Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit"

Transcriptie

1 TNO-rapport 2014 R10375 Meerjaren Speurwerkprogramma's Voortgangsrapportage 2013 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling & Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft T F Datum 1 Maart 2014 Auteur(s) Autorisatie Jan Burgmeijer, VP-manager Logistiek & Mobiliteit Chris Bremmer, Business Line manager Urban Development Michiel Jak, Innovatiedirecteur Reliable Mobility Systems Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit Exemplaarnummer <copy no> Oplage <no.of copies> Aantal pagina's 44 Regievoerder Sieds Halbesma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Projectnaam VP Management RSM Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 2 / 44 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit Resultaten Logistiek Inleiding Synchromodaliteit Hoogtepunt: IT-platform voor logistieke informatie uitwisseling (IntrePid) Douane Hoogtepunt: Vermindering van regeldruk bij import en export van goederenstromen Cross Chain Control Centers (4C) Hoogtepunt: Bouwlogistiek Bereikbaarheid en Duurzaamheid Hoogtepunt: Port Authority Governance Resultaten Mobiliteit Inleiding Slim op reis Hoogtepunt: Civitas Pointer Hoogtepunt: Sensor City Mobility Robuust op reis Hoogtepunt: Betrouwbaarheid van deur tot deur reistijden Coöperatieve mobiliteit Hoogtepunt: Coöperatieve mobiliteit in DITCM Duurzame mobiliteit Hoogtepunt: ITS voor duurzame mobiliteitsoplossingen (EcoMove) Veiligheid Hoogtepunt: ITS-oplossingen voor verkeersveiligheid (Interactive) Bijlage: Rapporten, publicaties en presentaties Logistiek Betrouwbare Mobiliteit Duurzame en veilige Mobiliteit Bijlage: Projecten Logistiek Mobiliteit... 39

3 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 3 / 44 1 Inleiding 1.1 Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit. Deze voortgangsrapportage over 2013 betreft het vraaggestuurde onderzoek van TNO in het thema 8: Logistiek en Mobiliteit. Dit thema is gekoppeld aan de Topsector Logistiek. Het vraaggestuurde onderzoek in 2013 vond plaats in twee Vraaggestuurde Programma s (VP s): 1. Betrouwbaar Verkeerssysteem (Reliable & Sustainable Mobility: RSM). 2. Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek (SOL). Dit thema staat onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het VP-RSM maakt onderscheid tussen onderzoek naar Logistiek (gericht op de logistieke dienstverlening en het slim transporteren van goederen over multimodale internationale netwerken) en onderzoek naar Mobiliteit (gericht op optimale en slimme personenmobiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid). Het VP-SOL betreft onderzoek naar logistiek, specifiek gericht op de uitdagingen van grootstedelijke ontwikkelingen (gericht op stedelijke distributie, smart hubs in stedelijke regio s en intra-stedelijke smart corridors). Het onderzoek naar logistiek in beide VP s wordt vraaggestuurd door de Topsector Logistiek. Het topteam van deze topsector wordt gevormd door het Strategisch Platform Logistiek (SPL). Het SPL heeft het onderzoeksprogramma voor logistiek vastgelegd in het innovatiecontract Topsector Logistiek, met als titel: Het concert begint (2 april 2012). Het onderzoek op gebied van logistiek wordt verder gecoördineerd vanuit het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI- Logistiek), het samenwerkingsverband van de kennisinstellingen Dinalog, NWO en TNO met het logistieke bedrijfsleven 1. Het onderzoek in het mobiliteitsdeel wordt vraaggestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vraagsturing vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is uitgewerkt in de vorm van uitgewerkte kennisvragen die samenhangen met de strategische kennisvragen van het directoraat generaal Bereikbaarheid (IenM-DGB). Deze rapportage geeft een verantwoording voor de resultaten van het vraaggestuurde programma op hoofdlijnen (hoofdstuk 2 en 3). In overeenstemming met het verzoek van EZ zal TNO dit rapport op de website van TNO plaatsen. De rapporten, publicaties en een selectie van conferentie-presentaties zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de projecten (doelstelling, partners en funding) binnen het thema in

4 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 4 / 44

5 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 5 / 44 2 Resultaten Logistiek 2.1 Inleiding De Topsector Logistiek heeft in het innovatiecontract voor het programma in de vorm van de volgende 6 inhoudelijke roadmaps beschreven, die worden vraaggestuurd vanuit het logistieke bedrijfsleven: Neutraal Logistiek Informatie Platform Synchromodaliteit Douane Cross Chain Control Centers Service Logistiek Supply Chain Finance TNO heeft haar bijdrage aan deze roadmaps gefocusseerd op 3 roadmaps: Synchromodaliteit, Douane en Cross Chain Control Centers. Daarnaast staan in het innovatiecontract maatschappelijke thema s benoemd waar de vraagsturing minder vanuit het bedrijfsleven en meer vanuit de overheid plaatsvindt. Hierbij wordt samenwerking met bedrijven en synergie met de SPL roadmaps nagestreefd. Dit is opgenomen in de vierde logistieke roadmap van TNO: Bereikbaarheid en Duurzaamheid De vier roadmaps voor logistiek zullen in de nu volgende paragrafen worden besproken. Van elke roadmap zullen eerst beknopt de resultaten worden weergegeven en daarna zal per roadmap een hoogtepunt in de resultaten worden toegelicht. 2.2 Synchromodaliteit De activiteiten van TNO binnen de roadmap Synchromodaliteit worden intern-tno gecoördineerd door Albert Veenstra. In onderstaand schematische weergave van de roadmap synchromodaliteit is (met groen) aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt en in 2014 zal werken vanuit lopende projecten. Focus Theme Activity Synchromoda al denken Priorities Target F T O M 2020 Mental shift x x x x Business model innovatie x x x x Professionalisering x x x x Conceptontwikkeling x x x Efficiënt Synchromodaliteit Informatietoepassingen Randvoorwaarden Samenwerking x x x Juridisch kader: Transportrecht, contractvormen x x x x Technologie x x x Douane x x x x Meetbaar maken voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Infrastructuur informatie voorziening x x x x Dynamisch plannen en switchen x x x x x x Alle knelpunten in randvoorwaarden oplossen Voorspelbaar Benutten Infrastructuur & Netwerken Sturen op benutting Inrichting overslagpunten x x x x x x x x Betrouwbaar

6 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 6 / 44 De belangrijkste resultaten zijn: Onderdeel roadmap Project Resultaten Synchromodaal denken Seacon IDVV Control tower dashboard voor synchromodale transportoplossingen. Gain sharing modellen en samenwerkings modellen. Seamless Connections Pilot Airlink: business case en de eisen aan de ICT procesimplementatie voor omkering keten (milkrun). Informatietoepassingen COMCIS Ontwikkeling van processen en IT-integratie voor: Extended Gate Release, keuze van achterland transport modaliteit en Lostijdenvoorspelling. Intrepid Een oplossing voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens tussen bedrijven, een visie op de ICT-architectuur, een op WSO2 (open source) gebaseerde prototype en de beschrijving van de governance. Logicon Eenvoudige, goedkope en open oplossingen voor MKB bedrijven om toe te treden tot logistieke netwerken en communities waarin digitaal data wordt uitgewisseld. Demo van de Intrepid-oplossing in Twente. DEMANES IT-systeem (mede gebaseerd op Intrepid) ontwerp en toepassing van sense & respond logistics in een logistieke use case (containerterminal use case) Benutten infrastructuur & netwerken Innovatie Goederenmodellen Nieuw rekenmodel waarmee de effecten van synchromodale innovaties op goederenstromen en op indicatoren als benuttingsgraad, modal-split, kosten, emissies, geluid etc. worden berekend Hoogtepunt: IT-platform voor logistieke informatie uitwisseling (IntrePid) Synchromodaliteit is een strategische ambitie van vervoerders en hun opdrachtgevers waarbij het vervoer met verschillende vervoersmodaliteiten spoor, binnenvaart en weg, verregaand geïntegreerd en afgestemd wordt. In de markt is behoefte aan één infrastructuur/platform waarin publieke data makkelijk beschikbaar gemaakt kan worden aan logistieke dienstverleners, en waarin data waar bedrijven zelf over beschikken eenvoudig gedeeld kan worden met anderen.

7 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 7 / 44 Op basis van zo n platform kan de samenwerkingsambitie waar synchromodaliteit op gebaseerd is ook daadwerkelijk worden waargemaakt. In de praktijk blijkt het delen van data en het gebruik van gedeelde data niet zonder problemen. Bij het delen van data is er angst dat gevoelige data op straat komt te liggen en zijn er vragen over aansprakelijkheid voor de correctheid van data. Bij het gebruik van gedeelde data is er zorg over de betrouwbaarheid van de gegevens. Het aan anderen op een verantwoorde manier beschikbaar stellen van data brengt kosten met zich mee. De vraag is of de baten opwegen tegen de kosten. Het beheren van een interoperabiliteitsplatform kost tijd en geld dat op de gebruikers verhaald zal worden. Dat kan alleen als de gebruikers de kosten/baten-verhouding als voldoende groot zien TNO heeft in het project Intrepid de volgende stelling aangetoond en overgebracht: Het delen van data bespaart kosten, genereert business en er is een oplossing (open source software, data governance) die de zorgen rond het delen van data wegneemt. Een aantal pilot-projecten zal in de komen jaren gaan werken met het Intrepid prototype om op deze manier de werkelijke betekenis van het zorgvuldig delen van data kan aantonen in de praktijk. De beschrijving van de architectuur voor het delen van gegevens, een op WSO2 (open source) gebaseerde prototype en de beschrijving van de governance zijn gegeven in het eindrapport van Intrepid. Zie ook ter illustratie onderstaande figuur. De visie van TNO op de informatievoorziening in de logistieke keten, en in het bijzonder voor het koppelen van databronnen, heeft met Intrepid meer inhoud gekregen en is door het prototype nu ook te demonstreren.

8 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 8 / Douane De activiteiten van TNO binnen de roadmap Douane worden intern-tno gecoördineerd door Gerwin Zomer. In onderstaand schematische weergave van de roadmap Douane is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt vanuit lopende projecten. TNO zal haar activiteiten over de gehele breedte van de roadmap Douane verder gaan ontwikkelen. Focus Theme Activity System Based Control Target F T O M 2020 Auditingbehoefte voor System Based Control x x x x risico analyse overheden obv ketendenken validatie en verbeteren kwaliteit data x x x x wetgevend kader x Priorities pilots en demonstratie bedrijven, douane x x impact kwantificeren x x x governance en business modellen x x x x Reductie inspectielast, vergroten interne beheersing Douane Pushing Controls away from the border optimaliseren van data uitwisseling x x x samenwerking met handelspartners x x verleggen controles in extended gate concept x x x x juridische haalbaarheid x impacts kwantificeren x x x pilots en demonstraties x x governance en business modellen x x x x Ontlasten internationale hubs, verhogen efficiency & betrouwbaarheid ontwikkeling NLIP en overheids Single Window x x x Coordinated Border Management Regiemodel Inspectiediensten (One Stop Shop) x x Pilots en demonstraties x x Impacts kwantificeren x x x Integratie van CBM in Systems Based Control x x x x Samenwerking x x x x Minimaliseren regeldruk De belangrijkste resultaten (dwars over de 3 onderdelen van de roadmap) zijn: Project Resultaten CASSANDRA Risico-analyse en een aantal living labs van system-based approach van internationale supply chains icargo Informatie architectuur en standaarden voor semantische interoperabiliteit voor logistieke samenwerking TKI-Promenade Kaders, handvaten en best practises om te voldoen aan monitoringsverplichting in AEO-framework om risico beheersing naar een hoger plan te tillen (gereed in 2014) Extended Single Nationaal gerichte toepassing van de resultaten van Window internationale projecten als icargo en CASSANDRA. Cases Greenport Venlo en FloraHolland Leerstoel Albert Leerstoel op Tue; onderwerp is: customs and supply chain Veenstra compliance e-maritime in Onderzoek naar single windows en port community systems support of in relatie tot maritieme regeldruk en lastenverlichting compliance mgt Regeldruk export goederenstromen Publiek TNO-rapport over vermindering van regeldruk in de logistieke sector bij export en import, in samenwerking met ACTAL (zie volgende paragraaf).

9 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 9 / Hoogtepunt: Vermindering van regeldruk bij import en export van goederenstromen In samenwerking met ACTAL heeft TNO een basisstudie uitgevoerd waarin de huidige regeldruk in de logistieke sector is uitgewerkt in de vorm van knelpunten en mogelijkheden om de regeldruk te verminderen. Belemmeringen in de regelgeving voor nieuwe ontwikkelingen zoals synchromodaliteit vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt. De focus van het TNO-onderzoek ligt op het identificeren van de mogelijkheden om regeldruk te verminderen. TNO heeft deze studie kunnen uitvoeren mede op basis van projecten als Extended Single Window en CASSANDRA. Er zijn 30 potentiele mogelijkheden voor regeldruk vermindering aangegeven die voor 250 M aan potentiele jaarlijkse regeldrukvermindering kunnen zorgen. In dit onderzoek is niet alleen gekeken naar de omvang van de regeldruk, maar ook naar irritaties van ondernemers. Kwantificering van regeldrukvermindering heeft plaatsgevonden na de inventarisatie van regeldrukknelpunten. Dit betekent dat hoewel niet alle adviezen een grote kwantitatieve impact hebben, deze voor het bedrijfsleven wel een merkbare regeldrukvermindering betekenen.

10 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 10 / Cross Chain Control Centers (4C) De activiteiten van binnen de SPL-roadmap 4C worden binnen TNO gecoördineerd door Hans Quak. In onderstaand schematische weergave van de roadmap 4C is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt vanuit lopende projecten. TNO zal haar activiteiten over een belangrijk gedeelte van de roadmap 4C verder gaan ontwikkelen, met accent op Governance & business modellen en op de sectoren Bouwlogistiek en Stedelijke distributie. Focus Theme Activity Governance & business modellen Priorities Target F T O M 2020 ontwerp governance x x ontwikkeling business modellen x x incentives, fair share, partnering x x sociale innovatie, mental shift, change, culture x x wettelijke kansen en belemmeringen x x wettelijk kader naar realisatie van 4C trustees x x Modellen voor transitie x x x x NL koploper ketenregie Agro, Food en Tuinbouw x x Cross Chain Control Centers 4C voor sectoren Plug & Play 4C's High Tech x x Chemie en energie x x Fashion en Creatieve industrie x x Bouwlogistiek x x Stedelijke distributie, incl consolidatie & retour x x Health care x x Ontwerp 4C's x x Decision support systemen x x x ICT-ondersteunende Plug & Play x ICT-ondersteunde 4C trustees live x Ontwerp robuuste systemen x x Besparing kosten, congestie en CO2 Toename beladingsgraad Nieuwe business concepten Uitbreiding scope 4C x x x x Opschaling en internationalisering x x x Modellen gericht op betrokkenheid consument x x Gevolgen schone voertuigen voor distributie x x Extra bijdrage bbp door vergroten scope 4C De belangrijkste resultaten zijn: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Governance en business modellen 4C4More Business modellen en modellen voor logistieke samenwerking (allianties) 4C voor sectoren (stedelijke distributie) STRAIGHTSOL 4C4D Sensor City Logistics FREVUE Stedelijke distributie van goederen: business modellen en evaluatieframework Valorisatie van kennis over stedelijke distributie bij diverse locale last mile oplossingen Use cases (in Rotterdam en Assen) en ICT-oplossingen voor stedelijke distributie waarbij data slim wordt gebruikt (smart hubs). FREVUE = Freight Electrical Vehicles in Urban Europe. Inzet van electrische

11 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 11 / 44 4C voor sectoren (bouwlogistiek) SIA-RAAK PRO Logistiek in de Bouw voertuigen voor stedelijke distributie, met pilots in 8 EUsteden, waaronder Utrecht en Rotterdam. Kennis voor MKB-bedrijven in de Bouwsector om hun processen efficiënter te maken en samenwerking te verbeteren Hoogtepunt: Bouwlogistiek In het onderzoek naar verbeteringen in de bouwlogistiek gaat het om: Ketensamenwerking en ketenregie Bedrijfsoverstijgend niveau afstemmen / aansturen van complexe logistieke ketenprocessen in de bouw Informatiecentrum voor inzicht en overzicht in ketenprocessen o 1. informatie verzamelen o 2. data analyse / verrijking o 3. informatie terugkoppeling Onderstaand schema geeft inzicht in het logistieke bouwproces. De komende jaren gaat TNO samen met bedrijfspartners en kennispartners verder werken aan toepassing van 4C in de Bouwlogistiek. Strategisch Tactisch Operationeel

12 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 12 / Bereikbaarheid en Duurzaamheid De bereikbaarheid via multimodale (achterland) netwerken is een belangrijke voorwaarde voor de concurrentiepositie van de Nederlandse logistiek en in het bijzonder voor de roadmap synchromodaliteit. De activiteiten van TNO binnen de maatschappelijke roadmap Bereikbaarheid en Duurzaamheid worden binnen TNO gecoördineerd door Jaco van Meijeren. In onderstaand schematische weergave van de roadmap Bereikbaarheid is aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt. Daaronder is een schema weergegeven van een aantal kwantitatieve goederenmodellen

13 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 13 / 44 De belangrijkste resultaten op het gebied van bereikbaarheid zijn: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Verkenning, strategie Hoogleraar Tavasszy-TUD De leerstoel heeft als doel strategische informatiesystemen te produceren die nodig zijn om de beleidsagenda op het gebied van goederenvervoer en logistiek te ondersteunen. Infra ontwerp & organisatie Innovatie Goederenmodellen NGI Port Authority Governance NGI Masterplan + Nieuwe strategische goederenmodellen, met name voor multimodaliteit en synchromodaliteit Sturingsmogelijkheden van het HbR voor effectieve en efficiënte varianten van de (Virtuele) Common Rail Terminal [(V)CRT] Robuust Masterplan (dmv DAPP) voor Maasvlakte 2. Verkenning van kwetsbaarheden en robuustheidsacties. Optimale Infra benutting FP7: SPECTRUM Nieuw co-modaal vervoer concept voor: "time-sensitive, low-density-high-value goods (LDHV goods)" HighTool Ontwikkeling van het Strategic High Level Transport Model (2015 gereed); Goederenmodellen op EUniveau voor beleidsmakers NGI Apps voor Haven ICT CBS Transport Data Analytics Onderzoek naar de mogelijkheden om met open data alternatieve IT infrastructuur voor de Rotterdamse haven te maken. Verkenning naar de bruikbaarheid van vervoersdata vanuit bedrijven, aangeleverd naar CBS, voor evaluaties zoals transportstromen, beladingsgraad en CO2- emissies De beoogde activiteiten van TNO binnen de maatschappelijke roadmap Duurzaamheid van de Topsector Logistiek zijn in onderstaand schema weergegeven.

14 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 14 / 44 De resultaten op het gebied van monitoring en impact assessment zijn beperkt gebleven tot één project (COFRET). TNO heeft verder in beperkte mate ondersteuning kunnen geven aan Green Freight Europe. De resultaten op het gebied van Innovatie zijn integraal onderdeel van de andere roadmaps (met name 4C en Synchromodaliteit en Douane). De langere termijn effecten op het gebied van beladingsgraad zullen worden meegenomen in de nieuwe goederenvervoermodellen. Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Monitoren en impact assessment FP7: COFRET Geharmoniseerde berekeningswijze voor de carbon footprint in de context van supply chains; aansluitend op EUstandard EN Hoogtepunt: Port Authority Governance De duurzame bereikbaarheid van de haven van Rotterdam zal in de toekomst onder druk komen te staan. De havenautoriteit heeft behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe sturingsmechanismen waarmee effectiever op de benutting van alle infrastructuur gestuurd kan worden. Deze sturingsmechanismen moeten ontwikkeld worden, in aansluiting op moderne ontwikkelingen rondom informatievoorziening in het vervoer, en infrastructuur beheer, en met aandacht voor wet- en regelgevingsknelpunten. Daarnaast is behoefte aan een effectiviteitsmeting voor de nieuwe sturingsmaatregelen. Hiervoor dient deels nieuw instrumentarium, in de vorm van modellen en simulatietools, ontwikkeld te worden. Dit project is relevant vanwege de aansluiting bij het onderwerp regie op stromen en vanwege de benodigde modelontwikkeling m.b.t. sturingsmaatregelen.

15 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 15 / 44 In fase 2 van het project is de Virtual Common Rail Terminal van Maasvlakte II uitgewerkt. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve analyses zijn de sturingsmogelijkheden van Havenbedrijf Rotterdam uitgewerkt om maximale support en commitment van terminals te verkrijgen voor support van (virtual) common rail varianten. Dit project is door TNO uitgevoerd, samen met Erasmus Universiteit Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam en binnen het Externe programma Next Generation Infrastructures (NGI).

16 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 16 / 44 3 Resultaten Mobiliteit 3.1 Inleiding Het onderzoek in het mobiliteitsdeel wordt aangestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit mobiliteitsdeel zijn verschillende raakvlakken te geven met logistiek, met name op het gebied van de logistieke roadmap bereikbaarheid en duurzaamheid. De vraagsturing is nader beschreven in de Bijstelling 2014 van het Meerjarenprogramma van Thema 8: Logistiek en Mobiliteit 2 Dit hoofdstuk geeft enkele hoogtepunten en een overzicht van resultaten van het programma op de 5 roadmaps binnen het programma onderdeel mobiliteit. De 5 roadmaps (binnen TNO business cases) voor mobiliteit zijn: 1. Slim op reis (gedrag, mobiliteitsbeleid) 2. Robuust op reis (beter benutten, dynamisch verkeersmanagement) 3. Coöperatieve mobiliteit (in-car systemen, testen van effectiviteit) 4. Duurzame mobiliteit (milieu, klimaat) 5. Veiligheid (gedrag bestuurder, infrastructuur en voertuig) De activiteiten van TNO op het gebied van Mobiliteit worden vraaggestuurd vanuit een set van beleidsondersteunende kennisvragen die met het ministerie van IenM zijn opgesteld. Voor elke Business Case zijn door TNO roadmaps opgesteld die goed zijn te koppelen aan de kennisvragen. De kennisvragen en enkele van die roadmaps zijn ter illustratie in paragraaf 3.3 toegevoegd. 3.2 Slim op reis Binnen deze BC hebben we de volgende 3 beleidsondersteunende kennisvragen: Kennisvragen Betrouwbare mobiliteit; Slim op Reis 1. Hoe krijgen we inzicht in mobiliteitskeuzes en -gedrag? Langs welke haakjes is beïnvloeding mogelijk? In hoeverre is de mobiliteitsbehoefte bij verschillende doelgroepen (vergrijzende groep, jongeren) de laatste jaren veranderd? 2. Welke interventies werken wel/niet bij de beïnvloeding van de mobiliteitskeuzes? Welke nieuwe initiatieven uit de samenleving werken en welk doel dienen reisinformatiediensten te hebben? 3. Wat is de wijze van invoering van nieuwe diensten en beleid? Welke rollen zijn er voor de overheid en voor de werkgever? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2013 Mobiliteitsbehoefte GOAL Eindrapport: Actieplan voor onderzoek en beleid voor mobiliteitsbehoeften van een ouder wordende maatschappij. 2 TNO-rapport TNO-060-DTM-2013-R11431

17 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 17 / 44 Interventies die werken Civitas Pointer Eindrapporten: Monitoring en evaluatie (op proces en op effectiviteit) van in totaal ruim 300 stedelijke mobiliteitsmaatregelen Civitas WIKI Tussenrapportage: Methodologie om impact op lange termijn te meten van stedelijke mobiliteitsmaatregelen. Wijze van invoering nieuwe diensten en beleid Sensor City Mobility Enhanced Wisetrip Proefschrift Diana Vonk Noordegraaf Ontwikkeling van services voor persoonlijk reisadvies (MMRA, Reisalarm, Smart Routing) en organisatie en uitvoering van een experiment in Assen. Eindrapport in voorbereiding. Proof Of Concept van een Internationale multimodale reisplanner; TNO heeft intelligentie toegevoegd voor het verwerken van de voorkeuren van reizigers. Proefschrift (concept) met een analyse van succes en faalfactoren van prijsbeleidsimplementatie en attitudes van beleidsmakers en werkgevers Hoogtepunt: Civitas Pointer CIVITAS betekent: City VITAlity Sustainability: Een schoner en beter transport in steden. CIVITAS is een EU initiatief voor ondersteuning en evaluatie van de implementatie van geïntegreerde duurzame en energie-efficiënte stedelijke transport strategieën in Europese steden. CIVITAS POINTER is het deelproject van CIVITAS dat zich richt op de monitoring en evaluatie van de in totaal ruim 300 duurzame CIVITAS maatregelen (EU thema mobiliteit en milieu). In 26 steden verspreid over Europa zijn in de looptijd van dit project deze maatregelen ingevoerd. POINTER heeft het proces van invoering onderzocht en de resultaten van de maatregelen geëvalueerd. TNO heeft met dit project kennis opgebouwd omtrent de effecten van vele soorten maatregelen, beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de EU op het gebied van duurzame mobiliteit en heeft een in de praktijk getest framework voor evaluatie op inhoud en op proces.

18 This image cannot currently be displayed. TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 18 / Hoogtepunt: Sensor City Mobility Sensor City Mobility is een innovatieproject in mobiliteit met aan de horizon één grote stip: reizigers faciliteren om op een eenvoudige manier slimme en optimale reiskeuzes te maken door een persoonlijk reisadvies. Het project beoogt een innovatieslag in reisinformatie- en verkeersmanagementdiensten door het slimmer omgaan met informatie uit sensortechnologie. In 2013 was Assen het living lab waarin een grootschalig praktijkexperiment werd uitgevoerd. In dit experiment hebben ruim honderdvijftig reizigers in en om Assen diverse nieuwe diensten gebruikt voor in de auto of op de smartphone. Het project Sensor City Mobility is uitgevoerd door een consortium van bedrijven en overheid.

19 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 19 / 44 Aan de hand van verschillende inwinbronnen en nieuw te ontwikkelen modellen is informatie (bijv. verkeersvoorspellingen) ontwikkelt en vervolgens gebruikt in verschillende toepassingen op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie ;

20 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 20 / Robuust op reis Binnen deze BC Robuust op Reis hebben we de volgende 3 kennisvragen afgestemd met Min IenM: Betrouwbare mobiliteit; Robuust op reis Kennisvragen 1. Hoe kunnen we robuuste en betrouwbare mobiliteit van het wegennet bepalen en verbeteren? 2. Hoe integreren we het stedelijk mobiliteitsbeleid met ruimtelijke ontwikkelingen (Urban Mobility)? 3. Hoe werken maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en ITS, op individueel en collectief niveau? En hoe werkt een mix daarvan? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2013 Bepalen en verbeteren robuuste en betrouwbare mobiliteit Stedelijk mobiliteitsbeleid Mix van maatregelen op gebied van verkeers management Robuust Mobiliteitsysteem Robuust Basisnet Probabilistisch modelleren INCAH Kennis voor Klimaat Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement Den Haag TrafficQuest Model voor Betrouwbare mobiliteitssystemen, multimodaal en van deur-totdeur, inclusief OV en multimodale knooppunten Robuustheid van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen vanuit fileperspectief Verkeersmodel waarin onzekerheid en betrouwbaarheid zijn meegenomen Model voor de bepaling van de invloed van weer / klimaatverandering op weginfrastructuur. Adaptatiemaatregelen. Modelevaluatie voor het pilotgebied DDVM in Den Haag Kennisplatform (state of the art studies, richting geven aan nieuwe ontwikkelingen en beantwoording van vragen) voor Verkeersmanagement en - informatie voor RWS, TUD en TNO Hoogtepunt: Betrouwbaarheid van deur tot deur reistijden Onderstaand een data-analyse van reistijd-onbetrouwbaarheid en de bijdrage hierin van incidenten (rood ingekleurd).

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu TNO-rapport TNO 2015 R10185 Meerjaren Speurwerkprogramma's 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit

Nadere informatie

Speu nruerkprog ramma 201 5-201 8 Thema Logistiek en Mobiliteit Uitwerking 2015

Speu nruerkprog ramma 201 5-201 8 Thema Logistiek en Mobiliteit Uitwerking 2015 TNO-rapport TNO 2014 R11333 Speu nruerkprog ramma 201 5-201 8 Thema Logistiek en Mobiliteit Uitwerking 2015 Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Revisie. onderzoeksroadmaps

Revisie. onderzoeksroadmaps Revisie onderzoeksroadmaps Versieoverzicht Versie Auteur Opmerkingen 0.1 dd 17 april 2015 Projectontwikkelaars en Integratie bijdragen wetenschappelijk directeur 0.3 20 april 2015 Wetenschappelijk directeur

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor de Topsector Logistiek

Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor de Topsector Logistiek Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals voor Industrieel (R&D) en fundamenteel onderzoek Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD TNO-rapport R11370 Speurwerkprogramma 2015-2018 Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866 15 00 F +31 34 635 39 77 Thema Maatschappelijke

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Eindrapport Sensor City Mobility

Eindrapport Sensor City Mobility TNO-rapport TNO 2014 R10629 Eindrapport Sensor City Mobility Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866

Nadere informatie

innovation for life TNO-rapport TNO-2014-R10333 MeeriarenSpeurwerkprogramma2oll-2014 ltjo3j.iäi.6 ':i' Voortgangsrapportage 201 3 r +31 BB 866 20 oo

innovation for life TNO-rapport TNO-2014-R10333 MeeriarenSpeurwerkprogramma2oll-2014 ltjo3j.iäi.6 ':i' Voortgangsrapportage 201 3 r +31 BB 866 20 oo innovation for life Stieltjesweg I 2628 CK Delft Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport www'tno'nl TNO-2014-R10333 MeeriarenSpeurwerkprogramma2oll-2014 ltjo3j.iäi.6 ':i' Voortgangsrapportage 201 3 VP Energie

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector 2015 Den Haag, januari

Nadere informatie

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring

TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring TRANSUMO Advanced Traffic Monitoring Op weg naar de filevoorspeller Eindrapportage ATMO (incl. ATMOlab): oktober 2009 Auteur: Hans van Lint THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT Samenvatting

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 TNO-rapport TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 Informatiemaatschappij Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl

Nadere informatie

TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization

TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization TRANSUMO ECO: Effective Closed loop supply chain Optimization De Logistiek van hergebruik Eindrapportage ECO; november 2009 Auteur: Erwin van der Laan THEMA LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE Samenvatting Door

Nadere informatie

T«* TNO-notitie. Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE)

T«* TNO-notitie. Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE) * TNO-notitie 96/NE/15 Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE) TNO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling Schoemakerstraat 97 Postbus

Nadere informatie

for life î nnovation TNO-rapport TNO 2015 R10304 Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 49 2628 XE Delft Postbus 49 2600 M Delft www.tno.

for life î nnovation TNO-rapport TNO 2015 R10304 Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 49 2628 XE Delft Postbus 49 2600 M Delft www.tno. î nnovation for life TNO-rapport TNO 2015 R10304 Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 49 2628 XE Delft Postbus 49 2600 M Delft www.tno.nl T +31 888663000 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888663010

Nadere informatie

Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom!

Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom! Nederland in zicht Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom! Contactpersoon Versie Opdrachtgever Auteur drs. M.I. Esveld Sr adviseur internationaal onderzoek en innovatie

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 Conferentiecentrum Aldhem**** Hotel te Grobbendonk (België) 15 en 16 november 2007 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Prof. Drs. C.J. Ruijgrok,

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Verkenning elektrisch rijden

Verkenning elektrisch rijden Verkenning elektrisch rijden Deel 2: Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010 2020 JUNI 2011 D-incert D-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief

Nadere informatie