papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt"

Transcriptie

1 Papierstromen in organisatie nog altijd onderschattee kostenpost Papier? Welk papier? Bent u nogg niet digitaal? Het lijkt bijna niet meer van deze tijd, maar er zijn nog altijd veel organisaties die kampen met hardnekkige (inkomende en uitgaande) papierstromen. Het is geen geheim, zou jee denken, datt met het verwerken van dat papier veel kosten gemoeid zijn. Onderzoeken hebben uitgewezen dat, afhankelijk van hett soort en de complexiteit van het papieren document, de verwerkingskosten uiteen kunnen lopen van enkele tot tientallen euro s per document. Maar als dat geen geheim meer is, waarom w gebeurt het dan nog steeds? Papier komt de organisatie binnen en moet bij binnenkomst worden verwerkt. Het gaat naar de betreffende medewerkers en wordt vervolgens het proces in gestuurd. Uiteindelijk volgt dan een resultaat uit al die bewerkingen. Dat resultaat wordt, vaak ookk nog op papier, weer de wijde wereld inn gestuurd. Tijdens dit hele traject ontstaan echter ook kopietjes, die in een paralleltraject de organisatie doorgaan. Bij de betrokken medewerkers is daardoor al snel geen zicht meer op wat de actuele versie is. Het proces wordt weliswaar afgerond en het document afgelegd, maar of dat dan het juiste of originele document is? Administratieve processen blijken nog maarr al te vaak te worden geregeerd door papier. Een gemiddelde administratie wordt gekenmerkt door een veelheid aan soorten en aantallen documenten. Dat kunnen financiële documenten zijn, maar net zo goed correspondentie met klanten of toeleveranciers, contracten, offertes, enquêtes, formulieren en ga zo maar door. Digitalisering van al die inkomende en uitgaande stromen kan een enorme lastenverlichting betekenen voor de organisatie. Het scheelt veel tijd, geld, enn moeite. En niet te vergeten, het scheelt veel fouten bij het invoeren van informatie vanaf papier in hett systeem. Informatie die eenmaal e digitaal is, zal ook makkelijker digitaal blijven en daarmee wordt uw organisatie een stuk flexibeler. De weg naar die flexibele, digitale organisatie verloopt in stappen: Stap 1: Inkomende en uitgaande papierstromen Het begint met de binnenkomende papierstromen. Met een goed ingerichte en op uw organisatie afgestemde Digitale Postkamer is het heel eenvoudig die papierstroomm te ondervangen. De Digitale Postkamer is volgens onze definitie eigenlijkk niets anders dan een geavanceerde softwareoplossing die ertoe leidt dat inkomende en uitgaande documenten papier of digitaal geautomatiseerd kunnen worden afgehandeld en vervolgens elektronisch bij de juiste mensen kunnen worden w afgeleverd. Tevens voorziet de software in een mogelijkheid om de documenten in een elektronisch archief a op te bergen. Kortom, dit is het ideale begin van de overgang naar een volledig digitaal documentbeheersysteem. Want in veel organisaties is natuurlijk ook al het nodige aan digitale communicatie. Het gaat nu omm de digitalisering van de papierstroom en de integratie van die twee stromen, s zodat uniform documentbeheer mogelijk wordt. IBAN NL14 RABO K.v.K. Haarlee m

2 Stap 2: Digitaal Documentbeheerr Is eenmaal de documentstroomm digitaal (gemaakt) dan is het zaak ervoor te zorgen dat het beheer van al die uiteenlopende documenten goed wordt opgezet en beheersbaar blijft. Eigenlijk is het traject dat een document doorloopt in een organisatie heel overzichtelijk: het komt binnen, wordt geregistreerd en moet vervolgens naar de juiste medewerker. Dezee gaat er meee aan het werk, bewerkt hett misschien en dan gaat het naar de volgende in lijn. Dan leidt zo n document in de regel tot een actie vanuitt de organisatie. Die kan heel beperkt tot heel complex zijn. Van een brief als reactie op een vraag tot een complete reekss van (interne en externe) acties die in gang wordt gezet door meerderee medewerkers waar tenslotte een klantt mee wordt bediend met een product of dienst. Alle documenten die betrekking hebben op dat ene inkomende document en het bijbehorendee proces moeten in een bepaalde context kunnen worden geplaatst en ook dienovereenkomstig kunnen worden bewaard. Het beheren van die stroom doe je aan de hand van v Digitaal Documentbeheer, waardoor documenten en de weerslag van diverse acties eromheen kunnen worden gevolgd. Stap 3: De Digitale Workflow Op het moment dat het document digitaal is, is het hele bovenbeschreven proces een stuk makkelijker te beheren. En voor een deel zelfs te automatiseren. Lang niet alle documenten komen immers zomaar uw organisatie binnen? U weet van veel van diee papieren op voorhand al dat d ze komen en wat het precies is. Financiële documenten gaan via v de afdelingg financiën, contracten via de d juridische afdeling en de afdeling inkoop of verkoop, klachten gaan via de klantenservice, technische problemen naarr de afdeling support s en ga zo maar door. Een goed ingericht digitaal document management systeem (DMS) biedt hiervoor de juiste oplossing. Koppelingen met uw eigen klant Het verloopp van die documentstromen kan wordenn beheerd met een en/of financiële systeem zorgen z ervoorr dat geen dubbel werk (meer) hoeft te worden gedaan. Digitale Workflow. Een werkstroom die (mede) door het systeem wordt bepaald door de inhoud van het document en de daaraan gekoppelde acties. Stap 4: Het Digitale Dossier Is eenmaal een document digitaal, dan is het ook eenvoudiger om het in een Digitaal Dossier te beheren. Bij de veelgehoorde term Het Nieuwe Werken staat het elektronisch dossier centraal. Het Nieuwe Werken betekent vooral dat mensen veel meer project en procesgericht gaan werken. Ze voeren niet langer net als in een productieomgeving slechts één kleinn stapje van het proces uit.. En werken aan een project of in een proces heeft als ultieme consequentie dat de informatie die bij elke processtap nodig is, steeds bij elkaar moet blijven, of die nu door de mensen zelf f wordt gecreëerd, binnenkomt of wordtt opgevraagd uit andere systemen. Die informatie moett ook als geheel benaderbaar zijn voor elke medewerker die aan een zaak of dossier werkt. Dat kan uiteraard alleen als ALLES digitaal is. Bovendienn moeten alle binnenkomende en uitgaande digitale documentenn ook liefst automatisch en op basis van de inhoud in het elektronisch dossier terecht komen. Dus ook die lastige documenten als e mails met bijlagen of de andere gebruikelijke bestandenn als Excel spreadsheets, Word files, etc. die betrekking hebben op de zaak z of het dossier horen daarin. En wat op papier in uw organisatie binnenkomt of aanwezig is, hoort daar ook in. Die documenten moeten dus digitaal en opvraagbaar worden gemaakt. Pas dan kunt u vervolg geven aan de wens om ook mee te gaan in de stroom van organisaties die flexibel en digitaal kunnenn werken. 2

3 Stap 5: Het Digitaal Archief Heeft u de eerstee stappen voor elkaar dan iss het slechts een kleine en logische vervolgstap naar het Digitaal Archief. In elk land, dus ook Nederland (en op Europees niveau) bestaat wet en regelgeving rondom specifieke documenten. Hoe lang mag of moet u die financiële, klant, productinformatie, of juridische documenten bewaren en wanneer mag of moet u ze vernietigen? Hoee houdt u in dee gaten dat dat allemaal ook gebeurt en weet u ook zeker dat het goed gebeurt? Bij een Digitale Postkamer en een Digitaal Document Management Systeem, al dan niet gecombineerd met een digitale workflow (geautomatiseerde werkstroom besturing), kunt u heel eenvoudig een Digitaal Archief laten aansluiten. Daarmee is meteen de vereiste verantwoording over het verloop van processen waarbij documenten een belangrijke ondersteunende en informerende rol spelen veel inzichtelijker te maken. Alles wat uit een proces voortkomt aan documenten wordt immers vastgelegd in het digitale archief. Ook de handelingen van medewerkers die bepaalde documenten uit het archief hebben opgevraagd (check in, check out), welke versiess er achtereenvolgens zijn vastgelegd, wanneer welke versies door wiee zijn geproduceerd (versiebeheer) en gearchiveerd en ga zo maar door. Alles rondom document gerelateerde processen en de weerslag ervan wordt vastgelegd en is dus naderhand traceerbaar. Dat heeft een groott voordeel ten opzichte vann een papierenn archief of nog erger een combinatie van papier en digitaal. Een digitaal archief geeft dus inzicht en ruimte letterlijk en figuurlijk aan elke organisatie die met documenten werkt. Stap 6: De Digitale Organisatie Met het digitaliseren, inrichtenn en in gebruik nemen van alle bovenbeschreven onderdelen van de administratieve organisatie bent u in feite (klaar voor) de Digitale Organisatie. U bent voorbereid op alle nieuwe moderne ontwikkelingen in een snel veranderende maatschappij, die vragen om mobiliteit, flexibiliteit, traceerbaarheid, verantwoording, plaats en tijdonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken) en zo meer. Papier is niet langer een belemmeringg om door te groeien, om snel s en efficiënt te reageren op veranderingen in uw markt. Juist in een tijd waarin alle nvesteringen worden w gewikt en gewogen is het goed om direct rendement te halen uit uw investeringen. Investeer daarom in de Digitalee Organisatie! Stap over Van Papier naar Digitaal! Een goed gesprek met een specialist op dit vakgebied kan een helder beeld b geven over de mogelijkheden die ook uw organisatie heeft voor het digitaliseren van uw papierstromen. DDi is zo n specialist. In de praktijk wijs geworden door de vele projecten die wij al hebben gedaan, kunnen wij u een goed inzicht geven over de haalbaarheid hiervan. Heeft u het gevoel dat veel tijd (en dus geld) gaat zitten in dee verwerking van v papieren documentstromen in uw organisatie? Dan is nu de tijd om over te gaan Van Papier naar Digitaal! Wij zijn een puur Nederlands softwarehuis s met veel kennis en ervaringg op het gebied van het elektronisch vastleggen en be praktijkervaring met intelligentee formulierverwerking, het inrichten vann de Digitale Postkamer, het automatiseren van werkstromen, het inrichten van een Digitaal Archief en aanverwante projecten. We en verwerkbaar maken van informatiestromen. Daarnaast hebben wij heel specifieke en uitgebreide kunnen een imposante lijst van klanten overleggen die allemaal al hebben vertrouwd op onze kennis van zaken. Dergelijke oplossingen stellen s technisch en functioneel hoge eisen, maar moeten vooral ook toegankelijk zijn voor de gebruikers. Daar ligt onze specialiteit! Wij houden van begrijpelijke software waar u wat aan heeft: eenvoudig in gebruik, uniformm in de uitvoering en daardoor ook makkelijk te integreren in uw organisatie. 3

4 Wij voelen ons bijzonder goed thuis in de wereld van softwaretoepassingen voor onder meer assurantiekantoren, verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties,, de gezondheidszorg en de grotere commerciële organisaties. Voor de gezondheidszorg hebben we bijvoorbeeld een Digitaal Medisch Archief ontwikkeld. Voor de assuradeurs bieden wee een elektronisch dossier systeem s dat feilloos de relatie, schadeen polisadministratie ondersteunt. Om tot de beste oplossingen en diensten tee komen maken wij gebruik van de nieuwste technologie en schakelen wij de beste mensenn in om voor u het beste eindresultaat tee bereiken. Wordt het niet tijd om úw papieren documentstromen eens onder de loep te nemen? DDi, wij begrijpen uw probleem! 4

5 Over DDi en DDi ers In deze 24 uurs economie is het aantal mogelijkheden en momenten om o als klant tee communiceren fors toegenomen. Veel van deze communicatie vindt nog steeds schriftelijkk plaats. Via de e mail, social media, web portalen, traditionele post, et cetera. Nagenoeg ieder bericht van je klant is een opdracht aan je organisatie om wat te doen. Door de verscheidenheid komen deze berichten op verschillende plekken en in verschillende vorm je organisatie binnen. Waar en hoe ze binnenkomen is niet direct voorspelbaar. Waar het over gaat is niet direct duidelijk. Wie er wat mee moet vaak al helemaal niet. Voordat het berichtt bij de juiste behandelaar(s) ligt is deze al door vele handen gegaan en misschien wel geprint, gekopieerd en/of opnieuw gescand. Met als gevolg te veel mensen mett het document bezig zijn i.p.v. de inhoud. Status onderhanden werk is niet duidelijk. Afdelingen/mensen roepen dat ze het te druk hebben. De klant moet te lang wachten op reactie (klant gaat misschien klagen dus nog meer werk). Tegelijkertijd leven we in een tijd dat marges slinken en het aantal documentuitwisselingen groeit. Laatst zei een directeur van een bedrijf tegen mij: Als ik mijn informatie processen niett aanpak dan besta ik over twee jaar niett meer. Ongetwijfeld herkent niet ieder dienstverlenende organisatie zich in bovenstaande situatie. Gelukkig niet. Tegelijkertijd komen wij DDi ers af willen, off zelfs moeten. Dan zijn ze bij DDi Information Automation Engineers aan het dikwijls in contact met organisaties die hier well mee worstelen en van dezee worstelingen juiste adres. De veelzijdigheid van de DDi software biedt reeds voor vele organisaties een passende oplossing voor bijvoorbeeld het bovengenoemde vraagstuk. Bovendien (en vanzelfsprekend) beheersen alle DDi ers de magie van het data capture en document management vak. Thom Menssink Directeur DDi Information Automation Engineers DDi BV Binnenweg CT Hoofddorp The Netherlands Phone ddi.nl KvK Haarlem IBAN NL14 RABO

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Standaardiseren om te flexibiliseren

Standaardiseren om te flexibiliseren Jef van den Hurk en Luc Verburgh Jef van den Hurk Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren om te flexibiliseren: het lijkt een contradictio in terminis. Standaardiseren betekent immers dat

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie