Jubileumcongres 11 april Vergaderstukken deel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jubileumcongres 11 april 2015. Vergaderstukken deel 1"

Transcriptie

1 Jubileumcongres 11 april 2015 Vergaderstukken deel 1 versie 25 maart 2015

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 2. Voorlopig programma 9 3. Informatie deelsessies Wilhelmus Verslag Partijcongres 8 november met een overzicht van de eerder aangenomen resoluties Informatie verkiezing bestuursleden 36 3

4 1a. Locatie en route Locatie DeFabrique Westkanaaldijk DA Utrecht (Maarssen) We maken gebruik van ingang 35. Routebeschrijving en bereikbaarheid Auto U treft een routebeschrijving aan op Parkeren is gratis op het parkeerterrein van DeFabrique. Mocht het terrein vol zijn, dan wordt u doorverwezen naar een nabijgelegen parkeerterrein. Openbaar Vervoer DeFabrique is gelegen op een afstand van meter van NS station Maarssen. Kijk voor het openbaar vervoer vanaf uw huis naar DeFabrique op Lopend van station Maarssen naar DeFabrique Verlaat het station via de uitgang 'Westkanaaldijk' (zijde van het Amsterdam Rijn Kanaal) Ga in de richting van Utrecht langs het kanaal, houd het kanaal aan uw linkerzijde Ga onder twee bruggen door U vindt DeFabrique aan uw rechterhand op nummer 7 Pendeldienst Maarssen NS DeFabrique Het is ook mogelijk om vanaf station Maarssen de CDA pendelbus te nemen. Deze kunt u vinden bij de uitgang aan de 'Westkanaaldijk' (kanaalzijde van het station) van Maarssen NS. De pendelbusjes rijden tussen uur. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. 4

5 1b. Inhoudelijke informatie Vergaderstukken Bijgevoegd treft u de vergaderstukken aan, met daarin opgenomen de voorlopige agenda. Indien er wijzigingen zijn ontvangt u de definitieve agenda bij binnenkomst op het congres. Stemrecht partijcongres U hebt stemrecht als u op of voor 13 februari 2015 lid bent geworden en uw verschuldigde contributie voor 2014 uiterlijk 20 maart 2015 heeft voldaan. Leden die na 1 september 2014 lid geworden zijn, hoeven geen contributie over 2014 te betalen. Aanvragen spreektijd Er hoeft vooraf geen spreektijd aangevraagd te worden. U kunt zich melden bij één van de zaalmicrofoons, waar u van de voorzitter het woord krijgt. Verkiezing voorzitter Na de voordracht van Ruth Peetoom door het partijbestuur op 19 januari jl. hebben zich de afgelopen weken geen tegenkandidaten gemeld. Daarmee is de voordracht definitief en zal Ruth Peetoom op het CDA voorjaarscongres van 11 april opnieuw worden verkozen als CDA voorzitter. Verkiezing bestuursleden Het CDA partijbestuur heeft maandagavond 19 januari 2015 de voordracht bekend gemaakt voor verschillende vacatures in het dagelijks bestuur en het landelijk partijbestuur. Uit de 15 ontvangen sollicitaties worden 6 kandidaten voorgedragen voor de functies van penningmeester, DB lid Internationale Zaken, DB lid Ledenwerving en ledenbinding en het partijbestuurslid Grote steden. In de vacature van penningmeester Dagelijks Bestuur is voorzien in een enkelvoudige voordracht voor een tweede termijn van de huidige penningmeester, Bart van Meijl. Voor de vacature van het DB lid Internationale Zaken worden voorgedragen: Jeroen Alting von Geusau, directeur NS (Beek en Donk) Efstathios Andreou, diplomaat ministerie van Buitenlandse Zaken (Rotterdam) Voor de vacature van DB lid Ledenwerving en ledenbinding worden voorgedragen: Hans Démoed, manager lokale overheid (Alphen a/d Rijn) Pieter Jan van Zanten, directeur (Dalfsen) Voor de vacature van vrijgekozen lid Grote Steden wordt de huidige portefeuillehouder Alwin de Jong voorgedragen voor een tweede termijn. 5

6 Op pagina treft u informatie over de kandidaten aan. Tijdens het plenaire politieke ochtenddeel zullen alle kandidaten zich kort presenteren op het podium. Alle stemgerechtigde leden ontvangen bij binnenkomst een stembiljet voor de verkiezing van de bestuursleden. Deze kunnen tot uur ingeleverd worden in de stembus bij de aanmeldbalie of bij de uitgang van de plenaire zaal. Indienen resoluties Wilt u een resolutie indienen, dan gelden hiervoor de volgende regels: 1. U kunt een resolutie indienen namens een provinciale afdeling, het CDJA of het CDAV 2. U kunt een resolutie indienen namens een gemeentelijke afdeling 3. U kunt een resolutie indienen namens 25 individuele leden. Uiterste datum indienen resoluties: donderdag 26 maart uiterlijk uur, via U moet voor het indienen van een resolutie gebruik maken van het format ( hier te downloaden). Plaatsing resoluties op de website ( ) voorzien van een preadvies: dinsdag 7 april, einde middag. Behandeling resoluties De discussie over de resoluties vindt plaats tijdens de deelsessie tussen uur. Rond uur, tijdens het plenaire politieke middagdeel, wordt over de resoluties gestemd. Bekrachtiging kandidatenlijst Eerste Kamer Half december 2014 is de advieslijst met gewaarmerkt stembiljet aan de gemeentelijke afdelingen verzonden. Tot uiterlijk woensdag 11 maart 2015 konden de gemeentelijke afdelingen hun stem uitbrengen over de advieslijst door het retourneren van een ingevuld stembiljet aan het landelijk CDA bureau. De uitslag van deze stemming is vastgesteld onder toezicht van een onderzoekscommissie bestaande uit burgemeester Sjaak van der Tak en advocaat Jan de Visser en heeft geleid tot een definitieve kandidatenlijst. Tijdens het huishoudelijk deel van het partijcongres zal de door de afdelingen vastgestelde lijst gepresenteerd worden, met het verzoek deze definitief vast te stellen. 6

7 1c. Organisatorische informatie Toegangskaarten, stemboekjes, lunchkaarten en dinerkaarten Er worden geen kaarten en stukken meer toegestuurd. U ontvangt in de week van 6 april via de mail uw bevestiging. Deze moet u uitgeprint meenemen en inleveren bij één van de balies in de ontvangsthal. Daar ontvangt u vervolgens uw stemboekje, toegangskaart en lunchkaart Deelsessies Voor de deelsessies hebt u geen toegangskaarten nodig, maar let op: vol = vol. Voor de deelsessie over Kunst en cultuurbeleid moet u zich van tevoren aanmelden via Vergeet niet om u ook aan te melden voor het partijcongres. Stands Tot uur staan in de cateringruimtes Loods 6 en Loods 7 stands van het CDAV, het CDJA, de CDA Senioren, de Bestuurdersvereniging, het Wetenschappelijk Instituut, het Steenkampinstituut, de EVP, de Basisgroep Sociale Zekerheid, het Duurzaamheidsberaad en Kleurrijk. Daarnaast zal tevens het boek Mooie Barend, de biografie van oud premier Barend Biesheuvel (ARP en CDA), worden verkocht voor een speciale congresprijs van 5,00. U kunt deze biografie alleen contant afrekenen, er is geen mogelijkheid om te pinnen. Catering Consumpties zijn de hele dag voor eigen rekening. Alle consumpties moeten met munten worden afgerekend. Deze munten zijn voor 2,50 per stuk te koop. U kunt de munten kopen in Loods 6. U kunt deze contant afrekenen of pinnen. Lunch Indien u via het aanmeldformulier een lunch hebt besteld en betaald ontvangt u bij aankomst op het partijcongres uw lunchkaart. Hebt u wel een lunch besteld, maar nog niet betaald, dan kunt u deze alsnog betalen bij de kassa bij de aanmeldbalies. U kunt deze contant afrekenen of pinnen. Hebt u geen lunch besteld, dan kunt u tussen uur bij de kassa vragen of er nog bonnen over zijn. De lunch vindt plaats in Loods 5, 6 en 7, tussen uur. 7

8 We bieden drie verschillende lunches aan: 1. Tosti & Soep 2. Frietjes & Snack 3. Wraps & Garnituur De kosten voor een lunch bedragen 12,50 p.p., incl. een muntje voor een drankje bij de lunch. Borrel De borrel na afloop van het partijcongres vindt plaats in Loods 5, 6 en 7 tussen uur. Indien u nog vragen heeft over het congres, dan kunt u contact opnemen met de CDA ledendesk, of via de mail: 8

9 2. Voorlopig programma Deelsessies eerste ronde 1. Resoluties 2. Expertmeeting Kunst en Cultuurbeleid 3. Dialoog.nu 4. Visiegroep: Defensie 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 1 Politiek deel I 1. Welkom 2. Wilhelmus 3. In memoriam 4. Meditatief moment 5. Verkiezing voorzitter Officiële bekrachtiging voordracht door Partijcongres 6. Speech Partijvoorzitter 7. Afscheid Bestuursleden 8. Presentatie kandidaten bestuur 9. Speech Fractievoorzitter Pauze, lunch uur uur uur Deelsessies tweede ronde uur 1. Statuten 2. Visiegroep: Duurzame ontwikkeling 3. Ontwikkelingssamenwerking 4. Visiegroep: Onderwijs & Jeugd 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 2 Huishoudelijk Deel 1. Welkom 2. Ingekomen stukken 3. Vaststellen verslag 8/11/ Uitslag verkiezing bestuursleden 5. Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer Politiek Deel II 1. Uitreiking Frans Woltersprijs 2. Aanbieden rapport werkgroep Armoede 3. Behandeling resoluties jaar CDA Slot Borrel uur uur uur 9

10 3a. Deelsessies uur Toegang deelsessies: Voor de meeste deelsessies heeft u geen aparte toegangskaart nodig, er geldt een vrije inloop. Voor de expertmeeting van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA over kunst en cultuurbeleid moet u zich echter separaat inschrijven. 1. Deelsessie Resoluties Tijdens de deelsessie is er voor alle leden ruimte om te discussiëren over de resoluties. De stemming vindt plaatst tijdens het plenaire middagdeel, rond uur. 2. Expertmeeting kunst en cultuurbeleid en de Christendemocratie Inleiding Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA wil zijn visie op het kunst en cultuurbeleid actualiseren. Daarom organiseert het Wetenschappelijk Instituut op 11 april 2015 tijdens het Partijcongres van het CDA een expertmeeting over het kunst en cultuurbeleid en de Christendemocratie. De bijeenkomst is bestemd voor deskundigen op het gebied van kunst en cultuur. Bent u actief in de culturele sector of (beleidsmatig) betrokken bij kunst en cultuurbeleid, dan bent u van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met u van gedachten wisselen om te bouwen aan een hedendaagse christendemocratische cultuurvisie vanuit de waarde van kunst en cultuur. Tweemaal eerder bracht het WI publicaties uit op het terrein van kunst en cultuur. De eerste publicatie Christendemocratie kunst politiek dateert van 1984 i.s.m. De Boekmanstichting. In 1996 volgde: Gaven in overvloed, Europees cultuurbeleid in christendemocratisch perspectief. Vorm Er zal worden gediscussieerd aan de hand van concrete vragen en stellingen. Bij deze bijeenkomst hebt u de gelegenheid de visie op kunst en cultuur vanuit de Christendemocratie te beïnvloeden. Erbij zijn? Voor deze expertmeeting dient u zich vooraf aan te melden. U kunt nu vast uw interesse kenbaar maken per e mail: U ontvangt een definitieve uitnodiging en het programma om aan deze expertmeeting te kunnen deelnemen. 10

11 3. Deelsessie Dialoog.Nu Het CDA moet als volkspartij goed weten wat er speelt in de samenleving. Het is daarom belangrijk om binnen en buiten de partij nadrukkelijk de dialoog te voeren. Waar leden en niet leden mee kunnen praten en invloed kunnen hebben op de koers van de partij. Dialoog.Nu helpt bij het opstarten en organiseren van dergelijke dialogen. Op een eigentijdse en originele manier. Tijdens de deelsessie op het CDA congres kunt u deelnemen aan een interactieve workshop. Hierin presenteren de dialoogmakers van Dialoog.Nu zich niet alleen, maar leert u werkvormen om een dialoog in uw eigen afdeling vorm te geven. Aan de hand van een concreet en actueel onderwerp oefenen we deze werkvormen vervolgens. 4. Deelsessie Visiegroep Defensie Het CDA is vanouds een partij die pal staat voor de internationale rechtsorde en gericht is op internationale samenwerking. De internationale rechtsorde en veiligheid staat momenteel onder grote druk. Conflicten bonken harder dan ooit op de buitengrenzen van Europa en daarmee op die van Nederland. Aan de oostgrenzen vindt verontrustend geweld door Rusland plaats door schending van internationale afspraken en de soevereiniteit van Oekraïne. De internationale gemeenschap worstelt met de anarchie in het Midden Oosten en de Noord Afrikaanse regio en de opkomst van ISIS verontrust vele Nederlanders. Het betreft hierbij de gehele veiligheidsketen en veiligheid is meer dan ooit geen gegeven. Het gevoel van veiligheid dat Nederlanders vanouds hebben neemt af. Eén van de instrumenten om de veiligheid van Nederland te garanderen staat sinds het einde van de Koude Oorlog onder druk: Defensie. Dwingt de huidige internationale context ons om de rol van Defensie te herwaarderen? Welke positie dient het CDA in te nemen als het aankomt op onze krijgsmacht? Hoe dient onze krijgsmacht er uit te zien om in de onrustige wereld van nu veiligheid te bieden aan de inwoners van Nederland en Europa? Wat betekent het lidmaatschap van de NAVO en de EU voor onze veiligheid en die van onze bondgenoten? Dit zijn belangrijke vragen waar de Visiegroep Defensie zich deze maanden op verzoek van de partij over buigt en een advies zal schrijven. Wij willen graag weten hoe de leden van het CDA tegen deze vraagstukken aankijken en hun ideeën en suggesties meenemen in ons rapport/advies. Een thema sessie tijdens het CDA congres op 11 april a.s. lijkt ons daarvoor bijzonder geschikt. 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 1 Deel 1 uit de documentairereeks Om de Oude Wereldzee die de IKON vanaf zondagavond 10 mei wekelijks uitzendt. Ze hebben de reis van Abraham Kuyper in 1906 rond de Middellandse zee opnieuw gemaakt, met historicus en Kuyperkenner professor George Harinck van de VU als reisgenoot. De reis gaat langs het snijvlak van Islam en Christendom en vergelijkt de tijd van Kuyper met de onze. De IKON heeft het CDA de eerste twee afleveringen speciaal voor het Partijcongres ter beschikking gesteld. 11

12 3b. Deelsessies uur 1. Deelsessie Statuten Voor het partijcongres in november 2015 is een herziening van de statuten en reglementen voorzien. Om de leden mee te nemen in dit proces organiseert de statutenwerkgroep een deelsessie tijdens het congres. De sessie zal zijn toegespitst op de gevolgen van de herziening voor de provinciale en gemeentelijke afdelingen. Met name voor de provinciale en gemeentelijke secretarissen kan het interessant zijn deze sessie te volgen. De sessie wordt in de eerste plaats benut om uw suggesties, opmerkingen, input, tips etc. op te halen en die mee te nemen in het verdere proces. 2. Deelsessie Visiegroep Duurzame Ontwikkeling De transitie naar een duurzame economie vraagt een inspanning van de hele samenleving. Gelukkig zien we op dit terrein veel maatschappelijk initiatief. Het CDA kiest ervoor om dit soort initiatieven, van lokale energiecoöperaties tot stadslandbouw, te ondersteunen. Tijdens de deelsessie bespreken we graag met u wat er in de samenleving zoal gebeurt en met welke maatregelen deze duurzame initiatieven tot volle bloei kunnen komen. 3. Deelsessie Ontwikkelingssamenwerking De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar rap op. Snel groeiende, nieuwe economieën die mensen kansen bieden, en extreem geweld dat elders oplaait en mensen de kansen op een normaal leven ontnemen. Een sessie om stil te staan bij onze eigen motivatie en de realiteit zoals wij die kennen en mee om moeten gaan. 4. Deelsessie Visiegroep Onderwijs & Jeugd De Visiegroep Onderwijs & Jeugd wil met de leden het debat aangaan over onderwijs. Goed onderwijs bepaalt mede de kwaliteit van de samenleving van de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen hun talenten volop kunnen ontplooien in alle verscheidenheid? Waar liggen voor het CDA kansen om vakmanschap van leraren en docenten de ruimte te geven. Hoe geven we de grondwettelijke vrijheid van onderwijs in de hedendaagse samenleving de ruimte. Durven we te vertrouwen in talent van kinderen en professionals? Deze en andere vragen willen we graag in het debat aan de orde stellen. 5. Documentaire Om de Oude Wereldzee, aflevering 2 Deel 2 uit de documentairereeks Om de Oude Wereldzee die de IKON vanaf zondagavond 10 mei wekelijks uitzendt. Ze hebben de reis van Abraham Kuyper in 1906 rond de Middellandse zee opnieuw gemaakt, met historicus en Kuyperkenner professor George Harinck van de VU als reisgenoot. De reis gaat langs het snijvlak van Islam en Christendom en vergelijkt de tijd van Kuyper met de onze. De IKON heeft het CDA de eerste twee afleveringen speciaal voor het Partijcongres ter beschikking gesteld. 12

13 4. Wilhelmus 1. Wilhelmus van Nassouwe 6. Mijn schild ende betrouwe ben ik van duitsen bloed. zijt Gij, o God, mijn Heer! Den vaderland getrouwe Op U zo wil ik bouwen blijf ik tot in den dood. verlaat mij nimmer meer! Een prinse van Oranje Dat ik toch vroom mag blijven, ben ik vrij onverveerd. Uw dienaar te aller stond De koning van Hispanje de tirannie verdrijven heb ik altijd geëerd. die mij mijn hart doorwondt. 13

14 5a. Verslag Partijcongres 8 november 2014 Plenair ochtendprogramma Jelle Beemsterboer en Theo van Eijk heten de leden van harte welkom. Zij kondigen partijvoorzitter Ruth Peetoom aan. Opening Ruth Peetoom opent het congres. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder alle gasten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere politieke partijen, alle lijsttrekkers voor de Provinciale Staten en Waterschappen, alle leden van de Talent Academie en Falgun Binnendijk en zijn team van het CDA Alkmaar. In Memoriam We herdenken alle CDA ers die ons in de afgelopen maanden ontvallen zijn. Meditatief moment Alisa Ruban, lid van de christendemocratische partij Democratic Alliance (Oekraïne) verzorgt het meditatief moment. Toespraak partijvoorzitter Ruth Peetoom spreekt het congres toe. Voorstelronde kandidaten verkiezing vrijgekozen leden partijbestuur Voor de vacature van vrijgekozen lid bedrijfsleven worden voorgedragen Theo Koekkoek en Jaap van Oord. Voor de vacature van vrijgekozen lid Sociale Zaken worden voorgedragen Janny Bakker Klein en René Peters. Voor de vacature van vrijgekozen lid senioren is Gijp van Soest, voorzitter van CDA senioren voorgedragen door de CDA senioren. Verder hebben geen kandidaten naar deze functie gesolliciteerd. Alle kandidaten stellen zich aan het congres voor. Toespraak Sybrand Buma Sybrand Buma spreekt het congres toe. Plenair middagprogramma Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Vaststellen verslag partijcongres 8 februari 2014 Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller zonder wijzigingen vastgesteld. 14

15 Vaststellen begroting 2015, inclusief contributieverhoging Bart van Meijl, penningmeester, geeft een toelichting op de begroting voor Hierna geeft Wim Zwanenburg namens de Financiële Commissie een reactie op de begroting. Het congres stemt in met de begroting 2015 inclusief de contributieverhoging. Het congres neemt kennis van de begrotingen voor 2015 van de gelieerde organisaties. Mandaat jaarrekening en jaarverslagen 2014 Omdat het voorjaarscongres op 11 april zal plaatsvinden wordt het congres gevraagd om aan het partijbestuur mandaat te verlenen om zowel de jaarrekeningen 2014 als de jaarverslagen 2014 namens het congres af te handelen. Het mandaat wordt bij acclamatie verleend. Statutenwijziging BSV Nynke van Amerongen licht het voorstel tot wijziging van de Statuten van de Bestuurdersvereniging toe. De afgelopen twee jaar heeft de Bestuurdersvereniging zich bezonnen op haar rol en taken voor de toekomst. Er is gediscussieerd over de vraag wat voor soort organisatie zij wil zijn om de decentrale bestuurders van het CDA in de toekomst optimaal te bedienen. Tijdens de ALV van de BSV op 4 oktober jl. in Dronten hebben de leden van de Bestuurdersvereniging unaniem de Statutenwijzigingen vastgesteld, waardoor de vereniging meer zal functioneren als moderne netwerkorganisatie. De provinciale afdelingen van de BSV krijgen meer vrijheid. Dit beantwoordt tevens een vraag van een prominent lid voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt. Hij heeft geen behoefte van het spreekrecht gebruik te maken, mits er de toezegging komt om met de afdelingen van de BSV te bespreken hoe zij in de nieuwe opzet gestalte kunnen geven aan de vereniging decentraal. Nynke van Amerongen zegt dit toe. Naast het feit dat de vereniging als zodanig blijft bestaan zullen de medewerkers van het bureau worden geïntegreerd in het CDA bureau. Hierdoor is er sprake van een win winsituatie. Overigens blijft er een landelijk bestuur, maar dat zal voortaan bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende bestuurders (raadsleden, wethouders, Statenleden, waterschapbestuurders, etc.). Daarnaast is de statutenwijziging nodig vanwege dwingende bepalingen die het Burgerlijk Wetboek voorschrijft en omwille van modernisering en digitalisering. Hierna geeft h et congres bij acclamatie goedkeuring aan de voorgestelde Statutenwijziging. Afscheid leden partijbestuur, leden CDA delegatie in het EP en leden Tweede Kamer Het congres neemt afscheid van Ria Oomen. Ria Oomen was Eurparlementariër voor het CDA van 1989 tot Ook wordt afscheid genomen van Corien Wortmann. Zij was de afgelopen tien jaar lid van het Europees Parlement. Eddy van Hijum volgde onlangs Theo Rietkerk op als gedeputeerde in Overijssel. In de periode was hij Tweede Kamerlid. Ten slotte wordt afscheid genomen van Arjan Kaaks. Hij was de afgelopen vier jaar lid van het partijbestuur met de portefeuille Bedrijfsleven. Vanwege andere verplichtingen was hij helaas niet in de gelegenheid het partijcongres bij te wonen. Alle vier ontvangen een zilveren speld. 15

16 Verkiezing vrijgekozen leden partijbestuur Rutger Ploum heeft erop toegezien dat de stemmen correct zijn geteld. Het Partijcongres besluit de leden Gijp van Soest, Theo Koekkoek, Janny Bakker Klein te kiezen tot lid van het Partijbestuur. Behandeling politieke resoluties Aangenomen worden de resoluties: 1. Indiener: CDA Zuid Holland Resolutie: Kiesdrempel 2. Indiener: CDJA Resolutie: Meer aandacht voor privacy 3. Indiener: Zuid Holland Resolutie: Syrische vluchtelingen N.B. De tekst van de resolutie is aangepast. De eerste zin onder spreekt uit dat is gewijzigd in: een extra inspanning wordt gepleegd om de stroom Syrische vluchtelingen en andere vluchtelingen op een voor samenleving en vluchteling acceptabele manier op te vangen. 4. Indiener: CDJA Resolutie: Defensie op waarde geschat 5. Indiener: CDA Duurzaamheidsberaad (G.J. Hartholt, J. van Alphen, A.C. van Dongen, J. Wachtmeester, W. Braakman, P.J.H.D. Verkoelen, T.J. Senden, E. Visscher Endeveld, A. Diamantis, M. Van den Brink, P.V.A.M. Walenkamp, A.H. Huitzing, W.P. Adriaanse, M. Hakkesteegt, A.J. Tuenter, E.G.H. Tuenter ter Wijlen, E.A.J. Bouwhuis, P.J. Schenderling, A.M. Kleine Staarman, C.G. de Kok, R. Woudsma, H.H.J. Wesselink, H.J. Wijnants), CDA Veendam Wildervank, CDA Etten Leur, CDA Kampen, CDA Drenthe, CDA Ommen, CDA Twenterand, CDA Ede en CDA Steenwijkerland Resolutie: Laag BTW tarief voor banen in de bouw 6. Indiener: CDA Teylingen Resolutie: Duurzame energiedoelstellingen 7. Indiener: CDA Zuid Holland Resolutie: Niet alleen de lasten, maar ook de lusten van windturbines Verworpen zijn de resoluties: 1. Indiener: CDA Haarlemmermeer Resolutie: Het gemankeerde recht op privacy 16

17 N.B. De tekst van de resolutie is gewijzigd: onder constateert dat is nog toegevoegd: Iedere burger het recht heeft om op een centrale plaats inzicht te krijgen waar welke persoonlijke (gekoppelde) data is opgeslagen (voorbeeld: het nationale pensioenregister); Iedere burger de gelegenheid krijgt om foutieve persoonlijke (gekoppelde) data kenbaar te maken bij een onafhankelijke instantie. 2. Indiener: CDA Leerdam Resolutie: Positie CDA Senioren en CDA Kleurrijk 3. Indiener: CDJA Resolutie: Interne partijdemocratie N.B. De tekst van de resolutie is gewijzigd: de eerste zin onder spreekt uit dat is geschrapt. 4. Indiener: C.G. de Kok c.s. A. van Beek, C.J. Toorenburg, M. Toorenburg, T. Meints, G.J. Hartholt, R. Woudsma, H. Dulfer, B. Prins, S.C. Hania, N. van Amerongen, J. Wind, W.M.M. Masseus, R.M. Vos, A. Olde, E.A.J. Bouwhuis, J. Verbruggen, J. Van As, A. Kroon, J. v.d. Kroef, T. bij de Vaate de Jong, J. Wagenaar Doller, C. de Lange, J. Grovenstein, D. Kloosterman, D.J.T. Janssen, M.C. de Korte Verhoef, M. Van Dijk en M.A.C. van Aert Resolutie: Nu geen behoefte aan heropening van de partijdiscussie over kernenergie N.B. De tekst van de resolutie is gewijzigd: aan de laatste zin van het dictum is toegevoegd: tenzij het vraagstuk van kernafval en de veiligheid afdoende wordt opgelost. 17

18 5b. Stand van zaken aangenomen resoluties I. Stand van zaken aangenomen resoluties partijcongres 2 november 2013 en partijcongres 8 februari en 28 november Aangenomen resoluties CDA partijcongres op 2 november 2013 in Leeuwarden 1. Resolutie: Mantelzorg en respijtzorg Indiener: CDAV Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden C. Spreekt uit dat De Tweede Kamerfractie van het CDA bij de behandeling van de herziening langdurige zorg en de nieuwe wetsvoorstellen Wmo en LIZ aandacht vraagt voor minimaal het behoud van de huidige concrete mogelijkheden voor respijtzorg voor mantelzorgers. Stand van zaken In diverse debatten en overleggen heeft de CDA fractie aandacht gevraagd voor de formele zorg en informele zorg (hier; mantelzorg). Het is van essentieel belang dat mantelzorgers indien noodzakelijk ondersteuning kunnen krijgen en dat er rekening wordt gehouden met de stapeling aan maatregelen. Als dit kabinet wil dat er meer zorg thuis wordt gegeven betekend dat dat mantelzorgers voldoende professionele ondersteuning moeten krijgen om het vol te kunnen houden. Ook in de debatten over de nieuwe Wmo en de Wet Langdurige zorg heeft het CDA aandacht gevraagd voor de positie van mantelzorgers en familieleden. Er zijn moties en amendementen ingediend om de positie van de mantelzorger zoveel mogelijk te beschermen bij de komende veranderingen in de zorg 2. Resolutie: Zorg aan illegalen Indiener: CDJA Het CDA Partijcongres op bijeen te Leeuwarden: 18

19 C. Spreekt uit dat Iedereen in Nederland recht heeft op urgente medische zorg volgens de beroepsstandaarden zoals die in Nederland zijn vastgelegd, ook mensen die illegaal in Nederland verblijven; Bij eventuele strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan illegalen er een uitzondering dient te worden gemaakt voor de verlening van medische hulp; Bij het onder spreekt uit dat 1 genoemde ook het medisch beroepsgeheim nadrukkelijk moet worden gewaarborgd. Stand van zaken Opvang kwetsbare groepen is nadrukkelijk door CDA op de agenda gezet en hierover is een motie door voormalig CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum aangenomen omdat op dit moment het beleid er nu toe leidt dat het probleem teveel op het bordje van de gemeente wordt geschoven terwijl het landelijk beleid tav terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers tekortschiet. Hierbij gaat het om ouderen en kwetsbare zieke illegalen. Het gevraagde is en zal onder de aandacht worden gebracht. Strafbaarstelling van illegaliteit is inmiddels van de baan, PvdA en VVD zijn dit overeengekomen. 3. Resolutie: Obesitas bij kinderen Indiener: CDJA Het CDA Partijcongres op bijeen te Leeuwarden: C. Spreekt uit dat De overheid initiatieven (sportgelegenheden, moestuintjes in de wijk, etc.) die overgewicht en obesitas bij kinderen tegengaan stimuleert en de randvoorwaarden schept om deze initiatieven mogelijk te maken; Scholen waar mogelijk gezond gedrag bij hun scholieren stimuleren door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, smaaklessen of activiteiten van een andere aard; Er een appel gedaan dient te worden op gemeenten om initiatieven die functioneren tegen het probleem van overgewicht (bijvoorbeeld: zwembaden, sportscholen, gezonde voedingsinitiatieven) te behouden en te ondersteunen; Het van belang is het probleem maatschappelijk breed uit te dragen en samen tot oplossingen te komen. 19

20 De CDA fractie heeft het initiatief genomen tot een Nationaal Programma Preventie (NPP). Het programma loopt van 2014 tot Binnen het NPP maken gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties afspraken voor de langere termijn. Uitgangspunten zijn een integrale aanpak, positieve positionering van preventie en minder vrijblijvendheid. Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden over preventie Daar heeft het CDA een motie ondersteund voor gezonde schoolkantines. Verder heeft het CDA een motie ingediend te monitoren of er twee uur bewegingsonderwijs door bevoegde (vak)leerkrachten aangeboden wordt. 4. Resolutie: Energie(k) en banen Indiener: CDA Overijssel Het CDA Partijcongres op 2 november 2013 bijeen te Leeuwarden C. Spreekt uit dat: de CDA Tweede Kamerfractie bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013 en daarna zich inzet voor: het landsbreed implementeren van het Energieakkoord waarbij de Overijsselse aanpak als voorbeeld kan dienen; het steviger inzetten op meer innovaties en banen in het Nationaal Energieakkoord; het meer betrekken van burgers en MKB ondernemers bij het uitvoeren van het Nationaal Energieakkoord, waaronder de decentrale energie opwekking. Bij de debatten over energie is het Overijssels model uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht van Minister Kamp. Daarbij is ook speciaal aandacht gevraagd om te kijken naar nieuwe arrangementen om burgers te betrekken bij de opwekking van duurzame energie. Daarnaast heeft de CDA fractie Minister Kamp uitdrukkelijk verzocht om de administratieve lasten voor energie opwekking door coöperaties laag te houden en coöperaties de ruimte te geven. Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteits en Gaswet kwam een striktere interpretatie van het Ministerie van Economische Zaken inzake het element voor eigen rekening en risico als voorwaarde voor salderen met opwekken van decentrale energie naar voren. De CDA Eerste Kamerfractie heeft de motie van Vos c.s. ondersteund die verzoekt om de vrijstelling van energiebelasting van toepassing te laten zijn. De CDA fractie heeft in juni 2014 een visie gepresenteerd gericht op lokale duurzame energie initiatieven Participeren in de energievoorziening van de toekomst. Deze visie is 20

Partijcongres 7 november 2015. Vergaderstukken deel 1

Partijcongres 7 november 2015. Vergaderstukken deel 1 Partijcongres 7 november 2015 Vergaderstukken deel 1 versie 16 oktober 2015 2 Inhoudsopgave pag. Algemene informatie 4 Voorlopig programma 8 Informatie deelsessies, ronde 1 10 Wilhelmus 12 Informatie verkiezing

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Partijcongres. Resoluties en Deelsessies

Partijcongres. Resoluties en Deelsessies Partijcongres Resoluties en Deelsessies 8 november 2014 2 Inhoudsopgave Algemene informatie 5 Definitief programma 9 Deelsessies 11 - Informatie deelsessies ochtend - Informatie deelsessies middag Politiek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Partijcongres. Vergaderstukken, versie 28 oktober 2014

Partijcongres. Vergaderstukken, versie 28 oktober 2014 Partijcongres Vergaderstukken, versie 28 oktober 2014 8 november 2014 2 Inhoudsopgave Algemene informatie 5 Voorlopig programma 9 Politiek deel I - Wilhelmus vers 1 en 2 11 - Informatie kandidaten vrijgekozen

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie Conform het Reglement Kandidaatstelling stelt het Landelijk Bestuur de af te leggen route naar de TKverkiezingen -die uiterlijk op 15 maart 2017 zullen plaatsvinden- aan de orde. Op basis van art. 4 lid

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren.

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren. Quiz over politiek, Europa en staatsrechtelijke spelregels Toelichting In de periode 2008-2010 werkte ik als staatsrechtjurist binnen het projectteam versterking Grondwet bij het Miniserie van BZK. Dit

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES Vrijdag 19 mei 2017 Papendal VOORJAARSCONGRES 2017 Op vrijdag 19 mei vindt het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG woensdag 8 juni 2016, van 11.30 tot 13.00 uur, Hangar 32, Haarlemmermeer Huishoudelijke zaken 01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Energiek Alphen aan den Rijn

Energiek Alphen aan den Rijn Nieuwsbrief Januari 2014 Energiek Alphen aan den Rijn Nieuwsbrief Januari 2014 De items in deze Nieuwsbrief: Eerst Repaircafe geopend! Energiek Alphen aan den Rijn plaatst PV panelen. Korting op BTW tarief

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Ledenpanel Januari 2016

Ledenpanel Januari 2016 Ledenpanel Januari 2016 Status: Afgesloten Begindatum: 27-01-2016 Einddatum: 02-02-2016 Live: 7 dagen Vragen: 20 Talen: nl Panelgrootte: 3.266 Bounced: 5 (0,2%) Geweigerd: 27 (0,8%) Gedeeltelijk geantwoord:

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap VERDIEPING: DE PRIORITEITEN VAN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Nederland heeft drie prioriteiten voor het voorzitterschap opgesteld: een innovatieve EU, een EU die zich beperkt tot hoofdzaken en

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 23 maart 2013. #teamcda

Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 23 maart 2013. #teamcda Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 23 maart 2013 #teamcda 1 Programma startdag Gemeenteraadsverkiezingen 2014 De CDA-startdag voor de gemeenteraadsverkiezingen biedt iedereen, die op een of andere

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Op 15 juni 2010 is Schaduwkamer van start gegaan. Op deze site kunnen alle Nederlandse kiezers met de Tweede Kamer meestemmen met belangrijke moties.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij?

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland.

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland. Zuid-Holland Regioreglement Vastgesteld: 22 september 2009 Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement van D66. Onder fractie wordt verstaan

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie)

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl Nummer (in te vullen door griffie) 13.56311 Datum ontvangst raadsgriffie

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer Artikel 1 Krachtens het gestelde in artikel 10 van de Statuten heeft de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, dit Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 2 Doelstelling 1. De Seniorenraad stelt zich

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad Inhoud 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenenstelling van de raad/verkiezingen b. Wat kan zoal op de agenda

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/085

BB/U Lbr. 10/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201001854 Lbr. 10/085 bijlage(n)

Nadere informatie

Minister Plasterk, Voorzitter van de gemeenteraad van de toekomst, Leden van de gemeenteraad van de toekomst,

Minister Plasterk, Voorzitter van de gemeenteraad van de toekomst, Leden van de gemeenteraad van de toekomst, Toespraak bij het aanbieden van de Brief aan de Koning door de gemeenteraad van de toekomst aan minister Plasterk donderdag 13 maart 2014 in Den Haag. Minister Plasterk, Voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING STATUTEN GROENLINKS met amendementen, zoals aanvaard op het congres van 7 februari 2015 HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Artikel 1. Naam, zetel 1. De vereniging draagt de naam: GroenLinks. 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen Ingaande per 17 november 2007 Toepassing. Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie