Beleidsplan Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK JOINED!... 5 KERNWAARDEN... 5 DOELGROEP... 5 SAMENWERKINGSPARTNERS... 5 ORGANISATIESTRUCTUUR... 6 BESTUUR... 6 DIRECTEUR... 7 PROJECTTEAM... 7 INTERNE ORGANISATIE... 7 STICHTINGEN... 7 FUNDRAISING... 7 MARKETING & COMMUNICATIE (M&C) DOELEN JOIN!FORKIDS... 9 DOELSTELLING(EN) WAT GAAN WE HIER VOOR DOEN? ACTIVITEITENLIJST VERVOLG ACTIVITEITENLIJST MONITOREN EN EVALUEREN BEGROTING EN TOELICHTING BEGROTING TOELICHTING INKOMSTEN CAUSE RELATED MARKETING (CRM) TOELICHTING UITGAVEN MARKETING EN COMMUNICATIE HET BELEIDSPLAN HET FINANCIEEL JAARVERSLAG WEBSITE NIEUWSBRIEVEN SOCIAL MEDIA INFORMATIEMATERIAAL Join!forkids - Beleidsplan /17

3 VOORWOORD Voor je ligt het beleidsplan van Stichting Join!forkids voor de jaren In dit plan is de koers verwoord die we de komende jaren gaan varen. Een koers die we met elkaar hebben uitgezet en waar we met elkaar voor staan om Join!forkids verder te laten groeien om zo nog meer kinderen te kunnen ondersteunen in het waarmaken van hun dromen. Nog steeds zijn er miljoenen kinderen in de wereld die geen vangnet hebben, die primaire levensbehoeften als veiligheid, voedsel en een dak boven hun hoofd ontberen. Als Join!forkids willen wij voor een aantal van deze kinderen echt verschil maken in hun leven, in de levens van de mensen om hen heen en daarmee bijdragen aan een betere wereld. Ons motto Changing lives changing worlds zegt precies wat wij beogen en ook waarmaken. Via kleinschalige particuliere stichtingen wereldwijd, die wij eerst screenen en daarna blijven monitoren en coachen, worden de kinderen die deelnemen aan deze stichtingen een kans geboden om op te groeien in een veilige omgeving. Join!forkids ondersteunt deze kinderen met een scholarship waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die aan het roer van hun eigen leven gaan staan. Door het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten via educatie en andere trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling kunnen deze kinderen, die voorheen dagelijks moesten werken om te overleven, hun cirkel van armoede doorbreken en trots zijn op wie ze zijn. Sinds de oprichting van stichting Join!forkids zijn we gegroeid en geprofessionaliseerd. Er ligt een stevige basis waarop we verder kunnen bouwen, partnerships kunnen aangaan en win- win situaties kunnen creëren waar zowel bedrijven als de kinderen door kunnen groeien. Komende jaren gaan we, in samenwerking met onze (pro bono) professionals en bedrijven die in hun succes willen delen, onze strategie Cause Related Marketing inzetten en onze Business Club uitbouwen. Verbinden en delen staan hierbij centraal. Want bij Join!forkids gaat het niet alleen om het geven maar ook om de verbinding tussen hier en daar. Als bedrijf, school of particulier krijg en zie je daadwerkelijk resultaat op verschillende manieren terug. Zowel nieuwe commerciële kansen maar ook een trots gevoel om via korte lijnen op een persoonlijke en betrokken manier te kunnen bijdragen aan zoveel kinderlevens. Ik hoop van harte dat jij net als wij geïnspireerd wordt door ons beleidsplan en kijken uit naar een samenwerking met jou! Namens het bestuur van Stichting Join!forkids José Brouwer Directeur Stichting Join!forkids December 2013 Join!forkids - Beleidsplan /17

4 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS Geschiedenis Join!forkids is in mei 2006 opgericht door José Brouwer. Vanaf dat moment is zij zich fulltime in gaan zetten om dromen van kansarme kinderen te verwezenlijken. Door haar professionele achtergrond als opleidingsconsultant en opleider is zij zich bewust van de algemene waarde van educatie. Tijdens een wereldreis ontmoette zij verschillende Nederlandse initiatiefnemers van kleinschalige ontwikkelingsprojecten gericht op kinderen. De ontroerende verhalen en het duurzame effect van hun bevlogen inzet op deze kinderen raakte haar diep: Kinderen zijn onze toekomst. Zij hebben recht op een onafhankelijk, leefbaar bestaan. José is hierin heel bewust haar eigen steen gaan bijdragen; Join!forkids was geboren. Missie Samen kansen creëren voor kinderen om hun dromen via onderwijs te realiseren Visie Join!forkids is een organisatie die op een persoonlijke en betrokken manier dromen van kinderen in ontwikkelingslanden realiseert. De dromen van kinderen zijn op hun toekomstige carrière gericht. Join!forkids wil kinderen in een veilige omgeving scholing en begeleiding bieden om deze dromen uit te laten komen. Strategie Dit doet Join!forkids door bestaande en jonge, kleinschalige stichtingen te screenen, te coachen en financieel te ondersteunen. Voldoen zij aan de strenge selectiecriteria, dan worden ze beloond met het door Join!forkids ontwikkelde praktijkkeurmerk JOINED!. Deze stichtingen worden (in eerste instantie) geleid door Nederlandse initiatiefnemers die ter plaatse wonen en betrokken zijn bij het begeleiden van de kinderen. De stichtingen bieden scholarships 1 aan en organiseren ondersteunende scholingsprojecten. De initiatiefnemers moeten daarnaast tot doel hebben de stichting duurzaam en zelfredzaam te maken en deze op termijn over te dragen aan de lokale bevolking. Gedurende de samenwerking met deze stichtingen begeleidt Join!forkids ze hierin. Voor haar (Zakelijke) Vrienden en Partners in Nederland biedt Join!forkids, naast een netwerk, transparantie en kwaliteit. Dit wordt gewaarborgd door de continue monitoring van de stichtingen en veel persoonlijk contact met de kinderen, initiatiefnemers en (Zakelijke) Vrienden en Partners 2. 1 Scholarschips: Een scholarship is de financiering van een onderwijstraject. Dit kan de kleuterschool, basisschool, middelbare school of vervolgopleiding zijn. De duur is afhankelijk van het in het land geldende schoolsysteem. 2 Zakelijke Vrienden zijn bedrijven die structureel minimaal een bedrag van 300 per jaar doneren of bijdragen door het aanbieden van producten of expertise (in natura) die onderdeel uitmaken van hun core business. Zij zijn Vriend van Join!forkids in het jaar dat zij bijdragen. Een Zakelijke Partner is een zakelijke relatie van Join!forkids die meer dan alleen geld of in natura doneert. Er is duidelijk sprake van meerwaarde doordat beide partijen bereid zijn om exposure en business te genereren voor elkaar. Een Partner koppelt een product, dienst of evenement aan Join!forkids waardoor voor beide partijen geld en exposure wordt gegenereerd. De intentie van de samenwerking is langdurig. Zij zijn Partner in het jaar dat zij bijdragen en met Join!forkids samenwerken. Join!forkids - Beleidsplan /17

5 Praktijkkeurmerk JOINED! JOINED! is een praktijkkeurmerk dat door Join!forkids is ontwikkeld om alleen die kinderen te ondersteunen met een scholarship, die worden begeleid door stichtingen die binnen onze missie en visie passen. Alle stichtingen worden gescreend aan de hand van specifieke selectiecriteria. Deze zijn op onze website na te lezen. Vervolgens wordt met behulp van een uitgebreide vragenlijst een diepgaand onderzoek ingesteld naar verschillende aspecten van de stichting zoals transparantie, professionaliteit, samenwerking met de lokale bevolking, inbedding van de stichting in de gemeenschap en het overall doel duurzaamheid en zelfredzaamheid. Wanneer de stichting aan onze criteria voldoet en door de projectcoach - in samenwerking met de directeur - is een fiat gegeven, dan ontvangt een stichting het praktijkkeurmerk JOINED! Blijkt een stichting nog niet aan alle criteria te voldoen, maar is bereid om hier aan te werken en stelt zich tot doel om aan de ontbrekende criteria te voldoen, dan ontvangen zij het praktijkkeurmerk JOINED! met de toevoeging Under construction. Join!forkids gaat een langdurige samenwerking aan met de initiatiefnemers om hen te begeleiden en te coachen in de groei en ontwikkeling van hun stichting. Join!forkids gaat alleen scholarshipovereenkomsten aan voor kinderen van stichtingen met de status JOINED! of de status JOINED! Under Construction. Op deze manier garanderen wij onze Zakelijke Partners en Vrienden dat bijdragen aan deze stichtingen een weloverwogen en goede keuze is. Kernwaarden Changing lives, changing worlds is ons motto. Door educatie en een veilige omgeving om in op te groeien bieden we niet alleen het kind, maar ook de familie en uiteindelijk de gemeenschap een kans op een betere toekomst. Join!forkids staat voor duurzame (persoonlijke) ontwikkeling, voor het ontdekken en volgen van ieders passie en talent, en voor oprechte en persoonlijke betrokkenheid. Doelgroep Join!forkids wil kinderen in (ontwikkelings)landen bereiken over de hele wereld. Wij focussen op kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 21 jaar, die een verminderde kans hebben op het volgen van onderwijs. En daardoor een verminderde kans hebben om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Deze kinderen bereiken we door middel van het screenen, coachen en financieel ondersteunen van stichtingen die gericht zijn op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Stichtingen die aan onze criteria voldoen ontvangen het praktijkkeurmerk JOINED!. Samenwerkingspartners Join!forkids gaat de samenwerking aan met stichtingen die (in eerste instantie) geleid worden door een Nederlandse initiatiefnemer die gevestigd is in het land waar de stichting actief is. Join!forkids ondersteunt alleen organisaties die geen proselitisme beogen. De stichtingen moeten tot doel hebben om het kinderproject over te dragen aan de lokale bevolking en inkomens genererende activiteiten en / of commerciële activiteiten op te starten waarmee de stichting (grotendeels) onafhankelijk wordt van fondsen uit het buitenland. Join!forkids onderscheidt zich van andere organisaties doordat Join!forkids geen organisatie is die louter gelden werft en doneert. Naast financiële ondersteuning worden stichtingen gedurende een aantal jaar ondersteund met kennis, expertise en coaching om te zorgen dat bovenstaande genoemde doelen worden behaald. Join!forkids is een netwerkorganisatie en een platform voor best practices. We faciliteren kruisbestuiving en kennis- en expertise uitwisseling tussen de stichtingen. Tot slot is bij Join!forkids een winstoogmerk nadrukkelijk afwezig. Join!forkids - Beleidsplan /17

6 Organisatiestructuur Wekelijks zet een team van zo n 15 professionals zich in voor Join!forkids. Vol enthousiasme dragen zij in hun vrije tijd maatschappelijk een steentje bij, elk vanuit hun eigen expertise. Daarnaast werkt Join!forkids samen met een team van Zakelijke Vrienden en Partners; bedrijven en particulieren die met hun vakkennis en producten in natura 3 bijdragen aan de organisatie Join!forkids en/of financieel ondersteuning bieden bij het behalen van de doelstellingen van Join!forkids. Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal drie bestuursleden, de voorzitter, secretaris en penningmeester aangevuld met algemene bestuursleden. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur houdt minimaal vier keer per jaar een bestuursvergadering en overlegt één keer per maand via een (Skype)meeting over de lopende gang van zaken en adviseert de directeur over eventueel te nemen beslissingen. Het bestuur is samen met de directeur verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en zij zien gezamenlijk toe op de uitvoering daarvan. Waar nodig zullen zij het beleid bijsturen. De voorzitter is de vertegenwoordiger van Join!forkids naar de medewerkers en binnen het zakelijke netwerk. De voorzitter is eindverantwoordelijke voor het vaststellen van en het toezicht houden op het beleidsplan, de strategie, de jaarplannen, en de begroting. De voorzitter coördineert de bestuurswerkzaamheden en is hoofdverantwoordelijke voor het functioneren van het bestuur. Namens het bestuur is hij/zij aanspreekpunt en toezichthouder voor de directeur van de organisatie met betrekking tot het beleid en het management. De voorzitter houdt het overzicht over de missie en strategische doelen van Join!forkids en bewaakt de integriteit van de stichting. De secretaris is verantwoordelijk voor het beleggen en documenteren van de bestuursvergaderingen en voert de communicatie vanuit het bestuur naar de interne organisatie en naar Vrienden en Partners waar het gaat om bestuursaangelegenheden. De penningmeester voert het financieel beheer en is verantwoordelijk voor de financiële administratie inclusief de bankrekening(en) - en stelt in samenwerking met de boekhouder het financieel jaarverslag op. De penningmeester handelt de dagelijkse financiële zaken af, controleert de inkomsten en uitgaven, en is (eind)verantwoordelijk voor het regelen van fiscale, juridische zaken, facturatie en verzekeringen. 3 Zoals drukwerk, trainingen, meubilair etc. Join!forkids - Beleidsplan /17

7 De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op. De begroting wordt door het bestuur vastgesteld en is taakstellend. De penningmeester bewaakt de begroting en verantwoordt op gezette tijden de tussenstand. De penningmeester beheert de bankrekening met een door het bestuur vast te stellen procuratie. Algemene bestuursleden dragen met hun kennis en expertise bij aan het, samen met de voorzitter, toezicht houden op het beleidsplan, de strategie, de jaarplannen en de begroting. Als onderdeel van het bestuur dragen zij daarnaast ook nieuwe ideeën aan voor de uitvoering en ondersteunen zij de directeur in de te nemen beslissingen. Directeur De directeur is de operationeel leider van de organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam en rapporteert over de voortgang en uitvoering van het beleid aan het bestuur. Projectteam Het projectteam is belast met het opstellen en de (dagelijkse) uitvoering van het beleid en de strategie. Het projectteam bestaat momenteel uit 4 subteams: Interne organisatie, Stichtingen, Marketing & Communicatie en Fundraising. Het projectteam wordt aangestuurd door de directeur. Interne organisatie Het team Interne organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en de bijhorende strategie (zowel intern als extern) en ziet toe op de juiste uitvoering daarvan. Het team is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan, de jaarplannen en de bijhorende begroting die door het bestuur moeten worden goedgekeurd. Daarnaast is het interne team verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering: personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken, interne communicatie en huisvesting. Stichtingen Het team Stichtingen is verantwoordelijk voor de intake, screening, monitoring en coaching van de stichtingen waar Join!forkids de samenwerking mee aangaat en beheert daarmee de kwaliteit van het praktijkkeurmerk JOINED!. Daarnaast verbindt het team de stichtingen met de andere teams van Join!forkids, bijvoorbeeld door het aanleveren van informatie voor op de website of andere communicatie-uitingen. Ook stimuleert en faciliteert het team kruisbestuiving en kennis- en expertise uitwisseling tussen de stichtingen onderling. Daarnaast inspireren de persoonlijke verhalen van de kinderen de interne organisatie en verhoogt het de betrokkenheid bij Join!forkids. Het team bestaat momenteel uit vier projectcoaches. Iedere projectcoach is verantwoordelijk voor het screenen, monitoren en coachen van één of meerdere stichtingen. Fundraising Dit team is verantwoordelijk voor het werven van inkomsten via het aanvragen van fondsen, het aangaan van partnerships en het werven van Zakelijke en Particuliere Vrienden. Het team is ook verantwoordelijk voor de evenementen die samenhangen met het werven van fondsen. Bijvoorbeeld de events, acties en projecten die Join!forkids initieert in samenwerking met Nederlandse scholen (lezingen, inzamelingsacties, etc.). Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de organisatie van de Business Club Meetings. De Business Club is een zakelijk netwerkevenement voor alle Zakelijke Partners en Zakelijke Vrienden van Join!forkids. Join!forkids - Beleidsplan /17

8 Marketing & Communicatie (M&C) Het Marketing- & Communicatie-team (M&C-team) is verantwoordelijk voor alle marketing- en communicatie uitingen en de huisstijl. Het M&C-team is verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van het marketing- en communicatieplan van Join!forkids en het bewaken van de huisstijl en tone of voice bij uitingen van/door derden. Het M&C-team is verantwoordelijk voor alle online en offline communicatie. Het M&C-team ondersteunt alle teams binnen de organisatie van Join!forkids. Join!forkids - Beleidsplan /17

9 2. DOELEN JOIN!FORKIDS Doelstelling(en) Voor hebben wij de volgende doelstelling geformuleerd: Eind 2016 heeft Join!forkids 1500 extra 4 kinderen bereikt binnen stichtingen met het JOINED!- keurmerk. Dit betekent dat er 95 nieuwe scholarships starten, verspreid over de periode zodat eind 2016 honderd kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere kinderen worden bereikt door middel van gehonoreerde projectaanvragen. Maximaal worden hiervoor 10 stichtingen tegelijkertijd ondersteund. Per jaar brengt dit de volgende doelstelling met zich mee: 2014: Eind 2014 heeft Join!forkids 478 extra kinderen bereikt binnen stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!. Hiervan starten 28 kinderen in een nieuw scholarship t.o.v Dit betekent, gezien het aantal kinderen dat in 2013 hun opleiding heeft afgerond of gestopt, dat eind 2014 in totaal 58 kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere 450 kinderen worden bereikt door middel van minimaal 1 gehonoreerde projectaanvraag : Eind 2015 heeft Join!forkids 495 extra kinderen bereikt binnen stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!. Hiervan starten 30 kinderen in een nieuw scholarship t.o.v Dit betekent dat eind 2015 in totaal 71 kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere 465 kinderen worden bereikt door middel van minimaal 1 gehonoreerde projectaanvraag. 2016: Eind 2016 heeft Join!forkids 527 extra kinderen bereikt binnen stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!. Hiervan starten 37 kinderen in een nieuw scholarship t.o.v Dit betekent dat eind 2016 in totaal 100 kinderen naar school gaan met behulp van een Join!forkids scholarship. De andere 490 kinderen worden bereikt door middel van minimaal 1 gehonoreerde projectaanvraag. Voor ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld met daarin de doelstelling voor dat jaar en de middelen en activiteiten die worden ingezet om deze doelstelling te bereiken. De jaarplannen zijn een nadere uitwerking van het beleidsplan Een algemene omschrijving van de middelen en activiteiten zijn opgenomen in de Activiteitenlijst op pagina 11. Schematische weergave van de opbouw van het aantal scholarships: Aantal scholarships Jaar Totaal begin van het jaar Dat wordt afgerond Dat gaat starten Totaal eind van het jaar 4 Ten opzichte van december Totaal bereikte aantal kinderen 850 d.m.v. gehonoreerde projectaanvragen en scholarships. 5 In 2013 zaten 57 kinderen in een lopend scholarship 6 Projectaanvragen: dit zijn aanvragen van stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED! aan Join!forkids voor financiering van projecten die de randvoorwaarden creëren zodat kinderen onderwijs kunnen volgen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Voorbeelden van projecten die in het verleden gehonoreerd zijn: de bouw van een school, de opvang (bed, brood, bad, counseling) van dakloze kinderen, de aanschaf van schoolboeken en trainingen van docenten. Join!forkids - Beleidsplan /17

10 Wat gaan we hier voor doen? Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het van belang dat we voldoende kwalitatieve stichtingen ondersteunen en de benodigde fondsen en sponsors voor het aantal gestelde scholarships en projectaanvragen werven. Dit betekent dat we zowel de externe organisatie Join!forkids (onze samenwerkingspartners de stichtingen en de (zakelijke) vrienden en partners) als de interne organisatie (bedrijfsvoering; financiën, personeel, communicatie etc.) moeten behouden, verstevigen en vergroten. Voor de externe organisaties doen we dit door de samenwerking aan te gaan met stichtingen die voldoen aan onze criteria en het praktijkkeurmerk JOINED! hebben ontvangen. We monitoren en coachen deze stichtingen zodat hun kwaliteit gewaarborgd blijft en verbetert en daarmee de kwaliteit van de scholing en de leefomgeving van de kinderen. Om bovenstaande doelstellingen te kunnen bekostigen, gaan we inkomsten genereren door middel van het vinden en verbinden van (nieuwe) Vrienden en Partners aan Join!forkids: via Cause Related Marketing (CRM) door het continueren en het uitbouwen van het aantal Zakelijke Vrienden in de Business Club 7 door het intensiveren van de relatie met Particuliere Vrienden - informeren over nieuwe belastingvoordelen op giften (5 jarig commitment) door het werven van Particuliere Vrienden in nieuwe netwerken door geld te werven via aanvragen 8 bij overheids-, vermogens- en particuliere fondsen door geld te werven via schoolevenementen in Nederland (basisscholen, voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten) - ondersteunen op het gebied van acties, uitwisselingen en thema mogelijkheden door het organiseren van events voor de Business Club, scholen, particulieren door het organiseren van publiciteit genererende evenementen (inspelen op actualiteit) door het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, relatiebeheer en het vormgeven van ideeën zoals het in natura sponsoren van operationele kosten (zie begroting) Voor de interne organisatie betekent dit dat we beschikken over een stabiel en kundig bestuur, er voldoende vrijwilligers met de juiste kennis en expertise zijn en de bedrijfsvoering op orde is. Hiervoor monitoren en evalueren we zowel de interne als externe organisatie. Onze doelstellingen, acties en middelen staan schematisch weergegeven in de Activiteitenlijst Om de samenwerking met Zakelijke Vrienden en Partners concreet vorm te geven en hen blijvend aan Join!forkids te verbinden is in 2013 de Join!forkids Business Club opgericht. Join!forkids wil haar Zakelijke Vrienden en Partners met elkaar en met Join!forkids verbinden door middel van de Business Club. Het uitgangspunt voor de Business Club is moving forward by giving back. Hiermee bedoelen we dat de Business Club voor de Zakelijke Vrienden en Partners meerwaarde biedt, door het uitbreiden van het zakelijke netwerk en daarmee de commerciële activiteiten. Hierdoor ondersteunen de Zakelijke Vrienden en Partners de kinderen in de JOINED!-stichtingen. Op deze manier raakt iedereen (meer) persoonlijk betrokken zowel bij Join!forkids, de stichtingen en de kinderen waarvoor zij dromen realiseren. 8 Join!forkids dient deze aanvragen in. Join!forkids - Beleidsplan /17

11 Activiteitenlijst Actie Door middel van Monitoring Evaluatie Ontwikkelen, behouden en Stabiel bestuur Elk kwartaal Jaarlijks vergroten van de interne Beleid(splan) en strategie Half jaarlijks Jaarlijks organisatie Join!forkids (Interne organisatie en opstellen en uitvoeren Personeel: Doorlopend Jaarlijks Marketing&Communicatie) HR beleid voeren Voldoende vrijwilligers werkzaam Vrijwilligers binden en boeien Informatievoorziening intern/extern: documentatie van alle relevante organisatie onderdelen en activiteiten Doorlopend (Maandelijks/ elk kwartaal/ halfjaarlijks 9 Jaarlijks Financiële stabiliteit borgen (Bestuur en Interne organisatie) Ontwikkelen, behouden en vergroten van de externe organisatie Join!forkids (Stichtingen en Fundraising) Acquireren voor scholarships en projectaanvragen (Fundraising) Financiën: heldere financiële systematiek Opbouw vermogen Communicatie: Duidelijk vastgelegd beleid over interne/ externe communicatie Huisvesting: Duidelijk vastgelegde afspraken Monitor en evaluatie opstellen Beleid over financiële waarborging vastleggen Stichtingen: Screeningsproces, toekennen van keurmerk JOINED! Monitoren Coachen Stimuleren en faciliteren kruisbestuiving en kennis- en expertise uitwisseling tussen de stichtingen. Zakelijk: Uitbreiden van aantal Partners, Zakelijke Vrienden Acquisitie en Businessclub Particulier: Binden via 5-jarige overeenkomsten Scholen: Best Friends Forever-project 10 Inkomsten via Cause Related Marketing Inkomsten via partners Inkomsten via (zakelijke) vrienden Doorlopend/Kwartaal Halfjaarlijks Jaarlijks Elk half jaar Elk kwartaal Elk kwartaal Elk kwartaal Elk kwartaal Elke maand Elke maand Elke maand Half jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks en na afvloeien Elk kwartaal 9 Afhankelijk van organisatie onderdeel en activiteit. 10 BFF staat voor Best Friends Forever. Binnen dit BFF-project worden kinderen hier in Nederland via scholen op verschillende manieren in contact gebracht met kinderen in de JOINED! stichtingen. Door het bewust worden van de verschillen in mogelijkheden van ontwikkelingen en schoolopleidingen, worden kinderen in Nederland in beweging gezet zich in te zetten voor kinderen in ontwikkelingslanden. Join!forkids - Beleidsplan /17

12 Vervolg Activiteitenlijst Actie Door middel van Monitoring Evaluatie Minimaal 3 projectaanvragen Projectaanvragen beoordelen Elk half jaar Jaarlijks honoreren waarmee we 1405 kinderen bereiken (Stichtingen) Maximaal 10 stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED! 95 kinderen in een scholarship onderbrengen (Stichtingen) Maximaal 10 stichtingen met het praktijkkeurmerk 11 JOINED! Elk kwartaal Jaarlijks Monitoren en evalueren We stellen in 2014 een monitor op met daarin indicatoren, evaluatievragen en evaluatiemomenten voor zowel de interne organisatie als de externe organisatie, de stichtingen waarmee Join!forkids samenwerkt. 11 maximaal 10 tegelijkertijd Join!forkids - Beleidsplan /17

13 4. BEGROTING EN TOELICHTING Begroting INKOMSTEN Begroot UITGAVEN Begroot Fundraising Personele kosten Particuliere Vrienden Projectdirecteur (1fte) Zakelijke Vrienden Totaal Personele kosten Partners Fondsen Scholen Operationele kosten Evenementen Huisvestingskosten Overig (zoals rente, collectes e.d.) Kantoorkosten Vervoerskosten Promotiekosten Algemene kosten Totaal Operationele kosten Stichtingen Scholarships (lopend voor en in 2013) Scholarships Scholarships Scholarships Project(aanvragen) lopend vanuit Project(aanvragen)(doelstelling) Totaal stichtingen Totaal inkomsten Totaal uitgaven Operationele kosten Operationele kosten gesponsord Hosting kosten website 600 Hosting kosten website 600 M&C ( printkosten, website ed) M&C ( printkosten, website ed) Huisvesting, kantoorbenodigdheden Scholing en coaching projectteamleden Huisvesting, kantoorbenodigdheden Scholing en coaching projectteamleden Totaal Operationele kosten Waaronder accountantskosten, bankkosten etc. Join!forkids - Beleidsplan /17

14 Toelichting inkomsten Inkomsten Fondsen (10%) Giften (30%) Partnership (60%) Zakelijke Vrienden Particuliere Vrienden Zakelijke Partner Cause Related Marketing Inkomsten worden verworven door het aanvragen van fondsen, giften van Zakelijke en Particuliere Vrienden en het aangaan van partnerships door middel van Cause Related Marketing 13 of meerjarige contracten met Zakelijke Partners. Inkomsten worden aangewend voor het financieren van scholarships en projectaanvragen. Wanneer een scholarshipovereenkomst overeenkomst wordt aangegaan voor een kind in een stichting met het praktijkkeurmerk JOINED! heeft Join!forkids in de jaren 2014 en 2015 minimaal het eerste jaar van het scholarship 14 in kas. In 2016 zal dit minimaal de eerste twee jaar van het scholarship zijn. Cause Related Marketing (CRM) Om van Join!forkids een duurzame stichting te maken en om een duurzame inkomstenstroom te genereren heeft er in 2013 een onderzoek plaatsgevonden naar CRM als inkomstenbron voor Join!forkids. Door het Laluz City Program is de meerwaarde van CRM voor Join!forkids onderzocht. CRM sluit aan bij de strategie van Join!forkids waarmee door duurzame samenwerking de continuering van Join!forkids kan worden gerealiseerd. Het aangaan van partnerships is als leidraad voor onze inkomsten is gekozen. We streven ernaar om in % van onze inkomsten uit partnerships te werven. Dit onderzoek, inclusief de gestelde voorwaarden en doelgroepen, zal worden overgenomen voor de uitvoering van ons beleid en wordt beschreven in het jaarplan Cause Related Marketing is een vorm van marketing waarbij een commerciële organisatie een wederzijds voordelige samenwerking aangaat met een ideële organisatie. Gedurende deze samenwerking wordt een product of dienst van de commerciële ciële organisatie gekoppeld aan de ideële organisatie, een win-win situatie. 14 Een scholarship kent een gemiddelde duur van 3 jaar. Een scholarship behelst een volledige (deel) opleiding, zoals de kleuterschool, of de basisschool, of de middelbare school, of een vervolgopleiding. De duur is afhankelijk van het geldende schoolsysteem. Join!forkids - Beleidsplan /17

15 Toelichting uitgaven Uitgaven Stichtingen (minimaal 85%) Operationele kosten (maximaal 5 %) Personele kosten (maximaal 10%) Sholarships Projectaanvragen Minimaal 85% van de totale uitgaven zal besteed worden aan de stichtingen, in de vorm van scholarships en het financieren van projectaanvragen. Maximaal 5% van de uitgaven besteden we aan operationele kosten en maximaal 10% van de uitgaven aan personele kosten. Join!forkids - Beleidsplan /17

16 5. MARKETING EN COMMUNICATIE Marketing en communicatie is een integraal onderdeel van het beleid van Join!forkids. Het waarborgt transparantie en een effectieve marketing en communicatiestrategie is de basis voor succesvolle fondsenwerving. Communicatie is van groot belang voor de transparantie van Join!forkids. We hechten buitengewoon veel waarde aan transparantie, we vinden dit een verplichting naar onze Vrienden en Partners die ons hun gelden toevertrouwen. Transparantie bepaalt ons uitgangspunt in onze communicatie. Join!forkids is transparant en eerlijk over hoe het de kinderen en de stichtingen vergaat. Wat Join!forkids doet, delen we. Wat we niet weten, delen we. Wat we wel weten, delen we. Wat mis ging delen we en wat goed ging en gaat delen we natuurlijk ook. Daarnaast is onze marketing en communicatie erop gericht de aangesloten JOINED! stichtingen en de organisatie Join!forkids onder de aandacht te brengen, om zo gelden en expertise te genereren ten behoeve van de kinderen die Join!forkids ondersteunt. Daarnaast wordt marketing ingezet om Vrienden van Join!forkids te binden en in beweging te krijgen ten behoeve van de missie en visie van Join!forkids. Met onze marketing en communicatie willen we bereiken dat: onze doelgroepen weten dat: - onderwijs en een veilige leefomgeving voor kinderen van groot belang zijn om gezond op te kunnen groeien en hun dromen te kunnen verwezenlijken - Join!forkids staat voor duurzame (persoonlijke) ontwikkeling, voor het ontdekken en volgen van ieders passie en voor oprechte en persoonlijke betrokkenheid - de stichtingen met het praktijkkeurmerk JOINED!, stichtingen van goede kwaliteit zijn; betrouwbaar, transparant en professioneel onze (potentiële) donateurs: - weten dat hun geld op een goede manier wordt besteed en waaraan - zich verbinden met de missie en visie van Joinforkids - zich persoonlijk betrokken voelen bij de kinderen die we bereiken we inkomsten genereren ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in ontwikkelingslanden Wij communiceren met onze doelgroepen via verscheidene middelen, onder andere via dit voorliggende beleidsplan, (financieel) jaarverslag, onze website en andere media. Het beleidsplan Dit beleidsplan zal voor iedereen via onze website inzichtelijk zijn en indien nodig geüpdate worden. Het bestuur zal in 2016 een nieuw meerjarig beleidsplan samenstellen. Na goedkeuring van dat beleidsplan zal dit direct in werking treden en op de website worden geplaatst. Join!forkids - Beleidsplan /17

17 Het financieel jaarverslag De jaarverslaggeving is ingericht in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, waarbij de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen duidelijk in het bestuursverslag tot uiting worden gebracht. Het financieel jaarverslag wordt voorzien van een beoordelingsverklaring van een externe accountant. Het financiële en het tekstuele jaarverslag is openbaar en zal uiterlijk 5 maanden na afloop van het boekjaar voor iedereen via onze website inzichtelijk zijn. Website De website van de stichting Join!forkids geeft heldere informatie over de stichtingen waarmee Join!forkids op enig moment mee samenwerkt en heeft samen gewerkt. Voor deze stichtingen (of aankomende stichtingen) is er informatie te vinden over samenwerking met Join!forkids. Daarnaast is er informatie te vinden over de kinderen die in een lopend scholarship zitten of deze hebben afgerond, en de (resultaten) van de gehonoreerde projectaanvragen. Tevens is er informatie te vinden over onze Zakelijke Vrienden en onze Partners. Tot slot is doneren via de website mogelijk. Nieuwsbrieven Via de nieuwsbrief worden abonnees geïnformeerd over de activiteiten van Join!forkids en de stichtingen waarmee zij samenwerkt. Social Media Join!forkids maakt gebruik van Facebook, LinkedIn en Twitter om onze (toekomstige) donateurs (Particuliere en Zakelijke Vrienden en Partners) op de hoogte houden van de voortgang in de stichtingen, de voortgang van gefinancierde projectaanvragen, lopende en nieuwe scholarships en om aandacht te creëren voor Join!forkids om zo (onder andere) nieuwe donateurs te werven. Informatiemateriaal Hierbij gaat het onder andere om folders en brochure materiaal over stichting Join!forkids en de stichtingen waar Join!forkids mee samenwerkt. Dit informatiemateriaal is zowel online als offline beschikbaar en wordt gebruikt ter ondersteuning van fondsenwerving. Join!forkids - Beleidsplan /17

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2017 Versie 1.1 Inleiding In 2016 stond de fondsenwerving op een wat lager pitje. Desondanks hebben we weer een paar mooie projecten gerealiseerd waarmee we

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstellingen Wensen pag.4 pag.4 Fondsenwerving pag. 7 Transparantie Communicatie Overige behaalde resultaten pag.8 pag.8 pag.8

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Beleidsplan

BELEIDSPLAN Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Christ s Hope Nederland Beleidsplan 2017-2019 November 2016 Dit beleidsplan beschrijft waar Christ s Hope Nederland over drie jaar hoopt te staan. Het is richtinggevend voor de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Talud

Beleidsplan Stichting Talud Beleidsplan Stichting Talud 1. De stichting 1.1 Gegevens Stichting Talud is gevestigd op: Strawinskylaan 653 1077 XX Amsterdam De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan 2010 2013 Nieuwe kansen, samen bouwen Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan Stichting World of Wildlife Inleiding Het veld van goede

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pole Position 2013-2014

Jaarverslag Stichting Pole Position 2013-2014 Jaarverslag Stichting Pole Position 2013-2014 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstellingen Wensen pag.4 pag.4 Fondsenwerving pag. 7 Transparantie Communicatie Overige behaalde resultaten pag.8 pag.8 pag.9

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Manoukefonds

Beleidsplan Manoukefonds Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Identiteit... 5 Organisatiestructuur... 6 Samenwerking en ondersteuning... 7 Financieel beleid... 8 Communicatiebeleid... 9 Slotwoord...10 2 Voorwoord Dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de Stichting Carlot Beleidsplan van de Stichting Carlot De inhoud is gewijzigd gedurende het proces voorafgaand aan de verwerving van de Carlot. Na definitieve verwerving van het schip en de stichting is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding Beleidsplan Beleidsplan Holland 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Ambassadors Football Holland. In het beleidsplan kunt u lezen hoe Ambassadors Football op dit moment georganiseerd

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2013

Activiteiten verslag 2013 Activiteiten verslag 2013 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk 2015-2016 1 1. Strategie 1.1. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: - Een Sinterklaasfeest aan te bieden aan maximaal honderdvijftig kinderen per stad

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow Beleidsplan 2015-2019 Stichting Stichting Talent2Grow Stichting Talent2Grow Internet: www.talent2grow.nl Email: info@talent2grow.nl Postadres: Willem Littelstraat 7, 2871 ND Schoonhoven Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting. Pan de Vida

Stichting. Pan de Vida Stichting Pan de Vida Algemeen Stichting Pan de Vida is op 27 december 2006 opgericht met het doel om de allerarmste kinderen in Peru te helpen. Aanvankelijk werd alleen gewerkt met kinderrestaurants,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie