veel aandacht gaat besteden aan het genereren van free publicity. Ook wordt er een PRbureau ingezet voor opiniestukken en persstunts Personele inzet Marketing manager/pr-coördinator Planning Januari: in dienst treden PR-coördinator Heel 2013: genereren free publicity Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Media-exposure waarde 2.2 Propositie Cafetariamodel Doelstelling Een passend aanbod voor iedereen Realisering Vanaf 2014 hebben leden de keuze om naast het basislidmaatschap hun lidmaatschap uit te breiden met extra voordelen. Aan de extra voordelen hangt uiteraard wel een prijskaartje. In 2013 wordt dit lidmaatschap verder ontwikkeld zodat deze tijdens de prolongatie eind 2013 kan worden meegenomen Personele inzet Marketingmanager Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie De variatie in het aanbod van lidmaatschappen 18

20 2.2.2 Mobiele apps Doelstelling Meer voordeel bieden voor lidmaatschap via app Realisering Er wordt een nieuwe applicatie ontwikkeld die voor KNMV-leden te downloaden is voor de Android en iphone. De app komt tot stand in samenwerking met de Zweedse motorbond. Personele inzet Marketingmanager + externe inhuur Planning Eind 2012 en begin 2013 ontwikkelen applicatie. Motorbeurs 2013: introductie applicatie Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Evaluatie Minimaal 15% van de leden hebben de app gedownload in Toerhuldiging Doelstelling De Toerhuldiging voldoet aan het verwachtingspatroon van de bezoekers Realisering Het verwachtingspatroon van de toerhuldiging wordt gemanaged door de leden die de toerhuldiging gaan bezoeken te vragen naar hun verwachtingspatroon. Op dit verwachtingspatroon wordt ingespeeld door de toerhuldiging in samenwerking met de Commissie Recreatief Motorrijden tot stand te laten komen. Personele inzet Marketingmanager en Commissie Recreatief Motorrijden (CRM) Planning 1 e kwartaal 2013 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Enquête onder bezoekers toerhuldiging 2.3 Ledengroei Ledengroei Doelstelling 5% ledengroei t.o.v. ledenaantal 2012 oftewel leden Realisering In 2013 wordt wederom de Bikers Toolkit uitgezet, echter wel zonder pechservice om kosten te besparen. Daarnaast worden er online wervingscampagnes gevoerd d.m.v. banners op motorwebsites. Tijdens de motorbeurs zal de KNMV actief worden gepromoot Personele inzet Marketing manager Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie Aantal leden op 31 december Bikers toolkit Doelstelling Het aantrekken van jonge leden Realisering In 2013 wordt wederom de Bikers Toolkit uitgezet, echter wel zonder pechservice om kosten te besparen. De planning is om Bikers Tookits uit te zetten Personele inzet Marketing manager Planning April 2013: uitzetten Bikers Toolkits Heel 2013: verspreiden Bikers Toolkits door rijscholen Speerpunt MJP Ledengroei Evaluatie nieuwe leden via Bikers Toolkit in Betrokkenheid leden Doelstelling Betrokkenheid leden vergroten Realisering In het ledenmagazine GRIP worden meer human interest items geplaats en het ledenpanel wordt geregeld ingezet voor vraagstukken. GRIP zal met vier pagina s worden uitgebreid naar totaal 44 pagina s Personele inzet Marketingmanager Planning Geheel 2013 Speerpunt MJP Langdurige binding recreatieve motorrijders Evaluatie Toename betrokkenheid leden via blad GRIP middels evaluaties in het ledenpanel 19

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

de paardensporter centraal in 2013

de paardensporter centraal in 2013 pagina 1 2 10 61 de paardensporter centraal in 2013 jaarverslag knhs VOORWOORD inhoudsopgave pagina 2 2 10 61 Good governance Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld 2 VSK Monitor 2014 Mulier Instituut VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27 I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF... 4 2011 Enkele hoogtepunten...6 Deel I ALGEMENE INFORMATIE...8 Hoofdstuk 1 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2011... 9 Wat gebeurde er allemaal in 2011?...9 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87 88 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89 90 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie