Beleidsplan Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK JOINED!... 5 KERNWAARDEN... 5 DOELGROEP... 5 SAMENWERKINGSPARTNERS... 5 ORGANISATIESTRUCTUUR... 6 BESTUUR... 6 DIRECTEUR... 7 PROJECTTEAM... 7 INTERNE ORGANISATIE... 7 STICHTINGEN... 7 FUNDRAISING... 7 MARKETING & COMMUNICATIE (M&C) DOELEN JOIN!FORKIDS... 9 DOELSTELLING(EN) WAT GAAN WE HIER VOOR DOEN? ACTIVITEITENLIJST VERVOLG ACTIVITEITENLIJST MONITOREN EN EVALUEREN BEGROTING EN TOELICHTING BEGROTING TOELICHTING INKOMSTEN CAUSE RELATED MARKETING (CRM) TOELICHTING UITGAVEN MARKETING EN COMMUNICATIE HET BELEIDSPLAN HET FINANCIEEL JAARVERSLAG WEBSITE NIEUWSBRIEVEN SOCIAL MEDIA INFORMATIEMATERIAAL Join!forkids - Beleidsplan /17

3 VOORWOORD Voor je ligt het beleidsplan van Stichting Join!forkids voor de jaren In dit plan is de koers verwoord die we de komende jaren gaan varen. Een koers die we met elkaar hebben uitgezet en waar we met elkaar voor staan om Join!forkids verder te laten groeien om zo nog meer kinderen te kunnen ondersteunen in het waarmaken van hun dromen. Nog steeds zijn er miljoenen kinderen in de wereld die geen vangnet hebben, die primaire levensbehoeften als veiligheid, voedsel en een dak boven hun hoofd ontberen. Als Join!forkids willen wij voor een aantal van deze kinderen echt verschil maken in hun leven, in de levens van de mensen om hen heen en daarmee bijdragen aan een betere wereld. Ons motto Changing lives changing worlds zegt precies wat wij beogen en ook waarmaken. Via kleinschalige particuliere stichtingen wereldwijd, die wij eerst screenen en daarna blijven monitoren en coachen, worden de kinderen die deelnemen aan deze stichtingen een kans geboden om op te groeien in een veilige omgeving. Join!forkids ondersteunt deze kinderen met een scholarship waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die aan het roer van hun eigen leven gaan staan. Door het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten via educatie en andere trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling kunnen deze kinderen, die voorheen dagelijks moesten werken om te overleven, hun cirkel van armoede doorbreken en trots zijn op wie ze zijn. Sinds de oprichting van stichting Join!forkids zijn we gegroeid en geprofessionaliseerd. Er ligt een stevige basis waarop we verder kunnen bouwen, partnerships kunnen aangaan en win- win situaties kunnen creëren waar zowel bedrijven als de kinderen door kunnen groeien. Komende jaren gaan we, in samenwerking met onze (pro bono) professionals en bedrijven die in hun succes willen delen, onze strategie Cause Related Marketing inzetten en onze Business Club uitbouwen. Verbinden en delen staan hierbij centraal. Want bij Join!forkids gaat het niet alleen om het geven maar ook om de verbinding tussen hier en daar. Als bedrijf, school of particulier krijg en zie je daadwerkelijk resultaat op verschillende manieren terug. Zowel nieuwe commerciële kansen maar ook een trots gevoel om via korte lijnen op een persoonlijke en betrokken manier te kunnen bijdragen aan zoveel kinderlevens. Ik hoop van harte dat jij net als wij geïnspireerd wordt door ons beleidsplan en kijken uit naar een samenwerking met jou! Namens het bestuur van Stichting Join!forkids José Brouwer Directeur Stichting Join!forkids December 2013 Join!forkids - Beleidsplan /17

4 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS Geschiedenis Join!forkids is in mei 2006 opgericht door José Brouwer. Vanaf dat moment is zij zich fulltime in gaan zetten om dromen van kansarme kinderen te verwezenlijken. Door haar professionele achtergrond als opleidingsconsultant en opleider is zij zich bewust van de algemene waarde van educatie. Tijdens een wereldreis ontmoette zij verschillende Nederlandse initiatiefnemers van kleinschalige ontwikkelingsprojecten gericht op kinderen. De ontroerende verhalen en het duurzame effect van hun bevlogen inzet op deze kinderen raakte haar diep: Kinderen zijn onze toekomst. Zij hebben recht op een onafhankelijk, leefbaar bestaan. José is hierin heel bewust haar eigen steen gaan bijdragen; Join!forkids was geboren. Missie Samen kansen creëren voor kinderen om hun dromen via onderwijs te realiseren Visie Join!forkids is een organisatie die op een persoonlijke en betrokken manier dromen van kinderen in ontwikkelingslanden realiseert. De dromen van kinderen zijn op hun toekomstige carrière gericht. Join!forkids wil kinderen in een veilige omgeving scholing en begeleiding bieden om deze dromen uit te laten komen. Strategie Dit doet Join!forkids door bestaande en jonge, kleinschalige stichtingen te screenen, te coachen en financieel te ondersteunen. Voldoen zij aan de strenge selectiecriteria, dan worden ze beloond met het door Join!forkids ontwikkelde praktijkkeurmerk JOINED!. Deze stichtingen worden (in eerste instantie) geleid door Nederlandse initiatiefnemers die ter plaatse wonen en betrokken zijn bij het begeleiden van de kinderen. De stichtingen bieden scholarships 1 aan en organiseren ondersteunende scholingsprojecten. De initiatiefnemers moeten daarnaast tot doel hebben de stichting duurzaam en zelfredzaam te maken en deze op termijn over te dragen aan de lokale bevolking. Gedurende de samenwerking met deze stichtingen begeleidt Join!forkids ze hierin. Voor haar (Zakelijke) Vrienden en Partners in Nederland biedt Join!forkids, naast een netwerk, transparantie en kwaliteit. Dit wordt gewaarborgd door de continue monitoring van de stichtingen en veel persoonlijk contact met de kinderen, initiatiefnemers en (Zakelijke) Vrienden en Partners 2. 1 Scholarschips: Een scholarship is de financiering van een onderwijstraject. Dit kan de kleuterschool, basisschool, middelbare school of vervolgopleiding zijn. De duur is afhankelijk van het in het land geldende schoolsysteem. 2 Zakelijke Vrienden zijn bedrijven die structureel minimaal een bedrag van 300 per jaar doneren of bijdragen door het aanbieden van producten of expertise (in natura) die onderdeel uitmaken van hun core business. Zij zijn Vriend van Join!forkids in het jaar dat zij bijdragen. Een Zakelijke Partner is een zakelijke relatie van Join!forkids die meer dan alleen geld of in natura doneert. Er is duidelijk sprake van meerwaarde doordat beide partijen bereid zijn om exposure en business te genereren voor elkaar. Een Partner koppelt een product, dienst of evenement aan Join!forkids waardoor voor beide partijen geld en exposure wordt gegenereerd. De intentie van de samenwerking is langdurig. Zij zijn Partner in het jaar dat zij bijdragen en met Join!forkids samenwerken. Join!forkids - Beleidsplan /17

5 Praktijkkeurmerk JOINED! JOINED! is een praktijkkeurmerk dat door Join!forkids is ontwikkeld om alleen die kinderen te ondersteunen met een scholarship, die worden begeleid door stichtingen die binnen onze missie en visie passen. Alle stichtingen worden gescreend aan de hand van specifieke selectiecriteria. Deze zijn op onze website na te lezen. Vervolgens wordt met behulp van een uitgebreide vragenlijst een diepgaand onderzoek ingesteld naar verschillende aspecten van de stichting zoals transparantie, professionaliteit, samenwerking met de lokale bevolking, inbedding van de stichting in de gemeenschap en het overall doel duurzaamheid en zelfredzaamheid. Wanneer de stichting aan onze criteria voldoet en door de projectcoach - in samenwerking met de directeur - is een fiat gegeven, dan ontvangt een stichting het praktijkkeurmerk JOINED! Blijkt een stichting nog niet aan alle criteria te voldoen, maar is bereid om hier aan te werken en stelt zich tot doel om aan de ontbrekende criteria te voldoen, dan ontvangen zij het praktijkkeurmerk JOINED! met de toevoeging Under construction. Join!forkids gaat een langdurige samenwerking aan met de initiatiefnemers om hen te begeleiden en te coachen in de groei en ontwikkeling van hun stichting. Join!forkids gaat alleen scholarshipovereenkomsten aan voor kinderen van stichtingen met de status JOINED! of de status JOINED! Under Construction. Op deze manier garanderen wij onze Zakelijke Partners en Vrienden dat bijdragen aan deze stichtingen een weloverwogen en goede keuze is. Kernwaarden Changing lives, changing worlds is ons motto. Door educatie en een veilige omgeving om in op te groeien bieden we niet alleen het kind, maar ook de familie en uiteindelijk de gemeenschap een kans op een betere toekomst. Join!forkids staat voor duurzame (persoonlijke) ontwikkeling, voor het ontdekken en volgen van ieders passie en talent, en voor oprechte en persoonlijke betrokkenheid. Doelgroep Join!forkids wil kinderen in (ontwikkelings)landen bereiken over de hele wereld. Wij focussen op kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 21 jaar, die een verminderde kans hebben op het volgen van onderwijs. En daardoor een verminderde kans hebben om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Deze kinderen bereiken we door middel van het screenen, coachen en financieel ondersteunen van stichtingen die gericht zijn op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Stichtingen die aan onze criteria voldoen ontvangen het praktijkkeurmerk JOINED!. Samenwerkingspartners Join!forkids gaat de samenwerking aan met stichtingen die (in eerste instantie) geleid worden door een Nederlandse initiatiefnemer die gevestigd is in het land waar de stichting actief is. Join!forkids ondersteunt alleen organisaties die geen proselitisme beogen. De stichtingen moeten tot doel hebben om het kinderproject over te dragen aan de lokale bevolking en inkomens genererende activiteiten en / of commerciële activiteiten op te starten waarmee de stichting (grotendeels) onafhankelijk wordt van fondsen uit het buitenland. Join!forkids onderscheidt zich van andere organisaties doordat Join!forkids geen organisatie is die louter gelden werft en doneert. Naast financiële ondersteuning worden stichtingen gedurende een aantal jaar ondersteund met kennis, expertise en coaching om te zorgen dat bovenstaande genoemde doelen worden behaald. Join!forkids is een netwerkorganisatie en een platform voor best practices. We faciliteren kruisbestuiving en kennis- en expertise uitwisseling tussen de stichtingen. Tot slot is bij Join!forkids een winstoogmerk nadrukkelijk afwezig. Join!forkids - Beleidsplan /17

6 Organisatiestructuur Wekelijks zet een team van zo n 15 professionals zich in voor Join!forkids. Vol enthousiasme dragen zij in hun vrije tijd maatschappelijk een steentje bij, elk vanuit hun eigen expertise. Daarnaast werkt Join!forkids samen met een team van Zakelijke Vrienden en Partners; bedrijven en particulieren die met hun vakkennis en producten in natura 3 bijdragen aan de organisatie Join!forkids en/of financieel ondersteuning bieden bij het behalen van de doelstellingen van Join!forkids. Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal drie bestuursleden, de voorzitter, secretaris en penningmeester aangevuld met algemene bestuursleden. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur houdt minimaal vier keer per jaar een bestuursvergadering en overlegt één keer per maand via een (Skype)meeting over de lopende gang van zaken en adviseert de directeur over eventueel te nemen beslissingen. Het bestuur is samen met de directeur verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en zij zien gezamenlijk toe op de uitvoering daarvan. Waar nodig zullen zij het beleid bijsturen. De voorzitter is de vertegenwoordiger van Join!forkids naar de medewerkers en binnen het zakelijke netwerk. De voorzitter is eindverantwoordelijke voor het vaststellen van en het toezicht houden op het beleidsplan, de strategie, de jaarplannen, en de begroting. De voorzitter coördineert de bestuurswerkzaamheden en is hoofdverantwoordelijke voor het functioneren van het bestuur. Namens het bestuur is hij/zij aanspreekpunt en toezichthouder voor de directeur van de organisatie met betrekking tot het beleid en het management. De voorzitter houdt het overzicht over de missie en strategische doelen van Join!forkids en bewaakt de integriteit van de stichting. De secretaris is verantwoordelijk voor het beleggen en documenteren van de bestuursvergaderingen en voert de communicatie vanuit het bestuur naar de interne organisatie en naar Vrienden en Partners waar het gaat om bestuursaangelegenheden. De penningmeester voert het financieel beheer en is verantwoordelijk voor de financiële administratie inclusief de bankrekening(en) - en stelt in samenwerking met de boekhouder het financieel jaarverslag op. De penningmeester handelt de dagelijkse financiële zaken af, controleert de inkomsten en uitgaven, en is (eind)verantwoordelijk voor het regelen van fiscale, juridische zaken, facturatie en verzekeringen. 3 Zoals drukwerk, trainingen, meubilair etc. Join!forkids - Beleidsplan /17

7 De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op. De begroting wordt door het bestuur vastgesteld en is taakstellend. De penningmeester bewaakt de begroting en verantwoordt op gezette tijden de tussenstand. De penningmeester beheert de bankrekening met een door het bestuur vast te stellen procuratie. Algemene bestuursleden dragen met hun kennis en expertise bij aan het, samen met de voorzitter, toezicht houden op het beleidsplan, de strategie, de jaarplannen en de begroting. Als onderdeel van het bestuur dragen zij daarnaast ook nieuwe ideeën aan voor de uitvoering en ondersteunen zij de directeur in de te nemen beslissingen. Directeur De directeur is de operationeel leider van de organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam en rapporteert over de voortgang en uitvoering van het beleid aan het bestuur. Projectteam Het projectteam is belast met het opstellen en de (dagelijkse) uitvoering van het beleid en de strategie. Het projectteam bestaat momenteel uit 4 subteams: Interne organisatie, Stichtingen, Marketing & Communicatie en Fundraising. Het projectteam wordt aangestuurd door de directeur. Interne organisatie Het team Interne organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en de bijhorende strategie (zowel intern als extern) en ziet toe op de juiste uitvoering daarvan. Het team is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan, de jaarplannen en de bijhorende begroting die door het bestuur moeten worden goedgekeurd. Daarnaast is het interne team verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering: personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken, interne communicatie en huisvesting. Stichtingen Het team Stichtingen is verantwoordelijk voor de intake, screening, monitoring en coaching van de stichtingen waar Join!forkids de samenwerking mee aangaat en beheert daarmee de kwaliteit van het praktijkkeurmerk JOINED!. Daarnaast verbindt het team de stichtingen met de andere teams van Join!forkids, bijvoorbeeld door het aanleveren van informatie voor op de website of andere communicatie-uitingen. Ook stimuleert en faciliteert het team kruisbestuiving en kennis- en expertise uitwisseling tussen de stichtingen onderling. Daarnaast inspireren de persoonlijke verhalen van de kinderen de interne organisatie en verhoogt het de betrokkenheid bij Join!forkids. Het team bestaat momenteel uit vier projectcoaches. Iedere projectcoach is verantwoordelijk voor het screenen, monitoren en coachen van één of meerdere stichtingen. Fundraising Dit team is verantwoordelijk voor het werven van inkomsten via het aanvragen van fondsen, het aangaan van partnerships en het werven van Zakelijke en Particuliere Vrienden. Het team is ook verantwoordelijk voor de evenementen die samenhangen met het werven van fondsen. Bijvoorbeeld de events, acties en projecten die Join!forkids initieert in samenwerking met Nederlandse scholen (lezingen, inzamelingsacties, etc.). Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de organisatie van de Business Club Meetings. De Business Club is een zakelijk netwerkevenement voor alle Zakelijke Partners en Zakelijke Vrienden van Join!forkids. Join!forkids - Beleidsplan /17

8 Marketing & Communicatie (M&C) Het Marketing- & Communicatie-team (M&C-team) is verantwoordelijk voor alle marketing- en communicatie uitingen en de huisstijl. Het M&C-team is verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van het marketing- en communicatieplan van Join!forkids en het bewaken van de huisstijl en tone of voice bij uitingen van/door derden. Het M&C-team is verantwoordelijk voor alle online en offline communicatie. Het M&C-team ondersteunt alle teams binnen de organisatie van Join!forkids. Join!forkids - Beleidsplan /17

9 2. DOELEN JOIN!FORKIDS Doelstelling(en) Voor hebben wij de volgende doelstelling geformuleerd: Eind 2016 heeft Join!forkids 1500 extra 4 kinderen bereikt binnen stichtingen met het JOINED!- keurmerk. Dit betekent dat er 95 nieuwe scholarships starten, verspreid over de periode zodat eind 2016 honderd kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere kinderen worden bereikt door middel van gehonoreerde projectaanvragen. Maximaal worden hiervoor 10 stichtingen tegelijkertijd ondersteund. Per jaar brengt dit de volgende doelstelling met zich mee: 2014: Eind 2014 heeft Join!forkids 478 extra kinderen bereikt binnen stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!. Hiervan starten 28 kinderen in een nieuw scholarship t.o.v Dit betekent, gezien het aantal kinderen dat in 2013 hun opleiding heeft afgerond of gestopt, dat eind 2014 in totaal 58 kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere 450 kinderen worden bereikt door middel van minimaal 1 gehonoreerde projectaanvraag : Eind 2015 heeft Join!forkids 495 extra kinderen bereikt binnen stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!. Hiervan starten 30 kinderen in een nieuw scholarship t.o.v Dit betekent dat eind 2015 in totaal 71 kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere 465 kinderen worden bereikt door middel van minimaal 1 gehonoreerde projectaanvraag. 2016: Eind 2016 heeft Join!forkids 527 extra kinderen bereikt binnen stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!. Hiervan starten 37 kinderen in een nieuw scholarship t.o.v Dit betekent dat eind 2016 in totaal 100 kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere 490 kinderen worden bereikt door middel van minimaal 1 gehonoreerde projectaanvraag. Voor ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld met daarin de doelstelling voor dat jaar en de middelen en activiteiten die worden ingezet om deze doelstelling te bereiken. De jaarplannen zijn een nadere uitwerking van het beleidsplan Een algemene omschrijving van de middelen en activiteiten zijn opgenomen in de Activiteitenlijst op pagina 11. Schematische weergave van de opbouw van het aantal scholarships: Aantal scholarships Jaar Totaal begin van het jaar Dat wordt afgerond Dat gaat starten Totaal eind van het jaar 4 Ten opzichte van december Totaal bereikte aantal kinderen 850 d.m.v. gehonoreerde projectaanvragen en scholarships. 5 In 2013 zaten 57 kinderen in een lopend scholarship 6 Projectaanvragen: dit zijn aanvragen van stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED! aan Join!forkids voor financiering van projecten die de randvoorwaarden creëren zodat kinderen onderwijs kunnen volgen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Voorbeelden van projecten die in het verleden gehonoreerd zijn: de bouw van een school, de opvang (bed, brood, bad, counseling) van dakloze kinderen, de aanschaf van schoolboeken en trainingen van docenten. Join!forkids - Beleidsplan /17

10 Wat gaan we hier voor doen? Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het van belang dat we voldoende kwalitatieve stichtingen ondersteunen en de benodigde fondsen en sponsors voor het aantal gestelde scholarships en projectaanvragen werven. Dit betekent dat we zowel de externe organisatie Join!forkids (onze samenwerkingspartners de stichtingen en de (zakelijke) vrienden en partners) als de interne organisatie (bedrijfsvoering; financiën, personeel, communicatie etc.) moeten behouden, verstevigen en vergroten. Voor de externe organisaties doen we dit door de samenwerking aan te gaan met stichtingen die voldoen aan onze criteria en het praktijkkeurmerk JOINED! hebben ontvangen. We monitoren en coachen deze stichtingen zodat hun kwaliteit gewaarborgd blijft en verbetert en daarmee de kwaliteit van de scholing en de leefomgeving van de kinderen. Om bovenstaande doelstellingen te kunnen bekostigen, gaan we inkomsten genereren door middel van het vinden en verbinden van (nieuwe) Vrienden en Partners aan Join!forkids: via Cause Related Marketing (CRM) door het continueren en het uitbouwen van het aantal Zakelijke Vrienden in de Business Club 7 door het intensiveren van de relatie met Particuliere Vrienden - informeren over nieuwe belastingvoordelen op giften (5 jarig commitment) door het werven van Particuliere Vrienden in nieuwe netwerken door geld te werven via aanvragen 8 bij overheids-, vermogens- en particuliere fondsen door geld te werven via schoolevenementen in Nederland (basisscholen, voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten) - ondersteunen op het gebied van acties, uitwisselingen en thema mogelijkheden door het organiseren van events voor de Business Club, scholen, particulieren door het organiseren van publiciteit genererende evenementen (inspelen op actualiteit) door het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, relatiebeheer en het vormgeven van ideeën zoals het in natura sponsoren van operationele kosten (zie begroting) Voor de interne organisatie betekent dit dat we beschikken over een stabiel en kundig bestuur, er voldoende vrijwilligers met de juiste kennis en expertise zijn en de bedrijfsvoering op orde is. Hiervoor monitoren en evalueren we zowel de interne als externe organisatie. Onze doelstellingen, acties en middelen staan schematisch weergegeven in de Activiteitenlijst Om de samenwerking met Zakelijke Vrienden en Partners concreet vorm te geven en hen blijvend aan Join!forkids te verbinden is in 2013 de Join!forkids Business Club opgericht. Join!forkids wil haar Zakelijke Vrienden en Partners met elkaar en met Join!forkids verbinden door middel van de Business Club. Het uitgangspunt voor de Business Club is moving forward by giving back. Hiermee bedoelen we dat de Business Club voor de Zakelijke Vrienden en Partners meerwaarde biedt, door het uitbreiden van het zakelijke netwerk en daarmee de commerciële activiteiten. Hierdoor ondersteunen de Zakelijke Vrienden en Partners de kinderen in de JOINED!-stichtingen. Op deze manier raakt iedereen (meer) persoonlijk betrokken zowel bij Join!forkids, de stichtingen en de kinderen waarvoor zij dromen realiseren. 8 Join!forkids dient deze aanvragen in. Join!forkids - Beleidsplan /17

11 Activiteitenlijst Actie Door middel van Monitoring Evaluatie Ontwikkelen, behouden en Stabiel bestuur Elk kwartaal Jaarlijks vergroten van de interne Beleid(splan) en strategie Half jaarlijks Jaarlijks organisatie Join!forkids (Interne organisatie en opstellen en uitvoeren Personeel: Doorlopend Jaarlijks Marketing&Communicatie) HR beleid voeren Voldoende vrijwilligers werkzaam Vrijwilligers binden en boeien Informatievoorziening intern/extern: documentatie van alle relevante organisatie onderdelen en activiteiten Doorlopend (Maandelijks/ elk kwartaal/ halfjaarlijks 9 Jaarlijks Financiële stabiliteit borgen (Bestuur en Interne organisatie) Ontwikkelen, behouden en vergroten van de externe organisatie Join!forkids (Stichtingen en Fundraising) Acquireren voor scholarships en projectaanvragen (Fundraising) Financiën: heldere financiële systematiek Opbouw vermogen Communicatie: Duidelijk vastgelegd beleid over interne/ externe communicatie Huisvesting: Duidelijk vastgelegde afspraken Monitor en evaluatie opstellen Beleid over financiële waarborging vastleggen Stichtingen: Screeningsproces, toekennen van keurmerk JOINED! Monitoren Coachen Stimuleren en faciliteren kruisbestuiving en kennis- en expertise uitwisseling tussen de stichtingen. Zakelijk: Uitbreiden van aantal Partners, Zakelijke Vrienden Acquisitie en Businessclub Particulier: Binden via 5-jarige overeenkomsten Scholen: Best Friends Forever-project 10 Inkomsten via Cause Related Marketing Inkomsten via partners Inkomsten via (zakelijke) vrienden Doorlopend/Kwartaal Halfjaarlijks Jaarlijks Elk half jaar Elk kwartaal Elk kwartaal Elk kwartaal Elk kwartaal Elke maand Elke maand Elke maand Half jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks en na afvloeien Elk kwartaal 9 Afhankelijk van organisatie onderdeel en activiteit. 10 BFF staat voor Best Friends Forever. Binnen dit BFF-project worden kinderen hier in Nederland via scholen op verschillende manieren in contact gebracht met kinderen in de JOINED! stichtingen. Door het bewust worden van de verschillen in mogelijkheden van ontwikkelingen en schoolopleidingen, worden kinderen in Nederland in beweging gezet zich in te zetten voor kinderen in ontwikkelingslanden. Join!forkids - Beleidsplan /17

12 Vervolg Activiteitenlijst Actie Door middel van Monitoring Evaluatie Minimaal 3 projectaanvragen Projectaanvragen beoordelen Elk half jaar Jaarlijks honoreren waarmee we 1405 kinderen bereiken (Stichtingen) Maximaal 10 stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED! 95 kinderen in een scholarship onderbrengen (Stichtingen) Maximaal 10 stichtingen met het praktijkkeurmerk 11 JOINED! Elk kwartaal Jaarlijks Monitoren en evalueren We stellen in 2014 een monitor op met daarin indicatoren, evaluatievragen en evaluatiemomenten voor zowel de interne organisatie als de externe organisatie, de stichtingen waarmee Join!forkids samenwerkt. 11 maximaal 10 tegelijkertijd Join!forkids - Beleidsplan /17

13 4. BEGROTING EN TOELICHTING Begroting INKOMSTEN Begroot UITGAVEN Begroot Fundraising Personele kosten Particuliere Vrienden Projectdirecteur (1fte) Zakelijke Vrienden Totaal Personele kosten Partners Fondsen Scholen Operationele kosten Evenementen Huisvestingskosten Overig (zoals rente, collectes e.d.) Kantoorkosten Vervoerskosten Promotiekosten Algemene kosten Totaal Operationele kosten Stichtingen Scholarships (lopend voor en in 2013) Scholarships Scholarships Scholarships Project(aanvragen) lopend vanuit Project(aanvragen)(doelstelling) Totaal stichtingen Totaal inkomsten Totaal uitgaven Operationele kosten Operationele kosten gesponsord Hosting kosten website 600 Hosting kosten website 600 M&C ( printkosten, website ed) M&C ( printkosten, website ed) Huisvesting, kantoorbenodigdheden Scholing en coaching projectteamleden Huisvesting, kantoorbenodigdheden Scholing en coaching projectteamleden Totaal Operationele kosten Waaronder accountantskosten, bankkosten etc. Join!forkids - Beleidsplan /17

14 Toelichting inkomsten Inkomsten Fondsen (10%) Giften (30%) Partnership (60%) Zakelijke Vrienden Particuliere Vrienden Zakelijke Partner Cause Related Marketing Inkomsten worden verworven door het aanvragen van fondsen, giften van Zakelijke en Particuliere Vrienden en het aangaan van partnerships door middel van Cause Related Marketing 13 of meerjarige contracten met Zakelijke Partners. Inkomsten worden aangewend voor het financieren van scholarships en projectaanvragen. Wanneer een scholarshipovereenkomst overeenkomst wordt aangegaan voor een kind in een stichting met het praktijkkeurmerk JOINED! heeft Join!forkids in de jaren 2014 en 2015 minimaal het eerste jaar van het scholarship 14 in kas. In 2016 zal dit minimaal de eerste twee jaar van het scholarship zijn. Cause Related Marketing (CRM) Om van Join!forkids een duurzame stichting te maken en om een duurzame inkomstenstroom te genereren heeft er in 2013 een onderzoek plaatsgevonden naar CRM als inkomstenbron voor Join!forkids. Door het Laluz City Program is de meerwaarde van CRM voor Join!forkids onderzocht. CRM sluit aan bij de strategie van Join!forkids waarmee door duurzame samenwerking de continuering van Join!forkids kan worden gerealiseerd. Het aangaan van partnerships is als leidraad voor onze inkomsten is gekozen. We streven ernaar om in % van onze inkomsten uit partnerships te werven. Dit onderzoek, inclusief de gestelde voorwaarden en doelgroepen, zal worden overgenomen voor de uitvoering van ons beleid en wordt beschreven in het jaarplan Cause Related Marketing is een vorm van marketing waarbij een commerciële organisatie een wederzijds voordelige samenwerking aangaat met een ideële organisatie. Gedurende deze samenwerking wordt een product of dienst van de commerciële ciële organisatie gekoppeld aan de ideële organisatie, een win-win situatie. 14 Een scholarship kent een gemiddelde duur van 3 jaar. Een scholarship behelst een volledige (deel) opleiding, zoals de kleuterschool, of de basisschool, of de middelbare school, of een vervolgopleiding. De duur is afhankelijk van het geldende schoolsysteem. Join!forkids - Beleidsplan /17

15 Toelichting uitgaven Uitgaven Stichtingen (minimaal 85%) Operationele kosten (maximaal 5 %) Personele kosten (maximaal 10%) Sholarships Projectaanvragen Minimaal 85% van de totale uitgaven zal besteed worden aan de stichtingen, in de vorm van scholarships en het financieren van projectaanvragen. Maximaal 5% van de uitgaven besteden we aan operationele kosten en maximaal 10% van de uitgaven aan personele kosten. Join!forkids - Beleidsplan /17

16 5. MARKETING EN COMMUNICATIE Marketing en communicatie is een integraal onderdeel van het beleid van Join!forkids. Het waarborgt transparantie en een effectieve marketing en communicatiestrategie is de basis voor succesvolle fondsenwerving. Communicatie is van groot belang voor de transparantie van Join!forkids. We hechten buitengewoon veel waarde aan transparantie, we vinden dit een verplichting naar onze Vrienden en Partners die ons hun gelden toevertrouwen. Transparantie bepaalt ons uitgangspunt in onze communicatie. Join!forkids is transparant en eerlijk over hoe het de kinderen en de stichtingen vergaat. Wat Join!forkids doet, delen we. Wat we niet weten, delen we. Wat we wel weten, delen we. Wat mis ging delen we en wat goed ging en gaat delen we natuurlijk ook. Daarnaast is onze marketing en communicatie erop gericht de aangesloten JOINED! stichtingen en de organisatie Join!forkids onder de aandacht te brengen, om zo gelden en expertise te genereren ten behoeve van de kinderen die Join!forkids ondersteunt. Daarnaast wordt marketing ingezet om Vrienden van Join!forkids te binden en in beweging te krijgen ten behoeve van de missie en visie van Join!forkids. Met onze marketing en communicatie willen we bereiken dat: onze doelgroepen weten dat: - onderwijs en een veilige leefomgeving voor kinderen van groot belang zijn om gezond op te kunnen groeien en hun dromen te kunnen verwezenlijken - Join!forkids staat voor duurzame (persoonlijke) ontwikkeling, voor het ontdekken en volgen van ieders passie en voor oprechte en persoonlijke betrokkenheid - de stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!, stichtingen van goede kwaliteit zijn; betrouwbaar, transparant en professioneel onze (potentiële) donateurs: - weten dat hun geld op een goede manier wordt besteed en waaraan - zich verbinden met de missie en visie van Joinforkids - zich persoonlijk betrokken voelen bij de kinderen die we bereiken we inkomsten genereren ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in ontwikkelingslanden Wij communiceren met onze doelgroepen via verscheidene middelen, onder andere via dit voorliggende beleidsplan, (financieel) jaarverslag, onze website en andere media. Het beleidsplan Dit beleidsplan zal voor iedereen via onze website inzichtelijk zijn en indien nodig geüpdate worden. Het bestuur zal in 2016 een nieuw meerjarig beleidsplan samenstellen. Na goedkeuring van dat beleidsplan zal dit direct in werking treden en op de website worden geplaatst. Join!forkids - Beleidsplan /17

17 Het financieel jaarverslag De jaarverslaggeving is ingericht in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, waarbij de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen duidelijk in het bestuursverslag tot uiting worden gebracht. Het financieel jaarverslag wordt voorzien van een beoordelingsverklaring van een externe accountant. Het financiële en het tekstuele jaarverslag is openbaar en zal uiterlijk 5 maanden na afloop van het boekjaar voor iedereen via onze website inzichtelijk zijn. Website De website van de stichting Join!forkids geeft heldere informatie over de stichtingen waarmee Join!forkids op enig moment mee samenwerkt en heeft samen gewerkt. Voor deze stichtingen (of aankomende stichtingen) is er informatie te vinden over samenwerking met Join!forkids. Daarnaast is er informatie te vinden over de kinderen die in een lopend scholarship zitten of deze hebben afgerond, en de (resultaten) van de gehonoreerde projectaanvragen. Tevens is er informatie te vinden over onze Zakelijke Vrienden en onze Partners. Tot slot is doneren via de website mogelijk. Nieuwsbrieven Via de nieuwsbrief worden abonnees geïnformeerd over de activiteiten van Join!forkids en de stichtingen waarmee zij samenwerkt. Social Media Join!forkids maakt gebruik van Facebook, LinkedIn en Twitter om onze (toekomstige) donateurs (Particuliere en Zakelijke Vrienden en Partners) op de hoogte houden van de voortgang in de stichtingen, de voortgang van gefinancierde projectaanvragen, lopende en nieuwe scholarships en om aandacht te creëren voor Join!forkids om zo (onder andere) nieuwe donateurs te werven. Informatiemateriaal Hierbij gaat het onder andere om folders en brochure materiaal over stichting Join!forkids en de stichtingen waar Join!forkids mee samenwerkt. Dit informatiemateriaal is zowel online als offline beschikbaar en wordt gebruikt ter ondersteuning van fondsenwerving. Join!forkids - Beleidsplan /17

JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17

JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17 JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Jaarverslag 2012 1/17 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1 JOIN!FORKIDS MISSIE EN VISIE... 5 2 JOINED! KINDERPROJECTEN... 6 2.1 Monitoring

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie