jaarverslag 2010 vrijwilligerswaarde Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2010 vrijwilligerswaarde Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij"

Transcriptie

1 jaarverslag 2010 vrijwilligerswaar Koninklijke Nerlandse Redding Maatschappij

2 Dit jaarverslag is te vinn op colofon TEKST KNRM-Kees Brinkman LAY-OUT Jeroen Jager, Studio Jerombo Amsterdam PRODUCTIE Spir Graphics, Noordwijk postadres KNRM Postbus AK IJmuin Internet Kantoor en werkplaats Haringka CP IJmuin telefoon: telefax: BanKrelaties nerland ING Rabobank Inschrijvingsnummer Kamer Koophanl inhoudsopgave 9 samenvatting redn en helpen 20 raad toezicht en directie 28 radio medische dienst 34 BelangheBBenn 36 Financieel verslag organisatieprofiel 58 evaluatie jaarplan 90 reddingstations en reddingvloot Uw gift daag is morgen een redding Word Redr aan wal Fotoverantwoording Arie Dijk (omslag), Jan Koning (1, 27, 35, 41b), Ruben Meijerink (2,3), Kustwacht (25), Dick Teske (29, 41a), waar geen vermelding staat is foto afkomstig uit het archief KNRM. Dit jaarverslag is in omg te klein om alle reddingen, donateurs, loffelijke initiatieven, schenkingen, vrijwilligersinitiatieven enzovoorts volledig te beschrijven. Daarom is slechts een selectie gemaakt artikelen die in 2010 gepubliceerd wern in het blad De Reddingboot. Dit laat onverlet dat KNRM trots en dankbaar is dat zo veel mensen organisatie en haar mewerkers een warm hart toedragen.

3 Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 1

4 vrijwilligerswaar wing, wege het ontbreken een betrouwbare taxatie een mensenleven. Hoe waarvol vrijwilligerswerk is komt niet alleen tot uiting in het resultaat hulpverlening. Ook motivatie vrijwilligers impliceert een waar voor het individu. Vrijwilligerswerk schenkt voldoening, die niet is uit te drukken in een financiële beloning. Stuk voor stuk geven redrs KNRM aan dat beloning hun werkzaamhen vooral zit in redding zelf. Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar mannen en vrouwen zetten zich vrijwillig in voor 2011 is het Europees Jaar vrijwilligerswerk. Het thema geeft aandacht en waarring aan een gemobiliseer werkkracht ongeken omg. Zonr vrijwilligerswerk bestaat er geen morne samenleving zoals wij die zelfsprekend vinn. Ongemerkt levert iereen wel een vrijwillige bijdrage aan maatschappij. Dat gaat zó natuurlijk, dat je er geen erg meer in hebt. Tegelijkertijd merken we daardoor vrijwillige inzet anren vaak niet eens op. In veel gevallen vindt dat een oorzaak in totaal verzorg staat waarin we verkeren. In loop r jaren ontstaan door overheid die niets aan het toeval wil overlaten. Zo lijkt het in hulpverlening in Nerland bijna ongebruikevrijwilligerswaar lijk om vrijwilligers in te zetten. Niets is minr waar. Bij alle hulpdiensten vormen vrijwilligers een belangrijk potentieel aan inzetbaar personeel. Dag en nacht, 24 uur per dag. De waar vrijwilligerswerk is bijna onschatbaar. De KNRM brengt ze waar al jaren tot uiting in haar jaarverslag, om aan te geven wat vrijwilligers toevoegen aan jaarlijkse donaties duizenn donateurs. De toegevoeg waar zit niet alleen in arbeidsuren, maar vooral in voorkomen scha door tijdige hulpverlening. Daarbij schat KNRM uitsluitend materiële waar en laat scha voorkomen lichamelijk letsel nog buiten beschou- Koninklijke Nerlandse Redding Maatschappij. Niet elke dag voor een redding, maar wel 24 uur per dag beschikbaar. Ze staan klaar voor échte reddingen en dankbare hulpverleningen. Maar ook voor onrhoud aan het materieel en voor opleidingen en oefeningen om voorbereid te zijn. De vergoeding die zij ontgen bedraagt 1,25 per uur en, als het meezit, een warme dankbare hand iemand die geholpen werd. En juist om dat laatste is het meesten te doen. Die ene succesvolle redding of die hulpverlening, die veel ellen heeft voorkomen, doet veel meer dan een paar euro s in bemanningpot. Die drijfveer om vrijwilligerswerk te doen is onschatbare waar. Vrijwilligerswerk is professioneel Bij KNRM wordt professioneel vertaald in vakmanschap en zeemanschap. Vakmanschap heeft niets te maken met betaald of onbetaald werk. Dat heeft te maken met ervaring, levenswijsheid, kennis en passie. Hart voor zaak. Zeemanschap en professionaliteit komen met jaren. Je wordt niet als redr geboren, maar het helpt wel als je er jongs af aan mee wordt grootgebracht. Het is een grote uitdaging om voor toekomst KNRM kennis en ervaring professionele vrijwilligers door te geven aan nieuwe, jonge en enthousiaste vrijwilligers. Een el die kennis kun je onrwijzen, maar een groter el alleen ervaren. 2 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

5 Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 3

6 In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over activiteiten volgen entiteiten: Stichting Koninklijke Nerlandse Redding Maatschappij, Exploitatiestichting ten behoeve Koninklijke Nerlandse Redding Maatschappij en KNRM BV, allen gevestigd te IJmuin. De stichting KNRM is bestuurr Fondsen op Naam: Stichting I.M. Raath en Stichting Heln r Zeefonds Prins r Nerlann, statutair gevestigd te Rotterdam. Tevens is stichting KNRM bestuurr stichting Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding Schipbreukelingen, statutair gevestigd te Rotterdam en Vereniging ex-reddingboten NZHRM, statutair gevestigd te Enkhuizen. Deze rechtspersonen verrichten geen activiteiten. CBF keurmerk De Koninklijke Nerlandse Redding Maatschappij is hour het keurmerk voor verantwoor werving en besteding gedoneer geln, toegekend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Hertoetsing vond in 2010 plaats, zonr aanmerkingen. Rangschikking ANBI De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogen instelling (ANBI) en valt als zodanig voor betaling schenkings- en successierechten onr het 0%-tarief. Certificering ISO 9001 De KNRM is hour het certificaat ISO 9001 voor fondsenwerving en onrsteuning aan reddingstations op het gebied : werving, kwaliteit en zorg en voor mewerkers, operationele gereedheid en materieelbeheer. Deze certificering betreft bedrijfsprocessen het hoofdkantoor en werkplaats in IJmuin. VRIJWILLIGERSTROUW De ene vrijwilligers vertrekt binnen een jaar, anr blijft KNRM meer dan 30 jaar trouw. Een voorbeeld: Arie Boon (54) Het reddingwerk is mij met paplepel ingegoten. Mijn var zat er ook bij en ik kon niet wachten tot ik oud genoeg was. Na 30 jaar, waar 20 jaar als schipper, stop ik er nu mee. Ik kan wel zeggen dat me dat heel veel moeite kost. Op je 55 e word je geacht afscheid te nemen. Dispensatie is wel mogelijk, maar daar wil ik niet aan beginnen. We gaan op Vlieland drie naar negen (plaatsvergen) schippers en dat betekent dat ik vaker niet dan wel mee zal kunnen als pieper gaat. Bovendien nk ik dat ik me onbedoeld toch te veel met zaak zou gaan bemoeien. Maar ik wil mijn opvolgers niet voor voeten lopen. Ik heb in al die jaren veel zien veranren. Vroeger konn we maximaal 8 mijl per uur, tegenwoordig 30. En dan al die morne apparatuur, zoals gps en kaartplotter. Heel interessant, maar je moet het wel bijbenen. Als je een tijdje niet gevaren hebt, dan raak je eruit. Tegen mijn opvolgers zou ik willen zeggen: doe het zoals ik het altijd gedaan heb. Met volle inzet. 4 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

7 voorwoord 2011 is het Europees jaar het vrijwilligerswerk. Een belangrijk thema, want zonr vrijwilligers zou samenleving er anrs uit zien. De belangeloze, vaak volledig onbetaal, inzet vrijwilligers vertegenwoordigt een enorme waar. Waar die in geld is uit te drukken, maar tegelijkertijd onschatbaar is door aard en het resultaat het vrijwilligerswerk. Bij KNRM draait alles om vrijwilligerswerk. De reddingstations en het reddingwerk kunnen niet bestaan zonr vrijwilligers. Met hart en ziel zijn velen al jaren verbonn aan hun station. Het unieke karakter KNRM trekt nog altijd nieuwe bemanningslen. De hulpverleningen en reddingen, die zij in teamverband uitvoeren, maakt er een hechte groep, die successen en drama s met elkaar elt. Ook dat geeft een verbonnheid die heel bijzonr is. De onrsteunen hoofdorganisatie in IJmuin zorgt voor instandhouding vloot en materieel en faciliteert vrijwilligers, zodat zij veilig hun werk kunnen doen. Door het werven fondsen, donaties en nalatenschappen, blijft KNRM in staat dit uit vrijwillige bijdragen te bekostigen. Het jaarverslag 2010 KNRM geeft een getailleerd beeld plannen en realisatie in het verslagjaar. Alles is gerelateerd aan prestatie-indicatoren voor onrsteuning aan reddingstations op het gebied werving, kwaliteit en zorg en voor mewerkers, operationele gereedheid en materieelbeheer. Op 2010 kunnen we met een goed gevoel terugkijken. Met dank aan donateurs, Redrs aan wal grote waar. Met inzet redrs en reddingmidlen werd hulpverlening op het water 24 uur per dag gegaranerd. Er n zich geen grote technische incinten of schas voor en in financieel opzicht verliep 2010 positief. Uiteinlijk telt alleen het resultaat. Dit wordt bepaald door vrijwilligers. Zowel in vrijwillige bijdragen donateurs, als in het aantal geredn dat door vrijwilligers aan wal wordt gebracht. Tussen dit begin en eind spelen nog veel meer vrijwilligers een rol. Onmisbare schakels in organisatie. De beroepsorganisatie in IJmuin is zich daar goed bewust en zal 2011 aangrijpen om vrijwilligersorganisatie verr te versterken. C. Duyvendijk R.A. Boogaard Voorzitter Directeur Zeiljacht Frida in problemen Katwijk en Scheveningen_15 augustus 2010_Wind NNW7_ Inzet reddingboten De Redr en Kitty Roosmale Nepveu foto: Arie Dijk Het zeiljacht Frida was zondagmorgen vertrokken uit haven IJmuin en onrweg naar Stellendam. Voor Katwijkse kust brak het roer en raakte het scheepje stuurloos. De windkracht was 7 beaufort, golfhoogte ongeveer drie meter. De Engels spreken bemanning gaf hierop een noodoproep. Rond uur was reddingboot De Redr uit Katwijk ter plaatse en zette twee opstappers over. Er wern inmidls windstoten gemeten tot 8 beaufort. Bij eerste sleeppogingen brak mast Frida en viel in zee. Nadat mast was geborgen, kon sleepverbinding worn hersteld. De drie opvarenn wern uit veiligheidsoverwegingen op De Redr overgezet. De Frida werd met hulp Scheveningse reddingboot Kitty Roosmale Nepveu naar jachthaven Scheveningen overgebracht. Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 5

8 DUITS JACHT BRANDT VOLLEDIG UIT DEN HELDER/CALLANTSOOG/PETTEN_3 SEPTEMBER 2010_ WIND NW2_INZET REDDINGBOTEN JOKE DIJKSTRA, KOEN OBERMAN EN DOLFIJN DUITS JACHT BRANDT VOLLEDIG UIT DEN HELDER/CALLANTSOOG/ PETTEN_3 SEPTEMBER 2010_ WIND NW2_INZET REDDING- BOTEN JOKE DIJKSTRA, KOEN OBERMAN EN DOLFIJN Op vrijdag 3 september wern reddingstations Den Helr, Callantsoog en Petten gealarmeerd voor een zeiljacht dat in brand stond voor kust Callantsoog. De twee opvarenn hadn het schip al verlaten en zaten in een rubberboot. Reddingboot Koen Oberman was als eerste ter plaatse. De reddingboot Joke Dijkstra arriveer kort daarna met blusmidlen, maar er was geen houn meer aan: mast 17 meter lag al gesmolten in het water. Toen brand onr controle was, was er weinig het zeiljacht over. Aan bakboordzij was romp al geeltelijk weggesmolten. Besloten werd om Dolfijn het wrak naar het strand te laten slepen, zodat het daar eventueel op een dieplar afgevoerd kon worn, maar scha was zo groot dat het wrak zonk. NOODOPVANG VOOR NEGEN DRENKELINGEN SCHEVENINGEN_17 SEPTEMBER 2010_WIND NW6_INZET REDDINGBOOT KITTY ROOSMALE NEPVEU EN BELUGA Rond uur sloeg vlak voor Scheveningse haven een rubberboot met negen personen om. De rubberboot was na een korte trip op zee onrweg naar binnen, toen een hoge golf achter in boot sloeg. De boot kwam vol water te staan en buitenboordmotor sloeg af. Hierdoor kwam het scheepje dwars op golven te liggen, waarna het bij volgen breker omsloeg. Alle negen personen lagen hierna in zee. Direct werd alarm gegeven. De Kitty Roosmale Nepveu en het kusthulpverleningsvoertuig kwamen direct in actie. Brandingsurfers naast het havenhoofd zagen wat er was gebeurd en schoten direct te hulp. Zij probeern drenkelingen in veiligheid te brengen. De Kitty Roosmale Nepveu nam vlak voor blokken het havenhoofd twee personen aan boord. Een mannen had hoofdletsel NOODOPVANG VOOR NEGEN DRENKELINGEN SCHEVENINGEN_17 SEPTEMBER 2010_WIND NW6_INZET REDDING- BOOT KITTY ROOSMALE NEPVEU EN BELUGA en was onrkoeld. Zijn hoofdwond werd verzorgd en hij werd aan boord in onrkoelingbrancard gelegd. Het kusthulpverleningsvoertuig ving onrtussen op het strand drenkelingen op die door surfers naar het strand wern gebracht. Allemaal hadn ze het vreselijk koud en sommigen hadn veel zeewater en benzine binnengekregen. Alle personen op het strand wern in truck voorzien kens en thermomateriaal. Toen bleek dat iereen uit het water was, bracht truck mensen naar het boothuis. Daar stond ambulancepersoneel klaar om mensen verr te onrzoeken. Gezien toestand drenkelingen werd er direct om meer ambulances gevraagd. Na onrzoek moesten zes personen met ambulances naar diverse ziekenhuizen in Den Haag worn gebracht voor verre behanling. De bemanning truck vertrok weer naar strand om rubberboot, die nog steeds onrsteboven voor kust dreef, te bergen. Het vaartuigje werd overgebracht naar het boothuis. 6 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010 foto: Dick Teske

9 doelstelling De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen hulp en bijstand aan hen die voor Nerlandse kust - daaronr me begrepen het IJsselmeer, Wadnzee, Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen en al zulke overige gebien als onr voorafgaan goedkeuring Raad Toezicht door Directie te bepalen - in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in stand houn een radio medische dienst, zome al hetgeen met het vorenstaan verband houdt of daartoe bevorrlijk kan zijn. Het beleid op het gebied operationele inzetbaarheid materieel, personeel en financiën is gestoeld op drie uitgangspunten: 1. Redn is kosteloos voor hulpvrager. 2. Redrs zijn professionele vrijwilligers. 3. Redrs aan wal dragen vrijwillig financieel bij. De praktische uitwerking doelstelling mensen redn is kerntaak KNRM, maar binnen organisatie Redding Maatschappij gebeurt meer dan alleen het beantwoorn noodsignalen. Om hulp te kunnen garanren moeten mensen en midlen beschikbaar zijn. De hele organisatie is gericht op kwalitatieve en kwantitatieve invulling die beschikbaarheid. Dit jaarverslag beoogt inzicht te geven en verantwoording af te leggen over het gevoer beleid om dat te bereiken. Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Missie en visie Missie Mensen redn. Snel, professioneel en kosteloos. Visie De KNRM is erken hulpverlener op zee en in het werkgebied Nerlandse Kustwacht. Redn en helpen op het water kent een professionele voorbereiding. De uitvoering sluit aan op hulpverleningsketen op het land. Kwaliteit mensen en materieel is hoog niveau. Kernpunten Het vrijwilligerskarakter KNRM vereist erkenning belangeloze en moedige inzet vrijwillige reddingbootbemanningen. De onafhankelijkheid KNRM waarborgt snelle besluitvorming, die past bij directe beschikbaarheid reddingboten en redrs, onr alle weersomstandighen, op elk moment dag. Het vertrouwen en waarring het publiek en donateurs zijn essentieel voor een stevig en noodzakelijk maatschappelijk draagvlak. Redn op het water vraagt om hoogste staat paraatheid, kwaliteit redrs en materieel. Reddingboten en -materieel zijn innovatief en hoogwaardige kwaliteit. Fondsenwerving is noodzakelijk, heeft een ingetogen karakter en is gericht op persoonlijke aandacht en contact. Continuïteit in gegaranerd reddingwerk vraagt om een gelijke financiering. Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 7

10 winterweer De ijzige omstandighen begin 2010 zorgn ervoor dat KNRM-bemanningen heel wat keren moesten uitrukken om in nood geraakte vissers en schaatsers uit hun benar positie te bevrijn. En soms ook dieren! BAMBI GERED HINDELOOPEN_30 DECEMBER_wind n04_inzet reddingboot alida Via Kustwacht kreeg station Hinloopen rond half vier s middags een wel heel bijzonre melding. Wanlaars hadn gerapporteerd dat er in buurt Gaast (nabij Makkum) een ree door het ijs was gezakt. De ree af land benaren was geen optie, wege een rietsrook zo n driehonrd meter. Op ongeveer anrhalve kilometer uit kust zijn twee bemanningslen boord gestapt. Na een tocht een kilometer door ondiep water en op hann en knieën kruipend over het ijs, waarbij ze er af en toe doorheen zakten, bereikten mannen uitgeputte jonge reebok. Het beestje werd op nek genomen en naar vaste wal gebracht, waar dierenambulance het overnam. ONGEWONE SLEEPKLUS EGMOND AAN ZEE_2 JANUARI_INZET KHV-TRUCK Sleetje rijn, dat was een tijd gelen. Toen duinen zo besneeuwd waren als in begin januari, waren dan ook overal sleeën kinren te zien, al dan niet vergezeld door hun ours. Voor een die ours verliep die twee januari anrs dan verwacht. De man kwam bovenop een duin ten val, waardoor zijn schour uit kom schoot. In eerste instantie werd Egmondse Reddingsbriga gealarmeerd. Maar plek was zo lastig te bereiken dat ook inzet KHV KNRM gewenst was. Met enig kunst- en vliegwerk werd wervelplank ambulance reddingsbriga omgetoverd in een slee waarmee man langs glad duinhelling naar benen werd gebracht. Daar bleek dat ambulance geen grip Meerre ijsincinten op Gouwzee Marken Marken_januari en februari foto: Niels Dekkers meer had in sneeuw, waarop KHV-bemanning een sleep maakte en ambulance vlot trok. Die vervoer man naar het Medisch Centrum Alkmaar. VASTGELOPEN DENEN LAUWERSOOG_26 JANUARI_WIND O2_INZET REDDINGBOOT GEBROEDERS LUDEN De Gebroers Lun, die in 1996 werd vergen door een snellere reddingboot, is in 2006 aangekocht door een stichting die historische, in 1965 in vaart genomen motorreddingboot wil behoun voor het nageslacht. Vanwege winterse omstandighen lag ou dame stand-by bij reddingstation Lauwers BAMBI GERED HINDELOOPEN_30 DECEMBER foto: bemanning Hinloopen oog. En voor twee keer ze winter maakte KNRM dankbaar gebruik haar aanwezigheid, dit keer bij het ontzetten een Deense visserskotter, die bij Zoutkamperlaag was vastgelopen in het ijs. Met zijn 53 ton ploeg Gebroers Lun door het kraken en scheuren ijs, en maakte weg vrij voor houten kotter. In vissershaven Lauwersoog aangekomen, bedankte Deense bemanning ploeg Gebroers Lun hartelijk. Meerre ijsincinten op Gouwzee Marken Marken_januari en februari In maann cember, januari en februari hebben hulpdiensten op Marken het druk gehad met incinten op het ijs. De KNRM en vrijwillige brandweer zijn meermalen uitgerukt, onr anre voor een vrouw met een schelbasisfractuur, een man met een gebroken heup, een man met een gebroken sleutelbeen en een vrouw met een gebroken kuit- en scheenbeen. De bemanning station Marken heeft samen met vrijwillige brandweer een systeem ontwikkeld voor hulpverlening op het ijs. De hulpverleners vrijwillige brandweer kunnen niet ver het ijs op, omdat hun uitrusting dat niet toelaat. De overlevingspakken KNRM maken dat bemanning snoods uit een wak kan opereren. Op 6 januari hield KNRM een praktijkoefening op het ijs, samen met vrijwillige brandweer. Op allerlei manieren werd uitgeprobeerd hoe redding een drenkeling het snelst ging. Hiervoor hadn instructeurs tevoren een bijt gezaagd in het ijs. 8 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

11 mensen redn samenvatting 2010 in 2010 bestond KNRM uit: vrijwilligers 10 beroepsschippers 42 mewerkers (fte s) 29 lifeguards (vakantiekrachten) Redrs aan wal 42 reddingstations 70 reddingboten 19 kusthulpverleningsvoertuigen 14 waterdichte tractoren/lanceervoertuigen 48 (drijven) boothuizen en bemanningverblijven Mensen redn Elke noodoproep werd beantwoord reddingen en hulpverleningen wern uitgevoerd. 753 radio medische adviezen wern gegeven door artsen KNRM Radio Medische Dienst mensen wern in veiligheid gebracht. Statistisch is 1% (34 personen) daadwerkelijk het leven gered en is 10% uit gevaarlijke situaties bevrijd. De KNRM lifeguards op Terschelling (proefproject in 2010) verrichtten 364 hulpverleningen, waar 339 voor EHBO, 15 voor zwemmers en 10 voor verdwaal kinren. Snel Vrijwilligers waren dag en nacht beschikbaar. Binnen tien minuten na alarmering voeren zij uit. Nieuwe reddingboten wern gestationeerd in Veere en Elburg. Aan 13 reddingboten werd groot periodiek onrhoud verricht. Het nieuw digitale beschikbaarheidssysteem ASK was voor alle vrijwilligers beschikbaar. Convenanten tussen KNRM, Kustwacht en veiligheidsregio s wern vastgesteld voor snelle en efficiënte hulpverlening. Professioneel De nieuwe opleidingsstructuur voor aankomend opstappers is geïntroduceerd. Opleidingen vragen nog steeds veel aandacht. Nog niet alle doelstellingen hierin zijn behaald. De samenwerking met opleidingsinstituten begint vruchten af te werpen. De aanstelling lokale Coördinatoren Oplein en Oefenen moet opleidingsbehoefte zichtbaarr maken. Kosteloos Hulpverlening werd kosteloos uitgevoerd. Om het reddingwerk te bekostigen wern duizenn donaties ontgen, ook geredn. financiële kengetallen 2010 Baten eigen fondsenwerving Besteed aan doelstellingen Kosten beheer en administratie Wervingskosten baten Resultaat beleggingen 7% Kostenpercentage fondsenwerving 24,2% Doelbestedingspercentage lasten 77,3% Doelbestedingspercentage baten 121,7% toegevoeg waar 2010 Toegevoeg waar het vrijwilligerswerk Impact uitgedrukt in schabeperking door KNRM Toegevoeg KNRM-waar 2,51 Conclusies Aan elke gedoneer euro voegen vrijwilligers en vrijwilligerswerk KNRM 2,51 aan waar toe. Aandacht voor vrijwilligers staat voorop. Investeren in opleidingen en materieel is voor inzet professionele vrijwilligers een voorwaar. Zorgvuldig omspringen met gevraag en geïnvesteer tijd vrijwilligers is een voorwaar voor langdurig behoud vrijwilligers voor reddingorganisatie. Intensieve watersport en veranringen in het gebruik het zee- en kustgebied, bijvoorbeeld door windmolenparken en kustbeschermingsmaatregelen, vergen aandacht en voorbereiding op diverse soorten hulpverleningen. Versterking plaatselijke commissies en een goe taakverling bevorren het lokale toezicht en vergroten veiligheid. Een sterke onrsteunen hoofdorganisatie draagt bij aan hogere kwaliteit in voorbereiding en in dienstverlening, die verlangd wordt KNRM. Samenwerking met collega hulpverleners en goe werkafspraken dragen bij aan beter reddingwerk, versterken positie KNRM en bevorren een goe onrlinge verstandhouding. Rekening hound met een veranren hulpvraag kijkt KNRM vooruit naar een passen reddingvloot in Bij investeringen in nieuw materieel moet rekening gehoun worn met een evenwichtige exploitatielast in komen 15 jaar. Zelfstandigheid in beleid en uitvoering kan alleen blijven bestaan met voldoen Redrs aan wal en maatschappelijk draagvlak. Intensiveren fondsenwerving is noodzakelijk om minr afhankelijk te zijn het belegd vermogen. De zekere inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring moeten fors verhoogd worn en kosten beheerst of gereduceerd. Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 9

12 AED redt leven op zee IJmuin_20 april 2010_Wind NW 4_ Inzet reddingboot Koos Messel AED redt leven op zee IJmuin_20 april 2010_Wind NW 4_Inzet reddingboot Koos Messel De bemanning reddingboot Koos Messel ontving s middags een alarm voor een mevac. In het ankergebied lag motortanker Hornisse met aan boord een bemanningslid met pijn op borst. De bemanning Koos Messel kreeg het verzoek stand-by te blijven. Het was niet zeker of zíj patiënt boord moesten halen of dat dit per helikopter ging gebeuren. Op het moment dat Kustwacht doorgaf dat er gevaren moest worn, besloot bemanning voor zekerheid een Automatische Externe Defibrillator (AED) mee te nemen. Er ging geen ambulancepersoneel mee aan boord, maar bij terugkomst in IJmuin zou een ambulance klaarstaan. Bij aankomst bij Hornisse wern twee opstappers overgezet. Eén hen was Bauke Bakker, ambulancemewerker beroep. Uit het logboek schipper: foto: Richard r Hammen De man met klachten bleek te zijn neergegaan. In een oogopslag ziet Bauke dat het foute boel is. De patiënt is blauwpaars kleur en er is geen amhaling of polsslag. Bauke en zijn collega Marcel beginnen onmidllijk met reanimeren en gebruiken AED. Met resultaat: man is weer aanspreekbaar. De opstappers dienen hem vervolgens zuurstof toe en vragen een heli aan om man boord te halen. Bauke gaat met patiënt mee te gaan naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Na het maken een hartecho blijkt man te moeten worn gedotterd. Patiënt heeft geen blijven scha overgehoun aan het voorval. Opmerking in het logboek schipper: Zonr ze AED zou het hoogst waarschijnlijk niet goed zijn afgelopen met ze patiënt. Op 31 mei kreeg bemanning Koos Messel als blijk waarring voor ze levensredn actie een oorkon Raad Toezicht KNRM. Een nieuwe opstapper Ier jaar meln zich meer dan 60 nieuwe vrijwilligers aan. We maken kennis met één daar. foto: Thomas Donker Naam: Bauke Bakker Leeftijd: 35 jaar Station: IJmuin Beroep: Ambulancechauffeur Opstapper sinds: zomer 2009 In 2009 verhuis ik Amsterdam naar IJmuin en meld ik me aan bij KNRM. Ik miste het water. Bijna mijn hele leven woon ik in Vlissingen, daar zat ik in mijn jeugd bij zeekatten en jeugdbrandweer. Daarna werd ik vrijwilliger bij brandweer. Bij medische evacuaties ging ik als ambulanceman al regelmatig mee met Zeeuwse reddingboten. Dus ik ken het werk al dichtbij. Nu doe ik alles aan boord. Dit is voor mij iale vrijwilligersbaan; volop spanning en uitdaging. En als groentje kan ik nog heel veel leren. Ik voel me al helemaal opgenomen in ploeg. Dat is belangrijk, want je moet elkaar blinlings kunnen vertrouwen als je in slechte weersomstandighen zee op gaat. Dat redn is gewoon mooi werk. Dat je angst in ogen mensen ziet verdwijnen wanneer je met reddingboot langszij komt. Afgelopen zomer was er een weeralarm. Een jacht met motorproblemen durf niet naar binnen op zeilen. Net buiten pieren hebben we ze op sleeptouw genomen en in veiligheid gebracht. Die blije gezichten na afloop, daar doe je het voor. 10 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

13 mensen redn Snel 2010 Bij het redn mensen gaat het soms om minuten. Dat is voor brandweer en ambulancediensten ren om maximale aanrijdtijn te hanteren. Voor KNRM worn soortgelijke tijdsnormen gehanteerd. Door grootte het werkgebied is een norm, zoals op het land wordt gebruikt, onhaalbaar. Om toch binnen kortst mogelijke tijd ter plaatse te kunnen zijn spelen volgen factoren een rol: Alarmering Beschikbaarheid vrijwilligers Beschikbaarheid en betrouwbaarheid materieel Reddingbootontwerp Navigatie- en communicatiemidlen Weersomstandighen Locatie reddingstations De KNRM heeft zichzelf prestatienormen opgelegd om na te streven en afwijkingen in realisatie te kunnen verklaren. Resultaat 2010 De uitruktijd wordt gemeten over alle alarmeringen en alle reddingstations. Gemidld vaart een reddingboot 9,75 minuten na alarmering uit. 3% wijkt af norm. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door reddingstations waar ligplaats reddingboot op grote afstand woonkernen ligt waar vrijwilligers daan komen. Hiervoor zijn geen passen oplossingen nkbaar. Een langere uitruktijd kan ook ontstaan wanneer er geen spoed bij melding wordt gegeven of wanneer reddingboot wacht op ambulancepersoneel of brandweer om mee te nemen naar het incint op het water. Er wordt gestreefd naar optimale en gelijktijdige alarmering verschillen hulpdiensten, zodat uitruktijd zo kort mogelijk blijft. Om te zorgen voor snelle alarmering en uitruk wordt veel overleg gevoerd met het Kustwachtcentrum en veiligheidsregio s. In 2010 is gezorgd voor goe evaluaties bijzonre reddingsacties. Waar noodzaak tot verbetering bestond, is dit besproken met alarmeren instanties. Beschikbaarheidsmonitor Om 24 uur per dag voldoen vrijwilligers beschikbaar te hebben om reddingboot te bemannen is beschikbaarheidsmonitor ASK op alle reddingstations uitgerold. Met dit systeem kunnen vrijwilligers zich aan- en afmeln via hun mobiele telefoon of via internet, zodat op elk moment dag bewaakt wordt of er voldoen vrijwilligers zijn om reddingboot te bemannen. Het systeem waarschuwt iereen automatisch wanneer een kritisch minimum aan bemanningslen is bereikt. Op dat moment krijgt elke vrijwilliger het dringen verzoek nogmaals te meln hoe beschikbaarheid is. Het systeem biedt mogelijkhen tot planning, zodat vrijwilligers meer vrijheid hebben en zich niet 24 uur per dag gebonn hoeven te voelen. Het systeem fungeert tevens als back-up alarmeringssysteem voor het geval het P2000 alarmeringssysteem uitvalt. Onrhoudsmanagementsysteem In 2010 is het reguliere groot onrhoud zoals gepland uitgevoerd om reddingboten betrouwbaar te houn. In 2010 is het onrhoudsmanagementsysteem MARAD geïntroduceerd. Hiermee krijgen bemanningslen en technische dienst beter inzicht in conditie het reddingmaterieel en kunnen onrhoudswerkzaamhen beter afgestemd worn op toestand verschillen onrlen. Nieuw materieel Er zijn twee nieuwe reddingboten gestationeerd in Veere en Elburg, waarmee geredncapaciteit in het werkgebied ze stations wern verbeterd. Met komst nieuwe reddingboten wern twee oure reddingboten aan reservevloot toegevoegd. Zodoen kan in geval onrhoud en reparatie een reddingstation terugvallen op een vergen reddingboot en 24 uur per dag inzetbaar blijven. Waar nodig is elektronische uitrusting reddingboten aangepast of vergen, om mee te blijven ontwikkelen in navigatie- en communicatiemogelijkhen. In 2010 is besloten tot aanschaf en plaatsing AED s (automatische externe fibrillator) op alle reddingboten en reddingstations. Dank zij een grote donatie het Fonds NutsOhra kon ze aanschaf in één keer worn gedaan. Barre weersomstandighen Uiteraard heeft KNRM geen invloed op het weer. Voor bemanningslen en alarmeren instanties is het wel belang te weten onr welke omstandighen gevaren wordt. Zo kan het Kustwachtcentrum besluiten naast het dichtst bijzijn reddingstation een twee reddingstation te alarmeren, dat gunstiger ligt ten opzichte windrichting en golfhoogte. Het streven om alle vrijwilligers toegang te verlenen tot meer getailleer meteogegevens is doorgeschoven naar Spreiding reddingstations De reddingstations KNRM zijn grotenels historisch bepaald door ligging ten opzichte havens en scheepvaartroutes. In loop r jaren zijn reddingstations toegevoegd en afgestoten. Tegenwoordig wordt bij het oprichten nieuwe reddingstations voornamelijk gekeken naar kkingsgraad reddingcapaciteit in het werkgebied. Voor Noordzee is nagenoeg het gehele gebied gekt naar vastgestel normen voor geredncapaciteit. In het werkgebied op ruime binnenwateren zijn nog enkele kleine gebien waar KNRM niet binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse kan zijn. Om dit te bereiken wordt voor komen jaren een vlootplan ruim binnenwater opgesteld. Hierin worn onbereikte gebien bepaald en reddingvloot heroverwogen. Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 11

14 Evert Floor gedoopt in Elburg Op zaterdag 3 juli 2010 heeft reddingstation Elburg een nieuwe reddingboot in gebruik genomen. De boot uit Nikolaasklasse, Evert Floor genoemd, werd gedoopt door haar schenkster, mevrouw A. Floor-Wieringa. Mevrouw Floor heeft een paar jaar gelen het Evert en Alies Floor Fonds opgericht. Het fonds heeft als doel het bouwen en exploiteren een reddingboot en opleiding haar bemanning. Hiervoor is het station Elburg gekozen. De doopplechtigheid werd afgesloten met een tochtje op nieuwe aanwinst. Ferdi, kleinste reddingboot Het bestuur Anna M. Mersie Bruyn Stichting verrichtte op 21 juni 2010 naamgeving een nieuwe reddingwaterscooter voor Terschelling. De stichting, die ophoudt te bestaan, gebruikte het batig saldo voor een schenking aan KNRM, waaruit een reddingwaterscooter, een strandvoertuig en opleidingen voor Terschelling wern bekostigd. Deze Ferdi is, met een lengte 3,2 meter, meteen kleinste en tevens snelste reddingboot in KNRM-vloot. De stichter het fonds, Ferdinand Daniëls, liet in 1995 geld na voor bouw het boothuis in West-Terschelling. foto: Nils Dekkers Oranje voor Veere Reddingstation Veere heeft op zaterdag 29 mei 2010 een nieuwe reddingboot in Nikolaasklasse in gebruik genomen. De boot kon worn gebouwd dankzij een schenking Oranje Casino ltd, en krijgt dan ook toepasselijke naam Oranje. De boot werd foto: Timko Houkema gedoopt door Ageeth Boomgaardt, voormalig hockeyinternational en ambassadrice Oranje Casino. De doop werd gedaan in combinatie met onthulling het Redrsmonument Veere. Het monument staat symbool voor Veerse redrsgeschienis. foto: Henk Postma 12 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

15 mensen redn professioneel 2010 Van een hulpverleningsorganisatie als KNRM wordt verwacht professioneel te werk te gaan. De KNRM streeft naar professioneel opgelei vrijwilligers, die voor hun taken beste opleiding hebben genoten die daarvoor te vinn is. Om professionele vrijwilligers te krijgen is in 2010 opnieuw geïnvesteerd in het volledige opleidingspakket. Voor een groot el zorgt KNRM zelf voor invulling opleiding en waar nodig wordt externe hulp gezocht. Opleidingen In 2010 is basiscursus voor nieuwe vrijwilligers aangepast aan nieuwste eisen. Er is een opleidingcatalogus samengesteld waarin vrijwilliger zijn carrière bij KNRM kan uitstippelen. In 2010 is op reddingstations Coördinator Oplein en Oefenen geïntroduceerd. Deze vrijwilliger houdt op zijn reddingstation opleiding en oefengereedheid bemanningslen in het oog en zorgt voor coördinatie in het aanbod opleidingen uit KNRM. Oefenen Wat een vrijwilliger heeft geleerd tijns opleiding moet geregeld worn beproefd. Hiervoor heeft elk reddingstation beschikking over zogenaam oefenbox. Een digitale kennisbank, waarin alle mogelijke oefeningen staan uitgeschreven en zijn voorzien stappenplannen en controlelijsten. Met behulp hier kunnen oefeningen worn herhaald op verbeterpunten waardoor leercurve enorm stijgt. Om kennis toe te passen in hulpverleningen wordt periodiek samen met anre hulpdiensten geoefend. Deze zogenaam multidisciplinaire oefeningen vinn voornamelijk regionaal plaats in samenwerking met veiligheidsregio s en Kustwacht. SAR liaison In 2010 is cursus voor SAR-liaison toegevoegd. Deze functionaris is waar zodra op het water een incint plaatsvindt waarbij ook landhulpverleners zijn betrokken. De SAR-liaison verstrekt informatie aan bevelvoerrs landpartijen in het zogeheten COPI (commando op plaats incint). De SAR-liaison wordt geleverd door Kustwacht of op verzoek Kustwacht door KNRM. De Kustwacht en KNRM hebben gezamenlijk een opleiding tot SAR-liaison ontwikkeld, die in 2010 per regio is gegeven voor vrijwilligers KNRM en mewerkers Kustwacht. Onrsteunen organisatie De KNRM heeft in IJmuin een beroepsorganisatie voor operationele, technische, administratieve, fondsenwerven en communicatieve onrsteuning. In 2010 is besloten regionale inling reddingstations te wijzigen drie naar vier regio s. Iere regio heeft een inspecteur, die voor reddingstations contactpersoon is met hoofdorganisatie. Per regio wordt technische onrsteuning gegeven door een monteur. Alle overige onrsteuning wordt centraal uit IJmuin verleend. Feitelijk zorgen reddingstations voor operationele gereedheid vrijwilligers en reddingboten en zorgt onrsteunen organisatie er voor dat vrijwilligers hun werk kunnen doen. Incinten Ondanks alle opleidingen, oefeningen en voorbereidingen, vonn in 2010 verschillen incinten plaats met lichamelijk letsel tot gevolg. In meeste gevallen betrof dit een ongeval door vallen of stoten. De omstandighen waaronr incinten plaatsvonn varieern een glad vloer in een verwarmd en goed verlicht boothuis, tot een zware val aan boord een reddingboot bij windkracht 10 en slecht zicht. In alle gevallen zijn incinten gerapporteerd, onrzocht en voorzien aanbevelingen of maatregelen ter voorkoming herhaling. De zorg voor slachtoffers stond daarbij voorop. Incinten worn altijd geeld met anre reddingstations om te leren gebeurtenissen. Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 13

16 Feestelijk initiatief naar poolcirkel voor knrm René Bakker en Cees Zeeman, schipper en opstapper KNRM-station Callantsoog, vatten zo n vier jaar gelen het plan op om een sponsorrit voor KNRM te maken. Toen een aantal maann gelen in zijn wijk een feestje op komst was, besloot Joost ter Burg (14) uit Utrecht om met een stand te gaan staan ter promotie KNRM. Moer Marion juichte het initiatief toe en nam bij wijze sponsoring direct kosten voor kraamhuur op zich. Bij het KNRM-station Huizen haal Joost folrs om uit te len. Ook mocht hij spullen lenen om kraam in te richten. Het werd een bijzonre dag: Joost maakte bezoekers bekend met KNRM, zamel geld in en wist drie donateurs te werven. Verr verkocht hij speelgoed en kleren. Een groot el opbrengst daar heeft hij aan KNRM geschonken. Het is die dag gelukt een bedrag 99,13 op te halen, vertelt jonge KNRMbewonraar tevren. Toen ik het geld ging afgeven in Huizen leg een opstappers er spontaan een euro bij. Toen had ik dus een opbrengst ruim 100. Al sinds zijn vier is Joost een enorme fan Redding Maatschappij en inmidls is hij ook al vijf jaar donateur. Grote kans dat hij later zelf ook opstapper wordt, nkt hij. Als ik ergens ben waar een reddingstation is, kan ik het niet laten, dan móet ik er gewoon even heen. Nadat ze een keer aan start Arctic Challenge waren gaan kijken, kozen René en Cees voor ze jaarlijkse behendigheidswedstrijd. En zo ren ze drie keer 7000 kilometer naar Noordkaap, met een terreinwagen door grotenels bevroren landschap. Bedrijven en particulieren die KNRM een warm hart toedroegen, konn een plekje op motorkap kopen voor een logo of naam. Ruim brachten twee collega s afgelopen jaren op ze avontuurlijke manier bij elkaar. Dit jaar was een goe laatste keer, vinn KNRM ers, die met hun recente elname een recordbedrag binnenhaaln. Mogelijk dient zich in toekomst weer een anre uitdaging aan waarmee ze KNRM kunnen steunen, maar in 2011 neemt het team in elk geval even pauze. Want als Bakker en Zeeman iets doen, gaan ze er ook echt tegenaan. Meedoen is belangrijker dan winnen, tot we starten, lacht schipper René. Dat verklaart waarom heren telkens zeer glansrijk eindign. In 2010 kwamen ze zelfs als twee 55 teams over finish. Ier jaar nemen honrn donateurs het initiatief tot een bijzonre activiteit waarmee zij geld inzamelen voor KNRM of aandacht vestigen op het vrijwilligerswerk. De KNRM bedankt iereen persoonlijk na giften en initiatieven. 14 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

17 mensen redn kosteloos 2010 De doelstelling KNRM is kosteloos hulp verlenen. Geredn ontgen dus geen rekening achteraf, maar staat het vrij een donatie te doen. Deze principiële manier hulp verlenen sluit naadloos aan bij het vrijwilligerswerk dat KNRM sinds 1824 verricht. Uiteraard kost het in stand houn een reddingvloot en het oplein en oefenen vrijwilligers veel geld. Dankzij vrijwillige bijdragen donateurs, schenkers en erflaters, kan KNRM al 186 jaar garanren dat hulp gebon wordt door gepassioneer vrijwilligers op professionele wijze. Fondsenwerving Om jaarlijkse exploitatie te kunnen kken zijn donaties onmisbaar. Een vaste kern Redrs aan wal zorgt voor basis. Grote schenkingen, nalatenschappen en sponsorbijdragen zorgen voor financiering bijzonre projecten en compleet nieuwe reddingboten. In 2010 bedroegen inkomsten uit fondsenwerving ruim 7 miljoen. Dit is weliswaar ontoereikend om ruim 12 miljoen aan exploitatie volledig te kken, maar KNRM put hiervoor uit haar reserves, die hiertoe jaarlijks voldoen renment moeten opleveren. Fondsenwerving is een uitdaging voor komen jaren. Het gat tussen inkomsten en uitgaven moet worn verkleind om ambities voor toekomst te kunnen waarmaken. Vrijwilligerswaar Een belangrijke drijfveer om donateur te zijn bij KNRM is vrijwillige inzet redrs. Iere gedoneer euro wordt meer waard door uren die vrijwilligers belangeloos spenren aan hulpverleningen. De scha die zij daarmee voorkomen aan mens, materieel en milieu is groot en vormt eveneens een toegevoeg waar aan elke gedoneer euro. Activiteiten Om intensivering fondsenwerving gestalte te geven zijn in 2010 volgen grootschalige activiteiten ontplooid: Evenementen, zoals watersportbeurzen, SAIL Amsterdam en Wereldhavendagen levern enkele honrn nieuwe Redrs aan wal op. SMS acties augustus tot en met september levern éénmalige donaties op, me dankzij aandacht via SAIL. Direct mailacties op beschein schaal levern goe respons en naamsbekendheid op. Reddingbootdag 2010 bracht weer meer dan donateurs en nieuwsgierigen op been. Bijna 700 nieuwe Redrs aan wal wern ingeschreven. Rinus Redr, nieuwe mascotte KNRM, maakte zich bij SAIL bekend en schud vele handjes. Rinus zal steeds vaker worn ingezet om jeugd aan KNRM te binn. Een belangrijke bron nieuwe sympathisanten en toekomstige donateurs. Verkoopactiviteiten voor het kledingmerk ResQ en artikelen uit webshop brachten nog niet het resultaat op wat er werd verwacht. Het lever, met opvallen verkoopwagen, wel veel bezoekers en daarmee indirect, nieuwe donateurs op. Het jaarlijkse Redrsgala, een benefietavond voor KNRM in het Kurhaus in Scheveningen lever bijna op. Dit is toegevoegd aan het Redrsfonds, waaruit kosten voor vrijwilligers worn betaald, zoals beschermen kleding en opleidingen. Loffelijke initiatieven Tientallen kleine initiatieven om KNRM te steunen wern in 2010 ontplooid. In alle gevallen door particulieren of bedrijven die iets te vieren of genken hadn en daarmee KNRM voor het voetlicht brachten. In dit jaarverslag zijn een paar initiatieven toegelicht. Alle initiatiefnemers zijn persoonlijk bedankt. Financieel verslag 2010 In dit jaarverslag is volledige geconsolier jaarrekening toegevoegd, die voldoet aan alle eisen voor transparante verslaggeving fondsenwerven instellingen. Aanvullend op dit jaarverslag is een evaluatie het jaarplan 2010 met jaarplan 2011 beschikbaar. Hierin staan getailleer gegevens over prestatie-indicatoren, doelstellingen en realisatie in Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 15

18 redn & helpen aard actie Hulpverlening/redding Zoekactie Loos alarm (geen zoekactie) Medische evacuatie Stoffelijk overschot bergen Gewonnvervoer strand 2010 totaal aantal acties Totaal acties 1880 Totaal geredn 3356 Totaal dieren 56 Gem. aantal reddingacties per dag 5,1 Oorzaken (voor zover bekend) Motorstoring Navigatiefout Roer- of schroefproblemen Averij aan romp en tuigage Slechte weersomstandighen Onvoldoen kennnis en ervaring Ongeval aan boord Brand/explosie Aanvaring Ziekte aan boord Paniek/angst Ongeval aan wal Onzeewaardig schip Conditie bemanning EPIRB alarm Ziekte aan wal Onvoldoen veiligheidsmidlen Aard actie Hulpverlening/redding 1555 Zoekactie 153 Loos alarm (geen zoekactie) 64 Medische evacuatie 64 Stoffelijk overschot bergen 9 Gewonnvervoer strand 35 Oorzaken (voorzover bekend) Motorstoring 471 Navigatiefout 257 Roer- of schroefproblemen 102 Averij aan romp en tuigage 86 Slechte weersomstandighen 59 Onvoldoen kennnis en ervaring 55 Ongeval aan boord 26 Aanvaring 23 Ziekte aan boord 21 Brand/explosie 24 Conditie bemanning 5 Onzeewaardig schip 10 Ongeval aan wal 11 Paniek/angst 15 EPIRB alarm 3 Onvoldoen veiligheidsmidlen 1 Ziekte aan wal 2 16 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

19 totaal aantal acties Patientenvervoer wadneilann Ameland Ballumerbocht 123 Schiermonnikoog 40 Terschelling-West 56 Vlieland 4 Lauwersoog 1 Den Helr 0 Totaal 224 Radio medische consulten 753 > 20 acties per dag acties zondag 15 augustus maandag 23 augustus zaterdag 10 juli maandag 6 september zaterdag 25 september zaterdag 17 juli zondag 29 augustus windkracht windkracht en meer 5 Reddingacties > 7 Bft. 160 windrichting Windrichting 2010 Noord 174 Noord-Oost 309 Oost 81 Zuid-Oost 107 Zuid 84 Zuid-West 451 West 211 Noord-West 332 Variabel 131 Vaargebied Noordzee 651 IJsselmeer/Markermeer 459 Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 350 Wadnzee 248 Randmeren 108 Overig 64 Vaargroep Watersport 1396 Beroepsvaart 207 Diversen 277 Actie ten behoeve Kajuitzeiljacht 721 Motorkruiser 169 Windsurfer/kitesurfer 125 Visserij 70 Open motorboot 102 Open zeilboot 58 Open catamaran 45 Zoekactie 46 Sportvisboot 86 Binnenvaart 18 Charterschepen 37 Zoekactie n.a.v. noodsignaal 39 Zwemmer 29 Zoekactie n.a.v. vermist persoon 25 Koopvaardij 35 Gewonnvervoer 22 Gewonnvervoer strand 23 Dieren 6 Kano 12 Sleepvaart/berging 10 Kajuitcatamaran 14 Veerboot 2 Baggerschepen 2 Bergen stoffelijk overschot 9 Duiker 1 Wadloper (s) 2 Gevolgen (voor zover bekend) Stranding of vastgelopen 450 Stuurloos 221 Afgedreven 128 Ten anker 120 Omgeslagen 62 Zinken 40 Ongeval aan boord 15 Man overboord 18 Vermissing 46 Desoriëntatie 23 Brand aan boord 15 Jaarverslag 2010 Koninklijke nerlandse redding maatschappij 17

20 toegevoeg waar 2,51 18 Koninklijke nerlandse redding maatschappij Jaarverslag 2010

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Met dwars inkomende zee Jaarverslag 2012 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden De KNRM redt mensen

Nadere informatie

DE REDDINGBOOT OPLEIDINGSPLAN STAAT BORG VOOR KWALITEIT OPSTAPPERS PAGINA 24. oktober 2011 VERSLAG 213

DE REDDINGBOOT OPLEIDINGSPLAN STAAT BORG VOOR KWALITEIT OPSTAPPERS PAGINA 24. oktober 2011 VERSLAG 213 ONDERHOUD SOFTWAREPROGRAMMA BESPAART FORS OP KOSTEN PAGINA 06 ALLE HENS AAN DEK OPVALLENDE HULPVERLENINGEN DEZE ZOMER PAGINA 08 UIT HETZELFDE NEST VRIJWILLIGERS TREKKEN FAMILIELEDEN AAN PAGINA 14 OP BEZOEK

Nadere informatie

1. 1. ALGEMEEN 1.1 1.1 Doelstelling. 1.4 1.4 Kernpunten. 2. 2. GEDRAGSCODE 2.1 2.1 (Inter)nationale samenwerking

1. 1. ALGEMEEN 1.1 1.1 Doelstelling. 1.4 1.4 Kernpunten. 2. 2. GEDRAGSCODE 2.1 2.1 (Inter)nationale samenwerking Inhoud Inhoud Voorwoord Voorwoord 1. 1. ALGEMEEN 1.1 1.1 Doelstelling 1.2 1.2 Missie Missie 1.3 1.3 Visie Visie 1.4 1.4 Kernpunten 2. 2. GEDRAGSCODE 2.1 2.1 (Inter)nationale samenwerking 2.2 2.2 Veiligheid

Nadere informatie

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview

de AANSLAG! The Show Must Go On! Mazars De fiscale bijdrage aan een betere toekomst Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview Een uitgave van Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur Nr 1 2009/2010 The Show Must Go On! Kantoorinterview Ministerie van Financiën Starters interview KPMG Meijburg & Co De fiscale bijdrage

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Racen door Afrika voor goed doel Hoe veilig is defensie? Colofon: Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Uitgave: Alle Hens

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 7 H e r f s t 2 0 1 3 3 Vaardigheden Leren, gezelligheid, teambuilding, vakbekwaamheid en netwerken. Dat staat centraal bij de vaardigheidstoetsen van het

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

MAGAZINE IK GA DE WEDSTRIJD MET MEZELF AAN. Nr. 1. + Helden op zee de KNRM aan het werk. + Bijzondere golfballen van Harm Edens. + Wereldwijd beleggen

MAGAZINE IK GA DE WEDSTRIJD MET MEZELF AAN. Nr. 1. + Helden op zee de KNRM aan het werk. + Bijzondere golfballen van Harm Edens. + Wereldwijd beleggen STAAL MAGAZINE nummer 1, zomer 2014 1 Relatiemagazine van Staalbankiers Nr. 1 ZOMER 2014 JAARGANG 13 < + Helden op zee de KNRM aan het werk + Bijzondere golfballen van Harm Edens + Wereldwijd beleggen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming

Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming 2014 VOORWOORD Een jaar waarin heel veel is gebeurd, zo kunnen we 2014 het beste beschrijven. We zijn de boer opgegaan met FAIRPUP voor een eerlijke start voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009 EENDRACHT magazine Nummer 227 - najaar 2009 Doelstelling: De stichting streeft naar het maximaal inzetten van de Eendracht voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven Hoofdsponsor:

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie