Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit"

Transcriptie

1 TNO-rapport 2014 R10375 Meerjaren Speurwerkprogramma's Voortgangsrapportage 2013 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling & Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft T F Datum 1 Maart 2014 Auteur(s) Autorisatie Jan Burgmeijer, VP-manager Logistiek & Mobiliteit Chris Bremmer, Business Line manager Urban Development Michiel Jak, Innovatiedirecteur Reliable Mobility Systems Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit Exemplaarnummer <copy no> Oplage <no.of copies> Aantal pagina's 44 Regievoerder Sieds Halbesma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Projectnaam VP Management RSM Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 2 / 44 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit Resultaten Logistiek Inleiding Synchromodaliteit Hoogtepunt: IT-platform voor logistieke informatie uitwisseling (IntrePid) Douane Hoogtepunt: Vermindering van regeldruk bij import en export van goederenstromen Cross Chain Control Centers (4C) Hoogtepunt: Bouwlogistiek Bereikbaarheid en Duurzaamheid Hoogtepunt: Port Authority Governance Resultaten Mobiliteit Inleiding Slim op reis Hoogtepunt: Civitas Pointer Hoogtepunt: Sensor City Mobility Robuust op reis Hoogtepunt: Betrouwbaarheid van deur tot deur reistijden Coöperatieve mobiliteit Hoogtepunt: Coöperatieve mobiliteit in DITCM Duurzame mobiliteit Hoogtepunt: ITS voor duurzame mobiliteitsoplossingen (EcoMove) Veiligheid Hoogtepunt: ITS-oplossingen voor verkeersveiligheid (Interactive) Bijlage: Rapporten, publicaties en presentaties Logistiek Betrouwbare Mobiliteit Duurzame en veilige Mobiliteit Bijlage: Projecten Logistiek Mobiliteit... 39

3 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 3 / 44 1 Inleiding 1.1 Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit. Deze voortgangsrapportage over 2013 betreft het vraaggestuurde onderzoek van TNO in het thema 8: Logistiek en Mobiliteit. Dit thema is gekoppeld aan de Topsector Logistiek. Het vraaggestuurde onderzoek in 2013 vond plaats in twee Vraaggestuurde Programma s (VP s): 1. Betrouwbaar Verkeerssysteem (Reliable & Sustainable Mobility: RSM). 2. Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek (SOL). Dit thema staat onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het VP-RSM maakt onderscheid tussen onderzoek naar Logistiek (gericht op de logistieke dienstverlening en het slim transporteren van goederen over multimodale internationale netwerken) en onderzoek naar Mobiliteit (gericht op optimale en slimme personenmobiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid). Het VP-SOL betreft onderzoek naar logistiek, specifiek gericht op de uitdagingen van grootstedelijke ontwikkelingen (gericht op stedelijke distributie, smart hubs in stedelijke regio s en intra-stedelijke smart corridors). Het onderzoek naar logistiek in beide VP s wordt vraaggestuurd door de Topsector Logistiek. Het topteam van deze topsector wordt gevormd door het Strategisch Platform Logistiek (SPL). Het SPL heeft het onderzoeksprogramma voor logistiek vastgelegd in het innovatiecontract Topsector Logistiek, met als titel: Het concert begint (2 april 2012). Het onderzoek op gebied van logistiek wordt verder gecoördineerd vanuit het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI- Logistiek), het samenwerkingsverband van de kennisinstellingen Dinalog, NWO en TNO met het logistieke bedrijfsleven 1. Het onderzoek in het mobiliteitsdeel wordt vraaggestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vraagsturing vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is uitgewerkt in de vorm van uitgewerkte kennisvragen die samenhangen met de strategische kennisvragen van het directoraat generaal Bereikbaarheid (IenM-DGB). Deze rapportage geeft een verantwoording voor de resultaten van het vraaggestuurde programma op hoofdlijnen (hoofdstuk 2 en 3). In overeenstemming met het verzoek van EZ zal TNO dit rapport op de website van TNO plaatsen. De rapporten, publicaties en een selectie van conferentie-presentaties zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de projecten (doelstelling, partners en funding) binnen het thema in

4 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 4 / 44

5 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 5 / 44 2 Resultaten Logistiek 2.1 Inleiding De Topsector Logistiek heeft in het innovatiecontract voor het programma in de vorm van de volgende 6 inhoudelijke roadmaps beschreven, die worden vraaggestuurd vanuit het logistieke bedrijfsleven: Neutraal Logistiek Informatie Platform Synchromodaliteit Douane Cross Chain Control Centers Service Logistiek Supply Chain Finance TNO heeft haar bijdrage aan deze roadmaps gefocusseerd op 3 roadmaps: Synchromodaliteit, Douane en Cross Chain Control Centers. Daarnaast staan in het innovatiecontract maatschappelijke thema s benoemd waar de vraagsturing minder vanuit het bedrijfsleven en meer vanuit de overheid plaatsvindt. Hierbij wordt samenwerking met bedrijven en synergie met de SPL roadmaps nagestreefd. Dit is opgenomen in de vierde logistieke roadmap van TNO: Bereikbaarheid en Duurzaamheid De vier roadmaps voor logistiek zullen in de nu volgende paragrafen worden besproken. Van elke roadmap zullen eerst beknopt de resultaten worden weergegeven en daarna zal per roadmap een hoogtepunt in de resultaten worden toegelicht. 2.2 Synchromodaliteit De activiteiten van TNO binnen de roadmap Synchromodaliteit worden intern-tno gecoördineerd door Albert Veenstra. In onderstaand schematische weergave van de roadmap synchromodaliteit is (met groen) aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt en in 2014 zal werken vanuit lopende projecten. Focus Theme Activity Synchromoda al denken Priorities Target F T O M 2020 Mental shift x x x x Business model innovatie x x x x Professionalisering x x x x Conceptontwikkeling x x x Efficiënt Synchromodaliteit Informatietoepassingen Randvoorwaarden Samenwerking x x x Juridisch kader: Transportrecht, contractvormen x x x x Technologie x x x Douane x x x x Meetbaar maken voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Infrastructuur informatie voorziening x x x x Dynamisch plannen en switchen x x x x x x Alle knelpunten in randvoorwaarden oplossen Voorspelbaar Benutten Infrastructuur & Netwerken Sturen op benutting Inrichting overslagpunten x x x x x x x x Betrouwbaar

6 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 6 / 44 De belangrijkste resultaten zijn: Onderdeel roadmap Project Resultaten Synchromodaal denken Seacon IDVV Control tower dashboard voor synchromodale transportoplossingen. Gain sharing modellen en samenwerkings modellen. Seamless Connections Pilot Airlink: business case en de eisen aan de ICT procesimplementatie voor omkering keten (milkrun). Informatietoepassingen COMCIS Ontwikkeling van processen en IT-integratie voor: Extended Gate Release, keuze van achterland transport modaliteit en Lostijdenvoorspelling. Intrepid Een oplossing voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens tussen bedrijven, een visie op de ICT-architectuur, een op WSO2 (open source) gebaseerde prototype en de beschrijving van de governance. Logicon Eenvoudige, goedkope en open oplossingen voor MKB bedrijven om toe te treden tot logistieke netwerken en communities waarin digitaal data wordt uitgewisseld. Demo van de Intrepid-oplossing in Twente. DEMANES IT-systeem (mede gebaseerd op Intrepid) ontwerp en toepassing van sense & respond logistics in een logistieke use case (containerterminal use case) Benutten infrastructuur & netwerken Innovatie Goederenmodellen Nieuw rekenmodel waarmee de effecten van synchromodale innovaties op goederenstromen en op indicatoren als benuttingsgraad, modal-split, kosten, emissies, geluid etc. worden berekend Hoogtepunt: IT-platform voor logistieke informatie uitwisseling (IntrePid) Synchromodaliteit is een strategische ambitie van vervoerders en hun opdrachtgevers waarbij het vervoer met verschillende vervoersmodaliteiten spoor, binnenvaart en weg, verregaand geïntegreerd en afgestemd wordt. In de markt is behoefte aan één infrastructuur/platform waarin publieke data makkelijk beschikbaar gemaakt kan worden aan logistieke dienstverleners, en waarin data waar bedrijven zelf over beschikken eenvoudig gedeeld kan worden met anderen.

7 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 7 / 44 Op basis van zo n platform kan de samenwerkingsambitie waar synchromodaliteit op gebaseerd is ook daadwerkelijk worden waargemaakt. In de praktijk blijkt het delen van data en het gebruik van gedeelde data niet zonder problemen. Bij het delen van data is er angst dat gevoelige data op straat komt te liggen en zijn er vragen over aansprakelijkheid voor de correctheid van data. Bij het gebruik van gedeelde data is er zorg over de betrouwbaarheid van de gegevens. Het aan anderen op een verantwoorde manier beschikbaar stellen van data brengt kosten met zich mee. De vraag is of de baten opwegen tegen de kosten. Het beheren van een interoperabiliteitsplatform kost tijd en geld dat op de gebruikers verhaald zal worden. Dat kan alleen als de gebruikers de kosten/baten-verhouding als voldoende groot zien TNO heeft in het project Intrepid de volgende stelling aangetoond en overgebracht: Het delen van data bespaart kosten, genereert business en er is een oplossing (open source software, data governance) die de zorgen rond het delen van data wegneemt. Een aantal pilot-projecten zal in de komen jaren gaan werken met het Intrepid prototype om op deze manier de werkelijke betekenis van het zorgvuldig delen van data kan aantonen in de praktijk. De beschrijving van de architectuur voor het delen van gegevens, een op WSO2 (open source) gebaseerde prototype en de beschrijving van de governance zijn gegeven in het eindrapport van Intrepid. Zie ook ter illustratie onderstaande figuur. De visie van TNO op de informatievoorziening in de logistieke keten, en in het bijzonder voor het koppelen van databronnen, heeft met Intrepid meer inhoud gekregen en is door het prototype nu ook te demonstreren.

8 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 8 / Douane De activiteiten van TNO binnen de roadmap Douane worden intern-tno gecoördineerd door Gerwin Zomer. In onderstaand schematische weergave van de roadmap Douane is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt vanuit lopende projecten. TNO zal haar activiteiten over de gehele breedte van de roadmap Douane verder gaan ontwikkelen. Focus Theme Activity System Based Control Target F T O M 2020 Auditingbehoefte voor System Based Control x x x x risico analyse overheden obv ketendenken validatie en verbeteren kwaliteit data x x x x wetgevend kader x Priorities pilots en demonstratie bedrijven, douane x x impact kwantificeren x x x governance en business modellen x x x x Reductie inspectielast, vergroten interne beheersing Douane Pushing Controls away from the border optimaliseren van data uitwisseling x x x samenwerking met handelspartners x x verleggen controles in extended gate concept x x x x juridische haalbaarheid x impacts kwantificeren x x x pilots en demonstraties x x governance en business modellen x x x x Ontlasten internationale hubs, verhogen efficiency & betrouwbaarheid ontwikkeling NLIP en overheids Single Window x x x Coordinated Border Management Regiemodel Inspectiediensten (One Stop Shop) x x Pilots en demonstraties x x Impacts kwantificeren x x x Integratie van CBM in Systems Based Control x x x x Samenwerking x x x x Minimaliseren regeldruk De belangrijkste resultaten (dwars over de 3 onderdelen van de roadmap) zijn: Project Resultaten CASSANDRA Risico-analyse en een aantal living labs van system-based approach van internationale supply chains icargo Informatie architectuur en standaarden voor semantische interoperabiliteit voor logistieke samenwerking TKI-Promenade Kaders, handvaten en best practises om te voldoen aan monitoringsverplichting in AEO-framework om risico beheersing naar een hoger plan te tillen (gereed in 2014) Extended Single Nationaal gerichte toepassing van de resultaten van Window internationale projecten als icargo en CASSANDRA. Cases Greenport Venlo en FloraHolland Leerstoel Albert Leerstoel op Tue; onderwerp is: customs and supply chain Veenstra compliance e-maritime in Onderzoek naar single windows en port community systems support of in relatie tot maritieme regeldruk en lastenverlichting compliance mgt Regeldruk export goederenstromen Publiek TNO-rapport over vermindering van regeldruk in de logistieke sector bij export en import, in samenwerking met ACTAL (zie volgende paragraaf).

9 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 9 / Hoogtepunt: Vermindering van regeldruk bij import en export van goederenstromen In samenwerking met ACTAL heeft TNO een basisstudie uitgevoerd waarin de huidige regeldruk in de logistieke sector is uitgewerkt in de vorm van knelpunten en mogelijkheden om de regeldruk te verminderen. Belemmeringen in de regelgeving voor nieuwe ontwikkelingen zoals synchromodaliteit vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt. De focus van het TNO-onderzoek ligt op het identificeren van de mogelijkheden om regeldruk te verminderen. TNO heeft deze studie kunnen uitvoeren mede op basis van projecten als Extended Single Window en CASSANDRA. Er zijn 30 potentiele mogelijkheden voor regeldruk vermindering aangegeven die voor 250 M aan potentiele jaarlijkse regeldrukvermindering kunnen zorgen. In dit onderzoek is niet alleen gekeken naar de omvang van de regeldruk, maar ook naar irritaties van ondernemers. Kwantificering van regeldrukvermindering heeft plaatsgevonden na de inventarisatie van regeldrukknelpunten. Dit betekent dat hoewel niet alle adviezen een grote kwantitatieve impact hebben, deze voor het bedrijfsleven wel een merkbare regeldrukvermindering betekenen.

10 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 10 / Cross Chain Control Centers (4C) De activiteiten van binnen de SPL-roadmap 4C worden binnen TNO gecoördineerd door Hans Quak. In onderstaand schematische weergave van de roadmap 4C is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt vanuit lopende projecten. TNO zal haar activiteiten over een belangrijk gedeelte van de roadmap 4C verder gaan ontwikkelen, met accent op Governance & business modellen en op de sectoren Bouwlogistiek en Stedelijke distributie. Focus Theme Activity Governance & business modellen Priorities Target F T O M 2020 ontwerp governance x x ontwikkeling business modellen x x incentives, fair share, partnering x x sociale innovatie, mental shift, change, culture x x wettelijke kansen en belemmeringen x x wettelijk kader naar realisatie van 4C trustees x x Modellen voor transitie x x x x NL koploper ketenregie Agro, Food en Tuinbouw x x Cross Chain Control Centers 4C voor sectoren Plug & Play 4C's High Tech x x Chemie en energie x x Fashion en Creatieve industrie x x Bouwlogistiek x x Stedelijke distributie, incl consolidatie & retour x x Health care x x Ontwerp 4C's x x Decision support systemen x x x ICT-ondersteunende Plug & Play x ICT-ondersteunde 4C trustees live x Ontwerp robuuste systemen x x Besparing kosten, congestie en CO2 Toename beladingsgraad Nieuwe business concepten Uitbreiding scope 4C x x x x Opschaling en internationalisering x x x Modellen gericht op betrokkenheid consument x x Gevolgen schone voertuigen voor distributie x x Extra bijdrage bbp door vergroten scope 4C De belangrijkste resultaten zijn: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Governance en business modellen 4C4More Business modellen en modellen voor logistieke samenwerking (allianties) 4C voor sectoren (stedelijke distributie) STRAIGHTSOL 4C4D Sensor City Logistics FREVUE Stedelijke distributie van goederen: business modellen en evaluatieframework Valorisatie van kennis over stedelijke distributie bij diverse locale last mile oplossingen Use cases (in Rotterdam en Assen) en ICT-oplossingen voor stedelijke distributie waarbij data slim wordt gebruikt (smart hubs). FREVUE = Freight Electrical Vehicles in Urban Europe. Inzet van electrische

11 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 11 / 44 4C voor sectoren (bouwlogistiek) SIA-RAAK PRO Logistiek in de Bouw voertuigen voor stedelijke distributie, met pilots in 8 EUsteden, waaronder Utrecht en Rotterdam. Kennis voor MKB-bedrijven in de Bouwsector om hun processen efficiënter te maken en samenwerking te verbeteren Hoogtepunt: Bouwlogistiek In het onderzoek naar verbeteringen in de bouwlogistiek gaat het om: Ketensamenwerking en ketenregie Bedrijfsoverstijgend niveau afstemmen / aansturen van complexe logistieke ketenprocessen in de bouw Informatiecentrum voor inzicht en overzicht in ketenprocessen o 1. informatie verzamelen o 2. data analyse / verrijking o 3. informatie terugkoppeling Onderstaand schema geeft inzicht in het logistieke bouwproces. De komende jaren gaat TNO samen met bedrijfspartners en kennispartners verder werken aan toepassing van 4C in de Bouwlogistiek. Strategisch Tactisch Operationeel

12 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 12 / Bereikbaarheid en Duurzaamheid De bereikbaarheid via multimodale (achterland) netwerken is een belangrijke voorwaarde voor de concurrentiepositie van de Nederlandse logistiek en in het bijzonder voor de roadmap synchromodaliteit. De activiteiten van TNO binnen de maatschappelijke roadmap Bereikbaarheid en Duurzaamheid worden binnen TNO gecoördineerd door Jaco van Meijeren. In onderstaand schematische weergave van de roadmap Bereikbaarheid is aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 en 2013 heeft gewerkt. Daaronder is een schema weergegeven van een aantal kwantitatieve goederenmodellen

13 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 13 / 44 De belangrijkste resultaten op het gebied van bereikbaarheid zijn: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Verkenning, strategie Hoogleraar Tavasszy-TUD De leerstoel heeft als doel strategische informatiesystemen te produceren die nodig zijn om de beleidsagenda op het gebied van goederenvervoer en logistiek te ondersteunen. Infra ontwerp & organisatie Innovatie Goederenmodellen NGI Port Authority Governance NGI Masterplan + Nieuwe strategische goederenmodellen, met name voor multimodaliteit en synchromodaliteit Sturingsmogelijkheden van het HbR voor effectieve en efficiënte varianten van de (Virtuele) Common Rail Terminal [(V)CRT] Robuust Masterplan (dmv DAPP) voor Maasvlakte 2. Verkenning van kwetsbaarheden en robuustheidsacties. Optimale Infra benutting FP7: SPECTRUM Nieuw co-modaal vervoer concept voor: "time-sensitive, low-density-high-value goods (LDHV goods)" HighTool Ontwikkeling van het Strategic High Level Transport Model (2015 gereed); Goederenmodellen op EUniveau voor beleidsmakers NGI Apps voor Haven ICT CBS Transport Data Analytics Onderzoek naar de mogelijkheden om met open data alternatieve IT infrastructuur voor de Rotterdamse haven te maken. Verkenning naar de bruikbaarheid van vervoersdata vanuit bedrijven, aangeleverd naar CBS, voor evaluaties zoals transportstromen, beladingsgraad en CO2- emissies De beoogde activiteiten van TNO binnen de maatschappelijke roadmap Duurzaamheid van de Topsector Logistiek zijn in onderstaand schema weergegeven.

14 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 14 / 44 De resultaten op het gebied van monitoring en impact assessment zijn beperkt gebleven tot één project (COFRET). TNO heeft verder in beperkte mate ondersteuning kunnen geven aan Green Freight Europe. De resultaten op het gebied van Innovatie zijn integraal onderdeel van de andere roadmaps (met name 4C en Synchromodaliteit en Douane). De langere termijn effecten op het gebied van beladingsgraad zullen worden meegenomen in de nieuwe goederenvervoermodellen. Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Monitoren en impact assessment FP7: COFRET Geharmoniseerde berekeningswijze voor de carbon footprint in de context van supply chains; aansluitend op EUstandard EN Hoogtepunt: Port Authority Governance De duurzame bereikbaarheid van de haven van Rotterdam zal in de toekomst onder druk komen te staan. De havenautoriteit heeft behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe sturingsmechanismen waarmee effectiever op de benutting van alle infrastructuur gestuurd kan worden. Deze sturingsmechanismen moeten ontwikkeld worden, in aansluiting op moderne ontwikkelingen rondom informatievoorziening in het vervoer, en infrastructuur beheer, en met aandacht voor wet- en regelgevingsknelpunten. Daarnaast is behoefte aan een effectiviteitsmeting voor de nieuwe sturingsmaatregelen. Hiervoor dient deels nieuw instrumentarium, in de vorm van modellen en simulatietools, ontwikkeld te worden. Dit project is relevant vanwege de aansluiting bij het onderwerp regie op stromen en vanwege de benodigde modelontwikkeling m.b.t. sturingsmaatregelen.

15 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 15 / 44 In fase 2 van het project is de Virtual Common Rail Terminal van Maasvlakte II uitgewerkt. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve analyses zijn de sturingsmogelijkheden van Havenbedrijf Rotterdam uitgewerkt om maximale support en commitment van terminals te verkrijgen voor support van (virtual) common rail varianten. Dit project is door TNO uitgevoerd, samen met Erasmus Universiteit Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam en binnen het Externe programma Next Generation Infrastructures (NGI).

16 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 16 / 44 3 Resultaten Mobiliteit 3.1 Inleiding Het onderzoek in het mobiliteitsdeel wordt aangestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit mobiliteitsdeel zijn verschillende raakvlakken te geven met logistiek, met name op het gebied van de logistieke roadmap bereikbaarheid en duurzaamheid. De vraagsturing is nader beschreven in de Bijstelling 2014 van het Meerjarenprogramma van Thema 8: Logistiek en Mobiliteit 2 Dit hoofdstuk geeft enkele hoogtepunten en een overzicht van resultaten van het programma op de 5 roadmaps binnen het programma onderdeel mobiliteit. De 5 roadmaps (binnen TNO business cases) voor mobiliteit zijn: 1. Slim op reis (gedrag, mobiliteitsbeleid) 2. Robuust op reis (beter benutten, dynamisch verkeersmanagement) 3. Coöperatieve mobiliteit (in-car systemen, testen van effectiviteit) 4. Duurzame mobiliteit (milieu, klimaat) 5. Veiligheid (gedrag bestuurder, infrastructuur en voertuig) De activiteiten van TNO op het gebied van Mobiliteit worden vraaggestuurd vanuit een set van beleidsondersteunende kennisvragen die met het ministerie van IenM zijn opgesteld. Voor elke Business Case zijn door TNO roadmaps opgesteld die goed zijn te koppelen aan de kennisvragen. De kennisvragen en enkele van die roadmaps zijn ter illustratie in paragraaf 3.3 toegevoegd. 3.2 Slim op reis Binnen deze BC hebben we de volgende 3 beleidsondersteunende kennisvragen: Kennisvragen Betrouwbare mobiliteit; Slim op Reis 1. Hoe krijgen we inzicht in mobiliteitskeuzes en -gedrag? Langs welke haakjes is beïnvloeding mogelijk? In hoeverre is de mobiliteitsbehoefte bij verschillende doelgroepen (vergrijzende groep, jongeren) de laatste jaren veranderd? 2. Welke interventies werken wel/niet bij de beïnvloeding van de mobiliteitskeuzes? Welke nieuwe initiatieven uit de samenleving werken en welk doel dienen reisinformatiediensten te hebben? 3. Wat is de wijze van invoering van nieuwe diensten en beleid? Welke rollen zijn er voor de overheid en voor de werkgever? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2013 Mobiliteitsbehoefte GOAL Eindrapport: Actieplan voor onderzoek en beleid voor mobiliteitsbehoeften van een ouder wordende maatschappij. 2 TNO-rapport TNO-060-DTM-2013-R11431

17 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 17 / 44 Interventies die werken Civitas Pointer Eindrapporten: Monitoring en evaluatie (op proces en op effectiviteit) van in totaal ruim 300 stedelijke mobiliteitsmaatregelen Civitas WIKI Tussenrapportage: Methodologie om impact op lange termijn te meten van stedelijke mobiliteitsmaatregelen. Wijze van invoering nieuwe diensten en beleid Sensor City Mobility Enhanced Wisetrip Proefschrift Diana Vonk Noordegraaf Ontwikkeling van services voor persoonlijk reisadvies (MMRA, Reisalarm, Smart Routing) en organisatie en uitvoering van een experiment in Assen. Eindrapport in voorbereiding. Proof Of Concept van een Internationale multimodale reisplanner; TNO heeft intelligentie toegevoegd voor het verwerken van de voorkeuren van reizigers. Proefschrift (concept) met een analyse van succes en faalfactoren van prijsbeleidsimplementatie en attitudes van beleidsmakers en werkgevers Hoogtepunt: Civitas Pointer CIVITAS betekent: City VITAlity Sustainability: Een schoner en beter transport in steden. CIVITAS is een EU initiatief voor ondersteuning en evaluatie van de implementatie van geïntegreerde duurzame en energie-efficiënte stedelijke transport strategieën in Europese steden. CIVITAS POINTER is het deelproject van CIVITAS dat zich richt op de monitoring en evaluatie van de in totaal ruim 300 duurzame CIVITAS maatregelen (EU thema mobiliteit en milieu). In 26 steden verspreid over Europa zijn in de looptijd van dit project deze maatregelen ingevoerd. POINTER heeft het proces van invoering onderzocht en de resultaten van de maatregelen geëvalueerd. TNO heeft met dit project kennis opgebouwd omtrent de effecten van vele soorten maatregelen, beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de EU op het gebied van duurzame mobiliteit en heeft een in de praktijk getest framework voor evaluatie op inhoud en op proces.

18 This image cannot currently be displayed. TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 18 / Hoogtepunt: Sensor City Mobility Sensor City Mobility is een innovatieproject in mobiliteit met aan de horizon één grote stip: reizigers faciliteren om op een eenvoudige manier slimme en optimale reiskeuzes te maken door een persoonlijk reisadvies. Het project beoogt een innovatieslag in reisinformatie- en verkeersmanagementdiensten door het slimmer omgaan met informatie uit sensortechnologie. In 2013 was Assen het living lab waarin een grootschalig praktijkexperiment werd uitgevoerd. In dit experiment hebben ruim honderdvijftig reizigers in en om Assen diverse nieuwe diensten gebruikt voor in de auto of op de smartphone. Het project Sensor City Mobility is uitgevoerd door een consortium van bedrijven en overheid.

19 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 19 / 44 Aan de hand van verschillende inwinbronnen en nieuw te ontwikkelen modellen is informatie (bijv. verkeersvoorspellingen) ontwikkelt en vervolgens gebruikt in verschillende toepassingen op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie ;

20 TNO-rapport 2014 R10375 Voortgangsrapportage 2013 thema VIII Logistiek en Mobiliteit 20 / Robuust op reis Binnen deze BC Robuust op Reis hebben we de volgende 3 kennisvragen afgestemd met Min IenM: Betrouwbare mobiliteit; Robuust op reis Kennisvragen 1. Hoe kunnen we robuuste en betrouwbare mobiliteit van het wegennet bepalen en verbeteren? 2. Hoe integreren we het stedelijk mobiliteitsbeleid met ruimtelijke ontwikkelingen (Urban Mobility)? 3. Hoe werken maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en ITS, op individueel en collectief niveau? En hoe werkt een mix daarvan? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2013 Bepalen en verbeteren robuuste en betrouwbare mobiliteit Stedelijk mobiliteitsbeleid Mix van maatregelen op gebied van verkeers management Robuust Mobiliteitsysteem Robuust Basisnet Probabilistisch modelleren INCAH Kennis voor Klimaat Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement Den Haag TrafficQuest Model voor Betrouwbare mobiliteitssystemen, multimodaal en van deur-totdeur, inclusief OV en multimodale knooppunten Robuustheid van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen vanuit fileperspectief Verkeersmodel waarin onzekerheid en betrouwbaarheid zijn meegenomen Model voor de bepaling van de invloed van weer / klimaatverandering op weginfrastructuur. Adaptatiemaatregelen. Modelevaluatie voor het pilotgebied DDVM in Den Haag Kennisplatform (state of the art studies, richting geven aan nieuwe ontwikkelingen en beantwoording van vragen) voor Verkeersmanagement en - informatie voor RWS, TUD en TNO Hoogtepunt: Betrouwbaarheid van deur tot deur reistijden Onderstaand een data-analyse van reistijd-onbetrouwbaarheid en de bijdrage hierin van incidenten (rood ingekleurd).

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Trade Compliance: Een last of een kans? VLM Workshop 18-11-2014

Trade Compliance: Een last of een kans? VLM Workshop 18-11-2014 Trade Compliance: Een last of een kans? VLM Workshop 18-11-2014 Agenda Opening Introductie Doel van de bijeenkomst Netwerk Trade Compliance Wat is Trade Compliance? Uitdagingen voor Trade Compliance Innovaties

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot Trends en ontwikkelingen Paul de Vos paul.de.vos@rhdhv.com in voor in relatie tot railvervoer Bruggen bouwen Bruggen bouwen voor de toekomst van het spoor Page 2 Is of wordt het beter op het spoor? Dienstverlening?

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

EU beleid stedelijke mobiliteit

EU beleid stedelijke mobiliteit EU beleid Stedelijke Mobiliteit en de voorbereidingen voor de 2013 'Urban Mobility Package' Brugge 26 februari 2013 Monique VAN WORTEL Clean Transport and Sustainable Urban Mobility (DG MOVE C1) EU beleid

Nadere informatie

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016 De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector 25 mei 2016 Agenda Serious gaming lijkt overal op te komen in de logistiek. Een bekend en veel gebruikt voorbeeld van serious gaming

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu TNO-rapport TNO 2015 R10185 Meerjaren Speurwerkprogramma's 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

NWO-propositie voor de Topsector Logistiek

NWO-propositie voor de Topsector Logistiek NWO-propositie voor de Topsector Logistiek Concrete acties voor 2012-2013 Innovatiecontract De Uitvoeringsagenda voor de Topsector Logistiek beslaat alle activiteiten en initiatieven die bijdragen aan

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

wao innovation for life Meerjarenprogramma Topsector Logistiek en Mobiliteit Bijstelling 2017 TNO-rapport TNO 2016 R11229

wao innovation for life Meerjarenprogramma Topsector Logistiek en Mobiliteit Bijstelling 2017 TNO-rapport TNO 2016 R11229 wao innovation for life TNO-rapport TNO 2016 R11229 Meerjarenprogramma 2015-2018 Topsector Logistiek en Mobiliteit Bijstelling 2017 Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tn

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Innoveren voor meer en beter transporteren. Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector?

Innoveren voor meer en beter transporteren. Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Innoveren voor meer en beter transporteren Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Panteia 18 januari 2013 Nederland Topsectorenbeleid Versterken van concurrentiepositie Doen waar

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek 2015

Ronde Tafel Gesprek 2015 Ronde Tafel Gesprek 2015 BENCHMARK 2014, 2015 EN 2016 Waar staan we in onze benchmark, wat zijn de belangrijkste kernpunten en hoe rollen we dit verder uit. Onderzoeksplatform SUTO Bench mark Prestatiemanagement;

Nadere informatie

Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek?

Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek? Als de taal volmaakt was, Zou de mens ophouden te denken, Paul Valéry (1871-1945) Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek? Wetenschappelijke aanpakken voor de softe kant Onderzoekers:

Nadere informatie

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting,

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting, / solution partner of the at TU/e De vraag Samenhangende vraagstellingen mbt openbare verlichting: Mogelijke vervanging van 21.000 lichtmasten in de stad Strategie die breder kijkt dan energiebesparing

Nadere informatie

INNOVATIE VERKENNING INBOUND. Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol

INNOVATIE VERKENNING INBOUND. Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol INNOVATIE VERKENNING INBOUND Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol Project introductie Wie? Waarom? INNOVATIE VERKENNING INBOUND Hoe? 2 Project introductie Positioning: MAINPORT PROGRAMMA Informatiegestuurde

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij TU Delft Data Hub Functional Modules Your Application

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Gaston Halders (Enexis) Arjan van Diemen (TNO) Derek Rodenberg (KPN) Energie Informatie Agenda Introductie sprekers Projectachtergrond Het

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility Samen werken aan randvoorwaarden voor versnelling en opschalen van implementatie Programma 13:00 13:10

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Any color so long as it is green

Any color so long as it is green Any color so long as it is green Duurzame mobiliteit op lokaal niveau Richard Smokers Attero Minisymposium, Duurzame mobiliteit, Wijster, 2 Any color so long as it is green Inhoud Uitdagingen Wat valt

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Consortium partners. De toekomst van internet logistiek. Project 1: network optimization. Project 3: Local Logistics. Project 2: One Shopping Cart

Consortium partners. De toekomst van internet logistiek. Project 1: network optimization. Project 3: Local Logistics. Project 2: One Shopping Cart Consortium partners Slide 1 Slide 2 De toekomst van internet logistiek Prof. dr. Kees Jan Roodbergen Supported by: Project 1: network optimization Currently ongoing projects Slide 3 To design methods for

Nadere informatie

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Maintenance Oktober 2016 World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Noordzee Baltics corridor

Noordzee Baltics corridor Noordzee Baltics corridor Datum RVO.nl infodag CEF/TEN-T 29 oktober 2014 TEN-T corridors 9 corridors: 1. Balt-Adriatic 2. Northsea-Baltic 3. Mediterranean 4. Orient/east-med 5. Scandinavian-mediterranean

Nadere informatie

Your Logistics Solution Provider. Sessie 3.2 Ingebruikname van een Douane Entrepot Woensdag 19 april 2017: 14:20-15:05

Your Logistics Solution Provider. Sessie 3.2 Ingebruikname van een Douane Entrepot Woensdag 19 april 2017: 14:20-15:05 Your Logistics Solution Provider Sessie 3.2 Ingebruikname van een Douane Entrepot Woensdag 19 april 2017: 14:20-15:05 Douane entrepot op WMS-dag Marco Pieplenbosch Managing director Bert Wermer Directeur

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder?

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Tim Lemoine WTCB Hoofdadviseur Dienst BIM en informatietechnieken tim.lemoine@bbri.be Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? - 13-05-16 - Pagina 1

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Smart Cities and Communities Initiative Financieringsmogelijkheden binnen 7KP

Smart Cities and Communities Initiative Financieringsmogelijkheden binnen 7KP Smart Cities and Communities Initiative Financieringsmogelijkheden binnen 7KP Lut Bollen, 26 oktober 2011 Overzicht Europese beleidskader Smart Cities and Communities Initiative Karakteristieken Bouwstenen

Nadere informatie

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Workshop Nationale Distributie Dag Nijmegen, 15 oktober 2015 Liesbeth Staps-Brugemann Program Manager TKI Dinalog Kees Verweij Partner Buck

Nadere informatie

Smart Mobility Amsterdam. Tijs Roelofs X Smart Mobility Manager X CTO X City of Amsterdam

Smart Mobility Amsterdam. Tijs Roelofs X Smart Mobility Manager X CTO X City of Amsterdam Smart Mobility Amsterdam Tijs Roelofs X Smart Mobility Manager X CTO X City of Amsterdam Inhoud 1. Mobiliteit in Amsterdam 2. Smart Mobility trends 3. Innovatie strategie & projecten 4. Amsterdam MaaSterplan

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 SimSmartMobility: inzicht in de effecten van Smart Mobility maatregelen door simulatie Isabel Wilmink TNO Thijs Muizelaar Connecting Mobility Hans van Lint Technische

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS

ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS Definitie: Een Cross Chain Control (of Collaboration) Center (4C) is een regiecentrum van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk gecoördineerd en

Nadere informatie

NWO-bijdrage voor de Topsector Logistiek voor

NWO-bijdrage voor de Topsector Logistiek voor NWO-bijdrage voor de Topsector Logistiek voor 2014-2015 Inleiding De NWO-bijdrage aan de Topsector Logistiek bestaat voor een groot deel uit het nieuwe programma Duurzame logistiek. Dit programma komt

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Smart Mobility ronde tafel Security

Smart Mobility ronde tafel Security Smart Mobility ronde tafel Security JAARPLAN 2016 GJA DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU JAARPLAN 2016 Smart Mobility ronde tafel Security Doelstelling De landelijke ronde tafel Security heeft als doel om

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Hand in hand, kameraden Samen op weg naar een duurzaam bereikbare haven

Hand in hand, kameraden Samen op weg naar een duurzaam bereikbare haven Hand in hand, kameraden Samen op weg naar een duurzaam bereikbare haven Jaco van Meijeren Wieger Savenije Lóri Tavasszy Bart Kuipers Harry Geerlings CVS, 24 november 2006 Achtergrond TRANSUMO (TRANsition

Nadere informatie

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij Verandering in Logistiek Twente Denken vanuit netwerken Kees Verweij Principal Consultant Lid Stuurgroep Synchromodaal Transport 22 januari 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

Intelligent Transport Systems (ITS) Hoe innovaties in voertuigtechniek en ICT de toekomst van mobiliteit gaan bepalen

Intelligent Transport Systems (ITS) Hoe innovaties in voertuigtechniek en ICT de toekomst van mobiliteit gaan bepalen IA Brussel Davy Pieters, meer informatie: www.ianetwerk.nl Intelligent Transport Systems (ITS) Hoe innovaties in voertuigtechniek en ICT de toekomst van mobiliteit gaan bepalen Auteur: Edoardo Felici (Rijkstrainee),

Nadere informatie

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing Grensoverschrijdend Interoperabel ticketing Bas van Os en Bas van Weele Dag van de Rail Utrecht, 21 juni 2017 Inhoud Probleem en oplossing Account-BasedReizen en EUROPEAN Travellers Club Waarom? vanuit

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute

Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute 1 Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute

Nadere informatie

EDA huidige situatie. Presentatie voor NIDV KG Europa. André Mom 7 januari 2015

EDA huidige situatie. Presentatie voor NIDV KG Europa. André Mom 7 januari 2015 EDA huidige situatie Presentatie voor NIDV KG Europa André Mom 7 januari 2015 EDA huidige organisatie Claude-France Arnould, tot 15/01/2015 Head of the EDA: Federica Mogherini Rini Goos Roland Van Reybroeck

Nadere informatie

Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET)

Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET) Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET) Ilse Harms, Connecting Mobility, Diana Vonk Noordegraaf, DITCM Innovations, Matthijs Dicke, DITCM Innovations.

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

E-Services Economy. prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl

E-Services Economy. prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl E-Services Economy prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl Hoogleraar Ontwerp en Implementatie van Informatiesystemen Management & Governance Universiteit Twente 1 Inhoud Algemene

Nadere informatie

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016

Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda. TT Circuit Assen, 16 juni 2016 Sensor City Presentatie meeting Digitale Steden Agenda TT Circuit Assen, 16 juni 2016 1 Focus op sensor technologie Elementen van Living Lab Assen Living Lab: open innovatiesysteem gericht op de gebruiker

Nadere informatie

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 0 1 Outline A. Nieuwe ontwikkelingen; wat is het speelveld? B. Hoe ziet de toekomst

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Geïntegreerde netwerken en knooppunten: veranderingen in de maatschappij Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Project uitwerking en planvoorbereiding Advies verkenningen Onderzoek duurzame stedenbouw

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

7 Februari 2013 Paul Rooijmans. 4e Practical Knowledge Café

7 Februari 2013 Paul Rooijmans. 4e Practical Knowledge Café 7 Februari 2013 Paul Rooijmans 4e Practical Knowledge Café Stellingen voor vanmiddag Hoe kan OV-chipkaart informatie tot nut zijn? Waarom zijn jaarkaarten en leaseauto s dramatisch? Waarom is het nu anders

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

TOEKOMST WEGTRANSPORT

TOEKOMST WEGTRANSPORT TOEKOMST WEGTRANSPORT.. WEG VAN DE (SNEL) WEG..? Dr. D.A. (Dick) van Damme Lector Mainport Logistiek Hogeschool van Amsterdam Tilburg 4 februari 2016 1 AGENDA 1. Ontwikkelingen logistiek 2. Innovaties

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie