Abortus in de vorige eeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abortus in de vorige eeuw"

Transcriptie

1 Abortus Abortus roept schroom en stilzwijgen op. Maar antwoorden op vragen als wie en waarom helpen begrijpen. En informatie helpt keuzes maken. Abortus in de vorige eeuw Abortus is van alle tijden en van overal, vertelt Diane De Keyzer, auteur van het boek De engeltjesmaaksters abortus toen het niet mocht. Voor haar boek doorzocht ze oude gerechtelijke dossiers, nam ze wetenschappelijke onderzoeken door en luisterde ze naar vrouwen. Dit heb ik geleerd, vervolgt ze, wanneer een vrouw een kind echt niet wil, komt het er ook niet. Abortus evolueerde sterk in de 20ste eeuw. Op het einde van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw was abortus primitief en werd het gedoogd: je vond meerdere advertenties van engeltjesmaaksters en abortuspillen gewoon in de krant. Wat deed vrouwen naar abortus grijpen? Hadden ze geen andere uitweg? Diane De Keyzer: Een betrouwbare vorm van anticonceptie bestond niet. Abortus was de enige uitweg wanneer een vrouw een kind niet wilde. Gerechtelijke dossiers van toen tonen jonge vrouwen uit een lage sociale klasse. Ze waren meestal vooraan twintig en ongehuwd en hadden al een onwettig kind. Ze werkten als meiden en arbeidsters en hadden geen idee hoe ze voor een baby moesten zorgen in een tijd dat de kindersterfte zeer hoog was: 1 kind op 6 haalde de eerste verjaardag niet. Geen kind leek een meer haalbare oplossing dan wel een kind. De vaders komen in deze verhalen slechts vaag in beeld: ze waren het lief of de baas. Over abortus onder de burgerij weten we minder: die kon betere behandelingen betalen en had meer privacy. De zoon des huizes die Carine zwanger maakte, wist eveneens waar hij dergelijke pillen kon vinden. Hij stelde voor een pilletje te gaan halen om mijn regels te doen doorkomen. Die pillen waren zwarte pillen die door de apotheker zelf bereid werden. Maar de pillen hielpen niet. Ik bleef zwanger. (Carine G. 1946) (De Engelstjesmaaksters, p. 262) Pillen, zeep en priem Abortus was niet altijd veilig. Diane De Keyzer: Een vrouw probeerde vaak eerst zelf een miskraam op te wekken door bijvoorbeeld van de trap te vallen. In een volgende stap ging ze op zoek naar kruiden zoals moederkoren, wijnruit, saffraan en apiol uit peterselie. Of later naar pillen met lood of kinine die zonder meer gevaarlijk waren. Pillen 26

2 vroeger en nu waren vaak zware purgeermiddelen waarbij ze hoopten dat de darmkrampen ook weeën zouden opwekken, meestal zonder resultaat. Dan greep een vrouw naar drastischer middelen: ze probeerde een miskraam op te wekken door de baarmoeder te prikkelen met een zeepoplossing of door een priem in te brengen om de vruchtzak te doorprikken. Soms probeerde ze dit zelf, vaak riep ze hiervoor de hulp in van een andere vrouw, een engeltjesmaakster. Diane De Keyzer: Veilig was een abortus natuurlijk niet, vrouwen beschikten niet over steriele materialen of wisten niet hoe ze materiaal moesten steriliseren. Ze kenden ook de vrouwelijke anatomie niet voldoende. Het gevolg was vaak een infectie, een perforatie van de baarmoederwand of het buikvlies, een bloeding of latere onvruchtbaarheid. En ja, vrouwen stierven soms na een abortus. Moca kan haar abortusverhaal nog navertelen. Ze heeft ofwel geluk gehad, ofwel kwam ze terecht bij een engeltjesmaakster die wist wat ze deed. Een schuldgevoel heb ik er niet aan overgehouden. Ik heb gewoon gedaan wat voor mij het best was op dat moment. Ik weet nu dat het zelfbehoud was en ik denk ook dat ik deed wat het beste was voor mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. Eén ding heb ik er jaren aan overgehouden, dat was een afgrijzen voor Sunlight-zeep. Die kon ik gewoon niet meer ruiken zonder misselijk te worden. De engeltjesmaakster kwam ik later regelmatig tegen. Ik heb ook nooit gelaten die vrouw te groeten. (Moca C. 1942) (De Engelstjesmaaksters, p. 267) In volkse buurten wisten vrouwen bij wie ze moesten zijn. Engeltjesmaaksters waren meestal getrouwde vrouwen die zelf kinderen hadden. Ze kwamen door hun beroep met veel vrouwen in contact; ze waren naaister, hadden een winkeltje of een café. Ze wilden vrouwen helpen en kregen daar ook vaardigheid in maar verdienden er nauwelijks aan: hun klanten hadden immers zelf haast geen inkomen. Ook vroedvrouwen voerden soms abortussen uit als bijverdienste. De burgerij kon rekenen op artsen. Geen reclame voor de pil In 1923 werd in België een wet gestemd die reclame voor abortus en anticonceptie verbood als reactie op de dalende geboortecijfers en op de vele advertenties in de kranten. Hierdoor werd abortus nog meer in het verborgene gedrongen. De wet bleef in voege tot 1970: wanneer in 1960 de pil kwam, konden vrouwenbladen daar niet over schrijven. Informatie over anticonceptie mocht immers niet, dat was reclame! De kunst van het verhalen vertellen leerde Diane De Keyzer van haar beide grootmoeders. Vul dat aan met een opleiding Nederlands en geschiedenis en je hebt alle ingrediënten voor dikke turven van boeken met verhalen van vrouwen uit de vorige eeuw. Haar meest recente boek De engeltjesmaaksters abortus toen het niet mocht vervolledigt het rijtje van Madame est servie tot Met madame aan zee. De Engeltjesmaaksters. Diane De Keyzer, Uitgeverij Van Halewyck, 391 blz. ISBN Prijs: 25 euro 27

3 Carine Vrancken: Kinderen zijn inderdaad te belangrijk om zomaar geboren te worden. Een vrouw moet hierin voor zichzelf beslissen, niet in volle paniek en niet in functie van haar omgeving. In het verborgene of niet, onderzoekers vermoeden dat de abortuscijfers in de verschillende perioden van de 20ste eeuw ongeveer hetzelfde bleven. Ook de komst van de pil bracht niet echt een vermindering van het aantal abortussen want vrouwen kregen te weinig informatie en durfden niet om de pil vragen. De Kerk was immers tegen. Vanaf het midden van de 20ste eeuw gingen vrouwen meer en meer naar vroedvrouwen en artsen voor een curettage, een veiligere vorm van abortus dan pillen, zeep of priem. En vanaf 1960 klonken in heel Europa steeds luidere stemmen om abortus bij wet te regelen. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk legaliseerden abortus als eersten. In Nederland was er een gedoogbeleid en een goed kwalitatief aanbod waardoor veel Vlaamse vrouwen de grens overstaken voor een veilige abortus. Ze trokken ook naar Wallonië waar artsen openlijk illegale abortussen uitvoerden om te provoceren en de abortuswet gestemd te krijgen. Vanaf 1980 werden in Vlaanderen abortuscentra opgestart, die op dat moment nog illegaal werkten. De Belgische abortuswet kwam er in 1990; België is dan het voorlaatste land in West-Europa dat abortus onder voorwaarden toelaat. Daarna zullen de abortuscijfers lichtjes stijgen, waarschijnlijk door een betere registratie. Abortus vandaag Wie is de vrouw die vandaag om een abortus vraagt? Dezelfde vrouw die op een ander moment in haar leven wel voor kinderen kiest, legt Carine Vrancken uit. Carine Vrancken is psychologe, directeur van het Bourgognecentrum (het abortuscentrum in Hasselt) en voorzitster van de Vlaamse Abortuscentra. We hebben een lang vruchtbaar leven. En als mens maken we wel eens fouten en vrijen we onveilig, vaak zonder het zelf te beseffen. Geloof me, niemand wil voor de keuze staan: wil ik een abortus of niet? Het is een ingrijpende beslissing. En nog steeds een taboe. Maar weet je, op hetzelfde moment dat het tot een vrouw doordringt dat ze zwanger is, beseft ze meestal ook meteen: ja, ik wil dit kind of neen, dit kan nu echt niet. Zelden beslist ze nadien anders. Moeten stilstaan bij de beslissing of je een abortus wil, is een stressmoment in je leven. Je moet even alles op een rij zetten. Wil ik een kind? Wil ik nog een kind? Wil ik een kind met deze man? Kan mijn relatie dat aan? Kan het financieel? Wat heb ik nodig om voor dit kind te zorgen? Je kunt die vraag niet voor je uitschuiven want als je te lang wacht, mag een abortus niet meer. Moeten nadenken over die vraag en over je leven is ook een groeimoment: een moment om die beslissingen die je altijd voor je uit schoof, toch te nemen. 28

4 Ik kan van elke vrouw in een crisissituatie begrijpen dat ze abortus zou doen, maar niet van mezelf. Dat zou ik nooit gekund hebben, zelfs niet op latere leeftijd. Het kind zou geboren worden. En nu op dit moment denk ik daar nog zo over. Ik zou niet kunnen leven met het idee dat ik een einde zou stellen aan een leven. Dat is een ethische kwestie. (Sabine T. 1935) (De Engeltjesmaaksters, p. 350) Waarom vraagt een vrouw om een abortus? Carine Vrancken: Om een basale reden: omdat ze op dat moment in haar leven geen kind wil. Vaak loopt haar relatie niet goed of is die recent beëindigd. Ze heeft nog geen kinderwens wil bijvoorbeeld eerst haar studie afmaken of haar kinderwens is afgerond. Of ze heeft het gevoel dit kind niet te kunnen geven wat het nodig heeft. Kinderen zijn inderdaad te belangrijk om zomaar geboren te worden. Een vrouw moet hierin voor zichzelf beslissen, niet in volle paniek en niet in functie van haar omgeving. Meestal is de keuze van de vrouw duidelijk, ook al blijft de beslissing moeilijk, want zeggen dat je een abortus wil, raakt je, hoe dan ook. Vergis je niet: geen enkele vrouw vindt het een makkelijke beslissing om voor abortus te kiezen. En vrouwen zijn vaak nadien verdrietig. Verdrietig omdat ze ongewenst zwanger werden en op dat moment niet voor een kind kunnen kiezen. En de partners? Carine Vrancken: Zij ondersteunen meestal de vraag van de vrouw. Soms denken ze er anders over maar de vrouw beslist uiteindelijk, zij is het die zwanger is. Ik ben er zelf nooit mee geconfronteerd geweest. Het is een persoonlijke beslissing van iemand en als zij vindt dat het gerechtvaardigd is, zal zij daar een goeie reden voor hebben. Het is erger om een kind te laten opgroeien in een omgeving zonder liefde. (Nele P. 1971) (De Engeltjesmaaksters, p. 352) Is abortus altijd een verhaal van anticonceptie die faalde? Carine Vrancken: Soms, maar niet altijd. Soms wordt anticonceptie niet juist gebruikt, denken vrouwen dat ze die niet meer nodig hebben of zitten ze in een overgangsfase tussen verschillende vormen van anticonceptie. En soms ben je zwanger na een onverwacht seksueel contact. Je libido is groter in je vruchtbare periode: soms laten vrouwen zich door hun verlangen verrassen. Vaak schatten vrouwen hun vruchtbaarheid ook fout in: je leest en hoort immers veel over vrouwen die moeilijk zwanger raken. Dat geeft een onterecht gevoel van veiligheid. Cijfers Zwangere tienermeisjes halen de media, maar cijfers over abortus spreken een ander verhaal: vrouwen ouder dan 40 vragen even vaak om een abortus als meisjes jonger dan 18. Abortus is een verhaal van alle vrouwen. Het aantal abortussen steeg ook niet door de legalisering van abortus: onderzoekers becijferden dat in 1987 en 1988 in België waarschijnlijk elk jaar ongeveer abortussen werden uitgevoerd. Omdat een zwangerschapsafbreking toen nog illegaal was, bestaan er geen exacte cijfers. Sinds de legalisering is dat aantal hetzelfde gebleven. De legalisering van abortus heeft dus niet voor een toename van zwangerschapsafbrekingen gezorgd. België heeft bovendien het laagste abortuscijfer in vergelijking met de omringende Europese landen. 29

5 Vrouwen ouder dan 40 vragen even vaak om een abortus als meisjes jonger dan 18. Op zoek naar hulp Wanneer een vrouw onverwacht zwanger is, contacteert ze vaak als eerste haar huisarts of gynaecoloog. Ze kan ook meteen terecht in een abortuscentrum zonder doorverwijzing. Hier wordt tijdens een eerste gesprek haar vraag doorgepraat. Ze krijgt uitleg over alternatieven voor een zwangerschapsafbreking en over de verschillende methoden waarop abortus kan uitgevoerd worden: via pillen of via een zuigcurettage. Een abortus via pillen kan maar tot de 7de zwangerschapsweek. Na het gesprek gaan de 6 dagen wachttijd in. De zwangerschapsafbreking moet doorgaan voor het einde van de 12de zwangerschapsweek. De ingreep kan wat pijnlijk zijn maar complicaties komen zelden voor. Het ziekenfonds komt tussen in de kosten voor de ingreep. Een abortuscentrum werkt met een multidisciplinair team van artsen, psychosociale hulpverleners en verpleegkundigen zodat de vrouw op geen enkel vlak in de kou blijft staan. Een late abortus om medische redenen, bijvoorbeeld wanneer predictieve testen bevestigen dat de foetus een zware handicap heeft, wordt in een ziekenhuis uitgevoerd. Dat is een heel ander verhaal. Els Put Wat zegt de wet? Abortus is strafbaar, behalve onder bepaalde voorwaarden. Een vrouw die zich omwille van haar zwangerschap in een noodsituatie bevindt, kan een abortus laten uitvoeren. Ze moet dit schriftelijk verklaren. Elke vrouw, ook een minderjarige, mag autonoom beslissen of ze al dan niet een abortus laat uitvoeren. Er is een verplichte wachttijd van 6 dagen tussen de eerste consultatie en de ingreep. Een arts moet de zwangerschapsafbreking uitvoeren in een gezondheidsinrichting met een multidisciplinair team dat de vrouw inlicht over de abortuswetgeving, de medische risico s, de alternatieven voor abortus en opvangmogelijkheden voor het kind. De abortus moet doorgaan voor het einde van de 12de week na de bevruchting. Wanneer de zwangerschap de gezondheid van de vrouw in gevaar brengt of het kind een ongeneeslijke ziekte heeft, mag abortus ook daarna, na advies van een tweede arts. Meer informatie: crz, centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen Graag advies of een luisterend oor? Het crz is een expertisecentrum met een uitgebreid hulpaanbod rond ongewenste zwangerschap, tienerzwangerschap, (post)abortus en prenatale diagnose. Het secretariaat is bereikbaar op ma, di en do van 8.30 tot 17 uur. crz centraal secretariaat: Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven, Tel , 30

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Zijn wij er voor jou!

Zijn wij er voor jou! Als kinderen krijgen niet vanzelf gaat Zijn wij er voor jou! vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen Om je heen lijkt iedereen zo maar kinderen te krijgen. Bij jou blijft die zo gewenste zwangerschap

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in vragen Onze school heeft een CLBmedewerker. Wat doet die precies? CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie