Roadmap versie 2007 / 2. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roadmap 2007-2009. versie 2007 / 2. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Abstract...3 Nieuws sinds vorige versie...3 Subprojecten... 3 Subprojecten (vervolg)...4 Planning en release-momenten...4 Versienummering in Edukitty...4 Even of oneven...4 Het formaat... 5 Overzicht releases Wanneer komt 2.0?...7 Contact... 7 Kwartaaloverzicht Afgelopen kwartalen...8 Kwartaal Packitty...8 Edukitty.nl... 9 Komende kwartalen...9 Kwartaal Packitty...9 Windows Port...10 Namespace rewrite...10 GUI (Communikitty)...11 Setupprogramma's...11 Release Voorstel Edukitty Programming Guide...12 Kwartaal Communikitty...12 Netkitty Whitepaper voor Edukitty XML Network Protocol 1.2-final...14 Edukitty API-docs Release versie Kwartaal Netkitty Communikitty...15 Interface artwork en Educity...15 Release Edukitty Publikitty SDK...17 Edukitty API-docs Edukitty pagina 1

2 Begin Edukitty Programming Guide...17 Kwartaal overzicht Kwartaal Release Edukitty Edukitty Programming Guide...18 Release Edukitty Kwartaal Communikitty Translator...19 Publikitty SDK...19 Edukitty Programming Guide en API-docs...19 Onderzoek Graphitty...20 Release Edukitty Kwartaal Eindgebruiker documentatie...21 Ontwerp en implementatie Graphitty...21 Communikitty Translator...22 Publikitty SDK en nieuwe Edukitty Make...22 Release Edukitty Kwartaal Graphitty Release Edukitty Edukitty Programming Guide en API-docs Edukitty handboek voor eindgebruikers...25 Edukitty in Blik in de toekomst...25 Kwartaal Release Release Authentikitty...27 En verder...28 Maandplanning Voor kwartaal April...28 Mei Juni Edukitty pagina 2

3 Inleiding Abstract Met dit document probeer ik een zo helder mogelijk beeld te verschaffen van de huidige staat van ontwikkeling van Edukitty, en geef ik een overzicht van de taken en projecten die nog op stapel staan. De beschreven planning is puur indicatief en is aan allerlei factoren onderhevig het schrijven van software is een intensieve en langdurige aangelegenheid waarbij er altijd in de loop van de tijd veranderingen in de plannen kunnen onstaan, hetzij vanwege nieuwe inzichten, hetzij vanwege onverwacht opgelopen vertragingen. Dit document is in de eerste plaats bedoeld voor donateurs/subsidie gevers/enz. en vrijwilligers die bij het project betrokken zijn. Later zal dit document ook voor gemeenschap worden gepubliceerd op de website Edukitty.nl. Als je alle uitleg en dergelijke over wil slaan en direct de taken voor aankomende maand wil bekijken, zie pag. 28 dat scheelt een hoop leeswerk. Nieuws sinds vorige versie Dit is de eerste versie van dit document. Voor vragen kun je contact op nemen met mij via Subprojecten Edukitty is opgesplitst in een aantal kleinere subprojecten die herhaaldelijk in de document genoemd worden. Even een lijst van subprojecten waar op dit moment aan gewerkt wordt, of die in toekomst geïntroduceerd zullen worden: Toolkitty Het onderliggende framework van Edukitty (voorheen Libedukitty) Netkitty Netwerk software voor het leerlingvolgsysteem (pagina 13) Graphitty De grafische engine en daaraan gerelateerde zaken (pagina 20) Communikitty De user interface (pagina 12) 2007 Edukitty pagina 3

4 Subprojecten (vervolg) Authentikitty Wachtwoord- en veiligdheidsbeheer (pagina 27) Packitty Pakketbeheerder, module bestandssysteem, distributie programma (pagina 9) Edukitty Make Compilertools en projectbeheerder (pagina 22) Communikitty Translator Vertaalsysteem voor de meertalige interface (pagina 19) Educity 'Virtueel Edukitty-dorp', onderdeel interface-artwork (pagina 15) Publikitty/SDK 'Starters kit' voor ontwikkelaars (pagina 17) Planning en release-momenten Om aan de Open-Source gedachte 'release early and release often' te voldoen is er besloten één versie per kwartaal vrij te geven. Een maandelijkse release is te frequent (er zijn dan simpelweg te weinig veranderingen) en over een halfjaar is het minder makkelijk plannen. De planning voor het project is dan ook gebaseerd op doelstellingen die gesteld worden per kwartaal, om zo een overzichtelijk beeld te geven van welke veranderingen er te verwachten zijn voor elke nieuwe versie. Naast de globale kwartaalplanning, die alleen uit doelstellingen bestaat, vind je aan het eind van dit document ook een maandplanning. Deze maandplanning beschrijft zo goed mogelijk welke taken er gedaan moeten worden voor doelstellingen van dat kwartaal. Het is uiteraard moeilijker zo'n specifieke opgave te maken, vandaar dat er maximaal één kwartaal vooruit wordt gepland. Aan het einde van elk kwartaal verschijnt er een nieuwe versie van dit document met een bijgewerkte planning. Versienummering in Edukitty Even of oneven De gebruikte versienummering voor Edukitty lijkt aanvankelijk erg ondoorzichtig, maar 2007 Edukitty pagina 4

5 in feite verschilt het niet met de methode die voor andere open-source proejcten wordt gehanteerd. Het komt er op neer dat de onstabiele ontwikkel-tak continu gescheiden wordt onderhouden van de stabiele enduser-tak. Verder is het versienummer opgebouwd uit vier velden, waarvan het tweede veld in het geval van een oneven getal een ontwikkelversie aanduidt en in het geval van een even getal een enduser-versie. Het komt er uiteindelijk op neer dat er ook aan twee takken tegelijk gewerkt wordt: één tak voor de bug fixes, één tak voor nieuwe functies die nog niet getest zijn. Op de website zullen de verschillende takken dan ook op een aparte pagina worden aangeboden. Het formaat Het formaat voor de versienummering is alsvolgt: major.minor.release[.build] Major (1-99) Een nieuwe major versie wordt gebruikt om een grote verandering aan te geven die compatibiliteit breekt met voorgaande versies. Versies met hetzelfde major-nummer zijn backward-compatible met elkaar: wat op versie werkt, werkt ook op etc. Versie is echter niet meer compatible met alle voorgaande versies. Minor (0-99) Het minor-nummer in de versie wordt gebruikt om grote veranderingen aan te geven die de compatibiliteit niet breken, maar mogelijk wel wijzigingen aan de interne API maken. Het verschil met een nieuwe major-versie is, dat deze incompatibiliteit wordt ondervangen door alleen code toe te voegen en de oude functies te verhuizen naar de 'compat-library', waardoor ze nog wel beschikbaar blijven. Als het minor-nummer een oneven getal of een 0 is, is er sprake van een niet-stabiele versie, bij een even getal is er sprake van een stabiele versie Edukitty pagina 5

6 Release (0-99) Het release of revision nummer geeft een wijziging, een toevoeging of een bugfix aan die geen compatibiliteit breekt met voorgaande versies. Versies met eindigend op een nul zijn onstabiel. Build (a-z) De build-letter is optioneel. Wanneer er vlak na een release een significant mankement wordt vastgesteld dat bovendien makkelijk te repareren is (zgn. 'domme fouten'), wordt er direct daarna een nieuwe release gedaan met een nieuwe build-letter. Bijvoorbeeld 1.2.0a. Bijvoorbeeld: Releases met een build-letter zijn niet in de planning opgenomen is een stabiele versie, die compatible is met alle voorgaande versies in de 1.x serie is een onstabiele versie, maar is net zo goed compatible met alle voorgaande 1.x versies. De daarop volgende behoort weer tot de stabiele tak. Overzicht releases Versie Jaar Kwartaal Stabiel/onstabiel Q2 Bèta Q3 stabiel Q4 stabiel Q1 stabiel Q1 stabiel Q2 stabiel Q3 stabiel Q4 stabiel Q1 stabiel Q1 onstabiel Q2 stabiel Q2 onstabiel Q3 stabiel 2007 Edukitty pagina 6

7 Q3 onstabiel Q4 stabiel Q4 onstabiel Wanneer komt 2.0? Wie goed naar het voorgaande overzicht kijkt, zal waarschijnlijk ook zien dat met de huidige versienummering, een versie 2.x pas na 2020 bereikt zal worden. Volgens de gebruikte nummerings methodologie zal er een versie 2.0 komen als er zeer grote vernieuwingen plaatsvinden. Waarschijnlijk worden er tegen die tijd gewoon een paar nummers overgeslagen. Contact Voor vragen opmerkingen kan je uiteraard contact met mij op nemen via of per post naar: Barry Faas Jacob van Offwegenlaan HN Rijswijk ZH 2007 Edukitty pagina 7

8 Kwartaaloverzicht 2007 Afgelopen kwartalen Kwartaal 1 In kwartaal zijn de volgende werkzaamheden verricht: Packitty Er is onderzoek verricht naar het gebruik van een archiveringsformaat voor het project Packitty. Packitty is een standaard binnen Edukitty die in de toekomst moet gaan dienen voor het bundelen en distribueren van onderdelen van Edukitty. Packitty bestanden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een bepaalde module te installeren. Daarbij bevatten de Packitty bestanden direct binairies voor alle platformen waarop Edukitty draait: er is dus één Packitty bestand voor Linux en Windows computers. Dit laatste wordt verwezenlijkt dmv. zgn. Packitty Binairies die in de bestanden zijn opgeslagen. Ontwikkelaars kunnen Packitty's naar hun gebruikers distribueren dmv. Packitty Script. Deze taal zal in de Publikitty SDK kunnen worden gebruikt om projecten te definiëren en automatisch compiler-scripts en Packitty betanden te laten genereren voor projecten. Uiteindelijk is besloten om Packitty bestanden te schrijven volgens de GNU Tar standaard, evt. in combinatie met zlib of gzip compressie (tar.gz). Dit formaat is makkelijk te gebruiken en overal bekend waardoor het mogelijk is ook buiten Edukitty deze bestanden in- of uit te pakken. Edukitty krijgt hiervoor een eigen implementatie van GNU Tar standaard met enkele aanpassingen om ook onder Windows te werken. Voor Packitty Script is besloten XML te gebruiken. De voornaamste reden hiervoor is dat XML al heel veel wordt gebruikt in Edukitty. De 'headers' in de bestanden worden waarschijnlijk in Edukitty's eigen formaat geschreven, dat compatible is met Windows INI bestanden en sommige Unix config files zoals samba.conf. Het gebruik van XML is op dit gebied niet lonend en waarschijnlijk trager Edukitty pagina 8

9 Edukitty.nl Er is het afgelopen kwartaal veel tijd gaan zitten in het bouwen van een nieuwe website. Het plan is een grotere website te maken die meer potentiële vrijwilligers aantrekt. Er is voor de gekozen de site in drie delen te splitsen: Edukitty.org, Edukitty.nl en wiki.edukitty.org. Edukitty.org zal de Engelstalige site worden waar voornamelijk zaken op zullen staan voor ontwikkelaars. Edukitty.nl wordt uiteraard een Nederlandse site, met onderwerpen die interessant zijn voor mensen uit het Nederlandse basisonderwijs. De wiki spreekt voor zich. Op het moment is Edukitty.org slecht onderhouden, Edukitty.nl is nog niet af en de wiki is beschadigd geraakt vanwege een servercrash bij NedLinux. Er is dus nog bijzonder veel werk te verrichten op dat gebied. Op het moment wordt er hard gewerkt aan Edukitty.nl en het in gebruik nemen van een nieuw CMS, typo3. Een nieuw CMS is nodig aangezien vanwege de slechte beveiliging van Mambo de server al een keer gehackt werd. Komende kwartalen Kwartaal 2 In kwartaal 2 zal de nadruk komen te liggen op het klaarstomen van versie Dit is één van de belangrijkste releases voor Edukitty sinds lange tijd en stond eigenlijk al gepland voor halverwege zal de eerste versie van Edukitty worden die draait op Linux én Windows tegelijk en die als binairy te downloaden is van website. Ook zal deze versie voor het eerst helemaal gebruik maken van Qt4. Voordat 1.2 gereleased kan worden moeten er nog massa's werk verzet worden, vandaar dat het waarschijnlijk niet haalbaar is deze versie al in het tweede kwartaal af te hebben. Verder zal de website dit kwartaal ook af moeten komen (althans, Edukitty.nl) en dat is op het moment ook erg belangrijk. Even een overzicht van wat er nog gedaan moet worden voor 1.2.0: Packitty Op dit moment is de Tar implementatie die zal worden gebruikt door Packitty bijna voltooid. Ander werk dat moet worden verricht is o.a: het schrijven van een parser voor de headers, een object model voor Packitty Script en Packitty Binairy. De plannen hiervoor 2007 Edukitty pagina 9

10 zijn concreet genoeg om zonder grote aanpassingen geïmplementeerd te kunnen worden. Verder moet de module-loader gewijzigd worden om overweg te kunnen met Packitty Binairy's. Windows Port Versie is de eerste versie die ook op Windows kan draaien. De aanpassingen hiervoor aan de code (hoofdzakelijk in de module-loader) zijn al drie jaar geleden gemaakt. Op dat moment werd gewerkt met Microsoft Visual C++ 6 (MSVC++) en Qt3 Non-Commercial. Inmiddels is het mogelijk gebruik te maken van Open-Source software op dit gebied. Met behulp van de nieuwe Open-Source versie van Qt4, is het mogelijk over te stappen op MinGW en QMake onder Windows. MinGW is de Windows port van Linux compiler GCC. Uiteindelijk zal QMake worden vervangen door Edukitty Make, maar nog niet voor deze release. Voor de compilatie op Windows zal de huidige Windows implementatie aangepast moeten worden om te werken met MinGW. Aangezien er onder Linux al GCC werd gebruikt, zal dit naar verwachting geen problemen opleveren. Namespace rewrite Op het moment worden alle public classes in Toolkitty geëxporteerd in namespace Edukitty en gecompileerd als één shared library (libedukitty.so onder Linux, edukitty.dll onder Windows). In versie 1.2 zaal dit worden vervangen door drie aparte namespaces, die ook weer worden ondergebracht in drie losse bestanden, te weten: namespace EdukittyCore in libedukitty_core.so, resp. edukitty_core.dll namespace EdukittyGui in libedukitty_gui.so, resp. edukitty_gui.dll namespace EdukittyEdu in libedukitty_edu.so, resp. edukitty_edu.dll EdukittyCore, EdukittyGui en EdukittyEdu zullen respectievelijk kernel, grafische en educatieve onderdelen bevatten. Deze scheiding maakt het mogelijk Edukitty te compileren op servers zonder X11 grafische omgeving en maakt libedukitty bovendien overzichtelijker Edukitty pagina 10

11 Voor versie 1.3 zullen daar in de toekomst nog eens drie namespace bijkomen: namespace EdukittyDevel namespace EdukittyCompat namespace EdukittyDebug Er wordt nog onderzocht of het lonend is alle netwerk gerelateerde onderdelen in een namespace EdukittyNetwork te stoppen. Het werk aan deze library-split is in principe minimaal. GUI (Communikitty) Communikitty is de nieuwe interface van Edukitty en moet één van de voornaamste 'selling points' worden van Edukitty. Het uitgangspunt is een interactieve en dynamische interface waarbij communicatie in woord en beeld voorop staat. Bij de demo-interface van Edukitty zijn heel wat dingen blijven liggen die absoluut beter moeten, vandaar dat ervoor gekozen is praktisch alles van de grond af aan op te bouwen. De twee mascottes van Edukitty, Kitty en Cathy, zullen een grote rol gaan spelen in de nieuwe interface, maar er zal voorlopig geen tijd worden gestoken in het animeren en renderen van de twee katten. De meeste plannen voor Communikitty zijn tot nu toe nog vrij vaag. Daarom is besloten dit in kwartaal 2 alleereerst wat concreter te overdenken en vermoedelijk pas in kwartaal 3 tot de implementatie over te gaan. Communikitty wordt één van de belangrijkste onderdelen van Edukitty en een goed plan is daarom enorm belangrijk. Setupprogramma's In versie is begonnen aan een tweetal setup programma's voor Edukitty, die moeten worden afgemaakt voor en er moet een beginnen worden gemaakt aan het installeerprogramma voor Packitty bestanden. De setup programma's bestaan uit de client-wizard en de remote setup. De eerste is een programma waarin stap voor stap basale installingen van Edukitty met de gebruiker worden doorgenomen, zoals het IP adres van de server en de netwerk modus Edukitty pagina 11

12 De remote setup stelt de gebruiker in staat om op afstand de Edukitty Server voor de eerste keer in te stellen. De client-wizard is in principe bijna af, voor de remote setup moeten nog veel aanpassingen gemaakt worden in de code van de server. Met het Packitty installeerprogramma kan de gebruiker nieuwe Edukitty modules installeren of verwijderen en op den duur zal de installer ook worden gebruikt om Edukitty zelf te installeren. Er zal worden begonnen aan de installer voor 1.2.0, maar dat heeft (nog) geen prioriteit. Release Einde kwartaal 2 zal Edukitty versie worden vrijgegeven, ook als nog niet alle onderdelen af zijn (om aan de 'één release per kwartaal' te kunnen voldoen). De release zal vermoedelijk samenhangen met de presentatie van een nieuwe website. Voorstel Edukitty Programming Guide Eind kwartaal 2 zal ook worden begonnen aan een voorstel voor de inhoud van de Edukitty Programming Guide, de programmeurs handleiding bij Edukitty. Omdat een groot aantal zaken nog niet vastliggen, zal nog niet direct worden begonnen met het schrijven ervan. Pas eind 2007 / begin 2008 zal het voorstel worden uitgewerkt. (Dit onderdeel valt onder documentatie voor libedukitty) Kwartaal 3 In kwartaal 3 zal Edukitty worden vrijgegeven, met als grootste verandering de integratie van Communikitty en een uitgebreidere netwerk implementatie. Communikitty Kwartaal zal voornamelijk in teken staan van de implementatie van Communikitty. Meer over Commukitty is de lezen in het overzicht van Q2. Het doel is Communikitty en daarmee de interface van Edukitty voor de release van versie in een bruikbaar stadium te brengen. Veel daarvoor zal van de grond af aan moeten worden ontwikkeld, aangezien er in kwartaal 2 vooral plannen zijn gemaakt. Verder wordt er gekeken of 2007 Edukitty pagina 12

13 Graphikitty de grafische engine van Edukitty mogelijk een rol kan spelen in de basis interface van Edukitty. Ook moet er worden nagedacht over een planning voor het animeren van Kitty & Cathy en de rest van het interface 'artwork'. Er staat al enige tijd de community site artwork.edukitty.org op het programma waarop het interface artwork onder een Creative Commons licentie met de community gedeeld moet worden. Omdat nog niet precies bekend is wat er moet gebeuren aan het Communikitty project, is het lastig een nauwkeurige planning te maken. Vermoedelijk zal het werk aan Communikitty tot aan kwartaal doorlopen, waarna het de bèta fase bereikt zou moeten hebben. In van dit document is het waarschijnlijk mogelijk een preciezere planning te geven. Netkitty Netkitty is het overkoepelende project dat buiten Edukitty ook wel leerlingvolgsysteem of leerlingregistratiesysteem wordt genoemd. Netkitty is een groot project dat rust op de bestaande netwerk code van Edukitty en Edukitty Server. Om de omvang van het project aan te geven, volgt hier een uitgebreide lijst van taken die al voltooid zijn en taken die nog moeten gebeuren. Reeds geïmplementeerd Edukitty XML Network Protocol, versie 1.1-draft Edukitty pluggable SQL database Edukitty user-management (client- en server-side) Client-side OOP non-blockable network classes (deels gebaseerd op die van Qt4) Nog te implementeren (voor Q3) Edukitty XML Network Protocol, versie 1.2-final + whitepaper Client-side classes voor leerlingvolgsysteem Client software voor het leerlingvolgsysteem en het user-management systeem (voor de buitenwereld bekend als Netkitty) 2007 Edukitty pagina 13

14 Import/export filters voor Netkitty (bijv. EDEX) Netkitty functies useradd en groupmigrate etc. En voor de toekomst Ondersteuning voor P2P in client modules dmv. van uitgebreide classes hiervoor Ontwikkeling van Edukitty XML Network Protocol versie 1.4 met o.a. broadcast modus, 'datagram', internet ondersteuning Netwerk ondersteuning is een belangrijke feature van Edukitty en Netkitty is in 2007 de eerste verbinding van deze mogelijkheden naar de gebruiker toe. Met name het beheerprogramma van Netkitty, dat de gebruiker (leraar) in staat stelt leerlinggegevens en statistieken te raadplegen, is een punt waar vermoedelijk veel tijd in zal gaan zitten. Whitepaper voor Edukitty XML Network Protocol 1.2-final Dit whitepaper is een zeer belangrijk stuk documentatie waarin versie 1.2-final van het netwerk protocol wordt beschreven. Edukitty's netwerk protocol is een flexibel, XMLgebaseerd protocol waarmee de client met elkaar en met de server communiceren. Voor 2008 staat bovendien een nieuwe versie van protocol gepland (1.4), waarin communicatie via internet en tussen clients onderling mogelijk moet worden. Ook zal versie 1.4 ondersteuning voor Authentikitty bevatten, waarmee o.a. betere beveiliging en alternatieve wachtwoordverificatie geïntroduceerd zal worden. (Dit onderdeel valt onder 'server-documentatie') Edukitty API-docs In kwartaal 3 en 4 zal het grootste deel van de API van Toolkitty gedocumenteerd worden, voorzover dat nu nog niet is gebeurd. De API documentatie dient referentie documentatie en niet als complete handleiding, die staat pas in 2008 gepland. De eerste versie van deze API documentatie zal in kwartaal 3 het levenslicht zien en zal in kwartaal 4 verder afgemaakt worden. Het grootste deel ervan zal gegenereerd worden door het programma Doxygen uit commentaren in de broncode. Deze uitgebreide beschrijvingen van classes en functies 2007 Edukitty pagina 14

15 kunnen voor ontwikkelaars dienen als ondersteunende referentie informatie. Release versie Aan het einde van kwartaal 3 wordt Edukitty versie vrijgegeven met zoveel mogelijk van de bovengenoemde veranderingen. Kwartaal 4 Het vierde kwartaal van 2007 zal met name worden benut om het resterende werk aan de projecten Netkitty en Communikitty de voltooien. Het is ook de bedoeling een begin te maken met het klaarstomen van de Publikitty SDK. Netkitty Kwartaal 4 is het tweede deel in het halfjaar durende ontwikkelingstraject van Netkitty. In dit deel zal er met name tijd worden besteed aan de interface van het programma, wizards en filters. De achterliggende classes in het public namespace zouden eind kwartaal 3 al voor een groot deel af moeten zijn. Netkitty zou bij de voor eind 2007 geplande release van Edukitty bruikbaar moeten zijn voor eindgebruikers. Communikitty Hetzelfde geldt ook voor Communikitty. Begin kwartaal 4 zal Communikitty de volledige interface van Edukitty moeten bepalen en eind 2007 moet de code bruikbaar zijn voor ontwikkelaars. Interface artwork en Educity Een belangrijk onderdeel van Communikitty is de verzameling grafisch materiaal voor de interface. Het is de bedoeling een groot aanbod aan afbeeldingen en animaties te maken die de interface aantrekkelijk maken voor kinderen en die bovendien her te gebruiken zijn door ontwikkelaars die voor hun eigen programma's een interface willen maken. Verder speelt het project Educity een belangrijke rol in de interface. Educity is een soort virtueel dorp waaromheen de interface zich als het ware afspeelt. Het interface artwork is een 2007 Edukitty pagina 15

16 relatief groot project (hoewel er niet geprogrammeerd voor hoeft te worden) dat grotendeels gemaakt wordt met het Open-Source programma Blender. Zaken die o.a. deel uitmaken van het interface artwork: De mascottes Kitty en Cathy als afbeeldingen, 3d modellen en animaties Fleurige systeem thema's Grafisch materiaal voor Educity, zowel stills als 3d modellen die vrij aan te passen zijn door derden. Ondanks dat het interface artwork geen onderdeel uitmaakt van de code, is het een zeer belangrijk project aangezien het voor een groot deel het gezicht van Edukitty bepaald. Cosmetische factoren spelen zeker een belangrijke rol bij het succes van een programma en daarom wordt zeker dit deel erg serieus genomen. Op de prioriteitenlijst staat het voorlopig echter niet, er zal vermoedelijk wel elk kwartaal wat werk aan worden verricht, maar daar wordt voorlopig niet apart melding van gemaakt in dit document. Het is de bedoeling dit project eind 2008 'bruikbaar' te verklaren en samen met Edukitty te distribueren. Release Edukitty Buiten de voornaamste veranderingen in Netkitty en Communikitty, zal versie een tal van kleine aanpassingen bevatten. Met name dingen die tot die tijd nog test-fase verkeren moeten worden afgemaakt en de code moet nog een keer van A tot Z worden doorlopen op fouten of ontbrekende onderdelen. Lijst van doelstelling voor de release van eind kwartaal 4: Netkitty is bèta stadium: bruikbaar voor leerlingregistratie, zowel voor eindgebruikers als ontwikkelaars Communikitty bruikbaar voor ontwikkelaars Packitty, Packitty Script en Packitty Installer gereed Implementatie van Edukitty XML Network Protocol 1.2-final volledig gerealiseerd Edukitty pagina 16

17 Setup-wizards en remote assistant applicaties bruikbaar Met de afronding van deze zaken kan worden voorbereid op enkele nieuwe projecten in 2008 zoals de grafische engine (Graphitty), het vertalingsprogramma en de SDK. Publikitty SDK De SDK (ookwel Software Development Kit(ty) is een optioneel pakket waarmee software ontwikkelaars nieuwe onderdelen voor Edukitty kunnen ontwikkelen. Het grootste deel van de SDK bestaat uit documentatie, verder zullen de volgende onderdelen zullen deel gaan uitmaken van de SDK: Toolkitty API documentatie (2007 / 4) Edukitty Programming Guide (2008 / 2) Toolkitty headers (2007 / 4) Packitty pakket bouwer en compiler scripts (2008 / 3 ) Eind kwartaal 4 zal er worden begonnen met het bundelen van de onderdelen die reeds af zijn op dat moment. Edukitty API-docs In kwartaal 4 zal ook het tweede deel van de Toolkitty API worden gedocumenteerd. Het vorige kwartaal werd hier al een begin mee gemaakt en het doel is eind 2007 van 90% van de broncode, referentie documentatie beschikbaar te hebben. Begin Edukitty Programming Guide De Edukitty Programming Guide (mogelijk nog onder een andere naam) is in tegenstelling tot de API-docs geen referentie documentatie, maar een complete handleiding waarin het programmeren met Edukitty stap voor stap wordt uitgelegd. De bedoeling is om Edukitty vooral óók voor beginnende programmeurs toegankelijk te maken en de Programming Guide is daarin een belangrijk onderdeel. Eind 2007 zal verder worden gewerkt met de voorgestelde inhoud uit kwartaal 2 / Edukitty pagina 17

18 Kwartaal overzicht 2008 Naarmate de planning verder van nu verwijderd is, zal ook de nauwkeurigheid afnemen. Deze planning voor 2008 is onder voorbehoud! Kwartaal 1 Het begin van 2008 zal met name worden gebruikt om een groot deel van de Programming Guide te schrijven, de rest van kwartaal 1 is gereserveerd als 'uitloop' voor taken uit 2007 waarvan mogelijk de deadline niet gehaald is. Release Edukitty Dit kwartaal bevat twee nieuwe releases. Versie zal bijna gelijk zijn aan 1.2.2, met de als enige verandering, de aanpassingen die eind 2007 zijn gemaakt voor de SDK. Edukitty Programming Guide In kwartaal zal er voor het eerst een versie van de Programming Guide op de website worden aangeboden. Het is de bedoeling direct een redelijk bruikbaar resultaat te kunnen laten zien. Enkele onderdelen zullen in elk geval nog ontbreken: Documentatie voor de vertalingstools (die zijn nog niet af) Complete documentatie voor Packitty (pakket beheer) Verwijzingen naar Graphitty (grafische engine) (ook nog niet af) Release Edukitty Deze versie zal alle toevoegingen bevatten die in 2007 niet meer afgemaakt konden worden. Dit om voor te bereiden op nieuwe projecten in kwartaal 2 en 3. Kwartaal 2 In kwartaal 2 zal worden begonnen aan een aantal nieuwe projecten en zal er onderzoek worden gedaan naar projecten die in de toekomst gerealiseerd zullen worden Edukitty pagina 18

19 Communikitty Translator Communikitty Translator is Edukitty's vertaal mechanisme, dat in andere programma's ook wel i18n (internationalisation) genoemd. Met Communikitty Translator is het bovendien mogelijk dat gebruikers zelf de interface van Edukitty vertalen uit het Engels naar een andere taal. In oudere versies was er al een dergelijk systeem aanwezig, maar door drastische wijzigingen in de architectuur, werd dit systeem uiteindelijk geschrapt. Communikitty Translator is een relatief eenvoudig project, dat bestaat uit de volgende onderdelen: Vertaling-architectuur in Toolkitty Bestandssysteem voor woordenboeken Vertaalprogramma Standaard woordenboek voor Engels en Nederlands Onderdeel in de SDK waarmee ontwikkelaars woordenboeken voor hun eigen programma's mee kunnen leveren. Het uiteindelijke ontwerp voor Communikitty Translator ligt nog niet volledig vast, hoewel er opzich nauwelijks belangrijke technische beslissingen genomen hoeven te worden. Er wordt nog bekeken of het zinnig is om een eigen vertaalprogramma te maken of dat het wellicht voldoet een bestaand te gebruiken (bijv. Linguist van Qt). Publikitty SDK Het doel is om begin kwartaal een volledig functionele versie van de Publikitty SDK te presenteren, samen met een bruikbare versie van de Programming Guide. Enkele van de dingen die nu nog gedaan moeten worden zijn de laatste onderdelen van Packitty en de Packitty installeertool. Deze twee onderdelen zullen een belangrijke rol spelen in het distribueren van modules naar de eindgebruiker. Edukitty Programming Guide en API-docs In dit kwartaal zullen de API-docs en de Programming Guide worden bijgewerkt met toevoegingen over de laatste toevoegingen aan de SDK. Ook zal het grootste deel van de 2007 Edukitty pagina 19

20 vertaaltoolkit Communikitty Translator worden toegevoegd. Onderzoek Graphitty Eind 2005 werd er onderzoek gestart naar het ontwerp van een eigen grafische engine, Graphitty. Graphitty is een toolkit die voor een groot deel de visuele faciliteiten voor Edukitty moet gaan bepalen. Een dergelijke toolkit is nodig om Edukitty op den duur te kunnen voorzien van aantrekkelijke graphics die aan de eisen van tegenwoordig kunnen voldoen. Eén van de belangrijkste punten is, dat Graphitty de ontwikkelaar meer vrijheid moet geven en de interactiviteit van Edukitty sterk moet vergroten door een makkelijk, maar uitgebreid object-georiënteerd design te bieden. Enkele van de mogelijkheden die Graphitty zal bieden: Programmeren in zowel 2D als 3D Off-screen canvas met objecten die traploos getransformeerd kunnen worden Uitgebreid viewport- en camerasysteem Platform onafhankelijke ondersteuning voor modulaire drivers voor input, viewportmanagement en audio Animatiesysteem met frame-interpolatie en hoge precisie timers Het onderzoek werd begin 2006 stilgelegd omdat andere onderdelen van Edukitty prioriteit hadden. Ook werd er tegen een aantal problemen aangelopen: Hardware ondersteuning was in die tijd problematisch onder Linux Schoolcomputers zouden over te weinig capaciteit beschikken om gebruik te kunnen maken van Graphitty (met name de videokaart schoot te kort) De ontwikkeltermijn van Graphitty zou mogelijk niet haalbaar zijn (meer dan 3 jaar) Het huidige Graphitty ontwerp maakt gebruik van OpenGL. Dit is een techniek die het mogelijkmaakt 2D en 3D beeld te maken dmv. hardware ondersteuning in de videokaart. Het voordeel hiervan is dat de 'wiskunde', benodigd voor het tekenwerk, al in de 2007 Edukitty pagina 20

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar.

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar. 2 Aan de gang Het klassieke model over hoe van start te gaan met open source-softwareprojecten is van de hand van Eric Raymond, uit een inmiddels beroemd artikel over open source-processen getiteld The

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon IN3405 BSc-Project Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft Opdrachtgever: E.Novation, Capelle a/d IJssel Auteurs: David

Nadere informatie

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe Game development met Unity3d Mike Hergaarden Jos Hoebe Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wat is Unity3D?...3 Onze invalshoek...4 Unity3D...6 Graphics...7 Community en Documentation...9 Deployment

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Afstudeerverslag Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Aangeboden aan de afdeling Informatica-voltijd van de Haagse Hogeschool (NL) door M.M.G Rootsaert op 23 Maart 2007 Examinatoren: dhr

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden Digibeter Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden 8 juni 2007 1 Colofon Gemaakt door Timo de Vries 0308161 tdevries@liacs.nl Klaas-Dirk van Opstal 0326658 kvopstal@liacs.nl Begeleid

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 Technische universiteit Delft Bacheloreindproject Do The Math Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 dhr. ir. L.J. Metz dhr. ir. D. S. van der Meer dhr. H.G. Gross 19 maart 2013

Nadere informatie

Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL

Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL IN3405 - Bachelorproject 2012 Voor de Bachelor Technische Informatica, TU Delft 4-7-2012 Yorick Holkamp 1515632 Maarten van Meijeren 1526189 In opdracht van

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Omslag stagerapport & -werkplan

Omslag stagerapport & -werkplan Omslag stagerapport & -werkplan Haagse Hogeschool Rotterdamseweg 137-2628 AL - Delft - Telefoon 015 2606200 - Fax 015 2606201 Stagewerkplan Opleiding Technische Informatica Tussenrapport Afstudeervariant*

Nadere informatie

De Interactieve Kerk

De Interactieve Kerk Bachelor Informatica Informatica Universiteit van Amsterdam Informatica Universiteit van Amsterdam De Interactieve Kerk Micha Kroes 17 juni 2011 Begeleiders: Dick van Albada (UvA), Jurjen van Houwelingen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Hoe kies ik de beste webwinkel voor mijn onderneming?

Hoe kies ik de beste webwinkel voor mijn onderneming? Hoe kies ik de beste webwinkel voor mijn onderneming? Inhoudsopgave 4 Inleiding 5 Aanleiding 6 Wat is een webwinkel? 6 Winkel 6 Locatie 6 Klantenservice 7 Groeien en uitgroeien tot 7 Webpagina of webwinkel?

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Software Archivering met Emulatie Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Executive Summary Veel culturele en onderzoeksdata wordt tegenwoordig gearchiveerd. Bij zo n archief

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Widget TV. Widgets + TV =?

Widget TV. Widgets + TV =? Widget TV Widgets + TV =? Welke toegevoegde waarde hebben widgets bij het kijken naar televisie-uitzendingen en op welke manier kan het concept het beste opgestart worden? Wat is er voor nodig, en wie

Nadere informatie