Jubileumcongres 11 april Vergaderstukken deel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jubileumcongres 11 april 2015. Vergaderstukken deel 1"

Transcriptie

1 Jubileumcongres 11 april 2015 Vergaderstukken deel 1 versie 25 maart 2015

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 2. Voorlopig programma 9 3. Informatie deelsessies Wilhelmus Verslag Partijcongres 8 november met een overzicht van de eerder aangenomen resoluties Informatie verkiezing bestuursleden 36 3

4 1a. Locatie en route Locatie DeFabrique Westkanaaldijk DA Utrecht (Maarssen) We maken gebruik van ingang 35. Routebeschrijving en bereikbaarheid Auto U treft een routebeschrijving aan op Parkeren is gratis op het parkeerterrein van DeFabrique. Mocht het terrein vol zijn, dan wordt u doorverwezen naar een nabijgelegen parkeerterrein. Openbaar Vervoer DeFabrique is gelegen op een afstand van meter van NS station Maarssen. Kijk voor het openbaar vervoer vanaf uw huis naar DeFabrique op Lopend van station Maarssen naar DeFabrique Verlaat het station via de uitgang 'Westkanaaldijk' (zijde van het Amsterdam Rijn Kanaal) Ga in de richting van Utrecht langs het kanaal, houd het kanaal aan uw linkerzijde Ga onder twee bruggen door U vindt DeFabrique aan uw rechterhand op nummer 7 Pendeldienst Maarssen NS DeFabrique Het is ook mogelijk om vanaf station Maarssen de CDA pendelbus te nemen. Deze kunt u vinden bij de uitgang aan de 'Westkanaaldijk' (kanaalzijde van het station) van Maarssen NS. De pendelbusjes rijden tussen uur. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. 4

5 1b. Inhoudelijke informatie Vergaderstukken Bijgevoegd treft u de vergaderstukken aan, met daarin opgenomen de voorlopige agenda. Indien er wijzigingen zijn ontvangt u de definitieve agenda bij binnenkomst op het congres. Stemrecht partijcongres U hebt stemrecht als u op of voor 13 februari 2015 lid bent geworden en uw verschuldigde contributie voor 2014 uiterlijk 20 maart 2015 heeft voldaan. Leden die na 1 september 2014 lid geworden zijn, hoeven geen contributie over 2014 te betalen. Aanvragen spreektijd Er hoeft vooraf geen spreektijd aangevraagd te worden. U kunt zich melden bij één van de zaalmicrofoons, waar u van de voorzitter het woord krijgt. Verkiezing voorzitter Na de voordracht van Ruth Peetoom door het partijbestuur op 19 januari jl. hebben zich de afgelopen weken geen tegenkandidaten gemeld. Daarmee is de voordracht definitief en zal Ruth Peetoom op het CDA voorjaarscongres van 11 april opnieuw worden verkozen als CDA voorzitter. Verkiezing bestuursleden Het CDA partijbestuur heeft maandagavond 19 januari 2015 de voordracht bekend gemaakt voor verschillende vacatures in het dagelijks bestuur en het landelijk partijbestuur. Uit de 15 ontvangen sollicitaties worden 6 kandidaten voorgedragen voor de functies van penningmeester, DB lid Internationale Zaken, DB lid Ledenwerving en ledenbinding en het partijbestuurslid Grote steden. In de vacature van penningmeester Dagelijks Bestuur is voorzien in een enkelvoudige voordracht voor een tweede termijn van de huidige penningmeester, Bart van Meijl. Voor de vacature van het DB lid Internationale Zaken worden voorgedragen: Jeroen Alting von Geusau, directeur NS (Beek en Donk) Efstathios Andreou, diplomaat ministerie van Buitenlandse Zaken (Rotterdam) Voor de vacature van DB lid Ledenwerving en ledenbinding worden voorgedragen: Hans Démoed, manager lokale overheid (Alphen a/d Rijn) Pieter Jan van Zanten, directeur (Dalfsen) Voor de vacature van vrijgekozen lid Grote Steden wordt de huidige portefeuillehouder Alwin de Jong voorgedragen voor een tweede termijn. 5

6 Op pagina treft u informatie over de kandidaten aan. Tijdens het plenaire politieke ochtenddeel zullen alle kandidaten zich kort presenteren op het podium. Alle stemgerechtigde leden ontvangen bij binnenkomst een stembiljet voor de verkiezing van de bestuursleden. Deze kunnen tot uur ingeleverd worden in de stembus bij de aanmeldbalie of bij de uitgang van de plenaire zaal. Indienen resoluties Wilt u een resolutie indienen, dan gelden hiervoor de volgende regels: 1. U kunt een resolutie indienen namens een provinciale afdeling, het CDJA of het CDAV 2. U kunt een resolutie indienen namens een gemeentelijke afdeling 3. U kunt een resolutie indienen namens 25 individuele leden. Uiterste datum indienen resoluties: donderdag 26 maart uiterlijk uur, via U moet voor het indienen van een resolutie gebruik maken van het format ( hier te downloaden). Plaatsing resoluties op de website ( ) voorzien van een preadvies: dinsdag 7 april, einde middag. Behandeling resoluties De discussie over de resoluties vindt plaats tijdens de deelsessie tussen uur. Rond uur, tijdens het plenaire politieke middagdeel, wordt over de resoluties gestemd. Bekrachtiging kandidatenlijst Eerste Kamer Half december 2014 is de advieslijst met gewaarmerkt stembiljet aan de gemeentelijke afdelingen verzonden. Tot uiterlijk woensdag 11 maart 2015 konden de gemeentelijke afdelingen hun stem uitbrengen over de advieslijst door het retourneren van een ingevuld stembiljet aan het landelijk CDA bureau. De uitslag van deze stemming is vastgesteld onder toezicht van een onderzoekscommissie bestaande uit burgemeester Sjaak van der Tak en advocaat Jan de Visser en heeft geleid tot een definitieve kandidatenlijst. Tijdens het huishoudelijk deel van het partijcongres zal de door de afdelingen vastgestelde lijst gepresenteerd worden, met het verzoek deze definitief vast te stellen. 6

7 1c. Organisatorische informatie Toegangskaarten, stemboekjes, lunchkaarten en dinerkaarten Er worden geen kaarten en stukken meer toegestuurd. U ontvangt in de week van 6 april via de mail uw bevestiging. Deze moet u uitgeprint meenemen en inleveren bij één van de balies in de ontvangsthal. Daar ontvangt u vervolgens uw stemboekje, toegangskaart en lunchkaart Deelsessies Voor de deelsessies hebt u geen toegangskaarten nodig, maar let op: vol = vol. Voor de deelsessie over Kunst en cultuurbeleid moet u zich van tevoren aanmelden via Vergeet niet om u ook aan te melden voor het partijcongres. Stands Tot uur staan in de cateringruimtes Loods 6 en Loods 7 stands van het CDAV, het CDJA, de CDA Senioren, de Bestuurdersvereniging, het Wetenschappelijk Instituut, het Steenkampinstituut, de EVP, de Basisgroep Sociale Zekerheid, het Duurzaamheidsberaad en Kleurrijk. Daarnaast zal tevens het boek Mooie Barend, de biografie van oud premier Barend Biesheuvel (ARP en CDA), worden verkocht voor een speciale congresprijs van 5,00. U kunt deze biografie alleen contant afrekenen, er is geen mogelijkheid om te pinnen. Catering Consumpties zijn de hele dag voor eigen rekening. Alle consumpties moeten met munten worden afgerekend. Deze munten zijn voor 2,50 per stuk te koop. U kunt de munten kopen in Loods 6. U kunt deze contant afrekenen of pinnen. Lunch Indien u via het aanmeldformulier een lunch hebt besteld en betaald ontvangt u bij aankomst op het partijcongres uw lunchkaart. Hebt u wel een lunch besteld, maar nog niet betaald, dan kunt u deze alsnog betalen bij de kassa bij de aanmeldbalies. U kunt deze contant afrekenen of pinnen. Hebt u geen lunch besteld, dan kunt u tussen uur bij de kassa vragen of er nog bonnen over zijn. De lunch vindt plaats in Loods 5, 6 en 7, tussen uur. 7

8 We bieden drie verschillende lunches aan: 1. Tosti & Soep 2. Frietjes & Snack 3. Wraps & Garnituur De kosten voor een lunch bedragen 12,50 p.p., incl. een muntje voor een drankje bij de lunch. Borrel De borrel na afloop van het partijcongres vindt plaats in Loods 5, 6 en 7 tussen uur. Indien u nog vragen heeft over het congres, dan kunt u contact opnemen met de CDA ledendesk, of via de mail: 8

9 2. Voorlopig programma Deelsessies eerste ronde 1. Resoluties 2. Expertmeeting Kunst en Cultuurbeleid 3. Dialoog.nu 4. Visiegroep: Defensie 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 1 Politiek deel I 1. Welkom 2. Wilhelmus 3. In memoriam 4. Meditatief moment 5. Verkiezing voorzitter Officiële bekrachtiging voordracht door Partijcongres 6. Speech Partijvoorzitter 7. Afscheid Bestuursleden 8. Presentatie kandidaten bestuur 9. Speech Fractievoorzitter Pauze, lunch uur uur uur Deelsessies tweede ronde uur 1. Statuten 2. Visiegroep: Duurzame ontwikkeling 3. Ontwikkelingssamenwerking 4. Visiegroep: Onderwijs & Jeugd 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 2 Huishoudelijk Deel 1. Welkom 2. Ingekomen stukken 3. Vaststellen verslag 8/11/ Uitslag verkiezing bestuursleden 5. Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer Politiek Deel II 1. Uitreiking Frans Woltersprijs 2. Aanbieden rapport werkgroep Armoede 3. Behandeling resoluties jaar CDA Slot Borrel uur uur uur 9

10 3a. Deelsessies uur Toegang deelsessies: Voor de meeste deelsessies heeft u geen aparte toegangskaart nodig, er geldt een vrije inloop. Voor de expertmeeting van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA over kunst en cultuurbeleid moet u zich echter separaat inschrijven. 1. Deelsessie Resoluties Tijdens de deelsessie is er voor alle leden ruimte om te discussiëren over de resoluties. De stemming vindt plaatst tijdens het plenaire middagdeel, rond uur. 2. Expertmeeting kunst en cultuurbeleid en de Christendemocratie Inleiding Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA wil zijn visie op het kunst en cultuurbeleid actualiseren. Daarom organiseert het Wetenschappelijk Instituut op 11 april 2015 tijdens het Partijcongres van het CDA een expertmeeting over het kunst en cultuurbeleid en de Christendemocratie. De bijeenkomst is bestemd voor deskundigen op het gebied van kunst en cultuur. Bent u actief in de culturele sector of (beleidsmatig) betrokken bij kunst en cultuurbeleid, dan bent u van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met u van gedachten wisselen om te bouwen aan een hedendaagse christendemocratische cultuurvisie vanuit de waarde van kunst en cultuur. Tweemaal eerder bracht het WI publicaties uit op het terrein van kunst en cultuur. De eerste publicatie Christendemocratie kunst politiek dateert van 1984 i.s.m. De Boekmanstichting. In 1996 volgde: Gaven in overvloed, Europees cultuurbeleid in christendemocratisch perspectief. Vorm Er zal worden gediscussieerd aan de hand van concrete vragen en stellingen. Bij deze bijeenkomst hebt u de gelegenheid de visie op kunst en cultuur vanuit de Christendemocratie te beïnvloeden. Erbij zijn? Voor deze expertmeeting dient u zich vooraf aan te melden. U kunt nu vast uw interesse kenbaar maken per e mail: U ontvangt een definitieve uitnodiging en het programma om aan deze expertmeeting te kunnen deelnemen. 10

11 3. Deelsessie Dialoog.Nu Het CDA moet als volkspartij goed weten wat er speelt in de samenleving. Het is daarom belangrijk om binnen en buiten de partij nadrukkelijk de dialoog te voeren. Waar leden en niet leden mee kunnen praten en invloed kunnen hebben op de koers van de partij. Dialoog.Nu helpt bij het opstarten en organiseren van dergelijke dialogen. Op een eigentijdse en originele manier. Tijdens de deelsessie op het CDA congres kunt u deelnemen aan een interactieve workshop. Hierin presenteren de dialoogmakers van Dialoog.Nu zich niet alleen, maar leert u werkvormen om een dialoog in uw eigen afdeling vorm te geven. Aan de hand van een concreet en actueel onderwerp oefenen we deze werkvormen vervolgens. 4. Deelsessie Visiegroep Defensie Het CDA is vanouds een partij die pal staat voor de internationale rechtsorde en gericht is op internationale samenwerking. De internationale rechtsorde en veiligheid staat momenteel onder grote druk. Conflicten bonken harder dan ooit op de buitengrenzen van Europa en daarmee op die van Nederland. Aan de oostgrenzen vindt verontrustend geweld door Rusland plaats door schending van internationale afspraken en de soevereiniteit van Oekraïne. De internationale gemeenschap worstelt met de anarchie in het Midden Oosten en de Noord Afrikaanse regio en de opkomst van ISIS verontrust vele Nederlanders. Het betreft hierbij de gehele veiligheidsketen en veiligheid is meer dan ooit geen gegeven. Het gevoel van veiligheid dat Nederlanders vanouds hebben neemt af. Eén van de instrumenten om de veiligheid van Nederland te garanderen staat sinds het einde van de Koude Oorlog onder druk: Defensie. Dwingt de huidige internationale context ons om de rol van Defensie te herwaarderen? Welke positie dient het CDA in te nemen als het aankomt op onze krijgsmacht? Hoe dient onze krijgsmacht er uit te zien om in de onrustige wereld van nu veiligheid te bieden aan de inwoners van Nederland en Europa? Wat betekent het lidmaatschap van de NAVO en de EU voor onze veiligheid en die van onze bondgenoten? Dit zijn belangrijke vragen waar de Visiegroep Defensie zich deze maanden op verzoek van de partij over buigt en een advies zal schrijven. Wij willen graag weten hoe de leden van het CDA tegen deze vraagstukken aankijken en hun ideeën en suggesties meenemen in ons rapport/advies. Een thema sessie tijdens het CDA congres op 11 april a.s. lijkt ons daarvoor bijzonder geschikt. 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 1 Deel 1 uit de documentairereeks Om de Oude Wereldzee die de IKON vanaf zondagavond 10 mei wekelijks uitzendt. Ze hebben de reis van Abraham Kuyper in 1906 rond de Middellandse zee opnieuw gemaakt, met historicus en Kuyperkenner professor George Harinck van de VU als reisgenoot. De reis gaat langs het snijvlak van Islam en Christendom en vergelijkt de tijd van Kuyper met de onze. De IKON heeft het CDA de eerste twee afleveringen speciaal voor het Partijcongres ter beschikking gesteld. 11

12 3b. Deelsessies uur 1. Deelsessie Statuten Voor het partijcongres in november 2015 is een herziening van de statuten en reglementen voorzien. Om de leden mee te nemen in dit proces organiseert de statutenwerkgroep een deelsessie tijdens het congres. De sessie zal zijn toegespitst op de gevolgen van de herziening voor de provinciale en gemeentelijke afdelingen. Met name voor de provinciale en gemeentelijke secretarissen kan het interessant zijn deze sessie te volgen. De sessie wordt in de eerste plaats benut om uw suggesties, opmerkingen, input, tips etc. op te halen en die mee te nemen in het verdere proces. 2. Deelsessie Visiegroep Duurzame Ontwikkeling De transitie naar een duurzame economie vraagt een inspanning van de hele samenleving. Gelukkig zien we op dit terrein veel maatschappelijk initiatief. Het CDA kiest ervoor om dit soort initiatieven, van lokale energiecoöperaties tot stadslandbouw, te ondersteunen. Tijdens de deelsessie bespreken we graag met u wat er in de samenleving zoal gebeurt en met welke maatregelen deze duurzame initiatieven tot volle bloei kunnen komen. 3. Deelsessie Ontwikkelingssamenwerking De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar rap op. Snel groeiende, nieuwe economieën die mensen kansen bieden, en extreem geweld dat elders oplaait en mensen de kansen op een normaal leven ontnemen. Een sessie om stil te staan bij onze eigen motivatie en de realiteit zoals wij die kennen en mee om moeten gaan. 4. Deelsessie Visiegroep Onderwijs & Jeugd De Visiegroep Onderwijs & Jeugd wil met de leden het debat aangaan over onderwijs. Goed onderwijs bepaalt mede de kwaliteit van de samenleving van de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen hun talenten volop kunnen ontplooien in alle verscheidenheid? Waar liggen voor het CDA kansen om vakmanschap van leraren en docenten de ruimte te geven. Hoe geven we de grondwettelijke vrijheid van onderwijs in de hedendaagse samenleving de ruimte. Durven we te vertrouwen in talent van kinderen en professionals? Deze en andere vragen willen we graag in het debat aan de orde stellen. 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 2 Deel 2 uit de documentairereeks Om de Oude Wereldzee die de IKON vanaf zondagavond 10 mei wekelijks uitzendt. Ze hebben de reis van Abraham Kuyper in 1906 rond de Middellandse zee opnieuw gemaakt, met historicus en Kuyperkenner professor George Harinck van de VU als reisgenoot. De reis gaat langs het snijvlak van Islam en Christendom en vergelijkt de tijd van Kuyper met de onze. De IKON heeft het CDA de eerste twee afleveringen speciaal voor het Partijcongres ter beschikking gesteld. 12

13 4. Wilhelmus 1. Wilhelmus van Nassouwe 6. Mijn schild ende betrouwe ben ik van duitsen bloed. zijt Gij, o God, mijn Heer! Den vaderland getrouwe Op U zo wil ik bouwen blijf ik tot in den dood. verlaat mij nimmer meer! Een prinse van Oranje Dat ik toch vroom mag blijven, ben ik vrij onverveerd. Uw dienaar te aller stond De koning van Hispanje de tirannie verdrijven heb ik altijd geëerd. die mij mijn hart doorwondt. 13

14 5a. Verslag Partijcongres 8 november 2014 Plenair ochtendprogramma Jelle Beemsterboer en Theo van Eijk heten de leden van harte welkom. Zij kondigen partijvoorzitter Ruth Peetoom aan. Opening Ruth Peetoom opent het congres. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder alle gasten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere politieke partijen, alle lijsttrekkers voor de Provinciale Staten en Waterschappen, alle leden van de Talent Academie en Falgun Binnendijk en zijn team van het CDA Alkmaar. In Memoriam We herdenken alle CDA ers die ons in de afgelopen maanden ontvallen zijn. Meditatief moment Alisa Ruban, lid van de christendemocratische partij Democratic Alliance (Oekraïne) verzorgt het meditatief moment. Toespraak partijvoorzitter Ruth Peetoom spreekt het congres toe. Voorstelronde kandidaten verkiezing vrijgekozen leden partijbestuur Voor de vacature van vrijgekozen lid bedrijfsleven worden voorgedragen Theo Koekkoek en Jaap van Oord. Voor de vacature van vrijgekozen lid Sociale Zaken worden voorgedragen Janny Bakker Klein en René Peters. Voor de vacature van vrijgekozen lid senioren is Gijp van Soest, voorzitter van CDA senioren voorgedragen door de CDA senioren. Verder hebben geen kandidaten naar deze functie gesolliciteerd. Alle kandidaten stellen zich aan het congres voor. Toespraak Sybrand Buma Sybrand Buma spreekt het congres toe. Plenair middagprogramma Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Vaststellen verslag partijcongres 8 februari 2014 Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller zonder wijzigingen vastgesteld. 14

15 Vaststellen begroting 2015, inclusief contributieverhoging Bart van Meijl, penningmeester, geeft een toelichting op de begroting voor Hierna geeft Wim Zwanenburg namens de Financiële Commissie een reactie op de begroting. Het congres stemt in met de begroting 2015 inclusief de contributieverhoging. Het congres neemt kennis van de begrotingen voor 2015 van de gelieerde organisaties. Mandaat jaarrekening en jaarverslagen 2014 Omdat het voorjaarscongres op 11 april zal plaatsvinden wordt het congres gevraagd om aan het partijbestuur mandaat te verlenen om zowel de jaarrekeningen 2014 als de jaarverslagen 2014 namens het congres af te handelen. Het mandaat wordt bij acclamatie verleend. Statutenwijziging BSV Nynke van Amerongen licht het voorstel tot wijziging van de Statuten van de Bestuurdersvereniging toe. De afgelopen twee jaar heeft de Bestuurdersvereniging zich bezonnen op haar rol en taken voor de toekomst. Er is gediscussieerd over de vraag wat voor soort organisatie zij wil zijn om de decentrale bestuurders van het CDA in de toekomst optimaal te bedienen. Tijdens de ALV van de BSV op 4 oktober jl. in Dronten hebben de leden van de Bestuurdersvereniging unaniem de Statutenwijzigingen vastgesteld, waardoor de vereniging meer zal functioneren als moderne netwerkorganisatie. De provinciale afdelingen van de BSV krijgen meer vrijheid. Dit beantwoordt tevens een vraag van een prominent lid voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt. Hij heeft geen behoefte van het spreekrecht gebruik te maken, mits er de toezegging komt om met de afdelingen van de BSV te bespreken hoe zij in de nieuwe opzet gestalte kunnen geven aan de vereniging decentraal. Nynke van Amerongen zegt dit toe. Naast het feit dat de vereniging als zodanig blijft bestaan zullen de medewerkers van het bureau worden geïntegreerd in het CDA bureau. Hierdoor is er sprake van een win winsituatie. Overigens blijft er een landelijk bestuur, maar dat zal voortaan bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende bestuurders (raadsleden, wethouders, Statenleden, waterschapbestuurders, etc.). Daarnaast is de statutenwijziging nodig vanwege dwingende bepalingen die het Burgerlijk Wetboek voorschrijft en omwille van modernisering en digitalisering. Hierna geeft h et congres bij acclamatie goedkeuring aan de voorgestelde Statutenwijziging. Afscheid leden partijbestuur, leden CDA delegatie in het EP en leden Tweede Kamer Het congres neemt afscheid van Ria Oomen. Ria Oomen was Eurparlementariër voor het CDA van 1989 tot Ook wordt afscheid genomen van Corien Wortmann. Zij was de afgelopen tien jaar lid van het Europees Parlement. Eddy van Hijum volgde onlangs Theo Rietkerk op als gedeputeerde in Overijssel. In de periode was hij Tweede Kamerlid. Ten slotte wordt afscheid genomen van Arjan Kaaks. Hij was de afgelopen vier jaar lid van het partijbestuur met de portefeuille Bedrijfsleven. Vanwege andere verplichtingen was hij helaas niet in de gelegenheid het partijcongres bij te wonen. Alle vier ontvangen een zilveren speld. 15

16 Verkiezing vrijgekozen leden partijbestuur Rutger Ploum heeft erop toegezien dat de stemmen correct zijn geteld. Het Partijcongres besluit de leden Gijp van Soest, Theo Koekkoek, Janny Bakker Klein te kiezen tot lid van het Partijbestuur. Behandeling politieke resoluties Aangenomen worden de resoluties: 1. Indiener: CDA Zuid Holland Resolutie: Kiesdrempel 2. Indiener: CDJA Resolutie: Meer aandacht voor privacy 3. Indiener: Zuid Holland Resolutie: Syrische vluchtelingen N.B. De tekst van de resolutie is aangepast. De eerste zin onder spreekt uit dat is gewijzigd in: een extra inspanning wordt gepleegd om de stroom Syrische vluchtelingen en andere vluchtelingen op een voor samenleving en vluchteling acceptabele manier op te vangen. 4. Indiener: CDJA Resolutie: Defensie op waarde geschat 5. Indiener: CDA Duurzaamheidsberaad (G.J. Hartholt, J. van Alphen, A.C. van Dongen, J. Wachtmeester, W. Braakman, P.J.H.D. Verkoelen, T.J. Senden, E. Visscher Endeveld, A. Diamantis, M. Van den Brink, P.V.A.M. Walenkamp, A.H. Huitzing, W.P. Adriaanse, M. Hakkesteegt, A.J. Tuenter, E.G.H. Tuenter ter Wijlen, E.A.J. Bouwhuis, P.J. Schenderling, A.M. Kleine Staarman, C.G. de Kok, R. Woudsma, H.H.J. Wesselink, H.J. Wijnants), CDA Veendam Wildervank, CDA Etten Leur, CDA Kampen, CDA Drenthe, CDA Ommen, CDA Twenterand, CDA Ede en CDA Steenwijkerland Resolutie: Laag BTW tarief voor banen in de bouw 6. Indiener: CDA Teylingen Resolutie: Duurzame energiedoelstellingen 7. Indiener: CDA Zuid Holland Resolutie: Niet alleen de lasten, maar ook de lusten van windturbines Verworpen zijn de resoluties: 1. Indiener: CDA Haarlemmermeer Resolutie: Het gemankeerde recht op privacy 16

17 N.B. De tekst van de resolutie is gewijzigd: onder constateert dat is nog toegevoegd: Iedere burger het recht heeft om op een centrale plaats inzicht te krijgen waar welke persoonlijke (gekoppelde) data is opgeslagen (voorbeeld: het nationale pensioenregister); Iedere burger de gelegenheid krijgt om foutieve persoonlijke (gekoppelde) data kenbaar te maken bij een onafhankelijke instantie. 2. Indiener: CDA Leerdam Resolutie: Positie CDA Senioren en CDA Kleurrijk 3. Indiener: CDJA Resolutie: Interne partijdemocratie N.B. De tekst van de resolutie is gewijzigd: de eerste zin onder spreekt uit dat is geschrapt. 4. Indiener: C.G. de Kok c.s. A. van Beek, C.J. Toorenburg, M. Toorenburg, T. Meints, G.J. Hartholt, R. Woudsma, H. Dulfer, B. Prins, S.C. Hania, N. van Amerongen, J. Wind, W.M.M. Masseus, R.M. Vos, A. Olde, E.A.J. Bouwhuis, J. Verbruggen, J. Van As, A. Kroon, J. v.d. Kroef, T. bij de Vaate de Jong, J. Wagenaar Doller, C. de Lange, J. Grovenstein, D. Kloosterman, D.J.T. Janssen, M.C. de Korte Verhoef, M. Van Dijk en M.A.C. van Aert Resolutie: Nu geen behoefte aan heropening van de partijdiscussie over kernenergie N.B. De tekst van de resolutie is gewijzigd: aan de laatste zin van het dictum is toegevoegd: tenzij het vraagstuk van kernafval en de veiligheid afdoende wordt opgelost. 17

18 5b. Stand van zaken aangenomen resoluties I. Stand van zaken aangenomen resoluties partijcongres 2 november 2013 en partijcongres 8 februari en 28 november Aangenomen resoluties CDA partijcongres op 2 november 2013 in Leeuwarden 1. Resolutie: Mantelzorg en respijtzorg Indiener: CDAV Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden C. Spreekt uit dat De Tweede Kamerfractie van het CDA bij de behandeling van de herziening langdurige zorg en de nieuwe wetsvoorstellen Wmo en LIZ aandacht vraagt voor minimaal het behoud van de huidige concrete mogelijkheden voor respijtzorg voor mantelzorgers. Stand van zaken In diverse debatten en overleggen heeft de CDA fractie aandacht gevraagd voor de formele zorg en informele zorg (hier; mantelzorg). Het is van essentieel belang dat mantelzorgers indien noodzakelijk ondersteuning kunnen krijgen en dat er rekening wordt gehouden met de stapeling aan maatregelen. Als dit kabinet wil dat er meer zorg thuis wordt gegeven betekend dat dat mantelzorgers voldoende professionele ondersteuning moeten krijgen om het vol te kunnen houden. Ook in de debatten over de nieuwe Wmo en de Wet Langdurige zorg heeft het CDA aandacht gevraagd voor de positie van mantelzorgers en familieleden. Er zijn moties en amendementen ingediend om de positie van de mantelzorger zoveel mogelijk te beschermen bij de komende veranderingen in de zorg 2. Resolutie: Zorg aan illegalen Indiener: CDJA Het CDA Partijcongres op bijeen te Leeuwarden: 18

19 C. Spreekt uit dat Iedereen in Nederland recht heeft op urgente medische zorg volgens de beroepsstandaarden zoals die in Nederland zijn vastgelegd, ook mensen die illegaal in Nederland verblijven; Bij eventuele strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan illegalen er een uitzondering dient te worden gemaakt voor de verlening van medische hulp; Bij het onder spreekt uit dat 1 genoemde ook het medisch beroepsgeheim nadrukkelijk moet worden gewaarborgd. Stand van zaken Opvang kwetsbare groepen is nadrukkelijk door CDA op de agenda gezet en hierover is een motie door voormalig CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum aangenomen omdat op dit moment het beleid er nu toe leidt dat het probleem teveel op het bordje van de gemeente wordt geschoven terwijl het landelijk beleid tav terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers tekortschiet. Hierbij gaat het om ouderen en kwetsbare zieke illegalen. Het gevraagde is en zal onder de aandacht worden gebracht. Strafbaarstelling van illegaliteit is inmiddels van de baan, PvdA en VVD zijn dit overeengekomen. 3. Resolutie: Obesitas bij kinderen Indiener: CDJA Het CDA Partijcongres op bijeen te Leeuwarden: C. Spreekt uit dat De overheid initiatieven (sportgelegenheden, moestuintjes in de wijk, etc.) die overgewicht en obesitas bij kinderen tegengaan stimuleert en de randvoorwaarden schept om deze initiatieven mogelijk te maken; Scholen waar mogelijk gezond gedrag bij hun scholieren stimuleren door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, smaaklessen of activiteiten van een andere aard; Er een appel gedaan dient te worden op gemeenten om initiatieven die functioneren tegen het probleem van overgewicht (bijvoorbeeld: zwembaden, sportscholen, gezonde voedingsinitiatieven) te behouden en te ondersteunen; Het van belang is het probleem maatschappelijk breed uit te dragen en samen tot oplossingen te komen. 19

20 De CDA fractie heeft het initiatief genomen tot een Nationaal Programma Preventie (NPP). Het programma loopt van 2014 tot Binnen het NPP maken gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties afspraken voor de langere termijn. Uitgangspunten zijn een integrale aanpak, positieve positionering van preventie en minder vrijblijvendheid. Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden over preventie Daar heeft het CDA een motie ondersteund voor gezonde schoolkantines. Verder heeft het CDA een motie ingediend te monitoren of er twee uur bewegingsonderwijs door bevoegde (vak)leerkrachten aangeboden wordt. 4. Resolutie: Energie(k) en banen Indiener: CDA Overijssel Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden C. Spreekt uit dat: de CDA Tweede Kamerfractie bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013 en daarna zich inzet voor: het landsbreed implementeren van het Energieakkoord waarbij de Overijsselse aanpak als voorbeeld kan dienen; het steviger inzetten op meer innovaties en banen in het Nationaal Energieakkoord; het meer betrekken van burgers en MKB ondernemers bij het uitvoeren van het Nationaal Energieakkoord, waaronder de decentrale energie opwekking. Bij de debatten over energie is het Overijssels model uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht van Minister Kamp. Daarbij is ook speciaal aandacht gevraagd om te kijken naar nieuwe arrangementen om burgers te betrekken bij de opwekking van duurzame energie. Daarnaast heeft de CDA fractie Minister Kamp uitdrukkelijk verzocht om de administratieve lasten voor energie opwekking door coöperaties laag te houden en coöperaties de ruimte te geven. Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteits en Gaswet kwam een striktere interpretatie van het Ministerie van Economische Zaken inzake het element voor eigen rekening en risico als voorwaarde voor salderen met opwekken van decentrale energie naar voren. De CDA Eerste Kamerfractie heeft de motie van Vos c.s. ondersteund die verzoekt om de vrijstelling van energiebelasting van toepassing te laten zijn. De CDA fractie heeft in juni 2014 een visie gepresenteerd gericht op lokale duurzame energie initiatieven Participeren in de energievoorziening van de toekomst. Deze visie is 20

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT 34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE PRAKTISCHE INFORMATIE 4 AGENDA 6 ORDE VAN HET CONGRES 9 BENOEMING CONGRESPRESIDIUM 13 FINANCIËN 14 VOORSTEL

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links!

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links! DAGKRANT 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013 inhoudsopgave 1. praktische informatie, pag 1 2. voordracht kandidatencommissie Toezichtraad, pag 4 3. verantwoording ipb,pag 6 4. GroenLinks in Beweging:

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014

CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014 CDActief Jaargang 31 nummer 1 september 2014 Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? De berichten waren beangstigend en de verbijsterende vliegramp in de Oekraïne bracht een van de brandhaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden:

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden: Het Hoofdbestuur vergaderde in het jaar 2012 14 keer, namelijk op 31 januari, 27 februari, 19 maart, 23 april, 7 mei, 21 mei, 28 mei, 25 juni, 4 juli, 18 augustus, 17 september, 22 oktober, 26 november

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013 INHOUDSOPGAVE Congresprogramma... 2 Agenda ALV... 2 Welkomstwoord... 3 Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen... 4 Locaties... 5 Hoe werkt een congres?... 7 Bestuursverantwoording...10 Jaarverslag...11

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave I. Sector Politiek & Bestuur... 4 1. Binnenland... 4 1.1. Partijbestuur... 4 1.2. Dagelijks Bestuur... 4 1.3.

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen

Jacques Tichelaar: We moeten ons eigen geluid laten horen Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 4e jaargang nummer 4 juli 2007 Vreeman: Versterk de eigen kracht Hoe geëmancipeerd zijn vrouwen eigenlijk? Ed van Thijn verlaat de politiek Jacques Tichelaar:

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POUTIEKË PARTIJEN 2 Inhoudsopgave pagina I. POLITIEK

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie