DE ONGEBROKEN REGULUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ONGEBROKEN REGULUS"

Transcriptie

1 DE ONGEBROKEN REGULUS Breda, Grote Kerk, Prinsenkapel, Praalgraf, voeteneinde, op de noordoosthoek: Marcus Attilius Regulus tijdens zijn executie! 1 1. Vier krijgsheren Op een laag podium van zwart marmer knielen vier krijgsheren uit de oudheid neer. Samen torsen ze een zwartmarmeren plaat waarop de in albast uitgevoerde imitatieonderdelen van een 15e-/16e-eeuwse wapenrusting uitgestrooid liggen. Ze heffen die plaat als een dak boven Engelbert II van Nassau en zijn vrouw Cimburga van Baden, die, als het ware in albast gegoten, liggen opgebaard op het zwarte rouwpodium. Men noemt ze transi 2, maar Engelbert was slechts uitgeteerd door syfilis en tbc 3 toen hij stierf. De krijgsheren vormen een beschermende erehaag om het dode echtpaar. Ze knielen met hun rug beschermend naar hen toe. De twee krijgsheren op

2 het voeteneinde aan de oostkant knielen naar het Oosten; die op het hoofdeinde aan de westkant knielen naar het Westen. Die aan de oostkant zijn blijkens vóór hen op de hoeken neergelegde naamplaatjes Marcus Attilius Regulus en Julius Caesar. De figuren aan de Westkant missen de oorspronkelijke naamplaatjes. Ze gaan door voor Philippus van Macedonië en Hannibal. Zonder een spoor van bewijs. Op p. 81 van zijn Beschryving der Stadt en Lande van Breda... van 1744 hield Th. E. van Goor het erop dat de dragers aan de westkant twee Grieksche helden zijn. En inderdaad zullen het wel Romeinse of Griekse helden zijn. In 1912, na lange stilte, kwam ineens Jan Kalf op de proppen met de mededeling De ontbrekende schildjes schijnen de deugden perseverantia [volharding JvH] en prudentia [wijsheid / voorzichtigheid JvH] te hebben aangewezen, verpersoonlijkt in Hannibal en Philips van Macedonië.4 Wie het bedacht en op grond waarvan, weten we niet, maar in de literatuur wordt de identificatie veelal kritiekloos overgenomen. Misschien kunnen mijn foto s van verrassende details van de uitmonstering der beide helmdragers bijdragen aan een beter gefundeerde identificatie.5

3 1.1. De houding van de vier krijgsheren met hun commandostaf Elk van de vier dragers zinkt neer op één knie, steeds de knie aan de binnenkant, naast het hoofd of de voeten van het dode echtpaar. Elke krijgsheer draagt de dakplaat op één schouder recht boven de knie die de grond raakt. De arm onder de draagschouder geeft steeds extra steun, nu eens met de hand in de zij gezet, boven de heup, dan weer met de hand op de commandostaf die rechtop op de grond is neergezet. Philippus legt zijn rechterhand op de linkerarm, boven de pols van de hand die op de staf steunt. De staf waarop Hannibal steunt, staat ondersteboven, net zoals de staf van Caesar. De rechterhand van Regulus, zoekt opvallenderwijze steun op zijn linkerbovenbeen, en nog opvallender is de bizarre manier waarop hij zijn bij de kop beetgepakte commandostaf met zijn linkerhand tussen zijn benen door naar de grond stuurt. Alle vier de krijgsheren kijken schuin omhoog, niet naar de vier windstreken maar licht naar elkaar toe, naar een punt op het gewelf vóór hen. Doordat ze hun hoofden geheven hebben en omhoog blikken, zit er geen suggestie van onderwerping in hun draagfunctie. Het idee om de figuren van de krijgsheren te laten dienen als draagzuilen voor de dakplaat kan zeker wel gekomen zijn van de hierboven afgebeelde Porticus Persica (uit een editie van Vitruvius De architectura Libri Decem, Lib. I, Cap. II, s. 3, Como 1521) 6, maar voor de uitvoering moet de nodige keren geposeerd zijn door mannen die wisten hoe ze met Schwung zware gewichten konden torsen. Let op de manier waarop de lijven, elk op zijn eigen, steeds variërende, manier, dynamisch buigen en draaien. Ze zijn opvallend het tegendeel van stijve hoekfiguren, waarvoor ze ooit zijn uitgemaakt (W.Th. Kloek e.a., Kunst voor de beeldenstorm, Den Haag 1986, p. 49.) De zwaar versierde wapenuitrustingen accentueren de torsies en buigingen van de lijven door, minstens segmentsgewijze, mee te buigen en draaien met de gespannen lijven.

4 Er is bij nader toezien een enorme variatie in houding en uitmonstering van de hoekfiguren, maar de figuur van Regulus springt er in elk opzicht opvallend uit. Vooral dat hij, op schoeisel na, slechts gekleed is in een lendendoek, springt in het oog. Daardoor sluit hij meer aan bij het neerliggende echtpaar dan bij zijn medekrijgsheren De marteling van Regulus als verklaring van zijn opvallende houding en uitmonstering Het verhaal van de Romeinse generaal Regulus is te vinden in méér dan een handvol bronnen uit de Romeinse oudheid, waarbij vooral Cicero genoemd mag worden, naast auteurs als Valerius Maximus, Horatius en Aulus Gellius. Maar als we op zoek gaan naar nadere verklaring doen we er goed aan vooral te kijken naar een aantal werken uit de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd die het verhaal over Regulus op verschillende manieren aandragen. Die kunnen soms prima inspiratie geboden hebben voor het beeldhouwwerk. Voor wat de expliciet wereldlijke tradities betreft, wil ik hier slechts wijzen op De casibus virorum illustrium van Boccaccio en het Ludus scaccorum met de middelnederlandse vertaling Dat Scaecspel. Voor wat de moraal van het verhaal betreft kan men ook moeilijk heen om auteurs als Tertullianus, Augustinus en later Thomas van Aquino. Het doorsneeverhaal over Regulus in het kort: Regulus was consul en won als generaal veldslagen tegen de Carthagers in de eerste punische oorlog. Hij werd echter gevangen genomen waarna hij naar Rome werd gestuurd op een vredesmissie. Hij had onder ede beloofd dat hij terug zou keren naar Carthago als hij er niet in zou slagen het aanbod tot vrede en/of uitwisseling van krijgsgevangenen te laten aanvaarden. Te Rome pleitte hij zelf in de Senaat, met succes, tegen alles wat de Carthagers voorstelden. Tegen het advies van iedereen in, liet hij zijn familie weer in de steek om terug te gaan naar Carthago. Hij wilde zijn eed gestand doen. En dat koste hem het leven door de barbaarse afstraffing die de Carthagers hem toen gaven. Ze lieten hem sterven door slaapgebrek doordat hij met afgesneden oogleden aan het zonlicht werd blootgesteld, terwijl hij in een machina, een toestel, stond met spijkers aan de binnenkant die hem telkens wakker maakten als hij wankelde van de slaap.

5 Van dat toestel heeft men in de Middeleeuwen meestal een spijkerton gemaakt maar er komt bijvoorbeeld ook spijkerbed-sandwich voor. De Noctes Atticae van Aulus Gellius dragen de variant aan waarbij de opengesperde oogleden werden vastgenaaid. Nu het Breda se beeld: Geen kunsthistoricus lijkt het opgemerkt te hebben, maar de oogleden van de Breda se Regulus zijn duidelijk afgesneden. Dat is vooral duidelijk te zien aan zijn linkeroog. We zien hem dus terwijl hij sterft door slaapgebrek, terwijl het commando over zijn eigen ledematen hem ontglipt getuige de schijnbaar potsierlijke manier waarop hij zijn commandostaf met zijn linkerhand tussen zijn knieën heeft gezet in een laatste poging zichzelf overeind te houden. Zijn onderste ledematen zullen zich onvermijdelijk onttrekken aan zijn commando. Dat zijn oogleden zijn afgesneden is duidelijk te zien, vooral aan zijn linkeroog. Hij negeert het blijkbaar, met geheven hoofd de hemel in kijkend! Hij heeft om zo te zeggen de tatoeagekorst die de andere drie hoekfiguren overdekt, afgeworpen om gelijk te worden aan Engelbert en zijn gade, gelijk in de dood die hij recht in het gezicht staart. Vergelijk de weergave van de foltering die Regulus ondergaat in handschrift MMW, 10 A 11 van de KB met de hieronder afgebeelde miniatuur van Maître François bij het verhaal over Regulus in van een Oudfranse versie van de Stad Gods (boek 1, 15).

6 Nieuwe kwellingen die de Breda se Regulus uit zijn slaap houden Vandalen hebben zich door het zieltogen van Regulus er niet van laten afschrikken zijn lijf te bekrassen met hun namen en andere tekens die de naam graffiti niet waardig zijn. Ze zullen domweg niet in de gaten gehad hebben dat de Regulus die ze bekrasten zijn doodstrijd aan het uitvechten is. Hij weet zijn agonie ook fraai te verbergen. Trots blijft hij nog net overeind om de dakplaat mee te torsen De Breda se Regulus laat zich niet breken! Onze Regulus laat zien dat hij in de uiterste nood nog ongebroken is. Dat staat ook op zijn naamplaatje : M[ARCUS]ATTILIUS-REGULUS/FIDEM-INFRACTUS-SER/VAVI-MAGNANIMITAS. Marcus Attilius Regulus, Mijn gelofte heb ik ongebroken gehouden, Grootmoedigheid. Hierbij moeten we begrijpen dat niet alleen de eed ongebroken is maar ook Regulus zelf! Er staat niet fidem infractam servavi waarbij ongebroken slaat op de eed, maar fidem infractus servavi waarbij ongebroken slaat op de mannelijk ik-figuur, de spreker Regulus zelf. Ongebroken kwam ik mijn gelofte na / zonder me te laten breken, hield ik mij aan mijn parool, zo staat het er. Regulus stierf als fiere martelaar voor de heiligheid van de eed die hij bij de Romeinse goden gezworen had.

7 Magnanimitas als deugd van Regulus; iets om nog nader uit te zoeken De toevoeging MAGNANIMITAS (= grootmoedigheid ) is in feite zeer moeilijk uit te leggen omdat de betekenis van dat woord helemaal niet zo duidelijk is, en omdat de bronnen waarin magnanimitas aan Regulus wordt toegeschreven, ronduit zeldzaam zijn. We moeten het vooral hebben van Cicero, die weliswaar al éénmaal het voorheen onbekende zelfstandig naamwoord magnanimitas gebruikt, maar niet met betrekking tot Regulus, bij wie hij nog het oudere woordgebruik hanteert, door hem magnitudo animi toe te schrijven, een grootheid van geest / ziel, die grenzeloze onverschrokkenheid mogelijk maakt. Er is een boek van 523 bladzijden geheel gewijd aan de deugd magnanimitas: R.-A. Gauthier (o.p.), Magnanimité. L idéal de la grandeur dans la philosophie païenne et dans la théologie chrétienne, Paris In het uitgebreide register van persoonsnamen van dat boek geven vette letters aan in welke gevallen magnanimitas in de bronnen aan een persoon wordt toegewezen ( le titre de magnanimité attribué á un personnage ). Daar blijken onder meer onder te vallen: Alexander de Grote, Caesar, Hannibal, en Philippus van Macedonie, maar... niet Regulus. Die verschijnt zelfs helemaal niet in dit namenregister! Dat op het naamplaatje van ons praalgraf uitgerekend aan Regulus magnanimitas wordt toegekend, mag dus wel bijzonder heten. We komen erop terug. Men komt steeds maar aan met verhalen over de vier hoekfiguren van ons praalgraf als vertegenwoordigers van belangrijke deugden. Wat mij betreft, zou het bijvoorbeeld ook kunnen gaan om vier verschillende soorten moed waaraan degenen die de nagedachtenis van Engelbert II koesterden, dachten. In de volgende aflevering van de hiermee begonnen serie zal ik foto s plaatsen van de wapenuitrusting die uitgestrooid ligt op de zwarte dakplaat. Die blijkt verrassend genoeg een grote hoeveelheid sierstrips te vertonen waarin, tussen tal van plantaardige motieven, verrassende figuren van mensen, dieren en chimerische gedaantes opduiken (nagenoeg op postzegelformaat!), die duidelijk verwantschap vertonen met de vele even verrassende figuren waarmee de uitrustingen van onze vier hoekfiguren versierd blijken te zijn. Een Jan Mone 7 kan er trots op geweest zijn te laten zien dat hij werkelijk alle denkbare soorten en formaten van reliëf virtuoos beheerste, tussen de allerlaagste

8 verhevenheid - binnen "geciseleerde" omtrekken - tot volmaakt vrijstaand haut-reliëf, ronde bosse. Het bedekken van onderdelen en ronde bosse met een grote hoeveelheid verrassende (vaak humorvolle) versieringen in laag tot zeer laag reliëf was Jan Mone wel toevertrouwd. Verderop zal ik laten zien wat ik hier bedoel, door het tonen van vele tientallen foto s van niet of nauwelijks bekende details van alle onderdelen van het praalgraf, met voorop foto s van de albasten wapenuitrusting op de dakplaat, om af te sluiten met foto s van de hoekfiguren. 2. Het praalgraf als een monument van Oorlog en Vrede, Ex bello pax Van wat er op de dakplaat ligt, laat ik hier alleen nog maar een schild zien met een onafgewerkte bult op de rug waaruit een zwaard in de schede steekt, gekruist met een commandostaf, met slingerende banden en een koord met een dikke kwast. Dit schild kan, gelet op een opvallend gat in de rugbult, zeer wel aan de muur hebben gehangen voordat het werd gebruikt als aanvulling van de secuur in albast nagemaakte andere onderdelen van de wapenrusting. De makelij van dit schild met zijn rugdekking is verhoudingsgewijs grof en de spaarzame versieringen ervan staan helemaal op zichzelf. Het schild springt er ook uit door het (quasiheraldische) wapenteken dat het draagt en de uitvoering daarvan. In het rijke (dankzij DBNL als PDF-document te downloaden) boek van Van Wezel c.s. over de Grote Kerk te Breda wordt op p. 279 dit gezegd over dit schild en zijn decoratie: In 1744 was het schild rechtop geplaatst, zodat de decoratie - een korf met bloemen als symbool van de vrede die uit de oorlog volgt ('Ex bello pax') - beter zichtbaar was (afb. 275). 54 Of dat de oorspronkelijke rangschikking was, is onzeker, want op het monument voor Francis de Vere (Westminster Abbey, ca. 1609), dat letterlijk teruggaat op het graf in Breda, is het schild liggend uitgebeeld (afb. 160). In noot 54 staat dan: Deze suggestie komt van Haakma Wagenaar (1991), 10. Daarmee wordt verwezen naar een typoscript dat ik nog niet onder ogen kreeg. Als men nu gaat googelen op ex bello pax komt men uit bij emblemen (om te beginnen die van Alciato) met een stuk wapenuitrusting. Het gaat om een helm, die terzijde is gelegd na afloop van de oorlog, waarvan honingbijen dan gretig gebruik maken

9 om er hun bijenkorfje van te maken. Daardoor vervangt productie van honing die van bloedspatten. Welnu, ik denk dat de korf met bloemen op overeenkomstige wijze het einde van de oorlog aanduidt: Deze korf zal een schanskorf zijn, waarachter men zich placht te verschansen bij belegeringen. Gevlochten manden met onder en boven uitstekende staken werden bij de belegerde plaats in de grond geramd en dan gevuld met grond waardoor er een verschansing ontstond die pijlen en kogels kon vangen. Wanneer er dan viooltjes boven de schanskorven uitgroeiden, op de grond waarmee die gevuld waren, zal er vrede uitgebroken zijn. Irissen zouden misschien duidelijker zijn geweest, maar met deze driekleurige wilde viooltjes is de boodschap even helder als die van de bijen in een helm. Als het voorwerp waar de viooltjes boven uit groeien te plat is om een mand te zijn, kan het een gemakkelijk verplaatsbaar schanscherm zijn waarachter men dekking kon zoeken en dat men ook als extra statief voor donderbussen kon gebruiken. Viooltjes die daar boven uitkomen kunnen óók wel vrede uit oorlog betekenen. Nu vermoed ik dat de wapenrusting op de dakplaat te kennen moest geven dat de wapens dankzij de krijgsverrichtingen van Engelbert II te rusten gelegd konden worden! Machtig eerbetoon!

10 Ik denk dat het schild met de door viooltjes bekranste schanskorf speciaal voor Engelbert II gemaakt was en al aan de muur hing toen het plan voor het praalgraf werd uitgebroed. Bij de hoekfiguren gaat het in deze benadering echt niet om deugden die even goed door vier allegorische maagden aangeduid hadden kunnen worden. Op jacht nu naar liefst 15-/16e-eeuwse bronnen waarin de woorden van de naamplaatjes voor Regulus en Caesar, of varianten daarvan, voorkomen; werken in de trant van De casibus virorum illustrorum libri novem van Boccacio. Op het eind van de rit hoop ik concrete vondsten te kunnen melden die nieuw licht werpen op de opzet van het geheel en op de identiteit van de westelijke hoekfiguren in het bijzonder. Ten afscheid in dit openingsstuk nog even terug naar Regulus...

11 3. De versiering van het soldatenschoeisel dat Regulus toch nog draagt In de derde en verdere afleveringen wil ik vooral veel foto s opnemen van de details van de wapenrustingen van Caesar, Hannibal en Philippus van Macedonië. Deze eerste aflevering loopt nu vooruit op de behandeling van die grote wapenrustingen met foto s van de sandalen en de bekleding van de onderbenen van Regulus, die duidelijk maken dat hij op dezelfde voet deel uitmaakt van het dragerskwartet als de andere drie, te weten, op militaire voet! De linkervoet met onderbeen is helaas helemaal vervangen bij de laatste restauratie. De vervanging heeft misschien nog maar weinig met het origineel te maken. De draken op de hakken van de rechtervoet en de leeuwekoppen en profil boven de enkels, worden stevig gevarieerd bij de drie andere krijgsheren zoals we later zullen zien.

12 Het fotograferen van de buitenkant van de rechterhiel, vanuit het zuiden viel, niet mee omdat ik niet tussen de hoekfiguren in kon kruipen. De roze tenen op de voorgrond op de volgende foto s zijn die van Cimburga van Baden. - Om de op de hiel van Regulus rechtersandaal uitgesneden figuren (in dit geval draakachtigen) goed te kunnen zien, moeten ze wel verticaal geflipt worden.

13 De breuken die tijdens de laatste restauratie dwars door de leeuwekoppen liepen, zijn niet meer te zien. Hieronder de nieuwe voet die restaurateurs maakten voor het linkerbeen van Regulus. Door de opvallend afwijkende kleur is correct aangegeven dat het om iets nieuws gaat. Aankondiging van aflevering 2

14 In aflevering 2 zullen foto s centraal staan van de wapenrusting op de zwarte dekplaat die wordt gedragen door Regulus en zijn companen. Vooral foto s van de helm op de dakplaat maken duidelijk dat de losse uitrustingsstukken opvallend knappe imitaties zijn in albast van een echte wapenrusting (afgezien van het onaffe schild met commandostaf en zwaard in schede achter de rug dat een aparte herkomst moet hebben). Let op scharnieren, riempjes, gespen en dergelijke. De splitpennen waarmee de mailiënkraag is vastgemaakt aan de helmboord! De gaatjes die het geluid - stereofonisch - dóór moeten laten naar de oren. Let vooral op de heerlijke sierstrips van alle onderdelen (behalve het schild van ex bello pax annex zwaard en commandostaf), waarvan er nota bene een groot aantal voor waarneming onbereikbaar zijn geworden doordat men het nodig heeft gevonden om de losse stukken van de wapenrusting in de zwarte dakplaat te verankeren met koperen buisjes. Enzovoorts. De versiering zou overigens heel gemakkelijk kunnen afwijken van het voorbeeld en aanpassingen kunnen bevatten aan de laatste politieke ontwikkelingen. In de versiering van meerdere stukken (waaronder de handschoenen!) komen mannetjes voor die in de weer zijn met een hoog opschietende plant die. Die plant blijkt soms klinknagels van de wapenrusting als ronde vruchten in te lijven door onmiskenbaar steeltjes er naar toe te laten groeien. Die vruchten doen, ook doordat ze op mijn foto s soms een opvallende oranje kleurzweem hebben, denken aan appeltjes van Oranje. Het zou wel eens de bedoeling kunnen zijn om het planten van gespalierde sinaasappelboompjes uit te beelden. Dat zou dan betekenen dat de wapenrusting gekenmerkt wordt als die van het nieuwe huis van Oranje dat ontstond doordat de Nassauer René van Chalon Orange erfde van zijn Franse oom, om als Prins van Oranje te worden erkend, gevierd en herdacht. De sinaasappelboom plant men vaak in bakken, zodat het geen bezwaar hoeft te zijn dat de hier bedoelde hoog opschietende planten soms dwars door een sierlijke schaalvorm heen lijken te groeien. Bedenk alvast dat Jeroen Stumpel het heerlijke idee heeft aangedragen dat de albasten wapenuitrusting op de dakplaat een vereeuwiging is (door verstening ) van een offergave die men bracht tijdens rituelen rond de begrafenis van de dragers van dergelijke uitrustingen, liefst op de dertigste dag na de begrafenis. Reden te meer om aan te nemen dat het van het begin af aan wel degelijk de bedoeling was om deze albasten wapenuitrusting (aangevuld met het schild van ex bello pax - of omgekeerd -) een hoofdrol te geven in de opzet van het geheel van het monument voor Engelbert II, beroemd van toernooien, geducht door belegeringen, gevreesd door de wapenfeiten waarmee hij vrede wist te brengen... Tot zover deze keer. Jan van Hoek IJsselstein 1 In deze voorlopige versie ontbreekt nog het uitgebreide notenapparaat dat me voor ogen staat. Mijn verwachting is dat er snel veel zal kunnen worden uitgezocht van de nog nooit besproken details die op mijn foto s tevoorschijn komen. Een wetenschappelijk bijgespijkerde eindversie ligt wel in de lijn van de verwachtingen. 2 "Transi" is de term die wordt gebruikt voor een kadaver op een praalgraf, van iemand die is "overgegaan" en geducht bezig is te "vergaan". Een echte, lugubere, "transi" is te vinden in de Grote Kerk van Vianen in

15 de onderste verdieping van het dubbeldekker -praalgraf voor Reinoud III van Brederode en zijn vrouw Philipote de la Marck. In de 15e-/16e eeuw had men er een handje van om de overledenen dubbel af te beelden: als rottend kadaver en nog een keer als nog levende personen, die zitten te bidden of netjes aangekleed liggen te slapen. Opvallend vaak hebben die dan de 33-jarige leeftijd, de leeftijd van het lijf waarmee de mensen bij het Laatste Oordeel uit het graf zouden komen, de leeftijd waarop Christus stierf. Op zijn praalgraf lijkt Engelbert ondanks zijn uitmergeling ook wel die leeftijd te hebben en niet de echte 53-jarige. In de Église Saint-Étienne te Bar-le-Duc valt een echte, zeer lugubere, transi te begapen die werd vervaardigd ingevolge de wens van René van Chalon dat er boven zijn graf een beeld zou worden opgesteld van zijn lijf zoals het er drie jaar na zijn dood uit zou zien. Na overbrenging naar Breda ligt zijn lijk nu begraven in de Prinsenkapel, samen met dat van zijn vader Hendrik III die het praalgaf had bedoeld voor Engelbert II en diens vrouw, die echter al waren bijgezet in de grafkelder waar de resten van Engelbert I cum suis waren ondergebracht. 3 Zie Leo Nierse, Breda: stad van borderlords en baronnen, pp De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Noordbrabant, Eerste stuk, De voormalige Baronie van Breda, Utrecht 1912, p In zijn The Triumphant Entry of Renaissance Architecture into the Netherlands [...], Alphen aan de Rijn 1994, draagt W. Kuiper op p. 96 en pp (noot 10) de vondst aan van het reisverslag van Iuan Christoval Calvete de Estrella, El Felicissimo viaie d el muy alto y muy poderoso Principe Don Phelippe, Hijo d el Emperador, Antwerpen 1552, waarin op p. 266 wordt beweerd dat de vier dragers deze zijn: Julius Caesar, Publius Scipio Africanus aan de ene kant (de Oostzijde JvH) en Hannibal en Alexander de Grote aan de andere kant. Deugden worden niet genoemd. Van Wezel c.s. (2003) dragen aan op p (noten 2 en 3): Journal de mon voyage en Hollande avecmonsieur de Montemart, 1786, 140: 'Nous avons été le matin a la principale église voir le mausolée d un Nassau. La figure du prince est belle. Au-dessus est une plaque de marbre soutenue par quatre personnages aussi en albatre, comme le prince, représentant César, Régulus, Hannibal et Pyrrhus. On nous a dit que ce beau monument était du célèbre Michel-Ange.' Ook hier worden deugden niet genoemd. 5 In 1962 versterkte R. van Luttervelt de speculatie door in enkele stappen van alles te postuleren. Eerst stelde hij: Het kan nauwelijks anders of het initiatief om hier twee illustere vertegenwoordigers van de Romeinse historie te plaatsen tegenover twee even illustere van de Grieks-Carthaagse, moet aan Plutarchus ontleend zijn. [Dit lijkt mij enorm bij het haar getrokken JvH.] Doch niet direct aan hem, want noch Philippus van Macedonië, noch Attilius Regulus komen in zijn werk voor. [Het laatste moet al reden zijn om hevig te twijfelen aan de uitgangsstelling JvH.] Even verderop gaat Van Luttervelt aldus te kort door de bocht: De Fortitudo, Magnanimitas, Perseverantia en Prudentia [n.b. beide hoogst onzeker door het ontbreken van de naamplaatjes JvH] zijn, naar het mij voorkomt, niet anders dan varianten op de gebruikelijke vier hoofddeugden van de Middeleeuwen: Fortitudo, Justitia, Temperantia en Prudentia. In de volgende alinea postuleert Van Luttervelt dan zonder aarzelen: Een oude traditie is dus in het grafmonument van Engelbert II en zijn vrouw voortgezet. Alleen het uiterlijk van de middeleeuwse deugden werd hier gemoderniseerd door ze uit te beelden als Romeinse en Griekse helden. Dat lijkte me hopeloos overdreven, en ik geloof er ook niets van. Zie voor het gammel bouwsel van Van Luttervelt: Renaissancekunst in Breda, Vijf studies, III De Graftombe van Engelbert II van Nassau en Cimburga van Baden, in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 13, Bussum 1962, p. 93 met uitloop op p Vooruitlopend op de afleveringen over de westelijke hoekfiguren wil ik alvast de mogelijkheid van alternatieven duidelijk maken die iedereen kan bedenken door te kijken naar dingen die je ook zonder mijn ontdekkingsfoto s goed kunt waarnemen. Het magnifieke bas-reliëf van een naakte vrouw op de rug van Hannibal ter hoogte van zijn schouderbladen, onder zijn nek, kan natuurlijk heel goed Helena van Troje zijn. De zuidwestelijke hoekfiguur is dan in werkelijkheid een van de helden van de Trojaanse oorlog, bijvoorbeeld Odysseus/Ulysses, de listige tacticus van de Grieken, of Achilles, wiens Achilleshiel misschien wordt aangewezen door de mannelijke naaktfiguur op de linkerkuit van de figuur, met een gevleugeld cherubijnkopje eronder, boven de achillespees. En inderdaad, diagonaal tegenover Regulus als markante figuur van de Poenische oorlogen kan zeer wel een hoofdfiguur van de Trojaanse oorlog zijn geposteerd. De wijze Ulysses zou dan met zijn geslepenheid

16 voor Sapientia of Prudentia kunnen staan, of met zijn volharding tijdens zijn jarenlange terugreis (de Odyssee) voor Perseverantia. Achilles zou kunnen staan voor tomeloze moed waarvoor meerder Latijnse woorden gevonden kunnen worden. De noordwestelijke hoekfiguur zou bijvoorbeeld Hector kunnen zijn, de Trojaanse evenknie van Achilles. De vrouwenfiguur op zijn rug, boven zijn opvallende dusing (bellengordel), die een enorme balusteropbouw torst, zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar Penthesileia, de aanvoerster der Amazones die vocht aan de kant van de Trojanen en door Achilles gedood werd. Maar diagonaal tegenover Caesar is eigenlijk bovenal Alexander de Grote te verwachten, die overigens al enkele keren als westelijke hoekfiguur van het praalgraf naar voren is geschoven. Van Goor kan best gelijk hebben gehad met zijn in 1744 geuit vermoeden dat aan de westkant twee Grieksche helden knielen. (Macedonisch noemen we dan maar Grieks.) 6 Aangedragen door Ethan M. Kavaler in Nederlandsch kunsthistorisch Jaarboek 1995 Deel 46, pp Het is wel terecht dat men Jan Mone ziet als de man die het praalgraf schiep. Het geldt mijns inziens ook voor de losse wapenrusting op de dakplaat. De opdracht om die te vervaardigen was zeker zeer vererend en Mone zal er plezier in gehad hebben te laten zien dat hij verfijnde versieringen op postzegelformaat wist te scheppen. Eigenhandig. Van Luttervelt had het over het ietwat vermoeide en matte dat, ondanks alle fantasie en schoonheid van ornamenten en lijnen, over de figuren van de Breda se ligt. Maar dat wilde hij graag zo zien omdat hij bezig was Jan Gossaert Mabuse naar voren te schuiven als ontwerper van het praalgraf. Die heeft waarschijnlijk zelf nooit gebeeldhouwd. Daarom wou Van Luttervelt dit kunnen schrijven: Het is dat gebrek aan spontaniteit, dat vlijtige, technisch uiterst kundige handwerkslieden geven aan de werken, welke zij niet zelf ontworpen hebben, die niet uit hun eigen inspiratie zijn voortgekomen en die dientengevolge niet waarlijk voor hen léven. Volledig uit de lucht gegrepen. Let maar eens op het lef waarmee de (hoofd-)beeldhouwer, vaak details nadrukkelijk onaf laat, volstaat met suggesties, bijvoorbeeld bij de aanduiding van vingers aan handen. Ambachtelijk knap maar ook artistiek virtuoos. Overigens was het voorstel om Jan Gossaert te zien als de ontwerper op zichzelf lang niet gek. Wel gek was deze uitspraak van W.Th. Kloek en consorten in Noordnederlandse kunst , Kunst voor de beeldenstorm, Den Haag 1986, p. 49: "Wanneer men het monument vergelijkt met het ongeveer gelijktijdig ontstane monument van Lodewijk XII en Anna van Bretagne in St. Denis, dan moet men concluderen dat het Bredase monument met zijn stijve hoekfiguren met hun uitdrukkingsloze gezichten nogal provinciaal is." Moet men dat concluderen? De dames die deugden spelen op de hoeken van dat Franse graf zijn juist stijver en hebben uitdrukkingslozere koppen. Daarbij mag men ook bedenken dat de kans niet klein is dat de ogen van de meeste koppen van het Breda se praalgraf tot leven gebracht moesten worden door geschilderde en/of ingelegde pupillen. Veel foto s suggereren mijns inziens dat dat de bedoeling was.

De aartsengel Michaël, de zielenweger, die in de gebeden der stervenden vaak speciaal wordt

De aartsengel Michaël, de zielenweger, die in de gebeden der stervenden vaak speciaal wordt Het schijnt dat de scène van engelen die zielen ten hemel dragen, teruggaat op voorstellingen van de apotheose van heidense Romeinse keizers die voor hun vergoddelijking naar de hemel gevlogen werden door

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Beschrijving schaal van Oegstgeest. Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen.

Beschrijving schaal van Oegstgeest. Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. Beschrijving schaal van Oegstgeest Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. Figure 2: Onderaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. De schaal heeft een diameter van 21 centimeter

Nadere informatie

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4.

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Vraagstelling. Wat zijn de maten, versieringen en vorm van de van de kerk van Drempt (kaart afb. 1) gerapporteerde grafplaat uit de (ruim te nemen) 12 e eeuw? Wat is zijn

Nadere informatie

1 ste OPDRACHT - Maquette

1 ste OPDRACHT - Maquette Naam... Klas... 1 ste OPDRACHT - Maquette 1a Zet de maquette van de Domkerk voorzichtig in elkaar, zoals hij te zien is op de plattegrond hieronder. 1b Zet de nummers op de juiste plaats in de tekening

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval Handeling 1 1.1. De aanval Tori en Uke staan in startpositie 1. Ze lopen naar elkaar toe en op het moment dat Tori zijn rechterbeen voor heeft dwingt Uke Tori naar de grond te gaan door met beide handen

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Lenigheidtrainingsschema - niveau 1

Lenigheidtrainingsschema - niveau 1 Lenigheidtrainingsschema - niveau 1 Oefening 1 - back cat Aandachtsgebied: onderste en bovenste rugspier Ga op uw knieën zitten. Zorg dat deze onder uw heupen staan. Uw tenen wijzen naar achteren. Plaats

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

SEVA-Yoga. Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 6 (B6R2) Oefening 1

SEVA-Yoga. Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 6 (B6R2) Oefening 1 SEVA-Yoga Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 6 (B6R2) Oefening 1 - Gewoon rechtop staan (nekwervel in verlengde van rugwervel en volledig ontspannen) - Thuiskomen in je lichaam, alle

Nadere informatie

Statische rekoefeningen

Statische rekoefeningen Statische rekoefeningen Bovenlichaam Lage rugspieren Ga met je zitvlak op je hakken zitten. Duw je handen over de grond naar voren en buig je rug. Rek zover mogelijk uit. Kijk naar de grond. Houd deze

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam:

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Rekoefeningen onderlichaam Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Bilspieren Ga op de rug liggen. Hef de rechterknie en houd deze met beide handen vast. Trek de rechterknie

Nadere informatie

DOOD. gewoon of niet?

DOOD. gewoon of niet? OPDRACHTEN VOOR CKV-1 RONDOM HET THEMA 'DOOD' DOOD Voor de volgende vragen ga je naar de Domkerk. Een kerkgebouw en de dood horen een beetje bij elkaar. Een kerk is een plaats waar van oudsher relieken

Nadere informatie

Core Stability - serie 1

Core Stability - serie 1 Inleiding Schaatsers zijn vaak zeer eenzijdig ontwikkeld, omdat veel trainingen die we voor het schaatsen doen, vooral gericht zijn op het verbeteren van de beenspieren. Met Core Stability train je je

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Ga op de rug liggen. Buig de knieën en zet de voeten plat op de grond. Klap beide knieën naar één kant.

Ga op de rug liggen. Buig de knieën en zet de voeten plat op de grond. Klap beide knieën naar één kant. BUIKSPIEREN Klap beide knieën naar één kant. Beweeg de kin naar de borst en kom met de romp een klein stukje recht omhoog. Houd 4 tellen vast en ga langzaam weer terug. Bij nekklachten, nek ondersteunen

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest 2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof Oefeningen voor een gezond lichaam en geest De Soldaat Dit is de eerste van de vier warming up oefeningen waarbij het doel is de hartslag te verhogen

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.!

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.! De renaissance Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis. Deze term betekent letterlijk de wedergeboorte, en is een kunststroming uit

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen van de protestantse gemeente De Brug in Amersfoort, seizoen 2012-2013 Schrijvers: Iwan Dekker, Leantine Dekker,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Project Prehistorie, Grieken en Romeinen ABC

Project Prehistorie, Grieken en Romeinen ABC Project Prehistorie, Grieken en Romeinen ABC Week 1ABC: Algemeen Info: Prehistorie De geschiedenis in Nederland begint al heel lang geleden. Lang voordat de Romeinen in Nederland kwamen, waren er al mensen.

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A DE DOOD VAN MARIA Heidi de Wit VT1A De dood van Maria Maria was de dochter van Anna en Joachim. Zij bleven lang kinderloos, totdat zij onafhankelijk van elkaar een goddelijke boodschap kregen, zij zouden

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder Jezus zoekt ruzie Inleiding Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik had bedacht dat ik voor vandaag maar eens een ouderwetse preek in 3 punten ga houden. Het eerste punt gaat over het kijken naar de ander. De tweede

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42 Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie Het Slotervaartziekenhuis, een opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis in Amsterdam. In een informele en vertrouwde omgeving werken wij aan innovatieve medische

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

(VEEL AANDACHT VOOR DE CONTROLE VAN DE ADEMHALING DOCH DIT WORDT NIET IN DETAIL BESCHREVEN..)

(VEEL AANDACHT VOOR DE CONTROLE VAN DE ADEMHALING DOCH DIT WORDT NIET IN DETAIL BESCHREVEN..) SEVA-Yoga Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 4 (B4R2) (VEEL AANDACHT VOOR DE CONTROLE VAN DE ADEMHALING DOCH DIT WORDT NIET IN DETAIL BESCHREVEN..) Oefening 1 - Gewoon rechtop staan

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk.

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. We gedenken vanavond Ramón Smits Alvarez. We staan stil bij zijn leven, we staan stil

Nadere informatie

Scouts instructie: hakken Hoe je veilig je houtvoorraad aan kan leggen

Scouts instructie: hakken Hoe je veilig je houtvoorraad aan kan leggen Scouts instructie: hakken Hoe je veilig je houtvoorraad aan kan leggen Als je een kampvuur of een kookvuur gaat maken, zal het je zelden gebeuren dat al je hout precies de goede afmetingen heeft. Je hebt

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Core Stability - serie 2 (met Swiss Ball)

Core Stability - serie 2 (met Swiss Ball) Inleiding Met Core Stability training train je je rompspieren, zodat je die zo effectief mogelijk kunt gebruiken. Het gaat hierbij niet alleen om buik- en bilspieren, maar om je gehele romp. Je ontwikkelt

Nadere informatie

Onderstreep de Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

Onderstreep de Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. Gaan en komen blok A - nivo 2 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie psalm 47 19.30 Pand en tegenpand - vraag en antwoord 49 HC 19.45 De wederkomst matteus 24:32-51

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor

Nadere informatie

5.3.3 Een patiënt verplaatsen Verplaatsen in het bed: een patiënt op de zij draaien (omkeren) Zachtjes het gebogen been en de schouder van de

5.3.3 Een patiënt verplaatsen Verplaatsen in het bed: een patiënt op de zij draaien (omkeren) Zachtjes het gebogen been en de schouder van de 5.3.3 Een patiënt verplaatsen A Verplaatsen in het bed: een patiënt op de zij draaien (omkeren) Zachtjes het gebogen been en de schouder van de bedlegerige patiënt vastnemen om hem makkelijk op de zij

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Eyüp de wijk: De geschiedenis van de Eyüp Moskee:

Eyüp de wijk: De geschiedenis van de Eyüp Moskee: Hoofdonderwerpen: - Eyup de wijk. - De geschiedenis van de Eyüp Moskee. - De geschiedenis van Eyüp Ensari. - Architectuur. - De tombes. - Café Pierre Loti. Nadia & Moniek: Eyup de wijk, Piere loti café

Nadere informatie

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Welkom Opwekking 720 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR ZIEKENDRAGERS.

INSTRUCTIE VOOR ZIEKENDRAGERS. NED. VER. VOOR LUCHTBESCHERMINQ AFD. 'S-GRAVENHAGE SWEELINCKSTRAAT 25 - TEL. 392250* GIRO 206000 INSTRUCTIE VOOR ZIEKENDRAGERS. VERVOER DOOR DRIE PERSONEN. 1. De drie dragers plaatsen zich naast elkaar

Nadere informatie

Wapenuitrusting van God

Wapenuitrusting van God Wapenuitrusting van God Author : Emmanuel-Oliveiro [audio mp3="https://ccg.nu/wp-content/uploads/2014/05/140518.mp3"][/audio] Emmanuel doet de aftrap van de serie "Wapenuitrusting van God". Introductie

Nadere informatie

Alle kerktorens zijn verschillend. Ze zitten vast aan de kerk of staan er los naast.

Alle kerktorens zijn verschillend. Ze zitten vast aan de kerk of staan er los naast. De geschiedenis van onze toren Alle kerktorens zijn verschillend. Ze zitten vast aan de kerk of staan er los naast. De vorm is spits of rond. Soms zit er een dakruiter op. Hoe ziet de kerktoren bij jou

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

Gebedsdagboek. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Mattheüs 6:10

Gebedsdagboek. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Mattheüs 6:10 Gebedsdagboek Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Mattheüs 6:10 Biddend door het Onze Vader Gebedsdagboek Met toestemming vertaald Text Copyright 2013 Rosilind

Nadere informatie

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Informatiekaart St. Janskerk. St. Janskerk Informatiekaart St. Janskerk St. Janskerk De spits van deze lange slanke toren staat al eeuwen scheef. Hoe dat komt weten we niet, maar het zal tot in lengte van dagen wel zo blijven. De toren heeft niet

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel Voorwoord Gijsbrecht van Amstel leefde rond 1300. Hij was de belangrijkste man van de stad Amsterdam in die tijd. Gijsbrecht was geliefd bij de bevolking van Amsterdam, maar hij had ook veel vijanden.

Nadere informatie

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17)

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september 2015 OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat Hij in ons midden zijn rijk

Nadere informatie

Gewondenvervoer. A&G eerste hulp opleidingen 2

Gewondenvervoer. A&G eerste hulp opleidingen 2 Gewondenvervoer A&G eerste hulp opleidingen 2 Gewondenvervoer is altijd een noodzakelijk kwaad Het kan op diverse manieren worden gedaan Handgedragen Zonder hulpmiddelen Met hulpmiddelen A&G eerste hulp

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Het opduiken van een verrassende "roeping van Sint Antonius" in Hoogstraten

Het opduiken van een verrassende roeping van Sint Antonius in Hoogstraten Het opduiken van een verrassende "roeping van Sint Antonius" in Hoogstraten Met de "roeping van Sint Antonius" wordt per traditie heel concreet deze gebeurtenis bedoeld: Nadat Antonius op 18- tot 20-jarige

Nadere informatie

Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf

Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf Madonna met breiwerk, 1400-1410. Geschilderd door Bertram von Minden (1340-1414), detail uit het Buxtehude Altaar Onderzoek

Nadere informatie

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij?

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? David en Goliath. Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? 1 Samuel 17:4-7 4 Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was

Nadere informatie

Sint, mag ik u iets vragen?

Sint, mag ik u iets vragen? Sint, mag ik u iets vragen? inhoud Inleiding 3 1. Waar komt Sinterklaas vandaan? 4 2. Waarom vieren we pakjesavond op 5 5 december? 3. Waarom stopt Sint iets in je schoen? 6 4. Kwam Sinterklaas vroeger

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

braille Anna Guitjens april 2014

braille Anna Guitjens april 2014 braille Anna Guitjens april 2014 Inleiding Ik heb het onderwerp Braille gekozen omdat ik er nog meer over wil weten. Ik heb namelijk mijn spreekbeurt in groep 7 ook over braille gehouden. Over braille

Nadere informatie

De kleine beestjesclub

De kleine beestjesclub Thema: mini Biologie Dieren Insecten en spinnen Moeilijkheid: * Tijdsduur: ** Juf Nelly De kleine beestjesclub Doel: Na deze opdracht weet je meer over verschillende insecten Uitleg opdracht Je luistert

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

TIEN GEBODEN TIEN SCHILDERIJEN. Bart Jan Bakker. en teksten

TIEN GEBODEN TIEN SCHILDERIJEN. Bart Jan Bakker. en teksten TIEN GEBODEN TIEN SCHILDERIJEN en teksten Bart Jan Bakker Deze bundel met afbeeldingen van schilderingen op papier en begeleidende teksten bevat mijn werk uit de periode augustus 2013 tot en met oktober

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken.

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Enkele tips : training en opwarming Trainingen : Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Geef nooit op. Het kan best even duren voor je conditie op peil is. Het belangrijkste

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Liturgie avonddienst Westerkerk zondag 30 augustus 2015 Zingen (staande): Psalm 62 : 1,4 (NB) 1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht

Liturgie avonddienst Westerkerk zondag 30 augustus 2015 Zingen (staande): Psalm 62 : 1,4 (NB) 1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht Liturgie avonddienst Westerkerk zondag 30 augustus 2015 Zingen (staande): Psalm 62 : 1,4 (NB) 1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil,-op Hem toch kan ik bouwen.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

my baby carrier NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LET OP! BEWAAR DE GEBRUIKS- AANWIJZING VOOR LATERE REFERENTIE!

my baby carrier NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LET OP! BEWAAR DE GEBRUIKS- AANWIJZING VOOR LATERE REFERENTIE! my baby carrier GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Geïntegreerde hoofdsteun LET OP! BEWAAR DE GEBRUIKS- AANWIJZING VOOR LATERE REFERENTIE! > WAARSCHUWINGEN WAARSCHUWING: Je evenwicht kan door je eigen bewegingen

Nadere informatie

ZIELEPIJN Als afscheid nemen van een geliefd dier pijn doet

ZIELEPIJN Als afscheid nemen van een geliefd dier pijn doet ZIELEPIJN Als afscheid nemen van een geliefd dier pijn doet Aan mijn zielekind Balou, een inspiratie met haar leven, een inspiratie met haar dood. Aan iedereen wiens zielekind deze aarde verliet, Je liefde

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Gemeente van Christus, mensen van God,

Gemeente van Christus, mensen van God, Gemeente van Christus, mensen van God, Het lijkt vanmorgen over kloven te gaan, kloven tussen mensen. Mensen die niet meer bij elkaar kunnen komen, die elkaar niet meer kunnen bereiken. Geen weg meer terug,

Nadere informatie