Ontsluitingsfiche Kamiel D Hooghe (1929-heden)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontsluitingsfiche Kamiel D Hooghe (1929-heden)"

Transcriptie

1 Ontsluitingsfiche Kamiel D Hooghe (1929-heden) 1 Meta-data van audiobestand GAO86 Respondent: Kamiel D Hooghe Datum: 13 december 2011 Locatie: 1850 Grimbergen Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De Blauwe Duur: Deel 1: 03:03:05 Deel 2: 39:40 Deel 3: 03:09 Gebruikte documenten aangeleverd door respondent: eigen curriculum vitae Gebruikte documenten aangeleverd door interviewer: biografische fiche Documentatie over Brusselelement Uit doos Muziekconservatorium-Koninklijk-Brussel M/9833 Archiefdocumentatie 152 -K/7228/5 -K/7228/D Uit map Brusselement archiefdocumentatie B/9175 -B/9224/S Folder van de Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium Brussel, jaar 1991 AMVB/70.709/P Concert ter gelegenheid van opening van de oprichting nederlandstalige afdeling Brussel K/7228/D, stuk

2 VANHULST,(Henri ), STENGELE, (Jeannine), LAMBRECHTS (Jozef ),e.a., Koninklijk Conservatorium : Nederlands Conservatorium, Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium, Brussel, Samenvatting Kamiel D Hooghe werd geboren in Beveren-Waas als zoon van landbouwers. Na het overlijden van zijn vader verhuisde hij met zijn familie naar Vrasene dorp. Door contacten met de koster orgellist is zijn passie voor orgels ontstaan. Hij begon les te volgen bij Raoul Steppe in Nieuwkerken. Daarna ging hij naar de bisschoppelijke normaal- en kosterschool in Sint-Niklaas en volgde hij een muziekopleiding in het Lemmensinstituut van Mechelen en Antwerpen. Ondertussen verzorgde hij als koster organist de muziek tijdens de mis in de [Sint-Laurentius]kerk van Verrebroek. Hij werkte ook als directeur in de academie van Roeselare. Een groot hoogtepunt in zijn leven was de uitnodiging van de kanunnik en kapelmeester François om orgellist te worden in de [Sint- Salvators]kathedraal van Brugge. Hij deed eerst mee met een concours maar 14 dagen erna werd hij in 1952 benoemd tot orgellist. Hij stichtte er het Festival van Vlaanderen. Tijdens één van deze festivalvergaderingen maakte Kamiel een goede indruk op Renaat Van Elslande. De minister nodigde hem bijgevolg uit om directeur te worden van het Vlaams Conservatorium in Brussel. Dit moment was een ander belangrijk orgelpunt in zijn leven. Hij werd voor een tweede keer op rij gevraagd en uitgenodigd benoemd. Nadat hij zich twee keer kandidaat had gesteld voor de vacatureoproep van directeur, kon hij uiteindelijk op 1 augustus 1967 in functie treden. De begin periode in het Conservatorium was zeer zwaar. Het was een moeilijk gevecht om langzamerhand een plaats te veroveren. Zijn Franstalige collega Camille Schmitt en zijn achterban beschouwden de Vlamingen als een doodgeboren kind. Ze meenden dat er niets van het Vlaams conservatorium zou komen. Camille Schmitt zag zichzelf als de directeur van het ganse le conservatoire en de andere Kamiel D Hooghe was enkel de directeur van de Nederlandstalige afdeling. In deze beginjaren was het Conservatorium nog unitair. Maar Kamiel slaagde erin om Nederlandstalige leerkrachten aan te trekken en hen te laten lesgeven in de opgesplitste cursussen solfège, harmonie en muziekgeschiedenis. Kamiel moest goed op zijn tellen letten. Er waren protestvergaderingen en hij kende veel oppositie. Aan elke steen in het gebouw kan hij een anekdote koppelen. Bij zijn aankomst kreeg hij een afgedankt klaslokaal met een cafétafeltje. Kamiel heeft uiteindelijk wel goed kunnen samenwerken met de Franstaligen, maar toch bleef het complex. Als jonge directeur werd hij betaald om Nederlands te spreken. Dit ontlokte heel wat reacties bij zijn Franstalige collega s zoals Camille Schmitt en René Defossez op de algemene vergaderingen en conseil de perfectionnement de l enseignement musical supérieur. Hij wilde in het conservatorium van Brussel niet de strijdende Vlaming van moeder Vlaanderen spelen, want dan hadden ze hem buiten gedragen. Toch hield hij principieel vast aan een aantal punten en sprak hij enkel par courtoisie Frans als zijn collega s het Nederlands niet goed beheersten. Drie jaren na zijn benoeming werd in 1970 het splitsingsakkoord ondertekend. De secteur commun van het conservatorium werd verdeeld in twee strikt juridisch afdelingen. De Nederlandstalige sectie werd een volwaardig Vlaams Conservatorium voor Brussel. De docenten André Vandernoot, Robert Steyaert, Eduardo del Pueyo en ook anderen moesten tussen de twee afdelingen kiezen. Uiteindelijk opteerden deze samen met andere goede professoren om te 2

3 blijven lesgeven in het Vlaams Conservatorium. Er werd ook een Vlaamse bibliothecaris voor de bibliotheek aangeworven. Vervolgens werd ook de verdeling van de klaslokalen toegewezen. Het gebruik en het zeggingrecht van de concertzaal werd gereglementeerd in de Vlaamse dagen en Franstalige dagen. Kamiel herinnert zich nog de briefwisseling over de lokalenverdeling met zijn Franstalige collega Eric Feldbusch. Tijdens zijn ambtstermijn werd hij ook geconfronteerd met verzuilde hokjesmentaliteit en politieke spelletjes tijdens de Commissie voor Toezicht van Nederlandstalige Afdeling, Commissie van advies ter bevordering van het Nederlandstalig Cultuurleven en zijn vroegere contacten met het AMVB. Hij werd beschouwd als de protége van de minister. In de laatstgenoemde commissie werkte Kamiel D Hooghe goed samen met Leo Cappuyns. De docentenraad moest ook verantwoording afleggen aan de Commissie van Toezicht. Hij volgde gedeeltelijk het advies van de kabinetsmedewerker Fleerackers bij het oprichten van de Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium. Leo Cappuyns werd de voorzitter en daarna Lode Campo. De leden van deze verenigingen verzamelden fondsen om de studenten en het conservatorium financieel te steunen en poorten open te maken. Ze hielpen ook bij het onderhandelen met de minister en de kabinetten. Kamiel D Hooghe was ook betrokken bij de oprichting van de Kunsthumaniora in Etterbeek. Naast zijn opdracht in het Conservatorium, was hij ook directeur in Etterbeek. Hij heeft er mee het beleid bepaald en zat ook de examens voor. Hij wilde in deze onderwijsinstelling de humanioraopleiding en het preprofessioneel vorming combineren. Dit is maar gedeeltelijk gelukt omdat het benoemingsbeleid niet toeliet om de topleerkrachten te plaatsen. Eind jaren 80 was Jean Baily directeur aan de Franstalige zijde van het conservatorium. Kamiel wilde een volledige gelijkwaardigheid bekomen door als directeur ook een directe autonome bevoegdheid over de bibliotheek, de studentenfoyer en het studentenrestaurant te hebben. Hij slaagde erin om samen met Jean Baily directeur te zijn over het gans conservatorium. Kamiel onderhandelde vaak met de ministers om overheveling van de bibliotheekschatten uit het Conservatorium naar de Albertinabibliotheek te voorkomen en een oplossing te zoeken voor de lokalennood. Met behulp van de toenmalige ministers Weckx en Coens slaagde hij erin om de lokalen aan de kleine Zavel te verwerven. Aanvankelijk weigerde hij het voorstel van Rika De Backer om met de afdeling woord in de gebouwen van Boesdalhoeve in te trekken. Maar uiteindelijk legde hij zich er bij neer. Samen met de conservatoriumleerkrachten richtte hij een harmonieorkest, symfonieorkest, groot koor, kamerkoor, Big Band en een kamerorkest op. Een leerkracht uit de Rijksmuziekacademie van Anderlecht gaf ook les in het conservatorium. Er was geen structurele samenwerking tussen deze twee onderwijsinstellingen, Beursschouwburg en de KVS. Er werden wel toevallig gegevens en professoren uitgewisseld, concerten of voorstellingen in elkaars zalen georganiseerd of in elkaars jury voor de examens bijgezeten. Kamiel D Hooghe heeft zich vooral sterk gefocust op zijn directeurstaak binnen het conservatorium en het orgel. Zijn opdracht was het Vlaams Conservatorium op de kaart te zetten. Hij was bijgevolg minder betrokken bij de uitbouw van het cultureel en sociaal-cultureel verenigingsleven. Hij was dus niet actief in de sociaal-culturele raden of het Egmonthuis. Maar hij herinnert zich wel de NCC en de samenwerking met de Ancienne Belgique voor de organisatie van concerten en de interventies van zijn studenten in De Munt, het Conservatorium en de Galéries Saint-Hubert tijdens de dag van de Belgische muziek. 3

4 3 Inhoudsopgave van thema s 1 00:28 Praktische regelingen bij begin van gesprek 2 00:52 Overlopen van aangeleverde documenten door Kamiel D Hooghe 3 05:50 Invulling Vlaamse aanwezigheid in Brussel: opdracht oprichten Vlaams conservatorium 4 08:05 Eerste algemene vergadering met Franstalige collega in conservatorium 5 08:54 Als jonge directeur Nederlands te spreken in vergadering met conseil de perfectionnement de l enseignement musical supérieur 6 11:11 Situering in tijd van conseil de perfectionnement de l enseignement musical supérieur 7 11:41 Frans Van Mechelen richtte raad van advies voor Nederlandstalig Muziekonderwijs op 8 12:10 Uitnodiging van Van Elslande op het kabinet voor zijn directeursfunctie op conservatorium 9 14:55 Indienen van zijn kandidatuur en beschrijving van vooral Franstalige diploma s in het unitaire conservatorium 10 16:24 Terug indienen van kandidatuur na tweede vacature oproep voor directeursfunctie 11 17:30 Leden van de Commissie van Toezicht worden aangesteld 12 18: 38 Minister voert wetswijziging door om hem te kunnen benoemen 13 19:12 Omschrijving van ontvangst en zijn bureau in een klaslokaal 14 20:30 Enkel een directeur van de Nederlandstalige afdeling ondanks het feit dat het conservatoire van 1832 heeft voortgebouwd op Hollandse Koninklijke Muziekschool 15 21:52 Het concreet beginnen functioneren van Nederlandstalige afdeling in le conservatoire 16 24:10 Leerlingen en leerkrachten die nog in unitaire conservatorium studeerden en eerste jaar van Kamiel D Hooge aan conservatorium 17 25:56 Complexe jaren in het begin en houding van Camille Schmitt ten aanzien van Nederlandstalig conservatorium 18 26:50 Gesprekken in het Frans par courtoisie maar principieel wel vasthouden aan enkele punten 19 29:27 In eerste jaar schriftje schreef hij zijn bevindingen neer in een schriftje 20 30:16 Examens op het einde van zijn eerste jaar als directeur in het conservatorium 21 32:01 Bureau op het conservatorium werd in brand gestoken 4

5 22 34:02 Opsplitsing van secteur commun in 1970, de Nederlandstalige afdeling wordt een volwaardig Vlaams conservatorium 23 36:54 Twee oorzaken leiden tot het ontstaan van een volwaardig conservatorium 24 37:12 Reactie op roddelcampagne bij Franstalige pers 25 38:34 Professoren die aan het Vlaams conservatorium kwamen lesgeven 26 39:48 Wat er gebeurt in Conservatorium is belangrijker dan de marsen op Brussel 27 40: 42 Probleem bij vervanging van telefonist vanaf jaren :24 Problemen van lokalenverdeling in jaren :00 Telefonist Desutter 30 42:34 Studenten waren verplicht om Marcel Poot te groeten in gang van conservatorium 31 43:21 Toewijzen van klaslokalen en concertzaal aan Nederlandstaligen en Franstaligen in de jaren :45 Brief van Franstalige collega naar aanleiding van verdeling klaslokalen 33 46:40 Dreiging om Koningin Elizabethwedstrijd niet in het Vlaams Conservatorium te laten plaatsvinden 34 49:10 Vlaamse dagen op Conservatorium 35 49:34 Verdere uitwerking conflict met Koningin Elizabethwedstrijd 36 50:16 Secretaris generaal van Koningin Elizabethwedstrijd 37 51:08 Conflict over alleen Franstalige affiches van Koningin Elisabethwedstrijd 38 52:00 Lokalennood opvangen door gebouw op de Kleine Zavel 39 52:40 Samenwerking met veel Franstaligen 40 53:05 Eind jaren 1980: Kamiel wil op gelijke voet als zijn Franstalige collega het directeurschap van Conservatorium waarnemen 41 56:23 Hij wil ook directeur zijn over de Bibliotheek van Conservatorium 42 57:11 Hij wil ook directeur zijn over het studentenrestaurant en de studentenfoyer 43 58:30 Onteigening vleugel op de Kleine Zavel voor het Conservatorium 44 59:00 Wijze waarop de onteigening van de vleugel op Kleine Zavel verliep op het einde van de jaren 1980 en begin

6 45 01:00:15 Uitleggen van lokalennood aan ministers 46 01:01:10 Beschrijving gebouwenblokken aan Regentschapstraat en Karmelietenstraat 47 01:02:46 Lokalennood en voorstel om in te trekken in gebouwen van Boesdaalhoeve 48 01:05:46 Het aanvaarden om in te trekken in lokalen van Boesdalhoeve 49 01:06:38 Voorstel om in te trekken in Flagey gebouw 50 01:07:03 Rol van het kabinet bij de zoektocht naar een lokaal 51 01:09:45 Tips van Johan Fleerackers bij het uitbouwen van Vlaams Conservatorium 52 01:11:24 Afkomst van Kamiel D Hooghe uit Beveren-Waas 53 01:15:45 Opleiding in Antwerpen en Brugge en eerste treinreis van Sint-Niklaas naar Gent 54 01:17:50 Eerste ervaringen over Antwerpen en oorlogstijd 55 01:18:30 Hoe keek hij naar Brussel vanuit Vrasene 56 01:19:38 Vrasene beperkte verbindingen met de andere kant van water en Brussel 57 01:20:10 Ervaringen over Koningskwestie 58 01:21:03 Ervaringen over schoolstrijd 59 01:21:28 Benoeming orgellist in kathedraal van Brugge 60 01:22:10 Na overlijden van zijn vader verhuist hij naar Vrasene dorp. Hij wil landbouwer worden 61 01:23:24 Door zijn contacten met koster orgellist,beslist hij om orgellist te worden 62 01:24:14 Beïnvloed door Raoul Steppe 63 01:24:40 Normaalschool in Sint-Niklaas 64 01:25:40 Kosterschool gelopen en 19 de eeuws begrip van onderwijzer koster 65 01:27:15 Muziekopleiding in Sint-Niklaas 66 01:28:03 Reistraject van Vrasene naar Verrebroek en Antwerpen 67 01:30:00 Balansopmaak van zijn opleiding 68 01:30:28 Twee hoogtepunten in leven: uitnodiging orgellist in Brugge en directeur van het Conservatorium 69 01:31:31 Aankomst in Brussel en weinig contact met Vlaamse verenigingen in Brussel 70 01:32:55 Oprichting van Vriendenkring binnen Conservatorium 6

7 71 01:36:08 Herinneringen aan Expo :37:15 Weinig herinneringen over Vlaamse dag op Expo :38:08 Verwezenlijkingen in kathedraal van Brugge 74 01:39:18 Directeur geweest in Roeselare 75 01:39:55 Vroegere contacten met AMVB en ervaringen van verzuiling 76 01:40:29 Beschrijving van verzuiling 77 01:41:34 Voorbeeld van verzuiling in een vergadering 78 01:42:06 Nieuwe Vlaamse bibliothecaris aangeworven voor Conservatorium van Brussel 79 01:43:42 Weinig vertellen over andere verenigingen, wel over Ancienne Belgique 80 01:43:51 Wel naar Egmonthuis, Beursschouwburg en Ancienne Belgique 81 01: 45: 36 Organisatie dag van de Belgische muziek, folder K/7228/D 82 01:46:41 Activiteiten voor Dag van Belgische muziek 83 01:47:24 Ook andere activiteiten georganiseerd door Conservatorium, folders -K/7228/5 - K/7228/D Uit map Brusselement B/9175: B/9224/S 84 01:49:00 Schrappen van het woord muziek uit Koninklijk Muziekconservatorium B/9224/S 85 01:49:43 Meer herinneringen over K/7228/D dan B/9224/S en K/7228/ :50:40 Dag van Belgische muziek, folder K/7228/D 87 01:51:21 Samenwerking met Knack en Conservatorium 88 01:52:00 Herinneringen over Mallemuntfestivals folder K/7228/5 en K/7228/D 89 01:54:00 Niet zoveel samenwerking met sociaal-culturele raden, meer met academies 90 01:54:35 Ook directeur van de Kunsthumaniora 91 01:55:40 Doelen bij het Hoger onderwijs 92 01:57:05 Reden waarom doelen op Kunsthumaniora niet volledig bereikt 93 01:57:54 De Kunsthumaniora was toen op een andere plaats en nadenken over wie er toen minister was 94 01:58:41 Overlopen van ministers Nederlandse cultuur en Nationale opvoeding 95 01:59:48 Oprichting van Kunsthumaniora onder cultuur 7

8 96 02:00:25 Verhouding van Conservatorium met muziekacademies, rijksmuzieksacademies en gemeentelijke muziekscholen in Brussel 97 02:01:49 Rijksmuzieksacademies en gemeentelijke muziekscholen in Brussel stonden meer op hun eigen werking dan op de band met het Conservatorium 98 02:02:51 Vormen van samenwerking tussen Conservatorium en Rijksmuziekacademie in Anderlecht 99 02:03:26 Ervaringen over vergaderingen in Raad voor Nederlandstalig Muziekonderwijs :04:55 Weinig contacten met VOC :05:47 Verdienste van Hugo Weckx als bruggenbouwer :06:18 Structurele organisatie van de raden en uitwisseling van gegevens en leerkrachten tussen het conservatorium en muziekacademies :07:12 Directeur van Rijksmuziekacademie in Anderlecht ook leerkracht bij Conservatorium :07:51 Vraag aan echtgenote van vergeten naam :08:20 Ook uitwisseling van leerkrachten tussen Schaarbeek en Conservatorium :08:46 Rol in Commissie voor Toezicht van Nederlandstalige Afdeling en anekdote over Cappuyns :11:33 Weinig herinneringen over Commissie van advies ter bevordering van het Nederlandstalig Cultuurleven, wel lovende woorden over Cappuyns en gezamenlijke uistap naar Koksijde :13:03 Samenwerking tussen D Hooghe en Cappuyns :13:31 Reflecties over de impact en ervaringen van cultuurpactwet :15:38 Reacties van D Hooghe op het politieke spel :17:01 Katholieke minister, anekdote over inschrijvingsgeld van studenten :19:50 Verder vertellen anekdote van inschrijvingsgeld studenten :21:53 Vriendenkring van het Conservatorium was derde weg in het zoeken naar een oplossing voor het probleem van inschrijvingsgeld in Conservatorium :23:30 Rol van Raadsheer van Rekenhof in verhaal over inschrijvingsgeld :24:43 Functie van Vriendenkring van Conservatorium :25:33 Ontstaanscontext van Vriendenkring van Conservatorium 8

9 117 02:27:00 Leden van Vriendenkring van Conservatorium :28:20 Lid van Orde van den Prince en zijn twee peters :29:50 Ook nog lid van De Warande en daar veel steun gevonden :31:35 :Organisatie van concerten voor verschillende cultuurverenigingen folder B/9224/S, Folder van de Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium Brussel, jaar 1991, AMVB/70.709/P :32:45 Docentenraad verhouding tot Commissie van Toezicht :34:03 Leden van docentenraad: Robert Steyaert :35:30 Lid van docentenraad: Vic Legley :36:57 D Hoogheheeft een beleid gevoerd voor jonge componisten en solisten :38:12 Commissie Cappuyns en weinig herinneringen over oprichting van Contact en Cultuurcentrum :39:18 Conservatorium eigen kanalen voor promotie, niet rechtstreeks structureel beroep op nieuwe opgerichte instellingen :40:53 Niet betrokken en geen herinneringen over ANBJ, Sociaal cultureel werk in Brussel :41:17 Conservatorium wel samenwerking met Aide aux artistes :42:48 Samenwerking met NCC en André Monteyne :44:25 Samenwerking Conservatorium en BRT :45:55 Weinig herinneringen concerten van Guldensporenvieringen in PSK en BRT :46:55 Idee om NCC orkest in samenwerking met Conservatorium op te richten, beschrijving van verschillend orkesten in Conservatorium :48:06 Oprichting van harmonieorkest en symphonieorkest :49:05 Jeugd en Muziek Brussel :50:12 Weinig herinneringen over NCC orkest en het Collectief van VGC :50:42 Arie Van Lyssebeth kamerorkest gedirigeerd :51:39 Kamiel heeft niet in Brussel gewoond, wel in Grimbergen :52:36 Herinneringen over wijken afgebroken in Brussel :53:24 Ervaringen over afbraak Noordwijk 9

10 140 02:54:31 Conservatorium kreeg verwarming van Justitiepaleis :55:05 Geen contacten met Kring voor Vlaams Gezelschapsleven :55:35 Herinneringen over KVS :58:30 Senne Rouffaer :59:46 Clara Haesaert en moeilijk om met administratie samen te werken DEEL TWEE :08 Vanwaar kende hij Clara Haesaert en Bert Decorte :07 Herinneringen over Clara Haesaert en moeilijkheden met administratie :10 Rol van Clara Haesaert binnen die administratie ten aanzien van Conservatorium :00 Vanaf Van Elslande geleidelijk ontstaan van instellingen en administratie om Brussels cultuurbeleid meer inhoud en vorm te geven :40 Schande om eind jaren 1960 Nederlands spreken op recepties :43 Moeilijkheden om hoger onderwijs conservatorium gelijk stellen op universitair onderwijs :38 Geen herinneringen aan lokettenkwestie in Schaarbeek en familiale band tussen Jaak Lemmens en huidige burgemeester Schaarbeek :51 Ervaringen over Egmontpact :43 Verhaal over mogelijke overheveling van bibliotheekschatten van Conservatorium naar Albertinabibliotheek :13 Rol van Schiltz in verhaal van overheveling bibliotheekschatten van Conservatorium :54 Weinig herinneringen over Algemeen Vlaams Congres in Brussel en Congressen van Brusselse Vlamingen :30 Weinig herinneringen aan Bruksel Binnenste Buiten :00 Weinig herinneringen over Centrale voor Brussels Amateurtoneel, professionele contacten met schouwburg, maar minder met amateurtoneelleven :53 Ervaringen over wet vrijheid van gezinshoofd :36 Atheneum in Grimbergen waar zijn kinderen lagere school hebben gelopen en middelbaar onderwijs in Jan van Ruusbroeckcollege :50 Vanwaar kent hij het AMVB. Vroeger niet zo goede contacten door het hokjesdenken 10

11 161 22:34 Wel blij dat nu gecontacteerd om mee te werken aan project Vlaams geheugen van Brussel :56 Moment van Vlaamse samenhorigheid in opbouw van Vlaams cultuurleven in Brussel :31 Weinig ervaringen over verschil tussen overgang va NCC naar VGC :58 Belang van het bewaren en beleven van Vlaams cultuurleven in Brussel in het opzicht van vroeger en nu :22 Rol van AMVB in bewaren en beleven van Vlaams cultuurleven in Brussel :04 Drie evenementen van belang in het uitbouwen van Vlaams cultuurleven van Brussel :17 Twee andere evenementen :30 Link met Luc Devos :30 Naam van koorleider? Juliaan Wilmots opbouwen van koren in Conservatorium :36 Eén van de leerlingen van Juliaan Wilmots was Johan Duyck :00 Leerkrachten die ensembles van het conservatorium hebben geleid :40 Ensembles van het conservatorium :05 Louis Devos en Luk Devos DEEL DRIE 00:08 Beschrijving foto van Koninklijk Conservatorium foto op cover van boek VANHULST,(Henri ), STENGELE, (Jeannine), LAMBRECHTS (Jozef ),e.a., Koninklijk Conservatorium : Nederlands Conservatorium, Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium, Brussel, Index van persoonsnamen 1 Buxtehude, Dieterich 00:52 2 Mijn vrouw 00:52/deel 2 37:00 3 Monseigneur De Smet 05:50 4 Schmitt, Camille 08:05/ 16:24/ 21:52/ 25:56/30:16/32:52/34:02/ 53:05 5 Peeters, Flor 08:54/ deel 2 30:04 6 Defossez, René 09:45 / 24:10/ 26:50/ 28:57 7 Van Mechelen, Frans 11:41/ 01:31:31 / 01:57:54 / 01:58:41 / 02:03:26 11

12 8 Van Elslande, [Renaat] 12:10/ 16:24/01:09:45/01:58:41 / deel 2 04:00 / 05:40 9 Fleerackers, Johan 12:10/ 01:06:38/01:07:03/01:09:45/01:11:24/ 01:38:08 / 02:15:38/ 02:25:33 10 Van Impe, [Alfons] 12:10 11 [Marcel Grijpdonck], 12:10/02:07:51 12 Vader Declerck [Albert] 12:10 13 Poot, Marcel 14:55/ 16:24/ 42:34/ deel 2 04:00 / deel 3 00:08 14 Jonckheere, Karel 17:30/ 02:08:46 /02:13:31 / 02:49:05 15 Jonckheere, Joris02:13:31 16 Pelemans, Willem 17:30/ 02:13:31 17 Naessens, Maurice 17:30/ 02:08:46 18 Coole,Marcel 17:30/02:08:46 / 02:13:31 19 Hanssens, [Charles-Louis] 20:30 20 van Lysebeth, Arie 24:10/ 02:34:03 / 02:50:12 / 02:50:42 21 Vandenbroeck 24:10 22 De Blauwe, Kathleen 26:50/ 01:39:18 23 Gartler, André 34:02 24 Del Pueyo, Eduardo 34:02 25 Vanneste,Carlo 34:02 26 Steyaert, Robert 34:02/ 02:34:03 27 Legley,Vic 34:02/ 02:35:30 / 02:36:21 28 Vandernoot, André 38:34/ deel 2 36:00 29 Diels, Hendrik 39:48 30 Desutter 40: 42/42:00/42:34 31 Feldbusch, Eric 44:45/ 53:05/ 32 Van Neste [Etienne] 50:16 12

13 33 Baily, Jean 53:05/57:11 34 Weckx, [Hugo] 59:00/ 02:04:55 / 02:05:47 /02:18:22 /02:27:00 / deel 3 00:08 35 Coens, [Daniël] 59:00/01:58:41 36 Decorte, Jan 01:02:46 37 De Backer, Rika 01:02:46/ 01:57:54 / 01:58:41 / 02:18:22 / 02:48:06 38 Moeder en vader 01:11:24 39 Kanunnik François, de kapelmeester van kathedraal van Brugge 01:21:28 40 Steppe, Raoul 01:23:24/ 01:24:14 41 Wijnants, Sander 01:24:14 42 D Hooghe, Clément 01:25:40 43 Tinel, [Edgar] 01:25:40 44 De Sutter, Ignace 01:27:15 45 Hellemond, [Jos ] 01:27:15 46 Cappuyns, [Leo] 01:32:55 / 02:08:46 / 02:11:33 / 02:13:03 / 02:13:31 / 02:21:53 / 02:24:43 / 02:28:20 / 02:29:50 / 02:34:03 47 Campo, Lode [Lodewijk Petrus Alfons] 01:32:55 / 02:21:53 / 02:24:43 /02:27:00 / 02:29:50 / 02:34:03 48 Eeckeloo, Johan 01:42:06 49 Demeulemeester, Jari 01:43:51 50 Van den Bossche, [Luc] 01:49:00 / 01:58:41 51 Chabert, Jos 01:58:41 / 02:04:55 /02:18:22 52 Geyns, 01:58:41 53??,[Pierre Chevalier] 01:58:41 54 De Poppe,[Fernand] 02:07:12 / 02:08:20 / 02:34:03 55 Van Grembergen, [Paul] 02:18:22 56 Van Waeyenberge,[ Piet Paul August] 02:27:00 / 02:44:25 13

14 57 Van Lerberghe, Maurice 02:28:20 / 02:29:36 / deel 3 00:08 58 Van Lerberghe, Eric 02:28:20 59 Michiels, Jan 02:29:50 60 Vrouw van Lode Campo 02:31:18 61 Shumann,[Robert Alexander ] 02:36:57 62 Beethoven,[Ludwig van] 02:36:57 63 Mozart,[Wolfgang Amadeus] 02:36:57 64 Stengelen, Jeanine 02:39:18 65 Monteyne, André 02:42:48 /deel 3 00:08 66 Boon, Jan 02:44:25 67 Strauss, Richard 02:48:06 68 Bruckner, [Anton] 02:48:06 69 Shostakovich, [Dmitri Dmitriyevich] 02:48:06 70 Beethoven,[Ludwig van] 02:48:06 71 Jonckheere, Mich 02:49:05 72 Van den Boeynants, [Paul] 02:52:36 73 Decorte, Jan 02:56:50 / 02:58:30 74 Rouffaer, Senne 02:56:50 / 02:58:30 / deel 2 17:00 75 Haesaert, Clara 02:59:46 / deel 2 00:08 / 02:07 / 03:10 76 Decorte, Bert 02:59:46 / deel 2 00:08 77 Haesaert, Gentil 02:59:46 78 Clerfayt, Bernarddeel 2 09:38 79 Lemmens, Jaak [of Jacques] deel 2 09:38 80 Claes, Willy deel 2 11:43 81 Tobback, Louis deel 2 11:43 / 14:13 82 Schiltz, [Hugo ] deel 2 14:13 14

15 83 Buyl, Nand deel 2 17:00 84 [D Hooghe], Thomas deel 2 18:36 85 Reinhard, Hugo deel 2 20:50 86 Devos, Luc deel 2 33:30 / 38:05 87 Devos, Louis of Lode deel 2 33:30 / 36:00/38:05 88 Devos, Silva deel 2 38:05 89 Wilmots, Juliaan deel 2 34:30/ 36:00/ 37:40 90 Nees, Vic deel 2 34:30 91 Duyck, Johan deel 2 35:36 92 Devos, Juliaan deel 2 36:00 93 Gras, Léonce deel2 36:00 94 Zollman, Ronald deel 2 36:00 95 Segers, Jan deel 2 37:40 96 Steenhout,Peter deel 3 00:08 97 Cluysenaar, [Jean-Pierre] deel 3 00:08 98 Gevaert., [François-Auguste] deel 3 00:08 99 Lambrechts, [Jozef] deel 3 00: Dumillieau, deel 3 00: Du Bois, [Léon] deel 3 00: Koningin Elizabeth deel 3 00: D Hooghe, Kamiel deel 3 00:08 5 Index van verenigingen, instelligen en plaatsen 1 Christelijk centrum voor Meditatie 00:52 2 [Koninklijk] Conservatorium 00:52/ 05:50/ 14:55/ 19:12/ 01:02:46/01:06:38/ 01:07:03/01:09:45/ 01:30:28/01:37:15 / 01: 45: 36 /01:47:24 / 01:49:00 / 01:49:43 / 01:52:00 / 01:54:35 /02:00:25 / 15

16 02:03:26 / 02:06:18 / 02:19:50 / 02:46:55 /02:54:31 / deel 2 02:07 / 04:00 / 06:43 / 16:30 / 20:50 / 24:31 / 25:58 / 28:22 / 30:04 / 32:17/ 33:30 / 37:40/ deel 3 00:08 3 Koninklijk Muziekconservatorium 01:49:00 4 Conservatoria 01:30:00 5 conservatoire 16:24/ 20:30 / 21:52 6 [Sint-Salvators]Kathedraal in Brugge 05:50/ 01:21:28/01:30:28/ deel 2 30:04 7 Laatste Nieuws 17:30/ 02:13:31 8 KBCbank 17:30 9 Paribas zonder Fortis 17:30 10 De Munt 38:34 11 De Standaard 39:48 12 Koningin Elizabeth concours 46:40 / 49:34/ 50:16/ 51:08 13 Kleine Zavel 58:30/59:00/01:01:10/ deel 2 32:17 14 Crédit Fonsier, grondkrediet 01:01:10 15 BRT 01:02:46/ 02:44:25 / 02:45:55 16 Flagey 01:02:46/01:06:38/01:07:03 17 Boesdalhoeve 01:02:46/01:05:46 18 Radio Brabant 01:06:38 19 Kosterschool Sint-Niklaas 01:15:45/ 01:25:40 20 Lemmensinstituut 01:27:15/01:28:03/01:30:00 21 Centraal station [Antwerpen], Middenstatie 01:28:03 22 Bisschoppelijke normaal en kosterschool Sint-Niklaas 01:24:40 23 Vriendenkring van het Conservatorium 01:32:55 / 01: 45: 36 / 02:21:53 / 02:24:43 / 02:25:33 / 02:28:20 / [02:27:00] /02:42:48 / 02:44:25 /deel 3 00:08 24 Commissie van Toezicht 17:30 / 01:32:55 / 02:32:45 25 Festival van Vlaanderen 01:38:08 /deel 2 00:08 / 30:04 26 [Stedelijke Muziekacademie A.Willaert] Roeselare, 01:39:18 16

17 27 AMVB 01:39:55 /deel 2 20:50 / 28:22 28 Bibliotheek van Conservatorium 01:42:06 /deel 2 11:43 / 14:13 29 Ancienne Belgique 01:43:42 / 01:43:51/ 02:39:18 / deel 2 28:22 30 Egmonthuis 01:43:51 31 Beursschouwburg 01:43:51/ 02:55:35 32 Muntschouwburg 01: 45: Brusselelement 01: 45: 36 / 01:52:00 / 02:39:18 34 Galerie Saint-Hubert 01: 45: Unesco 01:50:40 36 Knack 01:51:21 37 Mallemunt 01:52:00 38 Sociaal-culturele raden 01:54:00 39 [Rijksmuziek] academie van Anderlecht 01:54:00 / 02:01:49 / 02:02:51 / 02:07:12 40 Kunsthumaniora 01:54:00 / 01:54:35 /[ 01:57:05]/ 01:57:54 /01:59:48 /02:00:25 41 Raad voor Nederlandstalig Muziekonderwijs 02:03:26 42 Lemmensinstituut 02:03:26 43 Conservatorium van Gent en Antwerpen 02:03:26 44 VOC 02:04:55 45 Commissie voor Toezicht van Nederlandstalige Afdeling 02:08:46 46 Commissie van advies ter bevordering van het Nederlandstalig Cultuurleven 02:11:33 47 Raadsheer van Rekenhof 02:23:30 48 Kredietbank 02:28:20 / 02:29:36 / deel 3 00:08 49 Orde van den Prince 02:28:20 / 02:29:50 50 Marnixring 02:29:50 51 De Warande 02:29:50 52 Zilveren Passer 02:31:18 17

18 53 Docentenraad 02:32:45 /02:34:03 54 Sabam 02:35:30 55 Commissie Cappuyns 02:38:12 56 Contact en Cultuurcentrum 02:38:12 57 Dienst voor Cultuurpromotie 02:38:12 58 Davidsfonds 02:39:18 59 ANBJ 02:40:53 60 Aide aux artistes 02:41:17 61 NCC 02:42:48 / 02:46:55 / 02:50:12 /deel 2 24:31 62 Paleis voor Schone Kunsten 02:44:25 / 02:45:55 / 02:46:55 63 Jeugd en Muziek Brussel 02:49:05 64 Centraal station Brussel 02:52:36 65 Noordstation Brussel 02:52:36 66 Noordwijk 02:53:24 67 Hotel Méridien 02:53:24 68 Justitiepaleis 02:54:31 / deel 2 20:50 69 Kring voor Vlaams Gezelschapsleven 02:55:05 70 Vlaamse Schouwburg, KVS 02:55:35 /deel 2 17:00 71 Citroën 02:55:35 72 Kaaitheater 02:55:35 73 Koninklijke Albertinabibliotheek deel 2 11:43 / 14:13 74 CVP 14:13 75 Algemeen Vlaams Congres in Brussel deel 2 15:54 76 Congressen van Brusselse Vlamingen deel 2 15:54 77 Kultuurraad van Vlaanderen deel 2 15:54 78 Bruksel Binnenste Buiten deel 2 16:30 18

19 79 Centrale voor Brussels Amateurtoneel deel 2 17:00 80 Jan van Ruusbroeckcollege deel 2 17:53 / 18:36 81 [Koninklijk] Atheneum[Grimbergen] deel 2 18:36 82 VGC deel 2 24:31 83 Orgelkunst deel 2 28:22 84 Royal Festival Hall deel 2 30:04 6 Extra randinformatie Informatie verteld na opname -Grap van Frans van Mechelen tegen Cappuyns. Van Mechelen was socioloog en Cappuyns was jurist. Een socioloog maakt de oplossing en een jurist ziet het probleem in de oplossing. -Met betrekking tot de hervormingen in het onderwijs waren hij en Van den Bossche aan het discussiëren over de duur van de opleiding. Kamiel D Hooghe pleitte voor 5 jaar en Van den Bossche pleitte voor vier jaar. In zijn opleiding werd hij vaak geconfronteerd met het feit dat de kraan werd dicht gedraaid. We zullen die Hooghe wel eens laten zien. 7 Bibliografie Laatst geraadpleegd op 3/12/ Laatst geraadpleegd op 3/12/ /12/ /12/2012. Laatst geraadpleegd op Laatst geraadpleegd op POTVLIEGHE, (Gh.), KAMIEL D HOOGHE plukt vruchten van zijn concerttournee doorheen Amerika,In Weekend, maart 1968, p.10. Minister van Mechelen installeerde twee nederlandstalige raden van advies, In: De Brusselse Post, 19, 4,1969, p.7. DE ROEY,(Johan), Konservatorium viert dubbel feest. Kamiel D Hooghe : Vlaams orgelpunt in Brussel In Knack, 5 oktober 1977, p Kamerensembles van het conservatorium, In: De Brusselse Post, 28, 11,1978, p

20 VANHULST,(Henri ), STENGELE, (Jeannine), LAMBRECHTS (Jozef ),e.a., Koninklijk Conservatorium : Nederlands Conservatorium, Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium, Brussel, DEFOORT, (Antoon), D HOOGHE,Kamiel, Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen, 7, Brugge, TROCH,(Wim), Ik hoop dit nog wel een tijdje te blijven doen, In De Standaard, 22 september i i 20

Ontsluitingsfiche Georgette Van Straelen-Van Rintel

Ontsluitingsfiche Georgette Van Straelen-Van Rintel Ontsluitingsfiche Georgette Van Straelen-Van Rintel 1 Meta-data van audiobestand GAO76 Respondent: Georgette Van Straelen-Van Rintel Datum: 18 oktober 2011 Locatie: 1180 Ukkel Interviewer, auteur ontsluitingsfiche:

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Jos Chabert(1933-heden)

Ontsluitingsfiche Jos Chabert(1933-heden) Arduinkaai 28 Ontsluitingsfiche Jos Chabert(1933-heden) 1 Meta-data van audiobestand GA075 Respondent: Jos Chabert Datum: 14 oktober 2011 Locatie: 1860 Meise Interviewer, auteur ontsluitingsfiche : Kathleen

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Alice Toen (1924-heden)

Ontsluitingsfiche Alice Toen (1924-heden) Ontsluitingsfiche Alice Toen (1924-heden) 1 Meta-data van audiobestand GA079 Respondent: Alice Toen Datum: 26 oktober 2011 Locatie: 1700 Dilbeek Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De Blauwe

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche André Monteyne (1934-heden)

Ontsluitingsfiche André Monteyne (1934-heden) Ontsluitingsfiche André Monteyne (1934-heden) 1 Meta-data van audiobestand GA077 Respondent: André Monteyne Datum: 21 oktober 2012 Locatie: 1090 Jette Interviewer,auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De

Nadere informatie

DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be

DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be Onder de auspiciën van de Commissie Muziek van de Rotary Club de Bruxelles Met de steun van PIANOS HANLET MUZIEKWEDSTRIJD BREUGHEL Sessie 2015 PIANO www.xavierswolfs.com DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Frans Adang(1943-heden)

Ontsluitingsfiche Frans Adang(1943-heden) Ontsluitingsfiche Frans Adang(1943-heden) 1 Meta-data van audiobestand GAO80 Respondent: Frans Adang Datum: 3 november 2011 Locatie: 1600 Sint-Pieters-Leeuw Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be Wat is er mogelijk na de muziekschool??? je kan nog steeds terecht in onze academie

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Omer Mommaerts (1932-heden)

Ontsluitingsfiche Omer Mommaerts (1932-heden) Ontsluitingsfiche Omer Mommaerts (1932-heden) 1 Meta-data van audiobestand GAO84 Respondent: Omer Mommaerts Datum: 7 december 2011 Locatie: Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De Blauwe Duur:

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002)

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) ROESELAARSE AUTEURS Georges Bruggeman ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) Biografie Georges Bruggeman werd geboren op 13 april 1920 in Pittem. Hij bracht zijn jeugd door in Rumbeke en liep school

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, / H. Vanden Bosch

Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, / H. Vanden Bosch BE-A0510_002033_002465_DUT Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, 1917-1918 / H. Vanden Bosch Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Reflectiedag Godsdienstleerkracht: kleur (h)erkennen?

Reflectiedag Godsdienstleerkracht: kleur (h)erkennen? V L A A M S V E R B O N D V A N K A T H O L I E K E H O G E S C H O L E N Sainte-Adresseplein 12, B-1070 Anderlecht Tel. 02 529 04 29 Fax 02 529 04 93 vvkho@vsko.be ond.vsko.be Reflectiedag Godsdienstleerkracht:

Nadere informatie

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP Inhoudstafel Personen... 2 afgebeelde personen... 2 uitreikende personen... 2 ontvangende personen... 2 Medailleurs:...3 Initialen...

Nadere informatie

Advies Talentrijke jonge musici i.f.v. artikel 157 van OD XI.

Advies Talentrijke jonge musici i.f.v. artikel 157 van OD XI. Vlaamse Onderwijsraad Afdeling Kunstsecundair Onderwijs Leuvenseplein 4 12 juni 2002 1000 Brussel RSO/KSO/VDC/ADV/002 Advies Talentrijke jonge musici i.f.v. artikel 157 van OD XI. 1 Situering Jongeren,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 123 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel 3 Paspartoe in het kort Spaar punten bij tal van vrijetijdsactiviteiten. Registreer je online op www.paspartoebrussel.be om je puntensaldo te checken. Dat kan

Nadere informatie

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein BIJLAGE 4a: ONTEIGENINGSPLAN BIJLAGE 4b: ONTEIGENINGSTABEL Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4 Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES 102025437 17 183,83 2 STOUTEN FLORENT 82055760 17 207,86 3 STOUTEN FLORENT 92071059 17 255,69 4 LENS RUDI 102118938 16 228,95 5 SCHEPERS MAURITS 102026386

Nadere informatie

Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007

Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007 Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007 Van vrijdag 12 tot maandag 15 oktober organiseerde het STK een projectmeeting in het kader van het internationaliseringsproject Civitas. Veertien

Nadere informatie

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: hand in hand voor verbreding? W IM SMET Sinds de overheveling

Nadere informatie

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( )

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( ) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Deze inventaris kan online geconsulteerd

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C87 C-OND10 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 11 maart 1999 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot de

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

Inventaris. Archief van de Stad Turnhout. Archief van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten,

Inventaris. Archief van de Stad Turnhout. Archief van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Inventaris Archief van de Stad Turnhout. Archief van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, 1868-1973 Turnhout, 2012 Referentie 144 Titel Datering 1868-1973 Omvang Archiefvormer Institutionele geschiedenis

Nadere informatie

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol Ereconsulaten Generaal 15/12/201 COMOREN HOEILAART ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL Vlaams en Waals Gewest Jean Velgestraat, 9 150 HOEILAART

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

2013/ MALLANTS Sven

2013/ MALLANTS Sven 213/14 622 43 B.D.G. KADER - HEENRONDE Kader 38/2 2,3 447 16-9-13 Competitie Roepsteen DELNOIJ Hans B.C TEN HOUT 22 22 4 132 55, promotie 4537 3-1-13 Competitie Roepsteen VRANCKEN Robert H.B.A. 22 187

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 7 6 FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief: Tevredenheisonderzoek Het nieuwe schoolplan Thema-avond: Dyslexie en Verkeer High tea op vrijdagmiddag Het Tevredenheidsonderzoek Eens

Nadere informatie

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel:

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: 0.451.406.524 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 februari 2009 NOTULEN

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Mondelinge geschiedenis in een archief. Kathleen De Blauwe 5 december 2014

Mondelinge geschiedenis in een archief. Kathleen De Blauwe 5 december 2014 Mondelinge geschiedenis in een archief Kathleen De Blauwe 5 december 2014 Project Vlaams Geheugen van Brussel Erfgoedmarkt Grenzeloos KANSEN UITDAGINGEN Stappenplan: De zeven W s 1.Organisatie: WAAROM

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE 1. Inleiding Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de harmonie dakloos is na de brand van 3 december 2005 bij Café De Kom. Uiteindelijk zijn er tijdelijke

Nadere informatie

Concerten, optredens en activiteiten

Concerten, optredens en activiteiten 1 Kalender activiteiten academiejaar 2013-2014 Concerten, optredens en activiteiten Zondag 13 oktober 2013 Door de leerlingen van de academie Zondag 13 oktober 2013 Openstelling van het gebouw van de academie

Nadere informatie

5 de koor- en dirigentendag

5 de koor- en dirigentendag Dag van de Vlaamse Koormuziek 5 de koor- en dirigentendag Een studiedag voor koorbesturen en dirigenten van amateurkoren ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2011 CC Cultuurpunt Meeuwen-Gruitrode ZATERDAG 8 OKTOBER 2011

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN KONTICH GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL Provincies Antwerpen, West Vlaanderen en Limburg PIERSTRAAT, 138

Nadere informatie

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid 1836 Administratie toevertrouwd aan vijf leden benoemd door de gemeenteraad en de burgemeester. Het verdelen van hulp gebeurt door 23 verdelers die elk een wijk

Nadere informatie

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden o Praktische informatie Waar? Wanneer? FOD Justitie Waterloolaan 115 1000 Brussel Vrijdag 24 april 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Steerkes

JAARVERSLAG 2014. Stichting Steerkes JAARVERSLAG 2014 Stichting Steerkes INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 RELATIE MET KON. ZANGVERENIGING MASTREECHTER STAAR... 5 DE OPMAAT TOT HET VERSLAGJAAR 2014... 5 BESTUUR... 6 DIRIGENTE / DOCENTE... 6 FINANCIELE

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis ARCHIEF Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis April 2003 Archief Koninklijke Nederlandse Schouwburg/Het Toneelhuis 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van de Koninklijke

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Treinen vanuit en naar uw station Aalter 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Aalter Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane BE-A0516_110820_109553_DUT Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/566 18 december 2003 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 11 - Het College, Gelet op de

Nadere informatie

Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar

Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar 2011-2012 U vindt de reglementen op onze site http://www.kvab.be/prijzen.aspx. I. Laureaat van de Academie De belangrijkste

Nadere informatie

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 door Jan Lannoye U zal zich afvragen, wat hebben deze drie zaken met elkaar en met filatelie te maken. Wel alles, want deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar

Nadere informatie

Benoemingen en voordrachten

Benoemingen en voordrachten Benoemingen en voordrachten 2012-2013 Grondwettelijk Hof Ingevolge de opruststelling van een Franstalige rechter werd in het Staatsblad van 2 april 2013 een oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt voor

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Bart Caron, Hans Schoofs en Kris Van Dijck en de dames Sabine Poleyn en Laurence Libert

VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Bart Caron, Hans Schoofs en Kris Van Dijck en de dames Sabine Poleyn en Laurence Libert Stuk 1740 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 8 juli 2008 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Bart Caron, Hans Schoofs en Kris Van Dijck en de dames Sabine Poleyn en Laurence Libert

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, 18 maart 2015 Prof. Michel Vandenbroeck Vakgroep Sociale

Nadere informatie

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 171 DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 Luc Vandamme In 1939 stichtte de Belgische Staat de Academia Belgica. Aanleiding was het huwelijk van prinses Marie-José met de Italiaanse kroonprins Umberto. Medaille

Nadere informatie

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure NJO, facts and figures 6-7 concerten in NJO Wintertournee 60-70 concerten in NJO Muziekzomer 25-30 activiteiten door

Nadere informatie

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55 DIAMANTVERBOND OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 09/06/13. Los om 12:00:00. 8 duiven. 1 PAUWELS FRANS BERLAAR 1 1 13:29:01 09/06 102766 1154.46 2 CEULEMANS JOS BERLAAR 1 1 13:33:40 09/06 105534 1126.70 3 HEYLEN

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Beroepsregl. - vergoeding examinatoren A04 Brussel, 22.10.2009 MH/JC/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over DE VERGOEDING VAN DE EXAMINATOREN VAN DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIES

Nadere informatie

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 E X P O 1 1 8 3 O V E R 1 1 4 T A A L 2 1 1 3 Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 De Warande - Warandestraat 42-2300 Turnhout Overal Taal leidt je door de wereld van de Nederlandse taal. Je krijgt een beeld

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN

INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN INSCHRIJVEN VAN DE DEELNEMERS - de deelnemers van de wedstrijd schrijven zich in via een formulier op de website www.royaltalents.eu - elke deelnemer

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Lydia Deveen

Ontsluitingsfiche Lydia Deveen Ontsluitingsfiche Lydia Deveen 1 Meta-data van audiobestand GAO72 Respondent: Lydia Deveen-De Pauw Datum: 28 september 2011 Locatie: Elsene Interviewer, auteur ontslutingsfiche: Kathleen De Blauwe Duur:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 02/240 20 juni 2002 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2002 - Deel 4 - Het College, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei De grote en kleine geschiedenis van de Kassei Een verhaal over de Brusselse Noordwijk 2007 David Van Vooren Samenlevingsopbouw Brussel vzw Het Geheugen van een Stadswijk Gent 30 maart 2007 Org: Masereelfonds

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Dijlevallei

Nadere informatie

AFDELING 1: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

AFDELING 1: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST BIJLAGE Bijlage nr. 06/005 Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Academie voor Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de realisatie van een beeldengroep in het

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

De grote dichter Goethe heeft er zijn Faust-idee aan ontleend.

De grote dichter Goethe heeft er zijn Faust-idee aan ontleend. Het mirakel van Theophilus Theophilus leefde in de 6 e eeuw als burggraaf en werd later bisschop gewijd in Cilicië in Turkije. Hij verkocht zijn ziel aan de duivel en raakte van lieverlee aan lager wal.

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 9 september 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0599/A/1/0560

Nadere informatie

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst word zeker van je zaak met een stageovereenkomst 1 2 WORD ZEKER VAN JE ZAAK MET EEN STAGE-OVEREENKOMST Voor wie? 18 JAAR? Je bent niet meer leerplichtig, wilt een tof vak leren en tegelijkertijd voor je

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/416 24 oktober 2002 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst en toekenning van een subsidie voor organisatie van multimediavormingsprojecten in het onderwijs tijdens het

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

Londen ipad. Londen. Tower of Londen. Tower of London. Samengesteld door: BusTic.nl

Londen ipad. Londen. Tower of Londen. Tower of London. Samengesteld door: BusTic.nl Londen ipad Londen Tower of Londen Tower of London 1 Londen ipad De Tower of London werd aan het begin van de 11e eeuw gebouwd door Willem de Veroveraar. In de 13e eeuw werd het sterk uitgebreid tot de

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/336 17 juli 2003 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 7 - Het College, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

TOESPRAAK JAN PEUMANS, VOORZITTER VAN HET VLAAMS PARLEMENT

TOESPRAAK JAN PEUMANS, VOORZITTER VAN HET VLAAMS PARLEMENT TOESPRAAK JAN PEUMANS, VOORZITTER VAN HET VLAAMS PARLEMENT Sire, Waarde leden van de Academie, Geachte dames en heren, Vandaag zijn we hier in het Paleis der Academiën bijeen voor de viering van 75 jaar

Nadere informatie

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis Beleidsplan 1. Introductie en korte geschiedenis Stichting Tasty Fingers is opgericht op 1 februari 2010 door accordeoniste Marieke Grotenhuis, tevens directeur van de stichting. Marieke Grotenhuis startte

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 651 (2009-2010) Nr. 1 21 september 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Wim Wienen en Felix Strackx betreffende de splitsing van de Koninklijke

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegelidbesluit nr.06/036 2 juni 2006 Besluit houdende de subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het werkjaar 2006 - Deel 4 Het Collegelid, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

De geschiedenis van de Belgische auto is een nostalgisch verhaal, met een groots verleden maar met een erg ongelukkig einde.

De geschiedenis van de Belgische auto is een nostalgisch verhaal, met een groots verleden maar met een erg ongelukkig einde. M I N E R V A M U S E U M M I N E R V A M U S E U M Minerva kan terecht het meest prestigieuze Belgische automerk genoemd worden. De opkomst, gloriedagen en ondergang spreken tot de verbeelding. Nu meer

Nadere informatie

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart.

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kennemerland zijn we in de gelegenheid gesteld om een rondleiding in de Sint Bavo Basiliek bij te

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen Aanbod voor kleuteronderwijs? Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in HIGW Antwerpen Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen dagonderwijs avondonderwijs/weekendonderwijs afstandsonderwijs andere: hier kan u eventueel

Nadere informatie

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H)

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK KONTICH GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) Provincies Antwerpen, West Vlaanderen en Limburg PIERSTRAAT,

Nadere informatie

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor Uitnodiging seminaries 5 5 exclusieve seminaries de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor zelfstandigen

Nadere informatie