Radio-belge de Construction (R.B.C.), (1934-)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8.4.4. Radio-belge de Construction (R.B.C.), (1934-)"

Transcriptie

1 Op 30 juni 1934 bedoeg de perte sur fabrication frank en de brutowinst frank. Globaal gezien maakte men ernstig verlies: frank 139. Drie jaar later, op 23 september 1937 werd de Radio Belgian Corporation ontbonden Radio-belge de Construction (R.B.C.), (1934-) Een jaar later werd andermaal een maatschappij opgericht: de Radio-belge de Construction. Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Brussel, werd gesticht op 8 december 1934 voor notaris Jean-Félix Peeters te Leuven. De initiatiefnemer was de naamloze vennootschap Radio Belgian Corporation (Tongeren). Ze werd vertegenwoordigd door ingenier Emile Delvoie (Boulevard du Treize Août 9, Tongeren), ondernemer Alwin Foyer (Statenlaan 95, La Haye), handelaar Maurice Beaupain (Rue Jean Baptiste Colyns 108, Ixelles), handelaar Joseph Goffin (Rue de la vallée 17, Brussel), ingenieur Georges Vanhoute (Rue de la Montagne 69, Roclenge), ingenieur Alphonse Boulle (Grand Route 320, Wonck), directeur van maatschappijen Hervé Robert (Rue du Tocsin 3, Brussel), directeur van maatschappijen Robert Spengler (Boulevard Emile Bockstael 91) en expert-comptable Gaston-Desirée Jadoul (Square François Riga 48, Brussel). Deze onderneming was de zoveelste zusteronderneming van de in 1933 opgerichte Radio Belgian Corporation en had als doel: [ ] l exploitation industrielle, commerciale et financière d affaires et d entreprises se rapportant d une manière générale à l électricité, la radiophonie sous tous ses aspects, la télévision, la mécanique de précision et la télémécanique, ce tant en Belgique qu à l étranger» 141. Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op frank vertegenwoordigd door aandelen van 250 frank. Daarnaast werden stichtersaandelen uitgegeven. De Radio Belgian Corporation stelde het fabrieksmerk R.B.C. (met uitzondering van het materiaal voor radiodistributie), de know-how (productiemethodes, onderzoeksresultaten) en het cliënteel aan de Brusselse maatschappij ter beschikking. Daarnaast bracht men alle benodigdheden in die de Radio belge de Construction binnen afzienbare tijd bedrijfs Annexes au Moniteur Belge de 1934, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 12684, p. 138 Annexes au Moniteur Belge de 1937, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 13858, p. 210 Annexes au Moniteur Belge de 1934, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 15366, p

2 klaar kon maken: het machinepark (machines-outils, bobineuses, presses en plieuses, frank.), uitrusting (appareils de mesure et de laboratoire, filière, étaux, fers à souder, limes, mèches, sarands et une installation de peinture au revolver, frank), kantooruitrusting en meubelen ( frank), een Citroën bestelwagen ( frank), productiemateriaal (récepteurs et des haut-parleurs en voie d achèvement ou de pièces diverses, frank), de stock ( frank), het gebruik van de fabrieksgebouwen, de motoren, materialen en uitrusting in de Henisweg te Tongeren tot 30 juni De Radio Belgian Corporation werd hoofdaandeelhouder met aandelen en 600 stichtersaandelen. De overige 800 aandelen werden onderschreven door: M. Beaupain (60), J. Goffin (40), G. Vanhoutte (100), A. Boulle (100), H. Robert (198), R. Spengler (300), G.-D. Jadoul (2) 142. Vanaf 1935 liepen de zaken goed. Het dienstjaar werd afgesloten met een nettowinst van frank 143. Over de verdere lotgevallen van R.B.C. is verder niets bekend De radioelektrische activiteiten van Philips in België (1925-) 144 De Eindhovense fabrikant Philips startte na de Eerste Wereldoorlog haar commerciële activiteiten in België. Aanvankelijk betrof dit de verkoop, distributie en productie van gloeilampen. In 1925 werd de Philips Radio Belge (1925-) opgericht om de verkoop van radiolampen op te starten. Aan het eind van de jaren twintig kwam er uitbreiding met de verkoop van radiotoestellen. Omdat radiotoestellen snel aan populariteit wonnen werd dan ook een productie-eenheid gestart. In resulteerde dit in de bouw van een moderne fabriek te Leuven die duizenden arbeiders werk verschafte. Philips werd op deze manier de belangrijkste buitenlandse fabrikant op Belgisch grondgebied en een geduchte concurrent voor de Société Belge Radio-électrique uit Ukkel-Vorst Annexes au Moniteur Belge de 1934, QuatrièmeTrimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 15366, p Annexes au Moniteur Belge de 1936, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 3547, p Adaptatie van een artikel in de online-encyclopedie Wikipedia. De auteur raadpleegde de archieven van Philips in Brussel (http://nl.wikipedia.org/wiki/philips_in_belgië%c3%ab. De informatie kan dus als betrouwbaar worden bestempeld. 177

3 Verkoop en distributie van gloeilampen Toen de grenzen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw open gingen zocht Anton Philips in het buitenland de mogelijkheid tot kartelvorming, aansluitend op het Duitse model van onderlinge industriële samenwerking gericht op afspraken omtrent marktverdeling, concurrentie en prijzen. Het voorbeeld bij uitstek van deze samenwerking was de telegrafieindustrie. Daarnaast werden ook de mogelijkheden onderzocht voor de oprichting van filialen. Samen met J.B.Vinck, sinds eind 1915 hoofd van de dienst publiciteit, werden in 1918 gesprekken aangeknoopt met hun Belgische vertegenwoordigers met het oog op de oprichtingen van een Belgische Philipsorganisatie die het werk van agenten en groothandelaars zou moeten overnemen. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan de verkoop van gloeilampen, maar ook varianten zoals auto- en projectielampen. Van radiotoestellen of radiolampen was toen nog geen sprake. Op 9 januari 1919 werd te Amsterdam de N.V. La Lumière économique opgericht, de Belgische concessiehouder voor de verkoop van Philips producten. Onder de oprichters bevonden zich een bankdirecteur, een ondernemer, een advocaat, een bankier, een handelaar en twee boekhouders. Slechts één Belg was bij de oprichting betrokken, een zekere Felix van Hoof, die fungeerde als commissaris. Het bestuur was volledig in handen van Nederlanders 145. De vennootschap koos Brussel en de Brusselse agglomeratie als vestigingsplaats. Immers, de Belgische hoofdstad was tijdens het interbellum het centrum van handel, indusrie en haute-finance waar talloze andere ondernemingen hun zetel of filialen hadden. Doelstelling was de verkoop en distributie van elektrische en technische artikels. Productie zou pas in van start gaan. Jacobus-Bartholomeus Vinck werd op de eerste algemene vergadering verkozen als gedelegeerd bestuurder, een functie die hij tussen 1922 en begin 1950 zou bekleden. De onderneming vestigde zich in de Rue des Hirondelles, 17 nabij de Place Brouckère. Bijkomende magazijnoppervlakte werd gehuurd in de Hooikaai en de Fabrieksstraat. De start was vrij bescheiden. Zo beschikte men voor het transport aanvankelijk slechts over een handkar die na enkele maanden werd vervangen door een Ford vrachtwagen. Slechts 25 personen waren er tewerkgesteld. Licenties inzake uitvindersoctrooien werden door Philips Eindhoven in rekening gebracht. 145 De oprichting van de N.V. werd op 18 november 1919 in de Moniteur Belge vermeld (nr. 2482). 178

4 Het personeelsaantal van La Lumière économique liep al snel op tot 100 man. In 1923 werd de vennootschapsnaam veranderd in S.A. La Lampe Philips. Vanaf 1924 kende de vennootschap uitbreiding met de aankoop van een aantal gebouwen in de Anderlechtstraat, Zespenningenstraat en de Baardgang. Eind 1924 diende wegens de uitbreiding en de exploitatie van de octrooien Claude de Beaufort het kapitaal worden verhoogd. Een Belgische groep tekent bovendien in voor Belgische frank. Eind 1924 werd de vennootschapsnaam opnieuw gewijzigd: S.A. Belge La Lampe Philips. Een jaar later werd de Manufacture Belge de Lampes Electriques (M.B.L.E.) opgenomen in het Philips concern. Dit bedrijf werd in 1911 te Vilvoorde opgericht onder de benaming La Lampe Brabant Verkoop en distributie van radiolampen De opmars van het medium radio noopte Philips nieuwe wegen in te slaan. In 1925 werd het zusterbedrijf S.A. Philips Radio Belge opgericht. De officiële aankondiging, die in verschillende tijdschriften werd afgedrukt, luidde: «nous avons le plaisir de vous annoncer la formation de notre nouvelle Société : PHILIPS RADIO BELGE Société Anonyme qui s occupera de la vente, en Belgique, des fameux tubes de T.S.F. des Usines Philips. Nous attirons tout spécialement votre attention [...]. Nous conseillons tout spécialement une nouvelle combinaison, pour poste à 4 lampes [...]. Ce montage donne une audition idéale, des résulats irréalisables jusqu à ce jour» 146. In die jaren vervaardigde men nog geen radiotoestellen. De eerste toestellen zouden pas in 1928 in serieproductie gaan. Voorlopig richtte de gloeilampen fabrikant uit Eindhoven zich nog op de zelfbouwer en vervangingslampen. Daarnaast werd ook besloten tot het oprichten van een afdeling neonverlichting met het oog op reclamedoeleinden. Deze afdeling kende echter sterke technische problemen en had een negatieve invloed op de financiën. In 1926 kende men eveneens een terugval wegens de met inflatie gepaard gaande prijsstijgingen en de beperkingen in de stroomtoevoer. 146 Brief aan de redactie afgedrukt in La radiophonie pour tous,

5 De devaluatie van de frank in 1926 deed de Belgische economie herleven en kondigde enkele jaren van continue groei aan. Op 31 januari 1927 trad de heer Marcel Collette in dienst op de verkoopsafdeling, als hoofdverantwoordelijke voor de verkoop van luidsprekers en de eerste Miniwatt radiolampen. In datzelfde jaar werd eveneens besloten een demonstratiezaal in te richten waar bezoekers kennis konden maken met de mogelijkheden van verlichting. In de Met de radiolampen Miniwatt werd Philips groot (La Radiophonie Pour Tous, 1926) demonstratiezaal en de salle d applications werden talloze conferenties gegeven. Daarnaast werden in een hoog tempo verlichtingsontwerpen opgemaakt Verkoop en distributie van radiotoestellen Boven: Met de Combinaison Idéale begon Philips aan zijn succestory inzake de productie en verkoop van radiotoestellen in België (La Radio-Industrie, 1928) In 1928 had de afdeling vente Radio zodanig veel succes dat ze autonoom werd was het jaar van de Combinaison Idéale, de Anodespanning voor het aansluiten op het net van de oude batterijgevoede toestellen en van een nieuwe serie Miniwatt lampen. Vanaf 1928 krijgt de verkoop een bredere basis door een verruiming van het assortiment. Netstroomradio s zorgden samen met een aantal nieuwe luidsprekers, de z.g. Haut Charmeur, voor een revolutie in de radioelektrische nijverheid. De introductie van deze nieuwe gebruiksvriendelijke types, de voortschrijdende elektrificatie van steden en gemeenten verdrongen de onhandige batterijtoestellen en opende de weg naar een massapubliek. Voortaan dienden geen ingewikkelde handelingen meer gesteld worden om een radiotoestel aan de praat te krijgen. 180

6 Boven: De schaalluidspreker, die volgens Philips niet schreeuwde, betekende een sterke verbetering t.a.v. de hoornluidsprekers. (La Radio-Industrie, 1927) De slogan van de heer Vinck was dat iedereen wel een radio of een lamp kon verkopen, maar dat Philips licht en muziek verkocht. Daarom hechtte hij een groot belang aan reclame en technische documentatie. Deze aanpak stimuleerde hij ook sterk bij de zustervennootschap Philips Radio Belge. Vinck startte een uitgebreide publiciteitscampagne door het plaatsen van advertenties in de dagbladpers (v.b. Het Laatste Nieuws) en gespecialiseerde tijdschriften (v.b. La Radiophonie Pour Tous, La Radio-Industrie, Radio Home, etc.). Niet alleen technici en gewone consumenten werden bewerkt maar ook de schoolgaande jeugd. Bij de concurrerende firma s was dit veel minder het geval. Een van Vincks ideeën was de Radiophonie scolaire : de radio als educatief hulpmiddel. Voorts kon het Evangile du Meilleur Eclairage op grote bijval rekenen door de manier waarop de jeugd ingelicht werd over verlichting. Philips kon hier rekenen op de morele steun van de overheid. Mede dank zij deze acties ontving de hr Vink in 1929 de onderscheiding «Ridder in de Kroonorde». Net als concurrent Société Belge Radio-électrique besteedde Philips veel aandacht aan het welzijn van haar arbeiders. Eind 1928, werd de Philips Kring of Cercle Philips opgericht, die onderverdeeld was in verschillende afdelingen (koor, toneel, tafeltennis, kaarten, etc.). Regelmatig organiseerde de Kring een feestje. Iedereen kon met een grote wagen van de Compagnie Générale des Autobus mee of er op eigen houtje naar toe komen. Ook Vinck en diens echtgenote namen hieraan regelmatig deel. Het werkhuisreglement, zoals bepaald bij de wet van 15 juni 1896, werd voor het eerst ingevoerd op 2 januari Een werkweek telde 48 u. Van maandag tot vrijdag van 8-12 en van u. Op zaterdag werkte men van 7 tot 15 u., met een pauze van 12 tot u. Er was in die jaren behoefte aan een aanzienlijke uitbreiding van het commercieel, administratief en technisch personeel. In 1929 werd de oprichting van een nieuwe dienst aangekondigd : Philips-finance. Deze hield zich bezig met de organisatie van de verkoop op afbetaling. Alleen verkopers van Philips toestellen kunnen een beroep doen op deze dienst. De verkoper werd onmiddellijk gecrediteerd onder afhouding van 3% op de totale verkoopprijs en van de verhoging 181

7 bestemd voor de verkoop op afbetaling 147. Drie brochures verschijnen initieel hierover : Philips. Proposition relative à la vente à paiements différés, Philips et les méthodes modernes de vente. Les avantages des payements différés. Confidentiel pour les électriciens» en «Vente à paiements différés, Philips Radio Belge» Productie en verkoop van radiotoestellen Boven: De Philipsfabriek te Leuven was een toonbeeld van de moderne productiewijze: assemblage van gestandaardiseerde toestellen in een heldere, ruime werkomgeving. De slogan in de jaren dertig luidde: Louvain Travaille,Leuven werkt ). (Radio Home, 1935 onder stoelen of banken stak. De doorbraak van de toestellen die rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten waren, de voortschreidende elektrificatie van steden en gemeenten, de ontwikkeling van radioomroep en verkoop op afbetaling zwengelden de vraag naar radiotoestellen gevoelig aan. Omdat de gebouwen in de Rue d Anderlecht niet meer voldeden aan de productievereisten besloot de raad van beheer op 7 mei 1929 tot de bouw van een gebouw met acht verdiepingen te Leuven. In de volksmond werd het de wolkenkrabber of de gratte ciel genoemd. Vanaf 1930 werden de radiotoestellen in de nieuwe vestiging gebouwd. De nieuwe fabriek bood veel perspectieven voor de werkgelegenheid. Tussen mei en december 1929 groei het personeel van 540 tot 648 bedienden. Het aantal arbeiders daarentegen zakte van 294 naar 230 arbeiders 149. De fabriek in Leuven was geconcipieerd volgens de modernste fordistische principes en progressieve werkmethoden. In het radiojaarboek 1934 werd een omvangrijke beschrijving afgedrukt waarin de auteur zijn bewondering voor Philips niet Sedert het eind van de twintiger jaren was de superheterodyne schakeling dominant, maar in september 31 bracht Philips de 730 A uit, de eerste Super-Inductance ontvanger (drie gekoppelde kringen). Dit bleek het meest selectieve aparaat te zijn dat op de markt verkrijgbaar was, met uitzondering van enkele dure superheterodyne toestellen Philips Bulletin, 1 november

8 Boven: Het Super-Inductance principe werd gekenmerkt door een grote selectiviteit (La Radio-Industrie, 1934) Betrouwbaarheid, kwaliteit en garantie waren de sleutelwoorden bij Philips (Radio-Jaarboek, 1934) Enkel Philips was in staat om deze schakeling te verwezenlijken en de noodzakelijke selectiviteit te bereiken. Een superheterodyne schakeling daarentegen kon gebouwd worden met onderdelen die in de handel te verkrijgen waren. De voornaamste voordelen van de Super-Inductance waren een goede weergave zowel op korte als op lange golven, geen gefluit en geruis en dezelfde selectiviteit en gevoeligheid als een super heterodyne toestel van de hoogste kwaliteit. Technisch gezien stond philips aan de top van de radiobouw. Men bood apparaten aan in alle prijsklasses die de laatste technische nieuwigheden in zich verenigden. Aan de bouw van een ontvanger gingen maandenlange onderzoekingen vooraf in de eigen laboratoria. Het productieproces was bij Philips zeer modern georganiseerd. Aan de lopende band had iedere arbeider of arbeidster een bepaalde taak op een kaart die voldoende ingewikkeld was en volle aandacht vergde. De eerste stap bij de bouw van een ontvanger bestond uit de persing van het chassis in plaatijzer, voorzien van alle gaten en gebogen wanden. Vervolgens werd het gebeitst, gegalvaniseerd, genummerd en verzonden. In een andere afdeling werden de Super-Inductance spoelen vervaardigd. Op cylinders van speciaal glas, gesneden uit buizen van de Philips glasfabriek werden de wikkelingen geplaatst die bestonden uit een draad van 15 geïsoleerde daadjes. Een windingteller gaf het aantal windingen tot op een halve winding nauwkeurig aan. Bij ieder chassis werd een stel onderdelen bestaande uit o.m. condensatoren, weerstanden, smoorspoelen, transformatoren, luidsprekers aan de arbeiders aan een zeer traag lopende band gegeven. Solderen was de voornaamste vereiste bij het assembleren van een radiotoestel. Men gebruikte daarvoor een speciale soldeerbout, soldeertin en reinigingsmiddel. De onderdelen werden met automatische of halfautomatische schroevendraaiers op het chassis bevestigd. Na de voltooiing werd door een volgende arbeider metingen uitgevoerd ter controle. Het inbouwen van de veelvoudige regelbare condensatoren was het moeilijkste werk. Na deze bewerking ver- 183

9 huisde het chassis naar een tafel om te worden gesloten met een metalen plaat. De lampen werden geplaatst en de verbindingen aangebracht. Daarna werd opnieuw gemeten en zo nodig instellingen aangepast. In een laatste fase werden luidspreker en chassis ingebouwd in een kast die ontworpen was in het designbureau van de fabriek. Philips produceerde niet alleen houten kasten, maar ook gietsels van Philite, een kunststof gelijkaardig aan bakeliet. Het afgewerkte toestel werd tenslotte ingepakt in een doos van gegolfd karton, eveneens door Philips vervaardigd, om te worden verstuurd naar de verdelers VAN DYCK., Radiojaarboek pp

10 Belgian Loudspeaker Company (1926-) Deze coöperatieve maatschappij, gevestigd te Antwerpen, werd gesticht op 9 september 1926 door Fr. Portael, J. Muls, G. Mortier, C.-A. Oldtman, M. Lhoëst, W. Lhoëst en R. Lhöest met een kapitaal van frank. Het maatschappelijk doel luidde: fabrication, achat, vente, importation, exportation, commission, consignation, d articles de T.S.F» Radiola Maatschappij Radiola Company ( )/ NaamlozeVennootschap tot verkoop van Lampen voor Radiotelegraphie en Telefonie (Tilburg, 1926-) Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Tilburg, werd gesticht op 17 november 1926 voor notaris Smitz te Tilburg. Om ook in België zaken te kunnen doen werd een akte neergelegd voor de handelsrechtbank van Mechelen op 28 oktober Aanvankelijk heette de onderneming N.V. tot de verkoop van lampen voor radiotelegrafie, Radiola Maatschappij Radiola Company. Deze werd op 16 oktober 1926 gewijzigd in Naamloze Vennootschap tot verkoop van lampen voor Radiotelegrafie en telefonie: All The World is Listening (A.T.W.I.L.) La Radio-Industrie. Revue Tehnique et Commerciale de l Industrie de T.S.F. Supplément à «éclairage et force motrice», octobre 1926 Annexes au Moniteur Belge de 1929, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 16700, p Annexes au Moniteur Belge de 1929, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 16700, p

11 S.I.C.E.R. (Société Indépendante de Construction et d exploitation Radioélectriques), ( ) Boven: publiciteit voor de Sicer IV en de losse stukken zoals transformatoren en condensatoren (La Radiophonie Pour Tous, eind jaren twintig) Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Avenue Ritweger te Machelen-lez-Bruxelles, werd gesticht op 12 februari 1927 op initiatief van Robert Goldschmidt ( ) voor notaris Camille Hauchamps te Ixelles. De showroom bevond zich in de Avenue de la Toison d Or te Brussel. Naast Goldschmidt, doctor in de wetenschappen en pionier op het gebied van de radiofonie en telecommunicatie, waren tal van hooggeplaatste personaliteiten betrokken: beheerder van maatschappijen Georges Callens (Rue Général Caupiaumont 22, Antwerpen), doctor in de medicijnen Edourd Van den Abeele (Chaussée de Capellen, Mariabourg-lez-Anvers), constructeur en beheerder van maatschappijen Robert De Man (Longue Allée 26, Antwerpen), handelaar Léon Buytaert (Rue du Presbytère 49, Antwerpen), wisselagent Louis De Walsche (Marché-aux-Oeufs 7, Antwerpen), doctor in de rechten Max Gottschalk (Avenue de Tervuren 120, St.- Pieters-Woluwe), doctor in de medicijnen Léon Bertrand (Rue Kiliaen 9, Antwerpen), ingenieur Pierre Guerlais (Avenue de Suffren 131, Parijs), beheerder van maatschappijen François Bezerie (Rue Eeckelaars 55, Sint-Joost-Ten-Noode), maatschappijbeheerder Edouard Steinert (Rue Coquilhat 14, Antwerpen), Marguerite Gillion (weduwe van Alfred Evrard, Chaussée de Charleroi 89, Brussel) en Albert François (Avenue Ernestine 2, Ixelles). 186

12 Het doel van de maatschappij luidde: [ ] la construction et l exploitation en tous pays de tous appareils mécaniques et électriques et plus particulièrement toutes applications de la télégraphie et de la téléphonie avec ou sans fil, ainsi que la télémécanique»[...] 154. Het startkapitaal bedroeg ruim frank, vertegenwoordigd door aandelen van frank. Daarnaast werden stichtersaandelen zonder waardebepaling uitgegeven. Robert Goldschmidt was de initiatiefnemer en bracht de bedrijfsgebouwen, machines en uitrusting in. Waarde: frank. Bovendien had hij uitgebreide contacten in de radio-elektrische industrie dankzij opdrachten voor de staat in België en Congo. Zo was Goldschmidt eigenaar van de machines en de apparaten van radiotelegrafische stations waaronder dat van Machelen en Stanleyville (Sololo, kortegolf) in Belgisch Congo. In ruil voor de inbreng werd hem kapitaalsaandelen, stichtersaandelen en frank toegekend. De overige aandelen werden onderschreven door: R. Golschmidt (825), G. Callens (10), E. Vandenabeele (10), R. De Man (25), L. Buytaert (10), L. De Walsche (10), M. Gottschalk (50), L. Bertrand (25), P. Guerlais (50), F. Bezerie (50), E. Steinert (125), M. Gillion (50) en A. François (10). De stichtersaandelen werden op dezelfde basis verdeeld 155. Eind jaren twintig was het naast de S.B.R. de grootste radio-elektrische producent van het land. Men produceerde radiotelegrafisch en radiotelefonisch materiaal, zenders, ontvangers en omroeptoestellen. Begin jaren dertig ging het S.I.C.E.R., ondanks de crisis, alleszins voor de wind. De onderneming ging toen over tot een gevoelige kapitaalsverhoging wat een uitbreiding van de werkzaamheden impliceert : «augmentation du capital à concurrence de 3,500,000 francs pour le porter de 2,500,000 francs à 6,000,000 francs par la création de 3,500 actions de capital nouvelles de 1,000 francs chacune, conférant les mêmes droits et avantages que les anciennes et portant jouissance à partir du 1 er janvier 1930» 156. Wie reeds aandeelhouder was, kreeg voorrang. S.I.C.E.R vervaardigde moderne ontvangers op een moderne manier, d.w.z. naar Amerikaans voorbeeld: «Malgré le serieux handicap que représente un marché peu étendu, une sociéte belge a eu le courage de s équiper pour fabriquer des appareils en grande Annexes au Moniteur Belge de 1927, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, procès-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, acte 1980, p Annexes au Moniteur Belge de 1927, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, procès-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, acte 1980, p Le Moniteur Belge, januari 1930, annonces-aankondigingen, nummer 260, p

13 série, d après des méthodes que ne désavoueraient pas les plus grandes firmes étrangères. On y construit les Sicer des divers types, à la chaine, tout comme on fait des voitures chez Ford, toute proportion gardée evidemment» 157. Serieproductie was opmerkelijk te noemen, want de markt voor radiotoestellen was in de tweede helft van de jaren twintig nog vrij klein. De omvang van de productie was dan ook vrij beperkt. Met de kettingmethode bouwde men sneller, beter én goedkoper. Het feit dat men onafhankelijk was van externe leveranciers vormde de grootste troef van de fabriek te Machelen. De nadruk lag op luxeuze toestellen voor een goed cliënteel. Alle onderdelen werden door de firma zelf vervaardigd. Reeds in 29 had zich een grote mate van automatisatie doorgezet: un vaste atelier, équipé de presses à emboutir, de cisailles, de tours et perceuses, produit en série les divers éléments des châssis, les pièces des condensateurs variables, le capotage et les tôles de transfos de basse fréquence, etc. A la gallerie, les machines automatiques les plus perfectionnées font les bobinages des selfs, des transfos et tout ce qui utilise des enroulements de fils. Des compteurs, automatiques toujours, permettent de garantir le nombre de tours prévus pour chaque pièce» 158. Na een grondige inspectie vertrokken de onderdelen naar het magazijn in afwachting van montage. Dans un autre département, les monteurs et monteuses reçoivent dans des casiers ad hoc toutes les pièces nécessaires à leur travail. Un mécanicien prévoit le châssis des cellules basses fréquences, le voison y adapte les transfos, un troisième attache les supports d ébonites des lampes. Plus loin, des ouvriers munis des connexions toutes pliées, et déjà émaillées des couleurs distinctives, procèdent aux soudures avec des fers électriques. Chaque opération a duré une minute ou deux, et voila la cellule toute montée, prête à passer au banc d essai. Quelques mesures pour s assurer que tout est bien, un poinçon de contrôle et la première base est prêt à prendre sa place réglementaire dans le châssis final» 159. In minder dan 1 uur was een super zeslamper ingekast en klaar voor gebruik. Circa 50 à 60 personen bouwden in deeltaken één radiotoestel. S.I.C.E.R. had haar eigen meubelafdeling (ébénisterie) waar de kasten eveneens in serie werden vervaardigd. Ze waren dusdanig geconcipieerd dat er niet meer nodig was dan een schroevendraaier en een buissleutel voor de montage van de afgewerkte chassis La Radio-Industrie, Organe Officiel de l union professionnelle de la Radio-électricté, Fitz-Patrick, Bruxelles, oktober 1929, p. 11 La Radio-Industrie, Organe Officiel de l union professionnelle de la Radio-électricté, Fitz-Patrick, Bruxelles, oktober 1929, p La Radio-Industrie, Organe Officiel de l union professionnelle de la Radio-électricté, Fitz-Patrick, Bruxelles, oktober 1929, p

14 Naast omroepontvangers vervaardigde men ook zenders voor Belgisch-Congo en zeeschepen: Ailleurs, c est le département des postes d émission. Grand bâtis métalliques pour les postes actuellement en installation au Congo et que nous pourrons bientôt entendre en phonie sur les ondes courtes. Plus loin, ce sont les mallettes métalliques étanches». Het gebruik van korte golven maakten het mogelijk om te communiceren met de kolonie. Te Machelen werd een krachtige kortegolfzender geïnstalleerd die net als die van S.B.R. te Vorst het publieke verkeer verkeer met Congo verzekerde voor rekening van de regie. Het publiek had de keuze: via Machelen of via Vorst 160. Dankzij serieproductie diende men geen gespecialiseerd personeel in dienst te nemen voor de assemblage van radiotoestellen. Mannen stonden in voor de ontwikkeling en het ontwerp van een apparaat, maar het waren vooral vrouwen die de radiotoestellen monteerden: ce sont des femmes qui font l assemblage final. Chacune à la charge d une pièce et de ses canalisations; impossible de commettre une erreur, qui serait aussitôt constatée par l ouvrière suivante» 161. Ieder toestel werd na voltooiing onderworpen aan een reeks tests: le poste terminé passé au banc d essai ou il est soumis à divers mesurages qui donnent des indications de rendement autrement précises que ne le donnerait l écoute directe des stations d émission, si variables de puissance d un jour à l autre. Comme toutes pièces detachées ont été contrôlées préalablement, lors de leur construction, cet essai est fait par acquis de conscience, le rendement étant connu d avance, avec certitude» 162. In 1929 zag de toekomst, mede door de productie van kwalitatief hoogstaande ontvangers, er nog rooskleurig uit. Nauwelijks drie jaar later pakten zich echter onheilspellende wolken boven het bedrijf in Machelen samen. S.I.C.E.R. was onmiskenbaar ten prooi gevallen aan de economische crisis. Op 31 september 1932 bedroeg de perte sur l exploitation maar liefst frank 163. Eind 1933 ging het compleet mis. Ten gevolge van de crisis en een verslappende markt had de maatschappij meer dan ¾ van haar kapitaal verloren. Robert Godschmidt, voorzitter van S.I.C.E.R. verklaarde: [ ] la société a demandé et obtenu un sursis de paiement suivant arrêts de la Cour d appel de Bruxelles, des cinq et dix sept octobre Par suite de l aggravation de la crise économique, La Radio-Industrie, Organe Officiel de l union professionnelle de la Radio-électricté, Fitz-Patrick, Bruxelles, oktober 1929, p. 11 La Radio-Industrie, Organe Officiel de l union professionnelle de la Radio-électricté, Fitz-Patrick, Bruxel les, oktober 1929, p. 11 Annexes au Moniteur Belge de 1933, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte

15 de l état du marché, des difficultés financières de ses propre débiteurs, la société se trouve dans la nécessité de solliciter un concordat préventif à la faillite par abandon actif» 164. Op 6 november 1933 werd besloten om tot ontbinding over te gaan: «l assemblée décide de la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour» 165. Toch betekende dit niet het einde van de maatschappij. In 1932 werd reeds een opvolger in het leven geroepen : Radio-C.E.R. Deze onderneming was samengesteld uit medewerkers van S.I.C.E.R. en zou de stock van het modeljaar , de onderhoudsdienst en de garanties overnemen (zie overzicht jaren 30) Electro-Confort (1927-) 166 Deze naamloze vennootschap, gevestigd in de Boulevard de Waterloo 67 te Brussel, werd gesticht op 2 april 1927 voor notaris Léon Coenen te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: président honoraire de la Cour Supérieure Ernest Arendt (Luxemburg), de S.A. Société Luxembourgeoise pour Entreprises Electriques (Luxemburg), maître de forges Pierre- Amidien Du Clos (Longwy-Gourraincourt), hoofdingenieur Louis Heinemeyer (Luxemburg), ondernemer Baron Auguste Jaquinot (Bettembourg), avocat-avoué Jean-Pierre Schmidt (Luxemburg) en handelaar Jules Weber (Luxemburg). Het doel van de ondeneming luidde: [ ] la fabrication et le commerce de machines, appareils et matériaux électriques, mécaniques ou autres» 167. Electro-Confort vervaardigde en verkocht elektrische apparaten en trad op als verkoper van het Duitse radiomerk Telefunken, één van de voornaamste Europese producenten Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 14258, p Annexes au Moniteur Belge de 1933, Quatrième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 14258, p publiciteit: Electro-Confort (Radio Home, 1927) Annexes au Moniteur Belge de 1927, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 4944, p

16 Het maatschappelijk kapitaal was vastgelegd op frank, vertegenwoordigd door 200 aandelen van 500 frank en onderschreven door : S.A. Luxembourgeoise pour Entreprises Electriques (140), P.A. Du Clos (10), L. Heynemeyer (10), A. Jaquinot (10), J.-P. Schmidt (10), J. Weber (10) Radioclair (1927-) 169 Radioclair was een kleine Belgische producent van radio-ontvangers gevestigd te Yvoir die sinds 1927 aan de weg timmerde. De «Salle des démonstrations» bevond zich in de Rue du Marais 54 te Brussel. La Radio-Industrie schreef in 1932: Radioclair est une fabrication belge qui n a pas la prétention de se classer au nombre des très grandes firmes, mais qui depuis six ans continue son petit bonhomme de chemin. Toujours au progres du jour, elle voit le nombre de ses clients augmenter d année en année et récompenser ainsi ses efforts» 170. In 1927 werd een Radioclair Supermodulateur aangeboden voor frank (Radio Home, 1927) La Radio Industrie Belge ( )/ La Radio-Industrie Vierviétoise ( ) 171 Deze société en nom collectif, gevestigd in de Rue des Hougnes 85 te Verviers, werd gesticht op 29 juli 1927 door Marcel Brisco (Rue des Hougnes 85, Verviers), Pierre Wertz (Rue du Canal 58, Ensival) en Joseph Thône (Avenue Victor David 218, Dolhain) met «la représentation, la construction, l achat et la vente d appareils de télégraphie et de téléphonie sans fils ou autres s y rapportant» als doel Annexes au Moniteur Belge de 1927, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 4944, p publiciteit : Radioclair (Radio-Home, 1927) 170 La Radio-Industrie, revue professionnelle de la T.S.F. et des industries connexes, Fitz-Patrick, Bruxelles, September 1932, p publiciteit : La Radio-Industrie Belge (Radio Home, 1927) 191

17 Men produceerde en verkocht omroeptoestellen onder de merknaam R.I.B. en Ribofina. Een verkoopzaal bevond zich in de Rue de Fiennes 85 te Brussel 173, de fabriek in de Rue de la Cinique 114 te Brussel. Op 17 september 1927 werd de maatschappijnaam omgedoopt tot La Radio-Industrie Vierviétoise 174. Alle inspanningen waren echter ten spijt. Ondanks de imagovernieuwing en het aanbieden van betalingsfaciliteiten kwam men in de eerste maanden van 1928 zwaar in de problemen. In april 1928, nauwelijk een jaar na de stichting, werd de maatschappij ontbonden Laboratoires et Ateliers Clément Macq ( )/ Radio-Synthese (1930-) De Laboratoires et Ateliers Clément Macq begon in de jaren twintig met de assemblage van de radio-ontvangers «Merry» in de Avenue de la Constitution 87 te Ganshoren-Brussel (Radio Home, 10 januari 1927). Dit vormde de opstap voor de onderneming Radio- Synthese. Deze coöperatieve maatschappij met vestigingsplaats in de Avenue de la Constitution 87 te Ganshoren- Brussel werd op 14 januari 1930 opgericht door Clément Macq (Avenue de la constitution 87, Ganshoren), Gustave Pranger, (Gand Rue 1, Levai-Trahegnies), Georges Hubert Annexes au Moniteur Belge de 1927, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 10539, p Radio-Home, annonce, 25 décembre 1928 Annexes au Moniteur Belge de 1927, Troisième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 11685, p Annexes au Moniteur Belge de 1928, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 6689, p. 2583, p. 192

18 (Avenue des Celtes, Brussel), Charles van Boquestal (Rue Berckendael 21, Vorst), Alphonse Hauwaerts (Rue du Moulin 209, Dieghem) en M. Van Duuren (Rue de Perck, Vilvoorde). De onderneming stelde zich [...] la construction, la fabrication et le commerce de tous appareils de Télégraphie Sans Fil et de tous articles généralement quelconques qui s y rattachent, soit directement, soit indirectement. Elle pourra fabriquer, acheter, transformer, vendre, bref, faire toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant, tant à des appareils de T.S.F., qu à tous articles se rattachant à l électricité»[...] ten doel 176. Het kapitaal bedroeg frank. Opmerkelijk is dat M. Clément Macq de productie van radiotoestellen in serie had georganiseerd. Met 200 aandelen was hij de grootste aandeelhouder. Daarna volgden G. Pranger (2), G. Hubert (2), R. Petit (5), C. Boquestal (5), M. Hauwaert (5) en C. Van Duuren (6) 177. De radio-ontvangers droegen de naam C. Macq met daaronder Radio-Synthese Bruxelles Accuradio/ Accuradio et Coloniale de Participation (1927-) Deze naamloze vennootschap, gevestigd te Brussel, werd gesticht op 29 oktober 1927 voor notaris René De Wever te Brussel. Betrokken bij de oprichting waren: ingenieur Louis Cristel en Flore Dejehet (Avenue de la Couronne 212, Brussel), ondernemer Maurice Cristel (Avenue de la Couronne 212), chef d atelier Clément Dejehet (Avenue de la Plante 20, Namen), mijningenieur Benoît Videtzky (Rue de Theux 105, Ixelles), ingénieur Emile Regnart (Rue Coudenberg 6, Brussel), directeur Louis van der Meeren (Quai de la Grande Bretagne 30, Luik) en Edouard Le Roy (Rue Edouard Cersis 26, Stockel). Het maatschappelijk doel luidde : «l exploitation, la fabrication et la vente des accumulateurs au plomb pour l éclairage et le démarrage des automobiles de toutes marques, ainsi que la réparation des accumulateurs pour T.S.F.» [...]. Het maatschappelijk kapitaal Annexes au Moniteur Belge de 1930, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 991 pp. 887 Annexes au Moniteur Belge de 1930, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 991 pp

19 was vastgelegd op 2 miljoen frank 178. Accuradio was één van de vele firma s in het Brusselse die voedingen voor huishoudelijk en ondernemer gebruik vervaardigde. In 1929 werd de naam gewijzigd in Accuradio et Coloniale de participation Annexes au Moniteur Belge de 1927, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, procès-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, acte 2055, p Annexes au Moniteur Belge de 1929, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 7180, p

20 Radio Carsy ( ) Deze vennootschap onder gemeenschappelijke naam tussen handelaar August De Caerlé (Leuvensche Straat 94, Aarschot) en technieker Persy Albert (Albertlaan 31, Aarschot) werd opgericht op 15 februari en ging in vereffening op 26 juni Radio Carsy was een voorbeeld van een typisch tweemansbedrijfje waar op bescheiden schaal omroepontvangers werden geassembleerd en verkocht. In de jaren twintig waren producent en verkoper vaak één en dezelfde persoon Pettigrew & Merriman Belgium (1928-) 182 Deze naamloze vennootschap, gevestigd aan de Boulevard Anspach 161 te Brussel werd, gesticht op 23 april 1928 voor notaris Alfred Vanisterbeek te Brussel. Betrokken bij de stichting waren: expert comptable Norman Trounce (Rue de l Escrime 39, Brussel), Paul Brunet (Rue Jasmin 6, Parijs), directeur Georges Merriman (Rue Verboeckhaven 8, St.-Joost-Ten- Node), expert comptable Ernest Hall (Avenue Carton de Wiart 5, St.-Pieters-Jette), directrice Germaine Lepage (Rue Léon Lepage 61, Brussel) en boekhouder Fred Conforth (Rue Rubens 93, Schaerbeek). Het maatschappelijk doel luidde: [...] la fabrication et le commerce de tous appareils de téléphonie et de télégraphie avec fil ou sans fil et en général de tous appareils électriques [...] Annexes au Moniteur Belge de 1928, Premier Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, procès-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales, imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles, acte 2055, p.1612 Annexes au Moniteur Belge de 1931, QuatrièmeTrimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 10917, p. 305 publiciteit : Pettigrew & Merriman (La Radio-Industrie, 1930) Annexes au Moniteur Belge de 1928, Deuxième Trimestre. Recueil spécial des actes, extraits d actes, acte 6783, p

RADIO -SBR, nummer 3, 1 februari 1930, p. 39

RADIO -SBR, nummer 3, 1 februari 1930, p. 39 In 1930 werd in de Brusselse agglomeratie reeds een regelmatig opererende onderhoudsdienst voor de toestellen van de S.B.R. in het leven geroepen: moyennant un prix d abonnement minime, le poste est vérifié

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 : Chronologisch overzicht van de voornaamste radio-elektrische bedrijven op Belgisch grondgebied tijdens de jaren twintig.

Hoofdstuk 4 : Chronologisch overzicht van de voornaamste radio-elektrische bedrijven op Belgisch grondgebied tijdens de jaren twintig. Hoofdstuk 4 : Chronologisch overzicht van de voornaamste radio-elektrische bedrijven op Belgisch grondgebied tijdens de jaren twintig. In dit hoofdstuk wordt een repertorium (chronologisch) gepresenteerd

Nadere informatie

- - 18u-23u - 18u-23u -

- - 18u-23u - 18u-23u - Tabel: 1 Radio Seraing station maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Radio-cointe 12u-14u 12u-14u 12u-14u 12u-14u 12u-14u 12-14u 12u-14u Radio- Wallonie Radioexperimental 14u-16u 19u-23u

Nadere informatie

(1) Dit artikel is gebaseerd op Hoofdstuk 2 van onze onuitgegeven licentiaatsverhandeling

(1) Dit artikel is gebaseerd op Hoofdstuk 2 van onze onuitgegeven licentiaatsverhandeling INVLOED VAN WAALS EN BRUSSELS KAPITAAL OP DE OOSTENDSE HOTELSECTOR VOOR W.O. () door Marc CONSTANDT Licentiaat Geschiedenis R.U.G. Algemeen wordt aangenomen dat de Engelse ondernemer William Hesketh in

Nadere informatie

Gegevensfiche bij artikel Het meervoudig stemrecht in de algemene aandeelhoudersvergadering in België tijdens het interbellum (Hans Willems)

Gegevensfiche bij artikel Het meervoudig stemrecht in de algemene aandeelhoudersvergadering in België tijdens het interbellum (Hans Willems) Gegevensfiche bij artikel Het meervoudig stemrecht in de algemene aandeelhoudersvergadering in België tijdens het interbellum (Hans Willems) Naam : Willems Voornaam : Hans Functie : wetenschappelijk onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire

Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire Gerechtelijke reorganisatie round -up van een jaar werking 2009-2010 Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire le point d une année de fonctionnement unie der rechters in handelszaken van België union des

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Le secteur des télécommunications dix ans après la libéralisation

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Le secteur des télécommunications dix ans après la libéralisation DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 februari 2008 13 février 2008 De telecomsector na tien jaar liberalisering Le secteur des télécommunications dix

Nadere informatie

BANQUE D OUTREMER (COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE) S.A. René BRION en Jean-Louis MOREAU

BANQUE D OUTREMER (COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE) S.A. René BRION en Jean-Louis MOREAU BANQUE D OUTREMER (COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE) S.A. René BRION en Jean-Louis MOREAU BNP Paribas Fortis Historical Centre Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs-birm GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN HISTORISCHE, JURIDISCHE EN SOCIALE ASPECTEN MET CASE-STUDY : DE FUSIE VAN 2 GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN promotor

Nadere informatie

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE 29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE Om aan de bemerking van de Raad van State te antwoorden, merkt de Regering op dat het ontwerp strookt met het Europese recht. Gezien het statuut van

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

INGENIEURSMEDEDELINGEN

INGENIEURSMEDEDELINGEN INGENIEURSMEDEDELINGEN MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER VIK-PARTNERS: adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 41 nummer 3, maart 2003 maandelijks tijdschrift, verschijnt

Nadere informatie

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 SICAV BEVEK Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 Société d investissement à capital variable publique de droit belge Catégorie Placements répondant aux conditions prévues

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 29 JANUARI 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 29 JANVIER 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 MARDI 3 FEVRIER 2015 Namiddag Après-midi

van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 MARDI 3 FEVRIER 2015 Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58?

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DONDERDAG 8 OKTOBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 19 OCTOBRE 2010 Après-midi

Nadere informatie

EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers

EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-DE MEYER / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-DEMEYER juni - juin 2008 TIPS VOOR VEILIG EN MOOI WERKEN TUYAUX POUR BIEN TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE EXPO 58 Réalisations - Realisaties

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMPTE RENDU INTÉGRAL CRIV 50 COM 334 CRIV 50 COM 334 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL MET HET BEKNOPT VERSLAG AVEC LE COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Nadere informatie

Puzzelen met bronnen. Een selectie van bronnen buiten het bedrijfsarchief voor de ondernemersgeschiedenis (19 de eeuw) 1

Puzzelen met bronnen. Een selectie van bronnen buiten het bedrijfsarchief voor de ondernemersgeschiedenis (19 de eeuw) 1 Puzzelen met bronnen Een selectie van bronnen buiten het bedrijfsarchief voor de ondernemersgeschiedenis (19 de eeuw) 1 NELE BRACKE Projectmedewerker Max Wildiersfonds (FWO-Vlaanderen) Vakgroep Nieuwste

Nadere informatie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable : Félix Wollseifen - Rue Point du Jour, 27-1470 Bousval ASBL - BELGIAN ULM FEDERATION VZM

Nadere informatie

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 19 NOVEMBER 2014 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties

Nadere informatie

De behandeling van de vragen vangt aan om 15.41 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Bart Laeremans.

De behandeling van de vragen vangt aan om 15.41 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Bart Laeremans. CRABV 52 COM 271 24/06/2008 1 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI AVIS ADVIES. sur la section 32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS WETSONTWERP PROJET DE LOI AVIS ADVIES. sur la section 32 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie DOC 53 3071/013 DOC 53 3071/013 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 décembre 2013 PROJET DE LOI 2 december 2013 WETSONTWERP contenant le budget général des

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie