CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat"

Transcriptie

1 CRM Prestaties WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat

2 PRESTATIES CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen 5 BASISBESTANDEN 2.2. Wings Basisbestanden De producten Instellingen facturatie in de productfiche Instellen van de facturatiesoort Instellen van de Facturatie prestatie 11 B.v. facturatie in regie 11 B.v. forfaitaire facturatie Instellen van de Voorschotfacturatie 17 VERRICHTINGEN 2.3. Ingave/Wijzigen prestatie Prestaties met de timer Prestaties vanuit een organisatie Bewerken Prestaties 27 FACTURATIE 3.1. Wings Facturatie Facturatie van prestaties volgens een bepaalde werkduur Facturatie van prestaties volgens een bepaald terugkeerpatroon Gemengde facturatieprestaties (in regie & forfaitair) Facturatie van prestaties met voorschotten 34 Wings CRM - Prestaties 2

3 RAADPLEGEN 4.1. Wings Raadplegen Raadplegen dagverrichtingen Raadplegen nacalculatie Nacalculatie prestaties, groeperen op het scherm Nacalculatie, exporteren naar Excel 42 AFDRUKKEN 5.1. Wings Afdrukken Afdrukken prestaties-algemeen-prestatielijst Afdrukken prestaties-algemeen-jaar-/maandoverzicht Afdrukken prestaties-te fact.prestaties-voorschotten Afdrukken prestaties-te fact.prestaties-forfaitaire Afdrukken prestaties-te fact.prestaties-buiten forf./voorsch Afdrukken prestaties-gefactureerde prestaties-controlelijst 57 Wings CRM - Prestaties 3

4 INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen Binnen een kantoor of bedrijf worden er door medewerkers allerlei taken uitgevoerd. Hierbij kan het prestatiebeheer van Wings CRM helpen door allerlei overzichten te verschaffen die de betreffende medewerker of dossierbeheerder op de hoogte houden van de stand van zaken. De medewerker kan automatisch zijn/haar prestaties laten registreren. Uiteindelijk kunnen de afgewerkte prestaties worden gefactureerd. Wings CRM zorgt ook voor een lijst waarop alle niet afgewerkte prestaties worden getoond. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om te komen tot een optimale samenwerking tussen de diverse medewerkers. Eenvoudig en divers via het documentbeheer kunnen zowel inkomende- als uitgaande documenten snel worden gecatalogeerd op diverse wijzen, o.a. per medewerker. Ook inkomende mails kunnen gemakkelijk bij organisaties en contactpersonen worden bewaard. via documentsjablonen kunnen de medewerkers snel en uniform documenten aanmaken. via de tab prestaties kunnen er per organisatie prestaties worden ingebracht. Dit kan echter ook via een globaal overzichtsscherm. er kunnen ook automatisch facturen gegenereerd worden. Dit kan ingesteld worden via het tabblad Facturatie prestaties op de organisatiefiche. Voor de facturatie van prestaties werkt Wings CRM samen met Wings Logistiek. Er moet dus een licentie voor Wings Logistiek geïnstalleerd zijn. Belangrijk zijn de beveiligde instellingen per medewerker. (Zie ook: Beheer Hulpprogramma s Medewerkers). Aan de diverse medewerkers kun je hier een type toekennen. Toegang tot de beveiligde instellingen: er dient opgestart te worden als een gebruiker van het type (*) manager, daar enkel dit type gebruiker de mogelijkheid biedt om alle instellingen aan te passen. Een gebruiker van de hoedanigheid Normaal zal nergens een tabblad vinden met instellingen voor facturatie prestaties, zodanig dat prijsafspraken voor facturatie nergens zichtbaar zijn voor deze medewerkers. Wings CRM - Prestaties 4

5 INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen (*) Het opstarten van het programma moet gebeuren met een gebruiker van het type manager. Klik op Beheer Klik op Parameters of Druk [Alt]+[E] Het volgende scherm verschijnt: Klik Prestaties Wings CRM - Prestaties 5

6 Selecteer het facturatiedagboek waarin de prestaties moeten gefactureerd worden, alsook het facturatieproduct algemeen en voorschotten (*). Sla vervolgens de parameter op: Indien er met voorschotten zal gewerkt worden dient er ook een proforma dagboek te worden geselecteerd. Tevens dient de gebruiker aan te geven welke soort facturatie er zal gevoerd worden bij de forfaitaire methode en de voorschotten. Ook hier bestaat de mogelijkheid om proforma te selecteren. Opmaak facturatie Indien aangevinkt wordt er een PDF die een overzicht geeft van de geleverde prestaties toegevoegd met details en mét bedragen. (Zie ook: tabblad bijlagen in de levering). De product- en commentaarlijnen op de factuur kunnen voorzien worden van variabelen voor datum, medewerker en omschrijving.. B.v. <DAT> <MED> Klik op of Druk [F12] (*) Deze producten moeten vooraf in Wings Logistiek zijn aangemaakt. Het algemeen facturatieproduct wordt gebruikt indien de producten zelf niet op de factuur moeten komen en er dus een algemene lijn op de factuur wordt geplaatst. Wings CRM - Prestaties 6

7 2.2. Wings Basisbestanden (*) Het opstarten van het programma moet gebeuren met een gebruiker van het type manager. (Zie ook 2.3. Wings koppelen aan gebruikers in Wings CRM handleiding) De producten Klik op Beheer Klik op Hulpbestanden Klik op Producten Het productenbestand is een verzameling van alle mogelijke prestaties. De aan te rekenen prijs voor de prestatie kan hier worden ingegeven. Er wordt een koppeling met Wings Logistiek gemaakt door op te geven welk het Facturatieproduct is. B.v. een productfiche. Per organisatie kunnen er facturatieafspraken worden ingesteld. (Zie ook: De facturatieprestatie). Indien je bij een organisatie aangeeft dat de facturatie volgens het regime Forfaitair/Regie gebeurt, dan worden alle producten waar Default product is aangevinkt, onder het tabblad facturatie prestaties van die organisatie opgenomen, en dit met de defaultwaarden die in de productfiche zijn ingesteld. Wings CRM - Prestaties 7

8 Instellingen facturatie in de productfiche Facturatiemethode Geen (er wordt dus niet gefactureerd) Het product wordt wel gebruikt om prestaties voor nacalculatie te registreren. In regie dus volgens uurtarief. Forfaitair (B.v. een bepaald bedrag per maand ). Dit forfaitair bedrag kan per klant worden ingesteld, evenals de periodiciteit van de facturatie. Default product (Alle producten waar dit is aangevinkt, worden automatisch voorgesteld in de organisatiefiche indien er als facturatieregime voor forfait/regie is gekozen). Omdat er voor een facturatie via de forfaitaire methode altijd per klant zowel het bedrag van de forfaitaire producten als de periodiciteit moet worden ingesteld, is het aangewezen om default product/facturatie enkel voor producten die in regie gefactureerd worden te gebruiken. Facturatie volgens uren of aantal Gaan er uren of aantallen gebruikt worden om te factureren voor het betreffende product? B.v. Aantal km.voor vergoeding. Defaultwaarden facturatie Inbegrepen in forfait: Het product is inbegrepen in hetgeen forfaitair gefactureerd wordt. (B.v. in het opstellen van de aangifte zijn ook correcties op facturen inbegrepen). De tijd die aan deze prestatie besteedt wordt zal niet worden aangerekend, dus facturatiemethode Geen. Inbegrepen in voorschot: Het product is inbegrepen in het voorschotbedrag dat gefactureerd wordt. (B.v. in het voorschotbedrag voor de BTWaangifte is ook de controle op de aangifte inbegrepen). De tijd die aan deze prestatie besteedt wordt zal niet worden aangerekend, dus facturatiemethode Geen. Wings CRM - Prestaties 8

9 Als commentaar op factuur: Het product wordt hier als commentaar afgedrukt, (Zie ook 2.1. Instellingen Facturatieproduct Algemeen ), zonder vermelding van de werkelijk gepresteerde tijd. Deze tijd wordt wel aangerekend volgens het tarief van dit product en zal op het facturatieproduct algemeen (Zie ook 2.1. Instellingen Facturatieproduct Algemeen ) worden getotaliseerd. Volgnr. Commentaren: Het lijnnummer bepaalt de volgorde van afdruk op de factuur. Groeperen prestaties: Het product wordt samengenomen bij de afrekening. Indien verscheidene medewerkers dit product meerdere malen hebben gebruikt, wordt dit op de factuur toch als 1 regel met 1 totaal weergegeven. De producten die nodig zijn voor het aangeven van prestaties worden oorspronkelijk als facturatieproducten aangemaakt in Wings Logistiek. (Zie ook: Beheer Hulpbestanden Producten) Wanneer voor facturatiemethode In regie is gekozen, is het aangewezen ook een prijs bij het product in te vullen. B.v. productenlijst. Het productenbestand is een verzameling van alle mogelijke prestaties. De aan te rekenen prijs voor de prestatie kan hier worden ingegeven. Er wordt een koppeling met Wings Logistiek gemaakt door op te geven welk het Facturatieproduct is: de verwijzing verschijnt in de kolom WingsID. Maak dus vooraf de facturatieproducten aan in Wings Logistiek, waarbij je zeker ook rekening houdt met de juiste instelling van eenheid en aantal decimalen (B.v. eenheid is uur, aantal decimalen is 2 voor het gebruik van uurtarieven Zie ook: Basis Producten Tabblad Algemeen in Wings Logistiek). Wings CRM - Prestaties 9

10 Instellen van de facturatiesoort Als een organisatiefiche binnen Wings CRM volledig geopend wordt kan de facturatiesoort worden ingesteld. Er wordt dan een extra tabblad gecreëerd bij bepaalde keuzes. Klik op in de menubalk. Een overzicht van de organisaties verschijnt. Het tabblad Facturatie prestaties wordt enkel getoond als bij de facturatiesoort Alleen regie of Forfaitair/regie wordt geselecteerd. Andere mogelijke selecties zijn Geen (om niet te factureren geen extra tabblad), Voorschotten (om met voorschotfacturatie te werken geeft een extra tabblad voorschotfacturatie). De instelling Soort facturatie in de organisatiefiche heeft prioriteit op de instelling bij het product. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad Facturatie prestaties van de gewenste organisatie. Klik op Methode. Selecteer Nieuwe facturatie prestatie. Door gebruik te maken van de optie Wijzig facturatie prestatie kan de medewerker of dossierbeheerder de facturatie prestatie gegevens wijzigen. Wings CRM - Prestaties 10

11 De instellingen Facturatie prestatie Als een organisatiefiche binnen Wings CRM geopend wordt met facturatiemethode Forfait/regie, dan is er een extra tabblad facturatie prestaties. Hier kan gepreciseerd worden op welke manier bepaalde prestaties al dan niet moeten gefactureerd worden. Aan de hand van 2 voorbeelden overlopen we enkele mogelijkheden. B.v. instelling facturatie in Regie Defaultwaarden Door bij een klant als facturatiemethode Forfaitair /regie te selecteren, krijg je na het aanklikken van de tab Facturatie prestaties automatisch een lijst met de producten die als default staan aangeduid, met de vermelde defaultwaarden. (zie de producten) In dit voorbeeld worden de prestaties IF (inboeken facturen), OJ (opstellen jaarrekening), BA (aanmaak BTW aangifte), CI (controle inboekingen) en CA (controle afschrijvingen) die voor deze klant zijn gebeurd, verrekend en globaal vermeld op het algemeen product met omschrijving Voor uitgevoerde prestaties (dit product staat aangeduid in de parameters bij Facturatieproduct algemeen (Zie ook: 2.1 Wings instellingen). De omschrijvingen van de diverse producten, worden als commentaar bij dit algemeen product vermeld. De omschrijving van een product kan tijdens de input van de prestaties worden aangevuld of gewijzigd, We geven een voorbeeld van de input van de prestaties en van de factuur. (de input van deze prestaties is gebeurd via Bewerken prestaties, zonder aanduiding van begin- of einduur). Wings CRM - Prestaties 11

12 Indien een organisatie als geblokkeerd werd gemarkeerd zal deze in een andere kleur verschijnen in het scherm bewerken prestaties. Na het aanmaken van de factuur worden hierop de gegevens als volgt voorgesteld, overeenkomstig de facturatieafspraken met deze klant: Merk op dat bij de facturatieafspraken stond ingesteld dat product FA moest worden gegroepeerd, De 75 minuten zijn dus op 1 lijn gefactureerd als 1,25 uur. Wings CRM - Prestaties 12

13 B.v. instelling forfaitaire facturatie Door bij een klant als facturatiemethode Forfait/regie te selecteren, krijg je na het aanklikken van de tab Facturatie prestaties automatisch een lijst met de producten die als default staan aangeduid en met de vermelde defaultwaarden. Deze lijst kan nu aangevuld worden met forfaitaire producten. Er kunnen meerdere forfaitaire afspraken aan een klant worden toegevoegd. Het facturatie prestatiescherm Organisatie: De organisatie waarop de prestatie betrekking heeft. Product: Eigenlijk dus het product dat de prestatie symboliseert. B.v. Voorschot bij kwartaalaangifte. De producten die nodig zijn voor het aangeven van prestaties worden oorspronkelijk als producten aangemaakt in Wings Logistiek. Hou rekening met het instellen van de nodige decimalen bij de hoeveelheid van het product. (Zie ook: basis producten tabblad algemeen) Dit heeft belang mbt de eenheid waarin de prestaties gaan gefactureerd worden. Wings CRM - Prestaties 13

14 Facturatiemethode: Hier zal de prestatie forfaitair worden gefactureerd. Op het tabblad Prestatie zal bij het selecteren van Geen als methode Fact? automatisch worden afgevinkt. Bij de selectie In Regie daarentegen zal Fact? automatisch worden aangevinkt en kan er beslist worden om nog niet te factureren. Bij de eigen organisatie gaat men zichzelf niet factureren dus kan men als facturatiemethode Geen selecteren. Wanneer als facturatiemethode Forfaitair is geselecteerd, moeten volgende velden ingevuld worden: Periodiciteit: Indien gebruik gemaakt wordt van de facturatiemethode forfaitair kan een periodiciteit voor de facturen worden geselecteerd. B.v. De prestatie maandelijks factureren. Datum ltst fact. en Datum vlgd fact.: De datum van de laatst gemaakte factuur. Als er een datum ingevuld wordt zal het programma vanaf die datum rekenen om het veldje Datum vlgd fact. te berekenen volgens de opgegeven periodiciteit. Bedrag: Het te factureren bedrag. Geen/regie: Bij deze methoden bestaat de mogelijkheid om Inbegrepen in forfait te selecteren. (Er wordt dan niet gefactureerd want de prestatie is inbegrepen in de forfait). Wings CRM - Prestaties 14

15 B.v. De forfaitaire prestatie is het aanmaken van een aangifte en de controle ervan is inbegrepen in deze prestatie. Indien Als commentaar wordt geselecteerd, waarbij de prestatie die in de forfait zit als commentaar zal worden vermeld op de factuur. Tenslotte kan bij de facturatiemethode In Regie ook Groeperen worden geselecteerd, waardoor de prestatie van een zelfde product als één lijn zal worden vermeld. Klik op of Druk [F12] Het forfaitaire product verschijnt nu in de lijst Facturatie prestaties. Je kunt nu bij de overige producten ook de checkbox inbegrepen in forfait gebruiken. Producten welke niet afzonderlijk worden aangerekend maar in de betrokken forfait zijn inbegrepen, kun je dus nu aanvinken. Voor deze klant zijn volgende prestaties ingebracht: Inbegrepen in de forfait zijn: CA, IF, OJ, BA, en CI. Tevens opgenomen als commentaar zijn: CA, IF, BA en CI. Wings CRM - Prestaties 15

16 Na facturatie worden de prestaties als volgt vermeld: Merk op dat voor het product OJ (Opstellen jaarrekening) er wel prestaties zijn verricht, maar omdat dit inbegrepen is in de forfait en opnemen als commentaar niet is aangevinkt, wordt dit niet op de factuur vermeld. De prestatie FA (Fiscale aangifte) was niet inbegrepen in de forfait, en wordt dus wel afzonderlijk verrekend. Gecombineerde facturatiemogelijkheden Alle combinaties van facturatie in regie en forfaitaire facturatie zijn mogelijk. Zo kan je werken met een forfaitair product waarbij een aantal prestaties niet extra worden aangerekend en als commentaar bij dit product vermeld worden, en waarbij een aantal andere prestaties wel worden aangerekend en als commentaar bij het algemeen facturatieproduct worden opgenomen. Daarbij kunnen andere prestaties nog steeds afzonderlijk worden verrekend en vermeld. Wings CRM - Prestaties 16

17 De instellingen Voorschotfacturatie Als een organisatiefiche binnen Wings CRM geopend wordt en als bij soort facturatie Voorschotten wordt aangevinkt, dan verschijnt er een extra tabblad voorschotfacturatie. Bij het gebruik van voorschotfacturatie wordt met de klant een voorschotbedrag afgesproken. Vervolgens wordt bepaald in welke maanden: Ofwel dit voorschot wordt gefactureerd. Ofwel dat er een afrekening wordt uitgevoerd rekening houdende met de prestaties die voor de klant zijn gebeurd: Bij de selectie AFREKENING worden alle uitgevoerde prestaties sinds de periode laatste facturatie samengeteld en gefactureerd, waarbij de reeds betaalde voorschotten in mindering worden gebracht. Wings CRM - Prestaties 17

18 Bij keuze MINIMUM AFREKENING worden alle uitgevoerde prestaties sinds de periode laatste facturatie samengeteld en gefactureerd, waarbij de reeds betaalde voorschotten in mindering worden gebracht. Indien het te betalen saldo lager is dan het afgesproken voorschotbedrag, wordt het voorschotbedrag gefactureerd. B.v. In deze fiche is ingesteld dat er in maart, juni en september een voorschot van 230 euro gefactureerd. Bij In de loop van het jaar worden alle prestaties geregistreerd die voor de klant gebeuren. In december wordt een afrekening gefactureerd: waarbij rekening wordt gehouden met alle prestaties en met de betaalde voorschotten. Wings CRM - Prestaties 18

19 VERRICHTINGEN 2.3. Ingave/Wijzigen prestatie Er zijn 3 manieren om prestaties in te geven / te wijzigen in Wings CRM. 1. Prestaties met de timer Prestaties kunnen worden ingegeven via de timer of ook rechtstreeks vanuit een organisatie. Het werken met de timer is vooral bedoeld voor interne medewerkers. Hiermee kunnen snel de diverse prestaties worden geregistreerd die in de loop van de dag worden uitgevoerd. Medewerkers van het type Normale gebruiker kunnen geen prestaties wijzigen, waardoor er een sluitende controle kan gebeuren van de gepresteerde uren. 2. Prestaties vanuit een organisatie Prestaties die vanuit een organisatie werden ingegeven kunnen ook gemakkelijk gewijzigd worden. Voorwaarde is wel dat de betreffende medewerker hiertoe voldoende rechten heeft. Er kunnen prestaties worden ingebracht op andere datums en voor andere medewerkers. 3. Ingave/Bewerken prestaties Een medewerker van het type Administrator of Manager heeft onder het menupunt Verrichtingen de mogelijkheid om prestaties te bewerken. Indien dus de medewerker de bevoegdheid heeft, kunnen langs deze weg prestaties snel worden ingebracht, gewijzigd of verwijderd. (Zie ook: 2.3. Koppelen van medewerkers aan gebruikers in de standaard CRM-handleiding). Wings CRM - Prestaties 19

20 Ingave prestaties met de timer Klik op in de menubalk. Het scherm voor het timen van de dagprestaties verschijnt: Door op de knop Nieuwe prestatie te klikken kan de medewerker onmiddellijk een nieuwe prestatie ingeven. Organisatie: de medewerker selecteert de betreffende organisatie. Product: het product dat de prestatie voorstelt. Zonder een product is er geen factuur! Interne commentaar: commentaar die enkel op het scherm actief is. Project: indien er een project bestaat kan dit worden geselecteerd. Afgesloten: aangevinkt indien de prestatie reeds afgesloten werd. Het is noodzakelijk om de prestaties af te sluiten alvorens te kunnen factureren. Wings CRM - Prestaties 20

21 Knoppen om de timing van de prestatie te starten, tijdelijk te stoppen (en bv. s anderendaags opnieuw op start te klikken om de prestatie verder te zetten). Als de prestatie voltooid is kan de medewerker op de knop sluiten klikken. De timer zal dan stoppen en de tijd aangeven waarop de prestatie voltooid werd. In het voorbeeld werd de prestatie ( Aanmaken BTW-aangifte ) gestopt. De prestatie werd gestart op 13h00 en gestopt op 13h15. Er werden dus momenteel 15 minuten gepresteerd. De prestatie is nog niet volledig en werd bijgevolg nog niet afgesloten. In het voorbeeld zal de medewerker na een kleine pauze verder werken aan de BTW-aangifte. Hij zal bijgevolg terug op start klikken om de timing van de prestatie te hervatten. De hoofding van dit scherm geeft nu de nieuwe begintijd van de prestatie weer. Wings CRM - Prestaties 21

22 In de detailblok Van Tot zien we dat er nogmaals 47 minuten aan de BTW-aangifte werd gewerkt. De medewerker heeft inmiddels de aangifte afgewerkt, waardoor de prestatie is voltooid. Er wordt nu op de knop sluiten gedrukt. De prestatie wordt gemarkeerd als Afgesloten en kan nu gefactureerd worden. Klik op om de prestaties te bewaren. Wings CRM - Prestaties 22

23 Ingave / wijzigen prestaties vanuit een organisatie Prestaties kunnen op verschillende manieren worden ingegeven. Als de medewerker prestaties wenst in te geven, kan dit ook rechtstreeks gebeuren vanuit de betreffende organisatie. Als een organisatiefiche binnen Wings CRM geopend wordt, verschijnt ook het speciale tabblad Prestaties. Aanmaken van een nieuwe prestatie vanuit het overzichtsscherm: Klik op in de menubalk. Een overzicht van de organisaties verschijnt. Door op te klikken worden de verschillende tabbladen van de organisatie getoond. Selecteer het tabblad prestatie met de linkermuisknop. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad prestatie van de gewenste organisatie. Selecteer Nieuwe prestatie Wings CRM - Prestaties 23

24 Het scherm Prestatie Datum: De datum van de prestaties. Organisatie: De organisatie waarop de prestatie betrekking heeft. Product: Het product dat de prestatie symboliseert. B.v. AA Aanmaken van een BTW-aangifte. Interne comm: omschrijving van de prestatie op scherm, intern. Omsc. fact: omschrijving van de prestatie, zoals die op de factuur verschijnt. Medewerker: Degene die de prestatie heeft geleverd. Enkel een medewerker van het type Manager kan alle prestaties zien en aanpassen. Medewerkers van het type Normaal zien enkel hun eigen prestaties. (Zie ook: 2.3. Koppelen van medewerkers aan gebruikers in de standaard CRM handleiding). Wings CRM - Prestaties 24

25 Project: Aanduiding van een eventueel project (niet verplicht). B.v. Project rond alarminstallaties Verisure. Te factureren: Aan te vinken indien de prestatie moet gefactureerd worden. Uren: Begin en eindtijd van de prestatie. De duur wordt automatisch berekend.. Aan te rekenen tijd: Eventueel kan de aan te rekenen tijd verschillen van de werkelijk gepresteerde tijd. B.v. Voor het aanmaken van een BTW-aangifte wordt 15 minuten extra gerekend omdat er achteraf nog een elektronische verzending dient te gebeuren. Aantal: Als de prestatie met aantallen wordt verrekend kan hier het aantal worden ingevuld. B.v. Het aantal kilometers voor het aanmaken van een kilometervergoeding. Afgesloten: is de prestatie afgewerkt of niet? Klik op of Druk [F12] Wings CRM - Prestaties 25

26 Beeld in het overzichtsscherm na ingave van prestaties: Op het tabblad prestaties zijn de nodige gegevens zichtbaar rond de soort prestatie. De duur Van Tot, alsook de totale duur van de prestatie wordt getoond. Verder wordt aangegeven of de prestatie dient gefactureerd te worden, wat de te factureren duur is en of de prestatie is afgesloten en er eventueel al een factuur voor gemaakt werd. Wings CRM - Prestaties 26

27 Ingave/Bewerken prestaties Ingave van prestaties Deze menukeuze laat ook toe om op een snelle manier nieuwe prestaties in te brengen. Daarbij kunnen de velden van en tot alsook de begin- en eindtijd worden ingegeven of worden leeg gelaten, en is het voldoende om de gepresteerde duur in te geven. Enkele opmerkingen: Te factureren wordt automatisch aangevinkt indien de prestatie moet worden aangerekend volgens de facturatieafspraken en de facturatiewijze Indien blijkt dat bepaalde prestaties te snel werden afgesloten en er toch nog bepaalde werkzaamheden moesten worden uitgevoerd, dan kan in het scherm Bewerken prestaties het vak afgesloten worden afgevinkt, hierdoor verschijnt de prestatie op het dagscherm voor input van de betrokken medewerker (d.i. het scherm met de timer), tussen de niet afgewerkte prestaties Bewerken van prestaties vanuit de menubalk Klik op Verrichtingen in de menubalk. Klik op Bewerken prestaties De medewerker klikt op het vak dat dient aangepast te worden. B.v.:. Nadat het gegeven van de prestatie is aangepast, dient de medewerker de gegevens te bewaren. Klik op om de gegevens te bewaren. Wings CRM - Prestaties 27

28 Het bewerken van prestaties door een medewerker is enkel mogelijk als de medewerker daar de nodige rechten toe heeft. (Zie ook Beheer Hulpbestanden Medewerkers). prestaties wilt zien. Aan te vinken als je enkele gefactureerde Prestaties bewerken is enkel mogelijk voor die prestaties die zijn afgesloten en niet gefactureerd. Wings CRM - Prestaties 28

29 3.1. Wings Facturatie In Wings CRM kunnen geleverde prestaties op verschillende wijzen worden gefactureerd. Prestaties kunnen worden getimed en als dusdanig volgens de werktijd worden gefactureerd. Het is echter ook mogelijk dat frequente prestaties volgens een bepaald terugkeerpatroon (per week, per maand,.) worden gefactureerd. Prestaties, volgens welk regime ze ook worden uitgevoerd, worden dus wel samen gefactureerd. Er volgen nu van elke methode aparte voorbeelden: Facturatie prestaties volgens een bepaalde werkduur (in regie) Als de prestaties werden voltooid kan de medewerker of dossierbeheerder overgaan tot het factureren ervan. Prestaties factureren is enkel mogelijk als deze prestaties voltooid zijn. Dit geeft de gebruiker aan door de prestatie als Afgesloten te markeren. Klik op Verrichtingen in de menubalk. Klik op Factureren prestaties. Het volgende scherm verschijnt: Wings CRM - Prestaties 29

30 Het scherm Facturatie prestaties Selecteren van de soort facturatie waarbij enkel te factureren in Regie zal te zien zijn op het scherm. Allereerst wordt bepaald tot en met welke datum de prestaties worden gefactureerd. lndien er met voorschotten gewerkt wordt verschijnt deze selectie: Alle organisaties die binnen de selectie vallen worden getoond. De organisatie waarvoor de prestaties verricht werden kan ook eerst geselecteerd worden om een overzicht te bekomen van de te factureren prestaties. Per organisatie kan worden bepaald of er gefactureerd dient te worden of niet. Alles selecteren voor facturatie. Alles deselecteren voor facturatie. De vooropgestelde facturatiedatum voor de facturen. Wings CRM - Prestaties 30

31 Klikken om de facturatie te starten. Status venster die de verschillende stappen van de facturatie laat zien. Een organisatie waarvan de prestaties gefactureerd werden wordt in het cursief getoond. Beeld in Wings Logistiek na het factureren van de prestaties. AA Aanmaken BTW-aangifte: er diende 2h15 (dus 2,250 zijnde 15/60*100) te worden gefactureerd. AC - Aangifte BTW-controle: er diende 3h00 te worden gefactureerd. Wings CRM - Prestaties 31

32 Facturatie prestaties volgens een bepaald terugkeerpatroon (forfaitair) Als de prestaties werden voltooid kan de medewerker of dossierbeheerder overgaan tot de facturatie. B.v. De prestatie Aanmaken BTW-aangifte (maandelijks). Bij de organisatie werd bij facturatie prestaties een forfaitaire prestatie (Aanmaken BTW-aangifte maandelijks 150 EUR) gedefinieerd. Bedoeling is nu een factuur te genereren voor deze prestatie. Forfaitaire prestaties worden verricht volgens een bepaald bedrag en over een bepaalde periodiciteit. B.v. per maand. Klik op Verrichtingen in de menubalk. Klik op Factureren prestaties. Het volgende scherm verschijnt: Het is mogelijk om een specifieke organisatie te selecteren voor facturatie. Wings CRM - Prestaties 32

33 Allereerst wordt bepaald tot en met welke datum de prestaties worden gefactureerd. Selecteer de gewenste factuurdatum. Klik vervolgens op deze knop om het facturatieproces te starten. Beeld in Wings Logistiek na het factureren van de prestaties. AA - Aanmaken BTW-aangifte: er diende dus 1x 150 EUR te worden gefactureerd Facturatieprestaties volgens een bepaalde werkduur (in regie) én volgens een bepaald terugkeerpatroon (forfaitair) In dit scherm wordt duidelijk getoond dat prestaties volgens een bepaalde tijdsduur en volgens een bepaald terugkeerpatroon samen gefactureerd gaan worden. B.v. Voor Klant Aalbrechts zal een 1 uur gefactureerd worden om de controle op de aangifte uit te voeren en een half uur voor de controle op de jaarrekening, terwijl het aanmaken van de aangifte zelf op forfaitaire wijze zal worden gefactureerd. Wings CRM - Prestaties 33

34 Facturatie van prestaties met voorschotten Eerst wordt de organisatie ingesteld voor voorschotten: Op het tabblad voorschotfacturatie worden de nodige gegevens ingevuld. Het voorschotbedrag en de periodes waar dit voorschot wordt toegepast worden ingesteld. Er is tevens mogelijkheid om het bedrag van de reeds gefactureerde voorschotten in te vullen bij deze organisatie. Klik op Verrichtingen in de menubalk. Klik op Factureren prestaties. Selecteer bij Soort facturatie : Voorschotten Het volgende scherm verschijnt: Wings CRM - Prestaties 34

35 Alle organisaties met een voorschot in de maand maart worden getoond. De vooropgestelde facturatiedatum voor de facturen wordt ingegeven. Klik vervolgens op deze knop om het facturatieproces te starten. Beeld in Wings Logistiek na het factureren van de prestaties. VOORSCHOT - Aanmaken BTW-aangifte: er diende dus 1x 150 EUR te worden gefactureerd. De controlevakken op het tabblad Voorschotfacturatie worden automatisch aangepast. Het product waarmee de voorschotten worden gefactureerd is een product uit het Wings Logistiek programma. Bovendien dient het voorschotproduct aangegeven te worden in de parameters (Zie ook: Beheer Parameters). Wings CRM - Prestaties 35

36 4.1. Wings Raadplegen Raadplegen dagverrichtingen Vanuit het raadpleegmenu bestaat de mogelijkheid om het scherm van de dagverrichtingen te raadplegen. Naast de verrichte prestaties worden ook documenten, agendapunten en taken per organisatie getoond. Klik op Raadplegen Klik op Dagverrichtingen Het scherm geeft een selectiemogelijkheid op datum en op medewerker. Verder kan er op datum van ingave of verrichting worden geselecteerd. Wings CRM - Prestaties 36

37 Raadplegen nacalculatie prestaties Binnen Wings CRM kun je verschillende soorten prestaties hebben. In regie, forfaitair of volgens voorschot. Als deze prestaties werden voltooid en gefactureerd kan de medewerker een raadpleging van de geleverde prestaties uitvoeren onder de vorm van een nacalculatie. Klik op Raadplegen Klik op Nacalculatie prestaties Het volgende scherm verschijnt: De medewerker kan opgeven vanaf en tot wanneer hij een nacalculatie van de geleverde prestaties wil bekijken. De volgende kolommen worden getoond: Periode: de periode waarin de prestatie geleverd werd. Organisatie: de organisatie voor dewelke de prestatie geleverd werd. Project: het eventuele project waarop de prestatie betrekking heeft. Medewerker: de medewerker die de prestatie geleverd heeft. Prestatie: omschrijving van de geleverde prestatie. Wings CRM - Prestaties 37

38 Forfaitair: indien het een forfaitaire prestatie betreft. In forfait: het bedrag van de prestaties inbegrepen in de forfait. Kostprijs: de kostprijs van de prestaties inbegrepen in de forfait. Voorschot: indien het een voorschot betreft. In voorschot: het bedrag van de prestaties inbegrepen in het voorschot. Kostprijs: de kostprijs van de prestaties inbegrepen in het voorschot. Gepresteerd: het bedrag voor de geleverde prestatie in regie. Gefactureerd: het gefactureerde bedrag voor de geleverde prestatie. Kostprijs: de kostprijs van de prestaties die aangerekend wordt voor de betreffende medewerker. (Zie ook: Beheer Hulpbestanden Medewerkers) B.v. Nacalculatie geleverde prestaties forfaitair Uit het voorbeeld blijkt dat er in de periode 01/2012 forfaitaire prestaties werden geleverd voor onze klant Baantjer. In de organisatiefiche werden als facturatie prestaties een forfaitair product ingegeven MV. Deze forfait bedraagt 250 EUR. Er werd verder voorzien in twee producten CHKERR (checken op fouten) en CF (afschrijvingen). Deze producten zijn als inbegrepen in de forfait gemarkeerd. Er werden allerlei prestaties voor een bedrag van EUR gepresteerd. Dit blijkt ook uit de controlelijst forfaitaire facturatie: Wings CRM - Prestaties 38

39 Het totaal bedrag van de prestatie ligt 7,5 EUR lager dan de gestelde forfait. Beide prestaties samen (180 EUR EUR) brengen het totaal bedrag in de forfait op EUR. De gepresteerde uren (3h30) aan kostprijs (90 EUR/h) geven dan 315 EUR als resultaat in de nacalculatie. De forfait is dus te laag in vergelijking met de kostprijs. B.v. Nacalculatie geleverde prestaties in regie Uit het voorbeeld blijkt dat er een tweetal prestaties geleverd werden voor de organisatie Wijnhandel Ployez. Voor het aanmaken van de fiscale aangifte werd 625 EUR gerekend en gefactureerd. Voor het inboeken van de aankoopfacturen werd er 600 EUR gerekend en gefactureerd. De laatste kolom geeft de kostprijs per uur van de medewerker aan. In het geval van de fiscale aangifte ligt de kostprijs van de medewerker hoger dan het gefactureerde bedrag. Dit betekent dat je dus te weinig factureert. In het geval van de prestatie van de ingeboekte facturen ligt de kostprijs van de medewerker 60 EUR lager dan het bedrag in regie en zit het gefactureerde bedrag dus goed. Onderaan worden de totalen van alle kolommen getoond. B.v. Nacalculatie geleverde prestaties met voorschotten Bij deze klant werd voornamelijk met voorschotten gewerkt. Als we het voorbeeld bekijken in Bewerken prestaties dan zien we dat er twee prestaties worden vermeld. De prestaties inboeken facturen aankoop is inbegrepen in het voorschot en heeft een prijs van 100 EUR. Voor de prestatie inboeken verkoop is dit eveneens het geval, behalve dat er aan de betreffende prestatie geen prijs werd toegekend in de producten. (Zie ook Beheer - Hulpbestanden - Producten Wings CRM - Prestaties 39

40 Er werd 6h gepresteerd voor het inboeken van de aankoopfacturen. Aan 100 EUR/h en er werd 5h30 besteed aan het inboeken van de verkopen aan een prijs nul. In de nacalculatie geeft dit: Aangezien het inboeken van de aankoopfacturen in het voorschot was inbegrepen geeft dit 6h aan 100 EUR/h= 600 EUR inbegrepen in het voorschot. Er werden echter ook 5h30 besteed aan het inboeken van de verkoopfacturen, zijnde dat er hier geen prijs werd gehanteerd, doch dat de prestatie wel inbegrepen is in het voorschot. Hiermee komt de totale duur van de prestaties op 11h30. De kostprijs van de medewerker bedraagt 90 EUR/h, wat ons voor een prestatieduur van 11h30 op 1035 EUR brengt. We werken dus met verlies daar de kostprijs hoger ligt dan het voorschot. In het programma wordt gebruikt gemaakt van kleurcodes om de soort van de prestaties aan te geven. Forfaitair, Voorschot en Regie. Wings CRM - Prestaties 40

41 Nacalculatie prestaties, groeperen op het scherm Door de kolomkop te verslepen naar de witte ruimte kan de nacalculatie op een andere manier gegroepeerd worden en verschijnt er een ander beeld. B.v. De kolomkop organisatie naar de witruimte slepen geeft totalen per organisatie. Terugkeren naar het oorspronkelijke calculatiescherm kan door met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken en te selecteren. Wings CRM - Prestaties 41

42 Nacalculatie prestaties, de export naar Excel Om op een gemakkelijke manier de informatie van de nacalculatie te kunnen bewerken werd in een export naar Excel voorzien. Het volstaat om op de knop te klikken om het bestand te exporteren. Wings CRM - Prestaties 42

43 5.1. Wings Afdrukken Afdrukken Verrichtingen - Prestaties Algemeen - prestatielijst Als de prestaties werden voltooid kan de medewerker overgaan tot het afdrukken van een prestatielijst. Meerdere selecties zijn mogelijk. Indien er geen specifieke organisatie wordt ingevuld, worden alle organisaties geselecteerd. Hetzelfde geldt voor de medewerker(s). Prestaties van/tot die moeten afgedrukt worden. Mogelijkheid om de prestaties van één bepaalde organisatie af te drukken of allemaal (blanco selectie). Wings CRM - Prestaties 43

44 Selectie per medewerker die de prestatie geleverd heeft. Indien de aangelogde gebruiker van het type normaal is, kan deze geen andere medewerkers selecteren. Dergelijke gebruiker kan dus enkel de eigen prestaties afdrukken. Dit in tegenstelling tot de manager die alle medewerkers kan selecteren. Selectie per project mogelijk of allemaal (blanco selectie). Selectie van de commentaar voor de afdruk. Selectiemogelijkheid op de status Gefactureerd/Afgesloten? Groepering al dan niet mogelijk op meerdere criteria. B.v. Prestaties per Medewerker. Bijkomend groeperen al dan niet mogelijk op meerdere criteria. B.v. Prestaties per medewerker en per organisatie. Dit resulteert in de volgende afdruk: Wings CRM - Prestaties 44

45 Bespreking hoofding: Datum: prestaties van/tot Organisatie: er werd een specifieke organisatie geselecteerd. Medewerker: selectie van de prestaties van een bepaalde medewerker. Project: selectiemogelijkheid per project of allemaal. Product: het prestatieproduct. (Blanco=alle producten) Afgesloten/Gefact: afgesloten, gefactureerde of allen Bespreking detail: Datumkolom: geeft de datum weer waarop de prestatie geleverd werd. Naast de datum kolom wordt de organisatie aangegeven voor dewelke de prestatie geleverd werd. Project: vermelding van het project (indien van toepassing). Medewerker: groepering van de prestaties per medewerker. Product: het prestatieproduct. Interne commentaar: ingegeven omschrijving van de prestatie. Van: tijdsaanduiding vanaf waar de duur van de prestatie gestart werd. B.v. Voor de organisatie Aalbrechts startte op 04/10 het Aanmaken van de BTW-aangifte om 09.30h. Tot: tijdsaanduiding tot wanneer de prestatie geleverd werd. Tyd: totaal gepresteerde tijd. Fact: totaal gefactureerde tijd. (Cfr. Aan te rekenen tijd in de prestatie). Aantal: vermelding aantal. (B.v. aantal kilometers). Bedrag Wings CRM - Prestaties 45

46 Indien het nodig is meer tijd te factureren dan er gepresteerd werd, dan kan dit gebeuren via bewerken prestaties. (Zie ook: Bewerken Prestaties in deze handleiding). OK: aangevinkt als de prestatie werd voltooid. (Cfr. Afgesloten in de prestatie). Fct?: aangevinkt als de prestatie werd gefactureerd. Algemeen totaal: totale tijd besteed en bedrag gefactureerd aan de organisatie(s) en voor alle medewerkers. Wings CRM - Prestaties 46

47 Afdrukken Verrichtingen - Prestaties Algemeen - Jaar-/Maandoverzicht prestaties Om een beeld te bekomen van de geleverde prestaties in zijn totaliteit, werd voorzien in een overzichtslijst. Er kan zowel een maand- als een jaaroverzicht worden opgevraagd. Diverse selecties zijn mogelijk. Maandoverzicht Selecteer Maandoverzicht Indien er voor een specifieke organisatie een overzicht gewenst is kun je deze invullen. Een blanco selectie zal alle organisaties tonen. Maandoverzicht voor alle maanden van een bepaald jaar. In het voorbeeld van 2011 tot Wings CRM - Prestaties 47

48 Klik Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik Leegmaken om de selectie te herzetten. De volgende lijst verschijnt: Bespreking hoofding: Soort overzicht: Per maand of per jaar. Jaar: jaaraanduiding. Bespreking detail: Organisatie: organisatie waarvoor de prestatie geleverd werd. Prestatie: beschrijving van de geleverde prestaties. Jaaraanduiding Maandaanduiding In de lijst zien we dat er voor de geselecteerde organisatie verschillende prestaties werden geleverd. Voor het inboeken van de aankoopfacturen werden er in de maand januari 1h15 minuten gepresteerd, 1h in februari en 1h en 34 minuten in de loop van de maand maart. Over het ganse jaar werden er dus tot nu toe 3h en 49 minuten gepresteerd voor het inboeken van de aankoopfacturen. Wings CRM - Prestaties 48

49 Jaaroverzicht Selecteer Jaaroverzicht Indien er voor een specifieke organisatie een overzicht gewenst is kun je deze invullen. Een blanco selectie zal alle organisaties tonen. De rubriek Maandoverzicht stelt standaard een bereik voor van 3 jaar als bij soort overzicht Jaar werd geselecteerd. Aanvinken indien de prestaties in detail moeten afgedrukt worden. Klik Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik Leegmaken om de selectie te herzetten. Wings CRM - Prestaties 49

50 De volgende lijst verschijnt: Bespreking hoofding: Soort overzicht: per jaar. Bespreking detail: Organisatie: organisatie waarvoor de prestatie geleverd werd. Medewerker: medewerker die de prestatie geleverd heeft. Totale duur van de prestatie per jaar. Totaal: totaal per drie jaar. In de lijst zien we dat er voor de organisatie De Kroon in h en 30 minuten werd besteed aan de maandelijkse aangifte. Wings CRM - Prestaties 50

51 Afdrukken Verrichtingen - Prestaties Te factureren prestaties - voorschotten Deze lijst is eveneens een forecast van de voorschotten die in de toekomst gaan ontvangen worden. (Zie ook: Facturatie prestaties met voorschotten). Selectiemogelijkheid voor de voorschotten van alle maanden of per maand. Als er één enkele maand geselecteerd wordt, worden alle organisaties getoond die in die maand een voorschot zullen hebben. Selectie per organisatie of alle organisaties (blanco). B.v. Voorschotten maand juni voor alle organisaties. Wings CRM - Prestaties 51

52 Dit resulteert in de volgende afdruk: Bespreking hoofding: Maand: prestaties van een betreffende maand of alle maanden. Organisatie: naam betreffende organisatie of (Alle). Bespreking detail: Organisatie: organisatie waarvoor de prestatie geleverd werd Ltst fact: periode van de laatste facturatie. Een algemeen totaal per maand werd eveneens op de lijst voorzien. Weergave aan 115%: Voor onze klant De Vleeshouwer zien we dat er op 01/12 de laatste factuur werd gemaakt. De prognose geeft aan dat wij in maart een totaal inkomen aan voorschotten mogen verwachten van 350 EUR. In de loop van de maand april zal dit een bedrag van 150 EUR opleveren, in juni valt er 350 EUR te verwachten enz De afrekening komt pas in december, dus in de tabel is dit nog nul. Wings CRM - Prestaties 52

53 Afdrukken Verrichtingen - Prestaties Te factureren prestaties - Forfaitaire Deze lijst is een soort prognose. De gebruiker kan deze forecast gebruiken om na te gaan wat er gaat gefactureerd worden in de toekomst aan organisaties die forfaitair werden ingesteld. Forfaitaire prestaties worden in dit voorbeeld afgedrukt tot en met 30/06/2011. Naast het selecteren per organisatie is het ook mogelijk om te sorteren op datum volgende factuur. Dit resulteert in de volgende afdruk: Wings CRM - Prestaties 53

54 Bespreking hoofding: Datum t/m: forfaitaire prestaties tot en met. Organisatie: (Alle) er werd geen specifieke organisatie geselecteerd. Bespreking detail: Omschrijving: omschrijving van de geleverde prestatie. Periodiciteit: frequentie van de geleverde prestatie. Vorig: datum vorige factuur. Volgend: datum volgend factuur. Bedrag: het bedrag van de forfait. Voor de organisatie Aalbrechts wordt maandelijks een aangifte gemaakt. Deze forfait werd de laatste keer uitgevoerd op 26/05 en zal de volgende keer op 26/06 worden uitgevoerd. Het bedrag van de forfait zal dan 150 EUR bedragen. Een totaal per organisatie en een algemeen totaal werden eveneens op de lijst voorzien. Wings CRM - Prestaties 54

55 Afdrukken Verrichtingen - Prestaties Te factureren prestaties buiten forfait of voorschotten Prestaties die buiten de forfait vallen kunnen via deze lijst worden opgelijst. Zo valt bijvoorbeeld het controleren van dagboeken buiten de forfait. Prestaties van 01/11/2013 tot 30/11/2013 die buiten de forfait vallen zullen worden afgedrukt. De betreffende organisatie kan worden geselecteerd. (Blanco voor alle). Dit resulteert in de volgende afdruk: Bespreking hoofding: Datum t/m: prestaties tot en met. Organisatie: (Alle) er werd geen specifieke organisatie geselecteerd. Wings CRM - Prestaties 55

56 Bespreking detail: Vermelding van: Organisatie Medewerker Prijs Interne commentaar Wings CRM - Prestaties 56

57 Afdrukken Verrichtingen - Prestaties Gefactureerde prestaties Controlelijst facturatie prestaties Om prestaties te kunnen controleren werd voorzien in een controlelijst. Bij deze lijsten komt het erop neer dat de gebruiker, indien er een forfait vooropgesteld werd, moet kunnen zien of deze forfait in vergelijking met de geleverde prestaties wel voldoet. Om dit te verduidelijken volgt een praktisch voorbeeld: Selecteer de te controleren facturatiesoort. Er werden prestaties verricht in de maand januari. Er wordt bepaald van en tot wanneer we deze prestaties willen controleren. Indien dit vakje wordt aangevinkt, wordt ook de interne commentaar afgedrukt. Klik Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik Leegmaken om de selectie te herzetten. De volgende lijst verschijnt: Wings CRM - Prestaties 57

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

CRM Verkoopsprognose

CRM Verkoopsprognose CRM Verkoopsprognose WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PROGNOSE CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Verkoopsprognose 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings CRM Verkoopsprognose

Nadere informatie

Goedkeuring facturen

Goedkeuring facturen Goedkeuring facturen WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Goedkeuring facturen INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Basis-Klanten/Leveranciers 6 2.3. Basis-Hulpbestanden-Ondertekenaars

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN

HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN 1 Algemene werking Deze module van Wings zal een product koppelen met een of meerdere product(en) en deze gekoppelde producten ook automatisch laten verschijnen in de verrichtingen.

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N 1 Algemene werking Als je over regelmatige afnemers beschikt, kan het nuttig zijn om alle leveringen aan deze klanten te verzamelen op één enkele factuur. Hiertoe

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

LOGISTIEK Self-billing

LOGISTIEK Self-billing LOGISTIEK Self-billing WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Self-billing INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Verrichtingen-voorbeeld 8 Wings Self-billing

Nadere informatie

HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014

HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014 HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN

HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN Algemeen Het programma Wings Logistiek biedt onder meer een bestelbeheer leveranciers aan. Binnen de verrichtingen vinden we de menuoptie Te bestellen producten. Deze

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HANDLEIDING P R I J S A F S P R A K E N

HANDLEIDING P R I J S A F S P R A K E N HANDLEIDING P R I J S A F S P R A K E N 1 Algemene werking De kortingsmodule van Wings is gebaseerd op lijnen. Kortingen aan klanten op bestellijnen en leveringslijnen behoren dus tot de mogelijkheden.

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

«Praktische gids» BTW Brieven

«Praktische gids» BTW Brieven 11/09/01 50E/v2.31/F/PG001.01 «Praktische gids» BTW Brieven Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Expert Oplossing Sage BOB 50 Expert 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK

HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK WINGS Software Snelheid & zekerheid WINGS GERESERVEERDE STOCK INLEIDING 1.1. Algemeen 4 1.2. Concept 5 1.3. Manieren van reserveren 5 BASISBESTANDEN 2.1. Basis producten

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer Handleiding Algemeen Agendabeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing, of hoe men kan komen tot de elektronische facturatie. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces

BELTRACE FACTURATIE 1. Samenvattende beschrijving van het proces BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing, of hoe men kan komen tot de elektronische facturatie. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat VAT REFUND WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INLEIDING 1.1. Vat Refund Algemeen Vat Refund 2010 De regelgeving van Vat Refund behelst voornamelijk de vereenvoudiging van de teruggaaf van btw

Nadere informatie

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Versie 3.0 06-07-2015 Inhoudsopgave Stap 1. Module Vaste prijsafspraken... 2 Stap 2. Toevoegen VPA-template... 2 Stap 3. Vastleggen definitie VPA-template... 2

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTALLATIE Wings CRM Contact Relations Management Ga in Windows als volgt tewerk: Plaats de eerste

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Laatste revisie: 16/09/2014 Inhoudstabel 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

Briljant Urenregistratie

Briljant Urenregistratie Briljant Urenregistratie Inhoud 1. Urenregistratie... 1 Werken met urenregistratie... 1 De instellingen voor de urenregistratie... 2 Het ingeven van uren... 4 Uren ingeven met de prikklok... 6 Uren rechtstreeks

Nadere informatie

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie.

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Startgids 010 Factuur aanmaken In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Factuur... 3 Een nieuwe factuur maken... 4 Dagregistratie... 7

Nadere informatie

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken.

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken. Rapportages RADAR geeft u toegang tot diverse rapportages. In dit document wordt beschreven hoe u de rechten per medewerker instelt, hoe u de selectiecriteria gebruikt en welke gegevens op te vragen zijn

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

GEPERSONALISEERDE VELDEN

GEPERSONALISEERDE VELDEN GEPERSONALISEERDE VELDEN Versie 2.5 Maart 2003 INHOUDSTAFEL Algemeen... 3 Praktisch gedeelte... 4 Beschrijving van het scherm:... 4 Toevoegen van een aankruisvakje:... 5 Toevoegen van een veld met het

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

HANDLEIDING D I M E N S I E M O D U L E

HANDLEIDING D I M E N S I E M O D U L E HANDLEIDING D I M E N S I E M O D U L E 1 Algemene werking Om de gebruiker toe te laten met dimensies te kunnen werken bij de ingave van verrichtingen werd deze dimensiemodule ontwikkeld. De gebruiker

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-DOCUMENTEN

HANDLEIDING E-DOCUMENTEN HANDLEIDING E-DOCUMENTEN 1 Algemene werking E-documenten van Wings maakt het mogelijk om i.p.v. een papieren factuur een factuur in elektronisch formaat naar een klant te zenden. Hiertoe wordt er een uitvoerbestand

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Laatste revisie: 29/10/2013 Inhoudsopgave 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

BOEKHOUDING - Factuurherkenning Automatische boeking e-facturen

BOEKHOUDING - Factuurherkenning Automatische boeking e-facturen BOEKHOUDING - Factuurherkenning Automatische boeking e-facturen WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek 4 1.3. Instellingen 5 WERKING 2.1. Stap

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen

Organi BVBA 2009 - Tagor 3 Web : Efficiënt invorderen & opvolgen I. Inloggen in de toepassing -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 II. Basispagina Tagor 3 Web ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen

Nadere informatie

Documentatie voor update HOPwin 8.00

Documentatie voor update HOPwin 8.00 Documentatie voor update HOPwin 8.00 I. Programma-instellingen... 3 1. Kantoorgegevens... 3 2. Instellingen knoppenbalk... 3 2.1 Een knop toevoegen... 4 2.2 Een spatie toevoegen... 4 2.3 Een knop/spatie

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Advanced Invoicing. User Guide

Advanced Invoicing. User Guide Advanced Invoicing User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

2. Hoe krijg ik de gegevens in het statuut Webloket geslacht?

2. Hoe krijg ik de gegevens in het statuut Webloket geslacht? BELTRACE FACTURATIE Onderstaande bespreekt opzoeken facturatie en beheer facturatie van de Sanitracetoepassing. Men start in het hoofdmenu steeds vanuit opzoeking facturatie en het resultaat van deze opzoeking

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6 CGMWINDOC en efac 01 november 2015 Pagina 2 van 16 Inhoud Voorbereiding... 3 Aanpassingen in de gebruikersfiche.... 3 Gebruik efacturatie.... 3 Factuur door praktijk.... 3 UCP.... 3 Supplement.... 4 Automatisch

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Upgrade 6.11 Febr. 2012

Upgrade 6.11 Febr. 2012 Upgrade 6.11 Febr. 2012 1. De volgorde van de af te drukken schermen wijzigen De volgorde van de af te drukken schermen kan u aanpassen. Dat gebeurt rechtstreeks in de boomstructuur van het scherm Voorbereiding

Nadere informatie

Begroting - meerjarenplan

Begroting - meerjarenplan Begroting - meerjarenplan 1. Begroting en meerjarenplan inbrengen... 2 1.1. Inbrengen van budget en meerjarenplan... 2 1.2. Aanpassen begrotingscijfers van ingelezen Excel bestanden... 3 1.3. Afdrukken

Nadere informatie