Jaarverslag Present Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Present Nederland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Present Nederland 1

2 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn hart. In de eerste 2,5 jaar als voorzitter kon ik van dichtbij de impact van de Present-formule meemaken en deze is indrukwekkend. Ik moedig u aan dit jaarverslag door te bladeren en hier iets van te ervaren. Echt ervaren wat de impact is van Present kan alleen door mee te doen aan Present projecten. De afgelopen periode heb ik dat gelukkig regelmatig kunnen doen. Elke keer was ik onder de indruk wat een verschil een groep vrijwilligers kan maken als ze maar een klein beetje van hun tijd beschikbaar stellen. Goede zaak dus om te zien hoe de beweging van Present zich steeds verder uitbreidt over Nederland: per juni 2014 maar liefst 68 lokale stichtingen! In dit verslag over 2013 willen we het werk van Present Nederland zichtbaar maken en u meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen en laten meegenieten van een aantal hoogtepunten. Met een klein team van gemotiveerde mensen faciliteert Present Nederland lokale Present stichtingen. We helpen lokale initiatiefnemers een lokale Stichting Present te starten en we ondersteunen bestaande stichtingen op thema s als fondsenwerving, lokale organisatie, communicatie en ICT. Daarbij onderhoudt het team van Present Nederland een omvangrijk landelijk netwerk met fondsen, pers, bedrijven, kerken en politiek. Ik wens u veel leesplezier en nodig u van harte uit om in het komende jaar - voor het eerst of opnieuw - mee te doen in de beweging van steeds meer mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien! André Rouvoet Voorzitter Present Nederland 2

3 Leeswijzer 1. Introductie Stichting Present p Dienstverlening Present Nederland p Organisatie Present Nederland p Ontwikkeling Present in Nederland p Het jaar 2013 in vogelvlucht p Strategisch plan p Financiële verantwoording 2013 p. 35 Foto voor- en achterzijde door Martin Hogeboom Fotografie (http://www.martinhogeboom.nl/) 3

4 1. Introductie Stichting Present Doelstelling en doelgroepen Doelstelling Doelgroepen Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De missie van Present is om een brug te slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot zorginstellingen en woningcorporaties) die daarmee geholpen kunnen worden. De primaire doelgroep van Present bestaat uit mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in willen zetten. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden en groepen vrienden, buurtgenoten of gezinsleden. Zij zetten zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaar belaste mantelzorgers, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. 4

5 1. Introductie Stichting Present De Present formule (1) De formule Groepen vrijwilligers zetten zich merendeels in eenmalige hulpprojecten in voor mensen die hulp nodig hebben. Deze cliënten worden al begeleid door een maatschappelijke organisatie. De betrokken hulpverlener wordt actief bij het project van de groep vrijwilligers betrokken. De formule van Present heeft de volgende kenmerken. 1. Het aanbod van burgers die zich willen inzetten is het vertrekpunt. De vraag aan hen is: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer kun je tijd beschikbaar stellen? 3. Present werkt met een plaatselijk team aangestuurd door één of meer professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid. 4. Het effect van Present is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is. Daarom is het belangrijk dat plaatselijke initiatiefnemers een Stichting Present starten. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit de landelijke organisatie. Bij de start wordt partnerschap gezocht en daarna onderhouden met kerken, bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, woningcorporaties, et cetera. 2. Dat aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties die werken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij kennen de hulpvragen die er zijn. De inzet komt daardoor op de goede plek terecht. Vrijwillige inzet met een eigen unieke kwaliteit vult het werk van professionals aan en versterkt dat. 5

6 1. Introductie stichting Present De Present formule (2) De formule in praktijk Met groepen die zich willen inzetten worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1) Presentatie: Hoe werkt Present? Stap 2) Inventarisatie: Wat is het aanbod van de groep? Stap 3) Matching: Aanbod koppelen aan de vraag Stap 4) Voorbereiding: Alles regelen Typisch Present: drempel verlagen voor moderne vrijwilliger De werkwijze van Present maakt het mogelijk dat ook burgers met een drukke agenda zich in kunnen zetten en dat nieuwe vrijwilligers een lage drempel ervaren om met vrijwilligerswerk kennis te maken. De projecten zelf hebben impact op de vrijwilligers. Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, Vinex burgers, bewoners van achterstandswijken, leden van kerken en medewerkers van bedrijven. Stap 5) Realisatie: Uitvoering door de groep Stap 6) Evaluatie: Terugblik op hoe het is gegaan Stap 7) Follow up: Mogelijke vervolginzet inventariseren 6

7 1. Introductie stichting Present De Present formule (3) Typisch Present: informele zorg versterkt formele zorg Typisch Present: gedreven vanuit christelijke overtuiging De groepen zijn zelf geen hulpverleners. Zij werken aanvullend op bestaande hulpverlening. De vrijwillige acties zijn daarom ingebed in professionele trajecten en geven daar regelmatig een flinke impuls aan. Vanuit Present worden de vrijwilligers professioneel aangestuurd en op locatie begeleid tot het einde van het project. Daarentegen ligt de verantwoordelijkheid voor cliënten, hulpontvanger(s) en materiële objecten bij de maatschappelijke organisaties waarmee wordt samenwerkt. Present is een organisatie met een christelijke identiteit. We geloven dat het doel van alles wat we in het leven ontvangen is om ervan te genieten en om ervan te delen met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij nodigen we mensen van elke levensovertuiging uit om present te zijn en mee te doen in de beweging. 7

8 2. Dienstverlening Present Nederland Het Franchisemodel Stichting Present wordt gevormd door een netwerk van lokale stichtingen in Nederland die statutair met Stichting Present Nederland verbonden zijn. Meteen vanaf de start in 2003 in Zwolle bleek de formule succesvol. Omdat er ook uit andere plaatsen belangstelling kwam, werd besloten om in te zetten op verbreding van de beweging in Nederland. Hiertoe werd Stichting Present Nederland (SPN) opgericht. Uitgangspunt was dat SPN geen groot hoofdkantoor met lokale afdelingen moest worden. Doelstelling was dat Present zich zou ontwikkelen tot een netwerk van zelfstandige lokale stichtingen die de formule van Present adopteren met SPN als kleine, ondersteunende organisatie en bewaker van de formule. Het organisatiemodel kan getypeerd worden als een franchisemodel. Lokale initiatiefnemers richten na screening door SPN (franchisegever) een plaatselijke Stichting Present op. Jaarlijks doet elke lokale stichting als franchisenemer een afdracht aan SPN. Er hoeft geen instapfee betaald te worden. BETEKENIS VAN DE FRANCHISEOVEREENKOMST De franchise overeenkomst wordt verankerd in de statuten en heeft voor de lokale stichting de volgende betekenis: Alleenrecht op gebruik van de (geregistreerde) naam van Stichting Present in het statutair vastgestelde geografische gebied Adoptie van de formule en werkwijze van Stichting Present Profiteren van de uitstraling van het merk Present; Bescherming van de formule Toegang tot het uitgebreide netwerk van lokale collegastichtingen en SPN Het met de lokale afdracht mede mogelijk maken van de groei van het landelijke netwerk Recht op ondersteuning door SPN 8

9 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk Stichting Present Nederland (SPN) is verantwoordelijk voor: groei van het landelijk netwerk ondersteuning van de lokale stichtingen Taak 1: ondersteunen groei van het landelijke netwerk Bij de groei van het netwerk werkt SPN samen met lokale initiatiefnemers. Zij richten de stichting op en SPN faciliteert en adviseert. We onderscheiden daarbij het voortraject en het werkgroeptraject. Als er concrete belangstelling is om zelf met Present te starten, verkent SPN met hen de mogelijkheden. Bij een positief oordeel komt er een vervolg. Er wordt gezocht naar meer mensen in de desbetreffende plaats die mee willen denken. Aan hen worden presentaties gegeven over de werkwijze van Present en de inhoud van het opstarttraject. Doel is dat er een brede en kwalitatief sterke werkgroep start van waaruit de lokale stichting Present wordt opgericht. Voortraject Mensen die belangstelling hebben voor Present melden zich rechtstreeks of via een lokale stichting Present bij SPN. Ze hebben van Present gehoord in de media of in hun netwerken en vragen zich af hoe Present in hun woonplaats gestalte kan krijgen. 9

10 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk (2) Werkgroeptraject De werkgroep start met het tekenen van een intentieverklaring. 4. De werkgroep vormt een bestuur of gaat op zoek naar bestuursleden. Daarna volgen de 6 stappen: 1.Er wordt een routeplan voor het oprichten van de stichting opgesteld. 2.Het marktonderzoek wordt opgestart. Daarbij worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, mensen uit kerken en bedrijven, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, de gemeente en andere relevante partijen. 3.De werkgroep schrijft een strategisch plan. 5. Rond de oprichting van een stichting maakt het inmiddels gevormde bestuur plannen voor de werving en selectie van een betaalde coördinator. 6. Na de oprichting werft het bestuur fondsen om de financiering van de nieuwe stichting mogelijk te maken. Bij al deze activiteiten is SPN betrokken als coach, adviseur en procesbegeleider. Ook kan SPN de lokale Stichting Present vertegenwoordigen in allerlei gesprekken. 10

11 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 1 Advisering coördinator en bestuur Coaching, klankbord en advies op maat met regiocoördinator als aanspreekpunt. O.a. door aanbieden van de jaarlijkse zelfevaluatie. 2 Formule bewaken Toezicht op de werkwijze van de lokale stichtingen. 3 Faciliteren van kennis delen en ontmoeten Faciliteren en stimuleren van onderling kennis delen en ontmoeten door o.a. regiobijeenkomsten; landelijke Presentdagen; inspiratielabs. 4 Fondsenwerving Relatiebeheer en werven van fondsen en bedrijven; ontwikkelen en onderhouden van fondswervingsconcepten zoals Fannoten (donateurs) en Nonstop Present (sponsoractie). 5 Innovatie Monitoren van lokale vernieuwende good practices en die toepasbaar maken voor andere stichtingen. Ontwikkelen van nieuwe concepten. 11

12 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 6 PR & Communicatie Landelijke PR en ondersteunen stichtingen bij lokale PR; huisstijl; website; brochures; free publicity; social media; etc. 7 ICT systemen CRM; projectenregistratie; Fannotenbeheer; websites. 8 Kenniscentrum Vraagbaak voor algemene informatie; Present Handboek. 9 Landelijke representatie en belangenbehartiging Onderhouden van landelijke contacten en netwerken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en media. 10 Trainingen Introductiecursus voor nieuwe coördinatoren; training gezinnenmethodiek; training fondsenwerving en bedrijvenbenadering; werving Fannoten (donateurs); kerken. 12

13 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van 67 lokale stichtingen Uitgelicht: de ontwikkelcyclus Met de ontwikkelcyclus is binnen Present een cyclisch proces ingericht van samenwerken en ontwikkelen. De cyclus heeft een beginpunt in juni. Op basis van een zelfevaluatie (een doorlichting) die plaatselijk wordt ingevuld gaan regiocoördinatoren in gesprek met iedere plaatselijke stichting. Deze evaluatie levert een aantal ontwikkelpunten op die vertaald worden in doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen worden per stichting afspraken gemaakt over de ondersteuning in het komende jaar. Die kan specifiek zijn voor een plaats of worden verwerkt in het centrale aanbod. Parallel worden de doelstellingen geïnventariseerd en gegroepeerd om enkele landelijke speerpunten te formuleren en te prioriteren. Deze speerpunten vormen vervolgens de leidraad voor het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland. De zelf-evaluatie door lokale stichtingen bepaalt het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland 13

14 3. Organisatie Present Nederland Team Het team van Stichting Present Nederland had per 31/12/2013 de volgende samenstelling: Betaalde formatie: Cato Bakker (0,2 fte) projectmedewerker, ondersteuning fondsenwerving en relaties Arjan Klein (1,0 fte) adviseur fondsenwerving en regioadviseur Gerda van der Molen (0,4 fte) secretaresse en ondersteuning Aart Jan Klok (0,5 fte) - communicatieadviseur Tiemen Zeldenrust (1,0 fte) directeur Rob Zigter (0,4 fte) regioadviseur Wim Hovestad (0,3 fte) ICT De betaalde formatie bedroeg over heel 2013 gemiddeld 4,2 fte Aliewiets Holwerda (0,14 fte) vrijwilliger administratieve ondersteuning Dicky Strijbos (0,22 fte) vrijwillige medewerker speciale projecten Projecten (geen medewerkers) Stefco Klaver (flexibel) trainer, projectleider landelijke Presentdagen Marleen Oostland projectleider provincie Present in Groningen Daniëlle van Lith projectleider Present in Brabant en Limburg Paul Esveld projectleider Gewoon Doen Wim Hovestad projectleider CRM Lokale Presentmedewerkers zijn in dienst van de lokale stichtingen Present. Zie voor meer informatie de lokale jaarverslagen. Vrijwillige formatie: Cato Bakker (0,2 fte) - vrijwillige projectmedewerker Pieter de Weerdt (0,14 fte) vrijwilliger financiële administratie 14

15 3. Organisatie Present Nederland Bestuur Eind 2013 had het bestuur de volgende samenstelling: André Rouvoet, voorzitter. Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Wout Koopman, penningmeester, secretaris Directeur-eigenaar Prochira BV Anne Westerduin, algemeen lid Manager uitgeversgroep bij Uitgeversgroep Jongbloed Liesbeth Keppel, algemeen lid Programma regisseur Geluk&co Machteld Koelewijn, algemeen lid Senior adviseur Sociaal Beleid bij de BMC Groep Marco van der Graaf, algemeen lid Deputy Director / Member of the board bij Tear Financiën In hoofdstuk 7 is een gedetailleerd financieel overzicht te vinden. Voor de inkomsten is Present Nederland voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse afdrachten van de lokale stichtingen. Ook in 2013 is Present Nederland gesteund door verschillende fondsen en provincies. Details hierover zijn ook te vinden op de jaarrekening. Deze bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Kosten directie Als organisatie hanteert Present Nederland bescheiden salarissen. Dat geldt ook voor de directie. Voor directeur Tiemen Zeldenrust bedroeg de beloning in (1 fte,12 maanden). Deze beloning blijft ruim binnen de VFI norm. 15

16 4. Ontwikkeling Present in Nederland Groei aantal stichtingen in Nederland In de afgelopen jaren is het landelijk netwerk van Stichting Present uitgegroeid tot 67 lokale stichtingen per 31 december Present is in tientallen plaatsen inmiddels een begrip aan het worden en lokaal is het aantal vrijwilligers groeiende. Lokaal wordt financieel draagvlak gezocht onder plaatselijke overheden (vanuit de Wmo), fondsen, bedrijven, woningcorporaties, kerken en particulieren. In ons verslagjaar 2013 hebben lokale initiatiefnemers een Stichting Present opgericht in Tilburg, Noordoost Friesland, Barneveld, West Betuwe, Oldenzaal, Veenendaal, Noord Groningen, Delft, Putten, Meppel en Hollands Kroon. De grafiek aan de rechterzijde biedt een historisch overzicht van de groei van Present in Nederland tot en met het verslagjaar

17 4. Ontwikkeling Present in Nederland Aantal vrijwilligersgroepen en vrijwilligers De grafiek rechts laat het aantal groepen zien dat zich tot en met 2013 heeft ingezet in een project. Uit de cijfers blijkt ook dat het werk van Stichting Present vorig jaar opnieuw is gegroeid. Ruim vrijwilligers hebben zich in bijna projecten ingezet. In 2009 waren mensen actief, verdeeld over 1500 groepen. In drie jaar tijd is de deelname van vrijwilligers verdubbeld. Koplopers voor wat betref het aantal vrijwilligers zijn stichting Present Zwolle (2400 vrijwilligers), Present Amsterdam (2300 vrijwilligers) en Present Utrecht (2200 vrijwilligers). Trends: Medewerkers van Present zien een aantal trends in hun werk. Steeds vaker zijn juist kwetsbare doelgroepen (uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden of bezoekers van een dagopvang) actief als vrijwilliger. Zo ervaren ze de positieve impact op hun eigen leven door het helpen van een ander. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die stichting Present zien als een belangrijke partner voor meer sociale samenhang in hun plaats. 17

18 SNEEK TWITTER Eind 2013 bestaat het Present netwerk uit 67 lokale stichtingen

19 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Nieuwe persoonlijke manier van fondsenwerving ontwikkeld In het afgelopen jaar is een nieuw concept ontwikkeld voor fondsenwerving. Het concept bestaat uit kleinschalige bijeenkomsten die gebaseerd zijn op het principe van mission based fund raising. Kerngedachte daarbij is om mensen uit warme netwerken enthousiast te krijgen voor de missie van Present en van daaruit gaan bijdragen op een manier die bij hen zelf past (financieel, talenten, etc). Doelgroepen zijn zowel bedrijven als vermogende particulieren. Om het concept te testen zijn er in juni en oktober landelijke pilots uitgevoerd. Voorlopige conclusie is dat het concept kansrijk is om ook lokaal uit te voeren. Diverse stichtingen die vragen hadden over het inzetten van het concept zijn begeleid. In het voorjaar van 2014 hebben ook collectieve trainingen plaatsgevonden in het organiseren van de bijeenkomsten. Nonstop Present Slapen kan altijd nog 24 uur, zonder slapen, dag en nacht klaar staan voor een ander, dat is de insteek van de sponsoractie Nonstop Present. Tijdens het evenement zijn groepen nonstoppers een dag én nacht actief om kwetsbare mensen in hun woonplaats te helpen en laten zich sponsoren door mensen uit hun eigen netwerk. Er is hiervoor een website ingericht waar deelnemers en sponsors zich kunnen melden: Op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014 vond de 2 e landelijke editie plaats. 12 lokale stichtingen en precies 100 nonstoppers namen deel. De totale opbrengst was bijna euro en bestemd voor het werk van de lokale stichtingen. 19

20 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Present positionering in de WMO Onderhouden van talloze landelijke relaties De politieke ontwikkelingen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bieden veel kansen voor lokale Present stichtingen: Vanaf het najaar van 2013 neemt daarom Present Nederland deel aan de Agenda Toekomst Informele Zorg. Dit is een overleg bestaande uit de grootste organisaties in de formele en informele zorg, cliëntenbelangenorganisaties, ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ook de brancheorganisatie ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Doel van het overleg is om begin juli 2014 staatssecretaris Van Rijn (VWS) van een advies te voorzien betreffende de toekomst van de informele zorg. Participatie van Present Nederland bestaat onder meer uit het voorzitterschap van de werkgroep Vrijwilligerswerk Nieuwe Stijl. Medewerkers van Present Nederland onderhouden op landelijk niveau tal van relaties met landelijke organisaties. Denk aan: politiek, kerken, welzijnssector, MVO netwerken en ontwikkelingsorganisaties. Enkele hoogtepunten uit 2013 die zijn ontstaat vanuit relatiemanagement: Present Nederland was in 2013 actief lid van de volgende coalities/netwerken: - Agenda Toekomst Informele Zorg - Evangelische Alliantie - Christelijk Sociaal Congres - NOV - LOVZ - MVO Nederland - Micha-cursus - Landelijke Alliantie Krachtwijken - Netwerk Tijd voor Actie - CBMC (Vereniging voor christenzakenmensen) 20

21 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Presentdagen 2014: ervaringen delen en elkaar enthousiasmeren Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen waar iedereen met een warm hart voor Present inspiratie op kan doen: de Presentdagen. De dagen worden georganiseerd door Present Nederland en een werkgroep met vrijwilligers vanuit lokale stichtingen. De editie van begin 2014 was een groot succes! Op vrijdag volgden ruim 65 medewerkers van lokale stichtingen het trainings- en workshopprogramma. Op zaterdag werd het aantal deelnemers uitgebreid tot ruim 200 dankzij de aanwezigheid van bestuursleden en gasten. Na de Presentdagen verscheen het online magazine Samen Present met een uitgebreide impressie en alle downloads (lees het magazine hier) In ontwikkeling: Present methodiek voor scholieren Basisscholen en Present weten elkaar steeds beter te vinden. Via Present kunnen scholen kinderen laten ervaren wat zij te bieden hebben en wat vrijwilligerswerk voor een ander betekent. In 2013 is in samenwerking met een aantal landelijke partijen een start gemaakt met het ontwikkelen van een speciale ScholenPresent methodiek. In november vond een inspiratiebijeenkomst plaats waarbij basisscholen, Presentstichtingen, Present Nederland, de Besturenraad (een grote scholenkoepel) en onderzoekers van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, de mogelijkheden voor samenwerking naast elkaar hebben gelegd. Zowel leerkrachten als coördinatoren van Present waren enthousiast over de mogelijkheden. Het is de bedoeling dat na een vooronderzoek naar reeds opgedane ervaringen een pilot project van start gaat met een aantal lokale stichtingen Present en scholen. Daarbij wordt een methodiek ontwikkeld in samenwerking met de Gereformeerde Hogeschool en de Besturenraad, de overkoepelende organisatie voor met name het protestants onderwijs die leerlingen vertegenwoordigt Hiervoor worden de nodige fondsen benaderd. 21

22 Inspiratie voor een jaar! FOTO: medewerkers van lokale stichtingen op de Presendagen 2014

23 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Veranderdagen: Ontdek wat je beweegt Samen met Kerk in Actie is begin 2014 de 3 e editie van de Veranderdagen georganiseerd. Het doel van de Veranderdagen is om in de 40-dagen tijd, de periode van bezinning op het lijden van Christus, ook de mogelijkheid te creëren om als gemeente met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor kwetsbare mensen. In totaal hebben 618 gemeenteleden van de Protestantse Kerk Nederland zich in 104 projecten ingezet met evenzoveel groepen. 18 lokale Present stichtingen organiseerden één of meer projecten. Daarnaast zijn vele stichtingen actief geweest om contact te leggen met lokale kerken wat niet geleid heeft tot daadwerkelijke inzet, maar wel tot (meer) samenwerking in de toekomst kan leiden. Ik vind het een mooi initiatief om anderen te helpen en ik denk dat het een mooi iets is om op deze manier mijn geloof in praktische zin uit te stralen. 23

24 Online Magazine Presentdagen Downloads, interviews en meer gebundeld in online magazine Inspirerend, leerzaam, onmisbaar, de jaarlijkse Presentdagen zijn het belangrijkste ontmoetingsmoment voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Present beweging. Om alle energie en kennis die gedeeld wordt ook na de Presentdagen toegankelijk te maken is voor het eerst een online magazine uitgebracht. Het bevat downloads, interviews, foto-impressies en veel meer. Het magazine is verspreid onder bezoekers en relaties van Present en meer dan 800 keer gelezen. Het magazine is ontwikkeld door Present Nederland in samenwerking met studenten van de CHE en Universiteit Utrecht. Bekijk het magazine hier

25 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Methodiek voor familievrijwilligerswerk oogst waardering De introductie van het concept familievrijwilligerswerk heeft Present veel publiciteit en goodwill opgeleverd. In juni 2012 is de speciale methodiek landelijk gelanceerd. In 2012 zijn al tientallen coördinatoren getraind om de methodiek te kunnen toepassen. In 2013 zijn nog eens 17 coördinatoren getraind. Tijdens de conferentieweek van New Wine is door Present een workshop gegeven over GezinnenPresent. Vele gezinnen hebben zich hierna opgegeven om zich in hun eigen woonplaats in te zetten via Present. Als voorbereiding kregen ze het speciale werkboek mee dat onder de titel Ons gezin is Present is uitgebracht. 25

26 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Volledige vernieuwing website & CRM Met het project Present Online is in een korte tijd een enorme vernieuwingsslag gemaakt in de ICT van Present. Het resultaat: alle stichtingen hebben sinds mei 2014 toegang tot een frisse nieuwe eigen website en een online CRM voor het beheren van alle projecten. Door middel van instructiebijeenkomsten en gebruik van online video zijn alle Present medewerkers getraind in het gebruik van systemen. Medewerkers van lokale stichtingen ervaren de nieuwe ICT systemen als een grote vooruitgang. Bekijk de nieuwe website op 26

27 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht 14 stichtingen ontvangen toekenning voor verduurzamen organisatie Maatwerkbegeleiding voor lokale stichtingen in de knel Veel Present stichtingen ervaren dat na het vieren van het 3-jarige bestaan een lastige periode ontstaat. Het aantal projecten groeit, maar een aantal vaste bijdrages van fondsen vallen weg, subsidies staan vaker ter discussie. Met die achtergrond heeft Present Nederland het programma Verduurzamen Present ontwikkeld en hiervoor een toekenning van geworven. In januari 2014 is het programma van start gegaan. In dit programma krijgen stichtingen minimaal een jaar de kans om middels tijdelijk uitbreiding van de formatie te werken aan strategische relaties met maatschappelijke organisaties en het ontwikkelen van financieringsbronnen bij bedrijfsleven, gemeenten, woningcorporaties, particulieren en lokale en regionale fondsen. Veertien lokale stichtingen nemen deel aan het programma. Een kleine groep lokale stichtingen blijkt niet in staat om middels het programma Verduurzamen Present zelfstandig te verduurzamen. Zij hebben meer begeleiding nodig. Voor hen heeft Present Nederland het Maatprogramma Verduurzamen Present ontwikkeld. Een lokale stichting ontvangt daarbij voor minimaal één jaar intensieve ondersteuning van de regioadviseur van Present Nederland. Samen met de lokale stichting wordt een maatwerkplan opgesteld en uitgevoerd dat zich richt op vier pijlers: Capaciteit van de interne organisatie Bestuursontwikkeling Netwerkontwikkeling en lobby Financiële ontlasting (tijdelijke ontheffing van de afdracht aan Present Nederland) 27

28 Vrijwilligerswerk doen met mijn kinderen? Ze ruimen niet eens vrijwillig hun kamer op!... Groei van familievrijwilligerswerk 28 De introductie van het concept familievrijwilligerswerk heeft Present veel publiciteit en goodwill opgeleverd. In juni 2012 is de speciale methodiek landelijk gelanceerd. In 2012 zijn al tientallen coördinatoren getraind om de methodiek te kunnen toepassen. In 2013 zijn nog eens 17 coördinatoren getraind. Foto: twee gezinnen beleven samen een uitje in de dierentuin

29 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Erkenning voor Present methode Present heeft de impact van haar methode laten onderzoeken door Movisie. Movisie is het kennisinstituut voor sociale vraagstukken Het resultaat was positief. Het gevolg is dat de Present methode is opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies. De Presentmethode is, volgens de onderzoekers, effectief in het verbinden van informele en formele zorg en het aansluiten bij de moderne vrijwilliger. In de databank van Movisie worden methoden uit het sociale domein opgenomen die onderzocht zijn op hun effectiviteit. Erkenning volgt na beoordeling van aanpak, theoretische onderbouwing, onderzoek naar praktijkervaring, effectonderzoek en werkzame elementen. De erkenning werd onder andere gebaseerd op basis van onderzoek van eerdere impactstudies bij Present Amsterdam en het onderzoek GezinnenPresent door de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Later dit jaar heeft Present Utrecht een eveneens zeer positief impactonderzoek laten verrichten. De resultaten alsmede de daarachter liggende onderzoek systematiek zijn beschikbaar voor andere lokale stichtingen. 29

30 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Programma voor verhogen naamsbekendheid Een grote naamsbekendheid van Present helpt om de beweging van omzien naar elkaar nog sterker op gang te brengen. Meer naamsbekendheid leidt tot een groei in groepen, vertrouwen bij hulpontvangers, vertrouwen bij maatschappelijke organisaties, fondsen en bedrijven en invloed in maatschappelijk en politiek debat. De daadwerkelijke naamsbekendheid van Present in Nederland is op dit moment nog bescheiden. Present Nederland heeft in 2012 acties ondernomen: per september is voor 0,5 FTE een communicatieadviseur aangesteld die onder andere als taak heeft te helpen de naamsbekendheid van Present te vergroten en lokale stichtingen daarin te adviseren. In 2012 zien we dat door zorgvuldig opgebouwde relaties met landelijke media steeds vaker in landelijke bladen geschreven wordt over Present. In 2013 is het programma naamsbekendheid ontwikkeld met daarin een viertal projecten: 1. Online nieuwe website, verbeterde vindbaarheid, online adverteren, aanwezigheid op online portals, 2. Media opbouwen TV relaties, opbouwen relaties kwaliteitskranten, inzet van ambassadeurs 3. Evenementen Uitbouw Nonstop Present, Aansluiten bij bestaande evenementen 4. Training Training lokale stichtingen op communicatiethema s Eerste mijlpaal binnen het programma is het opleveren van de nieuwe websites in mei De websites zijn optimaal ingericht voor SEO (Search Engine Optimization). Binnen de website is op eenvoudige wijze integratie mogelijk met social media als Facebook en Twitter. 30

31 5. Het jaar 2013 in vogelvlucht Uitgebreid trainingsaanbod in 2013 Uitgelicht: training nieuwe coördinatoren Een belangrijke ondersteunende rol die Present Nederland kan vervullen is het trainen van coördinatoren. Ook in 2013 is dat ingevuld door een uitgebreid trainingsaanbod. Een aantal voorbeelden (niet volledig): Landelijke Presentdagen met uitgebreid aanbod aan workshops en seminars Introductie-training nieuwe coördinatoren * Fondsenwerving korte termijn * Werving particuliere donateurs (Fannoten) * CRM Bedrijvenbenadering Present in a box * Gezinnen: Present! * Nieuwe coördinatoren krijgen ter introductie een cursus van Stefco Klaver, een trainer die goed ingevoerd is in Present. In deze cursus wordt aandacht besteed aan onder andere het verzorgen van een Present-presentatie, het maken van een aanvalsplan voor benadering van lokale kerken, maatschappelijke organisaties en fondsen. De cursus is in 2013 uitgebreid van 3 naar 4 cursusdagen De 4e dag wordt ingevuld door medewerkers van Present Nederland en Present Zwolle en behandelt thema s als communicatie & organisatie. De cursus is van essentieel belang voor de kwaliteit van een lokale stichting (denk aan: de formule van Present en de stappen die nodig zijn voor een goede werkwijze). In de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 zijn er 17 nieuwe coördinatoren getraind. *= deze training heeft meerdere keren plaatsgevonden 31

32 Present Smallingerland wint titel Bruggenbouwer van het jaar 2013 Twitter sneekl Ieder jaar wordt op de landelijke Presentdagen de bruggenbouwer van het jaar verkozen. Winnaar is een lokale stichting met een project dat op een unieke manier een brug slaat tussen verschillende bevolkingsgroepen. In 2013 won Present Smallingerland. De hulpontvanger, een alleenstaande man, in dit project kwam zover dat hij drie verschillende groepen in zijn huis durfde toe te laten, waarna hij zijn enorme passie om horloges en klokken te repareren weer op kon gaan pakken. Het winnende verhaal en nog veel meer andere prachtige Present verhalen lees je in de speciaal uitgebrachte verhalenbundel -> Download Download hier de verhalenbundel

33 6. De strategie voor : Samen Present Nieuwe meerjarenstrategie was ook het jaar van analyse, bezinning en visie ontwikkelen. De volgende pagina bevat een visuele samenvatting van het strategisch plan voor de periode Het plan is goedgekeurd door de Presentraad in november Het volledige plan is hier te downloaden 33

34 6. De strategie voor : Samen Present ANALYSE 2013 STRATEGIE DROOM 2017 Ontwikkelingen samenleving Sociaal isolement neemt toe Toenemende bereidheid bij burgers om initiatief te nemen Kleinere rol overheid Staat van Present in Nederland Sterke punten Steeds meer erkenning Innovatiekracht Bewijs impact Present Ontwikkeling identiteit Verbeterpunten Financiële positie lokale stichtingen Omvang SPN <> verwachtingen lokaal Financiële positie SPN 1. SAMEN PRESENT 2. FINANCIEEL GEZOND 3. NAAMSBEKENDHEID VERSTERKT Ondernemende en vitale stichtingen die beweging brengen in lokale samenleving. Een krachtig netwerk van stichtingen die elkaar ondersteunen en waardoor een klein SPN mogelijk is Financieel gezonde stichtingen Present: een sterk merk 34

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Present Besturendag 19 november 2016

Present Besturendag 19 november 2016 Present Besturendag 19 november 2016 Afscheid van bestuursleden André Rouvoet Marco van der Graaf Erik Dannenberg Voorzitter Present Nederland Lunch en workshoprondes Workshops: 1. Mogelijkheden van de

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag Haiku Stichting Nederland Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792 Bijlage 1: Jaarrekening Balans per 1 januari 2016 ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa 1.237 Continuïteitsreserve 53.000 Vorderingen 43.518 Bestemmingsreserve 14.707 Liquide middelen 48.511 Overige reserves

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015 www.vriendenvansamah.nl www.vriendenvansamah.nl info@vriendenvansamah.nl 1 VRIENDEN VAN SAMAH Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van gewone jongeren; ze hebben dezelfde

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland jaarverslag 2014 Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland GEGEVENS Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland adres Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen email mail@familiebofkont.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland jaarverslag 2012 Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland GEGEVENS Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland adres Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen email mail@familiebofkont.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren Jaarverslag 2015-2016 ns Gunt elk kind de ka om te schitteren 1 Algemene gegevens Statutaire naam: Statutaire vestingsplaats: Stichting ruud van nistelrooy foundation Amsterdam Bezoekadres: Marathonloop1,

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Stichting Present Winterswijk

Stichting Present Winterswijk College van B&W / WMO-raad t.a.v. mevr. G. Rauwerdink Postbus 101 7100 AC Winterswijk stichting present winterswijk Betreft: Aanvraag subsidie Innovatiefonds gemeente Winterswijk 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

aantallen vrijwilligers en uren

aantallen vrijwilligers en uren JAAR VERSLAG 2013 1 Doelstelling en realisatie Voor 2013 was het doel van Present Houten: 70 groepen vrijwilligers inzetten in en 10 in Nieuwegein. Het werden 60 groepen bestaande uit 248 vrijwilligers.

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland Jaarverslag 2016 Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland GEGEVENS Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland adres Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen email mail@familiebofkont.nl

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie