FUNCTIEPROFIEL. Coördinerend Beleidsadviseur. College voor de Rechten van de Mens. PublicSpirit. bij het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEPROFIEL. Coördinerend Beleidsadviseur. College voor de Rechten van de Mens. PublicSpirit. bij het"

Transcriptie

1 FUNCTIEPROFIEL Coördinerend Beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens PublicSpirit De heer mr. G.A. (Gert-Jan) Jongkind Senior Consultant Mevrouw drs. M.A.C. (Annemarie) Vermeulen Consultant Woerden, november 2012

2 Organisatie & context Locatie: Kleinesingel 1-3, Utrecht COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens is bij wet in het leven geroepen en formeel gestart op 2 oktober Het College streeft naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Nederland en daarmee naar een samenleving: waar de naleving van de rechten van de mens is verzekerd voor iedereen die zich in Nederland of binnen de Nederlandse invloedssfeer bevindt; met een cultuur van respect voor mensenrechten; waaraan iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, niet gehinderd door vooroordelen en discriminatie en waarin ieder zich naar zijn potentieel kan ontwikkelen. Om deze ambitie te bereiken kent het College de volgende strategische doelen: In beleid, wet- en regelgeving zijn de mensenrechten geborgd. Overheid en derden voorkomen of corrigeren schendingen van mensenrechten. Alle mensen in Nederland begrijpen hun rechten en die van anderen en zijn in staat deze te genieten. Overheid, parlement, organisaties en individuen nemen actief eigen verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten. Het College heeft de volgende taken: het doen van onderzoek naar de bescherming van mensenrechten, waaronder onderzoeken naar (on)gelijke behandeling en het geven van een oordeel daarover; het rapporteren en het doen van aanbevelingen over de bescherming van mensenrechten, waaronder het jaarlijks rapporteren over de mensenrechtensituatie in Nederland; het adviseren over wet- en regelgeving op het terrein van de mensenrechten; het geven van voorlichting en het stimuleren en coördineren van mensenrechteneducatie; het stimuleren van onderzoek naar de bescherming van de rechten van de mens; het structureel samenwerken met maatschappelijke organisaties en met nationale, Europese en andere internationale mensenrechteninstellingen; het aansporen tot de ratificatie, implementatie en naleving van verdragen, van bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties en van Europese of internationale aanbevelingen over mensenrechten. STRATEGISCHE KEUZES Door het brede mandaat en het uitgebreide takenpakket, kan het College zich in theorie met een zeer groot aantal onderwerpen bezighouden. In de praktijk ontbreken hiervoor echter de middelen. Toch 2 van 6

3 kiest het College er voor om primair vanuit de volle breedte van de mensenrechten zijn taken uit te voeren. Het College zal echter niet op ieder signaal of ieder verzoek kunnen reageren. Dit betekent dat het College weloverwogen keuzes moet gaan maken wanneer te handelen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, signalen of verzoeken. Het College heeft er daarnaast voor gekozen vier onderwerpen pro-actief op de agenda te zetten. De inspanningen op deze onderwerpen hebben een programmatisch karakter. Het gaat om thema's waarvan het College heeft besloten dat deze prioriteit verdienen en die het College in ieder geval gedurende drie jaar op de agenda wil houden. Deze vier thema s zijn: 1. Ouderenzorg en mensenrechten 2. Migratie en mensenrechten 3. Discriminatie bij toegang tot de arbeidsmarkt 4. Ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens, zie: DE ORGANISATIE Het College voor de Rechten van de Mens is een zelfstandig bestuursorgaan. Het College bestaat uit (maximaal) 12 leden, die door de Kroon worden benoemd. Het College wordt ondersteund door een bureau, dat bij de start van de organisatie een omvang heeft van ongeveer 50 fte. De medewerkers zijn ambtenaren, in dienst van het College. Het bureau resorteert onder een directeur en bestaat voorts uit een staf bedrijfsvoering en twee afdelingen, te weten de afdeling Front Office en Oordelen en de afdeling Onderzoek en Advies. Bij de afdeling Onderzoek en Advies, waar deze vacature onder valt, zijn in totaal 19 functies ondergebracht: het afdelingshoofd, 15 beleidsadviseurs (op verschillende niveau s), 3 communicatieadviseurs (op verschillende niveau s) en een projectondersteuner. De afdeling bevindt zich in een transitiefase naar een meer projectmatige en resultaatgerichte aanpak. Functie De functie beleidsadviseur binnen de afdeling Onderzoek en Advies bestaat uit een aantal verschillende typen taken: onderzoek, netwerk en lobby, projectmanagement, (wetgevings-)advisering, kennisontwikkeling en -borging, communicatie en beleidsvorming. Beleidsadviseurs moeten inzetbaar zijn op al deze taken. Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar vier beleidsadviseurs van verschillend niveau: een coördinerend beleidsadviseur (schaal 13), die vanuit een mensenrechtenbrede invalshoek kan adviseren over strategie en meerjarenprogramma, die actuele ontwikkelingen in mensenrechtentermen kan duiden, verschillende beleidsprocesseninhoudelijk kan verbinden; en daarnaast specialistische adviezen kan geven vanuit de expertrol. een senior beleidsadviseur (schaal 12), die vanuit een programmatische invalshoek verschillende beleidsproducten kan verbinden, meer of minder complexe beleidsproducten ontwikkelt en realiseert en het projectmanagement van de binnen het programma vallende projecten op zich kan nemen. 3 van 6

4 twee beleidsadviseurs (schaal 11), die eveneens vanuit een projectmatigeinvalshoek meer of minder complexe adviesproducten ontwikkelen en realiseren, maar minder ervaring en senioriteit meenemen. Ter aanvulling van het huidige team zoekt het College voor de Rechten van de Mens kandidaten met een specifieke inhoudelijke achtergrond op het terrein van Vreemdelingen, Strafrecht, ESC-rechten (bij voorkeur gerelateerd aan zorg) en Mensenrechteneducatie. Deze inhoudelijke specialisaties zijn niet vooraf gekoppeld aan een van de vier vacatures, dat wil zeggen dat functieniveau en specialisatie los staan van elkaar. Dit functieprofiel gaat specifiek in op de rol van Coördinerend Beleidsadviseur. Profielen voor de andere functies vindt u op de website van PublicSpirit, De functieomschrijving is overigens voor de verschillende functies gelijk, het verschil zit in de gevraagde kennis, ervaring en vaardigheden. Een beleidsadviseur binnen het College voor de Rechten van de Mens: Wordt ingezet als (deel-)projectleider of adviseur bij projecten en ad hoc activiteiten en is hierin mede verantwoordelijk voor deze activiteiten. Draagt bij aan de totstandkoming van het (meerjaren)beleid binnen de kaders van het Strategisch Plan van het College voor de Rechten van de Mens op basis van uitkomsten van (risico-)analyses, uitkomsten (externe) onderzoeken, kabinetsvoornemens en signalen, trends en ontwikkelingen uit de omgeving door onder meer: signalen uit de buitenwereld omzetten in (advies over) voor het College relevante acties; ondersteunende netwerken opzetten en onderhouden om zowel signalen op te vangen en de omgeving te beïnvloeden. Draagt bij aan de implementatie van het beleid in projecten, adviezen en onderzoeken door onder andere: op te treden als projectmedewerker of projectleider bij (complexe) projecten in bijvoorbeeld de speerpunten of bij speerpuntoverstijgende projecten; concrete beleidsthema s te signaleren; plannen van aanpak op te stellen waarin een voorstel voor richting en aanpak is opgenomen, primair met het oog om effect in de buitenwereld te bereiken; kwalitatief en kwantitatief onderzoek (te laten) uitvoeren; de behaalde resultaten te beschrijven in op de doelgroep gerichte notities, adviezen, artikelen, rapporten en dergelijke en de gedefinieerde producten te leveren. Ontwikkelt, borgt en verspreidt ten behoeve van het CRM relevante interne en externe informatie voor de activiteiten van het CRM en onderwerpen die zij behandelt (kennismanagement) door onder andere: op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het eigen beleids- of werkterrein en deze kennis in het eigen werk toe te passen; deze informatie toegankelijk te maken en te verspreiden binnen de organisatie en naar externen; zorg te dragen voor een goede borging van deze informatie conform de afspraken binnen het kennismanagement. Draagt bij aan de externe communicatie door onder meer: het beleid van het CRM uit te dragen door het verzorgen van presentaties, workshops en dergelijke; het CRM te vertegenwoordigen in diverse fora; inhoudelijke voorstellen te doen aan de (senior)communicatieadviseur ten behoeve van de externe communicatie (bijvoorbeeld voorlichtings- en informatiemateriaal); bijeenkomsten te initiëren. 4 van 6

5 Profiel De ideale Coördinerend Beleidsadviseur heeft een proactieve en resultaatgerichte instelling. Hij is gewend om snel te schakelen tussen verschillende thema s en werkzaamheden en verbindingen te leggen op de inhoud. Hij is een onafhankelijk denker met een professionele instelling, die zijn omgeving scherp houdt en zowel zelfstandig als in teams goed kan functioneren. Hij weet zowel intern als extern de juiste personen te benaderen en betrekken, weet hoe de verhoudingen en belangen liggen en waar hij zijn informatie moet halen en brengen. Als ideale kandidaat voor de functie Coördinerend Beleidsadviseur beschikt u wat betreft opleiding, kennis en ervaring over: academisch werk- en denk niveau en een relevante academische opleiding (zoals rechten, sociale wetenschappen) inhoudelijke deskundigheid op het brede terrein van de mensenrechten ervaring met het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in mensenrechtentermen ruime relevante ervaring met het succesvol leiden en/of coördineren van (deel)projecten ruime ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen ruime ervaring in (inter)departementale trajecten en/of (inter) nationale trajecten aantoonbare affiniteit met mensenrechten actuele kennis van en ervaring met één van de genoemde specialisaties: Vreemdelingenrecht, Strafrecht, ESC rechten (bij voorkeur gerelateerd aan zorg) of Mensenrechteneducatie Op het gebied van comptenties beschikt u over: bestuurssensitviteit overtuigingskracht samenwerken netwerkvaardigheid plannen en organiseren motiveren innovatief handelen Arbeidsvoorwaarden Op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en toeslagen, uitgaande van een 36-urige werkweek: circa ,--. Salariëring vindt plaats op basis van schaal 13 en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Werken in deeltijd is bespreekbaar. Uitgangspunt is een dienstverband van 36 uur (flexibel in te vullen) en is in goed overleg nader overeen te komen. 5 van 6

6 Meer informatie PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met heer Mr G.A. Jongkind, senior-consultant bij PublicSpirit, of mevrouw drs.m.a.c. Vermeulen, consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij managementassistent Floris Schrier, bereikbaar via telefoonnummer U kunt uw vraag tevens per aan ons voorleggen: Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen. Solliciteren De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 2 december indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct reageren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de direct reageren button onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar t.a.v. de heer Mr G.A. Jongkind, seniorconsultant bij PublicSpirit, of mevrouw drs A. Vermeulen, consultant bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer In de weken worden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. In week 2 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan het College voor de rechten van de mens gepresenteerd. De eerste selectieronde bij het College zal vervolgens plaatsvinden in week 3 en een tweede ronde in week 3/4. Een assessment maakt deel uit van de procedure, evenals het (in overleg) inwinnen van referenties. 6 van 6

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Gedaan en bereikt 8 Stereotypering bij werving en selectie 10 Arbeidsmigranten in Nederland 11 Discriminatiezaken 12 Eerste

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Samenspraak en Tegenspraak. Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond

Samenspraak en Tegenspraak. Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond Samenspraak en Tegenspraak Strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden. 1. Inleiding en achtergrond Het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak vormt de leidraad voor het aangaan van relaties

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

FEC-JAARPLAN 2012-2014

FEC-JAARPLAN 2012-2014 FEC-JAARPLAN 2012-2014 Voor het jaar 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Integriteit financiële sector. 5 1.1. Inleiding 5 1.2. Belang integere financiële sector 5 1.3. FEC en integriteit financiële sector

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Waalwijk: 'Training (deskundigheidsbevordering) polarisatie en radicalisering'

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Waalwijk: 'Training (deskundigheidsbevordering) polarisatie en radicalisering' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Geef kleur aan je loopbaan!

Geef kleur aan je loopbaan! West-Brabant WEST-BRABANT Klaar om je talent met de regio te delen? W EST-BRABANT Geef kleur aan je loopbaan! WEST-BRABANT WEST-BRABANT WEST-BRABANT W EST-BRABANT Maak kennis met de Professionals op www.smartwestbrabant.tk

Nadere informatie

Programmamanager Sociale Initiatieven

Programmamanager Sociale Initiatieven Programmamanager Sociale Initiatieven Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28209 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,

Nadere informatie