Ontsluitingsfiche Kamiel D Hooghe (1929-heden)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontsluitingsfiche Kamiel D Hooghe (1929-heden)"

Transcriptie

1 Ontsluitingsfiche Kamiel D Hooghe (1929-heden) 1 Meta-data van audiobestand GAO86 Respondent: Kamiel D Hooghe Datum: 13 december 2011 Locatie: 1850 Grimbergen Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De Blauwe Duur: Deel 1: 03:03:05 Deel 2: 39:40 Deel 3: 03:09 Gebruikte documenten aangeleverd door respondent: eigen curriculum vitae Gebruikte documenten aangeleverd door interviewer: biografische fiche Documentatie over Brusselelement Uit doos Muziekconservatorium-Koninklijk-Brussel M/9833 Archiefdocumentatie 152 -K/7228/5 -K/7228/D Uit map Brusselement archiefdocumentatie B/9175 -B/9224/S Folder van de Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium Brussel, jaar 1991 AMVB/70.709/P Concert ter gelegenheid van opening van de oprichting nederlandstalige afdeling Brussel K/7228/D, stuk

2 VANHULST,(Henri ), STENGELE, (Jeannine), LAMBRECHTS (Jozef ),e.a., Koninklijk Conservatorium : Nederlands Conservatorium, Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium, Brussel, Samenvatting Kamiel D Hooghe werd geboren in Beveren-Waas als zoon van landbouwers. Na het overlijden van zijn vader verhuisde hij met zijn familie naar Vrasene dorp. Door contacten met de koster orgellist is zijn passie voor orgels ontstaan. Hij begon les te volgen bij Raoul Steppe in Nieuwkerken. Daarna ging hij naar de bisschoppelijke normaal- en kosterschool in Sint-Niklaas en volgde hij een muziekopleiding in het Lemmensinstituut van Mechelen en Antwerpen. Ondertussen verzorgde hij als koster organist de muziek tijdens de mis in de [Sint-Laurentius]kerk van Verrebroek. Hij werkte ook als directeur in de academie van Roeselare. Een groot hoogtepunt in zijn leven was de uitnodiging van de kanunnik en kapelmeester François om orgellist te worden in de [Sint- Salvators]kathedraal van Brugge. Hij deed eerst mee met een concours maar 14 dagen erna werd hij in 1952 benoemd tot orgellist. Hij stichtte er het Festival van Vlaanderen. Tijdens één van deze festivalvergaderingen maakte Kamiel een goede indruk op Renaat Van Elslande. De minister nodigde hem bijgevolg uit om directeur te worden van het Vlaams Conservatorium in Brussel. Dit moment was een ander belangrijk orgelpunt in zijn leven. Hij werd voor een tweede keer op rij gevraagd en uitgenodigd benoemd. Nadat hij zich twee keer kandidaat had gesteld voor de vacatureoproep van directeur, kon hij uiteindelijk op 1 augustus 1967 in functie treden. De begin periode in het Conservatorium was zeer zwaar. Het was een moeilijk gevecht om langzamerhand een plaats te veroveren. Zijn Franstalige collega Camille Schmitt en zijn achterban beschouwden de Vlamingen als een doodgeboren kind. Ze meenden dat er niets van het Vlaams conservatorium zou komen. Camille Schmitt zag zichzelf als de directeur van het ganse le conservatoire en de andere Kamiel D Hooghe was enkel de directeur van de Nederlandstalige afdeling. In deze beginjaren was het Conservatorium nog unitair. Maar Kamiel slaagde erin om Nederlandstalige leerkrachten aan te trekken en hen te laten lesgeven in de opgesplitste cursussen solfège, harmonie en muziekgeschiedenis. Kamiel moest goed op zijn tellen letten. Er waren protestvergaderingen en hij kende veel oppositie. Aan elke steen in het gebouw kan hij een anekdote koppelen. Bij zijn aankomst kreeg hij een afgedankt klaslokaal met een cafétafeltje. Kamiel heeft uiteindelijk wel goed kunnen samenwerken met de Franstaligen, maar toch bleef het complex. Als jonge directeur werd hij betaald om Nederlands te spreken. Dit ontlokte heel wat reacties bij zijn Franstalige collega s zoals Camille Schmitt en René Defossez op de algemene vergaderingen en conseil de perfectionnement de l enseignement musical supérieur. Hij wilde in het conservatorium van Brussel niet de strijdende Vlaming van moeder Vlaanderen spelen, want dan hadden ze hem buiten gedragen. Toch hield hij principieel vast aan een aantal punten en sprak hij enkel par courtoisie Frans als zijn collega s het Nederlands niet goed beheersten. Drie jaren na zijn benoeming werd in 1970 het splitsingsakkoord ondertekend. De secteur commun van het conservatorium werd verdeeld in twee strikt juridisch afdelingen. De Nederlandstalige sectie werd een volwaardig Vlaams Conservatorium voor Brussel. De docenten André Vandernoot, Robert Steyaert, Eduardo del Pueyo en ook anderen moesten tussen de twee afdelingen kiezen. Uiteindelijk opteerden deze samen met andere goede professoren om te 2

3 blijven lesgeven in het Vlaams Conservatorium. Er werd ook een Vlaamse bibliothecaris voor de bibliotheek aangeworven. Vervolgens werd ook de verdeling van de klaslokalen toegewezen. Het gebruik en het zeggingrecht van de concertzaal werd gereglementeerd in de Vlaamse dagen en Franstalige dagen. Kamiel herinnert zich nog de briefwisseling over de lokalenverdeling met zijn Franstalige collega Eric Feldbusch. Tijdens zijn ambtstermijn werd hij ook geconfronteerd met verzuilde hokjesmentaliteit en politieke spelletjes tijdens de Commissie voor Toezicht van Nederlandstalige Afdeling, Commissie van advies ter bevordering van het Nederlandstalig Cultuurleven en zijn vroegere contacten met het AMVB. Hij werd beschouwd als de protége van de minister. In de laatstgenoemde commissie werkte Kamiel D Hooghe goed samen met Leo Cappuyns. De docentenraad moest ook verantwoording afleggen aan de Commissie van Toezicht. Hij volgde gedeeltelijk het advies van de kabinetsmedewerker Fleerackers bij het oprichten van de Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium. Leo Cappuyns werd de voorzitter en daarna Lode Campo. De leden van deze verenigingen verzamelden fondsen om de studenten en het conservatorium financieel te steunen en poorten open te maken. Ze hielpen ook bij het onderhandelen met de minister en de kabinetten. Kamiel D Hooghe was ook betrokken bij de oprichting van de Kunsthumaniora in Etterbeek. Naast zijn opdracht in het Conservatorium, was hij ook directeur in Etterbeek. Hij heeft er mee het beleid bepaald en zat ook de examens voor. Hij wilde in deze onderwijsinstelling de humanioraopleiding en het preprofessioneel vorming combineren. Dit is maar gedeeltelijk gelukt omdat het benoemingsbeleid niet toeliet om de topleerkrachten te plaatsen. Eind jaren 80 was Jean Baily directeur aan de Franstalige zijde van het conservatorium. Kamiel wilde een volledige gelijkwaardigheid bekomen door als directeur ook een directe autonome bevoegdheid over de bibliotheek, de studentenfoyer en het studentenrestaurant te hebben. Hij slaagde erin om samen met Jean Baily directeur te zijn over het gans conservatorium. Kamiel onderhandelde vaak met de ministers om overheveling van de bibliotheekschatten uit het Conservatorium naar de Albertinabibliotheek te voorkomen en een oplossing te zoeken voor de lokalennood. Met behulp van de toenmalige ministers Weckx en Coens slaagde hij erin om de lokalen aan de kleine Zavel te verwerven. Aanvankelijk weigerde hij het voorstel van Rika De Backer om met de afdeling woord in de gebouwen van Boesdalhoeve in te trekken. Maar uiteindelijk legde hij zich er bij neer. Samen met de conservatoriumleerkrachten richtte hij een harmonieorkest, symfonieorkest, groot koor, kamerkoor, Big Band en een kamerorkest op. Een leerkracht uit de Rijksmuziekacademie van Anderlecht gaf ook les in het conservatorium. Er was geen structurele samenwerking tussen deze twee onderwijsinstellingen, Beursschouwburg en de KVS. Er werden wel toevallig gegevens en professoren uitgewisseld, concerten of voorstellingen in elkaars zalen georganiseerd of in elkaars jury voor de examens bijgezeten. Kamiel D Hooghe heeft zich vooral sterk gefocust op zijn directeurstaak binnen het conservatorium en het orgel. Zijn opdracht was het Vlaams Conservatorium op de kaart te zetten. Hij was bijgevolg minder betrokken bij de uitbouw van het cultureel en sociaal-cultureel verenigingsleven. Hij was dus niet actief in de sociaal-culturele raden of het Egmonthuis. Maar hij herinnert zich wel de NCC en de samenwerking met de Ancienne Belgique voor de organisatie van concerten en de interventies van zijn studenten in De Munt, het Conservatorium en de Galéries Saint-Hubert tijdens de dag van de Belgische muziek. 3

4 3 Inhoudsopgave van thema s 1 00:28 Praktische regelingen bij begin van gesprek 2 00:52 Overlopen van aangeleverde documenten door Kamiel D Hooghe 3 05:50 Invulling Vlaamse aanwezigheid in Brussel: opdracht oprichten Vlaams conservatorium 4 08:05 Eerste algemene vergadering met Franstalige collega in conservatorium 5 08:54 Als jonge directeur Nederlands te spreken in vergadering met conseil de perfectionnement de l enseignement musical supérieur 6 11:11 Situering in tijd van conseil de perfectionnement de l enseignement musical supérieur 7 11:41 Frans Van Mechelen richtte raad van advies voor Nederlandstalig Muziekonderwijs op 8 12:10 Uitnodiging van Van Elslande op het kabinet voor zijn directeursfunctie op conservatorium 9 14:55 Indienen van zijn kandidatuur en beschrijving van vooral Franstalige diploma s in het unitaire conservatorium 10 16:24 Terug indienen van kandidatuur na tweede vacature oproep voor directeursfunctie 11 17:30 Leden van de Commissie van Toezicht worden aangesteld 12 18: 38 Minister voert wetswijziging door om hem te kunnen benoemen 13 19:12 Omschrijving van ontvangst en zijn bureau in een klaslokaal 14 20:30 Enkel een directeur van de Nederlandstalige afdeling ondanks het feit dat het conservatoire van 1832 heeft voortgebouwd op Hollandse Koninklijke Muziekschool 15 21:52 Het concreet beginnen functioneren van Nederlandstalige afdeling in le conservatoire 16 24:10 Leerlingen en leerkrachten die nog in unitaire conservatorium studeerden en eerste jaar van Kamiel D Hooge aan conservatorium 17 25:56 Complexe jaren in het begin en houding van Camille Schmitt ten aanzien van Nederlandstalig conservatorium 18 26:50 Gesprekken in het Frans par courtoisie maar principieel wel vasthouden aan enkele punten 19 29:27 In eerste jaar schriftje schreef hij zijn bevindingen neer in een schriftje 20 30:16 Examens op het einde van zijn eerste jaar als directeur in het conservatorium 21 32:01 Bureau op het conservatorium werd in brand gestoken 4

5 22 34:02 Opsplitsing van secteur commun in 1970, de Nederlandstalige afdeling wordt een volwaardig Vlaams conservatorium 23 36:54 Twee oorzaken leiden tot het ontstaan van een volwaardig conservatorium 24 37:12 Reactie op roddelcampagne bij Franstalige pers 25 38:34 Professoren die aan het Vlaams conservatorium kwamen lesgeven 26 39:48 Wat er gebeurt in Conservatorium is belangrijker dan de marsen op Brussel 27 40: 42 Probleem bij vervanging van telefonist vanaf jaren :24 Problemen van lokalenverdeling in jaren :00 Telefonist Desutter 30 42:34 Studenten waren verplicht om Marcel Poot te groeten in gang van conservatorium 31 43:21 Toewijzen van klaslokalen en concertzaal aan Nederlandstaligen en Franstaligen in de jaren :45 Brief van Franstalige collega naar aanleiding van verdeling klaslokalen 33 46:40 Dreiging om Koningin Elizabethwedstrijd niet in het Vlaams Conservatorium te laten plaatsvinden 34 49:10 Vlaamse dagen op Conservatorium 35 49:34 Verdere uitwerking conflict met Koningin Elizabethwedstrijd 36 50:16 Secretaris generaal van Koningin Elizabethwedstrijd 37 51:08 Conflict over alleen Franstalige affiches van Koningin Elisabethwedstrijd 38 52:00 Lokalennood opvangen door gebouw op de Kleine Zavel 39 52:40 Samenwerking met veel Franstaligen 40 53:05 Eind jaren 1980: Kamiel wil op gelijke voet als zijn Franstalige collega het directeurschap van Conservatorium waarnemen 41 56:23 Hij wil ook directeur zijn over de Bibliotheek van Conservatorium 42 57:11 Hij wil ook directeur zijn over het studentenrestaurant en de studentenfoyer 43 58:30 Onteigening vleugel op de Kleine Zavel voor het Conservatorium 44 59:00 Wijze waarop de onteigening van de vleugel op Kleine Zavel verliep op het einde van de jaren 1980 en begin

6 45 01:00:15 Uitleggen van lokalennood aan ministers 46 01:01:10 Beschrijving gebouwenblokken aan Regentschapstraat en Karmelietenstraat 47 01:02:46 Lokalennood en voorstel om in te trekken in gebouwen van Boesdaalhoeve 48 01:05:46 Het aanvaarden om in te trekken in lokalen van Boesdalhoeve 49 01:06:38 Voorstel om in te trekken in Flagey gebouw 50 01:07:03 Rol van het kabinet bij de zoektocht naar een lokaal 51 01:09:45 Tips van Johan Fleerackers bij het uitbouwen van Vlaams Conservatorium 52 01:11:24 Afkomst van Kamiel D Hooghe uit Beveren-Waas 53 01:15:45 Opleiding in Antwerpen en Brugge en eerste treinreis van Sint-Niklaas naar Gent 54 01:17:50 Eerste ervaringen over Antwerpen en oorlogstijd 55 01:18:30 Hoe keek hij naar Brussel vanuit Vrasene 56 01:19:38 Vrasene beperkte verbindingen met de andere kant van water en Brussel 57 01:20:10 Ervaringen over Koningskwestie 58 01:21:03 Ervaringen over schoolstrijd 59 01:21:28 Benoeming orgellist in kathedraal van Brugge 60 01:22:10 Na overlijden van zijn vader verhuist hij naar Vrasene dorp. Hij wil landbouwer worden 61 01:23:24 Door zijn contacten met koster orgellist,beslist hij om orgellist te worden 62 01:24:14 Beïnvloed door Raoul Steppe 63 01:24:40 Normaalschool in Sint-Niklaas 64 01:25:40 Kosterschool gelopen en 19 de eeuws begrip van onderwijzer koster 65 01:27:15 Muziekopleiding in Sint-Niklaas 66 01:28:03 Reistraject van Vrasene naar Verrebroek en Antwerpen 67 01:30:00 Balansopmaak van zijn opleiding 68 01:30:28 Twee hoogtepunten in leven: uitnodiging orgellist in Brugge en directeur van het Conservatorium 69 01:31:31 Aankomst in Brussel en weinig contact met Vlaamse verenigingen in Brussel 70 01:32:55 Oprichting van Vriendenkring binnen Conservatorium 6

7 71 01:36:08 Herinneringen aan Expo :37:15 Weinig herinneringen over Vlaamse dag op Expo :38:08 Verwezenlijkingen in kathedraal van Brugge 74 01:39:18 Directeur geweest in Roeselare 75 01:39:55 Vroegere contacten met AMVB en ervaringen van verzuiling 76 01:40:29 Beschrijving van verzuiling 77 01:41:34 Voorbeeld van verzuiling in een vergadering 78 01:42:06 Nieuwe Vlaamse bibliothecaris aangeworven voor Conservatorium van Brussel 79 01:43:42 Weinig vertellen over andere verenigingen, wel over Ancienne Belgique 80 01:43:51 Wel naar Egmonthuis, Beursschouwburg en Ancienne Belgique 81 01: 45: 36 Organisatie dag van de Belgische muziek, folder K/7228/D 82 01:46:41 Activiteiten voor Dag van Belgische muziek 83 01:47:24 Ook andere activiteiten georganiseerd door Conservatorium, folders -K/7228/5 - K/7228/D Uit map Brusselement B/9175: B/9224/S 84 01:49:00 Schrappen van het woord muziek uit Koninklijk Muziekconservatorium B/9224/S 85 01:49:43 Meer herinneringen over K/7228/D dan B/9224/S en K/7228/ :50:40 Dag van Belgische muziek, folder K/7228/D 87 01:51:21 Samenwerking met Knack en Conservatorium 88 01:52:00 Herinneringen over Mallemuntfestivals folder K/7228/5 en K/7228/D 89 01:54:00 Niet zoveel samenwerking met sociaal-culturele raden, meer met academies 90 01:54:35 Ook directeur van de Kunsthumaniora 91 01:55:40 Doelen bij het Hoger onderwijs 92 01:57:05 Reden waarom doelen op Kunsthumaniora niet volledig bereikt 93 01:57:54 De Kunsthumaniora was toen op een andere plaats en nadenken over wie er toen minister was 94 01:58:41 Overlopen van ministers Nederlandse cultuur en Nationale opvoeding 95 01:59:48 Oprichting van Kunsthumaniora onder cultuur 7

8 96 02:00:25 Verhouding van Conservatorium met muziekacademies, rijksmuzieksacademies en gemeentelijke muziekscholen in Brussel 97 02:01:49 Rijksmuzieksacademies en gemeentelijke muziekscholen in Brussel stonden meer op hun eigen werking dan op de band met het Conservatorium 98 02:02:51 Vormen van samenwerking tussen Conservatorium en Rijksmuziekacademie in Anderlecht 99 02:03:26 Ervaringen over vergaderingen in Raad voor Nederlandstalig Muziekonderwijs :04:55 Weinig contacten met VOC :05:47 Verdienste van Hugo Weckx als bruggenbouwer :06:18 Structurele organisatie van de raden en uitwisseling van gegevens en leerkrachten tussen het conservatorium en muziekacademies :07:12 Directeur van Rijksmuziekacademie in Anderlecht ook leerkracht bij Conservatorium :07:51 Vraag aan echtgenote van vergeten naam :08:20 Ook uitwisseling van leerkrachten tussen Schaarbeek en Conservatorium :08:46 Rol in Commissie voor Toezicht van Nederlandstalige Afdeling en anekdote over Cappuyns :11:33 Weinig herinneringen over Commissie van advies ter bevordering van het Nederlandstalig Cultuurleven, wel lovende woorden over Cappuyns en gezamenlijke uistap naar Koksijde :13:03 Samenwerking tussen D Hooghe en Cappuyns :13:31 Reflecties over de impact en ervaringen van cultuurpactwet :15:38 Reacties van D Hooghe op het politieke spel :17:01 Katholieke minister, anekdote over inschrijvingsgeld van studenten :19:50 Verder vertellen anekdote van inschrijvingsgeld studenten :21:53 Vriendenkring van het Conservatorium was derde weg in het zoeken naar een oplossing voor het probleem van inschrijvingsgeld in Conservatorium :23:30 Rol van Raadsheer van Rekenhof in verhaal over inschrijvingsgeld :24:43 Functie van Vriendenkring van Conservatorium :25:33 Ontstaanscontext van Vriendenkring van Conservatorium 8

9 117 02:27:00 Leden van Vriendenkring van Conservatorium :28:20 Lid van Orde van den Prince en zijn twee peters :29:50 Ook nog lid van De Warande en daar veel steun gevonden :31:35 :Organisatie van concerten voor verschillende cultuurverenigingen folder B/9224/S, Folder van de Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium Brussel, jaar 1991, AMVB/70.709/P :32:45 Docentenraad verhouding tot Commissie van Toezicht :34:03 Leden van docentenraad: Robert Steyaert :35:30 Lid van docentenraad: Vic Legley :36:57 D Hoogheheeft een beleid gevoerd voor jonge componisten en solisten :38:12 Commissie Cappuyns en weinig herinneringen over oprichting van Contact en Cultuurcentrum :39:18 Conservatorium eigen kanalen voor promotie, niet rechtstreeks structureel beroep op nieuwe opgerichte instellingen :40:53 Niet betrokken en geen herinneringen over ANBJ, Sociaal cultureel werk in Brussel :41:17 Conservatorium wel samenwerking met Aide aux artistes :42:48 Samenwerking met NCC en André Monteyne :44:25 Samenwerking Conservatorium en BRT :45:55 Weinig herinneringen concerten van Guldensporenvieringen in PSK en BRT :46:55 Idee om NCC orkest in samenwerking met Conservatorium op te richten, beschrijving van verschillend orkesten in Conservatorium :48:06 Oprichting van harmonieorkest en symphonieorkest :49:05 Jeugd en Muziek Brussel :50:12 Weinig herinneringen over NCC orkest en het Collectief van VGC :50:42 Arie Van Lyssebeth kamerorkest gedirigeerd :51:39 Kamiel heeft niet in Brussel gewoond, wel in Grimbergen :52:36 Herinneringen over wijken afgebroken in Brussel :53:24 Ervaringen over afbraak Noordwijk 9

10 140 02:54:31 Conservatorium kreeg verwarming van Justitiepaleis :55:05 Geen contacten met Kring voor Vlaams Gezelschapsleven :55:35 Herinneringen over KVS :58:30 Senne Rouffaer :59:46 Clara Haesaert en moeilijk om met administratie samen te werken DEEL TWEE :08 Vanwaar kende hij Clara Haesaert en Bert Decorte :07 Herinneringen over Clara Haesaert en moeilijkheden met administratie :10 Rol van Clara Haesaert binnen die administratie ten aanzien van Conservatorium :00 Vanaf Van Elslande geleidelijk ontstaan van instellingen en administratie om Brussels cultuurbeleid meer inhoud en vorm te geven :40 Schande om eind jaren 1960 Nederlands spreken op recepties :43 Moeilijkheden om hoger onderwijs conservatorium gelijk stellen op universitair onderwijs :38 Geen herinneringen aan lokettenkwestie in Schaarbeek en familiale band tussen Jaak Lemmens en huidige burgemeester Schaarbeek :51 Ervaringen over Egmontpact :43 Verhaal over mogelijke overheveling van bibliotheekschatten van Conservatorium naar Albertinabibliotheek :13 Rol van Schiltz in verhaal van overheveling bibliotheekschatten van Conservatorium :54 Weinig herinneringen over Algemeen Vlaams Congres in Brussel en Congressen van Brusselse Vlamingen :30 Weinig herinneringen aan Bruksel Binnenste Buiten :00 Weinig herinneringen over Centrale voor Brussels Amateurtoneel, professionele contacten met schouwburg, maar minder met amateurtoneelleven :53 Ervaringen over wet vrijheid van gezinshoofd :36 Atheneum in Grimbergen waar zijn kinderen lagere school hebben gelopen en middelbaar onderwijs in Jan van Ruusbroeckcollege :50 Vanwaar kent hij het AMVB. Vroeger niet zo goede contacten door het hokjesdenken 10

11 161 22:34 Wel blij dat nu gecontacteerd om mee te werken aan project Vlaams geheugen van Brussel :56 Moment van Vlaamse samenhorigheid in opbouw van Vlaams cultuurleven in Brussel :31 Weinig ervaringen over verschil tussen overgang va NCC naar VGC :58 Belang van het bewaren en beleven van Vlaams cultuurleven in Brussel in het opzicht van vroeger en nu :22 Rol van AMVB in bewaren en beleven van Vlaams cultuurleven in Brussel :04 Drie evenementen van belang in het uitbouwen van Vlaams cultuurleven van Brussel :17 Twee andere evenementen :30 Link met Luc Devos :30 Naam van koorleider? Juliaan Wilmots opbouwen van koren in Conservatorium :36 Eén van de leerlingen van Juliaan Wilmots was Johan Duyck :00 Leerkrachten die ensembles van het conservatorium hebben geleid :40 Ensembles van het conservatorium :05 Louis Devos en Luk Devos DEEL DRIE 00:08 Beschrijving foto van Koninklijk Conservatorium foto op cover van boek VANHULST,(Henri ), STENGELE, (Jeannine), LAMBRECHTS (Jozef ),e.a., Koninklijk Conservatorium : Nederlands Conservatorium, Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium, Brussel, Index van persoonsnamen 1 Buxtehude, Dieterich 00:52 2 Mijn vrouw 00:52/deel 2 37:00 3 Monseigneur De Smet 05:50 4 Schmitt, Camille 08:05/ 16:24/ 21:52/ 25:56/30:16/32:52/34:02/ 53:05 5 Peeters, Flor 08:54/ deel 2 30:04 6 Defossez, René 09:45 / 24:10/ 26:50/ 28:57 7 Van Mechelen, Frans 11:41/ 01:31:31 / 01:57:54 / 01:58:41 / 02:03:26 11

12 8 Van Elslande, [Renaat] 12:10/ 16:24/01:09:45/01:58:41 / deel 2 04:00 / 05:40 9 Fleerackers, Johan 12:10/ 01:06:38/01:07:03/01:09:45/01:11:24/ 01:38:08 / 02:15:38/ 02:25:33 10 Van Impe, [Alfons] 12:10 11 [Marcel Grijpdonck], 12:10/02:07:51 12 Vader Declerck [Albert] 12:10 13 Poot, Marcel 14:55/ 16:24/ 42:34/ deel 2 04:00 / deel 3 00:08 14 Jonckheere, Karel 17:30/ 02:08:46 /02:13:31 / 02:49:05 15 Jonckheere, Joris02:13:31 16 Pelemans, Willem 17:30/ 02:13:31 17 Naessens, Maurice 17:30/ 02:08:46 18 Coole,Marcel 17:30/02:08:46 / 02:13:31 19 Hanssens, [Charles-Louis] 20:30 20 van Lysebeth, Arie 24:10/ 02:34:03 / 02:50:12 / 02:50:42 21 Vandenbroeck 24:10 22 De Blauwe, Kathleen 26:50/ 01:39:18 23 Gartler, André 34:02 24 Del Pueyo, Eduardo 34:02 25 Vanneste,Carlo 34:02 26 Steyaert, Robert 34:02/ 02:34:03 27 Legley,Vic 34:02/ 02:35:30 / 02:36:21 28 Vandernoot, André 38:34/ deel 2 36:00 29 Diels, Hendrik 39:48 30 Desutter 40: 42/42:00/42:34 31 Feldbusch, Eric 44:45/ 53:05/ 32 Van Neste [Etienne] 50:16 12

13 33 Baily, Jean 53:05/57:11 34 Weckx, [Hugo] 59:00/ 02:04:55 / 02:05:47 /02:18:22 /02:27:00 / deel 3 00:08 35 Coens, [Daniël] 59:00/01:58:41 36 Decorte, Jan 01:02:46 37 De Backer, Rika 01:02:46/ 01:57:54 / 01:58:41 / 02:18:22 / 02:48:06 38 Moeder en vader 01:11:24 39 Kanunnik François, de kapelmeester van kathedraal van Brugge 01:21:28 40 Steppe, Raoul 01:23:24/ 01:24:14 41 Wijnants, Sander 01:24:14 42 D Hooghe, Clément 01:25:40 43 Tinel, [Edgar] 01:25:40 44 De Sutter, Ignace 01:27:15 45 Hellemond, [Jos ] 01:27:15 46 Cappuyns, [Leo] 01:32:55 / 02:08:46 / 02:11:33 / 02:13:03 / 02:13:31 / 02:21:53 / 02:24:43 / 02:28:20 / 02:29:50 / 02:34:03 47 Campo, Lode [Lodewijk Petrus Alfons] 01:32:55 / 02:21:53 / 02:24:43 /02:27:00 / 02:29:50 / 02:34:03 48 Eeckeloo, Johan 01:42:06 49 Demeulemeester, Jari 01:43:51 50 Van den Bossche, [Luc] 01:49:00 / 01:58:41 51 Chabert, Jos 01:58:41 / 02:04:55 /02:18:22 52 Geyns, 01:58:41 53??,[Pierre Chevalier] 01:58:41 54 De Poppe,[Fernand] 02:07:12 / 02:08:20 / 02:34:03 55 Van Grembergen, [Paul] 02:18:22 56 Van Waeyenberge,[ Piet Paul August] 02:27:00 / 02:44:25 13

14 57 Van Lerberghe, Maurice 02:28:20 / 02:29:36 / deel 3 00:08 58 Van Lerberghe, Eric 02:28:20 59 Michiels, Jan 02:29:50 60 Vrouw van Lode Campo 02:31:18 61 Shumann,[Robert Alexander ] 02:36:57 62 Beethoven,[Ludwig van] 02:36:57 63 Mozart,[Wolfgang Amadeus] 02:36:57 64 Stengelen, Jeanine 02:39:18 65 Monteyne, André 02:42:48 /deel 3 00:08 66 Boon, Jan 02:44:25 67 Strauss, Richard 02:48:06 68 Bruckner, [Anton] 02:48:06 69 Shostakovich, [Dmitri Dmitriyevich] 02:48:06 70 Beethoven,[Ludwig van] 02:48:06 71 Jonckheere, Mich 02:49:05 72 Van den Boeynants, [Paul] 02:52:36 73 Decorte, Jan 02:56:50 / 02:58:30 74 Rouffaer, Senne 02:56:50 / 02:58:30 / deel 2 17:00 75 Haesaert, Clara 02:59:46 / deel 2 00:08 / 02:07 / 03:10 76 Decorte, Bert 02:59:46 / deel 2 00:08 77 Haesaert, Gentil 02:59:46 78 Clerfayt, Bernarddeel 2 09:38 79 Lemmens, Jaak [of Jacques] deel 2 09:38 80 Claes, Willy deel 2 11:43 81 Tobback, Louis deel 2 11:43 / 14:13 82 Schiltz, [Hugo ] deel 2 14:13 14

15 83 Buyl, Nand deel 2 17:00 84 [D Hooghe], Thomas deel 2 18:36 85 Reinhard, Hugo deel 2 20:50 86 Devos, Luc deel 2 33:30 / 38:05 87 Devos, Louis of Lode deel 2 33:30 / 36:00/38:05 88 Devos, Silva deel 2 38:05 89 Wilmots, Juliaan deel 2 34:30/ 36:00/ 37:40 90 Nees, Vic deel 2 34:30 91 Duyck, Johan deel 2 35:36 92 Devos, Juliaan deel 2 36:00 93 Gras, Léonce deel2 36:00 94 Zollman, Ronald deel 2 36:00 95 Segers, Jan deel 2 37:40 96 Steenhout,Peter deel 3 00:08 97 Cluysenaar, [Jean-Pierre] deel 3 00:08 98 Gevaert., [François-Auguste] deel 3 00:08 99 Lambrechts, [Jozef] deel 3 00: Dumillieau, deel 3 00: Du Bois, [Léon] deel 3 00: Koningin Elizabeth deel 3 00: D Hooghe, Kamiel deel 3 00:08 5 Index van verenigingen, instelligen en plaatsen 1 Christelijk centrum voor Meditatie 00:52 2 [Koninklijk] Conservatorium 00:52/ 05:50/ 14:55/ 19:12/ 01:02:46/01:06:38/ 01:07:03/01:09:45/ 01:30:28/01:37:15 / 01: 45: 36 /01:47:24 / 01:49:00 / 01:49:43 / 01:52:00 / 01:54:35 /02:00:25 / 15

16 02:03:26 / 02:06:18 / 02:19:50 / 02:46:55 /02:54:31 / deel 2 02:07 / 04:00 / 06:43 / 16:30 / 20:50 / 24:31 / 25:58 / 28:22 / 30:04 / 32:17/ 33:30 / 37:40/ deel 3 00:08 3 Koninklijk Muziekconservatorium 01:49:00 4 Conservatoria 01:30:00 5 conservatoire 16:24/ 20:30 / 21:52 6 [Sint-Salvators]Kathedraal in Brugge 05:50/ 01:21:28/01:30:28/ deel 2 30:04 7 Laatste Nieuws 17:30/ 02:13:31 8 KBCbank 17:30 9 Paribas zonder Fortis 17:30 10 De Munt 38:34 11 De Standaard 39:48 12 Koningin Elizabeth concours 46:40 / 49:34/ 50:16/ 51:08 13 Kleine Zavel 58:30/59:00/01:01:10/ deel 2 32:17 14 Crédit Fonsier, grondkrediet 01:01:10 15 BRT 01:02:46/ 02:44:25 / 02:45:55 16 Flagey 01:02:46/01:06:38/01:07:03 17 Boesdalhoeve 01:02:46/01:05:46 18 Radio Brabant 01:06:38 19 Kosterschool Sint-Niklaas 01:15:45/ 01:25:40 20 Lemmensinstituut 01:27:15/01:28:03/01:30:00 21 Centraal station [Antwerpen], Middenstatie 01:28:03 22 Bisschoppelijke normaal en kosterschool Sint-Niklaas 01:24:40 23 Vriendenkring van het Conservatorium 01:32:55 / 01: 45: 36 / 02:21:53 / 02:24:43 / 02:25:33 / 02:28:20 / [02:27:00] /02:42:48 / 02:44:25 /deel 3 00:08 24 Commissie van Toezicht 17:30 / 01:32:55 / 02:32:45 25 Festival van Vlaanderen 01:38:08 /deel 2 00:08 / 30:04 26 [Stedelijke Muziekacademie A.Willaert] Roeselare, 01:39:18 16

17 27 AMVB 01:39:55 /deel 2 20:50 / 28:22 28 Bibliotheek van Conservatorium 01:42:06 /deel 2 11:43 / 14:13 29 Ancienne Belgique 01:43:42 / 01:43:51/ 02:39:18 / deel 2 28:22 30 Egmonthuis 01:43:51 31 Beursschouwburg 01:43:51/ 02:55:35 32 Muntschouwburg 01: 45: Brusselelement 01: 45: 36 / 01:52:00 / 02:39:18 34 Galerie Saint-Hubert 01: 45: Unesco 01:50:40 36 Knack 01:51:21 37 Mallemunt 01:52:00 38 Sociaal-culturele raden 01:54:00 39 [Rijksmuziek] academie van Anderlecht 01:54:00 / 02:01:49 / 02:02:51 / 02:07:12 40 Kunsthumaniora 01:54:00 / 01:54:35 /[ 01:57:05]/ 01:57:54 /01:59:48 /02:00:25 41 Raad voor Nederlandstalig Muziekonderwijs 02:03:26 42 Lemmensinstituut 02:03:26 43 Conservatorium van Gent en Antwerpen 02:03:26 44 VOC 02:04:55 45 Commissie voor Toezicht van Nederlandstalige Afdeling 02:08:46 46 Commissie van advies ter bevordering van het Nederlandstalig Cultuurleven 02:11:33 47 Raadsheer van Rekenhof 02:23:30 48 Kredietbank 02:28:20 / 02:29:36 / deel 3 00:08 49 Orde van den Prince 02:28:20 / 02:29:50 50 Marnixring 02:29:50 51 De Warande 02:29:50 52 Zilveren Passer 02:31:18 17

18 53 Docentenraad 02:32:45 /02:34:03 54 Sabam 02:35:30 55 Commissie Cappuyns 02:38:12 56 Contact en Cultuurcentrum 02:38:12 57 Dienst voor Cultuurpromotie 02:38:12 58 Davidsfonds 02:39:18 59 ANBJ 02:40:53 60 Aide aux artistes 02:41:17 61 NCC 02:42:48 / 02:46:55 / 02:50:12 /deel 2 24:31 62 Paleis voor Schone Kunsten 02:44:25 / 02:45:55 / 02:46:55 63 Jeugd en Muziek Brussel 02:49:05 64 Centraal station Brussel 02:52:36 65 Noordstation Brussel 02:52:36 66 Noordwijk 02:53:24 67 Hotel Méridien 02:53:24 68 Justitiepaleis 02:54:31 / deel 2 20:50 69 Kring voor Vlaams Gezelschapsleven 02:55:05 70 Vlaamse Schouwburg, KVS 02:55:35 /deel 2 17:00 71 Citroën 02:55:35 72 Kaaitheater 02:55:35 73 Koninklijke Albertinabibliotheek deel 2 11:43 / 14:13 74 CVP 14:13 75 Algemeen Vlaams Congres in Brussel deel 2 15:54 76 Congressen van Brusselse Vlamingen deel 2 15:54 77 Kultuurraad van Vlaanderen deel 2 15:54 78 Bruksel Binnenste Buiten deel 2 16:30 18

19 79 Centrale voor Brussels Amateurtoneel deel 2 17:00 80 Jan van Ruusbroeckcollege deel 2 17:53 / 18:36 81 [Koninklijk] Atheneum[Grimbergen] deel 2 18:36 82 VGC deel 2 24:31 83 Orgelkunst deel 2 28:22 84 Royal Festival Hall deel 2 30:04 6 Extra randinformatie Informatie verteld na opname -Grap van Frans van Mechelen tegen Cappuyns. Van Mechelen was socioloog en Cappuyns was jurist. Een socioloog maakt de oplossing en een jurist ziet het probleem in de oplossing. -Met betrekking tot de hervormingen in het onderwijs waren hij en Van den Bossche aan het discussiëren over de duur van de opleiding. Kamiel D Hooghe pleitte voor 5 jaar en Van den Bossche pleitte voor vier jaar. In zijn opleiding werd hij vaak geconfronteerd met het feit dat de kraan werd dicht gedraaid. We zullen die Hooghe wel eens laten zien. 7 Bibliografie Laatst geraadpleegd op 3/12/ Laatst geraadpleegd op 3/12/ /12/ /12/2012. Laatst geraadpleegd op Laatst geraadpleegd op POTVLIEGHE, (Gh.), KAMIEL D HOOGHE plukt vruchten van zijn concerttournee doorheen Amerika,In Weekend, maart 1968, p.10. Minister van Mechelen installeerde twee nederlandstalige raden van advies, In: De Brusselse Post, 19, 4,1969, p.7. DE ROEY,(Johan), Konservatorium viert dubbel feest. Kamiel D Hooghe : Vlaams orgelpunt in Brussel In Knack, 5 oktober 1977, p Kamerensembles van het conservatorium, In: De Brusselse Post, 28, 11,1978, p

20 VANHULST,(Henri ), STENGELE, (Jeannine), LAMBRECHTS (Jozef ),e.a., Koninklijk Conservatorium : Nederlands Conservatorium, Vriendenkring van het Koninklijk Conservatorium, Brussel, DEFOORT, (Antoon), D HOOGHE,Kamiel, Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen, 7, Brugge, TROCH,(Wim), Ik hoop dit nog wel een tijdje te blijven doen, In De Standaard, 22 september i i 20

36ste jaargang - nr. 3 - juli - augustus - september 2OO4

36ste jaargang - nr. 3 - juli - augustus - september 2OO4 36ste jaargang - nr. 3 - juli - augustus - september 2OO4 EERTIJDS 36ste jaargang - nummer 3 Driemaandelijks tildschrift Oudleerlingenbond Juli-augustus-september 2004 Afgiftekantoor 8800 Roeselare 1

Nadere informatie

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H.

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H. Toen de liberale partij in 1846 werd opgericht, was er nog helemaal geen sprake van een partijstructuur zoals we die nu kennen. Zij was veeleer een los samenwerkingsverband tussen tientallen autonome afdelingen

Nadere informatie

25 jaar. We konden veel doen want er was nog niet veel. magazine. Guido Vereecke en Marc Morris collega s van het eerste uur

25 jaar. We konden veel doen want er was nog niet veel. magazine. Guido Vereecke en Marc Morris collega s van het eerste uur 13 Tweemaandelijks magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel Derde jaargang nr 13 Mei-juni 2008 magazine 25 jaar VLAAMSE OVERHEID Onze geschiedenis verteld 10 pioniers 10 verhalen Guido Guido Vereecke

Nadere informatie

het Volksbelang Een man van waarden In memoriam Karel Poma (1920-2014)

het Volksbelang Een man van waarden In memoriam Karel Poma (1920-2014) het Volksbelang Liberaal Vlaams Tijdschrift www.hetvolksbelang.be nr 1 - Januari 2015 Jaargang 136 maandblad In memoriam Karel Poma (1920-2014) Een man van waarden Op 27 december 2014 overleed minister

Nadere informatie

Meer dan. 25 jaar Nederlandse les in Rome

Meer dan. 25 jaar Nederlandse les in Rome Meer dan 25 jaar Nederlandse les in Rome Geschiedenis van de Nederlandse lessen in Rome Herinneringen van de eerste coördinatrice 1982 Op zekere dag vroeg Johannes Offerhaus, de toenmalige directeur

Nadere informatie

INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch

INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch INHOUDSTABEL PAGINA 3 voorwoord van de Voorzitter PAGINA 5 onze info - jpd PAGINA 6 lentevergadering 18-4 - verslag PAGINA 11 viviane roelants, nieuw bestuurslid PAGINA 12 algemene info PAGINA 13 onze

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 29, JULI 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

De Riemaecker- Legot. Onze eerste vrouwelijke minister. Marguerite

De Riemaecker- Legot. Onze eerste vrouwelijke minister. Marguerite De Riemaecker- Marguerite Legot Onze eerste vrouwelijke minister Aan mijn moeder Aan mijn familie Aan al de pioniersters Aan de strijders voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen De Riemaecker- Marguerite

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

E e n l e v e n l a n g z i n g e n

E e n l e v e n l a n g z i n g e n B R O C H U R E E e n l e v e n l a n g z i n g e n Van de voorzitter u ligt onze brochure. Daarin staat natuurlijk wat wij als KCZB doen, maar vooral ook wie dat doen. Van onze leden Voor horen we regelmatig

Nadere informatie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat

Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat Prof. dr. Walter Prevenier Weinig Belgische politici, Camille Huysmans niet te na gesproken, hebben het gepresteerd even lang en onverwoestbaar

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 * Erkenningsnummer P004583

Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 * Erkenningsnummer P004583 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 Erkenningsnummer P004583 nr. 36 winter 2013 Jezuïeten 2 Redactie: Ward Biemans SJ, Guido Dierickx SJ, Walter Fabri SJ, Eduard Kimman SJ en Carola Lexmond-Kiepe Amaliastraat

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Een impressie van vroeger en nu.

Een impressie van vroeger en nu. 1 En toen in 1912 Naar het aloude verhaal schiep Jahweh de wereld in zes dagen. De zevende dag rustte Hij en telde één voor één de vele steden en dorpen. Hij keek welgevallig om zich heen en zag dat het

Nadere informatie